Parametry ochrona przed kradzieżą. Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parametry ochrona przed kradzieżą. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Wprowadzenie Wprowadzenie W celu ograniczenia listy parametrów w niniejszym dokumencie opisane zostały tylko parametry, które mogą być wykorzystywane przez producentów nadwozi. Pełne informacje na temat aktualnych parametrów dla danego pojazdu można uzyskać, kontaktując się z autoryzowanym warsztatem firmy Scania. Parametry są przechowywane w różnych jednostkach sterujących pojazdu i można je dostosowywać za pomocą narzędzia SDP3 (Scania Diagnos & Programmer 3). Ten dokument zawiera wyczerpujący wykaz. Dostępne parametry i ustawienia są różne i zależą od typu pojazdu. 22: Wydanie 1 pl-pl 1 (38)

2 Wprowadzenie SDP3 SDP3 ma różne poziomy dostępu. Pełny dostęp mają zazwyczaj pracownicy warsztatów firmy Scania. Umożliwia on przeprowadzanie diagnostyki, napraw i regulacji parametrów. Program SDP3 dla producentów nadwozi ma ograniczony poziom dostępu charakteryzujący się mniejszą funkcjonalnością. Pozwala on producentom nadwozi dokonywać regulacji parametrów, odczytywać kody usterek i przeprowadzać mniej skomplikowane czynności diagnostyczne. W niniejszym dokumencie opisano parametry związane z ochroną przed kradzieżą. 22: Wydanie 1 pl-pl 2 (38)

3 Aby umożliwić regulowanie parametrów alarmu w LAS, należy włączyć tryb regulacji jednostki sterującej. W tym celu wymagany jest dostęp do kodów PIN pojazdu. Funkcje zdalnie sterowane Odryglowanie Tutaj można wybrać, czy drzwi mają być odryglowywane jednocześnie, czy indywidualnie. Oba skrzydła drzwi. Odryglowanie indywidualne. Ustawienie domyślne: Odryglowanie indywidualne. Ustawianie parametrów Oba skrzydła drzwi Odryglowanie indywidualne Odryglowanie Drzwi kierowcy i pasażera są odryglowywane jednocześnie po jednokrotnym naciśnięciu przycisku odryglowania na pilocie zdalnego sterowania. Drzwi kierowcy zostają odryglowane po jednokrotnym naciśnięciu przycisku odryglowania na pilocie zdalnego sterowania. Drzwi pasażera i drzwi przestrzeni ładunkowej zostają odryglowane po dwukrotnym wciśnięciu przycisku odryglowania na pilocie. Pilot zdalnego sterowania Aby pilot wykrył podwójne przyciśnięcie, drugie przyciśnięcie należy wykonać nie wcześniej niż 0,4 sekundy po pierwszym, ale musi ono nastąpić wokreślonym przedziale czasu. W przeciwnym wypadku jednostka sterująca odczyta je jako 2 oddzielne przyciśnięcia. Tu można ustawić maksymalny czas, tzn. czas, w którym należy nacisnąć drugi raz. 22: Wydanie 1 pl-pl 3 (38)

4 Krótkie = w ciągu 1 s Średnie = w ciągu 2 s Długie = w ciągu 3 s Ustawienie domyślne: Średnie 22: Wydanie 1 pl-pl 4 (38)

5 Ustawienia blokady Automatyczne ponowne ryglowanie i uzbrajanie alarmu Tutaj można wybrać automatyczne ponowne zaryglowanie i uzbrojenie alarmu pojazdu. Funkcja powoduje ponowne zaryglowanie drzwi i uzbrojenie alarmu, jeżeli w określonym czasie po odryglowaniu żadne drzwi nie zostaną otwarte lub kluczyk nie zostanie obrócony w położenie jazdy. Tę funkcję można także wybrać dla pojazdów wyposażonych tylko w centralny zamek. W takim przypadku nastąpi wyłącznie ponowne zaryglowanie drzwi. Za pomocą parametru Ustawienie czasu dla automatycznego ponownego zaryglowania i uzbrojenia ustawia się czas, który powinien upłynąć po odblokowaniu do ponownego zaryglowania. Można określić, które drzwi mają zostać ponownie zaryglowane i uzbrojone, jeśli ma to zastosowanie. Brak aktywności Kabina Przestrzeń ładunkowa Kabina i przestrzeń ładunkowa Ustawienie domyślne: Brak aktywności 22: Wydanie 1 pl-pl 5 (38)

6 Ustawienie czasu dla automatycznego ponownego ryglowania i uzbrojenia Automatyczne ponowne ryglowanie i uzbrajanie oznacza, że jeśli drzwi nie zostaną otwarte przed upływem określonego czasu po odryglowaniu, zostaną one ponownie zaryglowane, a alarm ponownie uzbrojony. Tutaj można ustawić czas w sekundach, po upływie którego nastąpi automatyczne ponowne ryglowanie i uzbrojenie alarmu. Krótki = 10 s Średni = 20 s Długi = 30 s Ustawienie domyślne: Długo Aby zastosować ustawienia czasu, należy ustawić parametr Automatyczne ponowne ryglowanie i uzbrojenie alarmu. Automatyczne ryglowanie Tutaj można ustawić funkcję automatycznego ryglowania i alarmu. Po upływie sekund od wyjęcia kluczyka ze stacyjki i otwarcia, a następnie zamknięcia drzwi, następuje zaryglowanie i aktywacja alarmu wybranych drzwi. Czas opóźnienia ustawia się przy użyciu parametru Ustawienie czasu, automatyczne ryglowanie. Brak aktywności Kabina = możliwe ustawienie czasu Przestrzeń ładunkowa = możliwe ustawienie czasu Kabina i przestrzeń ładunkowa = możliwe ustawienie czasu Ustawienie domyślne: Brak aktywności 22: Wydanie 1 pl-pl 6 (38)

7 Ustawienie czasu, automatyczne ryglowanie Tutaj można ustawić czas, w jakim będzie możliwe otwieranie i zamykanie drzwi, zanim zostaną one automatycznie zaryglowane. Czas ten kontroluje parametr Automatyczne ryglowanie. Opcje: s regulowany skokowo co 1 s Ustawienie domyślne: 30 s Ryglowanie ręczne Tutaj można wybrać, które drzwi mają zostać zaryglowane podczas ryglowania ręcznego za pomocą kluczyka. Opcje: Brak = tylko bieżące drzwi Z kabiną = drzwi kabiny Z kabiną i przestrzenią ładunkową = zarówno drzwi kabiny, jak i przestrzeni ładunkowej Ustawienie domyślne: Z kabiną Automatyczne centralne ryglowanie Parametr aktywuje funkcję automatycznego centralnego ryglowania. Ta funkcja uniemożliwia otwarcie drzwi pojazdu przez osoby niepowołane na postojach lub podczas jazdy z niską prędkością. Więcej informacji można znaleźć w opisie funkcji użytkownika Funkcje zamków drzwi i alarmu. Jest Brak 22: Wydanie 1 pl-pl 7 (38)

8 Objaśnienie: Aktywacja jest możliwa wyłącznie, jeśli pojazd został fabrycznie wyposażony w tę funkcję. Jeśli funkcja jest niedostępna, trzeba wykonać przeróbkę obsługiwaną fabrycznie, aby aktywować automatyczne centralne ryglowanie. 22: Wydanie 1 pl-pl 8 (38)

9 Wskazanie świetlne Potwierdzenie przez błyśnięcie kierunkowskazami Tutaj można wybrać, czy funkcja potwierdzenia zablokowania i odblokowania zamków drzwi przez błyśnięcie kierunkowskazami ma być włączona. Jeśli funkcja jest włączona, kierunkowskazy migają na znak potwierdzenia w następujący sposób: Blokowanie = 2 błyśnięcia Odblokowanie = 1 błyśnięcie Błąd podczas ryglowania = 5 błyśnięć Opcje: Jest Brak Ustawienie czasu, kierunkowskazy Po wyzwoleniu alarmu kierunkowskazy mogą błyskać lub pozostać włączone. Tutaj można ustawić liczbę sekund, przez które kierunkowskazy powinny błyskać lub świecić po włączeniu alarmu. Parametr ten jest nadrzędny wobec funkcji Ustawienie czasu, kierunkowskazy, aktywne oraz Ustawienie czasu, kierunkowskazy, przerwa s regulowany skokowo co 1 s Ustawienie domyślne: 30 s 22: Wydanie 1 pl-pl 9 (38)

10 Ustawienie czasu, kierunkowskazy, aktywne Po wyzwoleniu alarmu kierunkowskazy mogą być włączone. Tutaj można ustawić liczbę sekund przez jaką mają świecić błyskające kierunkowskazy. Oznacza to, że funkcja Ustawienie czasu, kierunkowskazy musi mieć wartość powyżej 0, aby parametr mógł zostać wprowadzony. Parametr ten jest parametrem składowym funkcji Ustawienie czasu, kierunkowskazy s regulowany skokowo co 1 s Ustawienie domyślne: 29 s Ustawienie czasu, kierunkowskazy, przerwa Po wyzwoleniu alarmu kierunkowskazy mogą być wyłączone. Tutaj można ustawić liczbę sekund przez jaką mają być wyłączone błyskające kierunkowskazy. Parametr ten jest parametrem składowym funkcji Ustawienie czasu, kierunkowskazy. Oznacza to, że funkcja Ustawienie czasu, kierunkowskazy musi mieć wartość powyżej 0, aby parametr mógł zostać wprowadzony s regulowany skokowo co 1 s Ustawienie domyślne: 1 s. 22: Wydanie 1 pl-pl 10 (38)

11 Sygnał dźwiękowy Sygnał potwierdzenia przez syrenę Tutaj można wybrać, czy syrena z krótkim sygnałem akustycznym powinna potwierdzać zablokowanie i odblokowanie pilotem. Sygnał akustyczny potwierdza każde włączenie blokady oraz uzbrojenie alarmu. Jednakże funkcja ta nie uwzględnia niepowodzenia jakiejś czynności. Jest Brak Ustawienie domyślne: Brak Sygnał dźwiękowy włączonego alarmu Tutaj można ustalić rodzaj sygnału dźwiękowego, który ma się rozlegać w momencie włączenia alarmu. Ustawiając rodzaj sygnału dźwiękowego, należy wziąć pod uwagę lokalne przepisy. Wyciszenie Stałe Pulsujący Syrena alarmowa Modulowany Ustawienie domyślne: Modulowany Ustawienie czasu dla sygnału dźwiękowego włączonego alarmu Tutaj można ustawić czas, przez jaki powinien rozlegać się dźwięk po włączeniu alarmu. Jest to główny parametr funkcji Ustawienie czasu dla sygnału dźwiękowego, aktywne oraz Ustawienie czasu dla sygnału dźwiękowego, przerwa. 22: Wydanie 1 pl-pl 11 (38)

12 0 300 s regulowany skokowo co 1 s Ustawienie domyślne: 300 s Ustawienie czasu dla sygnału dźwiękowego, aktywne Tutaj można określić, jak długo ma się rozlegać dźwięk w odstępach czasu. Jest to parametr składowy funkcji Ustawienie czasu dla sygnału dźwiękowego włączonego alarmu s regulowany skokowo co 1 s Ustawienie domyślne: 29 s Ustawienie czasu, sygnał dźwiękowy, przerwa Tutaj można określić czas, w którym nie będzie rozlegać się dźwięk (w odstępach czasu) po włączeniu alarmu. Jest to parametr składowy funkcji Ustawienie czasu, sygnał dźwiękowy, aktywne oraz Ustawienie czasu dla sygnału dźwiękowego włączonego alarmu s regulowany skokowo co 1 s Ustawienie domyślne: 1 s. napadowy Zdalne sterowanie, włączanie alarmu napadowego Tutaj można ustawić, czy alarm napadowy można włączyć za pomocą zdalnego sterowania. Jeśli parametr jest ustawiony jako Jest, wszystkie przyciski na pilocie zdalnego sterowania są aktywne i mogą włączyć alarm napadowy. Czas wciśnięcia przycisku niezbędny do włączenia alarmu ustawia się za pomocą parametru Zdalne sterowanie, ustawienie czasu dla alarmu napadowego. Jest = alarm napadowy można włączyć za pomocą pilota. 22: Wydanie 1 pl-pl 12 (38)

13 Brak = alarmu napadowego nie można włączyć za pomocą pilota. 22: Wydanie 1 pl-pl 13 (38)

14 napadowy Tutaj można wybrać, czy wyjście z jednostki sterującej do włącznika alarmu napadowego (S139) powinno być podłączone. Jest = alarm napadowy może być włączony przełącznikiem. Brak = alarmu napadowego nie można włączyć przełącznikiem. Ustawienie czasu, włączenie alarmu napadowego Tu można ustawić, jak długo należy trzymać wciśnięty przycisk włączający alarm napadowy, zanim alarm ten się włączy. Ustawienie to stosuje się do przycisku na pilocie oraz do przycisku wewnątrz kabiny. Ustawienie to określa również, jak długo należy przytrzymać przycisk, aby wyłączyć alarm napadowy. Min. = 1 s Maks. = 3 s Ustawienie domyślne: 2 s Sygnał dźwiękowy, włączony alarm napadowy Tutaj można ustalić rodzaj sygnału dźwiękowego, który ma się rozlegać w momencie włączenia alarmu napadowego. Ustawiając rodzaj sygnału dźwiękowego, należy wziąć pod uwagę lokalne przepisy. Wyciszenie Pulsujący Stałe Modulowany Syrena alarmowa 22: Wydanie 1 pl-pl 14 (38)

15 Ustawienie domyślne: Modulowany Ustawienie czasu dla sygnału dźwiękowego uruchomionego alarmu napadowego Tutaj można ustawić czas, przez jaki powinien rozlegać się dźwięk po włączeniu alarmu napadowego s regulowany skokowo co 1 s Ustawienie domyślne: 300 s Ustawienie świateł przy włączonym alarmie napadowym Tutaj można określić czas błyskania kierunkowskazów po włączeniu alarmu napadowego s regulowany skokowo co 1 s Ustawienie domyślne: 300 s Cichy alarm Cichy alarm Tutaj można wybrać, czy alarm ma być bezdźwięczny, czy nie. Cichy alarm oznacza, że po włączeniu alarmu nie jest słyszalny sygnał akustyczny. Jeżeli po włączeniu cichego alarmu mają zostać włączone kierunkowskazy, należy to ustawić za pomocą parametru Ustawienie świateł, cichy alarm. W przypadku alarmu napadowego lub zaniku napięcia zasilania zawsze włącza się syrena alarmowa, także w razie wykrycia błędu komunikacji. Pozostałe wyjścia alarmu będą działały normalnie. Brak = funkcja wyłączona 22: Wydanie 1 pl-pl 15 (38)

16 Jest = Funkcja włączona Ustawienie domyślne: Brak 22: Wydanie 1 pl-pl 16 (38)

17 Ustawienie świateł, cichy alarm Tutaj można ustawić, jak długo mają być aktywne kierunkowskazy po włączeniu cichego alarmu s regulowany skokowo co 1 s Ustawienie domyślne: 300 s Tryb pracy Włączanie funkcji trybu pracy Tutaj można określić, czy funkcja trybu pracy powinna być używana, czy nie Tryb pracy oznacza, że pojazd można zaryglować z kluczykiem w położeniu startowym lub jazdy i uzbrajany jest alarm. Jest to główny parametr zarządzający wieloma funkcjami, które mogą zostać dostosowane w tej grupie parametrów za pomocą różnych ustawień, np. które czujniki mają być aktywne i które drzwi mają być zaryglowane, gdy wybrana jest dana funkcja. Więcej informacji na temat tej funkcji - patrz Funkcje użytkownika - alarm. Jest = funkcja aktywna Brak = funkcja nieaktywna Ustawienie domyślne: Brak Ustawienia blokady, drzwi Za pomocą tego parametru można wybrać, które drzwi mają zostać zaryglowane, gdy aktywna jest funkcja tryb Pracy. Nieaktywna = żadne drzwi nie zostaną zaryglowane Kabina = zaryglowane zostaną drzwi kabiny Przestrzeń ładunkowa = zaryglowane zostaną drzwi przestrzeni ładunkowej 22: Wydanie 1 pl-pl 17 (38)

18 Kabina i przestrzeń ładunkowa = zaryglowane zostaną drzwi kabiny i przestrzeni ładunkowej Ustawienie domyślne: Kabina Ustawienie alarmu, dodatkowy czujnik 1 Jest to parametr składowy funkcji Tryb pracy i wymaga, aby była aktywna. Ten parametr służy do określania, czy wyjście jednostki sterującej do dodatkowego czujnika 1 (B76) ma być aktywne. Jest = wyjście aktywne Brak = wyjście nieaktywne Ustawienie domyślne: Brak Ustawienie alarmu, dodatkowy czujnik 2 Jest to parametr składowy funkcji Tryb pracy i wymaga, aby była aktywna. Ten parametr służy do określania, czy wyjście jednostki sterującej do dodatkowego czujnika 2 (B77) ma być aktywne. Jest = wyjście aktywne Brak = wyjście nieaktywne Ustawienie domyślne: Brak Ustawienie alarmu, dodatkowy czujnik 3 Za pomocą tego parametru można wybrać, czy czujnik skrzyni akumulatora ma być aktywny po wybraniu funkcji Tryb pracy. Ustawienie domyślne: Brak 22: Wydanie 1 pl-pl 18 (38)

19 Ustawienie alarmu, atrapa przednia Jest to parametr składowy funkcji Tryb pracy i wymaga, aby była aktywna. Za pomocą tego parametru można wybrać, czy czujnik atrapy przedniej (B24) ma być aktywny. Ustawienie alarmu, okno dachowe Jest to parametr składowy funkcji Tryb pracy i wymaga, aby była aktywna. Za pomocą tego parametru można wybrać, czy czujnik okna dachowego (B38) ma być aktywny. Ustawienie alarmu, pokrywa schowka po stronie kierowcy Jest to parametr składowy funkcji Tryb pracy i wymaga, aby była aktywna. Za pomocą tego parametru można wybrać, czy czujnik zewnętrznego schowka po stronie kierowcy ma być aktywny. 22: Wydanie 1 pl-pl 19 (38)

20 Ustawienie alarmu, pokrywa schowka po stronie pasażera Jest to parametr składowy funkcji Tryb pracy i wymaga, aby była aktywna. Za pomocą tego parametru można wybrać, czy czujnik zewnętrznego schowka po stronie pasażera ma być aktywny. Ustawienie alarmu, drzwi kierowcy Jest to parametr składowy funkcji Tryb pracy i wymaga, aby była aktywna. Za pomocą tego parametru można wybrać, czy czujnik drzwi kierowcy ma być aktywny. Ustawienie alarmu, drzwi pasażera Jest to parametr składowy funkcji Tryb pracy i wymaga, aby była aktywna. Za pomocą tego parametru można wybrać, czy czujnik drzwi pasażera ma być aktywny. 22: Wydanie 1 pl-pl 20 (38)

21 Ustawienie alarmu, drzwi przestrzeni ładunkowej Jest to parametr składowy funkcji Tryb pracy i wymaga, aby była aktywna. Za pomocą tego parametru można wybrać, czy czujnik drzwi przestrzeni ładunkowej ma być aktywny. Ustawienie domyślne: Brak Ustawienie alarmu, zamek drzwi kierowcy Jest to parametr składowy funkcji Tryb pracy i wymaga, aby była aktywna. Za pomocą tego parametru można wybrać, czy czujnik wskazujący, czy zamek drzwi kierowcy został naruszony ma być aktywny. Ustawienie alarmu, zamek drzwi pasażera Jest to parametr składowy funkcji Tryb pracy i wymaga, aby była aktywna. Za pomocą tego parametru można wybrać, czy czujnik wskazujący, czy zamek drzwi pasażera został naruszony ma być aktywny. 22: Wydanie 1 pl-pl 21 (38)

22 Ustawienie alarmu, zamek drzwi przestrzeni ładunkowej Jest to parametr składowy funkcji Tryb pracy i wymaga, aby była aktywna. Za pomocą tego parametru można wybrać, czy czujnik wskazujący, czy zamek drzwi przestrzeni ładunkowej został naruszony ma być aktywny. Ustawienie domyślne: Brak Ustawienie alarmu, czujnik ruchu, kabina Jest to parametr składowy funkcji Tryb pracy i wymaga, aby była aktywna. Za pomocą tego parametru można wybrać, czy czujnik ruchu w kabinie ma być aktywny. Ustawienie domyślne: Brak Ustawienie alarmu, czujnik ruchu, przestrzeń ładunkowa Jest to parametr składowy funkcji Tryb pracy i wymaga, aby była aktywna. Za pomocą tego parametru można wybrać, czy czujnik ruchu w przestrzeni ładunkowej ma być aktywny. Ustawienie domyślne: Brak 22: Wydanie 1 pl-pl 22 (38)

23 Ustawianie czujników Dodatkowy czujnik 1 Czujnik dodatkowy 1 powinien być wyłącznikiem przerywającym bez zintegrowanego rezystora i być podłączony do styków B2 i B9 jednostki sterującej. Tutaj można wybrać, czy wyjście z jednostki sterującej do dodatkowego czujnika 1 powinno być podłączone. Jest = wyjście jednostki sterującej aktywne Brak = wyjście jednostki sterującej nieaktywne Ustawienie domyślne: Brak Dodatkowy czujnik 2 Czujnik dodatkowy 2 powinien być wyłącznikiem przerywającym bez zintegrowanego rezystora i być podłączony do styków B7 i B15 jednostki sterującej. Tutaj można wybrać, czy wyjście z jednostki sterującej do dodatkowego czujnika 2 powinno być podłączone. Jest = wyjście jednostki sterującej aktywne Brak = wyjście jednostki sterującej nieaktywne Ustawienie domyślne: Brak 22: Wydanie 1 pl-pl 23 (38)

24 Dodatkowy czujnik 3 Czujnik dodatkowy 3 powinien być tego samego typu co czujnik alarmu atrapy przedniej. Jeżeli czujnik tego typu nie jest używany, do obwodu należy podłączyć oddzielny rezystor o wartości 1000 omów. Czujnik dodatkowy 3 należy podłączyć do styków B12 i B18 jednostki sterującej. Tutaj można ustawić, czy czujnik dodatkowego czujnika 3 (skrzynia akumulatora) ma być aktywny i gotowy do sygnalizowania nieautoryzowanego dostępu oraz włączenia alarmu. Jest = czujnik może włączyć alarm. Brak = czujnik nie może włączyć alarmu. Ustawienie domyślne: Brak Czujnik alarmu, atrapa przednia Tutaj można ustawić, czy czujnik atrapy przedniej ma być podłączony i gotowy do sygnalizowania nieautoryzowanego dostępu oraz włączenia alarmu. Czujnik alarmu, okno dachowe Tutaj można ustawić, czy czujnik okna dachowego ma być podłączony i gotowy do sygnalizowania nieautoryzowanego dostępu oraz włączenia alarmu. 22: Wydanie 1 pl-pl 24 (38)

25 Czujnik alarmu, pokrywa schowka po stronie kierowcy Tutaj można ustawić, czy czujnik schowka po stronie kierowcy ma być podłączony i gotowy do sygnalizowania nieautoryzowanego dostępu oraz włączenia alarmu. Czujnik alarmu, pokrywa schowka po stronie pasażera Tutaj można ustawić, czy czujnik schowka po stronie pasażera ma być podłączony i gotowy do sygnalizowania nieautoryzowanego dostępu oraz włączenia alarmu. Czujnik drzwi kierowcy Ten parametr aktywuje czujnik, który wskazuje otwarcie drzwi kierowcy i uruchamia alarm. 22: Wydanie 1 pl-pl 25 (38)

26 Czujnik drzwi pasażera Ten parametr aktywuje czujnik, który wskazuje otwarcie drzwi pasażera i uruchamia alarm. Czujnik drzwi przestrzeni ładunkowej Czujnik drzwi przestrzeni ładunkowej należy połączyć do masy, podobnie jak czujniki drzwi kierowcy i pasażera. Czujnik podłącza się do styku A15 jednostki sterującej i masy. Ten parametr aktywuje czujnik wskazujący, czy drzwi przestrzeni ładunkowej są otwarte, i uruchamiający alarm. Ustawienie domyślne: Brak Ryglowanie drzwi przestrzeni ładunkowej Tutaj można dokonać wyboru, czy wyjście z jednostki sterującej do układu ryglowania drzwi przestrzeni ładunkowej powinno być podłączone. Ten parametr aktywuje ryglowanie i uzbrajanie drzwi przestrzeni ładunkowej. Jest = ryglowanie aktywne Brak = ryglowanie nieaktywne Ustawienie domyślne: Brak 22: Wydanie 1 pl-pl 26 (38)

27 Czujnik ruchu w kabinie, aktywacja Tutaj można aktywować czujnik ruchu w kabinie. Gdy jest on aktywny, może wskazywać nieautoryzowany dostęp i uruchamiać alarm. Czułość czujnika ruchu można regulować za pomocą parametru Czujnik ruchu w kabinie, regulacja. Jest = aktywny Brak = nieaktywny Czujnik ruchu w zabudowie, aktywacja Tutaj można aktywować czujnik ruchu w zabudowie. Gdy jest on aktywny, może wskazywać nieautoryzowany dostęp i uruchamiać alarm. Czułość czujnika ruchu można regulować za pomocą parametru Czujnik ruchu w zabudowie, regulacja. Jest = aktywny Brak = nieaktywny Ustawienie domyślne: Brak 22: Wydanie 1 pl-pl 27 (38)

28 Czujnik ruchu w kabinie, regulacja Tutaj można ustawić czułość czujnika ruchu w kabinie. Czujnik aktywuje się za pomocą parametru Czujnik ruchu w kabinie, aktywacja. Czułość czujnika ruchu można ustawić w zakresie wartości od 6 do = niska czułość 63 = maksymalna czułość 6-63 regulowana skokowo co 1 Ustawienie domyślne: 45, ale może różnić się w zależności od kabiny Czujnik ruchu w zabudowie, regulacja Tutaj można ustawić czułość czujnika ruchu w zabudowie. Czujnik aktywuje się za pomocą parametru Czujnik ruchu w zabudowie, aktywacja. Wybierając wartość (10, 20, 30 itd. aż do 100), reguluje się czułość czujnika ruchu w %. 10 = niska czułość 100 = maksymalna czułość regulowana skokowo co 10 Ustawienie domyślne: 50 22: Wydanie 1 pl-pl 28 (38)

29 Czujnik alarmu stacyjki Tutaj można ustawić, czy wykrywanie pozycji stacyjki ma być aktywne. Jeżeli stacyjka zostanie ustawiona w położeniu jazdy, gdy alarm jest uzbrojony, jest to sygnalizowane i włącza się alarm. Jest = funkcja aktywna Brak = funkcja wyłączona Czujnik odchylenia Ten parametr aktywuje czujnik, który wskazuje odchylenie kabiny i włącza alarm. Czujnik odchylenia, czułość Czujnik odchylenia sygnalizuje odchylenie kabiny i włącza alarm. W tym punkcie można ustawić kąt, przy którym czujnik włącza alarm. 1-20, regulowany skokowo co 1 Ustawienie domyślne: 12 22: Wydanie 1 pl-pl 29 (38)

30 Ustawienia dodatkowe GSM Aktywacja parametru umożliwia połączenie za pomocą modułu GSM. Dodatkowe połączenie na styku C11 jednostki sterującej, zasilanie +24 V, gdy alarm zostanie wyzwolony (moduł GSM Scania Communicator C200). Dodatkowe połączenie na styku C15 jednostki sterującej, sygnał cyfrowy o niskiej wartości dla wyzwolonego alarmu (Scania Interactor). Jest = możliwe połączenie za pomocą modułu GSM. Brak = niemożliwe połączenie za pomocą modułu GSM. Ustawienie domyślne: Brak Sygnał wyjściowy z ECU przy uruchomieniu alarmu Ustawienie dla producenta nadwozia umożliwiające odczytanie stanu alarmu. Podłączenie do styku B13 jednostki sterującej, który łączy sygnał wyjściowy do masy w przypadku uruchomienia alarmu. Zawsze aktywne. Maksymalne obciążenie 500 ma. Sygnał wyjściowy z ECU przy aktywacji alarmu Ustawienie dla producenta nadwozia umożliwiające odczytanie stanu alarmu. Podłączenie do styku B10 jednostki sterującej, który łączy sygnał wyjściowy do masy w przypadku uruchomienia alarmu. Zawsze aktywne. Maksymalne obciążenie 500 ma. 22: Wydanie 1 pl-pl 30 (38)

31 Zamek centralny Zamek centralny Aby umożliwić regulowanie parametrów alarmu w LAS, należy włączyć tryb regulacji jednostki sterującej. Aby tego dokonać, konieczny jest dostęp do kodów PIN pojazdu, jeżeli pojazd wyposażony jest w ochronę przed kradzieżą. Funkcje zdalnie sterowane Odryglowanie Kontroluje, czy drzwi mają być odryglowywane jednocześnie, czy indywidualnie. Oba skrzydła drzwi. Odryglowanie indywidualne. Ustawienie domyślne: Odryglowanie indywidualne. Ustawianie parametrów Oba skrzydła drzwi Odryglowanie indywidualne Odryglowanie Drzwi kierowcy i pasażera są odryglowywane jednocześnie po jednokrotnym naciśnięciu przycisku odryglowania na pilocie zdalnego sterowania. Drzwi kierowcy zostają odryglowane po jednokrotnym naciśnięciu przycisku odryglowania na pilocie zdalnego sterowania. Drzwi pasażera i drzwi przestrzeni ładunkowej zostają odryglowane po dwukrotnym wciśnięciu przycisku odryglowania na pilocie. Pilot zdalnego sterowania Aby zdalne sterowanie wykryło podwójne naciśnięcie, drugie naciśnięcie nie może nastąpić wcześniej niż 0,4 s po pierwszym, ale musi nastąpić w określonym czasie. W przeciwnym wypadku jednostka sterująca zinterpretuje naciśnięcia jako 2 osobne zdarzenia. Tu można ustawić maksymalny czas, tzn. czas, w którym należy nacisnąć drugi raz. 22: Wydanie 1 pl-pl 31 (38)

32 Zamek centralny Krótkie = w ciągu 1 s Średnie = w ciągu 2 s Długie = w ciągu 3 s Ustawienie domyślne: Średnie 22: Wydanie 1 pl-pl 32 (38)

33 Zamek centralny Ustawienia blokady Automatyczne ponowne ryglowanie i uzbrajanie alarmu Tutaj można wybrać automatyczne ponowne zaryglowanie i uzbrojenie alarmu pojazdu. Funkcja powoduje ponowne zaryglowanie drzwi i uzbrojenie alarmu, jeżeli w określonym czasie po odryglowaniu żadne drzwi nie zostaną otwarte lub kluczyk nie zostanie obrócony w położenie jazdy. Tę funkcję można także wybrać dla pojazdów wyposażonych tylko w centralny zamek. W takim przypadku nastąpi wyłącznie ponowne zaryglowanie drzwi. Za pomocą parametru Ustawienie czasu dla automatycznego ponownego zaryglowania i uzbrojenia ustawia się czas, który powinien upłynąć po odblokowaniu do ponownego zaryglowania. Można określić, które drzwi mają zostać ponownie zaryglowane i uzbrojone, jeśli ma to zastosowanie. Brak aktywności Kabina Przestrzeń ładunkowa Kabina i przestrzeń ładunkowa Ustawienie domyślne: Brak aktywności 22: Wydanie 1 pl-pl 33 (38)

34 Zamek centralny Ustawienie czasu dla automatycznego ponownego ryglowania i uzbrojenia Automatyczne ponowne ryglowanie i uzbrajanie oznacza, że jeśli drzwi nie zostaną otwarte przed upływem określonego czasu po odryglowaniu, zostaną one ponownie zaryglowane, a alarm ponownie uzbrojony. Tutaj można ustawić czas w sekundach, po upływie którego nastąpi automatyczne ponowne ryglowanie i uzbrojenie alarmu. Krótki = 10 s Średni = 20 s Długi = 30 s Ustawienie domyślne: Długo Objaśnienie: Aby zastosować ustawienia czasu, należy ustawić parametr Automatyczne ponowne ryglowanie i uzbrojenie alarmu. Automatyczne ryglowanie Tutaj można ustawić funkcję automatycznego ryglowania i alarmu. Po upływie sekund od wyjęcia kluczyka ze stacyjki i otwarcia, a następnie zamknięcia drzwi, następuje zaryglowanie i aktywacja alarmu wybranych drzwi. Czas opóźnienia ustawia się przy użyciu parametru Ustawienie czasu, automatyczne ryglowanie. Brak aktywności Kabina = możliwe ustawienie czasu Przestrzeń ładunkowa = możliwe ustawienie czasu Kabina i przestrzeń ładunkowa = możliwe ustawienie czasu Ustawienie domyślne: Brak aktywności 22: Wydanie 1 pl-pl 34 (38)

35 Zamek centralny Ustawienie czasu, automatyczne ryglowanie Tutaj można ustawić czas, w jakim będzie możliwe otwieranie i zamykanie drzwi, zanim zostaną one automatycznie zaryglowane. Czas ten kontroluje parametr Automatyczne ryglowanie. Opcje: s regulowany skokowo co 1 s Ustawienie domyślne: 30 s Ryglowanie ręczne Tutaj można wybrać, które drzwi mają zostać zaryglowane podczas ryglowania ręcznego za pomocą kluczyka. Opcje: Brak = tylko bieżące drzwi Z kabiną = drzwi kabiny Z kabiną i przestrzenią ładunkową = zarówno drzwi kabiny, jak i przestrzeni ładunkowej Ustawienie domyślne: Z kabiną 22: Wydanie 1 pl-pl 35 (38)

36 Zamek centralny Wskazanie świetlne Potwierdzenie przez błyśnięcie kierunkowskazami Tutaj można wybrać, czy funkcja potwierdzenia zablokowania i odblokowania zamków drzwi przez błyśnięcie kierunkowskazami ma być włączona. Jeśli funkcja jest włączona, kierunkowskazy migają na znak potwierdzenia w następujący sposób: Blokowanie = 2 błyśnięcia Odblokowanie = 1 błyśnięcie Błąd podczas ryglowania = 5 błyśnięć Opcje: Jest Brak 22: Wydanie 1 pl-pl 36 (38)

37 Zamek centralny Tryb pracy Włączanie funkcji trybu pracy Tutaj można określić, czy funkcja trybu pracy powinna być używana, czy nie Tryb pracy oznacza, że pojazd można zaryglować z kluczykiem w położeniu startowym lub jazdy bez uzbrajania alarmu. Jest to główny parametr zarządzający kilkoma funkcjami, które mogą być dostosowane różnymi ustawieniami, np. które czujniki mają być aktywne i które drzwi mają być zaryglowane, gdy wybrana jest dana funkcja. Więcej informacji na temat tej funkcji - patrz Funkcje użytkownika - alarm. Jest = funkcja aktywna Brak = funkcja nieaktywna Ustawienie domyślne: Brak Ustawienia blokady, drzwi Za pomocą tego parametru można wybrać, które drzwi mają zostać zaryglowane, gdy aktywna jest funkcja tryb Pracy. Nieaktywna = żadne drzwi nie zostaną zaryglowane Kabina = zaryglowane zostaną drzwi kabiny Przestrzeń ładunkowa = zaryglowane zostaną drzwi przestrzeni ładunkowej Kabina i przestrzeń ładunkowa = zaryglowane zostaną drzwi kabiny i przestrzeni ładunkowej Ustawienie domyślne: Kabina 22: Wydanie 1 pl-pl 37 (38)

38 Zamek centralny Ustawianie czujników Ryglowanie drzwi przestrzeni ładunkowej Tutaj można wybrać, czy wyjście z jednostki sterującej do układu ryglowania drzwi przestrzeni ładunkowej powinno być podłączone. Ten parametr aktywuje ryglowanie i uzbrajanie alarmu drzwi przestrzeni ładunkowej. Jest = ryglowanie aktywne Brak = ryglowanie nieaktywne Ustawienie domyślne: Brak 22: Wydanie 1 pl-pl 38 (38)

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Zawartość pudełka: 1. Centralka 2. dwa piloty 3. syrena 4. dioda LED 5. czujnik wstrząsu 6. okablowanie 7. instrukcja Specyfikacja techniczna: centralka: zasilanie

Bardziej szczegółowo

Parametry Widoczność. SDP3 dla producentów nadwozi

Parametry Widoczność. SDP3 dla producentów nadwozi Wprowadzenie Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje parametry powiązane z widocznością. Zawarto w nim wyłącznie te parametry, które uważane są za przydatne dla producenta nadwozi. Dostępne parametry i

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

Zdalne uruchomienie silnika. Działanie

Zdalne uruchomienie silnika. Działanie Działanie Funkcja zdalnego uruchamiania silnika służy do uruchamiania silnika bez przekręcania kluczyka zapłonu do położenia włączenia, np. korzystając zprzełącznika na zewnątrz kabiny. Działanie Istnieje

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Zdalne uruchomienie silnika. Działanie. Działanie. Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny.

Zdalne uruchomienie silnika. Działanie. Działanie. Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny. Działanie Działanie Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny. Działanie Kierunkowskazy są wykorzystywane w celu wzrokowego potwierdzenia, czy próba uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie

Włączanie przystawki odbioru mocy EK. Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Przystawką odbioru mocy steruje jednostka sterująca BCI. Przystawkę odbioru mocy napędzaną kołem zamachowym można odpowiednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU AUTOALARMU. Logic VS 20 ver 1.0

INSTRUKCJA MONTAśU AUTOALARMU. Logic VS 20 ver 1.0 INSTRUKCJA MONTAśU AUTOALARMU Logic VS 20 ver 1.0 Informacje i serwis: AAC Clifford 03-687 Warszawa ul. Łodygowa 25 tel. 679 44 49 fax.679 56 54 www.clifford.com.pl, e-mail: aac@clifford.com.pl Opis podłączeń

Bardziej szczegółowo

HIBERNATUS_PLUS ALARM MOTOCYKLOWY

HIBERNATUS_PLUS ALARM MOTOCYKLOWY HIBERNATUS_PLUS ALARM MOTOCYKLOWY trzy cele: tmaksymalna skuteczność ochrony tmaksymalna ochrona akumulatora tświatła awaryjne Skuteczność t nowoczesny czujnik wykrywa pochylenie wzdłużne i poprzeczne

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA

OTWIERANIE OTWIERANIE I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA 64 I URUCHAMIANIE SAMOCHODU ZA POMOCĄ KLUCZA Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA Klucz Klucz umożliwia, poprzez drzwi kierowcy, blokowanie i odblokowanie drzwi, bagażnika i klapki wlewu paliwa, składanie i rozkładanie

Bardziej szczegółowo

Automatyczne włączenie przystawki odbioru mocy napędzanej od skrzyni biegów

Automatyczne włączenie przystawki odbioru mocy napędzanej od skrzyni biegów Działanie Działanie Funkcja służy do włączania przystawki odbioru mocy z miejsca kierowcy i spoza kabiny. Za sterowanie przystawką odbioru mocy odpowiada jednostka sterująca BCI (interfejs komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Funkcje. Zawartość pudełka POL

Funkcje. Zawartość pudełka POL POL Funkcje ASA-30 może być użyta jako dodatkowa syrena podłączona do posiadanego systemu alarmowego albo jako syrena niezależna podłączona do zdalnego sterowania i / lub czujników bezprzewodowych. - Połączenie

Bardziej szczegółowo

1. Audio-wizualny system antywłamaniowy

1. Audio-wizualny system antywłamaniowy 12 1 12 1 Przycisk ustawiania Funkcje przycisków Opis skrócony Krótkie naciśnięcie przycisku ustawiania - blokada drzwi, odcięcie zapłonu silnika oraz przejście do stanu autowizualnego ostrzegania go.

Bardziej szczegółowo

Zdalne uruchomienie silnika. Opis

Zdalne uruchomienie silnika. Opis Funkcja zdalnego uruchomienia silnika służy do uruchamiania silnika spoza kabiny. Aby było możliwe włączenie funkcji, muszą być spełnione następujące warunki: Kluczyk w położeniu jazdy Przełącznik EXT

Bardziej szczegółowo

Sterowanie przystawkami odbioru mocy. Informacje ogólne

Sterowanie przystawkami odbioru mocy. Informacje ogólne Informacje ogólne Informacje ogólne Sterowanie przystawkami odbioru mocy odbywa się za pośrednictwem jednostki sterującej BCI pojazdu (interfejs komunikacyjny zabudowy). Funkcja jest dostępna, jeżeli pojazd

Bardziej szczegółowo

Radiowy sterownik zamka centralnego 74. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia.

Radiowy sterownik zamka centralnego 74. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik. położenia, uderzenia i spadku napięcia. 74. Programowany Multi-CZUJNIK zawierający czujnik położenia, uderzenia i spadku napięcia. OPIS TECHNICZNY Opis radiowego sterownika zamka centralnego z kodem zmiennym. jest programowalnym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika

Moduł N/O LED SE Czujnik Gniazdo sterowania zamek centr. Gniazdo uruchomienia silnika INSTRUKCJA MONTAŻU ZK LCD- system alarmowy przeznaczony do pojazdów z masą na karoserii, z możliwością uruchomienia silnika w różnych trybach czasowo, z pomiarem temperatury, zdalnie. 1 2 2 1 1 2 3 4 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV

Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV Instrukcja obsługi Zamek na kod cyfrowy TLM2-BL/SV 1 Opis elementów 2 Programowanie I. Programowanie : W pierwszej kolejności należy podłączyć zasilanie. INFO : Fabryczny kod programowania to 6668888.

Bardziej szczegółowo

Parametry podwozie. Wprowadzenie

Parametry podwozie. Wprowadzenie Wprowadzenie W celu ograniczenia listy parametrów w niniejszym dokumencie opisane zostały tylko parametry, które mogą być wykorzystywane przez producentów nadwozi. Pełne informacje na temat aktualnych

Bardziej szczegółowo

Włączenie automatycznego biegu neutralnego. Informacje ogólne

Włączenie automatycznego biegu neutralnego. Informacje ogólne Informacje ogólne Informacje ogólne Ta funkcja jest dostępna w pojazdach z następującymi układami: Automatyczna skrzynia biegów Całkowicie zautomatyzowany układ Opticruise (pojazdy bez pedału sprzęgła)

Bardziej szczegółowo

Sterowanie prędkością obrotową silnika podczas wywrotu

Sterowanie prędkością obrotową silnika podczas wywrotu Informacje ogólne Informacje ogólne Podczas korzystania z hakowego urządzenia załadowczego lub platformy ładunkowej wywrotki zaleca się czasowe zwiększenie prędkości obrotowej silnika w celu ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next System sekwencyjnego wtrysku gazu LS Next zapewnia pracę silnika na zasilaniu gazowym o porównywalnych

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI Ver..0, 5 marzec 2006 Spis treści. Wprowadzenie...3.. Wersje dokumentu...3.2. Krótka charakterystyka urządzenia...3 2. Obsługa pilota...4 3. Aktywne włączanie systemu...4

Bardziej szczegółowo

Alarm samochodowy AG257

Alarm samochodowy AG257 Alarm samochodowy AG257 Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Uwaga! Zaleca się wykonanie montaŝu w wyspecjalizowanym serwisie Zawartość opakowania: - centralka alarmowa

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r

PROXIMA ZN. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r Autoalarm PROXIMA ZN ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

Zdalne włączanie wycieraczek szyby przedniej. Opis

Zdalne włączanie wycieraczek szyby przedniej. Opis Opis Opis Funkcja zdalnego włączania wycieraczek szyby przedniej służy do uruchamiania wycieraczek spoza kabiny. Dużą lub małą prędkość wycieraczek ustawia się za pomocą parametru zmiennego w SDP3. Jeśli

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 3--przyciskowy

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 3--przyciskowy 1 AUTOALARM Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot 3--przyciskowy FRODO jest nowoczesnym autoalarmem sterowanym za pomocą pilotów z kodem zmiennym co gwarantuje zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby do

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy

AUTOALARM. Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot 2 przyciskowy 1 AUTOALARM Frodo INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot 2 przyciskowy FRODO jest nowoczesnym autoalarmem sterowanym za pomocą pilotów z kodem zmiennym co gwarantuje zabezpieczenie przed rozkodowaniem przez osoby do

Bardziej szczegółowo

FRODO-BIS2P AUTOALARM INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oznaczenie przycisków pilota : Funkcje przycisków pilota: P-l

FRODO-BIS2P AUTOALARM INSTRUKCJA OBSŁUGI. Oznaczenie przycisków pilota : Funkcje przycisków pilota: P-l AUTOALARM FRODO-BIS2P INSTRUKCJA OBSŁUGI Oznaczenie przycisków pilota : Funkcje przycisków pilota: P-l włączenie centrali w stan czuwania wyłączenie centralki ze stanu czuwania wyłączanie stanu alarmowania

Bardziej szczegółowo

Zdalna aktywacja funkcji układu zapewnienia widoczności

Zdalna aktywacja funkcji układu zapewnienia widoczności Możliwa jest zdalna aktywacja następujących funkcji układu zapewnienia widoczności i oświetlenia: Więcej informacji na temat oświetlenia zamieszczono w dokumentach pt. Dezaktywacja świateł zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMOBILIZERA TRANSPONDEROWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMOBILIZERA TRANSPONDEROWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMOBILIZERA TRANSPONDEROWEGO SPIT - 805 Immobilizer transponderowy SPIT - 805 jest urządzeniem służącym do ochrony pojazdów samochodowych przed kradzieżą. Urządzenie blokuje jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

ALARM MOTOCYKLOWY. Alarm motocyklowy SILICON dysponuje następującymi funkcjami:

ALARM MOTOCYKLOWY. Alarm motocyklowy SILICON dysponuje następującymi funkcjami: ALARM MOTOCYKLOWY INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Nowy alarm motocyklowy SILIC MOTOCYCLE ALARM jest jednym z najlepszych systemów bezpieczeństwa na rynku. Jego trwałe programowalne funkcje zapewniają elastyczność,

Bardziej szczegółowo

ALARM Z1M. Instrukcja obsługi

ALARM Z1M. Instrukcja obsługi ALARM Z1M Instrukcja obsługi ALBATROSS AUTOALARM Z1M NUMER HOMOLOGACJI E20-97RA-01 1981 2 SPIS TREŚCI FUNKCJE SYSTEMU ALARMOWEGO Z1M... 4 FUNKCJE PODSTAWOWE ALARMU... 4 WŁĄCZANIE SYSTEMU ALARMOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB

1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1. INSTRUKCJA OBSŁUGI WYŚWIETLACZA LCD C600E USB 1.1 OBSZAR WIDOKU POCZĄTKOWEGO 1.2 WYMIARY PANELU 1.3 DEFINICJA PRZYCISKÓW 1.4 NORMALNA PRACA Przytrzymaj włącz/wyłącz aby uruchomić wyświetlacz. Po włączeniu

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

Opcjonalne sygnały wyjściowe (UF 356) Opcjonalne sygnały wyjściowe. Sygnał o odwróconej biegunowości

Opcjonalne sygnały wyjściowe (UF 356) Opcjonalne sygnały wyjściowe. Sygnał o odwróconej biegunowości Opcjonalne sygnały wyjściowe Opcjonalne sygnały wyjściowe W tej publikacji opisano opcjonalne sygnały wyjściowe dla styków 8-12 złącza C493 (przeznaczonego dla dodatkowych funkcji). Sygnały te można włączać

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy ED przez COO

Włączanie przystawki odbioru mocy ED przez COO Informacje ogólne na temat funkcji Informacje ogólne na temat funkcji Ten opis funkcji z instrukcjami podłączania odnosi się do pojazdów, w których włączeniem przystawki odbioru napędzanej od silnika steruje

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik. Opis. Informacje ogólne. Obrotomierz. Kalibracja

Wskaźnik. Opis. Informacje ogólne. Obrotomierz. Kalibracja Opis Opis Informacje ogólne Istnieje możliwość podłączenia wskaźników, np. prędkości obrotowej silnika lub ciśnienia oleju, do złącza C49. W niniejszym rozdziale opisano sposób wykonania połączeń. Styk

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy.

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy. Autoalarm PROXIMA ZK ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

Alarm samochodowy. Instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją

Alarm samochodowy. Instrukcja obsługi. Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Alarm samochodowy Instrukcja obsługi Przed rozpoczęciem instalacji zapoznaj się z instrukcją Uwaga! Zaleca się wykonanie montaŝu w wyspecjalizowanym serwisie Zawartość opakowania: - centralka - pilot -

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik prędkości

Ogranicznik prędkości Informacje ogólne Informacje ogólne Za sterowanie funkcją ogranicznika prędkości odpowiada jednostka sterująca BCI (interfejs komunikacyjny zabudowy). Funkcję tę można włączyć za pośrednictwem sygnałów

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G01 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAW ALARMU SAMOCHODOWEGO MODEL: KEETEC TS CAN INSTRUKCJA SKRÓCONA OPCJE BEZPIECZEŃSTWA ZOSTAŁY ZASTĄPIONE GWIAZDKĄ.

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAW ALARMU SAMOCHODOWEGO MODEL: KEETEC TS CAN INSTRUKCJA SKRÓCONA OPCJE BEZPIECZEŃSTWA ZOSTAŁY ZASTĄPIONE GWIAZDKĄ. INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAW ALARMU SAMOCHODOWEGO MODEL: KEETEC TS CAN INSTRUKCJA SKRÓCONA OPCJE BEZPIECZEŃSTWA ZOSTAŁY ZASTĄPIONE GWIAZDKĄ. Należy uważnie przeczytać poniższą instrukcje i zapoznać

Bardziej szczegółowo

Zdalne włączanie sygnału dźwiękowego. Opis

Zdalne włączanie sygnału dźwiękowego. Opis Opis Opis Funkcja zdalnego włączania sygnału dźwiękowego służy do włączania sygnału dźwiękowego spoza kabiny. Aby było możliwe włączenie funkcji, muszą być spełnione następujące warunki: Kluczyk w stacyjce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS

Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Instrukcja obsługi autoalarmu BARAKUDA PLUS Oznaczenia przycisków na pilocie: lub W pilotach trzyprzyciskowych efekt przycisku D ( ) uzyskujemy przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu

Opis obsługi systemu Opis obsługi systemu Dołożono wszelkich starań, by urządzenie pracowało bezawaryjnie, jednakże należy stosować się do zaleceń i sposobu obsługi, według opisu zawartego w poniższej instrukcji. Zapewni to

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335

Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Instrukcja obsługi Mówiący po angielsku Budzik/zegarek jabłuszko HAPTIME YGH-335 Funkcje: 1. Wyświetlanie czasu (godzina i minuty) oraz temperatury powietrza w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza. 2. Głosowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik klimatu FT-27

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik klimatu FT-27 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik klimatu FT-27 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Wprowadzenie do wentylacji... 2 3. Główne opcje... 3 4. Opcje konfiguracji... 4 4.1 Opcje trybu A...

Bardziej szczegółowo

Włączenie oświetlenia roboczego. Opis. Informacje ogólne. Montaż przycisku w serwisie. Opcje połączeń PGRT

Włączenie oświetlenia roboczego. Opis. Informacje ogólne. Montaż przycisku w serwisie. Opcje połączeń PGRT Opis Opis Informacje ogólne Funkcja Włączanie oświetlenia roboczego służy do włączania i wyłączania reflektorów roboczych. Mogą się one znajdować na tylnej ścianie kabiny, na ramie, na różnych elementach

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

AUTOALARM PYTHON SP3000 BP INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

AUTOALARM PYTHON SP3000 BP INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI AUTOALARM PYTHON SP3000 BP INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI 1 SCHEMAT OKABLOWANIA www.corral.pl H1: 6 PIN WIĄZKA GŁÓWNA H2: 9 PIN WIĄZKA 2 OKABLOWANIE Chroń okablowanie przed ruchomymi elementami silnika,

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI)

ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI) Page 1 of 5 ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI) 147 Page 2 of 5 ZAMEK CENTRALNY (BLOKADA DRZWI) - O Równoczesne uruchomienie zamków drzwi następuje w wyniku zadziałania: kluczykiem; przełączników (przycisków)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO EM 2020

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO EM 2020 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO EM 2020 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE zamek uruchamiany jest przy pomocy sześciocyfrowego kodu lub wyrazu zawierającego 6 liter. istnieje możliwość wprowadzenia drugiego

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZKC. Autoalarm 24V A B B A. Model ZKC posiada następujące cechy

PROXIMA ZKC. Autoalarm 24V A B B A. Model ZKC posiada następujące cechy Autoalarm 24V PROXIMA ZKC ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby

Bardziej szczegółowo

SS1005. Mini syrena stroboskopowa. Podręcznik użytkownika. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1

SS1005. Mini syrena stroboskopowa. Podręcznik użytkownika. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1 2015 SMANOS HOLDING LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1 SS1005 Mini syrena stroboskopowa Podręcznik użytkownika Funkcje 1. Kompaktowy rozmiar ze złączem wtykowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Blokada z czytnikiem kart Nr produktu

Blokada z czytnikiem kart Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Blokada z czytnikiem kart Nr produktu 000751549 Strona 1 z 11 1.Przeznaczenie do użycia Blokada stanowi sterowaną cyfrowo kontrolę dostępu (technologia RFID) dla drzwi i doskonale nadaje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Samochodowy system alarmowy. Inferno. Instrukcja dla instalatorów. AMT 2007 roku

Samochodowy system alarmowy. Inferno. Instrukcja dla instalatorów. AMT 2007 roku Samochodowy system alarmowy Inferno Instrukcja dla instalatorów AMT 2007 roku Spis treści: 1. Instrukcja montażu mechanicznego 3 2. Instrukcja programowania 3 3. Identyfikacja kierowcy 9 4. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1)

EV3 B23. Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1) Podstawowy elektroniczny sterownik chłodniczy (instrukcja skrócona dla P4 = 1) Włączanie i wyłączanie Jeżeli parametr POF jest równy 1: Upewnij się że klawiatura nie jest zablokowana i żadna procedura

Bardziej szczegółowo

ALARM TORNADO II CS3c + CENTRALNY ZAMEK 2 DRZWI!!!

ALARM TORNADO II CS3c + CENTRALNY ZAMEK 2 DRZWI!!! Dane aktualne na dzień: 05-10-2017 00:54 Link do produktu: https://www.remotronix.com/alarm-tornado-ii-cs3c-centralny-zamek-2-drzwi-p-224.html ALARM TORNADO II CS3c + CENTRALNY ZAMEK 2 DRZWI!!! Cena Dostępność

Bardziej szczegółowo

Zdalny ręczny gaz. Opis. Informacje ogólne. Warunki. Włączanie

Zdalny ręczny gaz. Opis. Informacje ogólne. Warunki. Włączanie Opis Opis Informacje ogólne Funkcja zdalnego sterowania ręcznym gazem służy do zdalnego sterowania funkcjami ręcznego gazu, ograniczonego ręcznego gazu i zwiększonej prędkości obrotowej silnika. Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogranicznik prędkości. Informacje ogólne. Kolejność priorytetów włączania ograniczeń prędkości

Ogranicznik prędkości. Informacje ogólne. Kolejność priorytetów włączania ograniczeń prędkości Informacje ogólne Informacje ogólne Scania oferuje 4 różne funkcje ograniczania prędkości. Funkcje te mają za zadanie spełnienie oczekiwań klientów i wymogów prawnych, np. dotyczących śmieciarek, wozów

Bardziej szczegółowo

EV6 223 EV Termostaty cyfrowe do urządzeń chłodniczych z wentylatorami. 1. WSTĘP 1.1 Ważne

EV6 223 EV Termostaty cyfrowe do urządzeń chłodniczych z wentylatorami. 1. WSTĘP 1.1 Ważne EV6 223 Termostaty cyfrowe do urządzeń chłodniczych z wentylatorami 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

ve Wyświetlacz LCD

ve Wyświetlacz LCD . Użytkowanie Wbudowany w skuter wyświetlacz LCD pozwala kierować jazdą, sterowaniem, hamowaniem i obsługą pojazdu. Moduł elektryczny oraz elektronika skutera elektrycznego są stale wewnętrznie monitorowane.

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALEK AMPIO CAN I AMPIO BP. Homologacja E20 dla Ampio CAN numer: 97RA Homologacja E20 dla Ampio BP numer: 97RA

INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALEK AMPIO CAN I AMPIO BP. Homologacja E20 dla Ampio CAN numer: 97RA Homologacja E20 dla Ampio BP numer: 97RA INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALEK AMPIO CAN I AMPIO BP DANE TECHNICZNE Napięcie znamionowe +12V Napięcia pracy +9V do +15V Pobór prądu: stan czuwania 20 ma nieuzbrojony 10 ma Temperatura pracy od - 40 do +85

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

Włączanie przystawki odbioru mocy EG przez BWS

Włączanie przystawki odbioru mocy EG przez BWS Zasada działania, informacje ogólne Zasada działania, informacje ogólne Ten opis funkcji z instrukcjami podłączania dotyczy pojazdów, w których układ nadwozia (BWS) steruje włączaniem jednej lub dwóch

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do zamontowania windy załadunkowej

Przygotowanie do zamontowania windy załadunkowej Informacje ogólne na temat przygotowania Informacje ogólne na temat przygotowania W celu ułatwienia podłączenia windy załadunkowej do instalacji elektrycznej można zamówić w fabryce pakiet przygotowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2)

Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) Szczegółowy opis parametrów dostępnych w sterownikach serii EKC 201/301 (wersja oprogramowania 2.2) TERMOSTAT - Nastawa Nastawa temperatury Uwaga: Wybrana nastawa temperatury może zawierać się tylko w

Bardziej szczegółowo

NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. Widok pilota zdalnego sterowania

NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania. Widok pilota zdalnego sterowania NT-01 Instrukcja obsługi pilota zdalnego sterowania Widok pilota zdalnego sterowania Opis funkcji Pilot zdalnego sterowania posiada wyświetlacz LCD z dwudziestoma wskaźnikami. Po włączeniu pilota pierwszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080

CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1000 CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 1080 Instrukcja obsługi Edycja IA 2 1 PRZEZNACZENIE Centrala sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080 przeznaczona jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000

BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 INFOTEC AP/TAVG/MMXP/MUX ZATWIERDZENIE DIAGNOSTYKI BSI BUDOWA ELEKTRYCZNA BI-VAN CAN COM2000 G05 PROCEDURY KONTROLNE FUNKCJI RYGLOWANIE OTWORÓW Zastosowanie w pojazdach PEUGEOT 206 (Od nr DAM 9076) 307

Bardziej szczegółowo