Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. na rynku windykacji w 2011 roku Styczeń 2012

2 Najważniejsze wnioski z raportu: rynek zakupu wierzytelności wzrósł o 36,4% w stosunku do roku 2010 największymi dostawcami portfeli wierzytelności wystawianymi na sprzedaż są banki, które zagospodarowały 88% tego rynku rośnie jakość sprzedawanych portfeli wierzytelności wzrasta poziom świadomości ekonomicznej społeczeństwa w tym również wiedza z zakresu zarządzania wierzytelnościami wartość rynku outsourcingu windykacyjnego w 2012 r. znacząco wzrośnie

3 Struktura rynku zakupu wierzytelności w 2011 r. Od zachwiania gospodarczego w latach wartość rynku obrotu wierzytelnościami sukcesywnie rośnie: w 2009 r. wyniosła 5,4 mld zł, w 2010 r. było to 6,6 mld zł, natomiast w 2011 r. wzrosła do 9 mld zł. Wykres 1. Rynek obrotu wierzytelnościami w latach (w mld zł) ,0 6,6 5, Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. W całym 2011 r. na rynku pojawiło się w ofercie publicznej do nabycia ok. 330 portfeli wierzytelności z różnych sektorów. Największymi dostawcami wierzytelności, podobnie jak w latach poprzednich, były banki. Oferowane przez nie portfele osiągały z reguły wolumeny rzędu kilkuset mln zł i łącznie stanowiły ok. 88% wartości rynku. Kolejnym znaczącym dostawcą wierzytelności był sektor telekomunikacyjny, którego portfele wygenerowały ponad 8% wartości rynku. Przedstawiciele branży telekomunikacyjnej cyklicznie organizowali przetargi, które, ze względu na niższą wartość nominalną portfeli, były dostępne dla większej ilości firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami. W 2011 roku dużą aktywnością wykazała grupa syndyków masy upadłościowej. Portfele wierzytelności wystawione na sprzedaż wygenerowały ok. 2% wartości całego rynku.

4 Podmioty z branży energetycznej i ubezpieczeniowej zachowywały się porównywalnie do roku poprzedniego wystawiając do sprzedaży wierzytelności o podobnym wolumenie. Wartość wierzytelności z sektora poza bankowego to niespełna 1% rynku. Wykres 2. Struktura rynku zakupu wierzytelności w Polsce w 2011 roku. 2,00% 1,20% 0,30% 0,90% 8,00% Banki Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne Syndycy mas upadłości 87,60% Przedsiębiorstwa energetyczne Ubezpieczyciele Inne Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. W 2011 r. Spółka zauważyła poprawę jakości portfeli wystawianych na sprzedaż. W większości charakteryzowały się one niskim okresem przeterminowania - były to tzw. portfele młode, nie przedawnione, co przekłada się bezpośrednio na ich rentowność. W związku z wysoką jakością wierzytelności rynek odnotował zwiększenie popytu na te portfele, a to spowodowało znaczny wzrost cen pakietów. Za wierzytelności w 2010 r. musieliśmy zapłacić średnio kilkanaście procent wartości nominalnej portfela, natomiast w 2011 r. ceny sięgnęły pułapu nawet kilkudziesięciu procent wartości portfela. Z danych e-kancelarii wynika, że 2011 rok był pod tym względem rekordowy. Szacowana przez Spółkę wartość inwestycji firm windykacyjnych w pakiety wierzytelności w 2011 r. to ok. 800 mln zł. W 2010 r. było to niewiele ponad 400 mln zł.

5 Duże transakcje na rynku sprzedaży wierzytelności Niezmiennie od kilku lat największe transakcje cesji wierzytelności mają miejsce w obrębie portfeli pochodzących z sektora bankowego. Należy tu wspomnieć o portfelach wystawianych na sprzedaż przez takie instytucje, jak PKO Bank Polski czy Kredyt Bank. e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. zamierza rozwinąć swoją działalność w sektorze zakupu wierzytelności bankowych w 2012 r. ze względu na uruchomienie funduszu sekurytyzacyjnego UNIFUND NS FIZ. Drugim znaczącym sektorem sprzedaży wierzytelności jest branża telekomunikacyjna, która wygenerowała portfele wierzytelności elności o wartości nominalnej przeszło 800 mln zł. e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w minionym roku była aktywnym uczestnikiem tego rynku obejmując go w ok. 11% (nabyte portfele o łącznej wartości nominalnej 86 mln zł). Specjaliści podkreślają wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa i rosnącą świadomość przedsiębiorców w zakresie rynku windykacji. Za sprawą postępującej profesjonalizacji rynku, firmy windykacyjne są zmuszone do stosowania coraz bardziej zaawansowanych procedur i odpowiadania na indywidualne potrzeby klientów.

6 Outsourcing windykacyjny Zdecydowanie trudniejsza do oszacowania jest wartość nieregulowanego rynku outsourcingu windykacyjnego. Spowodowane jest to głównie stałą współpracą firm windykacyjnych ze zleceniodawcami, która rzadko jest komunikowana opinii publicznej. Trudno zatem określić ilość i wartość spraw zleconych do obsługi windykacyjnej. Szacuje się, że w 2011 roku rynek inkasa wyniósł około 10 mld zł. W 2011 r. Spółka pozyskała do obsługi wierzytelności o wartości przeszło 700 mln zł. Warto zauważyć, że e-kancelaria jest liderem rynku wierzytelności zleconych w sektorze MŚP, z którego każdego roku pozyskuje kilkadziesiąt mln zł. Z tolerancją na margines błędu spowodowany brakiem dostępu do pełnej informacji Spółka szacuje, że 60% wartości rynku windykacji inkaso stanowią zobowiązania klientów indywidualnych wobec banków (kredyty konsumenckie), 18% to zobowiązania sektora B2B, ok. 13% wierzytelności poza bankowe (w tym pośrednicy finansowy, ubezpieczyciele, firmy z branży energetycznej itp.) i 9% - zobowiązania hipoteczne. Wykres 3. Struktura rynku windykacji na zlecenie w Polsce w 2011 roku. 9% 13% 18% 60% Kredyty konsumenckie B2B Poza bankowe Hipoteki Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

7 Udział e-kancelarii w rynku windykacyjnym w 2011 r. Prawie 800 mln zł w portfelu W styczniu 2011 roku Rzeczpospolita opublikowała wyniki siedmiu firm windykacyjnych podając, że w 2010 r. łącznie przyjęły do odzyskania wierzytelności o wartości ponad 9,3 mld zł. e-kancelaria odniosła swoje wyniki do zaprezentowanych danych i wówczas zajmowała szóstą pozycję plasując się za firmą Koksztys i przed spółką Pragma Inkaso z pozyskanym portfelem wierzytelności o łącznej wartości 240 mln zł. Wykres 4. Wartość spraw przyjętych do windykacji w 2010 r. (mln zł) Źródło: Rzeczpospolita z , Windykatorzy otrzymują coraz więcej zleceń, Monika Krześniak W tym roku e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. pozyskała do swojego portfela wierzytelności o wartości blisko 800 mln zł, co plasuje Spółkę na znacznie wyższej pozycji wśród czołowych graczy rynku zarządzania wierzytelnościami. Debiut akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW otworzył przed nią nowe możliwości. e-kancelaria konsekwentnie realizowała przyjętą strategię i pozyskiwała kapitał, który następnie zainwestowała w portfele wierzytelności.

8 Tabela 1. Wartość portfela spraw Emitenta (własne i inkaso) w 2011 roku (w mln zł). Rodzaj wierzytelności 1 stycznia 31 grudnia 2011 r. Wierzytelności zlecone do obsługi 702,29 mln zł Wierzytelności kupione na własny rachunek 93,76 mln zł Łącznie 796,05 mln zł Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. Wartość portfela wierzytelności pozyskanego przez e-kancelarię Grupę Prawnostosunku do roku Wzrost do 800 mln Finansową S.A. w 2011 r. wzrosła o 232 % w zł stanowi przeszło trzykrotność całego ubiegłorocznego wolumenu. Przełomowy rok w działalności e-kancelarii Rok 2011 był dla e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. okresem dużych zmian, dynamicznego rozwoju i zdecydowanego powiększenia udziału w rynku zarządzania wierzytelnościami. Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu GPW NewConnect. Sześć miesięcy później złożyła prospekt emisyjny y w Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczynając proces ubiegania się o przeniesienie jej walorów na rynek główny GPW. W listopadzie Spółka otrzymała zgodę na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi i uruchomiła w oparciu o umowę z FORUM TFI fundusz sekurytyzacyjny UNIFUND NS FIZ. Od kwietnia do grudnia Spółka przeprowadziła sześć emisji obligacji korporacyjnych w tym dwie publiczne emisje papierów dłużnych, które mają być notowane w alternatywnym systemie obrotu GPW Catalyst. We wrześniu 2011 r. e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. otworzyła centrum operacyjne w Bielawie (woj. dolnośląskie). Centrum stwarza możliwości dalszego rozwoju, a tym samym pozwala na realizację założeń Spółki dotyczących zwiększania jej udziału w rynku. Zatrudnienie nowych pracowników w odpowiadających za działania operacyjne oraz rozszerzenie działów Call Center istotnie wpłynie na wyniki firmy.

9 Spółka została także Gazelą Biznesu 2011 roku. Tytuł został przyznany przez Puls Biznesu. To kolejna Gazela w historii Spółki, która w ubiegłym roku również znalazła się wśród laureatów nagrody. Sukcesem zakończyło się także uczestnictwo e-kancelarii w konkursie Najwyższa jakość Quality International Konkurs zorganizowany został przez Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka otrzymała wyróżnienie w kategorii Usługi. Perspektywy rozwoju branży Rok 2012 zapowiada się dla branży bardzo korzystnie. Instytucje finansowe i przedstawiciele innych gałęzi gospodarki będą coraz chętniej wystawiać portfele wierzytelności na sprzedaż, dostrzegając płynące z tego tytułu korzyści. Według raportu przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w 2014 roku wartość rynku zarządzania wierzytelnościami wzrośnie do ok. 22,4 mld zł. Na sprzedaż będzie trafiać co trzeci zagrożony portfel wierzytelności, natomiast zakupy przeterminowanych wierzytelności będą stanowiły 45% rynku (dla porównania w 2009 r. stanowiły one 38%). Wartość wierzytelności wystawianych na sprzedaż według bardzo zachowawczych prognoz może wynieść nawet 10 mld zł. Wg informacji jakimi dysponuje Spółka już w pierwszym półroczu 2012 roku planowane są przetargi na sprzedaż portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 4,5 mld zł., a spodziewane spowolnienie gospodarcze może wpłynąć na decyzje sprzedających o wystawianiu jeszcze większej ilości portfeli o wyższych wolumenach. Dodatkowo, jeśli Banki zdecydują się na uruchomienie procesów sprzedaży produktów, które do tej pory wystawiały niechętnie (np. kredyty korporacyjne i hipoteczne), rynek zakupu wierzytelności znacząco wzrośnie. Jak podaje Gazeta Giełdy Parkiet - NBP w opublikowanych danych wykazuje, że wartość należności z tytułu zagrożonych kredytów hipotecznych w październiku 2011 r. wyniosła prawie 7 mld zł. Informacja ta daje ogromne perspektywy dla wzrostu branży.

10 e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. na rynku windykacji w 2011 roku Styczeń 2012

11 Najważniejsze wnioski z raportu: rynek zakupu wierzytelności wzrósł o 36,4% w stosunku do roku 2010 największymi dostawcami portfeli wierzytelności wystawianymi na sprzedaż są banki, które zagospodarowały 88% tego rynku rośnie jakość sprzedawanych portfeli wierzytelności wzrasta poziom świadomości ekonomicznej społeczeństwa w tym również wiedza z zakresu zarządzania wierzytelnościami wartość rynku outsourcingu windykacyjnego w 2012 r. znacząco wzrośnie

12 Struktura rynku zakupu wierzytelności w 2011 r. Od zachwiania gospodarczego w latach wartość rynku obrotu wierzytelnościami sukcesywnie rośnie: w 2009 r. wyniosła 5,4 mld zł, w 2010 r. było to 6,6 mld zł, natomiast w 2011 r. wzrosła do 9 mld zł. Wykres 1. Rynek obrotu wierzytelnościami w latach (w mld zł) ,0 6,6 5, Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. W całym 2011 r. na rynku pojawiło się w ofercie publicznej do nabycia ok. 330 portfeli wierzytelności z różnych sektorów. Największymi dostawcami wierzytelności, podobnie jak w latach poprzednich, były banki. Oferowane przez nie portfele osiągały z reguły wolumeny rzędu kilkuset mln zł i łącznie stanowiły ok. 88% wartości rynku. Kolejnym znaczącym dostawcą wierzytelności był sektor telekomunikacyjny, którego portfele wygenerowały ponad 8% wartości rynku. Przedstawiciele branży telekomunikacyjnej cyklicznie organizowali przetargi, które, ze względu na niższą wartość nominalną portfeli, były dostępne dla większej ilości firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami. W 2011 roku dużą aktywnością wykazała grupa syndyków masy upadłościowej. Portfele wierzytelności wystawione na sprzedaż wygenerowały ok. 2% wartości całego rynku.

13 Podmioty z branży energetycznej i ubezpieczeniowej zachowywały się porównywalnie do roku poprzedniego wystawiając do sprzedaży wierzytelności o podobnym wolumenie. Wartość wierzytelności z sektora poza bankowego to niespełna 1% rynku. Wykres 2. Struktura rynku zakupu wierzytelności w Polsce w 2011 roku. 2,00% 1,20% 0,30% 0,90% 8,00% Banki Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne Syndycy mas upadłości 87,60% Przedsiębiorstwa energetyczne Ubezpieczyciele Inne Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. W 2011 r. Spółka zauważyła poprawę jakości portfeli wystawianych na sprzedaż. W większości charakteryzowały się one niskim okresem przeterminowania - były to tzw. portfele młode, nie przedawnione, co przekłada się bezpośrednio na ich rentowność. W związku z wysoką jakością wierzytelności rynek odnotował zwiększenie popytu na te portfele, a to spowodowało znaczny wzrost cen pakietów. Za wierzytelności w 2010 r. musieliśmy zapłacić średnio kilkanaście procent wartości nominalnej portfela, natomiast w 2011 r. ceny sięgnęły pułapu nawet kilkudziesięciu procent wartości portfela. Z danych e-kancelarii wynika, że 2011 rok był pod tym względem rekordowy. Szacowana przez Spółkę wartość inwestycji firm windykacyjnych w pakiety wierzytelności w 2011 r. to ok. 800 mln zł. W 2010 r. było to niewiele ponad 400 mln zł.

14 Duże transakcje na rynku sprzedaży wierzytelności Niezmiennie od kilku lat największe transakcje cesji wierzytelności mają miejsce w obrębie portfeli pochodzących z sektora bankowego. Należy tu wspomnieć o portfelach wystawianych na sprzedaż przez takie instytucje, jak PKO Bank Polski czy Kredyt Bank. e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. zamierza rozwinąć swoją działalność w sektorze zakupu wierzytelności bankowych w 2012 r. ze względu na uruchomienie funduszu sekurytyzacyjnego UNIFUND NS FIZ. Drugim znaczącym sektorem sprzedaży wierzytelności jest branża telekomunikacyjna, która wygenerowała portfele wierzytelności elności o wartości nominalnej przeszło 800 mln zł. e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. w minionym roku była aktywnym uczestnikiem tego rynku obejmując go w ok. 11% (nabyte portfele o łącznej wartości nominalnej 86 mln zł). Specjaliści podkreślają wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa i rosnącą świadomość przedsiębiorców w zakresie rynku windykacji. Za sprawą postępującej profesjonalizacji rynku, firmy windykacyjne są zmuszone do stosowania coraz bardziej zaawansowanych procedur i odpowiadania na indywidualne potrzeby klientów.

15 Outsourcing windykacyjny Zdecydowanie trudniejsza do oszacowania jest wartość nieregulowanego rynku outsourcingu windykacyjnego. Spowodowane jest to głównie stałą współpracą firm windykacyjnych ze zleceniodawcami, która rzadko jest komunikowana opinii publicznej. Trudno zatem określić ilość i wartość spraw zleconych do obsługi windykacyjnej. Szacuje się, że w 2011 roku rynek inkasa wyniósł około 10 mld zł. W 2011 r. Spółka pozyskała do obsługi wierzytelności o wartości przeszło 700 mln zł. Warto zauważyć, że e-kancelaria jest liderem rynku wierzytelności zleconych w sektorze MŚP, z którego każdego roku pozyskuje kilkadziesiąt mln zł. Z tolerancją na margines błędu spowodowany brakiem dostępu do pełnej informacji Spółka szacuje, że 60% wartości rynku windykacji inkaso stanowią zobowiązania klientów indywidualnych wobec banków (kredyty konsumenckie), 18% to zobowiązania sektora B2B, ok. 13% wierzytelności poza bankowe (w tym pośrednicy finansowy, ubezpieczyciele, firmy z branży energetycznej itp.) i 9% - zobowiązania hipoteczne. Wykres 3. Struktura rynku windykacji na zlecenie w Polsce w 2011 roku. 9% 13% 18% 60% Kredyty konsumenckie B2B Poza bankowe Hipoteki Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A.

16 Udział e-kancelarii w rynku windykacyjnym w 2011 r. Prawie 800 mln zł w portfelu W styczniu 2011 roku Rzeczpospolita opublikowała wyniki siedmiu firm windykacyjnych podając, że w 2010 r. łącznie przyjęły do odzyskania wierzytelności o wartości ponad 9,3 mld zł. e-kancelaria odniosła swoje wyniki do zaprezentowanych danych i wówczas zajmowała szóstą pozycję plasując się za firmą Koksztys i przed spółką Pragma Inkaso z pozyskanym portfelem wierzytelności o łącznej wartości 240 mln zł. Wykres 4. Wartość spraw przyjętych do windykacji w 2010 r. (mln zł) Źródło: Rzeczpospolita z , Windykatorzy otrzymują coraz więcej zleceń, Monika Krześniak W tym roku e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. pozyskała do swojego portfela wierzytelności o wartości blisko 800 mln zł, co plasuje Spółkę na znacznie wyższej pozycji wśród czołowych graczy rynku zarządzania wierzytelnościami. Debiut akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW otworzył przed nią nowe możliwości. e-kancelaria konsekwentnie realizowała przyjętą strategię i pozyskiwała kapitał, który następnie zainwestowała w portfele wierzytelności.

17 Tabela 1. Wartość portfela spraw Emitenta (własne i inkaso) w 2011 roku (w mln zł). Rodzaj wierzytelności 1 stycznia 31 grudnia 2011 r. Wierzytelności zlecone do obsługi 702,29 mln zł Wierzytelności kupione na własny rachunek 93,76 mln zł Łącznie 796,05 mln zł Źródło: e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. Wartość portfela wierzytelności pozyskanego przez e-kancelarię Grupę Prawnostosunku do roku Wzrost do 800 mln Finansową S.A. w 2011 r. wzrosła o 232 % w zł stanowi przeszło trzykrotność całego ubiegłorocznego wolumenu. Przełomowy rok w działalności e-kancelarii Rok 2011 był dla e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. okresem dużych zmian, dynamicznego rozwoju i zdecydowanego powiększenia udziału w rynku zarządzania wierzytelnościami. Spółka zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu GPW NewConnect. Sześć miesięcy później złożyła prospekt emisyjny y w Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczynając proces ubiegania się o przeniesienie jej walorów na rynek główny GPW. W listopadzie Spółka otrzymała zgodę na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzowanymi i uruchomiła w oparciu o umowę z FORUM TFI fundusz sekurytyzacyjny UNIFUND NS FIZ. Od kwietnia do grudnia Spółka przeprowadziła sześć emisji obligacji korporacyjnych w tym dwie publiczne emisje papierów dłużnych, które mają być notowane w alternatywnym systemie obrotu GPW Catalyst. We wrześniu 2011 r. e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. otworzyła centrum operacyjne w Bielawie (woj. dolnośląskie). Centrum stwarza możliwości dalszego rozwoju, a tym samym pozwala na realizację założeń Spółki dotyczących zwiększania jej udziału w rynku. Zatrudnienie nowych pracowników w odpowiadających za działania operacyjne oraz rozszerzenie działów Call Center istotnie wpłynie na wyniki firmy.

18 Spółka została także Gazelą Biznesu 2011 roku. Tytuł został przyznany przez Puls Biznesu. To kolejna Gazela w historii Spółki, która w ubiegłym roku również znalazła się wśród laureatów nagrody. Sukcesem zakończyło się także uczestnictwo e-kancelarii w konkursie Najwyższa jakość Quality International Konkurs zorganizowany został przez Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej. Spółka otrzymała wyróżnienie w kategorii Usługi. Perspektywy rozwoju branży Rok 2012 zapowiada się dla branży bardzo korzystnie. Instytucje finansowe i przedstawiciele innych gałęzi gospodarki będą coraz chętniej wystawiać portfele wierzytelności na sprzedaż, dostrzegając płynące z tego tytułu korzyści. Według raportu przygotowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w 2014 roku wartość rynku zarządzania wierzytelnościami wzrośnie do ok. 22,4 mld zł. Na sprzedaż będzie trafiać co trzeci zagrożony portfel wierzytelności, natomiast zakupy przeterminowanych wierzytelności będą stanowiły 45% rynku (dla porównania w 2009 r. stanowiły one 38%). Wartość wierzytelności wystawianych na sprzedaż według bardzo zachowawczych prognoz może wynieść nawet 10 mld zł. Wg informacji jakimi dysponuje Spółka już w pierwszym półroczu 2012 roku planowane są przetargi na sprzedaż portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 4,5 mld zł., a spodziewane spowolnienie gospodarcze może wpłynąć na decyzje sprzedających o wystawianiu jeszcze większej ilości portfeli o wyższych wolumenach. Dodatkowo, jeśli Banki zdecydują się na uruchomienie procesów sprzedaży produktów, które do tej pory wystawiały niechętnie (np. kredyty korporacyjne i hipoteczne), rynek zakupu wierzytelności znacząco wzrośnie. Jak podaje Gazeta Giełdy Parkiet - NBP w opublikowanych danych wykazuje, że wartość należności z tytułu zagrożonych kredytów hipotecznych w październiku 2011 r. wyniosła prawie 7 mld zł. Informacja ta daje ogromne perspektywy dla wzrostu branży.

Raport miesięczny. Listopad 2011

Raport miesięczny. Listopad 2011 Raport miesięczny Listopad 2011 12 grudnia 2011 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. SIERPIEŃ 2012

RAPORT MIESIĘCZNY e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. SIERPIEŃ 2012 RAPORT MIESIĘCZNY e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. SIERPIEŃ 2012 14 września 2012 SPIS TREŚCI I II Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Luty 2012

Raport miesięczny. Luty 2012 Raport miesięczny Luty 2012 13 lutego 2012 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Marzec 2012

Raport miesięczny. Marzec 2012 Raport miesięczny Marzec 2012 13 kwietnia 2012 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne

Bardziej szczegółowo

Pragma Inkaso. Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych

Pragma Inkaso. Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych Pragma Inkaso Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych 13.11.2017 1 Historia - od windykacji do zarządzania portfelami NPL Powstanie spółki Pragma Inkaso początkowo

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 13 MARCA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

Historia rynku wierzytelności w Polsce. Determinanty rynku usług windykacji. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności

Historia rynku wierzytelności w Polsce. Determinanty rynku usług windykacji. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce 1 2 3 4 5 6 Historia rynku wierzytelności w Polsce Podział rynku windykacji Determinanty rynku usług windykacji Otoczenie konkurencyjne Statystyki

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

Pragma Inkaso. Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych

Pragma Inkaso. Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych Pragma Inkaso Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych 03.04.2018 1 Rynek przeterminowanych wierzytelności korporacyjnych Wartość korporacyjnych wierzytelności przeterminowanych

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST ZARZĄDZANIE PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI

GRUPA BEST ZARZĄDZANIE PORTFELAMI WIERZYTELNOŚCI Debiut obligacji na Catalyst - BEST S.A. - BEST II NSFIZ - BEST III NSFIZ 13 września 2011 r. SPIS TREŚCI Otoczenie rynkowe Emisja obligacji Grupa BEST Wybrane dane finansowe Cele strategiczne I OTOCZENIE

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za kwiecieo 2011 r. Bydgoszcz, 13 maja 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST DRUGI PROGRAM PUBLICZNYCH EMISJI OBLIGACJI EMISJA OBLIGACJI SERII R3

GRUPA BEST DRUGI PROGRAM PUBLICZNYCH EMISJI OBLIGACJI EMISJA OBLIGACJI SERII R3 GRUPA BEST DRUGI PROGRAM PUBLICZNYCH EMISJI OBLIGACJI EMISJA OBLIGACJI SERII R3 Gdynia, 28 lutego 2017 r. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. III kwartał 2011 r

Raport kwartalny. III kwartał 2011 r Raport kwartalny III kwartał 2011 r. 2011-07-11 Spis treści: 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu...... 3 2. Podstawowe informacje o Emitencie.. 4 3. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013 12 KWIETNIA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. WRZESIEŃ 2012

RAPORT MIESIĘCZNY e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. WRZESIEŃ 2012 RAPORT MIESIĘCZNY e-kancelarii Grupy Prawno-Finansowej S.A. WRZESIEŃ 2012 15 października 2012 SPIS TREŚCI I Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za wrzesień 2012 r. Bydgoszcz, 10 października 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r.

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 r. Autoryzowany Doradca BTFG Audit sp. z o.o. Agenda Misja Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE sierpnia 2014 r.

Grupa BEST PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE sierpnia 2014 r. Grupa BEST PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2014 29 sierpnia 2014 r. AGENDA Grupa BEST najważniejsze informacje dotyczące I półrocza 2014 Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe za I półrocze 2014 Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Pragma Inkaso. Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych

Pragma Inkaso. Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych Pragma Inkaso Działalność serwiserska Fundusze sekurytyzacyjne wierzytelności korporacyjnych 21.06.2017 1 Rynek przeterminowanych wierzytelności korporacyjnych Wartość korporacyjnych wierzytelności przeterminowanych

Bardziej szczegółowo

BEST informacja o Spółce

BEST informacja o Spółce BEST informacja o Spółce marzec 14 r. BEST jest jedną z największych firm na rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Specjalizuje się w nabywaniu i windykacji wierzytelności na skalę masową. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku

Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst. Warszawa 7 czerwca 2011 roku Debiut obligacji serii A na rynku Catalyst Warszawa 7 czerwca 2011 roku SPIS TREŚCI INFORMACJA O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO OBROTU NAVI GROUP S.A. RYNEK I JEGO PERSPEKTYWY NAVI GROUP S.A. - KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r.

Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI. 24 marca 2014 r. Grupa BEST PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ PUBLICZNA OFERTA OBLIGACJI 24 marca 2014 r. ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjno-reklamowy. Jedynym prawnym źródłem informacji

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 213 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie Przedmiot działania: Branża: zarządzanie wierzytelnościami Sektor: hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie 1.01. 30.06.2015 Struktura Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010

TETYDA Spółka Akcyjna. Prezentacja spółki. Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 TETYDA Spółka Akcyjna Prezentacja spółki Gdańsk, dnia 2 listopada 2010 agenda Misja firmy Historia Rynek wierzytelności Przedmiot działalności Strategia rozwoju Władze spółki Akcjonariat Cele emisyjne

Bardziej szczegółowo

wizja rozwoju Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

wizja rozwoju Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu Dobry wybór disclaimer Celem niniejszej prezentacji jest przedstawienie podstawowych informacji na temat spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. (dalej "Spółka"). Niniejszy dokument nie stanowi

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013 14 LIPCA 2013 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3

Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 Grupa Kapitałowa BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 4 lutego 2015 r. 1 I 28 GRUPA BEST EMISJA OBLIGACJI SERII K3 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za maj 2013 r. Bydgoszcz, 11 czerwca 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2013 9 SIERPNIA 2013 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i obrót wierzytelnościami

Zarządzanie i obrót wierzytelnościami Zarządzanie i obrót wierzytelnościami Profesjonalizm, skuteczność, zaufanie Słowo wstępne Szanowni Państwo, zarządzanie wierzytelnościami to jeden z filarów prowadzenia każdej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A.... 3

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący

Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1. Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący Kurs na zysk! Oferta obligacji serii AF 1 Oprocentowanie 4,88%* Współoferujący * Przykładowa kalkulacja oprocentowania obligacji serii AF 1 w skali roku. Do obliczeń przyjęto wartość stopy WIBOR dla 3-miesięcznych

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO KREDYT INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ANEKS NR 1 Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO KREDYT INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ANEKS NR 1 Z DNIA 18 GRUDNIA 2017 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO KREDYT INKASO S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Niniejszy Aneks nr 1 ( Aneks ) stanowi aneks do zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2013 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH W 2009 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH W 2009 ROKU GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH W 2009 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 2009 ROKU średnia wartość transakcji w 2009 roku wyniosła 12,9 tys. zł; jest to najniższa wartość transakcji

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

Dwukrotny wzrost zysku

Dwukrotny wzrost zysku Dwukrotny wzrost zysku Wyniki finansowe za I kw. 2012 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 14 maja 2012 1Q2012 Wzrost zysku netto o 101,0% r/r do poziomu 0,8 mln

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013

RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 RAPORT MIESIĘCZNY STYCZEŃ 2013 11 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU

Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU 1 Działalność Pragma Faktoring SA Działania Pragma Faktoring SA zmierzają do umacniania pozycji rynkowej w obszarze finansowania działalności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius za IVQ Kraków, 14 lutego 2019 roku

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius za IVQ Kraków, 14 lutego 2019 roku Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Kancelaria Medius za IVQ 218 Kraków, 14 lutego 219 roku 1 Dalsza realizacja planów związanych z przeniesieniem notowań na rynek regulowany GPW Bardzo dobre wyniki

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO V PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO V PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO V PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 16 KWIETNIA 2018 ROKU Niniejszy aneks został sporządzony

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdynia, dnia 30 sierpnia 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Półrocze dynamicznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Grupa Pragma Inkaso RAPORT ROCZNY 2017 R.

Grupa Pragma Inkaso RAPORT ROCZNY 2017 R. Grupa Pragma Inkaso RAPORT 1 Kluczowe liczby cz. I wzrost przychodów i zysku netto r/r, duży wzrost rentowności Grupy w 2H 2017 r., systematyczny wzrost przychodów w trakcie 2017 r. GRUPA PRAGMA INKASO

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2012

RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2012 RAPORT MIESIĘCZNY LISTOPAD 2012 10 grudnia 2012 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Podsumowanie 1.07. 30.09.2015 Struktura Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku Catalyst. Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Kancelaria Medius SA

Debiut na rynku Catalyst. Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Kancelaria Medius SA Debiut na rynku Catalyst Warszawa, 13 czerwca 2013 r. O Kancelarii Medius SA Kancelaria Medius Spółka Akcyjna powstała w celu świadczenia usług windykacyjnych Klientom biznesowym i indywidualnym, chcącym

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku. Warszawa, r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku. Warszawa, r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2012 roku Warszawa, 13.08.2012 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych

Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych Grupa BEST Publiczna emisja obligacji detalicznych 8 Kwietnia 216 r. 1 I 13 ZASTRZEŻENIE PRAWNE Niniejszy dokument został sporządzony przez BEST S.A. ( Spółka, Emitent ) i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za sierpieo 2011 r. Bydgoszcz, 14 września 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ Od dnia 1 lipca do 30 września 2012 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA III KWARTAŁ Od dnia 1 lipca do 30 września 2012 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 Od dnia 1 lipca do 30 września 2012 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r.

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Skład akcjonariatu stan na dzień 7.05.2014 r. l. akcji proc. akcji Paged Capital Sp. z o.o. 16 988 566 47,57% JAMICO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 2013 rok oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 19 marca 2014 r.

Wyniki za 2013 rok oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 19 marca 2014 r. Wyniki za 2013 rok oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w 2013 roku Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w 2013 roku Wyniki finansowe za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 ///

PODSUMOWANIE 2014/15. /// luty 2015 /// PODSUMOWANIE Iii kwartału roku obrotowego /// luty 2015 /// Podsumowanie III kwartału roku obrotowego Wyniki finansowe 3 8 ///2/// /// podsumowanie III kwartału roku obrotowego /// ///3/// /// ZDYWERSYFIKOWANY

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU

SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU SYTUACJA NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH W 2014 ROKU MACIEJ KABAT Główny Analityk INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, styczeń 2015 r. Rok 2014 był na rynku obligacji korporacyjnych wyjątkowy Rynek długu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY MAJ 2013

RAPORT MIESIĘCZNY MAJ 2013 RAPORT MIESIĘCZNY MAJ 2013 13 CZERWCA 2013 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO PLN

PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO PLN ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2016 R. BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 200.000.000

Bardziej szczegółowo

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE BVT S.A. Prezentacja Spółki Debiut na rynku NewConnect 29.09.2015 R., WARSZAWA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Profil działalności Zakup oraz windykacja pakietów wierzytelności masowych, Obrót

Bardziej szczegółowo

Grupa Pragma Faktoring SA RAPORT 1H 2018 R.

Grupa Pragma Faktoring SA RAPORT 1H 2018 R. Grupa Pragma Faktoring SA RAPORT 1H 2018 R. 1 Grupa Pragma Faktoring na ścieżce mocnego wzrostu Kluczowe fakty: LeaseLink i PragmaGO zbudowały blisko 85 milionowy portfel należności, segmenty fintechowe

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy jednostkowy Call Center Tools S.A. za II kwartał 2011 roku

Raport okresowy jednostkowy Call Center Tools S.A. za II kwartał 2011 roku Raport okresowy jednostkowy Call Center Tools S.A. za II kwartał 2011 roku Niniejszy raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST EMISJA OBLIGACJI DETALICZNYCH SERII K2

Grupa BEST EMISJA OBLIGACJI DETALICZNYCH SERII K2 Grupa BEST EMISJA OBLIGACJI DETALICZNYCH SERII K2 30 września 2014 r. 1 I 32 GRUPA BEST - EMISJA OBLIGACJI DETALICZNYCH SERII K2 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za I półrocze 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za I półrocze 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 2 września 2013 r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I połowie 2013 r. P.R.E.S.C.O. GROUP

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU

Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU Pragma Faktoring S.A. WIARYGODNY EMITENT DŁUGU DUŻY POTENCJAŁ WZROSTU 1 Główne spółki Grupy Pragma Inkaso S.A. Pragma Inkaso SA 84% Pragma Faktoring SA 58% docelowo 71,5% Lease Link Sp. z o.o. 2 Pragma

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO IV PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI KRUK SPÓŁKA AKCYJNA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 24 LISTOPADA 2016 ROKU Niniejszy aneks został sporządzony

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za lipiec 2013 r. Bydgoszcz, 6 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO Z 25 PAŹDZIERNIKA 2017 R. PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO PLN

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO Z 25 PAŹDZIERNIKA 2017 R. PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO PLN ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PODSTAWOWEGO Z 25 PAŹDZIERNIKA 2017 R. BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 350.000.000

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. / Warszawa, 13 maja 2013 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. / Warszawa, 13 maja 2013 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku / Warszawa, 13 maja 2013 r. Podsumowanie wyników za IQ 2013 r. Nabycie nowych wierzytelności w wyniku cesji o łącznej wartości nominalnej 3,3 mln zł oraz wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r. GETIN Holding w Q3 2009 Wzrost

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ Od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT ZA II KWARTAŁ Od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT ZA II KWARTAŁ 2012 Od dnia 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I półrocze 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK

Grupa Kapitałowa KRUK. Prezentacja wyników za I półrocze 2013 roku Grupa Kapitałowa KRUK Grupa Kapitałowa KRUK Prezentacja wyników za I półrocze roku Grupa Kapitałowa KRUK Wrzesień Agenda Wstęp Rynek windykacji Działalność operacyjna Wyniki finansowe Załączniki 2 Zysk netto Grupy KRUK w I

Bardziej szczegółowo

bez barier finansowych

bez barier finansowych DTP S.A. Raport jednostkowy za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. bez barier finansowych Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 2013

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 2013 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe za II Q 213 II KWARTAŁ 213 PODSUMOWANIE POZYTYWNY WYNIK NETTO Zysk netto Grupy Kapitałowej na koniec II Q 213 r. wyniósł 2,3 mln zł i był trzykrotnie wyższy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011. Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO SA ZA ROK 2011 Tarnowskie Góry 20 marzec 2011 r. STRUKTURA GRUPY 80 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100 % udziału akcji w kapitale zakładowym 100

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 9 miesięcy 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki za 9 miesięcy 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki za 9 miesięcy 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. po III kwartałach 2014

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za grudzień 2012 r. Bydgoszcz, 9 stycznia 2013 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo