Zbiór zadań z geometrii przestrzennej. Michał Kieza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zbiór zadań z geometrii przestrzennej. Michał Kieza"

Transkrypt

1 Zbiór zadań z geometrii przestrzennej Michał Kieza

2 Zbiór zadań z geometrii przestrzennej Michał Kieza Wydawca: Netina Sp. z o.o. ISN c 2015, Wszelkie Prawa Zastrzeżone Zabrania się modyfikowania struktury pliku, zmiany jego formatu, dystrybuowania go oraz odtwarzania publicznie. Zbiór zadań z geometrii przestrzennej c 2015 opyright for Polish edition by Netina.pl & Michał Kieza

3

4 Przedmowa Niniejszy zbiór zadań z geometrii przestrzennej przeznaczony jest dla uczniów startujących w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów, zarówno tych początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, także sięgających wzrokiem w kierunku Olimpiady Matematycznej. Polecam go też tym, którzy próbują swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej, jednak zadania z Kącików Przestrzennych w elcie są dla nich zbyt zaawansowane. Zbiór może też okazać się dobrą pomocą dla nauczycieli przygotowujących uczniów do olimpiad. Zadania, które zebrałem, pochodzą z Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów lub są zbliżone do nich poziomem. Nie wahałem się jednak dać trochę nieco trudniejszych zadań, które starałem się rozbić na podpunkty lub dać je obok zadań z tego samego tematu żywiąc nadzieję, że nawet mniej zaawansowany uczeń poradzi sobie z nimi. Pozwoliłem sobie także na omówienie niektórych bardziej zaawansowanych zagadnień jak np. równoległościan opisany na czworościanie czy metoda objętości, ilustrując je odpowiednio dobranymi trudnościowo przykładami. Zbiór zawiera ponad 120 zadań. o każdego z nich jest rozwiązanie (czasem nawet kilkoma sposobami) niemal we wszystkich przypadkach opatrzone rysunkiem. Większość rozdziałów zawiera krótki wstęp wraz z omówionymi przykładami. Michał Kieza 3

5 4 Michał Kieza Spis treści 1. Proste i płaszczyzny str zworościan dowolny podstawowe własności str Twierdzenia o krawędziach bocznych i apotemach str Metoda siatek str Najmocniejsze twierdzenie stereometrii str Objętość str zworościan foremny str zworościany mające szczególne własności str Zadania różne str Rozwiązania zadań str. 41 Proste i płaszczyzny str. 41 zworościan dowolny podstawowe własności str. 58 Twierdzenia o krawędziach bocznych i apotemach str. 70 Metoda siatek str. 78 Najmocniejsze twierdzenie stereometrii str. 83 Objętość str. 94 zworościan foremny str. 104 zworościany mające szczególne własności str. 114 Zadania różne str. 126

6 1. Proste i płaszczyzny 5 1. Proste i płaszczyzny Prostopadłość efinicje. Proste prostopadłe proste k i l znajdujące się w przestrzeni są prostopadłe, gdy albo leżą w jednej płaszczyźnie i są prostopadłe albo istnieje prosta m równoległa do l współpłaszczyznowa z k i do niej prostopadła. Prosta prostopadła do płaszczyzny prosta k jest prostopadła do płaszczyzny π, gdy jest prostopadła do każdej z prostych zawartych w tej płaszczyźnie. Płaszczyzny prostopadłe płaszczyzny π 1 i π 2 są prostopadłe, gdy istnieje prosta k zawarta w płaszczyźnie π 1 prostopadła do płaszczyzny π 2. Twierdzenie 1.1. Prosta k jest prostopadła do płaszczyzny π wtedy i tylko wtedy, gdy jest prostopadła do pewnych dwóch nierównoległych prostych leżących w tej płaszczyźnie. owód Wystarczy oczywiście dowieść implikację w lewo. Niech M będzie punktem przecięcia się prostej k z płaszczyzną π (rys. 1). Załóżmy, że prosta k jest prostopadła do pewnych dwóch prostych l i m oraz że obie one przechodzą przez punkt M (możemy tak zrobić, bowiem przesunięcie równoległe prostych l i m nie wpływa na ich prostopadłość do prostej k). Wystarczy jeśli udowodnimy, że prosta k jest prostopadła do dowolnej prostej n przechodzącej przez punkt M (z tego samego, co wcześniej powodu). k m n M N l π rys. 1 Niech i będą dwoma punktami leżącymi na prostej k po przeciwnych stronach punktu M, takimi, że M =M. Na prostych l i m wybierzmy w dowolny sposób odpowiednio punkty i (różne od M) oraz niech prosta przecina prostą n w punkcie N. Z prostopadłości prostej k do prostych l i m oraz równości M =M wnosimy, że = oraz =. W takim razie

7 6 Michał Kieza trójkąty i są przystające. To zaś oznacza, że przystające są także trójkąty N i N (bok-kąt-bok), skąd N = N. Trójkąt N jest więc równoramienny, zatem jego środkowa M N jest prostopadła do podstawy. To pociąga za sobą prostopadłość prostych n i k i kończy dowód twierdzenia. Zadania dotyczące prostopadłości rozwiązuje się w oparciu o następujący schemat. Załóżmy, że chcemy dowieść, że prosta a jest prostopadła do prostej b. W tym celu musimy najpierw znaleźć dwie nierównoległe proste p i q (leżące w tej samej płaszczyźnie, co prosta b), które są prostopadłe do prostej a. Następnie wystarczy zastosować twierdzenie 1.1. W rozwiązaniach niektórych zadań można zastosować twierdzenie o trzech prostych prostopadłych, które sformułujemy poniżej. Jest ono szczególnym przypadkiem opisanego schematu, choć być może nie widać tego na pierwszy rzut oka. Twierdzenie 1.2. (Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych) Prosta k przecina płaszczyznę π w punkcie P i nie jest do niej prostopadła. Prosta l należy do płaszczyzny π i przechodzi przez punkt P. Niech k będzie rzutem prostokątnym prostej k na płaszczyznę π. Wówczas prosta l jest prostopadła do prostej k wtedy i tylko wtedy, gdy jest prostopadła do prostej k. owód Niech będzie dowolnym punktem na prostej k różnym od P, zaś jego rzutem prostokątnym na płaszczyznę π. Wówczas punkt należy do prostej k, a prosta jest prostopadła do płaszczyzny π, w szczególności także do prostej l. k l P k π rys. 2 Załóżmy najpierw, że prosta l jest prostopadła do prostej k. Stąd i z prostopadłości k oraz wynika, że prosta l jest prostopadła do płaszczyzny P wyznaczonej przez k i (twierdzenie 1.1). W takim razie dostajemy l k. Przyjmijmy teraz, że prosta l jest prostopadła do prostej k. Znów wykorzystując twierdzenie 1.1 dostajemy prostopadłość l do płaszczyzny P. To prowadzi do wniosku, że l k.

8 1. Proste i płaszczyzny 7 Powyższy dowód zaprezentował nam także wcześniej opisany schemat. Użyjmy go teraz do rozwiązania poniższego zadania. Przykład 1.1. Udowodnić, że jeśli w czworościanie wysokości poprowadzone z wierzchołków i przecinają się, to krawędzie i są prostopadłe. rys. 3 Załóżmy, że wysokości i danego czworościanu przecinają się (rys. 3). Skoro prosta jest prostopadła do płaszczyzny, to jest też prostopadła do krawędzi. nalogicznie dowodzimy, że prosta jest prostopadła do krawędzi. To zaś oznacza, że płaszczyzna wyznaczona przez proste i jest prostopadła do prostej (twierdzenie 1.1). W takim razie prosta jest prostopadła do dowolnej prostej leżącej w tej płaszczyźnie, a więc w szczególności do prostej. Uwaga. Można chcieć zredagować powyższe rozwiązanie wprowadzając punkt H przecięcia wysokości poprowadzonych z wierzchołków i i rozważać dalej proste H, H oraz płaszczyznę H. Jednakże punkt H może pokrywać się np. z punktem (czworościan z zadania 1.2 jest takim przykładem punkt należy do każdej jego wysokości) i wtedy ani prosta H ani płaszczyzna H nie są określone. Zadania any jest czworościan. Odcinek E jest średnicą okręgu opisanego na trójkącie. Wykazać, że jeśli E jest wysokością tego czworościanu, to <) = <) = any jest czworościan, w którym wszystkie kąty przy wierzchołku są proste. owieść, że spodek wysokości tego czworościanu, opuszczonej z wierzchołka jest ortocentrum trójkąta.

9 8 Michał Kieza 1.3. any jest czworościan, w którym <) = <) = <) = 90. Udowodnić, że rzut prostokątny punktu na płaszczyznę jest punktem symetrycznym do punktu względem środka krawędzi Udowodnić, że jeśli w czworościanie krawędzie i są prostopadłe, to wysokości poprowadzone z wierzchołków i przecinają się Wykazać, że jeśli w czworościanie istnieje punkt wspólny wszystkich wysokości, to spodek każdej z nich pokrywa się z ortocentrum ściany, na którą została ta wysokość poprowadzona Wykazać, że jeśli w czworościanie spodek pewnej wysokości pokrywa się z ortocentrum ściany, do której została ta wysokość poprowadzona, to przeciwległe krawędzie są prostopadłe Rozstrzygnąć, czy istnieje czworościan, którego wszystkie ściany są trójkątami prostokątnymi? 1.8. Rozstrzygnąć, czy dla każdej liczby naturalnej n 3 istnieje ostrosłup n S o podstawie n, którego wszystkie ściany boczne są trójkątami prostokątnymi Rozstrzygnąć, czy istnieje taki ostrosłup czworokątny, którego każda krawędź boczna jest prostopadła do którejś krawędzi podstawy? Przecinanie się prostych i płaszczyzn w przestrzeni efinicje. Płaszczyzny równoległe dwie płaszczyzny są równoległe, gdy się pokrywają albo nie mają punktów wspólnych. Prosta równoległa do płaszczyzny prosta jest równoległa do płaszczyzny, gdy nie ma z nią żadnego punktu wspólnego. Prostą konsekwencją pierwszej definicji jest to, że płaszczyzny nierównoległe (takie, które mają punkt wspólny, ale nie pokrywają się) przecinają się wzdłuż pewnej prostej. odatkowo warto odnotować, że zarówno dwie proste równoległe, jak i dwie proste przecinające wyznaczają jednoznacznie płaszczyzny zawierające je. Odnotujmy na koniec następującą obserwację: Jeśli płaszczyzny π 1 i π 2 przecinają się wzdłuż prostej k, zaś prosta l leżąca w płaszczyźnie π 1 jest równoległa do płaszczyzny π 2, to k l. la uzasadnienia zauważmy, że gdyby proste k i l nie były równoległe, to miałyby punkt wspólny (bo obie leżą w płaszczyźnie π 1 ). Ten punkt należałby jednak także do płaszczyzny π 2, co przeczyłoby równoległości prostej l i płaszczyzny π 2.

10 1. Proste i płaszczyzny 9 Przykład 1.2. any jest ostrosłup czworokątny S o podstawie czworokąta wypukłego. Pewna płaszczyzna przecina krawędzie S, S, S i S odpowiednio w punktach,, i. Odcinki i przecinają się w punkcie P, zaś odcinki i przecinają się w punkcie P. Wykazać, że punkty P, P i S leżą na jednej prostej. Płaszczyzna S zawiera odcinki i, a więc także punkty P i P (rys. 4). nalogicznie stwierdzamy, że płaszczyzna S również zawiera punkty P i P. W takim razie punkty P, P i S leżą na prostej, wzdłuż której przecinają się płaszczyzny S i S. S P P Zadania. rys Punkty, i leżą wewnątrz odpowiednio ścian,, czworościanu. Wiadomo, że proste i przecinają się, proste i przecinają się oraz proste i przecinają się. Wykazać, że istnieje punkt wspólny prostych, i W czworościanie punkty K i L są środkami okręgów wpisanych w trójkąty i. Udowodnić, że proste L i K przecinają się wtedy i tylko wtedy, gdy = Ostrosłup prawidłowy sześciokątny przecięto płaszczyzną, która przecina wszystkie jego krawędzie boczne. W przekroju otrzymano sześciokąt wypukły EF. Wykazać, że proste, E i F przecinają się w jednym punkcie Rozważmy graniastosłup sześciokątny prawidłowy o podstawach i oraz płaszczyznę, która przecina krawędzie i i w punktach i dla i = 1,2,...,6. owieść, że a) przeciwległe boki sześciokąta są równoległe, b) przekątne 1 4, 2 5 i 3 6 sześciokąta mają punkt wspólny.

11 10 Michał Kieza Pewna płaszczyzna przecina krawędzie,,, czworościanu odpowiednio w punktach K, L, M, N. owieść, że proste KN, LM i przecinają się lub są równoległe Na kartce papieru narysowany jest czworościan, punkty K, L, M leżące odpowiednio na jego krawędziach,, oraz punkt P, który należy do ściany. Wiadomo ponadto, że żadna z krawędzi, i nie jest równoległa do płaszczyzny KLM. Za pomocą linijki wyznaczyć a) prostą będącą częścią wspólną płaszczyzn i KLM, b) punkt przecięcia prostej P z płaszczyzną KLM any jest czworościan. Punkty, i leżą odpowiednio na krawędziach, i. Odcinki i przecinają się w punkcie K, odcinki i w punkcie L, natomiast odcinki i w punkcie M. Wykazać, że proste K, L i M mają punkt wspólny. Przekroje Przykład 1.3. Na kartce papieru narysowany jest ostrosłup czworokątny S o podstawie czworokąta wypukłego. Pewna płaszczyzna przecina wszystkie krawędzie boczne tego ostrosłupa. Mając dane punkty K, L i M przecięcia tej płaszczyzny odpowiednio z krawędziami S, S i S wyznaczyć przekrój ostrosłupa S tą płaszczyzną. Wyznaczymy najpierw punkt N przecięcia rozważanej płaszczyzny z krawędzią S ostrosłupa S. Na początku rysujemy odcinki i przecinające się w punkcie P (rys. 5). Punkt P oraz punkty K i M leżą na płaszczyźnie S. Następnie prowadzimy odcinki P S i KM przecinające się w punkcie Q, który należy do płaszczyzny zawierającej punkty K, L i M. Prowadząc prostą LQ do przecięcia z odcinkiem S otrzymujemy punkt N (z treści zadania wynika, że rozważana płaszczyzna przecina odcinek S, więc prosta LQ musi także jego przeciąć). S S K N Q M K N M L L P rys. 5 rys. 6

12 1. Proste i płaszczyzny 11 Wystarczy teraz połączyć punkty K, L, M i N odcinkami i otrzymany czworokąt KLM N jest szukanym przekrojem (rys. 6). Zadania Na kartce papieru narysowany jest ostrosłup pięciokątny ES o podstawie pięciokąta wypukłego E. Pewna płaszczyzna przecina wszystkie krawędzie boczne tego ostrosłupa. Mając dane punkty K, L i M przecięcia tej płaszczyzny odpowiednio z krawędziami S, S i S wyznaczyć przekrój ostrosłupa ES tą płaszczyzną Na kartce papieru narysowany jest czworościan. Za pomocą linijki narysować przekrój tego czworościanu płaszczyzną przechodzącą przez punkty K, L, M, jeśli a) punkty K i L leżą odpowiednio na krawędziach i, zaś punkt M leży na półprostej poza krawędzią, b) punkty K, L, M leżą odpowiednio na krawędziach,, any jest sześcian o krawędzi długości 1. Wyznaczyć przekrój danego sześcianu płaszczyzną P QR, gdzie punkty P, Q i R leżą odpowiednio na krawędziach, i, przy czym a) P = Q = R = 1 3, b) P = Q = 1 3 oraz R = Wyznaczyć przekrój sześcianu płaszczyzną przechodzącą przez środki krawędzi, i Sześcian przecięto płaszczyzną otrzymując w przekroju pięciokąt. Rozstrzygnąć, czy pięciokąt ten może być foremny? any jest ostrosłup czworokątny S o podstawie czworokąta wypukłego. Rozstrzygnąć, czy można tak przeciąć krawędzie boczne tego ostrosłupa płaszczyzną, aby w przekroju otrzymać równoległobok.

13 Strony są niedostępne.

14 Rozwiązania zadań Rozwiązania zadań Proste i płaszczyzny 1.1. any jest czworościan. Odcinek E jest średnicą okręgu opisanego na trójkącie. Wykazać, że jeśli E jest wysokością tego czworościanu, to <) = <) = 90. E rys. 29 Udowodnimy, że <) = 90 (równość <) = 90 dostajemy analogicznie). Jeśli punkt E pokrywa się z punktem, to nie ma czego dowodzić. W przeciwnym razie, skoro E jest wysokością danego czworościanu, to E (rys. 29). Z treści zadania wnosimy dodatkowo, że <)E = 90. W takim razie płaszczyzna E jest prostopadła do prostej (twierdzenie 1.1), skąd otrzymujemy <) = any jest czworościan, w którym wszystkie kąty przy wierzchołku są proste. owieść, że spodek wysokości tego czworościanu, opuszczonej z wierzchołka jest ortocentrum trójkąta. H rys. 30 Niech będzie rzutem prostokątnym punktu na prostą, zaś H spodkiem wysokości poprowadzonej z wierzchołka trójkąta (rys. 30). Skoro kąty i są proste, to prosta jest prostopadła do płaszczyzny, a więc w szczególności do prostej. Stąd i z prostopadłości

15 42 Michał Kieza prostych i wnosimy, że płaszczyzna jest prostopadła do prostej (twierdzenie 1.1). Zatem H, co wraz z prostopadłością prostych H i oznacza, że prosta H jest prostopadła do płaszczyzny. W takim razie spodek wysokości czworościanu poprowadzonej z wierzchołka leży na wysokości trójkąta. nalogicznie dowodzimy, że leży on na pozostałych wysokościach tego trójkąta, co kończy dowód any jest czworościan, w którym <) = <) = <) = 90. Udowodnić, że rzut prostokątny punktu na płaszczyznę jest punktem symetrycznym do punktu względem środka krawędzi. Niech P będzie rzutem prostokątnym punktu na płaszczyznę. Udowodnimy, że czworokąt P jest prostokątem (rys. 31). Prosta P jest prostopadła do płaszczyzny, a więc też do prostej. Stąd i z prostopadłości prostych i wynika, że płaszczyzna P jest prostopadła do prostej (twierdzenie 1.1), zatem <)P = 90. nalogicznie dowodzimy, że <)P = 90. W takim razie czworokąt P jest prostokątem. Środki przekątnych i P prostokąta P pokrywają się, skąd bezpośrednio wynika teza zadania. P E rys. 31 rys Udowodnić, że jeśli w czworościanie krawędzie i są prostopadłe, to wysokości poprowadzone z wierzchołków i przecinają się. Niech E będzie takim punktem na prostej, że prosta E jest prostopada do prostej (rys. 32). Prosta jest prostopadła do prostych E i, zatem jest także prostopadła do płaszczyzny E. Niech i będą wysokościami trójkąta E. Proste te mają punkt wspólny i wystarczy wykazać, że są one wysokościami czworościanu. Prosta leży w płaszczyźnie E, która jest prostopadła do prostej, a więc. Stąd i z prostopadłości prostych i E wynika, że

16 Rozwiązania zadań 43 prosta jest prostopadła do płaszczyzny wyznaczonej przez proste i E. W takim razie jest wysokością czworościanu. W analogiczny sposób uzasadniamy, że jest wysokością danego czworościanu Wykazać, że jeśli w czworościanie istnieje punkt wspólny wszystkich wysokości, to spodek każdej z nich pokrywa się z ortocentrum ściany, na którą została ta wysokość poprowadzona. Przyjmijmy, że mamy dany czworościan, którego wysokości,,, przecinają się w jednym punkcie (rys. 33). Wystarczy, jeśli wykażemy, że punkt jest ortocentrum trójkąta dla pozostałych punktów dowód przebiega analogicznie. Załóżmy także, bez straty dla ogólności, że punkt nie pokrywa się z żadnym z punktów i. Skoro prosta jest prostopadła do płaszczyzny, to jest też prostopadła do prostej. Podobnie dowodzimy, że prosta jest prostopadła do prostej. Proste i mają punkt wspólny, więc leżą w jednej płaszczyźnie, która z twierdzenia 1.1 również jest prostopadła do prostej. W takim razie prosta, leżąca w tej płaszczyźnie, także jest prostopadła do prostej. nalogicznie udowodnimy, że. To oznacza, że punkt jest ortocentrum trójkąta. rys. 33 rys Wykazać, że jeśli w czworościanie spodek pewnej wysokości pokrywa się z ortocentrum ściany, do której została ta wysokość poprowadzona, to przeciwległe krawędzie są prostopadłe. Przyjmijmy dla ustalenia uwagi, że spodek wysokości czworościanu jest ortocentrum trójkąta (rys. 34). Wykażemy, że krawędzie i są prostopadłe. Prosta jest jest prostopadła do płaszczyzny, a więc też do prostej. Jeśli punkt pokrywa się z punktem, to nie ma czego dowodzić. W przeciwnym razie prosta jest wysokością trójkąta, a więc

17 44 Michał Kieza. Stąd i z wcześniej udowodnionej prostopadłości prostych i mamy, że płaszczyzna jest prostopadła do prostej, czyli. nalogicznie dowodzimy, że oraz Rozstrzygnąć, czy istnieje czworościan, którego wszystkie ściany są trójkątami prostokątnymi? Odpowiedź: Tak. Rozważmy czworościan, w którym <) = 90, a krawędź jest jego wysokością (rys. 35). Wtedy <) = <) = 90. Skoro prosta jest prostopadła do płaszczyzny, to również. To wraz z zależnością dowodzi, że płaszczyzna wyznaczona przez proste i jest prostopadła do prostej. W takim razie proste i są prostopadłe, czyli <) = 90. Tym samym wszystkie ściany danego czworościanu są trójkątami prostokątnymi. S rys rys Rozstrzygnąć, czy dla każdej liczby naturalnej n 3 istnieje ostrosłup n S o podstawie n, którego wszystkie ściany boczne są trójkątami prostokątnymi. Odpowiedź: Tak. Niech n będzie wielokątem wypukłym, w którym <) = <) =... = <) 1 n 1 n = 90. Rozważmy ostrosłup n S o podstawie n, w którym krawędź 1 S jest wysokością (rys. 36). Wykażemy, że jego wszystkie ściany boczne są trójkątami prostokątnymi. Oczywiście mamy <) 2 1 S = <) n 1 S = 90, czyli trójkąty 2 1 S oraz n 1 S są prostokątne. Skoro krawędź 1 S jest prostopadła do płaszczyzny podstawy, to <) 2 1 S = <) 3 1 S = 90. Wykorzystując dodatkowo równość <) = 90 oraz korzystając z poprzedniego zadania wnosimy, że trójkąt 2 3 S jest prostokątny. nalogicznie dowodzimy, że prostokątne są trójkąty 3 4 S,..., n 1 n S. To kończy rozwiązanie zadania.

18 Rozwiązania zadań Rozstrzygnąć, czy istnieje taki ostrosłup czworokątny, którego każda krawędź boczna jest prostopadła do którejś krawędzi podstawy? Odpowiedź: Tak. Przedstawimy dwa sposoby konstrukcji takiego ostrosłupa. Sposób I. Niech będzie takim czworokątem, że <) = <) = <) = 90. Niech ponadto S będzie takim punktem w przestrzeni, że prosta S jest prostopadła do płaszczyzny i rozważmy ostrosłup S (rys. 37). Wykażemy, że a) S, b) S, c) S, d) S. Skoro krawędź S jest prostopadła do płaszczyzny podstawy danego ostrosłupa, to jest też w szczególności prostopadła do krawędzi zawartej w tej płaszczyźnie. Krawędź S jest także prostopadła do prostej, co wraz z warunkiem <) = 90 oznacza, że płaszczyzna S i krawędź są prostopadłe. Zatem S. nalogicznie uzasadniamy, że S oraz S. S S rys. 37 P rys. 38 Sposób II. Niech będzie takim czworokątem wypukłym, że <) = <) = 90, zaś P punktem przecięcia jego przekątnych. Niech S będzie takim punktem w przestrzeni, że prosta SP jest prostopadła do płaszczyzny (rys. 38). Wykażemy, że ostrosłup S spełnia warunki zadania. Prosta SP jest prostopadła do płaszczyzny podstawy, a więc także do krawędzi. Stąd i z równości <) = 90 wynika, że płaszczyzna S

19 46 Michał Kieza wyznaczona przez proste SP i jest prostopadła do krawędzi. W takim razie krawędź jest prostopadła do krawędzi S i S zawartych w tej płaszczyźnie. nalogicznie dowodzimy, że krawędź jest prostopadła do krawędzi S i S Punkty, i leżą wewnątrz odpowiednio ścian,, czworościanu. Wiadomo, że proste i przecinają się, proste i przecinają się oraz proste i przecinają się. Wykazać, że istnieje punkt wspólny prostych, i. Przypuśćmy, że teza nie jest prawdziwa. Wtedy, jeśli K jest punktem wspólnym prostych i, L punktem wspólnym prostych i, zaś M punktem wspólnym prostych i, to punkty K, L i M są parami różne. W takim razie płaszczyzna przez nie wyznaczona zawiera proste, i, a to nie jest możliwe W czworościanie punkty K i L są środkami okręgów wpisanych w trójkąty i. Udowodnić, że proste L i K przecinają się wtedy i tylko wtedy, gdy =. Jeśli proste L i K mają punkt wspólny, to punkty,, K, L leżą na jednej płaszczyźnie (rys. 39). Niech E będzie punktem przecięcia dwusiecznej K z prostą. Punkt E leży wówczas na płaszczyźnie zawierającej punkty,, K, L, skąd wniosek, że punkty, L, E leżą na jednej prostej. Innymi słowy prosta E jest dwusieczną w trójkącie. W takim razie z twierdzenia o dwusiecznej wynika, że = E E =, skąd =. L L K E K E rys. 39 rys. 40 Załóżmy teraz, że =. Niech E będzie takim punktem na prostej, że E jest dwusieczną w trójkącie (rys. 40). Wtedy E

20 Rozwiązania zadań 47 jest dwusieczną w trójkącie. Punkty K i L leżą więc odpowiednio na odcinkach E i E trójkąta E. W takim razie proste L i K mają punkt wspólny Ostrosłup prawidłowy sześciokątny przecięto płaszczyzną, która przecina wszystkie jego krawędzie boczne. W przekroju otrzymano sześciokąt wypukły EF. Wykazać, że proste, E i F przecinają się w jednym punkcie. S F E P rys. 41 Niech P będzie punktem przecięcia prostej zawierającej wysokość danego ostrosłupa z płaszczyzną sześciokąta EF (rys. 41). Wystarczy udowodnić, że punkt P leży na każdej z prostych, E, F. Niech S oznacza wierzchołek danego ostrosłupa. Ponieważ ostrosłup jest prawidłowy, to jego wysokość leży w płaszczyźnie S. Wobec tego prosta zawierająca wysokość ostrosłupa przecina prostą. Stąd wynika, że punkt P leży na prostej. nalogicznie dowodzimy, że punkt P leży na prostych E i F, co kończy rozwiązanie zadania Rozważmy graniastosłup sześciokątny prawidłowy o podstawach i oraz płaszczyznę, która przecina krawędzie i i w punktach i dla i = 1,2,...,6. owieść, że a) przeciwległe boki sześciokąta są równoległe, b) przekątne 1 4, 2 5 i 3 6 sześciokąta mają punkt wspólny. a) Wykażemy, że proste 1 2 i 4 5 są równoległe (dla pozostałych par postępujemy analogicznie). Ponieważ dany graniastosłup jest prawidłowy, to płaszczyzny i są równoległe, a więc nie mają punktów wspólnych (rys. 42). Prosta 1 2 należy do pierwszej z tych płaszczyzn, a prosta 4 5 do drugiej. Stąd wniosek, że również te dwie proste nie mają punktów wspólnych. Leżą one ponadto w jednej płaszczyźnie , a zatem muszą być równoległe.

21 48 Michał Kieza l rys rys. 43 b) Niech l będzie prostą łączącą środki podstaw graniastosłupa (rys. 43). Niech będzie punktem przecięcia tej prostej z płaszczyzną Udowodnimy, że punkt jest punktem wspólnym przekątnych 1 4, 2 5 i 3 6. Prosta l leży w płaszczyźnie , a zatem punkt także leży w tej płaszczyźnie. Punkt leży więc na przecięciu płaszczyzn i , a więc na prostej 1 4. Podobnie dowodzimy, że punkt należy do prostych 2 5 i 3 6, co kończy dowód Pewna płaszczyzna przecina krawędzie,,, czworościanu odpowiednio w punktach K, L, M, N. owieść, że proste KN, LM i przecinają się lub są równoległe. Załóżmy, że proste i KN przecinają się w punkcie P (rys. 44). Punkt ten należy do każdej z płaszczyzn i KLMN, a więc wraz z punktami L i M należy do wspólnej prostej tych dwóch płaszczyzn. To dowodzi, że w tym przypadku proste KN, LM i przecinają się w punkcie P. P M L M L N K N K rys. 44 rys. 45 Przyjmijmy teraz, że proste i KN są równoległe (rys. 45). Gdyby proste LM i miały punkt wspólny, to przeprowadzając analogiczne rozumowanie, jak w poprzednim akapicie, udowodnilibyśmy, że proste i KN mają punkt wspólny, co jest nieprawdą. W takim razie proste LM i także

22 Strony są niedostępne.

Metoda objętości zadania

Metoda objętości zadania Metoda objętości zadania Płaszczyzny i dzielą graniastosłup trójkątny na cztery bryły Znaleźć stosunki objętości tych brył 2 any jest równoległościan o objętości V Wyznaczyć objętość części wspólnej czworościanów

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA PRZESTRZENNA (STEREOMETRIA)

GEOMETRIA PRZESTRZENNA (STEREOMETRIA) GEOMETRIA PRZESTRZENNA (STEREOMETRIA) WZAJEMNE POŁOŻENIE PROSTYCH W PRZESTRZENI Stereometria jest działem geometrii, którego przedmiotem badań są bryły przestrzenne oraz ich właściwości. Na początek omówimy

Bardziej szczegółowo

STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH

STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH STEREOMETRIA CZYLI GEOMETRIA W 3 WYMIARACH Stereometria jest działem geometrii, którego przedmiotem badań są bryły przestrzenne oraz ich właściwości. WZAJEMNE POŁOŻENIE PROSTYCH W PRZESTRZENI 2 proste

Bardziej szczegółowo

GEOMETRIA ELEMENTARNA

GEOMETRIA ELEMENTARNA Bardo, 7 11 XII A. D. 2016 I Uniwersytecki Obóz Olimpiady Matematycznej GEOMETRIA ELEMENTARNA materiały przygotował Antoni Kamiński na podstawie zbiorów zadań: Przygotowanie do olimpiad matematycznych

Bardziej szczegółowo

LX Olimpiada Matematyczna

LX Olimpiada Matematyczna LX Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia drugiego 13 lutego 2009 r. (pierwszy dzień zawodów) Zadanie 1. Liczby rzeczywiste a 1, a 2,..., a n (n 2) spełniają warunek a 1

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z Geometrii I, czerwiec 2006 r.

Ćwiczenia z Geometrii I, czerwiec 2006 r. Waldemar ompe echy przystawania trójkątów 1. unkt leży na przekątnej kwadratu (rys. 1). unkty i R są rzutami prostokątnymi punktu odpowiednio na proste i. Wykazać, że = R. R 2. any jest trójkąt ostrokątny,

Bardziej szczegółowo

Regionalne Koło Matematyczne

Regionalne Koło Matematyczne Regionalne Koło Matematyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki http://www.mat.umk.pl/rkm/ Lista rozwiązań zadań nr 2 (14-19.10.2009) nalogie i różnice miedzy trójkątem

Bardziej szczegółowo

XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa www.omg.edu.pl (24 września 2015 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Dane są takie dodatnie liczby a i b, że 30% liczby a

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna (1 września 2018 r. 15 października 2018 r.)

XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna (1 września 2018 r. 15 października 2018 r.) XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna ( września 0 r. października 0 r.) Szkice rozwiązań zadań konkursowych. Liczbę naturalną n pomnożono przez, otrzymując

Bardziej szczegółowo

W. Guzicki Zadanie 28 z Informatora Maturalnego poziom rozszerzony 1

W. Guzicki Zadanie 28 z Informatora Maturalnego poziom rozszerzony 1 W. uzicki Zadanie 8 z Informatora Maturalnego poziom rozszerzony 1 Zadanie 8. any jest sześcian (zobacz rysunek) o krawędzi równej 1. unkt S jest środkiem krawędzi. Odcinek W jest wysokością ostrosłupa

Bardziej szczegółowo

XII Olimpiada Matematyczna Juniorów

XII Olimpiada Matematyczna Juniorów XII Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część testowa (29 września 2016 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. odatnia liczba a powiększona o 50% jest równa dodatniej liczbie b pomniejszonej

Bardziej szczegółowo

XIII Olimpiada Matematyczna Juniorów

XIII Olimpiada Matematyczna Juniorów XIII Olimpiada atematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna (1 września 2017 r. 16 października 2017 r.) 1. iczby a, b, c spełniają zależności Wykaż, że a 2 +b 2 = c 2. Szkice

Bardziej szczegółowo

Stereometria bryły. Wielościany. Wielościany foremne

Stereometria bryły. Wielościany. Wielościany foremne Stereometria bryły Stereometria - geometria przestrzeni trójwymiarowej. Przedmiotem jej badań są własności brył oraz przekształcenia izometryczne i afiniczne przestrzeni. Przyjęte oznaczenia: - Pole powierzchni

Bardziej szczegółowo

VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa, test próbny www.omg.edu.pl (wrzesień 2011 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Liczba krawędzi pewnego ostrosłupa jest o

Bardziej szczegółowo

LVIII Olimpiada Matematyczna

LVIII Olimpiada Matematyczna LVIII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 18 kwietnia 2007 r. (pierwszy dzień zawodów) Zadanie 1. W trójkącie ostrokątnym A punkt O jest środkiem okręgu opisanego,

Bardziej szczegółowo

IX Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

IX Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów IX Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa www.omg.edu.pl (3 października 2013 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Liczba 3 9 3 27 jest a) niewymierna; b) równa 3 27;

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Talesa. Adrian Łydka Bernadeta Tomasz. Teoria

Twierdzenie Talesa. Adrian Łydka Bernadeta Tomasz. Teoria Twierdzenie Talesa. drian Łydka ernadeta Tomasz Teoria efinicja 1. Mówimy, że odcinki i są proporcjonalne odpowiednio do odcinków EF i GH, jeżeli = EF GH. Twierdzenie 1. (Twierdzenie Talesa) Jeżeli ramiona

Bardziej szczegółowo

Cztery punkty na okręgu

Cztery punkty na okręgu Tomasz Szymczyk V LO w ielsku-iałej ztery punkty na okręgu Przydatne fakty: (1) kąty wpisane w okrąg oparte na łukach przystających są równe, (2) czworokąt jest wpisany w okrąg wtedy i tylko wtedy, gdy

Bardziej szczegółowo

Czworościany ortocentryczne zadania

Czworościany ortocentryczne zadania Czworościany ortocentryczne zadania 1. Wykazać, że nastepujące warunki są równoważne: a) istnieje przecięcie wysokości czworościanu, b) przeciwległe krawędzie są prostopadłe, c) sumy kwadratów długości

Bardziej szczegółowo

X Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

X Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów X Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa www.omg.edu.pl (27 listopada 2014 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Istnieje ostrosłup, który ma dokładnie 15 14 a) wierzchołków;

Bardziej szczegółowo

Regionalne Koło Matematyczne

Regionalne Koło Matematyczne Regionalne Koło Matematyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki http://www.mat.umk.pl/rkm/ Lista rozwiązań zadań nr 0, grupa zaawansowana (7.03.010) krąg dziewięciu

Bardziej szczegółowo

Regionalne Koło Matematyczne

Regionalne Koło Matematyczne Regionalne Koło Matematyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki http://www.mat.umk.pl/rkm/ Lista rozwiązań zadań nr 16 (27.02.2010) Twierdzenia evy i Menelaosa 1.

Bardziej szczegółowo

VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów VII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa www.omg.edu.pl (29 września 2011 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Istnieje taki graniastosłup, którego liczba krawędzi

Bardziej szczegółowo

Stereo. (a miejscami nawet surround) 30 stycznia 2014

Stereo. (a miejscami nawet surround) 30 stycznia 2014 Stereo (a miejscami nawet surround) 30 stycznia 2014 To kółko wiele zawdzięcza niezrównanym artykułom Michała Kiezy z Kącika Przestrzennego Delty. Oprócz tego zadania pochodzą z OMów oraz prezentacji Adama

Bardziej szczegółowo

XIII Olimpiada Matematyczna Juniorów

XIII Olimpiada Matematyczna Juniorów XIII Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część testowa (8 września 017 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. W każdym z trzech lat 018, 019 i 00 pensja pana Antoniego będzie o 5% większa

Bardziej szczegółowo

w jednym kwadrat ziemia powietrze równoboczny pięciobok

w jednym kwadrat ziemia powietrze równoboczny pięciobok Wielościany Definicja 1: Wielościanem nazywamy zbiór skończonej ilości wielokątów płaskich spełniających następujące warunki: 1. każde dwa wielokąty mają bok lub wierzchołek wspólny albo nie mają żadnego

Bardziej szczegółowo

XII. GEOMETRIA PRZESTRZENNA GRANIASTOSŁUPY

XII. GEOMETRIA PRZESTRZENNA GRANIASTOSŁUPY pitagoras.d2.pl XII. GEOMETRIA PRZESTRZENNA GRANIASTOSŁUPY Graniastosłup to wielościan posiadający dwie identyczne i równoległe podstawy oraz ściany boczne będące równoległobokami. Jeśli podstawy graniastosłupa

Bardziej szczegółowo

PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 3

PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 3 DEFINICJE PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 3 Czworokąt to wielokąt o 4 bokach i 4 kątach. Przekątną czworokąta nazywamy odcinek łączący przeciwległe wierzchołki. Wysokością czworokąta nazywamy

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Talesa. Adrian Łydka Bernadeta Tomasz. Teoria

Twierdzenie Talesa. Adrian Łydka Bernadeta Tomasz. Teoria Twierdzenie Talesa. drian Łydka ernadeta Tomasz Teoria Definicja 1. Mówimy, że odcinki i CD są proporcjonalne odpowiednio do odcinków EF i GH, jeżeli CD = EF GH. Twierdzenie 1. (Twierdzenie Talesa) Jeżeli

Bardziej szczegółowo

X Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

X Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów www.omg.edu.pl X Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna (10 listopada 01 r. 15 grudnia 01 r.) Szkice rozwiązań zadań konkursowych 1. nia rozmieniła banknot

Bardziej szczegółowo

Inwersja w przestrzeni i rzut stereograficzny zadania

Inwersja w przestrzeni i rzut stereograficzny zadania Inwersja w przestrzeni i rzut stereograficzny zadania Rozważmy sferę S o środku O i promieniu R. Inwersją względem sfery S nazywamy przekształcenie, które przekształca punkt A na punkt A leżący na półprostej

Bardziej szczegółowo

LVII Olimpiada Matematyczna

LVII Olimpiada Matematyczna Zadanie 1. LVII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 5 kwietnia 2006 r. (pierwszy dzień zawodów) Rozwiązać w liczbach rzeczywistych a, b, c, d, e układ równań

Bardziej szczegółowo

Metoda siatek zadania

Metoda siatek zadania Metoda siatek zadania 1. (Leningrad 1984) Wykazać, że jeżeli suma kątów płaskich przy wierzchołku S ostrosłupa SA 1 A 2... A n (n 3) jest większa niż 180, to każda z krawędzi bocznych jest mniejsza od

Bardziej szczegółowo

9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie

9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie 9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie cosinusów, twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym, okrąg wpisany i opisany na wielokącie, wielokąty foremne (c.d).

Bardziej szczegółowo

Geometria wykreślna. 3. Równoległość. Prostopadłość. Transformacja celowa. dr inż. arch. Anna Wancław. Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

Geometria wykreślna. 3. Równoległość. Prostopadłość. Transformacja celowa. dr inż. arch. Anna Wancław. Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Geometria wykreślna 3. Równoległość. Prostopadłość. Transformacja celowa. dr inż. arch. Anna Wancław Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Studia inżynierskie, kierunek Architektura, semestr I 1 3.

Bardziej szczegółowo

1.2. Ostrosłupy. W tym temacie dowiesz się: jak obliczać długości odcinków zawartych w ostrosłupach, jakie są charakterystyczne kąty w ostrosłupach.

1.2. Ostrosłupy. W tym temacie dowiesz się: jak obliczać długości odcinków zawartych w ostrosłupach, jakie są charakterystyczne kąty w ostrosłupach. 12 Ostrosłupy W tym temacie dowiesz się: jak obliczać długości odcinków zawartych w ostrosłupach, jakie są charakterystyczne kąty w ostrosłupach Ostrosłup prosty to ostrosłup, który ma wszystkie krawędzie

Bardziej szczegółowo

9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie

9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie 9. Funkcje trygonometryczne. Elementy geometrii: twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie cosinusów, twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym, okrąg wpisany i opisany na wielokącie, wielokąty foremne (c.d).

Bardziej szczegółowo

XII Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna (1 września 2016 r. 17 października 2016 r.)

XII Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna (1 września 2016 r. 17 października 2016 r.) XII Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna ( września 06 r. 7 października 06 r.) Szkice rozwiązań zadań konkursowych. Liczby wymierne a, b, c spełniają równanie

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów

XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów XIV Olimpiada Matematyczna Juniorów Zawody stopnia pierwszego część testowa (27 września 2018 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. W sklepie U Bronka cena spodni była równa cenie sukienki. Cenę spodni najpierw

Bardziej szczegółowo

Bukiety matematyczne dla gimnazjum

Bukiety matematyczne dla gimnazjum Bukiety matematyczne dla gimnazjum http://www.mat.uni.torun.pl/~kolka/ 5 IX rok 2003/2004 Bukiet 1 1. W trójkącie ABC prosta równoległa do boku AB przecina boki AC i BC odpowiednio w punktach D i E. Zauważ,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA CIEKAWSKICH. Dowodzenie twierdzeń przy pomocy kartki. Część I

MATEMATYKA DLA CIEKAWSKICH. Dowodzenie twierdzeń przy pomocy kartki. Część I MATEMATYKA DLA CIEKAWSKICH Dowodzenie twierdzeń przy pomocy kartki. Część I Z trójkątem, jako figurą geometryczną, uczeń spotyka się już na etapie nauczania początkowego. W czasie dalszego procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

LXI Olimpiada Matematyczna

LXI Olimpiada Matematyczna 1 Zadanie 1. LXI Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 21 kwietnia 2010 r. (pierwszy dzień zawodów) Dana jest liczba całkowita n > 1 i zbiór S {0,1,2,...,n 1}

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla gimnazjalistów Etap II 8 lutego 2017 roku

Konkurs dla gimnazjalistów Etap II 8 lutego 2017 roku Konkurs dla gimnazjalistów Etap II 8 lutego 017 roku Instrukcja dla ucznia 1. W zadaniach o numerach od 1. do 15. są podane cztery warianty odpowiedzi: A, B, C, D. Dokładnie jedna z nich jest poprawna.

Bardziej szczegółowo

Pytania do spr / Własności figur (płaskich i przestrzennych) (waga: 0,5 lub 0,3)

Pytania do spr / Własności figur (płaskich i przestrzennych) (waga: 0,5 lub 0,3) Pytania zamknięte / TEST : Wybierz 1 odp prawidłową. 1. Punkt: A) jest aksjomatem in. pewnikiem; B) nie jest aksjomatem, bo można go zdefiniować. 2. Prosta: A) to zbiór punktów; B) to zbiór punktów współliniowych.

Bardziej szczegółowo

Trójkąty Zad. 0 W trójkącie ABC, AB=40, BC=23, wyznacz AC wiedząc że jest ono sześcianem liczby naturalnej.

Trójkąty Zad. 0 W trójkącie ABC, AB=40, BC=23, wyznacz AC wiedząc że jest ono sześcianem liczby naturalnej. C Trójkąty Zad. 0 W trójkącie ABC, AB=40, BC=23, wyznacz AC wiedząc że jest ono sześcianem liczby naturalnej. Zad. 1 Oblicz pole trójkąta o bokach 13 cm, 14 cm, 15cm. Zad. 2 W trójkącie ABC rys. 1 kąty

Bardziej szczegółowo

V Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej

V Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej V Konkurs Matematyczny Politechniki iałostockiej Rozwiązania - klasy pierwsze 27 kwietnia 2013 r. 1. ane są cztery liczby dodatnie a b c d. Wykazać że przynajmniej jedna z liczb a + b + c d b + c + d a

Bardziej szczegółowo

PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 1

PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 1 PLANIMETRIA CZYLI GEOMETRIA PŁASZCZYZNY CZ. 1 Planimetria to dział geometrii, w którym przedmiotem badań są własności figur geometrycznych leżących na płaszczyźnie (patrz określenie płaszczyzny). Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Temat: PRZEKROJE PROSTOPADŁOŚCIANÓW. Cel lekcji: kształcenie wyobraźni przestrzennej

Temat: PRZEKROJE PROSTOPADŁOŚCIANÓW. Cel lekcji: kształcenie wyobraźni przestrzennej Temat: PRZEKROJE PROSTOPADŁOŚCIANÓW Cel lekcji: kształcenie wyobraźni przestrzennej Przypomnienie podstawowych wiadomości potrzebnych do rozwiązywania zadań z przekrojami prostopadłościanów. 1. Prostopadłościan

Bardziej szczegółowo

LI Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 3 kwietnia 2000 r. (pierwszy dzień zawodów)

LI Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 3 kwietnia 2000 r. (pierwszy dzień zawodów) LI Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 3 kwietnia 2000 r. (pierwszy dzień zawodów) Zadanie 1. Dana jest liczba całkowita n 2. Wyznaczyć liczbę rozwiązań (x 1,x

Bardziej szczegółowo

Treści zadań Obozu Naukowego OMG

Treści zadań Obozu Naukowego OMG STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW Treści zadań Obozu Naukowego OMG Poziom OM 2015 rok SZCZYRK 2015 Pierwsze zawody indywidualne Treści

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie o podziale odcinków w czworokącie. Joanna Sendorek

Twierdzenie o podziale odcinków w czworokącie. Joanna Sendorek Twierdzenie o podziale odcinków w czworokącie Joanna Sendorek Spis treści Wstęp 2 2 Stosunki odcinków w czworokątach 2 3 Twierdzenie o podziale odcinków w czworokącie 4 4 ibliografia 5 Wstęp W swojej pracy

Bardziej szczegółowo

LXV Olimpiada Matematyczna

LXV Olimpiada Matematyczna LXV Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 8 kwietnia 2014 r. (pierwszy dzień zawodów) Zadanie 1. Dane są względnie pierwsze liczby całkowite k,n 1. Na tablicy

Bardziej szczegółowo

XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

XI Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów www.omg.edu.pl I Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część korespondencyjna (1 września 2015 r. 12 października 2015 r.) Szkice rozwiązań zadań konkursowych 1. Wykaż, że istnieje

Bardziej szczegółowo

VIII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów

VIII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów VIII Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów Zawody stopnia pierwszego część testowa www.omg.edu.pl (18 października 01 r.) Rozwiązania zadań testowych 1. Miary α, β, γ kątów pewnego trójkąta spełniają warunek

Bardziej szczegółowo

LXV Olimpiada Matematyczna

LXV Olimpiada Matematyczna Zadanie 1. LXV Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia pierwszego I i II seria (1 września 2013 r. 4 listopada 2013 r.) Wykazać, że jeśli liczby całkowite a, b, c spełniają

Bardziej szczegółowo

Graniastosłupy mają dwie podstawy, a ich ściany boczne mają kształt prostokątów.

Graniastosłupy mają dwie podstawy, a ich ściany boczne mają kształt prostokątów. GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY Bryły czyli figury przestrzenne dzielimy na: graniastosłupy ostrosłupy bryły obrotowe Graniastosłupy i ostrosłupy nazywamy wielościanami Graniastosłupy mają dwie podstawy, a

Bardziej szczegółowo

Geometria wykreślna. 5. Obroty i kłady. Rozwinięcie wielościanu. dr inż. arch. Anna Wancław. Politechnika Gdańska, Wydział Architektury

Geometria wykreślna. 5. Obroty i kłady. Rozwinięcie wielościanu. dr inż. arch. Anna Wancław. Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Geometria wykreślna 5. Obroty i kłady. Rozwinięcie wielościanu. dr inż. arch. Anna Wancław Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Studia inżynierskie, kierunek Architektura, semestr I 1 5. Obroty i

Bardziej szczegółowo

Kolorowanie płaszczyzny, prostych i okręgów

Kolorowanie płaszczyzny, prostych i okręgów Kolorowanie płaszczyzny, prostych i okręgów Jadwiga Czyżewska Pisane pod kierunkiem W.Guzickiego W 2013 roku na II etapie VIII edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów pojawiło się zadanie o następującej

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka matematyki (II etap edukacyjny) II rok matematyki Semestr letni 2016/2017 Ćwiczenia nr 9

Dydaktyka matematyki (II etap edukacyjny) II rok matematyki Semestr letni 2016/2017 Ćwiczenia nr 9 Dydaktyka matematyki (II etap edukacyjny) II rok matematyki Semestr letni 2016/2017 Ćwiczenia nr 9 Karta pracy: podzielność przez 9 Niektóre są dobre, z drobnymi usterkami. Największy błąd: nie ma sformułowanej

Bardziej szczegółowo

Treści zadań Obozu Naukowego OMG

Treści zadań Obozu Naukowego OMG STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ GIMNAZJALISTÓW Treści zadań Obozu Naukowego OMG Poziom OMG 2016 rok SZCZYRK 2016 Pierwsze zawody indywidualne Treści

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy klasa 3. Zakres podstawowy

Plan wynikowy klasa 3. Zakres podstawowy Plan wynikowy klasa 3 Zakres podstawowy Oznaczenia: wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające. RACHUNE PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM POTĘGI I PIERWIASTKI - pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym; - wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach; - wzór na potęgowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NA DOWODZENIE GEOMETRIA, cz. II Wojciech Guzicki

ZADANIA NA DOWODZENIE GEOMETRIA, cz. II Wojciech Guzicki ZNI N OWOZNI GOMTRI, cz. II Wojciech Guzicki W arkuszach maturalnych w ostatnich dwóch latach znalazły się zadania geometryczne na dowodzenie. Za poprawne rozwiązanie takiego zadania w arkuszu podstawowymzdającymógłotrzymać2pkt,warkuszurozszerzonym4pktlub3pkt.przy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III a,b liceum (poziom podstawowy) rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III a,b liceum (poziom podstawowy) rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III a,b liceum (poziom podstawowy) rok szkolny 2018/2019 Oznaczenia: wymagania konieczne, P wymagania podstawowe, R wymagania rozszerzające, D wymagania dopełniające,

Bardziej szczegółowo

Planimetria poziom podstawowy (opracowanie: Mirosława Gałdyś na bazie

Planimetria poziom podstawowy (opracowanie: Mirosława Gałdyś na bazie Planimetria poziom podstawowy (opracowanie: Mirosława Gałdyś na bazie http://www.zadania.info/) 1. W trójkącie prostokątnym wysokość poprowadzona na przeciwprostokątną ma długość 10 cm, a promień okręgu

Bardziej szczegółowo

Projekt Zobaczę-dotknę-wiem i umiem, dofinansowany przez Fundację mbanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć

Projekt Zobaczę-dotknę-wiem i umiem, dofinansowany przez Fundację mbanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć Kartka papieru i własności trójkątów. Ćwiczenie 1 Uczniowie ustalają ile znają rodzajów trójkątów. Podział ze względu na miary kątów Podział ostrokątny prostokątny rozwartokątny ze względu na długości

Bardziej szczegółowo

Internetowe Ko³o M a t e m a t yc z n e

Internetowe Ko³o M a t e m a t yc z n e Internetowe Ko³o M a t e m a t yc z n e Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej Zestaw 2 szkice rozwiązań zadań 1. Dana jest taka liczba rzeczywista, której rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone

Bardziej szczegółowo

STEREOMETRIA. Poziom podstawowy

STEREOMETRIA. Poziom podstawowy STEREOMETRIA Poziom podstawowy Zadanie ( 8 pkt ) W stożku tworząca o długości jest nachylona do powierzchni podstawy pod kątem, którego tangens jest równy Oblicz stosunek pola powierzchni bocznej do pola

Bardziej szczegółowo

Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI - MODUŁ 13 Teoria stereometria

Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI - MODUŁ 13 Teoria stereometria 1 GRANIASTOSŁUPY i OSTROSŁUPY wiadomości ogólne Aby tworzyć wzory na OBJĘTOŚĆ i POLE CAŁKOWITE graniastosłupów musimy znać pola figur płaskich a następnie na ich bazie stosować się do zasady: Objętość

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek. MATeMAtyka 3. Plan wynikowy. Zakres podstawowy

Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek. MATeMAtyka 3. Plan wynikowy. Zakres podstawowy Agnieszka amińska, Dorota Ponczek MATeMAtyka 3 Plan wynikowy Zakres podstawowy Oznaczenia: wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2014/15

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2014/15 Kolokwium nr 3: 27.01.2015 (wtorek), godz. 8:15-10:00 (materiał zad. 1-309) Kolokwium nr 4: 3.02.2015 (wtorek), godz. 8:15-10:00 (materiał zad. 1-309) Ćwiczenia 13,15,20,22.01.2015 (wtorki, czwartki) 266.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie. Oznaczmy przekątne rombu, który jest podstawa graniastosłupa: dłuższa

Rozwiązanie. Oznaczmy przekątne rombu, który jest podstawa graniastosłupa: dłuższa Temat: RZEKROJE GRANIASTOSŁUÓW I OSTROSŁUÓW Cel lekcji: kształcenie wyobraźni przestrzennej rzypomnienie podstawowych wiadomości potrzebnych do rozwiązywania zadań z przekrojami. Sposób wyznaczania kąta

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Udowodnij, że AB CD = BC DA. Rysunek 2. Po inwersji o środku w punkcie E. Rysunek 3. Po inwersji o środku w punkcie A

Rysunek 1. Udowodnij, że AB CD = BC DA. Rysunek 2. Po inwersji o środku w punkcie E. Rysunek 3. Po inwersji o środku w punkcie A g H e D c H' E g' h e' O d A C' d' C A' F' f' I' G' B' G I F f INWERSJA Inwersją o środku O i promieniu r nazywamy takie przekształcenie płaszczyzny (bez punktu O), które każdemu punktowi X O przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek. MATeMAtyka 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej.

Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek. MATeMAtyka 3. Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej. Agnieszka amińska, Dorota Ponczek MATeMAtyka 3 Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej Zakres podstawowy Oznaczenia: wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające;

Bardziej szczegółowo

Nawi zanie do gimnazjum Planimetria Trójk Rysujemy Rysujemy Rysujemy Zapisujemy t zewn trzny trójk ta, Trójk ty ze wzgl du na miary k tów Trójk

Nawi zanie do gimnazjum Planimetria Trójk Rysujemy Rysujemy Rysujemy Zapisujemy t zewn trzny trójk ta, Trójk ty ze wzgl du na miary k tów Trójk PLANIMETRIA Lekcja 102-103. Miary kątów w trójkącie str. 222-224 Nawiązanie do gimnazjum Planimetria to., czy planimetria zajmuje się. (Dział geometrii, który zajmuje się badaniem płaskich figur geometrycznych)

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań. Arkusz maturalny z matematyki nr 1 POZIOM PODSTAWOWY

Rozwiązania zadań. Arkusz maturalny z matematyki nr 1 POZIOM PODSTAWOWY Rozwiązania zadań Arkusz maturalny z matematyki nr POZIOM PODSTAWOWY Zadanie (pkt) Sposób I Skoro liczba jest środkiem przedziału, więc odległość punktu x od zapisujemy przy pomocy wartości bezwzględnej.

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD I KONSTRUKCJE PODSTAWOWE RZUT RÓWNOLEGŁY RZUT PROSTOKĄTNY AKSONOMETRIA. AdamŚwięcicki

WYKŁAD I KONSTRUKCJE PODSTAWOWE RZUT RÓWNOLEGŁY RZUT PROSTOKĄTNY AKSONOMETRIA. AdamŚwięcicki WYKŁAD I KONSTRUKCJE PODSTAWOWE RZUT RÓWNOLEGŁY RZUT PROSTOKĄTNY AKSONOMETRIA AdamŚwięcicki KONSTRUKCJA PROSTEJ PRZECHODZĄCEJ PRZEZ DWA PUNKTY a B B A A KONSTRUKCJA ODCINKA B B A A wariant I KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

METODY KONSTRUKCJI ZA POMOCĄ CYRKLA. WYKŁAD 1 Czas: 45

METODY KONSTRUKCJI ZA POMOCĄ CYRKLA. WYKŁAD 1 Czas: 45 METODY KONSTRUKCJI ZA POMOCĄ CYRKLA WYKŁAD 1 Czas: 45 TWIERDZENIE PONCELETA-STEINERA W roku 1833, Szwajcarski matematyk Jakob Steiner udowodnił, że wszystkie klasyczne konstrukcje (za pomocą cyrkla i linijki)

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, klasa 3 ZSZ

Plan wynikowy, klasa 3 ZSZ Plan wynikowy, klasa 3 ZSZ Nazwa działu Temat Liczba godzin 1. Trójkąty prostokątne powtórzenie 1. Trygonometria (10 h) 2. Funkcje trygonometryczne kąta ostrego 3. 4. Trygonometria zastosowania 5. 6. Związki

Bardziej szczegółowo

Czy pamiętasz? Zadanie 1. Rozpoznaj wśród poniższych brył ostrosłupy i graniastosłupy.

Czy pamiętasz? Zadanie 1. Rozpoznaj wśród poniższych brył ostrosłupy i graniastosłupy. 1. Bryły Tradycyjna futbolówka jest zszyta z 3232 kawałków. Gdybyśmy ją rozcięli, ujrzelibyśmy siatkę dwudziestościanu ściętego. Kulisty kształt piłka otrzymuje dzięki wypełnieniu sprężonym powietrzem.

Bardziej szczegółowo

Skrypt 19. Bryły. 14. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa do obliczania pól powierzchni ostrosłupów

Skrypt 19. Bryły. 14. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa do obliczania pól powierzchni ostrosłupów Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skrypt 19 Bryły 11. Ostrosłupy - rozpoznawanie,

Bardziej szczegółowo

V Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej

V Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej V Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej Rozwiązania - klasy drugie 1. Znaleźć wszystkie pary liczb całkowitych (x, y) spełniające nierówności x + 1 + y 4 x + y 4 5 x 4 + y 1 > 4. Ważne jest zauważenie,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2011/12

Jarosław Wróblewski Matematyka Elementarna, zima 2011/12 168. Uporządkować podane liczby w kolejności niemalejącej. sin50, cos80, sin170, cos200, sin250, cos280. 169. Naszkicować wykres funkcji f zdefiniowanej wzorem a) f(x) = sin2x b) f(x) = cos3x c) f(x) =

Bardziej szczegółowo

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 5 x 3 x 4 jest równe A. 94 B. 60 C. 47 D. 20

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 5 x 3 x 4 jest równe A. 94 B. 60 C. 47 D. 20 STEREOMETRIA - ZADANIA MATURALNE lata 2010-2017 Zadanie 1. (0-1) Maj 2010 [I. Wykorzystanie i tworzenie informacji] Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o wymiarach 5 x x 4 jest równe A. 94 B.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne MATEMATYKA Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 8 Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności

Bardziej szczegółowo

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów

Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów Obóz Naukowy Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów Liga zadaniowa 2012/2013 Seria X (kwiecień 2013) rozwiązania zadań 46. Na szachownicy 75 75 umieszczono 120 kwadratów 3 3 tak, że każdy pokrywa 9 pól.

Bardziej szczegółowo

1. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza

1. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza 1. Potęgi. Logarytmy. Funkcja wykładnicza Tematyka zajęć: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KL. 3 POZIOM PODSTAWOWY Potęga o wykładniku rzeczywistym powtórzenie Funkcja wykładnicza i jej własności

Bardziej szczegółowo

LVIII Olimpiada Matematyczna

LVIII Olimpiada Matematyczna LVIII Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia drugiego 23 lutego 2007 r. (pierwszy dzień zawodów) Zadanie. Wielomian P (x) ma współczynniki całkowite. Udowodnić, że jeżeli

Bardziej szczegółowo

Skrypt 33. Powtórzenie do matury:

Skrypt 33. Powtórzenie do matury: Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skrypt 33 Powtórzenie do matury:

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 3 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wyrażenia wymierne. Prawdopodobieństwo. Stereometria

Spis treści. Wyrażenia wymierne. Prawdopodobieństwo. Stereometria Spis treści Wyrażenia wymierne Przekształcanie wielomianów... 8 Równania wymierne... 12 Hiperbola. Przesuwanie hiperboli... 19 Powtórzenie... 26 Praca badawcza Hiperbola, elipsa, parabola... 28 Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Treści zadań Obozu Naukowego OMJ

Treści zadań Obozu Naukowego OMJ STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI MATEMATYCZNEJ KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY MATEMATYCZNEJ JUNIORÓW Treści zadań Obozu Naukowego OMJ Poziom OM 2017 rok SZCZYRK 2017 Olimpiada Matematyczna Juniorów jest wspó³finansowana

Bardziej szczegółowo

Własności punktów w czworokątach

Własności punktów w czworokątach Własności punktów w czworokątach Autor: Michał Woźny Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza w Krakowie Opiekun pracy: dr Jacek Dymel Spis treści 1. Wstęp str. 3 2. Badanie punktów będących środkami boków w

Bardziej szczegółowo

Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy)

Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) Tomasz Tobiasz PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 3. PAZDRO Plan jest wykazem wiadomości i umiejętności, jakie powinien mieć uczeń ubiegający się o określone oceny na poszczególnych etapach edukacji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy klasa 3

Plan wynikowy klasa 3 Plan wynikowy klasa 3 Przedmiot: matematyka Klasa 3 liceum (technikum) Rok szkolny:........................ Nauczyciel:........................ zakres podstawowy: 28 tyg. 3 h = 84 h (78 h + 6 h do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 11 Zadania planimetria

Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 11 Zadania planimetria 1 TEST WSTĘPNY 1. (1p) Wysokość rombu o boku długości 6 i kącie ostrym 60 o jest równa: A. 6 3 B. 6 C. 3 3 D. 3 2. (1p) W trójkącie równoramiennym długość ramienia wynosi 10 a podstawa 16. Wysokość opuszczona

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań. Arkusz Maturalny z matematyki nr 1 POZIOM ROZSZERZONY. Aby istniały dwa różne pierwiastki równania kwadratowego wyróżnik

Rozwiązania zadań. Arkusz Maturalny z matematyki nr 1 POZIOM ROZSZERZONY. Aby istniały dwa różne pierwiastki równania kwadratowego wyróżnik Rozwiązania zadań Arkusz Maturalny z matematyki nr 1 POZIOM ROZSZERZONY Zadanie 1 (5pkt) Równanie jest kwadratowe, więc Aby istniały dwa różne pierwiastki równania kwadratowego wyróżnik /:4 nierówności

Bardziej szczegółowo

str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk

str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE (2017-2018) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk Klasa 3e: wpisy oznaczone jako: (T) TRYGONOMETRIA, (PII) PLANIMETRIA II, (RP) RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA, (ST)

Bardziej szczegółowo

LXX Olimpiada Matematyczna

LXX Olimpiada Matematyczna LXX Olimpiada Matematyczna Rozwiązania zadań konkursowych zawodów stopnia trzeciego 3 kwietnia 09 r. (pierwszy dzień zawodów). Punkty X i Y leżą odpowiednio wewnątrz boków i trójkąta ostrokątnego, przy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z geometrii I

Ćwiczenia z geometrii I Ćwiczenia z geometrii I Dominik Burek 1 stycznia 2013 Zadanie 1. W trójkącie ABC punkt I jest środkiem okręgu wpisanego. Punkt P leży wewnątrz trójkąta oraz: Pokazać, że AP AI. P BA + P CA = P BC + P CB.

Bardziej szczegółowo