TEGOSOLAR PVL68. ZESTAW TEGOSOLAR PVL68 Cu USUNIĘCIE PRZEZROCZYSTEJ FOLII OSTRZEŻENIE METODOLOGIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEGOSOLAR PVL68. ZESTAW TEGOSOLAR PVL68 Cu USUNIĘCIE PRZEZROCZYSTEJ FOLII OSTRZEŻENIE METODOLOGIA"

Transkrypt

1 1 TEGOSOLAR PVL68 Wymiary dachówki Tegosolar: 288 x 44,5 cm Wymiary dachówki fotowoltaicznej: 285 x 39,5 cm Wymiary widoczne: 2,85 x 0,385 m = 1,097 m 2 Zakładka 6 cm 2 profile L z wywierconymi fabrycznie otworami oraz taśmą butylową 1 pokrywa z wywierconymi fabrycznie otworami, służąca do osłony kabli 2 śruby ze stali nierdzewnej ZESTAW TEGOSOLAR PVL68 Cu 2 uchwyty samoprzylepne z opaską zaciskową 2 elementy dystansowe S OSTRZEŻENIE System Tegosolar osiąga maksymalną sprawność, kiedy jest skierowany w kierunku południowym. W rezultacie, zaleca się, aby wybrać powierzchnię zapewniającą maksymalną ekspozycję i ułożyć dachówki w maksymalnie regularny sposób, przestrzegając zaleceń podanych na rysunku 6 i montując ilość dachówek, odpowiednią do żądanej mocy (15 dachówek lub też 17 m 2 pozwala otrzymać 1 kwp). Układ elektryczny powinien zostać wykonany, układając żądane połączenia w łańcuchy (dachówki Tegosolar połączone szeregowo), które następnie zostaną połączone równolegle z falownikiem. Dachówki Tegosolar należy przenosić ostrożnie, unikając ich zginania, co mogłoby prowadzić do uszkodzenia warstwy nośnej. W przypadku montażu dachówek Tegosolar za pomocą gwoździ tam, gdzie jest to możliwe, na dachu o kącie nachylenia połaci dachowej, przekraczającym 35%, należy użyć gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304. Istnieje możliwość montażu dachówek Tegosolar, mocując je palnikiem na bitumicznej membranie takiej, jak Safety Poly 4 mm, w przypadku kątów nachylenia połaci dachowej nie przekraczających 35% (19 0 ). Do podłączenia dachówek Tegosolar do falownika należy użyć szybkozłączek QUICK CONNECT (jeśli istniejące złącza zostaną obcięte, oznacza to utratę gwarancji na część elektryczną dachówek Tegosolar). PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU, NALEŻY USUNĄĆ Z TYLNEJ POWIERZCHNI DACHÓWEK PRZEZROCZYSTĄ, ZAPOBIEGAJĄCĄ PRZYLEGANIU FOLIĘ (PATRZ RYS. 5) USUNIĘCIE PRZEZROCZYSTEJ FOLII Należy usunąć przezroczystą folię z tylnej powierzchni dachówek Tegosolar, zgodnie z rysunkiem obok (użyć ostrego noża, w celu podważenia rogu). METODOLOGIA System montażu jest oparty na realizacji dwóch etapów. Pierwszy polega na montażu dachówek, natomiast drugi polega na wykonaniu połączeń kabli elektrycznych. Dekarz jest w stanie wykonać montaż dachówek Tegosolar zgodnie z wytycznymi/rysunkami. Jego rola kończy się po zamontowaniu profili L i po uszczelnieniu połączeń, co równocześnie oznacza uszczelnienie dachu; Złącza elektryczne należy pozostawić wolne tak, aby umożliwić elektrykowi rozpoczęcie jego części pracy. Elektryk powinien połączyć dachówki fotowoltaiczne w łańcuchy (szeregowo), a następnie podłączyć łańcuchy równolegle do falownika. Kable oraz złącza powinny zostać osłonięte za pomocą metalowych pokryw, przykręconych do profili L. Jest oczywiste, że wszystkie kable, zakończone wodoszczelnymi złączami, znajdują się na górnej powierzchni dachu i są zawsze dostępne. Można je łatwo skontrolować, po prostu odkręcając i zdejmując metalowe pokrywy. Wodoszczelność pomiędzy dwoma dachówkami jest zapewniana za pomocą butylu, znajdującego się na dolnej powierzchni profili L.

2 Zaznaczyć linię xy, prostopadłą do kierunku maksymalnego nachylenia dachu, zazwyczaj równoległą do okapu oraz do rynny, w odległości 44,5 cm od rynny (pomarańczowa linia) lub też, bardziej ogólnie, w odległości 44,5 cm od punktu początkowego (żółta linia 2). Zaznaczyć na linii xy punkt A. Punkt ten musi być zgodny ze schematem projektu elektrycznego. Zaznaczyć punkty B i C, z każdej strony punktu A (na przykład w odległości 150 cm). Wykorzystując punkty B i C jako punkty początkowe oraz wykorzystując sznurek traserski jako cyrkiel, zaznaczyć punkt D, tak blisko kalenicy, jak to jest możliwe. Połączyć punkt A z punktem D. Narysować linie równoległe do linii AD, odległe o 288 cm, które są niezbędne do przygotowania schematu montażu. Począwszy od linii xy, narysować poziome linie, równolegle do linii xy, odległe o 38,5 cm, jedna od drugiej, odpowiednio do planowanego układu montażu (patrz Rys. 6B). Powierzchnie dachu, na których nie będą montowane dachówki Tegosolar, powinny zostać oznakowane odpowiednio do instrukcji instalacji pokrycia dachowego, które zostanie wykorzystane do wykończenia dachu i, które będzie instalowane równolegle, zgodnie z niniejszą instrukcją. 2

3 3 MONTAŻ ZA POMOCĄ GWOŹDZI Dachówki Tegosolar, zamontowane na drewnianej konstrukcji dachu, stają się wodoszczelną warstwą, dzięki zachodzeniu na siebie poszczególnych elementów. Montaż wymaga minimalnego kąta nachylenia dachu, który musi być związany z długością spadku. W rzeczywistości, w/w długość oraz kąt nachylania spadku określają ilość wody, która spływa po powierzchni, a zwiększona długość zwiększa ryzyko przedostawania się wody. W rezultacie, zanim przystąpi się do montażu dachówek Tegosolar za pomocą gwoździ, należy zapoznać się z informacjami podanymi w Tabeli 1. Przypominamy również, że te dane dotyczą powierzchni dachów, znajdujących się w dobrym stanie, stabilnych oraz dachów, które nie zapadają się. Jeśli kąt nachylenia lub też długość powierzchni dachu uniemożliwiają montaż dachówek Tegosolar za pomocą gwoździ, należy wtedy postępować zgodnie z następującą procedurą: nanieść za pomocą palnika, na powierzchnię dachu (drewniane płyty, sklejka lub cement), plastomerową membranę wodoszczelną, zbrojoną poliestrem, o grubości 4 mm. Membranę należy wybrać z odpowiednim wydłużeniem, odpowiednio do typu dachu. Oprócz zapewnienia wodoszczelności, powyższa membrana gwarantuje również doskonałe przyleganie, tak do konstrukcji dachu, jak i do dachówek Tegosolar. Dachówki Tegosolar: ograniczenie kąta nachylenia dachu w przypadku montażu za pomocą gwoździ lub też za pomocą palnika Kąt nachylenia dachu Długość spadku dachu Do 7 m 7m 10 m 10 m 15m Powyżej 40% gwoździ gwoździ gwoździ 35%-40% gwoździ gwoździ palnika 30%-35% gwoździ palnika palnika Do 30% palnika palnika palnika MONTAŻ ZA POMOCĄ PALNIKA W przypadku montażu za pomocą palnika, dla kątów nachylenia dachu mniejszych, niż 35% (19 0 ), montaż dachówek Tegosolar należy wykonać w następujący sposób: Wykonać 6 otworów w dachówce Tegosolar, zgodnie z informacjami podanymi na Rys. 7 oraz na Rys. 8A; jeśli będzie to konieczne, można wykorzystać profil L jako wzorzec, w celu ułatwienia pracy. Wsunąć w otwory gwoździe dachowe o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, o długości 20 mm. Gwoździe należy wsuwać od spodu dachówki, skierowane ku górze. Będą one wystawały ponad powierzchnię dachówki Tegosolar (patrz Rys. 8B). Zostaną one wykorzystane jako elementy kotwiczące, w trakcie montażu profili L, z wykorzystaniem samokontrujących nakrętek/ zatyczek (patrz Rys. 9).

4 4 Montaż rozpoczynany od okapu Umieścić dwa elementy dystansowe S, zgodnie z Rys. 10A oraz Rys. 10B, w odległości 96 cm od linii (patrz Rys. 11), upewniając się, że górna część została odpowiednio dociśnięta. Nałożyć linię kleju bitumicznego Bitustick, wzdłuż linii okapu (patrz Rys. 12). Ułożyć dachówkę Tegosolar, zgodnie z Rys. 9, upewniwszy się, że została ona umieszczona w elementach dystansowych S. Przybić dachówkę Tegosolar za pomocą 12 gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, wbijając je, co około 25 cm, zgodnie z Rys. 12. Powtórzyć tą procedurę, umieszczając dachówki Tegosolar z lewej oraz z prawej strony pierwszej dachówki, aż do zakończenia układania linii (patrz Rys. 13). Uszczelnienie połączeń Jako odniesienie, należy wykorzystać zielone linie, pokazane na Rys. 14 i ułożyć profile L, posiadające fabrycznie naniesioną taśmę butylową. Należy upewnić się, czy po usunięciu osłony z dolnej powierzchni profilu, butyl przylega całą powierzchnią i uszczelnia połączenia pomiędzy dachówkami (patrz Rys. 15). Zamocować profile L za pomocą gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, wbijając je w miejscu otworów (patrz Rys. 16).

5 Montaż rozpoczynany od części dachu pokrytej dachówkami bitumicznymi Przechodząc z powierzchni dachu, pokrytej dachówkami bitumicznymi, na fragment dachu, który ma zostać pokryty dachówkami Tegosolar, konieczne jest zapewnienie wodoszczelności pokrycia dachu. Konieczne jest również uwzględnienie kwestii minimalnej szerokości zakładki dachówek Tegosolar, w powiązaniu z oczekiwaną ekspozycją dachówek bitumicznych. Dla dachówek Standard oraz Prestige Elite, minimalna szerokość zakładki musi wynosić 19,5 cm, podczas gdy dla dachówek Prestige Compact, wynosi ona 5 cm. Kiedy zostanie już podjęta decyzja, gdzie ma rozpoczynać się linia dachówek Tegosolar, należy nałożyć w odległości 4-5 cm od tej linii warstwę kleju bitumicznego Bitustick (patrz Rys. 17) chyba, że w tym miejscu znajduje się termoprzylepna lub też samoprzylepna warstwa, spełniająca funkcję łącznika. Umieścić dwa elementy dystansowe S, w odległości 96 cm od zaznaczenia (patrz Rys. 17), upewniając się, że górna część została odpowiednio dociśnięta i zamocować je za pomocą gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304. Ułożyć dachówkę Tegosolar, zgodnie z Rys. 17, upewniwszy się, że została ona umieszczona w elementach dystansowych S. Przybić dachówkę Tegosolar za pomocą 12 gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, wbijając je, co około 25 cm, zgodnie z Rys. 17. Powtórzyć tą procedurę, umieszczając dachówki Tegosolar z lewej oraz z prawej strony pierwszej dachówki, aż do zakończenia układania linii (patrz Rys. 18). Uszczelnienie połączeń Postępować zgodnie z procedurą podaną na stronie 4. 5

6 6 Dalszy montaż dachówek Tegosolar Usunąć górną warstwę folii z zamontowanej dachówki (Rys ). Umieścić dwa elementy dystansowe S, w odległości 96 cm od narożnika dachówki Tegosolar (Rys ). Muszą one zostać osadzone na górnej powierzchni zamontowanej dachówki i przybite do właściwego otworu. Ułożyć nową dachówkę Tegosolar zgodnie z rysunkiem, uważając na to, aby weszła ona w elementy dystansowe S, które spełniają również funkcję zatrzasków. Nowa dachówka Tegosolar będzie również spoczywała na wcześniej zamontowanych profilach L (patrz Rys. 21). Przybić dachówkę Tegosolar za pomocą 12 gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, wbijając je, co około 25 cm, zgodnie z Rys. 21. Powtórzyć tą procedurę, umieszczając dachówki Tegosolar z lewej oraz z prawej strony pierwszej dachówki, aż do zakończenia układania linii. Uszczelnienie połączeń Jako odniesienie, należy wykorzystać zielone linie pokazane na Rys. 22 i ułożyć profile L, z fabrycznie naniesioną na nich taśmą butylową, zgodnie z Rys. 23. Należy upewnić się, czy po usunięciu osłony z dolnej powierzchni profilu, butyl przylega całą powierzchnią i uszczelnia połączenia pomiędzy ułożonymi obok siebie dachówkami oraz pomiędzy liniami dachówek (patrz Rys. 23). Zamocować profile L za pomocą gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, wbijając je w miejscu otworów (patrz Rys. 24). Operację należy powtarzać, dla kolejnych rzędów, pamiętając o bocznych profilach, opisanych w punkcie dotyczącym montażu za pomocą gwoździ (4-5).

7 7 Boczne połączenie, z lewej strony dachówek Tegosolar, z warstwą dachówek bitumicznych W trakcie montażu za pomocą gwoździ, można zamontować najpierw dachówki bitumiczne, a dopiero potem dachówki Tegosolar, lub też odwrotnie. Na zakończenie, należy zapewnić styk obydwu warstw, połączyć je za pomocą profilu L i zapewnić wodoszczelność połączenia. Zamontować dachówki Tegosolar, zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie 5 i umieszczając profile L z prawej strony złączy elektrycznych, zgodnie z instrukcjami podanymi na Rys. 22, 23, 24 oraz 25, w celu uzyskania układu pokazanego na Rys. 26. Ułożyć dachówki bitumiczne z lewej strony dachówek Tegosolar. Obydwie warstwy powinny stykać się (patrz Rys. 26). Umieścić profil L z lewej strony złączy elektrycznych, na dachówkach bitumicznych (patrz Rys. 26B). Zgodnie z Rys. 27, zamocować profile L, każdy za pomocą 3 gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, wbijając je w miejscu otworów. Uszczelnić ewentualne nieciągłości powierzchni. Powtórzyć operację, aż do zakończenia montażu układu dachówek.

8 8 Boczne połączenie, z prawej strony dachówek Tegosolar, z warstwą dachówek bitumicznych W trakcie montażu za pomocą gwoździ, można zamontować najpierw dachówki bitumiczne, a dopiero potem dachówki Tegosolar, lub też odwrotnie. Na Rys. 28, dachówki Tegosolar oraz dachówki bitumiczne zostały już ułożone zgodnie z ich planami montażu i zostały również przybite. Aby móc przejść do uszczelnienia połączeń, należy ułożyć profile L, zdejmując najpierw z ich dolnej powierzchni osłonę. Taśma butylowa profili musi całkowicie przylegać do dachówek bitumicznych, kompensując również ewentualne nierówności powierzchni (patrz Rys. 29 oraz Rys. 29B). Zgodnie z Rys. 29 oraz Rys. 29B, należy zamocować profile L, każdy za pomocą 3 gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, wbijając je w miejscu otworów. Powtórzyć operację, aż do zakończenia montażu układu dachówek. Aby wykończyć połączenia, należy zamontować profil R. Profil ten, przedstawiony na Rys. 30B, jest układany i mocowany w górnym rogu profilu L (patrz Rys. 30).

9 9 Montaż rozpoczynany od okapu Ułożyć pierwszą linię dachówek, blisko linii zaznaczenia (patrz Rys. 31), w celu przeprowadzenia ich montażu za pomocą palnika. Całkowicie podnieść brzeg dachówki Tegosolar i podgrzać za pomocą płomienia bitumiczną membranę. Kiedy stanie się już miękka położyć dachówkę Tegosolar i docisnąć ją, w celu uzyskania dobrego połączenia. Powtórzyć tą procedurę, umieszczając kolejne dachówki Tegosolar z prawej strony, aż do zakończenia układania linii (patrz Rys. 32). Należy uważać i pamiętać o tym, aby nie skierować płomienia na górną powierzchnię dachówki lub też w stronę złączy elektrycznych. Uszczelnienie połączeń Usunąć częściowo przezroczystą folię z dachówki Tegosolar, odpowiadającą miejscu połączenia (patrz Rys. 33). Usunąć osłonę z butylowej taśmy profilu L. Ułożyć profil L, uważając, aby jego otwory pasowały do gwoździ wystających z powierzchni dachówki Tegosolar (patrz Rys. 33). Na tym etapie należy zwrócić uwagę na taśmę butylową i sprawdzić, czy przylega ona całkowicie do powierzchni i uszczelnia połączenie (patrz Rys. 34). Zamocować profile L za pomocą samokontrujących nakrętek/ zatyczek (patrz Rys. 35).

10 10 Montaż rozpoczynany od części dachu pokrytej dachówkami bitumicznymi Przechodząc z powierzchni dachu, pokrytej dachówkami bitumicznymi, na fragment dachu, który ma zostać pokryty dachówkami Tegosolar, konieczne jest zapewnienie wodoszczelności pokrycia dachu. Konieczne jest również uwzględnienie kwestii minimalnej szerokości zakładki dachówek Tegosolar, w powiązaniu z oczekiwaną ekspozycją dachówek bitumicznych. Dla dachówek Standard oraz Prestige Elite, minimalna szerokość zakładki musi wynosić 19,5 cm, podczas gdy dla dachówek Prestige Compact, wynosi ona 5 cm. Kiedy zostanie już podjęta decyzja, gdzie ma rozpoczynać się linia dachówek Tegosolar, należy nałożyć w odległości 4-5 cm od tej linii (patrz Rys. 36) warstwę kleju bitumicznego Bitustick (patrz Rys. 17) chyba, że w tym miejscu znajduje się termoprzylepna lub też samoprzylepna warstwa, spełniająca funkcję łącznika. Ułożyć pierwszą, lewą dachówkę Tegosolar, w pobliżu linii oznaczającej rząd (patrz Rys. 36) i użyć palnika. Całkowicie podnieść brzeg dachówki Tegosolar i podgrzać za pomocą płomienia bitumiczną membranę. Kiedy stanie się już miękka położyć dachówkę Tegosolar i docisnąć ją, w celu uzyskania dobrego połączenia. Powtórzyć czynność dla kolejnych dachówek Tegosolar, ułożonych z prawej strony, aż do zakończenia linii (patrz Rys. 37) Należy uważać i pamiętać o tym, aby nie skierować płomienia na górną powierzchnię dachówki lub też w stronę złączy elektrycznych. Uszczelnienie połączeń Postępować zgodnie z procedurą podaną na stronie 9.

11 Dalszy montaż dachówek Tegosolar Usunąć górną warstwę folii z zamontowanej dachówki (Rys ). Umieścić dwa elementy dystansowe S, w odległości 96 cm od lewego oraz prawego narożnika dachówki Tegosolar (Rys ). Muszą one zostać osadzone na górnej powierzchni zamontowanej dachówki. Ułożyć nową dachówkę Tegosolar zgodnie z rysunkiem, uważając na to, aby weszła ona w elementy dystansowe S, które spełniają również funkcję zatrzasków. Nowa dachówka Tegosolar będzie również spoczywała na wcześniej zamontowanych profilach L (patrz Rys. 40). Całkowicie podnieść brzeg dachówki Tegosolar i podgrzać za pomocą płomienia bitumiczną membranę. Kiedy stanie się już miękka położyć dachówkę Tegosolar i docisnąć ją, w celu uzyskania dobrego połączenia. Powtórzyć czynność dla kolejnych dachówek Tegosolar, ułożonych z prawej strony, aż do zakończenia linii. Należy uważać i pamiętać o tym, aby nie skierować płomienia na górną powierzchnię dachówki lub też w stronę złączy elektrycznych. 11 Uszczelnienie połączeń Usunąć częściowo przezroczystą folię z dachówki Tegosolar, odpowiadającą miejscu połączenia (patrz Rys. 41). Usunąć osłonę z butylowej taśmy profilu L. Ułożyć profil L, uważając, aby jego otwory pasowały do gwoździ wystających z powierzchni dachówki Tegosolar (patrz Rys. 42). Na tym etapie należy zwrócić uwagę na taśmę butylową i sprawdzić, czy przylega ona całkowicie do powierzchni i uszczelnia połączenie pomiędzy kolejnymi dachówkami Tegosolar oraz pomiędzy kolejnymi liniami dachówek (patrz Rys. 43). Zamocować profile L za pomocą samokontrujących nakrętek/ zatyczek (patrz Rys. 43). Operację należy powtarzać, dla kolejnych rzędów, pamiętając o bocznych profilach, opisanych w punkcie dotyczącym montażu za pomocą gwoździ (4-5).

12 12 Boczne połączenie, z lewej strony dachówek Tegosolar, z warstwą dachówek bitumicznych W przypadku montażu za pomocą palnika, dachówki Tegosolar należy montować jako pierwsze, a dopiero potem dachówki bitumiczne. Na zakończenie, należy zapewnić styk obydwu warstw, połączyć je za pomocą profilu L i zapewnić wodoszczelność połączenia. Ułożyć dachówki Tegosolar zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na Rys , w celu uzyskania stanu przedstawionego na Rys. 45. Montaż dachówek Tegosolar za pomocą palnika musi być realizowany etapami, ponieważ konieczne jest wykonywanie otworów w samych dachówkach, w celu umieszczenia w nich gwoździ dachowych o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304, niezbędnych do zamocowania profili L. Ułożyć dachówki bitumiczne, stykające się z dachówkami Tegosolar. Wykorzystać profile L jako wzornik, do wykonania otworów (patrz Rys. 45). Wykonać otwory i wsunąć w nie gwoździe dachowe o dużych łbach i dużej sile wiązania, wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304, o długości 20 mm. Gwoździe należy wsuwać od spodu dachówki, skierowane ku górze. Ułożyć z powrotem dachówkę bitumiczną i zamocować ją za pomocą palnika. (Uwaga: Należy uważać i pamiętać o tym, aby nie skierować płomienia na górną powierzchnię dachówki lub też w stronę dachówek Tegosolar). Postępować podobnie z pozostałymi dachówkami bitumicznymi (patrz Rys. 46). Po zakończeniu montażu dachówek bitumicznych, należy usunąć osłonę z butylowej taśmy profili L. Ułożyć profile L, uważając, aby ich otwory pasowały do wystających gwoździ. Należy zwrócić uwagę na taśmę butylową i sprawdzić, czy przylega ona całkowicie do powierzchni dachówek bitumicznych oraz dachówek Tegosolar, zapewniając wodoszczelne połączenie (patrz Rys. 47). Uszczelnić ewentualne nierówności i nieciągłości na powierzchni (patrz Rys. 47). Powtórzyć operację, aż do zakończenia montażu układu dachówek.

13 13 Boczne połączenie z prawej strony dachówek Tegosolar, z warstwą dachówek bitumicznych W przypadku montażu za pomocą palnika, można zamontować najpierw dachówki bitumiczne, a dopiero potem dachówki Tegosolar, lub też odwrotnie. Na Rys. 48, dachówki Tegosolar oraz dachówki bitumiczne zostały już ułożone, zgodnie z ich planami montażu. Aby móc przejść do uszczelnienia połączeń, należy ułożyć profil L, zdejmując najpierw z jego dolnej powierzchni osłonę. Ułożyć profil L, uważając, aby jego otwory pasowały do wystających gwoździ. Należy zwrócić uwagę na taśmę butylową i sprawdzić, czy przylega ona całkowicie do powierzchni dachówek bitumicznych oraz dachówek Tegosolar, zapewniając wodoszczelne połączenie (patrz Rys. 49 i Rys. 49B). Aby wykończyć połączenia, należy zamontować profil R. Profil ten, przedstawiony na Rys. 50B, jest układany i mocowany w górnym rogu profilu L (patrz Rys. 50).

14 Wykonać połączenia elektryczne pomiędzy dachówkami, zgodnie ze schematem elektrycznym projektu. (Przepisy we Włoszech wymagają certyfikacji okablowania, która może zostać przeprowadzona jedynie przez certyfikowanego elektryka) W celu ochrony kabli oraz złączy, należy ułożyć, zgodnie z Rys. 51, pokrywy pełniące rolę osłony kabli i zamocować je za pomocą odpowiednich śrub, wykorzystując istniejące otwory (patrz Rys. 52). 14

10. Należy bezwzględnie unikać zabrudzenia membrany substancjami ropopochodnymi (smary, oleje, wycieki z pił spalinowych).

10. Należy bezwzględnie unikać zabrudzenia membrany substancjami ropopochodnymi (smary, oleje, wycieki z pił spalinowych). UWAGA! Należy pamiętać, iż wymóg przykrycia folii dotyczy także powierzchni wystających poza obrys budynku (spodnia część okapu). Dodatkowo - nie osłonięcie w odpowiednim czasie membrany wewnątrz pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15

Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15 Instrukcja montażu Uchwytu dachowego dla kolektorów próżniowych IMMERGAS CSV15 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CSV 15 na dachu nachylonym stosujemy konstrukcje opisane poniżej. Zestaw do

Bardziej szczegółowo

Prawidłowy montaż blachodachówki

Prawidłowy montaż blachodachówki Prawidłowy montaż blachodachówki Blachodachówki mogą stanowić pokrycie niemalże na każdym rodzaju i kształcie dachu. Od jego kąta nachylenia i kształtu zależy jednak sposób układania blachodachówek i koszt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Akustyczny system ścienny Vescom

Instrukcja montażu. Akustyczny system ścienny Vescom Instrukcja montażu Akustyczny system ścienny Vescom Listopad 2013 r. Przed przystąpieniem do przygotowania i montażu akustycznego systemu ściennego niezbędne jest zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie NAZWA NR KAT. MONTAŻ 3 3 4 OKUCIE BUDOWLANE Zestaw 3 nr RS -335 27. 0. 03 Dach o nachyleniu od 25 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu sidingu winylowego na budynkach szkieletowych

Instrukcja montażu sidingu winylowego na budynkach szkieletowych www.lech-bud.org Instrukcja montażu sidingu winylowego na budynkach szkieletowych Przed przystąpieniem do montażu, ze ścian budynku należy zdemontować elementy i urządzenia, które mogą utrudniać pracę.

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MEMBRANY DACHOWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU MEMBRANY DACHOWEJ 09.08.2018 INSTRUKCJA MONTAŻU MEMBRANY DACHOWEJ SPIS TREŚCI A. Informacje podstawowe. str. 2 B. Okap dachu. str. 3 C. Kosz dachowy. str. 4 D. Kalenica i naroże dachu. str. 5 E. Połać dachowa przy ścianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. SUSZARNIE ZIARNA ANTTI M06 2W DACH I PORĘCZE (pl)

Instrukcja montażu. SUSZARNIE ZIARNA ANTTI M06 2W DACH I PORĘCZE (pl) Instrukcja montażu SUSZARNIE ZIARNA ANTTI M0 W DACH I PORĘCZE 08073 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-530 Kanunki, Kuusjoki Tel. +358 77 700 Fax +358 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

Zalecenia montażowe listwy przypodłogowe i narożniki nora

Zalecenia montażowe listwy przypodłogowe i narożniki nora Zalecenia montażowe listwy przypodłogowe i narożniki nora Podłoże musi spełnić wymagania norm danego kraju dotyczące gotowości do montażu. Podłoża nie mogą mieć wysokości przekraczającej 0,6 mm. Nierówne

Bardziej szczegółowo

1. Przygotowanie podłoża.

1. Przygotowanie podłoża. ZASADY OGÓLNE Firma WERNER JANIKOWO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy z produktem powstałe w wyniku jakichkolwiek odstępstw od instrukcji montażu i poniższych zasad. Montaż dachówek bitumicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 5. Dla kolektora KS2600. Dach o nachyleniu od 25 60

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 5. Dla kolektora KS2600. Dach o nachyleniu od 25 60 INSTRUKCJA MONTAŻU NAZWA OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 5 Dla kolektora KS2600 Elementy w zestawie 7 9 7 0 8 6 NR KAT. MONTAŻ Dach o nachyleniu od 25 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU OKUCIA BUDOWLANEGO Z BLACHY ALUMINIO- WEJ DO BATERII KOLEKTORÓW TYP KS2000

INSTRUKCJA MONTAśU OKUCIA BUDOWLANEGO Z BLACHY ALUMINIO- WEJ DO BATERII KOLEKTORÓW TYP KS2000 1 INSTRUKCJA MONTAśU OKUCIA BUDOWLANEGO Z BLACHY ALUMINIO- WEJ DO BATERII KOLEKTORÓW TYP KS2000 1. Miejsce na połaci dachowej. PoniŜszy rysunek i tabela określają wymaganą ilość miejsca dla zmontowanych

Bardziej szczegółowo

4 poprzecznym M8x25z Śruba zamkowa krótka łącząca kątownik K2 z łącznikiem. 4 dolnym i górnym M8x16i Śruba imbusowa łącząca kątownik K2 z kolektorem 4

4 poprzecznym M8x25z Śruba zamkowa krótka łącząca kątownik K2 z łącznikiem. 4 dolnym i górnym M8x16i Śruba imbusowa łącząca kątownik K2 z kolektorem 4 Do montaŝu płaskich kolektorów słonecznych WATT3000 na dachu nachylonym stosujemy konstrukcje opisane poniŝej. Zestaw do montaŝu konstrukcji z pojedynczym kolektorem WATT3000 (tzw. UD 1): Symbol Nazwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU MEMBRANY DACHOWEJ mdm

INSTRUKCJA MONTAŻU MEMBRANY DACHOWEJ mdm INSTRUKCJA MONTAŻU MEMBRANY DACHOWEJ mdm SPIS TREŚCI. A. Informacje podstawowe. 2 B. Okap dachu (zarówno okap wystający poza obrys budynku, jak i okap zlicowany ze ścianą zewnętrzną). 4 C. Kosz dachowy.

Bardziej szczegółowo

halny romana Dach Blachodachówka Halny Romana

halny romana Dach Blachodachówka Halny Romana halny romana Dach Blachodachówka Halny Romana Blachodachówka Halny Romana w swojej głęboko tłoczone formie i kolorze Antica wyglądem przypomina domki położone nad brzegiem morza Śródziemnego. Produkt dostępny

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200

SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200 Aluminiowe Profilowane Listwy Dociskowe SYSTEM FLAGOWYCH PROFILI ICOPAL AL 73 /1,3/ 2200 ICOPAL S.A. Lipiec 2014 Opracował : GGŁ, BGA 22/9/2011 Powerpoint Template Page 1 22/9/2011 Powerpoint Template

Bardziej szczegółowo

A=B. 1 Zanim przystąpisz do pracy sprawdź czy dach jest prosty. Zniweluj różnice jeśli występują i przystąp do montażu dachu Blach Stal.

A=B. 1 Zanim przystąpisz do pracy sprawdź czy dach jest prosty. Zniweluj różnice jeśli występują i przystąp do montażu dachu Blach Stal. ,, 3. Przygotowanie dachu do montażu Paneli Blach Stal. 4, 5, 6. Rozpoczęcie montażu Paneli Blach Stal. 7, 8, 9. Układanie Paneli Blach Stal. 0. Łączenie Paneli Blach Stal na długości.. Montaż rynny koszowej..

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS

Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS Podstawowa Instrukcja Montażu FIGAROLL PLUS Grupa Produktowa: Kalenica i Grzbiet Bartosz Łaczyn/ Marketing / Opole Grupa Produktowa: 16.06.2009 Kalenica i Grzbiet

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU - PANELE DACHOWE KLASYK, MODERNA I, MODERNA II

INSTRUKCJA MONTAŻU - PANELE DACHOWE KLASYK, MODERNA I, MODERNA II INSTRUKCJA MONTAŻU - PANELE DACHOWE KLASYK, MODERNA I, MODERNA II Uwagi ogólne: Do cięcia blach można stosować jedynie elektryczne nożyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nożyce ręczne. Zabrania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01.

INSTRUKCJA MONTAŻU. Elementy w zestawie. ilość w zestawie. nazwa Nr kat. nazwa Nr kat. OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW 1 nr F65163 27. 01. INSTRUKCJA MONTAŻU Elementy w zestawie 3 NAZWA NR KAT. MONTAŻ OKUCIE BUDOWLANE ZESTAW nr F6563 7. 0. 00 Dach o nachyleniu od 5 60 Oblachowanie należy montować bezpośrednio na łatach lub deskowaniu. 9 0

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Budownictwa i Architektury TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROJEKT NR 1 FORMATOWANIE PLIKÓW TEKSTOWYCH Wykonał: Sprawdził: Król Julian Szeregowy Kowalski Lublin 2012/2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej.

INSTRUKCJA MONTAŻU Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej. Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej. (3) ŚRUBY Kompletna ława kominiarska składa się ze wspornika DBDC-LN 1(1), kołyski ławy kominiarskiej(2) oraz platformy

Bardziej szczegółowo

ESAL d.o.o. Anhovo 9 SI Deskle. tel.: +386 (0) fax: +386 (0)

ESAL d.o.o. Anhovo 9 SI Deskle. tel.: +386 (0) fax: +386 (0) ESAL d.o.o. Anhovo 9 SI - 5210 Deskle tel.: +386 (0)5 392 16 11 fax: +386 (0)5 392 16 58 esal@esal.si www.esal.si ŁUPKI Rombowe 400 X 400 mm Strona 2/5 Dachówki są zrobione z włókno-cementu, to nowy materiał

Bardziej szczegółowo

Labona Vyměř a namontuj

Labona Vyměř a namontuj ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Klasyczne okno Atypowe okno 1. POMIAR Żaluzje Isotra system są dostosowane do montażu do skrzydła okiennego okien z PCV lub drewnianych okien euro. SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

przyłącza do rury z oplotem z taśm stalowych

przyłącza do rury z oplotem z taśm stalowych 1.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie 1.1 Uwagi ogólne 1.2 Rodzaje rur 1.3 Przyłącza 2.0 Przygotowanie końca rury 2.1 Wyprostowanie końca rury 2.2 Usunięcie płaszcza PE 2.3 Obcięcie przeciwzwoju 2.4 Osadzenie

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PROFIL OSŁANIAJĄCY TERMOIZOLACJĘ I PŁYTKI NA WSPORNIKACH +MOCOWANIE DO RYNNY

KARTA TECHNICZNA PROFIL OSŁANIAJĄCY TERMOIZOLACJĘ I PŁYTKI NA WSPORNIKACH +MOCOWANIE DO RYNNY KARTA TECHNICZNA PROFIL OSŁANIAJĄCY TERMOIZOLACJĘ I PŁYTKI NA WSPORNIKACH +MOCOWANIE DO RYNNY AQUAPROFIL COMBI DRAIN sz +R ELEMENT SYSTEMU PRZEZNACZENIE Profil COMBI DRAIN sz+r dedykowany jest do montażu

Bardziej szczegółowo

Świetlik połaciowy EuroLight

Świetlik połaciowy EuroLight Świetlik połaciowy EuroLight jest unikalnym rozwiązaniem wykorzystującym kombinację wysokiego poziomu właściwości mechanicznych, estetycznych i termicznych. Widok oraz przekrój naświetla przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU KOLEKTORÓW PRÓŻNIOWYCH Kolektory próżniowe sprzedawane przez naszą firmę dostarczane są z systemami mocowania dostosowanymi do umieszczenia w miejscu określonym przez zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Elementy wchodzące w skład zestawu ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Elementy wchodzące w skład zestawu ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ Montaż okien metodą MOWO MOWO jest kompleksowym systemem umożliwiającym osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej w warstwie izolacji budynku. Montaż w tej technologii wykonuje się bez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej.

INSTRUKCJA MONTAŻU Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej. Kompletnej ławy kominiarskiego DBDC LN1 do pokrycia z dachówki betonowej i ceramicznej. Kompletna ława kominiarska składa się ze wspornika DBDC-LN (1), kołyski ławy kominiarskiej (2) ora platformy ławy

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLIK POŁACIOWY DWD SKY LIGHT

ŚWIETLIK POŁACIOWY DWD SKY LIGHT ŚWIETLIK POŁACIOWY DWD SKY LIGHT Świetlik połaciowy Sky Light jest unikalnym rozwiązaniem wykorzystującym kombinację wysokiego poziomu właściwości mechanicznych, estetycznych i termicznych. Widok oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 1 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CPC21 na dachu płaskim lub o niewielkim

Bardziej szczegółowo

FIST-OSKG. Żelowe uszczelnienie kablowego portu owalnego osłon FIST-GCO2-BX6/BX8 i FX6 INSTRUKCJA INSTALACYJNA

FIST-OSKG. Żelowe uszczelnienie kablowego portu owalnego osłon FIST-GCO2-BX6/BX8 i FX6 INSTRUKCJA INSTALACYJNA FIST-OSKG INSTRUKCJA INSTALACYJNA Żelowe uszczelnienie kablowego portu owalnego osłon FIST-GCO2-BX6/BX8 i FX6 Spis treści 1 Ogólne informacje na temat wyrobu 2 Zawartość zestawu 3 Montaż 3.1 Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Montaż dachówek ceramicznych krok po kroku - zdjęcia

Montaż dachówek ceramicznych krok po kroku - zdjęcia Montaż dachówek ceramicznych krok po kroku - zdjęcia Choć każda budowa jest inna i montaż pokrycia trzeba dobrać m.in. do kształtu dachu oraz do lokalizacji domu, istnieją ogólne zasady, których trzeba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja układania gontów papowych

Instrukcja układania gontów papowych 8a 9a 8b 8c 9b Instrukcja układania gontów papowych - 35 - WYLICZENIE POWIERZCHNI GONTÓW I. Połać dachu O wielkości zakładu gontów decyduje nachylenie połaci dachu. Poniższa tabela pokazuje wielkość zakładu

Bardziej szczegółowo

2. Oś Y. 2. Oś Y. Written By: Josef Prusa manual.prusa3d.com Page 1 of 25

2. Oś Y. 2. Oś Y. Written By: Josef Prusa manual.prusa3d.com Page 1 of 25 2. Oś Y Written By: Josef Prusa 2017 manual.prusa3d.com Page 1 of 25 Step 1 Potrzebne narzędzia Klucze płaskie 13/17 mm Płaski śrubokręt 3,6 mm Małe szczypce uniwersalne (kombinerki) Klucze imbusowe 2,5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2

Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu konstrukcji dachowej dla kolektorów płaskich IMMERGAS CP2 Instrukcja montażu uchwytu dachowego dla kolektora płaskiego IMMEGAS CP2 Do montażu płaskich kolektorów słonecznych IMMERGAS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI MODUŁOWEJ PRZENOSZENIE ARKUSZY 1. Do przenoszenia arkuszy używamy rękawic ochronnych. 2. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać arkuszy bezpośrednio po sobie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Tylko dla autoryzowanych serwisantów.

INSTRUKCJA MONTAŻU Tylko dla autoryzowanych serwisantów. AKCESORIA OPCJONALNE DLA KLIMATYZATORÓW Interfejs do split Nr 9317807043-01 INSTRUKCJA MONTAŻU Tylko dla autoryzowanych serwisantów. Spis treści 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 2. INFORMACJE O URZĄDZENIU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin,

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA. i KONSERWACJI. Sp. z o.o. System mocowań: Uwaga: ul. Ziejkowa 5, Gostynin, Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań: Dach płaski układ paneli poziomo, system mocowań AERO EW wykonania: Aluminium 6005

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

Montaż Zestawu Czujników w drzwiach szafy NetShelter - AP9513

Montaż Zestawu Czujników w drzwiach szafy NetShelter - AP9513 Montaż Zestawu Czujników w drzwiach szafy NetShelter - AP9513 Niniejszy zestaw przeznaczony jest do montażu w NetShelter VX, NetShelter SX lub innych standardowych szafach 19-calowych. Opis elementów Łącznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu przełącznicy

Instrukcja montażu przełącznicy Instrukcja montażu przełącznicy Global 19 6U Wrzesień 2013 ver.13.09.01.ph - 1 - 1. Przełącznica Global 4-6 U do szaf 19 lub 21 Przełącznica Global jest przystosowana do montażu w stojakach lub szafach

Bardziej szczegółowo

4. Oś Z. 4. Oś Z. Written By: Josef Prusa manual.prusa3d.com Page 1 of 14

4. Oś Z. 4. Oś Z. Written By: Josef Prusa manual.prusa3d.com Page 1 of 14 4. Oś Z Written By: Josef Prusa 2017 manual.prusa3d.com Page 1 of 14 Step 1 Potrzebne narzędzia Klucze płaskie 13/17 mm Śrubokręt płaski 3,6 mm Małe szczypce uniwersalne (kombinerki) Klucze imbusowe 2,5

Bardziej szczegółowo

8. Elektronika. 8. Elektronika. Written By: Dozuki System manual.prusa3d.com Page 1 of 13

8. Elektronika. 8. Elektronika. Written By: Dozuki System manual.prusa3d.com Page 1 of 13 8. Elektronika Written By: Dozuki System 2017 manual.prusa3d.com Page 1 of 13 Step 1 Części wydrukowane 3D Tylna obudowa elektroniki Prawa obudowa elektroniki Lewa obudowa elektroniki Step 2 Śruby M3x10

Bardziej szczegółowo

Płyty faliste Eternit Instrukcja układania Spis treści

Płyty faliste Eternit Instrukcja układania Spis treści Płyty faliste Eternit Instrukcja układania Spis treści Dane techniczne płyt 2 Elementy systemu 3 Układanie płyt 3 Narzędzia do obróbki 4 Ustalenie odległości między łatami i układanie pokrycia 4 Detale

Bardziej szczegółowo

Labona Vyměřanamontuj

Labona Vyměřanamontuj SYSTEM 25 1. POMIAR SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ MIERZYMY NASTĘPUJĄCO: Š (szerokość) szerokość żaluzji mierzymy bezpośrednio przy szybie od lewej wewnętrznej krawędzi listwy przyszybowej do prawej wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Obsługa i pakowanie. Dostawa materiałów. Po dostarczeniu materiału należy upewnić się, że elementy są zgodne z zamówieniem.

Obsługa i pakowanie. Dostawa materiałów. Po dostarczeniu materiału należy upewnić się, że elementy są zgodne z zamówieniem. Transport i montaż Obsługa i pakowanie Dostawa materiałów Po dostarczeniu materiału należy upewnić się, że elementy są zgodne z zamówieniem. Należy sprawdzić czy produkt nie został uszkodzony lub złamany.

Bardziej szczegółowo

Zalecenia montażowe listwy przypodłogowe i narożniki nora

Zalecenia montażowe listwy przypodłogowe i narożniki nora Zalecenia montażowe listwy przypodłogowe i narożniki nora Podłoże musi spełniać wymagania dotyczące gotowości do montażu zgodnie z VOB, DIN 18 365. Podłoża nie mogą mieć wysokości przekraczającej 0,6 mm.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHODACHÓWKI INFORMACJE OGÓLNE PRZENOSZENIE ARKUSZY 1. 2. 3. Do przenoszenia arkuszy używamy rękawic ochronnych. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać arkuszy bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Modułowa kolumna funkcyjna , ,

Instrukcja montażu. Modułowa kolumna funkcyjna , , Instrukcja montażu Modułowa kolumna funkcyjna 1371 00, 1372 00, 1373 00 Opis urządzenia Modułowa kolumna funkcyjna pozwala na wspólną instalację na jednej ścianie pojedynczych urządzeń o jednolitym wyglądzie.

Bardziej szczegółowo

Flow Przyschodowa winda krzesełkowa. Wytyczne instalacyjne

Flow Przyschodowa winda krzesełkowa. Wytyczne instalacyjne Flow Przyschodowa winda krzesełkowa Wytyczne instalacyjne Spis treści 1. Instalacja kabla zasilającego... 3 2. Umieszczenie i instalacja stacji ładowania... 3 2.1 Nieruchome stacje ładowania... 3 2.2 Ruchome

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU M-203 1002 ŁAWA KOMINIARSKA. cwlundberg.se

INSTRUKCJA MONTAŻU M-203 1002 ŁAWA KOMINIARSKA. cwlundberg.se M-203 1002 ŁAWA KOMINIARSKA Ława kominiarska Co najmniej 3 wsporniki należy przytwierdzić w równej od siebie odległości. Maksymalna odległość między wspornikami może wynieść 1.200 mm. Ława nie może wystawać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PODBITKI DACHOWEJ Z PVC

INSTRUKCJA MONTAŻU PODBITKI DACHOWEJ Z PVC INSTRUKCJA MONTAŻU PODBITKI DACHOWEJ Z PVC PLASTIVAN Sp. z o.o. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa i zakres opracowania 2. Materiały i narzędzia potrzebne do montażu podbitki dachowej 3. Opis montażu 4.

Bardziej szczegółowo

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU

PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, Warszawa, tel , , fax INSTRUKCJA MONTAŻU PRESTO S.A. ul. Mehoffera 86, 03-118 Warszawa, tel. 022 889 56 75, 022 374 74 67, fax 022 435 78 33 INSTRUKCJA MONTAŻU Komin powietrzno-spalinowy Presto MAGNUS o średnicach 14 16 cm PN-EN 13063-3 Kompletny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Strona 14. Winiarka ze strefami temperatur EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583

Instrukcja montażu Strona 14. Winiarka ze strefami temperatur EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Instrukcja montażu Strona 14 Winiarka ze strefami temperatur PL 7085 665-00 EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Spis treści Zakres dostawy... 14 Wymiary urządzenia... 14 Transportowanie urządzenia... 15 Wymiary

Bardziej szczegółowo

Potrzebne materiały i narzędzia Zestaw montażowy Bergdeck, poziomnica, wkrętarka, wiertarka udarowa, pilarka, metrówka, gumowy młotek.

Potrzebne materiały i narzędzia Zestaw montażowy Bergdeck, poziomnica, wkrętarka, wiertarka udarowa, pilarka, metrówka, gumowy młotek. Potrzebne materiały i narzędzia Zestaw montażowy Bergdeck, poziomnica, wkrętarka, wiertarka udarowa, pilarka, metrówka, gumowy młotek. +25 C +5 C Krok 1 Montaż przebiegać powinien w odpowiednich i zalecanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu profili

Instrukcja montażu profili Instrukcja montażu profili Montaż rusztu jednopoziomowego na wieszakach ES Profil CD60 BUDMAT Profil UD27 BUDMAT Wieszak ES60/75 (lub 125, 175, 225) BUDMAT Łącznik wzdłużny BUDMAT 2,6 mb 0,6 mb 3,5 szt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514

Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514 Instrukcja montażu panelu dachowego na rąbek stojący zatrzaskowy RS-514 Pomiary Przed rozpoczęciem prac dekarskich należy sprawdzić czy okap i kalenica są proste i zmierzyć przekątne połaci. Małe różnice

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU RYNNOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU RYNNOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU RYNNOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU 1. Dobór systemu Wielkość dachu ma bezpośredni wpływ na wybór odpowiedniej średnicy rynien i rur spustowych. Rozmiar rynien należy dobierać pod kątem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu (pl) SUSZARNIE ZIARNA ANTTI M06 4W DACH I PORĘCZE

Instrukcja montażu (pl) SUSZARNIE ZIARNA ANTTI M06 4W DACH I PORĘCZE Instrukcja montażu SUSZARNIE ZIARNA ANTTI M06 4W DACH I PORĘCZE 408093 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-25340 Kanunki, Salo Tel. +358 2 774 4700 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu ANTTI M06 4W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA (pl)

Instrukcja montażu ANTTI M06 4W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA (pl) Instrukcja montażu ANTTI M06 W SUSZARNIA ZIARNA SEKCJA GÓRNA 009 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 9 FIN-0 Kanunki, Kuusjoki Tel. + 77 700 Fax + 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

System listew osłonowych

System listew osłonowych System listew osłonowych Listwy osłonowe Listwy osłonowe N Stabilny tworzywowy profil z PVC posiadający miękką uszczelkę ścienną. Łatwy montaż listwy dzięki sprężynowemu zapięciu. Listwa osłonowa wykonana

Bardziej szczegółowo

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY

KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY KOLEKTOR SŁONECZNY PRÓŻNIOWO-RUROWY SB-1800/58-12 SB-1800/58-20 SB-1800/58-30 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Sonneko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 02-703 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHY TRAPEZOWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHY TRAPEZOWEJ INSTRUKCJA MONTAŻU BLACHY TRAPEZOWEJ INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE 1. Blachy trapezowe są pakowane i transportowane na specjalnych paletach. 2. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać

Bardziej szczegółowo

Kosz Dachowy - jak go wykonać?

Kosz Dachowy - jak go wykonać? Kosz Dachowy - jak go wykonać? Kosz dachowy to miejsce newralgiczne. Gromadząca się na połaci woda spływa w dół właśnie koszem, więc ma on kluczową rolę dla szczelności dachu. Od jakości jego wykonania

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BLACHPROFIL 2 SPÓŁKA JAWNA IWONA ŁACH-KUDZIA MARIUSZ ŁACH, Kraków, PL BUP 06/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BLACHPROFIL 2 SPÓŁKA JAWNA IWONA ŁACH-KUDZIA MARIUSZ ŁACH, Kraków, PL BUP 06/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117019 (22) Data zgłoszenia: 11.09.2007 (19) PL (11) 65782 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu MATA IZOLACYJNA LITEX

Instrukcja montażu MATA IZOLACYJNA LITEX MATA IZOLACYJNA Instrukcja montażu MATA IZOLACYJNA LITEX PEWNIE SZYBKO KORZYSTNIE MATA IZOLACYJNA NA ŚCIANY I PODŁOGI POTRZEBNE Matę izolacyjną Litex można kłaść na gips, płyty do pomieszczeń wilgotnych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU M FLAGA Z INDYKACJĄ WYSOKOŚCI POKRYWY ŚNIEGOWEJ. cwlundberg.se. Flaga umieszczona na konsoli bez zaczepu

INSTRUKCJA MONTAŻU M FLAGA Z INDYKACJĄ WYSOKOŚCI POKRYWY ŚNIEGOWEJ. cwlundberg.se. Flaga umieszczona na konsoli bez zaczepu FLAGA Z INDYKACJĄ WYSOKOŚCI POKRYWY ŚNIEGOWEJ M-220 1302 Ucho mocujące wyposażone z zaczepem na flagę Umieść flagę w zaczepie mocowania oraz ustaw żądaną wysokość indykatora pokrywy śnieżnej Flaga umieszczona

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA PIONOWE ŚCIANA AQUAFIRE DO ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZ LOKALI

ZASTOSOWANIA PIONOWE ŚCIANA AQUAFIRE DO ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZ LOKALI ŚCIANA AQUAFIRE DO ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZ LOKALI Dostawa i montaż ścian działowych do wnętrz, o łącznej grubości 100mm, składających się z ram metalowych i okładziny z lekkich płyt cementowych Aquafire.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU Podbitek dachowych i okładzin ściennych OROBEL

INSTRUKCJA MONTAŻU Podbitek dachowych i okładzin ściennych OROBEL INSTRUKCJA MONTAŻU Podbitek dachowych i okładzin ściennych OROBEL System OROBEL przeznaczony jest do wykonywania elewacji na ścianach budynku jak również do wykonywania podbitek dachowych. Należy unikać

Bardziej szczegółowo

- polistyrenu wysoce odpornego na ściskanie (EPS DEO 200) posiadające nachylenie wynoszące ok. 1,25% oraz

- polistyrenu wysoce odpornego na ściskanie (EPS DEO 200) posiadające nachylenie wynoszące ok. 1,25% oraz Obszary zastosowań Powerpanel TE Powerpanel TE to rozwiązanie do suchej zabudowy odpływów liniowych znajdujących się w jednej płaszczyźnie z podłogą (np. rynna odpływowa do suchej zabudowy TECE Drainline)

Bardziej szczegółowo

Dom.pl Odwodnienie liniowe bez tajemnic montaż krok po kroku

Dom.pl Odwodnienie liniowe bez tajemnic montaż krok po kroku Odwodnienie liniowe bez tajemnic montaż krok po kroku Odwodnienie liniowe to nie tylko eleganckie, ale także niezwykle praktyczne rozwiązanie. Odpływ jest dyskretnie ukryty w podłodze, a widoczny pozostaje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji /2001 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji /2001 PL Dla firmy instalacyjnej 0 07/00 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Zespół odpowietrznika SKS do kolektorów płaskich od wersji. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Zakres dostawy Zakres dostawy! Przed

Bardziej szczegółowo

SOLARWATT EASYIN SYSTEM

SOLARWATT EASYIN SYSTEM nergymanager configuration Device installation Preparation and planning PL SOLARWATT EASYIN SYSTEM INSTRUKCJA MONTAŻU RAM WYKOŃCZENIOWYCH DLA MODUŁÓW EASYIN 60M STYLE K Spis treści 1 Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA strona 1/7 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu FTTx Model PSB Data sporządzenia dokumentu 25.01.2009 Data aktualizacji 24.01.2012 Wersja dokumentu 3 Przygotował Robert Zagrodny Przełącznice światłowodowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELU DACHOWEGO

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELU DACHOWEGO INSTRUKCJA MONTAŻU PANELU DACHOWEGO INFORMACJE OGÓLNE 1. Panele dachowe są pakowane w skrzynie zabezpieczające przed swobodnym przemieszczaniem arkuszy. 2. Podczas rozładowywania ręcznego nie można przesuwać

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do montażu oświetlenia tablicy informacyjnej. Informacje ogólne

Przygotowanie do montażu oświetlenia tablicy informacyjnej. Informacje ogólne Informacje ogólne Przygotowania obejmują przełączniki, otwory przelotowe i wiązkę przewodów ze złączami. Możliwe jest także zamówienie montowanego fabrycznie oświetlenia tablicy informacyjnej. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

ALUMINIOWE OKNA DACHOWE INSTRUKCJA MONTAŻU.

ALUMINIOWE OKNA DACHOWE INSTRUKCJA MONTAŻU. INSTRUKCJA MONTAŻU 1 2 Określ położenie okna w połaci dachowej, zaznaczając na folii miejsce dodatkowej łaty (ok. 10-12 cm od niżej położonej istniejącej łaty). Wytrasuj otwór okna wg. wymiar okna pomniejszony

Bardziej szczegółowo

IZOLEN PLUS - Taśma do łączenia komina z membranami dachowymi. Instrukcja układania

IZOLEN PLUS - Taśma do łączenia komina z membranami dachowymi. Instrukcja układania IZOLEN PLUS - Taśma do łączenia komina z membranami dachowymi Instrukcja układania Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim

Bardziej szczegółowo

System montażu. ROCKFON System Cosmos

System montażu. ROCKFON System Cosmos System montażu ROCKFON System Cosmos Płyty ROCKFON System Cosmos z krawędzią B są przeznaczone do montażu w tym systemie według jednej z trzech możliwych metod. Płyty o wymiarach modularnych (mm) 1200

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ. cwlundberg.se

INSTRUKCJA MONTAŻU M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ. cwlundberg.se M-223 1308 ZAMOCOWANIA NA DACHY POKRYTE DACHÓWKĄ Podstawa mocująca do dachów odeskowanych Odeskowanie min. 17 mm/ sklejka min.12 mm. Wkręty do desek należy rozmieścić równomiernie na wsporniku Mocowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU - PANELE DACHOWE KLASYK, MODERNA I, MODERNA II

INSTRUKCJA MONTAŻU - PANELE DACHOWE KLASYK, MODERNA I, MODERNA II INSTRUKCJA MONTAŻU - PANELE DACHOWE KLASYK, MODERNA I, MODERNA II KLASYK MODERNA I MODERNA II Uwagi ogólne: Do cięcia blach można stosować jedynie elektryczne nożyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA strona 1/7 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu FTTx Model /EQUIPMENTEQUIPMENT PSB Data sporządzenia dokumentu 25.01.2009 Data aktualizacji 23.05.2016 Wersja dokumentu 4 Przygotował Tomasz Kadłuczka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu (pl) SUSZARNIE ZIARNA ANTTI M06 2W DACH I PORĘCZE

Instrukcja montażu (pl) SUSZARNIE ZIARNA ANTTI M06 2W DACH I PORĘCZE Instrukcja montażu SUSZARNIE ZIARNA ANTTI M06 2W DACH I PORĘCZE 408073 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-25340 Kanunki, Salo Tel. +358 2 774 4700 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt.

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt. 99479 PL GRILL Przed przystąpieniem do montażu grila sprawdzić czy wszystkie elementy zostały załączone zgodnie z listą części. Dla wygody niektóre części mogą być wstępnie zmontowane. Ze względu na ryzyko

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA KLD-BOXxx strona 1/10 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu OptiHome MDU Model /EQUIPMENTEQUIPMENT KLD-BOX Data sporządzenia dokumentu 18.06.2015 Data aktualizacji 18.06.2015 Wersja dokumentu 1.0 Przygotował

Bardziej szczegółowo

Domek ogrodowy z metalu

Domek ogrodowy z metalu ZGE36335 Wskazówki montażowe: Wymiary: 132 x 204 x 185,5cm Domek ogrodowy z metalu Instrukcja obsługi Do montażu potrzebne są 2 osoby i ok. 3godziny czasu pracy W altance można chodzić w pozycji wyprostowanej,

Bardziej szczegółowo

BLACHODACHÓWKI Instrukcja montażu

BLACHODACHÓWKI Instrukcja montażu Regent Grand Scandic Line Smart BLACHODACHÓWKI Instrukcja montażu Profesjonalnie zaprojektowane kompletne systemy pokryć dachowych Plannja Regent Grand, Scandic Line oraz Smart Przed rozpoczęciem pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu dachu Centrale GOLD

Instrukcja montażu dachu Centrale GOLD Instrukcja montażu dachu Centrale GOLD 04-120 1 Informacje ogólne Centrale GOLD przystosowane są do montażu na zewnątrz pomieszczeń. Wyposażone są wtedy w dach, który jest dostępny tylko na odzielne zamówienie.

Bardziej szczegółowo

1. Dane Domka ASTER DOMEK ASTER

1. Dane Domka ASTER DOMEK ASTER 1. Dane Domka ASTER DOMEK ASTER Domek L występuje w wykonaniu z podłogą (wer. 1) i bez podłogi (wer. 2). Instrukcja Aster.docx 2 / 26 2. Wykaz części. Poz. Nazwa Rysunek Wymiary Wersja wykonania Szt. 1

Bardziej szczegółowo

DECRA. instrukcja uk adania

DECRA. instrukcja uk adania DECRA instrukcja uk adania Narz dzia niezb dne do monta u systemu Decra Nożyce do blachy Miara Instrukcja montażu dachówki Decra ma zastosowanie zarówno dla dachu z łaceniem układanym na folii wstępnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST DACH CERAMICZNY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST DACH CERAMICZNY ST 05.00 Dach ceramiczny 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 06.00 DACH CERAMICZNY ST 05.00 Dach ceramiczny 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

Słupy D-LOX. Instrukcja montażu

Słupy D-LOX. Instrukcja montażu Słupy D-LOX Instrukcja montażu PL 1. Elementy systemu ogrodzeniowego 1.1 Słupy Słup D-LOX posiada przekrój 60x40x1,5 mm lub 60x40x2 mm, w zależności od wysokości ogrodzenia Rodzaje: słupy pośrednie i narożne

Bardziej szczegółowo