Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2015"

Transkrypt

1 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, Poznań tel.: , fax: OKEP 4513/16/2015 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2015 Szanowni Państwo, po raz 14. przekazujemy wstępne wyniki sprawdzianu, nazywając poniższe treści wraz z pozostałymi danymi umieszczonymi na stronie internetowej OKE pierwszym raportem. W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo dane statystyczne dotyczące populacji, wyników uczniów, szkół, gmin, powiatów, województw, na terenie których działa poznańska Komisja. Wyniki podane zostały w skali procentowej, staninowej oraz poprzez współczynnik łatwości. Dziękując za dotychczasową współpracę, gratuluję wyników tym z Państwa, którzy osiągnęli sukces, a wszystkim życzę spełnienia marzeń w życiu zawodowym i osobistym Dyrektor OKE w Poznaniu Poznań, 1 czerwca 2015 roku 1 S trona S trona

2 Spis treści I. RODZAJE ARKUSZY I LICZEBNOŚĆ POPULACJI... 3 II. PARAMETRY STATYSTYCZNE dla arkuszy z każdej części sprawdzianu dla Okręgu i województw... 5 III. ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE UZYSKANE PRZEZ UCZNIÓW dla Okręgu i województw... 6 IV. CHARAKTERYSTYKA ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH.. 7 IV.1 Opis zestawu zadań część 1. z języka polskiego i z matematyki arkusze: SP-1-152, SP-2-152, SP-4-152, SP-5-152, SP IV.2. IV.3. Opis zestawu zadań część 1. z języka polskiego i z matematyki arkusz SP Opis zestawu zadań część 1. z języka polskiego i z matematyki arkusz SP IV.4. Opis zestawów zadań część 2. język obcy nowożytny 21 IV.4.1. Język angielski IV.4.2. Język niemiecki. 25 IV.4.3. Język francuski.. 30 IV.4.4. Język hiszpański V. WYNIKI SPRAWDZIANU V.1. Średnie wyniki procentowe uczniów w Okręgu i województwach.. 33 V.2. Wyniki w skali staninowej V.2.1. Część 1. ogółem.. 38 V.2.2. Część 2. język obcy nowożytny. 39 V Język angielski.. 39 V Język niemiecki. 40 V Język francuski.. 41 V Język hiszpański VI. OBSERWACJE PRZEBIEGU SPRAWDZIANU W 2015 r VII. KOMUNIKATY S trona

3 Przedstawione sprawozdanie dotyczy osiągnięć uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu w dniu 1 kwietnia 2015 r. Sprawdzian składał się z dwóch części: pierwszej zawierającej z języka polskiego i matematyki, drugiej zawierającej z języka obcego nowożytnego. I. RODZAJE ARKUSZY I LICZEBNOŚĆ POPULACJI W każdej części sprawdzianu uczniowie rozwiązywali w jednym z siedmiu rodzajów arkuszy egzaminacyjnych. Tabela 1. Rodzaje zestawów egzaminacyjnych Symbol zestawu Odbiorca Uczniowie liczba % SP uczeń bez dysfunkcji ,65 S* i z dysleksją ,65 SP uczeń z autyzmem, 97 0,172 S* w tym z zespołem Aspergera 97 0,162 SP uczeń słabowidzący 108 0,191 S* ,192 SP uczeń słabowidzący 25 0,044 S* ,045 SP uczeń niewidomy 1 0,002 S* ,002 SP uczeń niesłyszący/ 157 0,278 S* słabosłyszący 157 0,278 SP uczeń z upośledzeniem umysłowym 939 1,657 S* w stopniu lekkim 937 1,663 * skróty zastosowane w tabeli oznaczają odpowiednio: SP część 1. sprawdzianu - język polski i matematyka S* część 2. sprawdzianu - język obcy nowożytny W Tabeli 2. przedstawiono liczebność szóstoklasistów rozwiązujących zamieszczone w poszczególnych rodzajach arkuszy, w każdej z części sprawdzianu na terenie trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz łącznie w Okręgu. 3 S trona

4 Tabela 2. Liczba uczniów rozwiązujących w poszczególnych arkuszach oraz zwolnionych ze sprawdzianu (lub jego części) Województwo lubuskie wielkopolskie Część łącznie Liczba uczniów Rodzaj arkusza S-1 S-2 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 Laureaci Zwolnieni część część 2.* część część część część część Okręg część * język obcy nowożytny W Tabeli 3. przedstawiono dane dotyczące liczebności uczniów rozwiązujących zamieszczone w poszczególnych rodzajach arkuszy z języka obcego nowożytnego sprawdzianu na terenie trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz łącznie w Okręgu. Tabela 3. Liczba uczniów rozwiązujących w arkuszach z poszczególnych języków Liczba uczniów Rodzaj arkusza Województwo Język* Piszących Laureaci (łącznie) S-1 S-2 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 lubuskie wielkopolskie zachodniopomorskie zachodniopomorskie Okręg SA SN SR 9 9 SA SN SF SE 2 2 SA SN SE SA SN SF SR 9 9 SE 17 2 *A język angielski, F język francuski, E język hiszpański, N język niemiecki, R język rosyjski, S trona

5 II. PARAMETRY STATYSTYCZNE dla arkuszy S-1, S-2, S-4, S-5 i S-6 z każdej części sprawdzianu Tabela 4. Parametry statystyczne (arkusze: S-1,2,4,5,6) woj. lubuskie woj. wielkopolskie woj. zachodniopomorskie Okręg Część pierwsza Część druga Część pierwsza Część druga Część pierwsza Część druga Część pierwsza Część druga Część sprawdzianu/przedmiot Liczba uczniów Minimum (%) Maksimum (%) Mediana (%) Dominanta (%) Średni wynik (%) Odchylenie standardowe (%) ogółem ,61 18,86 język polski ,03 16,15 matematyka ,84 25,74 język angielski ,79 19,91 język niemiecki ,54 18,53 ogółem ,03 19,14 język polski ,57 16,57 matematyka ,18 25,86 język angielski ,72 19,81 język hiszpański i 80 64,00 22,63 język francuski ,04 12,61 język niemiecki ,61 17,91 ogółem ,95 19,08 język polski ,21 16,26 matematyka ,35 26,16 język angielski ,68 20,31 język hiszpański ,27 11,05 język niemiecki ,28 18,83 ogółem ,94 19,08 język polski ,80 16,43 matematyka ,76 25,92 język angielski ,72 19,95 język hiszpański ,29 14,46 język francuski ,04 12,61 język niemiecki ,16 18,45 5 S trona S trona

6 III. ŚREDNIE WYNIKI PROCENTOWE UZYSKANE PRZEZ UCZNIÓW dla Okręgu i województw Tabela 5. Średnie wyniki procentowe uzyskane przez uczniów za rozwiązanie zadań w poszczególnych rodzajach arkuszy Sprawdzian Rodzaj Sprawdzian 2015 Część 1. Część 2. arkusza ogółem język polski matematyka j. angielski j. niemiecki j. francuski j. rosyjski j. hiszpański Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie Okręg Arkusz S-1,2,4,5,6 64,61 71,03 57,84 76,79 70,54 Arkusz S-7 70,85 74,83 66,67 81,62 76,97 Arkusz S-8 57,62 62,44 52,59 69,28 68,79 Arkusz S-1,2,4,5,6 65,03 70,57 59,18 76,72 67,61 88,04 64,00 Arkusz S-7 55,62 59,83 51,12 75,97 56,42 Arkusz S-8 54,71 58,02 51,22 65,70 66,00 75,77 Arkusz S-1,2,4,5,6 64,95 71,21 58,35 76,68 69,28 89,27 Arkusz S-7 51,64 58,26 44,61 70,52 74,29 Arkusz S-8 58,84 63,35 54,17 67,63 66,36 Arkusz S-1,2,4,5,6 64,94 70,80 58,76 76,72 69,16 88,04 86,29 Arkusz S-7 56,36 61,33 51,08 74,72 70,00 Kraj Arkusz S-8 56,33 60,24 52,27 66,62 67,42 75,77 Arkusz S-1,2,4,5, brak danych 6 S trona

7 IV. CHARAKTERYSTYKA ZESTAWÓW EGZAMINACYJNYCH IV.1. Opis zestawu zadań część 1. z języka polskiego i z matematyki arkusze: SP-1-152, SP-2-152, SP-4-152, SP-5-152, SP Zestaw sprawdzianu w części 1. składał się z 27 zadań 13 z języka polskiego i 14 z matematyki. Z języka polskiego wiadomości i umiejętności sprawdzane były za pomocą 11 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie) oraz 2 zadań otwartych zestawienie wszystkich zadań oraz sprawdzanych za ich pomocą wiadomości i umiejętności zamieszczono w Tabeli 6. Z matematyki wiadomości i umiejętności sprawdzane były za pomocą 11 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie) oraz 3 zadań otwartych zestawienie wszystkich zadań oraz sprawdzanych za ich pomocą wiadomości i umiejętności zamieszczono w Tabeli 6.1. Tabela 6. Opis zestawu egzaminacyjnego z części 1. język polski - SP-1-152, SP-2-152, SP-4-152, SP-5-152, SP Numer Poziom wykonania (w %) 1.2. Uczeń określa temat [ ] tekstu. 92,59 92,85 92,15 93, Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte). 91,68 91,60 91,50 92, Uczeń odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych. 80,32 80,88 79,39 82, Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście. 77,03 76,45 76,70 78, Uczeń dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity). 76,01 76,17 75,56 76, Uczeń rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot) Uczeń rozpoznaje w tekście formy przypadków [ ] rozumie 48,17 48,94 47,68 48,83 ich funkcję w wypowiedzi Uczeń określa [ ] główną myśl tekstu. 93,04 92,69 93,11 93,09 II. Analiza i interpretacja tekstów kultury Uczeń omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia. 78,89 78,50 78,61 79, Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte). 67,63 67,94 67,57 67,55 7 S trona

8 Numer II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 13. III. Tworzenie wypowiedzi. Poziom wykonania (w %) 1.3. Uczeń identyfikuje nadawcę [ ] wypowiedzi. 92,24 91,92 92,24 92, Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów. 60,58 59,63 61,24 59, Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów. Uczeń: 1.1. tworzy spójne teksty na tematy [ ] związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury; 1.4. świadomie posługuje się różnymi formami językowymi [ ]; 1.5. tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie twórcze; 1.6. stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity); 2.5. pisze poprawnie pod względem ortograficznym [ ]; 2.6. poprawnie używa znaków interpunkcyjnych; 2.7. operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych. 60,38 60,77 60,07 60,84 65,84 66,40 65,63 65,99 8 S trona

9 Tabela 6.1. Opis zestawu egzaminacyjnego z części 1. matematyka SP-1-152, SP-2-152, SP-4-152, SP-5-152, SP Numer II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne [ ], zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki. I. Sprawność rachunkowa. Uczeń [ ] zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych. I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych [ ]. I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach [ ] całkowitych [ ]. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje [ ] graficzne [ ] Uczeń liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawia w systemie rzymskim Uczeń dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe [ ]; liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej Uczeń wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii [ ]. Poziom wykonania (w %) 71,65 71,17 71,71 71,81 33,05 32,64 33,06 33, Uczeń oblicza kwadraty i sześciany liczb Uczeń stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań. 71,89 71,53 72,11 71, Uczeń wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych Uczeń opisuje część danej całości za pomocą ułamka. 53,89 50,59 54,57 54,32 80,48 80,14 80,91 79,71 9 S trona

10 Numer IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory [ ], przetwarza tekst na działania arytmetyczne [ ]. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst na działania arytmetyczne i proste równania. IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki [ ] oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody Uczeń oblicza ułamek danej liczby naturalnej Uczeń w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20% Uczeń [ ] odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe [ ] Uczeń porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne Uczeń dostrzega zależności między podanymi informacjami. Poziom wykonania (w %) 64,95 64,09 65,36 64,51 70,97 70,76 71,22 70,52 67,56 67,08 68,01 66,81 56,52 55,74 56,85 56,22 10 S trona

11 Numer II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje [ ] graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne [ ]. IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, [ ] potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i [ ] formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst na działania arytmetyczne i proste równania. Zestaw S-1 i S-2: 7.2 Uczeń rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe Uczeń wie, że aby znaleźć odległość punktu od prostej, należy znaleźć długość odpowiedniego odcinka prostopadłego. Zestaw S-4, S-5 i S-6: 9.2 Uczeń konstruuje trójkąt o trzech danych bokach; ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta) Uczeń oblicza objętość [ ] prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi Uczeń dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe [ ]; liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej [ ] Uczeń odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach [ ] Uczeń czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe Uczeń oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali Uczeń zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości. Poziom wykonania (w %) 69,47 68,79 69,93 68,81 60,44 58,83 60,78 60,63 61,51 60,60 62,06 60,78 56,67 56,41 57,05 55,94 11 S trona

12 Numer 27. IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci Uczeń oblicza objętość [ ] prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi Uczeń stosuje jednostki objętości i pojemności: litr, mililitr, dm 3, m 3, cm 3, mm Uczeń dzieli rozwiązanie na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody. Poziom wykonania (w %) 45,34 43,75 45,98 44,84 IV.2. Opis zestawu zadań część 1. z języka polskiego i z matematyki SP Zestaw sprawdzianu w części 1. składał się z 27 zadań 13 z języka polskiego i 14 z matematyki. Z języka polskiego wiadomości i umiejętności sprawdzane były za pomocą 11 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie) oraz 2 zadań otwartych zestawienie wszystkich zadań oraz sprawdzanych za ich pomocą wiadomości i umiejętności zamieszczono w Tabeli 7. Z matematyki wiadomości i umiejętności sprawdzane były za pomocą 11 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie) oraz 3 zadań otwartych zestawienie wszystkich zadań oraz sprawdzanych za ich pomocą wiadomości i umiejętności zamieszczono w Tabeli 7.1. Tabela 7. Opis zestawu zadań z części 1. język polski SP Numer Poziom wykonania (w %) 1.2. Uczeń określa temat [ ] tekstu. 74,52 90,48 76,47 64, Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte) Uczeń odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście. 68,79 95,24 68,24 58,82 63,06 66,67 63,53 60,78 68,79 71,43 70,59 64,71 12 S trona

13 Numer II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 13. III. Tworzenie wypowiedzi Uczeń dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, akapity) Uczeń rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot) Uczeń rozpoznaje w tekście formy przypadków [ ] rozumie ich funkcję w wypowiedzi. Poziom wykonania (w %) 68,79 71,43 69,41 66,67 58,92 73,81 56,47 56, Uczeń określa [ ] główną myśl tekstu. 82,80 85,71 81,18 84, Uczeń omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia. 63,06 71,43 69,41 49, Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte). 28,66 23,81 30,59 27, Uczeń identyfikuje nadawcę [ ] wypowiedzi. 73,25 95,24 67,06 74, Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów. 47,77 66,67 43,53 47, Uczeń wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów. Uczeń: 1.1. tworzy spójne teksty na tematy [ ] związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury; 1.4. świadomie posługuje się różnymi formami językowymi [ ]; 1.5. tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie twórcze; 1.6. stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity); 2.5. pisze poprawnie pod względem ortograficznym [ ]; 2.6. poprawnie używa znaków interpunkcyjnych; 2.7. operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych. 43,95 59,52 43,53 38,24 63,24 80,95 59,50 62,18 13 S trona

14 Tabela 7.1. Opis zestawu zadań z części 1. matematyka - SP Numer II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne [ ], zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki. I. Sprawność rachunkowa. Uczeń [ ] zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych. I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych [ ]. I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach [ ] całkowitych [ ]. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje [ ] graficzne [ ] Uczeń liczby w zakresie do 30 zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym, a zapisane w systemie dziesiątkowym przedstawia w systemie rzymskim Uczeń dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe [ ]; liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej Uczeń wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych, używając własnych, poprawnych strategii [ ]. Poziom wykonania (w %) 49,04 57,14 54,12 37,25 26,11 28,57 28,24 21, Uczeń oblicza kwadraty i sześciany liczb Uczeń stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań. 59,87 80,95 61,18 49, Uczeń wykonuje proste rachunki pamięciowe na liczbach całkowitych Uczeń opisuje część danej całości za pomocą ułamka. 68,15 76,19 71,76 58,82 49,68 71,43 56,47 29,41 14 S trona

15 Numer IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory [ ], przetwarza tekst na działania arytmetyczne [ ]. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst na działania arytmetyczne i proste równania. IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki [ ] oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody Uczeń oblicza ułamek danej liczby naturalnej Uczeń w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza procent danej wielkości w stopniu trudności typu 50%, 10%, 20% Uczeń [ ] odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe [ ] Uczeń porównuje różnicowo i ilorazowo liczby naturalne Uczeń dostrzega zależności między podanymi informacjami. Poziom wykonania (w %) 67,52 90,48 64,71 62,75 50,96 57,14 55,29 41,18 76,43 90,48 75,29 72,55 31,21 38,10 28,24 33,33 15 S trona

16 Numer 23. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje [ ] graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne [ ]. Poziom wykonania (w %) 7.2 Uczeń rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe Uczeń wie, że aby znaleźć odległość punktu od prostej, należy znaleźć długość odpowiedniego odcinka prostopadłego. 55,41 61,90 51,76 58, IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, [ ] potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i [ ] formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst na działania arytmetyczne i proste równania. IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci Uczeń oblicza objętość [ ] prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi Uczeń dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe [ ]; liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej [ ] Uczeń odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach [ ] Uczeń czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe Uczeń oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali Uczeń zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości Uczeń oblicza objętość [ ] prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi Uczeń stosuje jednostki objętości i pojemności: litr, mililitr, dm 3, m 3, cm 3, mm Uczeń dzieli rozwiązanie na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody. 50,96 71,43 55,29 35,29 50,00 69,05 50,00 42,16 41,19 66,67 35,29 40,52 53,18 67,86 53,53 46,57 16 S trona

17 IV.3. Opis zestawu zadań część 1. z języka polskiego i z matematyki SP Zestaw sprawdzianu w części 1. składał się z 26 zadań 14 z języka polskiego i 12 z matematyki. Z języka polskiego wiadomości i umiejętności sprawdzane były za pomocą 12 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie) oraz 2 zadań otwartych zestawienie wszystkich zadań oraz sprawdzanych za ich pomocą wiadomości i umiejętności zamieszczono w Tabeli 8. Z matematyki wiadomości i umiejętności sprawdzane były za pomocą 9 zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz i na dobieranie) oraz 3 zadań otwartych zestawienie wszystkich zadań oraz sprawdzanych za ich pomocą wiadomości i umiejętności zamieszczono w Tabeli 8.1. Tabela 8. Opis zestawu zadań z części 1. język polski - SP Numer II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury Uczeń identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi [ ] (narratora) Uczeń dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi ([ ] akapity) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte) Uczeń wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte). Poziom wykonania (w %) 76,14 76,25 74,28 79,84 55,17 59,38 52,78 57,36 78,81 75,00 76,97 84,88 81,90 83,75 81,57 81,40 69,86 70,63 68,33 72, Uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów. 71,25 75,63 67,75 75, Uczeń rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze [ ]. 38,34 42,50 37,04 38, Uczeń rozpoznaje w tekście formy przypadków [ ] rozumie ich funkcję w wypowiedzi. 50,27 58,13 47,79 50, Uczeń identyfikuje nadawcę [ ] wypowiedzi. 70,50 69,38 69,48 73, Uczeń rozpoznaje w tekście literackim: [ ] wyraz dźwiękonaśladowczy. 46,54 46,25 43,38 53,10 17 S trona

18 Numer II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. 13. III. Tworzenie wypowiedzi. 14. III. Tworzenie wypowiedzi. Poziom wykonania (w %) 2.4. Uczeń rozpoznaje w tekście literackim: [ ] przenośnię. 36,85 35,00 38,58 34, Uczeń rozpoznaje w tekście formy [ ] czasów rozumie ich funkcję w wypowiedzi Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: ogłoszenie Uczeń tworzy spójne teksty na tematy [ ] związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury; 1.4. Uczeń świadomie posługuje się różnymi formami językowymi [ ] Uczeń tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie Uczeń stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity) Uczeń pisze poprawnie pod względem ortograficznym [ ] Uczeń poprawnie używa znaków interpunkcyjnych Uczeń operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych. 58,89 54,38 61,42 56,59 39,24 39,38 36,08 45,54 64,57 69,46 60,98 68,77 18 S trona

19 Tabela 8.1. Opis zestawu zadań z części 1. matematyka - SP Numer I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych [ ]. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji [ ], przetwarza tekst na działania arytmetyczne [ ] Uczeń dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe [ ]; liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej Uczeń mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, [ ] Uczeń mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową, [ ]. Poziom wykonania (w %) 31,74 61,77 60,70 31,74 26,88 69,38 57,50 26, I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych [ ] Uczeń interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej. 30,71 60,27 60,65 30, IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci Uczeń [ ] mnoży [ ] ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach), pisemnie [ ] Uczeń opisuje część danej całości za pomocą ułamka. 65,18 62,19 63,82 69, II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje [ ] graficzne [ ] Uczeń rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe. 40,58 38,75 41,27 40,31 19 S trona

20 Numer II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje [ ] graficzne [ ]. III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane [ ] zależności, przetwarza tekst na działania arytmetyczne [ ] Uczeń rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty Uczeń rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe oraz korzysta z ich własności. Poziom wykonania (w %) 90,10 92,50 89,25 90,31 71,19 68,44 70,54 74, III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst na działania arytmetyczne i proste równania. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje [ ] graficzne [ ]. II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i przetwarza informacje [ ] graficzne [ ] Uczeń oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków. 43,02 49,38 40,50 44, Uczeń dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe [ ]; liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej [ ] Uczeń odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, [ ] diagramach [ ]. 78,75 78,44 77,16 82, Uczeń dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne [ ] Uczeń czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe. 74,23 73,75 72,65 77, III. Modelowanie matematyczne. Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst na działania arytmetyczne i proste równania Uczeń do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki [ ] oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody Uczeń dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe [ ]. 38,80 42,50 36,66 40,83 20 S trona

21 Numer 26. IV. Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci Uczeń oblicza pole [ ] prostokąta [ ] przedstawionego na rysunku [ ] Uczeń dodaje [ ] ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach), pisemnie [ ]. Poziom wykonania (w %) 7,45 8,13 7,87 6,20 IV.4. Opis zestawu zadań część 2. język obcy nowożytny IV.4.1. Język angielski SA-1-152, SA , SA , SA , SA Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych, w tym sześciu zadań na dobieranie, jednego typu prawda-fałsz i czterech zadań wielokrotnego wyboru. Poprzez sprawdzano stopień opanowania wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej. Zestawienie wszystkich sprawdzanych za pomocą zadań wiadomości i umiejętności zamieszczono w Tabeli 9. Tabela 9. Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka angielskiego SA-1-152, SA , SA , SA , SA Numer Poziom wykonania (w %) 1. II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka 3. [ ]. 2.3) Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu. 2.5) Uczeń rozumie intencje rozmówców. 90,42 90,38 90,29 90, ) Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. 71,32 71,79 71,23 71,32 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. 87,27 87,35 87,34 87,08 21 S trona

22 Numer Poziom wykonania (w %) ) Uczeń reaguje na polecenia. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. 81,09 81,86 80,88 81,27 5. IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji 6. komunikacyjnej [ ]. I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, [ ]. 6.3) Uczeń podaje swoje upodobania. 6.5) Uczeń prosi o informacje. I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi [ ]. 6.1) Uczeń przedstawia [ ] członków swojej rodziny. 6.4) Uczeń mówi, co posiada [ ]. 6.6) Uczeń wyraża swoje emocje. 69,23 68,95 69,16 69,54 83,08 83,60 83,19 82, I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 91,14 90,43 91,36 90,91 50,03 50,22 49,94 50, ) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. 76,14 75,65 76,13 76, II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie [ ] krótkie i proste wypowiedzi pisemne [ ]. 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. 64,73 64,70 64,59 64,83 71,29 70,98 71,53 70,83 22 S trona

23 IV.4.1.a. Język angielski SA Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego dla uczniów niesłyszących składał się z dziewięciu zadań zamkniętych, w tym czterech zadań na dobieranie, dwóch typu prawda-fałsz i trzech zadań wielokrotnego wyboru. Poprzez sprawdzano stopień opanowania wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej. Zestawienie wszystkich sprawdzanych za pomocą zadań wiadomości i umiejętności zamieszczono w Tabeli 9.1. Tabela 9.1. Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka angielskiego SA Numer Poziom wykonania (w %) IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej [ ]. I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi [ ]. 6.2) Uczeń podaje swój wiek [ ]. 6.6) Uczeń wyraża woje emocje. I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, [ ]. 6.3) Uczeń podaje swoje upodobania. 6.5) Uczeń prosi o informacje. 76,09 80,77 79,75 68,33 73,91 82,69 75,95 67, Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 81,90 95,38 80,51 80,44 4. I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 80,17 87,18 81,01 76, Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 90, ,66 85,33 23 S trona S trona

24 Numer Poziom wykonania (w %) ) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. 64,23 67,31 62,03 67,22 7. II. Rozumienie wypowiedzi. 3.1) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. 69,53 80,77 72,15 61,67 Uczeń rozumie [ ] krótkie i proste 8. wypowiedzi pisemne [ ]. 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje 67,30 66,15 70,89 61,33 szczegółowe w tekście. 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje 9. 68,37 74,36 68,78 65,93 szczegółowe w tekście. IV.4.1.b. Język angielski SA Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim składał się z szesnastu zadań zamkniętych, w tym czterech zadań na dobieranie, trzech zadań typu prawda-fałsz i dziewięciu zadań wielokrotnego wyboru. Poprzez sprawdzano stopień opanowania wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej. Zestawienie wszystkich sprawdzanych za pomocą zadań wiadomości i umiejętności zamieszczono w Tabeli 9.2. Tabela 9.2. Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka angielskiego SA Numer Poziom wykonania (w %) ) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. 67,28 72,40 67,26 64,58 2. II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie 2.6) Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. 75,08 73,70 74,87 76,39 3. wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka [ ]. 2.3) Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu. 76,79 77,92 75,40 79, ) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. 65,11 67,53 63,49 68,06 24 S trona

25 Numer II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka [ ]. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. Poziom wykonania (w %) 63,94 74,03 62,70 61,81 90,82 96,10 90,48 88, ) Uczeń podaje [ ] miejsce zamieszkania. 39,07 46,75 37,04 40,28 8. IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie 6.5) Uczeń prosi o informacje. 68,61 67,53 67,72 71,53 9. i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi [ ]. 67,45 58,44 67,72 71, komunikacyjnej [ ]. 6.7) Uczeń wyraża prośby [ ]. 61,27 67,53 60,85 59, I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 13. zasobem środków językowych [ ] II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie [ ] krótkie i proste wypowiedzi pisemne [ ]. IV.4.2. Język niemiecki SN-1-152, SN , SN , SN , SN I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów [ ]. 57,93 67,85 54,89 60,59 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 64,87 66,49 63,81 66,81 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 63,07 65,71 62,80 62,36 3.1) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. 73,96 79,65 71,78 76,62 3.1) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje 71,66 70,13 71,89 71,88 szczegółowe w tekście. 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. 59,04 56,71 58,47 61,81 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka niemieckiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych, w tym sześciu zadań na dobieranie, jednego typu prawda-fałsz i czterech zadań wielokrotnego wyboru. Poprzez sprawdzano stopień opanowania wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej. Zestawienie wszystkich sprawdzanych za pomocą zadań wiadomości i umiejętności zamieszczono w Tabeli S trona

26 Tabela 10. Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka niemieckiego SN-1-152, SN , SN , SN , SN Numer Poziom wykonania (w %) ) Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu. 2.5) Uczeń rozumie intencje rozmówców. 85,76 87,05 84,01 86, II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka [ ]. 2.6) Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. 87,17 77,23 87,81 78,27 86,74 76,49 86,88 76, ) Uczeń reaguje na polecenia. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. 71,64 73,77 69,63 71, IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej [ ]. I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, [ ]. 6.3) Uczeń podaje swoje upodobania. 6.5) Uczeń prosi o informacje. I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi [ ]. 6.1) Uczeń przedstawia [ ] członków swojej rodziny. 6.4) Uczeń mówi, co posiada [ ]. 6.6) Uczeń wyraża swoje emocje. 68,01 68,61 66,56 69,00 72,02 73,48 70,33 72,21 7. I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem 8. środków językowych [ ]. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 77,36 78,41 76,49 77,09 48,19 50,10 45,66 48,80 26 S trona

27 Numer Poziom wykonania (w %) II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie [ ] krótkie i proste wypowiedzi pisemne [ ]. 3.1) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. 59,77 60,71 57,90 60,83 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. 57,13 58,95 55,26 57,08 55,54 57,14 53,95 55,41 IV.4.2.a. Język niemiecki SN Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka niemieckiego dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących składał się z dziewięciu zadań zamkniętych, w tym czterech zadań na dobieranie, dwóch typu prawda-fałsz i trzech zadań wielokrotnego wyboru. Poprzez sprawdzano stopień opanowania wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej. Zestawienie wszystkich sprawdzanych za pomocą zadań wiadomości i umiejętności zamieszczono w Tabeli Tabela Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka niemieckiego SN Numer 1. IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji 2. komunikacyjnej [ ]. 3. I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi [ ]. 6.2) Uczeń podaje swój wiek [ ]. 6.6) Uczeń wyraża woje emocje. I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, [ ]. 6.3) Uczeń podaje swoje upodobania. 6.5) Uczeń prosi o informacje. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. Poziom wykonania (w %) 60,00 78,13 41,67 54,17 78,75 81,25 66,67 87,50 82,00 95,00 63,33 83,33 27 S trona

28 Numer zasobem środków językowych [ ]. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. Poziom wykonania (w %) 67,50 72,92 50,00 77, ) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. 51,25 56,25 41,67 54,17 II. Rozumienie wypowiedzi ) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. 67,50 75,00 50,00 75,00 Uczeń rozumie [ ] krótkie i proste wypowiedzi pisemne [ ]. 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje 8. 63,00 67,50 50,00 70,00 szczegółowe w tekście. 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje 9. 60,00 66,67 44,44 66,67 szczegółowe w tekście. IV.4.2.b. Język niemiecki SN Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka niemieckiego dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim składał się z szesnastu zadań zamkniętych, w tym czterech zadań na dobieranie, trzech zadań typu prawda-fałsz i dziewięciu zadań wielokrotnego wyboru. Poprzez sprawdzano stopień opanowania wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej. Zestawienie wszystkich sprawdzanych za pomocą zadań wiadomości i umiejętności zamieszczono w Tabeli Tabela Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka niemieckiego SN Numer Poziom wykonania (w %) ) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe II. Rozumienie wypowiedzi. w tekście słuchanym. 49,92 52,00 50,18 48,21 2. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie 2.6) Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. 78,90 82,00 77,86 78,13 3. i powoli, w standardowej odmianie języka [ ]. 2.3) Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu. 80,43 81,33 80,00 80,36 28 S trona

29 Numer II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka [ ]. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. Poziom wykonania (w %) 93,27 97,33 94,29 89,29 25,38 17,33 34,29 19,64 92,35 93,33 91,43 92,86 6.2) Uczeń podaje [ ] miejsce zamieszkania. 59,63 60,00 54,29 66, IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej [ ]. 6.5) Uczeń prosi o informacje. I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi [ ]. 6.7) Uczeń wyraża prośby [ ]. 40,06 75,54 73,39 41,33 85,33 81,33 44,29 73,57 72,14 33,93 71,43 69, I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym 13. zasobem środków językowych [ ]. I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów [ ]. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 64,22 71,33 58,75 66,29 69,54 72,80 67,71 69,64 61,22 58,67 61,57 62, II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie [ ] krótkie i proste wypowiedzi pisemne [ ]. 3.1) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. 82,36 80,44 79,52 87,20 3.1) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. 74,46 76,67 73,04 74,78 51,58 49,33 52,62 51,79 29 S trona

30 IV.4.3. Język francuski SF Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka francuskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych, w tym sześciu zadań na dobieranie, jednego typu prawda-fałsz i czterech zadań wielokrotnego wyboru. Poprzez sprawdzano stopień opanowania wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej. Zestawienie wszystkich sprawdzanych za pomocą zadań wiadomości i umiejętności zamieszczono w Tabeli 11. Tabela 11. Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka francuskiego SF Numer Poziom wykonania (w %) ) Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu. II. Rozumienie wypowiedzi. 2.5) Uczeń rozumie intencje rozmówców. 88,00 88,00 2. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne 2.6) Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. 96,00 96,00 3. artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. 87,00 87,00 4. odmianie języka [ ]. 2.1) Uczeń reaguje na polecenia. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. 94,40 94, IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej [ ]. 7. I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem 8. środków językowych [ ]. I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, [ ]. 6.3) Uczeń podaje swoje upodobania. 6.5) Uczeń prosi o informacje. I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi [ ]. 6.1) Uczeń przedstawia [ ] członków swojej rodziny. 6.4) Uczeń mówi, co posiada [ ]. 6.6) Uczeń wyraża swoje emocje. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 90,67 90,67 96,80 96,80 94,67 94,67 93,33 93,33 30 S trona

31 Numer Poziom wykonania (w %) II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie [ ] krótkie i proste wypowiedzi pisemne [ ]. 3.1) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. 69,33 69,33 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. 69,00 69,00 84,00 84,00 IV.4.4. Język hiszpański SE Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka hiszpańskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych, w tym sześciu zadań na dobieranie, jednego typu prawda-fałsz i czterech zadań wielokrotnego wyboru. Poprzez sprawdzano stopień opanowania wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej. Zestawienie wszystkich sprawdzanych za pomocą zadań wiadomości i umiejętności zamieszczono w Tabeli 12. Tabela 12. Opis zestawu egzaminacyjnego z zakresu języka hiszpańskiego SE Numer Poziom wykonania (w %) ) Uczeń rozumie ogólny sens prostego tekstu. 2.5) Uczeń rozumie intencje rozmówców. 96,08 83,33 97,78 2. II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i 2.6) Uczeń rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych. 92,16 66,67 95,56 3. powoli, w standardowej 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. odmianie języka [ ]. 95,59 75,00 98, ) Uczeń reaguje na polecenia. 2.4) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym. 98,82 90, S trona

32 Numer Poziom wykonania (w %) IV. Reagowanie na wypowiedzi. Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej [ ]. 7. I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem 8. środków językowych [ ]. 6.3) Uczeń podaje swoje upodobania. 6.5) Uczeń prosi o informacje. 6.7) Uczeń wyraża [ ] podziękowania. I etap edukacyjny 5) Uczeń [ ] udziela odpowiedzi [ ]. 6.1) Uczeń przedstawia [ ] członków swojej rodziny. 6.4) Uczeń mówi, co posiada [ ]. 6.6) Uczeń wyraża swoje emocje. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych [ ]. 84,31 83,33 84,44 96,47 70, ,08 83,33 97,78 45,10 16,67 48, ) Uczeń rozumie ogólny sens tekstu. 72,55 33,33 77, II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie [ ] krótkie i proste wypowiedzi pisemne [ ]. 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. 3.2) Uczeń wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście. 73,53 25,00 80,00 82,35 62,50 85,00 V. WYNIKI SPRAWDZIANU Przed rozpoczęciem analizy wyników zachęcamy do wykorzystania znajdujących się na stronie danych statystycznych. Analizując wyniki, należy uwzględnić konteksty zewnętrzne oraz wewnątrzszkolne (np. realizowane programy, wybór podręczników, metody nauczania, szkolny system oceniania itp.), które mogą mieć wpływ na osiągnięcia uczniów. 32 S trona

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2016

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2016 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań tel.: 61 854 01 60, fax: 61 852 14 41 www.oke.poznan.pl OKEP 4513/18/2016 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2016 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów K la s a 6 c Próbny sprawdzian w szóstej klasie Klasa 6c Wyniki procentowe poszczególnych uczniów 70% 60% 50% Polska (52%) 40% 30% 20% 10% 0% nr ucznia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 wynik w % 51

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2015 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Arkusz egzaminacyjny w wersji standardowej części pierwszej zawierał 27 zadań,

Bardziej szczegółowo

Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty 2017 z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Kartoteka testu

Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty 2017 z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Kartoteka testu Kartoteka testu * 1. identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny I.1.4. 2. odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym II.3.1. i przenośnym 3. wyszukuje informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI A Zadanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE - KWIECIEŃ 2015

PODSUMOWANIE - KWIECIEŃ 2015 PODSUMOWANIE - KWIECIEŃ 2015 J.POLSKI + MATEMATYKA ŚREDNIA J.POLSKI MATEMATYKA J.ANGIELSKI SZKOŁA 64,2% 72,3% 55,8% 77,42% POWIAT 68,2% 74,0% 62,0% 81,59% WOJEWÓDZTWO 65,8% 72,4% 58,8% 78,28% Wynik szkoły

Bardziej szczegółowo

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej 17 grudnia 2014 r. 1 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E

S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U w r o k u 2 0 1 5 W R Z E S I E Ń 2 0 1 5 2 INFORMACJE OGÓLNE Sprawdzian w klasie szóstej szkoły

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian diagnostyczny składał się z dwóch części:

Sprawdzian diagnostyczny składał się z dwóch części: W dniu 17 grudnia 2014 r. uczniowie przystąpili do próbnego sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Sprawdzian obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej

Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej Analiza i interpretacja próbnego sprawdzianu w klasie szóstej stycznia r. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia kwietnia roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI TAK Zadanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2015 RAPORT

SPRAWDZIAN 2015 RAPORT SPRAWDZIAN 2015 RAPORT Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej 1 Sprawdzian szóstoklasisty został przeprowadzony 1 kwietnia 2015r, składał się z dwóch części.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty 2018 z OPERONEM. Kartoteka testu. Wymagania szczegółowe

Ogólnopolski Sprawdzian Szóstoklasisty 2018 z OPERONEM. Kartoteka testu. Wymagania szczegółowe Kartoteka testu 1. I. Odbiór wypowiedzi 2. I. Odbiór wypowiedzi 3. II. Analiza i interpretacja 4. I. Odbiór wypowiedzi 5. I. Odbiór wypowiedzi 6.a) 6.b) I. Odbiór wypowiedzi I. Odbiór wypowiedzi 7. I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO W 2015 ROKU Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (12) 68 32 101, 102, fax: (12) 68 32 100, e-mail: oke@oke.krakow.pl, www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU PRZEPROWADZONEGO

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas 22 Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas KLASA 5 Nr lekcji Temat lekcji 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-7 KWIEIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI A Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 01. 04. 2015r. Opracowanie: Anna Goss Małgorzata Połomska Agnieszka Gmaj 1 ANALIZA WYNIKÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO PO SPRAWDZENIE

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 6b Rozkład łatwości zadań Średni wynik klasy 22.38 pkt 53% Średni wynik szkoły 23.12 pkt 55% Średni wynik ogólnopolski 21.65 pkt 52% 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 1 Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 Temat 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb 4 5 Rachunek pamięciowy Dodawanie i mnożenie LICZBY NATURALNE (20 h) 1 2. 3 ) wykonuje proste

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2016 RAPORT

SPRAWDZIAN 2016 RAPORT SPRAWDZIAN 216 RAPORT Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej 1 Sprawdzian szóstoklasisty został przeprowadzony 5 kwietnia 216r, składał się z dwóch części.

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa VIa Rozkład łatwości zadań Średni wynik klasy.75 pkt 40% Średni wynik szkoły 17.08 pkt 41% Średni wynik ogólnopolski.64 pkt 52% 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA DNIE DIGNOSTYZNE W KLSIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MTEMTYK ROZWIĄZNI ZDŃ I SHEMTY PUNKTOWNI RKUSZ S8 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA VI Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA I. Sprawność rachunkowa. Cele kształcenia wymagania ogólne Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23 TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe,

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 008 R.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki..

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM (S8) GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Zadania w których wskaźnik łatwości był niż 0.5. Zadanie 15. (0 1) wskaźnik łatwości 0.37 dla szkoły

Zadania w których wskaźnik łatwości był niż 0.5. Zadanie 15. (0 1) wskaźnik łatwości 0.37 dla szkoły Pierwszego kwietnia 2015 roku szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu opracowanego zgodnie z zapowiedzią CKE według nowej formuły. Sprawdzian miał, tak jak dotychczas, formę pisemną. Składał się z dwóch

Bardziej szczegółowo

KARTA ODPOWIEDZI UZUPEŁNIA UCZEŃ

KARTA ODPOWIEDZI UZUPEŁNIA UCZEŃ KARTA ODPOWIEDZI UZUPEŁNIA UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL Nr zad. MATEMATYKA Odpowiedzi 1 AC. AD. BC. BD. 2 AC. AD. BC. BD. 3 A. B. C. D. 4 AC. AD. BC. BD. 5 A. B. C. D. 6 PP. PF. FP. FF. 7 A. B. C. D. 8 PP. PF.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej,

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu r. szk. 2014/2015 RAPORT

Raport ze sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu r. szk. 2014/2015 RAPORT RAPORT z cz. I i cz. II sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej Sprawdzian odbył się 1 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu w roku szkolnym 2014/2015 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY IV WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe mnożenie i dzielenie 4. Mnożenie i dzielenie (cd.) 5. Ile razy więcej, ile

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Sprytne rachunki. 4. Szacowanie wyników działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP. Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z matematyki dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: SP-1X, SP-2, SP-4 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI B2 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa VI - matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa VI - matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa VI - matematyka Dział 1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych z pomocą kalkulatora; mnoży ułamki zwykłe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku 2015/2016 W dniu 5 kwietnia 2016r. po raz ostatni odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Do sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA VI

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA VI Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa Szkoła podstawowa Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2016 ROK SZKOLNY 2015/2016

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowały: mgr U Radosz, mgr A Poll 1 Plan standardowego zestawu zadań egzaminacyjnych Sprawdzian został przeprowadzony 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016

Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016 Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016 Sprawdzian próbny napisało 19 uczniów klasy 6a, 1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu próbnego (nie był obecny w szkole). Jedna uczennica

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Matematyka Klasa IV Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane (13.1); odczytuje dane przedstawione w tekstach,

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy 5 poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym2016/2017. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej. z przedmiotu matematyka

Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej. z przedmiotu matematyka Zakres wymagań z Podstawy Programowej dla klas IV- VI szkoły podstawowej z przedmiotu matematyka 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-5 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) I. Odbiór wypowiedzi i

Bardziej szczegółowo

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: TEMAT 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 14. II. 2017. I. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ Na ocenę niedostateczną: nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej. 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym 1) odczytuje i

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN TEMAT LEKCYJNYCH LICZBY NATURALNE I UŁAMKI (11 H) 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: SP-1X, SP-4 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) I. Odbiór wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Liczby naturalne. Działania na liczbach naturalnych. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi. Działania pisemne na liczbach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Rozdział Wymagania podstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) Podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania ponadpodstawowe dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 06 854 0 60, fax: 06 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453 /9/ 20 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 20 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IV Dział I. Liczby naturalne część 1 Jak się uczyć matematyki Oś liczbowa Jak zapisujemy liczby Szybkie dodawanie Szybkie odejmowanie Tabliczka mnożenia Tabliczka

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA

STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki. w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA STYCZEŃ 2017 Analiza wyników sprawdzianu na zakończenie nauki w I semestrze czwartej klasy szkoły podstawowej MATEMATYKA Zestaw składał się z 11 zadań zamkniętych różnego typu i 6 zadań otwartych. Zadania

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE 4 SZKOŁY 1. W zakresie sprawności rachunkowej uczeń: wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w programie nauczania

Bardziej szczegółowo

układzie pozycyjnym. Uczeń: 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe układzie pozycyjnym. Uczeń: 1) odczytuje i zapisuje liczby

układzie pozycyjnym. Uczeń: 1) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe układzie pozycyjnym. Uczeń: 1) odczytuje i zapisuje liczby Numer lekcji Temat lekcji Zagadnienia wg podstawy programowej DZIAŁANIA NA LICZBACH 3 NATURALNYCH, SYSTEM DZIESIĄTKOWY Wędrówka po liczbach. Własności liczb w zakresie 00.. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY V

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY V TEMAT WYMAGANIA EGZAMINACYJNE DLA KLASY V WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. porównywanie liczb. Uczeń: 1) zapisuje i odczytuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami w programie nauczania

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 4. II. 07.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa IV Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Wymaganiach edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy 4 Szkoły Podstawowej poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki, wynikające z programu nauczania: Matematyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 4 Dział 1. Liczby. Uczeń: gromadzi dane; porządkuje dane; przedstawia dane interpretuje dane odczytuje dane w tabelach, na przedstawione w tekstach, przedstawione

Bardziej szczegółowo

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Anna Konstantynowicz, Adam Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja [ ] 2. Szczegółowe cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V. Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE V Temat lekcji Punkty z podstawy programowej z dnia 14 lutego 2017r. Działania pamięciowe Potęgowanie 1) dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z cz. I i cz. II sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej. Sprawdzian odbył się 5 kwietnia 2016 r. w

R A P O R T. z cz. I i cz. II sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej. Sprawdzian odbył się 5 kwietnia 2016 r. w R A P O R T z cz. I i cz. II sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej Sprawdzian odbył się 5 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. S. Staszica w Wilkowie-Osiedlu w roku szkolnym 2015/2016 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV:

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV: Na każdym poziomie obowiązują także wszystkie wymagania z poziomów niższych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca)

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby. Uczeń: 1. Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane; odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach,

Bardziej szczegółowo

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów:

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów: Matematyka Klasa V Wymagania programowe podstawowe Uczeń : zapisuje słownie i czyta duże liczby zapisane w systemie dziesiątkowym porównuje liczby naturalne i porządkuje je rosnąco lub malejąco, używa

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA ARKUSZ S7 dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASACH IV VI ( STANDARDY WYMAGAŃ w roku szkolnym 2015 / 2016 ) I. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. Na lekcjach matematyki oceniane będą następujące

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń:

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Klasa V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć:

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne, ułamki zwykłe oraz ułamki dziesiętne, obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych i algebraicznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZ. LEKCYJN YCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ I. Liczby

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo