TEST z działu: Dynamika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEST z działu: Dynamika"

Transkrypt

1 TEST z działu: Dynamika Grupa A W zadaniach 1 17 każde twierdzenie lub pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Należy ją zaznaczyć. imię i nazwisko... data 1. Które z poniższych zdań stanowi treść III zasady dynamiki Newtona? a) eżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. b) eżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to porusza się ono ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły. c) eżeli jedno ciało działa pewną siłą na drugie ciało, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze siłą równą co do wartości, mającą ten sam kierunek, lecz przeciwny zwrot. d) W ruchu jednostajnym prostoliniowym przebyta droga jest wprost proporcjonalna do czasu.. ednostką siły w układzie SI jest: a) 1 m, b) 1 m s, c) l N, d) 1 m kg. ur 3. Magnes przyciąga żelazny gwóźdź siłą F 1, a żelazny gwóźdź zgodnie z III zasadą dynamiki Newtona przyciąga ur magnes siłą F. Wskaż zdanie prawdziwe: ur ur a) Siły F 1 i F mają takie same wartości. ur ur b) Siły F 1 i F mają takie same zwroty. ur ur c) Siły F 1 i F mają różne kierunki. ur ur d) Siły F 1 i F mają różne wartości, zależne od mas ciał A i B. 4. Fotografie obrazują różne ciała w ruchu. Wskaż tę fotografię, na której ruchowi ciała nie towarzyszą siły oporu ruchu (w tym tarcie). a) b) c) d) 5. Spadające swobodnie ciało porusza się: a) ruchem jednostajnym prostoliniowym, b) ze stałym przyspieszeniem, c) ze zmiennym przyspieszeniem, d) po linii krzywej. 1

2 6. Staś i Zosia pchają szafę poziomo w prawo: Staś siłą o wartości 300 N, a Zosia siłą o wartości 00 N. Kierunki i zwroty obu sił są zgodne. Na szafę działa wypadkowa siła o wartości: a) 100 N, b) 00 N, c) 300 N, d) 500 N. 7. Pasażer stojącego na przystanku autobusu siedzi w fotelu przodem do kierowcy. Gdy autobus ruszy gwałtownie, pasażer: a) przechyli się w stronę kierowcy (do przodu pojazdu), b) nie odczuje żadnego oddziaływania, c) zostanie dociśnięty do oparcia fotela, d) zostanie wyrzucony w górę. 8. Ciężar człowieka o masie 80 kg wynosi: a) 0,8 N, b) 8 N, c) 0,08 kn, d) 800 N. 9. Podczas swobodnego spadania ciała: a) masa ciała i jego prędkość nie ulegają zmianie, b) masa ciała zmienia się, a prędkość pozostaje stała, c) zmienia się masa i prędkość ciała, d) masa ciała i przyspieszenie nie ulegają zmianie N to: a) 1 kg m s b) 1 kg m s c) 1 kg s, d) 1 kg m s.,, 11. Niezrównoważona siła, która działając na kulę o masie 5 kg nadaje jej przyspieszenie m, ma wartość: s a) N, b) 5 N, c) 7 N, d) 10 N. 1. Samochód porusza się po prostej drodze ze stałą prędkością. Siła ur F napędzająca samochód ma wartość 100 kn. Siła oporu ruchu działająca na samochód jest równa: a) 5 kn, b) 50 kn, c) 100 kn, d) 150 kn. 13. Na wykresie przedstawiono zależność prędkości motocyklisty od czasu. Która zasada dynamiki opisuje ruch? a) I zasada dynamiki Newtona. b) II zasada dynamiki Newtona. c) III zasada dynamiki Newtona. d) II i III zasada dynamiki jednocześnie.

3 14. Na wykresie przedstawiono zależność przyspieszenia rowerzysty od czasu. Która zasada dynamiki opisuje ruch? a) I zasada dynamiki Newtona. b) II zasada dynamiki Newtona. c) III zasada dynamiki Newtona. d) I i III zasada dynamiki jednocześnie. 15. Na klocek o masie kg działa stała siła wypadkowa o wartości 10 N. Przyspieszenie klocka jest równe: a) m s, b) 5 m s, c) 10 m s, d) 0 m s. 16. Którą z wymienionych sytuacji można wytłumaczyć bezwładnością ciała? a) Biegnący chłopiec potknął się i upadł do przodu. b) Piłka odbiła się od podłogi. c) Zrzucony z pewnej wysokości kamień spada pionowo na ziemię. d) Wypuszczona z łuku strzała leci po zakrzywionym torze i spada na ziemię. 17. Na podstawie wykresu można obliczyć masę kulki, która wynosi: a) 0, kg, b) 0,3 kg, c) 0,5 kg, d) 0,6 kg. 18. Wykres przedstawia zależność prędkości samochodzika-zabawki od czasu, gdy działa na niego siła o wartości 6 N. Oblicz masę tej zabawki Samochód o masie 1 t ruszył i w ciągu pierwszych 0 s ruchu przebył drogę 400 m. Zakładając, że ruch samochodu jest jednostajnie przyspieszony, oblicz wartość wypadkowej siły działającej na samochód. 3

4 TEST z działu: Dynamika Grupa B W zadaniach 1 17 każde twierdzenie lub pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Należy ją zaznaczyć. imię i nazwisko... data 1. Które z poniższych zdań stanowi treść I zasady dynamiki Newtona? a) W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość się nie zmienia. b) eżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. c) eżeli na ciało działa stała siła wypadkowa zgodna ze zwrotem prędkości ciała, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły. d) eżeli jedno ciało działa pewną siłą na drugie ciało, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze siłą równą co do wartości, mającą ten sam kierunek, lecz przeciwny zwrot.. ednostką siły w układzie SI jest: a) 1 N, b) 1 kg m, c) 1 m s, d) 1 kg. 3. Uczeń naciska ścianę wewnętrzną stroną dłoni i jednocześnie czuje nacisk ściany na dłoń. ur ur Zgodnie z III zasadą dynamiki, jeżeli dłoń działa na ścianę siłą F 1, to ściana działa na dłoń siłą F. Wskaż zdanie prawdziwe. ur ur a) Siły F 1 i F mają różne wartości. ur ur b) Siły F 1 i F mają przeciwne zwroty. ur ur c) Siły F 1 i F mają różne kierunki. ur ur d) Siły F 1 i F mają takie same zwroty. 4. Fotografie obrazują różne ciała w ruchu. Wskaż tę fotografię, na której ruchowi ciała nie towarzyszą siły oporu ruchu (w tym tarcie). a) b) c) d) 5. Spadające swobodnie ciało porusza się: a) ruchem jednostajnie przyspieszonym, b) ruchem jednostajnym prostoliniowym, c) ruchem opóźnionym, d) ruchem jednostajnym po linii krzywej. 4

5 6. Kasia pcha szafę siłą o wartości 400 N, a Bartek siłą o wartości 700 N. Kierunek obu sił jest jednakowy, lecz ich zwroty są przeciwne. Na szafę działa wypadkowa siła o wartości: a) 100 N, b) 300 N, c) 700 N, d) 1100 N. 7. Pasażer jadącego autobusu siedzi w fotelu przodem do kierowcy. Gdy autobus zatrzyma się gwałtownie, wtedy pasażer: a) przechyli się w stronę kierowcy (do przodu pojazdu), b) nie odczuje żadnego oddziaływania, c) zostanie dociśnięty do oparcia fotela, d) zostanie wyrzucony w górę. 8. Ziemia przyciąga skrzynkę siłą o wartości 50 N. Oznacza to, że masa skrzynki wynosi: a) 0,5 kg, b) 5 kg, c) 50 kg, d) 500 kg. 9. Podczas swobodnego spadania: a) prędkość ciała zależy od czasu spadania, b) prędkość ciała zależy od masy ciała, c) prędkość ciała zależy od kształtu ciała, d) prędkość ciała zależy od jego gęstości N to: a) 1 kg m s, b) 1 kg m s c) 1 kg m s d) 1 kg s. m,, m 11. Niezrównoważona siła, która działając na ciało o masie kg nadaje mu przyspieszenie 3, jest równa: s a) N, b) 3 N, c) 6 N, d) 1 N. 1. Spadochroniarz porusza się ruchem jednostajnym. ego ciężar wraz ze spadochronem wynosi 800 N. Siła oporu powietrza działająca na spadochroniarza ze spadochronem ma wartość: a) 400 N, b) 800 N, c) 900 N, d) 1000 N. 13. Na wykresie przedstawiono zależność prędkości narciarza od czasu. Która zasada dynamiki opisuje ten ruch? a) I zasada dynamiki Newtona. b) II zasada dynamiki Newtona. c) III zasada dynamiki Newtona. d) II i III zasada dynamiki jednocześnie. 5

6 14.Wykres przedstawia zależność przyspieszenia łódki od czasu. Która zasada dynamiki opisuje ten ruch? a) I zasada dynamiki Newtona. b) II zasada dynamiki Newtona. c) III zasada dynamiki Newtona. d) II i III zasada dynamiki Newtona jednocześnie. m 15. Siła o wartości 0 N nadaje kulce przyspieszenie 4. Masa tej kulki wynosi: s a) 1 kg, b) kg, c) 4 kg, d) 5 kg. 16. Którą z wymienionych sytuacji można wytłumaczyć bezwładnością ciała? a) Wypuszczona z ręki piłka odbija się od podłogi. b) W momencie zatrzymania się samochodu ciężarowego leżąca na nim beczka zaczyna się toczyć w stronę kabiny kierowcy. c) Wypuszczony z ręki kamień porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym. d) Wystrzelona kula karabinowa porusza się po zakrzywionym torze. 17. Na podstawie wykresu można obliczyć masę skrzyni, która wynosi: a) 0,75 kg, b) 1,3 kg, c) 3 kg, d) 4 kg. 18. Wykres przedstawia zależność prędkości samochodzika-zabawki o masie 1 kg od czasu. Oblicz wartość siły powodującej ruch zabawki Lokomotywa o masie 00 t ruszyła ze stacji i w ciągu pierwszych 30 s ruchu przebyła drogę 900 m. Zakładając, że ruch lokomotywy jest jednostajnie przyspieszony, oblicz wartość wypadkowej siły działającej na lokomotywę. 6

7 TEST z działu: Praca, moc, energia Grupa A W zadaniach 1 17 każde twierdzenie lub pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Należy ją zaznaczyć 1. Moc urządzenia oblicza się jako iloraz: a) pracy i masy, b) energii i czasu, c) pracy i prędkości, d) energii i masy. imię i nazwisko... data. ednostką energii jest: N a) 1, m b) 1 m, c) 1, d) l N. 3. Energię potencjalną piłki o masie m umieszczonej na wysokości h nad ziemią oblicza się ze wzoru: a) E p = mg, b) = mh E p, c) E p = mgh, d) = mgh E p. 4. Zasada zachowania energii dotyczy: a) tylko energii mechanicznej, b) energii mechanicznej i elektrycznej, c) energii mechanicznej i cieplnej, d) wszystkich rodzajów energii. 5. Wskaż zdanie fałszywe. a) 1 jest to praca, jaką wykonuje siła o wartości 1 N działająca na ciało, które przemieszcza się o 1 m, przy założeniu, że kierunek i zwrot siły są zgodne z kierunkiem i zwrotem przemieszczenia. b) Pracę można przedstawić jako iloczyn wartości siły i wartości wektora przesunięcia, które nastąpiło zgodnie z kierunkiem i zwrotem siły. c) ednostką energii mechanicznej jest wat. d) Energia kinetyczna ciała zależy od jego prędkości. 6. Murarz podnosi wiadro z piaskiem ruchem jednostajnym na wysokość h, czyli wykonuje pewną pracę W. Gdy do podniesienia wiadra z piaskiem na tę samą wysokość zastosuje bloczek nieruchomy, wykona: a) mniejszą pracę, działając przy tym siłą o mniejszej wartości i na krótszej drodze, b) większą pracę, działając przy tym siłą o mniejszej wartości na dłuższej drodze, c) taką samą pracę, działając siłą o takiej samej wartości, ale o dogodniejszym zwrocie, d) mniejszą pracę, działając siłą o większej wartości na krótszej drodze. 7. W której z opisanych sytuacji została wykonana praca mechaniczna? a) Sportowiec przez pewien czas trzymał nad głową ciężką sztangę. b) Ula ciągnęła za sobą sanki z siedzącym na nich bratem. c) Tomek z całej siły napierał na bramę ogrodu. Niestety brama nawet nie drgnęła. d) Zosia przez dwie godziny siedziała przy biurku i odrabiała lekcje. 8. Praca wykonana przy przesuwaniu szafy siłą o wartości 100 N na drodze 3 metrów wynosi: a) 150, b) 300, c) 450, d)

8 9. Promień wału kołowrotu wynosi 10 cm, a długość korby 0,5 m. Aby ruchem jednostajnym wciągnąć wiadro z wodą, należy przyłożyć siłę o wartości: a) 5 razy większej od ciężaru wiadra z wodą, b),5 raza mniejszej od ciężaru wiadra z wodą, c) 5 razy mniejszej od ciężaru wiadra z wodą, d) 10 razy większej od ciężaru wiadra z wodą. 10. Podczas rozpędzania kuli na poziomym torze została wykonana praca 5 k. O ile wzrosła energia kinetyczna kuli? Pomiń opory ruchu. a) o 5, b) o 5, c) o 500, d) o Obserwowano ruch wyrzuconego do góry kamienia. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące tej sytuacji. a) Energia kinetyczna kamienia jest równa energii potencjalnej w każdej chwili trwania ruchu. b) Kamień ma największą energię kinetyczną w momencie osiągnięcia największej wysokości. c) Kamień ma największą energię potencjalną w momencie osiągnięcia największej wysokości. d) Energia potencjalna kamienia nie zmienia swojej wartości w czasie trwania ruchu, ponieważ masa kamienia nie ulega zmianie. 1. Całkowita energia mechaniczna ptaka o masie 1 kg lecącego na wysokości m nad ziemią z prędkością 3 m s m (przy założeniu, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 ) wynosi: s a) 3, b) 4,5, c) 9, d) Wykres przedstawia zależność wartości siły działającej na wózek od jego przemieszczenia. Praca wykonana podczas przemieszczenia wózka o 5 m była równa: a) 0, b) 4, c) 5, d) Energia kinetyczna wózka poruszającego się z prędkością m s wynosi 6. Masa tego wózka jest równa: a) 1 kg, b) kg, c) 3 kg, d) 4 kg. 15. Praca mechaniczna wykonana podczas podnoszenia dyni o masie m = kg wynosi 40. m Dynia została podniesiona na wysokość (przy założeniu, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 ): s a) 1 m, b) m, c) 4 m, d) 8 m. 16. Murarz, wciągając ruchem jednostajnym paletę z cegłami o masie 50 kg na drugie piętro za pomocą bloku m nieruchomego (przy założeniu, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 ), działał siłą o wartości: s a) 50 N, b) 0,5 kn, c) 5000 N, d) 50 kn. 17. Tomek pokonał różnicę wzniesień 100 m, a urek 00 m w tym samym czasie, wykonując pracę przeciwko sile 8

9 grawitacji. Porównaj moc obu chłopców, wiedząc, że masa Tomka wraz z ekwipunkiem wynosi 100 kg, a urka 50 kg: a) moc Tomka była większa, ponieważ musiał działać większą siłą mięśni niż erzy, b) moc erzego była większa, ponieważ pokonał większą różnicę wysokości, c) moc obu chłopców była taka sama, ponieważ przebyli wyznaczone trasy w tym samym czasie, d) moc obu chłopców była taka sama, ponieważ wykonali taką samą pracę w tym samym czasie. 18. Oblicz, jaką wartość musi mieć siła działająca na drugi koniec dźwigni dwustronnej, aby dźwignia pozostała w równowadze. Uzupełnij rysunek. 19. Oblicz prędkość kulki w chwili uderzenia o ziemię, jeżeli spadła ona swobodnie z wysokości 5 m m (przy założeniu, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 ). s TEST z działu: Praca, moc, energia 9 imię i nazwisko... data

10 Grupa B W zadaniach 1 17 każde twierdzenie lub pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Należy ją zaznaczyć 1. Pracę mechaniczną oblicza się jako iloczyn: a) wartości siły i czasu jej działania, b) wartości siły i prędkości poruszającego się ciała, c) przemieszczenia i prędkości poruszającego się ciała, d) wartości siły i przemieszczenia o kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem i zwrotem działającej siły.. ednostką pracy jest: a) 1 N, b) 1 m, c) 1 W, d) l. 3. Energię kinetyczną piłki o masie m poruszającej się z prędkością v oblicza się ze wzoru: a) E k = mgv, b) = mv E k, c) E k = mv, d) E k = mv. 4. Zasada zachowania energii zostaje spełniona: a) tylko przy zamianie energii potencjalnej na kinetyczną, b) tylko przy zamianie energii mechanicznej na elektryczną, c) przy zamianie dowolnego rodzaju energii w inny rodzaj energii, d) tylko przy zamianie energii chemicznej w cieplną. 5. Wskaż zdanie fałszywe. a) Energia potencjalna ciężkości danego ciała zależy od wysokości, na której to ciało się znajduje. b) 1 wat to moc takiego urządzenia, które w czasie 1 sekundy wykonuje pracę 1 dżula. c) ednostką energii mechanicznej jest dżul. d) Pracę można przedstawić jako iloczyn siły i czasu, w którym ta siła działa. 6. Kasia podnosi wiadro z wodą ruchem jednostajnym na wysokość h, czyli wykonuje pewną pracę W. Gdy do podniesienia wiadra z wodą na tę samą wysokość zastosuje kołowrót, wykona: a) taką samą pracę, działając siłą o mniejszej wartości, b) mniejszą pracę, działając siłą o mniejszej wartości, c) większą pracę, działając siłą o większej wartości, lecz o dogodniejszym zwrocie, d) mniejszą pracę, działając siłą o większej wartości na krótszej drodze. 7. W której z opisanych sytuacji nie została wykonana praca mechaniczna? a) Koń ciągnął wóz po prostym odcinku drogi. b) acek trzyma nieruchomo sztangę nad głową. c) Tomek podniósł z podłogi książkę. d) Basia weszła po schodach. 8. Moc urządzenia, które w czasie 5 s wykonuje pracę 500, wynosi: a) 100 W, b) 50 W, c) 500 W, d) 500 W 9. Krótsze ramię dźwigni dwustronnej ma długość 40 cm, a dłuższe ramię ma długość m. Podnosząc ciężką beczkę z piaskiem za pomocą tej dźwigni dwustronnej wystarczy użyć siły o wartości: a) razy mniejszej niż ciężar beczki, 10

11 b) 5 razy mniejszej niż ciężar beczki, c) 5 razy większej niż ciężar beczki, d) 10 razy większej niż ciężar beczki. 10. O ile wzrosła energia potencjalna ciężkości pustaka, jeżeli podczas jego podnoszenia została wykonana praca 0 k? Pomiń opory ruchu. a) o k, b) o 0 k, c) o 100, d) o 10 k. 11. Kamień spada na ziemię z pewnej wysokości. Wskaż zdanie prawdziwe. a) Energia kinetyczna kamienia jest równa jego energii potencjalnej w każdej chwili trwania ruchu. b) Kamień ma największą energię kinetyczną w momencie uderzenia o ziemię, ponieważ wtedy jego prędkość jest największa. c) Energia potencjalna kamienia nie zmienia swojej wartości podczas jego ruchu, ponieważ masa kamienia nie ulega zmianie. d) Podczas spadania kamienia jego energia potencjalna rośnie, a energia kinetyczna maleje. 1. Całkowita energia mechaniczna ptaka o masie 1 kg w chwili, gdy na wysokości 3 m nad ziemią poruszał się z prędkością m s (zakładając, że przyspieszenie ziemskie jest równe m 10 ) wynosi: s a) 3, b) 3, c) 34, d) Wykres przedstawia zależność wartości siły działającej na wózek od jego przemieszczenia. Praca wykonana podczas przemieszczania wózka o 5 m była równa: a) 0, b) 4, c) 5, d) Energia potencjalna cegły umieszczonej na wysokości 0 m wynosi m Masa tej cegły (przy założeniu, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 ) jest równa: s a) 1 kg, b) kg, c) 5 kg, d) 10 kg. 15. Praca mechaniczna wykonana podczas rozpędzania początkowo nieruchomego wózka o masie kg wynosi 4. Prędkość wózka osiągnęła wartość: a) 1 m s, b) m s, c) 4 m s, d) 8 m s. 16. Murarz, wciągając ruchem jednostajnym paletę z pustakami o masie 50 kg na drugie piętro za pomocą bloku 11

12 m nieruchomego (przy założeniu, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 ), działał siłą o wartości: s a) 0,5 kn, b) 5000 N, c) 50 kn, d) 500 kn. 17. Ola pokonała różnicę wzniesień 50 m, a Kasia 100 m w tym samym czasie, wykonując pracę przeciwko sile grawitacji. Porównaj moc obu dziewczynek, wiedząc, że masa Oli wynosiła 60 kg, a Kasi 30 kg. Przyjmij, że masę dziewczynek podano wraz z ich ekwipunkiem. a) Moc obu dziewczynek była taka sama, ponieważ wykonały one taką samą pracę w tym samym czasie. b) Moc Kasi była większa, ponieważ przebyła ona dłuższą drogę. c) Moc Oli była większa, ponieważ musiała ona działać większą siłą mięśni. d) Moc obu dziewczynek była taka sama, ponieważ osiągnęły one cel wspinaczki w tym samym czasie. 18. Oblicz, jaką wartość musi mieć siła działająca na drugi koniec dźwigni dwustronnej, aby była ona w równowadze. Uzupełnij rysunek. 19. Z jakiej wysokości spadła swobodnie kulka, jeżeli w chwili uderzenia o ziemię miała prędkość 10 m s. m Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10. s 1

13 TEST z działu: Termodynamika Grupa A W zadaniach 1 17 każde twierdzenie lub pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Należy ją zaznaczyć. imię i nazwisko... data 1. Podczas pieczenia ciasta w piekarniku nagrzewają się górne warstwy powietrza w kuchni (można to sprawdzić, stając na krześle i podnosząc rękę). Przyczyną jest: a) zjawisko konwekcji, b) zjawisko przewodnictwa, c) promieniowanie pochodzące od piekarnika, d) sublimacja.. Temperatura wody w naczyniu zależy od: a) średniej energii kinetycznej cząsteczek wody, b) masy wody, c) objętości wody, d) całkowitej energii kinetycznej cząsteczek wody. 3. Krzepnięcie jest to zjawisko fizyczne polegające na zmianie: a) ciała stałego w gaz, b) ciała stałego w ciecz, c) cieczy w ciało stałe, d) gazu w ciecz. 4. Parowanie jest zjawiskiem odwrotnym do: a) krzepnięcia, b) topnienia, c) sublimacji, d) skraplania. 5. Energię wewnętrzną ciała można zmienić: a) tylko wówczas, gdy wykonana jest nad ciałem praca, b) tylko wówczas, gdy ciało wykonuje pracę, c) tylko wówczas, gdy następuje przepływ ciepła, d) gdy zostanie wykonana praca lub nastąpi przepływ ciepła. 6. Gdy w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej dotykasz metalowej klamki, doznajesz uczucia chłodu, a przy dotknięciu drewnianej klamki tego nie odczuwasz. Dzieje się tak, gdyż: a) metalowa klamka ma niższą temperaturę od temperatury drewnianej klamki, b) drewniana klamka ma temperaturę zbliżoną do temperatury ciała człowieka, a metalowa nie, c) drewniana klamka szybko nagrzewa się, a metalowa nagrzewa się wolno, d) metalowa klamka jest dobrym przewodnikiem ciepła i szybko odprowadza ciepło z dłoni. 7. W którym z przykładów energia wewnętrzna ciała zmienia się na skutek wykonania pracy? a) Górne warstwy wody ogrzewają się w naczyniu dzięki zjawisku konwekcji. b) Kawałek drewna rozgrzewa się wskutek pocierania go kawałkiem papieru ściernego. c) Owocowy napój ochłodził się po wrzuceniu do niego kostek lodu. d) Kamienny posąg, stojący w nasłonecznionym miejscu, nagrzał się z jednej strony. 8. W szklance znajduje się herbata o temperaturze zbliżonej do temperatury wrzenia wody. Co się zdarzy po włożeniu do herbaty łyżeczki o temperaturze pokojowej? a) Energia wewnętrzna łyżeczki zwiększy się, a herbaty pozostanie bez zmian. b) Energia wewnętrzna łyżeczki pozostanie bez zmian, a energia wewnętrzna herbaty zmniejszy się. c) Energia wewnętrzna łyżeczki, ani energia wewnętrzna herbaty się nie zmieni. d) Energia wewnętrzna herbaty zmniejszy się, a energia wewnętrzna łyżeczki się zwiększy. 13

14 9. Temperatura 10 C odpowiada w skali Kelvina: a) 83 K, b) 73 K, c) 63 K, d) 10 K. 10. ednostką ciepła właściwego w układzie SI jest: a) 1, b) 1, c) 1 d) l W. kg, 11. Wykres przedstawia zależność temperatury od czasu podgrzewania pewnego ciała o budowie krystalicznej. Proces topnienia przedstawia na wykresie odcinek: a) AB, b) BC, c) CD, d) AB i CD. 1. aka ilość ciepła jest potrzebna, aby doprowadzić do wrzenia 1 kg wody o temperaturze 10 C? Ciepło właściwe wody wynosi 400. a) 40, b) 4 k, c) 378 k, d) 3780 k. 13. O ile stopni ogrzeje się woda o masie kg, jeżeli dostarczono jej 84 k ciepła? Ciepło właściwe wody wynosi 400. a) o 0 C, b) o 10 C, c) o 1 C, d) o C. 14. W czajniku elektrycznym zagotowano wodę o temperaturze początkowej 0 C, dostarczając jej 336 k ciepła. Ciepło właściwe wody wynosi 400. Masa wody wynosiła: a) 0,5 kg, b) 1 kg, c) 1,5 kg, d) kg. 14

15 15. Cztery prostopadłościany: aluminiowy, mosiężny, srebrny i ołowiany, o jednakowej masie, wyjęto z wrzącej wody i ułożono równocześnie na jednakowych płytkach parafiny. Ciepło właściwe: ołowiu 18 srebra 36 mosiądzu 377 aluminium 90 Największą ilość parafiny stopi prostopadłościan: a) aluminiowy, b) mosiężny, c) srebrny, d) ołowiany. 16. Na wykresie przedstawiono, jak podczas przesuwania tłoczka pompki o 0 cm siła zwiększyła swoją wartość od 0 do 30 N. Wskutek wykonanej pracy energia wewnętrzna powietrza w pompce wzrosła o: a) 3, b) 6, c) 30, d) Pocisk o masie 0 g, lecący z prędkością 500 m s, przebił deskę na wylot i dalej poruszał się z prędkością 300 m s. Energia wewnętrzna deski i pocisku wzrosła o: a) 0,09 k, b) 900, c) l,6 k, d) 160 k. 18. Ile czasu potrzeba, aby zagotować kg wody o temperaturze początkowej 0 C w czajniku elektrycznym o mocy kw. Ciepło właściwe wody wynosi Ile energii trzeba dostarczyć kg lodu o temperaturze 0 C, aby zamienić go w parę wodną o temperaturze 100 C? Ciepło właściwe wody 400. Ciepło topnienia lodu kg. Ciepło parowania wody kg. 15

16 TEST z działu: Termodynamika Grupa B W zadaniach 1 17 każde twierdzenie lub pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Należy ją zaznaczyć. imię i nazwisko... data 1. Siedząc przy ognisku lub kominku, odczuwasz ciepło. Dzieje się tak dzięki: a) zjawisku konwekcji, b) zjawisku przewodnictwa, c) zjawisku promieniowania, d) zjawisku parowania.. Energia wewnętrzna wody w naczyniu to: a) średnia energia kinetyczna cząsteczek wody, b) suma energii cząsteczek wody, c) energia potencjalna naczynia z wodą, d) energia cząsteczek wody znajdujących się na dnie naczynia. 3. Topnienie jest to zjawisko fizyczne polegające na zmianie: a) ciała stałego w gaz, b) cieczy w ciało stałe, c) ciała stałego w ciecz, d) cieczy w gaz. 4. Skraplanie jest zjawiskiem odwrotnym do zjawiska: a) parowania, b) krzepnięcia, c) topnienia, d) resublimacji. 5. Energię wewnętrzną ciała można zmienić: a) tylko wówczas, gdy ciało zostanie oziębione, b) tylko wówczas, gdy ciało zostanie ogrzane, c) gdy nad tym ciałem zostanie wykonana praca lub nastąpi przepływ ciepła, d) tylko wówczas, gdy ciało wykona pracę. 6. W zimie nosisz sweter, kożuch lub futro, ponieważ te ubrania: a) ogrzewają ciało, b) nie reagują na zmiany temperatury otoczenia, c) dzięki warstwie powietrza znajdującej się między włóknami zapewniają izolację cieplną od otoczenia (które jest złym przewodnikiem ciepła), d) powodują wzrost temperatury ciała. 7. W której z wymienionych sytuacji energia wewnętrzna ciała zmienia się na skutek przepływu ciepła? a) Pocisk uderzył w tarczę. b) Metalową kulę wrzucono do wrzącej wody. c) Podczas hamowania opony samochodu się rozgrzały. d) W czasie pompowania pompka się rozgrzała. 8. W szklance znajduje się coca-cola z kawałkami lodu. Po włożeniu do szklanki łyżeczki o temperaturze pokojowej: a) energia wewnętrzna łyżeczki zmniejszy się, a coca-coli zwiększy się, b) energia wewnętrzna łyżeczki i coca-coli pozostaną bez zmian, c) energia wewnętrzna coca-coli zmniejszy się, a łyżeczki zwiększy się, d) energia wewnętrzna łyżeczki zmniejszy się, a coca-coli pozostanie bez zmian. 9. Temperatura 100 C odpowiada w skali Kelvina: a) 0 K, b) 100 K, c) 73 K, d) 373 K. 16

17 10. ednostką ciepła topnienia w układzie SI jest: a) 1, b) 1, c) 1 d) l W. kg, 11. Wykres przedstawia zależność temperatury od czasu oziębiania pewnego ciała o budowie krystalicznej. Proces krzepnięcia przedstawia na wykresie odcinek: a) CD, b) AB, c) BC, d) AB i CD. 1. aką ilość ciepła należy dostarczyć, aby wodę o masie kg i o temperaturze 0 C doprowadzić do wrzenia? Ciepło właściwe wody wynosi 400. a) 840, b) 84 k, c) 840 k, d) 8,4 M. 13. O ile stopni ogrzeje się woda o masie 3 kg, jeżeli dostarczono jej 1,6 k ciepła? Ciepło właściwe wody wynosi 400. a) o 10 C, b) o 1 C, c) o 3 C, d) o C. 14. W czajniku elektrycznym zagotowano wodę o temperaturze początkowej 0 C, dostarczając jej 168 k ciepła. Ciepło właściwe wody wynosi 400. Masa wody wynosiła: a) 0,5 kg, b) 1 kg, c) 1,5 kg, d) kg. 15. Cztery sześciany o jednakowych masach, wykonane z różnych materiałów: stali, cyny, miedzi i złota, wyjęto z wrzącej wody i ułożono równocześnie na jednakowych płytkach parafiny. Ciepło właściwe: złota 19, cyny miedzi 385,, stali 45. Największą ilość parafiny stopi sześcian: a) złoty, b) cynowy, c) miedziany, 17

18 d) stalowy. 16. Na wykresie przedstawiono, jak podczas przesuwania tłoczka pompki o 30 cm siła zwiększyła wartość od 0 do 40 N. Wskutek wykonanej pracy energia wewnętrzna powietrza w pompce wzrosła o: a) 6, b) 1, c) 40, d) Pocisk o masie 5 g, lecący z prędkością 400 m s, przebił deskę na wylot i dalej poruszał się z prędkością 00 m s. Energia wewnętrzna deski i pocisku wzrosła o: a) 150, b) 1,5 k, c) 15 k, d) 0,15 M. 18. Ile czasu potrzeba, aby zagotować 1 l wody o temperaturze początkowej 0 C w czajniku elektrycznym o mocy kw. Ciepło właściwe wody wynosi Ile energii trzeba dostarczyć 1 kg lodu o temperaturze 0 C, aby zamienić go w parę wodną o temperaturze 100 C. Ciepło właściwe wody 400. Ciepło topnienia lodu kg. Ciepło parowania wody kg. 18

1. Na wykresie przedstawiono zależność prędkości tramwaju od czasu.

1. Na wykresie przedstawiono zależność prędkości tramwaju od czasu. Fizyka Klasa VII Pytania egzaminacyjne 2017 1. Na wykresie przedstawiono zależność prędkości tramwaju od czasu. Dokończ zdanie, określając, jakim ruchem poruszał się tramwaj we wskazanym przedziale czasu.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II Energia mechaniczna Wymagania na stopień dopuszczający obejmują treści niezbędne dla dalszego kształcenia oraz użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN z działu: Dynamika. TEST W zadaniach 1 33 każde twierdzenie lub pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Należy ją zaznaczyć.

SPRAWDZIAN z działu: Dynamika. TEST W zadaniach 1 33 każde twierdzenie lub pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Należy ją zaznaczyć. SPRAWDZIAN z działu: Dynamika TEST W zadaniach 1 33 każde twierdzenie lub pytanie ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Należy ją zaznaczyć....... imię i nazwiko... klaa 1. Które z poniżzych zdań tanowi

Bardziej szczegółowo

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła :

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła : Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła : A) 5m/s B) 10m/s C) 20m/s D) 40m/s. Zad.2 Samochód o masie 1 tony poruszał

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017 Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, siły równoważące się. Dział V. Dynamika (10 godzin lekcyjnych)

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z FIZYKI DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA DZIAŁ IV. PRACA, MOC, ENERGIA Wielkość fizyczna Jednostka wielkości fizycznej Wzór nazwa symbol nazwa symbol Praca mechaniczna W W F S dżul J Moc Energia kinetyczna Energia potencjalna grawitacji (ciężkości)

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II

ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II Oblicz wartość prędkości średniej samochodu, który z miejscowości A do B połowę drogi jechał z prędkością v 1 a drugą połowę z prędkością v 2. Pociąg o długości

Bardziej szczegółowo

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Spotkania z fizyka 2. Rozkład materiału nauczania (propozycja) Temat lekcji Siła wypadkowa siła wypadkowa, składanie sił o tym samym kierunku, R składanie sił o różnych kierunkach, siły równoważące się.

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA SIŁA I JEJ CECHY

DYNAMIKA SIŁA I JEJ CECHY DYNAMIKA SIŁA I JEJ CECHY Wielkość wektorowa to wielkość fizyczna mająca cztery cechy: wartość liczbowa punkt przyłożenia (jest początkiem wektora, zaznaczamy na rysunku np. kropką) kierunek (to linia

Bardziej szczegółowo

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2 1 m We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2. s Zadanie 1 (1 punkt) Spadochroniarz opada ruchem jednostajnym. Jego masa wraz z wyposażeniem wynosi 85 kg Oceń prawdziwość

Bardziej szczegółowo

Zad. 5 Sześcian o boku 1m i ciężarze 1kN wywiera na podłoże ciśnienie o wartości: A) 1hPa B) 1kPa C) 10000Pa D) 1000N.

Zad. 5 Sześcian o boku 1m i ciężarze 1kN wywiera na podłoże ciśnienie o wartości: A) 1hPa B) 1kPa C) 10000Pa D) 1000N. Część I zadania zamknięte każde za 1 pkt Zad. 1 Po wpuszczeniu ryby do prostopadłościennego akwarium o powierzchni dna 0,2cm 2 poziom wody podniósł się o 1cm. Masa ryby wynosiła: A) 2g B) 20g C) 200g D)

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z FIZYKI NA II ETAP

ZADANIA Z FIZYKI NA II ETAP ZADANIA Z FIZYKI NA II ETAP 1. 2 pkt. Do cylindra nalano wody do poziomu kreski oznaczającej 10 cm 3 na skali. Po umieszczeniu w menzurce 10 jednakowych sześcianów ołowianych, woda podniosła się do poziomu

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRACA, MOC, ENREGIA

ZADANIA PRACA, MOC, ENREGIA ZADANIA PRACA, MOC, ENREGIA Aby energia układu wzrosła musi być wykonana nad ciałem praca przez siłę zewnętrzną (spoza układu ciał) Ciało, które posiada energię jest zdolne do wykonania pracy w sensie

Bardziej szczegółowo

Blok 6: Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Moc.

Blok 6: Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Moc. Blok 6: Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Moc. ZESTAW ZADAŃ NA ZAJĘCIA ROZGRZEWKA 1. Przypuśćmy, że wszyscy ludzie na świecie zgromadzili się w jednym miejscu na Ziemi i na daną komendę jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący:

Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący: Dynamika Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący: mamy ciało (zachowujące się jak punkt materialny) o znanych właściwościach (masa, ładunek itd.),

Bardziej szczegółowo

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Dynamika Prowadzący: Kierunek Wyróżniony przez PKA Mechanika klasyczna Mechanika klasyczna to dział mechaniki w fizyce opisujący : - ruch ciał - kinematyka,

Bardziej szczegółowo

PRACA Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły.

PRACA Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły. PRACA Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły. Pracę oznaczamy literą W Pracę obliczamy ze wzoru: W = F s W praca;

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Siły w przyrodzie Oddziaływania Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze. Występujące w przyrodzie rodzaje oddziaływań dzielimy na:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 STOPIEŃ SZKOLNY 12. 11. 2013 R. 1. Test konkursowy zawiera 23 zadania. Są to zadania

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 2

Test powtórzeniowy nr 2 Test powtórzeniowy nr 2 Grupa A... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 17. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. 1 Własności ciał wynikają z ich budowy wewnętrznej. Oceń

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 2

Test powtórzeniowy nr 2 Test powtórzeniowy nr 2 Grupa C... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 17. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. 1 Własności ciał wynikają z ich budowy wewnętrznej. (0

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 31.10.2018 r. 1. Test konkursowy zawiera 18 zadań. Są to zadania zamknięte

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej 1. Wielkości dynamiczne w ruchu postępowym. a. Masa ciała jest: - wielkością skalarną, której wielkość jest niezmienna

Bardziej szczegółowo

4. Jeżeli obiekt waży 1 kg i porusza się z prędkością 1 m/s, to jaka jest jego energia kinetyczna? A. ½ B. 1 C. 2 D. 2

4. Jeżeli obiekt waży 1 kg i porusza się z prędkością 1 m/s, to jaka jest jego energia kinetyczna? A. ½ B. 1 C. 2 D. 2 ENERGIA I JEJ PRZEMIANY czas testu minut, nie piszemy po teście, właściwą odpowiedź wpisujemy na kartę odpowiedzi, tylko jedno rozwiązanie jest prawidłowe najpierw wykonaj zadania nieobliczeniowe Trzymamy

Bardziej szczegółowo

III Powiatowy konkurs gimnazjalny z fizyki finał

III Powiatowy konkurs gimnazjalny z fizyki finał 1 Zduńska Wola, 2012.03.28 III Powiatowy konkurs gimnazjalny z fizyki finał Kod ucznia XXX Pesel ucznia Instrukcja dla uczestnika konkursu 1. Etap finałowy składa się dwóch części: zadań testowych i otwartych

Bardziej szczegółowo

Międzypowiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów klas II GIMNAZJUM FINAŁ

Międzypowiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów klas II GIMNAZJUM FINAŁ ZDUŃSKA WOLA 16.04.2014R. Międzypowiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów klas II GIMNAZJUM FINAŁ Kod ucznia Instrukcja dla uczestnika konkursu 1. Proszę wpisać odpowiednie litery (wielkie) do poniższej tabeli

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN NR 1. gruntu energia potencjalna kulki jest równa zero. Zakładamy, że podczas spadku na kulkę nie działają opory ruchu.

SPRAWDZIAN NR 1. gruntu energia potencjalna kulki jest równa zero. Zakładamy, że podczas spadku na kulkę nie działają opory ruchu. SRAWDZIAN NR 1 MAŁGORZATA SZYMAŃSKA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUA A 1. Z wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu puszczono swobodnie metalową kulkę. Na poziomie gruntu energia potencjalna kulki jest równa

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYNAMIKI NEWTONA

ZASADY DYNAMIKI NEWTONA ZASADY DYNAMIKI NEWTONA I. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza sie ruchem jednostajnym po linii prostej. Ta zasada często

Bardziej szczegółowo

PRACA. MOC. ENERGIA. 1/20

PRACA. MOC. ENERGIA. 1/20 PRACA. MOC. ENERGIA. 1/20 Czym jest energia? Większość zjawisk w przyrodzie związana jest z przemianami energii. Energia może zostać przekazana od jednego ciała do drugiego lub ulec przemianie z jednej

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Hulboj Treści nauczania

mgr Anna Hulboj Treści nauczania mgr Anna Hulboj Realizacja treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej z fizyki dla klas 7 szkoły podstawowej do serii Spotkania z fizyką w roku szkolnym 2017/2018 (na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK Toruński poręcznik do fizyki I. Mechanika Materiały dydaktyczne Krysztof Rochowicz Zadania przykładowe Dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK Toruń, czerwiec 2012 1. Samochód jadący z prędkością

Bardziej szczegółowo

Test 1. 1. (4 p.) Na rysunkach przedstawiono siły ciągu silnika i siły oporu działające na samochody osobowe m. jadące z prędkością o wartości 10.

Test 1. 1. (4 p.) Na rysunkach przedstawiono siły ciągu silnika i siły oporu działające na samochody osobowe m. jadące z prędkością o wartości 10. Test 1 1. (4 p.) Na rysunkach przedstawiono siły ciągu silnika i siły oporu działające na samochody osobowe m jadące z prędkością o wartości 10. s I. II. III. Na który samochód działa siła wypadkowa o

Bardziej szczegółowo

ETAP I - szkolny. 24 listopada 2017 r. godz

ETAP I - szkolny. 24 listopada 2017 r. godz XVI WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ETAP

Bardziej szczegółowo

Zasady dynamiki przypomnienie wiadomości z klasy I

Zasady dynamiki przypomnienie wiadomości z klasy I Zasady dynamiki przypomnienie wiadomości z klasy I I zasada dynamiki Newtona Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI KLASA VII II SEMESTR: 5. DYNAMIKA Na ocenę dopuszczającą: posługuje się symbolem siły; stosuje pojęcie siły jako działania skierowanego (wektor); wskazuje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY. 24 listopada 2016 r. godz. 10:00

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY. 24 listopada 2016 r. godz. 10:00 WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY 24 listopada 2016 r. godz. 10:00 Kod pracy ucznia Suma uzyskanych punktów Czas pracy: 60 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania: 28 punktów

Bardziej szczegółowo

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap rejonowy

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap rejonowy UWAGA: W zadaniach o numerach od 1 do 8 spośród podanych propozycji odpowiedzi wybierz i zaznacz tą, która stanowi prawidłowe zakończenie ostatniego zdania w zadaniu. Zadanie 1. (0 1pkt.) odczas testów

Bardziej szczegółowo

1. (4 p.) Na rysunkach przedstawiono siły ciągu silnika i siły oporu działające na samochody osobowe m I. II. III.

1. (4 p.) Na rysunkach przedstawiono siły ciągu silnika i siły oporu działające na samochody osobowe m I. II. III. Spotkania z fizyką, część 2 Test 1 1. (4 p.) Na rysunkach przedstawiono siły ciągu silnika i siły oporu działające na samochody osobowe m jadące z prędkością o wartości 1. s I. II. III. Na który samochód

Bardziej szczegółowo

FIZYKA. karty pracy klasa 3 gimnazjum

FIZYKA. karty pracy klasa 3 gimnazjum FIZYKA karty pracy klasa 3 gimnazjum Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2012 ZADANIA WYRÓWNUJĄCE Zadanie 1. (1) Uzupełnij poniższe zdania, tak aby były prawdziwe. W każdym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/2012

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/2012 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 011/01 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: rejonowy 19 stycznia 01 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 1. Dynamika Wymagania na poszczególne oceny z fizyki do klasy 2 Ocena dokonuje pomiaru siły za pomocą siłomierza posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2 m We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2. s Zadanie 1. (1 punkt) Pasażer samochodu zmierzył za pomocą stopera w telefonie komórkowym, że mija słupki kilometrowe co

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa C... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Wykres przedstawia zależność

Bardziej szczegółowo

09P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (dynamika ruchu prostoliniowego)

09P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (dynamika ruchu prostoliniowego) Włodzimierz Wolczyński 09P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM PODSTAWOWY (dynamika ruchu prostoliniowego) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE SZKOLNE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE SZKOLNE ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE

Bardziej szczegółowo

Zasady dynamiki Newtona

Zasady dynamiki Newtona Zasady dynamiki Newtona 1. Znajdź masę ciała (poruszającego się po prostej), które pod działaniem siły o wartości F = 30 N w czasie t= 5s zmienia swą szybkość z v 1 = 15 m/s na v 2 = 30 m/s. 2. Znajdź

Bardziej szczegółowo

Fizyka 1. zbiór zadań do gimnazjum. Zadania dla wszystkich FIZYKA 1. do gimnazjum

Fizyka 1. zbiór zadań do gimnazjum. Zadania dla wszystkich FIZYKA 1. do gimnazjum Fizyka 1 Zadania dla wszystkich zbiór zadań do gimnazjum Zbiór zawiera zadania z działów: siły, ruch, siły i ruch oraz energia, omówionych w podręcznikach Fizyki z plusem. Jest praktyczną pomocą również

Bardziej szczegółowo

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW Lista 3. do kursu Fizyka; rok. ak. 2012/13 sem. letni W. Inż. Środ.; kierunek Inż. Środowiska Tabele wzorów matematycznych (http://www.if.pwr.wroc.pl/~wsalejda/mat-wzory.pdf) i fizycznych (http://www.if.pwr.wroc.pl/~wsalejda/wzf1.pdf;

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP OKRĘGOWY

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 ETAP OKRĘGOWY Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Arkusz zawiera 7 zadań. 2. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum

Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum Kryteria ocen z fizyki klasa II gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające

Bardziej szczegółowo

Max liczba pkt. Rodzaj/forma zadania. Zasady przyznawania punktów zamknięte 1 1 p. każda poprawna odpowiedź. zamknięte 1 1 p.

Max liczba pkt. Rodzaj/forma zadania. Zasady przyznawania punktów zamknięte 1 1 p. każda poprawna odpowiedź. zamknięte 1 1 p. KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT OCENIANIA - szkoła podstawowa Nr zadania Cele ogólne 1 I. Wykorzystanie pojęć i Cele szczegółowe II.5. Uczeń nazywa ruchem jednostajnym ruch, w którym droga przebyta w jednostkowych

Bardziej szczegółowo

Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i B.

Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i B. Imię i nazwisko Pytanie 1/ Na wykresie przedstawiono zależność drogi od czasu trwania ruchu dla ciał A i Wskaż poprawną odpowiedź Które stwierdzenie jest prawdziwe? Prędkości obu ciał są takie same Ciało

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa B... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Wykres przedstawia zależność

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2 Narysuj wykres zależności przemieszczenia (x) od czasu(t) dla ruchu pewnego ciała. m Ruch opisany jest wzorem x( t)

Zadanie 2 Narysuj wykres zależności przemieszczenia (x) od czasu(t) dla ruchu pewnego ciała. m Ruch opisany jest wzorem x( t) KINEMATYKA Zadanie 1 Na spotkanie naprzeciw siebie wyszło dwóch kolegów, jeden szedł z prędkością 2m/s, drugi biegł z prędkością 4m/s po prostej drodze. Spotkali się po 10s. W jakiej maksymalnej odległości

Bardziej szczegółowo

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania) Temat Proponowana liczba godzin POMIARY I RUCH 12 Wymagania szczegółowe, przekrojowe i doświadczalne z podstawy

Bardziej szczegółowo

Szkolna Liga Fizyczna

Szkolna Liga Fizyczna Szkolna Liga Fizyczna I. Zadania z działu KINEMATYKA 1. Z.6.28 str.84 Kombajn zbożowy ścina zboże na szerokość 4m. W jakim czasie zbierze on zboże z działki równej 2 ha, jeśli średnia prędkość jego ruchu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE!

ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE! Imię i nazwisko: Kl. Termin oddania: Liczba uzyskanych punktów: /50 Ocena: ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE! 1. /(0-2) Przelicz jednostki szybkości:

Bardziej szczegółowo

Energia, właściwości materii

Energia, właściwości materii Imię i nazwisko Pytanie 1/ Zaznacz prawidłową odpowiedź. Kasia stała na balkonie i trzymała w ręku lalkę o masie 600 g. Lalka znajdowała się na wysokości 5 m nad ziemią. W pewnej chwili dziewczynka upuściła

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA

WYPEŁNIA KOMISJA KONKURSOWA WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FIZYKA Informacje dla ucznia 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój kod ustalony

Bardziej szczegółowo

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1 Test powtórzeniowy nr 1 Grupa A... imię i nazwisko ucznia...... data klasa W zadaniach 1. 19. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. Informacja do zadań 1. 5. Na wykresie przedstawiono zależność

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Gimnazjum nr 2 w Ryczowie WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z FIZYKI w klasie II gimnazjum str. 1 Dynamika Wymagania z fizyki Klasa

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia. v= s/t RUCH

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM, ROK SZKOLNY 2015/2016, ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM, ROK SZKOLNY 2015/2016, ETAP REJONOWY WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA wpisuje komisja konkursowa po rozkodowaniu pracy! KOD UCZNIA: ETAP II REJONOWY Informacje: 1. Czas rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 11 marca 2010 r. Klasa II

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 11 marca 2010 r. Klasa II ...... kod ucznia... klasa KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY marca 200 r. Klasa II... ilość punktów Drogi uczniu! Przed Tobą zestaw 4 zadań. Pierwsze 0 to zadania zamknięte. Rozwiązanie tych zadań polega na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015. Imię i nazwisko:

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015. Imię i nazwisko: (pieczątka szkoły) Imię i nazwisko:................................. Czas rozwiązywania zadań: 45 minut WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP I SZKOLNY Informacje:

Bardziej szczegółowo

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie LP. PLAN WYNIKOWY Z FIZYKI DLA II KL. GIMNAZJUM MA ROK SZKOLNY 2003/04 TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN 1. Lekcja organizacyjna. 1 2. Opis ruchów prostoliniowych.

Bardziej szczegółowo

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena

1. Dynamika. R treści nadprogramowe. Ocena Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów klasy 2 Gimnazjum w Juszczynie, sposoby sprawdzania osiągnięć, warunki uzyskiwania wyższych stopni Pełna wersja przedmiotowego systemu oceniania (propozycja),

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 5 B

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 5 B DO ZDOYCI 30 PUNKTÓW POWTÓRK PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 5 TE ZDNI Z ETPU SZKOLNEGO KONKURSU GIMNZJLNEGO YŁY KIEDYŚ UŻYTE 1. W pierwszej sekundzie ruchu jednostajnego rowerzysta przebył drogę 3 m. W trzeciej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj/forma zadania Uczeń odczytuje przebytą odległość z wykresów zależności drogi od czasu

Rodzaj/forma zadania Uczeń odczytuje przebytą odległość z wykresów zależności drogi od czasu KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT OCENIANIA - gimnazjum Nr zadania Cele ogólne 1 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych 2 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych 3 I. Wykorzystanie wielkości fizycznych 4 I. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014. Imię i nazwisko:

WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014. Imię i nazwisko: (pieczątka szkoły) Imię i nazwisko:................................. Czas rozwiązywania zadań: 45 minut WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP I SZKOLNY Informacje:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie Ciekawa fizyka - Część 2/1 Tabela wymagań programowych na poszczególne oceny

Przedmiotowe ocenianie Ciekawa fizyka - Część 2/1 Tabela wymagań programowych na poszczególne oceny Przedmiotowe ocenianie Ciekawa fizyka - Część 2/1 Tabela wymagań programowych na poszczególne oceny Rok szkolny 2015/2016 Temat lekcji w podręczniku Wymagania programowe P - podstawowe R - rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2016/2017 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy test zawiera 12 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji.

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Ruch i siły wer. 1

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Ruch i siły wer. 1 Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Znajdź

Bardziej szczegółowo

(t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka w kolejnych przedziałach czasu.

(t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka w kolejnych przedziałach czasu. 1 1 x (m/s) 4 0 4 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 t (s) a) Narysuj wykres a x (t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 27 listopada 2012 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KONKURS FIZYCZNY

SZKOLNY KONKURS FIZYCZNY SZKOLNY KONKURS FIZYCZNY Dla gimnazjum ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI 27 kwietnia 2001r. ETAP I TEST ZAD.1. JeŜeli temperatura topnienia lodu wynosi 0 0 C, to temperatura krzepnięcia wody wynosi: A) 0ºC, B) -

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WŁASNOŚCI MATERII - Uczeń nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych w dalszej nauce. - Wie, że substancja występuje w trzech stanach skupienia. - Wie,

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne z fizyki.

Zadania egzaminacyjne z fizyki. Zadania egzaminacyjne z fizyki. Zad1 Gdy Ala z I a zapyta Cię: Skąd się wzięła ta piękna tęcza na niebie?, odpowiesz: A. to odbicie światła słonecznego od powierzchni kropli deszczu B. to rozszczepienie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian)

Plan wynikowy. 1. Dynamika (8 godz. + 2 godz. (łącznie) na powtórzenie materiału (podsumowanie działu) i sprawdzian) Plan wynikowy Plan wynikowy (propozycja), obejmujący treści nauczania zawarte w podręczniku Spotkania z fizyką, część 2" (a także w programie nauczania), jest dostępny na stronie internetowej www.nowaera.pl

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. I. Cele lekcji

Scenariusz lekcji. I. Cele lekcji Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadoości Uczeń wie: jakie są skutki wzajenych oddziaływań iędzy ciałai, jaka jest treść I zasady dynaiki Newtona, jaka jest treść zasady bezwładności, co to jest bezwładność,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m.

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m. Imię i nazwisko Data Klasa Wersja A Sprawdzian 1. 1. Orbita każdej planety jest elipsą, a Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk. Treść tego prawa podał a) Kopernik. b) Newton. c) Galileusz. d) Kepler..

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z fizyki Przedmiotowy system oceniania z fizyki Klasa II semestr I Szczegółowe wymagania na poszczególne stopnie (oceny) 1. Kinematyka wskazuje w otaczającej rzeczywistości przykłady ruchu odróżnia pojęcia: tor,

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: ... WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP I SZKOLNY

Imię i nazwisko: ... WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP I SZKOLNY (pieczątka szkoły) Imię i nazwisko:.................................. Klasa.................................. Czas rozwiązywania zadań: 45 minut WOJEWÓDZKI KONKURS Z FIZYKI Z ASTRONOMIĄ DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

1. Dynamika WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Uczeń:

1. Dynamika WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Uczeń: WYMAGANIA PROGRAMOWE Z FIZYKI W KLASIE II GIMNAZJUM 1. Dynamika Ocena posługuje się symbolem siły i jej jednostką w układzie SI odróżnia statyczne i dynamiczne skutki oddziaływań, podaje przykłady skutków

Bardziej szczegółowo

14P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do grawitacji)

14P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do grawitacji) Włodzimierz Wolczyński 14P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM PODSTAWOWY (od początku do grawitacji) Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła

Test sprawdzający wiedzę z fizyki z zakresu gimnazjum autor: Dorota Jeziorek-Knioła Test. ( p.) Wzdłuż wiszących swobodnie drutów telefonicznych przesuwa się fala z prędkością 4 s m. Odległość dwóch najbliższych grzbietów fali wynosi 00 cm. Okres i częstotliwość drgań wynoszą: A. 4 s;

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 18.11.2015 R. 1. Test konkursowy zawiera 23 zadania. Są to zadania zamknięte i otwarte.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia

DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia DZIAŁ TEMAT NaCoBeZu kryteria sukcesu w języku ucznia 1. Organizacja pracy na lekcjach fizyki w klasie drugiej. Zapoznanie z wymaganiami na poszczególne oceny. Czym zajmuje się fizyka? Wiem, czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Rodzaje zadań w nauczaniu fizyki

Rodzaje zadań w nauczaniu fizyki Jan Tomczak Rodzaje zadań w nauczaniu fizyki Typologia zadań pisemnych wg. prof. B. Niemierki obejmuje 2 rodzaje, 6 form oraz 15 typów zadań. Rodzaj: Forma: Typ: Otwarte Rozszerzonej odpowiedzi - czynności

Bardziej szczegółowo

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii:

3. Przejścia fazowe pomiędzy trzema stanami skupienia materii: Temat: Zmiany stanu skupienia. 1. Energia sieci krystalicznej- wielkość dzięki której można oszacować siły przyciągania w krysztale 2. Energia wiązania sieci krystalicznej- ilość energii potrzebnej do

Bardziej szczegółowo

Konkurs fizyczny - gimnazjum. 2018/2019. Etap rejonowy

Konkurs fizyczny - gimnazjum. 2018/2019. Etap rejonowy UWAGA: W zadaniach o numerach od 1 do 7 spośród podanych propozycji odpowiedzi wybierz i zaznacz tą, która stanowi prawidłowe zakończenie ostatniego zdania w zadaniu. Zadanie 1. (0 1pkt.) Podczas testów

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. na poszczególne oceny z fizyki w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Klasa II na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Spotkania z fizyką, Nowa Era. Uczeń, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18

Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18 Przemiany energii w zjawiskach cieplnych. 1/18 Średnia energia kinetyczna cząsteczek Średnia energia kinetyczna cząsteczek to suma energii kinetycznych wszystkich cząsteczek w danej chwili podzielona przez

Bardziej szczegółowo

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych 1. Paweł trzyma w ręku teczkę siłą 20N zwróconą do góry. Ciężar teczki ma wartośd: a) 0N b) 10N c) 20N d) 40N 2. Wypadkowa sił działających na teczkę trzymaną

Bardziej szczegółowo

ZADANIA KOŁO FIZYCZNE 1

ZADANIA KOŁO FIZYCZNE 1 ZADANIA KOŁO FIZYCZNE 1 EWA LUTKIEWICZ IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Na specjalnie przygotowanym torze testowano nowy samochód. Na wykresie przedstawiono zależność prędkości tego samochodu od czasu

Bardziej szczegółowo

Konkurs Fizyczny dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2016/2017

Konkurs Fizyczny dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 Drogi Uczniu! Konkurs Fizyczny dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 216/217 Etap szkolny Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań prosimy, żebyś zapoznał się z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości z klasy I. Temat: Ruchy prostoliniowe. Obliczenia

Powtórzenie wiadomości z klasy I. Temat: Ruchy prostoliniowe. Obliczenia Powtórzenie wiadomości z klasy I Temat: Ruchy prostoliniowe. Obliczenia Ruch jest względny 1.Ruch i spoczynek są pojęciami względnymi. Można jednocześnie być w ruchu względem jednego ciała i w spoczynku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/2012

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/2012 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2011/2012 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 22 listopada 2011 r. 90 minut Informacje dla ucznia

Bardziej szczegółowo

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO KOD UCZNIA KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO II ETAP REJONOWY 6 grudnia 2017 r. Uczennico/Uczniu: 1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut. 2. Pisz długopisem/piórem

Bardziej szczegółowo