Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych"

Transkrypt

1

2 Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu danych zawartych w Informatorze należy podać źródło.

3 Szanowni Państwo Informator Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2011 r. jest kontynuacją wydawanych od 1965 r. publikacji zawierających dane statystyczne dotyczące ochrony zdrowia. Zakres informacji wyznacza: ustawa o statystyce publicznej oraz program badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Informator przedstawia m. in. dane dotyczące sytuacji demograficznej, infrastruktury ochrony zdrowia, personelu. Publikacja - jeśli nie zaznaczono inaczej - nie zawiera danych dot. działalności zakładów opieki zdrowotnej podlegających MSWiA, MON i MS. Na jakość informacji zawartych w Informatorze rzutuje kompletność i rzetelność danych statystycznych przekazanych przez podmioty zobowiązane do sprawozdawczości 1. Dla lepszego zobrazowania prezentowanych informacji dane liczbowe zostały zilustrowane wykresami. Dziękujemy współpracującym z nami Instytucjom za udostępnienie materiałów, które pozwoliły na wzbogacenie zawartości publikacji. Wyrażamy przekonanie, że dane demograficzne i epidemiologiczne przedstawione w niniejszej edycji będą przydatne w Państwa pracy, jak również w kreowaniu polityki zdrowotnej na terenie naszego województwa. Jesteśmy zainteresowani Państwa opinią na temat treści i formy Informatora. Oczekujemy na uwagi i propozycje zmian, które postaramy się wykorzystać w kolejnych edycjach publikacji. Autorzy 1 Zbieralność sprawozdań statystycznych wyniosła: z publicznych zakładów opieki zdrowotnej 100%, z pozostałych ok. 80% (t. j. NZOZ oraz z tych Praktyk Lekarskich, Pielęgniarskich, które zawarły kontrakty na świadczenie usług medycznych z NFZ), (sprawozdania zgromadzono w Oddziale Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Wydział Zdrowia Mazowiecki Urząd Wojewódzki w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2011 r. - wybrane aspekty - Dział 1.29 Zdrowie i Ochrona Zdrowia(Dz. U. Nr 239, poz z późn. zm.) 1

4 I DEMOGRAFIA 2

5 TABL.I.1. LUDNOŚĆ POLSKI WG PŁCI, MIEJSCA ZAMIESZKANIA I WIEKU W 2011 R. Stan w dniu 31.XII Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś w liczbach bezwzględnych Ogółem w tym i więcej Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 3

6 TABL.I.2. LUDNOŚĆ WOJ. MAZOWIECKIEGO WG PŁCI, MIEJSCA ZAMIESZKANIA I WIEKU W 2011 R. Stan w dniu 31.XII Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś w liczbach bezwzględnych Ogółem w tym i więcej Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 4

7 TABL.I.3. STRUKTURA LUDNOŚCI POLSKI WG PŁCI I WIEKU W 2011 R. Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety w odsetkach Liczba kobiet na 100 mężczyzn Udział % ludności wsi Ogółem , ,4 5,7 5, ,1 w tym 0 1,0 1,1 0, , ,7 5,0 4, , ,0 5,3 4, , ,0 6,3 5, , ,2 7,6 6, , ,4 8,8 8, , ,2 8,5 7, , ,4 7,8 7, , ,3 6,5 6, , ,3 6,5 6, , ,4 7,5 7, , ,6 7,5 7, , ,4 6,1 6, , ,8 3,4 4, , ,4 2,9 4, , ,0 2,3 3, , ,2 1,5 2, ,7 85 i więcej 1,4 0,8 2, ,4 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 5

8 TABL.I.4. STRUKTURA LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO WG PŁCI I WIEKU W 2011 R. Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety w odsetkach Liczba kobiet na 100 mężczyzn Udział % ludności wsi Ogółem , ,7 6,1 5, ,4 w tym 0 1,1 1,2 1, , ,9 5,2 4, , ,8 5,2 4, , ,6 6,0 5, , ,7 7,2 6, , ,3 8,7 8, , ,5 8,8 8, , ,8 8,1 7, , ,2 6,5 5, , ,9 6,1 5, , ,0 7,1 6, , ,6 7,5 7, , ,3 6,0 6, , ,9 3,5 4, , ,5 2,9 4, , ,2 2,5 3, , ,5 1,8 3, ,5 85 i więcej 1,7 1,0 2, ,6 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 6

9 WYKRES 1. LUDNOŚĆ WG PŁCI I WIEKU W POLSCE W 2011 R. KOBIETY Liczba ludności Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 7 MĘŻCZYŹNI i w ięcej Liczba ludności

10 WYKRES 2. LUDNOŚĆ MIAST I WSI W POLSCE W 2011 R. MIASTA Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Liczba ludności WIEŚ i w ięcej Liczba ludności

11 TABL.I.5. STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI POLSKI W 2011 R. Wyszczególnienie Ludność stan w dniu 31 XII Urodzenia żywe Ogółem Zgony w tym niemowląt *) Przyrost naturalny (2-3) Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Mężczyźni Kobiety Wieś Mężczyźni Kobiety Na 1000 ludności Ogółem X 10,08 9,75 4,73 0,34 Miasta X 9,64 9,64 4,69 0,01 Wieś X 10,76 9,92 4,78 0,84 *) Współczynnik zgonów niemowląt wykazano na 1000 urodzeń żywych Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 9

12 TABL.I.6-1. STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO W 2011 R. Wyszczególnienie Ludność stan w dniu 31 XII Urodzenia żywe Ogółem Zgony w tym niemowląt *) Przyrost naturalny (2-3) Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Mężczyźni Kobiety Wieś Mężczyźni Kobiety Na ludności Ogółem X 10,86 10,06 3,41 0,79 Miasta X 10,92 9,63 3,65 1,30 Wieś X 10,74 10,85 2,96-0,11 *) Współczynnik zgonów niemowląt wykazano na 1000 urodzeń żywych Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 10

13 Miejsce zamieszkania TABL.I.6-2. STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO W LATACH Ludność (stan 31 XII) Wskaźnik dynamiki 2007 = 100,0 poprzedni rok = 100, Ogółem ,0 101,9 100,4 100,8 Miasta ,9 101,1 100,3 100,2 Wieś ,4 103,3 100,5 101,9 Urodzenia Ogółem ,2 103,8 101,5 94,2 Miasta ,0 104,3 101,5 94,8 Wieś ,5 102,9 101,7 93,2 Zgony ogółem Ogółem ,0 100,5 97,7 99,4 Miasta ,1 100,0 97,8 98,9 Wieś ,9 101,3 97,6 100,3 Zgony niemowląt Ogółem ,2 72,8 93,2 71,2 Miasta ,6 87,1 81,1 84,9 Wieś ,8 53,1 117,3 52,2 Przyrost naturalny Ogółem X X X X Miasta X X X X Wieś X X X X Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 11

14 Miejsce zamieszkania TABL.I.6-3. WSPÓŁCZYNNIKI RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W LATACH Urodzenia żywe na ludności Wskaźnik dynamiki 2007 = 100,0 poprzedni rok = 100, Ogółem 10,66 11,32 11,49 11,63 10,86 109,1 101,9 101,2 93,4 Miasta 10,61 11,37 11,44 11,58 10,92 109,1 102,9 101,2 94,3 Wieś 10,75 11,23 11,58 11,72 10,74 109,0 99,9 101,2 91,6 Zgony ogółem na ludności Ogółem 10,22 10,26 10,49 10,22 10,06 100,0 98,4 97,4 98,4 Miasta 9,77 10,03 10,04 9,79 9,63 100,2 98,6 97,5 98,4 Wieś 11,05 10,69 11,31 10,99 10,85 99,5 98,2 97,2 98,7 Zgony niemowląt na urodzeń żywych Ogółem 4,86 4,85 4,91 4,51 3,41 92,8 70,2 91,9 75,6 Miasta 4,37 4,57 5,10 4,08 3,65 93,4 83,5 80,0 89,5 Wieś 5,74 5,37 4,58 5,28 2,96 92,0 51,6 115,3 56,1 Przyrost naturalny na ludności Ogółem 0,44 1,05 1,00 1,41 0,79 X X X X Miasta 0,85 1,34 1,41 1,79 1,30 X X X X Wieś -0,29 0,54 0,27 0,72-0,11 X X X X *) Współczynnik zgonów niemowląt wykazano na 1000 urodzeń żywych Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 12

15 TABL.I.7. STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO WG POWIATÓW W 2011 R. Wyszczególnienie Ludność stan w dniu 31 XII Urodzenia żywe Ogółem Zgony w tym niemowląt *) Przyrost naturalny (2-3) Powiaty ziemskie Mężczyźni Kobiety Na ludności X 10,85 10,08 3,33 0,77 Białobrzeski Mężczyźni Kobiety Na ludności X 11,71 10,68 2,52 1,03 Ciechanowski mężczyźni kobiety na ludności X 10,37 10,61 5,27-0,24 Garwoliński mężczyźni kobiety na ludności X 12,48 10,09 2,95 2,40 Gostyniński mężczyźni kobiety na ludności X 8,98 10,96 4,74-1,98 Grodziski mężczyźni kobiety na ludności X 10,30 9,71 5,65 0,59 Grójecki mężczyźni kobiety na ludności X 10,49 11,51 2,90-1,02 Kozienicki mężczyźni kobiety na ludności X 10,15 10,41 1,57-0,26 Legionowski mężczyźni kobiety na ludności X 11,19 7,79 2,49 3,41 Lipski mężczyźni kobiety na 1000 ludności X 8,92 12,97 9,26-4,05 13

16 TABL.I.7. STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO WG POWIATÓW W 2011 R. (c.d.) Wyszczególnienie Ludność stan w dniu 31 XII Urodzenia żywe Ogółem Zgony w tym niemowląt *) Przyrost naturalny (2-3) Łosicki mężczyźni kobiety na ludności X 10,82 13, ,18 Makowski mężczyźni kobiety na ludności X 10,99 11, ,89 Miński mężczyźni kobiety na ludności X 11,76 10,32 1,73 1,44 Mławski mężczyźni kobiety na ludności X 11,25 11,84 4,75-0,59 Nowodworski mężczyźni kobiety na ludności X 11,30 9,49 3,41 1,81 Ostrołęcki mężczyźni kobiety na ludności X 11,37 10,14 4,02 1,23 Ostrowski mężczyźni kobiety na ludności X 9,98 10,71 1,33-0,73 Otwocki mężczyźni kobiety na ludności X 10,73 9,69 5,40 1,03 Piaseczyński mężczyźni kobiety na ludności X 11,67 7,93 5,73 3,73 Płocki mężczyźni kobiety na ludności X 9,86 10,23 1,84-0,37 14

17 TABL.I.7. STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO WG POWIATÓW W 2011 R. (c.d.) Wyszczególnienie Ludność stan w dniu 31 XII Urodzenia żywe Ogółem Zgony w tym niemowląt *) Przyrost naturalny (2-3) Płoński mężczyźni kobiety na ludności X 9,67 11,25 5,79-1,58 Pruszkowski mężczyźni kobiety na 1000 ludności X 11,37 8,53 1,14 2,83 Przasnyski mężczyźni kobiety na ludności X 11,05 10,52 3,34 0,54 Przysuski mężczyźni kobiety na ludności X 9,06 12,47 2,53-3,42 Pułtuski mężczyźni kobiety na ludności X 10,87 10,17 1,79 0,70 Radomski mężczyźni kobiety na ludności X 10,72 9,15 0,62 1,58 Siedlecki mężczyźni kobiety na ludności X 11,44 11,06 1,07 0,38 Sierpecki mężczyźni kobiety na ludności X 9,43 9,81 5,91-0,37 Sochaczewski mężczyźni kobiety na ludności X 10,45 11,40 2,25-0,95 Sokołowski mężczyźni kobiety na ludności X 9,49 12,30 9,28-2,82 15

18 TABL.I.7. STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO WG POWIATÓW W 2011 R. (c.d.) Wyszczególnienie Ludność stan w dniu 31 XII Urodzenia żywe Ogółem Zgony w tym niemowląt *) Przyrost naturalny (2-3) Szydłowiecki mężczyźni kobiety na ludności X 10,81 10,62 9,07 0,20 Warszawski Zachodni mężczyźni kobiety na ludności X 9,55 8,71 1,95 0,84 Węgrowski mężczyźni kobiety na ludności X 10,85 11,91 4,05-1,06 Wołomiński mężczyźni kobiety na ludności X 12,29 8,20 1,85 4,09 Wyszkowski mężczyźni kobiety na ludności X 11,20 9,81 6,06 1,38 Zwoleński mężczyźni kobiety na ludności X 10,00 12,10 5,36-2,09 Żuromiński mężczyźni kobiety na 1000 ludności X 10,53 10,51 4,68 0,02 Żyrardowski mężczyźni kobiety na ludności X 10,76 11,67 4,86-0,92 16

19 TABL.I.7. STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO WG POWIATÓW W 2011 R. (dok.) Wyszczególnienie Ludność stan w dniu 31 XII Urodzenia żywe Ogółem Zgony w tym niemowląt *) Przyrost naturalny (2-3) Powiaty grodzkie mężczyźni kobiety na ludności X 10,86 10,04 3,51 0,82 M. Ostrołęka mężczyźni kobiety na ludności X 10,29 6,97 1,81 3,32 M. Płock mężczyźni kobiety na ludności X 9,89 8,96 3,25 0,92 M. Radom mężczyźni kobiety na ludności X 9,73 10,14 5,58-0,41 M. Siedlce mężczyźni kobiety na ludności X 11,34 7,19 1,15 4,15 M. st. Warszawa mężczyźni kobiety na ludności X 11,08 10,33 3,45 0,75 *) Współczynnik zgonów niemowląt wykazano na 1000 urodzeń żywych Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 17

20 WYKRES 3. LICZBA KOBIET NA 100 MĘŻCZYZN W POLSCE I WOJ. MAZOWIECKIM WG WIEKU W 2011 R i więcej Polska woj. mazowieckie Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 18

21 WYKRES 4. WSPÓŁCZYNNIKI RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI POLSKI I WOJ. MAZOWIECKIEGO WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 2011 R. Ogółem na ludności ,08 10,86 9,75 10, ,73 4 3, Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny 0,34 0,79 Polska Miasta woj. mazowieckie ,92 9,64 9,64 9, ,69 3, Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny 0,01 1,30 Polska woj. mazowieckie Wieś ,76 10,74 10,85 9,92 6 4, ,96 0,84-0,11 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny Polska woj. mazowieckie Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 19

22 WYKRES 5. WSPÓŁCZYNNIKI RUCHU NATURALNEGO LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W LATACH Ogółem na ludności ,66 11,32 11,49 11,63 10,86 10,22 10,26 10,49 10,22 10, ,86 4,85 4,91 4,51 3,41 2 0,44 1,05 1,00 1,41 0,79 0 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny Miasta ,61 11,37 11,44 11,58 10,92 9,77 10,03 10,04 9,79 9, ,37 4,57 5,10 4,08 3,65 0,85 1,34 1,41 1,79 1,30 0 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny Wieś ,75 11,23 11,58 11,72 10,74 11,05 10,69 11,31 10,99 10, ,74 5,37 4,58 5,28 2,96-0,29 0,54 0,27 0,72 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny -0, Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 20

23 TABL.I.8. LUDNOŚĆ W POWIATACH WOJ. MAZOWIECKIEGO WG PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 2011 R. Stan w dniu 31.XII Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś Mężczyźni Kobiety Razem Miasta Wieś Razem Miasta Wieś Województwo: w tysiącach , , , , ,4 907, , ,8 912, , , , , ,9 909, , ,8 915, , , , , ,1 913, , ,3 919, , , , , ,5 916, , ,0 923, , , , , ,6 920, , ,1 927, , , , , ,3 925, , ,4 931, , , , , ,8 943, , ,3 948,7 Powiaty: w tysiącach Białobrzeski 33,8 8,1 25,7 17,1 4,0 13,0 16,8 4,1 12,7 Ciechanowski 91,4 48,4 42,9 44,9 23,2 21,8 46,4 25,3 21,2 Garwoliński 108,5 30,5 78,1 53,9 14,8 39,1 54,7 15,7 39,0 Gostyniński 46,8 19,3 27,5 22,8 9,2 13,6 24,0 10,1 13,9 Grodziski 86,5 49,9 36,6 41,3 23,3 18,0 45,1 26,6 18,6 Grójecki 98,6 34,3 64,3 48,6 16,4 32,1 50,0 17,9 32,1 Kozienicki 62,5 18,6 43,9 31,0 9,0 22,1 31,5 9,6 21,9 Legionowski 108,4 57,8 50,6 52,3 27,5 24,8 56,0 30,3 25,8 Lipski 36,2 5,9 30,3 18,0 2,9 15,1 18,2 3,1 15,2 Łosicki 32,6 7,2 25,4 16,2 3,4 12,8 16,3 3,7 12,6 Makowski 47,0 13,0 34,0 23,5 6,2 17,3 23,5 6,8 16,7 Miński 148,1 65,3 82,8 72,3 31,1 41,2 75,8 34,3 41,6 Mławski 74,7 30,9 43,8 36,8 14,8 22,0 37,9 16,2 21,8 Nowodworski 78,1 39,1 38,9 38,1 18,9 19,2 39,9 20,2 19,8 Ostrołęcki 87,6 3,1 84,5 44,5 1,5 42,9 43,2 1,6 41,6 Ostrowski 75,4 24,9 50,5 37,4 12,0 25,4 38,0 13,0 25,1 Otwocki 121,2 74,8 46,4 58,0 35,3 22,7 63,2 39,5 23,7 Piaseczyński 166,2 76,4 89,8 79,5 35,9 43,6 86,7 40,5 46,2 Płocki 110,4 9,9 100,5 54,9 4,8 50,1 55,5 5,1 50,4 Płoński 89,2 27,2 62,0 44,0 12,9 31,1 45,2 14,3 30,9 Pruszkowski 155,5 94,3 61,2 73,9 44,4 29,5 81,6 49,9 31,7 Przasnyski 54,0 20,4 33,6 26,9 9,8 17,1 27,1 10,6 16,5 Przysuski 43,5 6,2 37,3 21,6 3,0 18,6 21,9 3,2 18,6 Pułtuski 51,3 19,2 32,2 25,4 9,2 16,2 25,9 10,0 15,9 21

24 TABL.I.8. LUDNOŚĆ W POWIATACH WOJ. MAZOWIECKIEGO WG PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA W 2011 R. (dok.) Stan w dniu 31.XII Mężczyźni Kobiety Ogółem Miasta Wieś Wyszczególnienie Razem Miasta Wieś Razem Miasta Wieś w tysiącach Radomski 150,0 29,1 120,9 74,6 14,1 60,6 75,4 15,0 60,4 Siedlecki 81,8 1,8 80,0 41,2 0,9 40,3 40,6 0,9 39,7 Sierpecki 53,8 18,8 35,0 26,4 8,9 17,5 27,4 9,9 17,5 Sochaczewski 85,1 38,0 47,1 41,4 18,1 23,3 43,7 19,9 23,8 Sokołowski 56,6 21,0 35,6 28,1 10,1 18,0 28,6 10,9 17,7 Szydłowiecki 40,8 12,3 28,5 20,3 6,0 14,3 20,5 6,3 14,2 Warszawski Zachodni 108,3 39,1 69,1 52,2 18,5 33,6 56,1 20,6 35,5 Węgrowski 68,0 19,6 48,4 33,9 9,5 24,4 34,1 10,1 24,0 Wołomiński 222,5 150,9 71,6 107,4 71,8 35,6 115,1 79,1 36,0 Wyszkowski 73,8 27,3 46,4 36,5 13,2 23,3 37,2 14,1 23,1 Zwoleński 37,2 8,2 29,0 18,5 3,9 14,6 18,6 4,3 14,4 Żuromiński 40,4 11,0 29,4 20,0 5,3 14,6 20,4 5,7 14,8 Żyrardowski 76,6 47,9 28,7 36,6 22,4 14,2 40,0 25,5 14,5 Miasta na prawach powiatów w tysiącach m. st. Warszawa 1 708, ,5 x 783,8 783,8 x 924,7 924,7 x Ostrołęka 53,4 53,4 x 25,7 25,7 x 27,8 27,8 x Płock 124,3 124,3 x 58,9 58,9 x 65,4 65,4 x Radom 220,6 220,6 x 105,0 105,0 x 115,6 115,6 x Siedlce 76,5 76,5 x 36,2 36,2 x 40,3 40,3 x Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 22

25 TABL.I.9. ODSETEK MĘŻCZYZN I KOBIET WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W POWIATACH WOJ. MAZOWIECKIEGO W 2011 R. Stan w dniu 31.XII Wyszczególnienie Ludność Mężczyźni Kobiety ogółem w w tym ogółem w w tym ogółem w w tym tys. miasta % wieś % tys. miasta % wieś % tys. miasta % wieś % Białobrzeski 33,8 24,0 76,0 17,1 23,4 76,0 16,8 24,4 75,6 Ciechanowski 91,4 53,0 46,9 44,9 51,7 48,6 46,4 54,5 45,7 Garwoliński 108,5 28,1 72,0 53,9 27,5 72,5 54,7 28,7 71,3 Gostyniński 46,8 41,2 58,8 22,8 40,4 59,6 24,0 42,1 57,9 Grodziski 86,5 57,7 42,3 41,3 56,4 43,6 45,1 59,0 41,2 Grójecki 98,6 34,8 65,2 48,6 33,7 66,0 50,0 35,8 64,2 Kozienicki 62,5 29,8 70,2 31,0 29,0 71,3 31,5 30,5 69,5 Legionowski 108,4 53,3 46,7 52,3 52,6 47,4 56,0 54,1 46,1 Lipski 36,2 16,3 83,7 18,0 16,1 83,9 18,2 17,0 83,5 Łosicki 32,6 22,1 77,9 16,2 21,0 79,0 16,3 22,7 77,3 Makowski 47,0 27,7 72,3 23,5 26,4 73,6 23,5 28,9 71,1 Miński 148,1 44,1 55,9 72,3 43,0 57,0 75,8 45,3 54,9 Mławski 74,7 41,4 58,6 36,8 40,2 59,8 37,9 42,7 57,5 Nowodworski 78,1 50,1 49,8 38,1 49,6 50,4 39,9 50,6 49,6 Ostrołęcki 87,6 3,5 96,5 44,5 3,4 96,4 43,2 3,7 96,3 Ostrowski 75,4 33,0 67,0 37,4 32,1 67,9 38,0 34,2 66,1 Otwocki 121,2 61,7 38,3 58,0 60,9 39,1 63,2 62,5 37,5 Piaseczyński 166,2 46,0 54,0 79,5 45,2 54,8 86,7 46,7 53,3 Płocki 110,4 9,0 91,0 54,9 8,7 91,3 55,5 9,2 90,8 Płoński 89,2 30,5 69,5 44,0 29,3 70,7 45,2 31,6 68,4 Pruszkowski 155,5 60,6 39,4 73,9 60,1 39,9 81,6 61,2 38,8 Przasnyski 54,0 37,8 62,2 26,9 36,4 63,6 27,1 39,1 60,9 Przysuski 43,5 14,3 85,7 21,6 13,9 86,1 21,9 14,6 84,9 Pułtuski 51,3 37,4 62,8 25,4 36,2 63,8 25,9 38,6 61,4 Radomski 150,0 19,4 80,6 74,6 18,9 81,2 75,4 19,9 80,1 Siedlecki 81,8 2,2 97,8 41,2 2,2 97,8 40,6 2,2 97,8 23

26 TABL.I.9. ODSETEK MĘŻCZYZN I KOBIET WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA W POWIATACH WOJ. MAZOWIECKIEGO W 2011 R. Stan w dniu 31.XII Wyszczególnienie Ludność Mężczyźni Kobiety ogółem w w tym ogółem w w tym ogółem w w tym tys. miasta % wieś % tys. miasta % wieś % tys. miasta % wieś % Sierpecki 53,8 34,9 65,1 26,4 33,7 66,3 27,4 36,1 63,9 Sochaczewski 85,1 44,7 55,3 41,4 43,7 56,3 43,7 45,5 54,5 Sokołowski 56,6 37,1 62,9 28,1 35,9 64,1 28,6 38,1 61,9 Szydłowiecki 40,8 30,1 69,9 20,3 29,6 70,4 20,5 30,7 69,3 Warszawski Zachodni 108,3 36,1 63,8 52,2 35,4 64,4 56,1 36,7 63,3 Węgrowski 68,0 28,8 71,2 33,9 28,0 72,0 34,1 29,6 70,4 Wołomiński 222,5 67,8 32,2 107,4 66,9 33,1 115,1 68,7 31,3 Wyszkowski 73,8 37,0 62,9 36,5 36,2 63,8 37,2 37,9 62,1 Zwoleński 37,2 22,0 78,0 18,5 21,1 78,9 18,6 23,1 77,4 Żuromiński 40,4 27,2 72,8 20,0 26,5 73,0 20,4 27,9 72,5 Żyrardowski 76,6 62,5 37,5 36,6 61,2 38,8 40,0 63,8 36,3 Miasta na prawach powiatów m. st. Warszawa 1 708,5 100,0 x 783,8 100,0 x 924,7 100,0 x Ostrołęka 53,4 100,0 x 25,7 100,0 x 27,8 100,0 x Płock 124,3 100,0 x 58,9 100,0 x 65,4 100,0 x Radom 220,6 100,0 x 105,0 100,0 x 115,6 100,0 x Siedlce 76,5 100,0 x 36,2 100,0 x 40,3 100,0 x Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 24

27 TABL.I.10. LUDNOŚĆ POLSKI WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA, PŁCI I WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W 2011 R. Stan w dniu 31.XII A. Liczby bezwzględne Wiek Ogółem Miasta Wieś Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Ogółem Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny B. Odsetki Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Przedprodukcyjny 18,5 19,6 17,5 16,9 18,2 15,7 21,1 21,7 20,5 Produkcyjny 64,2 69,5 59,2 64,8 70,3 59,8 63,2 68,4 58,1 Poprodukcyjny 17,3 10,8 23,3 18,3 11,5 24,5 15,6 9,9 21,4 Wiek Przedprodukcyjny: M i K 0-17 lat Produkcyjny: M lat K lat Poprodukcyjny: M 65 i więcej K 60 i więcej M-mężczyźni K-kobiety Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 25

28 TABL.I.11. LUDNOŚĆ WOJ. MAZOWIECKIEGO WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA, PŁCI I WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W 2011 R. Stan w dniu 31.XII A. Liczby bezwzględne Wiek Ogółem Miasta Wieś Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Ogółem Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny B. Odsetki Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Przedprodukcyjny 18,6 19,9 17,4 17,1 18,8 15,7 21,3 21,9 20,7 Produkcyjny 63,3 68,5 58,5 63,7 69,0 59,2 62,4 67,6 57,1 Poprodukcyjny 18,1 11,6 24,1 19,1 12,2 25,1 16,3 10,5 22,2 Wiek Przedprodukcyjny: M i K 0-17 lat Produkcyjny: M lat K lat Poprodukcyjny: M 65 i więcej K 60 i więcej M-mężczyźni K-kobiety Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 26

29 TABL.I LUDNOŚĆ WOJ.MAZOWIECKIEGO WG PŁCI I WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W LATACH Wyszczególnienie Wskaźnik dynamiki 2007 = 100,0 poprzedni rok = 100,0 Liczby bezwzględne Wiek przedprodukcyjny Ogółem ,5 99,6 99,8 101,1 Mężczyźni ,8 99,6 100,1 100,9 Kobiety ,2 99,5 99,6 101,3 Wiek produkcyjny Ogółem ,8 101,0 100,2 100,3 Mężczyźni ,7 102,3 100,5 100,6 Kobiety ,7 99,7 99,8 99,9 Wiek poprodukcyjny Ogółem ,0 107,6 101,8 102,5 Mężczyźni ,6 103,1 100,4 102,5 Kobiety ,1 109,7 102,5 102,5 Wiek Przedprodukcyjny: M i K 0-17 lat Produkcyjny: M lat K lat Poprodukcyjny: M 65 i więcej K 60 i więcej M-mężczyźni K-kobiety Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 27

30 TABL.I LUDNOŚĆ WOJ.MAZOWIECKIEGO WG MIEJSCA ZAMIESZKANIA I WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W LATACH Wskaźnik dynamiki Miejsce zamieszkania 2007 = 100,0 poprzedni rok = 100,0 Liczby bezwzględne Wiek przedprodukcyjny Miasta (M) ,1 101,0 100,8 99,9 Miasta (K) ,5 100,8 100,5 100,3 Wieś (M) ,6 97,8 99,1 102,3 Wieś (K) ,0 97,7 98,4 102,9 Wiek produkcyjny Miasta (M) ,4 100,0 100,0 99,6 Miasta (K) ,2 97,3 99,3 99,1 Wieś (M) ,1 106,5 101,3 102,4 Wieś (K) ,0 104,7 100,9 101,6 Wiek poprodukcyjny Miasta (M) ,5 106,8 101,1 104,2 Miasta (K) ,0 115,3 103,0 103,0 Wieś (M) ,0 95,3 99,3 99,3 Wieś (K) ,5 105,9 101,4 101,3 Wiek Przedprodukcyjny: M i K 0-17 lat Produkcyjny: M lat K lat Poprodukcyjny: M 65 i więcej K 60 i więcej M-mężczyźni K-kobiety Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 28

31 II ZGONY 29

32 TABL.II.1. ZGONY WG PRZYCZYN I WIEKU LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO W 2010 R. * Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych 60 i więcej Ogółem 1 018,3 100,00% Struktura według wieku X X 100% 0,60% 0,14% 0,26% 1,08% 1,87% 4,09% 12,51% 79,45% I. Choroby zakaźne i pasożytnicze A00 - B99 w tym: gruźlica układu oddechowego A15 - A16 10,6 1,05% ,4 0,13% posocznica A40 - A41 7,1 0,69% Wirusowe zapalenie wątroby B15 - B19 0,7 0,07% II. Nowotwory C00 - D48 251,6 24,71% w tym: nowotwory złośliwe C00 - C97 247,2 24,27% w tym: żołądka C16 12,3 1,21% okrężnicy, prostnicy, odbytu C18 - C21 27,4 2,70% trzustki C25 12,4 1,22% tchawicy, oskrzela, płuc C33 - C34 64,1 6,29% sutka C50 15,3 1,50% gruczołu krokowego C61 9,8 0,96% pęcherza moczowego C67 8,3 0,81% białaczka C91 - C95 6,7 0,66%

33 TABL.II.1. ZGONY WG PRZYCZYN I WIEKU LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO W 2010 R. * Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem (c.d.) W wieku lat w liczbach bezwzględnych 60 i więcej III. Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych D50 - D89 1,1 0,11% w tym: anemia D50 - D64 0,5 0,05% IV. Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej E00 - E90 16,4 1,61% w tym: cukrzyca E10 - E14 15,5 1,53% V. Zaburzenia psychiczne F01 - F99 w tym: spowodowane substancjami psychoaktywnymi F10 - F19 VI. Choroby układu nerwowego G00 - G99 w tym: zapalenie opon mózgowych G00 - G03 1,6 0,16% ,5 0,15% ,9 1,17% ,3 0,03% choroba Alzheimera G30 3,7 0,36%

34 TABL.II.1. ZGONY WG PRZYCZYN I WIEKU LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO W 2010 R. * Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem (c.d.) W wieku lat w liczbach bezwzględnych 60 i więcej VIII. Choroby układu krążenia I00 - I99 w tym: choroba nadciśnieniowa I10 - I14 choroba niedokrwienna serca I20 - I25 choroby naczyń mózgowych I60 - I69 IX. Choroby układu oddechowego J00 - J99 471,9 46,34% ,6 2,42% ,6 11,75% ,9 10,49% miażdżyca I70 27,4 2,70% w tym: zapalenie płuc J12 - J18 przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40 - J47 X. Choroby układu trawiennego K00 - K93 w tym: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy K25 - K27 66,5 6,53% ,3 3,96% ,2 1,98% ,8 4,59% ,0 0,49% choroby wątroby K70 - K76 16,9 1,66% XI. Choroby skóry i tkanki podskórnej L00 - L99 0,5 0,05%

35 TABL.II.1. ZGONY WG PRZYCZYN I WIEKU LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO W 2010 R. * (dok.) Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat i więcej w liczbach bezwzględnych XII. Choroby układu kostnostawowego mięśni i tkanki łącznej M00 - M99 XIII. Choroby układu moczowopłciowego N00 - N99 w tym: choroby kłębuszków nerkowych i choroby nerek N00 - N15 XIV. Ciąża, poród i połóg O00 - O99 XV. Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym P00 - P96 XVI. Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenie i aberracje chromosomowe Q00 - Q99 XVII. Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99 XVIII. Zewnętrzne przyczyny zgonu V01 - Y98 w tym: wypadki komunikacyjne V01 - V99 1,4 0,14% ,1 1,58% ,7 0,16% ,0 0,00% ,8 0,27% ,3 0,22% ,5 4,96% ,3 6,51% ,9 1,37% samobójstwa X60 - X84 14,9 1,46% * brak danych za 2011 r. Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 33

36 TABL.II.2. WYBRANE PRZYCZYNY ZGONÓW W POLSCE I WOJ. MAZOWIECKIM W 2010 R. * Wyszczególnienie Zgony ogółem w liczbach bezwzględnych Choroby zakaźne i pasożytnicze Nowotwory złośliwe Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego udział danej przyczyny w % ogółu zgonów Choroby układu trawienia Zewnętrzne przyczyny zgonu Ogółem POLSKA ,74 24,47 45,97 5,11 4,29 6,24 WOJ. MAZOWIECKIE ,05 24,27 46,34 6,53 4,59 6,51 Mężczyźni (w stosunku do ogólnej liczby zgonów mężczyzn) POLSKA ,84 25,93 40,78 5,75 4,67 9,12 WOJ. MAZOWIECKIE ,14 25,19 42,02 7,08 5,03 9,48 Kobiety (w stosunku do ogólnej liczby zgonów kobiet) POLSKA ,63 22,83 51,79 4,39 3,87 3,02 WOJ. MAZOWIECKIE ,95 23,27 51,04 5,92 4,12 3,28 * brak danych za 2011 r. Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 34

37 WYKRES 6. UMIERALNOŚĆ NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WG ICH UMIEJSCOWIENIA NA LUDNOŚCI WOJ. MAZOWIECKIEGO W 2010 R. tchawicy, oskrzeli, płuc okrężnicy, prostnicy, odbytu sutka trzustki żołądka gruczołu krokowego pęcherza moczowego białaczka na ludności Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie WYKRES 7. WYBRANE PRZYCZYNY ZGONÓW W POLSCE I WOJ. MAZOWIECKIM W 2010 R. Zewnętrzne przyczyny zgonu Choroby układu trawienia Choroby układu oddechowego Choroby układu krążenia Nowotwory złośliwe Choroby zakaźne i pasożytnicze WOJ. MAZOWIECKIE POLSKA Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 35

38 TABL.II.3. ZGONY W WOJ. MAZOWIECKIM WG POWIATÓW, PRZYCZYN I WIEKU W 2010 R. * Powiat białobrzeski Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 111,6 100,00% Choroby zakaźne i inwazyjne 1,8 1,60% Nowotwory 19,6 17,55% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu 60 i więcej 0,9 0,80% odżywienia i przemiany metabolicznej Choroby układu nerwowego 0,6 0,53% Choroby układu krążenia 60,5 54,26% Choroby układu oddechowego 7,1 6,38% Choroby układu trawiennego 6,5 5,85% Choroby układu moczowo-płciowego 0,9 0,80% Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,3 0,27% Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych 3,3 2,93% Zewnętrzne przyczyny zgonu 10,1 9,04%

39 TABL.II.3. ZGONY W WOJ. MAZOWIECKIM WG POWIATÓW, PRZYCZYN I WIEKU W 2010 R. * Powiat ciechanowski Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 105,0 100,00% Choroby zakaźne i inwazyjne 1,0 0,95% Nowotwory 27,9 26,56% Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych 60 i więcej 0,1 0,11% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej 2,4 2,33% Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 0,4 0,42% Choroby układu nerwowego 1,3 1,27% Choroby układu krążenia 47,2 44,97% Choroby układu oddechowego 6,8 6,46% Choroby układu trawiennego 5,1 4,87% Choroby skóry i tkanki podskórnej 0,3 0,32% Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 0,2 0,21% Choroby układu moczowo-płciowego 1,0 0,95% Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,4 0,42% Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 0,2 0,21% Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych 2,2 2,12% Zewnętrzne przyczyny zgonu 8,2 7,83%

40 TABL.II.3. ZGONY W WOJ. MAZOWIECKIM WG POWIATÓW, PRZYCZYN I WIEKU W 2010 R. * Powiat garwoliński Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 104,8 100,00% Choroby zakaźne i inwazyjne 0,2 0,18% Nowotwory 22,0 20,94% Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych 60 i więcej 0,2 0,18% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej 1,4 1,34% Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 0,2 0,18% Choroby układu nerwowego 1,0 0,98% Choroby układu krążenia 55,0 52,50% Choroby układu oddechowego 6,4 6,15% Choroby układu trawiennego 4,6 4,37% Choroby skóry i tkanki podskórnej 0,1 0,09% Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 0,4 0,36% Choroby układu moczowo-płciowego 1,3 1,25% Ciąża, poród i połóg 0,1 0,09% Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,2 0,18% Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 0,2 0,18% Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych 2,9 2,76% Zewnętrzne przyczyny zgonu 8,7 8,29%

41 TABL.II.3. ZGONY W WOJ. MAZOWIECKIM WG POWIATÓW, PRZYCZYN I WIEKU W 2010 R. * Powiat gostyniński Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 109,9 100,00% Choroby zakaźne i inwazyjne 0,9 0,78% Nowotwory 25,8 23,44% Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych 60 i więcej 0,2 0,20% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej 2,4 2,15% Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 0,4 0,39% Choroby układu nerwowego 0,9 0,78% Choroby układu krążenia 51,7 47,07% Choroby układu oddechowego 7,3 6,64% Choroby układu trawiennego 3,7 3,32% Choroby układu moczowo-płciowego 1,1 0,98% Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,2 0,20% Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 0,2 0,20% Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych 8,8 8,01% Zewnętrzne przyczyny zgonu 6,4 5,86%

42 TABL.II.3. ZGONY W WOJ. MAZOWIECKIM WG POWIATÓW, PRZYCZYN I WIEKU W 2010 R. * Powiat grodziski Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 97,9 100,00% Choroby zakaźne i inwazyjne 0,6 0,61% Nowotwory 24,9 25,40% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu 60 i więcej 1,4 1,47% odżywienia i przemiany metabolicznej Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 0,2 0,25% Choroby układu nerwowego 1,2 1,23% Choroby układu krążenia 45,5 46,50% Choroby układu oddechowego 6,2 6,38% Choroby układu trawiennego 4,7 4,79% Choroby skóry i tkanki podskórnej 0,1 0,12% Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 0,1 0,12% Choroby układu moczowo-płciowego 1,2 1,23% Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,2 0,25% Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 0,5 0,49% Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych 4,1 4,17% Zewnętrzne przyczyny zgonu 6,8 6,99%

43 TABL.II.3. ZGONY W WOJ. MAZOWIECKIM WG POWIATÓW, PRZYCZYN I WIEKU W 2010 R. * Powiat grójecki Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 107,3 100,00% Choroby zakaźne i inwazyjne 0,3 0,29% Nowotwory 23,0 21,38% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu 60 i więcej 1,5 1,44% odżywienia i przemiany metabolicznej Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 0,3 0,29% Choroby układu nerwowego 1,1 1,05% Choroby układu krążenia 59,4 55,32% Choroby układu oddechowego 4,4 4,12% Choroby układu trawiennego 3,8 3,55% Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 0,1 0,10% Choroby układu moczowo-płciowego 0,7 0,67% Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,4 0,38% Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 0,2 0,19% Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych 2,4 2,21% Zewnętrzne przyczyny zgonu 9,7 9,01%

44 TABL.II.3. ZGONY W WOJ. MAZOWIECKIM WG POWIATÓW, PRZYCZYN I WIEKU W 2010 R. * Powiat kozienicki Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 105,8 100,00% Choroby zakaźne i inwazyjne 1,0 0,93% Nowotwory 22,1 20,90% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu 60 i więcej 1,0 0,93% odżywienia i przemiany metabolicznej Choroby układu nerwowego 1,6 1,55% Choroby układu krążenia 58,3 55,11% Choroby układu oddechowego 5,6 5,26% Choroby układu trawiennego 3,9 3,72% Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 0,3 0,31% Choroby układu moczowo-płciowego 0,7 0,62% Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,2 0,15% Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 0,3 0,31% Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych 3,9 3,72% Zewnętrzne przyczyny zgonu 6,9 6,50%

45 TABL.II.3. ZGONY W WOJ. MAZOWIECKIM WG POWIATÓW, PRZYCZYN I WIEKU W 2010 R. * Powiat legionowski Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 75,8 100,00% Choroby zakaźne i inwazyjne 1,0 1,38% Nowotwory 18,6 24,50% Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych 60 i więcej 0,2 0,25% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej 0,8 1,00% Choroby układu nerwowego 1,5 2,00% Choroby układu krążenia 35,6 47,00% Choroby układu oddechowego 4,2 5,50% Choroby układu trawiennego 3,2 4,25% Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 0,1 0,13% Choroby układu moczowo-płciowego 1,2 1,63% Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,7 0,88% Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 0,3 0,38% Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych 2,2 2,88% Zewnętrzne przyczyny zgonu 6,3 8,25%

46 TABL.II.3. ZGONY W WOJ. MAZOWIECKIM WG POWIATÓW, PRZYCZYN I WIEKU W 2010 R. * Powiat lipski Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 138,6 100,00% Choroby zakaźne i inwazyjne 1,4 1,01% Nowotwory 25,2 18,15% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu 60 i więcej 2,0 1,41% odżywienia i przemiany metabolicznej Choroby układu nerwowego 1,1 0,81% Choroby układu krążenia 72,1 52,02% Choroby układu oddechowego 8,9 6,45% Choroby układu trawiennego 6,4 4,64% Choroby układu moczowo-płciowego 2,0 1,41% Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 0,3 0,20% Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych 8,1 5,85% Zewnętrzne przyczyny zgonu 11,2 8,06%

47 TABL.II.3. ZGONY W WOJ. MAZOWIECKIM WG POWIATÓW, PRZYCZYN I WIEKU W 2010 R. * Powiat łosicki Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 131,2 100,00% Choroby zakaźne i inwazyjne 0,6 0,48% Nowotwory 27,9 21,24% Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych 60 i więcej 0,3 0,24% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej 1,3 0,95% Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 0,3 0,24% Choroby układu nerwowego 0,9 0,72% Choroby układu krążenia 72,6 55,37% Choroby układu oddechowego 7,8 5,97% Choroby układu trawiennego 5,3 4,06% Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej 0,3 0,24% Choroby układu moczowo-płciowego 1,3 0,95% Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,3 0,24% Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych i klinicznych 2,8 2,15% Zewnętrzne przyczyny zgonu 9,4 7,16%

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2012 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Ludność województwa mazowieckiego ; ZAŁĄCZNIK NR 2 Powierzchnia, gęstość zaludnienia, wybrane

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R Razem: 48 137 65,9 48 141 64,7 48 135 51,2

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Rynek pracy w województwie mazowieckim Maj 2018 Nr 5

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Wybrane elementy zdrowia ludności województwa mazowieckiego w 2013 roku

Opracowanie Wybrane elementy zdrowia ludności województwa mazowieckiego w 2013 roku Opracowanie Wybrane elementy zdrowia ludności województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdzam: Warszawa, 2015 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Strona 1 z 9 Ogólne dane statystyczne Do egzaminu maturalnego przystąpiło

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 16.08.2017 r. http://warszawa.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim PROGNOZA LUDNOŚCI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 2050 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2015 Informację opracowano na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r.

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r. XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warszawa, 4.06.09 r. Plan posiedzenia. Powitanie.. Dofinansowanie projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA LUTY 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od r. od godz do r. do godz. 7.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od r. od godz do r. do godz. 7.00 ` BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od 23.12.2018 r. od godz. 7.00 do 24.12.2018 r. do godz. 7.00 poniedziałek, dnia 24.12.2018 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Gągolina, powiat miński

Bardziej szczegółowo

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński JOW W SAMORZĄDACH Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński widełki wielkości okręgu 100% 90% 80% 0,5 0,5 0,5 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4,5 0,5 0,5 powyżej normy poniżej normy minimum 0% okręg pięciomandatowy

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego

Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego Zeszyty Naukowe sgsp 2016, nr 58 (tom 1)/2/2016 bryg dr inż Jarosław Zarzycki Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Koncepcja metody określania kategoryzacji

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII 1 Razem Liczba unieważnień 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z fizyki

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie Województwo mazowieckie Q4 2018 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując wiedzę

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW

STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW Załącznik nr 2 STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Na podstawie danych pochodzących z: - Głównego Urzędu Statystycznego - Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego - Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

V posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

V posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej V posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warszawa, 06.09.07 r. Program spotkania Powitanie, omówienia planu spotkania Kwestie regulaminowe Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.08.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Iwona Głuchowska Rylska Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r.

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. INFORMACJE SYGNALNE dd.mm.rrrr r. Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. 18.05.2018 r. 22,7% udział turystów zagranicznych odwiedzających Polskę Województwo mazowieckie mimo niskiego udziału w

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

2. Termin realizacji programu, o którym mowa w 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. Termin realizacji programu, o którym mowa w 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2013 roku. UCHWAŁA Nr 223/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały Nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ 1. Wielkości poziomów substancji w powietrzu w strefie

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia Wiadomości Czwartek, 7 maja 2015 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24-02-2014 OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYIKI PRÓBEGO EGZAMIU MAURALEGO Z MAEMAYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALOŚĆ EGZAMIU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2010 roku w 706 szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ. mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ. mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad 10 % REZERWA CZĘŚCI DROGOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW I WOJEWÓDZTW Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim 2017 Nr 7 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2011 W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 w województwie mazowieckim

NATURA 2000 w województwie mazowieckim NATURA 2000 w województwie mazowieckim "Tylko nieznane przeraża człowieka owieka.. Ale dla tego, kto mu stawia czoło, ono już nie jest nieznane." Antoine Marie Roger de Saint-Exup Exupéry EUROPEJSKA SIEĆ

Bardziej szczegółowo

telefon, faks, adres e-mail tel. 48 360 02 24 fax: 48 360 02 24 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl tel./fax. 23 672 52 16, pcpr_ciech@ciechanow.powiat.

telefon, faks, adres e-mail tel. 48 360 02 24 fax: 48 360 02 24 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl tel./fax. 23 672 52 16, pcpr_ciech@ciechanow.powiat. Realizacja zadań na szczeblu powiatu z zakresu systemu pieczy - jako organizator ) pieczy w 1 białobrzeski 2 ciechanowski 3 garwoliński ul. Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi ul. 17 Stycznia 7 06-400

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

[WYCIĄG] Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

[WYCIĄG] Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego Miasto Płock [WYCIĄG] Na

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych w gminach województwa mazowieckiego. INFORMACJA o realizacji zadania własnego gminy, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Grudzień 2015 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w grudniu : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Współpraca w zakresie ewidencjonowania kolejowych terenów zamkniętych. Biuro Geodezji i Ewidencji Nieruchomości

Współpraca w zakresie ewidencjonowania kolejowych terenów zamkniętych. Biuro Geodezji i Ewidencji Nieruchomości Współpraca w zakresie ewidencjonowania kolejowych terenów zamkniętych Agenda 2 1. Kolejowe tereny zamknięte ogólnie i dla województwa mazowieckiego. 2. Zmiany w ewidencji kolejowych terenów zamkniętych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu: Konkurs wiedzy przyrodniczej pt. Nic w przyrodzie nie ginie 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Lokalna Akcja Specjalna. 3. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r.

KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r. KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r. dot. : XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD) i XXI Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki 19 grudnia 2012 r. Agnieszka Ajdyn Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Plan prezentacji 1. 2. 3. Podejmowane

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6 Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2016 Nr 6 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 7,8%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6.407 osób (z 208.432 osoby w maju do 202.025

Bardziej szczegółowo

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie Załącznik Zestawienie zatwierdzonych projektów pozakonkursowych dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania PO WER 2014-2020. Lp. Instytucja organizująca konkurs / Instytucja

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [4] 5,1 do 12,0 [16] 12,1 do 19,0 [16] 19,1 do 26,0 [4] 26,1 do 33,0 [2] Min: 2,0 miasto Warszawa Max: 32,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. (poz. 231) KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R. Data wykonania

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok Autorzy: Małgorzata Klimczewska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Bardziej szczegółowo