INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r."

Transkrypt

1 INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

2 Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Wszelkie Prawa Zastrzeżone Opracowanie: Przemysław Mirka Starszy inspektor w Oddziale Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje: Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia 2

3 Spis treści I DEMOGRAFIA... 7 Tabela 1. Ludność Polski wg płci, miejsca zamieszkania i wieku w 2013 r... 8 Tabela 2. Ludność województwa mazowieckiego wg płci, miejsca zamieszkania i wieku w 2013 r... 9 Tabela 3. Struktura ludności Polski wg płci i wieku w 2013 r Tabela 4. Struktura ludności województwa mazowieckiego wg płci i wieku w 2013 r Tabela 5. Stan i ruch naturalny ludności Polski w 2013 r Tabela 6. Stan i ruch naturalny ludności województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 7. Stan i ruch naturalny ludności województwa mazowieckiego w latach Tabela 8. Współczynniki ruchu naturalnego ludności województwa mazowieckiego w latach Tabela 9. Stan i ruch naturalny ludności województwa mazowieckiego wg powiatów w latach 2013 r Tabela 10. Ludność w powiatach województwa mazowieckiego wg płci i miejsca zamieszkania w 2013 r Tabela 11. Odsetek mężczyzn i kobiet wg miejsca zamieszkania w powiatach województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 12. Ludność Polski wg miejsca zamieszkania, płci i wieku aktywności zawodowej w 2013 r Tabela 13. Ludność województwa mazowieckiego wg miejsca zamieszkania, płci i wieku aktywności zawodowej w 2013 r Tabela 14. Ludność województwa mazowieckiego wg płci i wieku aktywności zawodowej w latach Tabela 15. Ludność województwa mazowieckiego wg miejsca zamieszkania i wieku aktywności zawodowej w latach Tabela 16. Gęstość zaludnienia w powiatach województwa mazowieckiego w 2013 r II ZGONY Tabela 17. Zgony wg przyczyn i wieku ludności województwa mazowieckiego w 2012 r Tabela 18. Wybrane przyczyny zgonów w Polsce i województwie mazowieckim w 2012 r Tabela 19. Zgony w województwie mazowieckim wg powiatów, przyczyn i wieku w 2012 r Tabela 20. Zgony niemowląt wg przyczyn w województwie mazowieckim w 2012 r Tabela 21. Wskaźnik umieralności w powiatach województwa mazowieckiego w 2012 r III LECZNICTWO AMBULATORYJNE

4 Tabela 22. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat będących pod opieką lekarza POZ w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 23. Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarza POZ w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 24. Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień i psychologicznych na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r. (zaburzenia psychiczne bez uzależnień) Tabela 25. Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień i psychologicznych na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r. (zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych) Tabela 26. Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień i psychologicznych na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r. (zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu) IV LECZNICTWO STACJONARNE Tabela 27. Szpitale stacjonarne (bez psychiatrycznych) publiczne i spółki z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatów województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 28. Łóżka i leczeni w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w latach Tabela 29. Łóżka i leczeni w wybranych oddziałach w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 30. Łóżka rzeczywiste w wybranych oddziałach w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w latach Tabela 31. Leczeni z ruchem międzyoddziałowym w wybranych oddziałach w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w latach Tabela 32. Średni pobyt pacjenta w wybranych oddziałach w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w latach Tabela 33. Liczba łóżek dla dzieci i liczba leczonych dzieci w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 34. Liczba łóżek dla dzieci i liczba leczonych dzieci w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w latach Tabela 35. Liczba łóżek dla dzieci w szpitalach dziecięcych i stacjonarnych (bez psychiatrycznych) wg organów założycielskich na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 36. Liczba łóżek dla dzieci w szpitalach dziecięcych wg organów założycielskich na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r

5 Tabela 37. Szpitale stacjonarne (bez psychiatrycznych) w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 38. Szpitale stacjonarne (bez psychiatrycznych) publiczne i spółki z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego wg organów założycielskich na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 39. Oddziały psychiatryczne w szpitalach stacjonarnych (bez psychiatrycznych) publicznych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r Tabela 40. Szpitale stacjonarne (bez psychiatrycznych), zakłady opiekuńczolecznicze, pielęgnacyjnoopiekuńcze i hospicja na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r.119 Tabela 41. Szpitale stacjonarne (bez psychiatrycznych), zakłady opiekuńczolecznicze, pielęgnacyjnoopiekuńcze i hospicja na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r.119 Tabela 42. Działalność oddziałów stacjonarnych funkcjonujących w szpitalach psychiatrycznych w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 43. Psychiatryczna opieka zdrowotna w oddziałach dziennych 1, hostelach 1 i zespołach leczenia środowiskowego (domowego) na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r V RATOWNICTWO MEDYCZNE Tabela 44. Ratownictwo medyczne jednostki systemu w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 45. Medyczne działania ratownicze w województwie mazowieckim w 2013 r VI PERSONEL MEDYCZNY Tabela 46. Lekarze specjaliści zatrudnieni w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 47. Dentyści i inni specjaliści zatrudnieni w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 48. Wybrany personel medyczny z wyższym wykształceniem zatrudniony w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 49. Wybrany personel medyczny z wykształceniem średnim zatrudniony w województwie mazowieckim w 2013 r VII KRWIODAWSTWO Tabela 50. Działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i w oddziałach terenowych w latach Tabela 51. Działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie i w oddziałach terenowych w latach Tabela 52. Działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu i w oddziałach terenowych w latach Tabela 53. Działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu i w oddziałach terenowych w latach Tabela 54. Przetoczenia w szpitalach regionu radomskiego w latach VIII POZOSTAŁE Tabela 55. Zakłady stacjonarne pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego w 2013 r

6 Tabela 56. Placówki opieki nad dziećmi do lat 3w województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 57. Apteki i punkty apteczne województwie mazowieckim w 2013 r Tabela 58. Działalność zakładów uzdrowiskowych województwie mazowieckim w 2013 r Spis wykresów

7 I DEMOGRAFIA 7

8 Tabela 1. Ludność Polski wg płci, miejsca zamieszkania i wieku w 2013 r. Stan w dniu 31.XII Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś w liczbach bezwzględnych Ogółem w tym i więcej Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 8

9 Tabela 2. Ludność województwa mazowieckiego wg płci, miejsca zamieszkania i wieku w 2013 r. Stan w dniu 31.XII Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś w liczbach bezwzględnych Ogółem w tym i więcej Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 9

10 Tabela 3. Struktura ludności Polski wg płci i wieku w 2013 r. Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety w odsetkach Liczba kobiet na 100 mężczyzn Udział % ludności wsi Ogółem ,6 04 5,2 5,5 4, ,0 w tym 0 0,9 1,0 0, ,0 59 5,1 5,4 4, , ,8 5,0 4, , ,5 5,8 5, , ,8 7,1 6, , ,9 8,3 7, , ,4 8,8 8, , ,8 8,2 7, , ,6 6,9 6, , ,1 6,3 5, , ,8 6,9 6, , ,6 7,6 7, , ,8 6,5 7, , ,6 4,3 5, , ,3 2,7 3, , ,0 2,3 3, , ,2 1,5 2, , ,2 0,7 1, ,8 90 i więcej 0,4 0,2 0, ,6 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 10

11 Tabela 4. Struktura ludności województwa mazowieckiego wg płci i wieku w 2013 r. Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety w odsetkach Liczba kobiet na 100 mężczyzn Udział % ludności wsi Ogółem ,8 04 5,6 6,0 5, ,0 w tym 0 1,0 1,1 0, ,0 59 5,3 5,7 4, , ,7 5,0 4, , ,2 5,5 4, , ,3 6,7 5, , ,7 8,1 7, , ,7 9,0 8, , ,3 8,6 8, , ,7 7,0 6, , ,8 6,0 5, , ,3 6,4 6, , ,5 7,4 7, , ,7 6,4 7, , ,7 4,2 5, , ,2 2,7 3, , ,1 2,4 3, , ,5 1,8 3, , ,4 0,8 1, ,9 90 i więcej 0,5 0,3 0, ,4 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 11

12 Wykres 1. Ludność według płci i wieku w województwie mazowieckim w 2013 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie 12

13 Wykres 2. Ludność miast i wsi w województwie mazowieckim w 2013 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie 13

14 Tabela 5. Stan i ruch naturalny ludności Polski w 2013 r. Wyszczególnienie Ludność stan w dniu 31 XII Urodzenia Ogółem Zgony w tym niemowląt Przyrost naturalny (23) Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Mężczyźni Kobiety Wieś Mężczyźni Kobiety Na ludności Ogółem X 9,60 10,06 4,56 0,46 Miasta X 9,18 10,09 4,34 0,92 Wieś X 10,24 10,01 4,85 0,24 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 14

15 Tabela 6. Stan i ruch naturalny ludności województwa mazowieckiego w 2013 r. Wyszczególnienie Ludność stan w dniu 31 XII Urodzenia Ogółem Zgony w tym niemowląt Przyrost naturalny (23) Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Mężczyźni Kobiety Wieś Mężczyźni Kobiety Na ludności Ogółem X 10,44 10,22 3,86 0,21 Miasta X 10,42 9,98 3,19 0,43 Wieś X 10,48 10,66 5,07 0,18 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 15

16 Miejsce zamieszkania Tabela 7. Stan i ruch naturalny ludności województwa mazowieckiego w latach Ludność (stan 31 XII) Wskaźnik dynamiki 2009 = 100,0 poprzedni rok = 100, Ogółem ,5 101,8 100,3 100,3 Miasta ,8 101,1 100,3 100,3 Wieś ,8 103,1 100,4 100,3 Urodzenia Ogółem ,7 92,6 100,0 96,7 Miasta ,7 92,3 99,4 96,5 Wieś ,8 93,0 101,1 97,1 Zgony ogółem Ogółem ,7 99,3 102,6 99,6 Miasta ,7 100,9 104,2 100,1 Wieś ,0 96,9 100,0 98,9 Zgony niemowląt Ogółem ,4 72,8 127,2 86,3 Miasta ,1 57,7 113,3 73,9 Wieś ,9 103,1 158,3 106,3 Przyrost naturalny Ogółem X X X X Miasta X X X X Wieś X X X X Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 16

17 Miejsce zamieszkania Tabela 8. Współczynniki ruchu naturalnego ludności województwa mazowieckiego w latach Urodzenia na ludności Wskaźnik dynamiki 2009 = 100,0 poprzedni rok = 100, Ogółem 11,49 11,63 10,86 10,82 10,44 94,2 90,9 99,6 96,5 Miasta 11,44 11,58 10,92 10,82 10,42 94,6 91,1 99,1 96,3 Wieś 11,58 11,72 10,74 10,82 10,48 93,4 90,5 100,7 96,9 Zgony ogółem na ludności Ogółem 10,49 10,22 10,06 10,29 10,22 98,1 97,4 102,3 99,3 Miasta 10,04 9,79 9,63 9,99 9,98 99,5 99,4 103,7 99,9 Wieś 11,31 10,99 10,85 10,81 10,66 95,6 94,3 99,6 98,6 Zgony niemowląt na urodzeń żywych Ogółem 4,91 4,51 3,41 4,33 3,86 88,2 78,6 127,0 89,1 Miasta 5,10 4,08 3,65 4,16 3,19 81,6 62,5 114,0 76,7 Wieś 4,58 5,28 2,96 4,63 5,07 101,1 110,7 156,4 109,5 Przyrost naturalny na ludności Ogółem 1,00 1,41 0,79 0,53 0,21 X X X X Miasta 1,41 1,79 1,30 0,83 0,43 X X X X Wieś 0,27 0,72 0,11 0,01 0,18 X X X X Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 17

18 Tabela 9. Stan i ruch naturalny ludności województwa mazowieckiego wg powiatów w latach 2013 r. Ludność Zgony Przyrost stan w dniu Urodzenia Wyszczególnienie w tym 31.XII. Ogółem naturalny (23) niemowląt Powiaty ziemskie Mężczyźni Kobiety Na ludności X 10,41 9,98 4,41 0,43 Białobrzeski Mężczyźni Kobiety Na ludności X 10,54 11,25 14,08 0,71 Ciechanowski mężczyźni kobiety na ludności X 10,10 10,42 2,17 0,32 Garwoliński mężczyźni kobiety na ludności X 12,08 10,69 2,29 1,39 Gostyniński mężczyźni kobiety na ludności X 9,05 10,25 7,13 1,20 Grodziski mężczyźni kobiety na ludności X 9,98 9,07 3,41 0,91 Grójecki mężczyźni kobiety na ludności X 10,43 11,20 6,80 0,77 Kozienicki mężczyźni kobiety na ludności X 10,07 10,92 1,60 0,85 Legionowski mężczyźni kobiety na ludności X 10,39 7,46 3,48 2,93 Lipski mężczyźni kobiety na 1000 ludności X 8,49 13,36 3,30 4,87 Łosicki mężczyźni kobiety na ludności X 10,01 12,75 2,74 18

19 Wyszczególnienie Zgony Urodzenia w tym Ogółem niemowląt Ludność stan w dniu 31.XII. Przyrost naturalny (23) Makowski mężczyźni kobiety na ludności X 10,00 11,39 2,14 1,39 Miński mężczyźni kobiety na ludności X 11,63 9,77 2,30 1,86 Mławski mężczyźni kobiety na ludności X 9,59 11,99 7,02 2,40 Nowodworski mężczyźni kobiety na ludności X 9,68 10,07 7,91 0,38 Ostrołęcki mężczyźni kobiety na ludności X 10,73 9,04 5,30 1,70 Ostrowski mężczyźni kobiety na ludności X 9,26 10,70 2,89 1,44 Otwocki mężczyźni kobiety na ludności X 10,22 9,44 1,60 0,78 Piaseczyński mężczyźni kobiety na ludności X 10,86 7,47 3,78 3,39 Płocki mężczyźni kobiety na ludności X 9,59 10,71 7,52 1,13 Płoński mężczyźni kobiety na ludności X 9,98 11,88 2,25 1,90 Pruszkowski mężczyźni kobiety na 1000 ludności X 10,63 8,72 1,79 1,91 19

20 Ludność Zgony Przyrost stan w dniu Urodzenia Wyszczególnienie w tym 31.XII. Ogółem naturalny (23) niemowląt Przasnyski mężczyźni kobiety na ludności X 10,35 10,70 9,01 0,35 Przysuski mężczyźni kobiety na ludności X 9,36 12,31 4,96 2,95 Pułtuski mężczyźni kobiety na ludności X 9,84 10,99 1,15 Radomski mężczyźni kobiety na ludności X 10,66 9,92 7,47 0,74 Siedlecki mężczyźni kobiety na ludności X 10,99 11,39 2,22 0,40 Sierpecki mężczyźni kobiety na ludności X 9,81 10,71 7,63 0,90 Sochaczewski mężczyźni kobiety na ludności X 9,93 9,69 7,09 0,23 Sokołowski mężczyźni kobiety na ludności X 9,55 12,69 9,35 3,14 Szydłowiecki mężczyźni kobiety na ludności X 9,40 10,61 2,62 1,21 Warszawski Zachodni mężczyźni kobiety na ludności X 9,16 8,31 4,95 0,85 Węgrowski mężczyźni kobiety na ludności X 11,04 10,58 2,68 0,46 20

21 Ludność Zgony Przyrost stan w dniu Urodzenia Wyszczególnienie w tym 31.XII. Ogółem naturalny (23) niemowląt Wołomiński mężczyźni kobiety na ludności X 12,12 8,07 3,27 4,05 Wyszkowski mężczyźni kobiety na ludności X 11,03 9,31 3,69 1,72 Zwoleński mężczyźni kobiety na ludności X 9,76 11,66 11,08 1,89 Żuromiński mężczyźni kobiety na 1000 ludności X 9,84 11,63 12,66 1,79 Żyrardowski mężczyźni kobiety na ludności X 9,82 11,13 5,33 1,31 Powiaty grodzkie mężczyźni kobiety na ludności X 10,48 10,57 3,09 0,09 M. Ostrołęka mężczyźni kobiety na ludności X 10,45 6,91 5,41 3,54 M. Płock mężczyźni kobiety na ludności X 9,15 9,66 1,77 0,51 M. Radom mężczyźni kobiety na ludności X 9,07 10,36 6,04 1,29 M. Siedlce mężczyźni kobiety na ludności X 11,13 7,88 2,35 3,26 M. st. Warszawa mężczyźni kobiety na ludności X 10,73 10,90 2,82 0,17 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 21

22 Wykres 3. Liczba kobiet na 100 mężczyzn w Polsce i województwie mazowieckim wg wieku w 2013 r i więcej Polska woj. mazowieckie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie 22

23 Wykres 4. Współczynniki ruchu naturalnego ludności Polski i województwa mazowieckiego wg miejsca zamieszkania w 2013 r. Ogółem na ludności ,60 10,44 10,06 10, ,56 3, ,46 0,21 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny Polska woj. mazowieckie Miasta ,18 10,42 10,09 9, ,34 3, ,92 0,43 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny Polska woj. mazowieckie Wieś ,24 10,48 10,01 10, ,85 5, ,24 0,18 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny Polska woj. mazowieckie Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie 23

24 Wykres 5. Współczynniki ruchu naturalnego ludności województwa mazowieckiego wg miejsca zamieszkania w latach Ogółem na ludności ,49 11,63 10,86 10,82 10,44 10,49 10,22 10,06 10,29 10, ,91 4,51 3,41 4,33 3, ,00 1,41 0,79 0,53 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny 0, Miasta ,44 11,58 10,92 10,82 10,42 10,04 9,79 9,63 9,99 9, ,10 4,08 3,65 4,16 3,19 1,41 1,79 1,30 0,83 0,43 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny Wieś ,58 11,72 10,74 10,82 10,48 11,31 10,99 10,85 10,81 10, ,58 5,28 2,96 4,63 5,07 0,27 0,72 Urodzenia żywe Zgony Zgony niemowląt Przyrost naturalny 0,11 0,01 0, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie 24

25 Tabela 10. Ludność w powiatach województwa mazowieckiego wg płci i miejsca zamieszkania w 2013 r. Stan w dniu 31.XII Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś Mężczyźni Kobiety Razem Miasta Wieś Razem Miasta Wieś Województwo: w tysiącach , , , , ,6 920, , ,1 927, , , , , ,3 925, , ,4 931, , , , , ,8 943, , ,3 948, , , , , ,4 947, , ,1 952, , , , , ,7 950, , ,8 955,3 Powiaty: w tysiącach Białobrzeski 33,7 8,0 25,6 17,0 4,0 13,0 16,7 4,1 12,6 Ciechanowski 91,0 47,9 43,0 44,7 22,9 21,8 46,3 25,0 21,2 Garwoliński 108,6 30,6 78,0 53,9 14,9 39,0 54,7 15,7 39,0 Gostyniński 46,5 19,1 27,4 22,6 9,1 13,6 23,9 10,0 13,9 Grodziski 88,6 50,2 38,4 42,3 23,4 18,9 46,3 26,8 19,5 Grójecki 98,7 34,5 64,2 48,6 16,5 32,2 50,1 18,0 32,1 Kozienicki 62,1 18,3 43,8 30,8 8,8 22,0 31,3 9,5 21,8 Legionowski 111,0 58,4 52,7 53,6 27,7 25,9 57,4 30,6 26,8 Lipski 35,6 5,8 29,7 17,7 2,8 14,8 17,9 3,0 14,9 Łosicki 32,1 7,1 25,0 16,0 3,4 12,6 16,1 3,7 12,4 Makowski 46,6 12,8 33,7 23,2 6,1 17,1 23,4 6,8 16,6 Miński 149,9 65,8 84,1 73,1 31,3 41,9 76,8 34,5 42,3 Mławski 74,0 30,9 43,2 36,4 14,7 21,7 37,7 16,2 21,5 Nowodworski 78,5 39,2 39,3 38,4 19,0 19,4 40,1 20,2 19,9 Ostrołęcki 88,1 3,2 84,9 44,7 1,6 43,1 43,4 1,6 41,8 Ostrowski 74,7 24,8 49,9 37,0 11,9 25,1 37,6 12,8 24,8 Otwocki 122,3 75,1 47,2 58,6 35,4 23,2 63,8 39,7 24,1 Piaseczyński 171,6 78,1 93,5 82,0 36,7 45,4 89,6 41,4 48,1 Płocki 111,0 9,8 101,2 55,1 4,8 50,4 55,9 5,1 50,8 Płoński 88,8 27,2 61,7 43,8 12,9 30,9 45,0 14,3 30,7 Pruszkowski 158,2 95,5 62,7 75,2 44,9 30,2 83,0 50,5 32,5 Przasnyski 53,5 20,3 33,3 26,7 9,8 16,9 26,8 10,5 16,3 Przysuski 43,0 6,1 36,8 21,3 3,0 18,4 21,6 3,2 18,5 Pułtuski 51,4 19,2 32,2 25,5 9,2 16,3 25,9 10,0 15,9 Radomski 151,1 28,7 122,3 75,2 13,9 61,3 75,8 14,8 61,0 25

26 Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś Mężczyźni Kobiety Razem Miasta Wieś Razem Miasta Wieś Siedlecki 81,8 1,8 80,0 41,2 0,9 40,3 40,6 0,9 39,7 Sierpecki 53,3 18,5 34,8 26,2 8,7 17,4 27,1 9,7 17,4 Sochaczewski 85,2 37,5 47,7 41,4 17,8 23,6 43,8 19,6 24,1 Sokołowski 55,8 20,9 34,9 27,7 10,0 17,6 28,1 10,9 17,3 Szydłowiecki 40,4 12,1 28,4 20,1 5,9 14,3 20,3 6,2 14,1 Warszawski Zachodni 111,0 39,8 71,2 53,5 18,8 34,7 57,5 21,0 36,5 Węgrowski 67,6 19,6 48,0 33,7 9,5 24,2 33,9 10,1 23,8 Wołomiński 228,8 156,0 72,8 110,5 74,3 36,2 118,3 81,7 36,6 Wyszkowski 73,9 27,2 46,7 36,6 13,1 23,5 37,3 14,1 23,2 Zwoleński 37,0 8,1 28,9 18,4 3,9 14,5 18,6 4,2 14,3 Żuromiński 40,0 10,9 29,1 19,8 5,3 14,5 20,3 5,7 14,6 Żyrardowski 76,4 47,6 28,8 36,5 22,3 14,3 39,9 25,3 14,6 Miasta na prawach powiatów w tysiącach m. st. Warszawa 1 724, ,4 x 791,2 791,2 x 933,2 933,2 x Ostrołęka 52,9 52,9 x 25,4 25,4 x 27,5 27,5 x Płock 122,8 122,8 x 58,1 58,1 x 64,7 64,7 x Radom 218,5 218,5 x 103,8 103,8 x 114,6 114,6 x Siedlce 76,3 76,3 x 36,2 36,2 x 40,2 40,2 x Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 26

27 Tabela 11. Odsetek mężczyzn i kobiet wg miejsca zamieszkania w powiatach województwa mazowieckiego w 2013 r. Stan w dniu 31.XII Ludność Mężczyźni Kobiety Wyszczególnienie ogółem w w tym ogółem w w tym ogółem w w tym tys. miasta % wieś % tys. miasta % wieś % tys. miasta % wieś % Białobrzeski 33,8 23,9% 76,1% 17,1 23,3% 76,7% 16,7 24,4% 75,6% Ciechanowski 91,2 52,7% 47,3% 44,8 51,2% 48,8% 46,4 54,1% 45,9% Garwoliński 108,6 28,2% 71,8% 53,9 27,6% 72,4% 54,7 28,7% 71,3% Gostyniński 46,6 41,0% 59,0% 22,7 40,0% 60,0% 23,9 42,0% 58,0% Grodziski 87,5 56,6% 43,4% 41,8 55,3% 44,7% 45,7 57,8% 42,2% Grójecki 98,6 34,9% 65,1% 48,6 33,9% 66,1% 50,0 36,0% 64,0% Kozienicki 62,3 29,4% 70,6% 30,9 28,6% 71,4% 31,3 30,3% 69,7% Legionowski 109,9 52,6% 47,4% 53,1 51,7% 48,3% 56,8 53,3% 46,7% Lipski 35,9 16,4% 83,6% 17,8 16,0% 84,0% 18,1 16,7% 83,3% Łosicki 32,3 22,1% 77,9% 16,1 21,2% 78,8% 16,2 23,0% 77,0% Makowski 46,8 27,6% 72,4% 23,3 26,3% 73,7% 23,5 28,9% 71,1% Miński 148,9 43,9% 56,1% 72,7 42,8% 57,2% 76,3 45,0% 55,0% Mławski 74,4 41,7% 58,3% 36,6 40,4% 59,6% 37,8 42,9% 57,1% Nowodworski 78,3 49,9% 50,1% 38,2 49,4% 50,6% 40,1 50,4% 49,6% Ostrołęcki 87,8 3,6% 96,4% 44,6 3,5% 96,5% 43,3 3,7% 96,3% Ostrowski 75,0 33,2% 66,8% 37,2 32,2% 67,8% 37,8 34,1% 65,9% Otwocki 122,0 61,4% 38,6% 58,3 60,5% 39,5% 63,6 62,3% 37,7% Piaseczyński 168,9 45,5% 54,5% 80,7 44,7% 55,3% 88,2 46,2% 53,8% Płocki 110,9 8,9% 91,1% 55,1 8,6% 91,4% 55,8 9,1% 90,9% Płoński 89,0 30,6% 69,4% 43,9 29,4% 70,6% 45,2 31,7% 68,3% Pruszkowski 156,8 60,4% 39,6% 74,5 59,8% 40,2% 82,3 60,9% 39,1% Przasnyski 53,8 37,9% 62,1% 26,8 36,6% 63,4% 27,0 39,1% 60,9% Przysuski 43,3 14,3% 85,7% 21,5 14,0% 86,0% 21,8 14,6% 85,4% Pułtuski 51,4 37,4% 62,6% 25,4 36,1% 63,9% 26,0 38,7% 61,3% Radomski 150,7 19,0% 81,0% 75,0 18,5% 81,5% 75,6 19,5% 80,5% Siedlecki 81,9 2,2% 97,8% 41,2 2,1% 97,9% 40,7 2,3% 97,7% 27

28 Ludność Mężczyźni Kobiety Wyszczególnienie ogółem w w tym ogółem w w tym ogółem w w tym tys. miasta % wieś % tys. miasta % wieś % tys. miasta % wieś % Sierpecki 53,5 34,7% 65,3% 26,3 33,4% 66,6% 27,2 35,9% 64,1% Sochaczewski 85,2 44,0% 56,0% 41,4 43,1% 56,9% 43,8 44,9% 55,1% Sokołowski 56,3 37,5% 62,5% 27,9 36,2% 63,8% 28,4 38,7% 61,3% Szydłowiecki 40,6 29,8% 70,2% 20,2 29,2% 70,8% 20,4 30,5% 69,5% Warszawski Zachodni 109,6 35,8% 64,2% 52,8 35,1% 64,9% 56,8 36,5% 63,5% Węgrowski 67,8 29,0% 71,0% 33,9 28,1% 71,9% 34,0 29,8% 70,2% Wołomiński 225,7 68,2% 31,8% 108,9 67,2% 32,8% 116,8 69,1% 30,9% Wyszkowski 73,8 36,8% 63,2% 36,5 35,8% 64,2% 37,3 37,8% 62,2% Zwoleński 37,1 21,9% 78,1% 18,5 21,1% 78,9% 18,6 22,8% 77,2% Żuromiński 40,3 27,3% 72,7% 19,9 26,7% 73,3% 20,4 27,9% 72,1% Żyrardowski 76,6 62,3% 37,7% 36,6 60,9% 39,1% 40,0 63,4% 36,6% Miasta na prawach powiatów m. st. Warszawa 1 724,4 100% x 791,2 100% x 933,2 100% x Ostrołęka 52,9 100% x 25,4 100% x 27,5 100% x Płock 122,8 100% x 58,1 100% x 64,7 100% x Radom 218,5 100% x 103,8 100% x 114,6 100% x Siedlce 76,3 100% x 36,2 100% x 40,2 100% x Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 28

29 Tabela 12. Ludność Polski wg miejsca zamieszkania, płci i wieku aktywności zawodowej w 2013 r. Stan w dniu 31.XII A. Liczby bezwzględne Wiek Ogółem Miasta Wieś Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Ogółem Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny B. Odsetki Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Przedprodukcyjny 18,2 19,3 17,1 16,7 18,1 15,5 20,4 21,0 19,8 Produkcyjny 63,4 69,0 58,2 63,5 69,3 58,2 63,4 68,6 58,2 Poprodukcyjny 18,4 11,7 24,6 19,8 12,6 26,3 16,2 10,4 22,0 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Wiek przedprodukcyjny: Wiek produkcyjny: Wiek poprodukcyjny: 017 lat dla mężczyzn i kobiet 1864 lata mężczyźni 1859 lat kobiety 65 lat i więcej mężczyźni 60 lat i więcej kobiety 29

30 Tabela 13. Ludność województwa mazowieckiego wg miejsca zamieszkania, płci i wieku aktywności zawodowej w 2013 r. Stan w dniu 31.XII A. Liczby bezwzględne Wiek Ogółem Miasta Wieś Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Ogółem Przedprodukcyjny Produkcyjny Poprodukcyjny B. Odsetki Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Przedprodukcyjny 18,5 19,8 17,3 17,3 19,0 15,8 20,7 21,3 20,0 Produkcyjny 62,4 67,9 57,4 62,4 67,9 57,6 62,5 67,9 57,2 Poprodukcyjny 19,0 12,3 25,3 20,3 13,1 26,6 16,8 10,8 22,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Wiek przedprodukcyjny: Wiek produkcyjny: Wiek poprodukcyjny: 017 lat dla mężczyzn i kobiet 1864 lata mężczyźni 1859 lat kobiety 65 lat i więcej mężczyźni 60 lat i więcej kobiety 30

31 Tabela 14. Ludność województwa mazowieckiego wg płci i wieku aktywności zawodowej w latach Wyszczególnienie Wskaźnik dynamiki = 100,0 poprzedni rok = 100,0 Liczby bezwzględne Wiek przedprodukcyjny Ogółem ,9 100,9 99,9 100,0 Mężczyźni ,9 101,0 99,9 100,1 Kobiety ,8 100,8 99,9 100,0 Wiek produkcyjny Ogółem ,1 99,7 99,7 99,6 Mężczyźni ,0 100,8 99,9 99,8 Kobiety ,2 98,6 99,5 99,3 Wiek poprodukcyjny Ogółem ,2 110,3 102,8 102,9 Mężczyźni ,0 109,6 103,0 103,4 Kobiety ,7 110,7 102,6 102,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Wiek przedprodukcyjny: Wiek produkcyjny: Wiek poprodukcyjny: 017 lat dla mężczyzn i kobiet 1864 lata mężczyźni 1859 lat kobiety 65 lat i więcej mężczyźni 60 lat i więcej kobiety 31

32 Tabela 15. Ludność województwa mazowieckiego wg miejsca zamieszkania i wieku aktywności zawodowej w latach Miejsce zamieszkania Wskaźnik dynamiki 2009 = 100,0 poprzedni rok = 100,0 Liczby bezwzględne Wiek przedprodukcyjny Miasta (M) ,5 102,3 100,8 100,8 Miasta (K) ,5 102,3 100,7 100,8 Wieś (M) ,1 99,1 98,8 99,0 Wieś (K) ,8 98,7 98,6 98,9 Wiek produkcyjny Miasta (M) ,1 98,6 99,5 99,5 Miasta (K) ,4 96,2 99,0 98,8 Wieś (M) ,3 104,7 100,7 100,4 Wieś (K) ,1 103,4 100,5 100,3 Wiek poprodukcyjny Miasta (M) ,2 113,3 103,7 103,7 Miasta (K) ,4 112,9 103,1 103,2 Wieś (M) ,2 102,8 101,7 102,6 Wieś (K) ,3 106,1 101,6 101,7 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie Wiek przedprodukcyjny: Wiek produkcyjny: Wiek poprodukcyjny: 017 lat dla mężczyzn i kobiet 1864 lata mężczyźni 1859 lat kobiety 65 lat i więcej mężczyźni 60 lat i więcej kobiety 32

33 Tabela 16. Gęstość zaludnienia w powiatach województwa mazowieckiego w 2013 r. Powiat Ludność stan w dniu Powierzchnia w km 2 Ludność na 1 km 2 Województwo mazowieckie ,5 Białobrzeski ,7 Ciechanowski ,8 Garwoliński ,5 Gostyniński ,6 Grodziski ,5 Grójecki ,8 Kozienicki ,8 Legionowski ,7 Lipski ,1 Łosicki ,6 Makowski ,7 Miński ,8 Mławski ,6 Nowodworski ,9 Ostrołęcki ,0 Ostrowski ,3 Otwocki ,6 Piaseczyński ,3 Płocki ,8 Płoński ,4 Pruszkowski ,0 Przasnyski ,9 Przysuski ,7 Pułtuski ,1 Radomski ,7 Siedlecki ,0 Sierpecki ,6 Sochaczewski ,9 Sokołowski ,3 Szydłowiecki ,4 Warszawski Zachodni ,8 Węgrowski ,4 Wołomiński ,9 Wyszkowski ,4 Zwoleński ,5 Żuromiński ,6 Żyrardowski ,3 m. Ostrołęka ,7 m. Płock ,6 m. Radom ,6 m. Siedlce ,8 m. st. Warszawa ,4 Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 33

34 Wykres 6. Gęstość zaludnienia w powiatach ziemskich województwa mazowieckiego w 2013 r. 643,0 284,7 276,3 241,5 198,6 128,8 85,884,5 75,6 77,8 67,8 52,7 48,1 62,6 41,643,7 112,9 98,7 42,0 61,3 61,864,4 43,9 53,7 62,1 115,9 51,0 62,6 49,3 89,4 207,8 55,4 239,9 84,4 64,5 49,6 143,3 34 Białobrzeski Ciechanowski Garwoliński Gostyniński Grodziski Grójecki Kozienicki Legionowski Lipski Łosicki Makowski Miński Mławski Nowodworski Ostrołęcki Ostrowski Otwocki Piaseczyński Płocki Płoński Pruszkowski Przasnyski Przysuski Pułtuski Radomski Siedlecki Sierpecki Sochaczewski Sokołowski Szydłowiecki Warszawski Zachodni Węgrowski Wołomiński Wyszkowski Zwoleński Żuromiński Żyrardowski Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie

35 Wykres 7. Gęstość zaludnienia w powiatach grodzkich województwa mazowieckiego w 2013 r. m. st. Warszaw a 3335,4 m. Siedlce 2385,8 m. Radom 1950,6 m. Płock 1395,6 m. Ostrołęka 1824,7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie 35

36 II ZGONY 36

37 Tabela 17. Zgony wg przyczyn i wieku ludności województwa mazowieckiego w 2012 r. Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych 60 i więcej Ogółem 1 028,7 100,00% Struktura według wieku X X 100% 0,53% 0,11% 0,26% 0,96% 1,80% 3,73% 11,67% 80,94% I. Choroby zakaźne i pasożytnicze A00 B99 w tym: gruźlica układu oddechowego A15 A16 10,2 0,99% ,7 0,16% posocznica A40 A41 5,9 0,58% wirusowe zapalenie wątroby B15 B19 0,8 0,07% II. Nowotwory C00 D48 252,3 24,53% w tym: nowotwory złośliwe C00 C97 245,3 23,84% w tym: żołądka C16 11,7 1,14% okrężnicy, prostnicy, odbytu C18 C21 28,9 2,81% trzustki C25 12,8 1,25% tchawicy, oskrzeli, płuc C33 C34 66,1 6,42% piersi C50 15,8 1,54% gruczołu krokowego C61 11,0 1,07% pęcherza moczowego C67 8,5 0,82% opon mózgowordzeniowych, mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego C70 C72 8,8 0,86%

38 Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych 60 i więcej III. Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych D50 D89 0,8 0,07% w tym: niedokrwistości D50 D64 0,3 0,03% IV. Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych E00 E88 16,1 1,56% w tym: cukrzyca E10 E14 15,0 1,46% V. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania F01 F99 w tym: spowodowane substancjami psychoaktywnymi F10 F19 VI. Choroby układu nerwowego G00 G98 0,7 0,06% ,6 0,06% ,4 1,11% w tym: zapalenie opon mózgowordzeniowych G00, G03 0,4 0,04% choroba Alzheimera G30 3,6 0,35%

39 Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych 60 i więcej VIII. Choroby układu krążenia I00 I99 w tym: nadciśnienie tętnicze I10 I13 choroba niedokrwienna serca I20 I25 choroby naczyń mózgowych I60 I69 IX. Choroby układu oddechowego J00 J98 485,9 47,23% ,8 2,22% ,5 12,39% ,3 10,24% miażdżyca I70 23,3 2,27% w tym: zapalenie płuc J12 J18 przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych J40 J47 X. Choroby układu pokarmowego K00 K92 w tym: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy K25 K27 77,2 7,51% ,8 4,84% ,0 2,04% ,6 4,73% ,5 0,73% choroby wątroby K70 K76 17,7 1,72% XI. Choroby skóry i tkanki podskórnej L00 L98 XII. Choroby układu mięśniowoszkieletowego i tkanki łącznej M00 M99 1,6 0,16% ,7 0,17%

40 Przyczyny zgonów według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych 60 i więcej XIII. Choroby układu moczowopłciowego N00 N98 w tym: choroby kłębuszków nerkowych i choroby cewkowośródmiąższowe nerek N00 N15 XV. Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym P00 P96 XVI. Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe Q00 Q99 XVII. Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej niesklasyfikowane R00R99 XVIII. Zewnętrzne przyczyny zgonu V01 Y89 *brak danych za 2013 r. w tym: wypadki komunikacyjne V01 V99 14,5 1,40% ,1 0,21% ,6 0,26% ,3 0,23% ,9 3,29% ,9 6,70% ,5 1,31% samobójstwa X60 X84 15,1 1,47% Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 40

41 Tabela 18. Wybrane przyczyny zgonów w Polsce i województwie mazowieckim w 2012 r. Wyszczególnienie Zgony ogółem w liczbach bezwzględnych Choroby zakaźne i pasożytnicze Nowotwory Choroby układu nerwowego Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego udział danej przyczyny w % ogółu zgonów Choroby układu pokarmowego Zewnętrzne przyczyny zgonu Ogółem POLSKA ,67 25,66 1,49 46,15 5,24 4,30 6,13 WOJ. MAZOWIECKIE ,99 24,53 1,11 47,23 7,51 4,73 6,70 Mężczyźni (w stosunku do ogólnej liczby zgonów mężczyzn) POLSKA ,70 27,12 0,67 41,16 5,80 4,70 8,90 WOJ. MAZOWIECKIE ,00 25,52 0,52 42,78 8,01 4,92 9,99 Kobiety (w stosunku do ogólnej liczby zgonów kobiet) POLSKA ,63 24,05 0,82 51,67 4,62 3,87 3,05 WOJ. MAZOWIECKIE ,97 23,45 0,59 52,05 6,96 4,52 3,14 *brak danych za 2013 r. Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie 41

42 Wykres 8. Umieralność na nowotwory złośliwe wg ich umiejscowienia na ludności w województwie mazowieckim w 2012 r. tchawicy, oskrzeli, płuc okrężnicy, prostnicy, odbytu piersi trzustki żołądka gruczołu krokowego opon mózgowordzeniowych pęcherza moczowego na ludności Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie Wykres 9. Wybrane przyczyny zgonów w Polsce i województwie mazowieckim w 2012 r. Zewnętrzne przyczyny zgonu Choroby układu pokarmowego Choroby układu oddechowego Choroby układu krążenia Choroby układu nerwowego Nowotwory Choroby zakaźne i pasożytnicze WOJ. MAZOWIECKIE POLSKA Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie 42

43 Tabela 19. Zgony w województwie mazowieckim wg powiatów, przyczyn i wieku w 2012 r. Powiat białobrzeski Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 109,5 100,00% Choroby zakaźne i pasożytnicze 0,3 0,27% Nowotwory 21,3 19,46% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu 60 i więcej 1,8 1,62% odżywienia i przemian metabolicznych Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 0,3 0,27% Choroby układu nerwowego 0,6 0,54% Choroby układu krążenia 64,2 58,65% Choroby układu oddechowego 4,1 3,78% Choroby układu pokarmowego 5,0 4,59% Choroby układu moczowopłciowego 1,8 1,62% Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,6 0,54% Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej niesklasyfikowane 2,1 1,89% Zewnętrzne przyczyny zgonu 7,4 6,76%

44 Powiat ciechanowski Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 102,6 100,00% Choroby zakaźne i pasożytnicze 0,9 0,85% Nowotwory 26,7 26,04% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu 60 i więcej 2,1 2,03% odżywienia i przemian metabolicznych Choroby układu nerwowego 1,0 0,96% Choroby układu krążenia 46,7 45,46% Choroby układu oddechowego 9,1 8,86% Choroby układu pokarmowego 5,1 5,02% Choroby skóry i tkanki podskórnej 0,8 0,75% Choroby układu mięśniowoszkieletowego i tkanki łącznej 0,4 0,43% Choroby układu moczowopłciowego 1,4 1,39% Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 0,4 0,43% Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej niesklasyfikowane 1,3 1,28% Zewnętrzne przyczyny zgonu 6,7 6,51%

45 Powiat garwoliński Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 102,0 100,00% Choroby zakaźne i pasożytnicze 0,2 0,18% Nowotwory 22,5 22,04% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu 60 i więcej 1,8 1,72% odżywienia i przemian metabolicznych Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 0,1 0,09% Choroby układu nerwowego 1,0 0,99% Choroby układu krążenia 51,6 50,59% Choroby układu oddechowego 6,3 6,14% Choroby układu pokarmowego 5,3 5,24% Choroby skóry i tkanki podskórnej 0,2 0,18% Choroby układu mięśniowoszkieletowego i tkanki łącznej 0,2 0,18% Choroby układu moczowopłciowego 0,8 0,81% Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,2 0,18% Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 0,1 0,09% Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej niesklasyfikowane 2,7 2,62% Zewnętrzne przyczyny zgonu 9,1 8,94%

46 Powiat gostyniński Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 108,7 100,00% Choroby zakaźne i pasożytnicze 1,3 1,18% Nowotwory 28,7 26,38% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu 60 i więcej 1,5 1,38% odżywienia i przemian metabolicznych Choroby układu nerwowego 1,3 1,18% Choroby układu krążenia 48,1 44,29% Choroby układu oddechowego 8,1 7,48% Choroby układu pokarmowego 4,7 4,33% Choroby skóry i tkanki podskórnej 0,4 0,39% Choroby układu mięśniowoszkieletowego i tkanki łącznej 0,2 0,20% Choroby układu moczowopłciowego 2,1 1,97% Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej niesklasyfikowane 4,1 3,74% Zewnętrzne przyczyny zgonu 8,1 7,48%

47 Powiat grodziski Przyczyny zgonów wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych X Rewizja Na ludności Struktura według przyczyn Ogółem W wieku lat w liczbach bezwzględnych Ogółem 102,7 100,00% Choroby zakaźne i pasożytnicze 0,2 0,22% Nowotwory 25,7 24,97% Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz wybrane choroby przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych 60 i więcej 0,2 0,22% Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych 0,6 0,56% Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 0,5 0,45% Choroby układu nerwowego 0,7 0,67% Choroby układu krążenia 49,1 47,82% Choroby układu oddechowego 9,5 9,29% Choroby układu pokarmowego 4,4 4,26% Choroby skóry i tkanki podskórnej 0,1 0,11% Choroby układu moczowopłciowego 1,3 1,23% Wybrane stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym 0,1 0,11% Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 0,2 0,22% Objawy, cechy chorobowe gdzie indziej niesklasyfikowane 2,5 2,46% Zewnętrzne przyczyny zgonu 7,6 7,39%

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA PAŹDZIERNIK 2012 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Ludność województwa mazowieckiego ; ZAŁĄCZNIK NR 2 Powierzchnia, gęstość zaludnienia, wybrane

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Informacja sygnalna Data opracowania 30.05.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy)

Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) Średnie wyniki w powiatach województwa mazowieckiego z egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku - termin główny ( arkusz standardowy) GH-H GH-P GM-M GM-P GA-P GA-R Razem: 48 137 65,9 48 141 64,7 48 135 51,2

Bardziej szczegółowo

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: 16.08.2017 r. http://warszawa.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5

Rynek pracy w województwie mazowieckim. Maj 2018 Nr 5 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Rynek pracy w województwie mazowieckim Maj 2018 Nr 5

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Wybrane elementy zdrowia ludności województwa mazowieckiego w 2013 roku

Opracowanie Wybrane elementy zdrowia ludności województwa mazowieckiego w 2013 roku Opracowanie Wybrane elementy zdrowia ludności województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdzam: Warszawa, 2015 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 ROKU Strona 1 z 9 Ogólne dane statystyczne Do egzaminu maturalnego przystąpiło

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim

Tabl. 1. Stany ludności, przyrosty/ubytki i zmiany stanów w latach w województwie mazowieckim PROGNOZA LUDNOŚCI DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014 2050 Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 2015 Informację opracowano na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE  WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA LUTY 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej

Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Planowane działania i osiągnięte efekty przekształcenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci cyfrowej Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r.

XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Warszawa, r. XI posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warszawa, 4.06.09 r. Plan posiedzenia. Powitanie.. Dofinansowanie projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE www.stat.gov.pl/warsz/ WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE I WARSZAWA W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH BADAŃ STATYSTYCZNYCH WARSZAWA MARZEC 2011 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego

Koncepcja metody określania kategoryzacji komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa mazowieckiego Zeszyty Naukowe sgsp 2016, nr 58 (tom 1)/2/2016 bryg dr inż Jarosław Zarzycki Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Koncepcja metody określania kategoryzacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.08.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński

JOW W SAMORZĄDACH. doświadczenia i propozycje. Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński JOW W SAMORZĄDACH Jarosław Flis Uniwersytet Jagielloński widełki wielkości okręgu 100% 90% 80% 0,5 0,5 0,5 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4,5 0,5 0,5 powyżej normy poniżej normy minimum 0% okręg pięciomandatowy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od r. od godz do r. do godz. 7.00

BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od r. od godz do r. do godz. 7.00 ` BIULETYN INFORMACYJNY NR 357/2018 za okres od 23.12.2018 r. od godz. 7.00 do 24.12.2018 r. do godz. 7.00 poniedziałek, dnia 24.12.2018 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Gągolina, powiat miński

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z FIZYKI I ASTRONOMII 1 Razem Liczba unieważnień 1. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z fizyki

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2010 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

2. Termin realizacji programu, o którym mowa w 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2013 roku.

2. Termin realizacji programu, o którym mowa w 1, ustala się do dnia 31 grudnia 2013 roku. UCHWAŁA Nr 223/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania 30.09.2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 30.09.2013 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie Województwo mazowieckie Q4 2018 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując wiedzę

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. październik 2008 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [5] 5,1 do 12,0 [20] 12,1 do 19,0 [14] 19,1 do 26,0 [2] 26,1 do 33,0 [1] Min: 1,9 miasto Warszawa Max: 30,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r.

Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. INFORMACJE SYGNALNE dd.mm.rrrr r. Turystyka w województwie mazowieckim w 2017 r. 18.05.2018 r. 22,7% udział turystów zagranicznych odwiedzających Polskę Województwo mazowieckie mimo niskiego udziału w

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE. Państwowej Komisji Wyborczej. z dnia 10 marca 2009 r. OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW

STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW Załącznik nr 2 STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Na podstawie danych pochodzących z: - Głównego Urzędu Statystycznego - Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego - Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII

DROGI PUBLICZNE STAN W DNIU 31 XII URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 31.10.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko Emilia Murawska Tomasz Zegar Mazowiecki Ośrodek Badań

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu

Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Wykonanie zamówienia na konwersję baz PZGiK w relacji z podmiotami związanymi z realizacją projektu Iwona Głuchowska Rylska Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

V posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

V posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej V posiedzenie Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warszawa, 06.09.07 r. Program spotkania Powitanie, omówienia planu spotkania Kwestie regulaminowe Mazowieckiego Komitetu Rozwoju Ekonomii

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYIKI PRÓBEGO EGZAMIU MAURALEGO Z MAEMAYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALOŚĆ EGZAMIU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2010 roku w 706 szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ. mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad

REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ. mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad mgr inż. Beata Leszczyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad 10 % REZERWA CZĘŚCI DROGOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW I WOJEWÓDZTW Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 641 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Raport Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach

Raport Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach Raport Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach 2009-2011 Warszawa, marzec 2013 r. Spis treści Wstęp 1 I. Demografia - stan obecny, prognozy do 2035 roku 3 II. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały Nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ 1. Wielkości poziomów substancji w powietrzu w strefie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3

Bezrobocie w województwie mazowieckim. marzec 2017 Nr 3 Bezrobocie w województwie mazowieckim marzec 2017 Nr 3 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim marzec : Stopa bezrobocia 7,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6 738 osób (z 194 452 osób w lutym do 187 714

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia Wiadomości Czwartek, 7 maja 2015 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24-02-2014 OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7

Bezrobocie w województwie mazowieckim. sierpień 2017 Nr 7 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl Bezrobocie w województwie mazowieckim 2017 Nr 7 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Liczba absolwentów na Mazowszu, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z wiedzy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. styczeń 2017 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim styczeń 2017 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim styczeń 2017 r.: Stopa bezrobocia 7,4%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 7.434 osoby (z 188.910 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 lutego 2019 r. OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009

STOPA BEZROBOCIA [%] WOJEWÓDZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE. styczeń 2009 STOPA BEZROBOCIA [%] poniżej 5,0 [4] 5,1 do 12,0 [16] 12,1 do 19,0 [16] 19,1 do 26,0 [4] 26,1 do 33,0 [2] Min: 2,0 miasto Warszawa Max: 32,5 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH [OSOBY] poniżej 2 000

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Luty 2016 Nr 2 Bezrobocie w województwie mazowieckim Luty 2016 Nr 2 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w lutym : Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 838 osób (z 226.227 osób w styczniu do 227.065

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1

Bezrobocie w województwie mazowieckim. Styczeń 2016 Nr 1 Bezrobocie w województwie mazowieckim Styczeń 2016 Nr 1 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w styczniu 2016 r.: Stopa bezrobocia 8,7%. Wzrost ogólnej liczby bezrobotnych o 9.700 osób (z 216.527 osób w grudniu

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Grudzień 2015 Nr 12 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Grudzień 2015 Nr 12 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w grudniu : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6

Bezrobocie w województwie mazowieckim. czerwiec 2016 Nr 6 Bezrobocie w województwie mazowieckim czerwiec 2016 Nr 6 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 7,8%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 6.407 osób (z 208.432 osoby w maju do 202.025

Bardziej szczegółowo

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie Załącznik Zestawienie zatwierdzonych projektów pozakonkursowych dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania PO WER 2014-2020. Lp. Instytucja organizująca konkurs / Instytucja

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11

Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy. Listopad 2015 Nr 11 Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Listopad 2015 Nr 11 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w listopadzie : Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4

Bezrobocie w województwie mazowieckim. kwiecień 2016 Nr 4 Bezrobocie w województwie mazowieckim kwiecień 2016 Nr 4 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w kwietniu : Stopa bezrobocia 8,2%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 7.546 osób (z 221.524 osób w marcu do

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5

Bezrobocie w województwie mazowieckim. maj 2016 Nr 5 Bezrobocie w województwie mazowieckim maj 2016 Nr 5 1. Bezrobocie w woj. mazowieckim w maju : Stopa bezrobocia 8,0%. Spadek ogólnej liczby bezrobotnych o 5.546 osób (z 213.978 osób w kwietniu do 208.432

Bardziej szczegółowo

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych w gminach województwa mazowieckiego. INFORMACJA o realizacji zadania własnego gminy, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r.

KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r. KOMUNIKAT nr 2 Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD i MTM na Mazowszu z dnia 30 marca 2017 r. dot. : XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (BRD) i XXI Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin

Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 990/162/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r. Regulamin jubileuszowej X edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. Mazowieckie krajobrazy 25 lat Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

[WYCIĄG] Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

[WYCIĄG] Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego Miasto Płock [WYCIĄG] Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo