Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015"

Transkrypt

1 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015

2 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego... 3 II. Porównanie struktury bezrobotnych z gmin powiatu gorlickiego... 5 III. Przynależnośd bezrobotnych z gmin powiatu gorlickiego do wybranych grup osób bezrobotnych... 8 IV. Bilans osób bezrobotnych w podziale na gminy powiatu Podsumowanie Spis tabel i wykresów Analizę bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu przeprowadzono na podstawie wybranych sprawozdao statystycznych o bezrobociu rejestrowanym. Dane liczbowe są zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, dostępnej pod adresem w zakładce statystyka. 2 S t r o n a

3 I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego Według stanu na dzieo roku zarejestrowanych było 5749 osób. Najwięcej osób bezrobotnych było mieszkaocami Gorlic (1567 osób), gminy wiejskiej Gorlice (957) oraz gminy Biecz (944). Najmniej bezrobotnych było mieszkaocami gminy (202). liczba osób bezrobotnych Rys Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych jednostkach terytorialnych powiatu gorlickiego. Dane wg stanu na dzieo r. Od siedmiu lat liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych utrzymuje się na niższym poziomie. Poziom bezrobocia w poszczególnych latach przedstawiono na wykresie r r r r r r r r r r r r r r r. Rys. 2. Liczba osób bezrobotnych w latach (dane według stanu na dzieo 31 grudnia). 3 S t r o n a

4 Dane z roku porównano do danych z: roku najwyższego notowanego bezrobocia, roku najniższego notowanego dotychczas bezrobocia, roku ubiegłorocznego poziomu bezrobocia. Tab.1. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych według stanu na dzieo 31 grudnia 2001, 2008, 2013 i 2014 roku. Liczba bezrobotnych według stanu na dzieo: Stan na r. w odniesieniu do: % 101% 83% % 95% 81% % 117% 85% % 93% 83% % 109% 86% % 109% 82% % 106% 87% % 101% 78% % 102% 81% % 112% 84% % 102% 80% W porównaniu do stanu z roku, obecnie jest znacznie mniej osób bezrobotnych (dynamika=48%). Najwięcej ubyło bezrobotnych z: gminy Bobowa (dynamika=37%), gminy (dynamika=38%), gminy (dynamika=40%). W długiej perspektywie czasu, najmniej ubyło bezrobotnych z gminy (dynamika=55%). W porównaniu do stanu z dnia roku obecnie notujemy nieznacznie wyższy poziom bezrobocia (dynamika=101%), zróżnicowany jednak dla poszczególnych gmin i miast. W ciągu ostatnich 6 lat liczba bezrobotnych zmniejszyła się jedynie w mieście Gorlice oraz gminie Biecz. W ostatnich 12 miesiącach odnotowano spadek liczby bezrobotnych (dynamika=83%), najwięcej w gminie (dynamika=78%), najmniej w gminie (dynamika=87%). 4 S t r o n a

5 II. Porównanie struktury bezrobotnych z gmin powiatu gorlickiego Płeć Według stanu na dzieo roku kobiety stanowiły 57,5% ogółu bezrobotnych. Największy odsetek kobiet był wśród bezrobotnych z gminy (62,9%), najmniejszy wśród bezrobotnych z gminy (55,1%). kobiety 57,5% 58,1% 59,7% 55,8% 56,6% 55,1% 60,9% 56,2% 62,9% 59,5% 56,8% mężczyźni 42,5% 41,9% 40,3% 44,2% 43,4% 44,9% 39,1% 43,8% 37,1% 40,5% 43,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rys. 3. Struktura płci osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r. Wiek Według stanu na dzieo roku 22,1% bezrobotnych w powiecie gorlickim to osoby do 25 roku życia. Największy odsetek osób młodych był wśród bezrobotnych mieszkaoców gminy Bobowa (30,9%), zaś najmniejszy wśród bezrobotnych z miasta Gorlice (13,4%). Osoby bezrobotne powyżej 45 roku życia stanowiły łącznie około 26,8% bezrobotnych z powiatu. Największy odsetek stanowiły one wśród bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta Gorlice (32,0%), zaś najmniejszy wśród bezrobotnych z gminy Bobowa (18,3%) i więcej 22,1% 23,1% 30,9% 13,4% 24,3% 24,3% 26,7% 28,5% 26,2% 22,3% 29,5% 31,9% 32,9% 19,2% 19,7% 17,2% 16,0% 9,6% 8,3% 35,2% 15,6% 13,2% 5,1% 32,4% 22,3% 17,5% 14,5% 28,1% 17,8% 20,9% 8,9% 31,6% 19,9% 14,6% 9,7% 31,5% 18,9% 17,0% 5,9% 32,3% 14,5% 14,5% 10,2% 34,7% 19,3% 13,9% 5,9% 32,7% 19,6% 20,8% 4,5% 32,2% 12,9% 16,3% 9,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rys. 4. Struktura wieku osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r. 5 S t r o n a

6 Wykształcenie Struktura wykształcenia osób bezrobotnych zarejestrowanych na dzieo roku przedstawiała się następująco: Bezrobotni najczęściej posiadali wykształcenie policealne i średnie zawodowe (33,0% ogółu) lub wykształcenie zasadnicze zawodowe (32,9% ogółu). Sytuacja ta dotyczyła osób bezrobotnych ze wszystkich gmin i miast powiatu. Wykształcenie wyższe posiadało 13,1% bezrobotnych, a gimnazjalne i podstawowe 13,8%. Wyróżniający się odsetek osób posiadających wykształcenie gimnazjalne i niższe był wśród bezrobotnych z gminy (20,1%). Wykształcenie średnie ogólnokształcące posiadało 7,1% ogółu bezrobotnych. WY SZ SO ZZ GM 13,1% 14,4% 12,6% 14,9% 12,4% 10,0% 11,7% 11,9% 14,4% 12,5% 9,8% 33,0% 31,4% 37,6% 35,2% 31,1% 30,1% 34,3% 26,4% 31,7% 35,1% 33,0% 7,1% 6,4% 8,1% 8,1% 6,6% 7,5% 6,7% 8,5% 5,0% 6,8% 4,9% 32,9% 33,6% 29,6% 29,2% 36,3% 37,9% 33,3% 41,7% 33,7% 30,4% 32,2% 13,8% 14,3% 12,1% 12,6% 13,6% 14,6% 13,9% 11,5% 15,3% 15,2% 20,1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rys. 5. Struktura wykształcenia osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r. Legenda: WY- wyższe, SZ - policealne i średnie zawodowe, SO- średnie ogólnokształcące, ZZ -zasadnicze zawodowe, GM - gimnazjalne i niższe. Staż pracy Według stanu na dzieo roku bezrobotni bez stażu pracy stanowili 23,2% ogółu zarejestrowanych osób. Osoby bez stażu pracy stanowiły najwyższy odsetek wśród bezrobotnych z gminy Bobowa (33,3%). Najmniejszy odsetek takich osób był wśród bezrobotnych z miasta Gorlice (15,8%). 15,8% bez stażu do 1 roku lat i więcej 23,2% 23,2% 26,7% 29,4% 23,8% 18,9% 27,1% 33,3% 26,9% 26,2% 15,3% 16,7% 16,4% 16,3% 16,6% 16,0% 17,6% 15,7% 15,3% 20,2% 16,9% 22,6% 22,2% 20,1% 20,9% 21,4% 24,3% 30,3% 21,7% 26,0% 21,4% 21,8% 14,2% 12,5% 11,3% 11,9% 13,8% 13,3% 6,4% 11,9% 14,3% 12,5% 10,8% 15,4% 13,7% 15,6% 12,8% 10,7% 11,5% 10,6% 15,3% 14,6% 12,1% 10,8% 12,0% 10,7% 16,7% 6,5% 13,6% 11,2% 9,1% 11,9% 6,9% 5,7% 9,5% Rys. 6. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Struktura stażu pracy (w latach) osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r. 6 S t r o n a

7 Czas pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje okres od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Urzędzie. Czasu pozostawania bez pracy podany jest w miesiącach. Krótko do 3 miesięcy w rejestrze pozostawało 27,8% bezrobotnych. Osoby zarejestrowane ponad 24 miesiące stanowiły 23,0% ogółu bezrobotnych. Największy odsetek osób zarejestrowanych powyżej 24 miesięcy był wśród bezrobotnych z gminy (28,4%), zaś najmniejszy wśród bezrobotnych z gminy (12,4%). do pow. 24 8,8% 8,7% 11,0% 8,2% 9,2% 8,0% 7,6% 11,5% 8,9% 8,3% 10,2% 19,0% 14,9% 15,4% 18,2% 14,7% 14,4% 17,7% 14,2% 15,1% 17,2% 16,1% 16,7% 16,8% 15,4% 16,4% 16,3% 13,3% 16,5% 19,1% 12,4% 14,8% 17,4% 15,7% 12,3% 30,2% 14,4% 24,4% 14,0% 12,8% 32,6% 14,4% 18,9% 19,3% 22,8% 18,2% 19,2% 17,5% 21,5% 19,6% 17,3% 17,0% 12,1% 15,5% 23,0% 24,7% 19,1% 23,6% 23,0% 28,4% 24,6% 23,4% 16,8% 12,4% 23,5% 15,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rys. 7. Struktura czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych Według stanu na dzieo roku zasiłek dla bezrobotnych posiadało 12,6% zarejestrowanych osób. Świadczenie to najczęściej przysługiwało bezrobotnym z gminy (23,1%), a najrzadziej bezrobotnym z gminy (10,0%). osoby z prawem do zasiłku 12,6% 23,1% 14,1% 13,4% 12,8% 12,2% 11,8% 10,9% 10,9% 10,2% 10,0% osoby bez prawa do zasiłku 87,4% 76,9% 85,9% 86,6% 87,2% 87,8% 88,2% 89,1% 89,1% 89,8% 90,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Rys. 8. Odsetek osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r. 7 S t r o n a

8 III. Przynależnośd bezrobotnych z gmin powiatu gorlickiego do wybranych grup osób bezrobotnych Długotrwale bezrobotni Długotrwale bezrobotni 1 stanowili na dzieo roku 56,1% ogółu zarejestrowanych osób. Największy udział długotrwale bezrobotnych był wśród zarejestrowanych osób z gminy (60,7%), najmniejszy wśród bezrobotnych z gminy (42,8%). udział długotrwale bezrobotnych 42,8% 46,0% 56,1% 60,7% 59,1% 58,4% 57,1% 56,3% 56,2% 55,7% 53,5% Rys. 9. 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Według stanu na dzieo roku kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka stanowiły 17,4% ogółu bezrobotnych. Najczęściej takie osoby były wśród bezrobotnych z gminy (19,6%), najrzadziej wśród bezrobotnych z gminy (13,4%). udział kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 17,4% 19,6% 19,1% 19,0% 18,7% 18,2% 17,0% 16,7% 16,1% 16,0% 13,4% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Rys. 10. Odsetek kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r. 1 Zgodnie z zapisami ustawy [art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.149)]: bezrobotnym długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 8 S t r o n a

9 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Według stanu na dzieo roku osoby bez kwalifikacji zawodowych 2 stanowiły 10,4% ogółu bezrobotnych. Największy odsetek takich osób był wśród bezrobotnych z gminy Bobowa (13,4%), najmniejszy wśród bezrobotnych z gminy wiejskiej Gorlice (9,3%). udział osób bez kwalifikacji zawodowych 10,4% 13,4% 12,6% 11,4% 10,9% 10,8% 9,7% 9,5% 9,4% 9,4% 9,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% Rys. 11. Odsetek osób bez kwalifikacji zawodowych w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r. Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia to głównie kobiety. Według stanu na dzieo roku udział omawianej grupy w bezrobociu rejestrowanym wynosił 6,6%. Osoby samotnie wychowujące niepełnoletnie dzieci stanowiły największy odsetek bezrobotnych z miasta Gorlice (9,5%). Najmniejszy udział tej grupy osób odnotowano wśród bezrobotnych z gmin Bobowa (4,3%). udział osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 6,6% 7,2% 7,1% 6,4% 6,3% 5,4% 5,1% 5,0% 4,9% 4,3% 9,5% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% Rys. 12. Odsetek osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r. 2 Zgodnie z zapisami ustawy [art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149)]: bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. 9 S t r o n a

10 Bezrobotni niepełnosprawni Według stanu na dzieo roku 8,7% bezrobotnych z powiatu gorlickiego posiadało orzeczenie o niepełnosprawności. Najwyższy odsetek osób niepełnosprawnych zanotowano wśród bezrobotnych zamieszkałych w mieście Gorlice (11,4%). Najmniejszy udział osób niepełnosprawnych był wśród bezrobotnych z gminy Bobowa (3,8%). udział osób niepełnosprawnych 3,8% 4,2% 5,4% 6,0% 6,5% 8,7% 8,9% 8,6% 8,0% 10,3% 11,4% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Rys. 13. Odsetek osób niepełnosprawnych w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r. 10 S t r o n a

11 IV. Bilans osób bezrobotnych w podziale na gminy powiatu W ciągu 2014 roku liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła się o 1152 (odpływ przewyższył napływ). Większy odpływ (podjęcia pracy, niepotwierdzenia gotowości, rozpoczęcia staży, szkoleo itp.) od napływu (rejestracje, powroty po stażach, szkoleniach itp.) notowano wśród osób bezrobotnych ze wszystkich gmin odpływ napływ Rys. 14. Napływ i odpływ bezrobotnych dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane za 2014 rok. W celu porównania skali podjęd pracy przez bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych powiatu obliczono wskaźniki płynności rynku pracy. Wartośd miernika równa się ilorazowi liczby osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy i liczby napływających osób do rejestru bezrobotnych. liczba osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy do liczby napływających bezrobotnych 55,6% 61,7% 58,1% 57,0% 56,1% 56,1% 55,1% 54,7% 52,8% 52,3% 50,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Rys. 15. Wskaźnik płynności rynku pracy liczony jako stosunek podjęd pracy do napływu bezrobotnych dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane za 2014 rok. W 2014 roku wskaźnik płynności rynku pracy wyniósł 55,6%. Najniższą wartośd wskaźnika zanotowano wśród osób z gminy Bobowa (50,3%), najwyższą wśród osób z gmin (61,7%). 11 S t r o n a

12 Podsumowanie Poniżej przedstawiono podsumowanie przeprowadzonej analizy. Największy udział w bezrobociu rejestrowanym mieli mieszkaocy miasta Gorlice (1567 osób), gminy wiejskiej Gorlice (957) oraz gminy Biecz (944). Najmniej bezrobotnych było z gminy (202). W ostatnich 12 miesiącach odnotowano spadek liczby bezrobotnych (dynamika=83%), najwięcej w gminie (dynamika=78%), najmniej w gminie (dynamika=87%). Kobiety stanowiły 57,5% ogółu bezrobotnych. Największy odsetek kobiet był wśród bezrobotnych z gminy (62,9%), najmniejszy wśród bezrobotnych z gminy (55,1%). Osoby w wieku do 25 roku życia stanowiły 22,1% ogółu bezrobotnych. Największy odsetek osób młodych był wśród bezrobotnych mieszkaoców gminy Bobowa (30,9%), zaś najmniejszy wśród bezrobotnych z miasta Gorlice (13,4%). Osoby bezrobotne powyżej 45 roku życia stanowiły łącznie około 26,8% bezrobotnych z powiatu. Największy odsetek stanowiły one wśród bezrobotnych zamieszkałych na terenie miasta Gorlice (32,0%), zaś najmniejszy wśród bezrobotnych z gminy Bobowa (18,3%). Bezrobotni ze wszystkich gmin powiatu najczęściej legitymowali się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym lub zasadniczym zawodowym. 13,1% bezrobotnych posiadło wyższe wykształcenie, 13,8% bezrobotnych posiadało wykształcenie gimnazjalne i niższe, a 7,1% średnie ogólnokształcące. Osoby bez stażu pracy stanowiły najwyższy odsetek wśród bezrobotnych z gminy Bobowa (33,3%). Najmniejszy odsetek takich osób był wśród bezrobotnych z miasta Gorlice (15,8%). Krótko do 3 miesięcy w rejestrze pozostawało 27,8% bezrobotnych. Osoby zarejestrowane ponad 24 miesiące stanowiły 23,0% ogółu bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych posiadało 12,6% zarejestrowanych osób. Świadczenie to najczęściej przysługiwało bezrobotnym z gminy (23,1%), a najrzadziej bezrobotnym z gminy (10,0%). Długotrwale bezrobotni (według definicji ustawy) stanowili 56,1% ogółu zarejestrowanych osób. Udział tej grupy wahał się od 42,8% (wśród bezrobotnych z gminy ) do 60,7% (wśród bezrobotnych z gminy ). Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka stanowiły 17,4% ogółu bezrobotnych. Najczęściej takie osoby były wśród bezrobotnych z gminy (19,6%), najrzadziej wśród bezrobotnych z gminy (13,4%). Osoby bez kwalifikacji zawodowych stanowiły 10,4% ogółu bezrobotnych. Największy odsetek takich osób był wśród bezrobotnych z gminy Bobowa (13,4%), zaś najmniejszy wśród bezrobotnych z gminy wiejskiej Gorlice (9,3%). Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia to głównie kobiety. Udział omawianej grupy w bezrobociu rejestrowanym wynosił 12 S t r o n a

13 6,6%. Największy udział tej grupy osób był wśród bezrobotnych z miasta Gorlice (9,5%), najmniejszy zaś wśród bezrobotnych z gmin Bobowa (4,3%). Orzeczenie o niepełnosprawności posiadało 8,7% ogółu bezrobotnych Najwyższy odsetek osób niepełnosprawnych zanotowano wśród bezrobotnych zamieszkałych w gminie miejskiej i wiejskiej Gorlice (odpowiednio 11,4% i 10,3%). Najmniejszy udział osób niepełnosprawnych był wśród bezrobotnych z gminy Bobowa (3,8%). W ciągu 2014 roku zarejestrowano 7302 osoby bezrobotne. W tym samym okresie wyłączono z ewidencji z różnych przyczyn 8454 osoby. W związku z tym, na koniec 2014 roku liczba bezrobotnych była o 1152 mniejsza od stanu z dnia roku. W 2014 roku wskaźnik płynności rynku pracy wyniósł 55,6%. Najniższą wartośd wskaźnika zanotowano wśród osób z gmin Bobowa (50,3%), najwyższą wśród osób z gmin (61,7%). Opracował: Robert Wal, tel: (0-18) S t r o n a

14 Spis tabel i wykresów Tab.1. Liczba bezrobotnych według stanu na dzieo 31 grudnia 2001, 2008, 2013 i 2014 roku Rys.1. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych jednostkach terytorialnych powiatu gorlickiego. Dane wg stanu na dzieo r Rys. 2. Liczba osób bezrobotnych w latach (dane według stanu na dzieo 31 grudnia) Rys. 3. Rys. 4. Rys. 5. Rys. 6. Rys. 7. Rys. 8. Rys. 9. Rys. 10. Rys. 11. Rys. 12. Rys. 13. Struktura płci osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r Struktura wieku osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r Struktura wykształcenia osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r Struktura stażu pracy (w latach) osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r Struktura czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r Odsetek osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r Odsetek kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r Odsetek osób bez kwalifikacji zawodowych w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r Odsetek osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r Odsetek osób niepełnosprawnych w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzieo r Rys. 14. Napływ i odpływ bezrobotnych dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane za 2014 rok Rys. 15. Wskaźnik płynności rynku pracy liczony jako stosunek podjęd pracy do napływu bezrobotnych dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane za 2014 rok S t r o n a

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2015 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2015 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2015 roku stanu na koniec stycznia 2015 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za marzec 2017 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za marzec 2017 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za marzec 2017 roku stanu na koniec marca 2017 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku stanu na koniec listopada 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku stanu na koniec września 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku stanu na koniec stycznia 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za luty 2017 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za luty 2017 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za luty 2017 roku stanu na koniec lutego 2017 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za maj 2014 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za maj 2014 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za maj 2014 roku stanu na koniec maja 2014 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2017 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2017 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2017 roku stanu na koniec stycznia 2017 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2008 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec grudnia 2008 r. na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku Podsumowanie okresu od stycznia 2013 roku: 1) Wg stanu na koniec grudnia 2013 roku bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r.

ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. ANALIZA RYNKU PRACY W POWIECIE BIŁGORAJSKIM w I półroczu 2009r. Biłgoraj, lipiec 2009r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Na dzień 30.06.2009r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za grudzień 2015 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za grudzień 2015 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za grudzień 2015 roku stanu na koniec grudnia 2015 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 213 roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień Styczeń 213 13,4%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017

Bezrobocie w Małopolsce w październiku 2017 Bezrobocie w Małopolsce w październiku 217 Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia Sytuacja w powiatach Przepływy bezrobotnych w rejestrach Oferty pracy Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 listopada roku Polska woj. opolskie powiat nyski Październik Listopad 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - VII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec' 12,0% 12,7% 18,0% Lipiec' 11,9% 12,5% 17,5% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku

Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 2017 roku Bezrobocie w Małopolsce w lipcu 217 roku Od czterech lat w woj. małopolskim bezrobocie rejestrowane wykazuje tendencję spadkową. W maju w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 82 656 bezrobotnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 maja roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Kwiecień Maj 14,0% 15,1% 13,5% 14,4%

Bardziej szczegółowo