Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016"

Transkrypt

1 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016

2 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego... 3 II. Porównanie struktury bezrobotnych z gmin powiatu gorlickiego... 4 III. Przynależność bezrobotnych z gmin powiatu gorlickiego do wybranych grup osób na rynku pracy... 8 IV. Bilans osób bezrobotnych w podziale na gminy powiatu Podsumowanie Spis tabel i wykresów Aneks Analizę bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu przeprowadzono na podstawie wybranych danych statystycznych o bezrobociu rejestrowanym. Aneks statystyczny zamieszono na końcu raportu. 2 S t r o n a

3 I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego Według stanu na dzień roku zarejestrowanych było 4507 osób bezrobotnych. Najwięcej z nich było mieszkańcami Gorlic (1340 osób). Najmniej bezrobotnych było mieszkańcami gminy (137). liczba bezrobotnych Rys.1. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych jednostkach terytorialnych powiatu gorlickiego. Dane wg stanu na dzień r. Od ośmiu lat liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych utrzymuje się na niższym poziomie. Poziom bezrobocia w poszczególnych latach przedstawiono na poniższym wykresie I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P I P 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. Rys.2. Liczba osób bezrobotnych w latach (dane według stanu na dzień 30 czerwca). Dane z roku porównano do danych z: roku najwyższego notowanego bezrobocia, roku najniższego notowanego bezrobocia, roku ubiegłorocznego poziomu bezrobocia. 3 S t r o n a

4 Tab.1. Liczba bezrobotnych według stanu na dzień 30 czerwca 2003, 2012, 2015 i 2016 roku. Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych według stanu na dzień: Stan na r. w odniesieniu do: % 81% 91% % 71% 86% % 78% 96% % 84% 96% % 81% 89% % 77% 85% % 89% 89% % 86% 99% % 72% 83% % 91% 92% % 79% 92% W porównaniu do stanu z roku, obecnie jest o ponad połowę mniej osób bezrobotnych (dynamika=39%). Najwięcej ubyło bezrobotnych z gminy (dynamika=28%), zaś najmniej z Gorlic i gminy (dynamika=43%). W porównaniu do stanu z roku obecnie notujemy niższy poziom bezrobocia (dynamika=81%). Od tego czasu najwięcej ubyło bezrobotnych z gminy Biecz (dynamika=71%), zaś najmniej z gminy (dynamika=91%). W ostatnich 12 miesiącach odnotowano spadek liczby bezrobotnych (dynamika=91%), najwięcej w gminie (dynamika=83%), najmniej w gminie (dynamika 99%). II. Porównanie struktury bezrobotnych z gmin powiatu gorlickiego Płeć Według stanu na dzień roku kobiety stanowiły 58,3% ogółu bezrobotnych. Największy odsetek kobiet był wśród bezrobotnych z gminy (64,1%), najmniejszy wśród bezrobotnych z gminy (54,9%). mężczyźni kobiety 41,7% 44,4% 40,8% 43,6% 39,8% 45,1% 35,9% 42,4% 36,5% 39,4% 39,5% 58,3% 55,6% 59,2% 56,4% 60,2% 54,9% 64,1% 57,6% 63,5% 60,6% 60,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rys.3. Struktura płci osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r. 4 S t r o n a

5 Wiek Według stanu na dzień roku 16,6% bezrobotnych w powiecie gorlickim było w wieku do 25 roku życia. Największy odsetek osób młodych był wśród bezrobotnych mieszkańców gminy (25,4%), zaś najmniejszy wśród bezrobotnych z Gorlic (10,8%). Osoby bezrobotne po 55 roku życia stanowiły 13,1% bezrobotnych z powiatu. Największy odsetek stanowiły one wśród bezrobotnych zamieszkałych na terenie Gorlic (17,0%), zaś najmniejszy wśród bezrobotnych z gminy Bobowa (6,9%) lat i więcej Powiat Gorlicki 16,6% 16,6% 23,4% 10,8% 18,7% 14,1% 18,5% 21,5% 19,7% 20,7% 25,4% 31,1% 30,2% 34,9% 30,6% 29,4% 32,6% 30,3% 33,5% 32,1% 28,7% 38,4% 21,3% 17,9% 13,1% 19,2% 18,5% 15,5% 17,8% 17,1% 6,9% 24,3% 17,2% 17,0% 21,4% 19,8% 10,7% 24,0% 16,8% 12,5% 21,4% 19,8% 10,0% 18,8% 16,2% 9,9% 20,4% 16,8% 10,9% 21,5% 17,9% 11,2% 11,3% 14,7% 10,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rys.4. Struktura wieku osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r. Wykształcenie Struktura wykształcenia osób bezrobotnych zarejestrowanych na dzień roku przedstawiała się następująco: Bezrobotni najczęściej posiadali wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,5% ogółu) lub wykształcenie policealne i średnie zawodowe (31,6% ogółu). Sytuacja ta dotyczyła osób bezrobotnych ze wszystkich gmin i miast powiatu. Wykształcenie wyższe posiadało 13,6% bezrobotnych, zaś gimnazjalne i podstawowe 14,4%. Najwyższy odsetek osób posiadających wykształcenie wyższe był wśród bezrobotnych z Gorlic (15,6%), zaś najwyższy odsetek osób posiadających wykształcenie gimnazjalne i niższe był wśród bezrobotnych z gminy (19,2% ich ogółu). Wykształcenie średnie ogólnokształcące posiadało 7,0% ogółu bezrobotnych. 5 S t r o n a

6 WY SZ SO ZZ GM Powiat Gorlicki 13,6% 14,0% 11,8% 15,6% 12,4% 10,5% 14,0% 14,1% 12,4% 12,7% 10,7% 31,6% 28,3% 31,9% 34,3% 32,5% 25,3% 33,8% 25,1% 28,5% 32,3% 33,3% 7,6% 7,0% 6,6% 8,2% 7,9% 7,1% 4,7% 6,8% 5,8% 5,6% 5,1% 33,5% 36,0% 32,6% 30,3% 34,7% 40,1% 30,6% 38,2% 35,8% 33,5% 31,6% 14,4% 15,0% 15,5% 11,9% 13,3% 16,4% 16,9% 15,7% 17,5% 15,9% 19,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rys.5. Struktura wykształcenia osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r. Legenda: WY- wyższe, SZ - policealne i średnie zawodowe, SO- średnie ogólnokształcące, ZZ -zasadnicze zawodowe, GM - gimnazjalne i niższe. Staż pracy Według stanu na dzień roku bezrobotni ze stażem pracy do 1 roku stanowili 34,6% ogółu zarejestrowanych osób. Największy odsetek takich osób był wśród bezrobotnych z gminy Bobowa (44,4%), zaś najmniejszy wśród bezrobotnych z Gorlic (29,3%). do 1 roku lat i więcej Powiat Gorlicki 34,6% 35,8% 44,4% 29,3% 34,4% 34,2% 39,1% 38,7% 36,5% 36,3% 37,9% 23,0% 14,8% 14,8% 12,8% 22,0% 14,0% 15,9% 12,3% 20,4% 13,5% 12,2% 9,5% 22,3% 15,5% 16,6% 16,3% 23,4% 15,3% 14,9% 12,0% 24,0% 15,5% 14,1% 12,2% 23,2% 15,8% 11,3% 10,6% 27,2% 10,5% 10,5% 13,1% 21,9% 16,1% 13,1% 12,4% 23,1% 14,3% 17,1% 9,2% 28,8% 14,1% 11,9% 7,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rys.6. Struktura stażu pracy (w latach) osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r. 6 S t r o n a

7 Czas pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje okres od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Urzędzie. Czasu pozostawania bez pracy podany jest w miesiącach. Krótko do 3 miesięcy w rejestrze pozostawało 23,4% bezrobotnych. Osoby zarejestrowane powyżej 24 miesięcy stanowiły 25,5% ogółu bezrobotnych. Największy odsetek osób zarejestrowanych powyżej 2 lat był wśród bezrobotnych z gminy wiejskiej Gorlice (26,8%), zaś najmniejszy wśród bezrobotnych z gminy (16,8%). do 1 miesiąca pow. 24 Powiat Gorlicki 9,5% 7,9% 8,6% 10,8% 8,3% 8,2% 12,7% 6,3% 11,7% 8,8% 10,7% 13,8% 14,9% 14,8% 12,1% 15,2% 16,4% 12,7% 15,2% 16,8% 11,2% 14,1% 15,1% 16,0% 14,1% 15,1% 14,6% 14,1% 15,0% 13,1% 13,9% 17,1% 15,8% 20,3% 21,4% 20,7% 19,7% 20,4% 17,8% 17,2% 29,3% 21,2% 23,1% 15,3% 15,8% 14,9% 16,8% 15,7% 14,8% 16,8% 15,8% 11,5% 19,7% 16,7% 21,5% 25,5% 24,9% 25,0% 26,6% 26,8% 26,6% 26,6% 24,6% 16,8% 23,1% 22,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rys.7. Struktura czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych Według stanu na dzień roku zasiłek dla bezrobotnych posiadało 14,6% zarejestrowanych osób. Świadczenie to najczęściej przysługiwało bezrobotnym z gminy (22,6%), a najrzadziej bezrobotnym z gminy (10,8%). osoby z prawem do zasiłku osoby bez prawa do zasiłku 14,6% 22,6% 16,8% 16,1% 15,5% 15,3% 14,7% 14,6% 14,1% 12,2% 10,8% 85,4% 77,4% 83,2% 83,9% 84,5% 84,7% 85,3% 85,4% 85,9% 87,8% 89,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Rys.8. Odsetek osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r. 7 S t r o n a

8 III. Przynależność bezrobotnych z gmin powiatu gorlickiego do wybranych grup osób na rynku pracy Długotrwale bezrobotni Długotrwale bezrobotni 1 stanowili na dzień roku 56,5% ogółu zarejestrowanych osób. Największy udział długotrwale bezrobotnych był wśród zarejestrowanych osób z gminy (58,6%), najmniejszy wśród bezrobotnych z gminy (49,7%). udział długotrwale bezrobotnych 49,7% 56,5% 56,8% 56,6% 55,9% 54,8% 54,2% 53,3% 58,0% 58,6% 58,6% 44,0% 46,0% 48,0% 50,0% 52,0% 54,0% 56,0% 58,0% 60,0% Rys.9. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka Według stanu na dzień roku kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka stanowiły 19,2% ogółu bezrobotnych. Najczęściej takie osoby były wśród bezrobotnych z gminy (21,9%), najrzadziej wśród bezrobotnych z gminy (17,8%). udział kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 19,2% 21,9% 21,5% 21,5% 21,1% 19,4% 19,0% 18,5% 18,3% 18,2% 17,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Rys.10. Odsetek kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r. 1 Zgodnie z zapisami ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): bezrobotny długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 8 S t r o n a

9 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Według stanu na dzień roku osoby bez kwalifikacji zawodowych 2 stanowiły 11,6% ogółu bezrobotnych. Największy odsetek takich osób był wśród bezrobotnych z gminy Bobowa (17,4%), najmniejszy wśród bezrobotnych z gminy wiejskiej Gorlice (9,2%) udział osób bez kwalifikacji zawodowych 11,6% 14,1% 13,5% 13,1% 12,7% 12,6% 11,7% 10,6% 10,4% 9,2% 17,4% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Rys.11. Odsetek osób bez kwalifikacji zawodowych w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r. Bezrobotni niepełnosprawni Według stanu na dzień roku 11,9% bezrobotnych z powiatu gorlickiego posiadało orzeczenie o niepełnosprawności. Najwyższy odsetek osób niepełnosprawnych zanotowano wśród bezrobotnych zamieszkałych w gminie (13,5%). Najmniejszy udział osób niepełnosprawnych był wśród bezrobotnych z gminy (6,2%). udział osób niepełnosprawnych 6,2% 7,6% 11,9% 13,5% 13,2% 13,1% 12,6% 11,6% 11,4% 11,2% 10,9% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% Rys.12. Odsetek osób niepełnosprawnych w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r. 2 Zgodnie z zapisami ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy): bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. 9 S t r o n a

10 IV. Bilans osób bezrobotnych w podziale na gminy powiatu W ciągu I połowy 2016 roku liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła się o 675 (odpływ przewyższył napływ). Większy odpływu (podjęcia pracy, niepotwierdzenia gotowości, rozpoczęcia staży, szkoleń itp.) od napływu (rejestracje, powroty po stażach, szkoleniach itp.) odnotowano wśród osób bezrobotnych ze wszystkich gmin odpływ napływ Rys.13. Napływ i odpływ bezrobotnych dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane za I połowę 2016 roku. W celu porównania skali podjęć pracy przez bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych powiatu obliczono wskaźniki płynności rynku pracy. Wartość miernika równa się ilorazowi liczby osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy i liczby napływających osób do rejestru bezrobotnych. liczba wyrejestrowanych osób z tytułu podjęcia pracy do liczby napływających bezrobotnych 51,7% 61,9% 69,4% 68,3% 67,4% 64,3% 64,0% 62,2% 60,7% 60,3% 58,5% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% Rys.14. Wskaźnik płynności rynku pracy liczony jako stosunek podjęć pracy do napływu bezrobotnych dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane za I połowę 2016 r. W I połowie 2016 roku wskaźnik płynności rynku pracy wyniósł 61,9%. Najniższą wartość wskaźnika zanotowano wśród osób z gminy (51,7%), najwyższą wśród osób z gminy (69,4%). 10 S t r o n a

11 Podsumowanie Poniżej przedstawiono podsumowanie przeprowadzonej analizy. Największy udział w bezrobociu rejestrowanym mieli mieszkańcy Gorlic (1340 osób), gminy wiejskiej Gorlice (732) oraz gminy Biecz (692). Najmniej bezrobotnych było mieszkańcami gminy (137). W ostatnich 12 miesiącach odnotowano spadek liczby bezrobotnych (dynamika=91%), najwięcej w gminie (dynamika=83%), najmniej w gminie (dynamika=99%). Kobiety stanowiły 58,3% ogółu bezrobotnych. Największy odsetek kobiet był wśród bezrobotnych z gminy (64,1%), najmniejszy wśród bezrobotnych z gminy (54,9%). Osoby w wieku do 25 roku życia stanowiły 16,6% ogółu bezrobotnych. Największy odsetek osób młodych był wśród bezrobotnych mieszkańców gminy (25,4%), zaś najmniejszy wśród bezrobotnych z Gorlic (10,8%). Osoby po 55 roku życia stanowiły 13,1% bezrobotnych z powiatu - w zależności od gminy było to od 6,9% (wśród osób z gminy Bobowa) do 17,0% (wśród osób z Gorlic). Bezrobotni ze wszystkich gmin powiatu najczęściej legitymowali się wykształceniem zasadniczym zawodowym lub policealnym i średnim zawodowym odpowiednio 31,6% oraz 33,5% ogółu. Wykształcenie wyższe posiadało 13,6% bezrobotnych zaś gimnazjalne i niższe 14,4%. Osoby ze stażem pracy do 1 roku stanowiły 34,6% ogółu bezrobotnych. W zależności od gminy odsetek ten wahał się w przedziale od 29,3% do 44,4% ogółu bezrobotnych. Krótko do 3 miesięcy w rejestrze pozostawało 23,4% bezrobotnych. Osoby zarejestrowane przez okres dłuższy niż 24 miesiące stanowiły 25,5% ogółu bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych posiadało 14,6% zarejestrowanych osób. W poszczególnych gminach świadczenie to otrzymywało od 10,8% do 22,6% bezrobotnych. Długotrwale bezrobotni stanowili 56,5% ogółu zarejestrowanych osób. Wskaźnik ten uwzględnia możliwość podejmowania przez osoby bezrobotne krótkotrwałego zatrudnienia i wskazuje na problemy z jego utrzymaniem. W zależności od gminy do grupy tej kwalifikowało się od 49,7% do 58,6% bezrobotnych. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka stanowiły 19,2% ogółu bezrobotnych. Najczęściej takie osoby były wśród bezrobotnych z gminy (21,9%), najrzadziej wśród bezrobotnych z gminy (17,8%). Osoby bez kwalifikacji zawodowych stanowiły 11,6% ogółu bezrobotnych. Odsetek ten wahał się w zależności od gminy od 9,2% do 17,4%. Orzeczenie o niepełnosprawności posiadało 11,9% ogółu bezrobotnych. Odsetek ten był najniższy w gminie (6,2%), a najwyższy w gminie (13,5%). W ciągu I połowy 2016 roku zarejestrowano 3325 osób bezrobotnych. W tym samym okresie wyłączono z ewidencji z różnych przyczyn 4000 osób, w związku z czym na koniec roku liczba bezrobotnych była o 675 osób mniejsza od stanu z dnia roku. W ciągu I połowy 2016 roku wskaźnik płynności rynku pracy wyniósł 61,9%. Stosunek liczby podjęć pracy przez osoby bezrobotne i liczby rejestrujących się bezrobotnych był najmniej korzystny w gminie, zaś najkorzystniejszy w gminie. Opracował: Robert Wal, tel: (0-18) wew S t r o n a

12 Spis tabel i wykresów Tab.1. Liczba bezrobotnych według stanu na dzień 30 czerwca 2003, 2012, 2015 i 2016 roku Rys.1. Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych jednostkach terytorialnych powiatu gorlickiego. Dane wg stanu na dzień r Rys.2. Liczba osób bezrobotnych w latach (dane według stanu na dzień 30 czerwca). 3 Rys.3. Rys.4. Rys.5. Rys.6. Rys.7. Rys.8. Rys.9. Struktura płci osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r Struktura wieku osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r Struktura wykształcenia osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r Struktura stażu pracy (w latach) osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r Struktura czasu pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych w podziale dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r Odsetek osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r Rys.10. Odsetek kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r Rys.11. Odsetek osób bez kwalifikacji zawodowych w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r Rys.12. Odsetek osób niepełnosprawnych w ogółem bezrobotnych z poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane wg stanu na dzień r Rys.13. Napływ i odpływ bezrobotnych dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane za I połowę 2016 roku Rys.14. Wskaźnik płynności rynku pracy liczony jako stosunek podjęć pracy do napływu bezrobotnych dla poszczególnych jednostek terytorialnych. Dane za I połowę 2016 r S t r o n a

13 Aneks Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy, wieku, wykształcenia i stażu pracy w podziale na jednostki terytorialne powiatu. Dane według stanu na dzień r. Wyszczególnienie ogółem Biecz (miasto i wieś) Bobowa (miasto i wieś) do Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) pow Wiek lat i więcej wyższe policealne i średnie zawodowe Wykształcenie średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do 1 roku Staż pracy lat i więcej S t r o n a

14 Bezrobotni wg wybranych kategorii. Dane według stanu na dzień r. Bilans osób bezrobotnych za I połowę 2016 roku. Wyszczególnienie ogółem Biecz (miasto i wieś) Bobowa (miasto i wieś) ogółem w tym: kobiety stan na r. osoby z prawem do zasiłku kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka długotrwale bezrobotni osoby bez kwalifikacji zawodowych niepełnosprawni napływ (rejestracje) Bilans I połowa 2016 r. odpływ (wyłączenia z ewidencji) w tym: podjęcia pracy S t r o n a

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LIPCU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2015 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2015 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2015 roku stanu na koniec stycznia 2015 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W II KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w II kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj' 12,5% 13,3% 19,2% Czerwiec'

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XII 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Grudzień' 11,5% 11,9% 16,9% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] 1 marca 2017 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za marzec 2017 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za marzec 2017 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za marzec 2017 roku stanu na koniec marca 2017 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty Marzec 14,4% 15,5% 14,3% 15,5%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za listopad 2016 roku stanu na koniec listopada 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 marca roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Luty' 13,9% 14,9% 22,2% Marzec' 13,5%

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za wrzesień 2016 roku stanu na koniec września 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2016 roku stanu na koniec stycznia 2016 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w maju 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku Podsumowanie okresu od stycznia 2013 roku: 1) Wg stanu na koniec grudnia 2013 roku bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za maj 2014 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za maj 2014 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za maj 2014 roku stanu na koniec maja 2014 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za luty 2017 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za luty 2017 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za luty 2017 roku stanu na koniec lutego 2017 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - IX 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień' 11,7% 12,3% 17,1% Wrzesień' 11,5% 12,0% 16,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim we

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2017 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2017 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2017 roku stanu na koniec stycznia 2017 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie maj 2018 r.

województwo pomorskie maj 2018 r. województwo pomorskie maj 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2018 r. maj 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za grudzień 2015 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za grudzień 2015 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za grudzień 2015 roku stanu na koniec grudnia 2015 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie czerwiec 2018 r.

województwo pomorskie czerwiec 2018 r. województwo pomorskie czerwiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2018 r. czerwiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE. INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno, tel. 86 278 95 10, fax. 86 278 95 14, e-mail: biko@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu maju 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w marcu i kwietniu 2016 roku. Luty ,7% 15,9% Marzec ,3% 15,3% 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec marca roku wyniosła 15,3%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, spadła o 0,6 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie nadal jest

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach

Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA KONIEC MAJA 2017 R. CZERWIEC 2017 2 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie kwiecień 2018 r.

województwo pomorskie kwiecień 2018 r. województwo pomorskie kwiecień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie marzec 2018 r. kwiecień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM MAJ - 1-1. Stopa bezrobocia... -2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie październik 2018 r.

województwo pomorskie październik 2018 r. województwo pomorskie październik 2018 r. Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy październik 2018 r. Województwo pomorskie wrzesień 2018 r. październik 2018 r. liczba zmiana % / pkt.

Bardziej szczegółowo

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

VI 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI VI INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec czerwca roku wyniosła 15%, co oznacza, iż spadła o 1 punkt procentowy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie sierpień 2018 r.

województwo pomorskie sierpień 2018 r. województwo pomorskie sierpień 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie lipiec 2018 r. sierpień 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie marzec 2018 r.

województwo pomorskie marzec 2018 r. województwo pomorskie marzec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2018 r. marzec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie lipiec 2018 r.

województwo pomorskie lipiec 2018 r. województwo pomorskie lipiec 2018 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie czerwiec 2018 r. lipiec 2018 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca)

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI

II 2015 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI II INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń 12,% 12,5% 18,3% Luty 12,% 12,4% 18,3% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim w lutym roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ S Z C Z E C I N 2011 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Osoby będące

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 listopada roku Polska woj. opolskie powiat nyski Październik Listopad 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo