Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q kwietnia 2018

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q kwietnia 2018"

Transkrypt

1 Wyniki finansowe i operacyjne 2017 i 4Q kwietnia 2018

2 Agenda 1. Podsumowanie 2. Dane operacyjne 3. Dane finansowe 4. Istotne wydarzenia 5. Załączniki

3 Wyniki 2017 istotnie lepsze od zeszłorocznych i od konsensusu rynkowego Wykonanie [mln zł] zmiana Konsensus rynkowy zmiana /2016 PAP [mln zł] /konsensus Przychody ze sprzedaży 293,64 176,74 66,1% 259,82 13,0% EBIT 21,85-26,34-1, ,0% EBITDA 22,81-25,23-2,97 668,0% Wynik netto 3,31-16, ,54 - Wykonanie znormalizowane [mln zł] zmiana Konsensus rynkowy zmiana /2016 PAP [mln zł] /konsensus Przychody ze sprzedaży 293,64 176,74 66,1% 259,82 13,0% EBIT 6,70-8,14-1,80 272,1% EBITDA 7,66-7,03-2,97 157,7% Wynik netto 22,79 1, ,3% -6,54 - Zdarzenia jednorazowe [mln zł] Wyrok NSA 90,79-15,50 Aktualizacja wyceny nier. Inw. -69,76 - Poznań -75,61 - budynki biurowe 20,57 - pozostałe -14,72 - Odpis na KB DOM -31,13-2,30 Zmiana wartości FADESA 5,00 4,90 Rezerwy KOWR (użytkowanie wieczyste) -10,38 2, ,30 Suma korekt -15,48-18,70 Korekta podatku dochodowego -4,00 - VAT - rezerwa KB Dom - odpisy związane z Rosją Zmiana wartości FADESA Wygrana sprawa dot. CIT Rosja - odpisy 3

4 W 4Q 2017 Grupa znacząco zwiększyła całoroczne przychody oraz dokonała przeszacowania wartości aktywów Wykonanie [mln zł] zmiana Konsensus rynkowy zmiana /2016 PAP [mln zł] /konsensus 4Q Q Q 2017 Przychody ze sprzedaży 145,72 20,13 623,8% 117,65 23,9% EBIT 17,63-31, ,93 - EBITDA 17,63-30, ,48 - Wynik netto 5,10-22, ,00 - Wykonanie znormalizowane [mln zł] zmiana Konsensus rynkowy zmiana /2016 PAP [mln zł] /konsensus 4Q Q Q 2017 Przychody ze sprzedaży 145,72 20,13 623,9% 117,65 23,9% EBIT -2,33-21,14 89,0% -1,93 - EBITDA -2,33-20,88 88,8% -1,48 - Wynik netto 15,33-12, ,00 - Zdarzenia jednorazowe [mln zł] 4Q Q 2016 Wyrok NSA 90,79-15,50 VAT - rezerwa Aktualizacja wyceny nier. Inw. -69,76 0,00 Poznań -75,61 - budynki biurowe 20,57 - pozostałe -14,72 - Odpis na KB DOM -29,78-2,30 KB Dom - odpisy związane z Rosją Zmiana wartości FADESA 4,70 4,90 Zmiana wartości FADESA Rezerwy KOWR (użytkowanie wieczyste) -2,19 2,50 Wygrana sprawa dot. CIT Suma korekt -6,24-10,40 Korekta podatku dochodowego -4,00-4

5 Rekordowe wyniki operacyjne na wszystkich poziomach Lokale sprzedane Zmiana 35,64% Lokale rozpoznane w wyniku finansowym (akty) Zmiana 34,16% Lokale wprowadzone do sprzedaży Zmiana 65,80% Oferta na koniec 4Q Zmiana 27,71% 5

6 W 4Q 2017 rozpoznano 574 przekazanych lokali Lokale sprzedane 4Q Q Zmiana 46,69% Lokale rozpoznane w wyniku finansowym (akty) 4Q Q Zmiana 222,47% Lokale wprowadzone do sprzedaży 4Q Q Zmiana 58,25% Oferta na koniec 4Q 4Q Q Zmiana 27,71% 6

7 Agenda 1. Podsumowanie 2. Dane operacyjne 3. Dane finansowe 4. Istotne wydarzenia 5. Załączniki

8 Istotny wzrost sprzedaży lokali w Trójmieście Sprzedaż ważona udziałem Polnord: w 2017 vs lokali w Warszawa Trójmiasto Olsztyn Szczecin Łódź Wrocław Rekordowe wyniki sprzedaży w 2017 wynikają z utrzymania wysokiej sprzedaży w Warszawie, przy ponad dwukrotnym wzroście sprzedaży w Trójmieście (oba rynki wygenerowały łącznie 77% sprzedaży). 8

9 Warszawa i Trójmiasto głównym źródłem przychodów Akty ważone udziałem Polnord: w 2017 vs 843 lokali w Warszawa Trójmiasto Łódź Olsztyn Szczecin Wrocław Największy wpływ na wyniki finansowe 2017 miały lokale przekazane w Warszawie (59% aktów) i w Trójmieście (14% aktów)

10 Kilkanaście projektów przygotowanych do wprowadzenia do sprzedaży w 2018 Projekty Wprowadzone do sprzedaży w 2017 Planowane wprowadzenia w 2018* PODSUMOWANIE Liczba projektów Liczba mieszkań PUM Projekty Wprowadzone do sprzedaży w 2017 Planowane wprowadzenia w 2018* Projekty Wprowadzone do sprzedaży w 2017 Planowane wprowadzenia w 2018* ŁÓDŹ Liczba projektów Liczba mieszkań PUM WROCŁAW Liczba projektów Liczba mieszkań PUM Projekty Wprowadzone do sprzedaży w 2017 Planowane wprowadzenia w 2018* Projekty Wprowadzone do sprzedaży w 2017 Planowane wprowadzenia w 2018* Projekty Wprowadzone do sprzedaży w 2017 Planowane wprowadzenia w 2018* TRÓJMIASTO Liczba Liczba projektów mieszkań OLSZTYN Liczba projektów Liczba mieszkań PUM PUM WARSZAWA Liczba Liczba projektów mieszkań PUM * Dane szacunkowe wg stanu na dzisiaj 10

11 Agenda 1. Podsumowanie 2. Dane operacyjne 3. Dane finansowe 4. Istotne wydarzenia 5. Załączniki

12 Wzrost przychodów, stabilne wyniki oraz spadek zadłużenia WYBRANE DANE RZiS Przychody ze sprzedaży ,1% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,8% Koszty ogólnego zarządu ,1% Koszty sprzedaży ,6% Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej Znormalizowany EBIT Koszty finansowe ,9% Zysk (strata) netto Znormalizowany zysk netto ,3% WYBRANE DANE BILANSOWE zmiana Nieruchomości inwestycyjne ,1% Zapasy ,9% Suma aktywów ,3% Kapitał własny ,4% Zadłużenie finansowe ,2% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,6% Zadłużenie finansowe netto ,2% Wskaźnik zadłużenia fin. netto 42,1% 48,7% -6.6 p.p tys. zł 2016 zmiana W 2017 Grupa Polnord zanotowała najwyższe przychody od Dotychczas efekty strategii z 2016 były widoczne wyłącznie w danych sprzedażowych. Od 2017 rozpoczęte w ostatnich 2 latach projekty zaczynają mieć odzwierciedlenie w RZiS. Pomimo dokonania przeglądu wartości nieruchomości, co jest widoczne między innymi w spadku wartości nieruchomości inwestycyjnych, Grupa Polnord zanotowała zysk netto zarówno raportowany jak i znormalizowany. Pomimo neutralnych wyników, Grupa Polnord generuje mocne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Pozwoliło to w 2017 obniżyć wartość zadłużenia finansowego. 12

13 Wysokie przychody w ostatnim kwartale wynikające z przekazania lokali WYBRANE DANE RZiS tys. zł 4Q Q 2016 zmiana Przychody ze sprzedaży ,8% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty ogólnego zarządu ,3% Koszty sprzedaży ,3% Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej Znormalizowany EBIT ,0% Koszty finansowe ,7% Zysk (strata) netto Znormalizowany zysk netto WYBRANE DANE BILANSOWE zmiana Nieruchomości inwestycyjne ,1% Zapasy ,9% Suma aktywów ,3% Kapitał własny ,4% Zadłużenie finansowe ,2% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,6% Zadłużenie finansowe netto ,2% Wskaźnik zadłużenia fin. netto 42,1% 48,7% -6.6 p.p. 13

14 Silne przepływy pieniężne pozwalające redukować historyczne zadłużenie SPRAWOZDANIE PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Zysk (strata) brutto (łącznie z zyskiem na działalności zaniechanej) (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu należności Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek ,28% Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu rezerw Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ,6% Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,5% Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie / zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne na początek okresu ,0% Środki pieniężne na koniec okresu ,6% o ograniczonej możliwości dysponowania ,1% tys. zł zmiana Dzięki intensyfikacji zagospodarowania posiadanego banku ziemi oraz rekordowym wynikom sprzedaży, Grupa Polnord w 2017 wygenerowała 55,0 mln zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Dodatkowo otrzymane dywidendy od spółek pod wspólną kontrolą, a także otrzymane spłaty pożyczek, pozwoliły na wygenerowanie dodatnich przepływów z działalności inwestycyjnej. Nadwyżki przepływów z działalności operacyjnej i inwestycyjnej zostały wykorzystane do obniżenia poziomu zadłużenia Grupy, co skutkowało ujemnymi przepływami z działalności finansowej. Na koniec 2017 Grupa posiadała 119,7 mln zł środków pieniężnych, w tym 80,9 mln zł środków pieniężnych o nieograniczonej możliwości dysponowania. 14

15 Zadłużenie zapadające w najbliższych latach będzie częściowo refinansowane i spłacane z przepływów pieniężnych [mln zł] 250,0 200,0 150,0 100,0 54,5 6,2 50,0 0,0 107,4 136,8 51,9 43, od 2020 obligacje kredyty Portfolio obecnych projektów pozwala spłacić całość istniejącego zadłużenia Grupy. Równolegle w związku z przygotowaniem nowych inwestycji, Grupa będzie systematycznie refinansować część obecnego zadłużenia i pozyskiwać nowe finansowania projektowe. 15

16 Agenda 1. Podsumowanie 2. Dane operacyjne 3. Dane finansowe 4. Istotne wydarzenia 5. Załączniki

17 Istotne wydarzenia w 4Q 2017 Wprowadzenie do sprzedaży inwestycji: Stacja Kazimierz V w Warszawie (48 lokali, m 2 PUM) Senatorska w Łodzi (203 lokale, m 2 PUM) Fotoplastykon etap III w Gdańsku (56 lokali, m2 PUM) Zawarcie nowych umów dotyczących nieruchomości: warunkowa umowa nabycia niezabudowanej nieruchomości o powierzchni m 2 położonej przy ul. Admiralskiej w Warszawie (ok m 2 PUM) przedwstępna umowa nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o pow m 2 w Gdańsku (ok m 2 PUM) warunkowa umowa nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku o powierzchni m 2 (ok m 2 PUM) Podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości w Lublinie o łącznej powierzchni m 2 Komercjalizacja biurowców Wilanów Office Park Wykup obligacji o wartości 18,5 mln zł (mbank) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 30 listopada 2017 r. (zmiana składu Rady Nadzorczej) 17

18 Istotne wydarzenia po 4Q 2017 Odstąpienie przez spółki celowe (Apartamenty, Neptun-Ząbki oraz Olsztyn Tęczowy Las) od umów zawartych z KB Dom Sp. z o.o. na realizację robót budowlanych w charakterze generalnego wykonawcy, które nastąpiło na skutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie KB Dom Sp. z o.o. Zawarcie przez Polnord Apartamenty, Polnord Olsztyn Tęczowy Las oraz Polnord Neptun-Ząbki umowy na generalne wykonawstwo ze spółką z GK Polnord, tj. SPV 1 sp. z o.o., a po zmianie nazwy Polnord Construction Sp. z o.o (łączna wartość umów wynosi ok zł netto) Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Spółki Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skarg kasacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i nakazanie organowi wydania merytorycznych decyzji w zakresie odszkodowania - utrzymanie przez NSA w mocy 3 wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (zapadłe 31 stycznia 2018 r. wyroki dotyczą odszkodowania za działki gruntu o łącznej powierzchni ponad 10 ha) Zawarcie umowy przeniesienia, w wyniku której Spółka nabyła nieruchomość przy ul. Admiralskiej o powierzchni m 2 (ok m 2 PUM) Emisja obligacji o wartości 36,8 mln zł Spłata obligacji o wartości 37,4 mln zł Spłata kredytu w Getin Noble Bank o łącznej wartości 20 mln zł, zgodnie z harmonogramem (20 stycznia i 18 kwietnia 2018) 18

19 Agenda 1. Podsumowanie 2. Dane operacyjne 3. Dane finansowe 4. Istotne wydarzenia 5. Załączniki

20 Zał. 1 Oferta sprzedażowa Projekt Projekty oddane do użytkowania PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca Część I - projekty realizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA WARSZAWA do Neptun I (etap I) IIQ 2015 Polnord Warszawa Ząbki Neptun Neptun I (etap II) IVQ 2015 Polnord Warszawa Ząbki Neptun Neptun II (etap Ia) IIIQ 2017 Polnord Warszawa Ząbki Neptun Neptun II (etap Ib) IVQ 2017 Polnord Warszawa Ząbki Neptun Śródmieście Wilanów (bud. E) IQ 2017 Śródmieście Wilanów Brzozowy Zakątek (bud. A1) IQ 2017 Śródmieście Wilanów Brzozowy Zakątek (bud. A2) IVQ 2017 Śródmieście Wilanów Smart Aparthotel I IIQ 2017 Polnord Sopot II Projekty w realizacji Informacje ogólne Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) Brzozowy Zakątek (bud. A3) IQ 2018* Śródmieście Wilanów Brzozowy Zakątek (bud. A4) IIIQ 2018* Śródmieście Wilanów Neptun II (etap II) IQ 2019* Polnord Warszawa Ząbki Neptun Oferta na

21 Zał. 2 Oferta sprzedażowa Projekt Projekty oddane do użytkowania PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca Część I - projekty realizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA TRÓJMIASTO do Ostoja Myśliwska I-II Polnord Apartamenty Potoki I IVQ 2012 Polnord Apartamenty Potoki III Polnord Apartamenty Potoki IV IVQ 2016 Polnord Apartamenty Brama Sopocka I IIIQ 2015 Polnord Gdynia Brama Sopocka Brama Sopocka II-III IIQ 2017 Polnord Gdynia Brama Sopocka Chabrowe Wzgórze I IIIQ 2017 Polnord Apartamenty Projekty w realizacji Informacje ogólne Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) Chabrowe Wzgórze II IQ 2018* Polnord Apartamenty Fotoplastykon I IIIQ 2018* Polnord Apartamenty Fotoplastykon II IVQ 2019* Polnord Apartamenty Fotoplastykon III IQ 2020* Polnord Apartamenty Studio Morena IVQ 2019* Polnord Apartamenty Oferta na

22 Zał. 3 Oferta sprzedażowa Projekt Projekty oddane do użytkowania PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca Część I - projekty realizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA OLSZTYN do Osiedle Tęczowy Las (bud. 4) IIIQ 2012 Polnord Olsztyn Tęczowy Las Osiedle Tęczowy Las (bud. 5) IVQ 2013 Polnord Olsztyn Tęczowy Las Osiedle Tęczowy Las (bud. 6) IIIQ 2015 Polnord Olsztyn Tęczowy Las Projekty w realizacji Osiedle Tęczowy Las II (bud. 7) IIQ 2019* Polnord Olsztyn Tęczowy Las Osiedle Tęczowy Las II (bud. 8) IIIQ 2018* Polnord Olsztyn Tęczowy Las Projekty oddane do użytkowania SZCZECIN Ku Słońcu I IVQ 2011 Polnord Szczecin Ku Słońcu Ku Słońcu II (bud. 4) IVQ 2012 Polnord Szczecin Ku Słońcu Ku Słońcu III (bud. 3) IIQ 2017 Polnord Szczecin Ku Słońcu Projekty w realizacji Informacje ogólne Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) Ku Słońcu III (bud. 5) IQ 2018* Polnord Szczecin Ku Słońcu Oferta na

23 Zał. 4 Oferta sprzedażowa Projekt Projekty oddane do użytkowania PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania Spółka realizująca Część I - projekty realizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA ŁÓDŹ do City Park II IQ 2011 Polnord Łódź City Park 85 2 City Park IV (bud. A5) IVQ 2015 Polnord Łódź City Park 93 1 City Park IV (bud. A3) IIQ 2017 Polnord Łódź City Park Projekty w realizacji Informacje ogólne Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) Senatorska bud A IIQ 2020* Polnord Łącznie - projekty oddane do użytkowania Oferta na Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2017 r Łącznie Część I

24 Zał. 5 Oferta sprzedażowa Projekt Projekty oddane do użytkowania PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania WARSZAWA Spółka realizująca do Ostoja Wilanów V-VII Fadesa Polnord Ostoja Wilanów VIa (B4) IVQ 2015 Fadesa Polnord 67 0 Ostoja Wilanów VIa (C2) IVQ 2016 Fadesa Polnord Ostoja Wilanów VIII (B2) IIIQ 2017 Fadesa Polnord Stacja Kazimierz I IQ 2016 Stacja Kazimierz Stacja Kazimierz II IIQ 2017 Stacja Kazimierz II Projekty w realizacji Stacja Kazimierz III IVQ 2018* Stacja Kazimierz III Stacja Kazimierz IV III Q 2018* Stacja Kazimierz IV Stacja Kazimierz V II Q 2020* Stacja Kazimierz V Projekty oddane do użytkowania TRÓJMIASTO Aquasfera (bud. T2) IIQ 2015 Semeko Aquasfera Aquasfera (bud. T3 klatki A i B) IIIQ 2017 Semeko Aquasfera Projekty w realizacji Informacje ogólne Część II - projekty realizowane przez spółki współkontrolowane przez Polnord SA. Dane ważone udziałem Polnord SA Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) Aquasfera (bud. T3 klatki C i D) IVQ 2017* Semeko Aquasfera Oferta na

25 Zał. 6 Oferta sprzedażowa Projekt Projekty oddane do użytkowania PUM (m²) Liczba lokali Termin oddania do użytkowania WROCŁAW Spółka realizująca do Apartamenty Innova IVQ 2016 Osiedle Innova Apartamenty Innova B IVQ 2017* Osiedle Innova Projekty w realizacji Apartamenty Innova C IVQ 2018* Osiedle Innova Apartamenty Innova D IVQ 2018* Osiedle Innova Łącznie - projekty oddane do użytkowania Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2017 r Łącznie Część II Podsumowanie Części I i Części II Łącznie - projekty oddane do użytkowania Łącznie - projekty w realizacji w tym projekty rozpoczęte w 2017 r Łącznie Część I i II *planowany termin oddania projektu do użytkowania Informacje ogólne Część II - projekty realizowane przez spółki współkontrolowane przez Polnord SA. Dane ważone udziałem Polnord SA Dane ważone udziałem Polnord Lokale sprzedane (netto po uwzględnieniu anulacji) Oferta na

26 Zał. 7 Przychody oraz zysk brutto w podziale na miasta 1-4Q 2017 Lokale przekazane klientom Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Projekt Liczba lokali Powierzchnia lokali [tys. zł] Udział % [tys. zł] Rentowność brutto ze sprzedaży Część I - projekty zrealizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA Warszawa % % Trójmiasto % % Olsztyn % % Szczecin % 0 0% Łódź % 0 0% Łącznie Część I % % Część II - projekty zrealizowane przez spółki współkontrolowane przez Polnord SA. Dane ważone udziałem Polnord SA Warszawa % % Wrocław % % Trójmiasto % % Łącznie Część II % % Podsumowanie Część I i Część II Łącznie Część I i II % % 26

27 Zał. 8 Przychody oraz zysk brutto w podziale na projekty Projekt Warszawa Liczba lokali Powierzchnia lokali [tys. zł] Udział % [tys. zł] Rentowność brutto ze sprzedaży Śródmieście Wilanów % % Brzozowy Zakątek A % % Brzozowy Zakątek A % % Apart Hotel % % Neptun I % 51 8% Neptun II % % Trójmiasto Ostoja Myśliwska I-II % 18 5% 2 Potoki I % 67 13% 2 Potoki II % 38 15% 2 Potoki III % 144 5% 2 Potoki IV % 627 6% Chabrowe Wzgórze I % % Brama Sopocka I % % Brama Sopocka II-III % % Olsztyn Osiedle Tęczowy Las % % Szczecin Ku Słońcu I % % Ku Słońcu II % 76 13% Ku Słońcu III % 0 0% Łódź 1-4Q 2017 Lokale przekazane klientom Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Część I - projekty zrealizowane przez spółki w 100% zależne od Polnord SA City Park IV (bud. A3) % 0 0% Łącznie Część I % % 27

28 Zał. 9 Przychody oraz zysk brutto w podziale na projekty Projekt Warszawa Liczba lokali 1-4Q 2017 Lokale przekazane klientom Przychody Zysk brutto ze sprzedaży Powierzchnia lokali [tys. zł] Udział % [tys. zł] Rentowność brutto ze sprzedaży Ostoja Wilanów VI-VIII % % Stacja Kazimierz I % % Stacja Kazimierz II % % Wrocław Apartamenty Innova % % Apartamenty Innova B % % Trójmiasto Aquasfera (bud. T2) % % Łącznie Część II % % Łącznie Część I i II % % Dane ważone udziałem Polnord Część II - projekty zrealizowane przez spółki współkontrolowane przez Polnord SA. Dane ważone udziałem Polnord SA Podsumowanie Część I i Część II 28

29 Zał. 10 Projekty uruchomione w 2017 (w spółkach 100% zależnych od Polnord) Gdańsk Chabrowe Wzgórze etap II m 2 PUM 139 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 2Q 2017 Fotoplastykon etap I m 2 PUM 157 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 1Q 2017 Fotoplastykon etap II m 2 PUM 161 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 3Q 2017 Fotoplastykon etap III m 2 PUM 56 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 4Q 2017 Warszawa Olsztyn Łódź Lokale PUM m² Neptun II etap II m 2 PUM 209 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 2Q 2017 Tęczowy Las II bud m 2 PUM 96 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 2Q 2017 Senatorska m 2 PUM 203 lokale Rozpoczęcie sprzedaży: 4Q 2017 Studio Morena m 2 PUM 382 lokale Rozpoczęcie sprzedaży: 2Q

30 Zał. 11 Projekty uruchomione w 2017 (w spółkach współzależnych od Polnord) Warszawa Razem GK Polnord w 2017: Lokale PUM m² ważone udziałem Polnord Wrocław Stacja Kazimierz (etap IV) Termin: 2Q 2017 Ilość lokali: 40 PUM: m 2 Stacja Kazimierz (etap V) Termin: 4Q 2017 Ilość lokali: 48 PUM: m 2 Projekty w spółkach JV Liczba 192 PUM ważone udziałem Polnord Apartamenty Innova (budynek C) Termin: 2Q 2017 Ilość lokali: 63 PUM: m 2 Apartamenty Innova (budynek D) Termin: 2Q 2017 Ilość lokali: 41 PUM: m 2 30

31 Zał. 12 Projekty planowane do uruchomienia w 2018 (w spółkach 100% zależnych od Polnord) Warszawa Olsztyn Osiedle Wilania Warszawa - Wilanów m 2 PUM 113 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 2Q 2018 Osiedle Tęczowy Las bud 9-12 Olsztyn - Bartąg m 2 PUM 100 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 2Q 2018 Osiedle Wiktoria Warszawa - Wilanów m 2 PUM 87 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 3Q 2018 Osiedle Tęczowy Las bud 13 Olsztyn - Bartąg m 2 PUM 32 lokale Rozpoczęcie sprzedaży: 3Q 2018 Osiedle Wioletta Warszawa - Wilanów m 2 PUM 63 lokale Rozpoczęcie sprzedaży: 4Q 2018 Warszawa - Admiralska Warszawa - Rembertów m 2 PUM 213 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 4Q 2018 Łódź Zgierska etap I Łódź - Bałuty m 2 PUM 300 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 3Q 2018

32 Zał. 13 Projekty planowane do uruchomienia w 2018 (w spółkach 100% zależnych od Polnord) Trójmiasto Haffnera mieszkania/biura Sopot m 2 PUM 219 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 3Q 2018 Żabi Kruk - aparthotel Gdańsk - Śródmieście m 2 PUM 260 lokali Rozpoczęcie sprzedaży: 4Q 2018 Haffnera hotel Sopot m 2 PUM 219 pokoi Rozpoczęcie sprzedaży: 4Q 2018 Osiedle W Dolinie etap I Gdańsk - Kowale m 2 PUM 24 lokale Rozpoczęcie sprzedaży: 2Q 2018 Osiedle W Dolinie etap II Gdańsk - Kowale m 2 PUM 24 lokale Rozpoczęcie sprzedaży: 4Q 2018 Lokale PUM m²

33 Zał. 14 Projekty planowane do uruchomienia w 2018 (w spółkach współzależnych od Polnord) Wrocław Nyska Wrocław m 2 PUM 73 lokale Rozpoczęcie sprzedaży: 4Q 2018

34 Zał. 15 Rachunek zysków i strat Wyszczególnienie [tys. zł] zmiana Przychody ze sprzedaży ,1% Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ,0% od jednostek powiązanych Przychody ze sprzedaży usług ,0% od jednostek powiązanych ,4% Przychody z wynajmu ,8% od jednostek powiązanych ,7% Koszt własny sprzedaży ,5% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,8% Aktualizacja wartości nieruchomości inwestycyjnych ,0% Koszty sprzedaży ,6% Koszty ogólnego zarządu ,1% Pozostałe przychody operacyjne ,4% Pozostałe koszty operacyjne ,3% Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej Przychody finansowe ,0% Koszty finansowe ,9% Wynik ze zbycia / okazyjnego nabycia jednostki zależnej Udział w zysku jednostki wycenianej metodą praw własności Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy ,0% Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto

35 Zał. 16 Bilans Aktywa Wyszczególnienie [tys. zł] AKTYWA Stan na Stan na zmiana Aktywa trwałe ,4% Rzeczowe aktywa trwałe ,2% Nieruchomości inwestycyjne ,1% Aktywa niematerialne ,7% Inwestycje w jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności ,8% Wartość firmy ,0% Należności długoterminowe ,6% Pozostałe aktywa finansowe ,1% Aktywa z tytułu podatku odroczonego ,9% Aktywa obrotowe (z wyłączeniem aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży) ,3% Zapasy ,9% Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ,1% Pożyczki udzielone ,5% Należności z tyt. podatku VAT, innych podatków, ceł, ubezpieczeń i innych ,8% Należności z tytułu podatku dochodowego ,5% Rozliczenia międzyokresowe ,8% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,6% Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ,2% Aktywa obrotowe (w tym zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży) ,0% SUMA AKTYWÓW ,3% 35

36 Zał. 17 Bilans Pasywa Wyszczególnienie [tys. zł] PASYWA Stan na Stan na Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ,4% Kapitał podstawowy ,0% Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej ,9% Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej ,8% Pozostałe kapitały rezerwowe ,3% Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty ,1% Kapitał własny ogółem ,4% Zobowiązania długoterminowe ,9% Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki ,2% Rezerwy ,0% Pozostałe zobowiązania ,1% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe ,0% Zobowiązania krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań bezpośrednio związanych z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży) zmiana ,3% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ,1% Bieżąca część długoterminowa kredytów bankowych i pożyczek ,9% Krótkoterminowe kredyty odnawialne Inne krótkoterminowe kredyty i pożyczki ,9% Zobowiązania z tytułu podatku VAT, innych podatków, ceł, ubezpieczeń i innych ,2% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania finansowe ,7% Rozliczenia międzyokresowe ,3% Otrzymane zaliczki ,2% Rezerwy ,7% Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży Zobowiązania krótkoterminowe ,9% Zobowiązania razem ,4% SUMA PASYWÓW ,3% 36

37 Zał. 18 Przepływy pieniężne SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres od do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Za okres od do Zysk (strata) brutto (łącznie z zyskiem na działalności zaniechanej) zmiana Korekty o pozycje: ,4% Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja ,3% Odsetki i dywidendy, netto ,8% (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej ,5% (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek ,3% Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu rezerw Podatek dochodowy zapłacony Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ,6% 37

38 Zał. 19 Przepływy pieniężne SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres od do Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Za okres od do zmiana Wpływy ,7% Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych ,5% Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych ,0% Sprzedaż aktywów finansowych Dywidendy otrzymane Odsetki otrzymane ,4% Spłaty udzielonych pożyczek ,1% Pozostałe Wydatki ,8% Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie nieruchomości inwestycyjnych Nabycie aktywów finansowych Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych Udzielenie pożyczek ,1% Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ,5% 38

39 Zał. 20 Przepływy pieniężne SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Za okres od do Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Za okres od do zmiana Wpływy ,2% Wpływy z tytułu emisji akcji ,0% Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów ,3% Wpływy z tytułu emisji obligacji ,9% Pozostałe Wydatki ,9% Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Spłata pożyczek/kredytów ,3% Wykup obligacji ,3% Dywidendy wypłacone Odsetki zapłacone ,6% Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie / zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Różnice kursowe netto Środki pieniężne na początek okresu ,0% Środki pieniężne na koniec okresu, w tym ,6% O ograniczonej możliwości dysponowania ,1% 39

40 DISCLAIMER: Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych, i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Polnord SA uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Polnord SA nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Polnord SA. KONTAKT DLA INWESTORÓW JOANNA PACZKOWSKA-TATOMIR TEL.:

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017

Wyniki finansowe 3Q listopada 2017 Wyniki finansowe 3Q 2017 15 listopada 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 3Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 1Q maja 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 1Q maja 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 1Q 2018 30 maja 2018 AGENDA Podsumowanie Dane operacyjne Dane finansowe Istotne wydarzenia Załączniki 2 PODSUMOWANIE 3 Wyniki za 1Q 2018 istotnie lepsze od zeszłorocznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017 Wyniki finansowe 1H 2017 31 sierpnia 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1H 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1Q maja 2017

Wyniki finansowe 1Q maja 2017 Wyniki finansowe 1Q 2017 17 maja 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne IQ maj 2019

Wyniki finansowe i operacyjne IQ maj 2019 Wyniki finansowe i operacyjne IQ 2019 30 maj 2019 AGENDA I. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE II. DANE OPERACYJNE III. DANE FINANSOWE V. ZAŁĄCZNIKI 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 I. Podsumowanie zarządcze Kluczowe działania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 3Q listopada 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 3Q listopada 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 3Q 2018 29 listopada 2018 AGENDA Podsumowanie zarządcze Dane operacyjne Dane finansowe Załączniki 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 Podsumowanie zarządcze 185,1 mln zł przychodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne 1H października 2018

Wyniki finansowe i operacyjne 1H października 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 1H 2018 8 października 2018 AGENDA Podsumowanie zarządcze Dane operacyjne Dane finansowe Pozostałe informacje Załączniki 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 Podsumowanie zarządcze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne kwiecień 2018

Wyniki finansowe i operacyjne kwiecień 2018 Wyniki finansowe i operacyjne 2018 30 kwiecień 2018 AGENDA I. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE II. DANE OPERACYJNE III. DANE FINANSOWE IV. DZIAŁANIA I PLAN NA 2019 R. V. ZAŁĄCZNIKI 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 I.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i operacyjne IH września 2019

Wyniki finansowe i operacyjne IH września 2019 Wyniki finansowe i operacyjne IH 2019 30 września 2019 AGENDA I. PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE II. DANE OPERACYJNE III. DANE FINANSOWE V. ZAŁĄCZNIKI 2 PODSUMOWANIE ZARZĄDCZE 3 I. Podsumowanie zarządcze 210 sprzedanych

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.08.2008 BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe 320 040 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe 372 635 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R. Warszawa, 15 kwietnia 2015 PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R.

STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. STRATEGIAPOLNORDSA NA DRODZE WZROSTU WARTOŚCI WARSZAWA, 22 MARCA 2016 R. ZASTRZEŻENIE NINIEJSZA PREZENTACJA OPIERA SIĘ NA DANYCH SZACUNKOWYCH, KTÓRE NIE STANOWIĄ PROGNOZ WYNIKÓW POLNORD SA ORAZ PODLEGAJĄ

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, dnia 2 listopada SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał od 01.07. do 30.09.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pelion

Grupa Kapitałowa Pelion SZACUNEK WYBRANYCH SKONSOLIDOWANYCH DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK 2016 Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 2016 2015 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 03.12.2015 r. PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 R. GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 Warszawa, 22 maja 2013 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 BILANS AKTYWA 30.09.2013 30.09.2012 I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w tys. EUR narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA Warszawa, 26 listopada 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA II. Bilans AKTYWA 2016.12.31 2015.12.31 PASYWA 2016.12.31 2015.12.31 A. Aktywa trwałe 255 019 508,54 230 672 369,51 A. Kapitał (fundusz) własny 254 560 440,63 230 029 691,47 I. Wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA Warszawa, 25.06.2015 r. PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2013 roku (01.01.2013 31.03. 2013) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał 2008 r. narastająco 01 stycznia 2008 r. września 2008 r. w tys. zł. III kwartał 2007 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. września 2007 r. w tys. EUR III kwartał 2008 r.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 2. Skonsolidowany bilans Aktywa... 3. Skonsolidowany bilans Pasywa... 4. Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia r. (data przekazania) SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł.) narastająco 2007 narastająco 2006

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r.

I kwartał (rok bieżący) okres od r. do r. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2017r. do 31.03.2017r. (rok poprzedni) od 01.01.2016r. do 31.03.2016r. (rok bieżący) od 01.01.2017r.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 212 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.06.2014 31.12.2013 I. Aktywa trwałe 32 116 270,36 32 134 984,07 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 294 197,82 2 365 557,02 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. w tys. EUR I kwartał 2009 r. 2009 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 Warszawa, 25 września 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2014 31.03.2013 I. Aktywa trwałe 27 651 258,50 17 655 200,31 1. Wartości niematerialne i prawne 2 315 133,76 986 697,05 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 253 611,32 12 735 312,56 3. Należności

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

I INFORMACJE OGÓLNE 4. WYBRANE DANE FINANSOWE Przed korektami: Tabela 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2015-31.12.2015 tys. zł 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 ORAZ OD 01 PAŹDZIERNIKA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2008 I 31 MARCA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 ORAZ OD 01 LIPCA 2007 DO 30 WRZEŚNIA 2007 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2015 roku (01.01.2015 31.03. 2015) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 I. Aktywa trwałe 34 902 563,43 37 268 224,37 32 991 746,31 32 116 270,36 1. Wartości niematerialne i prawne 1 796 153,99 1 909 454,60 2 136 055,82 2 294 197,82 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od do

I kwartał (rok bieżący) okres od do SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 40 446 33 069 9

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za IV kwartał 28 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 BILANS ( w tys. zł ) 30.09.2005r. 30.06.2005r. 31.12.2004r. 30.09.2004r. I. AKTYWA TRWAŁE 638 374 638 828 654 851 648 465 1. Wartości niematerialne i prawne 6 837 7 075 8 144 8 662 - wartość firmy - -

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r.

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 września 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2017 r. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r. oraz za 3 miesiące r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem na EURO Wybrane dane finansowe zaprezentowane

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ str. SPIS TREŚCI 1 OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE SA-Q 3 2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco / narastająco / 2016 narastająco / 2015 narastająco / 2015

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za III kwartał 2012 roku (01.01.2012 30.09. 2012) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 328 18 281 17 733 18 170 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 135 114 122 123

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za II kwartał 2008 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2016 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 BILANS 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 281 17 732 18 342 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 114 122 125 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wybrane dane finansowe (rok bieżący) od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. (rok poprzedni) od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. (rok

Bardziej szczegółowo