Platforma webowa IIS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma webowa IIS"

Transkrypt

1 Serwer WWW Serwer FTP Obsługa PHP Platforma webowa IIS (Internet Information Services) z rodziny Microsoft Stanisław Wszelak 1

2 Wersje IIS od wersji 2.0 do 4.0 dla Windows NT 4.0 IIS wersja 5.0 dla Windows 2000 IIS wersja 6.0 dla Windows 2003 IIS wersja 7.0 dla Windows 2008 IIS wersja 7.5 dla Windows 2008 R2 i Windows 7 Stanisław Wszelak 2

3 Instalacja Serwer IIS 7.0 jest częścią pakietu instalacyjnego Windows Nie jest on automatycznie instalowany wraz z instalacją systemu, IIS instaluje się jako jedną z ról. Instalację można przeprowadzić na kilka sposobów. 1. Pierwszy sposób- Menedżer serwera Stanisław Wszelak 3

4 2. Drugi sposób- ServerManagerCMD I Web-Server Instalując IIS z domyślnymi komponentami wydajemy polecenie: Start -> Uruchom -> CMD Stanisław Wszelak 4

5 Instalowanie pierwszym sposobem - Menedżer serwera : Dodajemy rolę podobnie jak inne usługi (DNS, DHCP, Serwer aplikacji, Serwer faksów.) poprzez Dodawanie ról i zaznaczenie usługi: Stanisław Wszelak 5

6 W odróżnieniu do starszej wersji (IIS 6.0), IIS 7.0 i IIS 7.5 jest modularny, to znaczy, że możemy przy instalacji wybierać komponenty (usługi) związane z serwerem. Jest ich około 40. Wersja 6.0 jest monolityczna, instaluje się wszystkie moduły lub żaden moduł Stanisław Wszelak 6

7 Po zainstalowaniu istnieje możliwość weryfikacji poprawności instalacji, przeglądając zainstalowane usługi ról. Stanisław Wszelak 7

8 Konfiguracja i administracja IIS 7.0 Do administrowania służy konsola administracyjna (Menedżer internetowych usług informacyjnych). Konsola: Lewa, drzewo witryn Środkowa, narzędzia konfiguracyjne Prawa, akcje do wykonania (zatrzymaj, uruchom, przeglądaj,.) Stanisław Wszelak 8

9 Tworzenie konta witryny Przebiega w kilku etapach: 1. Ustawienie karty, kart sieciowych serwera (Centrum sieci i udostępniania) IP np Maska IP ef00::0001 prefix Przygotowanie katalogów na pliki dla stron Wszystkie katalogi umieszcza się w folderze C:\Intpub wwwroot dla domyślnej o nazwie Default Web Site wwwwszelak dla strony o nazwie wszelak wwwuksw - dla strony uksw Stanisław Wszelak 9

10 3. Dodawanie witryn Prawym przyciskiem na kontekście Witryny -> Dodaj witrynę sieci Web Otworzy się okno kreatora do wypełnienia pól definiując przez to zakładaną witrynę: -nazwa witryny, powinna kojarzyć się z domeną witryny (wszelak domena wszelak.com) -ścieżka do katalogu z zasobem plików witryny (C:\intpub\nazwa_katalogu) -typ powiązania (http, https) -adres IP powiązania (np dla sieci Internet, dla sieci Intranet) -numer portu (80 lub inny niezastrzeżony) -nazwa hosta, tutaj uwaga!, nazywać tak jak domena (wszelak.com, uksw.edu.pl) Stanisław Wszelak 10

11 Okno właściwości dodanej witryny Po każdym wpisie należy restartować serwer IIS WWW poprzez Uruchom ponownie Stanisław Wszelak 11

12 Wygląd zdefiniowanych witryn Po zdefiniowaniu każdej z witryn należy ustalić dokument domyślny, którym strona będzie się bukowała, po wywołaniu domeny. Index.html, index.asp, index.htm, index.php Wykonuje się to w części środkowej konsoli w polu ISS Dokument domyślny Stanisław Wszelak 12

13 4. Limity witryn Można decydować o przydziale przepustowości dla witryny (bajty), limicie czasu połączenia oraz limicie połączeń W prawej części konsoli w zakładce Konfiguruj limity Stanisław Wszelak 13

14 Strony dynamiczne w IIS Szczególnie dla technologii ASP.NET tworzonych w środowisku Mikrosoft Technologia ASP.NET to platforma programistyczna dla aplikacji sieciowych. Aplikacje ASP uruchamiane są po stronie serwera. Domyślnie, po konfiguracji roli serwera aplikacyjnego, serwer WWW to serwer statycznych stron HTML ASP.NET. Dla starszych wersji (IIS 6.0, WINDOWS 2003) aby IIS mógł obsługiwać strony ASP administrator musiał jawnie włączyć odpowiednie rozszerzenia serwera WWW. Wygląda to tak: Konsola Serwer Aplikacji (lub Administracja IIS), po czym rozwinąć gałąź Menedżer internetowych usług informatycznych, wskazać dany komputer do zarządzania, po czym wybrać element Rozszerzenia usług sieci Web. Zostanie otworzone specjalne okno, gdzie wymienione są wszystkie zainstalowane rozszerzenia. Stanisław Wszelak 14

15 Okno do uaktywnienia usług w tym ASP dla IIS 6.0 Stanisław Wszelak 15

16 Dla wersji IIS 7.0 W polu Usługi systemowe, uruchamiamy bądź zwalniamy usługę aplikacji ASP.NET Stanisław Wszelak 16

17 SERWER FTP dla IIS (File Transfer Protocol) Stanisław Wszelak 17

18 Serwer FTP (File Transfer Protocol) umożliwia nam transport plików i folderów w zasoby Internetu. Jeżeli mamy stronę, która składa się z plików i folderów w zasobach woluminów maszyny, to musimy przetransportować je w dane miejsce. Przemieszczanie się plików w zasoby strony jest nieustanne, wiąże się to z aktualizacją strony i zasobów. Warunkiem koniecznym jest posiadanie: - konta na serwerze FTP z dostępem - dresu IP zasobów serwera - programu obsługującego protokół FTP (polecam Total Commandera) Jeśli nie mamy programu to protokół uruchamiamy z wiersza poleceń, wywołań w przeglądarce: ftp:// / Domyślnie serwer FTP (IIS) jest skonfigurowany, tak że dostęp do zasobów serwera jest anonimowy i z brakiem możliwości zapisu. Domyślny katalog do udostępnionych zasobów to Inetpub\ ftproot w katalogu głównym dysku systemowego. Stanisław Wszelak 18

19 Każdy serwis ma administratora z prawami do obsługi strony lub stron. Strona to folder z zasobami, należy nadać wyznaczonym osobom odpowiednie uprawnienia: - do kopiowania plików i folderów, - do usuwania. W sieci takie możliwości daje protokół FTP Co należy wykonać: 1. Utworzyć grupę użytkowników w systemie z prawem standardowym (użytkownika) 2. Nadać prawa do zasobów (folderu) określonemu użytkownikowi 3. Wyłączyć anonimowy dostęp do zasobów strony Czynności te pozwalają na izolowanie użytkowników FTP Użytkownik FTP łączący się z zasobami widzi tylko własny katalog z zawartością strony Stanisław Wszelak 19

20 FTP dla IIS 6.0 (Windows 2003) Przy domyślnej instalacji systemu Windows 2003, często po dodaniu Roli: Menedżer internetowych usług Informatycznych, dodają się Witryny sieci Web, natomiast nie dodadzą się Witryny FTP Należy wejść w Panel Sterowania, Dodaj lub usuń program, Dodaj usuń składniki Windows. W szczegółach należy zaznaczyć Internetowe usługi informatyczne i usługi ASP.NET Stanisław Wszelak 20

21 1. Tworzenie serwisu FTP i wstępne założenia - zakładamy: - zasoby strony w folderze C:\Inetpub\nazwa_katalogi - adres IP publiczny dla Internet, prywatny dla Intranet - port numer liczba dziesiętna - użytkownika FTP o nazwie nazwa_użytkownika (z hasłem dostępu) Wybieramy folder Witryny FTP, Akcja, Nowy, Witryna FTP Stanisław Wszelak 21

22 2. Definiowanie serwisu FTP: 1. Nadajemy nazwę dla serwisu FTP (związana ze stroną) ftp_uksw.pl 2. Dodajemy adres IP obsługiwanej strony i nr poru (domyślny 21) 3. Wybieramy rodzaj uwierzytelnienia Nie izoluj Izoluj użytkowników Izoluj wiążąc poprzez Active Directory 4. Ustalamy ścieżkę do zasobów serwisu Restartujemy serwer FTP poprzez Zatrzymaj i Uruchom Uwaga! Tak naprawdę rzadko kto korzysta z FTP platformy Windows, jest kłopotliwy i dla niedoświadczonych webmasterów wątpliwy jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Stanisław Wszelak 22

23 FTP dla IIS 7.5 (Windows 2008 R2) Bardzo podobnie jak w wersji 6.0 Stanisław Wszelak 23

24 PHP w IIS Stanisław Wszelak 24

25 IIS i obsługa PHP PHP Personel Home Page, to język skryptowy, wbudowanym w HTML Skrypty, podobnie jak ASP wykonywane są na serwerze. Jest to oprogramowanie open source Konfiguracja PHP w IIS 1. Zainstalować (jeśli nie jest zainstalowany) w IIS moduł IISAPI - Dodaj usługi ról - Wybieranie usług ról Stanisław Wszelak 25

26 - Wybór w IIS Moduły - Dodawanie modułu Stanisław Wszelak 26

27 2. Pozyskać z sieci i zainstalowaćśrodowisko PHP Wersje instalacyjne pozyskiwać najlepiej Zainstalowaćśrodowisko, praktyczne bezpośrednio na woluminie głównym w katalogu: C:\PHP. Zapoznać się z trybem konfiguracji plik instal.txt Stanisław Wszelak 27

28 3. Wyszukać plik php.ini i dokonać w nim podstawowej konfiguracji W sekcji: PATHS AND określamy ścieżkę do plików *.dll. Pliki te przy prawidłowej instalacji znajdują się w folderze ext extension_dir = C:\PHP\ext Stanisław Wszelak 28

29 4. Modyfikowanie zmiennych systemowych w systemie Windows Otwieramy okno właściwości systemu, po czym wybieramy Zaawansowane ustawienia systemu. W zakładce Zmienne środowiskowe (Advanced system settings) ustawiamy dwie zmienne systemowe: -PARH, -PHRRC ( ścieżka do pliku php.ini) Zmienna PATH: C:\PHP\;%SystemRoot%\system32;\Wbem;C:\php Zmienna PHPRC: C:\PHP Uwaga restart serwera! Stanisław Wszelak 29

30 5. Konfiguracja IIS a pod PHP - tylko w przypadku serwerów 64 bitowych -konfiguracja na gałęzi witryny (np. uksw.pl, wszelak.com, e-learning.uksw.pl), te które nie korzystają z PHP nie musza korzystać z modułu - konfiguracja na poziomie całego WEB servera Skonfigurujemy wybrany serwis np. dla serwisu z domeną uksw-php.pl Wykorzystujemy Mapowanie obsługi ze skryptu (Header Mappings) Stanisław Wszelak 30

31 Wybieramy Dodaj mapę skryptu (Add Script Map..) Stanisław Wszelak 31

32 Zapis: 1. Ścieżka wywołania (Request path): *.php, lub inne jeśli mamy takie skrypty obsługiwane przez php 2. Ścieżkę dostępu do pliku wykonywalnego (Executable), np. php5iisapi.dll 3. Dowolna nazwę skryptu (Name) (php-franek) Potwierdzamy ustawienia i zgadzamy się na rozszerzenie ISAPI jako Dozwolone Aby serwis mógł zadziałać restartujemy serwis, uwaga! Nie restartujemy całego IIS (Odtwarzanie) Stanisław Wszelak 32

33 Jeśli aplikacja jest 32 bitowa (w tym przypadku php) to witryna nie zadziała, należy zezwolić na uruchomienie 32 bitowej aplikacji Stanisław Wszelak 33

34 Sprawdzenie połączenia Stanisław Wszelak 34

35 Uruchomienie strony Stanisław Wszelak 35

36 Uruchamianie i zatrzymanie IIS z konsoli Wygodniej zamiast klikać w oknach ZATRZYMAJ, URUCOM jest posługiwanie się wierszem poleceń: 1. Zatrzymanie usług IIS net stop iisadmin 2. Uruchomienie usług IIS net start iisadmin 3. Zatrzymanie publikowania w sieci WWW net stop W3SVC 4. Uruchamianie publikowania w sieci WWW net start W3SVC Stanisław Wszelak 36