Apache serwer WWW. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Apache serwer WWW. Marcin Bieńkowski. Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski"

Transkrypt

1 komputerowa Apache serwer WWW Marcin Bieńkowski Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski komputerowa () Apache serwer WWW 1 / 18

2 Apache Dostępny pod różne platformy Ponad 50% udział w rynku serwerów WWW (Netcraft Web Server Survey 2007) Darmowy, otwarty i dobrze udokumentowany Obecnie dostępne sa trzy stabilne gałęzie: 1.3, 2.0 i 2.2 komputerowa () Apache serwer WWW 2 / 18

3 Apache Dostępny pod różne platformy Ponad 50% udział w rynku serwerów WWW (Netcraft Web Server Survey 2007) Darmowy, otwarty i dobrze udokumentowany Obecnie dostępne sa trzy stabilne gałęzie: 1.3, 2.0 i 2.2 komputerowa () Apache serwer WWW 2 / 18

4 Hierarchia plików konfiguracyjnych Konstrukcja pliku konfiguracyjnego Można mieć wszystko w jednym pliku albo w jednym pliku, który włacza inne pliki poleceniem Include Rozbicie na poszczególne pliki ułatwia późniejsze (automatyczne) zarzadzanie W Debianie: Plik główny (z ogólna konfiguracja) nazywa się /etc/apache2/apache2.conf Właczane sa do niego: wszystkie pliki znajdujace się w katalogu /etc/apache2/mods-enabled/ (opis i konfiguracja właczanych modułów) konfiguracja portów /etc/apache2/ports.conf kawałki konfiguracji z katalogu /etc/apache2/conf.d konfiguracja domen wirtualnych /etc/apache2/sites-enabled/ komputerowa () Apache serwer WWW 3 / 18

5 Hierarchia plików konfiguracyjnych Konstrukcja pliku konfiguracyjnego Można mieć wszystko w jednym pliku albo w jednym pliku, który włacza inne pliki poleceniem Include Rozbicie na poszczególne pliki ułatwia późniejsze (automatyczne) zarzadzanie W Debianie: Plik główny (z ogólna konfiguracja) nazywa się /etc/apache2/apache2.conf Właczane sa do niego: wszystkie pliki znajdujace się w katalogu /etc/apache2/mods-enabled/ (opis i konfiguracja właczanych modułów) konfiguracja portów /etc/apache2/ports.conf kawałki konfiguracji z katalogu /etc/apache2/conf.d konfiguracja domen wirtualnych /etc/apache2/sites-enabled/ komputerowa () Apache serwer WWW 3 / 18

6 Hierarchia plików konfiguracyjnych Konstrukcja pliku konfiguracyjnego Można mieć wszystko w jednym pliku albo w jednym pliku, który włacza inne pliki poleceniem Include Rozbicie na poszczególne pliki ułatwia późniejsze (automatyczne) zarzadzanie W Debianie: Plik główny (z ogólna konfiguracja) nazywa się /etc/apache2/apache2.conf Właczane sa do niego: wszystkie pliki znajdujace się w katalogu /etc/apache2/mods-enabled/ (opis i konfiguracja właczanych modułów) konfiguracja portów /etc/apache2/ports.conf kawałki konfiguracji z katalogu /etc/apache2/conf.d konfiguracja domen wirtualnych /etc/apache2/sites-enabled/ komputerowa () Apache serwer WWW 3 / 18

7 Hierarchia plików konfiguracyjnych Domeny wirtualne O domenach wirtualnych dowiemy się na następnych zajęciach Po instalacji w katalogu /etc/apache2/sites-enabled/ znajduje się plik 000-default będacy dowiazaniem do /etc/apache2/sites-available/default zawierajacego NameVirtualHost * <VirtualHost *> # Konfiguracja domyślnej domeny, # np. komputer.strefa1.pracownia </VirtualHost> komputerowa () Apache serwer WWW 4 / 18

8 Uruchamianie i zatrzymywanie Uruchamianie i zatrzymywanie Do uruchamiania i zatrzymywania służy polecenie apache2ctl. apache2ctl start (albo /etc/init.d/apache2 start) Najpierw uruchamia się proces główny (z prawami użytkownika root) i grupa serwerów odpowiedzialnych za obsługę żadań do serwera WWW. Listen 80 - port na którym nasłuchuje serwer apache2ctl stop (albo /etc/init.d/apache2 stop) apache2ctl restart (albo /etc/init.d/apache2 restart) apache2ctl graceful (albo /etc/init.d/apache2 reload) pozwala procesom zakończyć aktualnie obsługiwane żadania. komputerowa () Apache serwer WWW 5 / 18

9 Uruchamianie i zatrzymywanie Start serwera cd. W zależności od rodzaju obciażenia serwera można wybrać model prefork (pojedyncze watki, stabilniejszy, bezpieczniejszy) lub worker (wielowatkowość, bardziej wydajny) Ustawianie ilości serwerów obsługujacych żadania <IfModule mpm_prefork_module> StartServers 5 MinSpareServers 5 MaxSpareServers 20 MaxClients 30 MaxRequestsPerChild 1000 </IfModule> komputerowa () Apache serwer WWW 6 / 18

10 Uruchamianie i zatrzymywanie Start serwera cd. W zależności od rodzaju obciażenia serwera można wybrać model prefork (pojedyncze watki, stabilniejszy, bezpieczniejszy) lub worker (wielowatkowość, bardziej wydajny) Ustawianie ilości serwerów obsługujacych żadania <IfModule mpm_prefork_module> StartServers 5 MinSpareServers 5 MaxSpareServers 20 MaxClients 30 MaxRequestsPerChild 1000 </IfModule> komputerowa () Apache serwer WWW 6 / 18

11 Uruchamianie i zatrzymywanie Start serwera cd. Serwery obsługujace żadania działaja z prawami użytkownika www-data User www-data Group www-data komputerowa () Apache serwer WWW 7 / 18

12 Konfiguracja katalogów Prosta konfiguracja przykładowa ServerAdmin DocumentRoot /var/www <Directory /var/www/> Options Indexes Order allow,deny Allow from all </Directory> Odwołania do itd. zwróca stronę z katalogu /var/www, kolejność przegladania ustalona jest przez DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml zawartość katalogu /var/www jeśli opcja Options Indexes jest aktywna. komputerowa () Apache serwer WWW 8 / 18

13 Konfiguracja katalogów Dostępne opcje Options ExecCGI - można wykonywać skrypty CGI FollowSymLinks - można używać dowiazań symbolicznych Includes - włacza SSI Indexes - możliwe jest obejrzenie zawartości katalogu, jeśli nie ma pliku index. All - wszystkie z powyższych None - żadne z powyższych komputerowa () Apache serwer WWW 9 / 18

14 Konfiguracja katalogów Hierarchiczne ustawianie opcji Ustawienia dla Directory sa dziedziczone w podkatalogach: <Directory /> Options None </Directory> <Directory /var/www/> Options Indexes </Directory> <Directory /var/www/aaa/> Options Includes FollowSymLinks </Directory> <Directory /var/www/aaa/bbb/> Options +ExecCGI +Indexes -FollowSymLinks </Directory> komputerowa () Apache serwer WWW 10 / 18

15 Konfiguracja katalogów Hierarchiczne ustawianie opcji cd. Warto zatem w samym korzeniu dać jak najmniejsze uprawnienia i właczyć je ewentualnie dla konkretnych podkatalogów: <Directory /> Options None Order deny,allow Deny from all </Directory> # to też się dziedziczy # i to komputerowa () Apache serwer WWW 11 / 18

16 Konfiguracja katalogów Hierarchiczne ustawianie opcji cd. Warto zatem w samym korzeniu dać jak najmniejsze uprawnienia i właczyć je ewentualnie dla konkretnych podkatalogów: <Directory /> Options None Order deny,allow Deny from all </Directory> # to też się dziedziczy # i to komputerowa () Apache serwer WWW 11 / 18

17 Konfiguracja katalogów Kontrola dostępu na podstawie adresu Order określa, w jakiej kolejności będa przegladane opcje Allow i Deny Po Allow from i Deny from można podać nazwę domeny lub adres IP. Order deny,allow: domyślnie dostęp jest dany. Jeśli adres jest w regułach Deny to dostęp jest zabroniony, chyba że adres jest jednocześnie w regułach Allow. Order allow,deny: domyślnie dostęp jest zabroniony. Jeśli adres jest w regułach Allow to dostęp jest dozwolony, chyba że adres jest jednocześnie w regułach Deny. Przykład Order allow,deny Allow from apache.org Deny from foo.apache.org komputerowa () Apache serwer WWW 12 / 18

18 Konfiguracja katalogów Adresy katalogi Standardowo adresy przekształcane sa z na plik DocumentRoot/aaa/bbb. Następnie dla takiego katalogu określane sa prawa dostępu (jak na poprzednich slajdach) Można to przekształcanie zmodyfikować, używajac opcji Alias Alias /image /var/www/aaa/images Alias /pict /home/ftp/pub Odwołanie do zwróci plik /home/ftp/pub/obrazek.jpg komputerowa () Apache serwer WWW 13 / 18

19 Konfiguracja katalogów Adresy katalogi, cd. Analogicznie: przekierowania z jednego adresu URL na inny. (Użytkownik zostaje o tym powiadomiony.) Z punktu widzenia odbiorcy jest to takie samo przekierowanie jak zrobione w HTML-u czy np. w PHP. Można też przekierowywać na inny serwer: Redirect /service Można też używać wyrażeń regularnych RedirectMatch (.*)\.gif$ komputerowa () Apache serwer WWW 14 / 18

20 Skrypty CGI CGI CGI - Common Gateway Interface - określa sposób w jaki serwer WWW komunikuje się z zewnętrznymi programami generujacymi zawartość stron WWW. Częsty sposób tworzenia dynamicznych stron WWW. Skrypty CGI można pisać w dowolnym języku. Najprostszy skrypt CGI: #!/usr/bin/perl print "Content-type: text/html\n\n"; print "Hello, World."; komputerowa () Apache serwer WWW 15 / 18

21 CGI a Apache CGI Żeby CGI mógł zostać uruchomiony 1 skrypt musi mieć prawa +x oraz 2 musi zachodzić jeden z warunków: Skrypt musi znajdować się w katalogu ze skryptami ScriptAlias /cgi-bin/ /var/skrypty/cgi-bin/ Uruchamianie przez Skrypt musi mieć rozszerzenie zadeklarowane do obsługi przez interfejs CGI: AddHandler cgi-script.cgi.pl oraz dla katalogu w którym się znajduje musi być właczone Options +ExecCGI komputerowa () Apache serwer WWW 16 / 18

22 Pliki dziennika Rejestrowanie zdarzeń Istnieja dwa główne pliki dziennika: 1 Plik z błędami ErrorLog /var/log/apache2/error.log zawiera głównie krytyczne błędy apache, błędy w skryptach CGI oraz komunikaty o odmowie dostępu (Deny from...) 2 Plik z żadaniami stron CustomLog /var/log/apache2/access.log common LogFormat "%h %l %u %t %r %>s %b" common Zawiera wszystkie żadania HTTP zgłoszone do serwera, wraz z odpowiedziami serwera. komputerowa () Apache serwer WWW 17 / 18

23 Literatura Literatura Ben Laurie, Peter Laurie Apache: The Definitive Guide O Reilly & Associates The Apache Software Foundation Apache HTTP Server Version 2.0 Documentation komputerowa () Apache serwer WWW 18 / 18

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechnika Krakowska Laboratorium Administrowania Systemami Komputerowymi Apache - serwer WWW ćwiczenie numer: 5 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 APACHE Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 Plik konfiguracyjny - /etc/httpd/conf/httpd.conf AccessConfig directive *Składnia:* AccessConfig /nazwa_pliku/ *Domyślnie:* AccessConfig conf/access.conf,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Wykład 12. Serwery HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Serwery HTTP

Aplikacje WWW. Wykład 12. Serwery HTTP. wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz. Serwery HTTP Wykład 12 Serwery HTTP wykład prowadzi: Maciej Zakrzewicz Serwery HTTP 1 Plan wykładu Wprowadzenie do architektury serwera HTTP Apache Podstawowe parametry konfiguracyjne Dziennik serwera Ścieżki logiczne

Bardziej szczegółowo

Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost. Rajmund Radziewicz

Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost. Rajmund Radziewicz Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost Rajmund Radziewicz Celem tego artykułu będzie opis konfiguracji serwera WWW w sieci lokalnej, z uwierzytelnianiem, udostępnianiem określonych zasobów i usług

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami informatycznymi. Zarządzanie serwerem httpd: Apache

Zarządzanie systemami informatycznymi. Zarządzanie serwerem httpd: Apache Zarządzanie systemami informatycznymi Zarządzanie serwerem httpd: Apache Serwer httpd Apache - zalety Apache - otwarty serwer HTTP dostępny dla wielu systemów operacyjnych (m.in. UNIX, GNU/Linux, BSD,

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW

Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW Internetowe Usługi Informacyjne (ang. Internet Information Services IIS) Zadania wstępne Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz

Bardziej szczegółowo

O autorach... 13 Wstęp... 15 1 Apache podstawy... 17 Podstawowe informacje o serwerze Apache... 17 Sprawdzanie, czy Apache jest już zainstalowany...

O autorach... 13 Wstęp... 15 1 Apache podstawy... 17 Podstawowe informacje o serwerze Apache... 17 Sprawdzanie, czy Apache jest już zainstalowany... O autorach... 13 Wstęp... 15 1 Apache podstawy... 17 Podstawowe informacje o serwerze Apache... 17 Sprawdzanie, czy Apache jest już zainstalowany... 19 Instalowanie serwera Apache 1.3 w Linuksie i Uniksie...

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Unix/Linux. Zarzadzanie systemem GNU/Linux. Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl AGH. Katedra Automatyki.

System operacyjny Unix/Linux. Zarzadzanie systemem GNU/Linux. Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl AGH. Katedra Automatyki. System operacyjny Unix/Linux Wykład 5 Zarzadzanie systemem GNU/Linux Sławomir Nowaczyk Slawomir.Nowaczyk@agh.edu.pl Laboratorium Informatyki Autormatyki Akademia Górniczo-Hutnicza May 22, 2010 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Apache2 w OpenBSD Piotr Trojanek, 20.01.2005

Konfiguracja Apache2 w OpenBSD Piotr Trojanek, 20.01.2005 1. Zawartość dokumentu Celem dokumentu jest przedstawienie sposobu instalacji oraz konfiguracji serwera WWW Apache2 w systemie OpenBSD-3.6 z naciskiem na bezpieczeństwo takiego rozwiązania. Adresowany

Bardziej szczegółowo

SOWA-WWW. Moduł prezentacji katalogu bibliotecznego w sieci WWW. Dokumentacja techniczna. Autor: Michał Fryska Data: 2010.03.02 Wersja: 1.

SOWA-WWW. Moduł prezentacji katalogu bibliotecznego w sieci WWW. Dokumentacja techniczna. Autor: Michał Fryska Data: 2010.03.02 Wersja: 1. SOWA-WWW Moduł prezentacji katalogu bibliotecznego w sieci WWW Dokumentacja techniczna Autor: Michał Fryska Data: 2010.03.02 Wersja: 1.42 Wymagania serwisu. 1. Serwer Apache obsługujący PHP 4.3 wzwyż -

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - konfiguracja serwera

Aplikacje WWW - konfiguracja serwera Aplikacje WWW - konfiguracja serwera Jan Wróblewski Wersja z 5 maja 2015 1 Wybór serwera i systemu 2 Podstawowa konfiguracja serwera na KVM 3 Konfiguracja serwera www - apache2, mysql, php, phpmyadmin

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane,

Bardziej szczegółowo

29 CZĘŚĆ I INSTALACJA I KONFIGURACJA...

29 CZĘŚĆ I INSTALACJA I KONFIGURACJA... Spis treści Wprowadzenie... 29 CZĘŚĆ I INSTALACJA I KONFIGURACJA... 37 Rozdział 1. Instalacja systemu Fedora... 39 Nim rozpoczniesz instalację... 40 Planowanie strategii podziału dysków na partycje...

Bardziej szczegółowo

Apache jako Reverse Proxy

Apache jako Reverse Proxy Apache jako Reverse Proxy Obrona Radosław Goblin Pieczonka stopień trudności W środowisku firmowym często można na serwerach intranetowych znaleźć oprogramowanie potencjalnie podatne na różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki

Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Infrastruktura klucza Publicznego Public Key Infrastructure (PKI) Krzysztof Boryczko Remigiusz Górecki Bezpieczna komunikacja Poufność (ang. Confidentiality) Przesyłanie informacji w sposób tajny tylko

Bardziej szczegółowo

Internet Information Services (IIS) 7.0

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 William R. Stanek Vademecum administratora Internet Information Services (IIS) 7.0 Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału: Internet

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.7

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.7 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.7 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Tworzenie certyfikatu... 4 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW

Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Apache. Zabezpieczenia aplikacji i serwerów WWW Autor: Ryan C. Barnett T³umaczenie: Marek Pa³czyñsk ISBN: 83-246-0505-3

Bardziej szczegółowo

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje

Poniższe schematy przedstawiają dwa najpopularniejsze układy sieci w organizacjach (szkołach, firmach, itp.). Wyłączając specyficzne konfiguracje Bezpieczny Internet 1 Bezpieczny dostęp do internetu. Zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów sieci w organizacji wymaga śledzenia działań użytkownika i blokowania dostępu do niepożądanych treści oraz

Bardziej szczegółowo

ASL Serwer FTP dokumentacja

ASL Serwer FTP dokumentacja ASL Serwer FTP dokumentacja Usługa FTP (File Transfer Protocol) służy do przesyłania plików pomiędzy komputerami. Umożliwia pobieranie plików do lokalnego systemu plików oraz ich wysyłanie do odległego

Bardziej szczegółowo

Administracja Systemami Komputerowymi Komercyjny serwer FTP oparty o ProFTPD

Administracja Systemami Komputerowymi Komercyjny serwer FTP oparty o ProFTPD Administracja Systemami Komputerowymi Komercyjny serwer FTP oparty o ProFTPD Leszek Bizoń bizonl@student.uci.agh.edu.pl Michał Ciesielski pinkey@ds5.agh.edu.pl Mariusz Dziewierz aristot@student.uci.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji Instalacja Serwera aktualizacji Spis treści Wstęp 4 Jak działa automatyczna aktualizacja 5 Aktualizacja z wykorzystaniem mechanizmu udostępnienia plików w systemie Windows 6 Konfiguracja serwera aktualizacji...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP...

SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta książka... 7 Konwencje... 7 Omówienie książki... 7 Od autora... 8 Przykłady kodu... 8 CZYM JEST PHP... 8 DLACZEGO POWINIENEŚ UŻYĆ PHP...

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010.

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. ISPConfig DOKUMENTACJA Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. Spis treści I. Podręcznik dla Administratora... 5 1. Informacje ogólne.... 6 1.1. Nazwa użytkownika oraz hasło.... 6

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo