Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. OST - Marketing w telekomunikacji 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicja i podstawowe pojęcia marketingu. OST - Marketing w telekomunikacji 1"

Transkrypt

1 Definicja i podstawowe pojęcia marketingu 1

2 Założenie naczelne marketingu: firma utrzymuje się 2

3 nieco historii Ujęcie klasyczne odpowiednie planowanie, koordynacja i kontrola wszystkich działań przedsiębiorstwa ukierunkowane na aktualne i potencjalne rynki zbytu Ujęcie nowoczesne działalność zmierzająca do zaspokojenia pragnień i życzeń nabywców poprzez proces wymiany; proces planowania i urzeczywistniania koncepcji produktu (idei, dóbr, usług), cen, promocji i dystrybucji prowadzących do wymiany realizującej cele jednostek i organizacji. 3

4 Definicja marketingu Marketing jest procesem społecznym i zarządczym, dzięki któremu konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąć poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów i usług. 4

5 Koncepcja marketingu potrzeby, pragnienia, popyt produkty, usługi wartość, cena i zadowolenie wymiana, transakcje, związki rynki marketing i uczestnicy rynku 5

6 potrzeba ludzka to stan odczuwania braku zaspokojenia 6

7 pragnienia są wyrazem szczególnego sposobu zaspokojenia potrzeb pierwotnych 7

8 popyt to pragnienie posiadania określonych produktów lub korzystania z usług, poparte możliwością i gotowością ich kupienia 8

9 produkt to coś, co można zaoferować w celu zaspokojenia potrzeby lub pragnienia 9

10 wartość jest dokonaną przez klienta oceną ogólnej zdolności produktu do zaspokojenia jego potrzeb 10

11 Wymiana jest aktem otrzymywania pożądanego produktu od innej osoby poprzez zaoferowanie czegoś w zamian 11

12 transakcja składa się z wymiany wartości pomiędzy dwiema stronami 12

13 rynek jest zbiorem wszystkich potencjalnych klientów, mających określoną potrzebę lub pragnienie, którzy w celu ich zaspokojenia są gotowi i są w stanie dokonać wymiany 13

14 popyt to pragnienie posiadania określonych produktów lub korzystania z usług, poparte możliwością i gotowością ich kupienia 14

15 Popyt negatywny Stany popytu ma miejsce wówczas, gdy duża część rynku nie akceptuje produktu i może nawet zapłacić pewną cenę, aby go uniknąć. Zadanie marketingu: - analiza przyczyn braku akceptacji produktu, - odpowiedź na pytanie czy nowy program marketingowy (opracowanie produktu na nowo, oferowanie niższej ceny i lepsza promocja) może zmienić nastawienie rynku wobec tego produktu? 15

16 Stany popytu Brak popytu brak zainteresowania produktem lub obojętność wobec niego Zadanie marketingu: - znalezienie sposobów połączenia cech produktu z naturalnymi potrzebami i zainteresowaniami klientów 16

17 Stany popytu Popyt utajony występuje wówczas, gdy wielu klientów ujawnia silną potrzebę, której żaden istniejący produkt nie jest w stanie zaspokoić (nieszkodliwe dla zdrowia papierosy, bezpieczne sąsiedztwo, bardziej oszczędne samochody). Zadanie marketingu: - dokonanie pomiaru wielkości potencjalnego rynku, - opracowanie produktu lub usługi, które zaspokoją ten popyt 17

18 Stany popytu Popyt malejący Zadanie marketingu: - rozpoznanie przyczyn załamania rynku, - określenie, czy można stymulować popyt tworząc nowe rynki docelowe, czy należy zmienić cechy produktu / usługi, czy znaleźć bardziej skuteczne środki komunikacji? Mówimy wówczas o remarketingu produktu 18

19 Stany popytu Popyt nieregularny sezonowy, zmieniający się znaczne w funkcji czasu (regularnie lub nieregularnie) Zadanie marketingu: - poszukiwanie przyczyn (korelacji z innymi zjawiskami), - wprowadzanie elastycznych cen dla zmiany wzorca popytu (np. stymulowanie ruchu telefonicznego w weekendy czy w godzinach nocnych). Mówimy wówczas o synchromarketingu 19

20 Stany popytu Pełny popyt ma miejsce wówczas, gdy firma zadowolona jest z realizowanej sprzedaży. Zadanie marketingu: - utrzymanie poziomu sprzedaży bez względu na zmieniające się preferencje klientów i zaostrzenie konkurencji, - utrzymanie lub poprawienie poziomu jakości, - badanie trendów rynku i kontrola własnych zachowań, 20

21 Stany popytu Nadmierny popyt to taki, który przerasta chwilowe możliwości firmy. Zadanie marketingu: demarketing - poszukiwanie sposobów ograniczania popytu w pewnych okresach lub na stałe poprzez podnoszenie cen lub ograniczanie promocji i serwisu, selektywny demarketing - (ograniczanie popytu z tych obszarów lub dziedzin, które przynoszą mniejszy zysk lub nie wymagają rozbudowanego serwisu) - np. zmiana charakterystyki oferowanych usług. 21

22 Stany popytu Popyt szkodliwy np. wykorzystywanie telefonów służbowych do celów prywatnych lub nieuzasadnione korzystanie z usług szczególnie kosztownych Zadanie marketingu: - zniechęcanie poprzez taryfy, - ograniczona dostępność, - akcja uświadamiająca 22

23 Produkt - definicja Produkt to cokolwiek, co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrzebę. 23

24 Podział produktów dobra fizyczne (telefon, centrala telefoniczna, karta magnetyczna) usługi (w tym usługa telekomunikacyjna) osoby (sławni piosenkarze, sportowcy, aktorzy) miejsca (Włochy, Kalifornia, wyspy pełne słońca ) organizacje (harcerstwo, stowarzyszenia) idee ( żuj gumę po każdym posiłku, dzwoń kiedy masz ochotę ) Usługa telekomunikacyjna - specyficzny produkt 24

25 Produkty / usługi Często, dla uproszczenia, produktem nazywa się też i usługę, bo jest to w obu przypadkach coś, co można zaoferować do sprzedaży w celu zaspokojenia potrzeby lub pragnienia Znaczenie produktów fizycznych leży nie tyle w ich posiadaniu, co w możliwości korzystania z usług, które ze sobą niosą Produkty fizyczne są nośnikami usług. Są też inne nośniki usług: idee, osoby, zasoby i inne 25

26 Podstawowe kryteria jakości usług telekomunikacyjnych: szybkość świadczenia usług, dostępność usług, bezpieczeństwo przekazu informacji 26

27 Poziomy produktu Podstawowy pożytek: możliwość telefonowania Produkt w w formie podstawowej: połączenie z innym dowolnym abonentem i możliwość transmisji danych (rozmowa, połączenie modemem) Produkt oczekiwany: nic nie przerywa rozmowy, dodzwaniam się za pierwszym razem Produkt ulepszony pierwsza minuta za darmo, transmisja modemem z większą prędkością Produkt potencjalny transmisja 5 razy szybsza, jakość pozwalająca na słuchanie muzyki 27

28 Hierarchia produktów 1 Rodzina potrzeb: chęć zestawienia połączenia - porozumienia się na odległość 2 Rodzina produktów urządzenia dzięki którym można zestawić połączenie 3 Klasa produktów (produkty o spójnych cechach użytkowych) centrale telefoniczne 4 Linia produktów (produkty o podobnym działaniu) centrale cyfrowe automatyczne 5 Typ produktu centrale PABX 6 Marka (odróżnia produkt od innych produktów z linii) centrale PABX Panasonic 7 Produkt (wydzielony z marki na podstawie pewnych cech) tanie cyfrowe automatyczne centrale Panasonic 28

29 Asortyment produktów Asortyment - zbiór wszystkich linii produktu oraz konkretnych wyrobów oferowanych nabywcom przez producentów Szerokość, długość, głębokość i spójność asortymentu: szerokość liczba linii produktów znajdujących się w asortymencie długość - suma wszystkich produktów w asortymencie głębokość liczba wariantów produktów znajdujących się w asortymencie spójność - powiązanie produktów danej firmy pewnymi cechami 29

30 Marka Symbol wyróżniający produkt z grupy innych podobnych produktów Znaczenia marki (np.: telefon komórkowy Nokia 8110): cechy: dobra jakość, trwałość, łatwa odsprzedaż, prestiż korzyści: nie będzie mi przeszkadzał przy noszeniu, będę wyglądał na businessmana, nie będę musiał ładować często baterii wartości: długa trwałość baterii, dobry wyświetlacz, małe wymiary kultura: fińska oszczędność i skandynawska ergonomia osobowość: może kojarzyć się z prezesem dobrze funkcjonującej firmy użytkownik: młody, ambitny, na wysokim stanowisku, dobrze zarabiający Pojęcie wartości (kapitału) marki 30

31 Marka cd. Decyzja - czy nadawać produktowi markę, czy sprzedawać produkt zwyczajny (firmowe aparaty vs chiński telefon)? Obecność marki to: podniesienie prestiżu firmy lojalna i konkretna klientela możliwość ochrony unikatowych wartości produktu przed skopiowaniem łatwość segmentacji rynku większe zainteresowanie dystrybutorów (np.: dealer sieci telekomunikacyjnej sprzedaje usługi tylko jednego operatora, takiego, który ma ustaloną markę na rynku ze względu chociażby na gwarantowaną jakość połączenia) 31

32 Decyzje dotyczące marki produktu Wybór nazwy marki (taryfa Prestige, kupony TAK TAK, Cable Star, linia firmowa (TP S.A.)) Rozciągnięcie linii: firma Ericsson zaczęła sprzedawać telefony komórkowe w innych niż standardowe kolorach, dodała budzik i nowy wyświetlacz firma HP sprzedaje w zwykłych sklepach proste mierniki, a dla profesjonalistów prowadzi sprzedaż w sklepach specjalistycznych Rozciągnięcie marki Alcatel sprzedaje pod swoją nazwą zarówno centrale publiczne, jak i kable oraz systemy ogrzewania elektrycznego Wielość marek Nowe marki 32

33 Opakowanie i etykieta Dobre opakowanie = 5 sekund reklamy (nie dotyczy dużego sprzętu, np.: central publicznych) Image firmy: kolory promocji POP w sieci Idea - sieć dla młodych, dynamicznych ludzi Innowacja: zapakowanie karty SIM w pudełko przypominające opakowanie od programu komputerowego z załączonym opakowaniem od CD Etykieta -opisuje markę (element wymagający odświeżania ), ocenia sprzęt (np.: podaje zgodność z normami - ISO 9001, Świadectwo Homologacji) 33

34 rynek jest zbiorem wszystkich potencjalnych klientów, mających określoną potrzebę lub pragnienie, którzy w celu ich zaspokojenia są gotowi i są w stanie dokonać wymiany 34

35 zasoby RYNKI PRODUCENTÓW pieniądze pieniądze usługi pieniądze podatki, towary podatki, towary RYNKI ZASOBÓW RYNKI RZĄDOWE usługi pieniądze podatki, towary zasoby podatki pieniądze usługi RYNKI KONSUMENTÓW towary, usługi usługi pieniądze RYNKI POŚREDNIKÓW pieniądze towary, usługi 35

36 Cechy charakterystyczne współczesnego rynku: duża dynamika spowodowana wzrostem liczby konsumentów, zmiany siły nabywczej ludności, ewolucja gustów, nawyków, potrzeb i pragnień, chęć naśladownictwa 36

37 Zarządzanie marketingowe jest procesem planowania i realizacji pomysłów, kształtowania cen, promocji i dystrybucji towarów, usług i idei, mających doprowadzić do wymiany spełniającej oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji. 37

38 Orientacja przedsiębiorstwa na rynek koncepcja produkcji koncepcja produktu koncepcja sprzedaży koncepcja marketingowa 38

39 Orientacja przedsiębiorstwa na rynek Koncepcja produkcji zakłada, że klienci będą preferować te produkty, które są szeroko dostępne i mają niską cenę. W telekomunikacji ta koncepcja może mieć zastosowanie do segmentu rynku, który przynosi mniejszy dochód, chociaż skupia większość użytkowników. 39

40 Orientacja przedsiębiorstwa na rynek Koncepcja produktu opiera się na założeniu, że klienci preferują te produkty, które dostarczają im najwyższą jakość i najlepsze cechy użytkowe lub innowacyjne. Koncepcja ta wywołuje dwa zagrożenia: krótkowzroczność marketingową niedocenianie konkurencji 40

41 Orientacja przedsiębiorstwa na rynek Koncepcja sprzedaży opiera się na twierdzeniu, że klienci pozostawieni sami sobie, nie kupują wystarczająco dużo produktów firmy, która musi więc podjąć agresywną sprzedaż i działania promocyjne. Koncepcja ta ma zastosowanie przy produktach (usługach) nowych, mniej poszukiwanych lub poszukiwanych, ale drogich. 41

42 Orientacja przedsiębiorstwa na rynek Koncepcja marketingowa opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów firmy leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w sposób bardziej wydajny i skuteczny niż konkurenci. 42

43 Podstawy koncepcji marketingowej: rynek docelowy potrzeby klienta marketing skoordynowany rentowność 43

44 Marketing Kim są nasi klienci i czego chcą? Ile za to zapłacą i jak to otrzymają? 44

45 Cztery punkty produkt /usługa -czego chcą klienci? cena -na jaką cenę są przygotowani? miejsce - w jaki sposób produkt dociera do klienta? promocja - w jaki sposób klient dowie się o produkcie? 45

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ

PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ PAWEŁ WANIOWSKI DARIUSZ SOBOTKIEWICZ MAGDALENA DASZKIEWICZ Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak Copyright by Wydawnictwo PLACET 2010 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING

PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Piotr Lenik 1 PARADYGMATY MARKETINGU NA PRZYKŁADZIE ELECTION MARKETING Streszczenie: W opracowaniu zwrócono uwagę na kwestie dotyczące bogactwa przestrzeni stanowiącej obszar zainteresowań marketingu,

Bardziej szczegółowo

MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI

MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI Philip Kotler Gary Armstrong John Saunders Veronica Wong MARKETING PODRĘCZNIK EUROPEJSKI 2 SPIS TREŚCI Wstęp l Marketing i proces marketingowy Rozdział l Marketing w zmieniającym się świecie. Zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management)

CRM. Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) CRM Zarządzanie relacjami z klientem (Customer Relationship Management) Wstęp Kim jest typowy klient? Co czy kto? Lata 60-te i 70-te XX wieku klasyczne techniki marketingowe: reklamy telewizyjne masowe

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet

PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET. Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet PORADNIK MARKETING SPOŁECZNY DLA ZDROWIA KOBIET Opracowanie dofinansowano z nagrodzonego Grantu Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet Łódź, Kwiecień 2011 Wstęp Problemy społeczne i ich skuteczne rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy

ABC Biznesu. Jak założyć sklep. spożywczy ABC Biznesu Jak założyć sklep spożywczy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu spożywczego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 2.1. Wykształcenie i doświadczenie / 4 2.2. Wiedza o własnym produkcie/usłudze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE KOMPUTEROWE SYSTEMY BANKOWE 1. Definicje banków: Bank jako przedsiębiorstwo Bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo