JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH."

Transkrypt

1 JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie 1274 respondentów. I. Procedura i opis badania. Zobacz część I badania: INTERNET JAKO NARZĘDZIE HANDLU. Wyniki badań bezpośrednich. II. Narzędzia marketingowe i ich analiza. Jednym z celów badania była identyfikacja narzędzi marketingu elektronicznego i poznanie preferencji respondentów dotyczących narzędzi strategii produktu, ceny, promocji i dystrybucji w Internecie. Respondenci oceniali strategii odpowiadając na pytanie, jak w Internecie są dla nich poszczególne marketingowe. Respondenci mieli do wyboru skalę ważności: bardzo, średnio, nie. Odpowiedź bardzo oznaczała, że dane narzędzie jest bardzo znaczące dla respondenta i preferowane przez niego. W przypadku wyboru przez respondenta odpowiedzi nie oznaczało, że narzędzie nie jest akceptowane przez respondenta i nie wykorzystywane w działaniach na rynku elektronicznym. Produkt w Internecie wymaga od firm nowego sposobu prezentacji i informowania o jego cechach. Celem firmy jest sprzedaż produktu, która jest możliwa, gdy osoby (klienci) będą zadowoleni ze sposobu zarządzania produktem. Z narzędzi strategii produktu respondenci oceniali ważność: prezentacji zdjęć, umieszczania informacji technicznych o produkcie, demonstracji działania produktu, informacji o produkcie od innych klientów oraz informacji o produkcie rozszerzonym. Uzyskane odpowiedzi na ten temat przedstawia tabela 1. 1

2 Narzędzie strategii Bardzo Średnio Nie jest produktu Prezentacja zdjęć Umieszczanie informacji technicznych Demonstracje działania produktu Informacje o produkcie od innych klientów Informacje o produkcie rozszerzonym Tabela 1: Ocena ważności narzędzi strategii produktu przez respondentów (% rozkład wypowiedzi) Zaprezentowane dane w tabeli 1 wskazują, że z narzędzi strategii produktu najważniejsze dla firm okazał się prezentacje zdjęć (74% wskazań). Oznacza to, że firmy uznają to narzędzie za nadrzędne w strategii produktu i korzystają z niego w Internecie. Prezentacja zdjęć jest także preferowana przez osoby (56% wskazań osób prywatnych), co oznacza, że istnieje potrzeba umieszczania ich w Internecie. Respondenci z firm oraz osoby uznały za bardzo narzędzie strategii produktu informacje o produkcie rozszerzonym (67% wskazań osób prywatnych, 61% wskazań firm). Wobec tego umieszczanie takich informacji jest ogólnie akceptowane i preferowane przez obie grupy respondentów, co może przynieść wymierne korzyści w działaniach handlowych. Średnią wagę przywiązują osoby i firmy do informacji o produkcie od innych klientów (66% wskazań firm, 59% wskazań osób prywatnych). Może być to związane z jednej strony z możliwością informowania o dobrych cechach produktów przez osoby z firmy podszywające się za klientów, jak i ze budowaniem złej opinii o produktach firmy przez firmę konkurencyjną. Uzasadnione zatem może być średnia ważność tego strategii produktu. Respondenci nie akceptują demonstracji działania produktu, na co wskazuje 100% wskazań osób prywatnych oraz 77% wskazań firm. Można więc domniemywać, że dane narzędzie nie powinno być wykorzystywane w działaniach handlowych na rynku elektronicznym. Na podstawie ważności narzędzi strategii produktu wskazanych przez respondentów można utworzyć hierarchie preferowanych narzędzi przez respondentów z firm i osoby ( tabela 2). W przedstawionej w tabeli 2 gradacji narzędzi można zauważyć, że 2

3 najbardziej preferowane produkty przez firmy i osoby są prezentacje zdjęć i informacje o produkcie rozszerzonym. Oznacza to, że zarówno firmy jak i osoby akceptują omawiane strategii produktu i powinny być one stosowane w działaniach handlowych. Dodatkowo firmy preferują umieszczanie informacji technicznych o produkcie, co jest średnio akceptowane przez osoby. Można więc wywnioskować, że informacje techniczne powinny być mniej stosowane w Internecie przez firmy lub bardziej przystępnie opisywane dla osób prywatnych, aby zwiększyć akceptowalność tego. Średnio preferowane narzędzie przez firmy i osoby to informacje o produkcie od innych klientów. W obu hierarchiach preferencji narzędzi strategii produktu nie prefeowanymi narzędziem okazała się demonstracja działania produktu. Hierarchie ważności poszczególnych narzędzi strategii produktu dla firm i osób prywatnych Najbardziej preferowane - Prezentacja zdjęć, -Informacje o produkcie rozszerzonym, -Informacje o produkcie rozszerzonym, -Prezentacja zdjęć, Średnio preferowane -Umieszczanie informacji technicznych -Informacje o produkcie od innych klientów -Umieszczanie informacji technicznych, Nie preferowane -Demonstracje działania produktu -Informacje o produkcie od innych klientów -Demonstracje działania produktu Tabela 2: Hierarchie ważności poszczególnych narzędzi strategii produktu dla firm i osób prywatnych Podsumowując hierarchie można stwierdzić, że strategii produktu, które są akceptowane przez osoby i które firmy powinny stosować w Internecie to: informacje o produkcie rozszerzonym oraz prezentacja zdjęć produktu. Natomiast narzędzie, które nie jest akceptowane przez osoby i firmy w działaniach handlowych to demonstracje działań produktu. 3

4 Promocja w Internecie jest jednymi z najbardziej rozwiniętych instrumentów marketingu elektronicznego. Odpowiednie ich zastosowanie pozwala firmom na zwiększenie zainteresowania produktem, budowanie marki, sprzedaż produktów, itp. Ważne jest więc poznanie preferencji osób prywatnych dotyczących narzędzi strategii promocji w Internecie i porównanie ich z preferencjami firm. Z narzędzi strategii promocji respondenci oceniali ważność: wersji próbnych produktów do pobrania z Internetu, kuponów sieciowych upoważniających do zakupu z rabatem w tradycyjnych sklepach, rabatów dla stałych klientów serwisów i sklepów internetowych, firmowych gadżetów promocyjnych oraz banerów reklamowych. Uzyskane odpowiedzi na ten temat przedstawia tabela 3. Narzędzie strategii Bardzo Średnio Nie jest promocji ( w %) Wersje próbne produktów do pobrania z Internetu Kupony sieciowe upoważniające do zakupu z rabatem w tradycyjnych sklepach Rabaty dla stałych klientów serwisów www i sklepów Firmowe gadżety promocyjne Banery reklamowe Tabela 3: Ocena ważności narzędzi strategii promocji przez respondentów (% rozkład wypowiedzi) Analizując preferencje respondentów zawarte w tabeli 3 można stwierdzić, ze z narzędzi promocji najważniejsze dla osób prywatnych i firm okazały się wersje próbne do pobrania z Internetu (93% wskazań firm, 82% wskazań osób prywatnych). Oznacza to, że wymienione narzędzie strategii promocji jest akceptowane przez obie grupy respondentów i powinno być stosowane w Internecie. Firm uznały za narzędzie banery reklamowe (88% wskazań), rabaty dla stałych klientów serwisów www i sklepów (74% wskazań) oraz firmowe gadżety promocyjne (70% wskazań). Jednak osoby preferują z wymienionych narzędzi 4

5 strategii promocji tylko rabaty dla stałych klientów serwisów i sklepów (57% wskazań). Można więc wnioskować, że tylko to narzędzie strategii promocji oprócz wersji próbnych jest efektywne dla firm. Firmowe gadżety okazały się średnio akceptowane przez osoby. Natomiast banery reklamowe nie są akceptowane przez osoby (74% wskazań) i korzystanie z tego jest nieefektywne na rynku elektronicznym. Kupony sieciowe upoważniające do zakupu z rabatem w tradycyjnych sklepach okazały się średnio akceptowane przez osoby (80% wskazań ), natomiast firmy uznały to narzędzie za nie (60% wskazań). Na podstawie ważności narzędzi strategii promocji wskazanych przez respondentów można utworzyć hierarchie preferowanych narzędzi przez respondentów z firm i osoby prywatnych (tabela 4). Hierarchie ważności poszczególnych narzędzi promocji dla firm i osób prywatnych. Najbardziej preferowane - Wersje próbne produktów do pobrania z Internetu, -Wersje próbne produktów do pobrania z Internetu, - Banery reklamowe, -Rabaty dla stałych klientów serwisów www i sklepów, -Rabaty dla stałych klientów serwisów www i sklepów -Firmowe gadżety promocyjne Średnio preferowane - nie zostały wskazane -Kupony sieciowe upoważniające do zakupu z rabatem w tradycyjnych sklepach, Nie preferowane -Kupony sieciowe upoważniające do zakupu z rabatem w tradycyjnych sklepach -Firmowe gadżety promocyjne -Banery reklamowe Tabela 4: Hierarchie ważności poszczególnych narzędzi promocji dla firm i osób prywatnych opracowanie własne na podstawie wyników badań 5

6 Z przedstawionej gradacji narzędzi można zauważyć, że preferowane przez firmy i osoby są wersje próbne produktów do pobrania z Internetu oraz rabaty dla stałych klientów serwisów www i sklepów. Oznacza to, że te powinny być stosowane w Internecie i przynieść wymierne korzyści handlowe. Zwraca uwagę fakt, że firmy preferują firmowe gadżety promocyjne, natomiast osoby omawiane narzędzie strategii promocji średnio preferują i wykorzystanie go przez firmy może się okazać mało efektowne. Dodatkowo firmy preferują banery reklamowe, które uznane nie są preferowane przez osoby. Można więc domniemywać, że obecna forma banerów reklamowych chętnie stosowana przez firmy nie jest akceptowana przez osoby. Kupony sieciowe upoważniające do zakupu z rabatem w tradycyjnych sklepach okazały się średnio preferowane przez osoby, natomiast firmy nie akceptują danego. Podsumowując hierarchie można stwierdzić, że strategii promocji, które są akceptowane przez osoby i które firmy powinny stosować w Internecie to: wersje próbne produktów do pobrania z Internetu oraz rabaty dla stałych klientów serwisów www i sklepów. Natomiast narzędzie, które nie jest akceptowane przez osoby i nie powinno być stosowane przez firmy w działaniach handlowych to banery reklamowe Cena w Internecie stanowi głównie instrument przyciągający klienta do sklepów internetowych i skłaniający go do zakupu. Z narzędzi strategii ceny respondenci oceniali wagę: cen dopasowanych do indywidualnego użytkownika, możliwość szybkiego porównania cen w Internecie, niższe ceny w Internecie niż w tradycyjnych sklepach, rabaty cenowe przy zakupie większej ilości produktów w Internecie. Uzyskane odpowiedzi na ten temat przedstawia tabela 5. Narzędzie strategii ceny Bardzo Mało Nieważ ne ( w %) ( w %) ( w %) Cena dopasowana do indywidualnego użytkownika Możliwość szybkiego porównania cen w Internecie Tabela 5: Ocena ważności narzędzi strategii ceny przez respondentów (% rozkład wypowiedzi). 6

7 Niższe ceny w Internecie niż w tradycycjnych sklepach. Rabaty cenowe przy zakupie większej ilości produktów w Internecie Tabela 5: Ocena ważności narzędzi strategii ceny przez respondentów (% rozkład wypowiedzi). Zawarte w tabeli 5 dane obrazują, że najważniejsze dla firm i osób prywatnych okazała się cena dopasowana do indywidualnego użytkownika (80% wskazań firm, 66% wskazań osób prywatnych), niższe ceny w Internecie niż w tradycyjnych sklepach (78% wskazań firm, 77% wskazań osób prywatnych) oraz rabaty cenowe przy zakupie większej ilości produktów w Internecie (56% wskazań firm, 71% wskazań osób prywatnych). Oznacza to, że wymienione powinny być stosowane w Internecie i są akceptowane przez obie grupy respondentów. Możliwość szybkiego porównania cen w Internecie okazała się średnio dla firm (74% wskazań), natomiast osoby uznały to narzędzie za nie (73% wskazań). Na podstawie ważności narzędzi strategii ceny wskazanych przez respondentów można utworzyć hierarchie preferowanych narzędzi przez respondentów z firm i osoby prywatnych (tabela 6). Hierarchia ważności poszczególnych narzędzi produktu dla firm i osób prywatnych. Najbardziej preferowane -Cena dopasowana do indywidualnego użytkownika, -Niższe ceny w Internecie niż w tradycycjnych sklepach, Średnio preferowane -Niższe ceny w Internecie niż w tradycyjnych sklepach, -Rabaty cenowe przy zakupie większej ilości produktów w Internecie -Możliwość szybkiego porównania cen w Internecie -Rabaty cenowe przy zakupie większej ilości produktów w Internecie, -Cena dopasowana do indywidualnego użytkownika -nie zostały wskazane Tabela 6: Hierarchie ważności poszczególnych narzędzi ceny dla firm i osób prywatnych opracowanie własne na podstawie wyników badań 7

8 Nie preferowane - nie zostały wskazane -Możliwość szybkiego porównania cen w Internecie Tabela 6: Hierarchie ważności poszczególnych narzędzi ceny dla firm i osób prywatnych opracowanie własne na podstawie wyników badań Z przedstawionej w tabeli 6 gradacji narzędzi można zauważyć, że najważniejsze dla osób prywatnych i firm okazały się niższe ceny w Internecie niż w tradycyjnych sklepach, rabaty cenowe przy zakupie większej ilości produktów w Internecie oraz cena dopasowana do indywidualnego użytkownika. Wobec powyższego firmy powinny stosować akceptowane strategii ceny w Internecie. Możliwość szybkiego porównania cen w Internecie jest narzędziem strategii ceny średnio akceptowanym przez firmy, natomiast nie akceptowanym przez osoby, co oznacza, że prawdopodobnie nie powinny być stosowane w działaniach handlu elektronicznego w obecnej formie. Podsumowując można stwierdzić, że strategii ceny, które są akceptowane przez osoby i które firmy powinny stosować w Internecie to: niższe ceny w Internecie niż w tradycyjnych sklepach, rabaty cenowe przy zakupie większej ilości produktów w Internecie oraz cena dopasowana do indywidualnego użytkownika. Natomiast narzędzie, które nie jest akceptowane przez osoby w działaniach handlowych to możliwość szybkiego porównania cen w Internecie. Dystrybucja na rynku elektronicznym pozwala na dostawę produktów od firmy do klienta. Z narzędzi strategii dystrybucji respondenci oceniali ważność: dostępności produktów w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, dostawy do domu i braku kontaktu firmy z klientem. Uzyskane odpowiedzi na ten temat przedstawia tabela 7. Narzędzie strategii Bardzo Mało Nieważ dystrybucji ne ( w %) Brak bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą Dostępność produktu 24 h na dobę. Dostępność produktu z każdego miejsca na świecie Tabela 7: Ocena ważności narzędzi strategii dystrybucji przez respondentów ( % rozkład wypowiedzi) 8

9 Dostawa produktów do domu Tabela 7: Ocena ważności narzędzi strategii dystrybucji przez respondentów ( % rozkład wypowiedzi) Z powyższej tabeli wynika, że dla osób prywatnych najważniejszym narzędziem dystrybucji okazała się dostawa produktów do domu (98% wskazań). Przez osoby akceptowany okazał się także brak bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą (55% wskazań), dostępność produktu 24 godziny na dobę (50% wskazań) oraz dostępność produktu z każdego miejsca na świecie (45% wskazań). Najważniejsze dla firm okazały się takie strategii dystrybucji jak: brak bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą (79% wskazań) oraz dostępność produktu z każdego miejsca na świecie (76% wskazań). Można więc zauważyć, że wszystkie strategii dystrybucji są bardzo zarówno dla firm jak i osób prywatnych. Na podstawie ważności narzędzi strategii ceny wskazanych przez respondentów można utworzyć hierarchie preferencji tych narzędzi przez respondentów z firm i osoby prywatnych (tabela 8). Hierarchia ważności poszczególnych narzędzi dystrybucji dla firm i osób prywatnych. Najbardziej preferowane - Brak bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą, -Dostawa produktów do domu, -Dostawa produktów do domu, -Brak bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą, -Dostępność produktu z każdego miejsca na świecie, -Dostępność produktu 24 h na dobę, -Dostępność produktu 24 h na dobę. -Dostępność produktu z każdego miejsca na świecie Średnio preferowane - nie zostały wskazane - nie zostały wskazane Nie preferowane - nie zostały wskazane - nie zostały wskazane Tabela 8: Hierarchie ważności poszczególnych narzędzi strategii dystrybucji dla firm i osób prywatnych opracowanie własne na podstawie wyników badań 9

10 Z przedstawionej w tabeli 8 gradacji narzędzi można zauważyć, że są one preferowane przez obie grupy respondentów. Powinny więc być stosowane przez firmy w Internecie w działaniach handlowych i przynosić wymierne korzyści zarówno dla firm jak i osób prywatnych. 10

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Białystok 2013 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ

KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Dr inż. Ryszard Ratajski * ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZADZANIA KLIENT JAKO NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ FIRMY USŁUGOWEJ Zarys treści: Globalizacja wymusza zmiany w pojmowaniu firmy i konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy

Potrzeby informacyjne pracodawców. i instytucji kreujących politykę rynku pracy Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy Łódź 2009 Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy raport z badań Łódź 2009 Projekt

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Strategia Public Relations gminy Mielec. Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji

Strategia Public Relations gminy Mielec. Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji Strategia Public Relations gminy Mielec Raport z badania potrzeb i identyfikacji problemów w realizacji skutecznej komunikacji wykonana w ramach projektu Inwestycje i turystyka szansą na dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Metody oceny i walidacji stron internetowych. Methods of evaluation and validation Internet sites

Metody oceny i walidacji stron internetowych. Methods of evaluation and validation Internet sites Dr inż. Henryk Marjak Zakład Informatyki Akademia Rolnicza w Szczecinie ul. Monte Cassino 16, 70-466 Szczecin hmarjak@e-ar.pl Metody oceny i walidacji stron internetowych Methods of evaluation and validation

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Gazetki reklamowe, jako środek komunikacji marketingowej sieci hipermarketów z konsumentami

Rozdział 5. Gazetki reklamowe, jako środek komunikacji marketingowej sieci hipermarketów z konsumentami Artykuł pochodzi z publikacji: Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, (Red.) A. Kozłowska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 5. Gazetki reklamowe, jako środek komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga

Autorzy: Wojciech Kyciak, Marek Kończal, Łukasz Majewski, Paweł Regiec, Barbara Molga 1 e-book stanowi przedmiot praw autorskich icomarch24 S.A. z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000328672. e-book podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 18.6.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK MARKETINGOWY

PORADNIK MARKETINGOWY PORADNIK MARKETINGOWY dla właścicieli małych i średnich firm Jak prowadzić tani i skuteczny marketing? Justyna Muszyńska 1 MARKETINGOWY KOCIOŁEK Marketing jest jak wrzący kocioł, do którego wrzucasz różne

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE

RAPORT. Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE RAPORT Perspektywy rozwojowe MOBILE ONLINE W POLSCE Przedmowa Rewolucja. W tym jednym słowie zawarte jest wszystko to, czego jesteśmy świadkami w obszarze internetu. To przede wszystkim zasługa wszechobecnego

Bardziej szczegółowo

Barbara Gawrylak Sposoby promowania stron internetowych

Barbara Gawrylak Sposoby promowania stron internetowych SPOSOBY PROMOWANIA STRON INTERNETOWYCH Autor: Barbara Gawrylak Właśnie stworzyłeś stronę internetową, a po umieszczeniu jej na serwerze szybko przekonujesz się, że liczba odwiedzin równa jest liczbie Twoich

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach

Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach Zeszyty Naukowe nr 720 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Marketingu Proces usługowy jako element marketingu-mix w usługach 1. Wprowadzenie Jedną z podstawowych cech usług jest nierozdzielność

Bardziej szczegółowo

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego

Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej na przykładzie organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego Ocena stron internetowych podmiotów gospodarki społecznej... 113 mgr Małgorzata Kuta-Pałach Instytut Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytet Rzeszowski Ocena stron internetowych podmiotów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk

STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ. Wykładowca: Mieczysław Bąk STRATEGIA EKSPORTOWA I SKUTECZNY MARKETING JAKO ELEMENT EKSPANSJI FIRM NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ Wykładowca: Mieczysław Bąk TEMATY DO OMÓWIENIA (1/2) Światowy kryzys gospodarczy klątwa czy wyzwanie? Strategia

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb w zakresie życia kulturalnego. mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania. Kraina Bobra

Analiza potrzeb w zakresie życia kulturalnego. mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania. Kraina Bobra Analiza potrzeb w zakresie życia kulturalnego mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Kraina Bobra Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo