2. SYTUACJA ZDROWOTNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. SYTUACJA ZDROWOTNA"

Transkrypt

1 2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2 Uwagi ogólne Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Uwzględnia osoby, które zachorowały w danym okresie sprawozdawczym jak i te, które zachorowały w latach ubiegłych i chorują nadal. 2. Zachorowalność (zapadalność) jest to liczba zachorowań w okresie sprawozdawczym (nowych przypadków chorobowych) w stosunku do liczby ludności. 3. Chorobowość jest to liczba chorych w stosunku do liczby ludności z tym, Ŝe do chorych zalicza się zarówno tych, którzy chorowali w roku sprawozdawczym jak i tych, którzy chorowali od dłuŝszego czasu (leczeni ogółem). 4. Rozpoznanie zasadnicze jest to rozpoznanie choroby stanowiącej główny problem zdrowotny pacjenta powodujący zgłoszenie się po poradę lekarską. 5. Dane o zachorowaniach podano według X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, obowiązującej od r. 6. Hospitalizacje w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w latach zostały opracowane na podstawie danych zaimportowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy z serwera internetowego Zakładu Statystyki Medycznej Państwowego Zakładu Higieny, słuŝącego do gromadzenia danych z Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Ogólnej. 7. Wskaźnikiem dynamiki (indeksem) nazywamy kaŝdą liczbę względną powstałą przez podzielenie wielkości danego zjawiska w okresie badanym (sprawozdawczym) przez wielkość tego zjawiska w okresie podstawowym (bazowym). JeŜeli indeks przyjmuje wartość z przedziału 0 i 1, świadczy to o spadku poziomu zjawiska w okresie badanym w stosunku do okresu podstawowego. Większa od 1 (lub od 100%) wartość indeksu informuje o wzroście poziomu zjawiska w okresie badanym w porównaniu z okresem podstawowym. Indeks równy 1 oznacza, Ŝe poziomy zjawiska w okresach badanym i podstawowym są takie same.

3 Tabl Osoby w wieku 19 lat i więcej ze stwierdzonymi schorzeniami, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach / - resort zdrowia Liczby bezwzględne Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) O g ó ł e m Gruźlica (A15-A19, B90) Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) w tym: leczeni insuliną Niedokrwistość (D50-D64) Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) Choroby układu krąŝenia (I00-I99) przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) w tym: choroba nadciśnieniowa (I10-I15) choroby naczyń mózgowych (I60-I69) niedokrwienna choroba serca (I20-I25) w tym: przebyty zawał serca (I25.2) Przewlekły nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej / W latach stan w dniu Źródło: sprawozdanie MZ-11. Lata

4 Tabl Osoby w wieku 19 lat i więcej ze stwierdzonymi schorzeniami, będące pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach / - resort zdrowia Wskaźniki na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej 1/ Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) O g ó ł e m Gruźlica (A15-A19, B90) Nowotwory (C00-C97, D00-D48) Choroby tarczycy (E00-E07) Cukrzyca (E10-E14) w tym: leczeni insuliną Niedokrwistość (D50-D64) Choroby obwodowego układu nerwowego (G50-G59) , , , , , ,0 126,8 75,3 68,5 70,3 64,8 59,7 607,4 636,4 659,3 748,6 764,4 788,7 675,2 774,0 858, , , , , , , , , ,1 716,1 794,6 847,0 984, , ,5 318,5 361,4 383,3 456,7 552,0 586, , , , , , ,9 Choroby układu krąŝenia (I00-I99) 8 246, , , , , ,1 przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) 446,1 494,5 403,4 443,5 429,4 476,5 w tym: choroba nadciśnieniowa (I10-I15) 4 442, , , , , ,2 choroby naczyń mózgowych (I60-I69) 863,3 815,9 941, , , ,9 niedokrwienna choroba serca (I20-I25) 2 268, , , , , ,4 w tym: przebyty zawał serca (I25.2) 602,9 680,3 691,5 715,2 762,9 726,7 Przewlekły nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa (J40-J47) 1 607, , , , , ,9 Przewlekłe choroby układu trawiennego (K25-K93) 1 515, , , , , ,5 Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej (M00-M99) 2 195, , , , , ,1 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 801,6 944,3 845, , , ,2 1/ W latach na 100 tys. ludności w dniu Lata

5 Struktura procentowa schorzeń u osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim - stan w dniu r. - resort zdrowia Przewlekły nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa 6,7% Przewlekłe choroby układu trawiennego 8,5% Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej 11,4% Choroby układu krąŝenia 41,4% Gruźlica Inne schorzenia 0,2% 3,8% Choroby obwodowego układu nerwowego 8,0% Cukrzyca 11,4% Choroby tarczycy 4,1% Nowotwory 2,7% Niedokrwistość 2,0% Wskaźniki liczby osób w wieku 19 lat i więcej ze schorzeniami, będących pod opieką lekarzy poz w woj. kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Nowotwory Choroby tarczycy Przewlekły nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa Choroby obwodowego układu nerwowego Przewlekłe choroby układu trawiennego Cukrzyca Choroby układu mięśniowo kostnego i tkanki łącznej Choroby układu krąŝenia 607,4 636,4 659,3 748,6 764,4 788,7 675, ,7 1003,3 1164,5 1196,4 1607,2 1636,2 1789, ,9 1964,9 1366,8 1350,7 1506,2 2043,4 2218,3 2355,9 1515,6 1512,7 1735, ,3 2513,5 2071, ,5 3091,6 3257,8 3349,1 2195, ,8 3317,3 3414,4 3353,1 8246,2 9197, , , , , Na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej

6 Tabl Osoby w wieku 35 lat i więcej leczone ambulatoryjnie 1/ z powodu chorób układu krąŝenia w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Rozpoznanie 2/ (kod rozpoznania wg ICD-10) Liczby bezwględne Choroby układu krąŝenia (I00-I99) w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) choroba nadciśnieniowa (I10-I15) choroby naczyń mózgowych (I60-I69) niedokrwienna choroba serca (I20-I25) w tym: przebyty zawał serca (I25.2) Wskaźniki na 100 tys. ludności Choroby układu krąŝenia (I00-I99) w tym: przewlekła choroba reumatyczna (I05-I09) choroba nadciśnieniowa (I10-I15) choroby naczyń mózgowych (I60-I69) niedokrwienna choroba serca (I20-I25) w tym: przebyty zawał serca (I25.2) Lata , , , , , , , , ,7 436,5 396,4 314,2 614,3 690,0 564,0 625,1 598,9 671, , , , , , , , , ,2 321,0 427,0 596, , , , , , , , , , , , , , , ,1 881, ,6 998,3 888,3 999, , , , , / W latach leczeni w poradniach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej sprawujących opiekę o charakterze prowadzącym nad chorymi; w latach chorzy będący pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 2/ W latach według rozpoznania zasadniczego; w latach według wszystkich rozpoznań. Źródło: sprawozdania MZ-11, MZ-18.

7 Tabl Osoby w wieku 35 lat i więcej leczone ambulatoryjnie 1/ z powodu cukrzycy w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Wyszczególnienie Lata Liczby bezwzględne Wskaźniki na 100 tys. ludności w wieku 35 lat i więcej , , ,8 Osoby ze stwierdzoną cukrzycą - ogółem w tym: leczeni insuliną , , , , , , , , , , , , , , ,4 1/ W latach leczeni w poradniach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej sprawujących opiekę o charakterze prowadzącym nad chorymi; w latach chorzy będący pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Źródło: sprawozdania MZ-11, MZ-37.

8 Osoby w wieku 35 lat i więcej leczone ambulatoryjnie z powodu chorób układu krąŝenia i cukrzycy w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia - wskaźniki na 100 tys. ludności Na 100 tys. ludności w wieku 35 lat i więcej Choroby układu krąŝenia Cukrzy ca - ogółem

9 Tabl Zapadalność na 100 tys. ludności na wybrane choroby zakaźne i zatrucia w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach Jednostki chorobowe Województwo Zapadalność na 100 tys. ludności / Salmonelozy - zatrucia pokarmowe 77,4 70,8 85,0 65,9 57,2 51,6 59,5 66,4 41,1 69,0 60,5 58,8 51,2 53,8 43,2 41,4 41,4 34,7 Wirusowe i inne określ. zakaŝenia jelitowe (A08) - ogółem 3,4 8,3 18,4 27,8 24,9 46,7 47,6 50,0 63,5 1,8 3,7 10,0 11,7 17,3 21,1 27,2 32,8 54,2 w tym: dzieci do lat 2 2/ 111,7 227,2 502,3 889,7 675,2 1403,5 1429,2 1651,8 2028,7 60,9 120,9 291,9 356,8 524,3 652,1 806,6 965,2 1384,5 Biegunka i zapalenie Ŝołądk.-jelitowe o prawd. zakaźnym pochodz. u dzieci do lat 2 2/ 1331,8 1817,4 2116,7 1678,4 1922,0 2003,2 1298,8 1204,0 1229,6 1139,3 1218,7 1574,6 1262,5 1543,3 1345,3 1215,0 1133,3 1191,7 Płonica (szkarlatyna) 49,0 30,1 26,4 17,0 14,5 14,8 32,6 33,6 25,5 41,9 25,1 21,6 15,2 10,6 10,1 15,6 26,0 27,9 RóŜa 9,2 9,8 12,7 14,8 14,5 16,7 23,0 21,6 22,8 6,5 8,6 9,5 9,4 10,3 9,8 11,3 12,3 13,4 Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczysz. śliną tych zwierząt, po których podjęto szczepienia przeciw wściekliźnie 36,1 36,4 33,1 35,6 22,8 18,1 18,3 17,4 18,8 19,2 18,1 25,7 29,5 22,9 19,7 19,8 20,3 19,7 Ospa wietrzna 304,1 275,3 340,1 322,0 289,7 402,8 550,2 542,3 420,8 393,3 269,0 331,3 275,2 234,9 292,0 387,6 387,8 370,7 RóŜyczka 54,1 38,8 149,8 655,2 130,5 33,7 30,7 35,4 52,7 111,8 80,1 119,5 218,5 106,0 27,7 12,7 20,8 54,2 Wirusowe zapalenie wątroby typu B - bez mieszanych 10,9 11,6 12,6 11,3 12,8 10,2 5,8 5,7 7,5 10,2 8,7 7,0 5,9 5,1 4,4 3,9 4,3 4,3 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), której skutkiem są określone choroby 0,2 0,7 0,6 0,3 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) 429,7 81,3 68,5 66,1 98,7 296,7 750,4 371,8 39,4 562,4 233,4 45,4 43,3 104,6 228,7 354,1 188,5 39,6 Grzybice skóry (dermatofitozy) 4,4 6,2 6,4 3,3 5,2 29,1 42,0 40,2 31,7 1,8 2,4 4,0 4,2 4,9 8,9 12,0 10,2 11,6 Toksoplazmoza 4,6 3,1 2,7 2,9 3,3 4,8 4,7 4,3 4,4 0,8 0,7 0,9 1,2 1,7 1,6 1,6 1,5 1,9 Świerzb 78,6 80,8 68,1 56,1 66,7 86,5 91,5 80,2 57,2 47,0 45,4 43,8 42,4 41,4 36,0 31,7 30,5 29,1 Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę 2071,0 4816,3 5972,4 1890,3 490,2 1924,8 804,0 1363,0 231,1 2134,5 6066,1 4132,2 1491,8 596,5 3184,4 882,4 1921,4 644,5 Zatrucia lekami i preparatami farmakologicznymi 24,2 19,9 18,0 18,0 12,9 23,1 31,4 33,5 30,2 11,9 11,2 12,2 13,1 14,3 15,0 16,8 15,7 12,7 Zatrucia alkoholem 4,2 4,3 4,8 1,5 2,0 4,8 5,9 10,8 12,9 4,4 3,7 4,5 4,3 4,7 4,9 4,6 6,6 5,8 1/ Dane tymczasowe. 2/ Zapadalność na 100 tys. dzieci w wieku do lat 2. Źródło:Państwowy Zakład Higieny: "Aneks do Meldunku o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi. II Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 1998 roku"; Państwowy Zakład Higieny, Główny Inspektor Sanitarny: biuletyny za lata "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce" - po uaktualnieniu, ( r.); 2006 r. - województwo: na podstawie danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy; grypa i podejrzenia zachorowań na grypę - dane Państwowego Zakładu Higieny; Polska: na podstawie danych Państwowego Zakładu Higieny. Polska

10 Zapadaln ość na 100 tys. ludn ości n a wybrane ch oroby z akaź n e i z atrucia w woje wódz twie ku jawsko-pom orskim i w Polsce w 2006 r. Ospa wietrzna 370,7 420,8 Grypa i podejrzenia zachorowań na grypę 231,1 644,5 Wirusowe i inne określ. zakaŝenia jelitowe 63,5 54,2 Świerzb 29,1 57,2 RóŜyczka 52,7 54,2 Salmonelozy - zatrucia pokarmowe 41,1 34,7 Świnka 39,4 39,6 Województwo Polska Grzybice skóry 31,7 11,6 Zatrucia lekami i preparatami farmakol. 30,2 12, Na 100 tys. ludności

11 Tabl Zachorowania na wybrane choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi zarejestrowane przez stacje sanitarno-epidemiologiczne województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Jednostki chorobowe Kody wg ICD-10 Liczby bezwzględne Na 100 tys. ludności Salmonelozy - zatrucia pokarmowe (A02.0) ,4 70,8 85,0 65,9 57,2 51,6 59,5 66,4 41,1 Wirusowe i inne określ. zakaŝenia jelitowe (A08) - ogółem ,4 8,3 18,4 27,8 24,9 46,7 47,6 50,0 63,5 w tym: dzieci do lat 2 1/ ,7 227,2 502,3 889,7 675, , , , ,7 Biegunka i zapalenie Ŝołądkowo-jelitowe o prawdopod. zakaźn. pochodzeniu u dzieci do lat 2 (A09) 1/ ,8 1817,4 2116,7 1678,4 1922,0 2003,2 1298,8 1204,0 1229,6 Płonica (szkarlatyna) (A38) ,0 30,1 26,4 17,0 14,5 14,8 32,6 33,6 25,5 RóŜa (A46, O86.8) ,2 9,8 12,7 14,8 14,5 16,7 23,0 21,6 22,8 Pokąsanie osób przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę lub zanieczyszczenie śliną tych zwierząt, po których podjęto szczepienia przeciw wściekliźnie ,1 36,4 33,1 35,6 22,8 18,1 18,3 17,4 18,8 Ospa wietrzna (B01) ,1 275,3 340,1 322,0 289,7 402,8 550,2 542,3 420,8 RóŜyczka (B06, P35.0) - ogółem ,1 38,8 149,8 655,2 130,5 33,7 30,7 35,4 52,7 w tym: wrodzony zespół róŝyczkowy (P35.0) 2/ , Wirusowe zapalenie watroby : typu B (B16, B18.0-B18.1) 3/ ,9 11,6 12,6 11,3 12,8 10,2 5,8 5,7 7,5 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledz. odporn. (HIV), której skutkiem są określ. choroby (B20-B22) ,2 0,7 0,6 0,3 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) (B26) ,7 81,3 68,5 66,1 98,7 296,7 750,4 371,8 39,4 Mononukleoza zakaźna (B27) ,6 3,7 6,0 7,0 8,3 10,4 13,1 10,9 9,1 Grzybice skóry (dermatofitozy) (B35) ,4 6,2 6,4 3,3 5,2 29,1 42,0 40,2 31,7 Toksoplazmoza (B58, P37.1) - ogółem ,6 3,1 2,7 2,9 3,3 4,8 4,7 4,3 4,4 w tym: wrodzona (P37.1) 2/ ,3 18,3 4,6-14,9-5,0 19,6 9,5 Świerzb (B86) ,6 80,8 68,1 56,1 66,7 86,5 91,5 80,2 57,2 Grypa (J10-J11) i podejrzenia zachorowań na grypę ,0 4816,3 5972,4 1890,3 490,2 1924,8 804,0 1363,0 231,1 w tym: dzieci (0-14 lat) 4/ ,5 8258,9 8324,5 4883,8 1130,2 4546,7 1430,8 3657,0 489,4 Zatrucia lekami i preparatami farmakolog. (T36-T50) ,2 19,9 18,0 18,0 12,9 23,1 31,4 33,5 30,2 Zatrucia alkoholem (T51) ,2 4,3 4,8 1,5 2,0 4,8 5,9 10,8 12, / Zapadalność na 100 tys. dzieci w wieku do lat 2. 2/ Zapadalność na 100 tys. urodzeń Ŝywych zarejestrowanych w danym roku. 3/ Z wyłączeniem zakaŝeń mieszanych HBV i HCV. 4/ Zapadalność na 100 tys. dzieci w wieku 0-14 lat. Źródło:Państwowy Zakład Higieny: "Aneks do Meldunku o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi. II Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 1998 roku"; Państwowy Zakład Higieny, Główny Inspektor Sanitarny: biuletyny za lata "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce" - po uaktualnieniu, ( r.); dane za 2006 r. - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy; grypa i podejrzenia zachorowań na grypę - dane Państwowego Zakładu Higieny.

12 Tabl Zapadalność i umieralność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce i w województwie kujawsko-pomorskim w latach Resort zdrowia łącznie z innymi resortami Wyszczególnienie Lata Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci Umieralność na gruźlicę wszystkich postaci Liczby bezwzględne Polska x Województwo x Współczynniki na 100 tys. ludności ,6 2, ,4 2,3 Polska ,5 2, ,9 2, ,3 2, ,5 x ,4 1, ,2 1,4 Województwo ,4 1, ,9 1, ,6 1, ,6 x Źródło: Biuletyny Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie za lata 2005 i 2006; ( r.; r.).

13 Na 100 tys. ludności 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 27,6 Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w wojweództwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach resort zdrowia łączenie z innymi resortami 21,4 27,4 23,2 26,5 20,4 24,9 24,3 20,9 20,6 22,5 25,6 5,0 0, Polska Województwo Na 100 tys. ludności 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,6 Umieralność na gruźlicę wszystkich postaci w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce w latach resort zdrowia łącznie z innymi resortami 1,8 2,3 1,4 2,4 1,3 2,1 2,1 1,2 1,7 0,5 0, Polska Województwo

14 Tabl Zachorowania na gruźlicę czynną zarejestrowane w poradniach gruźlicy i chorób płuc w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Lata Liczba osób Gruźlica czynna ogółem gruźlica układu oddech. / płuc razem Zapadalność na 100 tys. ludności potwierdzona bakteriologicznie ,6 24,2 14,1 10,0 1,4 0,5 0, ,0 21,8 14,3 7,5 2,2 0,7 1, ,5 19,6 13,5 6,0 1,9 0,7 1, ,5 20,3 15,3 5,0 2,2 0,9 1, ,1 17,3 13,0 4,3 1,9 0,6 1, ,5 16,8 13,5 3,2 1,7 0,8 1, ,5 15,2 12,3 2,9 2,3 1,0 1, ,1 18,8 16,7 2,1 2,4 1,2 1,2 Źródło: dane Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. nie potwierdzona bakteriologicznie gruźlica pozapłucna razem potwierdzona bakteriologicznie nie potwierdzona bakteriologicznie

15 Tabl Zachorowania na kiłę i rzeŝączkę zarejestrowane w poradniach skórno-wenerologicznych województwa kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia w tym: Wyszczególnienie Lata Kiła ogółem kiła wczesna RzeŜączka Liczby bezwględne Polska Województwo Zapadalność na 100 tys. ludności ,7 2,2 2, ,8 2,3 2, ,5 2,1 1, ,7 2,2 1,8 Polska ,0 2,4 1, ,6 2,0 1, ,3 1,7 1, ,2 1,6 1, ,3 1,1 2, ,9 0,7 1, ,0 0,8 1, ,1 0,9 2,0 Województwo ,3 1,0 1, ,6 0,4 2, ,1 0,6 1, ,4 0,9 1, ,8 0,6 0,7 Źródło: Polska - Główny Urząd Statystyczny: "Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2006", Warszawa Rok LXVI, s. 391; województwo - dane Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy i sprawozdanie MZ-14.

16 Tabl Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Wyszczególnienie Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy O g ó ł e m z zaburzeniami psychicznymi i obserwacje stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu zaburzenia spowodowane uŝywaniem innych substancji psychoaktywnych schizofrenia inne zaburzenia psychotyczne (nieschizofreniczne) zaburzenia nastroju (afektywne) zaburzenia nerwicowe zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych upośledzenie umysłowe zaburzenia rozwojowe nieokreślone zaburzenia psychiczne oraz obserwacje stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Źródło: sprawozdanie MZ

17 Tabl Leczeni ogółem (wskaźniki na 100 tys. ludności) w poradniach zdrowia psychicznego w latach resort zdrowia Wyszczególnienie O g ó ł e m z zaburzeniami psychicznymi i obserwacje stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne L e c z e n i o g ó ł e m Wskaźniki na 100 tys. ludności Województwo Polska ,3 3484,7 4283,2 4477,9 4182,4 3919,7 2389,9 2811,6 3010,7 3340,3 3241,5 organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu zaburzenia spowodowane uŝywaniem innych substancji psychoaktywnych 362,5 463,2 624,9 717,8 701,9 728,3 335,8 410,2 472,6 519,4 523,0 49,1 76,9 131,6 144,3 93,2 93,3 64,6 75,3 66,9 78,5 79,4 15,2 14,2 12,7 16,1 36,9 20,5 20,7 24,9 13,7 17,5 27,5 schizofrenia 349,5 371,5 488,5 476,1 385,2 365,4 281,1 303,4 320,0 331,7 331,1 inne zaburzenia psychotyczne (nieschizofreniczne) 82,0 100,8 106,3 112,2 110,9 115,8 147,0 153,5 155,3 160,9 154,3 zaburzenia nastroju (afektywne) 615,1 717,2 935,1 972,3 903,8 803,0 484,4 603,7 631,0 718,2 699,5 zaburzenia nerwicowe 915,0 1063,4 1210,2 1247,3 1120,7 1025,6 683,2 796,4 878,1 937,5 906,8 zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych 61,8 85,1 100,7 86,7 90,2 81,7 56,0 68,7 75,9 83,5 81,7 upośledzenie umysłowe 232,4 253,5 266,3 283,9 290,9 270,6 132,9 155,9 162,8 176,0 169,0 zaburzenia rozwojowe 294,2 278,7 338,8 340,8 349,3 344,7 104,4 134,8 146,4 214,6 182,3 nieokreślone zaburzenia psychiczne oraz obserwacje stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne 85,5 60,3 68,3 80,5 99,4 70,8 79,8 84,8 88,2 102,6 86,9

18 Tabl Leczeni po raz pierwszy (wskaźniki na 100 tys. ludności) w poradniach zdrowia psychicznego w latach resort zdrowia Wyszczególnienie O g ó ł e m z zaburzeniami psychicznymi i obserwacje stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu zaburzenia spowodowane uŝywaniem innych substancji psychoaktywnych ,7 1070,5 1193,5 1243,0 1256,0 960,4 704,0 795,7 832,6 878,1 869,5 93,7 134,8 155,4 226,7 196,1 166,4 96,2 105,6 115,2 124,3 119,2 18,0 26,6 30,7 40,2 26,8 29,9 22,7 25,8 21,9 28,3 24,6 4,6 5,6 4,1 5,3 14,9 7,1 10,0 8,9 5,4 7,9 12,6 schizofrenia 36,4 45,6 52,3 52,5 49,7 25,4 31,9 34,6 38,7 38,8 40,7 inne zaburzenia psychotyczne (nieschizofreniczne) 16,4 20,9 24,0 24,6 25,8 20,9 26,8 26,7 30,5 28,9 28,1 zaburzenia nastroju (afektywne) 164,3 212,1 261,2 238,5 246,9 172,2 127,7 151,2 155,4 171,5 168,3 zaburzenia nerwicowe 271,9 384,1 390,2 390,9 403,6 338,5 243,2 282,3 292,4 291,7 292,8 zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych 21,3 38,2 51,8 40,2 38,7 29,8 19,9 25,8 28,0 28,8 26,5 upośledzenie umysłowe 50,6 78,5 68,1 64,7 64,6 40,7 36,1 38,8 36,6 33,9 35,6 zaburzenia rozwojowe 88,9 94,7 122,4 135,2 153,9 98,1 45,8 53,4 60,0 72,9 73,7 nieokreślone zaburzenia psychiczne oraz obserwacje stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne L e c z e n i p o r a z p i e r w s z y Województwo Wskaźniki na 100 tys. ludności Polska 35,7 29,5 33,3 24,0 35,1 31,4 43,7 42,7 48,5 50,9 47,6

19 Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego według płci i miejsca zamieszkania w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 r. - resort zdrowia (bez obserwacji stanu psychicznego rozpoznań nie ustalonych, bez zaburzeń psychicznych...) OGÓŁEM 940,8 3884,5 MęŜczyźni Kobiety 857,5 1018,5 3511,3 4232, Osoby zamieszkałe w mieście Osoby zamieszkałe na wsi 764,2 1051,7 2879,8 Ogółem 4515,3 Po raz pierwszy Na 100 tys. ludności

20 Tabl Leczeni w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Wyszczególnienie Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy O g ó ł e m z zaburzeniami psychicznymi i obserwacje stanu psych., rozpozn. nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu (F10) ostre zatrucia i uŝywanie szkodliwe (F10.0, F10.1) zespół uzaleŝnienia (F10.2) zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) zaburzenia psychotyczne inne (bez majaczenia) (F10.5, F10.6) inne zaburzenia (F F10.9) Zaburzenia spowodowane uŝywaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19) Zaburzenia psychiczne (bez uzaleŝnień) Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Źródło: sprawozdania MZ-15, MZ-16.

21 Struktura procentowa leczonych ogółem w poradniach zdrowia psychicznego w województwie kujaws ko-pomorskim w 2006 r. - resort zdrowia (bez obserwacji stanu psychicznego, rozpoznań nie ustalonych, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznań niepsychiatrycznych) Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym 5,6% P ozostałe 16,3% Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne 25,6% Upośledzenie umysłowe 7,0% Organiczne zaburzenia niepsychotyczne 7,7% Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe 8,7% Epizody afektywne 8,7% Schizofrenia 9,4% Organiczne zaburzenia psychotyczne 11,0%

22 Tabl Leczeni ogółem (wskaźniki na 100 tys. ludności) w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu w latach resort zdrowia Wyszczególnienie L e c z e n i o g ó ł e m O g ó ł e m z zaburzeniami psychicznymi i obserwacje stanu psych., rozpozn. nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu (F10) w tym psychozy: (F10.4,F10.5, F10.6) Zaburzenia spowodowane uŝywaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19) Zaburzenia psychiczne (bez uzaleŝnień) Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne L e c z e n i p o r a z p i e r w s z y O g ó ł e m z zaburzeniami psychicznymi i obserwacje stanu psych., rozpozn. nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu (F10) w tym psychozy: (F10.4,F10.5, F10.6) Zaburzenia spowodowane uŝywaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19) Zaburzenia psychiczne (bez uzaleŝnień) Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Województwo Polska ,7 313,8 290,6 344,3 359,4 360,6 358,9 406,3 367,7 426,5 421,7 252,7 266,4 283,4 324,1 344,4 345,0 303,7 334,8 341,6 386,7 385,7 0,1 0,0 0,3-0,7 0,3 6,7 3,7 4,7 3,4 3,4 3,2 2,2 1,5 6,2 6,8 6,6 10,3 10,5 10,7 18,9 19,7 38,0 42,8 2,5 10,2 4,5 5,2 35,2 46,6 11,9 15,9 14,7 1,8 2,4 3,1 3,8 3,7 3,8 9,7 14,5 3,6 5,0 1,6 143,8 146,5 120,9 146,1 130,6 144,7 163,1 192,2 153,2 175,1 171,1 116,5 117,9 116,4 134,0 123,5 137,2 131,1 149,0 140,8 156,8 156,5 0, ,05 0,1 1,5 1,1 1,6 1,1 1,1 3,0 1,1 0,7 3,3 4,6 3,5 6,2 6,3 5,0 9,0 8,5 23,2 25,3 1,5 6,2 1,5 2,2 19,2 28,2 5,0 6,6 5,1 1,0 2,1 2,3 2,6 1,0 1,8 6,6 8,7 2,4 2,7 1,0

23 Leczeni w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu według płci i miejsca zamieszkania w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 r. - resort zdrowia OGÓŁEM 142,9 356,8 MęŜczyźni 232,1 583,1 Kobiety 59,7 145,6 Leczeni ogółem Osoby zamieszkałe w mieście 169,9 428,1 Leczeni po raz pierwszy Osoby zamieszkałe na wsi 99,9 243, Na 100 tys. ludności

24 Tabl Leczeni w poradniach terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Wyszczególnienie Leczeni z zaburzeniami psychicznymi ogółem (wiersze: 2, 12, 13) UŜywanie substancji psychoaktywnych (F11-F19) (wiersze: 3-11) Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy opiaty (F11) kanabinole (F12) leki uspokajające i nasenne (F13) kokaina (F14) inne subst. pobudzające w tym kofeina (F15) substancje halucynogenne (F16) lotne rozpuszczalniki (F18) kilka subs. lub inne substancje psychoaktywnych (F19) UŜywanie tytoniu (F17) UŜywanie alkoholu (F10) Zaburzenia psychiczne (bez uzaleŝnień) Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Źródło: sprawozdania MZ-15, MZ-17.

25 Leczeni w poradniach terapii uzaleŝnień od środków psychoaktywnych według płci i miejsca zamieszkania w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 r. - resort zdrowia OGÓŁEM 35,5 59,7 MęŜczyźni 61,5 100,9 Kobiety 11,2 21,3 Leczeni ogółem Osoby zamieszkałe w mieście 53,3 90,3 Leczeni po raz pierwszy Osoby zamieszkałe na wsi 11,0 7, Na 100 tys. ludności

26 Tabl Zestawienie zbiorcze leczonych w poradniach zdrowia psychicznego, w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu i w poradniach terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2006 r. - resort zdrowia w tym: Wyszczególnienie Leczeni ogółem do w wieku lat Leczeni 65 po raz i więcej pierwszy do 18 w wieku lat i więcej Liczby bezwzględne Leczeni z zaburzeniami psychicznymi ogółem w poradniach zdrowia psychicznego w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu w poradniach terapii uzaleŝn. od środków psychoaktywnych męŝczyźni kobiety osoby zamieszkałe w mieście osoby zamieszkałe na wsi Wskaźniki na 100 tys. ludności danej grupy Leczeni z zaburzeniami psychicznymi ogółem w poradniach zdrowia psychicznego w poradniach terapii uzaleŝnień od alkoholu w poradniach terapii uzaleŝn. od środków psychoaktywnych 4301,1 2307,8 3650,0 5482,5 4486,4 1119,2 797,9 1203,6 1211,5 1234,0 3884,5 2176,8 3223,8 4837,8 4418,8 940,8 693,1 1012,5 960,7 1212,1 356,8 13,5 288,6 628,5 66,9 142,9 11,5 129,3 244,8 21,1 59,7 117,6 137,6 16,1 0,8 35,5 93,2 61,9 6,0 0,8 męŝczyźni 4195,3 2741,7 3920,3 5060,3 4165,8 1151,1 957,2 1229,2 1193,4 1269,1 kobiety 4399,7 1853,2 3371,5 5882,8 4680,9 1089,4 630,9 1177,2 1228,6 1212,6 osoby zamieszkałe w mieście 5033,6 3000,2 4207,2 6203,2 5098,5 1274,9 995,4 1428,7 1326,1 1304,7 osoby zamieszkałe na wsi 3134,2 1443,7 2745,2 4227,1 3412,4 871,2 551,2 838,1 1011,9 1109,8 Źródło: sprawozdanie MZ-15.

27 Tabl Podstawowa opieka zdrowotna nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskiego w latach resort zdrowia Liczby bezwzględne i struktura procentowa Porady udzielone przez lekarzy dzieciom zdrowym po raz pierwszy struktura % porad po raz następny udzielonych Lata w tym w wieku po raz: razem do 1 miesiąca w tym w wieku pierwsztępny nas miesięcy razem w domu w poradni do 1 roku liczby liczby % liczby % liczby % liczby liczby % % % , , , ,4 10,0 90, , , , ,9 9,8 90, , , , ,0 10,2 89, , , , ,2 10,7 89, , , , ,9 11,5 88, , , , ,9 10,3 89, , , , ,5 10,7 89, , , , ,4 11,6 88,4 Źródło: sprawozdanie MZ-11. Tabl Wskaźniki dotyczące opieki zdrowotnej nad dziećmi zdrowymi w wieku do 1 roku Ŝycia w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Lata Średnia liczba porad udzielonych przez lekarzy dzieciom zdrowym w 1 roku Ŝycia przypadająca na 1 dziecko 1/ Wskaźnik wczesnego objęcia opieką lekarską dzieci zdrowych w wieku do 1 miesiąca (w %) 2/ Wskaźnik objęcia opieką lekarską dzieci zdrowych w 1 roku Ŝycia (w %) 3/ ,2 71,7 90, ,2 77,9 89, ,6 78,4 91, ,6 82,6 93, ,5 84,1 93, ,5 83,7 91, ,5 83,5 92, ,2 82,4 92,7 1/ Iloraz liczby porad udzielonych przez lekarzy po raz pierwszy i po raz następny dzieciom zdrowym w wieku do 1 roku i liczby urodzeń Ŝywych. 2/ Iloraz liczby porad udzielonych po raz pierwszy w domu i w poradni przez lekarzy dzieciom zdrowym w wieku do 1 miesiąca x 100 i liczby urodzeń Ŝywych. 3/ Iloraz liczby porad udzielonych przez lekarzy po raz pierwszy dzieciom zdrowym w wieku do 1 roku x 100 i liczby urodzeń Ŝywych Źródło: sprawozdanie MZ-11.

28 Tabl Opieka profilaktyczna nad kobietami w ciąŝy w poradniach dla kobiet w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia Lata ,2 46,8 7, ,3 45,7 6, ,2 49,8 5, ,0 46,0 4, ,3 40,7 6, ,3 37,7 7, ,1 37,9 6, ,7 37,3 7,2 1/ Jest to iloraz liczby porad udzielonych kobietom w ciąŝy po raz pierwszy do 3 miesiąca ciąŝy x 100 i liczby porad udzielonych kobietom w ciąŝy po raz pierwszy (wskaźnik wczesnego objęcia opieką cięŝarnych). 2/ Jest to iloraz liczby porad udzielonych kobietom w ciąŝy po raz pierwszy powyŝej 3 miesiąca ciąŝy kobietom w ciąŝy po raz pierwszy. Źródło: sprawozdanie MZ-12. Lata Porady udzielone kobietom w ciąŝy x 100 i liczby porad udzielonych kobietom w ciąŝy po raz pierwszy. 3/ Jest to iloraz ogólnej liczby porad udzielonych kobietom cięŝarnym i liczby porad udzielonych Liczba kobiet w wieku lat wg faktycznego miejsca zamieszkania w dniu w tym ze stwierdzoną grupą III IV liczby % liczby % , ,05 19, , ,05 19, , ,06 19, , ,05 20, , ,06 20, , ,04 20,61 Źródło: sprawozdanie MZ-12. w tym po raz pierwszy razem Kobiety zbadane cytologicznie do 3 m-ca ciąŝy powyŝej 3 m-ca ciąŝy Wskaźnik objęcia opieką cięŝarnych w % do 3 m-ca ciąŝy 1/ powyŝej 3 m-ca ciąŝy 2/ Wskaźnik ciągłości opieki nad kobietą cięŝarną 3/ Tabl Badania cytologiczne przeprowadzone w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach resort zdrowia % w liczbie kobiet w wieku lat

29 Tabl Hospitalizacje 1/ w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego według miejsca zamieszkania pacjentów w latach resort zdrowia (kody chorób A00-T98 z wyłączeniem porodu samoistnego pojedynczego i mnogiego (O80, O84) oraz bez kodów V01-Y98 i Z00-Z99) Lata Liczba osób Hospitalizacje ogółem mieszkańców woj. kujpomorskiego mieszkańców innych województw pozostali (bezdomni, cudzoziemcy, brak danych) / Struktura procentowa ,0 97,9 1,8 0, ,0 97,4 1,9 0, ,0 97,7 2,0 0, ,0 96,9 2,6 0, ,0 96,5 3,2 0, ,0 96,2 3,4 0, / 100,0 95,5 3,9 0,6 Wskaźniki dynamiki 2001 / ,02 1,02 1,09 2, / ,21 1,21 1,36 1, / ,18 1,17 1,68 1, / ,18 1,16 2,09 1, / ,15 1,13 2,19 1, / ,18 1,15 2,54 2,12 1/ Analiza dotyczy osób leczonych z ruchem międzyoddziałowym uwzględnia przeniesienia chorych z jednego oddziału na inny (1 pacjent na 4 oddziałach to 4 rekordy danych). 2/ Dane tymczasowe. Źródło: Opracowano w Kujawsko-Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy - na podstawie danych z "Karty statystycznej szpitalnej ogólnej" (MZ/Szp-11) wtórnie uzyskanych w formie elektronicznego raportu z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

30 Tabl Hospitalizacje 1/ mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego według głównych przyczyn hospitalizacji w latach resort zdrowia - przyczyny hospitalizacji uszeregowane według malejących wartości liczb bezwzględnych w 2006 r. (kody chorób A00-T98 z wyłączeniem O80, O84 oraz bez kodów V01-Y98 i Z00-Z99) Liczby bezwzględne Przyczyna hospitalizacji wg MSKChiPZ - Rewizja X (ICD-10) / O g ó ł e m IX. Choroby układu krąŝenia (I00-I99) II. Nowotwory (C00-D48) XI. Choroby układu trawiennego (K00-K93) XIV. Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) X. Choroby układu oddechowego (J00-J99) XV. Powikłania ciąŝy, porodu i połogu (O00-O99) z wyłączeniem porodu samoistego pojedyn. i mnogiego (O80, O84) XIX. Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98) XVIII. Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99) XIII. Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) I. Niektóre choroby zakaźne i pasoŝytnicze (A00-B99) IV. Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odŝywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90) Pozostałe choroby / Analiza dotyczy osób leczonych z ruchem międzyoddziałowym uwzględnia przeniesienia chorych z jednego oddziału na inny (1 pacjent na 4 oddziałach to 4 rekordy danych). 2/ Dane tymczasowe. Źródło: Opracowano w Kujawsko-Pomorskim Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy - na podstawie danych z "Karty statystycznej szpitalnej ogólnej" (MZ/Szp-11) wtórnie uzyskanych w formie elektronicznego raportu z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Lata

31 Tabl Hospitalizacje 1/ mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego według głównych przyczyn hospitalizacji w latach resort zdrowia - przyczyny hospitalizacji uszeregowane według malejących wartości liczb bezwzględnych w 2006 r. (kody chorób A00-T98 z wyłączeniem O80, O84 oraz bez kodów V01-Y98 i Z00-Z99) Współczynniki hospitalizacji na 10 tys. ludności 2/ Przyczyna hospitalizacji wg MSKChiPZ - Rewizja X (ICD-10) / O g ó ł e m 1 371, , , , , , ,2 IX. Choroby układu krąŝenia (I00-I99) 240,0 250,2 304,1 295,4 290,4 295,5 298,5 II. Nowotwory (C00-D48) 141,4 153,9 182,9 180,6 171,1 168,9 187,8 XI. Choroby układu trawiennego (K00-K93) 161,1 156,3 190,0 176,2 180,8 177,5 174,8 XIV. Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) 135,9 143,1 164,6 162,7 160,5 162,3 160,7 X. Choroby układu oddechowego (J00-J99) 151,3 143,8 177,7 165,4 167,1 162,1 151,8 XV. Powikłania ciąŝy, porodu i połogu (O00-O99) z wyłączeniem porodu samoistego pojedyn. i mnogiego (O80, O84) 102,9 107,2 134,3 137,4 133,5 123,1 125,7 XIX. Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (S00-T98) 114,5 110,5 129,7 118,9 121,0 111,0 115,2 XVIII. Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99) 39,5 40,3 54,7 56,1 61,0 64,0 65,3 XIII. Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (M00-M99) 52,9 56,0 68,7 68,8 61,4 59,6 65,2 I. Niektóre choroby zakaźne i pasoŝytnicze (A00-B99) 48,3 44,5 55,5 49,2 54,4 49,2 47,6 IV. Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odŝywienia i przemiany metabolicznej (E00-E90) 32,6 35,7 43,7 43,6 45,4 44,8 47,6 1/ Analiza dotyczy osób leczonych z ruchem międzyoddziałowym uwzględnia przeniesienia chorych z jednego oddziału na inny (1 pacjent na 4 oddziałach to 4 rekordy danych). 2/ Na podstawie liczby ludności według stałego miejsca zamieszkania i stanu na dzień / Dane tymczaswe. Lata

32 100% S truktura procentowa hospitalizacji mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego według głównych grup chorobowych w latach resort zdrowia ( kody chorób A00-T98 z wyłączeniem O80,O84 oraz bez kodów V01-Y98 i Z00-Z99) Choroby ukł. krąŝenia 90% 17,5% 17,9% 18,1% 18,1% 18,0% 18,7% 18,6% Nowotwory 80% Choroby ukł. trawiennego 10,3% 11,0% 10,9% 11,1% 10,6% 10,7% 11,7% 70% Choroby ukł. moczowo-płciowego 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11,7% 11,2% 11,3% 10,8% 11,2% 11,2% 10,9% 9,9% 10,2% 9,8% 10,0% 9,9% 10,3% 10,0% 11,0% 10,3% 10,6% 10,2% 10,3% 10,3% 9,5% 7,5% 7,7% 8,0% 8,4% 8,3% 7,8% 7,8% 8,3% 7,9% 7,7% 7,3% 7,5% 7,0% 7,2% 2,9% 2,9% 3,2% 3,4% 3,8% 4,1% 4,1% 3,9% 4,0% 4,1% 4,2% 3,8% 3,8% 4,1% 3,5% 3,2% 3,3% 3,0% 3,4% 3,1% 3,0% 2,4% 2,6% 2,6% 2,7% 2,8% 2,8% 3,0% 11,0% 11,2% 10,5% 10,8% 10,5% 10,2% 10,3% Choroby ukł. oddechowego P owikłania ciąŝy, porodu i połogu (bez O80, O84) Urazy i zatrucia Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań Choroby ukł. kostno-staw., mięśn. i tkanki łącznej Niektóre choroby zakaźne i pasoŝytnicze Zaburzenia wydziel. wewnęt., stanu odŝyw. i przemiany metab. P ozostałe choroby

33 Tabl Zgony według przyczyn (wybranych grup chorób) w województwie kujawsko-pomorskim w latach * Wyszczególnienie liczba współcz. na 1000 ludności liczba współcz. na 1000 ludności liczba współcz. na 1000 ludności liczba współcz. na 1000 ludności liczba 2004 współcz. na 1000 ludności liczba 2005 współcz. na 1000 ludności Zgony ogółem , , , , , ,4 w tym z powodu: chorób układu krąŝenia , , , , , ,2 nowotworów , , , , , ,6 chorób układu oddechowego , , , , , ,5 chorób układu trawiennego 695 0, , , , , ,4 przyczyn zewnętrznych , , , , , ,6 * Brak danych o przyczynach zgonów w 2001 r. Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego. Tabl Zgony niemowląt w województwie kujawsko-pomorskim w latach Wyszczególnienie Ogółem miasto wieś Chłopcy miasto wieś Dziewczęta miasto wieś Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 357 12,30 8 392 21,80 zatrucia pokar. (A02.0) 346 11,90 8 197 21,30 zakażenia

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2010-2011. Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 304 10,43 7 557 16,99 w tym zatrucia pokar. (A02.0) 299 10,26 7 407 19,22

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła 22 807 osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9%

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku. Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku. Stan w dniu 31.12. 2012 Nazwa choroby woj. dolnośląskie 2 Polska 2 Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2009-. Stan w dniu 31.12. Lp. zapadalność na 100 tys.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Warszawa 2012 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39 Wioleta Kitowska Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10 zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi Zespół czołowy F00-F09 zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-07 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej Śląski Urząd Wojewódzki Oddział ds.chorobowości Hospitalizowanej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej CUKRZYCA Katowice 2011 Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu publikację: Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim wydaną przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-08 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TORUNIU. Hospitalizacje

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TORUNIU. Hospitalizacje KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TORUNIU Hospitalizacje w szpitalach ogólnych województwa kujawsko-pomorskiego w latach - Opracowanie na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2009 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r.

Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 14/2006 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu publikację: Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim wydaną przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Warszawa 2016 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-06 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2012 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2010 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA UWAGI WSTĘPNE Dane przedstawone w rozdzale w układze terytoralnym opracowane

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2013 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2011 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej CZĘŚĆ IV CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI (LATA 2010 2013) DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Str. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające Dziennik Ustaw 46 Poz. 1386 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU RAPORT O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03).

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03). Dziennik Ustaw 5 Poz. 1386 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1386) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu

KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY. Oddział Zamiejscowy w Toruniu KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu HOSPITALIZACJE W SZPITALACH UZDROWISKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw

Zachorowania zgłoszone w IV kwartale 1999 r. wg województw Państwowy Zakład Higieny, Instytut NaukowoBadawczy Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Zakład Epidemiologii Departament Zdrowia Publicznego 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.miowa Meldunek kwartalny

Bardziej szczegółowo

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r.

Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. Warszawa 2015 Opracowanie: Ewa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna?

Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna? Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna? Aleksander Araszkiewicz Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Zdrowie psychiczne decyduje o dobrym samopoczuciu jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały ZWW Nr 1338/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015 Poznań, listopad 2011 rok SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK Chełm, 2013 rok Spis treści Demografia...3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo