II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI"

Transkrypt

1 II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

2 II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9% wszystkich zgonów). Wskaźnik zgonów na mieszkańców wynosił 103,7. Najczęstszą przyczyną były choroby układu krążenia 49,8% wszystkich zgonów (wskaźnik 51,7 na 10 tys.). Zgony z tego powodu częściej występowały u kobiet (53,2%). Zgony z powodu nowotworów stanowiły 21,3% (wskaźnik 22,0 na 10 tys.). Ta grupa zgonów, prawie dwukrotnie częściej występowała wśród mężczyzn (58,5%). Liczba zgonów z powodu objawów, cech chorobowych oraz nieprawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowanych w 2003 r. wyniosła zgonów (dotyczyła, co dziesiątego zgonu), ponad 55% przypadków dotyczyło mężczyzn. Zewnętrzne przyczyny zachorowań i zgonów ponad cztery razy częściej występowały u mężczyzn i dotyczyły 5,6% ogółu zgonów. Wskaźnik w przeliczeniu na 10 tys. wyniósł 5,8. Liczba zgonów z tej grupy, w ciągu ostatnich lat, zmniejsza się. Wskaźnik osób powyżej 19 roku życia, u których stwierdzono schorzenie w podstawowej opiece zdrowotnej wynosił 3 297,5/ 10 tys. ( osób). Choroby układu krążenia stanowiące od lat najwyższe zagrożenie epidemiologiczne dotyczyły prawie 300 tysięcy osób naszego województwa (wskaźnik 1 806,9/ 10 tys. ludności). Najwięcej chorujących było w przedziale wiekowym lat (4 874,5/ 10 tys.), mniej w przedziale lata (1 319,7/ 10 tys. osób), a najmniej w przedziale wiekowym pomiędzy 19 a 34 rokiem życia (266,9 / 10 tys. ludności). W porównaniu do roku 2003, wszystkie podane wskaźniki są znacznie wyższe. Choroba nadciśnieniowa została stwierdzona u 1 051,7 osób na 10 tys. ludności. Wskaźnik chorobowości wśród osób, u których stwierdzono to schorzenie wynosił 100,9/ 10 tys. ludności. Najczęściej schorzenie występowało w grupie osób lat, rzadziej w grupie 35-54, a najrzadziej w grupie w grupie lata. Choroba niedokrwienna serca została wykryta u 446,8 na 10 tys. osób, w tym u 84,2 na 10 tys. stwierdzono przebyty zawał serca. Nowe przypadki zachorowań w tej grupie charakteryzowały się wskaźnikiem 43,5/ 10 tys. ludności, w tym przebyty zawał serca występował u 10,8 osób na 10 tys. Najwięcej chorujących było w wieku lat (w tym 39% przebyty zawał serca), mniej w wieku lata (w tym 24% przebyty zawał serca), a najmniej w wieku lata (w tym 1,2% przebyty zawał serca). Choroby nowotworowe w poz stwierdzono u 83,9/ 10 tys. mieszkańców, a do opieki czynnej w 2004 r. zakwalifikowano 18,4/ 10 tys. Wskaźnik stwierdzenia choroby tarczycy w 2004 r., wynosił 163,7/ 10 tys., a zakwalifikowanych do opieki czynnej 23,0/ 10 tys. mieszkańców. Cukrzyca- wskaźnik stwierdzenia schorzenia w poz, w województwie lubelskim w 2004 r. wynosił 316,8/ 10 tys., a wskaźnik zakwalifikowania do opieki czynnej w tym roku- 33,7/ 10 tys. mieszkańców. Co czwarty spośród chorych, a co piąty wśród zakwalifikowanych do opieki czynnej był insulinozależny

3 Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarza poz w latach rozpoznanie osób, u których stwierdzono schorzenie wskaźnik na 10 tys. osób zakwalifikowanych do opieki czynnej gruźlica 16,1 15,5 3,0 2,1 choroby nowotworowe 72,8 83,9 21,1 18,4 tarczyca 135,8 163,7 29,0 23,0 cukrzyca 297,9 316,8 50,5 33,7 niedokrwistość 63,9 77,4 16,2 17,3 obwodowy układ nerwowego 293,6 360,5 47,2 52,5 układ krążenia 1 598, ,9 231,6 185,0 nieżyt oskrzeli 233,8 277,3 43,4 32,7 układ trawiennego 341,4 412,0 60,4 55,6 układ mięśniowo- kostnego 474,9 594,3 70,8 77,7 inne schorzenia 112,8 119,9 25,8 17,3 W podstawowej opiece zdrowotnej w 2004 r. lekarze zakwalifikowali do leczenia ponad 102 tys. dzieci i młodzieży - wskaźnik chorobowości 1 785,3/ 10 tys. Najwyższy charakteryzował dzieci w wieku lat ,4/ 10 tys., a najniższy najmłodsze dzieci w przedziale wiekowym 0-4 lata, gdzie wskaźnik wynosił 1 662,8/ 10 tys. Wskaźnik zachorowalności dla dzieci i młodzieży od 0-18 lat wynosił 319,6/ 10 tys. Spośród wszystkich chorób przewlekłych stwierdzonych u dzieci i młodzieży, najwyższy wskaźnik stanowiły zaburzenia refrakcji i akomodacji. W województwie w 2004 r. wskaźnik chorobowości na ten rodzaj schorzeń wynosił 381,5/ 10 tys. Drugą grupę, ze względu na ilość stwierdzonych schorzeń stanowiły zniekształcenia kręgosłupa. Wskaźnik chorobowości w województwie lubelskim wynosił 346,4/ 10 tys., a najwyższy charakteryzował powiat zamojski 650,8/ 10 tys., gdzie u dzieci w wieku 5-9 lat oraz w wieku lat zanotowano najwyższe wskaźniki (wynosiły one odpowiednio 650,1/ 10 tys. i 1 200,3/ 10 tys.). Wskaźnik zachorowalności dotyczący zniekształceń kręgosłupa (pierwszy pod względem ilości stwierdzonych nowych przypadków zachorowań) w województwie wynosił 58,4/ 10 tys. Alergie stanowiły trzecią, co do wielkości grupę schorzeń dotykającą znaczną część populacji dzieci i młodzieży. Wskaźnik chorobowości z powodu dychawicy oskrzelowej w województwie wynosił 225,2/ 10 tys., natomiast zachorowalności 38,3/ 10 tys. Alergie pokarmowe dotyczyły 87,2/ 10 tys. dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza poz. Wskaźnik chorobowości z powodu alergii skórnych w województwie wynosił 129,1/ 10 tys. Znaczny udział w ilości stwierdzonych chorób stanowiły zaburzenia rozwoju. 122,1/ 10 tys

4 Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat będących pod opieką lekarza poz w 2004 r. rozpoznanie osób, u których stwierdzono schorzenie wskaźnik na 10 tys. zakwalifikowanych do opieki czynnej nowotwory 5,3 1,2 niedokrwistość 59,7 21,7 tarczyca 38,6 8,6 cukrzyca 11,1 2,0 niedożywienie 44,5 9,4 otyłość 103,1 16,6 zaburzenia odżywiania 28,8 5,6 upośledzenie umysłowe 41,1 3,1 padaczka 42,2 4,4 dziecięce porażenie mózgowe 27,4 1,6 zaburzenia refrakcji i akomodacji 381,5 51,6 Choroba nadciśnieniowa 17,6 5,2 Alergie: - dychawica oskrzelowa 225,2 38,3 -pokarmowe 87,2 22,2 -skórne 129,1 29,0 Zniekształcenia kręgosłupa 346,4 58,4 Choroby układu moczowego 44,9 9,8 Wady rozwojowe: - układu nerwowego 12,0 1,6 - układu krążenia 43,7 7,5 - narządów płciowych 11,9 3,1 - aberracje chromosomowe 7,9 1,0 - inne 16,3 2,9 Zaburzenia rozwoju 122,1 20,2 w tym: - fizycznego 90,0 13,6 - psychomotorycznego 28,6 5,2 Trwałe uszkodzenia narządu ruchu 38,1 4,3 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 150,3 26,2 W 2003 r. w województwie lubelskim, nowe przypadki zachorowań na choroby nowotworowe zarejestrowane przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wystąpiły u osób. Zmalał wskaźnik na 100 tys. ludności z 328,4 w roku 2002, na 304,7 w 2003 r. Rokrocznie maleje różnica między ilością zachorowań mężczyzn i kobiet, w 2001 r. zachorowania wśród mężczyzn stanowiły 57,4% zachorowań kobiet, w 2002 r.- 53,5%, w 2003 r.- 52,8%. Wskaźnik zachorowalności na nowotwory złośliwe wśród mężczyzn wyniósł 331,0/ 100 tys. Najczęściej był to nowotwór oskrzela i płuca (87,2/ 100 tys. spadek o 8,7/ 100 tys.). Ma on od wielu lat ponad dwukrotnie wyższą wartość od następnego, co do częstości występowania- jelita grubego, zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy (34,1/ 100 tys.). Kolejnymi nowotworami były: gruczoł krokowy (29,1/ 100 tys.) oraz pęcherz moczowy (21,5/ 100 tys.). Wśród kobiet, wskaźnik zachorowań wyniósł 279,8/ 100 tys. Kobiety najczęściej chorowały na nowotwór złośliwy sutka (53,5/ 100 tys. wzrost o 7,8/ 100 tys.), jelita grubego, zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy (27,2/ 100 tys.), trzonu macicy (18,4/ 100 tys.), oraz oskrzela i płuca (17,4/ 100 tys.).

5 Liczba zgonów spowodowanych nowotworowymi złośliwymi w 2003 roku wynosiła osób (4 704 w 2002 r.). Spośród osób zmarłych na choroby nowotworowe, stanowili 58,5 % (odpowiednio mężczyzn i kobiet). Najczęstszym nowotworem, który powodował zgon wśród mężczyzn był nowotwór oskrzela i płuca (33,5% wszystkich zgonów mężczyzn) 88,6/ 100 tys., a w dalszej kolejności: nowotwór jelita grubego, odbytnicy 20,6/ 100 tys., oraz nowotwór gruczołu krokowego- 19,0/ 100 tys. W województwie w 2003 r., wśród kobiet współczynnik zgonów wyniósł 177,9/ 100 tys. Najczęstszym nowotworem był nowotwór sutka 22,4/ 100 tys., nowotwór jelita grubego, odbytnicy 19,3/ 100 tys. oraz nowotwór oskrzeli i płuc 17,5/ 100 tys. Pomimo spadku wskaźnika zachorowalności na gruźlicę z 38,5/ 100 tys. w 2003 r., na 35,2/ 100 tys. w 2004 r., nadal jest on bardzo wysoki (26,5/ 100 tys.- kraj). Gruźlica jest chorobą o dynamicznym tempie rozwoju w warunkach sprzyjających takich jak np.: duży ruch imigracyjny w rejonie przygranicznym, pogarszające się warunki życia, regiony ubóstwa, brak dostatecznie szybkiej diagnozy, późno rozpoczętej terapii oraz braku izolacji ogniska epidemicznego w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się choroby. W województwie lubelskim, w 2004 r. wykonano szczepienia ochronne p/dipertepierwotne w 1 roku życia, u prawie 58,9% dzieci. Spośród podlegających szczepieniu, 98,7% dzieci w wieku 4 lat objęto szczepieniami uzupełnajacymi. Największą ilość dzieci zaszczepiono w powiecie świdnickim- prawie 64,9% dzieci- pierwotne w 1 roku życia, oraz 99.2%- uzupełniające w 4 roku życia. Szczepienia p/poliomyelitis- pierwotne w 1 roku życia wykonano u 58,7%. Natomiast 98,5% czterolatków miało szczepienia uzupełniajace. Spośród podlegających szczepieniu przeciw gruźlicy, zaszczepiono 99,9% wszystkich noworodków. Szczepieniami podstawowymi p/odrze na terenie województwa zaszczepiono 87% dzieci w wieku 2 lat, 98,6 % trzylatków, 99,4% czterolatków, a 99,8% w wieku 6 lat. Wykonano szczepienia ochronne p/różyczce dziewczętom z rocznika 1992 w 78,8%. W 2004 r. zarejestrowano przypadki zachorowań na Salmonellozy (1 121 pokarmowych i 3 pozajelitowe). Zmalała liczba zachorowań na WZW z 223 w 2003 do 174 w 2004 r., zarówno typu B jak i typu C. Wzrosła liczba zachorowań na świnkę (2 117 w 2003 r.), ospę wietrzną (6 280), mononukleozę zakaźną 186 (122) oraz toksoplazmozę 17 (10). Na równym poziomie w stosunku do ubiegłego roku utrzymała się liczba grzybic skóry (205). Na terenie województwa lubelskiego w 2004 r. odnotowano 50 przypadków kiły, z czego wskaźnik zachorowalności dla województwa wyniósł 2,3 na 100 tys. mieszkańców. W porównaniu do roku 2003 zachorowalność mężczyzn wzrosła o 11%, a kobiet o 75%. Ponad dwukrotnie wzrosła ilość chorych na kiłę bezobjawową (utajoną). Zmalała, dwukrotnie, w porównaniu do roku ubiegłego liczba chorych na rzeżączkę, stwierdzono 7 przypadków zachorowań. Poradnie zdrowia psychicznego, uzależnień od alkoholu oraz środków psychoaktywnych zarejestrowały osób z zaburzeniami psychicznymi, osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu oraz osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych. Zachorowalność osób z zaburzeniami psychicznymi wynosiła 25,7 % ogółu leczonych. Dzieci i młodzież do 18 roku życia stanowiły prawie 14% nowych zachorowań. Wskaźnik zakwalifikowanych do opieki wśród ogółu leczonych wyniósł 96,0/ 10 tys., natomiast wśród nowozarejestrowanych w 2004 r. 19,4/ 10 tys. Zachorowalność osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu wyniosła 40,2% ogółu leczonych. Wśród nowozarejestrowanych- stanowili 84,3%, a ok. 64% leczonych to mieszkańcy miast. Zespół uzależnienia (84,3% wszystkich zaburzeń

6 i 85,3% spośród stwierdzonych schorzeń w roku 2004), był najczęstszym powodem terapii dotyczącej zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych dotyczyły pacjentów, z których 77% to. Wskaźnik chorobowości wyniósł 7,9/ 10 tys., zachorowalności 2,7/ 10 tys. Nowe zachorowania (ok. 35% chorobowości) dotyczyły osób, z których 72% nie przekroczyło 30 roku życia. Na terenie województwa lubelskiego zaznaczył się prawie dwukrotny wzrost zachorowań na depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe. Wskaźnik zachorowalności i chorobowości wg jednostek chorobowych stanowił odpowiednio 9,98 i 39,69/ 10 tys. ludności. W porównaniu do roku 2003 zmalała natomiast liczba zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformicznych przedstawiając się następująco: zachorowalność zmniejszyła się o 4 716, a chorobowość zmalała o W roku 2004, odnotowano spadek wskaźnika na 10 tys. zachorowalności dla województwa lubelskiego spowodowanego organicznymi zaburzeniami psychicznymi włącznie z zespołami objawowymi (z 9,51 w roku 2003 do 8,83 w roku 2004 W badanym roku, nastąpił znaczny wzrost liczby zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Wskaźnik zachorowalności i chorobowości zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu dla województwa wynosił odpowiednio: 45,26 i 162,71 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Zmniejszyła się (o 24%) ilość zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym. O 38% w porównaniu do 2003 roku zmalała ilość obserwacji stanu psychicznego rozpoznań nieustalonych bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne. W 2004 roku w wojewodztwie lubelskim stwierdzono chorobę zawodową u 436 osób (w tym u 235 kobiet). Przeważały rozpoznania dotyczące przewlekłych chorób narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat (156 osób) oraz chorób opłucnej lub osierdzia wywołanych pyłem azbestu

7 Ryc. 9. Zachorowalność na 15 najczęściej występujących nowotworów złośliwych mężczyzn w 2003 r. - wskaźnik na 100 tys. mężczyzn. Przełyk Wątroba i przewody wewnątrzwątrobowe Chłoniaki Mózg Białaczki Krtań Bez określenia umiejscowienia Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej Trzustka Skóra Żołądek Pęcherz moczowy Gruczoł krokowy Jelito grube, zgięcie esiczo-odbytnicze, odbytnica Oskrzela i płuca Ryc. 10. Zachorowalność na 15 najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet w 2003 r. - wskaźnik na 100 tys. kobiet. Chłoniaki Wątroba i przewody wewnątrzwątrobowe Białaczki Mózg Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej Żołądek Bez określenia umiejscowienia Inny nowotwór skóry Trzustka Szyjka macicy Jajnik Oskrzela i płuca Trzon macicy Jelito grube, zgięcie esiczo-odbytnicze, odbytnica Sutek

8 Ryc. 11. Umieralność na 15 najczęściej występujących nowotworów złośliwych u mężczyzn w 2003 r. - wskaźnik na 100 tys. mężczyzn. Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych Przełyk Chłoniaki Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej Krtań Białaczki Mózg Trzustka Pęcherz moczowy Żołądek Bez określenia jego umiejscowienia Gruczoł krokowy Jelito grube, zgięcie esiczo-odbytnicze, odbytnica Oskrzela i płuca Ryc. 12. Umieralność na 15 najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet w 2003 r. - wskaźnik na 100 tys. kobiet. Chłoniaki Inne i nieokreślone narządy trawienne Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej Trzon macicy Pęcherzyk żółciowy, inne i nieokreślone części dróg żółciowych Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe Mózg Białaczki Żołądek Szyjka macicy Jajnik Trzustka Bez określenia jego umiejscowienia Oskrzela i płuca Jelito grube, zgięcie esiczo-odbytnicze, odbytnica Sutek

9 Tab. 11. Wskaźnik zgonów wg wybranych przyczyn w 2003 r. Lp. Przyczyny zgonów Wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Udział % w stosunku do ogółu zgonów razem miasto wieś razem miasto wieś Ogółem 103,6 79,7 124, Choroby zakaźne i pasożytnicze 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 2. Nowotwory 22,0 19,6 24,1 21,3 24,6 19,4 Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1,4 1,0 0,8 0,6 0,9 0,7 0,8 0,7 6. Choroby układu nerwowego 0,9 0,8 1,0 0,9 1,0 0,8 7. Choroby układu krążenia 51,6 37,0 64,1 49,8 46,4 51,7 8. Choroby układu oddechowego 4,6 3,0 6,0 4,5 3,8 4,8 9. Choroby układu trawiennego 3,6 3,5 3,6 3,4 4,4 2,9 10. Choroby skóry i tkanki podskórnej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11. Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 12. Choroby układu moczowo-płciowego 0,9 0,8 1,1 0,9 0,9 0, Stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 10,6 7,5 13,2 10,2 9,4 10,7 16. Zewnętrzne przyczyny zgonu 5,8 4,3 7,1 5,6 5,4 5,8-47 -

10 Lp. Przyczyny zgonów Tab. 16. Wskaźnik zgonów wg wybranych przyczyn i płci w 2003 r. Wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Udział % w stosunku do ogółu zgonów razem razem Ogółem 103,6 114,8 92, Choroby zakaźne 1. i pasożytnicze 0,5 0,8 0,3 0,5 0,7 0,3 2. Nowotwory 22,0 26,5 17,8 21,3 23,1 19,1 Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre inne choroby 3. przebiegające z udziałem 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 mechanizmów autoimmunologicznych Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu 4. odżywiania i przemiany 1,1 0,9 1,4 1,1 0,8 1,5 metabolicznej Zaburzenia psychiczne 5. i zaburzenia zachowania 0,8 1,5 0,1 0,7 1,3 0,1 6. Choroby układu nerwowego 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 7. Choroby układu krążenia 51,6 49,7 53,4 49,8 43,3 57,4 Choroby układu 8. oddechowego 4,6 6,3 3,0 4,5 5,5 3,3 Choroby układu 9. trawiennego 3,6 4,4 2,8 3,4 3,8 3,0 Choroby skóry i tkanki 10. podskórnej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Choroby układu kostnostawowego, mięśniowego, 11. 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 tkanki łącznej Choroby układu moczowopłciowego 12. 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 Stany rozpoczynające się 13. w okresie okołoporodowym 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 Wady rozwojowe 14. wrodzone, zniekształcenia 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 i aberracje chromosomowe Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki 15. badań laboratoryjnych gdzie 10,6 12,0 9,2 10,2 10,5 9,9 indziej niesklasyfikowane Zewnętrzne przyczyny 16. zgonu 5,8 9,7 2,2 5,6 8,5 2,3-48 -

11 Tab. 17. Wskaźnik zgonów niemowląt według przyczyn w 2003 r. Wskaźnik umieralności na urodzeń żywych Wskaźnik umieralności na urodzeń żywych* Udział % zgonów niemowląt wg wybranej przyczyny do ogółu zgonów niemowląt miasta wieś miasta wieś miasta wieś O G Ó Ł E M 77,1 80,1 74,9 77,5 80,5 75, Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze 1,9 3,3 0,8 1,9 3,3 0,8 2,4 4,1 1,1 w tym: posocznica 1,4 2,2 0,8 1,4 2,2 0,8 1,8 2,7 1,1 choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV) 0,5 1,1-0,5 1,1-0,6 1,4-2. Nowotwory 0,5-0,8 0,5-0,8 0,6-1,1 w tym: pozostałe nowotwory 0,5-0,8 0,5-0,8 0,6-1,1 3. Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej w tym: pozostałe zab.wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej 0,5-0,8 0,5-0,8 0,6-1,1 0,5-0,8 0,5-0,8 0,6-1,1 4. Choroby układu nerwowego 0,5 1,1-0,5 1,1-0,6 1,4 - w tym: pozostałe choroby układu nerwowego 0,5 1,1-0,5 1,1-0,6 1,4-5. Choroby układu krążenia 1,9 1,1 2,5 1,9 1,1 2,5 2,4 1,4 3,3 6. Choroby układu oddechowego 1,4-2,5 1,4-2,5 1,8-3,3 w tym: zapalenie płuc 0,9-1,6 0,9-1,7 1,2-2,2 pozostałe choroby układu oddechowego 0,5-0,8 0,5-0,8 0,6-1,1 7. Niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym 39,0 46,1 33,8 39,2 46,3 33,9 50,6 57,5 45,1 w tym: zaburzenia związane z czasem trwania ciąży i rozwojem płodu niedotlenienie wewnątrzmaciczne i zamartwica urodzeniowa 16,9 18,7 15,6 17,0 18,8 15,7 22,0 23,3 20,9 2,8 3,3 2,5 2,8 3,3 2,5 3,7 4,1 3,3 zespół zaburzeń oddychania noworodka 1,9 3,3 0,8 1,9 3,3 0,8 2,4 4,1 1,1 wrodzone zapalenie płuc 0,9 2,2-0,9 2,2-1,2 2,7 - inne stany układu oddechowego noworodka 0,5-0,8 0,5-0,8 0,6-1,1 posocznica bakteryjna noworodka 7,5 7,7 7,4 7,6 7,7 7,4 9,8 9,6 9,9 zaburzenia krwotoczne i choroby krwi płodu i noworodka 2,4 3,3 1,6 2,4 3,3 1,7 3,0 4,1 2,2 pozostałe stany okołoporodowe 6,1 7,7 4,9 6,1 7,7 5,0 7,9 9,6 6,6 8. Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 24,5 21,9 26,3 24,6 22,1 26,5 31,7 27,4 35,2 9. w tym: wodogłowie wrodzone i rozszczep kręgosłupa 0,5-0,8 0,5-0,8 0,6-1,1 inne wrodz.wady rozwojowe układu nerwowego 0,9 1,1 0,8 0,9 1,1 0,8 1,2 1,4 1,1 wrodzone wady serca 8,0 3,3 11,5 8,0 3,3 11,6 10,4 4,1 15,4 inne wrodzone wady układu krążenia 1,4 2,2 0,8 1,4 2,2 0,8 1,8 2,7 1,1 zespół Downa i inne aberracje chromosomowe 2,4 3,3 1,6 2,4 3,3 1,7 3,0 4,1 2,2 inne wady wrodzone 11,3 12,1 10,7 11,3 12,1 10,8 14,6 15,1 14,3 Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek 6,1 5,5 6,6 6,1 5,5 6,6 7,9 6,8 8,8 chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane zespół nagłej śmierci dziecka 0,5-0,8 0,5-0,8 0,6-1,1 inne objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych jednostek chorobowych gdzie indziej niesklasyfikowane 5,6 5,5 5,8 5,7 5,5 5,8 7,3 6,8 7,7 10. Zewnętrzne przyczyny zachorowań i zgonu 0,9 1,1 0,8 0,9 1,1 0,8 1,2 1,4 1,1 inne wypadkowe utrudnienia oddychania 0,5-0,8 0,5-0,8 0,6-1,1 wszystkie inne zewnętrzne przyczyny 0,5 1,1-0,5 1,1-0,6 1,4 - * do obliczeń zastosowano wzór Rathsa

12 Tab. 18. Umieralność niemowląt w województwie lubelskim w 2004 r. Urodzenia żywe Zgony niemowląt Lp. w tym: w tym: miasto wieś miasto wieś liczby bezwzględne WOJEWÓDZTWO Lp. Tab. 19. Umieralność niemowląt w województwie lubelskim w 2004 r. Urodzenia żywe w tym: miasto wieś wskaźnik na 1000 mieszkańców Zgony niemowląt w tym: miasto wieś wskaźnik na 1000 urodzeń żywych* WOJEWÓDZTWO 9,47 9,03 9,85 7,89 7,66 8,06 * do obliczeń zastosowano wzór Rathsa Tab. 20. Wskaźnik umieralności w kraju i województwie lubelskim w latach Urodzenia żywe wskaźnik na mieszkańców miasto w tym: wieś Zgony niemowląt na urodzeń żywych* miasto w tym: wieś ,3 8,4 10,6 7,5 7,9 7,1 POLSKA ,2 8,5 10,3 7,0 7,2 6, ,3 10,7 7,9 7,5 8,2 WOJEWÓDZTWO ,7 9 10,3 7,8 8,1 7, ,5 9,0 9,8 7,9 7,7 8,1 * do obliczeń zgonów niemowląt zastosowano wzór Rathsa

13 Tab. 22. Stan zdrowia dzieci i młodzieży wg poz w 2004 r. - wartości bezwzględne województwo Schorzenia chorobowość grupy wieku zachoro - walność Stan zdrowia dzieci i młodzież będących pod opieką lekarza poz Nowotwory Niedokrwistość Choroby tarczycy Cukrzyca Niedożywienie Otyłość Zaburzenia odżywiania Upośledzenie umysłowe Padaczka Dziecięce porażenie mózgowe Zaburzenia refrakcji i akomodacji Choroba nadciśnieniowa Alergie: - dychawica oskrzelowa pokarmowe skórne Zniekształcenia kręgosłupa Choroby układu moczowego Wady rozwojowe: - układu nerwowego układu krążenia narządów płciowych aberracje chromosomowe inne Zaburzenia rozwoju w tym: - fizycznego psychomotorycznego Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej

14 Tab. 22. Stan zdrowia dzieci i młodzieży wg poz w 2004 r. -wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Schorzenia chorobowość województwo grupy wieku zachoro - walność Stan zdrowia dzieci i młodzieży będących pod opieką lekarza poz 1 785, , , , ,10 319,6 Nowotwory 5,3 5,6 5,8 6,7 3,7 1,2 Niedokrwistość 59,7 178,7 42,7 28,2 29,2 21,7 Choroby tarczycy 38,6 6,8 9,5 49,6 67,4 8,6 Cukrzyca 11,1 3,3 9, ,7 2 Niedożywienie 44,5 35,4 52,5 60,2 31,1 9,4 Otyłość 103, ,4 155,7 86,1 16,6 Zaburzenia odżywiania 28,8 33,6 32,7 33,9 19,1 5,6 Upośledzenie umysłowe 41, ,8 54,5 40,6 3,1 Padaczka 42,2 17,9 40,7 60,3 41,8 4,4 Dziecięce porażenie mózgowe 27,4 24,8 35, ,3 1,6 Zaburzenia refrakcji i akomodacji 381,5 109,9 366, ,8 51,6 Choroba nadciśnieniowa 17,6 6,3 6,6 17,3 31,7 5,2 Alergie: - dychawica oskrzelowa 225,2 205,8 348,2 259, ,3 -pokarmowe 87,2 301, ,2 13,7 22,2 -skórne 129,1 346,2 126,5 84,8 42,6 29 Zniekształcenia kręgosłupa 346,4 29,6 307,5 606,2 334,6 58,4 Choroby układu moczowego 44,9 63,3 55,3 44,2 27,8 9,8 Wady rozwojowe: - układu 12 19,4 14,1 12,2 6 1,6 nerwowego - układu krążenia 43,7 77,3 50,9 39,5 23 7,5 - narządów płciowych 11,9 33,5 18,1 4,5 1,5 3,1 - aberracje chromosomowe 7,9 14,5 9 6,9 4,2 1 - inne 16,3 25,7 14,8 17,9 10,4 2,9 Zaburzenia rozwoju 122,1 131,3 157,6 153,5 65,7 20,2 w tym: - fizycznego 90 81,2 113,2 123,2 50,9 13,6 - psychomotorycznego 28,6 45, ,7 12,8 5,2 Trwałe uszkodzenia narządu ruchu 38,1 28,2 50,6 49,7 25,4 4,3 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 150,3 122,5 225,8 190,5 80,6 26,2-52 -

15 - 53 -

16 Tab. 24. Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką poz w 2004 r. Schorzenia Osoby, u których stwierdzono schorzenie Ogółem - województwo liczby bezwzględne w tym w wieku Osoby zakwalifikowane do opieki czynnej w roku sprawozdawczym Ogółem Gruźlica Nowotwory Choroby tarczycy Cukrzyca w tym leczeni insuliną Niedokrwistość Choroby obwodowego układu nerwowego Choroby układu krążenia w tym: przewlekła choroba reumatyczna w tym: choroba nadciśnieniowa w tym: choroby naczyń mózgowych w tym: niedokrwienna choroba serca z niedokrwiennej choroby serca:przebyty zawał serca Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa Przewlekła choroba układu trawiennego Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej

17 Tab. 25. Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką poz w 2004 r. Schorzenia Osoby, Ogółem - województwo wskaźnik na 10 tys.ludności Osoby u których w tym w wieku zakwalifikowane stwierdzono do opieki czynnej schorzenie w roku Ogółem 3 297,50 951, , ,10 429,1 sprawozdawczym Gruźlica 15,5 4,3 12,8 37,9 2,1 Nowotwory 83,9 13,2 57,6 207,2 18,4 Choroby tarczycy 163, ,8 318,9 23 Cukrzyca 316,8 40,3 203,1 910,6 33,7 w tym leczeni insuliną 80,5 24,5 57,8 216,3 6,8 Niedokrwistość 77,4 50,2 76,5 120,7 17,3 Choroby obwodowego układu nerwowego 360,5 161,2 399,4 763,6 52,5 Choroby układu krążenia 1 806,90 266, , , w tym: przewlekła choroba reumatyczna 35,6 8,2 21,7 104,7 3,5 w tym: choroba nadciśnieniowa 1 051,70 147,5 841, ,20 100,9 w tym: choroby naczyń mózgowych 130,5 9, ,8 17,7 w tym: niedokrwienna choroba serca 446,8 28,5 297, ,50 43,5 z niedokrwiennej choroby serca: przebyty 84,2 3,4 53,4 251,7 10,8 zawał serca Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica 277,3 92,3 191,5 686,5 32,7 oskrzelowa Przewlekła choroba układu trawiennego ,4 376,3 830,1 55,6 Choroby układu mięśniowo-kostnego 594,3 187,1 505, ,10 77,7 i tkanki łącznej Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 119, ,2 260,5 17,3-55 -

18 Tab. 30. Zapadalność i chorobowość na gruźlicę w województwie lubelskim w latach zapadalność na gruźlicę zapadalność na gruźlicę prątkującą IA liczby bezwzględne chorobowość na gruźlicę chorobowość na gruźlicę prątkującą IA w tym na gruźlicę prątkującą IA 2 Polska Województwo Polska 2004 Województwo Tab. 31. Zapadalność i chorobowość na gruźlicę w województwie lubelskim w latach zapadalność na gruźlicę zapadalność na gruźlicę prątkującą IA wskaźnik na 100 tys. ludności chorobowość na gruźlicę chorobowość na gruźlicę prątkującą IA w tym na gruźlicę prątkującą IA 2 Polska ,5 15,3 40,8 22,6 - Województwo 38,5 22,7 51,8 28,1 0,6 Polska 2004 Województwo 35,2 18,8 50,9 25,4 0,4 Tab. 32. Szczepienia ochronne - poliomyelitis w 2004 r. 1 rok życia 2 rok życia 3 rok życia 4 rok życia Lp. pierwotne pierwotne uzupełniające pierwotne uzupełniające pierwotne uzupełniające WOJEWÓDZTWO 58,71 58,0 40,9 4,1 95,7 1,06 98,5 Tab. 33. Szczepienia noworodków przeciw gruźlicy na terenie województwa lubelskiego w 2004 r. Lp. Liczba dzieci podlegających szczepieniu Liczba dzieci zaszczepionych WOJEWÓDZTWO ,9 % Lp. Tab. 34. Szczepienia ochronne - odra w 2004 r. Wykonane szczepienia w %, w wieku: podstawowe 2 rok życia 3 rok życia 4 rok życia 5 rok życia 6 rok życia WOJEWÓDZTWO 87,0 98,6 99,4 99,7 99,8 Lp. Tab. 35. Błonica, tężec - szczepienia ochronne w 2004 r. Błonica + Tężec 1 rok życia 2 rok życia 3 rok życia 4 rok życia pierwotne pierwotne uzupełniające pierwotne uzupełniające pierwotne uzupełniające WOJEWÓDZTWO 58,85 58,0 40,93 4,0 95,7 1,06 98,7 Lp. Tab. 36. Krztusiec - szczepienia ochronne w 2004 r. Krztusiec 1 rok życia 2 rok życia 3 rok życia 4 rok życia pierwotne pierwotne uzupełniające pierwotne uzupełniające pierwotne uzupełniające WOJEWÓDZTWO 58,85 58,1 40,9 4,0 95,7 1,07 98,

19 Lp. Tab. 37. Szczepienia ochronne - WZW - typ B w 2004 r. WZW typu - B 1 rok życia 2 rok życia 3 rok życia 4 rok życia pierwotne uzupełniające pierwotne uzupełniające pierwotne uzupełniające pierwotne uzupełniające WOJEWÓDZTWO 48,8 41 2,0 98,0 0,35 99,6 0,2 99,7 Lp. Tab. 38. Szczepienia ochronne - różyczka (dziewczęta) w 2004 r. Rok urodzenia: WOJEWÓDZTWO 78,8 99,5 99,3 99,82 99,8 Tab. 39. Zachorowalność na niektóre choroby zakaźne w 2004 r. - liczby bezwzględne Lp. salmonellozy czerwonka bakteryjna krztusiec zakażenie jelitowe płonica zapalenie opon mózgowo- -rdzeniowych choroba z Lyme (krętkowica kleszczowa) WOJEWÓDZTWO Tab. 39. c.d. Lp. ospa wietrzna różyczka świnka wzw mononukleoza zakaźna grzybica skóry grypa WOJEWÓDZTWO Tab. 40. Zachorowalność na niektóre choroby zakaźne w 2004 r. - wskażnik na 10 tys. ludności Lp. salmonellozy czerwonka bakteryjna krztusiec zakażenie jelitowe płonica zapalenie opon mózgowo- -rdzeniowych choroba z Lyme (krętkowica kleszczowa) WOJEWÓDZTWO 5,14 0,04 0,08 0,27 0,48 0,27 0,65 Tab. 40. c.d. Lp. ospa wietrzna różyczka świnka wzw mononukleoza zakaźna grzybica skóry grypa WOJEWÓDZTWO 30,35 0,79 43,79 0,80 0,85 0,94 86,35 Tab. 41. Choroby zakaźne na terenie województwa lubelskiego w latach wskaźnik na 10 tys. mieszkańców liczby 2003 r r. liczby bezwzględne wskaźnik bezwzględne wskaźnik 1.Czerwonka 8 0,0 7 0,0 2.Krztusiec 16 0,1 17 0,1 3.WZW ,8 4.Świerzb 609 2, ,8 5.Świnka , ,8 6.Salmonellozy , ,1 8.Zapalenie opon mózgowych 73 0,3 59 0,3 9.Płonica 101 0, ,5 10.Ospa wietrzna , ,4 11.Grypa , ,4 Tab. 42. Choroby weneryczne zachorowalność w 2004 r

20 wg płci i wieku chorego ( liczby bezwzględne) Wiek chorego Województwo poniżej 1 roku i więcej Kiła Kiła Kiła Kiła Kiła późna Płeć i wrodzona wczesna bezobjawowa nieokreślona Rzeżączka objawowa (utajona) m k m k m k m k m k m k m k m k m k m k Tab. 43. Choroby weneryczne - zachorowalność w 2004 r. - liczby bezwzględne rodzaj kiły Rzeżączka Kiła wrodzona wczesna objawowa bezobjawowa (utajona) późna i nieokreślona WOJEWÓDZTWO Tab. 44. Choroby weneryczne - zachorowalność w 2004 r. - wskaźnik na 10 tys. mieszkańców rodzaj kiły Rzeżączka Kiła wrodzona wczesna objawowa bezobjawowa (utajona) późna i nieokreślona WOJEWÓDZTWO 0,03 0,05 0,02 0,23 0,27 0, ,09 0,08 0,09 0,11 0,14 0,08 0,03 0,05 0,

21 Tab. 45. Umieralność na 15 najczęściej występujących nowotworów złośliwych w podziale na płeć w województwie lubelskim w 2003 r. Nowotwór złośliwy Liczba chorych Wskaźnik na 100 tys. ludności Ogółem ,1 * razem ,7 w tym: 1. Oskrzela i płuca ,6 2. Jelito grube, zgięcie esiczo-odbytnicze, odbytnica ,6 3. Gruczoł krokowy ,0 4. Bez określenia jego umiejscowienia ,3 5. Żołądek ,3 6. Pęcherz moczowy ,4 7. Trzustka ,8 8. Mózg 91 8,5 9. Białaczki 87 8,1 10. Krtań 83 7,8 11. Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej 77 7,2 12. Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe 61 5,7 13. Chłoniaki 49 4,6 14. Przełyk 42 3,9 15. Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych 35 3,3 ** razem ,9 w tym: 1. Sutek ,4 2. Jelito grube, zgięcie esiczo-odbytnicze, odbytnica ,3 3. Oskrzela i płuca ,5 4. Bez określenia jego umiejscowienia ,8 5. Trzustka ,3 6. Jajnik ,3 7. Szyjka macicy 89 7,9 8. Żołądek 83 7,3 9. Białaczki 76 6,7 10. Mózg 68 6,0 11. Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe 63 5,6 12. Pęcherzyk żółciowy, inne i nieokreślone części dróg żółciowych 61 5,4 13. Trzon macicy 49 4,3 14. Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej 44 3,9 Inne i nieokreślone narządy trawienne 38 3,4 15. Chłoniaki 38 3,4 * wskaźnik liczony na 100 tys. mężczyzn ** wskaźnik liczony na 100 tys. kobiet

22 Tab. 46. Zachorowalność na 15 najczęściej występujących nowotworów złośliwych w podziale na grupy wieku i płeć w województwie lubelskim w 2003 r. Liczba chorych Wskaźnik na 100 tys. ludności nowotwór złośliwy Ogółem ,7 grupy wieku Liczba Wskaźnik na 100 tys i > chorych mężczyzn razem ,0 1. Oskrzela i płuca ,2 2. Jelito grube, zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica ,1 3. Gruczoł krokowy ,1 4. Pęcherz moczowy ,5 5. Żołądek ,7 6. Skóra ,9 7. Trzustka , Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej Bez określenia umiejscowienia , ,2 10. Krtań ,0 11. Białaczki ,3 12. Mózg ,4 13. Chłoniaki ,4 14. Wątroba i przewody wewnątrzwątrobowe ,4 15. Przełyk ,8 nowotwór złośliwy grupy wieku i > Liczba chorych Wskaźnik na 100 tys. kobiet razem ,8 1. Sutek ,5 2. Jelito grube, zgięcie esiczoodbytnicze, odbytnica ,2 3. Trzon macicy ,4 4. Oskrzela i płuca ,4 5. Jajnik ,2 6. Szyjka macicy ,7 7. Trzustka ,0 8. Inny nowotwór skóry ,9 9. Bez określenia umiejscowienia ,9 10. Żołądek ,1 11. Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej ,7 12. Mózg ,7 13. Białaczki ,2 14. Wątroba i przewody wewnątrzwątrobowe ,7 15. Chłoniaki ,6-60 -

23 Tab. 47. Choroby psychiczne. Zachorowalność i chorobowość w 2004 r. - w województwie lubelskim organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z objawowymi Liczby bezwzględne Wskaźnik na 10 tysięcy ludności zachorowalność chorobowość zachorowalność chorobowość ,83 34,11 zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu ,29 162,71 zaburzenia spowodowane używaniem innych substancji psychoaktywnych ,31 9,50 schizofrenia ,22 20,83 zaburzenia psychotyczne i urojeniowe ,27 18,12 epizody afektywne ,54 20,51 depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe ,96 39,69 inne zaburzenia nastroju (afektywne) ,11 19,34 zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi ,55 75, ,30 2,63 zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych ,84 6,39 upośledzenie umysłowe ,67 18,40 całościowe zaburzenia rozwojowe ,31 0,43 pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego ,69 2,22 zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym ,22 7,97 inne nieokreślone zaburzenia psychiczne ,75 3,20 obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne ,77 5,93 Tab. 49. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi w 2004 r. Ogółem w tym: osoby zamieszkałe na wsi zakwalifikowani do opieki czynnej wskaźnik na 10 tys. ludności Leczeni ,95 w tym : ,85 w wieku lat ,85 65 i więcej ,72 Leczeni po raz pierwszy ,43 w tym : ,62 w wieku lat ,21 65 i więcej ,

24 Tab. 50. Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w 2004 r. Ogółem w tym: odsetki osoby zamieszkałe na wsi zakwalifikowani do opieki czynnej wskaźnik na 10 tys. ludności Leczeni ,2 35,8 12,1 w tym, ,2 28,8 0,8 w wieku : ,7 34,1 11,2 65 i więcej ,2 27,2 8,3 Leczeni po raz pierwszy ,3 33,9 4,1 w tym, ,6 31,7 0,5 w wieku : ,3 39,9 5,4 Z liczby - obowiązani do leczenia (%) 24,03 85,2 28,1 x Tab. 51. Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu w 2004 r. Ogółem w liczbach bezwzględnych wskaźnik na 10 tys. ludności w tym zarejestrowani po raz pierwszy w liczbach bezwzględnych wskaźnik na 10 tys. ludności Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu , ,78 w tym: ostre zatrucie i używanie szkodliwe 556 2, ,93 używanie szkodliwe (F10.1) 116 0, ,37 zespół uzależnienia , ,90 zespół abstynencyjny bez majaczenia 226 1, ,28 zespół abstynencyjny z majaczeniem 41 0, ,12 zaburzenia psychotyczne bez majaczenia 61 0, ,16 zespół amnestyczny 31 0, inne zaburzenia psychiczne 64 0,29 5 0,

25 Tab. 52. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych w 2004 r. Leczeni w tym w wieku: do lat i więcej z liczby w kolumnie 1 -leczeni po raz pierwszy w tym w wieku: z liczby leczeni : do 18 lat zobowiązani do leczenia leczeni przymusowo Ogółem Wskaźnik na mieszkańców w 2004 r. 7,9 8,3 14,9 0,6 2,7 4,0 5,6 0,2 - Tab. 53. Choroby zawodowe w województwie lubelskim w 2004 r. Grupy wieku Jednostka chorobowa powyżej do razem m k m k m k m k m k 1. Pylice płuc Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu Astma oskrzelowa Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych Choroby wywołane działaniem promieniowania jonizującego Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi 7. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej lat 8. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku pracy, uznanych za rakotwórcze u ludzi Choroby skóry Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy 11. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy 12. Obustronny ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem Zespół wibracyjny Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa Razem

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2014 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 357 12,30 8 392 21,80 zatrucia pokar. (A02.0) 346 11,90 8 197 21,30 zakażenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2009-. Stan w dniu 31.12. Lp. zapadalność na 100 tys.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI

Powiat Lubliniecki POWIAT LUBLINIECKI Powiat Lubliniecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 822 822 Ludność - 76980 76951 Mężczyźni 37913 37880 Kobiety 39067 39071 Wiek przedprodukcyjny 13780 13695 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ II SYTUACJA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w latach 2010-2011. Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2013 roku. Tab. 2.1 Stan w dniu 31.12. Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. liczba zachorowań zapadalność na 100 tys. 1 Salmoneloza 304 10,43 7 557 16,99 w tym zatrucia pokar. (A02.0) 299 10,26 7 407 19,22

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 49 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK Chełm, 2013 rok Spis treści Demografia...3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Przeciętna długość życia mieszkańców naszego województwa to 72,7 lat w odniesieniu do mężczyzn oraz 81,6 lat do kobiet (kraj, odpowiednio 73,1 i 81,1). W województwie,

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie

MIASTO NA PRAWACH POWIATU SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE. Siemianowice Śląskie POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 25 25 Ludność - 68634 68231 Mężczyźni 32827 32621 Kobiety 35807 35610 Wiek przedprodukcyjny 10857 10889 Wiek produkcyjny 43310 42503 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT

UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UMIERALNOŚĆ NIEMOWLĄT UWAGI WSTĘPNE Do celów statystyki państwowej dokumentacja medyczna dotycząca okresu okołoporodowego ujmuje wszystkie płody i noworodki, które w chwili urodzenia ważyły co najmniej

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 213 ROK Chełm, 214 rok Spis treści Demografia... 3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza

MIASTO NA PRAWACH POWIATU DĄBROWA GÓRNICZA. Dąbrowa Górnicza POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 189 189 Ludność - 123376 122712 Mężczyźni 59224 58983 Kobiety 64152 63729 Wiek przedprodukcyjny 18901 18846 Wiek produkcyjny 79148 77226 Wiek

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku.

Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku. Tab. 2.1 Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w 2012 roku. Stan w dniu 31.12. 2012 Nazwa choroby woj. dolnośląskie 2 Polska 2 Lp. liczba zachorowań zapadalność na 100

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK Chełm, 2015 rok Spis treści Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w mieście Chełm...6

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA Uwagi ogólne - 15-1. Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Uwzględnia osoby,

Bardziej szczegółowo

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe

Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013. I. Osoby dorosłe Dz. U. z 2013 poz. 1347 Brzmienie od 5 grudnia 2013 Załącznik nr 1 WYKAZ NIEULECZALNYCH, POSTĘPUJĄCYCH, OGRANICZAJĄCYCH ŻYCIE CHORÓB NOWOTWOROWYCH INIENOWOTWOROWYCH, W KTÓRYCH SĄ UDZIELANE ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r.

Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. Uchwała Nr 1329/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu Ocena stanu zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego

WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Departament Polityki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI PLAN ZDROWOTNY NA ROK 2005 dla województwa łódzkiego CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. 1. Diagnoza stanu zdrowia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2015 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2015 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2015 ROK Chełm, 2016 rok Spis treści Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w mieście Chełm...6

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 47 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA

CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA CHOROBOWOŚĆ HOSPITALIZOWANA UWAGI WSTĘPNE Ogólnopolskie badanie chorobowości hospitalizowanej prowadzone jest na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej rozdział Zdrowie i ochrona

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok

ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ORGANIZACJI I PROMOCJI ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2005 rok Szczecin lipiec 2006 ZACHODNIOPOMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach URZĄD MIASTA ST. WARSZAWY Biuro Polityki Zdrowotnej Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999 2008 Warszawa, styczeń 2011 1 Zakres merytoryczny opracowania: 1. Sytuacja demograficzna ludności Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na nowotwory złośliwe w roku 2015 w podregionach województwa dolnośląskiego

Zachorowalność na nowotwory złośliwe w roku 2015 w podregionach województwa dolnośląskiego Zachorowalność na nowotwory złośliwe w roku 2015 w podregionach województwa dolnośląskiego W roku 2015 woj. dolnośląskie liczyło 2.904.207 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne pojęcie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie (

Zdrowie mieszkańców Opublikowano na Zdrowie Łódzkie ( 22/06/2011 Podstawowe dane demograficzne Współczynnik feminizacji Współczynnik dzietności kobiet Struktura populacji Struktura populacji prognozy Współczynnik urodzeń żywych Współczynnik zgonów Przyrost

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH INFORMACJA O ABSENCJI CHOROBOWEJ OSÓB UBEZPIECZONYCH W ZUS W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Warszawa 2013 Opracowała Akceptowała Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2003 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego

Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego Załącznik do Uchwały Nr XI/ 137/03 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26. 06. 03 r. Wojewódzki Plan Zdrowotny na rok 2004 dla Województwa Kujawsko Pomorskiego SPIS TREŚĆI CZĘŚĆ I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo