PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM"

Transkrypt

1 PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r.

2 Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne Działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim wg powiatów Działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim wg rodzajów poradni i czasu ich funkcjonowania Personel działalności podstawowej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r Personel działalności podstawowej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Cd Personel działalności podstawowej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Cd Porady udzielane w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r Działalność poradni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne wg płci w województwie podlaskim w 2011 r Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. wg wieku Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne wg płci w województwie podlaskim w 2011 r Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem substancji psychoaktywnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. wg wieku Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju 2

3 ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r II. Opieka dzienna i zespoły leczenia środowiskowego Liczba oddziałów dziennych i liczba zespołów leczenia środowiskowego w województwie podlaskim wg powiatów w 2011 r Działalność opieki dziennej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r Liczba zespołów leczenia środowiskowego i personel działalności podstawowej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r Działalność zespołów leczenia środowiskowego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r Leczeni ogółem i po raz pierwszy w zespołach leczenia środowiskowego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r III. Działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne psychiatryczne świadczenia zdrowotne Działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim wg powiatów Zatrudnienie w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r Zatrudnienie lekarzy i pielęgniarek na oddziałach psychiatrycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i psychologów w podmiotach opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych psychiatrycznych województwa podlaskiego w 2011 roku Działalność oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzaleŝnień w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne 3

4 psychiatryczne świadczenia zdrowotne (szpitale psychiatryczne) w województwie podlaskim w 2011 roku Działalność oddziałów/ośrodków rehabilitacyjnych dla uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych w województwie podlaskim w 2011 roku Działalność oddziałów psychiatrycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne (szpitale ogólne) w województwie podlaskim w 2011 roku IV. Zalecane rozwiązania organizacyjne w psychiatrycznej opiece zdrowotnej wg Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Wnioski

5 WSTĘP Strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagroŝeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości Ŝycia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej określa Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. na lata Celami głównymi Programu są: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym; rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego. Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie stanu psychiatrycznej opieki zdrowotnej za 2011 r. w województwie podlaskim oraz docelowych potrzeb w aspekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Psychiatryczną opiekę zdrowotną w województwie podlaskim w 2011 r. sporządzono na podstawie: - MZ-12 sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej; - MZ 15 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzaleŝnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; - MZ - 19 sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego; - MZ - 29 sprawozdania o działalności szpitala ogólnego; - MZ - 29A Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej; - MZ - 30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych; 5

6 - Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą. PowyŜsze sprawozdania statystyczne zgromadzono w oparciu o wydawany corocznie Program badań statystycznych statystyki publicznej, wg którego podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są przekazać poszczególne druki sprawozdawcze do jednostek właściwych w sprawach statystyki medycznej. 6

7 I. Działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne 1. Działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim wg powiatów - stan na r.: Powiaty Liczba poradni Poradnie podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami* Poradnie podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami Ogółem: m. Białystok i powiat m. ŁomŜa i powiat m. Suwałki i powiat Augustowski Bielski Grajewski Hajnowski Kolneński Moniecki Sejneński Siemiatycki Sokólski Wysokomazowiecki Zambrowski *głównie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W województwie podlaskim w 2011 r. funkcjonowało 60 poradni w tym 25 poradni 7

8 w strukturach podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami i 35 poradni w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami. Najwięcej poradni było zlokalizowanych w powiecie i mieście Białystok; stanowiły one 42% wszystkich poradni w województwie. 2. Działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim wg rodzajów poradni i czasu ich funkcjonowania - stan na r. Wyszczególnienie Poradnie podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami* Poradnie podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami Liczba poradni 1 dzień Czynnych w tygodniu 2 dni 3 dni 4 dni 5-6 dni Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna *głównie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej W 2011 r. w województwie podlaskim funkcjonowało 60 poradni psychiatrycznych. W stosunku do 2010 r.: - zmniejszyła się liczba poradni psychologicznych w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami o 1; - zmniejszyła się liczba poradni zdrowia psychicznego w podmiotach leczniczych 8

9 niebędących przedsiębiorcami o 1 a wzrosła o 1 w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami; - zmniejszyła się liczba poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami o 1, a wzrosła o 1 w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami. Ok. 78% wszystkich poradni psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej, tj. 47 poradni funkcjonowało 5-6 dni w tygodniu, 2 poradnie czynne były 4 dni w tygodniu, 9 poradni udzielało świadczeń 3 dni w tygodniu, 1 poradnia funkcjonowała 2 dni w tygodniu oraz 1 poradnia czynna była 1 dzień w tygodniu. 9

10 3. Personel działalności podstawowej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu r.) Wyszczególnienie Lekarze Psychiatrzy I st. w tym Psychiatrzy II st. Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści terapii uzaleŝnień Instruktorzy terapii uzaleŝnień Terapeuci zajęciowi Pracownicy socjalni Inni terapeuci Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna

11 4. Personel działalności podstawowej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Cd. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ( w tym na pełnym etacie) wg stanu na r. Wyszczególnienie Lekarze Psychiatrzy I st. w tym Psychiatrzy II st. Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści terapii uzaleŝnień Instruktorzy terapii uzaleŝnień Terapeuci zajęciowi Pracownicy socjalni Inni terapeuci ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna

12 5. Personel działalności podstawowej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Cd. Liczba zawartych umów cywilnoprawnych wg stanu na r. Wyszczególnienie Lekarze Psychiatrzy I st. w tym Psychiatrzy II st. Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści terapii uzaleŝnień Instruktorzy terapii uzaleŝnień Terapeuci zajęciowi Pracownicy socjalni Inni terapeuci Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna

13 W 2011 r. w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w ramach umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych świadczeń udzielało: lekarzy, w tym 32 psychiatrów posiadających specjalizację I stopnia oraz 107 psychiatrów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty, - 37 pielęgniarek, - 92 psychologów, - 56 specjalistów terapii uzaleŝnień, - 11 instruktorów terapii uzaleŝnień, - 5 terapeutów zajęciowych, - 20 pracowników socjalnych, - 21 innych terapeutów. 6. Porady udzielane w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Wyszczególnienie Ogółem liczba wszystkich porad Porady lekarzy w tym: Porady psychologa lub innego terapeuty Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna

14 Rysunek 1. Porady udzielane w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia odwykowa Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna Ogółem liczba wszystkich porad W 2011 udzielono porad, w tym porad lekarskich i porad psychologa lub innego terapeuty. W stosunku do roku 2010 nastąpił niewielki spadek udzielonych porad (o 2,7%). Spadek ten dotyczył głównie porad udzielonych w poradniach zdrowia psychicznego (o 5,8%), poniewaŝ we wszystkich pozostałych poradniach miał miejsce wzrost udzielonych porad, najwyŝszy w poradniach odwykowych (o 3,6%). W 2011 r. najwięcej porad udzielono w poradniach zdrowia psychicznego tj. 68% oraz w poradni odwykowej tj. 22%. Pozostałe porady stanowiące 10 % wszystkich porad udzielono w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy, poradniach profilaktyki leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych oraz w poradniach psychologicznych. Porady lekarskie udzielone pacjentom w 2011 roku w województwie podlaskim stanowiły 68% wszystkich udzielonych porad, natomiast porady udzielone przez psychologa lub innego terapeutę stanowiły 32%. W 2011 roku 90% wszystkich porad lekarzy udzielono w poradni zdrowia psychicznego, natomiast 60% wszystkich porad psychologa lub innego terapeuty udzielono w poradni odwykowej. 14

15 7. Działalność poradni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Wyszczególnienie Psychoterapia indywidualna Psychoterapia grupowa/rodziny liczba osób Interwencje pracownika socjalnego Wizyty w środowisku chorego (dom itp.) Porady telefoniczne Skierowania do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna Rysunek 2. Liczba porad, interwencji, wizyt i skierowań w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Porady telefoniczne Skierowania do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych Wizyty w środowisku chorego Interwencje pracownika socjalnego Liczba interwencji, porad i skierowań 15

16 W środowisku chorego w 2011 roku miało miejsce 818 wizyt, udzielono porad telefonicznych, wydano skierowań do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych. Psychoterapią indywidualną objętych było osób, natomiast psychoterapią grupową osób. Pracownicy socjalni w województwie podlaskim w 2011 r. interweniowali 707 razy. Najwięcej porad telefonicznych udzielono w poradniach zdrowia psychicznego (51% wszystkich porad telefonicznych) oraz w poradniach profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych (27% porad telefonicznych). 8. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne wg płci w województwie podlaskim w 2011 r. Wyszczególnienie Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy w tym: Leczeni ogółem MęŜczyźni Kobiety Leczeni po raz pierwszy w tym: MęŜczyźni Kobiety Ogółem: Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna

17 Rysunek 3. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. na 10 tys. ludności leczeni ogółem leczeni po raz pierwszy Od 2009 r. ma miejsce niewielka tendencja spadkowa liczby osób leczonych w województwie podlaskim z powodu zaburzeń psychicznych: o 2,6% w 2010 r. w stosunku do roku 2009 oraz o 0,2% w roku 2011 w stosunku do 2010 r. Natomiast liczba leczonych po raz pierwszy w stosunku do 2010 r. wzrosła o 0,2%. W 2011 r. z powodu zaburzeń psychicznych, (bez uzaleŝnień) leczyło się osób, w tym po raz pierwszy zarejestrowanych było osób. Najwięcej osób tj. 92% leczonych było w poradniach zdrowia psychicznego. Spośród leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi najwięcej, tj. 60%, leczonych było kobiet- głównie w poradniach zdrowia psychicznego. Osoby leczone po raz pierwszy w 2011 roku w województwie podlaskim stanowiły 26% wszystkich osób leczonych. Wśród osób leczonych po raz pierwszy dominowały kobiety (58%). W 2011 r. najwięcej świadczeń osobom leczonym po raz pierwszy udzieliły poradnie zdrowia psychicznego (ok. 82%). W 2011 r. w województwie podlaskim liczba leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) na 10 tys. ludności wynosiła 303 osoby, natomiast leczonych po raz pierwszy

18 9. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. wg wieku. Wyszczególnienie Leczeni ogółem w tym: leczeni ogółem w wieku lat i więcej Leczeni po w tym: leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu raz pierwszy w wieku lat w Ŝyciu ogółem i więcej Ogółem: Organiczne zaburzenia niepsychotyczne Organiczne zaburzenia Psychotyczne Schizofrenia Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (bez afektywnych i schizofrenii) Epizody afektywne Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe Inne zaburzenia nastroju (afektywne) Zaburzenie nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne

19 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odŝywiania Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych w tym: patologiczny hazard Upośledzenie umysłowe Całościowe zaburzenia rozwojowe Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym Nieokreślone zaburzenia psychiczne

20 Rysunek 4. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Zaburzenia nerwicowe zw. ze stresem i somatoformiczne Schizofrenia Organiczne zaburzenia psychotyczne Epizody afektywne Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe Organiczne zaburzenia niepsychotyczne Inne zaburzenia nastroju (afektywne) Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych Upośledzenie umysłowe Nieokreślone zaburzenia psychiczne Całościowe zaburzenia rozwojowe Zespoły behawioralne zw. z zaburzeniami odżywiania Inne zespoły behawioralne zw. z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego Patologiczny hazard Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy 20

21 W 2011 r. w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne z powodu zaburzeń psychicznych (bez uzaleŝnień) leczonych ogółem było osób. Wśród leczonych ogółem dominowały zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne, które wystąpiły u osób tj. 22%. Z powodu schizofrenii leczono osoby tj. 15%, organicznych zaburzeń psychotycznych osób tj. 13%, epizodów afektywnych osób tj. 11%, depresji nawracających i zaburzeń dwubiegunowych osoby tj. 11%. Spośród leczonych ogółem najwięcej osób było w wieku lat i stanowiły one 56% wszystkich leczonych. Osoby te najczęściej leczone były z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformiczne (22% leczonych w tej grupie wieku) oraz z powodu schizofrenii (18% leczonych w tej grupie wieku). Najczęstszą przyczyną leczenia osób w wieku 0-18 lat były zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (48% leczonych w tej grupie wieku) i zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (20% leczonych w tej grupie wieku). Osoby w wieku lat najczęściej leczone były z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformiczne (27% leczonych w tej grupie wieku) oraz z powodu schizofrenii (16% leczonych w tej grupie wieku). Najwięcej osób w przedziale wiekowym 65 lat i więcej leczonych było z powodu organicznych zaburzeń psychotycznych (29% leczonych w tej grupie wieku), zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformiczne (17% leczonych w tej grupie wieku) oraz z powodu organicznych zaburzeń niepsychotycznych (13% leczonych w tej grupie wieku). Wśród pacjentów pierwszorazowych dominowały zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne, które wystąpiły u osób tj. 27%. Epizody afektywne wystąpiły u osób tj. 12%, ograniczone zaburzenia psychotyczne - u 906 osób tj. 10%, depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe u 879 osób tj. 9%, zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym u 841 osób tj. 9%, schizofrenia - u 716 osób tj. 8. Z powodu patologicznego hazardu w województwie podlaskim w 2010 roku po raz pierwszy leczono 31 osób tj. 0,3% wszystkich leczonych po raz pierwszy w Ŝyciu. Spośród leczonych po raz pierwszy w Ŝyciu najwięcej osób było w wieku lat i stanowiły one 47 % wszystkich leczonych pierwszorazowo. Osoby te najczęściej leczone 21

22 były z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformicznych (32% leczonych w tej grupie wieku). Najwięcej osób w przedziale wiekowym 0 18 lat pierwszorazowo leczonych było z powodu zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (53% leczonych w tej grupie wieku) oraz z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformiczne (20% leczonych w tej grupie wieku). Osoby leczone po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat najczęściej leczone były z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformicznych (35% leczonych w tej grupie wieku), zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych (11% leczonych w tej grupie wieku), schizofrenii (10% leczonych w tej grupie wieku), epizodów afektywnych (10% w tej grupie wieku). Najczęstszą przyczyną leczenia osób w wieku 65 i więcej w 2011 r. były organiczne zaburzenia psychotyczne (29% leczonych w tej grupie wieku), organiczne zaburzenia niepsychotyczne (18% leczonych w tej grupie wieku) oraz zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (15% leczonych w tej grupie wieku). Osoby leczone po raz pierwszy w Ŝyciu w 2011 r. stanowiły 26% wszystkich leczonych ogółem w województwie podlaskim. 10. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne wg płci w województwie podlaskim w 2011 r. Wyszczególnienie Leczeni ogółem MęŜczyźni w tym: Kobiety Leczeni w tym: po raz pierwszy MęŜczyźni Kobiety Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych

23 Rysunek 5. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne wg płci w województwie podlaskim w 2011 r. mężczyźni kobiety leczeni ogółem leczeni po raz pierwszy W związku z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych w województwie podlaskim w 2011 roku leczonych było 510 osób w tym po raz pierwszy 247 osób tj. 48% wszystkich osób leczonych ogółem. Wśród osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych uŝywaniem środków psychoaktywnych dominowali męŝczyźni, którzy stanowili 68% leczonych ogółem. Największa liczba osób leczona była w poradniach profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych tj. 387 osób, w tym po raz pierwszy 181 osób. 23

24 11. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem substancji psychoaktywnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. wg wieku. Wyszczególnienie Ogółem: w tym: leczeni ogółem w wieku lat Leczeni ogółem i więcej Leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu ogółem w tym: leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat i więcej Zobowiązani do leczenia Leczeni przymusowo Opiaty Kanabinole Leki uspokajające i nasenne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne

25 Kokaina Inne substancje pobudzające, w tym kofeina Substancje halucynogenne Lotne rozpuszczalniki Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne

26 Kilka substancji lub substancje psychoaktywne UŜywanie tytoniu ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne Liczba osób ogółem po raz pierwszy Współistniejące uzaleŝnienia od alkoholu (F10) WspółuzaleŜnienia

27 Rysunek 6. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem substancji psychoaktywnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Kilka substancji lub substancje psychoaktywne Leki uspakajające i nasenne Kanabinole Opiaty Inne substancje pobudzające, w tym kofeina Lotne rozpuszczalniki Kokaina Używanie tytoniu Substancje halucynogenne Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy W 2011 r. najwięcej osób tj. 355 (70%) leczyło się w województwie podlaskim z powodu kilku substancji lub substancji psychoaktywnych. Na zaburzenia psychiczne wywołane uŝywaniem leków uspakajających i nasennych 85 osób, uŝywaniem kanabinoli 30 osób, z powodu uŝywania opiatów chorowały 22 osoby. Wśród leczonych w związku z uŝywaniem kilku substancji lub substancji psychoaktywnych w 2011 roku najwięcej osób leczono z powodu zespołu uzaleŝnienia i zespołu abstynencyjnego tj. 198 osób (39%) oraz z powodu ostrego zatrucia i uŝywania szkodliwego 151 osób (30%). 27

28 Spośród osób leczonych po raz pierwszy w Ŝyciu z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem substancji psychoaktywnych najwięcej osób tj. 99 leczonych było z powodu zespołu uzaleŝnienia i zespołu abstynencyjnego związanych z uŝywaniem substancji psychoaktywnych. W 2011 roku w województwie podlaskim zobowiązanych do leczenia było 36 osób, przymusowo leczono 1 osobę. 12. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Wyszczególnienie Leczeni ogółem MęŜczyźni w tym: Kobiety Leczeni w tym: po raz pierwszy MęŜczyźni Kobiety Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych

29 Rysunek 7. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne wg płci w województwie podlaskim w 2011 r Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy Mężczyźni Kobiety W związku z zaburzeniami spowodowanymi uŝywaniem alkoholu w 2011 roku leczono w województwie podlaskim osób, z tego to osoby leczone po raz pierwszy. Najliczniejszą grupę osób leczonych z powodu uzaleŝnienia od alkoholu stanowią męŝczyźni tj. 84%. MęŜczyźni leczeni po raz pierwszy stanowią 31% leczonych ogółem. W 2011 r. najwięcej osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu leczonych było w poradniach odwykowych tj. 94%. 29

30 13. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem alkoholu w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Wyszczególnienie w tym: leczeni ogółem w wieku lat Leczeni ogółem i więcej Leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu ogółem w tym: leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat i więcej Zobowiązani do leczenia Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem Zaburzenia psychiczne spowodowane uŝywaniem alkoholu ostre zatrucie uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia zespól abstynencyjny bez majaczenia zespół abstynencyjny z majaczeniem Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia zespół amnestyczny inne zaburzenia psychiczne Liczba osób Ogółem Po raz pierwszy Współistniejące uzaleŝnienia od alkoholu (F10) WspółuzaleŜnienia

31 Rysunek 8. Zaburzenia psychiczne spowodowane uŝywaniem alkoholu u leczonych ogółem i po raz pierwszy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Zespół uzależnienia Używanie szkodliwe Ostre zatrucie Zespół abstynencyjny bez majaczenia Inne zaburzenia psychiczne Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia Zespół abstynencyjny z majaczeniem Zespół amnestyczny Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy Z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem najwięcej osób tj. 84% leczonych było z powodu zespołu uzaleŝnienia, z powodu uŝywania szkodliwego - 9%. Najwięcej leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu było w grupie wiekowej lata tj. 71% leczonych ogółem. Najliczniejszą grupę osób leczonych po raz pierwszy w Ŝyciu z powodu uŝywania alkoholu równieŝ stanowiły osoby w wieku lata tj. 79%. W 2011 r. w województwie podlaskim zobowiązanych do leczenia było osób, co stanowi 38% wszystkich leczonych ogółem z powodu uzaleŝnień od alkoholu. WspółuzaleŜnienia wśród leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu stwierdzono u osób w tym u 589 osób po raz pierwszy. W 2011 roku stwierdzone współuzaleŝnienia stanowiły 24% wszystkich leczonych ogółem. 31

32 II. Opieka dzienna i zespoły leczenia środowiskowego 1. Liczba oddziałów dziennych i liczba zespołów leczenia środowiskowego w województwie podlaskim wg powiatów w 2011 r. Powiaty Liczba oddziałów dziennych Liczba zespołów leczenia środowiskowego Ogółem 14 6 M. Białystok i powiat 8 2 M. ŁomŜa i powiat 3 2 M. Suwałki i powiat 2 2 Augustowski 0 0 Bielski 1 0 Grajewski 0 0 Hajnowski 0 0 Kolneński 0 0 Moniecki 0 0 Sejneński 0 0 Siemiatycki 0 0 Sokólski 0 0 Wysokomazowiecki 0 0 Zambrowski 0 0 W 2011 roku funkcjonowało 6 zespołów leczenia środowiskowego zlokalizowanych w Białymstoku, ŁomŜy i Suwałkach oraz 14 oddziałów dziennych zlokalizowanych na obszarach powiatów: białostockiego ( o jeden oddział dzienny więcej niŝ w 2010 r.), łomŝyńskiego, suwalskiego i bielskiego. 32

33 2. Działalność opieki dziennej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Opieka psychiatryczna Rodzaj ośrodka Miejsca (stan w dn. 31. XII.) Leczeni Osobodni cyklu leczenia Oddziały psychiatryczne razem ( ) dla dzieci i młodzieŝy (2701) w tym dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi (2706, 2707) Oddział dzienny terapii uzaleŝnienia od alkoholu ( ) Oddziały terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych ( ) Rysunek 9. Liczba leczonych w psychiatrycznych oddziałach dziennych w 2011 r. Oddziały dzienne terapii uzależnienia od alkoholu Oddziały dla dzieci i młodzieży Oddziały dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi Oddziały terapii uzależnień od środków psychoaktywnych Liczba leczonych 33

34 W stosunku do 2010 r.: - wzrosła liczba miejsc psychiatrycznej opieki dziennej o 26; - wzrosła liczba miejsc dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi o 12; - spadła liczba miejsc psychiatrycznej opieki dziennej dla dzieci i młodzieŝy o 10. W 2011 r. w dziennych oddziałach psychiatrycznych leczono osób. Najwięcej leczonych było na oddziale dziennym terapii uzaleŝnień od alkoholu 405 osób tj. 33%. 3. Liczba zespołów leczenia środowiskowego i personel działalności podstawowej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Zatrudnieni ogółem (w osobach) na podstawie umowy o pracę lub w ramach umowy cywilnoprawnej Wyszczególnienie Liczba zespołów lekarze razem Psychiatrzy I st. w tym Psychiatrzy II st. Pielęgniarki Psycholodzy Pracownicy socjalni Inni terapeuci Ogółem: W 2011 roku w 6 zespołach leczenia środowiskowego na podstawie umowy o pracę lub w ramach umowy cywilnoprawnej zatrudnionych było 17 lekarzy, 14 pielęgniarek, 16 psychologów, 5 pracowników socjalnych oraz 5 innych terapeutów. 34

35 4. Działalność zespołów leczenia środowiskowego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. w tym: Wyszczególnienie Liczba wizyt ogółem Liczba wizyt w środowisku chorego Liczba wizyt w zespole Lekarze Pielęgniarki Psycholodzy Inni terapeuci Pracownicy socjalni Razem: Rysunek 10. Liczba wizyt w zespołach leczenia środowiskowego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w 2011 r. Lekarze Pielęgniarki Inni terapeuci Psycholodzy Pracownicy socjalni Liczba wizyt ogółem Liczba wizyt w zespole Liczba wizyt w środowisku chorego 35

36 W 2011 r. w województwie podlaskim zrealizowano spotkań z pacjentami, w tym wizyt w środowisku chorego, pozostałe wizyty miały miejsce w siedzibach zespołów. Najwięcej wizyt ogółem tj. 36% zrealizowały pielęgniarki, natomiast w środowisku chorego 40% wizyt zrealizowali lekarze. 36

37 5. Leczeni ogółem i po raz pierwszy w zespołach leczenia środowiskowego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Wyszczególnienie Ogółem Leczeni w tym: męŝczyźni W tym: leczeni ogółem w wieku lat i więcej Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu 1/ Ogółem w tym: męŝczyźni W tym: leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat i więcej Ogółem z zaburzeniami psychicznymi w tym MęŜczyźni Osoby zamieszkałe na wsi Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00-F09) Zaburzenia spowodowane uŝywaniem alkoholu (F10) Zaburzenia spowodowane uŝywaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19) Schizofrenia (F20) Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29)

38 Zaburzenia nastroju /afektywne/ (F30-F39) Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59) inne 1/ Dotyczy pacjentów objętych po raz pierwszy w Ŝyciu opieką środowiskową W 2011 r. w zespołach leczenia środowiskowego z powodu zaburzeń psychicznych leczonych było 617 osób w tym 329 kobiet i 288 męŝczyzn. Po raz pierwszy w Ŝyciu leczone były 34 osoby w tym 11 kobiet i 23 męŝczyzn. Pacjenci pierwszorazowi stanowili 6 % wszystkich leczonych ogółem w 2011 r. Najczęstszym zaburzeniem psychicznym występującym u osób leczonych była schizofrenia, którą stwierdzono u 77% pacjentów. Najwięcej zaburzeń psychicznych leczono u pacjentów w grupie wiekowej lata oraz lat (odpowiednio 461 osób w tym 21 pierwszorazowo, 124 osób w tym 12 pierwszorazowo). 38

39 III. Działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne psychiatryczne świadczenia zdrowotne 1. Działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim wg powiatów: Powiaty Liczba podmiotów leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej Liczba oddziałów psychiatrycznych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych Ogółem 5 4 M. Białystok i powiat 3 - M. ŁomŜa i powiat 1 1 M. Suwałki i powiat 1 - Augustowski - - Bielski - - Grajewski - 1 Hajnowski - 1 Kolneński - 1 Moniecki - - Sejneński - - Siemiatycki - - Sokólski - - Wysokomazowiecki - - Zambrowski - - W 2011 roku w województwie podlaskim funkcjonowało pięć podmiotów leczniczych udzielających stacjonarnych i całodobowych szpitalnych psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych, trzy oddziały psychiatryczne w szpitalach powiatowych oraz jeden w szpitalu wojewódzkim: - SP Psychiatryczny ZOZ im. Dr S. Deresza w Choroszczy; - Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach; - Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w ŁomŜy; - NZOZ,,MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Zaczerlanach; - NZOZ Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Białostockiej w Czarnej Białostockiej - SP ZOZ w Hajnówce; - Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie; - Szpital Ogólny w Kolnie; - Szpital Wojewódzki im. Kardynała S. Wyszyńskiego w ŁomŜy. 39

40 W podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych w 2011 r. na obszarze województwa podlaskiego funkcjonowało łącznie 27 oddziałów psychiatrycznych, leczenia uzaleŝnień i rehabilitacyjnych dla uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych. 2. Zatrudnienie w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Wyszczególnienie Lekarze ogółem psychiatrzy I st. w tym: psychiatrzy II st. Pielęgniarki Psycholodzy Specjaliści i instruktorzy uzaleŝnień Pracownicy socjalni Terapeuci zajęciowi Ogółem * *Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 3. Zatrudnienie lekarzy i pielęgniarek na oddziałach psychiatrycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim w 2011 r. Zatrudnieni bez względu na rodzaj umowy Liczba lekarzy Liczba pielęgniarek Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i psychologów w oddziałach opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych psychiatrycznych województwa podlaskiego w 2011 roku Wyszczególnienie Liczba lekarzy Liczba pielęgniarek Liczba psychologów Ogółem*: *zatrudnieni bez względu na rodzaj umowy. 40

41 W 2011 roku podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne psychiatryczne świadczenia zdrowotne w województwie podlaskim na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 82 lekarzy, 304 pielęgniarki, 49 psychologów, 50 specjalistów i instruktorów uzaleŝnień, 8 pracowników socjalnych oraz 28 terapeutów zajęciowych. W 2011 roku w województwie podlaskim funkcjonowały 2 oddziały pielęgnacyjno opiekuńcze psychiatryczne: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny w SP Psychiatrycznym ZOZ im. dr S. Deresza w Choroszczy, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny w SP ZPO w Krynkach oraz 1 oddział opiekuńczo leczniczy psychiatryczny: Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy Psychiatryczny w Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ w Suwałkach (otwarty w 2011 r.), z ogólną liczbą 91 miejsc ( w roku miejsca). Wymienione zakłady zatrudniały 4 lekarzy, 2 psychologów oraz 28 pielęgniarek. W 2011 roku na oddziałach psychiatrycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne województwa podlaskiego bez względu na rodzaj umowy zatrudnionych było 21 lekarzy oraz 53 pielęgniarki. 41

42 5. Działalność oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzaleŝnień w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne psychiatryczne świadczenia zdrowotne (szpitale psychiatryczne) w województwie podlaskim w 2011 roku. Wyszczególnienie ŁóŜka rzeczywiste ogółem stan w dniu Średnia liczba łóŝek rzeczywistych Lekarze w osobach w dniu Leczeni (łącznie z ruchem międzyoddziałowym) Osobodni leczenia Liczba leczonych na 1 łóŝko Średni czas pobytu chorego Średnie wykorzystanie łóŝka % wykorzystanie łóŝek Razem: ,4 29,7 339,3 93,0 6. Działalność oddziałów/ośrodków rehabilitacyjnych dla uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych w województwie podlaskim w 2011 roku. Wyszczególnienie ŁóŜka Leczeni rzeczywiste Średnia Lekarze w Liczba Średni Średnie (łącznie z ruchem Osobodni ogółem stan liczba łóŝek osobach w dniu leczonych czas pobytu wykorzystanie międzyod- leczenia w dniu rzeczywistych na 1 łóŝko chorego łóŝka działowym) Kod resortowy % wykorzystanie łóŝek Razem: ,2 147,4 323,1 88,5 7. Działalność oddziałów psychiatrycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne (szpitale ogólne) w województwie podlaskim w 2011 roku. Wyszczególnienie Kod resortowy ŁóŜka rzeczywiste ogółem stan w dniu Średnia liczba łóŝek rzeczywistych Lekarze Pielęgniarki Leczeni (łącznie z ruchem międzyoddziałowym) Osobodni leczenia Liczba leczonych na 1 łóŝko Średni czas pobytu chorego Średnie wykorzystanie łóŝka % wykorzystanie łóŝek w osobach w dniu Razem: ,4 24,8 307,3 84,2 42

43 Rysunek 11. Podstawowe wskaźniki działalności oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzaleŝnień w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju szpitalne psychiatryczne świadczenia zdrowotne (szpitale psychiatryczne), oddziałów/ośrodków rehabilitacyjnych dla uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych oraz w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe szpitalne świadczenia zdrowotne (szpitale ogólne) województwa podlaskiego w 2011 roku. Działalność oddziałów w podmiotach psychiatrycznej opieki stacjonarnej Działalność oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych Działalność oddziałów/ośrodków rehabilitacyjnych dla uzal. Od substancji psychoaktywnych Liczba leczonych na 1 łóżko Średni czas pobytu chorego w dniach % wykorzystania łóżek Średnie wykorzystanie łóżka w dniach Ogólna liczba łóŝek rzeczywistych w szpitalach psychiatrycznych na dzień r. wynosiła 984, w oddziałach/ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych 63, a na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych 161. W 2011 roku leczono w podmiotach psychiatrycznej opieki stacjonarnej w ramach hospitalizacji całodobowej osób, w oddziałach/ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych 149 osób, a na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych osób. Średnio łóŝko rzeczywiste wykorzystane było w szpitalach psychiatrycznych, przez 339,3 dni, tj. w 93,0%, na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych przez 307,3 dni, tj. w 84,2% oraz w oddziałach/ośrodkach rehabilitacyjnych dla uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych przez 323,1 dni, tj. w 88,5%. 43

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39 Wioleta Kitowska Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10 zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi Zespół czołowy F00-F09 zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały ZWW Nr 1338/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015 Poznań, listopad 2011 rok SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2012 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2013 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2009 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające Dziennik Ustaw 46 Poz. 1386 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2011 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03).

Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu. Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów. chorobę lub stany podobne (Z03). Dziennik Ustaw 5 Poz. 1386 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (poz. 1386) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2010 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA UWAGI WSTĘPNE Dane przedstawone w rozdzale w układze terytoralnym opracowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU RAPORT O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Powiatu w Puławach z dnia 28 grudnia 2011r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Puławy 2011 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE...STR.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1338 /2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2011 roku

Uchwała Nr 1338 /2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2011 roku Uchwała Nr 1338 /2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2015

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu nr 9/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.)

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.) Załącznik do Uchwały Nr X/146/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011 r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011-2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r. Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu publikację: Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim wydaną przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.03.29 15:15:36 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE

ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE Spis świadczeniodawców w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ* *Informacje na podstawie rozstrzygnięć postępowań konkursowych. Stan na dzień 01.06.2017 r. Lista świadczeniodawców może ulec

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata

Podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Podsumowanie realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015 Departament Polityki Zdrowotnej Łódź, 2016

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Białystok, październik 2011 r. Spis treści: 1. Wykaz szpitali w województwie podlaskim...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

MZ-29A. kod podmiotu który, utworzył zakład (część III)

MZ-29A. kod podmiotu który, utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-29A Adresat: Numer identyfikacyjny REGON (część I resortowego kodu identyfikacyjnego) Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Spis świadczeniodawców na rok 2016 w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ*

Spis świadczeniodawców na rok 2016 w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ* Spis świadczeniodawców na rok 2016 w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ* *Informacje na podstawie rozstrzygnięć postępowań konkursowych. Stan na dzień 22.04.2016 r. Lista świadczeniodawców

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Piekary Śląskie na lata

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Piekary Śląskie na lata Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia... Program Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Piekary Śląskie na lata 2013-2015 1 Wprowadzenie Człowiek w pełni zdrowia zaspokaja swoje

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU PSYCHICZNEGO POPULACJI W REGIONIE ŚLĄSKIM - WSKAŹNIKI HOSPITALIZACJI

OCENA STANU PSYCHICZNEGO POPULACJI W REGIONIE ŚLĄSKIM - WSKAŹNIKI HOSPITALIZACJI Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Dział Analiz Chorobowości Hospitalizowanej OCENA STANU PSYCHICZNEGO POPULACJI W REGIONIE ŚLĄSKIM - WSKAŹNIKI HOSPITALIZACJI Katowice 2006 SPIS TREŚCI Wstęp......1 Terminy...2-3

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/306/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr XXII/306/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. Uchwała Nr XXII/306/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-08 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu publikację: Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim wydaną przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Koszty opieki psychiatrycznej w Polsce Jerzy Gryglewicz Warszawa, 2 grudnia 2016 r. Projekty badawcze Uczelni Łazarskiego,,Depresja analiza kosztów ekonomicznych i społecznych 2014 r.,,schizofrenia analiza

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 25/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

MZ-30 Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych

MZ-30 Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, UL. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat Numer identyfikacyjny REGON MZ-30 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu. w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu. w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA GORZOWA WLKP. NA LATA 2013-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA GORZOWA WLKP. NA LATA 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr LII/593/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA JASŁA NA LATA 2013-2015 Jasło, 2013r. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 3 I. Podstawa prawna opracowania Programu... 5 II. Diagnoza sytuacji osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 84 / 2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-07 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/156/11 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Puławy na lata 2011 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Lp. Kod zakresu świadczeń kontraktowanych (nowy) Nazwa zakresu świadczeń komórka organizacyjna w której może być kontraktowany zakres swiadczeń Załączniki do zarządzenia nr 50/DSOZ/2008 Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo