P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach"

Transkrypt

1 P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-07 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia z zakresu demografii oraz statystyki medycznej i przedstawia dane za rok Źródłem informacji do opracowania tablic i wykresów były: - sprawozdania sporządzone przez zakłady opieki zdrowotnej województwa świętokrzyskiego - dane demograficzne uzyskane z Urzędu Statystycznego w Kielcach - materiały wydawnicze Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia składa podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do opracowania biuletynu. Mamy nadzieję, Ŝe obecna wersja Biuletynu Informacyjnego okaŝe się interesująca, prosimy takŝe o przekazanie nam ewentualnych uwag oraz opinii na temat zawartości i form prezentowanych informacji. Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

2 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Strona 2 ŚCMOZ w Kielcach

3 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna S P I S T A B E L DZIAŁ 1. DANE DEMOGRAFICZNE 1.1 Ludność województwa świętokrzyskiego wg grup wiekowych i płci stan na r. 1.2 Ludność wg gmin stan na r. 1.3 Ludność wg powiatów stan na r. 1.4 Ruch naturalny i migracja ludności 1.5 Ruch naturalny ludności - wskaźnik na 1000 mieszkańców DZIAŁ 2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2.1 Zgony według płci i miejsca zamieszkania 2.2 Zgony według płci i miejsca zamieszkania z podziałem na grupy wiekowe w roku Leczeni ambulatoryjnie z powodu wybranych chorób układu krąŝenia 2.4 Leczeni ambulatoryjnie z powodu wybranych chorób układu krąŝenia wg grup wiekowych 2.5 Leczeni i zgony z powodu gruźlicy 2.6 Leczeni z powodu cukrzycy 2.7 Zachorowania na choroby zakaźne 2.8 Zachorowania na choroby weneryczne 2.9 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne 2.10 Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego wg rozpoznania zasadniczego (LO) 2.11 Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego wg rozpoznania zasadniczego (LPP) 2.12 Leczeni w poradniach odwykowych wg rozpoznania zasadniczego (LO) 2.13 Leczeni w poradniach odwykowych wg rozpoznania zasadniczego (LPP) 2.14 Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane uŝywaniem substancji psychoaktywnych wg rozpoznania zasadniczego (LO) 2.15 Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane uŝywaniem substancji psychoaktywnych wg rozpoznania zasadniczego (LPP) DZIAŁ 3. ZATRUDNIENIE KADR MEDYCZNYCH 3.1 Personel medyczny zatrudniony w zakładach opieki zdrowotnej 3.2 Personel medyczny zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej 3.3 Wybrany personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach w roku Wybrany personel medyczny zatrudniony ogółem w województwie świętokrzyskim (wg sprawozdania Mz-88 za lata 2006 i 2007) 3.5 Wybrany personel medyczny zatrudniony ogółem w województwie świętokrzyskim - porównanie 2007 do 2006 roku 3.6 Wybrany personel medyczny zatrudniony w województwie świętokrzyskim w podziale na publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz gabinety prywatne (wg sprawozdania Mz-88 za rok 2007) 3.7 Wybrani lekarze specjaliści ogółem wg posiadanej specjalizacji (zgodnie ze sprawozdaniem Mz-89 za rok 2007) 3.8 Specjaliści zatrudnieni w województwie świętokrzyskim wg posiadanej specjalizacji (w osobach) z podziałem na powiaty 3.9 Specjaliści ogółem wg posiadanej specjalizacji zatrudnieni (w osobach) w województwie świętokrzyskim (zgodnie ze sprawozdaniem Mz-89 za rok 2007) 3.10 Zatrudnienie specjalistów wg posiadanej specjalizacji (w osobach) z podziałem na publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz gabinety prywatne (zgodnie ze sprawozdaniem Mz-89 za rok 2007) 3.11 Ukończone specjalizacje I i II stopnia oraz nowy tryb specjalizacji w 2007 roku 3.12 Szkolenie kadr medycznych w latach ŚCMOZ w Kielcach Strona 3

4 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia DZIAŁ 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA 4.1 Działalność zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej z podziałem na podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną w 2007 roku 4.2 Działalność zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w 2007 roku 4.3 Działalność zakładów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w mieście i na wsi w województwie świętokrzyskim w roku Specjalistyka ambulatoryjna ogółem - zatrudnienie 4.5 Specjalistyka ambulatoryjna w publicznych zakładach opieki zdrowotnej - zatrudnienie 4.6 Specjalistyka ambulatoryjna w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej - zatrudnienie 4.7 Specjalistyka ambulatoryjna w gabinetach prywatnych - zatrudnienie 4.8 Specjalistyka ambulatoryjna ogółem wskaźniki udzielonych porad 4.9 Specjalistyka ambulatoryjna ogółem Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - wskaźniki udzielonych porad 4.10 Specjalistyka ambulatoryjna ogółem Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - wskaźniki udzielonych porad 4.11 Specjalistyka ambulatoryjna ogółem Gabinety Prywatne - wskaźniki udzielonych porad 4.12 Opieka profilaktyczna nad kobietą cięŝarną w mieście i na wsi 4.13 Badania cytologiczne kobiet w województwie świętokrzyskim 4.14 Wybrane przyczyny zgłaszalności do poradni lecznictwa podstawowego dzieci i młodzieŝy w roku Wybrane przyczyny zgłaszalności do poradni lecznictwa podstawowego osób w wieku 19 lat i więcej w roku Badania profilaktyczne dzieci i młodzieŝy w poradniach lecznictwa podstawowego w mieście i na wsi w 2007 roku 4.17 Porady udzielone w poradniach lecznictwa podstawowego w mieście i na wsi dzieciom zdrowym w wieku do lat 3 DZIAŁ 5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA 5.1 Działalność szpitali (ogólnych i psychiatrycznych) 5.2 Wskaźniki działalności szpitali ogólnych 5.3 Stanowiska dializacyjne oraz liczba wykonanych dializ 5.4 Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze 5.5 Działalność oddziałów neonatologicznych i dziennych 5.6 Charakterystyka oddziałów szpitalnych szpitali ogólnych i psychiatrycznych 5.7 Funkcjonowanie oddziałów szpitali ogólnych i psychiatrycznych 5.8 Oddziały szpitalne - zatrudnienie kadry medycznej 5.9 Oddziały szpitalne - porównanie wskaźników dotyczących działalności 5.10 Oddziały szpitalne - porównanie wskaźników dotyczących zatrudnienia 5.11 Porównanie funkcjonowania oddziałów szpitalnych (szpitale ogólne i psychiatryczne) 5.12 Funkcjonowanie oddziałów szpitalnych w odniesieniu do łóŝek rzeczywistych 5.13 Funkcjonowanie oddziałów szpitalnych w odniesieniu do łóŝek etatowych 5.14 Oddziały i łóŝka w szpitalach psychiatrycznych 5.15 ŁóŜka, leczeni i osobodni w szpitalach psychiatrycznych 5.16 Wybrane wskaźniki działalności szpitali psychiatrycznych 5.17 Zatrudnienie wybranego personelu medycznego w szpitalach psychiatrycznych Strona 4 ŚCMOZ w Kielcach

5 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna DZIAŁ 6. DZIAŁALNOŚĆ INNYCH ZAKŁADÓW 6.1 Zakłady Lecznictwa Uzdrowiskowego 6.2 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 6.3 Pomoc doraźna 6.4 śłobki 6.5 Apteki i punkty apteczne Uwaga ogólna: Materiał analityczny przedstawiony w Biuletynie Informacyjnym S-07 oparty jest o dane sprawozdawcze z : - Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej - Gabinetów Prywatnych, które podpisały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia ŚCMOZ w Kielcach Strona 5

6 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia 1. DANE DEMOGRAFICZNE Tab.1.1. Ludność woj. świętokrzyskiego wg grup wiekowych i płci stan na r. [tys.] A. Liczby bezwzględne Ogółem Miasto Wieś Grupy M+K M K M+K M K M+K M K RAZEM 1 275,5 621,4 654,1 579,0 275,4 303,6 696,5 346,0 350,5 Dzieci (0-2 lat) 34,3 17,6 16,7 14,2 7,4 6,8 20,1 10,2 9,9 Dzieci (0-14 l) 193,1 98,8 94,3 77,0 39,6 37,4 116,1 59,2 56,9 Młodz.(15-19 l) 92,7 47,4 45,3 39,1 19,8 19,3 53,6 27,6 26,0 Dorośli (>14 l) 1 082,4 522,6 559,8 502,0 235,8 266,2 580,4 286,8 293,6 wiek przedprod. 248,0 126,7 121,3 99,6 50,9 48,7 148,4 75,8 72,6 wiek produkc. 805,4 422,7 382,7 382,8 194,2 188,6 422,6 228,5 194,1 wiek poprod. 222,1 72,0 150,1 96,6 30,3 66,3 125,5 41,7 83,8 wiek rozrodczy 311,1 x 311,1 146,0 x 146,0 165,1 x 165,1 B. Udział procentowy RAZEM 100,0 48,7 51,3 45,4 21,6 23,8 54,6 27,1 27,5 Dzieci (0-2 lat) 2,7 1,4 1,3 1,1 0,6 0,5 1,6 0,8 0,8 Dzieci (0-14 l) 15,1 7,7 7,4 6,0 3,1 2,9 9,1 4,6 4,5 Młodz.(15-19 l) 7,3 3,7 3,6 3,1 1,5 1,6 4,2 2,2 2,0 Dorośli (>14 l) 84,9 41,0 43,9 39,4 18,5 20,9 45,5 22,5 23,0 wiek przedprod. 19,4 9,9 9,5 7,8 4,0 3,8 11,6 5,9 5,7 wiek produkc. 63,1 33,1 30,0 30,0 15,2 14,8 33,1 17,9 15,2 wiek poprod. 17,5 5,7 11,8 7,6 2,4 5,2 9,9 3,3 6,6 wiek rozrodczy 24,4 x 24,4 11,4 x 11,4 13,0 x 13,0 Wiek: przedprodukcyjny: M K (0-17 lat) produkcyjny: M (18-64), K(18-59) poprodukcyjny: M (>=65), K(>=60) rozrodczy: K (15-49) Strona 6 ŚCMOZ w Kielcach

7 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Ludność województwa świętokrzyskiego wg grup wiekowych i płci stan na r. [udział procentowy] wiek przedprod. wiek produkc. wiek poprod. wiek rozrodczy razem męŝczyźni kobiety ŚCMOZ w Kielcach Strona 7

8 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Tab.1.2. Ludność wg gmin - stan na r. [ tys.] L.p. Gmina/Miasto/ Ogółem /Miasto-Gmina MęŜczyźni Kobiety Razem Miasto Świętokrzyskie g Baćkowice g Bałtów g Bejsce g Bieliny g BliŜyn g Bodzechów mg Bodzentyn g Bogoria g Brody mg Busko-Zdrój mg Chęciny mg Chmielnik g Czarnocin mg Ćmielów g Daleszyce g Dwikozy mg Działoszyce g Fałków g Gowarczów g Gnojno g Górno g Imielno g Iwaniska mg Jędrzejów mg Kazimierza Wielka m. Kielce g Kije g Klimontów g Kluczewsko mg Końskie mg Koprzywnica g Krasocin mg Kunów g Lipnik g Łagów g Łączna g Łoniów g Łopuszno g Łubnice mg Małogoszcz g Masłów g Michałów g Miedziana Góra g Mirzec g Mniów Wieś Strona 8 ŚCMOZ w Kielcach

9 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Tab.1.2. Ludność wg gmin - stan na r. - c.d. L. p. Gmina/Miasto/ Ogółem /Miasto-Gmina MęŜczyźni Kobiety Razem Miasto 46 g Morawica g Moskorzew g Nagłowice g Nowa Słupia g Nowy Korczyn g Obrazów g Oksa g Oleśnica g Opatowiec mg Opatów m Ostrowiec Świętokrzyski mg Osiek mg OŜarów g Pacanów g Pawłów g Piekoszów g Pierzchnica mg Pińczów mg Połaniec g Radków g Radoszyce g Raków g Rytwiany g Ruda Maleniecka g Sadowie g Samborzec m. Sandomierz g Secemin mg Sędziszów g Sitkówka-Nowiny mg Skalbmierz g SkarŜysko Kościelne m SkarŜysko-Kamienna g Słupia/Jędrzejowska/ g Słupia/Konecka/ g Smyków g Sobków g Solec-Zdrój m Starachowice mg Staszów mg Stąporków g Stopnica g Strawczyn mg Suchedniów g Szydłów g Tarłów Wieś ŚCMOZ w Kielcach Strona 9

10 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Tab.1.2. Ludność wg gmin - stan na r. - c.d. L.p. Gmina/Miasto/ Ogółem /Miasto-Gmina MęŜczyźni Kobiety Razem Miasto 92 g Tuczępy g Waśniów mg Wąchock g Wilczyce g Wiślica mg Włoszczowa g Wodzisław g Wojciechowice g Zagnańsk mg Zawichost g Złota Wieś Tab.1.3. Ludność wg powiatów stan na r. [tys.] L.p. Powiat Ogółem MęŜczyźni Kobiety Razem Miasto Wieś woj. świętokrzyskie ogółem powiaty ogółem buski jędrzejowski kazimierski kielecki konecki opatowski ostrowiecki pińczowski sandomierski skarŝyski starachowicki staszowski włoszczowski Miasto Kielce na prawach powiatu Strona 10 ŚCMOZ w Kielcach

11 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Tab.1.4. Ruch naturalny i migracja ludności Liczba ludności Urodzenia Ŝywe ogółem Zgony niemo - wlęta Przyrost Migracja naturalny (3-4) zameld. wymeld. saldo migracji OGÓŁEM miasto wieś MĘśCZYŹNI miasto wieś KOBIETY miasto wieś Tab.1.5. Ruch naturalny ludności - wskaźniki na 1000 mieszkańców Urodzenia Ŝywe Zgony Zgony niemowląt a) Przyrost naturalny Saldo migracji OGÓŁEM 9,3 10,7 5,0-1,4-2,1 miasto 8,4 9,5 5,9-1,1-5,4 wieś 10,0 11,6 4,4-1,6 0,7 MĘśCZYŹNI 9,8 12,0 5,4-2,1-2,1 miasto 9,3 10,9 6,2-1,6-6,4 wieś 10,3 12,9 4,8-2,5 1,3 KOBIETY 8,9 9,6 4,6-0,7-2,4 miasto 7,8 8,5 5,5-0,7-5,1 wieś 9,9 10,5 4,0-0,6-0,1 Polska 2007r. 10,2 9,9 6,0 0,3-0,5 a) na urodzeń Ŝywych ŚCMOZ w Kielcach Strona 11

12 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia 2. SYTUACJA ZDROWOTNA Tab.2.1. Zgony według płci i miejsca zamieszkania w roku 2007 Zgony w roku 2007 w województwie świętokrzyskim OGÓŁEM miasto wieś MĘśCZYŹNI miasto wieś KOBIETY miasto wieś Tab.2.2. Zgony według płci i miejsca zamieszkania z podziałem na grupy wiekowe w roku 2007 wyszczególnienie wiek w latach do >=85 razem MęŜczyźni miasto wieś Kobiety miasto wieś Ogółem miasto Ogółem wieś Ogółem woj Strona 12 ŚCMOZ w Kielcach

13 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Zgony w grupach wiekowych z podziałem na płeć - miasto do powyŝej 85 0 męŝczyźni kobiety Zgony w grupach wiekowych z podziałem na płeć - wieś do powyŝej 85 0 męŝczyźni kobiety ŚCMOZ w Kielcach Strona 13

14 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Tab.2.3. Leczeni ambulatoryjnie z powodu wybranych chorób układu krąŝenia Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Choroby układu krąŝenia (I00-I99) Ogółem w tym: Przewlekła choroba reumatyczna Liczby bezwzględne Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy Współczynnik na 100 tys. ludności Leczeni Leczeni po ogółem raz pierwszy 2006r , ,3 2007r , , ,4 37,8 Choroba nadciśnieniowa ,9 953,8 Choroby naczyń mózgowych ,1 134,7 Niedokrwienna choroba serca ,7 388,8 w tym: przebyty zawał serca ,8 70,3 Tab.2.4. Leczeni ambulatoryjnie z powodu wybranych chorób układu krąŝenia wg grup wiekowych Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Choroby układu krąŝenia (I00-I99) Ogółem w tym: Przewlekła choroba reumatyczna Liczby bezwzględne Grupy wiekowe lat i więcej Współczynnik na 100 tys. ludności Grupy wiekowe lat i więcej , , , , ,0 252, ,1 925,6 Choroba nadciśnieniowa , , , ,6 Choroby naczyń mózgowych Niedokrwienna choroba serca w tym: ,3 355, , , , , , ,8 przebyty zawał serca ,5 371, , ,5 Strona 14 ŚCMOZ w Kielcach

15 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Leczeni ogółem z powodu wybranych chorób układu krąŝenia w roku 2007 (liczby bezwzględne) 2/ / Przewlekła choroba reumatyczna 2/ Choroba nadciśnieniowa 1/ / / / Choroby naczyń mózgowych 4/ Niedokrwienna choroba serca Współczynnik na 100 tys. ludności (rok 2007) 2/ 9 227,9 1/ Przewlekła choroba reumatyczna 2/ Choroba nadciśnieniowa 1/ 358,4 3/ 727,1 3/ Choroby naczyń mózgowych 4/ 3 837,7 4/ Niedokrwienna choroba serca ŚCMOZ w Kielcach Strona 15

16 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Leczeni ogółem na choroby układu krąŝenia według grup wiekowych (liczby bezwzględne) lat i więcej grupy wiekowe Przewlekła choroba reumatyczna Choroba nadciśnieniowa Choroby naczyń mózgowych Niedokrwienna choroba serca Współczynnik na 100 tys. ludności według grup wiekowych Przewlekła choroba reumatyczna Choroba nadciśnieniowa lat i więcej grupy wiekowe Choroby naczyń mózgowych Niedokrwienna choroba serca Strona 16 ŚCMOZ w Kielcach

17 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Tab.2.5. Leczeni i zgony z powodu gruźlicy Liczby bezwzględne Współczynnik na 100 tys. ludności 2006r. 2007r. 2006r. 2007r. Polska 2006r. Zachorowania ogółem ,7 31,2 22,5 gruźlica płuc ,9 29,6 20,7 w tym:* ) dzieci ,5 0,0 b.d młodzieŝ ,3 7,5 b.d inne postacie gruźlicy ,7 1,6 b.d Leczeni ogółem ,1 47,0 b.d Liczba zgonów ,0 0,9 b.d *) na 100 tys. ludności w wieku odpowiednio od 0 do 14 i od 15 do 19 lat Tab.2.6. Leczeni z powodu cukrzycy A. Liczby bezwzględne Choroba zasadnicza (kod rozpoznania wg ICD-10) Liczba osób u których stwierdzono schorzenia Ogółem Leczeni w grupach wiekowych 65 lat i więcej Leczeni po raz pierwszy Ogółem (E10-E14) w tym: leczeni insuliną B. Współczynnik na 100 tys. ludności Choroba zasadnicza (kod rozpoznania wg ICD-10) Liczba osób u których stwierdzono schorzenia Ogółem Leczeni w grupach wiekowych 65 lat i więcej Leczeni po raz pierwszy 2 689,6 498, , , ,9 286,7 Ogółem (E10-E14) w tym: leczeni insuliną 775,2 203,2 628, , ,7 78,8 ŚCMOZ w Kielcach Strona 17

18 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Tab.2.7. Zachorowania na choroby zakaźne Nazwa jednostki chorobowej Liczba zachor. 2006r. 2007r. Wskaźnik Liczba na 100 tys. zachor. ludności Wskaźnik na 100 tys. ludności Wskaźnik zapadalności 2007/2006 Inne salmonellozy z wyj. zatruć 5 0,4 6 0,5 1,2 pokarmowych Czerwonka 0 0,0 0 0,0 0,0 Biegunka u dzieci do lat 2 *) , ,8 1,1 Krztusiec 34 2,7 31 2,4 0,9 Płonica , ,0 0,9 RóŜa , ,0 0,9 TęŜec 0 0,0 1 0,1 0,0 Zapal. opon mózg.-rdzeń.- ogółem , ,5 0,8 Zapal. opon mózg.-rdzeń - meningokokowe 1 0,1 6 0,5 6,0 Zapal. opon mózg-rdzeń - bakteryjne 38 3,0 40 3,1 1,1 Zapal. opon mózg-rdzeń - wirusowe 107 8,4 67 5,3 0,6 Zapal. opon mózg-rdzeń - nieokr. etiolog 10 0,8 8 0,6 0,8 Ospa wietrzna , ,0 1,0 Odra 1 0,1 0 0,0 0,0 RóŜyczka , ,6 2,7 Zapalenie mózgu - ogółem 13 1,0 8 0,6 0,6 Zapalenie mózgu (kleszczowe) 7 0,5 1 0,1 0,1 Zapalenie mózgu wirusowe nieokreślone 2 0,2 5 0,4 2,5 Zapalenie mózgu inne i nieokreślone 4 0,3 2 0,2 0,5 Wirusowe zapalenie wątroby - ogółem , ,1 0,9 Wirusowe zap. wątroby w tym HBs Ag (+) 70 5,5 65 5,1 0,9 Nagminne zapalenie przyusznic , ,9 0,4 Tasiemczyca 3 0,2 1 0,1 0,3 Świerzb , ,5 0,9 Grypa ogółem , ,0 5,5 w tym dzieci do lat , ,5 3,7 Zatrucia pokarmowe - ogółem , ,4 0,7 Zatrucia pokarmowe bakteriami salmonelozy , ,5 0,6 Zatrucia pokarmowe - botulizm 1 0,1 1 0,1 1,0 Zatrucia pokarmowe nieokreślone i inne 95 7,4 81 6,4 0,9 Zatrucia pokarmowe grzybami 3 0,2 6 0,5 2,0 Zatr. zw. chemicznymi (bez pokarm)-ogółem , ,6 0,7 Zatr. zw. chemicznymi - środki ochr. roślin 9 0,7 11 0,9 1,2 Bruceloza 0 0,0 0 0,0 0,0 RóŜyca 4 0,3 3 0,2 0,8 Mononukleoza 125 9, ,1 0,8 Toksoplazmoza 19 1,5 17 1,3 0,9 Pokąsanie przez zwierzęta pod. o wściekliznę , ,0 1,1 Aids 4 0,3 0 0,0 0,0 *) Wskaźnik liczony na dzieci do lat 2 Strona 18 ŚCMOZ w Kielcach

19 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Tab.2.8. Zachorowania na choroby weneryczne Liczby bezwzględne Współczynnik na 100 tys. ludności 2006r. 2007r. 2006r. 2007r. Kiła i rzeŝączka Ogółem ,0 1,0 z tego: kiła ,7 0,8 rzeŝączka 4 3 0,3 0,2 Tab.2.9. Zachorowania na wybrane choroby zakaźne Choroby zakaźne Liczby Współczynnik bezwzględne na 100 tys. ludności Polska 2006r. 2007r. 2006r. 2007r. 2006r. Czerwonka 0 0 0,0 0,0 0,09 Zatrucia pokarmowe ,9 33,4 b.d - Salmonellozy a) ,1 26,5 35,0 Biegunki u dzieci do lat 2 * ) ,4 168,8 b.d Płonica ,8 18,0 27,9 Świerzb ,3 68,5 29,1 Zapalenie opon mózgowych ,2 9,5 b.d Grypa ,7 419,0 644,5 Odra 1 0 0,1 0,0 0,31 Wirusowe zapalenie wątroby ,8 19,1 12,5 Nagminne zapalenie przyusznic ,3 79,9 39,5 a) zmiana w rejestracji - od 1994 roku nieŝyt Ŝołądkowo-jelitowy * ) współczynnik obliczono na dzieci w wieku do lat 2 ŚCMOZ w Kielcach Strona 19

20 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w roku 2007 (współczynnik na 100 tys. ludności) 6/ 419,0 5/ 9,5 4/ 68,5 7/ 19,1 3/ 18,0 2/ 168,8 1/ 33,4 8/ 79,9 1/ Zatrucia pokarmowe 2/ Biegunki u dzieci do lat 2 3/ Płonica 4/ Świerzb 5/ Zapalenie opon mózgowych 6/ Grypa 7/ Wirusowe zapalenie wątroby 8/ Nagminne zapalenie przyusznic Strona 20 ŚCMOZ w Kielcach

21 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Tab Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego według rozpoznania zasadniczego Leczeni ogółem Liczby bezwzględne 2007r. % do ogółu leczonych 2007r. Współczynnik na 100 tys. ludności 2007r. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi - ogółem Organiczne zaburzenia psychotyczne i niepsychotyczne (F00-F09) , , ,6 794,8 Schizofrenia (F20) ,2 590,4 Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29) ,7 144,9 Epizody afektywne (F30 i F32) ,6 255,2 Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) Inne zaburzenia nastroju /afektywne/ (F34-F39) Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatofromiczne (F40-F48) Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odŝywiania (F50) Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59) Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) ,7 375, ,8 108, , , ,6 22, ,3 10, ,8 71,5 Upośledzenie umysłowe (F70-F79) ,1 159,1 Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88,F89) 165 0,3 12,9 Całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) 61 0,1 4,8 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) ,2 86, ,4 55,2 ŚCMOZ w Kielcach Strona 21

22 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Struktura leczonych ogółem w poradniach zdrowia psychicznego w roku 2007 [%] 3/ 3,7 2/ 15,2 4/ 6,6 5/ 9,7 6/ 2,8 1/ 20,6 7/ 30,6 15/ 1,4 11/ 4,1 14/ 2,2 13/ 0,1 12/ 0,3 10/ 1,8 8/ 0,6 9/ 0,3 1/ Organiczne zaburzenia psychotyczne i niepsychotyczne (F00-F09) 2/ Schizofrenia (F20) 3/ Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29) 4/ Epizody afektywne (F30 i F32) 5/ Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) 6/ Inne zaburzenia nastroju /afektywne/ (F34-F39) 7/ Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatofromiczne (F40-F48) 8/ Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odŝywiania (F50) 9/ Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59) 10/ Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) 11/ Upośledzenie umysłowe (F70-F79) 12/ Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88,F89) 13/ Całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) 14/ Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) 15/ Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) Strona 22 ŚCMOZ w Kielcach

23 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Tab Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego według rozpoznania zasadniczego Leczeni po raz pierwszy Liczby bezwzględne 2007r. % do ogółu leczonych 2007r. Współczynnik na 100 tys. ludności 2007r. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi - ogółem Organiczne zaburzenia psychotyczne i niepsychotyczne (F00-F09) ,0 876, ,4 161,5 Schizofrenia (F20) 814 7,3 63,8 Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29) 323 2,9 25,3 Epizody afektywne (F30 i F32) 666 5,9 52,2 Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) Inne zaburzenia nastroju /afektywne/ (F34-F39) Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatofromiczne (F40-F48) Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odŝywiania (F50) Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59) Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) 982 8,8 77, ,2 19, ,3 345,0 65 0,6 5,1 40 0,4 3, ,9 25,2 Upośledzenie umysłowe (F70-F79) 339 3,0 26,6 Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88,F89) 60 0,5 4,7 Całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) 8 0,1 0,6 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) 346 3,1 27,1 Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) 510 4,6 40,0 ŚCMOZ w Kielcach Strona 23

24 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Leczeni po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego według rozpoznania zasadniczego w roku 2007 [%] 3/ 2,9 4/ 5,9 5/ 8,8 6/ 2,2 2/ 7,3 7/ 39,3 1/ 18,4 15/ 4,6 14/ 3,1 12/ 0,5 10/ 2,9 8/ 0,6 13/ 0,1 11/ 3,0 9/ 0,4 1/ Organiczne zaburzenia psychotyczne i niepsychotyczne (F00-F09) 2/ Schizofrenia (F20) 3/ Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29) 4/ Epizody afektywne (F30 i F32) 5/ Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) 6/ Inne zaburzenia nastroju /afektywne/ (F34-F39) 7/ Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatofromiczne (F40-F48) 8/ Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odŝywiania (F50) 9/ Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59) 10/ Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) 11/ Upośledzenie umysłowe (F70-F79) 12/ Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88,F89) 13/ Całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) 14/ Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) 15/ Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) Strona 24 ŚCMOZ w Kielcach

25 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Tab Leczeni w poradniach odwykowych wg rozpoznania zasadniczego Leczeni ogółem Liczby bezwzględne 2007r. % do ogółu leczonych 2007r. Współczynnik na 100 tys. ludności 2007r. OGÓŁEM ,0 586,6 Ostre zatrucie (F10.0) ,2 136,1 Zaburzenia psychiczne spowodowane uŝywaniem alkoholu UŜywanie szkodliwe (F10.1) 95 1,2 7,5 Zespół uzaleŝnienia (F10.2) ,9 404,2 Zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) Zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5) 124 1,7 9,7 3 0,05 0,2 39 0,5 3,1 Zespół amnestyczny (F10.6) 10 0,15 0,8 Inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9) 319 4,3 25,0 Współistniejące uzaleŝnienie od substancji psychoaktywnych (F11-F19) 76-6,0 WspółuzaleŜnienia ,8 ŚCMOZ w Kielcach Strona 25

26 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Tab Leczeni w poradniach odwykowych wg rozpoznania zasadniczego Leczeni po raz pierwszy Liczby bezwzględne 2007r. % do ogółu leczonych 2007r. Współczynnik na 100 tys. ludności 2007r. OGÓŁEM ,0 237,1 Ostre zatrucie (F10.0) ,9 54,4 Zaburzenia psychiczne spowodowane uŝywaniem alkoholu UŜywanie szkodliwe (F10.1) 41 1,4 3,2 Zespół uzaleŝnienia (F10.2) ,5 169,5 Zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) Zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5) 53 1,7 4,2 2 0,1 0,2 7 0,2 0,5 Zespół amnestyczny (F10.6) 2 0,1 0,2 Inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9) 63 2,1 4,9 Współistniejące uzaleŝnienie od substancji psychoaktywnych (F11-F19) 22-1,7 WspółuzaleŜnienia ,5 Strona 26 ŚCMOZ w Kielcach

27 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Tab Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane uŝywaniem substancji psychoaktywnych wg rozpoznania zasadniczego Leczeni ogółem Liczby bezwzględne 2007r. % do ogółu leczonych 2007r. Współczynnik na 100 tys. ludności 2007r. Leczeni ogółem ,0 49,9 Opiaty Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F11.0, F 11.1) 3 0,5 0,2 Zespół uzaleŝnienia i abstynencyjny (F11.2, F11.3) 10 1,6 0,8 Kanabinole Leki uspokajające i nasenne Kokaina Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F12.0, F 12.1) 61 9,6 4,8 Zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3) 60 9,5 4,7 Zaburzenia psychotyczne (F12.4, F12.5, F12.6) 2 0,3 0,2 Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F13.0, F 13.1) 50 7,8 3,9 Zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3) ,6 9,8 Zaburzenia psychotyczne (F13.4, F13.5, F13.6) 20 3,1 1,6 Inne (F13.7, F13.8, F13.9) 0 0,0 0,0 Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F14.0, F14.1) 0 0,0 0,0 Zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny (F14.2, F14.3) 5 0,8 0,4 Inne subst. pobudzające (kofeina) Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F15.0, F 15.1) 9 1,4 0,7 Zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3) 22 3,5 1,7 Zaburzenia psychotyczne (F15.4, F15.5, F15.6) 3 0,5 0,2 Substancje halucynogenne Lotne rozpuszczalniki Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F16.0, F16.1) 0 0,0 0,0 Zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3) 4 0,6 0,3 Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F18.0, F 18.1) 3 0,5 0,2 Zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3) 11 1,7 0,9 Zaburzenia psychotyczne (F18.4, F18.5, F18.6) 0 0,0 0,0 Kilka substancji lub inne substancje psychoatywne Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F19.0, F 19.1) 59 9,3 4,6 Zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3) ,9 8,5 Zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6) 8 1,2 0,6 Inne (F19.7, F19.8, F19.9) 1 0,1 0,1 UŜywanie tytoniu (F17) 73 11,5 5,7 ŚCMOZ w Kielcach Strona 27

28 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Tab Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane uŝywaniem substancji psychoaktywnych wg rozpoznania zasadniczego Leczeni po raz pierwszy Liczby bezwzględne 2007r. % do ogółu leczonych 2007r. Współczynnik na 100 tys. ludności 2007r. Leczeni ogółem ,0 13,6 Opiaty Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F11.0, F 11.1) 0 0,0 0,0 Zespół uzaleŝnienia i abstynencyjny (F11.2, F11.3) 6 3,5 0,5 Kanabinole Leki uspokajające i nasenne Kokaina Inne subst. pobudzające (kofeina) Substancje halucynogenne Lotne rozpuszczalniki Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F12.0, F 12.1) 9 5,2 0,7 Zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3) 10 5,8 0,8 Zaburzenia psychotyczne (F12.4, F12.5, F12.6) 1 0,6 0,1 Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F13.0, F 13.1) 7 4,0 0,5 Zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3) 34 19,7 2,7 Zaburzenia psychotyczne (F13.4, F13.5, F13.6) 5 2,9 0,4 Inne (F13.7, F13.8, F13.9) 0 0,0 0,0 Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F14.0, F14.1) 0 0,0 0,0 Zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny (F14.2, F14.3) 4 2,3 0,3 Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F15.0, F 15.1) 0 0,0 0,0 Zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3) 5 2,9 0,4 Zaburzenia psychotyczne (F15.4, F15.5, F15.6) 1 0,6 0,1 Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F16.0, F16.1) 0 0,0 0,0 Zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3) 2 1,2 0,1 Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F18.0, F 18.1) 0 0,0 0,0 Zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3) 5 2,9 0,4 Zaburzenia psychotyczne (F18.4, F18.5, F18.6) 0 0,0 0,0 Kilka substancji lub inne substancje psychoatywne Ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe (F19.0, F 19.1) 3 1,7 0,2 Zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3) 30 17,3 2,4 Zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6) 3 1,7 0,2 Inne (F19.7, F19.8, F19.9) 0 0,0 0,0 UŜywanie tytoniu (F17) 48 27,7 3,8 Strona 28 ŚCMOZ w Kielcach

29 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna 3. ZATRUDNIENIE KADR MEDYCZNYCH Tab.3.1. Personel medyczny zatrudniony w zakładach opieki zdrowotnej Liczby bezwzględne Współczynnik na 10 tys. ludności 2006r. 2007r. 2006r. 2007r. Polska 2006r. Lekarze ,3 20,5 20,3 Lekarze dentyści ,7 2,5 3,2 Farmaceuci a) ,5 0,3 0,4 Analitycy medyczni ,6 0,7 0,8 Rehabilitanci ,6 0,7 0,8 Pielęgniarki ,4 51,0 47,0 PołoŜne ,5 5,7 5,5 a) bez CEFARM i aptek prywatnych Tab.3.2. Personel medyczny zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej (osoby)* Ogółem 2007r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym : lekarze rodzinni lekarze pediatrzy lekarze innych specjalności Pielęgniarki PołoŜne *) łącznie z personelem zatrudnionym w placówkach oświatowo - wychowawczych ŚCMOZ w Kielcach Strona 29

30 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Tab.3.3. Wybrany personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem MIASTO KIELCE Zatrudnienie na 10 tys. ludności w mieście % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze ,9 36,1 Lekarze dentyści 109 5,3 33,5 Farmaceuci b) 10 0,5 27,8 Analitycy medyczni 29 1,4 31,2 Mgr rehabilitacji 21 1,0 29,2 Technolodzy Ŝywności i Ŝywienia 13 0,6 39,4 Psycholodzy 37 1,8 48,7 Logopedzi 8 0,4 36,4 Pielęgniarki ,8 27,5 w tym mgr pielęgniarstwa 122 5,9 43,1 PołoŜne ,1 39,8 w tym mgr połoŝnictwa 4 0,2 28,6 Felczerzy 0 0,0 0,0 Technicy dentystyczni 10 0,5 41,7 Technicy farmaceutyczni b) 19 0,9 27,5 Technicy analityki medycznej 165 8,0 42,2 Technicy elektroradiologii 82 4,0 32,2 Technicy fizjoterapii 26 1,3 10,2 Technicy elektroniki medycznej 9 0,4 56,3 Instruktorzy higieny 0 0,0 0,0 Dietetycy 18 0,9 33,3 Technicy masaŝyści 11 0,5 17,5 w tym niewidomi 4 0,2 16,0 Instruktorzy terapii zajęciowej 12 0,6 26,1 Higienistki szkolne 5 0,2 13,9 Higienistki stomatologiczne 7 0,3 16,7 Asystentki stomatologiczne 40 1,9 40,8 Opiekunki dziecięce 6 0,3 60,0 Ortoptyści 1 0,0 12,5 Ratownicy medyczni 57 2,8 33,5 OGÓŁEM ,6 30,8 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Strona 30 ŚCMOZ w Kielcach

31 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Tab.3.3. Wybrany personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) - c.d. Zatrudnienie ogółem POWIAT BUSKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim POWIAT JĘDRZEJOWSKI Zatrudnienie ogółem Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze ,6 5, ,6 3,6 Lekarze dentyści 9 1,2 2,8 14 1,6 4,3 Farmaceuci b) 2 0,3 5,6 1 0,1 2,8 Analitycy medyczni 8 1,1 8,6 8 0,9 8,6 Mgr rehabilitacji 15 2,0 20,8 0 0,0 0,0 Technolodzy Ŝywności i Ŝywienia 4 0,5 12,1 2 0,2 6,1 Psycholodzy 2 0,3 2,6 0 0,0 0,0 Logopedzi 1 0,1 4,5 1 0,1 4,5 Pielęgniarki ,0 7, ,7 3,4 w tym mgr pielęgn. 17 2,3 6,0 5 0,6 1,8 PołoŜne 30 4,1 4,1 31 3,5 4,3 w tym mgr połoŝ. 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Felczerzy 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Technicy dentystyczni 0 0,0 0,0 1 0,1 4,2 Technicy farm. b) 3 0,4 4,3 2 0,2 2,9 Technicy analityki med. 20 2,7 5,1 12 1,3 3,1 Technicy elektrorad. 17 2,3 6,7 5 0,6 2,0 Technicy fizjoterapii ,3 41,3 1 0,1 0,4 Technicy elektron.med. 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 8 1,1 17,8 1 0,1 2,2 Dietetycy 13 1,8 24,1 1 0,1 1,9 Technicy masaŝyści 38 5,2 60,3 0 0,0 0,0 w tym niewidomi 18 2,5 72,0 0 0,0 0,0 Instruktorzy terapii 2 0,3 4,3 0 0,0 0,0 zajęciowej Higienistki szkolne 2 0,3 5,6 2 0,2 5,6 Higienistki stomatolog. 0 0,0 0,0 1 0,1 2,4 ssstomatolog. Asystentki stomatolog. 3 0,4 3,1 4 0,4 4,1 Opiekunki dziecięce 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Ortoptyści 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Ratownicy medyczni 13 1,8 7,6 14 1,6 8,2 OGÓŁEM ,8 7, ,6 3,4 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych ŚCMOZ w Kielcach Strona 31

32 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Tab.3.3. Wybrany personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) - c.d. Zatrudnienie ogółem POWIAT KAZIMIERSKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze 29 8,2 1,1 Lekarze dentyści 9 2,5 2,8 Farmaceuci b) 1 0,3 2,8 Analitycy medyczni 1 0,3 1,1 Mgr rehabilitacji 0 0,0 0,0 Technolodzy Ŝywności i Ŝywienia 0 0,0 0,0 Psycholodzy 0 0,0 0,0 Logopedzi 0 0,0 0,0 Pielęgniarki 81 22,8 1,2 w tym mgr pielęgniarstwa 0 0,0 0,0 PołoŜne 8 2,3 1,1 w tym mgr połoŝnictwa 0 0,0 0,0 Felczerzy 0 0,0 0,0 Technicy dentystyczni 0 0,0 0,0 Technicy farmaceutyczni b) 0 0,0 0,0 Technicy analityki medycznej 6 1,7 1,5 Technicy elektroradiologii 5 1,4 2,0 Technicy fizjoterapii 3 0,8 1,2 Technicy elektroniki medycznej 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 0 0,0 0,0 Dietetycy 1 0,3 1,9 Technicy masaŝyści 0 0,0 0,0 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 Instruktorzy terapii zajęciowej 0 0,0 0,0 Higienistki szkolne 0 0,0 0,0 Higienistki stomatologiczne 0 0,0 0,0 Asystentki stomatologiczne 1 0,3 1,0 Opiekunki dziecięce 0 0,0 0,0 Ortoptyści 0 0,0 0,0 Ratownicy medyczni 4 1,1 2,4 OGÓŁEM ,0 1,2 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Strona 32 ŚCMOZ w Kielcach

33 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Tab.3.3. Wybrany personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) - c.d. Zatrudnienie ogółem POWIAT KIELECKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Zatrudnienie ogółem POWIAT KONECKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze ,6 8, ,8 7,0 Lekarze dentyści 23 1,2 7,1 20 2,4 6,2 Farmaceuci b) 5 0,3 13,9 2 0,2 5,6 Analitycy medyczni 3 0,2 3,2 3 0,4 3,2 Mgr rehabilitacji 2 0,1 2,8 9 1,1 12,5 Technolodzy Ŝywności i Ŝywienia 6 0,3 18,2 0 0,0 0,0 Psycholodzy 21 1,1 27,6 2 0,2 2,6 Logopedzi 0 0,0 0,0 1 0,1 4,5 Pielęgniarki ,3 12, ,6 7,5 w tym mgr pielęgn. 19 1,0 6,7 28 3,3 9,9 PołoŜne 19 1,0 2,6 36 4,3 4,9 w tym mgr połoŝ. 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Felczerzy 1 0,1 14,3 3 0,4 42,9 Technicy dentystyczni 0 0,0 0,0 1 0,1 4,2 Technicy farm. b) 9 0,5 13,0 7 0,8 10,1 Technicy analityki med. 31 1,6 7,9 7 0,8 1,8 Technicy elektrorad. 15 0,8 5,9 19 2,3 7,5 Technicy fizjoterapii 10 0,5 3,9 17 2,0 6,7 Technicy elektron. med 1 0,1 6,3 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 5 0,3 11,1 5 0,6 11,1 Dietetycy 10 0,5 18,5 3 0,4 5,6 Technicy masaŝyści 7 0,4 11,1 0 0,0 0,0 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Instruktorzy terapii 22 1,1 47,8 4 0,5 8,7 zajęciowej Higienistki szkolne 3 0,2 8,3 0 0,0 0,0 Higienistki stomatolog. 3 0,2 7,1 2 0,2 4,8 ssstomatolog. Asystentki stomatolog. 10 0,5 10,2 6 0,7 6,1 Opiekunki dziecięce 0 0,0 0,0 3 0,4 30,0 Ortoptyści 0 0,0 0,0 2 0,2 25,0 Ratownicy medyczni 3 0,2 1,8 7 0,8 4,1 OGÓŁEM ,3 10, ,4 6,9 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych ŚCMOZ w Kielcach Strona 33

34 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Tab.3.3. Wybrany personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) - c.d. Zatrudnienie ogółem POWIAT OPATOWSKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim POWIAT OSTROWIECKI Zatrudnienie ogółem Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze 58 10,3 2, ,8 8,3 Lekarze dentyści 10 1,8 3,1 22 1,9 6,8 Farmaceuci b) 3 0,5 8,3 2 0,2 5,6 Analitycy medyczni 1 0,2 1,1 12 1,0 12,9 Mgr rehabilitacji 0 0,0 0,0 6 0,5 8,3 Technolodzy Ŝywności i Ŝywienia 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Psycholodzy 0 0,0 0,0 2 0,2 2,6 Logopedzi 0 0,0 0,0 3 0,3 13,6 Pielęgniarki ,3 2, ,4 8,2 w tym mgr pielęgn. 2 0,4 0,7 22 1,9 7,8 PołoŜne 15 2,7 2,1 49 4,2 6,7 w tym mgr połoŝ. 0 0,0 0,0 4 0,3 28,6 Felczerzy 1 0,2 14,3 0 0,0 0,0 Technicy dentystyczni 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Technicy farm. b) 2 0,4 2,9 7 0,6 10,1 Technicy analityki 14 2,5 3,6 30 2,6 7,7 med. Technicy elektrorad. 12 2,1 4,7 17 1,5 6,7 Technicy fizjoterapii 1 0,2 0,4 21 1,8 8,3 Technicy elektron med 0 0,0 0,0 4 0,3 25,0 Instruktorzy higieny 0 0,0 0,0 4 0,3 8,9 Dietetycy 1 0,2 1,9 2 0,2 3,7 Technicy masaŝyści 0 0,0 0,0 2 0,2 3,2 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 1 0,1 4,0 Instruktorzy terapii 0 0,0 0,0 1 0,1 2,2 zajęciowej Higienistki szkolne 0 0,0 0,0 4 0,3 11,1 Higienistki stomatolog. 0 0,0 0,0 3 0,3 7,1 ssstomatolog. Asystentki stomatolog. 5 0,9 5,1 3 0,3 3,1 Opiekunki dziecięce 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Ortoptyści 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Ratownicy medyczni 0 0,0 0,0 11 1,0 6,5 OGÓŁEM ,3 2, ,0 7,9 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Strona 34 ŚCMOZ w Kielcach

35 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Tab.3.3. Wybrany personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) - c.d. POWIAT PIŃCZOWSKI Zatrudnienie ogółem Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim POWIAT SANDOMIERSKI Zatrudnienie ogółem Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze 49 11,7 1, ,2 6,6 Lekarze dentyści 8 1,9 2,5 26 3,2 8,0 Farmaceuci b) 1 0,2 2,8 1 0,1 2,8 Analitycy medyczni 0 0,0 0,0 3 0,4 3,2 Mgr rehabilitacji 0 0,0 0,0 6 0,7 8,3 Technolodzy Ŝywności i Ŝywienia 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Psycholodzy 0 0,0 0,0 7 0,9 9,2 Logopedzi 0 0,0 0,0 3 0,4 13,6 Pielęgniarki ,2 2, ,0 6,9 w tym mgr pielęgn. 7 1,7 2,5 13 1,6 4,6 PołoŜne 24 5,7 3,3 56 6,9 7,7 w tym mgr połoŝ. 1 0,2 7,1 1 0,1 7,1 Felczerzy 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Technicy dentystyczni 0 0,0 0,0 5 0,6 20,8 Technicy farm. b) 2 0,5 2,9 5 0,6 7,2 Technicy analityki med. 0 0,0 0,0 28 3,5 7,2 Technicy elektrorad. 6 1,4 2,4 16 2,0 6,3 Technicy fizjoterapii 8 1,9 3,1 25 3,1 9,8 Technicy elektron. med 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 0 0,0 0,0 9 1,1 20,0 Dietetycy 0 0,0 0,0 1 0,1 1,9 Technicy masaŝyści 1 0,2 1,6 0 0,0 0,0 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Instruktorzy terapii 0 0,0 0,0 4 0,5 8,7 zajęciowej Higienistki szkolne 4 1,0 11,1 2 0,2 5,6 Higienistki stomatolog. 4 1,0 9,5 0 0,0 0,0 ssstomatolog. Asystentki stomatolog. 1 0,2 1,0 14 1,7 14,3 Opiekunki dziecięce 0 0,0 0,0 1 0,1 10,0 Ortoptyści 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Ratownicy medyczni 7 1,7 4,1 13 1,6 7,6 OGÓŁEM ,7 2, ,0 7,0 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych ŚCMOZ w Kielcach Strona 35

36 Seria S-07: Statystyka Ogólna Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Tab.3.3. Wybrany personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) - c.d. Zatrudnienie ogółem POWIAT SKARśYSKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim POWIAT STARACHOWICKI Zatrudnienie ogółem Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze ,4 5, ,9 6,4 Lekarze dentyści 23 2,9 7,1 27 2,9 8,3 Farmaceuci b) 1 0,1 2,8 4 0,4 11,1 Analitycy medyczni 12 1,5 12,9 6 0,6 6,5 Mgr rehabilitacji 3 0,4 4,2 2 0,2 2,8 Technolodzy Ŝywności i Ŝywienia 2 0,3 6,1 3 0,3 9,1 Psycholodzy 2 0,3 2,6 1 0,1 1,3 Logopedzi 2 0,3 9,1 0 0,0 0,0 Pielęgniarki ,2 5, ,8 6,5 w tym mgr pielęgn. 14 1,8 4,9 19 2,0 6,7 PołoŜne 57 7,2 7,8 48 5,1 6,6 w tym mgr połoŝ. 1 0,1 7,1 0 0,0 0,0 Felczerzy 0 0,0 0,0 1 0,1 14,3 Technicy dentystyczni 0 0,0 0,0 7 0,7 29,2 Technicy farm. b) 3 0,4 4,3 1 0,1 1,4 Technicy analityki med. 33 4,2 8,4 24 2,6 6,1 Technicy elektrorad. 20 2,5 7,8 27 2,9 10,6 Technicy fizjoterapii 10 1,3 3,9 7 0,7 2,8 Technicy elektron. med 0 0,0 0,0 2 0,2 12,5 Instruktorzy higieny 5 0,6 11,1 3 0,3 6,7 Dietetycy 0 0,0 0,0 3 0,3 5,6 Technicy masaŝyści 0 0,0 0,0 1 0,1 1,6 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 1 0,1 4,0 Instruktorzy terapii 1 0,1 2,2 0 0,0 0,0 zajęciowej Higienistki szkolne 1 0,1 2,8 8 0,9 22,2 Higienistki stomatolog. 7 0,9 16,7 11 1,2 26,2 ssstomatolog. Asystentki stomatolog. 3 0,4 3,1 2 0,2 2,0 Opiekunki dziecięce 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Ortoptyści 0 0,0 0,0 5 0,5 62,5 Ratownicy medyczni 10 1,3 5,9 12 1,3 7,1 OGÓŁEM ,2 6, ,5 6,6 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Strona 36 ŚCMOZ w Kielcach

37 Biuletyn Informacyjny Ochrony Zdrowia Seria S-07: Statystyka Ogólna Tab.3.3. Wybrany personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) - c.d. POWIAT STASZOWSKI Zatrudnienie ogółem Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim POWIAT WŁOSZCZOWSKI Zatrudnienie ogółem Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze 96 13,0 3, ,1 2,7 Lekarze dentyści 17 2,3 5,2 8 1,7 2,5 Farmaceuci b) 2 0,3 5,6 1 0,2 2,8 Analitycy medyczni 7 0,9 7,5 0 0,0 0,0 Mgr rehabilitacji 4 0,5 5,6 4 0,9 5,6 Technolodzy Ŝywności i Ŝywienia 3 0,4 9,1 0 0,0 0,0 Psycholodzy 1 0,1 1,3 1 0,2 1,3 Logopedzi 3 0,4 13,6 0 0,0 0,0 Pielęgniarki ,6 4, ,4 3,6 w tym mgr pielęgn. 10 1,4 3,5 5 1,1 1,8 PołoŜne 40 5,4 5,5 25 5,3 3,4 w tym mgr połoŝ. 2 0,3 14,3 1 0,2 7,1 Felczerzy 1 0,1 14,3 0 0,0 0,0 Technicy dentystyczni 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Technicy farm. b) 5 0,7 7,2 4 0,9 5,8 Technicy analityki med. 20 2,7 5,1 1 0,2 0,3 Technicy elektrorad. 14 1,9 5,5 0 0,0 0,0 Technicy fizjoterapii 13 1,8 5,1 7 1,5 2,8 Technicy elektron. med 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 4 0,5 8,9 1 0,2 2,2 Dietetycy 0 0,0 0,0 1 0,2 1,9 Technicy masaŝyści 2 0,3 3,2 1 0,2 1,6 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 1 0,2 4,0 Instruktorzy terapii 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 zajęciowej Higienistki szkolne 3 0,4 8,3 2 0,4 5,6 Higienistki stomatolog. 2 0,3 4,8 2 0,4 4,8 ssstomatolog. Asystentki stomatolog. 1 0,1 1,0 5 1,1 5,1 Opiekunki dziecięce 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Ortoptyści 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 Ratownicy medyczni 10 1,4 5,9 9 1,9 5,3 OGÓŁEM ,3 4, ,9 3,1 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych ŚCMOZ w Kielcach Strona 37

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-08 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia

Bardziej szczegółowo

wyszukaj wg Powiat Nazwa jednostki Identyfikator Powiat buski Gminy: Powiat buski Busko-Zdrój Powiat buski Busko-Zdrój - miasto

wyszukaj wg Powiat Nazwa jednostki Identyfikator Powiat buski Gminy: Powiat buski Busko-Zdrój Powiat buski Busko-Zdrój - miasto wyszukaj wg Nazwa jednostki Identyfikator buski buski Busko-Zdrój 260101 3 buski Busko-Zdrój - miasto 260101 4 buski Busko-Zdrój - obszar wiejski 260101 5 buski Gnojno 260102 2 buski Nowy Korczyn 260103

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu publikację: Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim wydaną przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

POWIAT BUSKI. Liczba rodzin. Wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa do liczby mieszkańców. Liczba osób w rodzinach

POWIAT BUSKI. Liczba rodzin. Wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa do liczby mieszkańców. Liczba osób w rodzinach POWIAT BUSKI Liczba mieszkańców gminy dane statystyczne 1 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej UM BUSKO ZDRÓJ 32530 54 27 302 0,009 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej UG GNOJNO 4820 0 0 0 0,000 3

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu publikację: Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim wydaną przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1g do SIWZ (Załącznik 4 do Umowy) - Wykaz rzeczowo-ilościowy

Załącznik 1g do SIWZ (Załącznik 4 do Umowy) - Wykaz rzeczowo-ilościowy Załącznik 1g do SIWZ (Załącznik 4 do Umowy) - Wykaz rzeczowo-ilościowy Lp 1 Gmina Baćkowice do 10 000 1 1 0 6 6 6 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 Gmina Bałtów do 10 000 1 1 0 12 12 12 0 1 0 1 1 0 0 1 0 3 Gmina Bejsce

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES 1 Busko-Zdrój 2 Gnojno 3 Nowy Korczyn 4 Pacanów 5 Solec-Zdrój 6 Stopnica 7 Tuczępy 8 Wiślica 9 Imielno 10 Jędrzejów 11 Małogoszcz 12 Nagłowice 13 Oksa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-06 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/357/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/357/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/357/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2016-2022 Na podstawie art. 9, art. 18

Bardziej szczegółowo

Wykaz Urzędów Stanu Cywilnego w świętokrzyskim. Świętokrzyskie

Wykaz Urzędów Stanu Cywilnego w świętokrzyskim. Świętokrzyskie Świętokrzyskie Buski USC Busko-Zdrój, Busko-Zdrój 28-100 Ul.Mickiewicza 10, Tel: 413705244, Fax: 413705290 USC Gnojno, Gnojno 145 28-114, Tel: 413532038, Fax: 413532038 USC Nowy Korczyn, Nowy Korczyn 28-136

Bardziej szczegółowo

1 Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ,00 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata

1 Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ,00 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata Lista projektów zatwierdzonych Uchwałą nr 1579/16 z dnia 29 czerwca 2016r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiegodo do dofinansowania w ramach organizowanego przez Województwo Świętokrzyskie wraz z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

{flv}projekt_01_internet{/flv}

{flv}projekt_01_internet{/flv} {flv}projekt_01_internet{/flv} W dniu 31 grudnia 2015 roku została zakończona realizacja projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL

Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL Powiat buski 1. Busko-Zdrój Pomocy ul. Kościuszki 2a 28-100 Busko-Zdrój t: 41 37-84-442 f: 41 37-01-365 sekretariat@mgops.busko.pl 2. Gnojno Gnojno 145 28-114

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1579/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2016 r.

UCHWAŁA NR 1579/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2016 r. UCHWAŁA NR 1579/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2016 r. W SPRAWIE: Zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach organizowanego przez Województwo Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 737/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 23 LISTOPADA 2011 r.

UCHWAŁA NR 737/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 23 LISTOPADA 2011 r. UCHWAŁA NR 737/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 23 LISTOPADA 2011 r. W SPRAWIE: zmiany uchwały 625/11 z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3008/10 z dnia 01 grudnia

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y ŚWIĘTOKRZYSKIEGO O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o ogłoszeniu kwalifikacji wojskowej w 2016r. Na podstawie art. 32 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3106/2017r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia r.

Uchwała nr 3106/2017r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia r. Uchwała nr 3106/2017r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.10.2017r. w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Świętokrzyskiego. NA PODSTAWIE: art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTOW DOTACYJNYCH dla osób w wieku 29+ *

LISTA PROJEKTOW DOTACYJNYCH dla osób w wieku 29+ * LISTA PROJEKTOW DOTACYJNYCH dla osób w wieku 29+ * w ramach działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań do dofinansowania z zakresu opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) LISTA PODSTAWOWA (na podstawie złożonych wniosków)

Wykaz zadań do dofinansowania z zakresu opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) LISTA PODSTAWOWA (na podstawie złożonych wniosków) Wykaz zadań do dofinansowania z zakresu opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) LISTA PODSTAWOWA (na podstawie złożonych wniosków) Lp. Nr wniosku Data wpływu wniosku 1 W15/238 16.07.2015 Gmina

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Smyków

Tytuł projektu. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Smyków Umowy zawarte w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL na 2011 r. (stan na dzień 08-10-2012 r.) Podziałanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA POZIOMIE LOKALNYM (NTS 4 I NTS

WYBRANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA POZIOMIE LOKALNYM (NTS 4 I NTS Ilona Molenda-Grysa Zakład Ekonomii Politechnika Świętokrzyska w Kielcach WYBRANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA POZIOMIE LOKALNYM (NTS 4 I NTS 5) 1. Wprowadzenie W 1988 roku został

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego RAPORT

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego RAPORT Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego RAPORT z Ankiety ewaluacyjnej mającej na celu ocenę przydatności i efektywności szkoleń przeprowadzonych w roku 28 w ramach projektu systemowego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria

Tytuł projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria Umowy zawarte w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL na 2014 r. (stan na dzień 02-07-2014 r.) Podziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - projekty systemowe

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Geografii, Zakład Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Geografii, Zakład Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Artykuł ukazał się w monografii: Słabińska E., Ciosek I. (red.), Rynek pracy w województwie świętokrzyskim w ujęciu historycznym, ekonomicznym i socjologicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. Bożena Kwapisz

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. Bożena Kwapisz Bożena Kwapisz 692 371 437 Świętokrzyskie Starachowice Skarżysko Kielce Ostrowiec Św. Radom Szydłowiec Lipsko - m. Starachowice - mgm Wąchock - gm Brody - gm Mirzec - gm Pawłów - m.skarżysko - Kam - gm

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE. ŚWIĘTOKRZYSKIM-2014 rok

INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE. ŚWIĘTOKRZYSKIM-2014 rok INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM-2014 rok Kielce, 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Ubóstwo w Polsce... 4 2.1. Ubóstwo w województwie świętokrzyskim na tle innych regionów... 9

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria. Wykorzystaj szansę , ,05

Tytuł projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria. Wykorzystaj szansę , ,05 Umowy zawarte w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL na 2011 r. (stan na dzień 09.09.2011 r.) Podziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - projekty systemowe

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Baćkowice 84 a 27-552 Baćkowice 015/8686215 015/8686216

Kod pocztowy. Baćkowice 84 a 27-552 Baćkowice 015/8686215 015/8686216 Imię Nazwisko Stanowsiko Nazwa jednostki Adres Alina Sitek Kierownik Aneta Czerwonka Kierownik Maria Zioło Kierownik Małgorzata Sarnecka Kierownik Zofia Nowak Kierownik Władysława Zwolińska Kierownik Beata

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy

Tytuł projektu. Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy Umowy zawarte w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL na 2015r. (stan na dzień 14-05-2015 r.) Podziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - projekty systemowe

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA Uwagi ogólne - 15-1. Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Uwzględnia osoby,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA Załącznik nr IIb SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.3.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

MINISTE RSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTE RSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTE RSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZA 2016 ROK

INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZA 2016 ROK INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZA 2016 ROK Kielce, 2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Strona 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Ubóstwo w świętokrzyskim na

Bardziej szczegółowo

1. Bałtów Bałtów 32/ Bejsce Bejsce Bieliny ul.śeromskiego BliŜyn ul. Kościuszki 85a

1. Bałtów Bałtów 32/ Bejsce Bejsce Bieliny ul.śeromskiego BliŜyn ul. Kościuszki 85a Załącznik nr 6 c do umowy nr... z dnia... wewnętrzne pracy placówek pocztowych oraz godziny pracy w obiektach - Wydział Operacyjny Infrastruktury w Kielcach w ramach Centrum Infrastruktury Oddziału Regionalnego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Zdrowotnego dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2005. Na podstawie art. 102 ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2015 ROK

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2015 ROK OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2015 ROK Kielce, czerwiec 2016 rok Opracowanie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników Świętokrzyskiej Izby Rolniczej biorących udział w szacowaniu strat na terenie województwa świętokrzyskiego Lp. Powiat Imię i Nazwisko 1. Buski Anna Szymczyk-Tometczak 2. Jędrzejowski

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2016 ROK

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2016 ROK OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2016 ROK Kielce, czerwiec 2017 rok 1 Opracowanie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

http://sip.e-swietokrzyskie.pl

http://sip.e-swietokrzyskie.pl Indywidualny Projekt Kluczowy Województwa Świętokrzyskiego e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpracy wszystkich Jednostek

Bardziej szczegółowo

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego dla rozwoju naszego regionu (SIPWŚ) Strona 1

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego dla rozwoju naszego regionu (SIPWŚ) Strona 1 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego dla rozwoju naszego regionu (SIPWŚ) Strona 1 Indywidualny Projekt Kluczowy Województwa Świętokrzyskiego e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKA PRZEDSIEBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKA PRZEDSIEBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO rzestrzenne zróznicowanie wartości INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 5/2009, OLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 231 239 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

SIENKIEWICZA 38 25-507 KIELCE świętokrzyskie Powiat m. Kielce GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W KIELCACH

SIENKIEWICZA 38 25-507 KIELCE świętokrzyskie Powiat m. Kielce GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W KIELCACH AP EDUKACJA SIENKIEWICZA 38 25-507 KIELCE Powiat m. GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W KIELCACH 43 27-423 Bałtów Powiat ostrowiecki Wolności 4 26-010 Bodzentyn Powiat kielecki 88 29-135 Radków Powiat włoszczowski

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA RAPORT Z MONITORINGU ZA 2015 r.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA RAPORT Z MONITORINGU ZA 2015 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2016 RAPORT Z MONITORINGU ZA 2015 r. Kielce, maj 2016 r. Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

powiat buski powiat jędrzejowski

powiat buski powiat jędrzejowski Wykaz szkół gimnazjalnych, które zgłosiły swój udział w konkursach przedmiotowych. Powiat, na terenie którego znajduje się szkoła: Gmina, na terenie której znajduje się szkoła: 1 buski Busko- Zdrój Zbludowice

Bardziej szczegółowo

Analiza pn. Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim

Analiza pn. Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim Analiza pn. Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim Kielce, 2014r. Spis Treści 1. Wstęp 3 2. Ubóstwo w Polsce 4 3. Indeks ubóstwa 7 4. Zakończenie...32 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

OCENA INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO EVALUATION OF RURAL INFRASTRUCTURE IN SWIĘTOKRZYSKIE REGION

OCENA INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO EVALUATION OF RURAL INFRASTRUCTURE IN SWIĘTOKRZYSKIE REGION INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/IV/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 337 351 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi OCENA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

BADANIA WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

BADANIA WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 4/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 45 55 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Jacek Salamon BADANIA WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej NZOZ Przychodnia Rodzinna Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej NZOZ Przychodnia Rodzinna Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Wykaz Zakładów Opieki Zdrowotnej, które przystąpiły do Świętokrzyskiego Programu Szpitale i Przychodnie Przyjazne Kombatantom w województwie świętokrzyskim Placówki prowadzone przez Samorząd Województwa:

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury ul. Tarnowska 3 Nowy Korczyn

Gminny Ośrodek Kultury ul. Tarnowska 3 Nowy Korczyn Punkty bezpłatnej pomocy prawnej na terenie województwa świętokrzyskiego PUNKT SIEDZIBA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ MIASTO KIELCE BUSKI Punkt Nr 1 Punkt Nr 2 Punkt Nr 3 Punkt Nr 4 Punkt Nr 5 Punkt

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

10 5. Intensywna terapia 5. Bioetyka 6. Prawo medyczne 7. Medycyna rodzinna - SP. ZOZ Busko

10 5. Intensywna terapia 5. Bioetyka 6. Prawo medyczne 7. Medycyna rodzinna - SP. ZOZ Busko Załącznik Nr do porozumienia w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej, indywidualny praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do porozumienia

Załącznik Nr 1 do porozumienia Załącznik Nr do porozumienia w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej, indywidualny praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Możliwości tworzenia projektów edukacyjnych w ramach konkursów,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Możliwości tworzenia projektów edukacyjnych w ramach konkursów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Możliwości tworzenia projektów edukacyjnych w ramach konkursów, ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/471/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/471/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. Uchwała Nr XXVIII/471/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2014 ROK

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2014 ROK OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2014 ROK Kielce, czerwiec 2015 rok Opracowanie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Obserwatorium Integracji Społecznej 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 dla gmin wiejskich posiadających szkoły zlokalizowane wyłącznie w obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego autor: Bogdan Stępień W razie pytań lub

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI Do sytuacji demograficznej kraju odnoszą się tablice: 1.1, 1.2, 1.4, w których zamieszczono dane dotyczące:! stanu ludności Polski w latach:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Załącznik nr 1 do WPGO 2016-2022 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PLAN INWESTYCYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2016-2022 (projekt) Kielce 2016 1 Odpowiedzialny za przygotowanie Planu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Grant na start

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Grant na start REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Grant na start 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0004/17 - Grant na start. 2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

10 5. Intensywna terapia 5. Bioetyka 6. Prawo medyczne 7. Medycyna rodzinna - SP. ZOZ Busko

10 5. Intensywna terapia 5. Bioetyka 6. Prawo medyczne 7. Medycyna rodzinna - SP. ZOZ Busko Załącznik Nr do porozumienia w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej, indywidualny praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży

Bardziej szczegółowo

Powiat GMINA Nazwa Zespołu/szkoły/przedszkola Adres szkoły/placówki

Powiat GMINA Nazwa Zespołu/szkoły/przedszkola Adres szkoły/placówki Powiat GMINA Nazwa Zespołu/szkoły/przedszkola Adres szkoły/placówki buski Busko Zdrój Szkoła Podstawowa w Widuchowej Widuchowa 28-100 Busko Zdrój buski Busko Zdrój Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dużych

Bardziej szczegółowo

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające Dziennik Ustaw 46 Poz. 1386 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja Załącznik nr 1 do Wytycznych REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja 1 Postanowienia ogólne 1. Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. realizuje Projekt

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B

Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B 1. Powiat Konecki 2. Gmina Samborzec 3. Gmina Bodzechów 4. Gmina Stopnica 5. Powiat Kielecki 6. Gmina Bogoria Tytuł NOWA SZKOŁA KONECKA - Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej i Społeczno - Edukacyjnej

Bardziej szczegółowo