Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM"

Transkrypt

1 Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień

2 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna Psychiatryczna opieka ambulatoryjna w województwie podlaskim wg powiatów Psychiatryczna opieka ambulatoryjna w województwie podlaskim wg rodzajów poradni i czasu ich funkcjonowania stan na r Personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Cd Personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Cd Porady udzielane w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Działalność poradni w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej wg płci w województwie podlaskim w 2010 r Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. wg wieku Leczeni ogółem z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej wg płci w województwie podlaskim w 2010 r Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem substancji psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. wg wieku Leczeni ogółem z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r

3 II. Opieka dzienna i zespoły leczenia środowiskowego Liczba oddziałów dziennych i liczba zespołów leczenia środowiskowego w województwie podlaskim wg powiatów w 2010 r Działalność opieki dziennej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Liczba zespołów leczenia środowiskowego i personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Działalność zespołów leczenia środowiskowego w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Leczeni ogółem po raz pierwszy w zespołach leczenia środowiskowego w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r III. Psychiatryczna opieka stacjonarna Psychiatryczna opieka stacjonarna w województwie podlaskim wg powiatów Zatrudnienie w zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej w województwie podlaskim w 2010 r Zatrudnienie lekarzy i pielęgniarek na oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych w województwie podlaskim w 2010 r Zatrudnienie lekarzy, pielęgniarek i psychologów w zakładach opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych psychiatrycznych województwa podlaskiego w 2010 roku Działalność oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzaleŝnień w zakładach psychiatrycznej opieki stacjonarnej w województwie podlaskim w 2010 r Działalność oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych województwa podlaskiego w 2010 r IV. Zalecane rozwiązania organizacyjne w psychiatrycznej opiece zdrowotnej wg Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

4 WSTĘP Strategię działań mających na celu ograniczenie występowania zagroŝeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości Ŝycia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej określa Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. na lata Celami głównymi Programu są: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym; zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do Ŝycia w środowisku rodzinnym i społecznym; rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego. Istotną rolę w realizacji celów Programu spełniają konsultanci wojewódzcy w dziedzinach medycyny, którzy dokonują ustaleń odnośnie stanu dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz formułują oceny i wnioski w tym zakresie. W województwie podlaskim funkcjonują konsultanci: - w dziedzinie psychiatrii, - w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieŝy. Według oceny w wym. konsultantów, dokonanej za 2010 r., sytuacja w dziedzinie psychiatrii jest trudna. Baza szpitalna skupiona jest głównie w SPZOZ w Choroszczy, którego infrastruktura jest zaniedbana, nie powstają nowe oddziały psychiatryczne przy szpitalach ogólnych. Rozmieszczenie poradni psychiatrycznych w województwie jest nierównomierne; poradnie skupiają się w większych ośrodkach. Nie są tworzone nowe oddziały dzienne, czy zespoły leczenia środowiskowego. Znacznie ograniczona jest dostępność do lecznictwa stacjonarnego i do świadczeń ambulatoryjnych dzieci i młodzieŝy. Jedyny w województwie Oddział Psychiatrii Dziecięcej w SP ZOZ w Choroszczy nie funkcjonuje, a liczba poradni jest niewystarczająca. Brak jest zespołów opieki środowiskowej 4

5 Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie stanu psychiatrycznej opieki zdrowotnej za 2010 r. w województwie podlaskim oraz docelowych potrzeb w aspekcie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna 1. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna w województwie podlaskim wg powiatów - stan na r.: Powiaty Liczba poradni Publiczne Niepubliczne Ogółem: M. Białystok i powiat M. ŁomŜa i powiat M. Suwałki i powiat Augustowski 4-4 Bielski Grajewski Hajnowski Kolneński Moniecki Sejneński Siemiatycki Sokólski Wysokomazowiecki 1-1 Zambrowski W województwie podlaskim w 2010 r. funkcjonowało 61 poradni w tym 27 publicznych i 34 niepubliczne. Najwięcej poradni było zlokalizowanych w powiecie i mieście Białystok; stanowiły one 43% wszystkich poradni w województwie. 5

6 2. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna w województwie podlaskim wg rodzajów poradni i czasu ich funkcjonowania - stan na r. Wyszczególnienie Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Ogółem publiczne Ogółem niepubliczne Liczba poradni czynnych w tygodniu 1 dzień 2 dni 3 dni 4 dni 5-6 dni Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna W 2010 r. w województwie podlaskim 48 poradni, tj. ok. 79% wszystkich poradni psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej było czynnych 5-6 dni w tygodniu, 2 poradnie czynne były 4 dni w tygodniu, 9 poradni 3 dni w tygodniu oraz 2 poradnie 2 dni w tygodniu. 6

7 3. Personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu r.) Wyszczególnienie Lekarze psychiatrzy I st. w tym psychiatrzy II st. pielęgniarki psycholodzy specjaliści terapii uzaleŝnień instruktorzy terapii uzaleŝnień terapeuci zajęciowi pracownicy socjalni inni terapeuci Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna

8 4. Personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. cd. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę ( w tym na pełnym etacie) wg. stanu na r. Wyszczególnienie Lekarze psychiatrzy I st. w tym psychiatrzy II st. pielęgniarki psycholodzy specjaliści terapii uzaleŝnień instruktorzy terapii uzaleŝnień terapeuci zajęciowi pracownicy socjalni inni terapeuci ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat ogółem pełny etat Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna

9 5. Personel działalności podstawowej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. cd. Liczba zawartych umów cywilnoprawnych wg stanu na r. Wyszczególnienie lekarze psychiatrzy I st. w tym psychiatrzy II st. pielęgniarki psycholodzy specjaliści terapii uzaleŝnień instruktorzy terapii uzaleŝnień terapeuci zajęciowi pracownicy socjalni inni terapeuci Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna

10 W 2010 r. w województwie podlaskim w ramach umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych świadczeń udzielało: lekarzy, w tym 31 psychiatrów posiadających specjalizację I stopnia oraz 106 psychiatrów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty, - 47 pielęgniarek, - 97 psychologów, - 56 specjalistów terapii uzaleŝnień, - 13 instruktorów terapii uzaleŝnień, - 7 terapeutów zajęciowych, - 22 pracowników socjalnych, - 15 innych terapeutów. 6. Porady udzielane w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Wyszczególnienie Ogółem liczba wszystkich porad porady lekarzy w tym: porady psychologa lub innego terapeuty Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych

11 Poradnia psychologiczna Rysunek 1. Porady udzielane w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Poradnia odwykowa Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób Poradnia psychologiczna Ogółem liczba wszystkich porad W 2010 udzielono porad, w tym porad lekarskich i porad psychologa lub innego terapeuty. Najwięcej porad udzielono w poradniach zdrowia psychicznego tj. 70% oraz w poradni odwykowej tj. 21%. Pozostałe porady stanowiące 9 % wszystkich porad w 2010 roku udzielone zostały w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy, poradniach profilaktyki leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych oraz w poradniach psychologicznych. Porady lekarskie udzielone pacjentom w 2010 roku w województwie podlaskim stanowiły 67% wszystkich udzielonych porad, natomiast porady udzielone przez psychologa lub innego terapeutę stanowiły 33%. W 2010 roku 91% wszystkich porad lekarzy udzielono w poradni zdrowia psychicznego, natomiast 54% wszystkich porad psychologa lub innego terapeuty udzielono w poradni odwykowej. 11

12 7. Działalność poradni w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Wyszczególnienie Psychoterapia indywidualna Psychoterapia grupowa/rodziny liczba osób Interwencje pracownika socjalnego Wizyty w środowisku chorego (dom itp.) Porady telefoniczne Skierowania do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych Ogółem Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna Rysunek 2. Liczba porad, interwencji, wizyt i skierowań w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Porady telefoniczne Skierowania do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych Wizyty w środowisku chorego Interwencje pracownika socjalnego Liczba interwencji, porad i skierowań 12

13 W środowisku chorego w 2010 roku odbyły się 924 wizyty, udzielono porady telefoniczne, wydano skierowań do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych. Psychoterapią indywidualną objętych było osób, natomiast psychoterapią grupową osób. Pracownik socjalny w województwie podlaskim w 2010 r. interweniował 227 razy. Najwięcej porad telefonicznych udzielono w poradniach zdrowia psychicznego tj. 72% oraz w poradniach odwykowych tj. 23%. 8. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej wg płci w województwie podlaskim w 2010 r. Wyszczególnienie Leczeni ogółem w tym: męŝczyźni kobiety Leczeni w tym: po raz pierwszy męŝczyźni kobiety Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Poradnia psychologiczna

14 Rysunek 3. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. na 10 tys. ludności leczeni ogółem leczeni po raz pierwszy W 2010 r., z powodu zaburzeń psychicznych, (bez uzaleŝnień) w województwie podlaskim leczyło się osób, w tym po raz pierwszy zarejestrowanych było osoby. Najwięcej osób tj. 93% leczonych było w poradniach zdrowia psychicznego. Spośród leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi najwięcej było leczonych kobiet tj. 60% głównie w poradniach zdrowia psychicznego. Osoby leczone po raz pierwszy w 2010 roku w województwie podlaskim stanowiły 26% wszystkich osób leczonych. Wśród osób leczonych po raz pierwszy dominowały kobiety i stanowiły 60%. W 2010 r. najwięcej leczonych po raz pierwszy było w poradniach zdrowia psychicznego. W 2010 r. w województwie podlaskim na 10 tys. ludności leczonych ogółem było 307 osób, natomiast leczonych po raz pierwszy

15 9. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. wg wieku. Wyszczególnienie Leczeni ogółem w tym: leczeni ogółem w wieku lat i więcej Leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu ogółem w tym: leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat i więcej Ogółem: organiczne zaburzenia niepsychotyczne organiczne zaburzenia psychotyczne schizofrenia inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (bez afektywnych i schizofrenii) epizody afektywne depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe inne zaburzenia nastroju (afektywne)

16 zaburzenie nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odŝywiania inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych w tym: patologiczny hazard upośledzenie umysłowe całościowe zaburzenia rozwojowe pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym nieokreślone zaburzenia psychiczne

17 Rysunek 4. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleŝnień) w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej wg wieku w województwie podlaskim w 2010 r. Zaburzenia nerwicowe zw. ze stresem i somatoformiczne Schizofrenia Epizody afektywne Organiczne zaburzenia psychotyczne Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe Organiczne zaburzenia niepsychotyczne Inne zaburzenia nastroju (afektywne) Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (bez afektywnych i schizofrenii) Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie Upośledzenie umysłowe Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych Nieokreślone zaburzenia psychiczne Zespoły behawioralne zw. z zaburzeniami odżywiania Inne zespoły behawioralne zw. z zaburzeniami fizjologicznymi Całościowe zaburzenia rozwojowe Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego Patologiczny hazard Leczeni po raz pierwszy Leczeni ogółem 17

18 Wśród pacjentów pierwszorazowych dominowały zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne, które wystąpiły u osób tj. 30%. Epizody afektywne wystąpiły u osób tj. 13%, ograniczone zaburzenia psychotyczne - u 829 osób tj. 9%, schizofrenia - u 737 osób tj. 9%, depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe u 729 osób tj. 8%. Z powodu patologicznego hazardu w województwie podlaskim w 2010 roku po raz pierwszy leczono 61 osób tj. 1% wszystkich leczonych po raz pierwszy w Ŝyciu. Spośród leczonych po raz pierwszy w Ŝyciu najwięcej osób było w wieku lat i stanowiły one 50 % wszystkich leczonych pierwszorazowo. Osoby te najczęściej leczone były z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformiczne. Najwięcej osób w przedziale wiekowym 0 18 pierwszorazowo leczonych było z powodu zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym oraz z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformiczne. Osoby leczone po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat najczęściej leczone były z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i somatoformiczne, zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych, epizodów afektywnych, schizofrenii. Najczęstszą przyczyną leczenia osób w wieku 65 i więcej w 2010 r. były organiczne zaburzenia psychotyczne, organiczne zaburzenia niepsychotyczne oraz zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne. 18

19 10. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej wg płci w województwie podlaskim w 2010 r. Wyszczególnienie Leczeni ogółem w tym: męŝczyźni kobiety Leczeni w tym: po raz pierwszy męŝczyźni kobiety Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych Rysunek 5. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej wg płci w województwie podlaskim w 2010 r. na 10 tys. ludności mężczyźni kobiety leczeni ogółem leczeni po raz pierwszy W związku z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem środków psychoaktywnych w województwie podlaskim w 2010 roku leczonych było 450 osób w tym po raz pierwszy 214 osób tj. 48%. Wśród osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych uŝywaniem środków psychoaktywnych dominowali męŝczyźni, którzy stanowili 71% leczonych ogółem. Największa liczba osób leczona była w poradniach profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych tj. 348 osób. 19

20 11. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem substancji psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. wg wieku. Wyszczególnienie w tym: leczeni ogółem w wieku lat Leczeni ogółem i więcej Leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu ogółem w tym: leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat i więcej zobowiązani do leczenia Ogółem leczeni przymusowo Opiaty Kanabinole Leki uspokajając e i nasenne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół

21 Kokaina Inne substancje pobudzające, w tym kofeina Substancje halucynogenne abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne

22 Lotne rozpuszczalniki Kilka substancji lub substancje psychoaktywne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne UŜywanie tytoniu Liczba osób ogółem po raz pierwszy Współistniejące uzaleŝnienia od alkoholu (F10) WspółuzaleŜnienia

23 Rysunek 6. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem substancji psychoaktywnych w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. wg wieku. Kilka substancji lub substancje psychoaktywne Opiaty Leki uspakajające i nasenne Kanabinole Inne substancje pobudzające, w tym kofeina Lotne rozpuszczalniki Substancje halucynogenne Kokaina Używanie tytoniu Leczeni po raz pierwszy Leczeni ogółem W 2010 r. najwięcej osób tj. 293 (65%) leczyło się w województwie podlaskim z powodu kilku substancji lub substancji psychoaktywnych. Na zaburzenia psychiczne wywołane uŝywaniem opiatów chorowało 49 osób, z powodu leków uspakajających i nasennych 46 osób, z powodu uŝywania kanabinoli 35 osób. W 2010 roku najwięcej osób leczono z powodu ostrego zatrucia i uŝywania szkodliwego tj. 252 osób (56%) oraz z powodu zespołu uzaleŝnienia i zespołu abstynencyjnego 186 osób (41%). 23

24 Spośród osób leczonych po raz pierwszy w Ŝyciu z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uŝywaniem substancji psychoaktywnych najwięcej osób tj. 119 leczonych było z powodu ostrych zatruć i uŝywania szkodliwego kilku substancji lub substancji psychoaktywnych. W 2010 roku w województwie podlaskim zobowiązanych do leczenia było 27 osób natomiast leczonych przymusowo Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Wyszczególnienie Leczeni ogółem w tym: męŝczyźni kobiety Leczeni w tym: po raz pierwszy męŝczyźni kobiety Ogółem: Poradnia zdrowia psychicznego Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŝy Poradnia odwykowa Poradnia profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych

25 Rysunek 7. Leczeni w podziale na płeć ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy Mężczyźni Kobiety W związku z zaburzeniami spowodowanymi uŝywaniem alkoholu w 2010 roku leczono w województwie podlaskim osób, z tego to osoby leczone po raz pierwszy. Najliczniejszą grupę osób leczonych z powodu uzaleŝnienia od alkoholu stanowią męŝczyźni tj. 85%. MęŜczyźni leczeni po raz pierwszy stanowią 29 % leczonych ogółem. W 2010 r. najwięcej osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu leczonych było w poradniach odwykowych tj. 95%. 25

26 13. Leczeni ogółem i po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Wyszczególnienie w tym: leczeni ogółem w wieku lat Leczeni ogółem i więcej Leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu ogółem w tym: leczeni po raz pierwszy w Ŝyciu w wieku lat i więcej zobowiązani do leczenia Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem ostre zatrucie Zaburzenia psychiczne spowodowane uŝywaniem alkoholu uŝywanie szkodliwe zespół uzaleŝnienia zespól abstynencyjny bez majaczenia zespół abstynencyjny z majaczeniem Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia zespół amnestyczny inne zaburzenia psychiczne Liczba osób ogółem po raz pierwszy Współistniejące uzaleŝnienia od alkoholu (F10) WspółuzaleŜnienia

27 Rysunek 8. Zaburzenia psychiczne spowodowane uŝywaniem alkoholu u leczonych ogółem i po raz pierwszy w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Zespół uzależnienia Używanie szkodliwe Zespół abstynencyjny bez majaczenia Inne zaburzenia psychiczne Ostre zatrucie Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia Zespół abstynencyjny z majaczeniem Zespół amnestyczny Leczeni po raz pierwszy Leczeni ogółem Z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem najwięcej osób tj. 85% leczonych było z powodu zespołu uzaleŝnienia, z powodu uŝywania szkodliwego - 7%. Najwięcej leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu było w grupie wiekowej lata tj. 83% leczonych ogółem. Najliczniejszą grupę osób leczonych po raz pierwszy w Ŝyciu z powodu uŝywania alkoholu stanowiły osoby w wieku lata tj. 78%. W 2010 r. w województwie podlaskim zobowiązanych do leczenia było osób co stanowi 34% wszystkich leczonych ogółem z powodu uzaleŝnień od alkoholu. WspółuzaleŜnienia wśród leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uzaleŝnieniem od alkoholu stwierdzono u osób w tym u 666 osób po raz pierwszy. W 2010 roku stwierdzone współuzaleŝnienia stanowiły 24% wszystkich leczonych ogółem. 27

28 II. Opieka dzienna i zespoły leczenia środowiskowego 1. Liczba oddziałów dziennych i liczba zespołów leczenia środowiskowego w województwie podlaskim wg powiatów w 2010 r. Powiaty Liczba oddziałów dziennych Liczba zespołów leczenia środowiskowego Ogółem 13 6 M. Białystok i powiat 7 2 M. ŁomŜa i powiat 3 2 M. Suwałki i powiat 2 2 Augustowski - - Bielski 1 - Grajewski - - Hajnowski - - Kolneński - - Moniecki - - Sejneński - - Siemiatycki - - Sokólski - - Wysokomazowiecki - - Zambrowski - - W 2010 roku funkcjonowało 6 zespołów leczenia środowiskowego zlokalizowanych w Białymstoku, ŁomŜy i Suwałkach oraz 13 oddziałów dziennych. 28

29 2. Działalność opieki dziennej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej w województwie podlaskim w 2010 r. Opieka psychiatryczna Rodzaj ośrodka Miejsca (stan w dn. 31. XII.) Leczeni Osobodni cyklu leczenia Oddziały psychiatryczne razem ( ) dla dzieci i młodzieŝy (2701) w tym dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi (2706, 2707) Oddział dzienny terapii uzaleŝnienia od alkoholu ( ) Oddziały terapii uzaleŝnienia od środków psychoaktywnych ( ) Rysunek 9. Liczba leczonych w oddziałach dziennych w 2010 r. Oddziały dzienne terapii uzależnienia od alkoholu Oddziały dla pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi Oddziały dla dzieci i młodzieży Oddziały terapii uzależnień od środków psychoaktywnych Liczba leczonych W 2010 r. w województwie podlaskim funkcjonowały 202 miejsca opieki dziennej w jednostkach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej, w których leczono osób. Najwięcej leczonych było na oddziale dziennym terapii uzaleŝnień od alkoholu 533 osoby tj. 34%. 29

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39 Wioleta Kitowska Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10 zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi Zespół czołowy F00-F09 zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające Dziennik Ustaw 46 Poz. 1386 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1386 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały ZWW Nr 1338/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015 Poznań, listopad 2011 rok SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2012 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2009 r. Białystok, lipiec 2009 Spis treści I. Wykaz szpitali województwa podlaskiego. 3 II.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2009 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2013 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 ANALIZA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE - SZPITALNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2011 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r.

ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ANALIZA DZIAŁALNOŚCI SZPITALI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w 2010 r. Białystok, październik 2011 r. Spis treści: 1. Wykaz szpitali w województwie podlaskim...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2010 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.03.29 15:15:36 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 346 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.)

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.) Załącznik do Uchwały Nr X/146/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011 r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011-2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu nr 9/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU PSYCHIATRYCZNA OPIEKA AMBULATORYJNA W 2008 ROKU RAPORT O STANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2011 2015 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA UWAGI WSTĘPNE Dane przedstawone w rozdzale w układze terytoralnym opracowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1338 /2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2011 roku

Uchwała Nr 1338 /2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2011 roku Uchwała Nr 1338 /2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2015

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do uchwały Nr XIII/110/2011 Rady Powiatu w Puławach z dnia 28 grudnia 2011r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Puławy 2011 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE...STR.

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r. Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA GORZOWA WLKP. NA LATA 2013-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA GORZOWA WLKP. NA LATA 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr LII/593/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

MZ-30. ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok... kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-30. ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok... kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-30 ul. ST. Dubois 5A, 00-184 Warszawa Adresat ROCZNE SPRAWOZDANIE zakładu psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r.

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 7 Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

MZ-30. Sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok 2011. utworzył zakład (część III) ZESTAWIENIE ZBIORCZE

MZ-30. Sprawozdanie zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. za rok 2011. utworzył zakład (część III) ZESTAWIENIE ZBIORCZE MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-30 ul. Dubois 5A, 00 184 Warszawa Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie zakładu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 259 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 25/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-29A Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU PSYCHICZNEGO POPULACJI W REGIONIE ŚLĄSKIM - WSKAŹNIKI HOSPITALIZACJI

OCENA STANU PSYCHICZNEGO POPULACJI W REGIONIE ŚLĄSKIM - WSKAŹNIKI HOSPITALIZACJI Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Dział Analiz Chorobowości Hospitalizowanej OCENA STANU PSYCHICZNEGO POPULACJI W REGIONIE ŚLĄSKIM - WSKAŹNIKI HOSPITALIZACJI Katowice 2006 SPIS TREŚCI Wstęp......1 Terminy...2-3

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-08 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Lp. Kod zakresu świadczeń kontraktowanych (nowy) Nazwa zakresu świadczeń komórka organizacyjna w której może być kontraktowany zakres swiadczeń Załączniki do zarządzenia nr 50/DSOZ/2008 Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wtorek, 04 października 2011

Wtorek, 04 października 2011 Wtorek, 04 października 2011 Prezydent Miasta Legnicy przedkłada do konsultacji społecznych projekt Uchwały Rady Miejskiej Legnicy w sprawie uchwalenia w mieście Legnica Gminnego Programu Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 84 / 2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III)

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem sprawozdania prosimy zapoznać się z objaśnieniami na str. 6. Dział 1. Dane ogólne 1

Przed wypełnieniem sprawozdania prosimy zapoznać się z objaśnieniami na str. 6. Dział 1. Dane ogólne 1 MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ-30 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

MZ-30 Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych

MZ-30 Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą udzielającego stacjonarnych świadczeń zdrowotnych z wyłączeniem szpitali ogólnych MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, UL. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Adresat Numer identyfikacyjny REGON MZ-30 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Pabianickiego Z dnia... Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2012-2015

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Pabianickiego Z dnia... Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Pabianickiego Z dnia... Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2012-2015 Pabianice, 2012 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...3 II. Diagnoza sytuacji w zakresie zdrowia

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 DLA POWIATU RAWSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 DLA POWIATU RAWSKIEGO PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 DLA POWIATU RAWSKIEGO RAWA MAZOWIECKA, czerwiec 2011 rok 0 SPIS TREŚCI 1. Wstęp str. 2. 2. Demografia str. 4. 3. Epidemiologia str. 4. 4. Ambulatoryjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-30 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

KIELCE, MAJ 2012 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA

KIELCE, MAJ 2012 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA Załącznik do Uchwały Nr XXI/363/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. WOJEWÓDZTWO ŚWIIĘTOKRZYSKIIE REGIIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIIA PSYCHIICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIIĘTOKRZYSKIIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/306/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr XXII/306/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. Uchwała Nr XXII/306/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Baza danych województwo podlaskie

Baza danych województwo podlaskie Baza danych województwo podlaskie 1. Augustów NZOZ. Poradnia Zdrowia Psychicznego-Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia las69@op.pl Ul. Szpitalna 12a, 16-300 Augustów 87 643 28 16 Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Standardy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Załącznik nr 2 do ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 Spis treści: Wprowadzenie 1.Określenie celów programu 1.1 Określenie celów głównych 1.2 Określenie celów szczegółowych 2. Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu publikację: Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim wydaną przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo