P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach"

Transkrypt

1 P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu publikację: Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim wydaną przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Obejmuje ona zagadnienia z zakresu demografii oraz statystyki medycznej i przedstawia dane za rok Źródłem informacji do opracowania tablic i wykresów były: - sprawozdania sporządzone przez podmioty wykonujące działalność leczniczą województwa świętokrzyskiego, - dane demograficzne uzyskane z Urzędu Statystycznego w Kielcach, - materiały wydawnicze Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Wydział Centrum Zdrowia Publicznego składa podziękowanie wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania tego opracowania. Mamy nadzieję, że obecna wersja publikacji okaże się interesująca, prosimy także o przekazanie nam ewentualnych uwag i opinii na temat zawartości oraz form prezentowanych informacji. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

2 S P I S T A B E L DZIAŁ 1. DANE DEMOGRAFICZNE 1.1 Ludność województwa świętokrzyskiego według grup wiekowych i płci stan na r. 1.2 Ludność według gmin stan na r. 1.3 Ludność według powiatów stan na r. 1.4 Ruch naturalny i migracja ludności DZIAŁ 2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2.1 Zgony według płci i miejsca zamieszkania w roku Zgony według płci i miejsca zamieszkania z podziałem na grupy wiekowe w roku Leczeni ambulatoryjnie z powodu wybranych chorób układu krążenia 2.4 Leczeni ambulatoryjnie z powodu wybranych chorób układu krążenia według grup wiekowych 2.5 Leczeni i zgony z powodu gruźlicy 2.6 Leczeni z powodu cukrzycy 2.7 Zachorowania na choroby zakaźne w roku Zachorowania na choroby weneryczne 2.9 Leczeni ogółem w poradniach zdrowia psychicznego według rozpoznania zasadniczego (LO) 2.10 Leczeni po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego według rozpoznania zasadniczego (LPP) 2.11 Leczeni ogółem w poradniach odwykowych według rozpoznania zasadniczego (LO) 2.12 Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych według rozpoznania zasadniczego (LPP) 2.13 Leczeni ogółem w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych według rozpoznania zasadniczego (LO) 2.14 Leczeni po raz pierwszy w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych według rozpoznania zasadniczego (LPP) DZIAŁ 3. ZATRUDNIENIE KADR MEDYCZNYCH 3.1 Personel medyczny zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą 3.2 Personel medyczny zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej 3.3 Personel medyczny zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej w osobach z podziałem na powiaty województwa świętokrzyskiego w roku Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach w roku Personel medyczny zatrudniony ogółem w osobach w województwie świętokrzyskim (wg sprawozdania Mz-88 za lata 2012 i 2013) 3.6 Personel medyczny zatrudniony ogółem w osobach w województwie świętokrzyskim - porównanie 2013 do 2012 roku 3.7 Podmioty udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej - zatrudnienie personelu (stan na r.) 3.8 Pielęgniarki zatrudnienie w województwie świętokrzyskim wg głównego miejsca pracy 3.9 Położne zatrudnienie w województwie świętokrzyskim wg głównego miejsca pracy 3.10 Wybrani lekarze specjaliści ogółem według posiadanej specjalizacji (zgodnie ze sprawozdaniem Mz-89 za rok 2013) 3.11 Specjaliści zatrudnieni w województwie świętokrzyskim według posiadanej specjalizacji (w osobach) z podziałem na powiaty w 2013 roku 3.12 Specjaliści ogółem według posiadanej specjalizacji zatrudnieni (w osobach) w województwie świętokrzyskim (zgodnie ze sprawozdaniem Mz-89 za rok 2013) 3.13 Ukończone specjalizacje lekarzy, lekarzy dentystów oraz innego wyższego personelu medycznego w 2013 roku Strona 2 WCZP w Kielcach

3 DZIAŁ 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA 4.1 Porady udzielone w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w 2013 roku 4.2 Porady udzielone w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w mieście 4.3 Porady udzielone w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na wsi 4.4 Specjalistyczna opieka ambulatoryjna ogółem 4.5 Specjalistyczna opieka ambulatoryjna w mieście 4.6 Specjalistyczna opieka ambulatoryjna na wsi 4.7 Specjalistyczna opieka ambulatoryjna w podmiotach wykonujących działalność leczniczą będących i niebędących przedsiębiorcami 4.8 Specjalistyczna opieka ambulatoryjna praktyki lekarskie 4.9 Specjalistyczna opieka ambulatoryjna wskaźniki udzielonych porad 4.10 Specjalistyczna opieka ambulatoryjna z podziałem na powiaty 4.11 Opieka profilaktyczna nad kobietą ciężarną 4.12 Opieka profilaktyczna nad kobietą ciężarną w podziale na powiaty województwa świętokrzyskiego 4.13 Badania cytologiczne kobiet w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego w roku Wybrane przyczyny zgłaszalności do poradni lecznictwa podstawowego dzieci i młodzieży w roku Wybrane przyczyny zgłaszalności do poradni lecznictwa podstawowego dzieci i młodzieży w podziale na powiaty 4.16 Wybrane przyczyny zgłaszalności do poradni lecznictwa podstawowego osób w wieku 19 lat i więcej w roku Wybrane przyczyny zgłaszalności do poradni lecznictwa podstawowego osób w wieku 19 lat i więcej w podziale na powiaty województwa świętokrzyskiego 4.18 Badania profilaktyczne dzieci i młodzieży w poradniach lecznictwa podstawowego w 2013 roku 4.19 Porady udzielone w poradniach lecznictwa podstawowego dzieciom zdrowym w wieku do lat 3 DZIAŁ 5. STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA 5.1 Działalność szpitali (ogólnych i psychiatrycznych) 5.2 Wskaźniki działalności szpitali ogólnych 5.3 Sale i zabiegi operacyjne w szpitalach w 2013 roku 5.4 Oddziały ratunkowe / izby przyjęć w szpitalach w 2013 roku 5.5 Stanowiska dializacyjne oraz liczba wykonanych dializ 5.6 Zakłady opiekuńczo lecznicze, pielęgnacyjno opiekuńcze, hospicja 5.7 Działalność oddziałów neonatologicznych 5.8 Liczba porodów, urodzeń, cięć cesarskich w oddziałach położniczo - ginekologicznych województwa świętokrzyskiego w latach Charakterystyka oddziałów szpitalnych szpitali ogólnych i psychiatrycznych 5.10 Funkcjonowanie oddziałów szpitali ogólnych i psychiatrycznych 5.11 Oddziały szpitalne - porównanie wskaźników dotyczących działalności 5.12 Funkcjonowanie oddziałów szpitalnych w odniesieniu do łóżek rzeczywistych 5.13 Osoby hospitalizowane w szpitalach województwa świętokrzyskiego w latach DZIAŁ 6. DZIAŁALNOŚĆ INNYCH ZAKŁADÓW 6.1 Zakłady Lecznictwa Uzdrowiskowego 6.2 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 6.3 Pomoc doraźna 6.4 Apteki i punkty apteczne DZIAŁ 7. STAN OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM OPRACOWANY NA PODSTAWIE RAPORTÓW ROCZNYCH KONSULTANTÓW WOJEWÓDZKICH WCZP w Kielcach Strona 3

4 1. DANE DEMOGRAFICZNE Tab.1.1. Ludność województwa świętokrzyskiego według grup wiekowych i płci stan na r. [tys.] A. Liczby bezwzględne Grupy Ogółem Miasto Wieś M+K M K M+K M K M+K M K RAZEM 1 268,2 619,2 649,0 567,8 270,0 297,8 700,4 349,2 351,2 Dzieci (0-2 lat) 33,6 17,4 16,2 14,2 7,4 6,8 19,4 10,1 9,3 Dzieci (0-14 l) 177,4 91,1 86,3 72,3 37,3 35,0 105,1 53,8 51,3 Młodz.(15-19 l) 72,5 37,0 35,5 28,1 14,3 13,8 44,4 22,7 21,7 Dorośli (>14 l) 1 090,8 528,1 562,7 495,5 232,7 262,8 595,3 295,4 299,9 wiek przedprod. 219,2 112,5 106,7 88,8 45,7 43,1 130,4 66,8 63,6 wiek produkc. 797,9 428,0 369,9 358,8 187,5 171,3 439,1 240,5 198,6 wiek poprod. 251,1 78,7 172,4 120,2 36,8 83,4 130,9 41,9 89,0 wiek rozrodczy 296,1 x 296,1 131,0 x 131,0 165,1 x 165,1 B. Udział procentowy RAZEM 100,0 48,8 51,2 44,8 21,3 23,5 55,2 27,5 27,7 Dzieci (0-2 lat) 2,6 1,4 1,2 1,1 0,6 0,5 1,5 0,8 0,7 Dzieci (0-14 l) 14,0 7,2 6,8 5,7 2,9 2,8 8,3 4,3 4,0 Młodz.(15-19 l) 5,7 2,9 2,8 2,2 1,1 1,1 3,5 1,8 1,7 Dorośli (>14 l) 86,0 41,6 44,4 39,1 18,4 20,7 46,9 23,2 23,7 wiek przedprod. 17,3 8,9 8,4 7,0 3,6 3,4 10,3 5,3 5,0 wiek produkc. 62,9 33,7 29,2 28,3 14,8 13,5 34,6 18,9 15,7 wiek poprod. 19,8 6,2 13,6 9,5 2,9 6,6 10,3 3,3 7,0 wiek rozrodczy 23,3 x 23,3 10,3 x 10,3 13,0 x 13,0 Wiek: przedprodukcyjny: M K (0-17 lat) produkcyjny: M (18-64), K(18-59) poprodukcyjny: M (>=65), K(>=60) rozrodczy: K (15-49) Strona 4 WCZP w Kielcach

5 Ludność województwa świętokrzyskiego według grup wiekowych i płci stan na r. [udział procentowy] wiek przedprod. wiek produkc. wiek poprod. wiek rozrodczy razem mężczyźni kobiety WCZP w Kielcach Strona 5

6 Tab.1.2. Ludność według gmin - stan na r. [ tys.] L.p. Gmina/Miasto/ /Miasto-Gmina Ogółem Mężczyźni Kobiety Razem Miasto Świętokrzyskie w. Baćkowice w. Bałtów w. Bejsce w. Bieliny w. Bliżyn w. Bodzechów m-w. Bodzentyn w. Bogoria w. Brody m-w. Busko-Zdrój m-w. Chęciny m-w. Chmielnik w. Czarnocin m-w. Ćmielów m-w. Daleszyce w. Dwikozy m-w. Działoszyce w. Fałków w. Gowarczów w. Gnojno w. Górno w. Imielno w. Iwaniska m-w. Jędrzejów m-w. Kazimierza Wielka m. Kielce w. Kije w. Klimontów w. Kluczewsko m-w. Końskie m-w. Koprzywnica w. Krasocin m-w. Kunów w. Lipnik w. Łagów w. Łączna w. Łoniów w. Łopuszno w. Łubnice m-w. Małogoszcz w. Masłów w. Michałów w. Miedziana Góra w. Mirzec w. Mniów Wieś Strona 6 WCZP w Kielcach

7 Tab.1.2. Ludność według gmin - stan na r. - c.d. L.p. Gmina/Miasto/ /Miasto-Gmina Ogółem Mężczyźni Kobiety Razem Miasto 46 w. Morawica w. Moskorzew w. Nagłowice w. Nowa Słupia w. Nowy Korczyn w. Obrazów w. Oksa w. Oleśnica w. Opatowiec m-w. Opatów m. Ostrowiec Świętokrzyski m-w. Osiek m-w. Ożarów w. Pacanów w. Pawłów w. Piekoszów w. Pierzchnica m-w. Pińczów m-w. Połaniec w. Radków w. Radoszyce w. Raków w. Rytwiany w. Ruda Maleniecka w. Sadowie w. Samborzec m. Sandomierz w. Secemin m-w. Sędziszów w. Sitkówka-Nowiny m-w. Skalbmierz w. Skarżysko Kościelne m. Skarżysko-Kamienna w. Słupia/Jędrzejowska/ w. Słupia/Konecka/ w. Smyków w. Sobków w. Solec-Zdrój m. Starachowice m-w. Staszów m-w. Stąporków w Stopnica w. Strawczyn m-w. Suchedniów w. Szydłów w. Tarłów Wieś WCZP w Kielcach Strona 7

8 Tab.1.2. Ludność według gmin - stan na r. - c.d. L.p. Gmina/Miasto/ /Miasto-Gmina Ogółem Mężczyźni Kobiety Razem Miasto 92 w. Tuczępy w. Waśniów m-w. Wąchock w. Wilczyce w. Wiślica m-w. Włoszczowa w. Wodzisław w. Wojciechowice w. Zagnańsk m-w. Zawichost w. Złota Wieś Tab.1.3. Ludność według powiatów stan na r. [tys.] L.p. Powiat Ogółem Mężczyźni Kobiety Razem Miasto Wieś woj. świętokrzyskie ogółem powiaty ogółem buski jędrzejowski kazimierski kielecki konecki opatowski ostrowiecki pińczowski sandomierski skarżyski starachowicki staszowski włoszczowski Miasto Kielce na prawach powiatu Strona 8 WCZP w Kielcach

9 Tab.1.4. Ruch naturalny i migracja ludności Liczba ludności Urodzenia żywe ogółem Zgony niemo - wlęta Przyrost naturalny (3-4) zameld. Migracja wymeld. saldo migracji OGÓŁEM miasto wieś MĘŻCZYŹNI miasto wieś KOBIETY miasto wieś Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Kielcach WCZP w Kielcach Strona 9

10 2. SYTUACJA ZDROWOTNA Tab.2.1. Zgony według płci i miejsca zamieszkania w roku 2013 Zgony w roku 2013 w województwie świętokrzyskim OGÓŁEM miasto wieś MĘŻCZYŹNI miasto wieś KOBIETY miasto wieś Tab.2.2. Zgony według płci i miejsca zamieszkania z podziałem na grupy wiekowe w roku 2013 wyszczególnienie wiek w latach do >=85 razem Mężczyźni miasto wieś Kobiety miasto wieś Ogółem miasto Ogółem wieś Ogółem woj Źródło: dane Urzędu Statystycznego w Kielcach Strona 10 WCZP w Kielcach

11 Zgony w grupach wiekowych z podziałem na płeć - miasto do powyżej mężczyźni kobiety Zgony w grupach wiekowych z podziałem na płeć - wieś do powyżej 85 0 mężczyźni kobiety WCZP w Kielcach Strona 11

12 Tab.2.3. Leczeni ambulatoryjnie z powodu wybranych chorób układu krążenia Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Choroby układu krążenia (I00-I99) Ogółem Liczby bezwzględne Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy Współczynnik na 100 tys. ludności* ) Leczeni Leczeni po ogółem raz pierwszy 2012 r , , r , ,2 w tym: Przewlekła choroba reumatyczna ,4 57,8 Choroba nadciśnieniowa , ,3 Choroby naczyń mózgowych ,9 263,3 Niedokrwienna choroba serca ,3 593,5 w tym: przebyty zawał serca ,5 94,9 *) współczynnik obliczono do liczby ludności w wieku 19 lat i więcej Źródło: sprawozdanie Mz-11 Tab.2.4. Leczeni ambulatoryjnie z powodu wybranych chorób układu krążenia według grup wiekowych Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD-10) Liczby bezwzględne Grupy wiekowe lat i więcej Współczynnik na 100 tys. ludności Grupy wiekowe lat i więcej Choroby układu krążenia (I00-I99) Ogółem w tym: Przewlekła choroba reumatyczna , , , , ,5 246,7 763,0 830,8 Choroba nadciśnieniowa , , , ,7 Choroby naczyń mózgowych ,2 525, , ,7 Niedokrwienna choroba serca , , , ,9 w tym: przebyty zawał serca ,2 354, , ,8 Źródło: sprawozdanie Mz-11 Strona 12 WCZP w Kielcach

13 Leczeni ogółem z powodu wybranych chorób układu krążenia w roku 2013 (liczby bezwzględne) 2/ / / Przewlekła choroba reumatyczna 2/ Choroba nadciśnieniowa 4/ / / Choroby naczyń mózgowych 4/ Niedokrwienna choroba serca Współczynnik na 100 tys. ludności (rok 2013) 2/ ,2 1/ 418,4 1/ Przewlekła choroba reumatyczna 2/ Choroba nadciśnieniowa 4/ 4 918,3 3/ 1 534,9 3/ Choroby naczyń mózgowych 4/ Niedokrwienna choroba serca WCZP w Kielcach Strona 13

14 Leczeni ogółem na choroby układu krążenia według grup wiekowych (liczby bezwzględne) Przewlekła choroba reumatyczna Choroba nadciśnieniowa Choroby naczyń mózgowych lat i więcej grupy wiekowe Niedokrwienna choroba serca Współczynnik na 100 tys. ludności według grup wiekowych Przewlekła choroba reumatyczna Choroba nadciśnieniowa 5000 Choroby naczyń mózgowych lat i więcej grupy wiekowe Niedokrwienna choroba serca Strona 14 WCZP w Kielcach

15 Tab.2.5. Leczeni i zgony z powodu gruźlicy Liczby bezwzględne Współczynnik na 100 tys. ludności 2013 r r. Zachorowania ogółem ,1 gruźlica płuc ,9 w tym: gruźlica pozapłucna 16 1,3 Liczba zgonów 5 0,4 Źródło: sprawozdanie Mz-13 Tab.2.6. Leczeni z powodu cukrzycy A. Liczby bezwzględne Choroba zasadnicza (kod rozpoznania wg ICD-10) Ogółem Leczeni w grupach wiekowych lat i więcej Leczeni po raz pierwszy Liczba osób u których stwierdzono schorzenia Ogółem (E10-E14) w tym: leczeni insuliną B. Współczynnik na 100 tys. ludności Choroba zasadnicza (kod rozpoznania wg ICD-10) Ogółem Leczeni w grupach wiekowych lat i więcej Leczeni po raz pierwszy Liczba osób u których stwierdzono schorzenia 4 612,0 499, , , ,1 535,0 Ogółem (E10-E14) w tym: leczeni insuliną 1 454,3 233,7 905, , ,3 156,9 Źródło: sprawozdanie Mz-11 WCZP w Kielcach Strona 15

16 Tab.2.7. Zachorowania na choroby zakaźne w roku 2013 Nazwa jednostki chorobowej Liczba zachorowań wg definicji przypadków Wskaźnik na 100 tys. ludności Salmonellozy ,6 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe ,4 Wirusowe zakażenia jelitowe - ogółem ,8 Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 *) ,7 Biegunka u dzieci do lat 2 *) ,0 Krztusiec 32 2,5 Płonica (szkarlatyna) ,0 Róża 113 8,9 Lamblioza 32 2,5 Choroba meningokokowa inwazyjna 9 0,7 Borelioza z Lyme ,9 Ospa wietrzna ,1 Różyczka ,2 Kleszczowe zapalenie mózgu 1 0,08 Inne wirusowe zapalenie mózgu 2 0,2 Wirusowe zapalanie opon mózgowych 18 1,4 Wirusowe zapalenie wątroby - ogółem ,2 Nagminne zapalenie przyusznic 63 5,0 Styczność i narażenia na wściekliznę ,9 Nowo wykryte zakażenia HIV 15 1,2 *) Wskaźnik liczony na dzieci do lat 2 Źródło: sprawozdanie Mz-56 Tab.2.8. Zachorowania na choroby weneryczne Liczby bezwzględne Współczynnik na 100 tys. ludności 2012 r r r r. Kiła i rzeżączka Ogółem ,9 0,9 z tego: kiła 7 6 0,5 0,5 rzeżączka 5 5 0,4 0,4 Źródło: sprawozdanie Mz-14 Strona 16 WCZP w Kielcach

17 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w roku 2013 (liczby bezwzględne) 4/ / 18 6/ 814 7/ 113 8/ 205 9/ 63 3/ / / / 189 1/ / 32 1/ Salmonellozy 2/ Biegunki u dzieci do lat 2 3/ Płonica 4/ Ospa wietrzna 5/ Wirusowe zapalenie opon mózgowych 6/ Różyczka 7/ Róża 8/ Wirusowe zapalenie wątroby 9/ Nagminne zapalenie przyusznic 10/ Wirusowe zakażenia jelitowe 11/ Borelioza z Lyme 12/ Lamblioza WCZP w Kielcach Strona 17

18 Tab.2.9. Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego według rozpoznania zasadniczego w 2013 roku Leczeni ogółem Liczby bezwzględne % do ogółu leczonych Leczeni z zaburzeniami psychicznymi - ogółem* ) ,0 Organiczne zaburzenia psychotyczne i niepsychotyczne (F00-F09) ,5 Schizofrenia (F20) ,7 Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29) 731 1,6 Epizody afektywne (F30 i F32) ,7 Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) Inne zaburzenia nastroju /afektywne/ (F34-F39) Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50) Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59) Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) , , , , , ,5 w tym patologiczny hazard 96 0,2 Upośledzenie umysłowe (F70-F79) ,2 Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89) 81 0,2 Całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) 404 0,9 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) ,2 Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) 555 1,2 * ) łącznie z leczonymi w poradniach psychologicznych Źródło: sprawozdanie Mz-15 Strona 18 WCZP w Kielcach

19 Struktura leczonych ogółem w poradniach zdrowia psychicznego w roku 2013 [%] 3/ 1,6 4/ 7,7 5/ 10,0 6/ 1,7 2/ 13,7 7/ 30,9 1/ 19,5 15/ 1,2 10/ 2,5 8/ 0,3 14/ 3,2 12/ 0,2 13/ 0,9 11/ 5,2 9/ 0,3 1/ Organiczne zaburzenia psychotyczne i niepsychotyczne (F00-F09) 2/ Schizofrenia (F20) 3/ Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29) 4/ Epizody afektywne (F30 i F32) 5/ Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) 6/ Inne zaburzenia nastroju /afektywne/ (F34-F39) 7/ Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) 8/ Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50) 9/ Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59) 10/ Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) 11/ Upośledzenie umysłowe (F70-F79) 12/ Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88,F89) 13/ Całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) 14/ Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) 15/ Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) WCZP w Kielcach Strona 19

20 Tab Leczeni w poradniach zdrowia psychicznego według rozpoznania zasadniczego w 2013 roku Leczeni po raz pierwszy Liczby bezwzględne % do ogółu leczonych Leczeni z zaburzeniami psychicznymi ) ,0 - ogółem* Organiczne zaburzenia psychotyczne i niepsychotyczne (F00-F09) ,8 Schizofrenia (F20) 563 5,2 Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29) 106 1,0 Epizody afektywne (F30 i F32) 955 8,9 Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) Inne zaburzenia nastroju /afektywne/ (F34-F39) Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50) Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59) Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) 934 8, , ,8 52 0,5 26 0, ,9 w tym patologiczny hazard 46 0,4 Upośledzenie umysłowe (F70-F79) 369 3,4 Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89) 16 0,1 Całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) 48 0,4 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) 359 3,3 Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) 367 3,4 * ) łącznie z leczonymi w poradniach psychologicznych Źródło: sprawozdanie Mz-15 Strona 20 WCZP w Kielcach

21 Leczeni po raz pierwszy w poradniach zdrowia psychicznego według rozpoznania zasadniczego w roku 2013 [%] 4/ 8,9 5/ 8,7 6/ 1,7 3/ 1,0 2/ 5,2 7/ 36,8 1/ 20,8 15/ 3,4 14/ 3,3 11/ 3,4 8/ 0,5 13/ 0,4 12/ 0,1 10/ 2,9 9/ 0,2 1/ Organiczne zaburzenia psychotyczne i niepsychotyczne (F00-F09) 2/ Schizofrenia (F20) 3/ Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29) 4/ Epizody afektywne (F30 i F32) 5/ Depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) 6/ Inne zaburzenia nastroju /afektywne/ (F34-F39) 7/ Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48) 8/ Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50) 9/ Inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59) 10/ Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) 11/ Upośledzenie umysłowe (F70-F79) 12/ Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88,F89) 13/ Całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) 14/ Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) 15/ Nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) WCZP w Kielcach Strona 21

22 Tab Leczeni w poradniach odwykowych według rozpoznania zasadniczego w 2013 roku Leczeni ogółem Liczby bezwzględne % do ogółu leczonych OGÓŁEM ,0 Ostre zatrucie (F10.0) ,6 Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu Używanie szkodliwe (F10.1) 135 2,0 Zespół uzależnienia (F10.2) ,0 Zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) Zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5) 53 0,8 26 0,4 27 0,4 Zespół amnestyczny (F10.6) 3 0,04 Inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9) 125 1,8 Współistniejące uzależnienie od substancji psychoaktywnych (F11-F19) Współuzależnienia Źródło: sprawozdanie Mz-15 Strona 22 WCZP w Kielcach

23 Tab Leczeni w poradniach odwykowych według rozpoznania zasadniczego w 2013 roku Leczeni po raz pierwszy Liczby bezwzględne % do ogółu leczonych OGÓŁEM ,0 Ostre zatrucie (F10.0) ,2 Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu Używanie szkodliwe (F10.1) 58 2,2 Zespół uzależnienia (F10.2) ,4 Zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) Zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) Zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5) 30 1,1 2 0,1 5 0,2 Zespół amnestyczny (F10.6) - - Inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9) 22 0,8 Współistniejące uzależnienie od substancji psychoaktywnych (F11-F19) 28 - Współuzależnienia Źródło: sprawozdanie Mz-15 WCZP w Kielcach Strona 23

24 Tab Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych według rozpoznania zasadniczego w 2013 roku Leczeni ogółem Liczby bezwzględne % do ogółu leczonych Leczeni ogółem ,0 Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F11.1) 4 0,6 Opiaty Zespół uzależnienia i abstynencyjny (F11.2, F11.3) 28 3,9 Inne (F11.7, F11.8, F11.9) 1 0,1 Kanabinole Leki uspokajające i nasenne Inne subst. pobudzające (w tym kofeina) Substancje halucynogenne Lotne rozpuszczalniki Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F12.1) 31 4,3 Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3) 52 7,2 Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F13.1) ,7 Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3) ,3 Inne (F13.7, F13.8, F13.9) 6 0,8 Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F15.1) 7 1,0 Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3) 13 1,8 Zaburzenia psychotyczne (F15.4, F15.5, F15.6) 2 0,3 Inne (F15.7, F15.8, F15.9) 2 0,3 Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3) 4 0,6 Zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6) 0 0,0 Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F18.1) 1 0,1 Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3) 4 0,6 Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1) ,3 Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3) ,6 Zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6) 2 0,3 Używanie tytoniu (F17) 4 0,6 Źródło: sprawozdanie Mz-15 Strona 24 WCZP w Kielcach

25 Tab Leczeni w poradniach odwykowych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych według rozpoznania zasadniczego w 2013 roku Leczeni po raz pierwszy Liczby bezwzględne % do ogółu leczonych Leczeni ogółem ,0 Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F11.0, F11.1) 0 0,0 Opiaty Zespół uzależnienia i abstynencyjny (F11.2, F11.3) 4 1,5 Inne (F11.7, F11.8, F11.9) 0 0,0 Kanabinole Leki uspokajające i nasenne Inne subst. pobudzające (w tym kofeina) Substancje halucynogenne Lotne rozpuszczalniki Kilka substancji lub inne substancje psychoaktywne Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F12.0, F12.1) 12 4,5 Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F12.2, F12.3) 16 6,1 Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F13.0, F13.1) 71 26,9 Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F13.2, F13.3) 46 17,4 Inne (F13.7, F13.8, F13.9) 3 1,1 Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F15.0, F15.1) 1 0,4 Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F15.2, F15.3) 4 1,5 Zaburzenia psychotyczne (F15.4, F15.5, F15.6) 0 0,0 Inne (F15.7, F15.8, F15.9) 0 0,0 Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F16.2, F16.3) 1 0,4 Zaburzenia psychotyczne (F16.4, F16.5, F16.6) 0 0,0 Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F18.0, F18.1) 1 0,4 Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F18.2, F18.3) 1 0,4 Ostre zatrucie i używanie szkodliwe (F19.0, F19.1) 59 22,3 Zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny (F19.2, F19.3) 44 16,7 Zaburzenia psychotyczne (F19.4, F19.5, F19.6) 0 0,0 Używanie tytoniu (F17) 1 0,4 Źródło: sprawozdanie Mz-15 WCZP w Kielcach Strona 25

26 3. ZATRUDNIENIE KADR MEDYCZNYCH Tab.3.1. Personel medyczny zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Liczby bezwzględne Współczynnik na 10 tys. ludności 2012 r r r r. Polska 2012 r. Lekarze ,6 21,7 21,5 Lekarze dentyści ,5 3,5 3,2 Farmaceuci a) ,4 0,4 0,5 Diagności laboratoryjni ,2 2,3 1,8 Fizjoterapeuci ,1 7,2 5,4 Pielęgniarki ,2 54,5 51,9 Położne ,8 5,9 6,2 Ratownicy medyczni ,6 4,0 3,0 a) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 Tab.3.2. Personel medyczny zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej (osoby) Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym lekarze rodzinni lekarze pediatrzy lekarze innych specjalności Pielęgniarki ogółem w tym środowiskowe rodzinne środowiskowe nauczania i wychowania opieki długoterminowej Położne w tym: środowiskowe Źródło: sprawozdanie Mz-11 Strona 26 WCZP w Kielcach

27 Tab.3.3. Personel medyczny zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej w osobach z podziałem na powiaty województwa świętokrzyskiego w 2013 roku Miasto Kielce Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym : lekarze rodzinni lekarze pediatrzy lekarze innych specjalności Pielęgniarki Położne Źródło: sprawozdanie Mz-11 Powiat Buski Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym : lekarze rodzinni 10 1 lekarze pediatrzy 16 4 lekarze innych specjalności 27 8 Pielęgniarki Położne 4 3 Źródło: sprawozdanie Mz-11 WCZP w Kielcach Strona 27

28 Tab.3.3. Personel medyczny zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej w osobach z podziałem na powiaty województwa świętokrzyskiego w 2013 roku Powiat Jędrzejowski Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym : lekarze rodzinni 18 9 lekarze pediatrzy 13 7 lekarze innych specjalności Pielęgniarki Położne 12 7 Źródło: sprawozdanie Mz-11 Powiat Kazimierski Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym : lekarze rodzinni 13 4 lekarze pediatrzy 3 1 lekarze innych specjalności 6 4 Pielęgniarki 31 2 Położne 4 0 Źródło: sprawozdanie Mz-11 Strona 28 WCZP w Kielcach

29 Tab.3.3. Personel medyczny zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej w osobach z podziałem na powiaty województwa świętokrzyskiego w 2013 roku Powiat Kielecki Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym : lekarze rodzinni 26 9 lekarze pediatrzy lekarze innych specjalności Pielęgniarki Położne 14 0 Źródło: sprawozdanie Mz-11 Powiat Konecki Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym : lekarze rodzinni 8 2 lekarze pediatrzy 16 9 lekarze innych specjalności Pielęgniarki 86 0 Położne 7 0 Źródło: sprawozdanie Mz-11 WCZP w Kielcach Strona 29

30 Tab.3.3. Personel medyczny zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej w osobach z podziałem na powiaty województwa świętokrzyskiego w 2013 roku Powiat Opatowski Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem 36 9 w tym : lekarze rodzinni 18 3 lekarze pediatrzy 6 2 lekarze innych specjalności 12 4 Pielęgniarki 57 2 Położne 3 0 Źródło: sprawozdanie Mz-11 Powiat Ostrowiecki Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym : lekarze rodzinni 14 5 lekarze pediatrzy lekarze innych specjalności Pielęgniarki Położne 13 2 Źródło: sprawozdanie Mz-11 Strona 30 WCZP w Kielcach

31 Tab.3.3. Personel medyczny zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej w osobach z podziałem na powiaty województwa świętokrzyskiego w 2013 roku Powiat Pińczowski Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym : lekarze rodzinni 11 3 lekarze pediatrzy 7 6 lekarze innych specjalności 13 7 Pielęgniarki 44 5 Położne 6 5 Źródło: sprawozdanie Mz-11 Powiat Sandomierski Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym : lekarze rodzinni 32 6 lekarze pediatrzy 15 7 lekarze innych specjalności 8 1 Pielęgniarki 93 5 Położne 11 3 Źródło: sprawozdanie Mz-11 WCZP w Kielcach Strona 31

32 Tab.3.3. Personel medyczny zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej w osobach z podziałem na powiaty województwa świętokrzyskiego w 2013 roku Powiat Skarżyski Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym : lekarze rodzinni 16 2 lekarze pediatrzy 13 9 lekarze innych specjalności Pielęgniarki 86 4 Położne 11 3 Źródło: sprawozdanie Mz-11 Powiat Starachowicki Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym : lekarze rodzinni lekarze pediatrzy 14 6 lekarze innych specjalności Pielęgniarki Położne 6 2 Źródło: sprawozdanie Mz-11 Strona 32 WCZP w Kielcach

33 Tab.3.3. Personel medyczny zatrudniony w podstawowej opiece zdrowotnej w osobach z podziałem na powiaty województwa świętokrzyskiego w 2013 roku Powiat Staszowski Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym : lekarze rodzinni 23 8 lekarze pediatrzy 12 5 lekarze innych specjalności Pielęgniarki 92 0 Położne 9 0 Źródło: sprawozdanie Mz-11 Powiat Włoszczowski Ogółem 2013 r. w tym na umowie cywilnoprawnej Lekarze razem w tym : lekarze rodzinni 9 3 lekarze pediatrzy 10 5 lekarze innych specjalności 15 6 Pielęgniarki 57 9 Położne 6 2 Źródło: sprawozdanie Mz-11 WCZP w Kielcach Strona 33

34 Tab.3.4. Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem MIASTO KIELCE Zatrudnienie na 10 tys. ludności w mieście % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze ,1 37,1 Lekarze dentyści 175 8,8 39,1 Farmaceuci b) 10 0,5 20,8 Diagności laboratoryjni 153 7,7 51,5 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem ,8 25,8 Pracownicy z wyższym wykształceniem 7, ,6 zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych 72,9 Dietetycy z wyższym wykształceniem 22 1,1 61,1 Psycholodzy 29 1,5 29,3 Logopedzi 9 0,5 30,0 Pielęgniarki ,6 28,5 w tym mgr pielęgniarstwa ,1 43,0 Położne ,3 43,5 w tym mgr położnictwa 69 3,5 57,0 Technicy dentystyczni 9 0,5 37,5 Technicy farmaceutyczni b) 24 1,2 24,0 Technicy analityki medycznej 172 8,6 45,5 Technicy elektroradiologii 99 4,9 36,0 Technicy fizjoterapii 15 0,8 8,3 Technicy elektroniki medycznej 3 0,2 75,0 Instruktorzy higieny 3 0,2 15,0 Dietetycy 7 0,4 16,7 Technicy masażyści 17 0,8 21,8 w tym niewidomi 6 0,3 31,6 Terapeuci zajęciowi 2 0,1 7,7 Higienistki szkolne 6 0,3 26,1 Higienistki stomatologiczne 11 0,6 22,0 Asystentki stomatologiczne 94 4,7 49,2 Ratownicy medyczni 132 6,6 26,1 w tym mgr ratownictwa medycznego 4 0,2 30,8 Inni 47 2,4 32,6 OGÓŁEM ,3 32,6 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 Strona 34 WCZP w Kielcach

35 Tab.3.4. Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem POWIAT BUSKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze ,2 5,7 Lekarze dentyści 23 3,1 5,1 Farmaceuci b) 3 0,4 6,3 Diagności laboratoryjni 15 2,0 5,0 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem ,5 30,2 Pracownicy z wyższym wykształceniem zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych 10 1,4 4,8 Dietetycy z wyższym wykształceniem 4 0,5 11,1 Psycholodzy 2 0,3 2,0 Logopedzi 0 0,0 0,0 Pielęgniarki ,6 7,3 w tym mgr pielęgniarstwa 60 8,2 6,1 Położne 30 4,1 4,0 w tym mgr położnictwa 7 1,0 5,8 Technicy dentystyczni 0 0,0 0,0 Technicy farmaceutyczni b) 2 0,3 2,0 Technicy analityki medycznej 18 2,4 4,8 Technicy elektroradiologii 14 1,9 5,1 Technicy fizjoterapii 76 10,3 42,0 Technicy elektroniki medycznej 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 4 0,5 20,0 Dietetycy 19 2,6 45,2 Technicy masażyści 46 6,3 59,0 w tym niewidomi 10 1,4 52,6 Terapeuci zajęciowi 2 0,3 7,7 Higienistki szkolne 1 0,1 4,3 Higienistki stomatologiczne 1 0,1 2,0 Asystentki stomatologiczne 10 1,4 5,2 Ratownicy medyczni 34 4,6 6,7 w tym mgr ratownictwa medycznego 1 0,1 7,7 Inni 4 0,5 2,8 OGÓŁEM ,5 8,6 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 WCZP w Kielcach Strona 35

36 Tab.3.4. Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem POWIAT JĘDRZEJOWSKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze 88 10,0 3,2 Lekarze dentyści 21 2,4 4,7 Farmaceuci b) 14 1,6 29,2 Diagności laboratoryjni 14 1,6 4,7 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 16 1,8 1,7 Pracownicy z wyższym wykształceniem zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych 3 0,3 1,4 Dietetycy z wyższym wykształceniem 0 0,0 0,0 Psycholodzy 1 0,1 1,0 Logopedzi 2 0,2 6,7 Pielęgniarki ,6 3,6 w tym mgr pielęgniarstwa 31 3,5 3,2 Położne 27 3,1 3,6 w tym mgr położnictwa 3 0,3 2,5 Technicy dentystyczni 3 0,3 12,5 Technicy farmaceutyczni b) 32 3,6 32,0 Technicy analityki medycznej 20 2,3 5,3 Technicy elektroradiologii 6 0,7 2,2 Technicy fizjoterapii 2 0,2 1,1 Technicy elektroniki medycznej 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 0 0,0 0,0 Dietetycy 1 0,1 2,4 Technicy masażyści 1 0,1 1,3 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 Terapeuci zajęciowi 0 0,0 0,0 Higienistki szkolne 1 0,1 4,3 Higienistki stomatologiczne 2 0,2 4,0 Asystentki stomatologiczne 8 0,9 4,2 Ratownicy medyczni 37 4,2 7,3 w tym mgr ratownictwa medycznego 0 0,0 0,0 Inni 0 0,0 0,0 OGÓŁEM ,6 3,8 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 Strona 36 WCZP w Kielcach

37 Tab.3.4. Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem POWIAT KAZIMIERSKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze 28 8,0 1,0 Lekarze dentyści 10 2,9 2,2 Farmaceuci b) 2 0,6 4,2 Diagności laboratoryjni 1 0,3 0,3 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 7 2,0 0,8 Pracownicy z wyższym wykształceniem zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych 1 0,3 0,5 Dietetycy z wyższym wykształceniem 0 0,0 0,0 Psycholodzy 0 0,0 0,0 Logopedzi 0 0,0 0,0 Pielęgniarki 84 24,0 1,2 w tym mgr pielęgniarstwa 6 1,7 0,6 Położne 5 1,4 0,7 w tym mgr położnictwa 0 0,0 0,0 Technicy dentystyczni 0 0,0 0,0 Technicy farmaceutyczni b) 0 0,0 0,0 Technicy analityki medycznej 6 1,7 1,6 Technicy elektroradiologii 5 1,4 1,8 Technicy fizjoterapii 3 0,9 1,7 Technicy elektroniki medycznej 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 0 0,0 0,0 Dietetycy 0 0,0 0,0 Technicy masażyści 0 0,0 0,0 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 Terapeuci zajęciowi 1 0,3 3,8 Higienistki szkolne 0 0,0 0,0 Higienistki stomatologiczne 0 0,0 0,0 Asystentki stomatologiczne 4 1,1 2,1 Ratownicy medyczni 22 6,3 4,3 w tym mgr ratownictwa medycznego 0 0,0 0,0 Inni 1 0,3 0,7 OGÓŁEM ,5 1,2 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 WCZP w Kielcach Strona 37

38 Tab.3.4. Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem POWIAT KIELECKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze ,4 8,6 Lekarze dentyści 27 1,3 6,0 Farmaceuci b) 4 0,2 8,3 Diagności laboratoryjni 18 0,9 6,1 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 74 3,6 8,1 Pracownicy z wyższym wykształceniem zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych 7 0,3 3,4 Dietetycy z wyższym wykształceniem 3 0,1 8,3 Psycholodzy 29 1,4 29,3 Logopedzi 1 0,05 3,3 Pielęgniarki ,4 11,2 w tym mgr pielęgniarstwa 107 5,1 10,9 Położne 19 0,9 2,5 w tym mgr położnictwa 2 0,1 1,7 Technicy dentystyczni 1 0,05 4,2 Technicy farmaceutyczni b) 10 0,5 10,0 Technicy analityki medycznej 26 1,2 6,9 Technicy elektroradiologii 16 0,8 5,8 Technicy fizjoterapii 6 0,3 3,3 Technicy elektroniki medycznej 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 0 0,0 0,0 Dietetycy 6 0,3 14,3 Technicy masażyści 4 0,2 5,1 w tym niewidomi 1 0,05 5,3 Terapeuci zajęciowi 11 0,5 42,3 Higienistki szkolne 0 0,0 0,0 Higienistki stomatologiczne 1 0,05 2,0 Asystentki stomatologiczne 19 0,9 9,9 Ratownicy medyczni 8 0,4 1,6 w tym mgr ratownictwa medycznego 1 0,05 7,7 Inni 20 1,0 13,9 OGÓŁEM ,8 9,1 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 Strona 38 WCZP w Kielcach

39 Tab.3.4. Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem POWIAT KONECKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze ,5 7,4 Lekarze dentyści 21 2,5 4,7 Farmaceuci b) 3 0,4 6,2 Diagności laboratoryjni 7 0,8 2,4 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 68 8,2 7,4 Pracownicy z wyższym wykształceniem zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych 7 0,8 3,4 Dietetycy z wyższym wykształceniem 0 0,0 0,0 Psycholodzy 4 0,5 4,0 Logopedzi 3 0,4 10,0 Pielęgniarki ,3 7,3 w tym mgr pielęgniarstwa 60 7,2 6,1 Położne 38 4,6 5,1 w tym mgr położnictwa 2 0,2 1,6 Technicy dentystyczni 1 0,1 4,2 Technicy farmaceutyczni b) 4 0,5 4,0 Technicy analityki medycznej 9 1,1 2,4 Technicy elektroradiologii 19 2,3 6,9 Technicy fizjoterapii 10 1,2 5,5 Technicy elektroniki medycznej 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 1 0,1 5,0 Dietetycy 3 0,4 7,1 Technicy masażyści 2 0,2 2,6 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 Terapeuci zajęciowi 2 0,2 7,7 Higienistki szkolne 0 0,0 0,0 Higienistki stomatologiczne 2 0,2 4,0 Asystentki stomatologiczne 6 0,7 3,1 Ratownicy medyczni 24 2,9 4,7 w tym mgr ratownictwa medycznego 1 0,1 7,7 Inni 10 1,2 6,9 OGÓŁEM ,0 6,5 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 WCZP w Kielcach Strona 39

40 Tab.3.4. Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem POWIAT OPATOWSKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze 44 8,1 1,6 Lekarze dentyści 10 1,8 2,2 Farmaceuci b) 1 0,2 2,1 Diagności laboratoryjni 3 0,5 1,0 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 10 1,8 1,1 Pracownicy z wyższym wykształceniem zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych 1 0,2 0,5 Dietetycy z wyższym wykształceniem 0 0,0 0,0 Psycholodzy 0 0,0 0,0 Logopedzi 0 0,0 0,0 Pielęgniarki ,9 2,3 w tym mgr pielęgniarstwa 8 1,5 0,8 Położne 16 2,9 2,1 w tym mgr położnictwa 0 0,0 0,0 Technicy dentystyczni 0 0,0 0,0 Technicy farmaceutyczni b) 2 0,4 2,0 Technicy analityki medycznej 11 2,0 2,9 Technicy elektroradiologii 7 1,3 2,5 Technicy fizjoterapii 2 0,4 1,1 Technicy elektroniki medycznej 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 0 0,0 0,0 Dietetycy 1 0,2 2,4 Technicy masażyści 1 0,2 1,3 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 Terapeuci zajęciowi 0 0,0 0,0 Higienistki szkolne 1 0,2 4,3 Higienistki stomatologiczne 0 0,0 0,0 Asystentki stomatologiczne 7 1,3 3,7 Ratownicy medyczni 22 4,0 4,3 w tym mgr ratownictwa medycznego 1 0,2 7,7 Inni 1 0,2 0,7 OGÓŁEM ,5 2,1 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 Strona 40 WCZP w Kielcach

41 Tab.3.4. Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem POWIAT OSTROWIECKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze ,7 8,6 Lekarze dentyści 28 2,4 6,3 Farmaceuci b) 3 0,3 6,3 Diagności laboratoryjni 29 2,5 9,8 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 39 3,4 4,3 Pracownicy z wyższym wykształceniem zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych 4 0,3 1,9 Dietetycy z wyższym wykształceniem 0 0,0 0,0 Psycholodzy 8 0,7 8,1 Logopedzi 2 0,2 6,7 Pielęgniarki ,9 8,3 w tym mgr pielęgniarstwa 67 5,9 6,8 Położne 51 4,5 6,8 w tym mgr położnictwa 10 0,9 8,3 Technicy dentystyczni 1 0,1 4,2 Technicy farmaceutyczni b) 7 0,6 7,0 Technicy analityki medycznej 33 2,9 8,7 Technicy elektroradiologii 24 2,1 8,7 Technicy fizjoterapii 16 1,4 8,8 Technicy elektroniki medycznej 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 2 0,2 10,0 Dietetycy 1 0,1 2,4 Technicy masażyści 0 0,0 0,0 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 Terapeuci zajęciowi 1 0,1 3,8 Higienistki szkolne 3 0,3 13,0 Higienistki stomatologiczne 4 0,3 8,0 Asystentki stomatologiczne 5 0,4 2,6 Ratownicy medyczni 48 4,2 9,5 w tym mgr ratownictwa medycznego 2 0,2 15,4 Inni 3 0,3 2,1 OGÓŁEM ,9 7,7 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 WCZP w Kielcach Strona 41

42 Tab.3.4. Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem POWIAT PIŃCZOWSKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze 51 12,6 1,8 Lekarze dentyści 11 2,7 2,4 Farmaceuci b) 1 0,2 2,1 Diagności laboratoryjni 0 0,0 0,0 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 12 2,9 1,3 Pracownicy z wyższym wykształceniem zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych 0 0,0 0,0 Dietetycy z wyższym wykształceniem 0 0,0 0,0 Psycholodzy 4 1,0 4,0 Logopedzi 0 0,0 0,0 Pielęgniarki ,8 2,6 w tym mgr pielęgniarstwa 22 5,4 2,2 Położne 21 5,2 2,8 w tym mgr położnictwa 1 0,2 0,8 Technicy dentystyczni 0 0,0 0,0 Technicy farmaceutyczni b) 2 0,5 2,0 Technicy analityki medycznej 0 0,0 0,0 Technicy elektroradiologii 6 1,5 2,2 Technicy fizjoterapii 8 2,0 4,4 Technicy elektroniki medycznej 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 0 0,0 0,0 Dietetycy 0 0,0 0,0 Technicy masażyści 1 0,2 1,3 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 Terapeuci zajęciowi 0 0,0 0,0 Higienistki szkolne 4 1,0 17,4 Higienistki stomatologiczne 2 0,5 4,0 Asystentki stomatologiczne 2 0,5 1,0 Ratownicy medyczni 19 4,7 3,7 w tym mgr ratownictwa medycznego 0 0,0 0,0 Inni 1 0,2 0,7 OGÓŁEM ,5 2,2 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 Strona 42 WCZP w Kielcach

43 Tab.3.4. Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem POWIAT SANDOMIERSKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze ,4 6,5 Lekarze dentyści 26 3,2 5,8 Farmaceuci b) 1 0,1 2,1 Diagności laboratoryjni 16 2,0 5,4 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 56 7,0 6,1 Pracownicy z wyższym wykształceniem zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych 5 0,6 2,4 Dietetycy z wyższym wykształceniem 3 0,4 8,3 Psycholodzy 10 1,2 10,1 Logopedzi 6 0,7 20,0 Pielęgniarki ,8 6,7 w tym mgr pielęgniarstwa 50 6,2 5,1 Położne 50 6,2 6,7 w tym mgr położnictwa 8 1,0 6,6 Technicy dentystyczni 4 0,5 16,7 Technicy farmaceutyczni b) 4 0,5 4,0 Technicy analityki medycznej 25 3,1 6,6 Technicy elektroradiologii 15 1,9 5,5 Technicy fizjoterapii 14 1,7 7,7 Technicy elektroniki medycznej 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 5 0,6 25,0 Dietetycy 1 0,1 2,4 Technicy masażyści 0 0,0 0,0 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 Terapeuci zajęciowi 3 0,4 11,5 Higienistki szkolne 1 0,1 4,3 Higienistki stomatologiczne 4 0,5 8,0 Asystentki stomatologiczne 12 1,5 6,3 Ratownicy medyczni 32 4,0 6,3 w tym mgr ratownictwa medycznego 1 0,1 7,7 Inni 7 0,9 4,9 OGÓŁEM ,6 6,5 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 WCZP w Kielcach Strona 43

44 Tab.3.4. Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem POWIAT SKARŻYSKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze ,1 4,6 Lekarze dentyści 24 3,1 5,4 Farmaceuci b) 1 0,1 2,1 Diagności laboratoryjni 19 2,4 6,4 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 30 3,8 3,3 Pracownicy z wyższym wykształceniem zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych 1 0,1 0,5 Dietetycy z wyższym wykształceniem 2 0,3 5,6 Psycholodzy 3 0,4 3,0 Logopedzi 2 0,3 6,7 Pielęgniarki ,7 5,2 w tym mgr pielęgniarstwa 37 4,7 3,8 Położne 57 7,3 7,6 w tym mgr położnictwa 9 1,1 7,4 Technicy dentystyczni 0 0,0 0,0 Technicy farmaceutyczni b) 4 0,5 4,0 Technicy analityki medycznej 18 2,3 4,8 Technicy elektroradiologii 16 2,0 5,8 Technicy fizjoterapii 7 0,9 3,9 Technicy elektroniki medycznej 1 0,1 25,0 Instruktorzy higieny 2 0,3 10,0 Dietetycy 2 0,3 4,8 Technicy masażyści 0 0,0 0,0 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 Terapeuci zajęciowi 3 0,4 11,5 Higienistki szkolne 0 0,0 0,0 Higienistki stomatologiczne 4 0,5 8,0 Asystentki stomatologiczne 8 1,0 4,2 Ratownicy medyczni 31 4,0 6,1 w tym mgr ratownictwa medycznego 1 0,1 7,7 Inni 13 1,7 9,0 OGÓŁEM ,6 5,0 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 Strona 44 WCZP w Kielcach

45 Tab.3.4. Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem POWIAT STARACHOWICKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze ,1 7,2 Lekarze dentyści 41 4,4 9,1 Farmaceuci b) 3 0,3 6,2 Diagności laboratoryjni 10 1,1 3,4 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 36 3,9 3,9 Pracownicy z wyższym wykształceniem zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych 12 1,3 5,8 Dietetycy z wyższym wykształceniem 0 0,0 0,0 Psycholodzy 5 0,5 5,0 Logopedzi 2 0,2 6,7 Pielęgniarki ,6 7,5 w tym mgr pielęgniarstwa 60 6,4 6,1 Położne 45 4,8 6,0 w tym mgr położnictwa 1 0,1 0,8 Technicy dentystyczni 5 0,5 20,8 Technicy farmaceutyczni b) 3 0,3 3,0 Technicy analityki medycznej 21 2,3 5,6 Technicy elektroradiologii 25 2,7 9,1 Technicy fizjoterapii 9 1,0 5,0 Technicy elektroniki medycznej 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 3 0,3 15,0 Dietetycy 1 0,1 2,4 Technicy masażyści 4 0,4 5,1 w tym niewidomi 1 0,1 5,3 Terapeuci zajęciowi 0 0,0 0,0 Higienistki szkolne 5 0,5 21,7 Higienistki stomatologiczne 14 1,5 28,0 Asystentki stomatologiczne 6 0,6 3,1 Ratownicy medyczni 34 3,6 6,7 w tym mgr ratownictwa medycznego 0 0,0 0,0 Inni 13 1,4 9,0 OGÓŁEM ,6 7,0 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 WCZP w Kielcach Strona 45

46 Tab.3.4. Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem POWIAT STASZOWSKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze ,8 4,0 Lekarze dentyści 19 2,6 4,2 Farmaceuci b) 1 0,1 2,1 Diagności laboratoryjni 11 1,5 3,7 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 41 5,6 4,5 Pracownicy z wyższym wykształceniem zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych 0 0,0 0,0 Dietetycy z wyższym wykształceniem 2 0,3 5,6 Psycholodzy 3 0,4 3,0 Logopedzi 3 0,4 10,0 Pielęgniarki ,8 5,0 w tym mgr pielęgniarstwa 36 4,9 3,7 Położne 41 5,6 5,5 w tym mgr położnictwa 6 0,8 5,0 Technicy dentystyczni 0 0,0 0,0 Technicy farmaceutyczni b) 2 0,3 2,0 Technicy analityki medycznej 18 2,4 4,8 Technicy elektroradiologii 15 2,0 5,4 Technicy fizjoterapii 7 1,0 3,9 Technicy elektroniki medycznej 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 0 0,0 0,0 Dietetycy 0 0,0 0,0 Technicy masażyści 0 0,0 0,0 w tym niewidomi 0 0,0 0,0 Terapeuci zajęciowi 0 0,0 0,0 Higienistki szkolne 0 0,0 0,0 Higienistki stomatologiczne 2 0,3 4,0 Asystentki stomatologiczne 7 1,0 3,7 Ratownicy medyczni 42 5,7 8,3 w tym mgr ratownictwa medycznego 0 0,0 0,0 Inni 23 3,1 16,0 OGÓŁEM ,9 4,7 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 Strona 46 WCZP w Kielcach

47 Tab.3.4. Personel medyczny zatrudniony w poszczególnych powiatach a) (w osobach) Zatrudnienie ogółem POWIAT WŁOSZCZOWSKI Zatrudnienie na 10 tys. ludności w powiecie % zatrudnienia w województwie świętokrzyskim Lekarze 72 15,5 2,6 Lekarze dentyści 12 2,6 2,7 Farmaceuci b) 1 0,2 2,1 Diagności laboratoryjni 1 0,2 0,3 Fizjoterapeuci z wyższym wykształceniem 14 3,0 1,5 Pracownicy z wyższym wykształceniem zatrudnieni w pracowniach diagnostycznych 5 1,1 2,4 Dietetycy z wyższym wykształceniem 0 0,0 0,0 Psycholodzy 1 0,2 1,0 Logopedzi 0 0,0 0,0 Pielęgniarki ,2 3,3 w tym mgr pielęgniarstwa 14 3,0 1,4 Położne 24 5,2 3,2 w tym mgr położnictwa 3 0,6 2,5 Technicy dentystyczni 0 0,0 0,0 Technicy farmaceutyczni b) 4 0,9 4,0 Technicy analityki medycznej 1 0,2 0,3 Technicy elektroradiologii 8 1,7 2,9 Technicy fizjoterapii 6 1,3 3,3 Technicy elektroniki medycznej 0 0,0 0,0 Instruktorzy higieny 0 0,0 0,0 Dietetycy 0 0,0 0,0 Technicy masażyści 2 0,4 2,6 w tym niewidomi 1 0,2 5,3 Terapeuci zajęciowi 1 0,2 3,8 Higienistki szkolne 1 0,2 4,3 Higienistki stomatologiczne 3 0,6 6,0 Asystentki stomatologiczne 3 0,6 1,6 Ratownicy medyczni 21 4,5 4,1 w tym mgr ratownictwa medycznego 1 0,2 7,7 Inni 1 0,2 0,7 OGÓŁEM ,3 2,8 a) personel medyczny bez placówek pomocy społecznej b) bez CEFARM i aptek prywatnych Źródło: sprawozdanie Mz-88 WCZP w Kielcach Strona 47

48 Zatrudnienie lekarzy ogółem w poszczególnych powiatach województwa świętokrzyskiego w roku / 156 3/ 28 2/ 88 4/ 237 5/ / / 44 7/ 237 8/ 51 9/ / 72 12/ / / 197 1/ buski / jędrzejowski / kazimierski / kielecki / konecki / opatowski / ostrowiecki / pińczowski / sandomierski / skarżyski / starachowicki / staszowski / włoszczowski / Miasto Kielce na prawach powiatu Strona 48 WCZP w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu publikację: Sytuacja zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim wydaną przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-08 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja. Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-07 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL

Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL Powiat buski 1. Busko-Zdrój Pomocy ul. Kościuszki 2a 28-100 Busko-Zdrój t: 41 37-84-442 f: 41 37-01-365 sekretariat@mgops.busko.pl 2. Gnojno Gnojno 145 28-114

Bardziej szczegółowo

wyszukaj wg Powiat Nazwa jednostki Identyfikator Powiat buski Gminy: Powiat buski Busko-Zdrój Powiat buski Busko-Zdrój - miasto

wyszukaj wg Powiat Nazwa jednostki Identyfikator Powiat buski Gminy: Powiat buski Busko-Zdrój Powiat buski Busko-Zdrój - miasto wyszukaj wg Nazwa jednostki Identyfikator buski buski Busko-Zdrój 260101 3 buski Busko-Zdrój - miasto 260101 4 buski Busko-Zdrój - obszar wiejski 260101 5 buski Gnojno 260102 2 buski Nowy Korczyn 260103

Bardziej szczegółowo

POWIAT BUSKI. Liczba rodzin. Wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa do liczby mieszkańców. Liczba osób w rodzinach

POWIAT BUSKI. Liczba rodzin. Wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa do liczby mieszkańców. Liczba osób w rodzinach POWIAT BUSKI Liczba mieszkańców gminy dane statystyczne 1 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej UM BUSKO ZDRÓJ 32530 54 27 302 0,009 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej UG GNOJNO 4820 0 0 0 0,000 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1g do SIWZ (Załącznik 4 do Umowy) - Wykaz rzeczowo-ilościowy

Załącznik 1g do SIWZ (Załącznik 4 do Umowy) - Wykaz rzeczowo-ilościowy Załącznik 1g do SIWZ (Załącznik 4 do Umowy) - Wykaz rzeczowo-ilościowy Lp 1 Gmina Baćkowice do 10 000 1 1 0 6 6 6 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 Gmina Bałtów do 10 000 1 1 0 12 12 12 0 1 0 1 1 0 0 1 0 3 Gmina Bejsce

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach

P R Z E D M O W A. Dyrekcja Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach P R Z E D M O W A Przekazujemy Państwu kolejną edycję Biuletynu Informacyjnego Statystyka Ogólna seria S-06 wydanego przez Świętokrzyskie Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach. Obejmuje on zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.12.2014 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES 1 Busko-Zdrój 2 Gnojno 3 Nowy Korczyn 4 Pacanów 5 Solec-Zdrój 6 Stopnica 7 Tuczępy 8 Wiślica 9 Imielno 10 Jędrzejów 11 Małogoszcz 12 Nagłowice 13 Oksa

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/357/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/357/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/357/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2016-2022 Na podstawie art. 9, art. 18

Bardziej szczegółowo

Wykaz Urzędów Stanu Cywilnego w świętokrzyskim. Świętokrzyskie

Wykaz Urzędów Stanu Cywilnego w świętokrzyskim. Świętokrzyskie Świętokrzyskie Buski USC Busko-Zdrój, Busko-Zdrój 28-100 Ul.Mickiewicza 10, Tel: 413705244, Fax: 413705290 USC Gnojno, Gnojno 145 28-114, Tel: 413532038, Fax: 413532038 USC Nowy Korczyn, Nowy Korczyn 28-136

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

{flv}projekt_01_internet{/flv}

{flv}projekt_01_internet{/flv} {flv}projekt_01_internet{/flv} W dniu 31 grudnia 2015 roku została zakończona realizacja projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

1 Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ,00 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata

1 Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ,00 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata Lista projektów zatwierdzonych Uchwałą nr 1579/16 z dnia 29 czerwca 2016r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiegodo do dofinansowania w ramach organizowanego przez Województwo Świętokrzyskie wraz z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1579/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2016 r.

UCHWAŁA NR 1579/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2016 r. UCHWAŁA NR 1579/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2016 r. W SPRAWIE: Zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach organizowanego przez Województwo Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y ŚWIĘTOKRZYSKIEGO O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o ogłoszeniu kwalifikacji wojskowej w 2016r. Na podstawie art. 32 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 737/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 23 LISTOPADA 2011 r.

UCHWAŁA NR 737/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 23 LISTOPADA 2011 r. UCHWAŁA NR 737/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 23 LISTOPADA 2011 r. W SPRAWIE: zmiany uchwały 625/11 z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3008/10 z dnia 01 grudnia

Bardziej szczegółowo

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

MZ-88. Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3106/2017r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia r.

Uchwała nr 3106/2017r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia r. Uchwała nr 3106/2017r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.10.2017r. w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Świętokrzyskiego. NA PODSTAWIE: art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTOW DOTACYJNYCH dla osób w wieku 29+ *

LISTA PROJEKTOW DOTACYJNYCH dla osób w wieku 29+ * LISTA PROJEKTOW DOTACYJNYCH dla osób w wieku 29+ * w ramach działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego

Proszę przekazać do dnia 29 stycznia 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-29 Sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSW za rok 2015 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 dla gmin wiejskich posiadających szkoły zlokalizowane wyłącznie w obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego autor: Bogdan Stępień W razie pytań lub

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań do dofinansowania z zakresu opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) LISTA PODSTAWOWA (na podstawie złożonych wniosków)

Wykaz zadań do dofinansowania z zakresu opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) LISTA PODSTAWOWA (na podstawie złożonych wniosków) Wykaz zadań do dofinansowania z zakresu opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) LISTA PODSTAWOWA (na podstawie złożonych wniosków) Lp. Nr wniosku Data wpływu wniosku 1 W15/238 16.07.2015 Gmina

Bardziej szczegółowo

10 5. Intensywna terapia 5. Bioetyka 6. Prawo medyczne 7. Medycyna rodzinna - SP. ZOZ Busko

10 5. Intensywna terapia 5. Bioetyka 6. Prawo medyczne 7. Medycyna rodzinna - SP. ZOZ Busko Załącznik Nr do porozumienia w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej, indywidualny praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA POZIOMIE LOKALNYM (NTS 4 I NTS

WYBRANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA POZIOMIE LOKALNYM (NTS 4 I NTS Ilona Molenda-Grysa Zakład Ekonomii Politechnika Świętokrzyska w Kielcach WYBRANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA POZIOMIE LOKALNYM (NTS 4 I NTS 5) 1. Wprowadzenie W 1988 roku został

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

dotyczące: i punktów krwiodawstwa.

dotyczące: i punktów krwiodawstwa. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Informacja sygnalna Nr 15 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH RZYSTOSOWANYCH DLA OTRZEB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Lp. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Busko-Zdrój (gm.) buski 1 Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego RAPORT

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego RAPORT Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego RAPORT z Ankiety ewaluacyjnej mającej na celu ocenę przydatności i efektywności szkoleń przeprowadzonych w roku 28 w ramach projektu systemowego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Geografii, Zakład Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Geografii, Zakład Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Artykuł ukazał się w monografii: Słabińska E., Ciosek I. (red.), Rynek pracy w województwie świętokrzyskim w ujęciu historycznym, ekonomicznym i socjologicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria. Wykorzystaj szansę , ,05

Tytuł projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria. Wykorzystaj szansę , ,05 Umowy zawarte w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL na 2011 r. (stan na dzień 09.09.2011 r.) Podziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - projekty systemowe

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria

Tytuł projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria Umowy zawarte w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL na 2014 r. (stan na dzień 02-07-2014 r.) Podziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - projekty systemowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014)

leczenia środowiskowego/ domowego Przekazać do dnia 2015.02.15 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2014) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-19 Sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA LECZENI Z POWODU ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH, UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA UWAGI WSTĘPNE Dane przedstawone w rozdzale w układze terytoralnym opracowane

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE. ŚWIĘTOKRZYSKIM-2014 rok

INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE. ŚWIĘTOKRZYSKIM-2014 rok INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM-2014 rok Kielce, 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Ubóstwo w Polsce... 4 2.1. Ubóstwo w województwie świętokrzyskim na tle innych regionów... 9

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok

INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA INFORMATOR STATYSTYCZNY ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2013 rok Urząd Statystyczny w Szczecinie Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Zdrowotnego dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2005. Na podstawie art. 102 ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2016 ROK

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2016 ROK OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2016 ROK Kielce, czerwiec 2017 rok 1 Opracowanie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2015 ROK

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2015 ROK OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2015 ROK Kielce, czerwiec 2016 rok Opracowanie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania Dziennik Ustaw 35 Poz. 1386 Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały ZWW Nr 1338/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO na lata 2011-2015 Poznań, listopad 2011 rok SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZDROWIA I OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.11.2013 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2003 ROKU

ANALIZA I OCENA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2003 ROKU ANALIZA I OCENA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2003 ROKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce tel. 344-49-76, fax 368-08-25 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZA 2016 ROK

INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZA 2016 ROK INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZA 2016 ROK Kielce, 2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Strona 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Ubóstwo w świętokrzyskim na

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok

I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2011 rok ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ NADZORU I KSZTAŁCENIA W OCHRONIE ZDROWIA I N F O R M A T O R S T A T Y S T Y C Z N Y ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. Bożena Kwapisz

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. Bożena Kwapisz Bożena Kwapisz 692 371 437 Świętokrzyskie Starachowice Skarżysko Kielce Ostrowiec Św. Radom Szydłowiec Lipsko - m. Starachowice - mgm Wąchock - gm Brody - gm Mirzec - gm Pawłów - m.skarżysko - Kam - gm

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA Uwagi ogólne - 15-1. Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Uwzględnia osoby,

Bardziej szczegółowo

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające Dziennik Ustaw 46 Poz. 1386 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Smyków

Tytuł projektu. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Smyków Umowy zawarte w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL na 2011 r. (stan na dzień 08-10-2012 r.) Podziałanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2010 roku.

Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2010 roku. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-VI.0442.71.2011 Zabezpieczenie opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego w 2010 roku. Zatwierdził: Dyrektor Wydziału (-)

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej NZOZ Przychodnia Rodzinna Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej NZOZ Przychodnia Rodzinna Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Wykaz Zakładów Opieki Zdrowotnej, które przystąpiły do Świętokrzyskiego Programu Szpitale i Przychodnie Przyjazne Kombatantom w województwie świętokrzyskim Placówki prowadzone przez Samorząd Województwa:

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKA PRZEDSIEBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKA PRZEDSIEBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO rzestrzenne zróznicowanie wartości INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 5/2009, OLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 231 239 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 197 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności

Bardziej szczegółowo

KIELCE, MAJ 2012 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA

KIELCE, MAJ 2012 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA Załącznik do Uchwały Nr XXI/363/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. WOJEWÓDZTWO ŚWIIĘTOKRZYSKIIE REGIIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIIA PSYCHIICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIIĘTOKRZYSKIIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA Załącznik nr IIb SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.3.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej ZDROWIE PSYCHICZNE mieszkańców województwa śląskiego w 2013 roku ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Czym jest zdrowie psychiczne, a czym jego brak? Według

Bardziej szczegółowo

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny

tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty 1) i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Rozdział 4. Podstawowa i specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o pracujących

Bardziej szczegółowo