Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00."

Transkrypt

1 Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu 2. Marek Chojnowski Z-ca Przewodniczącego Zarządu 3. Włodzimierz Szelążek etatowy członek Zarządu 4. Małgorzata Kopiczko członek Zarządu 5. Leszek Marek Sobczak członek Zarządu oraz: 1. Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu 2. Zbigniew Pahl Sekreatrz. W celu omówienia wniosków skierowanych do Zarządu Powiatu, udział w posiedzeniu wzięli: 1. Halina Kowalewska Geodeta Powiatowy 2. Iwona Nowakowska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku i Agnieszka Mazurkiewicz dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej 3. Marek Markowski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ełku 4. Marek Skóra główny specjalista ds. Kontroli Zarządczej 5. Agnieszka Pietrowicz główny specjalista w Zespole ds. Rozwoju Powiatu 6. Mariola Raczyńska naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury. Obradom przewodniczył Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu Powiatu, który zaproponował poniższy porządek obrad, a pozostali członkowie Zarządu zaakceptowali go: 1. Przyjęcie Protokołu Nr z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, tj. z 09 stycznia 2014 roku. 2. Bieżące sprawy Powiatu. 3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: przyjęcie projektu ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk.

2 2 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku: projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie przekazania mienia ruchomego z Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej. 5. Kontrola Zarządcza: Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Technikum, Szkole Policealnej dla Dorosłych prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Ełku. 6. Zespół ds. Rozwoju Powiatu: a) projekt uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie realizacji projektu pod nazwą Trzy regiony dwa narody jedna pasja, b) wprowadzenie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2014 polegających na utworzeniu i zwiększeniu paragrafów na kwotę zł w dziale 926 Kultura fizyczna i Sport, rozdziale Pozostała działalność, c) wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2014 polegających na utworzeniu działu 926 Kultura fizyczna i Sport, rozdziału Pozostała działalność oraz utworzeniu i zwiększeniu paragrafów na kwotę zł, d) wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2014 polegających na przesunięciach między paragrafami kwoty zł, w związku z realizacją projektu pn. Wysokie kwalifikacje pewna przyszłość zawodowa, e) wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy Partnerstwa dot. Projektu Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego, f) wprowadzenie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2014, polegających na przesunięciu środków finansowych między paragrafami w kwocie 148 zł, g) projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Obsługę instalacji systemów sygnalizacji przeciwwłamaniowej w jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego. 7. Wydział Edukacji i Kultury: a) wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Ełku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na 2014 rok ( zł), b) wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Ełku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na 2014 rok (512) zł.

3 3 Ad. 1. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli Protokół Nr z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, tj. z 09 stycznia 2014 roku. Ad. 2. Bieżące sprawy Powiatu. Niektóre, ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia (kalendarz w załączeniu): stycznia br. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku Podsumowanie projektu Lepszy start w przyszłość edukacyjno-zawodową uczniów Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku. Ad. 3. Po zapoznaniu się z sytuacją na mapie, Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował przedłożony przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wraz z wnioskiem, projekt ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk. - wniosek Wydziału GN w załączeniu do protokołu. Ad. 4. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr z dnia 16 stycznia 2014 r. Ełckiego w sprawie przekazania mienia ruchomego z Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej w załączeniu do protokołu. Ad. 5. Przed posiedzeniem członkowie Zarządu Powiatu otrzymali celem zapoznania się, Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Technikum, Szkole Policealnej dla Dorosłych prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Ełku w załączeniu do protokołu. Przedmiotem kontroli było zagadnienie prawidłowości wykorzystania dotacji na słuchaczy/uczniów za rok Na posiedzeniu Marek Skóra główny specjalista ds. Kontroli Zarządczej omówił ustalenia kontroli.

4 4 Ad. 6. a), b), c) Z Zespołu ds. Rozwoju Powiatu skierowano do Zarządu Powiatu poniższe wnioski dotyczące: 1) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie realizacji projektu pod nazwą Trzy regiony dwa narody jedna pasja, 2) wprowadzenia zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2014, polegających na utworzeniu i zwiększeniu paragrafów na kwotę zł w dziale 926 Kultura fizyczna i Sport, rozdziale Pozostała działalność, 3) wprowadzenie zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2014, polegających na utworzeniu działu 926 Kultura fizyczna i Sport, rozdziału Pozostała działalność oraz utworzeniu i zwiększeniu paragrafów na kwotę zł. Wartość projektu wynosi zł, realizacja projektu nastąpi w 2014 roku, kwota dofinansowania zł,, wkład własny Powiatu zł. W przypadku nieprzyznania dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska, projekt nie będzie realizowany. Wniosek, o którym mowa w punktach 1), 2), 3) powyżej, rozpatrzono pozytywnie, tj.: 1) Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie realizacji projektu pod nazwą Trzy regiony dwa narody jedna pasja i polecił przekazać go do biura Rady Powiatu, celem skierowania pod obrady Komisji, a następnie Rady Powiatu (na sesji w lutym 2014 roku), 2) Zarząd Powiatu zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2014 rok, o których mowa we wniosku Zespołu Rp oraz zapoznał się z dołączonym do wniosku pismem dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku znak: MOS 304/01/01/14 z projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2014 rok (na sesję w lutym 2014 roku). - wniosek Zespołu RP w załączeniu do protokołu. d) Pozytywnie rozpatrzono wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2014, polegających na przesunięciu między paragrafami kwoty zł, w związku z realizacją projektu pn. Wysokie kwalifikacje pewna przyszłość zawodowa. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie, jak w piśmie dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku dołączonych do wniosku, znak: ZSM-E.I.077/2/14 z 7 stycznia 2014 roku.

5 5 (na sesję w lutym 2014 roku). - wniosek Zespołu RP w załączeniu do protokołu. e), f) W kolejnym wniosku zwrócono się do Zarządu Powiatu: 1) o wyrażenie zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy Partnerstwa dot. Projektu Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego (dotyczy rozliczeń finansowych między koordynatorem i partnerami projektu), 2) o wprowadzenie zmian w planie wydatków w budżecie Powiatu Ełckiego na rok 2014, polegających na przesunięciu środków finansowych między paragrafami w kwocie 148 zł. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy, o czym mowa w punkcie 1) powyżej oraz jednogłośnie zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie, jak we wniosku Zespołu RP. (na sesję w lutym 2014 roku). - wniosek Zespołu RP w załączeniu do protokołu. g) Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował 3-osobowy skład komisji, a w dalszej kolejności jednogłośnie podjął uchwałę Nr z dnia 16 stycznia 2014 r. Ełckiego w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Obsługę instalacji systemów sygnalizacji przeciwwłamaniowej w jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego w załączeniu do protokołu wraz z wnioskiem Zespołu RP. Ad. 7. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył dwa poniższe wnioski Wydziału Edukacji i Kultury, tj.: a) Zarząd Powiatu zaakceptował propozycje dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. J. i H. Małeckich w Ełku, dotyczące wprowadzenia zmian w planie wydatków szkoły na 2014 rok w łącznej kwocie zł jak w załącznikach

6 6 dołączonych do pisma znak: ZSz nr 3-31/01/2014 z , przy wniosku Wydziału EK. Wprowadzenie zmian dotyczy planu wydatków projektu Uczenie się przez całe życie Comenius, realizowanego ze środków strukturalnych (unijnych). (na sesję w lutym br.). - wniosek Wydziału EK w załączeniu do protokołu. b) Zarząd Powiatu zaakceptował propozycje dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków szkoły na 2014 rok w łącznej kwocie 512 zł, jak w piśmie znak: ZSnr /2014 z r. dołączonym do wniosku Wydziału EK. Wprowadzenie zaproponowanych zmian pozwoli na zapłatę odsetek należnych ZUS. (na sesję w lutym br.). - wniosek Wydziału EK w załączeniu do protokołu. Wykaz podjętych uchwał: 1) Nr Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 16 stycznia 2014 r. Ełckiego w sprawie przekazania mienia ruchomego z Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej, 2) Nr Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 16 stycznia 2014 r. Ełckiego w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Obsługę instalacji systemów sygnalizacji przeciwwłamaniowej w jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego.

7 7 oraz przyjętych projektów uchwał Rady Powiatu Ełckiego: 1) w sprawie realizacji projektu pod nazwą Trzy regiony dwa narody jedna pasja. Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Jadwiga Samojluk. 1. Krzysztof Piłat Marek Chojnowski Włodzimierz Szelążek Małgorzata Kopiczko Leszek Marek Sobczak -...

Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00.

Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00. Ełk, 03 lipca 2013 r. Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 21 listopada 2013 r.

Ełk, 21 listopada 2013 r. Ełk, 21 listopada 2013 r. Protokół Nr 44.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 listopada 2013 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 października 2015 r.

Ełk, 29 października 2015 r. Ełk, 29 października 2015 r. Protokół Nr 37.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 października 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 02 października 2015 r.

Ełk, 02 października 2015 r. Ełk, 02 października 2015 r. Protokół Nr 33.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 02 października 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

oraz: Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu. Nieobecny był Zbigniew Pahl Sekretarz urlop wypoczynkowy.

oraz: Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu. Nieobecny był Zbigniew Pahl Sekretarz urlop wypoczynkowy. Ełk, 07 marca 2013 r. Protokół Nr 10.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 07 marca 2013 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ełk, 24 września 2015 r. Protokół Nr 32.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 24 września 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00.

Ełk, 24 września 2015 r. Protokół Nr 32.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 24 września 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00. Ełk, 24 września 2015 r. Protokół Nr 32.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 24 września 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

nieruchomością położoną w obrębie Chełchy, gmina Ełk, ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku,

nieruchomością położoną w obrębie Chełchy, gmina Ełk, ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku, Ełk, 02 lipca 2015 r. Protokół Nr 25.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 02 lipca 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Ełk, 07 maja 2015 r. Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 07 maja 2015 roku (czwartek), o godz

Ełk, 07 maja 2015 r. Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 07 maja 2015 roku (czwartek), o godz Ełk, 07 maja 2015 r. Protokół Nr 17.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 07 maja 2015 roku (czwartek), o godz. 12 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według dołączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 05 lipca 2012 roku (czwartek) o godz. 10 00.

Protokół Nr 25.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 05 lipca 2012 roku (czwartek) o godz. 10 00. Ełk, 05 lipca 2012 r. Protokół Nr 25.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 05 lipca 2012 roku (czwartek) o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Marek Chojnowski Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

miasta Ełk oraz ogłoszenia wykazu, c) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

miasta Ełk oraz ogłoszenia wykazu, c) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, Ełk, 06 kwietnia 2016 r. Protokół Nr 14.2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 kwietnia 2016 roku, (środa), o godz. 12 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Ełk, 21 stycznia 2015 r. Protokół Nr 03.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 stycznia 2015 roku (środa), o godz. 13 00.

Ełk, 21 stycznia 2015 r. Protokół Nr 03.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 stycznia 2015 roku (środa), o godz. 13 00. Ełk, 21 stycznia 2015 r. Protokół Nr 03.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 stycznia 2015 roku (środa), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00.

Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Ełk, 06 marca 2015 r. Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według dołączonej

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00.

Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00. Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 lipca 2016 roku, (czwartek) o godz

Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 lipca 2016 roku, (czwartek) o godz Ełk, 21 lipca 2016 r. Protokół Nr 29.2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 lipca 2016 roku, (czwartek) o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 01/2006. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00.

Protokół Nr 01/2006. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00. Ełk, 05 stycznia 2006 r. Protokół Nr 01/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Tomasz Mariusz Andrukiewicz Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 z dwudniowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się w dniach 29 listopada i 01 grudnia 2005 r. Obecni na posiedzeniu: 1. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2006. Nieobecny usprawiedliwiony Tomasz M. Andrukiewicz Przewodniczący Zarządu wyjazd służbowy do Warszawy.

Protokół Nr 16/2006. Nieobecny usprawiedliwiony Tomasz M. Andrukiewicz Przewodniczący Zarządu wyjazd służbowy do Warszawy. Ełk, 27 kwietnia 2006 r. Protokół Nr 16/2006 z dwudniowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 26 i 27 kwietnia 2006 r. Obecni na posiedzeniu: 1. Jarosław Franczuk Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Ełk, 12 stycznia 2012 r. Protokół Nr 02.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 12 stycznia 2012 roku (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 12 stycznia 2012 r. Protokół Nr 02.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 12 stycznia 2012 roku (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 12 stycznia 2012 r. Protokół Nr 02.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 12 stycznia 2012 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Marek Chojnowski Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 września 2010 r. Protokół Nr 31/2010

Ełk, 29 września 2010 r. Protokół Nr 31/2010 Ełk, 29 września 2010 r. Protokół Nr 31/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 29 września 2010 roku (środa), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ełk, 06 grudnia 2012 r.

Ełk, 06 grudnia 2012 r. Ełk, 06 grudnia 2012 r. Protokół Nr 45.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 grudnia 2012 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ełk, 27 listopada 2008 r. Protokół Nr 47/2008

Ełk, 27 listopada 2008 r. Protokół Nr 47/2008 Ełk, 27 listopada 2008 r. Protokół Nr 47/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 27 listopada 2008 r., o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 18 listopada 2008 r. Protokół Nr 46/2008

Ełk, 18 listopada 2008 r. Protokół Nr 46/2008 Ełk, 18 listopada 2008 r. Protokół Nr 46/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 18 listopada 2008 r., o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 13 lutego 2015 roku (piątek), o godz

Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 13 lutego 2015 roku (piątek), o godz Ełk, 13 lutego 2015 r. Protokół Nr 05.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 13 lutego 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Ełk, 07 grudnia 2011 r. Protokół Nr 36/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 07 grudnia 2011 roku (środa), o godz. 11 00.

Ełk, 07 grudnia 2011 r. Protokół Nr 36/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 07 grudnia 2011 roku (środa), o godz. 11 00. Ełk, 07 grudnia 2011 r. Protokół Nr 36/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 07 grudnia 2011 roku (środa), o godz. 11 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 26 marca 2009 roku, o godz

Protokół Nr 11/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 26 marca 2009 roku, o godz Ełk, 26 marca 2009 r. Protokół Nr 11/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 26 marca 2009 roku, o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu 2. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2010. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 13 maja 2010 roku (czwartek), o godz. 9 00.

Protokół Nr 16/2010. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 13 maja 2010 roku (czwartek), o godz. 9 00. Ełk, 13 maja 2010 r. Protokół Nr 16/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 13 maja 2010 roku (czwartek), o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 21 września 2010 r. Protokół Nr 30/2010

Ełk, 21 września 2010 r. Protokół Nr 30/2010 Ełk, 21 września 2010 r. Protokół Nr 30/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 21 września 2010 roku (wtorek), o godz. 11 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Powiatu. Informacja na

Bardziej szczegółowo

Ełk, 14 września 2009 r. Protokół Nr 28/2009

Ełk, 14 września 2009 r. Protokół Nr 28/2009 Ełk, 14 września 2009 r. Protokół Nr 28/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 14 września 2009 roku, o godz.11 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2007. oraz: Andrzej Orzechowski Skarbnik Powiatu. Nieobecny był, usprawiedliwiony Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu urlop wypoczynkowy.

Protokół Nr 34/2007. oraz: Andrzej Orzechowski Skarbnik Powiatu. Nieobecny był, usprawiedliwiony Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu urlop wypoczynkowy. Ełk, 13 września 2007 r. Protokół Nr 34/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 13 września 2007 r., o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu 2.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 września 2011 r.

Ełk, 29 września 2011 r. Ełk, 29 września 2011 r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 29 września 2011 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r.

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 30 grudnia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku Protokół Nr 128/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 grudnia 2009 r. Protokół Nr 41/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 17 grudnia 2009 r., o godz

Ełk, 17 grudnia 2009 r. Protokół Nr 41/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 17 grudnia 2009 r., o godz Ełk, 17 grudnia 2009 r. Protokół Nr 41/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 17 grudnia 2009 r., o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 28/2010. oraz: Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu Nieobecny był usprawiedliwiony, Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu urlop wypoczynkowy.

Protokół Nr 28/2010. oraz: Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu Nieobecny był usprawiedliwiony, Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu urlop wypoczynkowy. Ełk, 26 sierpnia 2010 r. Protokół Nr 28/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 26 sierpnia 2010 roku (czwartek), o godz. 11 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 63/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r.

PROTOKÓŁ NR 63/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r. OR.II.0022.1.11.2012 PROTOKÓŁ NR 63/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami.

Żnińskiego za pierwszy kwartał 2015 roku. budżetu między rozdziałami i paragrafami. PROTOKÓŁ Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 kwietnia 2015r. godz. 12:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 03 września 2009 roku, o godz

Protokół Nr 27/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 03 września 2009 roku, o godz Ełk, 03 września 2009 r. Protokół Nr 27/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 03 września 2009 roku, o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 128/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 17 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Protokół Nr 128/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 17 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku RP.0022.128.2017 Protokół Nr 128/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 17 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2007. oraz Andrzej Orzechowski Skarbnik Powiatu. Nieobecny był, usprawiedliwiony Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu urlop wypoczynkowy.

Protokół Nr 32/2007. oraz Andrzej Orzechowski Skarbnik Powiatu. Nieobecny był, usprawiedliwiony Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu urlop wypoczynkowy. Ełk, 30 sierpnia 2007 r. Protokół Nr 32/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 30 sierpnia 2007 r., o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu 2.

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 42/2010. w budżecie Powiatu na 2010 rok w łącznej kwocie zł, w rozdziale Domy pomocy społecznej,

Protokół Nr 42/2010. w budżecie Powiatu na 2010 rok w łącznej kwocie zł, w rozdziale Domy pomocy społecznej, Ełk, 21 grudnia 2010 r. Protokół Nr 42/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 21 grudnia 2010 roku (wtorek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1).

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów poprzednich

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

b) Przedstawienie i omówienie wniosku Pana Jerzego Brysia Prezesa Zarządu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Będusz w Myszkowie w sprawie objęcia

b) Przedstawienie i omówienie wniosku Pana Jerzego Brysia Prezesa Zarządu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Będusz w Myszkowie w sprawie objęcia PROTOKÓŁ Nr 31/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Myszkowie w dniu 20 września 2007 roku W posiedzeniu udział wzięli : Marian Wróbel Przewodniczący Zarządu Członkowie: Jan Kieras Wicestarosta Andrzej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 25 maja 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1).

PROTOKÓŁ Nr 25/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 25 maja 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). PROTOKÓŁ Nr 25/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 25 maja 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów poprzednich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 14.10.2015r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Marcin Wójcik Sekretarz 5. Bogdan Polak Skarbnik Protokół nr 42/V/2015 z posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 143/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 143/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 143/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 12 października 2017 r. w godz. od 9 00 do 12 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie / za 19 głosów/.

Ad. 2 Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie / za 19 głosów/. Protokół Nr XXXVI/09 z sesji Rady Powiatu Ełckiego III kadencji odbytej w dniu 24 września 2009 r. Obrady rozpoczęto o godz.13 00, zakończono o godz.14 45 Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Marek Sobczak

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 marca 2011 r. w godz. od 8 00 do 13 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2005. Nieobecny usprawiedliwiony 07 kwietnia br. Adam Jan Puza Przewodniczący Zarządu wyjazd służbowy do Lwowa na konferencję.

Protokół Nr 13/2005. Nieobecny usprawiedliwiony 07 kwietnia br. Adam Jan Puza Przewodniczący Zarządu wyjazd służbowy do Lwowa na konferencję. Ełk, 07 kwietnia 2005 r. Protokół Nr 13/2005 z dwudniowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 07 i 12 kwietnia 2005 r. o godz. 8,00. Obecni na posiedzeniu: 1. Adam Jan Puza Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku Protokół Nr 164/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 52/2011. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r.

PROTOKÓŁ NR 52/2011. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r. OR.II.0022.1.47.2011 PROTOKÓŁ NR 52/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 37/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 37/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 37/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 3 września 2015 r. w godz. od 8 30 do 13 50 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 20 marca w godz. od 8 00 do 13 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r.

Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.06 Protokół Nr 104/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 12 maja 2009 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Wicestarosta Sulęciński

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 139/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 139/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 139/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 14 września 2017 r. w godz. od 9 00 do 12 50 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 15 lipca 2015 r. w godz. od 8 30 do 9 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu. Protokół nr 18.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku, w godzinach 14 00-15 25 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r.

Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.30. Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 13 września 2017 r.

Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 13 września 2017 r. Protokół Nr 41/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 13 września 2017 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Artur Berus - Wicestarosta 2. Katarzyna Bilska - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 17/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 maja 2011 r. Ad. 1 17 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 2 lutego 2017 r. w godz. od 8 40 do 10 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 83/17. Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Protokół Nr 83/17. Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 83/17 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2017 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 40/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 40/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r. OR.II.0022.1.38.2015 PROTOKÓŁ NR 40/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo