Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 27.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz. 13 00."

Transkrypt

1 Ełk, 03 lipca 2013 r. Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 03 lipca 2013 roku (środa), o godz Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu 2. Marek Chojnowski Z-ca Przewodniczącego Zarządu 3. Małgorzata Kopiczko członek Zarządu 4. Włodzimierz Szelążek etatowy członek Zarządu Powiatu Nieobecny był Leszek Marek Sobczak członek Zarządu. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu 2. Zbigniew Pahl Sekretarz. W celu omówienia wniosków skierowanych do Zarządu Powiatu, udział w posiedzeniu wzięły kolejno: 1. Halina Kowalewska Geodeta Powiatowy 2. Marek Skóra główny specjalista ds. kontroli zarządczej 3. Mariola Raczyńska naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. Obradom przewodniczył Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu Powiatu, który zaproponował poniższy porządek obrad, a pozostali członkowie Zarządu zaakceptowali go: 1. Przyjęcie Protokołu Nr z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, tj. z 26 czerwca 2013 roku. 2. Bieżące sprawy Powiatu. 3. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia użytkowego w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku. 4. Informacja dotycząca obecności członków Zarządu Powiatu Ełckiego na posiedzeniach w I półroczu 2013 roku oraz informacja dotycząca inicjatyw, tj. o podjętych uchwałach przez Zarząd Powiatu oraz o przygotowanych przez Zarząd Powiatu, projektach uchwał Rady Powiatu Ełckiego.

2 2 5. Kontrola zarządcza: Protokół z kontroli prawidłowego egzekwowania należności komorniczych przez Zespół Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Ełku. 6. Wydział Polityki Społecznej: a) wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku w sprawie przyznania kwoty zł na zakup programu komputerowego do nauki przedmiotów zawodowych na kierunku technik logistyk, b) wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2013 rok o kwotę zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury sieciowej/telekomunikacyjnej oraz zakupu sprzętu niezbędnego do jej budowy w celu prawidłowego funkcjonowania programu Poradnia P-P, c) wniosek dyrektora Bursy Szkolnej w Ełku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na 2013 rok w kwocie zł, d) wyrażenie zgody na zawarcie z Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie, porozumienia w sprawie współdziałania mającego na celu organizację i finansowanie kształcenia ogólnego młodzieży objętej opieką Ochotniczego Hufca Pracy w Gimnazjum dla Dorosłych Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, e) projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Marzeny Abratkiewicz, nauczycielki zatrudnionej w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, f) projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas I oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas I na rok szkolny 2013/2014 w szkołach prowadzonych przez Powiat Ełcki, g) wniosek w sprawie ponownego rozpatrzenia oferty pn. Młodzież to przyszłość, złożonej przez Developer Kąt Płomień Ełk, h) projekt uchwały Zarządu Powiatu Ełckiego w sprawie przyjęcia Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację w formie wsparcia lub powierzenia zadań powiatu w ramach Grantów Powiatu Ełckiego Sprawy różne.

3 3 Ad. 1. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli Protokół Nr z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, tj. z 26 czerwca 2013 roku. Ad. 2. Bieżące sprawy Powiatu. Niektóre, ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia: czerwca br. Skomentno Otwarcie miejsca spotkań w ramach projektu Miejsca spotkań w każdej gminie Powiatu Ełckiego czerwca br. ECK Ełk Konferencja podsumowująca projekt LT-PL/110 Transgraniczne Centrum Integracji Kulturalnej Scena na granicy czerwca br. Centrum Edukacji Ekologicznej Ełk Posiedzenie Zarządu EGO Kraina Bociana czerwca br. Park Naukowo-Technologiczny Ełk I Mazurskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii czerwca br. Centrum Edukacji Ekologicznej Ełk Nadzwyczajne Walne Zebranie członków EGO Kraina Bociana czerwca br. sala konferencyjna tut. urzędu Zakończenie projektu Młodzież w działaniu i odsłonięcie wystawy prac dzieci z Domu Rodzinnego w Starych Juchach czerwca br. Krzywe Sołecko-strażacki piknik połączony z uroczystym otwarciem plaży, Otwarcie miejsca spotkań we wsi Krzywe w ramach projektu Miejsca spotkań w każdej gminie Powiatu Ełckiego lipca br. sala konferencyjna tut. urzędu Symulacja elektronicznego naboru do szkół. Ad. 3. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami mianowicie, Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr z dnia 03 lipca 2013 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia użytkowego w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku. Zgoda dotyczy zawarcia kolejnej umowy użyczenia na pomieszczenie użytkowe z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń medycznych, na czas określony do 3 lat. - wniosek Wydziału GN oraz uchwała Zarządu Powiatu Nr w załączeniu do protokołu.

4 4 Ad. 4. Członkowie Zarządu Powiatu otrzymali przygotowaną przez Jadwigę Samojluk głównego specjalistę Wydziału Organizacyjnego, Informację dotyczącą obecności członków Zarządu Powiatu Ełckiego na posiedzeniach w I półroczu 2013 roku oraz informację dotyczącą inicjatyw, tj. o podjętych uchwałach przez Zarząd Powiatu oraz o przygotowanych przez Zarząd Powiatu, projektach uchwał Rady Powiatu Ełckiego w załączeniu do protokołu. Informacja została przyjęta przez Zarząd Powiatu. Ad. 5. Wszyscy członkowie Zarządu Powiatu otrzymali przed posiedzeniem celem zapoznania się, kserokopie Protokołu z kontroli prawidłowego egzekwowania należności komorniczych przez Zespół Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Ełku w załączeniu do protokołu. Kontrolę przeprowadził Marek Skóra główny specjalista ds. kontroli zarządczej tut. urzędu, który na posiedzeniu omówił ustalenia kontroli. Ad. 6. Wnioski Wydziału Polityki Społecznej omówiła Mariola Raczyńska naczelnik Wydziału. a) Negatywnie rozpatrzono wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku dotyczący przyznania kwoty zł na zakup programu komputerowego do nauki przedmiotów zawodowych na kierunku technik logistyk pismo w tej sprawie znak: ZS nr z r. w załączeniu przy wniosku Wydziału PS. Zarząd Powiatu sugeruje, by dyrektor szkoły nawiązał współpracę z Zespołem Szkół nr 3 im. J. i H. Małeckich w Ełku w sprawie specjalistycznego programu komputerowego. b) Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku zwróciła się do Zarządu Powiatu o zwiększenie planu wydatków na 2013 rok o kwotę zł, z przeznaczeniem tych środków na budowę infrastruktury sieciowej/telekomunikacyjnej oraz zakupu sprzętu niezbędnego do jej budowy w celu prawidłowego funkcjonowania programu Poradnia P-P. Pismo w tej

5 5 sprawie znak: PPP/074/22/2013 z 20/06/2013 w załączeniu przy wniosku Wydziału PS. Wniosek dyrektora Poradni rozpatrzono negatywnie z powodu braku środków finansowych w budżecie Powiatu. c) Pozytywnie rozpatrzono wniosek dyrektora Bursy Szkolnej w Ełku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków na 2013 rok w kwocie zł. Pismo znak: BS.D z 26 czerwca 2013 r. w załączeniu przy wniosku Wydziału PS. Zarząd Powiatu zaakceptował propozycje wprowadzenia zmian w budżecie Bursy jak w w/w piśmie. Wydział Finansowy uwzględni decyzję Zarządu Powiatu w odpowiednim projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2013 rok. d) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Warmińsko- Mazurską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie, w sprawie współdziałania mającego na celu organizację i finansowanie kształcenia ogólnego młodzieży objętej opieką Ochotniczego Hufca Pracy w Gimnazjum dla Dorosłych Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku. Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował projekt porozumienia dołączony do wniosku. e) Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Marzeny Abratkiewicz, nauczycielki zatrudnionej w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w załączeniu do protokołu wraz z wnioskiem Wydziału PS. f) Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas I oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas I na rok szkolny 2013/2014 w szkołach prowadzonych

6 6 przez Powiat Ełcki w załączeniu do protokołu wraz z wnioskiem Wydziału PS. g), h) Do Zarządu Powiatu skierowano dwa poniższe wnioski: 1) w sprawie ponownego rozpatrzenia oferty pn. Młodzież to przyszłość, złożonej przez Developer Kąt Płomień Ełk, 2) i wniosek dotyczący podjęcia uchwały przez Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację w formie wsparcia lub powierzenia zadań powiatu w ramach Grantów Powiatu Ełckiego Wnioski rozpatrzono następująco: 1. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył odwołanie oferenta Developer Kąt Płomień Ełk i przyznał z budżetu Powiatu dotację w kwocie zł na realizację zadania pn. Młodzież to przyszłość. 2. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację w formie wsparcia lub powierzenia zadań powiatu w ramach Grantów Powiatu Ełckiego dwa wnioski Wydziału PS i uchwała Zarządu Powiatu Nr w załączeniu do protokołu. Ad. 7. Sprawy różne. 1. Członkom Zarządu Powiatu rozdano pismo radców prawnych z r. w załączeniu do protokołu. Zarząd Powiatu jednogłośnie zdecydował o wykreśleniu w Protokole Nr z posiedzenia 05 czerwca 2013 roku, str. 11, zapisu w punkcie 11. Sprawy różne, odnoszącego się do oceny pracy radców prawnych tut. urzędu. 2. Firma GPVT Pracownia Architektoniczna S. C. ul. Piękna 28/2 z Poznania, wystąpiła z prośbą o podpisanie aneksu do umowy na wykonanie dokumentacji technicznej siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku (CKZiU), tj. inwestycji pod nazwą Budowa i doposażenie bazy kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku przy ul. Koszykowej. Aneks dotyczy przesunięcia terminu realizacji umowy. Trzej członkowie Zarządu Powiatu poinformowali pozostałe osoby biorące udział w posiedzeniu, że w dniu 28 czerwca br. wyrażono zgodę na aneksowanie terminu wykonania umowy na prace projektowe dotyczące Budowy i doposażenia bazy kształcenia zawodowego w

7 7 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku przy ul. Koszykowej, do 30 września 2013 roku. - pismo GPVT Pracowni Architektonicznej S. C. z Poznania w załączeniu do protokołu. Wykaz podjętych uchwał: 1) Nr Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczenia użytkowego w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku, 2) Nr Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Marzeny Abratkiewicz, nauczycielki zatrudnionej w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, 3) Nr Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas I oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas I na rok szkolny 2013/2014 w szkołach prowadzonych przez Powiat Ełcki, 4) Nr Zarządu Powiatu Ełckiego z dnia 03 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Powiatu Ełckiego na realizację w formie wsparcia lub powierzenia zadań powiatu w ramach Grantów Powiatu Ełckiego Na tym posiedzenie zakończono. Protokołowała Jadwiga Samojluk. 1. Krzysztof Piłat Marek Chojnowski Małgorzata Kopiczko Włodzimierz Szelążek -....

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

oraz: Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu. Nieobecny był Zbigniew Pahl Sekretarz urlop wypoczynkowy.

oraz: Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu. Nieobecny był Zbigniew Pahl Sekretarz urlop wypoczynkowy. Ełk, 07 marca 2013 r. Protokół Nr 10.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 07 marca 2013 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

nieruchomością położoną w obrębie Chełchy, gmina Ełk, ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku,

nieruchomością położoną w obrębie Chełchy, gmina Ełk, ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku, Ełk, 02 lipca 2015 r. Protokół Nr 25.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 02 lipca 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Ełk, 21 listopada 2013 r.

Ełk, 21 listopada 2013 r. Ełk, 21 listopada 2013 r. Protokół Nr 44.2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 listopada 2013 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ełk, 02 października 2015 r.

Ełk, 02 października 2015 r. Ełk, 02 października 2015 r. Protokół Nr 33.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 02 października 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 października 2015 r.

Ełk, 29 października 2015 r. Ełk, 29 października 2015 r. Protokół Nr 37.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 października 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00.

Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00. Ełk, 29 stycznia 2015 r. Protokół Nr 04.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 29 stycznia 2015 roku (czwartek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 05 lipca 2012 roku (czwartek) o godz. 10 00.

Protokół Nr 25.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 05 lipca 2012 roku (czwartek) o godz. 10 00. Ełk, 05 lipca 2012 r. Protokół Nr 25.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 05 lipca 2012 roku (czwartek) o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Marek Chojnowski Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00.

Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Ełk, 06 marca 2015 r. Protokół Nr 08.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 marca 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według dołączonej

Bardziej szczegółowo

miasta Ełk oraz ogłoszenia wykazu, c) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,

miasta Ełk oraz ogłoszenia wykazu, c) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, Ełk, 06 kwietnia 2016 r. Protokół Nr 14.2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 kwietnia 2016 roku, (środa), o godz. 12 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Ełk, 24 września 2015 r. Protokół Nr 32.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 24 września 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00.

Ełk, 24 września 2015 r. Protokół Nr 32.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 24 września 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00. Ełk, 24 września 2015 r. Protokół Nr 32.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 24 września 2015 roku (czwartek), o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Ełk, 21 stycznia 2015 r. Protokół Nr 03.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 stycznia 2015 roku (środa), o godz. 13 00.

Ełk, 21 stycznia 2015 r. Protokół Nr 03.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 stycznia 2015 roku (środa), o godz. 13 00. Ełk, 21 stycznia 2015 r. Protokół Nr 03.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 stycznia 2015 roku (środa), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 lipca 2016 roku, (czwartek) o godz

Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 lipca 2016 roku, (czwartek) o godz Ełk, 21 lipca 2016 r. Protokół Nr 29.2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 21 lipca 2016 roku, (czwartek) o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Ełk, 07 maja 2015 r. Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 07 maja 2015 roku (czwartek), o godz

Ełk, 07 maja 2015 r. Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 07 maja 2015 roku (czwartek), o godz Ełk, 07 maja 2015 r. Protokół Nr 17.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 07 maja 2015 roku (czwartek), o godz. 12 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według dołączonej

Bardziej szczegółowo

Ełk, 06 grudnia 2012 r.

Ełk, 06 grudnia 2012 r. Ełk, 06 grudnia 2012 r. Protokół Nr 45.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 06 grudnia 2012 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005

Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 Ełk, 29 listopada, 01 grudnia 2005 r. Protokół Nr 47/2005 z dwudniowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się w dniach 29 listopada i 01 grudnia 2005 r. Obecni na posiedzeniu: 1. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Ełk, 12 stycznia 2012 r. Protokół Nr 02.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 12 stycznia 2012 roku (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 12 stycznia 2012 r. Protokół Nr 02.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 12 stycznia 2012 roku (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 12 stycznia 2012 r. Protokół Nr 02.2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 12 stycznia 2012 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Marek Chojnowski Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 01/2006. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00.

Protokół Nr 01/2006. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00. Ełk, 05 stycznia 2006 r. Protokół Nr 01/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku w dniu 05 stycznia 2006 r., o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Tomasz Mariusz Andrukiewicz Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 września 2010 r. Protokół Nr 31/2010

Ełk, 29 września 2010 r. Protokół Nr 31/2010 Ełk, 29 września 2010 r. Protokół Nr 31/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 29 września 2010 roku (środa), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ełk, 27 listopada 2008 r. Protokół Nr 47/2008

Ełk, 27 listopada 2008 r. Protokół Nr 47/2008 Ełk, 27 listopada 2008 r. Protokół Nr 47/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 27 listopada 2008 r., o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 26 marca 2009 roku, o godz

Protokół Nr 11/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 26 marca 2009 roku, o godz Ełk, 26 marca 2009 r. Protokół Nr 11/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 26 marca 2009 roku, o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu 2. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2010. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 13 maja 2010 roku (czwartek), o godz. 9 00.

Protokół Nr 16/2010. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 13 maja 2010 roku (czwartek), o godz. 9 00. Ełk, 13 maja 2010 r. Protokół Nr 16/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 13 maja 2010 roku (czwartek), o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 29 września 2011 r.

Ełk, 29 września 2011 r. Ełk, 29 września 2011 r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 29 września 2011 roku (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 11 stycznia do 14 lutego 2011 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2006. Nieobecny usprawiedliwiony Tomasz M. Andrukiewicz Przewodniczący Zarządu wyjazd służbowy do Warszawy.

Protokół Nr 16/2006. Nieobecny usprawiedliwiony Tomasz M. Andrukiewicz Przewodniczący Zarządu wyjazd służbowy do Warszawy. Ełk, 27 kwietnia 2006 r. Protokół Nr 16/2006 z dwudniowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 26 i 27 kwietnia 2006 r. Obecni na posiedzeniu: 1. Jarosław Franczuk Z-ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 19 grudnia 2007 r. do 23 stycznia 2008 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń Zarządu Powiatu. Informacja na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 13 lutego 2015 roku (piątek), o godz

Protokół Nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 13 lutego 2015 roku (piątek), o godz Ełk, 13 lutego 2015 r. Protokół Nr 05.2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 13 lutego 2015 roku (piątek), o godz. 13 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

Ełk, 18 listopada 2008 r. Protokół Nr 46/2008

Ełk, 18 listopada 2008 r. Protokół Nr 46/2008 Ełk, 18 listopada 2008 r. Protokół Nr 46/2008 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 18 listopada 2008 r., o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 21 września 2010 r. Protokół Nr 30/2010

Ełk, 21 września 2010 r. Protokół Nr 30/2010 Ełk, 21 września 2010 r. Protokół Nr 30/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 21 września 2010 roku (wtorek), o godz. 11 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ełk, 07 grudnia 2011 r. Protokół Nr 36/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 07 grudnia 2011 roku (środa), o godz. 11 00.

Ełk, 07 grudnia 2011 r. Protokół Nr 36/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 07 grudnia 2011 roku (środa), o godz. 11 00. Ełk, 07 grudnia 2011 r. Protokół Nr 36/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 07 grudnia 2011 roku (środa), o godz. 11 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 40/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 28/2010. oraz: Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu Nieobecny był usprawiedliwiony, Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu urlop wypoczynkowy.

Protokół Nr 28/2010. oraz: Grażyna Irena Boroda Skarbnik Powiatu Nieobecny był usprawiedliwiony, Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu urlop wypoczynkowy. Ełk, 26 sierpnia 2010 r. Protokół Nr 28/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 26 sierpnia 2010 roku (czwartek), o godz. 11 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku Protokół Nr 164/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Witold Ostrowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 03 września 2009 roku, o godz

Protokół Nr 27/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 03 września 2009 roku, o godz Ełk, 03 września 2009 r. Protokół Nr 27/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 03 września 2009 roku, o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 42/2010. w budżecie Powiatu na 2010 rok w łącznej kwocie zł, w rozdziale Domy pomocy społecznej,

Protokół Nr 42/2010. w budżecie Powiatu na 2010 rok w łącznej kwocie zł, w rozdziale Domy pomocy społecznej, Ełk, 21 grudnia 2010 r. Protokół Nr 42/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 21 grudnia 2010 roku (wtorek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół 65/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2013 roku

Protokół 65/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2013 roku Protokół 65/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Wicestarosta Członkowie Zarządu Witold Ostrowski Janusz Kaczmarek Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2007. oraz: Andrzej Orzechowski Skarbnik Powiatu. Nieobecny był, usprawiedliwiony Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu urlop wypoczynkowy.

Protokół Nr 34/2007. oraz: Andrzej Orzechowski Skarbnik Powiatu. Nieobecny był, usprawiedliwiony Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu urlop wypoczynkowy. Ełk, 13 września 2007 r. Protokół Nr 34/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 13 września 2007 r., o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu 2.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 14 września 2009 r. Protokół Nr 28/2009

Ełk, 14 września 2009 r. Protokół Nr 28/2009 Ełk, 14 września 2009 r. Protokół Nr 28/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 14 września 2009 roku, o godz.11 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 07 kwietnia 2009 r. Protokół Nr 12/2009

Ełk, 07 kwietnia 2009 r. Protokół Nr 12/2009 Ełk, 07 kwietnia 2009 r. Protokół Nr 12/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 07 kwietnia 2009 roku, o godz. 12 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2007. oraz Andrzej Orzechowski Skarbnik Powiatu. Nieobecny był, usprawiedliwiony Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu urlop wypoczynkowy.

Protokół Nr 32/2007. oraz Andrzej Orzechowski Skarbnik Powiatu. Nieobecny był, usprawiedliwiony Zbigniew Pahl Sekretarz Powiatu urlop wypoczynkowy. Ełk, 30 sierpnia 2007 r. Protokół Nr 32/2007 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 30 sierpnia 2007 r., o godz. 9 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 131/09 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 12 listopada 2009 r.

PROTOKÓŁ NR 131/09 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 12 listopada 2009 r. PROTOKÓŁ NR 131/09 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 12 listopada 2009 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Remigiusz Lorenz - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Michał Cyran Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 21 kwietnia 2009 roku, o godz. 10 00.

Protokół Nr 13/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 21 kwietnia 2009 roku, o godz. 10 00. Ełk, 21 kwietnia 2009 r. Protokół Nr 13/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 21 kwietnia 2009 roku, o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 22 stycznia 2003 r.

Protokół Nr 9/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 22 stycznia 2003 r. Protokół Nr 9/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odbytego w dniu 22 stycznia 2003 r. Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył P. Franciszek Wołodźko, Marszałek Województwa. W posiedzeniu zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r.

Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Protokół Nr 51/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 30 grudnia 2015 r. Termin posiedzenia Zarządu na dzień 30 grudnia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 11 maja 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 11 maja 2016 roku Protokół Nr 16/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 11 maja 2016 roku W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Pan Henryk Matej Starosta Zamojski 2. Pan Kazimierz Mielnicki Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 82/16 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 102/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

PROTOKÓŁ NR 102/2016 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO 1 BO.Bz.0022.47.2016 PROTOKÓŁ NR 102/2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego w dniu 28 listopada 2016 r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2005. Nieobecny usprawiedliwiony 07 kwietnia br. Adam Jan Puza Przewodniczący Zarządu wyjazd służbowy do Lwowa na konferencję.

Protokół Nr 13/2005. Nieobecny usprawiedliwiony 07 kwietnia br. Adam Jan Puza Przewodniczący Zarządu wyjazd służbowy do Lwowa na konferencję. Ełk, 07 kwietnia 2005 r. Protokół Nr 13/2005 z dwudniowego posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 07 i 12 kwietnia 2005 r. o godz. 8,00. Obecni na posiedzeniu: 1. Adam Jan Puza Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 grudnia 2009 r. Protokół Nr 41/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 17 grudnia 2009 r., o godz

Ełk, 17 grudnia 2009 r. Protokół Nr 41/2009. z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 17 grudnia 2009 r., o godz Ełk, 17 grudnia 2009 r. Protokół Nr 41/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Ełku, które odbyło się 17 grudnia 2009 r., o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący Zarządu 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 25/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 25 maja 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1).

PROTOKÓŁ Nr 25/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 25 maja 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). PROTOKÓŁ Nr 25/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 25 maja 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów poprzednich

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie / za 19 głosów/.

Ad. 2 Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie / za 19 głosów/. Protokół Nr XXXVI/09 z sesji Rady Powiatu Ełckiego III kadencji odbytej w dniu 24 września 2009 r. Obrady rozpoczęto o godz.13 00, zakończono o godz.14 45 Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Marek Sobczak

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 34/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 34/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 września 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 55. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4.2015. Ad. 2 Porządek posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie, za 6 głosami.

Protokół Nr 4.2015. Ad. 2 Porządek posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie, za 6 głosami. Protokół Nr 4.2015 z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Ełckiego, odbytego w dniu 24 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej nr 18 Starostwa Powiatowego w Ełku W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r.

Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r. Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11.03.2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 83/17. Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Protokół Nr 83/17. Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 83/17 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 11 stycznia 2017 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 20 marca w godz. od 8 00 do 13 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r.

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty. Obecni według listy obecności. Anna Niesłuchowska, naczelnik Wydziału Zdrowia

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Starosta Żniński czy macie Państwo propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod głosowanie 1

Starosta Żniński czy macie Państwo propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod głosowanie 1 PROTOKÓŁ Nr 41/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 24 maja 2016 r. godz. 8:30 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Sekretarza Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 77/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 lipca 2017 r.

PROTOKÓŁ 77/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 lipca 2017 r. PROTOKÓŁ 77/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 25 lipca 2017 r. 77 posiedzenie Zarządu Powiatu Łańcuckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Łańcucie pod przewodnictwem Adama Krzysztonia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 108/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 2 lutego 2017 r. w godz. od 8 40 do 10 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 kwietnia 2017 r. Protokół nr 0022.119.2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 kwietnia 2017 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło Się o godz. 10 00 Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław Oblizajek. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 101/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 9 lipca 2013 r.

Protokół Nr 101/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 9 lipca 2013 r. Protokół Nr 101/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 9 lipca 2013 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVI/2009

Protokół Nr XVI/2009 Protokół Nr XVI/2009 z posiedzenia Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna odbytego w dniu 18.08.2009r. Obrady trwały w godz. 13.00 14.00 Ustawowy skład Zgromadzenia wynosi 20 osób, w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1).

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów poprzednich

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r.

Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Protokół nr 51/04 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 20 lutego 2004 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.00. W posiedzeniu Zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 9 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 48/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 lutego 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 48/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 lutego 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 21.02.2008 r. Znak: OR.0062/48/08 P R O T O K Ó Ł Nr 48/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 lutego 2008 r. Ad. 1 48 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 40 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu. Protokół nr 18.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku, w godzinach 14 00-15 25 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. Obrady

Bardziej szczegółowo