Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli stażystów oraz nauczycieli przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli stażystów oraz nauczycieli przedmiotu"

Transkrypt

1 Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli stażystów oraz nauczycieli przedmiotu Opracowała: mgr Joanna Łapińska

2 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: III gimnazjum Liczba ćwiczących: 14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: piłki koszykowe, piłki lekarskie Temat lekcji: Kształtowanie siły mięśni ramion, obręczy barkowej i grzbietu. Przygotowanie do sprawdzianu cech motorycznych siły. Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ - kształtowanie siły poszczególnych grup mięśniowych UMIEJĘTNOŚCI - dobór ćwiczeń specjalistycznych wykorzystanie piłek lekarskich do kształtowania siły WIADOMOŚCI - utrzymywanie w prawidłowej pozycji kręgosłupa podczas wykonywania utylitarnych czynności siłowych (dźwiganie) KSZTAŁTOWANIE POSTAW - samokontrola i samoocena wykonania ćwiczenia, świadome uczestnictwo w zajęciach CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE I. Wstępna 1. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Zabawa ożywiająca Wąż 4. Ćwiczenia biegowe przygotowujące organizm do wysiłku ustawienie w szeregu ćwiczący ustawieni w rzędzie z chwytem za biodra tworzą tzw. węża ; zadaniem pierwszej osoby - głowy jest złapanie ostatniej ogona ; wąż nie może zostać przerwany, po udanej próbie (lub decyzją nauczyciela) zmiana pierwszej i ostatniej osoby trucht po obwodzie sali, na gwizdek wykonanie zadań dodatkowych: - wyskok w górę z przysiadu - obrót o podpór przodem bieg z wysokim unoszeniem kolan (skip A) oraz z uderzaniem pięt o pośladki (skip C) II. Główna 1. Ćwiczenia kształtujące z piłkami: w pozycji wysokiej: - w marszu rzuty i chwyty piłki w górę, oburącz i jednorącz - marsz z przekładaniem piłki pod wysoko uniesionymi kolanami - w marszu toczenie piłki po podłożu prawą i lewą ręką - przerzucanie piłki z prawej do lewej ręki w płaszczyźnie czołowej pobranie piłek do koszykówki; ustawienie na obwodzie koła, później rozsypka; każde ćwiczenie wykonywane jest kilkakrotnie, zwrócenie uwagi na dokładność i poprawność wykonania

3 c.d. główna - krążenie tułowia z piłką trzymaną oburącz - skłony tułowia z piłką jw. - piłka między stopami, wyskok w górę, wyrzut piłki i próba złapania - wyrzut piłki oburącz z tyłu, chwyt z przodu w siadzie - przekładanie piłki pod uniesionymi nogami (siad równoważny) - siad prosty toczenie piłki wokół nóg i za plecami w leżeniu tyłem - przenoszenie piłki trzymanej stopami na prawą i lewą stronę ciała III. Końcowa 2. Ćwiczenia w dwójkach: - trucht w miejscu, chwyty i podania piłki lekarskiej oburącz sprzed klatki piersiowej - w truchcie wokół współćwiczącego toczenie piłki prawą i lewą ręką po podłożu - w truchcie jw. krążenie piłki wokół pasa - podania piłki zza głowy przez wspięcie na palce - wyskok z przysiadu z wyrzutem piłki w przód sprzed klatki piersiowej - w rozkroku tyłem do współćwiczącego wyrzut piłki oburącz w tył między nogami - chwyty i podania piłki w leżeniu przodem - wyrzut piłki oburącz zza pleców poprzez skłon w przód - chwyty i podania piłki jednorącz 3. Przypomnienie zasad wykonywania rzutu piłką lekarską; samodzielna próba wykonania ćwiczenia 1. Ćwiczenia korekcyjne, rozluźniające i uspokajające: - zwis czynny tyłem na drabinkach, przejście do zwisu biernego - w klęku podpartym przyciąganie prawego kolana do lewego łokcia i odwrotnie - w klęku podpartym plecy wklęsłe i wypukłe odłożenie piłek koszykowych, pobranie piłek lekarskich; ustawienie naprzeciw siebie w dwójkach w poprzek sali; zwrócenie uwagi na dokładność i poprawność podań, nauczyciel podaje ilość powtórzeń (min. 5) nauczyciel objaśnia i pokazuje prawidłowe wykonanie zadania; zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłową postawę ciała podczas rzutu bezpieczne dźwiganie uczniowie sami wybierają miejsce ćwiczeń, zwrócenie uwagi na dokładność wykonania, nauczyciel reguluje ilość powtórzeń

4 c.d. końcowa - ukłon japoński z jak najdalszym wysuwaniem dłoni w przód bez odrywania pośladków od pięt 2. Podsumowanie i omówienie lekcji ocena aktywności

5 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: II gimnazjum Liczba ćwiczących: 16; miejsce ćwiczeń: mała sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: piłki lekarskie, chorągiewki, skrzynia, drabinki, płotek La, materace Temat lekcji: Rozwój siły poszczególnych grup mięśniowych oraz kształtowanie ogólnej wytrzymałości na obwodzie stacyjnym. Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ - kształtowanie siły poszczególnych partii mięśniowych UMIEJĘTNOŚCI - zasób ćwiczeń kształtujących siłę WIADOMOŚCI reakcja organizmu na intensywny wysiłek fizyczny, pojęcie wytrzymałości, przypomnienie pomiaru tętna KSZTAŁTOWANIE POSTAW zachowanie dyscypliny podczas zajęć, pokonywanie własnych słabości, odpowiedzialność za partnera CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO METODYCZNE I. Wstępna 1. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie listy obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Zabawa ożywiająca berek Lawina 4. Ćwiczenia biegowe ustawienie w szeregu przypomnienie sposobu pomiaru tętna każda złapana osoba przyłącza się do pierwszego berka (wyznaczonego przez nauczyciela) przez podanie ręki i razem starają się schwytać pozostałych; zabawa trwa do momentu, gdy pozostaną wolne dwie osoby poruszanie się po obwodzie sali krokiem odstawno dostawnym, przeplatanką, podskokami naprzemianstronnymi, trucht przodem i tyłem II. Główna 1. Ćwiczenia wszechstronnie przygotowujące organizm do realizacji zaplanowanych zadań ćwiczenia kształtujące ze współpartnerem: - w małym rozkroku na wprost siebie, ręce na barkach współćwiczącego, opad w przód z pogłębieniem - tyłem do siebie w rozkroku, skłony w przód i w tył z dotknięciem dłoni współćwiczącego - tyłem do siebie, chwyt pod ręce, jednoczesny przysiad i powstanie - jw. RR podane w górze, równoczesny wypad w przód, raz PN, raz LN - jw. RR podane w bok, skręty tułowia bez odrywania stóp od podłoża dowolny podział na pary, ćwiczenia wykonywane w rozsypce, każde kilkakrotnie

6 c.d. główna - jw. skłony tułowia w bok - bokiem do siebie, chwyt za ręce wewnętrzne, równoczesne wypady w bok, zmiana stron - w przysiadzie na wprost siebie, chwyt za ręce, PN wyprostowana w bok, przenoszenie ciężaru ciała z jednej nogi na drugą - przodem do siebie, podanie sobie prawych nóg (wyprostowane w stawach kolanowych) i prawych rąk, podskoki jednonóż, zmiana NN, RR - w ustawieniu jedna osoba za drugą, jedynka wykonuje podskoki w miejscu z oporem dwójki, która trzyma partnera za ramiona - przodem do siebie, chwyt za RR, równoczesne przysiady na jednej nodze - jw. jedynka unosi RR w przód, skos, dwójka chwyt za przedramiona, oporuje 2. Obwód stacyjny: A. bieg wahadłowy B. opad w przód w klęku podpartym przy drabinkach C. przeskoki zawrotne przez 3 części skrzyni D. leżenie przodem na 4 częściach skrzyni, NN zaczepione o drabinkę, RR na karku, opad tułowia w przód, powrót do poziomu E. przejście nad i pod płotkiem F. w leżeniu tyłem na materacu unoszenie prostych nóg z piłką lekarską ustawienie obwodu przed lekcją; na każdej stacji 2 osoby: jedna ćwiczy, druga liczy ilość powtórzeń i zapisuje na przygotowanej karcie; po 30, które odmierza nauczyciel, zmiana ćwiczących; po przejściu wszystkich stacji następuje pomiar tętna, omówienie pojęcia wytrzymałości i krótki odpoczynek, po nim ponowny pomiar tętna i powtórzenie obwodu po raz drugi III. Końcowa 1. Ćwiczenia uspokajająco korektywne w formie gry FALA opis M. Bondarowicz Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych str Podsumowanie i omówienie lekcji wg opisu ocena aktywności

7 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: II gimnazjum Liczba ćwiczących:14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: drabinki, piłki koszykowe, szarfy Temat lekcji: Piłka koszykowa doskonalenie chwytów i podań oraz kozłowania ze zmianą kierunku i tempa. Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ kształtowanie sprawności specjalnej koszykarza, szybkości, koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej UMIEJĘTNOŚCI poruszanie się po boisku z piłką, dokładne podania i chwyty piłki WIADOMOŚCI przypomnienie podstawowych przepisów gry w piłkę koszykową KSZTAŁTOWANIE POSTAW współdziałanie w zespole, poszanowanie przeciwnika w grze sportowej (fair-play) CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO METODYCZNE I. Wstępna 1. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie listy obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Ćwiczenia ożywiające bieżne ustawienie w szeregu trucht po okręgu, na umówiony sygnał wykonanie zadań dodatkowych: 1 gwizdek - obrót o 360, 2 gwizdki wyskok w górę z przysiadu, klaśnięcie zmiana kierunku biegu, uniesienie ręki bieg tyłem; marsz: co trzeci krok skłon do nogi wykrocznej (noga wykroczna prosta w kolanie, zakroczna ugięta), co trzeci krok wymach prostej nogi w przód, co trzeci krok wypad w przód z pogłębieniem II. Główna 1. Rozgrzewka c.d. ćwiczenia kształtujące przy drabinkach: przodem do drabinek - opad T z pogłębieniem, RR na wysokości klatki piersiowej - wymachy NN w płaszczyźnie strzałkowej, RR na wysokości pasa - w staniu na 3 szczeblu przysiady, RR jw. - opad T w przód ze zmiennym ustawieniem RR - RR na wysokości pasa, jedna noga na trzecim szczeblu, podskokiem zmiana nóg ćwiczący ustawiają się przy drabinkach

8 c.d. główna - w postawie zwieszonej schodzenie po jednym szczeblu w dół (NN ugięte w stawach kolanowych) tyłem do drabinek - skłony w przód i w tył z dotknięciem drabinki (w odległości kroku od drabinek) - w podporze przodem, NN na drugim szczeblu, krążenie bioder - opad T w przód, trzymanie szczebla wyprostowanymi RR - jw., wejście NN w górę bokiem do drabinek - oparcie nogi o szczebel na wysokości biodra, skłony T do NN - wymachy NN w płaszczyźnie czołowej 2. Ćwiczenia techniki: A. kozłowanie piłki Król dryblingu opis M. Bondarowicz Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych str. 141 w dwójkach: osoba bez piłki porusza się po całym boisku zmieniając kierunek i tempo biegu, osoba kozłująca stara się dotrzymać kroku współćwiczącemu jw.: osoba bez piłki (broniący) stara się uniemożliwić przejście osobie kozłującej (atakujący) spod jednego kosza pod drugi B. podania, chwyty podania w rzędach ze zmianą miejsca: na koniec własnego rzędu, za piłką, po przekątnej podania po kole ze zmianą miejsca za piłką 3. Gra szkolna pobranie piłek przez ćwiczących, nauczyciel kontroluje zabawę i koryguje ewentualne błędy; zabawę powtarzamy 2x dowolny podział na pary, piłka na parę; nauczyciel określa czas ćwiczenia i dokonuje zmiany ćwiczących podział na pary jw., po wykonaniu ćwiczenia w jedną stronę, zmiana ról; każda osoba dwukrotnie staję się atakującym i broniącym; po zakończeniu ćwiczenia odłożenie piłek ustawienie w dwóch rzędach naprzeciw siebie (jedna piłka), później w czterech rzędach (dwie piłki); podania piłki płaskie sprzed klatki piersiowej i kozłem ustawienie jak na rysunku, osoba z piłką na obwodzie, środkowa twarzą do podającego podział na trzy drużyny, nauczyciel sędziuje i kontroluje czas gry III. Końcowa 1. Ćwiczenia uspokajająco korektywne - marsz połączony z rytmicznym oddychaniem (plecy proste, RR splecione z tyłu) - marsz na palcach i piętach - zwis bierny tyłem do drabinek, wahadło w lewą i prawą stronę marsz po okręgu, później podejście do drabinek, zwrócenie uwagi na poprawne wykonanie ćwiczeń, nauczyciel reguluje czas ćwiczenia

9 c.d. końcowa 2. Podsumowanie i omówienie lekcji ocena aktywności

10 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: III gimnazjum Liczba ćwiczących:14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: piłki siatkowe, siatka do gry Temat lekcji: Piłka siatkowa doskonalenie odbić sposobem górnym i zagrywki sposobem dolnym, nauka wystawienia i zbicia piłki z podrzutu własnego. Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ kształtowanie mocy, koordynacji ruchowej, szybkości reakcji UMIEJĘTNOŚCI prawidłowa pozycja siatkarska, wystawienie i zbicie piłki WIADOMOŚCI utrwalenie przepisów gry KSZTAŁTOWANIE POSTAW prawidłowe reakcje na wynik współzawodnictwa CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO METODYCZNE I. Wstępna 1. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie listy obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Zabawa ożywiająca berek z podaniem piłki: przed zberkowaniem można obronić się chwytając piłkę podaną przez współćwiczącego, piłkę podaje się zawsze zagrożonemu 4. Ćwiczenia biegowe: skipp A, skipp C, podskoki naprzemianstronne, cwał bokiem, bieg skrzyżny, bieg tyłem ustawienie w szeregu rozsypka; boisko ograniczone linią końcową i środkową; początkowo jeden, później dwaj berkowie; na boisku jedna, a następnie dwie piłki ćwiczenia wykonywane po przekątnych, marsz wzdłuż krótkiego boku sali II. Główna 1. Ćwiczenia kształtujące wolne: - krążenia RR w przód i w tył ze wspięciem na palce - wyskok w górę z przysiadu - krążenia barków w przód i w tył - podskoki w miejscu z podciąganiem kolan jak najwyżej - skrętoskłony do PN i LN w rozkroku - wypady w przód z pogłębieniem - odmachy RR w opadzie T (w bok oraz naprzemianstronne w przód i w tył) - z przysiadu podpartego jedna noga wyprostowana w tył i podskokiem zmiana nóg - krążenie T i bioder - odmachy RR w bok ze skrętem T za R - skłony w przód z pogłębieniem ćwiczenia wykonywane na całej sali w rozsypce, każde kilkakrotnie, ilość ustala nauczyciel

11 - krążenia przedramion, nadgarstków - rozgrzanie palców 2. Ćwiczenia techniki: A. odbicia sposobem górnym Piłka górna w kołach opis M. Bondarowicz Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych str. 240 Podaj piłkę środkowemu opis jw. str. 233 B. zagrywka sposobem dolnym i odbicia sposobem górnym Siatkarski palant opis jw. str Nauka wystawienia i zbicia piłki: pokaz, objaśnienie, indywidualne ćwiczenia (wysoki podrzut piłki i próba zbicia) przed ćwiczeniami zawieszenia siatki do gry, nauczyciel kontroluje przebieg zabaw, koryguje błędy pokazu i objaśnienia dokonuje nauczyciel, następnie uczniowie wykonują ćwiczenie indywidualnie, nauczyciel kontroluje, poprawia błędy, instruuje 4. Technika atakowania: Bombardowanie opis jw. str.243 Kozłująca piłka opis jw. str Gra szkolna podział na dwie drużyny, sędziuje nauczyciel III. Końcowa 1. Zabawa o charakterze korekcyjnym kto dłużej wytrzyma w pozycji siadu równoważnego 2. Podsumowanie i omówienie lekcji zwrócenie uwagi na prawidłowe wykonanie zadania; zabawę powtarzamy dwukrotnie ocena aktywności

12 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: I gimnazjum Liczba ćwiczących: 14; miejsce ćwiczeń: boisko szkolne; przybory i przyrządy: piłki koszykowe, piłki ręczne, szarfy Temat lekcji: Piłka ręczna doskonalenie podań półgórnych, rzutu do bramki z wyskoku. Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ - kształtowanie koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej, sprawności specjalnej piłkarza ręcznego UMIEJĘTNOŚCI poruszanie się po boisku bez piłki, dokładne podania i chwyty piłki WIADOMOŚCI przypomnienie podstawowych przepisów gry w piłkę ręczną KSZTAŁTOWANIE POSTAW współdziałanie w zespole, świadome uczestnictwo w doskonaleniu swoich umiejętności CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE I. Wstępna 2. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Zabawa ożywiająca berek w parach 4. Ćwiczenia biegowe przygotowujące organizm do wysiłku ustawienie w szeregu trucht po obwodzie sali, na gwizdek: - bieg tyłem - przyspieszenie i próba dogonienia osoby przed sobą - zmiana kierunku poruszania się II. Główna 1. Ćwiczenia kształtujące z piłkami: w pozycji wysokiej: - w marszu rzuty i chwyty piłki w górę, oburącz i jednorącz - marsz z przekładaniem piłki pod wysoko uniesionymi kolanami - w marszu toczenie piłki po podłożu prawą i lewą ręką - przerzucanie piłki z prawej do lewej ręki w płaszczyźnie czołowej - trzymając piłkę między nadgarstkiem a przedramieniem krążenia w przód i w tył prawą i lewą ręką - krążenie tułowia z piłką trzymaną oburącz - skłony tułowia z piłką jw. pobranie piłek do koszykówki; ustawienie na obwodzie koła, później rozsypka; każde ćwiczenie wykonywane jest kilkakrotnie, zwrócenie uwagi na dokładność i poprawność wykonania

13 c.d. główna - piłka między stopami, wyskok w górę, wyrzut piłki i próba złapania - wyrzut piłki oburącz z tyłu, chwyt z przodu - piłka na podłodze, jedna stopa oparta na piłce podskokami zmiana stóp - w szerokim rozkroku przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę z toczeniem piłki po podłodze w siadzie - przekładanie piłki pod uniesionymi nogami (siad równoważny) - siad skulny podparty, piłka trzymana między stopami uniesienie nóg z piłką w górę - siad prosty toczenie piłki wokół nóg i za plecami w leżeniu tyłem - przenoszenie piłki trzymanej stopami na prawą i lewą stronę ciała - nogi ugięte w kolanach, toczenie piłki pod uniesionymi biodrami 2. Ćwiczenia w dwójkach frontalnie, w odległości ok. 6m od siebie, ustawienie w poprzek boiska: - podania półgórne i chwyty oburącz - jw. bieg w miejscu - jw. jeden z ćwiczących porusza się do przodu, drugi w tył 3. Ustawienie w rzędach naprzeciwko siebie, podania półgórne do przeciwnego rzędu ze zmianą miejsca: - na koniec własnego rzędu - na koniec przeciwnego rzędu - po przekątnej 4. Ustawienie na obwodzie koła podania po cięciwie koła, zmiana miejsca za piłką (utrudnienie: wprowadzenie drugiej piłki) 5. Ustawienie w rzędach przed bramką rzut do bramki z wyskoku po wykonaniu trzech kroków, a następnie po kozłowaniu (z większej odległości) 6. Gra uproszczona bez kozłowania, z wykorzystaniem elementów doskonalonych w czasie lekcji. odłożenie piłek koszykowych, pobranie piłek ręcznych; zwrócenie uwagi na dokładność i poprawność podań, nauczyciel przypomina poprzez pokaz i objaśnienie technikę wykonywania podania półgórnego jedna piłka na dwa rzędy jedna piłka, później dwie nauczyciel objaśnia i pokazuje prawidłowe wykonanie zadania; zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe odwiedzenie ręki i rzut podział na dwa zespoły, rozdanie szarf, nauczyciel sędziuje i kontroluje czas gry

14 III. Końcowa 1. Ćw. oddechowe. Marsz wokół boiska w pozycji skorygowanej, marsz we wspięciu na palcach. Ćw. rozciągające 2. Podsumowanie i omówienie lekcji nauczyciel kontroluje wykonanie, objaśnia, pokazuje ćwiczenia ocena aktywności, zaangażowania, poprawności ćwiczeń

15 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum Liczba ćwiczących: 14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: piłki koszykowe, pachołki, chorągiewki, stoper, skakanka, materac gimnastyczny Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności koszykarskich na obwodzie stacyjnym. Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ - kształtowanie koordynacji ruchowej, zręczności UMIEJĘTNOŚCI doskonalenie elementów technicznych gry w piłkę koszykową WIADOMOŚCI przypomnienie podstawowych przepisów gry; pomiaru tętna KSZTAŁTOWANIE POSTAW - samokontrola i samoocena wykonania ćwiczenia, świadome uczestnictwo w zajęciach CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE I. Wstępna II. Główna 1. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Zabawa ożywiająca Berek zaczarowany z kozłowaniem piłki 4. Ćwiczenia biegowe przygotowujące organizm do wysiłku 1. Ćwiczenia kształtujące z piłkami w parach tyłem do siebie w postawie rozkrocznej podawanie piłki do współćwiczącej dołem i górą ustawienie jw. podawanie piłki poprzez skręt tułowia w prawą i lewą stronę ustawienie w szeregu ćwiczący po pobraniu piłek do koszykówki poruszają się po boisku kozłując piłkę, osoba dotknięta przez berka zostaje zaczarowana, przyjmuje postawę rozkroczną ze wzniesionymi rękoma trzymając piłkę nad głową; pozostali uczestnicy mogą odczarować poprzez wykonanie kozła między nogami zaczarowanego ; nauczyciel wyznacza berka, zmienia go, ewentualnie zwiększa liczbę berków, narzuca zmianę ręki kozłującej nadal z piłkami, trucht po obwodzie sali, na gwizdek wykonanie zadań dodatkowych: - wyskok w górę z przysiadu z wyrzutem piłki w górę i chwytem oburącz - krążenie piłki wokół pasa w prawą i w lewą stronę - toczenie piłki po podłodze prawą i lewą ręką dowolne dobranie się w pary, jedna osoba z pary odkłada piłkę; ustawienie naprzeciw siebie wzdłuż sali; każde ćwiczenie wykonywane jest kilkakrotnie, zwrócenie uwagi na dokładność i poprawność, zmiany kierunku wykonywania ćwiczenia

16 c.d. główna w staniu przenieść piłkę do tyłu, wyrzut piłki do partnera poprzez skłon w przód w staniu przenieść piłkę za głowę (łokcie skierowane w bok), puścić piłkę, odwrócić się, złapać piłkę odbitą od podłoża i podać do partnera w staniu rozkrocznym wyrzut piłki do partnera w tył, między nogami wyrzut piłki trzymanej między kostkami nóg do partnera z leżenia tyłem o nogach ugiętych w stawach kolanowych, ręce z piłką za głową, przejście do siadu z równoczesnym wyrzutem piłki do partnera III. Końcowa 2. Obwód stacyjny: A. rzut do kosza po kozłowaniu B. krążenie piłką wokół bioder C. kozłowanie piłki slalomem między chorągiewkami D. rzuty do kosza z linii rzutów wolnych E. podskoki obunóż na skakance F. rzuty (podania) i chwyty piłki odbitej od ściany, oburącz, sprzed klatki piersiowej G. z leżenia tyłem (NN ugięte w kolanach, ręce za głową, piłka trzymana w rękach) unoszenie tułowia z dotknięciem piłką do kolan 2. Ćwiczenia korekcyjne, rozluźniające i uspokajające: - zwis czynny tyłem na drabinkach, przejście do zwisu biernego - w klęku podpartym przyciąganie prawego kolana do lewego łokcia i odwrotnie - w klęku podpartym plecy wklęsłe i wypukłe - ukłon japoński z jak najdalszym wysuwaniem dłoni w przód bez odrywania pośladków od pięt 3. Podsumowanie i omówienie lekcji przygotowanie obwodu przed lekcją; pokaz i omówienie; na każdej stacji dwie osoby jedna ćwiczy, druga liczy ilość powtórzeń (lub ilość celnych rzutów) i zapisuje na przygotowanej kartce; czas trwania ćwiczenia 1 minuta (odmierza nauczyciel), zmiana ćwiczących; po przejściu wszystkich stacji zbieramy kartki i następuje pomiar tętna wybór miejsca do ćwiczenia dowolny, zwrócenie uwagi na dokładność i poprawność wykonania ćwiczenia ocena aktywności

17 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa I gimnazjum, dziewczęta Liczba ćwiczących: 14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: magnetofon, skrzynia, odskocznia, ławeczka gimnastyczna, materace, piłeczki do ping-ponga Temat lekcji: Doskonalenie elementów gimnastycznych i nauka łączenia ich w całość (układ gimnastyczny). Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ - kształtowanie koordynacji ruchowej, gibkości, zwinności, równowagi UMIEJĘTNOŚCI doskonalenie elementów gimnastycznych, tworzenie układu WIADOMOŚCI postawy i pozycje gimnastyczne umiejętność nazywania i rozpoznawania KSZTAŁTOWANIE POSTAW - samokontrola i samoocena wykonania ćwiczenia, pokonywanie własnych słabości CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE I. Wstępna II. Główna 1. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Rozgrzewka przy muzyce w formie ćwiczeń aerobowych zaczynamy od truchtu, podskoków, przeskoków z pracą ramion w różnych płaszczyznach, a następnie przechodzimy (w części głównej) do ćwiczeń kształtujących, stopniowo aktywizujących wszystkie części ciała i partie mięśniowe 1. Ćwiczenia kształtujące jak wyżej 2. Przypomnienie pokaz i kilkakrotne wykonanie elementów gimnastycznych, które będą łączone w układ w następującej kolejności: postawa zasadnicza wspięcie na palce rozbieg 2, 3 kroki z odbicia obunóż przewrót w przód do przysiadu podpartego postawa zasadnicza przejście po ławeczce gimnastycznej krokiem polki zeskok do półprzysiadu - postawa dojście do materaca przewrót w przód do leżenia tyłem leżenie tyłem ugięcie NN podpór łukiem (mostek) leżenie tyłem ustawienie w szeregu ustawienie w rozsypce, frontem do nauczyciela, każde ćwiczenie powtarzane kilkakrotnie, zwrócenie uwagi na prawidłową sylwetkę, dokładność wykonywania, zgranie z muzyką rozstawienie wcześniej przygotowanego sprzętu według instrukcji nauczyciela, dowolny podział na pary każda dwójka ćwiczy wszystkie elementy układu na zasadzie obwodu stacyjnego; nauczyciel nadzoruje poprawność wykonania, koryguje błędy

18 leżenie tyłem leżenie przewrotne leżenie przerzutne leżenie przewrotne leżenie tyłem leżenie tyłem, skłon T w przód powstanie poprzez wykrok jednonóż w przód do postawy zasadniczej z rozbiegu kilku kroków odbiciem obunóż wyskok na 3-4 części skrzyni (wszerz) zeskok do półprzysiadu postawa zasadnicza III. Końcowa 3. Łączenie elementów w całość ćwiczenia wykonywane strumieniowo po zejściu z ławeczki poprzedniczki startuje kolejna osoba 1. Zabawa oddechowa przedmuchiwanie piłeczek ping-pongowych w parach 2. Ćwiczenia rozciągające wg inwencji twórczej uczennic 3. Podsumowanie i omówienie lekcji, uporządkowanie sprzętu każda ćwicząca wykonuje układ kilkakrotnie; nauczyciel zwraca uwagę na płynność ćwiczeń, dokładność, poprawność wykonania dowolny dobór w pary, ustawienie w klęku podpartym naprzeciw siebie wybór miejsca do ćwiczenia dowolny, zwrócenie uwagi na dokładność i poprawność wykonania ćwiczenia ocena aktywności

19 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum, dziewczęta Liczba ćwiczących: 15; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; materace, drabinki Temat lekcji: Gimnastyka podstawowa - doskonalenie stania na rękach, nauka przewrotu w przód przez stanie na rękach. Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ - kształtowanie koordynacji ruchowej, równowagi UMIEJĘTNOŚCI nauka, doskonalenie i łączenie elementów gimnastycznych, WIADOMOŚCI utrwalenie terminologii z zakresu gimnastyki podstawowej KSZTAŁTOWANIE POSTAW ochrona współćwiczącego (asekuracja) CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE I. Wstępna II. Główna 1. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Ćwiczenia ożywiająco - bieżne 4. Ćwiczenia kształtujące we wszystkich płaszczyznach, aktywizujące poszczególne partie mięśniowe i części ciała oraz ćwiczenia rozciągające 5. Przypomnienie pokaz i objaśnienie stania na rękach z uniku, z postawy zamachem jednonóż, z półprzysiadu z odbicia obunóż 6. Wykonywanie elementów gimnastycznych: A. przewrót w przód (z przysiadu, półprzysiadu, postawy do przysiadu, rozkroku) B. przewrót w tył (z przysiadu, z rozkroku, przez siad o nogach prostych, do przysiadu, do rozkroku, do postawy) C. stanie na rękach (z uniku, z postawy zamachem jednonóż, z półprzysiadu z odbicia obunóż) ustawienie w szeregu trucht po okręgu przodem, tyłem, trucht z krążeniem RR w przód, w tył, podskoki naprzemianstronne, krok odstawno- dostawny prawym i lewym bokiem, bieg skrzyżny prawym i lewym bokiem nauczyciel decyduje o wykonywanym ćwiczeniu, kontroluje wykonanie krążenia, wymachy, odmachy, skłony, wypady, podskoki, skręty ćwiczenie wykonuje nauczyciel lub jedna z ćwiczących wskazana przez nauczyciela podział ćwiczących na 3 zastępy, po kilku minutach zmiana; stanie na rękach asekuruje nauczyciel z pomocą uczennic (nauka asekuracji), ćwiczenia wykonywane z różnych pozycji wyjściowych określa nauczyciel

20 III. Końcowa 7. Pokaz, objaśnienie i próby wykonania przez uczennice przewrotu w przód ze stania na rękach z ochroną i asekuracją nauczyciela i współćwiczących 1. Ćwiczenia uspokajająco korektywne: - zwis bierny na drabinkach, rozluźnienie mięśni, wahadło w prawą i lewą stronę - marsz po obwodzie sali we wspięciu na palce i w przysiadzie - ćw. oddechowe według inwencji twórczej uczennic 3. Podsumowanie i omówienie lekcji, uporządkowanie sprzętu ocena aktywności, poprawności i poziomu umiejętności

Włodzimierz Witczak Skierniewice

Włodzimierz Witczak Skierniewice Włodzimierz Witczak Skierniewice KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z PIŁKI SIATKOWEJ ZADANIE GŁÓWNE: Odbicia piłki w postawie o zachwianej równowadze. ZADANIE DODATKOWE: Odbicia piłki sposobem oburącz

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni.

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego. Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Konspekt lekcji z wychowania fizycznego Temat lekcji: Ćwiczenia z przyborem wzmacniające poszczególne grupy mięśni. Cele operacyjne: Umiejętności: Ćwiczenia z laską gimnastyczną wzmacniające poszczególne

Bardziej szczegółowo

Tok Treść Interpretacja lekcji. podanie zadań lekcji. Współpraca w grupie

Tok Treść Interpretacja lekcji. podanie zadań lekcji. Współpraca w grupie Literka.pl Lekcja wf koszykówka Data dodania: 2012-10-15 19:10:01 Przedstawiam konspekt lekcji wychowania fizycznego. Anna Radzik Kraków 10.12.2009 r. KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KOSZYKÓWKA Zadania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego KOSZYKÓWKA

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego KOSZYKÓWKA W związku z Ogólnopolską Akcją Ministra Edukacji Narodowej " " organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu proponujemy w obszarze 1 (wychowanie fizyczne - zajęcia edukacyjne) scenariusz zajęć z wychowania

Bardziej szczegółowo

Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjne i metodyczne 1. Zorganizowanie grupy.

Tok lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjne i metodyczne 1. Zorganizowanie grupy. KONSPEKT ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI Temat: Doskonalenie ćwiczeń dwójkowych statycznych i dynamicznych. Klasa: IIIAC dziewczęta Miejsce: Sala gimnastyczna Przybory i przyrządy: materace Czas: 45 Cele główne: Motoryczność:

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych

Konspekt lekcji gimnastyki. Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych Konspekt lekcji gimnastyki Temat: Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem ławeczek gimnastycznych S: kształtowanie siły mm ramion, zwinności, koordynacji, równowagi U: ćwiczenia kształtujące z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III

Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Obszar1 Ruch w szkole- wychowanie fizyczne- zajęcia edukacyjne Scenariusz zajęć wychowania fizycznego w klasie III Temat: Mini piłka ręczna- zabawy z piłką Cele główne: Umiejętności: podania i chwyty piłki

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI KOSZYKOWEJ W KLASIE VI. TEMAT: Nauczanie podania i kozłowania piłki, prawą i lewą ręką.

KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI KOSZYKOWEJ W KLASIE VI. TEMAT: Nauczanie podania i kozłowania piłki, prawą i lewą ręką. Obszar nr 1 KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI KOSZYKOWEJ W KLASIE VI TEMAT: Nauczanie podania i kozłowania piłki, prawą i lewą ręką. ZADANIA LEKCJI: Umiejętności - doskonalenie kozłowania piłki po prostej i slalomem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego edukacji zdrowotnej

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego edukacji zdrowotnej Scenariusz lekcji wychowania fizycznego edukacji zdrowotnej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu w ramach Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami.

TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. TEMAT: Ćwiczenia wzmacniające z ciężarkami. Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45 Liczba ćw.: 12 Przybory: ławeczki gimnastyczne, hantle, ciężarki, karimaty, stoper Cele lekcji: a)umiejętności: -prawidłowe

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJEĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

SCENARIUSZ ZAJEĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV SCENARIUSZ ZAJEĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV Temat: Zwinnościowy tor przeszkód. Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Liczba ćwiczących: 10 uczniów Klasa: IV Czas: 45min Cel główny: 1. Wyrabianie sprawności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA W RUCHU. Akcja MEN Ćwiczyć każdy może Obszar 1 ROK SZKOŁY W RUCHU PUBLICZNE GIMNAZJUM NUMER 2 W KRZEWICY

SZKOŁA W RUCHU. Akcja MEN Ćwiczyć każdy może Obszar 1 ROK SZKOŁY W RUCHU PUBLICZNE GIMNAZJUM NUMER 2 W KRZEWICY Akcja MEN Ćwiczyć każdy może Obszar 1 ROK SZKOŁY W RUCHU SZKOŁA W RUCHU PUBLICZNE GIMNAZJUM NUMER 2 W KRZEWICY Edukacja w szkole gimnazjalnej w zakresie wychowania fizycznego zawiera elementy rozwijające

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy

SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy SCENARIUSZ LEKCJI KOSZYKÓWKI Piłka nie parzy ZAD. GŁOWNE: Nauczanie rzutu jednorącz z wyskoku ZAD. DODATKOWE: Doskonalenie kozłowania ze zmianą ręki,tempa i kierunku biegu. CELE: Umiejętności -Uczeń potrafi:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia przy siatce.

Ćwiczenia przy siatce. Monika Pługowska SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z PRZEDMIOTU WYCHOWANIE FIZYCZNE Konspekt lekcji piłki siatkowej Data: 01.12. 2009r Klasa - III A,B dziewczęta Gimnazjum Ilość ćwiczących - 12 Miejsce - sala

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI KOSZYKOWEJ W KLASIE V. TEMAT: Nauczanie podania i kozłowania piłki, prawą i lewą ręką.

KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI KOSZYKOWEJ W KLASIE V. TEMAT: Nauczanie podania i kozłowania piłki, prawą i lewą ręką. KONSPEKT LEKCJI Z PIŁKI KOSZYKOWEJ W KLASIE V TEMAT: Nauczanie podania i kozłowania piłki, prawą i lewą ręką. ZADANIA LEKCJI: Umiejętności - doskonalenie kozłowania piłki po prostej i slalomem ze zmianą

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego SCENARIUSZE ZAJĘĆ SZKOŁY W RUCHU Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat: Gry i zabawy w unihokeju. Cele Uczeń: zna podstawowe przepisy gry w unihokeja doskonali prowadzenie piłki kijem i strzał na

Bardziej szczegółowo

Lekcja otwarta dla nauczycieli i uczniów klas II-ich Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie

Lekcja otwarta dla nauczycieli i uczniów klas II-ich Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie Lekcja otwarta dla nauczycieli i uczniów klas II-ich Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie Mini-koszykówka Prowadzący: Jarosław Ambroszczyk Temat: Kozłowanie piłki indywidualnie, zakończone m i chwytem.

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO kl. VI Temat: Uczymy się tworzyć piramidy dwójkowe i trójkowe. Zadania lekcji: Umiejętności: Uczeń wykonuje proste piramidy dwójkowe i trójkowe; Sprawność: Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT Renata Matuszewska LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM

KONSPEKT Renata Matuszewska LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM KONSPEKT Renata Matuszewska LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA DRUGIM ETAPIE EDUKACYJNYM Temat: Nauka rzutu piłki do kosza z różnych pozycji i. Zadania szczegółowe w zakresie: 1. kształtowania postaw (usamodzielnianie):

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE CHWYTÓW I PODAŃ W MIEJSCU I W RUCHU

DOSKONALENIE CHWYTÓW I PODAŃ W MIEJSCU I W RUCHU Nazwisko i imię prowadzącego: Data prowadzenia lekcji: ROGOWSKI Gabriel 20 kwietnia 2013 r. Miejsce zajęć: Hala sportowa ZS nr 4 w Białymstoku, ul. Dojlidy Górne 49 Grupa: Przybory: klasa I PG gr. mieszana

Bardziej szczegółowo

Zadanie główne: Doskonalenie podstawowych elementów techniki w piłce koszykowej.

Zadanie główne: Doskonalenie podstawowych elementów techniki w piłce koszykowej. Zadanie główne: Doskonalenie podstawowych elementów techniki w piłce koszykowej. Zadania szczegółowe w zakresie: sprawności motorycznej wzmocni mięśnie NN i RR; zwiększy zakres ruchomości w stawach; poprawi

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły w Ruchu Realizacja zadań obszaru 1 Realizacja zadań obszaru nr 1: wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne (szkoła)/

Rok Szkoły w Ruchu Realizacja zadań obszaru 1 Realizacja zadań obszaru nr 1: wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne (szkoła)/ Rok Szkoły w Ruchu Realizacja zadań obszaru 1 Realizacja zadań obszaru nr 1: wychowanie fizyczne wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min

TRENING. Nazwa i opis ćwiczeń, zabaw i gier. Część wstępna 25 min Paweł Dziubak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu TRENING 1. Miejsce zajęć sala gimnastyczna 2. Czas trwania zajęć 90 minut 3. Liczba ćwiczących 16 4. Pomoce piłki siatkowe, piłki lekarskie,

Bardziej szczegółowo

Lekcja I - Kształtowanie siły z wykorzystaniem piłek lekarskich.

Lekcja I - Kształtowanie siły z wykorzystaniem piłek lekarskich. Rafał Kiliański i Małgorzata Przybylska nauczyciele wychowania fizycznego Szkoła Podstawowa nr 314 Warszawa, ul Porajów 3 W myśl założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół

Bardziej szczegółowo

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji.

Część III końcowa - to uspokojenie organizmu czynności porządkowe, omówienie lekcji. PIŁKA RĘCZNA W SZKOLE. Piłka ręczna powinna odgrywać istotną rolę w systemie wychowania fizycznego ze względu na swoje niezaprzeczalne walory zdrowotne. Jest to gra dla wszystkich kategorii wieku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć treningowych

Konspekt zajęć treningowych Andrzej Antczak Konspekt zajęć treningowych emat: Gry i zabawy w nauczaniu piłki nożnej Zadania : - umiejętności: oswojenie się z piłką - motoryczność: kształtowanie koordynacji, gibkości, sprawności ogólnej

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1.

Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1. Scenariusz lekcji siatkówki do obszaru 1. Temat: Doskonalenie odbić sposobem górnym z różnych przyborów. Zadania lekcji : U: Doskonalenie odbić sposobem górnym Wykorzystanie odbić górnych we fragmentach

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Obszar nr 1 wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne W związku z przystąpieniem naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja.

Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja. Temat: Unihokej doskonalenie techniki i taktyki gry w unihokeja. Miejsce: Sala gimnastyczna Klasa: III Czas trwania zajęć: 45 min Zakładana liczba ćwiczących: 20 chłopców Przyrządy i przybory: kije i piłki

Bardziej szczegółowo

RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE. Układ ćwiczeń dwójkowych chłopców szkoła podstawowa

RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE. Układ ćwiczeń dwójkowych chłopców szkoła podstawowa RADOMSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY UKŁADY ĆWICZEŃ W GIMNASTYCE SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWE Układ ćwiczeń dwójkowych chłopców szkoła podstawowa Ustawienie: D przed G w odległości kilku kroków w postawie zasadniczej

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI

KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI Cz. I WSTĘPNA KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI TEMAT LEKCJI: NAUKA KOZŁOWANIA PRAWĄ I LEWĄ RĘKĄ W MIEJSCU I W RUCHU Imię i nazwisko prowadzącego: Wojciech Antczak Data prowadzenia lekcji: 06.04.2013 Miejsce

Bardziej szczegółowo

Przybory: pompony, materace, odskocznia, ławeczki gimnastyczne, magnetofon, alfabet ruchowy oraz drobne przybory.

Przybory: pompony, materace, odskocznia, ławeczki gimnastyczne, magnetofon, alfabet ruchowy oraz drobne przybory. SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE VI Temat lekcji (zadania główne): Gimnastyka. Piramidy trójkowe i wieloosobowe według inwencji uczniów i nauczyciela. Zadania szczegółowe (cele operacyjne)

Bardziej szczegółowo

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J

T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J T U R N I E J M I K O Ł A J K O W Y W A K R O B A T Y C E S P O R T O W E J 7.12.2013, ZIELONA GÓRA INFORMATOR O PROGRAMACH STARTOWYCH Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. KLASA PIERWSZY KROK 3 Ćwiczenia wolne

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ. 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina:. Grupa: 5 dziewcząt i 1 chłopak

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ. 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina:. Grupa: 5 dziewcząt i 1 chłopak KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina:. Grupa: 5 dziewcząt i 1 chłopak 2. Wiek ćwiczących: 12-15 lat Ilość ćwiczących: 6 3. Wady: A ScThLsin DR g-0,3, B

Bardziej szczegółowo

PIŁKA SIATKOWA. Reprezentacja szkolna dziewcząt. Zawody półfinał grupy zachodniej

PIŁKA SIATKOWA. Reprezentacja szkolna dziewcząt. Zawody półfinał grupy zachodniej PIŁKA SIATKOWA Piłka siatkowa wyróżnia się spośród innych gier sportowych możliwością rozrywania jej nie tylko na salach gimnastycznych, ale również na świeżym powietrzu. Ponadto poprzez uproszczenie przepisów

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego. Data: 23.02.2009 r. Klasa IV b Liczba uczniów: 25 Nauczyciel prowadzący: Mariola Senyk Temat: Doskonalenie przewrotu w tył. Temat zgodny z podstawą programową. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Gry i zabawy nauczające i doskonalące podstawy gry w tenisa stołowego.

Temat lekcji: Gry i zabawy nauczające i doskonalące podstawy gry w tenisa stołowego. Obszar I Temat lekcji: Gry i zabawy nauczające i doskonalące podstawy gry w tenisa stołowego. Umiejętności: - uczeń umie wprowadzić piłeczkę do gry (serw) - uczeń umie przyjąć prawidłową postawę przy stole

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ

SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ SCENARIUSZ ZAJĘC SPORTOWYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ Temat: Układanie koszyczka - prawidłowe ułożenie dłoni na piłce do odbicia sposobem oburącz górnym. Cele główne lekcji: Umiejętności: -układanie dłoni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne

Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Wymagania edukacyjne -wychowanie fizyczne Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii Etap edukacyjne: klasy: IV, V, VI, dziewczęta i chłopcy Piłka koszykowa Klasa IV: 1.Kozłowanie

Bardziej szczegółowo

Temat : Piłka ręczna ćwiczenia doskonalące kozłowanie i podanie piłki jednorącz sposobem półgórnym.

Temat : Piłka ręczna ćwiczenia doskonalące kozłowanie i podanie piłki jednorącz sposobem półgórnym. KONSPEKT ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO KLASY IV Temat : Piłka ręczna ćwiczenia doskonalące kozłowanie i podanie piłki jednorącz sposobem półgórnym. Klasa IV Data 03.03.2014r. Ilość uczniów 13 Prowadząca

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego.

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego. Klasa IV Liczba uczniów: 26 Nauczyciel prowadzący: Mariola Senyk Temat: Doskonalenie przewrotu w tył. Temat zgodny z podstawą programową. Cele lekcji: Wiadomości:

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Nauka układu ćwiczeń ze wstążką

Temat lekcji: Nauka układu ćwiczeń ze wstążką Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat lekcji: Nauka układu ćwiczeń ze wstążką Prowadzący: Klasa: Cele główne lekcji: Katarzyna Lewandowska IIIb,IIId dziewczęta Umiejętności: 1. Wykorzystanie kroków

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon

Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Scenariusz lekcji Szkolny biathlon Temat: Szkolny biathlon jako forma doskonalenia wybranych elementów techniki w grach zespołowych Klasy: gimnazjum/liceum Czas lekcji: 45 minut Przybory: piłki do siatkówki

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI

KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI KONSPEKT LEKCJI Z KOSZYKÓWKI TEMAT LEKCJI: Nauka zbiórki piłki z tablicy w ataku dobitka. IMIĘ NAZWISKO PROWADZĄCEGO: Bartłomiej Bielawiec GRUPA: klasa II Gimnazjum LICZEBNOŚD GRUPY: 12 osób CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (klasa III szkoły podstawowej)

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (klasa III szkoły podstawowej) KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (klasa III szkoły podstawowej) Zadanie główne: Łączenie różnych form ruchu na torze przeszkód. Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności motorycznej uczeń: Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ WZMACNIANIE MIĘŚNI POSTURALNYCH PRZY KIFOZIE PIERSIOWEJ Autor scenariusza: mgr Marcin Gandziarski SCENARIUSZ Z LEKCJI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Czas realizacji: 45min

Bardziej szczegółowo

Strona Zepołu Szkół nr 1 w Bełżycach Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I - Gry i zabawy ruchowe Beata Król

Strona Zepołu Szkół nr 1 w Bełżycach Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I - Gry i zabawy ruchowe Beata Król Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I (Gry i zabawy ruchowe) Opracowała: Cele główne lekcji: - doskonalenie umiejętności rzutów piłką, - kształtowanie zwinności, - doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Temat: Gry i zabawy wprowadzające do nauczania gry w piłkę ręczną

Temat: Gry i zabawy wprowadzające do nauczania gry w piłkę ręczną Temat: Gry i zabawy wprowadzające do nauczania gry w piłkę ręczną Klasa:. Liczba ćwiczących:.. Liczba niećwiczących: Miejsce: sala gimnastyczna/hala sportowa Przybory/przyrządy: piłki do piłki ręcznej,

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego SCENARIUSZE ZAJĘĆ SZKOŁY W RUCHU Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat: Doskonalenie ataku ćwiczenia wspomagające. Cele Uczeń: zna podstawowe przepisy gry w minisiatkówkę doskonali atak potrafi współpracować

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ

KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ Paweł Dziubak nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Żabieńcu KONSPEKT GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ Temat Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy. Zadanie główne: mięśni pośladkowych i brzucha.

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM Zadania główne (temat lekcji): Doskonalimy wytrzymałość biegową Mała zabawa biegowa. Zadania szczegółowe (cele operacyjne) w zakresie:

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO KOMPENSACYJNEJ 1. Data prowadzenia zajęć: Godzina: Grupa: dziewczęta i chłopcy 2. Wiek ćwiczących: 7 10 lat ćwiczących: 7 3. Wada: ScThLsin śladowa DP/DC 4. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Scenariusz zajęć ruchowych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Temat: Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała i zapobieganie płaskostopiu. Miejsce ćwiczeń: sala przedszkolna w Miejskim Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ĆWICZEŃ ĆWICZENIA MIĘŚNI RAMION ĆWICZENIA MIĘŚNI UD I POŚLADKÓW ĆWICZENIA MIĘŚNI BRZUCHA ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE

ZESTAW ĆWICZEŃ ĆWICZENIA MIĘŚNI RAMION ĆWICZENIA MIĘŚNI UD I POŚLADKÓW ĆWICZENIA MIĘŚNI BRZUCHA ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE ZESTAW ĆWICZEŃ ĆWICZENIA MIĘŚNI RAMION ĆWICZENIA MIĘŚNI UD I POŚLADKÓW ĆWICZENIA MIĘŚNI BRZUCHA ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE Pw. - siad na piłce, ramiona wzdłuż tułowia Ruch - unoszenie ramion na wysokość barków

Bardziej szczegółowo

Część I Wstępna 15min.

Część I Wstępna 15min. OBSZAR 1 Lekcje wychowania fizycznego UNIHOKEJ Przykładowy scenariusz Temat: Prowadzenie piłki. Doskonalenie podań i przyjęć stroną forhendową i bekhendową kija. Zadania szczegółowe: Umiejętności prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Scenariusz zajęć: Nordic walking - Technika marszu nordic, marsz po najbliższej okolicy. Miejsce

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI ZGS (KOSZYKÓWKA) OPRACOWAŁ: mgr Andrzej Soja

KONSPEKT LEKCJI ZGS (KOSZYKÓWKA) OPRACOWAŁ: mgr Andrzej Soja KONSPEKT LEKCJI ZGS (KOSZYKÓWKA) OPRACOWAŁ: mgr Andrzej Soja TEMAT: Doskonalenie poznanych elementów technicznych w koszykówce KLASA: II A chłopcy LICZBA ĆWICZĄCYCH: 12 CZAS TRWANIA: 45 MIEJSCE ĆWICZEŃ:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego. Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie:

Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego. Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie: Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego Temat: Gry i zabawy rozwijające ruchowo. Cele operacyjne lekcji w zakresie: Postaw: Uczeń: kształci śmiałość i odwagę, przestrzega zasad współdziałania w grupie

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Zadanie główne: Uczymy się poprawnej asekuracji stania na rękach przez jednego i dwóch ćwiczących.

PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Zadanie główne: Uczymy się poprawnej asekuracji stania na rękach przez jednego i dwóch ćwiczących. PLAN METODYCZNY LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Zadanie główne: Uczymy się poprawnej asekuracji stania na rękach przez jednego i dwóch ćwiczących. Zadania szczegółowe w zakresie: Sprawności wzmocni mm obręczy

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą obwodu stacyjnego

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą obwodu stacyjnego Przedszkole nr 3 Promyczek bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może, organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Realizacja obszaru nr1 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Ogólnopolska Akcji Ministra Edukacji Narodowej Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu Obszar nr 1 wychowanie fizyczne zajęcia edukacyjne W dniu 25.03.2014r. w hali sportowej Zespołu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 9. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. - co to jest scenariusz (konspekt) lekcji? - budowa scenariusza, - przykładowe scenariusze lekcji.

Lekcja 9. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. - co to jest scenariusz (konspekt) lekcji? - budowa scenariusza, - przykładowe scenariusze lekcji. Lekcja 9. SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. - co to jest scenariusz (konspekt) lekcji? - budowa scenariusza, - przykładowe scenariusze lekcji. Konspekt, inaczej plan lekcji, jeszcze inaczej scenariusz,

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY Z KOSZYKÓWKI

PLAN METODYCZNY Z KOSZYKÓWKI PLAN METODYCZNY Z KOSZYKÓWKI TEMAT: Doskonalenie indywidualnej gry w ataku i w obronie z piłką gra 1x1. MIEJSCE ZAJĘĆ: Sala Gimnastyczna ILOŚĆ UCZNIÓW: 12 PROWADZĄCY: Adrian Potapczuk CZAS ZAJĘĆ: 45 min

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI FITNESS. Temat: Nauka choreografii fitness do muzyki. Ćwiczenia wzmacniające mm. RR, grzbietu, NN, brzucha, oraz mm. pośladkowych.

KONSPEKT LEKCJI FITNESS. Temat: Nauka choreografii fitness do muzyki. Ćwiczenia wzmacniające mm. RR, grzbietu, NN, brzucha, oraz mm. pośladkowych. KONSPEKT LEKCJI FITNESS Temat: Nauka choreografii fitness do muzyki. Ćwiczenia wzmacniające mm. RR, grzbietu, NN, brzucha, oraz mm. pośladkowych. ZADANIA GŁÓWNE LEKCJI: nauka choreografii i wykonanie jej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ SZKOŁY W RUCHU. Cel lekcji w języku ucznia: Na dzisiejszej lekcji będziecie doskonalili elementy gry w dwa ognie i cztery ognie.

SCENARIUSZE ZAJĘĆ SZKOŁY W RUCHU. Cel lekcji w języku ucznia: Na dzisiejszej lekcji będziecie doskonalili elementy gry w dwa ognie i cztery ognie. Konspekt lekcji wychowania fizycznego Temat: Gry i zabawy ruchowe. Cele Uczeń: doskonali podania i chwyty oburącz poprzez grę dwa ognie i cztery ognie zna przepisy gry w dwa i cztery ognie organizuje w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia kształtujące w lekcji wychowania fizycznego.

Ćwiczenia kształtujące w lekcji wychowania fizycznego. Ćwiczenia kształtujące w lekcji wychowania fizycznego. Spis treści. Zadania ćwiczeń kształtujących. Zasady prowadzenia ćwiczeń kształtujących. Kolejność prowadzenia ćwiczeń kształtujących. Podział ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ( EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) Temat: Łączenie opanowanych wcześniej ćwiczeń na torze przeszkód Zadania zajęć: Umiejętności Korygowanie postawy ciała w różnych pozycjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej klasy 4 8 Wymagania szczegółowe dla klasy 4 szkoły podstawowej siła mięśni brzucha siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy.

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum. Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Spacer po najbliższej okolicy. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ MUZYCZNO RUCHOWYCH Data: 28.03.2014r. Prowadząca: Ewelina Wójcik- Pawlik Klasa: IV a, b, c dziewczęta, 1 chłopiec ZADANIA GŁÓWNE LEKCJI: Tworzenie małych układów tanecznych przy ulubionej

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich

Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich konspekty zajęć grupowych B 7 Alicja Romanowska Wzmacnianie mięśni posturalnych w pozycjach niskich Atrakcja dla uczniów!!! Czołganie się przez tunel utworzony przez innych uczestników zabawy daje radość

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA IV I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

Tchoukball. Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ:

Tchoukball. Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ: Tchoukball Warto wprowadzać ją do programu wychowania fizycznego ponieważ: jest pozbawiona agresji, możliwość wystąpienia kontuzji ogranicza się do minimum, dostarcza wiele pozytywnych przeżyć i emocji.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód:

Załącznik nr 2 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny- śródroczne i roczne. KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: CZWARTA KLASA SEMESTR I SEMESTR II Gimnastyka przewrót w przód: Gimnastyka przewrót w tył: 6 z postawy zasadniczej z fazą lotu do postawy zasadniczej; 6 z postawy zasadniczej o nogach prostych do postawy

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc CZĘŚĆ WSTĘPNA Prowadzący : mgr Jacek Kondrot Klasa V KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Temat lekcji : Gry i zabawy ruchowe według inwencji nauczyciela i uczniów Unihoc ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE:

Bardziej szczegółowo

23. Ustawienie tyłem do siebie, nn w rozkroku, rr w dole podane hakiem: jednoczesne wypchnięcie bioder w przód połączone z naciągnięciem rr. 24. Ustaw

23. Ustawienie tyłem do siebie, nn w rozkroku, rr w dole podane hakiem: jednoczesne wypchnięcie bioder w przód połączone z naciągnięciem rr. 24. Ustaw Ćwiczenia kształtujące ze współćwiczącym by Konrad Kulbacki & Adam Michalski Opracowanie: mgr Konrad Kulbacki i mgr Adam Michalski 1. Ćwiczący ustawieni twarzą do siebie, rr w bok podane partnerowi: obaj

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KL. II ( opracowanie konspektu w ujęciu czynnościowym )

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KL. II ( opracowanie konspektu w ujęciu czynnościowym ) KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KL. II ( opracowanie konspektu w ujęciu czynnościowym ) ZADANIE GŁÓWNE : Nauka techniki pokonania płotka nogą wykroczną i zakroczną. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ALTERNATYWNYCH WF DLA II KLASY GIMNAZJUM

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ALTERNATYWNYCH WF DLA II KLASY GIMNAZJUM SCENARIUSZ ZAJĘĆ ALTERNATYWNYCH WF DLA II KLASY GIMNAZJUM GRUPA DZIEWCZĄT. TEMAT: Wzmacniamy siłę mm. RR, NN, T poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem przyborów FITNESS taśmy i piłki gumowe. W ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć z wychowania fizycznego dla klasy III.

Konspekt zajęć z wychowania fizycznego dla klasy III. Opracowały: Elżbieta Witczak Anna Hajdul Konspekt zajęć z wychowania fizycznego dla klasy III. Zabawy i gry ruchowe. Data: 19.11.05r. Czas: 45 min. Klasa: III Ilość uczniów: 20 Prowadzący: Elżbieta Witczak,

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ KL. I GIMNAZJUM.

KONSPEKT LEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ KL. I GIMNAZJUM. KONSPEKT LEKCJI PIŁKI RĘCZNEJ KL. I GIMNAZJUM. Temat: Biegi w zmiennym rytmie, zatrzymanie, zmiany kierunku biegu Cele główne lekcji: Umiejętności: 1. Doskonalenie podań w ruchu. 2. chwyty (półgórne) piłki

Bardziej szczegółowo

RUCH W SZKOLE WYCHOWANIE FIZYCZNE zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej:

RUCH W SZKOLE WYCHOWANIE FIZYCZNE zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej: RUCH W SZKOLE WYCHOWANIE FIZYCZNE zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej: W dniu 15 stycznia i 21 marca 2014 r., odbyły się zajęcia edukacyjne zajęcia organizowane w ramach podstawy

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozwijamy zdolności motoryczne poprzez gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem niekonwencjonalnego przedmiotu papierowych kulek

Temat zajęć: Rozwijamy zdolności motoryczne poprzez gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem niekonwencjonalnego przedmiotu papierowych kulek CIEKAWA LEKCJA WYCHOWAIA FIZYCZEGO Scenariusz zajęć z wychowania fizycznego Temat zajęć: Rozwijamy zdolności motoryczne poprzez gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem niekonwencjonalnego przedmiotu papierowych

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

Konspekt lekcji wychowania fizycznego Konspekt lekcji wychowania fizycznego emat: Gry i zabawy w nauczaniu piłki noŝnej kl.iv Zadania : - umiejętności: uczeń umie: prowadzić piłkę Li P nogą, uderzyć piłkę wewnętrzną częścią stopy - motoryczność:

Bardziej szczegółowo

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej.

Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ Kryterium obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do I klasy sportowej o kierunku akrobatyki sportowej. Próba sprawności Fizycznej od 1 do 100 Opis prób sprawności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

PLAN METODYCZNY LEKCJI W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM WYCHOWANIE FIZYCZNE, KLASA II GIMNAZJUM

PLAN METODYCZNY LEKCJI W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM WYCHOWANIE FIZYCZNE, KLASA II GIMNAZJUM PLAN METODYCZNY LEKCJI W UJĘCIU CZYNNOŚCIOWYM WYCHOWANIE FIZYCZNE, KLASA II GIMNAZJUM Zadanie główne (temat lekcji): Dokonujemy samokontroli i samooceny umiejętności wykonania dwutaktu. Zadania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych

I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych I. Ćwiczenia wprowadzające do ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych Skulenia (zgrupowania) Skulenie polega na maksymalnym i szybkim zbliżeniu do tułowia nóg ugiętych w stawach kolanowych i biodrowych. W

Bardziej szczegółowo

Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt

Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt Opis ćwiczeń: Objaśnienia: PZ pozycja zasadnicza RR obie ręce NN obunóż, T - tułów Układ ćwiczeń wolnych dla dziewcząt 3. 5. 6. Z PZ, krok w przód, tylna noga na palcu, RR w bok. Przejście do arabeski

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych

Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych Kształtowanie cech motorycznych zespołu juniora młodszego w okresie przygotowawczym z wykorzystaniem różnorodnych form i środków treningowych (Trenerzy WOSSM Kraków: mgr Krystian Pać, mgr Łukasz Terlecki,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

1. Zbiórka w szeregu, powitanie. 2. Podanie zadań lekcji i ich motywacja

1. Zbiórka w szeregu, powitanie. 2. Podanie zadań lekcji i ich motywacja OPRACOWAŁA: ALEKSANDRA KOCHAN KONSPEKT LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TEMAT: Wzmacnianie mięśni odpowiedzialnych za podstawę ciała. ZADANIA: Utrzymanie nawyku prawidłowej podstawy ciała Wzmacnianie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki:

Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki: Jednostka treningowa nr 6 (6-8 lat) doskonalenie prowadzenia piłki: 1) Rozgrzewka: berek czarodziej jedna lub dwie osoby pełnią role berków, każda złapana przez nich osoba staje nieruchomo na jednej nodze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej.,,Ćwiczyć każdy może. organizowanej w ramach Roku Szkoła w Ruchu

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej.,,Ćwiczyć każdy może. organizowanej w ramach Roku Szkoła w Ruchu Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej,,Ćwiczyć każdy może organizowanej w ramach Roku Szkoła w Ruchu Szkoła Podstawowa nr 2 w Olkuszu Obszar nr 1 - wychowanie fizyczne-zajęcia

Bardziej szczegółowo

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum)

Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum) Próby techniczne do naboru do klas sportowych o profilu koszykówka (Szkoła Podstawowa, Liceum) SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE Z PRZYBOREM - PRZYKŁADY

ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE Z PRZYBOREM - PRZYKŁADY ŁÓDZKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE Z PRZYBOREM - PRZYKŁADY PREZENTACJA DYDAKTYCZNA MAJA 0 R. Opracowanie i prowadzenie zajęć: Magdalena Litkowska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY

REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY REGULAMIN NABORU DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W WIELISZEWIE, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KOMORNICY Prawo przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji sportowych mają tylko kandydaci posiadający:

Bardziej szczegółowo