Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli stażystów oraz nauczycieli przedmiotu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli stażystów oraz nauczycieli przedmiotu"

Transkrypt

1 Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli stażystów oraz nauczycieli przedmiotu Opracowała: mgr Joanna Łapińska

2 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: III gimnazjum Liczba ćwiczących: 14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: piłki koszykowe, piłki lekarskie Temat lekcji: Kształtowanie siły mięśni ramion, obręczy barkowej i grzbietu. Przygotowanie do sprawdzianu cech motorycznych siły. Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ - kształtowanie siły poszczególnych grup mięśniowych UMIEJĘTNOŚCI - dobór ćwiczeń specjalistycznych wykorzystanie piłek lekarskich do kształtowania siły WIADOMOŚCI - utrzymywanie w prawidłowej pozycji kręgosłupa podczas wykonywania utylitarnych czynności siłowych (dźwiganie) KSZTAŁTOWANIE POSTAW - samokontrola i samoocena wykonania ćwiczenia, świadome uczestnictwo w zajęciach CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE I. Wstępna 1. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Zabawa ożywiająca Wąż 4. Ćwiczenia biegowe przygotowujące organizm do wysiłku ustawienie w szeregu ćwiczący ustawieni w rzędzie z chwytem za biodra tworzą tzw. węża ; zadaniem pierwszej osoby - głowy jest złapanie ostatniej ogona ; wąż nie może zostać przerwany, po udanej próbie (lub decyzją nauczyciela) zmiana pierwszej i ostatniej osoby trucht po obwodzie sali, na gwizdek wykonanie zadań dodatkowych: - wyskok w górę z przysiadu - obrót o podpór przodem bieg z wysokim unoszeniem kolan (skip A) oraz z uderzaniem pięt o pośladki (skip C) II. Główna 1. Ćwiczenia kształtujące z piłkami: w pozycji wysokiej: - w marszu rzuty i chwyty piłki w górę, oburącz i jednorącz - marsz z przekładaniem piłki pod wysoko uniesionymi kolanami - w marszu toczenie piłki po podłożu prawą i lewą ręką - przerzucanie piłki z prawej do lewej ręki w płaszczyźnie czołowej pobranie piłek do koszykówki; ustawienie na obwodzie koła, później rozsypka; każde ćwiczenie wykonywane jest kilkakrotnie, zwrócenie uwagi na dokładność i poprawność wykonania

3 c.d. główna - krążenie tułowia z piłką trzymaną oburącz - skłony tułowia z piłką jw. - piłka między stopami, wyskok w górę, wyrzut piłki i próba złapania - wyrzut piłki oburącz z tyłu, chwyt z przodu w siadzie - przekładanie piłki pod uniesionymi nogami (siad równoważny) - siad prosty toczenie piłki wokół nóg i za plecami w leżeniu tyłem - przenoszenie piłki trzymanej stopami na prawą i lewą stronę ciała III. Końcowa 2. Ćwiczenia w dwójkach: - trucht w miejscu, chwyty i podania piłki lekarskiej oburącz sprzed klatki piersiowej - w truchcie wokół współćwiczącego toczenie piłki prawą i lewą ręką po podłożu - w truchcie jw. krążenie piłki wokół pasa - podania piłki zza głowy przez wspięcie na palce - wyskok z przysiadu z wyrzutem piłki w przód sprzed klatki piersiowej - w rozkroku tyłem do współćwiczącego wyrzut piłki oburącz w tył między nogami - chwyty i podania piłki w leżeniu przodem - wyrzut piłki oburącz zza pleców poprzez skłon w przód - chwyty i podania piłki jednorącz 3. Przypomnienie zasad wykonywania rzutu piłką lekarską; samodzielna próba wykonania ćwiczenia 1. Ćwiczenia korekcyjne, rozluźniające i uspokajające: - zwis czynny tyłem na drabinkach, przejście do zwisu biernego - w klęku podpartym przyciąganie prawego kolana do lewego łokcia i odwrotnie - w klęku podpartym plecy wklęsłe i wypukłe odłożenie piłek koszykowych, pobranie piłek lekarskich; ustawienie naprzeciw siebie w dwójkach w poprzek sali; zwrócenie uwagi na dokładność i poprawność podań, nauczyciel podaje ilość powtórzeń (min. 5) nauczyciel objaśnia i pokazuje prawidłowe wykonanie zadania; zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłową postawę ciała podczas rzutu bezpieczne dźwiganie uczniowie sami wybierają miejsce ćwiczeń, zwrócenie uwagi na dokładność wykonania, nauczyciel reguluje ilość powtórzeń

4 c.d. końcowa - ukłon japoński z jak najdalszym wysuwaniem dłoni w przód bez odrywania pośladków od pięt 2. Podsumowanie i omówienie lekcji ocena aktywności

5 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: II gimnazjum Liczba ćwiczących: 16; miejsce ćwiczeń: mała sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: piłki lekarskie, chorągiewki, skrzynia, drabinki, płotek La, materace Temat lekcji: Rozwój siły poszczególnych grup mięśniowych oraz kształtowanie ogólnej wytrzymałości na obwodzie stacyjnym. Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ - kształtowanie siły poszczególnych partii mięśniowych UMIEJĘTNOŚCI - zasób ćwiczeń kształtujących siłę WIADOMOŚCI reakcja organizmu na intensywny wysiłek fizyczny, pojęcie wytrzymałości, przypomnienie pomiaru tętna KSZTAŁTOWANIE POSTAW zachowanie dyscypliny podczas zajęć, pokonywanie własnych słabości, odpowiedzialność za partnera CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO METODYCZNE I. Wstępna 1. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie listy obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Zabawa ożywiająca berek Lawina 4. Ćwiczenia biegowe ustawienie w szeregu przypomnienie sposobu pomiaru tętna każda złapana osoba przyłącza się do pierwszego berka (wyznaczonego przez nauczyciela) przez podanie ręki i razem starają się schwytać pozostałych; zabawa trwa do momentu, gdy pozostaną wolne dwie osoby poruszanie się po obwodzie sali krokiem odstawno dostawnym, przeplatanką, podskokami naprzemianstronnymi, trucht przodem i tyłem II. Główna 1. Ćwiczenia wszechstronnie przygotowujące organizm do realizacji zaplanowanych zadań ćwiczenia kształtujące ze współpartnerem: - w małym rozkroku na wprost siebie, ręce na barkach współćwiczącego, opad w przód z pogłębieniem - tyłem do siebie w rozkroku, skłony w przód i w tył z dotknięciem dłoni współćwiczącego - tyłem do siebie, chwyt pod ręce, jednoczesny przysiad i powstanie - jw. RR podane w górze, równoczesny wypad w przód, raz PN, raz LN - jw. RR podane w bok, skręty tułowia bez odrywania stóp od podłoża dowolny podział na pary, ćwiczenia wykonywane w rozsypce, każde kilkakrotnie

6 c.d. główna - jw. skłony tułowia w bok - bokiem do siebie, chwyt za ręce wewnętrzne, równoczesne wypady w bok, zmiana stron - w przysiadzie na wprost siebie, chwyt za ręce, PN wyprostowana w bok, przenoszenie ciężaru ciała z jednej nogi na drugą - przodem do siebie, podanie sobie prawych nóg (wyprostowane w stawach kolanowych) i prawych rąk, podskoki jednonóż, zmiana NN, RR - w ustawieniu jedna osoba za drugą, jedynka wykonuje podskoki w miejscu z oporem dwójki, która trzyma partnera za ramiona - przodem do siebie, chwyt za RR, równoczesne przysiady na jednej nodze - jw. jedynka unosi RR w przód, skos, dwójka chwyt za przedramiona, oporuje 2. Obwód stacyjny: A. bieg wahadłowy B. opad w przód w klęku podpartym przy drabinkach C. przeskoki zawrotne przez 3 części skrzyni D. leżenie przodem na 4 częściach skrzyni, NN zaczepione o drabinkę, RR na karku, opad tułowia w przód, powrót do poziomu E. przejście nad i pod płotkiem F. w leżeniu tyłem na materacu unoszenie prostych nóg z piłką lekarską ustawienie obwodu przed lekcją; na każdej stacji 2 osoby: jedna ćwiczy, druga liczy ilość powtórzeń i zapisuje na przygotowanej karcie; po 30, które odmierza nauczyciel, zmiana ćwiczących; po przejściu wszystkich stacji następuje pomiar tętna, omówienie pojęcia wytrzymałości i krótki odpoczynek, po nim ponowny pomiar tętna i powtórzenie obwodu po raz drugi III. Końcowa 1. Ćwiczenia uspokajająco korektywne w formie gry FALA opis M. Bondarowicz Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych str Podsumowanie i omówienie lekcji wg opisu ocena aktywności

7 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: II gimnazjum Liczba ćwiczących:14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: drabinki, piłki koszykowe, szarfy Temat lekcji: Piłka koszykowa doskonalenie chwytów i podań oraz kozłowania ze zmianą kierunku i tempa. Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ kształtowanie sprawności specjalnej koszykarza, szybkości, koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej UMIEJĘTNOŚCI poruszanie się po boisku z piłką, dokładne podania i chwyty piłki WIADOMOŚCI przypomnienie podstawowych przepisów gry w piłkę koszykową KSZTAŁTOWANIE POSTAW współdziałanie w zespole, poszanowanie przeciwnika w grze sportowej (fair-play) CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO METODYCZNE I. Wstępna 1. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie listy obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Ćwiczenia ożywiające bieżne ustawienie w szeregu trucht po okręgu, na umówiony sygnał wykonanie zadań dodatkowych: 1 gwizdek - obrót o 360, 2 gwizdki wyskok w górę z przysiadu, klaśnięcie zmiana kierunku biegu, uniesienie ręki bieg tyłem; marsz: co trzeci krok skłon do nogi wykrocznej (noga wykroczna prosta w kolanie, zakroczna ugięta), co trzeci krok wymach prostej nogi w przód, co trzeci krok wypad w przód z pogłębieniem II. Główna 1. Rozgrzewka c.d. ćwiczenia kształtujące przy drabinkach: przodem do drabinek - opad T z pogłębieniem, RR na wysokości klatki piersiowej - wymachy NN w płaszczyźnie strzałkowej, RR na wysokości pasa - w staniu na 3 szczeblu przysiady, RR jw. - opad T w przód ze zmiennym ustawieniem RR - RR na wysokości pasa, jedna noga na trzecim szczeblu, podskokiem zmiana nóg ćwiczący ustawiają się przy drabinkach

8 c.d. główna - w postawie zwieszonej schodzenie po jednym szczeblu w dół (NN ugięte w stawach kolanowych) tyłem do drabinek - skłony w przód i w tył z dotknięciem drabinki (w odległości kroku od drabinek) - w podporze przodem, NN na drugim szczeblu, krążenie bioder - opad T w przód, trzymanie szczebla wyprostowanymi RR - jw., wejście NN w górę bokiem do drabinek - oparcie nogi o szczebel na wysokości biodra, skłony T do NN - wymachy NN w płaszczyźnie czołowej 2. Ćwiczenia techniki: A. kozłowanie piłki Król dryblingu opis M. Bondarowicz Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych str. 141 w dwójkach: osoba bez piłki porusza się po całym boisku zmieniając kierunek i tempo biegu, osoba kozłująca stara się dotrzymać kroku współćwiczącemu jw.: osoba bez piłki (broniący) stara się uniemożliwić przejście osobie kozłującej (atakujący) spod jednego kosza pod drugi B. podania, chwyty podania w rzędach ze zmianą miejsca: na koniec własnego rzędu, za piłką, po przekątnej podania po kole ze zmianą miejsca za piłką 3. Gra szkolna pobranie piłek przez ćwiczących, nauczyciel kontroluje zabawę i koryguje ewentualne błędy; zabawę powtarzamy 2x dowolny podział na pary, piłka na parę; nauczyciel określa czas ćwiczenia i dokonuje zmiany ćwiczących podział na pary jw., po wykonaniu ćwiczenia w jedną stronę, zmiana ról; każda osoba dwukrotnie staję się atakującym i broniącym; po zakończeniu ćwiczenia odłożenie piłek ustawienie w dwóch rzędach naprzeciw siebie (jedna piłka), później w czterech rzędach (dwie piłki); podania piłki płaskie sprzed klatki piersiowej i kozłem ustawienie jak na rysunku, osoba z piłką na obwodzie, środkowa twarzą do podającego podział na trzy drużyny, nauczyciel sędziuje i kontroluje czas gry III. Końcowa 1. Ćwiczenia uspokajająco korektywne - marsz połączony z rytmicznym oddychaniem (plecy proste, RR splecione z tyłu) - marsz na palcach i piętach - zwis bierny tyłem do drabinek, wahadło w lewą i prawą stronę marsz po okręgu, później podejście do drabinek, zwrócenie uwagi na poprawne wykonanie ćwiczeń, nauczyciel reguluje czas ćwiczenia

9 c.d. końcowa 2. Podsumowanie i omówienie lekcji ocena aktywności

10 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: III gimnazjum Liczba ćwiczących:14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: piłki siatkowe, siatka do gry Temat lekcji: Piłka siatkowa doskonalenie odbić sposobem górnym i zagrywki sposobem dolnym, nauka wystawienia i zbicia piłki z podrzutu własnego. Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ kształtowanie mocy, koordynacji ruchowej, szybkości reakcji UMIEJĘTNOŚCI prawidłowa pozycja siatkarska, wystawienie i zbicie piłki WIADOMOŚCI utrwalenie przepisów gry KSZTAŁTOWANIE POSTAW prawidłowe reakcje na wynik współzawodnictwa CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO METODYCZNE I. Wstępna 1. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie listy obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Zabawa ożywiająca berek z podaniem piłki: przed zberkowaniem można obronić się chwytając piłkę podaną przez współćwiczącego, piłkę podaje się zawsze zagrożonemu 4. Ćwiczenia biegowe: skipp A, skipp C, podskoki naprzemianstronne, cwał bokiem, bieg skrzyżny, bieg tyłem ustawienie w szeregu rozsypka; boisko ograniczone linią końcową i środkową; początkowo jeden, później dwaj berkowie; na boisku jedna, a następnie dwie piłki ćwiczenia wykonywane po przekątnych, marsz wzdłuż krótkiego boku sali II. Główna 1. Ćwiczenia kształtujące wolne: - krążenia RR w przód i w tył ze wspięciem na palce - wyskok w górę z przysiadu - krążenia barków w przód i w tył - podskoki w miejscu z podciąganiem kolan jak najwyżej - skrętoskłony do PN i LN w rozkroku - wypady w przód z pogłębieniem - odmachy RR w opadzie T (w bok oraz naprzemianstronne w przód i w tył) - z przysiadu podpartego jedna noga wyprostowana w tył i podskokiem zmiana nóg - krążenie T i bioder - odmachy RR w bok ze skrętem T za R - skłony w przód z pogłębieniem ćwiczenia wykonywane na całej sali w rozsypce, każde kilkakrotnie, ilość ustala nauczyciel

11 - krążenia przedramion, nadgarstków - rozgrzanie palców 2. Ćwiczenia techniki: A. odbicia sposobem górnym Piłka górna w kołach opis M. Bondarowicz Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych str. 240 Podaj piłkę środkowemu opis jw. str. 233 B. zagrywka sposobem dolnym i odbicia sposobem górnym Siatkarski palant opis jw. str Nauka wystawienia i zbicia piłki: pokaz, objaśnienie, indywidualne ćwiczenia (wysoki podrzut piłki i próba zbicia) przed ćwiczeniami zawieszenia siatki do gry, nauczyciel kontroluje przebieg zabaw, koryguje błędy pokazu i objaśnienia dokonuje nauczyciel, następnie uczniowie wykonują ćwiczenie indywidualnie, nauczyciel kontroluje, poprawia błędy, instruuje 4. Technika atakowania: Bombardowanie opis jw. str.243 Kozłująca piłka opis jw. str Gra szkolna podział na dwie drużyny, sędziuje nauczyciel III. Końcowa 1. Zabawa o charakterze korekcyjnym kto dłużej wytrzyma w pozycji siadu równoważnego 2. Podsumowanie i omówienie lekcji zwrócenie uwagi na prawidłowe wykonanie zadania; zabawę powtarzamy dwukrotnie ocena aktywności

12 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa: I gimnazjum Liczba ćwiczących: 14; miejsce ćwiczeń: boisko szkolne; przybory i przyrządy: piłki koszykowe, piłki ręczne, szarfy Temat lekcji: Piłka ręczna doskonalenie podań półgórnych, rzutu do bramki z wyskoku. Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ - kształtowanie koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej, sprawności specjalnej piłkarza ręcznego UMIEJĘTNOŚCI poruszanie się po boisku bez piłki, dokładne podania i chwyty piłki WIADOMOŚCI przypomnienie podstawowych przepisów gry w piłkę ręczną KSZTAŁTOWANIE POSTAW współdziałanie w zespole, świadome uczestnictwo w doskonaleniu swoich umiejętności CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE I. Wstępna 2. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Zabawa ożywiająca berek w parach 4. Ćwiczenia biegowe przygotowujące organizm do wysiłku ustawienie w szeregu trucht po obwodzie sali, na gwizdek: - bieg tyłem - przyspieszenie i próba dogonienia osoby przed sobą - zmiana kierunku poruszania się II. Główna 1. Ćwiczenia kształtujące z piłkami: w pozycji wysokiej: - w marszu rzuty i chwyty piłki w górę, oburącz i jednorącz - marsz z przekładaniem piłki pod wysoko uniesionymi kolanami - w marszu toczenie piłki po podłożu prawą i lewą ręką - przerzucanie piłki z prawej do lewej ręki w płaszczyźnie czołowej - trzymając piłkę między nadgarstkiem a przedramieniem krążenia w przód i w tył prawą i lewą ręką - krążenie tułowia z piłką trzymaną oburącz - skłony tułowia z piłką jw. pobranie piłek do koszykówki; ustawienie na obwodzie koła, później rozsypka; każde ćwiczenie wykonywane jest kilkakrotnie, zwrócenie uwagi na dokładność i poprawność wykonania

13 c.d. główna - piłka między stopami, wyskok w górę, wyrzut piłki i próba złapania - wyrzut piłki oburącz z tyłu, chwyt z przodu - piłka na podłodze, jedna stopa oparta na piłce podskokami zmiana stóp - w szerokim rozkroku przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę z toczeniem piłki po podłodze w siadzie - przekładanie piłki pod uniesionymi nogami (siad równoważny) - siad skulny podparty, piłka trzymana między stopami uniesienie nóg z piłką w górę - siad prosty toczenie piłki wokół nóg i za plecami w leżeniu tyłem - przenoszenie piłki trzymanej stopami na prawą i lewą stronę ciała - nogi ugięte w kolanach, toczenie piłki pod uniesionymi biodrami 2. Ćwiczenia w dwójkach frontalnie, w odległości ok. 6m od siebie, ustawienie w poprzek boiska: - podania półgórne i chwyty oburącz - jw. bieg w miejscu - jw. jeden z ćwiczących porusza się do przodu, drugi w tył 3. Ustawienie w rzędach naprzeciwko siebie, podania półgórne do przeciwnego rzędu ze zmianą miejsca: - na koniec własnego rzędu - na koniec przeciwnego rzędu - po przekątnej 4. Ustawienie na obwodzie koła podania po cięciwie koła, zmiana miejsca za piłką (utrudnienie: wprowadzenie drugiej piłki) 5. Ustawienie w rzędach przed bramką rzut do bramki z wyskoku po wykonaniu trzech kroków, a następnie po kozłowaniu (z większej odległości) 6. Gra uproszczona bez kozłowania, z wykorzystaniem elementów doskonalonych w czasie lekcji. odłożenie piłek koszykowych, pobranie piłek ręcznych; zwrócenie uwagi na dokładność i poprawność podań, nauczyciel przypomina poprzez pokaz i objaśnienie technikę wykonywania podania półgórnego jedna piłka na dwa rzędy jedna piłka, później dwie nauczyciel objaśnia i pokazuje prawidłowe wykonanie zadania; zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe odwiedzenie ręki i rzut podział na dwa zespoły, rozdanie szarf, nauczyciel sędziuje i kontroluje czas gry

14 III. Końcowa 1. Ćw. oddechowe. Marsz wokół boiska w pozycji skorygowanej, marsz we wspięciu na palcach. Ćw. rozciągające 2. Podsumowanie i omówienie lekcji nauczyciel kontroluje wykonanie, objaśnia, pokazuje ćwiczenia ocena aktywności, zaangażowania, poprawności ćwiczeń

15 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum Liczba ćwiczących: 14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: piłki koszykowe, pachołki, chorągiewki, stoper, skakanka, materac gimnastyczny Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności koszykarskich na obwodzie stacyjnym. Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ - kształtowanie koordynacji ruchowej, zręczności UMIEJĘTNOŚCI doskonalenie elementów technicznych gry w piłkę koszykową WIADOMOŚCI przypomnienie podstawowych przepisów gry; pomiaru tętna KSZTAŁTOWANIE POSTAW - samokontrola i samoocena wykonania ćwiczenia, świadome uczestnictwo w zajęciach CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE I. Wstępna II. Główna 1. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Zabawa ożywiająca Berek zaczarowany z kozłowaniem piłki 4. Ćwiczenia biegowe przygotowujące organizm do wysiłku 1. Ćwiczenia kształtujące z piłkami w parach tyłem do siebie w postawie rozkrocznej podawanie piłki do współćwiczącej dołem i górą ustawienie jw. podawanie piłki poprzez skręt tułowia w prawą i lewą stronę ustawienie w szeregu ćwiczący po pobraniu piłek do koszykówki poruszają się po boisku kozłując piłkę, osoba dotknięta przez berka zostaje zaczarowana, przyjmuje postawę rozkroczną ze wzniesionymi rękoma trzymając piłkę nad głową; pozostali uczestnicy mogą odczarować poprzez wykonanie kozła między nogami zaczarowanego ; nauczyciel wyznacza berka, zmienia go, ewentualnie zwiększa liczbę berków, narzuca zmianę ręki kozłującej nadal z piłkami, trucht po obwodzie sali, na gwizdek wykonanie zadań dodatkowych: - wyskok w górę z przysiadu z wyrzutem piłki w górę i chwytem oburącz - krążenie piłki wokół pasa w prawą i w lewą stronę - toczenie piłki po podłodze prawą i lewą ręką dowolne dobranie się w pary, jedna osoba z pary odkłada piłkę; ustawienie naprzeciw siebie wzdłuż sali; każde ćwiczenie wykonywane jest kilkakrotnie, zwrócenie uwagi na dokładność i poprawność, zmiany kierunku wykonywania ćwiczenia

16 c.d. główna w staniu przenieść piłkę do tyłu, wyrzut piłki do partnera poprzez skłon w przód w staniu przenieść piłkę za głowę (łokcie skierowane w bok), puścić piłkę, odwrócić się, złapać piłkę odbitą od podłoża i podać do partnera w staniu rozkrocznym wyrzut piłki do partnera w tył, między nogami wyrzut piłki trzymanej między kostkami nóg do partnera z leżenia tyłem o nogach ugiętych w stawach kolanowych, ręce z piłką za głową, przejście do siadu z równoczesnym wyrzutem piłki do partnera III. Końcowa 2. Obwód stacyjny: A. rzut do kosza po kozłowaniu B. krążenie piłką wokół bioder C. kozłowanie piłki slalomem między chorągiewkami D. rzuty do kosza z linii rzutów wolnych E. podskoki obunóż na skakance F. rzuty (podania) i chwyty piłki odbitej od ściany, oburącz, sprzed klatki piersiowej G. z leżenia tyłem (NN ugięte w kolanach, ręce za głową, piłka trzymana w rękach) unoszenie tułowia z dotknięciem piłką do kolan 2. Ćwiczenia korekcyjne, rozluźniające i uspokajające: - zwis czynny tyłem na drabinkach, przejście do zwisu biernego - w klęku podpartym przyciąganie prawego kolana do lewego łokcia i odwrotnie - w klęku podpartym plecy wklęsłe i wypukłe - ukłon japoński z jak najdalszym wysuwaniem dłoni w przód bez odrywania pośladków od pięt 3. Podsumowanie i omówienie lekcji przygotowanie obwodu przed lekcją; pokaz i omówienie; na każdej stacji dwie osoby jedna ćwiczy, druga liczy ilość powtórzeń (lub ilość celnych rzutów) i zapisuje na przygotowanej kartce; czas trwania ćwiczenia 1 minuta (odmierza nauczyciel), zmiana ćwiczących; po przejściu wszystkich stacji zbieramy kartki i następuje pomiar tętna wybór miejsca do ćwiczenia dowolny, zwrócenie uwagi na dokładność i poprawność wykonania ćwiczenia ocena aktywności

17 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa I gimnazjum, dziewczęta Liczba ćwiczących: 14; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; przybory i przyrządy: magnetofon, skrzynia, odskocznia, ławeczka gimnastyczna, materace, piłeczki do ping-ponga Temat lekcji: Doskonalenie elementów gimnastycznych i nauka łączenia ich w całość (układ gimnastyczny). Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ - kształtowanie koordynacji ruchowej, gibkości, zwinności, równowagi UMIEJĘTNOŚCI doskonalenie elementów gimnastycznych, tworzenie układu WIADOMOŚCI postawy i pozycje gimnastyczne umiejętność nazywania i rozpoznawania KSZTAŁTOWANIE POSTAW - samokontrola i samoocena wykonania ćwiczenia, pokonywanie własnych słabości CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE I. Wstępna II. Główna 1. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Rozgrzewka przy muzyce w formie ćwiczeń aerobowych zaczynamy od truchtu, podskoków, przeskoków z pracą ramion w różnych płaszczyznach, a następnie przechodzimy (w części głównej) do ćwiczeń kształtujących, stopniowo aktywizujących wszystkie części ciała i partie mięśniowe 1. Ćwiczenia kształtujące jak wyżej 2. Przypomnienie pokaz i kilkakrotne wykonanie elementów gimnastycznych, które będą łączone w układ w następującej kolejności: postawa zasadnicza wspięcie na palce rozbieg 2, 3 kroki z odbicia obunóż przewrót w przód do przysiadu podpartego postawa zasadnicza przejście po ławeczce gimnastycznej krokiem polki zeskok do półprzysiadu - postawa dojście do materaca przewrót w przód do leżenia tyłem leżenie tyłem ugięcie NN podpór łukiem (mostek) leżenie tyłem ustawienie w szeregu ustawienie w rozsypce, frontem do nauczyciela, każde ćwiczenie powtarzane kilkakrotnie, zwrócenie uwagi na prawidłową sylwetkę, dokładność wykonywania, zgranie z muzyką rozstawienie wcześniej przygotowanego sprzętu według instrukcji nauczyciela, dowolny podział na pary każda dwójka ćwiczy wszystkie elementy układu na zasadzie obwodu stacyjnego; nauczyciel nadzoruje poprawność wykonania, koryguje błędy

18 leżenie tyłem leżenie przewrotne leżenie przerzutne leżenie przewrotne leżenie tyłem leżenie tyłem, skłon T w przód powstanie poprzez wykrok jednonóż w przód do postawy zasadniczej z rozbiegu kilku kroków odbiciem obunóż wyskok na 3-4 części skrzyni (wszerz) zeskok do półprzysiadu postawa zasadnicza III. Końcowa 3. Łączenie elementów w całość ćwiczenia wykonywane strumieniowo po zejściu z ławeczki poprzedniczki startuje kolejna osoba 1. Zabawa oddechowa przedmuchiwanie piłeczek ping-pongowych w parach 2. Ćwiczenia rozciągające wg inwencji twórczej uczennic 3. Podsumowanie i omówienie lekcji, uporządkowanie sprzętu każda ćwicząca wykonuje układ kilkakrotnie; nauczyciel zwraca uwagę na płynność ćwiczeń, dokładność, poprawność wykonania dowolny dobór w pary, ustawienie w klęku podpartym naprzeciw siebie wybór miejsca do ćwiczenia dowolny, zwrócenie uwagi na dokładność i poprawność wykonania ćwiczenia ocena aktywności

19 Konspekt lekcji wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum, dziewczęta Liczba ćwiczących: 15; miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna; materace, drabinki Temat lekcji: Gimnastyka podstawowa - doskonalenie stania na rękach, nauka przewrotu w przód przez stanie na rękach. Zadania szczegółowe: MOTORYCZNOŚĆ - kształtowanie koordynacji ruchowej, równowagi UMIEJĘTNOŚCI nauka, doskonalenie i łączenie elementów gimnastycznych, WIADOMOŚCI utrwalenie terminologii z zakresu gimnastyki podstawowej KSZTAŁTOWANIE POSTAW ochrona współćwiczącego (asekuracja) CZĘŚĆ LEKCJI TREŚĆ ZAJĘĆ UWAGI ORGANIZACYJNO - METODYCZNE I. Wstępna II. Główna 1. Czynności organizacyjno porządkowe, zbiórka, sprawdzenie obecności 2. Podanie zadań lekcji 3. Ćwiczenia ożywiająco - bieżne 4. Ćwiczenia kształtujące we wszystkich płaszczyznach, aktywizujące poszczególne partie mięśniowe i części ciała oraz ćwiczenia rozciągające 5. Przypomnienie pokaz i objaśnienie stania na rękach z uniku, z postawy zamachem jednonóż, z półprzysiadu z odbicia obunóż 6. Wykonywanie elementów gimnastycznych: A. przewrót w przód (z przysiadu, półprzysiadu, postawy do przysiadu, rozkroku) B. przewrót w tył (z przysiadu, z rozkroku, przez siad o nogach prostych, do przysiadu, do rozkroku, do postawy) C. stanie na rękach (z uniku, z postawy zamachem jednonóż, z półprzysiadu z odbicia obunóż) ustawienie w szeregu trucht po okręgu przodem, tyłem, trucht z krążeniem RR w przód, w tył, podskoki naprzemianstronne, krok odstawno- dostawny prawym i lewym bokiem, bieg skrzyżny prawym i lewym bokiem nauczyciel decyduje o wykonywanym ćwiczeniu, kontroluje wykonanie krążenia, wymachy, odmachy, skłony, wypady, podskoki, skręty ćwiczenie wykonuje nauczyciel lub jedna z ćwiczących wskazana przez nauczyciela podział ćwiczących na 3 zastępy, po kilku minutach zmiana; stanie na rękach asekuruje nauczyciel z pomocą uczennic (nauka asekuracji), ćwiczenia wykonywane z różnych pozycji wyjściowych określa nauczyciel

20 III. Końcowa 7. Pokaz, objaśnienie i próby wykonania przez uczennice przewrotu w przód ze stania na rękach z ochroną i asekuracją nauczyciela i współćwiczących 1. Ćwiczenia uspokajająco korektywne: - zwis bierny na drabinkach, rozluźnienie mięśni, wahadło w prawą i lewą stronę - marsz po obwodzie sali we wspięciu na palce i w przysiadzie - ćw. oddechowe według inwencji twórczej uczennic 3. Podsumowanie i omówienie lekcji, uporządkowanie sprzętu ocena aktywności, poprawności i poziomu umiejętności

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT.

PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. PROPOZYCJE GIER I ZABAW DLA DZIECIWWIEKU 7 11LAT. Powszechnie wiadomo, że zabawa nieodłącznie towarzyszy dziecku. To w niej kształci się i przejawia potrzeba oddziaływania na świat. Gry i zabawy ruchowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AKCJI,, ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE OBSZAR 1. Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej 1. Scenariusze zajęć ćwiczeń gimnastycznych Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym.

Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach Atak pozycyjny jako forma walki sportowej w piłce ręcznej metodyka nauczania gry w ataku pozycyjnym. Podstawowe systemy obrony systematyka ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja

TECHNIKA INDYWIDUALNA I TAKTYKA Międzynarodowa Federacja Unihokeja 1 Spis treści: 1.Wprowadzenie... Poziomy zaawansowania... 2.Trening... - Planowanie... - Przebieg treningu... - Informacja zwrotna dla zawodników... - Motywowanie zawodników... - Sprzęt do gry... Obuwie...

Bardziej szczegółowo

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

- MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej - MiniFit - MINI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA MAŁYCH I DLA DUŻYCH Opracował dr Janusz Dobosz. Autorem wszystkich fotografii jest Mariola Godlewska. Sprawność fizyczna jako pochodna aktywności fizycznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym

Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Rozwój fizyczny dziecka w wieku przedszkolnym Edyta Rembisz, Barbara Hersztek Przedszkole Miejskie nr 6 w Mielcu Wiek przedszkolny dziecka obejmujący

Bardziej szczegółowo

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI -

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Praktyczny przewodnik - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Wydanie pierwsze: 2002 Charles Gozzoli (FRANCJA)

Bardziej szczegółowo

Kurs instruktorski piłki ręcznej

Kurs instruktorski piłki ręcznej Kurs instruktorski piłki ręcznej Definicja treningu (pedagogicznie) wszechstronne i harmonijne wychowanie, będące efektem celowego, zindywidualizowanego oddziaływania w sferze fizycznej i duchowej (psychologicznie)

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA We Are Basketball International Basketball Federation PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ 2005 Copyright by FIBA Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tej publikacji

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej.

W związku z powyższym osoby, które uzyskały wynik 27 pkt i więcej, zakwalifikowały się do kolejnego etapu testu sprawności fizycznej. Wyniki u wiedzy przeprowadzonego w dniu 30 maja 2015 roku dla kandydatów na stanowisko funkcjonariuszy celnych w Izbie Celnej w Olsztynie miejsce pełnienia służby Oddział Celny w Gołdapi (dot. Informacji

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE UL. GDAŃSKA 2 LOK. 24 01-633 WARSZAWA PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ obowiązujące od 9 marca 2002 roku Dla uproszczenia, w przepisach używany jest rodzaj męski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 Opracowano na podstawie tekstu zatwierdzonego przez Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA Barcelona, 2 lutego 2014 roku Obowiązują od 1 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną.

Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Diagnoza rozwoju ucznia rozpoczynającego edukację szkolną. Materiały pomocnicze dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Wykonała: MGR ANNA BĄBKA CZĘSTOCHOWA 2004 SPIS TREŚCI I. Pojęcie diagnozy...3

Bardziej szczegółowo

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ

CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA CZYLI JAK PRACOWAĆ WYGODNIEJ, ZDROWIEJ I BEZPIECZNIEJ ERGONOMIA ERGONOMIA czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu krótki poradnik, który zawiera

Bardziej szczegółowo

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL?

(CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY CZYM JEST TCHOUKBALL? 1 (CZYT. CZUKBOL) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZEY Opracowanie: Gabriela Gurgul (na podstawie materiałów własnych i strony www.tchoukball.pl) Celem aktywności fizycznej nie

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w piłkę ręczną

Przepisy gry w piłkę ręczną Przepisy gry w piłkę ręczną obowiązujące od 1 lipca 2010 r. Przedmowa: Tekst przepisów gry, komentarze, sygnalizacja, objaśnienia do przepisów i regulamin strefy zmian stanowią całość Przepisów gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY.

POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY. POPULARYZUJEMY NOWĄ GRĘ ZESPOŁOWĄ TCHOUKBALL (czyt.czukbol) RYWALIZACJA BEZ AGRESJI, SPORT BEZ KONTUZJI, ZABAWA BEZ PRZERWY. Celem aktywności fizycznej nie jest kreowanie mistrzów, lecz współpraca na rzecz

Bardziej szczegółowo