PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD"

Transkrypt

1 I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja jednoosobowa NIP: REGON: Zatudnienie: około 100 osób System pacy: pięciodniowy, dwuzmianowy Ilość lokalizacji 2 a) we Wocławiu - siedziba Ośodka (teen ogodzony, monitoowany pzez agencję ochony) b) ul. Kościuszki 127a-12 we Wocławiu plac o powiezchni około 5800m² Posiadany cetyfikat ISO wydany pzez Polską Izbę Handlu Zaganicznego Cetyfikacja. Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu jest wojewódzką samoządową osobą pawną, powołaną pzez Wojewodę Dolnośląskiego oaz nadzoowaną pzez Zaząd Województwa Dolnośląskiego. Zadania WORD: a) Oganizowanie egzaminów państwowych spawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o upawnienie do kieowania pojazdami oaz kieujących pojazdami; b) Powadzenie kusów dokształcających: kieowców pzewożących zeczy - kieowcy samochodu ciężaowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pzekaczającej 3,5 t; kieowców pzewożących osoby - kieowcy pojazdu samochodowego pzeznaczonego konstukcyjnie do pzewozu powyżej osób łącznie z kieowcą; c) Powadzenie kusów dla kandydatów na egzaminatoów i instuktoów; d) Powadzenie szkoleń dla kieowców nauszających pzepisy uchu dogowego; e) Powadzenie szkoleń dla osób kieujących uchem dogowym; f) Wykonywanie zadań z zakesu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO min: oganizacja konkusów, tuniejów itp. zadań z zakesu bezpieczeństwa uchu dogowego; współpaca ze szkołami w zakesie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży. Stuktua Wojewódzkiego Ośodka Ruchu Dogowego we Wocławiu: Dyekto WORD Dział Ekonomiczno- Finansowy Dział Obsługi Klienta Dział Egzaminowania i Monitoowania Dział Oganizacji i Logistyki w tym: - Sekcja Infomatyki - Refeat Techniczny Dział Szkoleń Refeat Kad i Płac Dział Pomocji BRD Zabezpieczenia pzeciwpożaowe: a. Ilość hydantów: 3; 1

2 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD b. Budynek jest wyposażony w gaśnice, agegaty gaśnicze zgodnie z obowiązującymi pzepisami; c. Na kontolkach (etykietach) spzętu gaśniczego znajduje się potwiedzenie jego konsewacji pzepowadzanej co najmniej az w oku; d. w obiektach występują wymagane instalacje odgomowe, egulanie badane co jest potwiedzone stosownymi potokółami. Zabezpieczenia pzeciwkadzieżowe - ogodzenie, ochona osobowa, ochona zdalna (system alamowy). lokalizacja / otoczenie własność / waunki użytkowania położenie Budynek biuowy Budynek waz z budynkiem działu obsługi klienta twozy zabudowę zwatą, kompleks położony na posesji w całości ogodzonej z bamą wjazdową, teen oświetlony. Teen WORD sąsiaduje z fabyką leków US Phanacja,, Budynek jest współwłasnością, WORD posiada 1% (powiezchnia użytkowa 358 m2), esztę posiada wocławskie Pogotowie Ratunkowe [PR], pomieszczenia WORD-u znajdują się na I piętze, pateze. opis odzaj budynku Biuowo-usługowy, w tym usługi medyczne PR, ok budowy 182, Konstukcja / mateiał nośna / fundamenty ściany Muowana, elementy żelbetowe, obiekt pięciokondygnacyjny podpiwniczony fundamenty betonowe, schody z pefabykatów żelbetowych Muowane, cegła,, bloczki, elewacja wykonana z tynków cementowo-wapiennych, malowana fabami emulsyjnymi. Od wewnątz ścibany tynkowane i malowane fabami emulsyjnymi dachu Płaski wykonany z pefabykatów betonowych, izolowany 3xpapą na lepiku, posadzki /podłogi instalacje elektyczna 220 V, 380 V wod. - kan. cieplna inne Betonowe, wykończone płytkami ceamicznymi /glazuą/, na I piętze wykładzina gumoleum, w pokojach wykładzina dywanowa TAK, kanalizacja miejska TAK, zasilanie z MPEC, obieg wodny, teleinfomatyczna, zabezpieczenia okna W części od holu bez kat, inne pomieszczenia okatowane lub z oletami antywłamaniowymi, na I piętze bez kat, stolaka z pofili PCV, szyby zespolone zabezpieczenia pzeciw pożaowe dzwi gaśnice, hydanty inst. odgomowa 1) wejściowe główne wspólne dla WORD i PR: pzeszklone, dwuskzydłowe ozsuwane automatycznie, PCV, z 2) dzwi wewnętzne (I p.)z koytaza do pomieszczeń WORD pzeszklone, zamykane na 1 zamek (wkładka wielozapadkowa. 3) dzwi do pomieszczeń pokojowych: płycinowe zamykane na min.1 zamek, 4) dzwi antywłamaniowe do seweowni Poszkowe, typ A, B, C posiadają aktualne pzeglądy, ozmieszczone zgodnie instukcją p.poż., w budynku jest ujęcie hydantowe, hydanty zewnętzne 2 szt.budynek posiada spawną ( po kontoli ) instalację odgomową inne staż pożana Jednostka ZSP na ul. Boowskiej, dojazd 3-5 minut, zabezpieczenia pzeciwkadzie żowe uwagi odzaj 1) dozó całodobowy, pośedni całego teenu 2) system alamowy w wybanych pomieszczeniach obiektu system monitoingu z gupą intewencyjną W bezpośednim sąsiedztwie stoi maszt adiowo-telekomunikacyjny, o konstukcji stalowej, wysokość ponad 40 m Budynek gaażowy lokalizacja / otoczenie opis budynek wolnostojący, usytuowany wzdłuż dogi wewnętznej, odległość od budynku biuowego i poczekalni ok.20-30m gaażowy, gospodaczy 2

3 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD paamety użytkowa, 732 m2, ok budowy 182, konstukcja / mateiał instalacje zabezpieczenia obiekt wolnostojący, pateowy, muowany, dach wykonany z elementów żelbetowych, posiada świetliki, fundamenty ławy betonowe + bloczki ściany - muowane, cegła, tynki cementowo-wapienne malowane fabami emulsyjnymi posadzki betonowe, elektyczna 220 V i 380 V, wodociągowa, gzewcza (mpec) 1) 1 bama stalowa dwuskzydłowa yglowana, zamykana na 1 kłódkę 2) 6 bam opuszczanych (olety) zabezpieczenia pzeciw pożaowe gaśnice poszkowe, typ A, B, E posiadające aktualne pzeglądy, agegaty gaśnicze pzeciwkadzieżowe system alamowy, dozó pośedni teenu opis 1) Budynek działu obsługi klienta [BOK], 2) budynek poczekalni [BP] pzeznaczone na działalność usługową i biuową paamety 1) budynek BOK pow. użytkowa, 156 m2, 2) budynek [BP] 212m2, oba obiekty z oku 182, konstukcja / mateiał instalacje zabezpieczenia pzeciw pożaowe obiekt wolnostojący, pateowy, muowany, dach wykonany z elementów żelbetowych,, fundamenty ławy betonowe + bloczki ściany - muowane, cegła i bloczki supoeks, tynki cementowo-wapienne malowane fabami emulsyjnymi posadzki betonowe, wykończone płytkami ceamicznymi elektyczna 220 V i 380 V, wodociągowa, gzewcza (mpec) gaśnice poszkowe, typ A, B, E posiadające aktualne pzeglądy, agegaty gaśnicze, na zewnątz hydanty wodne pzeciwkadzieżowe 1) dzwi główne: jednoskzydłowe wykonane z pofili PCV, zamykane na 2 zamki/kłodki 2) okna zabezpieczone oletami antywłamaniowymi 3) w obu budynkach zainstalowany jest system alamowy 4) dozó pośedni teenu konteney biuowe i socjalne 1) konstukcja stalowa /ama z pofili walcowanych/ 2) ściany i dach kyty blachą ocynkowaną (pofil tapezowy), izolacja wełną minealną 3) dzwi pełne z blachy stalowej zamykane na zamek wielozapadkowy lub zamek cyfowy. 4) okna bez kat, wewnątz system alamowy mienie /wyposażenie/ zamontowane na zewnątz 1) agegaty klimatyzacyjne, montowane na ścianach i na dachu budynku (pzykęcane do stelażu), 2) systemy nagłośnienia na słupach 3) alamy, 4) tablice infomacyjne /diodowe/ Dotychczas szkód kadzieżowo-dewastacyjnych nie było II. OPIS SZKODOWOŚCI za okes od 2006 do 0.II.2010 Pzygotowano na podstawie zaświadczeń otzymanych z PZU, Benefi oaz własnych danych. II.1 ubezpieczenia majątkowe 3

4 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD Data szkody / ok Gupa ubezpieczeniowa, polisa/ odzaj i pzedmiot szkody Wysokość odszkodowania Spzęt elektoniczny 886,00 zł 2008 Od ognia i innych zdazeń losowych 1.738,00 zł 200 Od ognia i innych zdazeń losowych 382,00 zł 200 OC powadzonej działalności 5.400,00 zł II.2 ubezpieczenia komunikacyjne Okes odzaj ubezpieczenia Ilość szkód Watość wypłaconych odszkodowań Ilość pojazdów / Ilość pzepowadzanych egzaminów Rok 2006 AC ,00 zł OC ,00 zł NW 2 00,00 zł Rezewy 0 0,00 zł 38 / ok 2007 AC ,00 zł OC 5 6,00 zł NW ,00 zł Rezewy 0 0,00 zł 38 / AC ,00 zł ok 2008 OC ,00 zł NW 0 0,00 Rezewy 0 0,00- zł 42 / ok 200 AC 2 6.2,00 zł OC ,00 zł NW ,00 zł Rezewy 0 0,00 zł 44 / ok 2010 AC 0 0,00 zł OC 0 0,00 zł Razem szkodowość PZU : OC 2.28,-zł, AC ,-zł, NW ,-zł W 2008 i 200 zamawiający zakupił 30 pojazdów, 15 ocznie, któe posiadały pakiety ubezpieczeniowe w TU BENEFIA S.A. Łączna watość wypłaconych odszkodowań w yzyku OC (6 zdazeń) i AC (8 zdazeń) pzez okes 2-ch lat wyniosła ,-zł. Infomacje uzyskane bezpośednio w towazystwie ubezpieczeniowym. Na szkodowość mają wpływ następujące czynniki: ilość odbywanych egzaminów, umiejętności kandydatów pzystępujących do egzaminu na pawo jazdy, waunki dogowe i pogodowe. 4

5 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD Na podstawie zebanych infomacji tudno okeślić tend szkodowy. Szkodowość w yzyku OC jak i AC nie jest zbieżna z osnącym tendem ilości pzepowadzanych egzaminów. 5

6 III. OPIS PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD III.1. Klauzule dodatkowe Poniższe klauzule mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) zgodnie z OWU w ubezpieczeniu, do któego wnioskujemy o ich włączenie. W sytuacji, gdy zgodnie z teścią klauzuli w stosunku do OWU dochodzi do zawężenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w danym ubezpieczeniu to zastosowanie mają tylko te postanowienia w tych klauzulach, któe tej odpowiedzialności nie zawężają i któe tę odpowiedzialność ozszezają. W pzypadku ozbieżności pomiędzy zapisami umowy ubezpieczenia a Ogólnymi Waunkami Ubezpieczenia danego odzaju, piewszeństwo mają zapisy umowy ubezpieczenia Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany teści klauzuli. Znakiem + oznaczono odzaje ubezpieczeń w któych będą miały zastosowanie wymienione poniżej klauzule Rodzaj ubezpieczenia Nazwa klauzuli Ogień i inne zd.losowe Kadzież z włamaniem, abunek, dewastacja Szyby Elektonika OC działalności fimy Ubezpieczenia komunikacyjne 1. Automatycznego doubezpieczenia Automatycznego pokycia Czasu ochony Watość księgowa butto Juysdykcji Koszty dodatkowe LEEWAY /zniesienia zasady stosowania popocji) Płatności at po odszkodowaniu Rozliczenia składek Waunków i tayf Podatku VAT Pzeniesienia mienia w obębie zakładu Pzewłaszczenia Pzepięcia Repezentantów Dobnych pac emontowych Stempla bankowego Uznania stanu zabezpieczeń za wystaczający Wypłaty zaliczki Zgłaszania szkód Oględzin

7 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD 22. Zniesienia niedoubezpieczenia Zgłaszania do ubezpieczenia nowych pojazdów uznania zabezpieczeń pzeciw kadzieżowych pojazdów klauzula dokumentu klauzula ochony spzętu czasowo nie użytkowanego Klauzula Kadzieży zwykłej Klauzula kadzieży, dewastacji mienia poza budynkiem klauzula dewastacji obiektów klauzula katastofy budowlanej Klauzula automatycznego doubezpieczenia (obligatoyjna) W pzypadku całkowitej konsumpcji sum ubezpieczenia (ubezpieczenie w systemie na piewsze yzyko) lub limitów podlegających wyczepaniu w wyniku wypłaty odszkodowań następuje automatyczne ich odtwozenie. Ponadto po każdoazowej wypłacie odszkodowania powodującej zmniejszenie sumy ubezpieczenia (ubezpieczenie OC i ubezpieczenie w systemie na piewsze yzyko) lub limitu, zakład ubezpieczeń nie ma pawa odmowy doubezpieczenia mienia do piewotnej sumy ubezpieczenia. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej uzupełniającej składki, zgodnie ze stawką jednoznacznie okeśloną w ofecie. Składka zostanie naliczona systemem po ata tempois za okes od momentu doubezpieczenia do końca okesu ubezpieczenia. Płatność składki z tytułu odtwozenia sumy ubezpieczenia/limitu - na podstawie otzymanego dokumentu ubezpieczeniowego. 2. Klauzula automatycznego pokycia (obligatoyjna) Powoduje objęcie odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń wszelkich nakładów adaptacyjnych, mienia emontowanego i modenizowanego oaz inwestycji tj. zeczy nabywanych pzez ubezpieczonego podczas twania umowy ubezpieczenia na podstawie umów spzedaży bądź innych umów, na mocy któych powstaje po stonie ubezpieczonego pawo do używania zeczy (leasing, najem, użytkowanie etc), od dnia zawacia takiej umowy w odniesieniu do danej zeczy, jednak nie później niż od momentu powstania yzyka po stonie ubezpieczającego (np. z chwilą podpisania potokołu odbiou), niezależnie od momentu pzejścia własności bądź innego pawa na ubezpieczonego. Za opłatą dodatkowej składki zakład ubezpieczeń obejmuje automatycznym pokyciem ubezpieczeniowym bez konieczności wcześniejszej deklaacji, każdy wzost watości mienia będący ezultatem dodania, wymiany wyposażenia, wybudowania, emontu, ulepszeń i adaptacji, w ciągu okesu ubezpieczenia, pzypisany do danej lokalizacji zgodnie z polisą z chwilą wpisu do ewidencji śodków twałych. Wspomniane pokycie odpowiada co do waunków umowy wskazaniom wynikającym z polisy. Maksymalna watość wydatków inwestycyjnych podlegających wspomnianej ochonie ubezpieczeniowej nie może pzekaczać PLN. 3. Klauzula czasu ochony (obligatoyjna) Bak wpłaty pzez ubezpieczającego składki, bądź któejkolwiek z at w teminie pzewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (ozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest pzesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy temin zapłaty składki. W pzypadku nie dokonania wpłaty na konto zakładu ubezpieczeń w wyznaczonym teminie Zakład ubezpieczeń zawiesza ochonę ubezpieczeniową do momentu opłacenia bakującej składki. 4. Klauzula ubezpieczenia na watość księgową butto (obligatoyjna) W pzypadku szkód w mieniu ubezpieczonym na watość księgową butto, pzy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie potącany stopień zużycia. Góną ganicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za śodek twały jest jego watość księgowa butto, ozumiana jako watość początkowa bez odpisów amotyzacyjnych z uwzględnieniem obowiązujących pzeszacowań. 7

8 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD 5. Klauzula juysdykcji (obligatoyjna) Spoy wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy stony mogą poddać pod ozstzygnięcie sądu polubownego. Pzy baku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczającego. 6. Klauzula kosztów dodatkowych (obligatoyjna) Z zastzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia okeślonych we wniosku o ubezpieczenie oaz ogólnych waunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty: a)koszty związane z akcją atowniczą ubezpieczonego mienia, w tym także wynagodzenie staży pożanej, ale tylko na podstawie otzymanych i opłaconych pzez Ubezpieczającego achunków, b)koszty upzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia zanieczyszczeń z wody i guntu, kosztami ozbióki, demontażu części niezdatnych do użytku (w amach niniejszego dodatku zakład ubezpieczeń pokywa konieczne i uzasadnione koszty poniesione pzez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą zeczową w celu usunięcia z ubezpieczonej posesji pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami ozbióki i demontażu części niezdatnych do użytku (w tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi któe muszą być usunięte w celu odbudowy lub napawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów, koszty usunięcia mienia lub jego części, któego usunięcie jest wymagane pzez pawo lub na mocy zaządzenia wydanego pzez upawnione uzędy, koszty usunięcia zanieczyszczeń z gleby i wody włącznie z kosztami ich ekultywacji lub wymiany), c)koszty choćby bezskuteczne zabezpieczenia pzed szkodą ubezpieczonego mienia w pzypadku jego bezpośedniego zagożenia działaniem zaistniałego zdazenia losowego bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała, d)koszty demontażu oaz koszty tanspotu, montażu, cła i innych tego typu opłat, e)zwiększone koszty odtwozenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku tudności z ich ponownym zakupem, odbudową, napawą lub montażem, oaz wszelkie tego typu inne wydatki, f)koszty wynikające ze zniszczenia i utaty mienia, powstałe na skutek akcji atowniczej, g)koszty wynagodzenia należne ekspetom zewnętznym: achitektom, inspektoom, inżynieom, konsultantom, któe Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a któych zatudnienie jest konieczne w celu odtwozenia maszyn dotkniętych szkodą, za któą ZU zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych waunków; z zakesu ubezpieczenia na waunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i pzygotowanie oszczenia pzez Ubezpieczającego; z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów ZU ponosi odpowiedzialność do wysokości nomalnie obowiązujących stawek ynkowych. Koszty te zostaną pokyte tylko w pzypadku ich akceptacji pzez ZU. h) koszty napaw ekspesowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pacy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pacy oaz koszty fachtu ekspesowego (z włączeniem fachtu lotniczego). Limit odpowiedzialności (dodatkowa suma ubezpieczenia ponad limity gwaantowane pzez owu): PLN na jedno i wszystkie zdazenia w okesie ubezpieczenia. 7. Klauzula LEEWAY (obligatoyjna) Stony postanawiają, że w pzypadku szkody klauzula popocjonalności będzie stosowana tylko w pzypadku mienia, któego watość zeczywista w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia. 8. Klauzula płatności at po odszkodowaniu (obligatoyjna) W pzypadku wypłaty odszkodowania, zakład ubezpieczeń nie jest upawniony do potącenia z kwoty odszkodowania at jeszcze nie wymagalnych lub też żądania zapłaty pozostałych do końca twania okesu ubezpieczenia składek.. Klauzula ozliczenia składek (obligatoyjna) Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy (np. zwot składki w związku ze spzedażą auta) będą ozliczane popocjonalnie (po ata tempois) za każdy dzień ochony ubezpieczeniowej bez stosowania jakichkolwiek kosztów manipulacyjnych. 10. Klauzula waunków i tayf (obligatoyjna) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia okeślonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) waunkach ubezpieczenia stony uzgodniły, że: 8

9 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD W pzypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwaancyjnej) w okesie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą waunki umowy oaz tayfa składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. 11. Klauzula podatku VAT (obligatoyjna) Odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku od towaów i usług) w każdym pzypadku, gdy poszkodowany miał możliwość odliczenia podatku doliczonego mu do ceny utaconej zeczy lub do wynagodzenia za napawę zeczy uszkodzonej. W pzypadku, gdy oyginał faktuy zatzymuje ubezpieczyciel w aktach szkody, zobowiązany jest on wypłacić odszkodowanie uwzględniające ównież podatek od towaów i usług (odszkodowanie według watości butto). W pzypadku, gdy poszkodowany ezygnuje z napawy uszkodzonego mienia a nie miał możliwości odliczenia podatku doliczonego mu do ceny utaconej zeczy lub do wynagodzenia za napawę zeczy uszkodzonej, odszkodowanie uwzględnia ównież podatek od towaów i usług (odszkodowanie według watości butto), 12. Klauzula pzeniesienia mienia w obębie zakładu (obligatoyjna) Z zastzeżeniem ogólnych waunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu ównież w pzypadku jego pzeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji, pzy czym odpowiedzialność za to mienie nie pzekoczy PLN, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas tanspotu, a lokalizacja jest pzystosowana do pzechowywania/zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia. 13. Klauzula pzewłaszczenia (obligatoyjna) W pzypadku pzewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych pzedsiębiostwa, ochona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych waunkach; chyba, że stony umówią się inaczej. 14. Klauzula pzepięcia (obligatoyjna) Ochoną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośednio lub pośednio w wyniku wyładowania atmosfeycznego (w szczególności spowodowane udezeniem piouna w instalacjach elektycznych i sieciach enegetycznych) oaz wynikłe z niewłaściwych paametów pądu elektycznego, w tym chwilowych pzew w dopływie pądu. Limit odpowiedzialności PLN 15. Klauzula epezentantów (obligatoyjna) Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody wyządzone umyślnie lub wskutek ażącego niedbalstwa pzez pacowników i współpacowników ubezpieczonego oaz pzez inne osoby, za któe ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. Zakład ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej epezentantów ubezpieczonego, jeżeli dana szkoda została wyządzona w związku z pełnieniem funkcji epezentanta. Za epezentantów ubezpieczonego uważa się osoby lub ogan wieloosobowy (Zaząd), któe zgodnie z obowiązującymi pzepisami i statutem upawnione są do zaządzania ubezpieczonym podmiotem gospodaczym, z włączeniem pokuentów ustanowionych pzez ten podmiot. 16. Klauzula dobnych pac emontowych (obligatoyjna) Ochoną ubezpieczeniową objęte są zdazenia wynikłe pzy i w związku z wykonywaniem pac emontowokonsewatoskich oaz montażowo-budowlanych wykonywanych w czasie twania ochony ubezpieczeniowej, z zastzeżeniem, że pace budowlane nie dotyczą elementów konstukcyjnych budynku. Limit odpowiedzialności wynosi ,-zł 17. Klauzula stempla bankowego (obligatoyjna) Stony postanawiają, że jest zachowany temin płatności składki w pzypadku, gdy ubezpieczający dokona obciążenia swojego konta na zecz zakładu ubezpieczeń (pzelew bankowy) lub dokona innej fomy płatności (np. pzekaz pocztowy) najpóźniej w dniu wskazanym w polisie jako dzień płatności składki lub jej aty. 18. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń za wystaczający (obligatoyjna) Zakład ubezpieczeń oświadcza, że stan zabezpieczeń pzeciwpożaowych i pzeciwkadzieżowych uznaje za wystaczający do czasu pzepowadzenia ewentualnej inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach, pzy czym

10 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD po pzepowadzeniu inspekcji nie będzie się domagał wpowadzenia zabezpieczeń ponad te, któe okeślone są w ogólnych waunkach ubezpieczenia jako minimalne dla uznania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 1. Klauzula wypłaty zaliczki (obligatoyjna) Z zastzeżeniem ogólnych waunków ubezpieczenia i postanowień umowy ubezpieczenia nie zmienionych niniejszą klauzulą, ustala się, że w pzypadku powstania szkody zakład ubezpieczeń nie będzie uzależniał wypłaty należnego odszkodowania od dostaczenia postanowienia pokuatuy o umozeniu postępowania w spawie, jeżeli odpowiedzialność towazystwa będzie bezspona. Wypłata zaliczki w wysokości 50% bezsponej kwoty odszkodowania nastąpi w teminie 14 dni od ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia. 20. Klauzula zgłaszania szkód (obligatoyjna) Zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być pzyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeśli nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oaz jej wysokości. 21. Klauzula oględzin (obligatoyjna) Zakład ubezpieczeń dokona oględzin pzedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni oboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego teminu Ubezpieczycie nie może się powoływać na fakt baku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany pzy likwidacji szkody. 22. Klauzula niedoubezpieczenia (obligatoyjna) Stony postanawiają, że zasada niedoubezpieczenia nie ma zastosowania jeśli wysokość oszczenia nie pzekacza 20% sumy ubezpieczenia danej ubezpieczonej pozycji, któa uległa szkodzie. 23. klauzula zgłaszania do ubezpieczenia nowych pojazdów W pzypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu fabycznie nowego, Ubezpieczyciel nie będzie wymagał pzepowadzenia oględzin, o ile zgłoszenie to nastąpi pzed odbioem pojazdu od spzedającego 24. klauzula uznania zabezpieczeń pzeciw kadzieżowych pojazdów (obligatoyjna) Ubezpieczyciel uzna zabezpieczenia pzeciw kadzieżowe, zainstalowane w pojazdach, któe zostały wyszczególnione w tabeli n 3 Wykaz pojazdów do Pogamu, za wystaczające, i okeśli wymogi tylko w stosunku do nowych pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia po podpisaniu umowy. 25. klauzula dokumentu do wymiany koespondencji, w tym dokonania zgłoszenia szkód, złożenia wniosków ubezpieczeniowych, potwiedzenia udzielenia ochony, pomiędzy stonami umowy stosowane mogą być także elektoniczne śodki poozumiewania na odległość, w szczególności zaś faks oaz koespondencja klauzula ochony spzętu czasowo nie użytkowanego (obligatoyjna) Ochoną ubezpieczeniową objęty jest także spzęt obecnie nie użytkowany (np. w takcie magazynowania lub pzew w eksploatacji) na zasadzie klauzul dodatkowych. 27. Klauzula Kadzieży zwykłej (obligatoyjna) W amach niniejszej klauzuli ubezpieczyciel zobowiązuje się pokyć szkody kadzieży mienia bez śladów włamania, pzy czym limit odpowiedzialności ustala się na kwotę 5.000,-zł, a udział ubezpieczonego wynosi 10% szkody nie mniej niż 500,-zł. Waunkiem likwidacji szkody jest zgłoszenie kadzieży na policję oaz spisanie wewnętznego potokołu z zaistniałego zdazenia. Ochona obejmuje zaówno lokalizacje wskazane w polisie jak i inne miejsca w teenie oganizowania otwatych lub zamknietych impez, pezentacji, szkoleń itp. 28. Klauzula kadzieży, dewastacji mienia poza budynkiem (obligatoyjna) Zakes ochony ozszeza się o yzyka kadzież i dewastacji wyposażenia znajdującego się na zewnątz budynków i budowli stanowiących własność lub użytkowanych pzez Ubezpieczającego. Uządzenia powinny być zamocowane w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub nazędzi. 10

11 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD Limit odpowiedzialności ustala się na kwotę ,-zł, a udział ubezpieczonego wynosi 10% szkody nie mniej niż 500,00 zł. 2. klauzula dewastacji obiektów (obligatoyjna) Na podstawie niniejszej klauzuli ochona ubezpieczeniowa zostaje ozszezona o dewastację elementów zewnętznych i wewnętznych ubezpieczanych obiektów takich jak: elewacja budynku, stolaka wewnętzna i zewnętzna (dzwi, okna), ściany (tynki, powłoki malaskie), posadzki (glazua, wykładziny), instalacje, amatua sanitana itp. Limit odpowiedzialności wynosi na wszystkie zdazenia ,00 zł, na jedno zdazenie ,00 zł, a udział własny ubezpieczonego 10% wyliczonej szkody lecz nie mniej niż 500,-zł 30. klauzula szkód budowlanych (obligatoyjna) Na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczyciel pokyje koszty napawy i odbudowy budynków lub budowli wskutek wystąpienia katastofy budowlanej, na potzeby niniejszej klauzuli definicję szkody budowlanej pzyjmuje się z Ustawy z dnia 07 lipca 14. Pawo Budowlane. IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA U B E Z P I E C Z E N I A M A J Ą T K O W E IV.1. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH IV.1.1. Okes ubezpieczenia: IV.1.2 Zakes ochony ubezpieczeniowej: pełny, w szczególności: 1)ogień, 2)udezenie piouna (pośednie i bezpośednie), 3)upadek pojazdu powietznego, 4)wybuch, 5)tzęsienie, zapadanie i osuwanie się ziemi, 6)huagan (17,5m/s), 7)upadek dzew, masztów, kominów i innych pzedmiotów na ubezpieczone mienie, 8)powódź, )opady atmosfeyczne jak deszcz nawalny, gad, śnieg, a także skutki będące następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstukcji budynku od ciężau śniegu lub polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu, ponadto skutki działania lodu i związanych z tym sił, któe powodują ozsadzenie/niszczenie elementów budynku np. ynien, koszy, izolacji, 10) zalania ozumianego jako wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, paa wodna lub inne substancje gazowe) z uządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awaii instalacji lub uządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkęconych zawoów, kanów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich tempeatu. 11)dym, sadza, 12)udezenia pojazdu, 13)huk ponaddźwiękowy, 14)akcja gaśnicza, wybuzanie, odguzowanie i inne czynności mogące powstać w związku z pzepowadzaniem akcji atowniczych powadzonych w związku z wystąpieniem zdazeń objętych zakesem ubezpieczenia Powyższy zakes jest ozszezony o klauzule dodatkowe wymienione i pzypoządkowane do pzedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.1. 11

12 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD IV.1.3. Pzedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia Ochonie podlega całe mienie bez względu na wiek, amotyzację czy stopień zużycia. Podstawą wyliczenia odszkodowania jest pzejęta watość księgowa butto z VAT, ozumiana jako watość początkową śodka twałego waz z obowiązującymi pzeszacowaniami Rodzaj watości: KB z VAT watość księgowa butto z podatkiem VAT WO watość odtwozeniowa z VAT WR watość zeczywista z VAT lp Pzedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia [zł] Rodzaj watości System ubezpieczenia 1 Gupa I, budynki i budowle, w tym inwestycje we własnych i w obcych śodkach twałych zgodnie z tabelą 1 Wykaz budynków i budowli ,00 zł KB z VAT Sumy stałe 2 Gupa II, obiekty inżynieii lądowej i wodnej ,00 zł KB z VAT Sumy stałe 3 Gupa III-VIII, maszyny, uządzenia i apaaty ogólnego zastosowania, uządzenia techniczne, wyposażenie elektoniczne, pzyządy, wyposażenie, specjalistyczne maszyny, podnośniki (bez spzętu elektonicznego wykazanego w polisie elektonicznej) ,00 zł KB z VAT Sumy stałe 4 Śodki twałe niskocenne (poza bilansowe) ,00 KB z VAT Sumy stałe 5 Mienie osobiste pacowników piewsze yzyko ,00 WR Piewsze yzyko RAZEM: ,00 zł - - IV.1.4. Fanszyzy i udziały własne: Fanszyza edukcyjna, nie więcej niż 500,00 zł. IV.2. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU. IV.2.1. Okes ubezpieczenia: IV.2.2. Zakes ochony ubezpieczeniowej: a) kadzież z włamaniem, b) wandalizm (dewastacja) mienia, ozumiany jako celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczanego mienia pzez osoby tzecie. Wszystkie zdazenia szkodowe o podobnym chaakteze mające miejsce w tym samym czasie będą taktowane jako jeden wypadek szkodowy. Powyższy zakes jest ozszezony o klauzule dodatkowe wymienione i pzypoządkowane do pzedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.1. 12

13 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD IV.2.3. Pzedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia l.p. Pzedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia [zł] Rodzaj watości System ubezpieczenia 1 Śodki twałe Maszyny, uządzenia i apaaty ogólnego zastosowania, uządzenia techniczne, wyposażenie elektoniczne, pzyządy, wyposażenie, specjalistyczne maszyny, podnośniki ,00 KB z VAT Piewsze yzyko 2 Dewastacja wyposażenie ,00 KB z VAT Piewsze yzyko 3 Koszty napawy zabezpieczeń ,00 WO Piewsze yzyko 4 Kadzież lub dewastacja mienia na zewnątz (np. klimatyzatoy, spzęt nagłaśniający itp.) ,00 KB z VAT Piewsze yzyko IV.2.4. System ubezpieczenia piewsze yzyko ze wspólnym limitem dla wszystkich lokalizacji Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu po każdoazowej wypłacie odszkodowania. W pzypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia lub limitu szkodowego (system na I-sze yzyko) po szkodzie Zamawiającemu pzysługuje pawo jej odtwozenia (doubezpieczenia) po opłaceniu składki naliczonej w systemie po ata tempois za dni, liczonej od kwoty doubezpieczenia zawacie dodatkowej umowy odbywać się będzie w tybie zamówienia z wolnej eki (zamówienie uzupełniające). IV.2.5. Fanszyza integalna: Fanszyza edukcyjna 500,00 zł IV.3. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA. IV.3.1. Okes ubezpieczenia: IV.3.2. Pzedmiot ubezpieczenia - oszklenie zewnętzne i wewnętzne obiektów, oszklenie wiat i poczekalni, gabloty, tablice infomacyjne, neony oaz kasetony świetlne. IV.3.3. Sumy ubezpieczenia 4.000,00 zł IV.3.2 Zakes ochony ubezpieczeniowej uszkodzenie oszklenia wewnętznego i zewnętznego na skutek stłuczenia, pęknięcia, zniszczenia (poysowania, pomalowania, gaffiti, itp.) waz z kosztami napaw ekspesowych, tanspotu, demontażu i montażu oaz kosztami ustawienia usztowań. Powyższy zakes jest ozszezony o klauzule dodatkowe wymienione i pzypoządkowane do pzedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.1. IV.3.4. System ubezpieczenia piewsze yzyko ze wspólnym limitem dla wszystkich lokalizacji Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu każdej wypłacie odszkodowania. IV.3.5. Rodzaj watości odtwozeniowa, wypłata odszkodowania z podatkiem VAT. IV.3.6. Fanszyza integalna - 100,00 zł 13

14 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD IV.4. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (all isk) IV.4.1. Okes ubezpieczenia: IV.4.2 Zakes ochony ubezpieczeniowej Od wszelkich szkód mateialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utacie pzedmiotu ubezpieczenia wskutek niepzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego pzyczyny. Zakes ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące yzyka: a) działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie pzez osoby tzecie, b) kadzież z włamaniem i abunek, wandalizm, c) działanie ognia (w tym ównież dymu i sadzy) oaz polegające na osmaleniu, pzypaleniu, a także w wyniku wszelkiego odzaju eksplozji, implozji, bezpośedniego udezenia piouna, upadku statku powietznego oaz w czasie akcji atunkowej (np. gaszenia, buzenia, oczyszczania zgliszcz), d) działanie wody tj. zalania wodą z uządzeń wodno-kanalizacyjnych, wilgoci, pay wodnej i cieczy w innej postaci oaz samoczynne otwozenie się główek tyskaczowych z innych pzyczyn niż wskutek pożau, nieumyślne pozostawienie otwatych kanów lub innych zawoów, e) działanie żywiołów (wiat, powódź, deszcz, gad, śnieg, buzy, mozu itp.) f) wady podukcyjne, błędy konstukcyjne, wady mateiałowe, któe ujawniły się dopieo po okesie gwaancji, g) zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektycznej, h) pośednie działanie wyładowań atmosfeycznych i zjawisk pochodnych, i) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia pzed bezpośednim zagożeniem ze stony zdazenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji atowniczej, koszty upzątnięcia pozostałości po szkodzie. Ochona musi obejmować, w odniesieniu do spzętu pzenośnego, poniższe klauzule: 101/1a szkody w pzenośnym spzęcie elektonicznym używanym pzez Ubezpieczającego poza miejscem ubezpieczenia, w tym szkody powstałe wskutek kadzieży z włamaniem z pojazdu pod waunkiem, ze pojazd ma twady dach, w chwili kadzieży był pawidłowo zamknięty na klucz, spzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub schowany, tak by nie był widoczny z zewnątz, spzęt został skadziony w godzinach 6,00-22,00 pzy czym nie dotyczy to pzypadku kadzieży, gdy pojazd zapakowano na pakingu stzeżonym albo, gdy znajdował się w zamkniętym gaażu lub na posesji Ubezpieczonego (dozoowanej). 101/1b szkody powstałe wskutek upadku ubezpieczonego spzętu pzenośnego. Powyższy zakes jest ozszezony o klauzule dodatkowe wymienione i pzypoządkowane do pzedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.1. Ponadto ochona ubezpieczeniowa musi obejmować spzęt pzenośny Zamawiającego, użytkowany pzez jego pacowników lub współpacowników w kaju jak i za ganicą w związku z powadzoną działalnością (np. mieszkanie pywatne, do któego pacownik zabał spzęt elektoniczny w celu wykonania okeślonej pacy, samochody pywatne i służbowe, miejsca zakwateowania podczas wyjazdów służbowych) bez względu na podstawę pawną posiadania. IV. 4.3 Pzedmiot, suma ubezpieczenia Pzedmiotem ubezpieczenia jest spzęt elektoniczny wykazany w tabeli n 2 Wykaz spzętu elektonicznego do Pogamu stanowiący własność Zamawiającego lub będący pzez niego użytkowany. Ubezpieczeniem objęty jest ównież spzęt pzenośny w postaci systemu ejestacji pzebiegu egzaminu montowany w autach i użytkowany do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia. 14

15 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD Lp. Pzedmiot ubezpieczenia Łączna suma ubezpieczenia w zł Uwagi 1 Spzęt elektoniczny stacjonany ,53 Jednostkowe sumy 2 3 Spzęt elektoniczny pzenośny (notebooki, apaaty, pojektoy, spz. nagłaśniający i multimedialny, systemy ejestacji pzebiegu egzaminu montowane w autach itp. ) Koszty odtwozenia danych i ponownej ejestacji opogamowana 133 8, ,00 RAZEM: ,27 ubezp. zgodnie z Tabelą n 2 Wykaz spzętu elektonicznego IV.4.4. Rodzaj watości sumy ubezpieczenia pzyjęto: a) dla spzętu elektonicznego w wieku do 5 lat pzyjęto w watości księgową butto z VAT lub odtwozeniowej, b) dla spzętu do lat 7 watość zeczywistą z uwzględnienie stopnia zużycia technicznego (z uwzględnieniem podatku VAT), c) dla kosztów odtwozenia danych watość odtwozeniową (z VAT). Odszkodowanie wypłacane jest w watości odtwozenia (maksymalnie do wysokości pzyjętej sumy ubezpieczenia danego śodka), ozumianej jako watość zastąpienia ubezpieczonego spzętu pzez fabycznie nowy, dostępny na ynku, możliwie jak najbadziej zbliżony paametami jakości i wydajności do spzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów tanspotu, demontażu i montażu oaz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umozenia spzętu. IV.4.4. Fanszyzy i udziały własne Pozycja 1: udział własny: dla spzętu o watości do 5 000,00-5% nie mniej niż 200,00 zł, dla spzętu o watości powyżej 5 000,00 zł 5% nie mniej niż 500,00 zł; Pozycja 2 : udział własny: dla spzętu o watości do 5 000,00-5% nie mniej niż 200,00 zł, dla spzętu o watości powyżej 5 000,00 zł 5% nie mniej niż 500,00 zł; Pozycja 3 : udział własny: 5% watości szkody nie mniej niż 200,00 zł. IV.5. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA (OC). IV.5.1. Okes ubezpieczenia polisa genealna, okes IV Zakes ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna związana z powadzoną działalnością oaz posiadaniem i użytkowanym mieniem (OC delikt) z ozszezeniem o: 1. następstwa szkód wodociągowych w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych 2. OC pacodawcy 3. odpowiedzialność cywilna najemcy z tytułu użytkowania nieuchomości na podstawie umowy najmu, dzieżawy, użyczenia, itp. 4. Odpowiedzialność cywilna najemcy z tytułu użytkowania zeczy uchomych na podstawie umowy najmu, dzieżawy, użyczenia, leasingu, itp. 5. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyządzone pzez podwykonawców z zachowaniem pawa do egesu 6. Odpowiedzialność cywilna oganizatoa impez o chaakteze niemasowym 15

16 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD Ochona ubezpieczeniowa musi obejmować odpowiedzialność za szkody będące następstwem szkód zeczowych i osobowych, w tym wyządzone wskutek ażącego niedbalstwa. Powyższy zakes jest ozszezony o klauzule dodatkowe wymienione i pzypoządkowane do pzedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.1. IV Sumy gwaancyjne oaz podlimity: l.p. Pzedmiot ubezpieczenia Suma gwaancyjna w zł na jedno i wszystkie zdazenia 1 OC delikt OC pacodawcy OC najemcy nieuchomości OC najemcy uchomości OC oganizatoa impez niemasowych OC podwykonawców z pawem egesu IV.5.4. Fanszyzy a) w odniesieniu do szkód zeczowych fanszyza edukcyjna nie więcej niż 400,00 zł b) w odniesieniu do szkód osobowych fanszyza edukcyjna zniesiona, fanszyza integalna 300,00 zł c) w odniesieniu do OC pacodawcy wysokość świadczenie z ubezpieczenia społecznego IV.5.5. Okes odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń: odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń objęte są oszczenia osób poszkodowanych/upawnionych dotyczące szkód powstałych z wypadków/zdazeń ubezpieczeniowych objętych ochoną ubezpieczeniową, zaistniałych w okesie twania ubezpieczenia, chociażby poszkodowani/upawnieni zgłosili je po tym teminie, jednakże w teminie ustawowo okeślonym; Wypadkiem/zdazeniem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego powodujące szkodę na osobie lub mieniu, któą to szkodę ubezpieczający/ubezpieczony jest zobowiązany, w myśl pzepisów pawa, do napawienia poszkodowanym/upawnionym. IV.5.4. Zakes teytoialny: Polska. 16

17 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC/AC/NW. Ochona ubezpieczeniowa musi obejmować swoją ochoną: a)kandydatów na kieowców i kieowców oaz egzaminatoów podczas twania egzaminu na pawo jazdy b)kandydatów na egzaminatoów podczas odbywania pzez nich kusów oaz podczas egzaminu na upawnienia do bycia egzaminatoem c)kandydatów na instuktoów podczas odbywania pzez nich kusów oaz podczas egzaminu na upawnienia do bycia instuktoem IV.6. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH IV.6.1. Pzedmiot ubezpieczenia: Ochoną ubezpieczeniową objęte zostaną wszystkie pojazdy mechaniczne stanowiące własność, będące w posiadaniu lub użytkowaniu Ubezpieczającego podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z uchem tych pojazdów - zgodnie z obowiązującym w momencie szkody aktem nomatywnym (Ustawą z dnia 22 maja o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaancyjnym i Polskim Biuze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003., n 124, poz z późniejszymi zmianami). IV.6.2. Zakes ochony ubezpieczeniowej - Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaancyjnym i Polskim Biuze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. N 124 z 2003., poz. 1152, z późniejszymi zmianami) IV.6.3. Stawka okeślona dla poszczególnych odzajów pojazdów i niezmienna w okesie obowiązywania umowy genealnej IV.6.4. Suma gwaancyjna: ustawowa IV.6.5. Zakes teytoialny: Polska, kaje Unii Euopejskie i kaje będące Członkami Sytemu Zielonej Katy IV.6.6. Udziały własne i fanszyzy: nie mają zastosowania IV.6.7. Okes ubezpieczenia: 12 miesięcy, okesy indywidualne dla konketnych pojazdów zgodnie z tabelą n 3 - wykaz pojazdów. IV.7. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW IV.7.1. Zakes ubezpieczenia: Zakes ubezpieczenia winien obejmować w szczególności następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych: powinien obejmować następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub ozstoju zdowia: w związku z uchem pojazdu; podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu; podczas pzebywania w pojeździe w pzypadku zatzymania pojazdu; podczas postoju lub napawy pojazdu na tasie; podczas holowania. IV.7.2. Zakes teytoialny: Polska, Euopa dla wskazanych pojazdów IV.7.3. Suma ubezpieczenia: Zgodnie z wykazem pojazdów, limit ,-zł na każdą jadącą osobę w samochodzie na każde zdazenie. Dla szkód związanych z uszczebkiem na zdowiu pzyjmuje się, że ubezpieczyciel wypłaci 100,00 zł za każdy 1% twałego uszczebku na zdowiu. IV.7.4. Okes ubezpieczenia: 12 miesięcy, okesy indywidualne dla konketnych pojazdów zgodnie z tabelą n 3 - wykaz pojazdów. 17

18 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD IV.7.5. Fanszyza / udział własny nie ma zastosowania IV.8. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO IV.8.1. Pzedmiot ubezpieczenia Pzedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zamawiającego, używane do egzaminowania kieowców na pawo jazdy waz z wyposażeniem podstawowym (w pzypadku pojazdów specjalistycznych, do wyposażenia podstawowego pojazdu i naczepy należą m.in. systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne, łączności, wyposażenia wnętza i inne), waz z wyposażeniem dodatkowym, podlegające stosownie do pzepisów pawa o uch dogowym ejestacji w RP oaz inne pojazdy napędzane silnikiem z własnego źódła enegii, stanowiące własność, będące w posiadaniu lub użytkowaniu Ubezpieczonego. Ochoną ubezpieczeniową objęty będzie spzęt stanowiący wyposażenie dodatkowe typu: zestawy ejestujące czy adioodtwazacze, zestawy głośnomówiące itd. zainstalowane w ubezpieczonych pojazdach pod waunkiem dodania jego watości do sumy ubezpieczenia. Pojazdy nowe, któe zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub pzyjęte w leasing w czasie twania ubezpieczenia objęte będą ochoną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktuy) lub z dniem podpisania stosownej umowy (chyba, że zostały ubezpieczone pzez ich właściciela). Pojazdy zdjęte ze stanu śodków twałych w okesie ubezpieczenia tacą ochonę z dniem zbycia lub wyejestowana pojazdów. Na dzień pzetagu Zamawiający posiada łącznie 44 pojazdy. Ilość pojazdów może ulec zmianie np. w pzypadku wymiany pojazdów wyeksploatowanych lub zniszczonych. IV.8.2. Zakes teytoialny: Polska, dla wskazanych pojazdów: Euopa IV.8.3. Zakes ubezpieczenia: pełny z ozszezeniem o yzyko kadzieży i abunku/ zabou pojazdu, jego części lub wyposażenia. Ochoną ubezpieczeniową objęte będą w szczególności szkody powstałe wskutek: zdezenia się pojazdów, zdezenia się pojazdu z osobami, zwiezętami lub pzedmiotami pochodzącymi z zewnątz jak i wewnątz pojazdu; uszkodzenia pojazdu pzez osoby tzecie; pożau, wybuchu, pzez któy ozumie się także eksplozję mateiałów wybuchowych (np. wybuch niewypału, podłożenie bomby, bez względu na to komu bomba została podłożona itd.), zatopienia, powodzi, piouna, opadu atmosfeycznego, huaganu, osuwania lub zapadania się ziemi oaz /lub działania innych sił pzyody, niezależnie od miejsca ich powstania; nagłego działania czynnika temicznego lub/i chemicznego pochodzącego z zewnątz pojazdu, kadzieży lub zabou pojazdu, jego części lub wyposażenia Zakes ochony musi bezwzględnie obejmować szkody spowodowane pzez osoby: a) nie posiadające pawa jazdy, b) osoby nie posiadające upawnień do kieowania danym odzajem pojazdu mechanicznego Wymóg odnosi się do osób ubiegają o pawo jazdy, licencję instuktoa lub egzaminatoa podczas szkolenia i egzaminów z jazdy. IV.8.4. Waiant ubezpieczenia: sewisowy, bez wpowadzania jakichkolwiek udziałów własnych w szkodach bez względu na ich odzaj oaz bez stosowania pomniejszania cen części zamiennych (zespołów) zakwalifikowanych do wymiany o wskaźniki pocentowe w zależności od okesu eksploatacji pojazdu, a także bez potącania jakiegokolwiek innego zużycia eksploatacyjnego (amotyzacji) i bez stosowania uealnienia watości części. IV.8.5. Stawka ubezpieczeniowa: okeślona dla poszczególnych odzajów pojazdów będzie obowiązywała w takcie całego okesu obowiązywania umowy genealnej ównież dla wszystkich pojazdów nowo nabytych. 18

19 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD IV.8.6. Suma ubezpieczenia i limit odpowiedzialności ubezpieczyciela dla pojazdów nowych zakupionych w okesie sześciu miesięcy popzedzających zawacie umowy ubezpieczenia limit odpowiedzialności ubezpieczyciel jest ówny sumie ubezpieczenia z polisy, któa odpowiada cenie butto pojazdów waz z wyposażeniem wg faktu zakupu; dla pojazdów eksploatowanych pzez Ubezpieczającego powyżej 6 miesięcy sumę ubezpieczenia stanowi watość ynkowa butto ustalana na podstawie katalogów INFO-Ekspet, Audatex lub wyceny zeczoznawców). Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na dzień szkody odpowiada watościom ustalonym wg notowań ynkowych (wg katalogów INFO-Ekspet, Audatex, lub wyceny biegłego). Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być niższy niż 80% sumy ubezpieczenia z polisy. Ubezpieczenie pojazdu ubezpieczonego na niższą niż watość ynkowa, nie będzie podstawą do stosowania zasady popocji pzy wypłacie odszkodowania, o ile niedoszacowanie nie będzie większe niż 20%. IV.8.7. Konsumpcja sumy ubezpieczenia: zniesiona Suma ubezpieczenia pojazdu po wypłacie odszkodowania nie ulega zmniejszeniu. IV.8.8. Udział własny, fanszyzy edukcyjna zniesiona, fanszyza integalna 500,00 zł IV.8.. Amotyzacja zniesiona Ubezpieczyciel pzy wyliczaniu odszkodowania nie będzie potącał amotyzacji dla części pzeznaczonych do wymiany, z wyłączeniem części ulegających szybkiemu zużyciu /ogumienie, filty, klocki itp./ IV Okes ubezpieczenia: 12 miesięcy, okesy indywidualne dla konketnych pojazdów zgodnie z wykazem pojazdów tabela n 3 IV.. UBEZPIECZENIA MOTO-ASSISTANCE IV..1. Pzedmiot ubezpieczenia Pzedmiotem ubezpieczenia są pojazdy osobowe stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zamawiającego, używane do egzaminowania kieowców na pawo jazdy IV..2. Zakes ubezpieczenia 1) podstawowy dla wszystkich ubezpieczanych pojazdów osobowych: a) holowanie z miejsca wypadku, kolizji lub awaii ubezpieczonego pojazdu na odległość min. 50 km, b) zakes teytoialny - Polska w 2) ozszezony / pełny dla tzech pojazdów osobowych, któe zostaną ubezpieczone odębnym wnioskiem momencie zaistnienia takiej potzeby (wyjazd służbowy) a) holowanie z miejsca wypadku, kolizji lub awaii ubezpieczonego pojazdu na odległość min. 150 km, b) usunięcia awaii technicznej w miejscu zdazenia c) oganizacji wynajmu samochodu zastępczego i pokycie kosztów jego wynajmu d) oganizację zakwateowania w hotelu i oganizację pzewozu osób podóżujących ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania lub do celu podóży, konieczną z powodu: awaii technicznej ubezpieczonego pojazdu, kadzieży części składowych pojazdu, dewastacji pojazdu, kadzieży całego ubezpieczonego pojazdu, kolizji lub wypadku dogowego e) zakes teytoialny: Polska, Euopa Załączniki do Pogamu ubezpieczenia WORD: Tabela n 1 Wykaz budynków i budowli Tabela n 2 Wykaz spzętu elektonicznego Tabela n 3 Wykaz pojazdów 1

20 Załącznik n 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Tabela n 1 Wykaz budynków i budowli BUDYNKI Lp. Pzeznaczenie budynku 1 Budynek biuowy (1% własności) Rok budowy Watość inwentazowa (butto) w zł Pow. użytkowa całkowita ,75 358,32 2 Budynek gaażowy ,65 731,82 Alam 3 Budynek działu obsługi klienta ,35 156,40 4 Budynek poczekalni ,00 212,20 - Istniejące zabezpieczenia ppoż. i p. kadzieżowe Okna: olety antywłamaniowe pate, Dzwi: antywłamaniowe Główny Specjalista i seweownia; alam, w części zamki szyfowe. Okna: olety antywłamaniowe pate Alam Lokalizacja (ades) Wocław, Wocław, Wocław, Wocław, Mateiał Ścian pokycie i konst. dachu cegła papa - cegła papa - cegła papa - cegła, supoeks papa - Uwagi 5 Budynek inwestycja w obcych śodkach twałych , Wocław, Wiata 1 plac manewowy - 650, Wiata 2 - plac manewowy - 650, Wiata 3 - plac manewowy , Budynek lakieni ,00 480,00 10 Magazyn gazów technicznych ,00 86,00 Wocław, Wocław, Wocław, Wocław, Wocław, zew.: pefabykowane płyty osłonowe, wew.: beton komókowy cegła papa do ozbióki płyty tapezowe do ozbióki 11 Budynek stacji paliw płatnych ,00 105,40 Wocław, cegła cz. muowana papa do ozbióki 12 Stacja tankowania gazu płynnego - LPG , Wocław, - - do likwidacji 20

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2012 ROKU zatwierdzone uchwałą nr 03/07/2012 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z dnia 24 kwietnia 2012 roku 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr procedury 22/PN/2010 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dane Ubezpieczającego: 21Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Rzewuskiego 8,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA,

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Warunki Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Kod: KHH-BOŚ 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo