PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD"

Transkrypt

1 I. INFORMACJE OGÓLNE Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Pełna nazwa: Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu, m, Wocław Dyekto Gzegoz Kajca epezentacja jednoosobowa NIP: REGON: Zatudnienie: około 100 osób System pacy: pięciodniowy, dwuzmianowy Ilość lokalizacji 2 a) we Wocławiu - siedziba Ośodka (teen ogodzony, monitoowany pzez agencję ochony) b) ul. Kościuszki 127a-12 we Wocławiu plac o powiezchni około 5800m² Posiadany cetyfikat ISO wydany pzez Polską Izbę Handlu Zaganicznego Cetyfikacja. Wojewódzki Ośodek Ruchu Dogowego we Wocławiu jest wojewódzką samoządową osobą pawną, powołaną pzez Wojewodę Dolnośląskiego oaz nadzoowaną pzez Zaząd Województwa Dolnośląskiego. Zadania WORD: a) Oganizowanie egzaminów państwowych spawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o upawnienie do kieowania pojazdami oaz kieujących pojazdami; b) Powadzenie kusów dokształcających: kieowców pzewożących zeczy - kieowcy samochodu ciężaowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej pzekaczającej 3,5 t; kieowców pzewożących osoby - kieowcy pojazdu samochodowego pzeznaczonego konstukcyjnie do pzewozu powyżej osób łącznie z kieowcą; c) Powadzenie kusów dla kandydatów na egzaminatoów i instuktoów; d) Powadzenie szkoleń dla kieowców nauszających pzepisy uchu dogowego; e) Powadzenie szkoleń dla osób kieujących uchem dogowym; f) Wykonywanie zadań z zakesu BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO min: oganizacja konkusów, tuniejów itp. zadań z zakesu bezpieczeństwa uchu dogowego; współpaca ze szkołami w zakesie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży. Stuktua Wojewódzkiego Ośodka Ruchu Dogowego we Wocławiu: Dyekto WORD Dział Ekonomiczno- Finansowy Dział Obsługi Klienta Dział Egzaminowania i Monitoowania Dział Oganizacji i Logistyki w tym: - Sekcja Infomatyki - Refeat Techniczny Dział Szkoleń Refeat Kad i Płac Dział Pomocji BRD Zabezpieczenia pzeciwpożaowe: a. Ilość hydantów: 3; 1

2 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD b. Budynek jest wyposażony w gaśnice, agegaty gaśnicze zgodnie z obowiązującymi pzepisami; c. Na kontolkach (etykietach) spzętu gaśniczego znajduje się potwiedzenie jego konsewacji pzepowadzanej co najmniej az w oku; d. w obiektach występują wymagane instalacje odgomowe, egulanie badane co jest potwiedzone stosownymi potokółami. Zabezpieczenia pzeciwkadzieżowe - ogodzenie, ochona osobowa, ochona zdalna (system alamowy). lokalizacja / otoczenie własność / waunki użytkowania położenie Budynek biuowy Budynek waz z budynkiem działu obsługi klienta twozy zabudowę zwatą, kompleks położony na posesji w całości ogodzonej z bamą wjazdową, teen oświetlony. Teen WORD sąsiaduje z fabyką leków US Phanacja,, Budynek jest współwłasnością, WORD posiada 1% (powiezchnia użytkowa 358 m2), esztę posiada wocławskie Pogotowie Ratunkowe [PR], pomieszczenia WORD-u znajdują się na I piętze, pateze. opis odzaj budynku Biuowo-usługowy, w tym usługi medyczne PR, ok budowy 182, Konstukcja / mateiał nośna / fundamenty ściany Muowana, elementy żelbetowe, obiekt pięciokondygnacyjny podpiwniczony fundamenty betonowe, schody z pefabykatów żelbetowych Muowane, cegła,, bloczki, elewacja wykonana z tynków cementowo-wapiennych, malowana fabami emulsyjnymi. Od wewnątz ścibany tynkowane i malowane fabami emulsyjnymi dachu Płaski wykonany z pefabykatów betonowych, izolowany 3xpapą na lepiku, posadzki /podłogi instalacje elektyczna 220 V, 380 V wod. - kan. cieplna inne Betonowe, wykończone płytkami ceamicznymi /glazuą/, na I piętze wykładzina gumoleum, w pokojach wykładzina dywanowa TAK, kanalizacja miejska TAK, zasilanie z MPEC, obieg wodny, teleinfomatyczna, zabezpieczenia okna W części od holu bez kat, inne pomieszczenia okatowane lub z oletami antywłamaniowymi, na I piętze bez kat, stolaka z pofili PCV, szyby zespolone zabezpieczenia pzeciw pożaowe dzwi gaśnice, hydanty inst. odgomowa 1) wejściowe główne wspólne dla WORD i PR: pzeszklone, dwuskzydłowe ozsuwane automatycznie, PCV, z 2) dzwi wewnętzne (I p.)z koytaza do pomieszczeń WORD pzeszklone, zamykane na 1 zamek (wkładka wielozapadkowa. 3) dzwi do pomieszczeń pokojowych: płycinowe zamykane na min.1 zamek, 4) dzwi antywłamaniowe do seweowni Poszkowe, typ A, B, C posiadają aktualne pzeglądy, ozmieszczone zgodnie instukcją p.poż., w budynku jest ujęcie hydantowe, hydanty zewnętzne 2 szt.budynek posiada spawną ( po kontoli ) instalację odgomową inne staż pożana Jednostka ZSP na ul. Boowskiej, dojazd 3-5 minut, zabezpieczenia pzeciwkadzie żowe uwagi odzaj 1) dozó całodobowy, pośedni całego teenu 2) system alamowy w wybanych pomieszczeniach obiektu system monitoingu z gupą intewencyjną W bezpośednim sąsiedztwie stoi maszt adiowo-telekomunikacyjny, o konstukcji stalowej, wysokość ponad 40 m Budynek gaażowy lokalizacja / otoczenie opis budynek wolnostojący, usytuowany wzdłuż dogi wewnętznej, odległość od budynku biuowego i poczekalni ok.20-30m gaażowy, gospodaczy 2

3 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD paamety użytkowa, 732 m2, ok budowy 182, konstukcja / mateiał instalacje zabezpieczenia obiekt wolnostojący, pateowy, muowany, dach wykonany z elementów żelbetowych, posiada świetliki, fundamenty ławy betonowe + bloczki ściany - muowane, cegła, tynki cementowo-wapienne malowane fabami emulsyjnymi posadzki betonowe, elektyczna 220 V i 380 V, wodociągowa, gzewcza (mpec) 1) 1 bama stalowa dwuskzydłowa yglowana, zamykana na 1 kłódkę 2) 6 bam opuszczanych (olety) zabezpieczenia pzeciw pożaowe gaśnice poszkowe, typ A, B, E posiadające aktualne pzeglądy, agegaty gaśnicze pzeciwkadzieżowe system alamowy, dozó pośedni teenu opis 1) Budynek działu obsługi klienta [BOK], 2) budynek poczekalni [BP] pzeznaczone na działalność usługową i biuową paamety 1) budynek BOK pow. użytkowa, 156 m2, 2) budynek [BP] 212m2, oba obiekty z oku 182, konstukcja / mateiał instalacje zabezpieczenia pzeciw pożaowe obiekt wolnostojący, pateowy, muowany, dach wykonany z elementów żelbetowych,, fundamenty ławy betonowe + bloczki ściany - muowane, cegła i bloczki supoeks, tynki cementowo-wapienne malowane fabami emulsyjnymi posadzki betonowe, wykończone płytkami ceamicznymi elektyczna 220 V i 380 V, wodociągowa, gzewcza (mpec) gaśnice poszkowe, typ A, B, E posiadające aktualne pzeglądy, agegaty gaśnicze, na zewnątz hydanty wodne pzeciwkadzieżowe 1) dzwi główne: jednoskzydłowe wykonane z pofili PCV, zamykane na 2 zamki/kłodki 2) okna zabezpieczone oletami antywłamaniowymi 3) w obu budynkach zainstalowany jest system alamowy 4) dozó pośedni teenu konteney biuowe i socjalne 1) konstukcja stalowa /ama z pofili walcowanych/ 2) ściany i dach kyty blachą ocynkowaną (pofil tapezowy), izolacja wełną minealną 3) dzwi pełne z blachy stalowej zamykane na zamek wielozapadkowy lub zamek cyfowy. 4) okna bez kat, wewnątz system alamowy mienie /wyposażenie/ zamontowane na zewnątz 1) agegaty klimatyzacyjne, montowane na ścianach i na dachu budynku (pzykęcane do stelażu), 2) systemy nagłośnienia na słupach 3) alamy, 4) tablice infomacyjne /diodowe/ Dotychczas szkód kadzieżowo-dewastacyjnych nie było II. OPIS SZKODOWOŚCI za okes od 2006 do 0.II.2010 Pzygotowano na podstawie zaświadczeń otzymanych z PZU, Benefi oaz własnych danych. II.1 ubezpieczenia majątkowe 3

4 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD Data szkody / ok Gupa ubezpieczeniowa, polisa/ odzaj i pzedmiot szkody Wysokość odszkodowania Spzęt elektoniczny 886,00 zł 2008 Od ognia i innych zdazeń losowych 1.738,00 zł 200 Od ognia i innych zdazeń losowych 382,00 zł 200 OC powadzonej działalności 5.400,00 zł II.2 ubezpieczenia komunikacyjne Okes odzaj ubezpieczenia Ilość szkód Watość wypłaconych odszkodowań Ilość pojazdów / Ilość pzepowadzanych egzaminów Rok 2006 AC ,00 zł OC ,00 zł NW 2 00,00 zł Rezewy 0 0,00 zł 38 / ok 2007 AC ,00 zł OC 5 6,00 zł NW ,00 zł Rezewy 0 0,00 zł 38 / AC ,00 zł ok 2008 OC ,00 zł NW 0 0,00 Rezewy 0 0,00- zł 42 / ok 200 AC 2 6.2,00 zł OC ,00 zł NW ,00 zł Rezewy 0 0,00 zł 44 / ok 2010 AC 0 0,00 zł OC 0 0,00 zł Razem szkodowość PZU : OC 2.28,-zł, AC ,-zł, NW ,-zł W 2008 i 200 zamawiający zakupił 30 pojazdów, 15 ocznie, któe posiadały pakiety ubezpieczeniowe w TU BENEFIA S.A. Łączna watość wypłaconych odszkodowań w yzyku OC (6 zdazeń) i AC (8 zdazeń) pzez okes 2-ch lat wyniosła ,-zł. Infomacje uzyskane bezpośednio w towazystwie ubezpieczeniowym. Na szkodowość mają wpływ następujące czynniki: ilość odbywanych egzaminów, umiejętności kandydatów pzystępujących do egzaminu na pawo jazdy, waunki dogowe i pogodowe. 4

5 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD Na podstawie zebanych infomacji tudno okeślić tend szkodowy. Szkodowość w yzyku OC jak i AC nie jest zbieżna z osnącym tendem ilości pzepowadzanych egzaminów. 5

6 III. OPIS PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD III.1. Klauzule dodatkowe Poniższe klauzule mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) zgodnie z OWU w ubezpieczeniu, do któego wnioskujemy o ich włączenie. W sytuacji, gdy zgodnie z teścią klauzuli w stosunku do OWU dochodzi do zawężenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w danym ubezpieczeniu to zastosowanie mają tylko te postanowienia w tych klauzulach, któe tej odpowiedzialności nie zawężają i któe tę odpowiedzialność ozszezają. W pzypadku ozbieżności pomiędzy zapisami umowy ubezpieczenia a Ogólnymi Waunkami Ubezpieczenia danego odzaju, piewszeństwo mają zapisy umowy ubezpieczenia Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany teści klauzuli. Znakiem + oznaczono odzaje ubezpieczeń w któych będą miały zastosowanie wymienione poniżej klauzule Rodzaj ubezpieczenia Nazwa klauzuli Ogień i inne zd.losowe Kadzież z włamaniem, abunek, dewastacja Szyby Elektonika OC działalności fimy Ubezpieczenia komunikacyjne 1. Automatycznego doubezpieczenia Automatycznego pokycia Czasu ochony Watość księgowa butto Juysdykcji Koszty dodatkowe LEEWAY /zniesienia zasady stosowania popocji) Płatności at po odszkodowaniu Rozliczenia składek Waunków i tayf Podatku VAT Pzeniesienia mienia w obębie zakładu Pzewłaszczenia Pzepięcia Repezentantów Dobnych pac emontowych Stempla bankowego Uznania stanu zabezpieczeń za wystaczający Wypłaty zaliczki Zgłaszania szkód Oględzin

7 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD 22. Zniesienia niedoubezpieczenia Zgłaszania do ubezpieczenia nowych pojazdów uznania zabezpieczeń pzeciw kadzieżowych pojazdów klauzula dokumentu klauzula ochony spzętu czasowo nie użytkowanego Klauzula Kadzieży zwykłej Klauzula kadzieży, dewastacji mienia poza budynkiem klauzula dewastacji obiektów klauzula katastofy budowlanej Klauzula automatycznego doubezpieczenia (obligatoyjna) W pzypadku całkowitej konsumpcji sum ubezpieczenia (ubezpieczenie w systemie na piewsze yzyko) lub limitów podlegających wyczepaniu w wyniku wypłaty odszkodowań następuje automatyczne ich odtwozenie. Ponadto po każdoazowej wypłacie odszkodowania powodującej zmniejszenie sumy ubezpieczenia (ubezpieczenie OC i ubezpieczenie w systemie na piewsze yzyko) lub limitu, zakład ubezpieczeń nie ma pawa odmowy doubezpieczenia mienia do piewotnej sumy ubezpieczenia. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej uzupełniającej składki, zgodnie ze stawką jednoznacznie okeśloną w ofecie. Składka zostanie naliczona systemem po ata tempois za okes od momentu doubezpieczenia do końca okesu ubezpieczenia. Płatność składki z tytułu odtwozenia sumy ubezpieczenia/limitu - na podstawie otzymanego dokumentu ubezpieczeniowego. 2. Klauzula automatycznego pokycia (obligatoyjna) Powoduje objęcie odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń wszelkich nakładów adaptacyjnych, mienia emontowanego i modenizowanego oaz inwestycji tj. zeczy nabywanych pzez ubezpieczonego podczas twania umowy ubezpieczenia na podstawie umów spzedaży bądź innych umów, na mocy któych powstaje po stonie ubezpieczonego pawo do używania zeczy (leasing, najem, użytkowanie etc), od dnia zawacia takiej umowy w odniesieniu do danej zeczy, jednak nie później niż od momentu powstania yzyka po stonie ubezpieczającego (np. z chwilą podpisania potokołu odbiou), niezależnie od momentu pzejścia własności bądź innego pawa na ubezpieczonego. Za opłatą dodatkowej składki zakład ubezpieczeń obejmuje automatycznym pokyciem ubezpieczeniowym bez konieczności wcześniejszej deklaacji, każdy wzost watości mienia będący ezultatem dodania, wymiany wyposażenia, wybudowania, emontu, ulepszeń i adaptacji, w ciągu okesu ubezpieczenia, pzypisany do danej lokalizacji zgodnie z polisą z chwilą wpisu do ewidencji śodków twałych. Wspomniane pokycie odpowiada co do waunków umowy wskazaniom wynikającym z polisy. Maksymalna watość wydatków inwestycyjnych podlegających wspomnianej ochonie ubezpieczeniowej nie może pzekaczać PLN. 3. Klauzula czasu ochony (obligatoyjna) Bak wpłaty pzez ubezpieczającego składki, bądź któejkolwiek z at w teminie pzewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (ozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest pzesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 14 dniowy temin zapłaty składki. W pzypadku nie dokonania wpłaty na konto zakładu ubezpieczeń w wyznaczonym teminie Zakład ubezpieczeń zawiesza ochonę ubezpieczeniową do momentu opłacenia bakującej składki. 4. Klauzula ubezpieczenia na watość księgową butto (obligatoyjna) W pzypadku szkód w mieniu ubezpieczonym na watość księgową butto, pzy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie potącany stopień zużycia. Góną ganicą odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za śodek twały jest jego watość księgowa butto, ozumiana jako watość początkowa bez odpisów amotyzacyjnych z uwzględnieniem obowiązujących pzeszacowań. 7

8 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD 5. Klauzula juysdykcji (obligatoyjna) Spoy wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy stony mogą poddać pod ozstzygnięcie sądu polubownego. Pzy baku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczającego. 6. Klauzula kosztów dodatkowych (obligatoyjna) Z zastzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia okeślonych we wniosku o ubezpieczenie oaz ogólnych waunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty: a)koszty związane z akcją atowniczą ubezpieczonego mienia, w tym także wynagodzenie staży pożanej, ale tylko na podstawie otzymanych i opłaconych pzez Ubezpieczającego achunków, b)koszty upzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia zanieczyszczeń z wody i guntu, kosztami ozbióki, demontażu części niezdatnych do użytku (w amach niniejszego dodatku zakład ubezpieczeń pokywa konieczne i uzasadnione koszty poniesione pzez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą zeczową w celu usunięcia z ubezpieczonej posesji pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami ozbióki i demontażu części niezdatnych do użytku (w tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi któe muszą być usunięte w celu odbudowy lub napawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów, koszty usunięcia mienia lub jego części, któego usunięcie jest wymagane pzez pawo lub na mocy zaządzenia wydanego pzez upawnione uzędy, koszty usunięcia zanieczyszczeń z gleby i wody włącznie z kosztami ich ekultywacji lub wymiany), c)koszty choćby bezskuteczne zabezpieczenia pzed szkodą ubezpieczonego mienia w pzypadku jego bezpośedniego zagożenia działaniem zaistniałego zdazenia losowego bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała, d)koszty demontażu oaz koszty tanspotu, montażu, cła i innych tego typu opłat, e)zwiększone koszty odtwozenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku tudności z ich ponownym zakupem, odbudową, napawą lub montażem, oaz wszelkie tego typu inne wydatki, f)koszty wynikające ze zniszczenia i utaty mienia, powstałe na skutek akcji atowniczej, g)koszty wynagodzenia należne ekspetom zewnętznym: achitektom, inspektoom, inżynieom, konsultantom, któe Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a któych zatudnienie jest konieczne w celu odtwozenia maszyn dotkniętych szkodą, za któą ZU zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych waunków; z zakesu ubezpieczenia na waunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i pzygotowanie oszczenia pzez Ubezpieczającego; z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów ZU ponosi odpowiedzialność do wysokości nomalnie obowiązujących stawek ynkowych. Koszty te zostaną pokyte tylko w pzypadku ich akceptacji pzez ZU. h) koszty napaw ekspesowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pacy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pacy oaz koszty fachtu ekspesowego (z włączeniem fachtu lotniczego). Limit odpowiedzialności (dodatkowa suma ubezpieczenia ponad limity gwaantowane pzez owu): PLN na jedno i wszystkie zdazenia w okesie ubezpieczenia. 7. Klauzula LEEWAY (obligatoyjna) Stony postanawiają, że w pzypadku szkody klauzula popocjonalności będzie stosowana tylko w pzypadku mienia, któego watość zeczywista w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia. 8. Klauzula płatności at po odszkodowaniu (obligatoyjna) W pzypadku wypłaty odszkodowania, zakład ubezpieczeń nie jest upawniony do potącenia z kwoty odszkodowania at jeszcze nie wymagalnych lub też żądania zapłaty pozostałych do końca twania okesu ubezpieczenia składek.. Klauzula ozliczenia składek (obligatoyjna) Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy (np. zwot składki w związku ze spzedażą auta) będą ozliczane popocjonalnie (po ata tempois) za każdy dzień ochony ubezpieczeniowej bez stosowania jakichkolwiek kosztów manipulacyjnych. 10. Klauzula waunków i tayf (obligatoyjna) Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia okeślonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) waunkach ubezpieczenia stony uzgodniły, że: 8

9 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD W pzypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwaancyjnej) w okesie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą waunki umowy oaz tayfa składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej. 11. Klauzula podatku VAT (obligatoyjna) Odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku od towaów i usług) w każdym pzypadku, gdy poszkodowany miał możliwość odliczenia podatku doliczonego mu do ceny utaconej zeczy lub do wynagodzenia za napawę zeczy uszkodzonej. W pzypadku, gdy oyginał faktuy zatzymuje ubezpieczyciel w aktach szkody, zobowiązany jest on wypłacić odszkodowanie uwzględniające ównież podatek od towaów i usług (odszkodowanie według watości butto). W pzypadku, gdy poszkodowany ezygnuje z napawy uszkodzonego mienia a nie miał możliwości odliczenia podatku doliczonego mu do ceny utaconej zeczy lub do wynagodzenia za napawę zeczy uszkodzonej, odszkodowanie uwzględnia ównież podatek od towaów i usług (odszkodowanie według watości butto), 12. Klauzula pzeniesienia mienia w obębie zakładu (obligatoyjna) Z zastzeżeniem ogólnych waunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu ównież w pzypadku jego pzeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji, pzy czym odpowiedzialność za to mienie nie pzekoczy PLN, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas tanspotu, a lokalizacja jest pzystosowana do pzechowywania/zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia. 13. Klauzula pzewłaszczenia (obligatoyjna) W pzypadku pzewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych pzedsiębiostwa, ochona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych waunkach; chyba, że stony umówią się inaczej. 14. Klauzula pzepięcia (obligatoyjna) Ochoną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośednio lub pośednio w wyniku wyładowania atmosfeycznego (w szczególności spowodowane udezeniem piouna w instalacjach elektycznych i sieciach enegetycznych) oaz wynikłe z niewłaściwych paametów pądu elektycznego, w tym chwilowych pzew w dopływie pądu. Limit odpowiedzialności PLN 15. Klauzula epezentantów (obligatoyjna) Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody wyządzone umyślnie lub wskutek ażącego niedbalstwa pzez pacowników i współpacowników ubezpieczonego oaz pzez inne osoby, za któe ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. Zakład ubezpieczeń jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej epezentantów ubezpieczonego, jeżeli dana szkoda została wyządzona w związku z pełnieniem funkcji epezentanta. Za epezentantów ubezpieczonego uważa się osoby lub ogan wieloosobowy (Zaząd), któe zgodnie z obowiązującymi pzepisami i statutem upawnione są do zaządzania ubezpieczonym podmiotem gospodaczym, z włączeniem pokuentów ustanowionych pzez ten podmiot. 16. Klauzula dobnych pac emontowych (obligatoyjna) Ochoną ubezpieczeniową objęte są zdazenia wynikłe pzy i w związku z wykonywaniem pac emontowokonsewatoskich oaz montażowo-budowlanych wykonywanych w czasie twania ochony ubezpieczeniowej, z zastzeżeniem, że pace budowlane nie dotyczą elementów konstukcyjnych budynku. Limit odpowiedzialności wynosi ,-zł 17. Klauzula stempla bankowego (obligatoyjna) Stony postanawiają, że jest zachowany temin płatności składki w pzypadku, gdy ubezpieczający dokona obciążenia swojego konta na zecz zakładu ubezpieczeń (pzelew bankowy) lub dokona innej fomy płatności (np. pzekaz pocztowy) najpóźniej w dniu wskazanym w polisie jako dzień płatności składki lub jej aty. 18. Klauzula uznania stanu zabezpieczeń za wystaczający (obligatoyjna) Zakład ubezpieczeń oświadcza, że stan zabezpieczeń pzeciwpożaowych i pzeciwkadzieżowych uznaje za wystaczający do czasu pzepowadzenia ewentualnej inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach, pzy czym

10 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD po pzepowadzeniu inspekcji nie będzie się domagał wpowadzenia zabezpieczeń ponad te, któe okeślone są w ogólnych waunkach ubezpieczenia jako minimalne dla uznania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. 1. Klauzula wypłaty zaliczki (obligatoyjna) Z zastzeżeniem ogólnych waunków ubezpieczenia i postanowień umowy ubezpieczenia nie zmienionych niniejszą klauzulą, ustala się, że w pzypadku powstania szkody zakład ubezpieczeń nie będzie uzależniał wypłaty należnego odszkodowania od dostaczenia postanowienia pokuatuy o umozeniu postępowania w spawie, jeżeli odpowiedzialność towazystwa będzie bezspona. Wypłata zaliczki w wysokości 50% bezsponej kwoty odszkodowania nastąpi w teminie 14 dni od ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia. 20. Klauzula zgłaszania szkód (obligatoyjna) Zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być pzyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeśli nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oaz jej wysokości. 21. Klauzula oględzin (obligatoyjna) Zakład ubezpieczeń dokona oględzin pzedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni oboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego teminu Ubezpieczycie nie może się powoływać na fakt baku pozostawienia miejsca szkody bez zmiany pzy likwidacji szkody. 22. Klauzula niedoubezpieczenia (obligatoyjna) Stony postanawiają, że zasada niedoubezpieczenia nie ma zastosowania jeśli wysokość oszczenia nie pzekacza 20% sumy ubezpieczenia danej ubezpieczonej pozycji, któa uległa szkodzie. 23. klauzula zgłaszania do ubezpieczenia nowych pojazdów W pzypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu fabycznie nowego, Ubezpieczyciel nie będzie wymagał pzepowadzenia oględzin, o ile zgłoszenie to nastąpi pzed odbioem pojazdu od spzedającego 24. klauzula uznania zabezpieczeń pzeciw kadzieżowych pojazdów (obligatoyjna) Ubezpieczyciel uzna zabezpieczenia pzeciw kadzieżowe, zainstalowane w pojazdach, któe zostały wyszczególnione w tabeli n 3 Wykaz pojazdów do Pogamu, za wystaczające, i okeśli wymogi tylko w stosunku do nowych pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia po podpisaniu umowy. 25. klauzula dokumentu do wymiany koespondencji, w tym dokonania zgłoszenia szkód, złożenia wniosków ubezpieczeniowych, potwiedzenia udzielenia ochony, pomiędzy stonami umowy stosowane mogą być także elektoniczne śodki poozumiewania na odległość, w szczególności zaś faks oaz koespondencja klauzula ochony spzętu czasowo nie użytkowanego (obligatoyjna) Ochoną ubezpieczeniową objęty jest także spzęt obecnie nie użytkowany (np. w takcie magazynowania lub pzew w eksploatacji) na zasadzie klauzul dodatkowych. 27. Klauzula Kadzieży zwykłej (obligatoyjna) W amach niniejszej klauzuli ubezpieczyciel zobowiązuje się pokyć szkody kadzieży mienia bez śladów włamania, pzy czym limit odpowiedzialności ustala się na kwotę 5.000,-zł, a udział ubezpieczonego wynosi 10% szkody nie mniej niż 500,-zł. Waunkiem likwidacji szkody jest zgłoszenie kadzieży na policję oaz spisanie wewnętznego potokołu z zaistniałego zdazenia. Ochona obejmuje zaówno lokalizacje wskazane w polisie jak i inne miejsca w teenie oganizowania otwatych lub zamknietych impez, pezentacji, szkoleń itp. 28. Klauzula kadzieży, dewastacji mienia poza budynkiem (obligatoyjna) Zakes ochony ozszeza się o yzyka kadzież i dewastacji wyposażenia znajdującego się na zewnątz budynków i budowli stanowiących własność lub użytkowanych pzez Ubezpieczającego. Uządzenia powinny być zamocowane w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub nazędzi. 10

11 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD Limit odpowiedzialności ustala się na kwotę ,-zł, a udział ubezpieczonego wynosi 10% szkody nie mniej niż 500,00 zł. 2. klauzula dewastacji obiektów (obligatoyjna) Na podstawie niniejszej klauzuli ochona ubezpieczeniowa zostaje ozszezona o dewastację elementów zewnętznych i wewnętznych ubezpieczanych obiektów takich jak: elewacja budynku, stolaka wewnętzna i zewnętzna (dzwi, okna), ściany (tynki, powłoki malaskie), posadzki (glazua, wykładziny), instalacje, amatua sanitana itp. Limit odpowiedzialności wynosi na wszystkie zdazenia ,00 zł, na jedno zdazenie ,00 zł, a udział własny ubezpieczonego 10% wyliczonej szkody lecz nie mniej niż 500,-zł 30. klauzula szkód budowlanych (obligatoyjna) Na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczyciel pokyje koszty napawy i odbudowy budynków lub budowli wskutek wystąpienia katastofy budowlanej, na potzeby niniejszej klauzuli definicję szkody budowlanej pzyjmuje się z Ustawy z dnia 07 lipca 14. Pawo Budowlane. IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA U B E Z P I E C Z E N I A M A J Ą T K O W E IV.1. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH IV.1.1. Okes ubezpieczenia: IV.1.2 Zakes ochony ubezpieczeniowej: pełny, w szczególności: 1)ogień, 2)udezenie piouna (pośednie i bezpośednie), 3)upadek pojazdu powietznego, 4)wybuch, 5)tzęsienie, zapadanie i osuwanie się ziemi, 6)huagan (17,5m/s), 7)upadek dzew, masztów, kominów i innych pzedmiotów na ubezpieczone mienie, 8)powódź, )opady atmosfeyczne jak deszcz nawalny, gad, śnieg, a także skutki będące następstwem obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstukcji budynku od ciężau śniegu lub polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu, ponadto skutki działania lodu i związanych z tym sił, któe powodują ozsadzenie/niszczenie elementów budynku np. ynien, koszy, izolacji, 10) zalania ozumianego jako wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, paa wodna lub inne substancje gazowe) z uządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awaii instalacji lub uządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkęconych zawoów, kanów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich tempeatu. 11)dym, sadza, 12)udezenia pojazdu, 13)huk ponaddźwiękowy, 14)akcja gaśnicza, wybuzanie, odguzowanie i inne czynności mogące powstać w związku z pzepowadzaniem akcji atowniczych powadzonych w związku z wystąpieniem zdazeń objętych zakesem ubezpieczenia Powyższy zakes jest ozszezony o klauzule dodatkowe wymienione i pzypoządkowane do pzedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.1. 11

12 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD IV.1.3. Pzedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia Ochonie podlega całe mienie bez względu na wiek, amotyzację czy stopień zużycia. Podstawą wyliczenia odszkodowania jest pzejęta watość księgowa butto z VAT, ozumiana jako watość początkową śodka twałego waz z obowiązującymi pzeszacowaniami Rodzaj watości: KB z VAT watość księgowa butto z podatkiem VAT WO watość odtwozeniowa z VAT WR watość zeczywista z VAT lp Pzedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia [zł] Rodzaj watości System ubezpieczenia 1 Gupa I, budynki i budowle, w tym inwestycje we własnych i w obcych śodkach twałych zgodnie z tabelą 1 Wykaz budynków i budowli ,00 zł KB z VAT Sumy stałe 2 Gupa II, obiekty inżynieii lądowej i wodnej ,00 zł KB z VAT Sumy stałe 3 Gupa III-VIII, maszyny, uządzenia i apaaty ogólnego zastosowania, uządzenia techniczne, wyposażenie elektoniczne, pzyządy, wyposażenie, specjalistyczne maszyny, podnośniki (bez spzętu elektonicznego wykazanego w polisie elektonicznej) ,00 zł KB z VAT Sumy stałe 4 Śodki twałe niskocenne (poza bilansowe) ,00 KB z VAT Sumy stałe 5 Mienie osobiste pacowników piewsze yzyko ,00 WR Piewsze yzyko RAZEM: ,00 zł - - IV.1.4. Fanszyzy i udziały własne: Fanszyza edukcyjna, nie więcej niż 500,00 zł. IV.2. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU. IV.2.1. Okes ubezpieczenia: IV.2.2. Zakes ochony ubezpieczeniowej: a) kadzież z włamaniem, b) wandalizm (dewastacja) mienia, ozumiany jako celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczanego mienia pzez osoby tzecie. Wszystkie zdazenia szkodowe o podobnym chaakteze mające miejsce w tym samym czasie będą taktowane jako jeden wypadek szkodowy. Powyższy zakes jest ozszezony o klauzule dodatkowe wymienione i pzypoządkowane do pzedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.1. 12

13 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD IV.2.3. Pzedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, system ubezpieczenia l.p. Pzedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia [zł] Rodzaj watości System ubezpieczenia 1 Śodki twałe Maszyny, uządzenia i apaaty ogólnego zastosowania, uządzenia techniczne, wyposażenie elektoniczne, pzyządy, wyposażenie, specjalistyczne maszyny, podnośniki ,00 KB z VAT Piewsze yzyko 2 Dewastacja wyposażenie ,00 KB z VAT Piewsze yzyko 3 Koszty napawy zabezpieczeń ,00 WO Piewsze yzyko 4 Kadzież lub dewastacja mienia na zewnątz (np. klimatyzatoy, spzęt nagłaśniający itp.) ,00 KB z VAT Piewsze yzyko IV.2.4. System ubezpieczenia piewsze yzyko ze wspólnym limitem dla wszystkich lokalizacji Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu po każdoazowej wypłacie odszkodowania. W pzypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia lub limitu szkodowego (system na I-sze yzyko) po szkodzie Zamawiającemu pzysługuje pawo jej odtwozenia (doubezpieczenia) po opłaceniu składki naliczonej w systemie po ata tempois za dni, liczonej od kwoty doubezpieczenia zawacie dodatkowej umowy odbywać się będzie w tybie zamówienia z wolnej eki (zamówienie uzupełniające). IV.2.5. Fanszyza integalna: Fanszyza edukcyjna 500,00 zł IV.3. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA. IV.3.1. Okes ubezpieczenia: IV.3.2. Pzedmiot ubezpieczenia - oszklenie zewnętzne i wewnętzne obiektów, oszklenie wiat i poczekalni, gabloty, tablice infomacyjne, neony oaz kasetony świetlne. IV.3.3. Sumy ubezpieczenia 4.000,00 zł IV.3.2 Zakes ochony ubezpieczeniowej uszkodzenie oszklenia wewnętznego i zewnętznego na skutek stłuczenia, pęknięcia, zniszczenia (poysowania, pomalowania, gaffiti, itp.) waz z kosztami napaw ekspesowych, tanspotu, demontażu i montażu oaz kosztami ustawienia usztowań. Powyższy zakes jest ozszezony o klauzule dodatkowe wymienione i pzypoządkowane do pzedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.1. IV.3.4. System ubezpieczenia piewsze yzyko ze wspólnym limitem dla wszystkich lokalizacji Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu każdej wypłacie odszkodowania. IV.3.5. Rodzaj watości odtwozeniowa, wypłata odszkodowania z podatkiem VAT. IV.3.6. Fanszyza integalna - 100,00 zł 13

14 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD IV.4. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (all isk) IV.4.1. Okes ubezpieczenia: IV.4.2 Zakes ochony ubezpieczeniowej Od wszelkich szkód mateialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utacie pzedmiotu ubezpieczenia wskutek niepzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego pzyczyny. Zakes ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące yzyka: a) działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie pzez osoby tzecie, b) kadzież z włamaniem i abunek, wandalizm, c) działanie ognia (w tym ównież dymu i sadzy) oaz polegające na osmaleniu, pzypaleniu, a także w wyniku wszelkiego odzaju eksplozji, implozji, bezpośedniego udezenia piouna, upadku statku powietznego oaz w czasie akcji atunkowej (np. gaszenia, buzenia, oczyszczania zgliszcz), d) działanie wody tj. zalania wodą z uządzeń wodno-kanalizacyjnych, wilgoci, pay wodnej i cieczy w innej postaci oaz samoczynne otwozenie się główek tyskaczowych z innych pzyczyn niż wskutek pożau, nieumyślne pozostawienie otwatych kanów lub innych zawoów, e) działanie żywiołów (wiat, powódź, deszcz, gad, śnieg, buzy, mozu itp.) f) wady podukcyjne, błędy konstukcyjne, wady mateiałowe, któe ujawniły się dopieo po okesie gwaancji, g) zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektycznej, h) pośednie działanie wyładowań atmosfeycznych i zjawisk pochodnych, i) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia pzed bezpośednim zagożeniem ze stony zdazenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji atowniczej, koszty upzątnięcia pozostałości po szkodzie. Ochona musi obejmować, w odniesieniu do spzętu pzenośnego, poniższe klauzule: 101/1a szkody w pzenośnym spzęcie elektonicznym używanym pzez Ubezpieczającego poza miejscem ubezpieczenia, w tym szkody powstałe wskutek kadzieży z włamaniem z pojazdu pod waunkiem, ze pojazd ma twady dach, w chwili kadzieży był pawidłowo zamknięty na klucz, spzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub schowany, tak by nie był widoczny z zewnątz, spzęt został skadziony w godzinach 6,00-22,00 pzy czym nie dotyczy to pzypadku kadzieży, gdy pojazd zapakowano na pakingu stzeżonym albo, gdy znajdował się w zamkniętym gaażu lub na posesji Ubezpieczonego (dozoowanej). 101/1b szkody powstałe wskutek upadku ubezpieczonego spzętu pzenośnego. Powyższy zakes jest ozszezony o klauzule dodatkowe wymienione i pzypoządkowane do pzedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.1. Ponadto ochona ubezpieczeniowa musi obejmować spzęt pzenośny Zamawiającego, użytkowany pzez jego pacowników lub współpacowników w kaju jak i za ganicą w związku z powadzoną działalnością (np. mieszkanie pywatne, do któego pacownik zabał spzęt elektoniczny w celu wykonania okeślonej pacy, samochody pywatne i służbowe, miejsca zakwateowania podczas wyjazdów służbowych) bez względu na podstawę pawną posiadania. IV. 4.3 Pzedmiot, suma ubezpieczenia Pzedmiotem ubezpieczenia jest spzęt elektoniczny wykazany w tabeli n 2 Wykaz spzętu elektonicznego do Pogamu stanowiący własność Zamawiającego lub będący pzez niego użytkowany. Ubezpieczeniem objęty jest ównież spzęt pzenośny w postaci systemu ejestacji pzebiegu egzaminu montowany w autach i użytkowany do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia. 14

15 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD Lp. Pzedmiot ubezpieczenia Łączna suma ubezpieczenia w zł Uwagi 1 Spzęt elektoniczny stacjonany ,53 Jednostkowe sumy 2 3 Spzęt elektoniczny pzenośny (notebooki, apaaty, pojektoy, spz. nagłaśniający i multimedialny, systemy ejestacji pzebiegu egzaminu montowane w autach itp. ) Koszty odtwozenia danych i ponownej ejestacji opogamowana 133 8, ,00 RAZEM: ,27 ubezp. zgodnie z Tabelą n 2 Wykaz spzętu elektonicznego IV.4.4. Rodzaj watości sumy ubezpieczenia pzyjęto: a) dla spzętu elektonicznego w wieku do 5 lat pzyjęto w watości księgową butto z VAT lub odtwozeniowej, b) dla spzętu do lat 7 watość zeczywistą z uwzględnienie stopnia zużycia technicznego (z uwzględnieniem podatku VAT), c) dla kosztów odtwozenia danych watość odtwozeniową (z VAT). Odszkodowanie wypłacane jest w watości odtwozenia (maksymalnie do wysokości pzyjętej sumy ubezpieczenia danego śodka), ozumianej jako watość zastąpienia ubezpieczonego spzętu pzez fabycznie nowy, dostępny na ynku, możliwie jak najbadziej zbliżony paametami jakości i wydajności do spzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów tanspotu, demontażu i montażu oaz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umozenia spzętu. IV.4.4. Fanszyzy i udziały własne Pozycja 1: udział własny: dla spzętu o watości do 5 000,00-5% nie mniej niż 200,00 zł, dla spzętu o watości powyżej 5 000,00 zł 5% nie mniej niż 500,00 zł; Pozycja 2 : udział własny: dla spzętu o watości do 5 000,00-5% nie mniej niż 200,00 zł, dla spzętu o watości powyżej 5 000,00 zł 5% nie mniej niż 500,00 zł; Pozycja 3 : udział własny: 5% watości szkody nie mniej niż 200,00 zł. IV.5. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA (OC). IV.5.1. Okes ubezpieczenia polisa genealna, okes IV Zakes ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna związana z powadzoną działalnością oaz posiadaniem i użytkowanym mieniem (OC delikt) z ozszezeniem o: 1. następstwa szkód wodociągowych w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych 2. OC pacodawcy 3. odpowiedzialność cywilna najemcy z tytułu użytkowania nieuchomości na podstawie umowy najmu, dzieżawy, użyczenia, itp. 4. Odpowiedzialność cywilna najemcy z tytułu użytkowania zeczy uchomych na podstawie umowy najmu, dzieżawy, użyczenia, leasingu, itp. 5. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyządzone pzez podwykonawców z zachowaniem pawa do egesu 6. Odpowiedzialność cywilna oganizatoa impez o chaakteze niemasowym 15

16 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD Ochona ubezpieczeniowa musi obejmować odpowiedzialność za szkody będące następstwem szkód zeczowych i osobowych, w tym wyządzone wskutek ażącego niedbalstwa. Powyższy zakes jest ozszezony o klauzule dodatkowe wymienione i pzypoządkowane do pzedmiotowego ubezpieczenia zgodnie z punktem III.1. IV Sumy gwaancyjne oaz podlimity: l.p. Pzedmiot ubezpieczenia Suma gwaancyjna w zł na jedno i wszystkie zdazenia 1 OC delikt OC pacodawcy OC najemcy nieuchomości OC najemcy uchomości OC oganizatoa impez niemasowych OC podwykonawców z pawem egesu IV.5.4. Fanszyzy a) w odniesieniu do szkód zeczowych fanszyza edukcyjna nie więcej niż 400,00 zł b) w odniesieniu do szkód osobowych fanszyza edukcyjna zniesiona, fanszyza integalna 300,00 zł c) w odniesieniu do OC pacodawcy wysokość świadczenie z ubezpieczenia społecznego IV.5.5. Okes odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń: odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń objęte są oszczenia osób poszkodowanych/upawnionych dotyczące szkód powstałych z wypadków/zdazeń ubezpieczeniowych objętych ochoną ubezpieczeniową, zaistniałych w okesie twania ubezpieczenia, chociażby poszkodowani/upawnieni zgłosili je po tym teminie, jednakże w teminie ustawowo okeślonym; Wypadkiem/zdazeniem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego powodujące szkodę na osobie lub mieniu, któą to szkodę ubezpieczający/ubezpieczony jest zobowiązany, w myśl pzepisów pawa, do napawienia poszkodowanym/upawnionym. IV.5.4. Zakes teytoialny: Polska. 16

17 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC/AC/NW. Ochona ubezpieczeniowa musi obejmować swoją ochoną: a)kandydatów na kieowców i kieowców oaz egzaminatoów podczas twania egzaminu na pawo jazdy b)kandydatów na egzaminatoów podczas odbywania pzez nich kusów oaz podczas egzaminu na upawnienia do bycia egzaminatoem c)kandydatów na instuktoów podczas odbywania pzez nich kusów oaz podczas egzaminu na upawnienia do bycia instuktoem IV.6. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH IV.6.1. Pzedmiot ubezpieczenia: Ochoną ubezpieczeniową objęte zostaną wszystkie pojazdy mechaniczne stanowiące własność, będące w posiadaniu lub użytkowaniu Ubezpieczającego podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z uchem tych pojazdów - zgodnie z obowiązującym w momencie szkody aktem nomatywnym (Ustawą z dnia 22 maja o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaancyjnym i Polskim Biuze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003., n 124, poz z późniejszymi zmianami). IV.6.2. Zakes ochony ubezpieczeniowej - Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaancyjnym i Polskim Biuze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. N 124 z 2003., poz. 1152, z późniejszymi zmianami) IV.6.3. Stawka okeślona dla poszczególnych odzajów pojazdów i niezmienna w okesie obowiązywania umowy genealnej IV.6.4. Suma gwaancyjna: ustawowa IV.6.5. Zakes teytoialny: Polska, kaje Unii Euopejskie i kaje będące Członkami Sytemu Zielonej Katy IV.6.6. Udziały własne i fanszyzy: nie mają zastosowania IV.6.7. Okes ubezpieczenia: 12 miesięcy, okesy indywidualne dla konketnych pojazdów zgodnie z tabelą n 3 - wykaz pojazdów. IV.7. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW IV.7.1. Zakes ubezpieczenia: Zakes ubezpieczenia winien obejmować w szczególności następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych: powinien obejmować następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub ozstoju zdowia: w związku z uchem pojazdu; podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu; podczas pzebywania w pojeździe w pzypadku zatzymania pojazdu; podczas postoju lub napawy pojazdu na tasie; podczas holowania. IV.7.2. Zakes teytoialny: Polska, Euopa dla wskazanych pojazdów IV.7.3. Suma ubezpieczenia: Zgodnie z wykazem pojazdów, limit ,-zł na każdą jadącą osobę w samochodzie na każde zdazenie. Dla szkód związanych z uszczebkiem na zdowiu pzyjmuje się, że ubezpieczyciel wypłaci 100,00 zł za każdy 1% twałego uszczebku na zdowiu. IV.7.4. Okes ubezpieczenia: 12 miesięcy, okesy indywidualne dla konketnych pojazdów zgodnie z tabelą n 3 - wykaz pojazdów. 17

18 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD IV.7.5. Fanszyza / udział własny nie ma zastosowania IV.8. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO IV.8.1. Pzedmiot ubezpieczenia Pzedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zamawiającego, używane do egzaminowania kieowców na pawo jazdy waz z wyposażeniem podstawowym (w pzypadku pojazdów specjalistycznych, do wyposażenia podstawowego pojazdu i naczepy należą m.in. systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne, łączności, wyposażenia wnętza i inne), waz z wyposażeniem dodatkowym, podlegające stosownie do pzepisów pawa o uch dogowym ejestacji w RP oaz inne pojazdy napędzane silnikiem z własnego źódła enegii, stanowiące własność, będące w posiadaniu lub użytkowaniu Ubezpieczonego. Ochoną ubezpieczeniową objęty będzie spzęt stanowiący wyposażenie dodatkowe typu: zestawy ejestujące czy adioodtwazacze, zestawy głośnomówiące itd. zainstalowane w ubezpieczonych pojazdach pod waunkiem dodania jego watości do sumy ubezpieczenia. Pojazdy nowe, któe zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub pzyjęte w leasing w czasie twania ubezpieczenia objęte będą ochoną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktuy) lub z dniem podpisania stosownej umowy (chyba, że zostały ubezpieczone pzez ich właściciela). Pojazdy zdjęte ze stanu śodków twałych w okesie ubezpieczenia tacą ochonę z dniem zbycia lub wyejestowana pojazdów. Na dzień pzetagu Zamawiający posiada łącznie 44 pojazdy. Ilość pojazdów może ulec zmianie np. w pzypadku wymiany pojazdów wyeksploatowanych lub zniszczonych. IV.8.2. Zakes teytoialny: Polska, dla wskazanych pojazdów: Euopa IV.8.3. Zakes ubezpieczenia: pełny z ozszezeniem o yzyko kadzieży i abunku/ zabou pojazdu, jego części lub wyposażenia. Ochoną ubezpieczeniową objęte będą w szczególności szkody powstałe wskutek: zdezenia się pojazdów, zdezenia się pojazdu z osobami, zwiezętami lub pzedmiotami pochodzącymi z zewnątz jak i wewnątz pojazdu; uszkodzenia pojazdu pzez osoby tzecie; pożau, wybuchu, pzez któy ozumie się także eksplozję mateiałów wybuchowych (np. wybuch niewypału, podłożenie bomby, bez względu na to komu bomba została podłożona itd.), zatopienia, powodzi, piouna, opadu atmosfeycznego, huaganu, osuwania lub zapadania się ziemi oaz /lub działania innych sił pzyody, niezależnie od miejsca ich powstania; nagłego działania czynnika temicznego lub/i chemicznego pochodzącego z zewnątz pojazdu, kadzieży lub zabou pojazdu, jego części lub wyposażenia Zakes ochony musi bezwzględnie obejmować szkody spowodowane pzez osoby: a) nie posiadające pawa jazdy, b) osoby nie posiadające upawnień do kieowania danym odzajem pojazdu mechanicznego Wymóg odnosi się do osób ubiegają o pawo jazdy, licencję instuktoa lub egzaminatoa podczas szkolenia i egzaminów z jazdy. IV.8.4. Waiant ubezpieczenia: sewisowy, bez wpowadzania jakichkolwiek udziałów własnych w szkodach bez względu na ich odzaj oaz bez stosowania pomniejszania cen części zamiennych (zespołów) zakwalifikowanych do wymiany o wskaźniki pocentowe w zależności od okesu eksploatacji pojazdu, a także bez potącania jakiegokolwiek innego zużycia eksploatacyjnego (amotyzacji) i bez stosowania uealnienia watości części. IV.8.5. Stawka ubezpieczeniowa: okeślona dla poszczególnych odzajów pojazdów będzie obowiązywała w takcie całego okesu obowiązywania umowy genealnej ównież dla wszystkich pojazdów nowo nabytych. 18

19 Załącznik n 1 do SIWZ pogam ubezpieczenia WORD IV.8.6. Suma ubezpieczenia i limit odpowiedzialności ubezpieczyciela dla pojazdów nowych zakupionych w okesie sześciu miesięcy popzedzających zawacie umowy ubezpieczenia limit odpowiedzialności ubezpieczyciel jest ówny sumie ubezpieczenia z polisy, któa odpowiada cenie butto pojazdów waz z wyposażeniem wg faktu zakupu; dla pojazdów eksploatowanych pzez Ubezpieczającego powyżej 6 miesięcy sumę ubezpieczenia stanowi watość ynkowa butto ustalana na podstawie katalogów INFO-Ekspet, Audatex lub wyceny zeczoznawców). Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na dzień szkody odpowiada watościom ustalonym wg notowań ynkowych (wg katalogów INFO-Ekspet, Audatex, lub wyceny biegłego). Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela nie może być niższy niż 80% sumy ubezpieczenia z polisy. Ubezpieczenie pojazdu ubezpieczonego na niższą niż watość ynkowa, nie będzie podstawą do stosowania zasady popocji pzy wypłacie odszkodowania, o ile niedoszacowanie nie będzie większe niż 20%. IV.8.7. Konsumpcja sumy ubezpieczenia: zniesiona Suma ubezpieczenia pojazdu po wypłacie odszkodowania nie ulega zmniejszeniu. IV.8.8. Udział własny, fanszyzy edukcyjna zniesiona, fanszyza integalna 500,00 zł IV.8.. Amotyzacja zniesiona Ubezpieczyciel pzy wyliczaniu odszkodowania nie będzie potącał amotyzacji dla części pzeznaczonych do wymiany, z wyłączeniem części ulegających szybkiemu zużyciu /ogumienie, filty, klocki itp./ IV Okes ubezpieczenia: 12 miesięcy, okesy indywidualne dla konketnych pojazdów zgodnie z wykazem pojazdów tabela n 3 IV.. UBEZPIECZENIA MOTO-ASSISTANCE IV..1. Pzedmiot ubezpieczenia Pzedmiotem ubezpieczenia są pojazdy osobowe stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zamawiającego, używane do egzaminowania kieowców na pawo jazdy IV..2. Zakes ubezpieczenia 1) podstawowy dla wszystkich ubezpieczanych pojazdów osobowych: a) holowanie z miejsca wypadku, kolizji lub awaii ubezpieczonego pojazdu na odległość min. 50 km, b) zakes teytoialny - Polska w 2) ozszezony / pełny dla tzech pojazdów osobowych, któe zostaną ubezpieczone odębnym wnioskiem momencie zaistnienia takiej potzeby (wyjazd służbowy) a) holowanie z miejsca wypadku, kolizji lub awaii ubezpieczonego pojazdu na odległość min. 150 km, b) usunięcia awaii technicznej w miejscu zdazenia c) oganizacji wynajmu samochodu zastępczego i pokycie kosztów jego wynajmu d) oganizację zakwateowania w hotelu i oganizację pzewozu osób podóżujących ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania lub do celu podóży, konieczną z powodu: awaii technicznej ubezpieczonego pojazdu, kadzieży części składowych pojazdu, dewastacji pojazdu, kadzieży całego ubezpieczonego pojazdu, kolizji lub wypadku dogowego e) zakes teytoialny: Polska, Euopa Załączniki do Pogamu ubezpieczenia WORD: Tabela n 1 Wykaz budynków i budowli Tabela n 2 Wykaz spzętu elektonicznego Tabela n 3 Wykaz pojazdów 1

20 Załącznik n 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD Tabela n 1 Wykaz budynków i budowli BUDYNKI Lp. Pzeznaczenie budynku 1 Budynek biuowy (1% własności) Rok budowy Watość inwentazowa (butto) w zł Pow. użytkowa całkowita ,75 358,32 2 Budynek gaażowy ,65 731,82 Alam 3 Budynek działu obsługi klienta ,35 156,40 4 Budynek poczekalni ,00 212,20 - Istniejące zabezpieczenia ppoż. i p. kadzieżowe Okna: olety antywłamaniowe pate, Dzwi: antywłamaniowe Główny Specjalista i seweownia; alam, w części zamki szyfowe. Okna: olety antywłamaniowe pate Alam Lokalizacja (ades) Wocław, Wocław, Wocław, Wocław, Mateiał Ścian pokycie i konst. dachu cegła papa - cegła papa - cegła papa - cegła, supoeks papa - Uwagi 5 Budynek inwestycja w obcych śodkach twałych , Wocław, Wiata 1 plac manewowy - 650, Wiata 2 - plac manewowy - 650, Wiata 3 - plac manewowy , Budynek lakieni ,00 480,00 10 Magazyn gazów technicznych ,00 86,00 Wocław, Wocław, Wocław, Wocław, Wocław, zew.: pefabykowane płyty osłonowe, wew.: beton komókowy cegła papa do ozbióki płyty tapezowe do ozbióki 11 Budynek stacji paliw płatnych ,00 105,40 Wocław, cegła cz. muowana papa do ozbióki 12 Stacja tankowania gazu płynnego - LPG , Wocław, - - do likwidacji 20

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN

PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN PROGRAM UBEZPIECZENIA AUTOBUSU AUTOSAN I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: I.1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Użytkownika

Przewodnik Użytkownika Pzewodnik Użytkownika Szanowni Państwo, dziękujemy za wybanie poduktu Full Sevice Leasing w Mecedes-Benz Leasing Polska (MBLP). Jesteśmy do Państwa dyspozycji pzez czas twania umowy. Pagnąc zapewnić Państwu

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt)

dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) BZ/ZP.02/23/02/15. Załącznik Nr 7 do SIWZ dla Zadania Nr 1 Umowa (Projekt) zawarta w dniu we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Jarosław Kateusz p. o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.10.2015... (podpis) data zatwierdzenia: 29.10.2015 WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica...

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica... IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ...... adres siedziby Wykonawcy kod ulica... miasto województwo. nr telefonu... nr fax... adres e-mail. (miejscowość, data). Oferta Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.walcz.cos.pl Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 6 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

A. Informacje ogólne. B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych A. Informacje ogólne nazwa jednostki Urząd Miejski - Wydział Infrastruktury Miejskiej, Inwestycji i Remontów adres jednostki Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1 kierownik / dyrektor jednostki Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo