ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY"

Transkrypt

1 ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Nowe technologie stosowane w organizacjach są elementem gospodarki opartej na wiedzy. Większość organizacji spędziło ostatnie trzydzieści lat na oswajaniu komputerów i sieci komputerowych. Z czasem technologia stawała się coraz bardziej ważna dla rozwoju biznesu: komputer będący z początku ciekawostką i nowinką techniczną przejął stopniowo na siebie żywotne zadania przechowywania i przetwarzania informacji, a internet okrzepł na tyle, że stał się globalną infrastrukturą dostępną dla ludzi, w której funkcjonują przedsiębiorstwa. Poniższa praca zawiera rozważania na temat funkcjonowania i elementów globalnej gospodarki elektronicznej oraz jej zadań. Technologia przekształca gospodarkę i zmienia zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumentów. To coś więcej niż tylko e-commerce, , e-handel czy e- archiwa. Wiliam Daley, sekretarz handlu USA 1 1. Wprowadzenie Do niedawna w powszechnym użyciu były tradycyjne środki przekazu informacji takie jak dzienniki, czasopisma, radio, telewizja, papierowe dokumenty i tablice ogłoszeniowe. Znaczenie tych tradycyjnych mediów jeszcze przez wiele lat będzie istotne ze względu na przyzwyczajenia ludzi, cenę wytworzenia i dostępu do tych mediów czy łatwość odbioru. Jednakże z biegiem czasu ich rola będzie malała, zaś coraz większego znaczenia nabierać będą media elektroniczne wykorzystujące systemy multimedialnego przekazu, opierające się o sieci komputerowe głównie o sieć internet. Dzięki ich zastosowaniu uzyskuje się przede wszystkim łatwiejszy i atrakcyjniejszy dostęp do informacji, a także pełniejszy i aktualniejszy zasób wiedzy i danych. Coraz większej wagi nabiera 1

2 handel, biznes, promocja i reklama prowadzone poprzez internet dzięki czemu globalne rynki stały się realnym faktem nawet dla małych firm i pojedynczych osób, zaś gospodarka elektroniczna oparta na wiedzy jest istotnym czynnikiem funkcjonowania przedsiębiorstw. Nikogo już nie dziwią takie terminy jak e-biznes (mający znaczenie prowadzenia działalności, czy handlu z wykorzystaniem technologii informatycznych), e-commerce, e-learning, e-pracy (telepracy), e- społeczeństwa, czy e-bankowości. 2. Nowa dziedzina gospodarki Gospodarka oparta na wiedzy (knowledge based economy) funkcjonuje w środowisku ściśle powiązanym z rozwojem i działaniem tzw. technologii informatycznych, z których korzystają przedsiębiorstwa. Sieć jest istotnym czynnikiem kształtującym ową nową gospodarkę wpływający na wysoki stopień przejrzystości dzięki internetowi partnerzy biznesowi, konkurenci, klienci mogą łatwiej porównywać swe działania na rynku, także ceny swych produktów. Innym czynnikiem warunkującym zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw jest znaczenie informacji w silnie zmienionym otoczeniu, gdzie produktywność, konkurencyjność podmiotów gospodarczych zależy w zasadniczym stopniu od umiejętności poszukiwania, pozyskiwania i przetwarzania wiedzy. Wszystkie te czynniki prowadzą do globalizacji wykorzystania zasobów pracy, kapitału, surowców, wiedzy menedżerskiej oraz informacji i technologii. Jest to także związane z sieciowym powiązaniem podmiotów gospodarczych, gdyż produktywność i konkurencyjność są dziś kształtowane w ramach globalnej sieci interakcji między firmami 2. Niezwykły wzrost znaczenia internetu (który jeszcze 10 lat temu był używany przez zaledwie 35 mln ludzi na całym świecie, a obecne prognozy mówią o 10 mln 2 M. Norris, S. West, E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.

3 użytkownikach w samej Polsce, a na świecie blisko 813 mln osób) 3 powoduje, iż rynek zmienia się w istotny sposób. Przydatność sieci rośnie wraz ze wzrostem liczby internautów (zgodnie z prawem Roberta Metcalfe a że użyteczność sieci rośnie proporcjonalnie do kwadratu liczby jej węzłów). Dobrym przykładem może być telefon GSM, który sam w sobie nie ma żadnego zastosowania, gdy są już dwa takie urządzenia, jest pewna ograniczona korzyść, a gdy jest ich wielka liczba to przydatność rośnie w znacznym stopniu. W wyniku rozwoju internetu zmienią się warunki konkurowania na rynku, a stanie się tak z następujących powodów 4 : zmieni się sposób prezentowania produktów, w sieci internet będą one przedstawiane nie w sposób fizyczny, lecz za pomocą obrazu, dźwięku i tekstu, znikną wszelkiego rodzaju granice tradycyjne granice między państwami, sektorami gospodarczymi oraz między przedsiębiorstwami i nabywcami będą się zacierały. Nabywcy będą mieli poprzez sieć większy wpływ na kształtowanie nowych produktów, zwiększy się siła negocjacyjna konsumentów będą oni mogli szybko poprzez kliknięcie myszą komputera przenieść się do nowego producenta, nasili się konkurencja na rynku, zaś w cyklu życia produktów pojawi się nowa faza w internecie. Informacje na ich temat będą się rozpowszechniać błyskawicznie i reakcja nabywców na nie będzie natychmiastowa. Wszystko to doprowadzi do powstania nowych modeli funkcjonowania przedsiębiorstw, gdzie nie będzie już wystarczało uwzględnienie internetu w działalności firm, lecz ta kwestia będzie musiała być ujęta jako element całościowy 3 Raport Strategiczny IAB Polska Internet 2004, Polska, Europa, Świat, A. Sznajder, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

4 w przedsiębiorstwie jako systemie. Wiele firm przekształci się w organizacje wirtualne Elementy gospodarki elektronicznej opartej na wiedzy Punktem wyjścia w rozważaniach nad gospodarką opartą na wiedzy powinna być przede wszystkim specyfika funkcjonowania sieci. Samo wdrożenie IT (Information Technology) w firmie bez integracji ze światem zewnętrznym za pośrednictwem internetu, nie przyniesie korzyści na szeroką skalę, ponieważ nie zadziała efekt mnożnika. Oczekiwane korzyści z przeniesienia operacji gospodarczych do sieci (w formie elektronicznej) są nierozerwalnie związane z jej parametrami i zasięgiem. Po pierwsze warunkiem koniecznym jest, aby wielkość, dostępność, niezawodność i szybkość przesyłu sieci spełniała określone standardy gwarantujące funkcjonowanie bez zakłóceń. Po drugie dopiero wraz z rozwojem sieci otwierają się coraz to większe możliwości w zakresie komunikacji, współpracy i koordynacji pomiędzy konsumentami, firmami i ich kooperantami 6. Najważniejszymi elementami funkcjonującymi w gospodarce elektronicznej opartej na wiedzy są poniższe rozwiązania: e-społeczeństwo, e-biznes (e-commerce), e-praca (telework), e-edukacja (e-learning), e-bankowość (e-banking). 5 tamże. 6 A. Hartman, J. Sifonis, J.Kador, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001.

5 Społeczeństwo informacyjne (e-społeczeństwo) niesie za sobą wszechstronne przesunięcie wysiłków czynionych przez ludzkość z produkcji dóbr fizycznych w stronę tworzenia idei, obrazów i intelektualnych dociekań danych, informacji i wszelkiego rodzaju wiedzy. Dzięki temu era informacji umacnia jednostki ludzkie, dając im dostęp do wiedzy, podważa wielkie i sztywne struktury biurokratyczne. Globalne społeczeństwo informacyjne będzie inne niż obecne, podobnie jak obecne społeczeństwo różni się diametralnie od społeczeństwa agrarnego, choć dzieli nas od niego zaledwie nieco ponad sto lat - a to w skali historii cywilizacji ludzkiej bardzo niewiele. Punktem wyjścia do zrozumienia czekających zmian gospodarczych jest pojęcie produktu i usługi cyfrowej, czyli w istocie informacji w postaci pisma, głosu, obrazu lub oprogramowania, przetworzonych na ciąg bitów, który można przesyłać przez sieć. W gospodarce elektronicznej, w przeciwieństwie do gospodarki "papierowej", produkty i usługi cyfrowe są powszechnie stosowane w realizowaniu procesów biznesowych - promocji i reklamy, marketingu i badania rynku, negocjowania i zawierania kontraktów, świadczenia usług po sprzedaży, obsługi administracyjnej i finansowej. Ten sposób działania i zarządzania cechuje się niezależnością od geograficznego położenia partnerów i klientów, bardzo krótkim czasem reakcji na zdarzenia, niższymi kosztami i możliwością automatycznej reakcji na zdarzenia biznesowe, co prowadzi do masowej personalizacji i indywidualizacji obsługi klientów. Gospodarka elektroniczna w naturalny sposób zmierza do globalizacji, ponieważ Internet w odniesieniu do produktów i usług cyfrowych znosi ograniczenia wynikające z odległości - w Internecie nie ma geografii. Konkurencyjność poszczególnych krajów w warunkach globalnej, elektronicznej gospodarki będzie zależała przede wszystkim od ich innowacyjności i potencjału naukowego. W drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego szczególną rolę do odegrania ma administracja publiczna. Zastosowanie w niej metod elektronicznego biznesu jest niezbędne do poprawy jej efektywności i zmniejszenia kosztów jej funkcjonowania, a ponadto

6 może dać impuls rozwojowy całej gospodarce. Konieczne są też zmiany w prawie i to zarówno wprowadzające do systemu prawnego nowe rozwiązania, na przykład podpis elektroniczny, jak i kary za nowe rodzaje przestępstw 7. E-biznes (e-commerce) najczęściej utożsamiany jest z handlem elektronicznym, transakcjami online. Handel w sieci stanowi najważniejszą i najobszerniejszą tematykę, będącą równocześnie motorem rozwoju innych zagadnień (np. promocji i reklamy). Definicja handlu elektronicznego jest prosta: z katalogu umieszczonego na stronach WWW wybieramy towar lub usługę, płacimy kartą kredytową (podając jej numer) lub korzystając z systemu elektronicznych pieniędzy. Bardziej tradycyjne formy płatności dopuszczają płatność przelewem na konto, za zaliczeniem pocztowym lub przy odbiorze towaru. Argumentów za handlem w Internecie jest wiele, ale wydaje się, że jeden jest najistotniejszy Internet to jeden wielki, międzynarodowy, obecnie wielomilionowy rynek potencjalnych nabywców. Wiele osób wyraża przekonanie, że głównym celem firmowej witryny internetowej jest generowanie przychodów, które są uzyskane za pośrednictwem własnego e-sklepu. Jest to najpowszechniejszy model istnienia firmy w sieci, który polega na prezentacji oferty i umożliwieniu przeprowadzenia transakcji za pośrednictwem Internetu. Przykład ten określany jest terminem e- commerce. Istnieją dwie najważniejsze formy e-commerce: B2C (business to consumer) oraz B2B (business to business). Pierwsza forma odnosi się do tradycyjnego handlu i skierowana jest do indywidualnego klienta, wykorzystując Internet jako kanał dystrybucji produktów. Drugi przykład skierowany jest do firm i rozwija się o wiele bardziej dynamiczniej niż handel B2C. Jednak zarabianie w sieci nie ogranicza się jedynie do osiągania przychodów ze sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sklepu internetowego A. Sznajder, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

7 Jednak najpopularniejszym przyjętym rozumieniem pojęcia e-commerce jest: proces sprzedawania i kupowania produktów i usług, a więc zawierania transakcji handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych, prowadzony za pośrednictwem internetu (często pomocne są także narzędzia tradycyjne takie jak fax czy telefon). 9 Należy wspomnieć, iż nawet nowoczesny, wykorzystujący internet e- commerce nie ogranicza się jedynie do sieci. Wykorzystywane w tym celu są także EDI, telewizja kablowa, satelitarna, telefonia komórkowa (m-commerce), karty elektroniczne czy intra- i extranet 10. E-praca (telework) nazywana jest także pracą zdalną. Praca jest z jednej strony częścią gospodarki, a z drugiej bardzo ważnym czynnikiem kształtującym życie ludzi. Podobnie jak w społeczeństwie industrialnym maszyny wyeliminowały z rynku pracy dużą część fizycznej pracy ludzkiej, tak w społeczeństwie informacyjnym komputery wyeliminują dużą część rutynowej pracy nazywanej "umysłową". Na rynku pracy człowiek będzie potrzebny przede wszystkim do tworzenia nowych produktów i usług, często o jednostkowym zastosowaniu, oraz do utrzymywania relacji, czyli komunikowania się z innymi ludźmi. Taka zmiana nie dokona się oczywiście z dnia na dzień, ale w tym kierunku będzie zmieniać się struktura zawodów. Na pewno rozszerzy się zakres stosowania telepracy, czyli pracy świadczonej zdalnie przez sieć. Telepraca niesie za sobą liczne potencjalne korzyści zarówno dla przedsiębiorstwa, w którym jest stosowana, jak i dla pracowników 11. O telepracy mówimy, gdy przy użyciu dostępnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych wykonywana jest praca w dowolnej odległości od miejsca, w 9 B. Gregor, M. Stawiszyński, E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Łódź

8 którym oczekuje się na efekty tej pracy lub gdzie w tradycyjnym systemie zatrudnienia praca ta byłaby wykonana. Pojęcie to obejmuje: telepracę domową (inna propozycja to wyrkom od wyrobnictwo komputerowe), gdzie pracownik lub zleceniobiorca pracuje w domu zamiast dojeżdżać do biura praco- lub zleceniodawcy; telepracę mobilną, gdzie personel zarządzający, specjaliści lub serwisanci, dzięki technikom teleinformatycznym, większość czasu spędzać mogą u klienta. W ten sposób zapewniają szereg usług, w które zazwyczaj angażowany byłby personel biurowy, a klient musiałby przyjechać do siedziby firmy; telecentra, zapewniające dostęp do wszelkich ułatwień wirtualnego biura osobom, które nie chcą pracować w domu, ale nie mogą tracić czasu na dojazdy do siedziby firmy i pragną uniknąć związanych z tym niewygód i wydatków; telechatki, zapewniające obywatelom lokalnych społeczności możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dostęp do zaawansowanych technik informatycznych i telekomunikacyjnych, pracy sieciowej oraz tzw. aspekt społeczny, którego może brakować osobie pracującej w domu; relokalizacja funkcjonalna, gdzie funkcje usługowe przedsiębiorstwa, przedtem lokalizowane w pobliżu klienta, obecnie koncentrowane są w jednym miejscu i świadczone na odległość. Za przykład niech posłużą "główne biuro handlowe" (sprzedaż prowadzona dotychczas w centrum większych miast, teraz realizowana jest telefonicznie lub przez sieci komputerowe), oraz "zaplecze" (serwis i konserwacja, poprzednio wykonywane na miejscu, teraz mogą być świadczone z dowolnego miejsca na Ziemi za pomocą zdalnego dostępu do systemu). Coraz więcej firm interesuje się telepracą. Najczęściej są to te, które muszą robić wiele bilansów, raportów, sprawozdań, tłumaczeń. Praca na odległość

9 przyjęła się w redakcjach, towarzystwach ubezpieczeniowych, księgowości, w bankach, biurach projektów. Pracownicy zatrudnieni na odległość parają się szeroko pojętym zarządzaniem, usługami finansowymi, księgowością, konsultingiem, badaniami, przetwarzaniem danych komputerowych, pracami biurowymi, projektowaniem, szkoleniami i kształceniem na odległość, dziennikarstwem, tłumaczeniami, programowaniem, grafiką, sprzedażą, marketingiem itd. Odbieranie materiałów, a potem przesyłanie gotowych dokumentów do macierzystych placówek pracy, nie stanowi tu żadnego problemu 12. E-edukacja (e-learning) Jest to technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media: Internet, intranet, taśmy audio-wideo, cd-rom, przekazy satelitarne, telewizję, radio. Nowym paradygmatem uczenia się jest lifelong learning uczenie się przez całe życie. E-learning pozwala na naukę z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, za stosunkowo niską cenę. Dodatkowo umożliwia szybsze dostosowanie się do zachodzących zmian, zwłaszcza technologicznych. Jest to szczególnie ważne dla firm związanych z nowymi technologiami, które muszą zapewnić swoim pracownikom możliwość ciągłego dokształcania się. Dużą rolę odgrywa również zwiększająca się w szybkim tempie liczba internautów. Często przytaczaną definicją e-learningu jest: metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele i uczniowie (studenci) są oddaleni od siebie (czasami znacznie), nie znajdują się w tym samym miejscu (nauczanie nie jest synchroniczne), stosują do przekazywania informacji oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania się również współczesne, bardzo nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesyłając: głos, obraz wideo, 12 Z. Zieliński, Formy telepracy w dobie Nowej Gospodarki, materiał konferencyjny Polski rynek pracy w realiach członkowstwa w Unii Europejskiej na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce 2005.

10 komputerowe dane oraz materiały drukowane, zaś nad całym procesem nauczania czuwa instytucja edukacyjna 13. Wraz z postępem i systematycznym wzrostem dostępności teleinformatycznych oraz multimedialnych technologii komputerowych, nauczanie na odległość odgrywa coraz ważniejszą rolę w edukacji i jest w centrum zainteresowania zarówno instytucji prowadzących nauczanie, jak i potencjalnych uczniów czy studentów. E-bankowość (e-banking) - działalność banków w internecie w ostatnich latach rozwija się bardzo szybko. Początkowo banki tworzyły proste strony informacyjne, zawierające prezentację ich oferty, informacje o adresie czy telefonie kontaktowym. Później pojawiły się pierwsze usługi, takie jak informacje o stanie konta. Bank internetowy, by rozpocząć działalność, musi posiadać funkcjonujący transakcyjny serwis WWW. Jego stworzenie i utrzymanie stanowi lwią cześć kosztów takiego banku; w porównaniu z tradycyjnym instytucjami kredytowymi, znikome są natomiast wydatki na nieruchomości i personel. Przeciętny bank tego typu zatrudnia zaledwie kilka do kilkunastu osób (obsługujących niekiedy kilkadziesiąt tysięcy klientów); nie potrzebuje też reprezentacyjnej siedziby. Uzyskane w ten sposób oszczędności może przenieść na swoich klientów, oferując im wyższe oprocentowanie lokat i tańsze kredyty. Pozycja strategiczna banku internetowego to jednak nie czyste przywództwo cenowe, ale jednocześnie także dyferencjacja. Kampanie reklamowe takich banków podkreślają zwykle nie tylko korzystne warunki cenowe, ale i nowatorstwo, bankowość przyszłości. Bank internetowy nie oferuje swoim klientom całego wachlarza produktów bankowych, tak jak robią to banki uniwersalne; nie ma po temu zwykle możliwości, a jeśli nawet, to są one zbyt kosztowne. Zamiast tego, skupia się on na 13 Mirosław J. Kubiak Wirtualna edukacja ; Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2000.

11 tym, co robi najlepiej oferowaniu wygodnych kont osobistych z szerokim pakietem darmowych usług, oraz wysoko oprocentowanych produktów depozytowych Wnioski Gospodarka elektroniczna oparta na wiedzy nie jest kolejnym etapem rozwoju gospodarczego epoki przemysłowej, ale początkiem ery informacyjnej. Jest to konsekwencja przełomu, jakim jest umiejscowienie komunikacji i działalności gospodarczej w wymiarze elektronicznym. Charakterystycznymi cechami gospodarki cyfrowej (digital economy) jest: szybkość zmian, znaczenie wiedzy i informacji jako podstawowych aktywów tworzących wartość dodaną, rozwój przemysłów wytwarzających dobra i usługi informacyjne. Nowe otoczenie ekonomiczne wymaga od firm i ludzi umiejętności dostosowania do zmieniających się warunków. Ulega zmianie sposób funkcjonowania i oceny wartości firmy, charakter pracy i w konsekwencji życia. Elektroniczna gospodarka niesie wiele korzyści związanych z dostępem do informacji, rynków na całym świecie, pojawiają się nieznane dotąd możliwości, ale i wyzwania. 14 J. Grzechnik, Bankowość internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk 2000.

12 Literatura 1. M. Norris, S. West, E-biznes, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa A. Sznajder, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków A. Hartman, J. Sifonis, J.Kador, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Wydawnictwo Liber, Warszawa B. Gregor, M. Stawiszyński, E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź Z. Zieliński, Formy telepracy w dobie Nowej Gospodarki, materiał konferencyjny Polski rynek pracy w realiach członkowstwa w Unii Europejskiej na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce Mirosław J. Kubiak Wirtualna edukacja ; Wydawnictwo Mikom, Warszawa J. Grzechnik, Bankowość internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk 2000, 8. Raport Strategiczny IAB Polska Internet 2004, Polska, Europa, Świat, Netografia

Biznes elektroniczny elementem Nowej Gospodarki.

Biznes elektroniczny elementem Nowej Gospodarki. Biznes elektroniczny elementem Nowej Gospodarki. Zbigniew E. Zieliński 1 STRESZCZENIE Rozwój Internetu jest jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk współczesności. Zagadnieniem tym zajmują się specjaliści

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

biznes zmienia się z Orange

biznes zmienia się z Orange biznes zmienia się z Orange konferencja prasowa Mariusz Gaca, Prezes PTK Centertel, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów Orange Polska Warszawa, 8 maja 2012 r. zmieniamy się dla naszych

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ Technologia informacyjna Grażyna Koba wyd. MiGra INFORMATYKA Koncentruje się wokół problemu informacji oraz wokół komputera, jego budowy, programowania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Podstawy komunikacji personalnej. Problemy społeczeństwa informacyjnego: utopia czy rzeczywistość?

Podstawy komunikacji personalnej. Problemy społeczeństwa informacyjnego: utopia czy rzeczywistość? Podstawy komunikacji personalnej Problemy społeczeństwa informacyjnego: utopia czy rzeczywistość? Społeczeństwo informacyjne Źródło: mleczko.interia.pl Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy.

E-handel i E-sklep. Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. E-handel i E-sklep Jak wdroŝyć i wykorzystać w swoim Ŝyciu i pracy. Piotr Krośniak Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP Piotr.krosniak@undp.org Plan warsztatu Handel elektroniczny co to jest,

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie TEMATYKA ZAJ ĘĆ prof.andrzej Sznajder Charakterystyka Nowej Gospodarki, cyfrowi konsumenci, rozwój Internetu na świecie, wpływ Internetu i technologii

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

Formy pracy na odległość w dobie Nowej Gospodarki

Formy pracy na odległość w dobie Nowej Gospodarki Formy pracy na odległość w dobie Nowej Gospodarki dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielins@wsh-kielce.edu.pl W pracy przedstawiono rozważania i wnioski

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny 1 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny PRZEBIEG SZKOLENIA 2 wprowadzenie i podstawowe definicje, sektory i relacje e-biznesu, klasyfikacja modeli e-biznesu, e-handel

Bardziej szczegółowo

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Zmieniające się oczekiwania Klientów 30% 90% Sprzedaży w kanałach cyfrowych Interakcji poza oddziałami

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64%

z kapitałem polskim Zatrudnienie 1 10 osób osób 2,27% osób 11,36% osób osób powyżej osób 20,45% 50,00% 13,64% Profil uczestników badania Firma 6,8% 9,1% sektor publiczny służby mundurowe z kapitałem zagranicznym 5 z kapitałem polskim 5 13,6% banki 9,1% instytucje finansowe 4, telekomunikacja Zatrudnienie 2,2 2,2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Znaczenie firmowej witryny WWW w e-biznesie mgr Zbigniew E. Zieliński

Znaczenie firmowej witryny WWW w e-biznesie mgr Zbigniew E. Zieliński Znaczenie firmowej witryny WWW w e-biznesie mgr Zbigniew E. Zieliński Artykuł opublikowany na konferencji Zarządzanie w firmie, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce, 2002. Dokonujący się postęp techniczny spowodował

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję

Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję Maciej Stanusch Prezes Zarządu Stanusch is getting a real runner-up in the world wide list of chatbot developers! Erwin

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę

Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Milton Friedman ma rację przekazanie pieniędzy cyfrowych bez pytania o ID jest możliwe przedstawiamy Państwu cyfrową gotówkę Coś czego jeszcze nie ma, ale wkrótce zostanie stworzone to wiarygodna cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi

Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Między młotem technologicznych możliwości e-biznesu a kowadłem możliwości jego logistycznej obsługi Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski Prof. Krzysztof Rutkowski 1 Czasy Duplologistyki w Polsce skończyły

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager Andrzej Gibas Financial Services Industry Sales Manager Wyzwania stojące przed sektorem usług finansowych Nowe możliwości i wyzwania Zmieniająca się rola placówek w świecie wielokanałowego dostępu Młodzi

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik ekonomista

Zawód: technik ekonomista Zawód: technik ekonomista W trakcie 4-letniej nauki uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie - ok. 10 milionów.

Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie - ok. 10 milionów. Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie ok. 10 milionów. Początki telepracy sięgają lat 70. XIX w. Jednak prawdziwy rozwój tej formy zatrudnienia miał miejsce pod koniec XX w.

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Marketing internetowy dr Kamila Szymańska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 11 kwietnia 2017 r. Osoba prowadząca Dr Kamila Szymańska Absolwenta studiów magisterskich i

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com

WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO. 2-6 czerwca 2014 r. elektroexpo.com WIRTUALNE TARGI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I OŚWIETLENIOWEGO 2-6 czerwca 2014 r. 2-6 czerwca 2014 r. IDEA TARGÓW INTERNETOWYCH Targi internetowe to innowacyjna forma dotarcia do partnerów biznesowych oraz klientów.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH MOBILNE PŁATNOŚCI MOBILNE PŁATNOŚCI WYGODNE ROZWIĄZANIE DUŻA SIEĆ AKCEPTACJI WIELU UŻYTKOWNIKÓW OTWARTY STANDARD WYGODNE ŹRÓDŁO PIENIĄDZA ZASIĘG ponad 1 mln użytkowników bankowości

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja rynku B2B

Digitalizacja rynku B2B Digitalizacja rynku B2B Cyfrowe platformy zakupowe Podsumowanie raportu Aleo i Deloitte Światowy rynek B2B e-commerce rośnie w tempie ponad 18%, aby osiągnąć wartość prawie 7 bln $ w 2020 r. 6,7 bln $

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych 1 Marketing usług ug bankowości elektronicznej Wykorzystanie instrumentów w marketingu w obsłudze klientów w korzystających z usług ug bankowości elektronicznej 2 Trzy rodzaje marketingu w usługach ugach

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

Trendy w e-biznesie. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Trendy w e-biznesie Anna Sołtysik-Piorunkiewicz Agenda Wprowadzenie koncepcja systemu e-biznesu Obszary i modele systemów e- biznesu Korzyści wynikające z przekształcenia przedsiębiorstw w e- biznes Koncepcja

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne. Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Paweł Widawski

Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne. Konferencja Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia Paweł Widawski Płatności mobilne i pieniądz elektroniczny - wyzwania prawne Konferencja "Innowacyjne usługi płatnicze - prawo i technologia" Paweł Widawski Mobilne płatności? Dostawcy źródła pieniądza Dostawcy systemu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Wymiana Danych. wykład 3

Elektroniczna Wymiana Danych. wykład 3 Elektroniczna Wymiana Danych wykład 3 Tradycyjny sposób składania zamówieo Tradycyjny sposób składania zamówieo system informatyczny firmy A system informatyczny firmy B EDI - definicja EDI, Electronic

Bardziej szczegółowo

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: styczeń 2016 Format: pdf Cena od: 2200 Sprawdź w raporcie Ile wart jest biznesowy

Bardziej szczegółowo

Rozwiń swój e-biznes z platformą, której zaufały największe marki na świecie. Poznaj oferte x-coding IT studio dla Magento

Rozwiń swój e-biznes z platformą, której zaufały największe marki na świecie. Poznaj oferte x-coding IT studio dla Magento Rozwiń swój e-biznes z platformą, której zaufały największe marki na świecie. Poznaj oferte x-coding IT studio dla Magento powodów dlaczego warto wybrać Magento jako narzędzie e-commerce: 1 Łatwość Integracji

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty 5.10.2017 Copyright Sollers Consulting 2017 Jak być zgodnym z regulacją? Ale nie o tym jest ta prezentacja

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne usługi szerokopasmowe - telepraca, e-learning

Innowacyjne usługi szerokopasmowe - telepraca, e-learning Innowacyjne usługi szerokopasmowe - telepraca, e-learning Karol Nowaczyk Poznań, 15 grudnia 2008 r. Agenda Telepraca Co to jest tel e-praca Zalety, wady Przykłady E-learning Aspekt techniczny Treści szkolenia

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Tytuł przedmiotu 120110-0395 Badania marketingowe 120490-1227

Bardziej szczegółowo

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A.

mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. mtim Dedykowane aplikacje mobilne dla TIM S.A. O TIM TIM S.A. jest jednym z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych w Polsce. 25 lat w branży, z czego 17 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska

Historia naszego klienta. Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Historia naszego klienta Rozwiązanie FAMOC MDM zwiększa bezpieczeństwo mobilne w Credit Agricole Bank Polska Nasz klient CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA Credit Agricole Bank Polska to bank uniwersalny, koncentrujący

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com

ROADSHOW2016. Wprowadzenie. Rynek telekomunikacji w Polsce. Marcin Bieńkowski. kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Wprowadzenie Rynek telekomunikacji w Polsce Marcin Bieńkowski kontakt: marcin.w.bienkowski@gmail.com Rynek telekomunikacyjny w Polsce W 2014 r. łączna wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego wyniosła

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?

Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ A HANDEL-ELEKTRONICZNY

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ A HANDEL-ELEKTRONICZNY Piotr Józwiak Katedra Ekonomii i Marketingu Politechnika Łódzka ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNEJ A HANDEL-ELEKTRONICZNY 1. Wprowadzenie Rozwój technologii informacyjno komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 GOSPODARKA 4.0. Zenon Kiczka Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej

Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 GOSPODARKA 4.0. Zenon Kiczka Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Rozwój Gospodarczy Miast GOSPODARKA 4.0 kgm@kig.pl www.kgm.kig.pl Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Najważniejszym elementem i sprawcą większości rewolucyjnych zmian

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo