Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce?"

Transkrypt

1 Innowacyjność i nauka to nie to samo czyli jakiej polityki innowacyjności potrzeba w Polsce? Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, Poznań (c) W. Cellary 2010 slajd 1

2 Pytanie Co to jest innowacja? (c) W. Cellary 2010, slajd 2

3 Innowacja Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki samo odkrycie nowości nie jest jeszcze innowacją badania naukowe dopiero wdrożenie nowości do praktyki jest innowacją wdrożenia (c) W. Cellary 2010, slajd 3

4 Obszary nowości czyli rodzaje innowacyjności Innowacyjność produktowa (towary lub usługi) Innowacyjność procesowa Innowacyjność organizacyjna Innowacyjność marketingowa (c) W. Cellary 2010, slajd 4

5 Rodzaje innowacyjności (1) Innowacją produktową nazywamy wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia np. e-usługi Innowacją procesową nazywamy wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw np. wewnętrzne systemy informatyczne (c) W. Cellary 2010, slajd 5

6 Rodzaje innowacyjności (2) Innowacją organizacyjną nazywamy zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych np. outsourcing np. system zarządzania jakością np. reinżynieria procesów Innowacją marketingową nazywamy zastosowanie nowej, istotnie różnej od dotychczasowej metody marketingowej np. zastosowanie Web 2.0 w promocji (c) W. Cellary 2010, slajd 6

7 Istota wdrożenia efekt na zewnątrz przedsiębiorstwa Wdrożenie nowego produktu (towaru lub usługi) polega na zaoferowaniu go na rynku Wdrożenie nowego procesu, nowej organizacji lub nowych metod marketingowych polega na ich zastosowaniu w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa efekt wewnątrz przedsiębiorstwa (c) W. Cellary 2010, slajd 7

8 Relatywność Pojęcie innowacji nie ma charakteru obiektywnego, tylko relatywny w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa Innowacje są dla opóźnionych, chyba, że jest się najnowocześniejszym na świecie (c) W. Cellary 2010, slajd 8

9 Nowoczesne przedsiębiorstwo nie jest automatycznie innowacyjne Przedsiębiorstwem innowacyjnym jest to przedsiębiorstwo, w którym wdrożono nowość, a nie to, które nowość wdraża (c) W. Cellary 2010, slajd 9

10 Przykład Jeżeli mamy dwa przedsiębiorstwa jedno produkcyjne, a drugie informatyczne, to wdrożenie sklepu internetowego przez przedsiębiorstwo informatyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest innowacją dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, ale nie jest innowacją dla przedsiębiorstwa informatycznego Innowacją dla przedsiębiorstwa informatycznego byłoby opracowanie nowego sklepu internetowego wyposażonego w znacząco nowe funkcje (c) W. Cellary 2010, slajd 10

11 Pomoc publiczna Dofinansowanie ze środków publicznych na działalność innowacyjną może uzyskać tylko to przedsiębiorstwo, u którego dzięki innowacji ma miejsce rozwój Nie mogą natomiast dostać takiego dofinansowania przedsiębiorstwa jedynie dysponujące pewną zaawansowaną technologią, ale nie rozwijające jej, nawet jeśli w ich nazwach pojawiają się terminy innowacyjny, badawczy, wdrożeniowy, rozwojowy itp. Przedsiębiorstwo innowacyjne, czyli dokonujące innowacji, może natomiast za otrzymane środki publiczne zakupić zaawansowaną technologię w przedsiębiorstwie dysponującym nią (c) W. Cellary 2010, slajd 11

12 Charakterystyka innowacyjności Stopień nowości Stopień rozprzestrzeniania (c) W. Cellary 2010, slajd 12

13 Stopień nowości innowacji Nowość w skali przedsiębiorstwa Nowość w skali rynku (sektora gospodarczego) Nowość w skali świata Stopień nowości jest związany z ryzykiem innowacji (c) W. Cellary 2010, slajd 13

14 Stopień rozprzestrzeniania innowacji Stopień rozprzestrzeniania charakteryzuje potencjalny zasięg innowacji, która od pierwszego wdrożenia w pewnym przedsiębiorstwie gdzieś na świecie upowszechnia się w innych przedsiębiorstwach, regionach, krajach i na innych rynkach: kanałami rynkowymi kanałami pozarynkowymi (naśladownictwo, adaptacja itp.) (c) W. Cellary 2010, slajd 14

15 Rozpowszechnianie i efekt innowacyjności Innowacyjność produktowa (w odniesieniu do towarów i usług) jest prowadzona w przedsiębiorstwie na bezpośrednie potrzeby jego klientów Rozpowszechnianie innowacji kanałami rynkowymi Bezpośredni efekt innowacji na rynku Innowacyjność procesowa, organizacyjna i marketingowa jest prowadzona na własne potrzeby przedsiębiorstwa, czyli na zwiększenie efektywności, produktywności i jakości Rozpowszechnianie innowacji kanałami pozarynkowymi (naśladownictwo, adaptacja itp.) Pośredni efekt innowacji na rynku (c) W. Cellary 2010, slajd 15

16 Polityka innowacyjności Skuteczna polityka innowacyjności to taka, która doprowadzi do znaczących zmian gospodarczych W Polsce mamy prawie dwa miliony aktywnych przedsiębiorstw, z czego 99,77% to MŚP MŚP zatrudniają 70% pracowników w Polsce Zdecydowana większość MŚP jest nieinnowacyjna, ponieważ nie wdrożyła w ostatnich latach żadnego nowego rozwiązania Skuteczna polityka innowacyjności to taka, dzięki której MŚP rocznie stanie się innowacyjne (c) W. Cellary 2010, slajd 16

17 Polityka innowacyjności Podstawą skutecznej polityki innowacyjności jest zrozumienie różnicy pomiędzy wytworzeniem nowości a innowacją W świetle definicji innowacyjności, jest nieporozumieniem oczekiwanie, że za innowacyjność ma odpowiadać sektor nauki, w szczególności uczelnie wyższe Zadaniem sektora nauki jest bowiem tworzenie nowości (dokonywanie odkryć naukowych) i kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr Zadaniem sektora nauki nie jest innowacyjność, czyli wdrażanie w przedsiębiorstwach rozwiązań pozwalających im nadrobić opóźnienia w stosunku do konkurencji (c) W. Cellary 2010, slajd 17

18 Bez iluzji Sektor nauki nie jest powołany do innowacyjności. Wręcz przeciwnie działalność innowacyjna, jako istotnie różna od działalności naukowej, jest przeszkodą w karierze naukowej Jedynym przypadkiem, w którym dany zespół naukowy jest zainteresowany działalnością innowacyjną, jest możliwość wdrożenia w jakimś przedsiębiorstwie swoich własnych, oryginalnych wyników naukowych, czyli wytworzonej przez siebie nowości Z makroekonomicznego punktu widzenia suma tego typu działań wszystkich zainteresowanych zespołów badawczych ze wszystkich dziedzin to absolutny margines w stosunku do potrzeb wdrożenia nieoryginalnych, ale innowacyjnych rozwiązań w większości przedsiębiorstw w Polsce w celu nadrobienia przez nie zapóźnień w stosunku do światowej konkurencji (c) W. Cellary 2010, slajd 18

19 Cel Zamiast nierealistycznych oczekiwań, że sektor nauki porzuci naukę dla innowacyjności, należy: utworzyć w Polsce osobny sektor innowacyjności Ten sektor powinien działać na zasadach rynkowych, choć szczególnie w fazie tworzenia powinien być beneficjentem pomocy publicznej Celem tego sektora powinny być wyłącznie wdrożenia, a nie badania Kluczem do sukcesu jest oddzielenie wdrożeń od badań W hybrydzie badawczo-wdrożeniowej wdrożenia padają ofiarą badań i w konsekwencji do wdrożeń nie dochodzi W zdrowym sektorze innowacyjności przedmiotem wdrożeń są cudze wyniki badań Nowe rozwiązania są wdrażane w danym przedsiębiorstwie nie dlatego, że są własne, ale dlatego, że najlepiej odpowiadają potrzebom tego przedsiębiorstwa (c) W. Cellary 2010, slajd 19

20 Trójwarstwowa architektura Sektor nauki relacje punktowe stąd dotąd jest za daleko Sektor innowacji relacje wielowymiarowe Gospodarka (c) W. Cellary 2010, slajd 20

21 Trójwarstwowa architektura Sektor nauki odkrycia nowości specjaliści Sektor innowacji wdrażanie rozwiązań integratorzy Gospodarka (c) W. Cellary 2010, slajd 21

22 Odpowiedzialność nauki za innowacyjność Kształcenie na trzecim stopniu studiów na potrzeby sektora innowacji, a nie sektora nauki Interdyscyplinarność badań naukowych Uwzględnianie w badaniach wdrażalności wyników (podejście systemowe) (c) W. Cellary 2010, slajd 22

23 Potrzeba chwili Potrzebą chwili jest ukierunkowanie polityki innowacyjności państwa polskiego na te blisko dwa miliony nieinnowacyjnych MŚP Nie jest natomiast potrzebą chwili udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorstwom, które chcą wejść na rynek, najchętniej światowy, z jakąś supernowością Jeśli taka supernowość ma w sobie rzeczywiście obiecywany potencjał rynkowy, to takie przedsiębiorstwo nie powinno mieć trudności w pozyskaniu na jego rozwój i wdrożenie kapitału prywatnego na normalnych zasadach rynkowych (c) W. Cellary 2010, slajd 23

24 Jakie innowacje wspierać? Środki publiczne należy przeznaczyć na innowacje, które cechują się: najwyższym stopniem rozpowszechniania oraz najniższym ryzykiem Największy efekt gospodarczy najmniejszym kosztem (c) W. Cellary 2010, slajd 24

25 Jakie innowacje wspierać? Spośród czterech rodzajów innowacyjności, produktowej (towary lub usługi) procesowej organizacyjnej marketingowej najważniejsze jest finansowanie: innowacyjności produktowej gdyż tylko ona prowadzi do masowego rozprzestrzeniania kanałami rynkowymi nowości w skali polskich przedsiębiorstw Rozpowszechnianie kanałami rynkowymi jest warunkiem utworzenia sektora innowacyjności w Polsce działającego na zasadach rynkowych, a tylko taki gwarantuje trwałość innowacyjności, a nie jej okazjonalność w rytm dofinansowań ze środków publicznych (c) W. Cellary 2010, slajd 25

26 Jaka innowacyjność produktowa? Innowacyjność produktowa o największym stopniu rozpowszechniania i najniższym ryzyku to: rozwiązania informatyczne dostosowane do potrzeb polskich przedsiębiorstw w trzech wymiarach elektronicznej gospodarki: przedsiębiorstwo-przedsiębiorstwo B2B przedsiębiorstwo-klient B2C przedsiębiorstwo-administracja B2A (c) W. Cellary 2010, slajd 26

27 Najbardziej obiecujące innowacje Największych efektów należy spodziewać się po zainwestowaniu w polskie produkty i usługi informatyczne i rozpowszechnianiu ich wśród polskich przedsiębiorstw w celu doprowadzenia ich do innowacyjności procesowej, organizacyjnej i marketingowej związanej z elektroniczną gospodarką opartą na wiedzy (c) W. Cellary 2010, slajd 27

28 Polska krajem innowatorów? To marzenie może się spełnić w odniesieniu do e-gospodarki opartej na wiedzy pod warunkiem: odpowiedniej polityki innowacyjności (c) W. Cellary 2010, slajd 28

29 Dziękuję Wojciech Cellary (c) W. Cellary 2010, slajd 29

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE AIMS AND RANGE OF INNOVATIONS IN FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND.

CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W POLSCE AIMS AND RANGE OF INNOVATIONS IN FOOD INDUSTRY COMPANIES IN POLAND. 50 Krzysztof STOWARZYSZENIE Firlej EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 2 Krzysztof Firlej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie CELE I ZAKRES INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian

Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE. Produkt sieci Miast Przemian Bank Światowy, Sekcja Rozwoju Miast Lokalny rozwój ekonomiczny Kompendium LRE Produkt sieci Miast Przemian Miasta Przemian Sieć Miast w Europie Środkowej i Wschodniej Pomimo zachowania przez rządy krajowe

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Dokument powstał na zlecenie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik Komisja Europejska Podejście Leader : podstawowy poradnik 1 Cel dokumentu/broszury Niniejszy dokument przedstawia podejście Leader, objaśniając jego zastosowanie na rzecz rozwoju społeczności wiejskich.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Krystyna Przybylska Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej Złożoność internacjonalizacji przedsiębiorstwa powoduje,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić uniwersyteckie badania naukowe w zakresie e-edukacji?

Jak prowadzić uniwersyteckie badania naukowe w zakresie e-edukacji? Jerzy M. Mischke Polski Uniwersytet Wirtualny Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi mischke@galaxy.uci.agh.edu.pl Anna Katarzyna Stanisławska Polski Uniwersytet Wirtualny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo