Biznes elektroniczny elementem Nowej Gospodarki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznes elektroniczny elementem Nowej Gospodarki."

Transkrypt

1 Biznes elektroniczny elementem Nowej Gospodarki. Zbigniew E. Zieliński 1 STRESZCZENIE Rozwój Internetu jest jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk współczesności. Zagadnieniem tym zajmują się specjaliści różnych dziedzin oprócz informatyków także ekonomiści, socjologowie, eksperci od komunikowania masowego, menedżerowie. Potencjał nowego, elastycznego medium komunikacji jest ogromny jesteśmy świadkami kolejnej tym razem informacyjnej rewolucji w czasie której wiedza i przepływ informacji staje się kluczowym czynnikiem sukcesu. Znaczenie Internetu dla funkcjonowania przedsiębiorstw oraz całych branż gospodarki i jego wpływ na pozycję konkurencyjną firm na rynku w ostatnich sześciu latach wzrósł w niezwykle szybkim tempie. Wraz z rozwojem Globalnej Sieci na znaczeniu zyskuje E-biznes oraz Gospodarka Elektroniczna. Działalność gospodarcza prowadzona poprzez sieci teleinformatyczne cechuje się globalnym zasięgiem, oszczędnością czasu w kontaktach biznesowych, niskimi kosztami i efektywnym wykorzystaniem zasobów przedsiębiorstwa. Słowa kluczowe: E-biznes, Nowa Gospodarka, e-commerce, e-learning, e- praca, B2B, B2C, C2B, C2C, reklama i promocja internetowa. 1. WPROWADZENIE Dokonujący się postęp techniczny spowodował gwałtowny rozwój i wzrost znaczenia Internetu. W początkowej fazie sieć stworzona była dla celów militarnych, później wykorzystywana w celach naukowych (akademickich) obecnie zaś jest narzędziem i miejscem pracy przedsiębiorstw. W rezultacie powstał nowy wymiar jakościowy otoczenia firm zwany internetową przestrzenią rynkową z 1 dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Katedra Podstaw Informatyki, ul. Peryferyjna 15, Kielce 1

2 milionami klientów na całym świecie. Działalność ta dotyczy nie tylko handlu, ale także szkoleń, bankowości, edukacji, kultury, pracy, płatności praktycznie każdej formy i dziedziny życia. Biznes w Internecie jest najczęściej utożsamiany z handlem elektronicznym. Niewątpliwie handel w sieci stanowi najważniejszą i najobszerniejszą tematykę, będącą równocześnie motorem rozwoju innych zagadnień (np. promocji i reklamy). Zasada działania handlu elektronicznego jest prosta: z katalogu umieszczonego na stronach WWW wybieramy towar lub usługę, płacimy kartą kredytową (podając jej numer) lub korzystając z systemu elektronicznych pieniędzy. Bardziej tradycyjne formy płatności dopuszczają płatność przelewem na konto, za zaliczeniem pocztowym lub przy odbiorze towaru. Argumentów za handlem w Internecie jest wiele, ale wydaje się, że jeden jest najistotniejszy Internet to jeden wielki, międzynarodowy, obecnie wielomilionowy rynek potencjalnych nabywców. 2. INTERNET CZYNNIKIEM KSZTAŁTUJĄCYM NOWĄ GOSPODARKĘ Biznes elektroniczny to sposób prowadzenia firmy, polegający na wykorzystaniu potencjału technologii informatycznych, informacyjnych (IT), w którym szczególnie ważne jest dostarczenie klientowi produktu o jak najlepszej jakości. Jego celem jest zapewnienie jednakowo sprawnej obsługi klientom korzystającym ze wszystkich kanałów sprzedaży, nie tylko transakcji online (przeprowadzanych z wykorzystaniem serwisów internetowych), oraz dostarczenie im produktu o jednakowo wysokiej jakości. Pojęcie nowa gospodarka bywa rozumiane jako: system nowych reguł wyjaśniających funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na rynku, jako funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w silnie zmienionych uwarunkowaniach dzięki rozwojowi technologii informatycznej, tzw. gospodarka oparta na wiedzy (knowledge based economy), nowa gospodarka rozumiana podmiotowo, czyli jako określenie przedsiębiorstw działających w sektorze IT 2. Internet stał się czynnikiem kształtującym nową gospodarkę ze względu na wysoki stopień przejrzystości (tzw. naga gospodarka - nude economy). Dzięki Internetowi partnerzy biznesowi i konkurenci mogą łatwiej porównywać swe działania na rynku, także ceny swych produktów. Istotnym czynnikiem jest szczególne znaczenie informacji, dzięki której produktywność i konkurencyjność podmiotów gospodarczych zależy w zasadniczym stopniu od umiejętności poszukiwania, pozyskiwania, przetwarzania i skutecznego wykorzystania informacji i wiedzy. Sieciowe powiązania podmiotów gospodarczych zmienia ich produktywność oraz 2 Sznajder A., Marketing wirtualny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków

3 konkurencyjność, które są dziś kształtowane w ramach globalnej sieci interakcji między różnymi podmiotami ekonomicznymi. Dzięki użyciu Internetu jako czynnika komunikacji firmy z klientem i innymi firmami zwiększa się przejrzystość rynku dla nabywców, którzy mają znacznie większe możliwości porównania ofert różnych dostawców. Poszczególni dostawcy są oddaleni od siebie tylko o jedno kliknięcie potencjalnego nabywcy, który dzięki Internetowi ma mocniejszą pozycję negocjacyjną. Zmienia się także rola mediów tradycyjnych (takich jak radio, telewizja) działających w nowej gospodarce. Tradycyjne środki komunikowania utrzymają swe znaczenie, jednak ich rozwój będzie zróżnicowany. Znaczenie telewizji się zmniejszy, podobnie będzie w dziedzinie czytelnictwa prasy. Coraz więcej informacji będą czerpać ludzie z Internetu. Radio będzie się rozwijać szybciej, ponieważ słuchają go kierowcy spędzający coraz więcej czasu w samochodach przebijających się przez korki uliczne ROLA BIZNESU ELEKTRONICZNEGO W NOWEJ GOSPODARCE Wraz z rozwojem i transformacją Internetu pojawiły się biznesowe rozwiązania dwukierunkowej wymiany, zwane e-biznesem, obejmujące zasięgiem każdą działalność, która wykorzystuje sieć choćby w najmniejszej części. E-biznes wprowadza nowe koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem, prowadzi do ułatwienia komunikacji z partnerami, kontrahentami i klientami. Przekłada się to na oszczędność czasu, obniżkę kosztów, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa i zmniejszenie kosztów szkolenia pracowników. E-biznes polega na tworzeniu nowych strategii biznesowych, w których realizacji wykorzystuje się sieci komputerowe i telekomunikacyjne. Umożliwiają one zastosowanie szybkich, elastycznych i tanich metod prowadzenia biznesu. Podczas tworzenia strategii biznesowej dla firm wkraczających na rynek elektroniczny istotne są trzy czynniki 4 : 1. Potrzeba wizji biznesu, gdyż w globalnym środowisku biznesowym bariery handlowe i ograniczenia w przepływie kapitału znikły w momencie pojawienia się technik cyfrowych, 2. Dzielenie się informacją, która dotyczy strategii firmy z pracownikami, dostawcami, partnerami i klientami, a ma na celu współużytkowanie informacji, 3. Analiza obecnych i przyszłych potrzeb klientów, skoncentrowanie się na potrzebach klientów. Wykorzystanie własnej wiedzy o rynku by spróbować przewidzieć jak wymagania klientów zmienią się w przyszłości. Dzięki temu można się dowiedzieć więcej o swoim przedsiębiorstwie i uniknąć dodatkowych kosztów 3 Hartman A., Sifonis J., E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Liber Sleight S., Sukces w E-biznesie. Wiedza i Życie, Warszawa

4 Internet umożliwia przebudowę dużej części procesów realizowanych wewnątrz firmy oraz na styku przedsiębiorstwa z otoczeniem. Działania te są zwykle skierowane do określonego odbiorcy najczęściej jest to inna firma, klient indywidualny, pracownik (traktowany czasem jako tzw. klient wewnętrzny), czasem urzędy. Najważniejsze kanały e-biznesowe stosowane w sieci to 5 : B2B (business-to-business) relacje pomiędzy firmami z wykorzystaniem Internetu jako środowiska pośredniczącego. Mogą to być kontakty dostawcy z odbiorcą, zlecenia kierowane przez firmę do obsługującego ją banku, wymiana dokumentów np. EDI, transakcja hurtowa między przedsiębiorstwami na giełdzie towarowej lub reklama w branżowym czasopiśmie skierowana do firm. Cechy takiego modelu to: zysk i oszczędności, usprawnienie procesów zachodzących w firmie czy zwiększenie konkurencyjności. B2C (business-to-consumer) obejmują działania firmy w ramach relacji z pojedynczym konsumentem lub grupą konsumentów. Przykładem takich operacji są sklepy internetowe, pasaże handlowe nastawione na sprzedaż bezpośrednio klientowi indywidualnemu, bankowość elektroniczna (obsługa klientów indywidualnych przez bank), a także systemy CRM bezpośrednio służące do zarządzania relacjami z klientami. Często odwiedzane strony nadają się idealnie do prezentacji ofert handlowych czy reklamy, która dodatkowo zostaje uzupełniona o możliwość interakcji, czyli natychmiastowej odpowiedzi ze strony użytkownika. Sieć umożliwia także prowadzenia handlu detalicznego (w wirtualnych sklepach, których oferta jest skierowana do indywidualnego odbiorcy) czy zdalną obsługę rachunku bankowego. W B2C liczy się zdobycie i przywiązanie klienta do firmy, tworzenie programów lojalnościowych, klubów konsumenckich, forów i list dyskusyjnych, na których konsumenci mogą wyrażać swoje opinie o produktach czy usługach oferowanych przez daną firmę. Dzięki systemom CRM stosowanie indywidualnych strategii w stosunku do każdego klienta jest o wiele efektywniejsze i bezpośrednio zorientowane na potrzeby odbiorcy produktu czy usługi. C2B (consumer-to-business) obejmuje kontakty typu klient indywidualny przedsiębiorstwo. To właśnie konsument jest stroną inicjującą działania może zwracać się do firmy z pytaniami, a nawet proponować przedsiębiorstwu warunki na jakich ma zostać zawarta transakcja (jeśli firma - sprzedawca godzi się na negocjacje). Internet umożliwia również kontakty całych grup konsumenckich z firmami, przykładem są tutaj różnego typu listy i fora dyskusyjne. C2C (consumer-to-consumer) kontakty użytkowników z innymi użytkownikami i odwzorowuje interakcję, która zachodzi między różnymi kon- 5 Teluk T., E-biznes. Nowa gospodarka. One Press, Gliwice

5 sumentami lub grupami konsumentów. Przykładem takich relacji mogą być grupy i fora dyskusyjne czy serwisy hobbystyczne, na których konsumenci mogą się spotykać i wymieniać swoje opinie. Również komunikacja synchroniczna (w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem komunikatora internetowego czy czatu) są typowymi działaniami C2C. Model ten wykorzystany jest przy budowie aukcji internetowych przykładem jest serwis Allegro. 4. ELEMENTY NOWEJ GOSPODARKI W skład nowej gospodarki wchodzą następujące elementy 6 : e-społeczeństwo pojęcie to definiuje wszechstronne przesunięcie wysiłków czynionych przez ludzkość z produkcji dóbr fizycznych w stronę tworzenia idei, obrazów i intelektualnych dociekań danych, informacji i wszelkiego rodzaju wiedzy. Era informacji umacnia jednostki ludzkie, dając im dostęp do informacji i podważa wielkie i sztywne struktury biurokratyczne (wykorzystanie Internetu jest szansą zbliżenia obywatela do organów władzy, lepszej obsługi obywatela, czy szybszego załatwiania spraw i wydajniejszej pracy). Z drugiej zaś strony zagrożona jest prywatność obywateli, a także możliwe jest powstanie podziału społeczeństw różnych krajów i grup społecznych w ramach jednego państwa na uprzywilejowane (dobrze poinformowane) oraz upośledzone pod tym względem i niedoinformowane, e-commerce, czyli handel elektroniczny. Jest to proces sprzedawania i kupowania produktów i usług, zawierania transakcji handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych, prowadzonych za pośrednictwem Internetu (często pomocne są także narzędzia tradycyjne fax czy telefon). Najczęściej spotykaną formą są sklepy online. e-praca (praca na odległość). W krajach zachodnich ta nowa forma zatrudnienia staje się coraz bardziej doceniana, a przez to wciąż zyskuje na popularności. Telepraca (telework) bywa nazywana również "pracą zdalną", "pracą na odległość". Oczywistym jest, że ma ona związek z możliwościami, jakie obecnie daje Internet oraz inne zdobycze techniki: telefon, faks, komputer itp. Badacze tej dziedziny przewidują, że w najbliższych latach telepraca stanie się bardzo wygodnym rozwiązaniem zarówno dla wielu pracodawców, jak i pracowników (do końca 2005 roku w krajach Europy Zachodniej ma być blisko 20 milionów telepracowników) 7. 6 Gregor B., Stawiszyński M., E-Commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Łódź Do tej grupy zalicza się osoby, które przynajmniej przez część tygodnia pracują z domu - odsetek osób, które "telepracują" codziennie wynosi w Europie jedynie 2%. Dane za 5

6 e-edukacja, czyli nauczanie na odległość (e-learning). Jest to technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media: Internet, intranet, taśmy audio-wideo, cd-rom, przekazy satelitarne, telewizję, radio. Nowym paradygmatem uczenia się jest lifelong learning uczenie się przez całe życie. E-learning pozwala na naukę z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, za stosunkowo niską cenę. Dodatkowo umożliwia szybsze dostosowanie się do zachodzących zmian, zwłaszcza technologicznych. Jest to szczególnie ważne dla firm związanych z nowymi technologiami, które muszą zapewnić swoim pracownikom możliwość ciągłego dokształcania się. Dużą rolę odgrywa również zwiększająca się w szybkim tempie liczba internautów. e-reklama oraz e-promocja odkąd Internet stał się przestrzenią dla prowadzenia biznesu, reklama online jest jednym ze źródeł przychodów, jednakże najmniej przynoszącym zyski. Dzieje się tak, gdyż liczba komercyjnych stron rośnie szybciej niż popyt na usługi reklamowe. Wiele witryn funkcjonuje bez płatnej reklamy, co z kolei wpływa na ustawiczne obniżanie kosztów reklamy internetowej. Aby uzyskiwać przychody z reklamy online należy przyciągnąć na swoją witrynę internautów regularnie odwiedzających serwis, co można osiągnąć interesującą i aktualną zawartością strony. Istotne także jest to, by treść strony skierowana była do określonej grupy docelowej. Dla firm koszt reklamy sieciowej jest znacznie tańszy od tradycyjnej, przy czym w niektórych przypadkach może ona dotrzeć do dużej grupy odbiorców. Należy jednak pamiętać o tym by reklama nie była uciążliwa dla klientów odwiedzających serwis, nie przeszkadzała w nawigacji i czytelności stron WWW. e-bankowość bankowość internetowa jest przykładem skutecznego zastosowania komunikacji wielokanałowej z klientami (pełniąc usługi finansowe, płatnicze, doradcze). Usługi internetowe banków wymagają szybkiej i niezawodnej komunikacji z wewnętrznymi systemami informatycznymi, a także zastosowania technologii zapewniających bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Usługi te ze strony banku obniżają koszty obsługi klienta, a dla klienta są prostsze i wygodniejsze - może on kontrolować swe konto praktycznie z dowolnego miejsca na świecie, nie tracąc czasu na dojazd do oddziału banku i rozmowę z urzędnikiem bankowym. Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na powyższe elementy jest stworzenie marki internetowej (marki zwykłe różnią się od marek internetowych). Dla marek działających na rynku tradycyjnym (np. Coca-Cola, IBM) Internet jest przede wszystkim nośnikiem informacji o nich: o produktach, usługach, planach i przedsięwzięciach; miejscem kontaktu z dostawcami i klientami; jednak zasadnicza część działalności produkcyjnej i marketingowej związanej z tą marką odbywa się poza siecią. Marka internetowa rodzi się, rozwija a także umiera w Internecie; jest uzależniona od jego użytkowników, specjalizujących się w nim mediów, a 6

7 także od postępu technologicznego samej sieci. Przykładem marki internetowej odnoszącej się bezpośrednio do konkretnej firmy czy serwisu internetowego są: ebay.com, amazon.com, merlin.pl, onet.pl PODSUMOWANIE Zakres działania biznesu elektronicznego jest ściśle powiązany z upowszechnianiem się Internetu i ilością użytkowników korzystających z tego medium. Intensywne wykorzystanie sieci prowadzi do ukształtowania nowych narzędzi i metod działania, których stosowanie jest wymuszone zmieniającą się sytuacją gospodarczą. Działalność internetowa powinna być ściśle powiązana z takimi funkcjami i procesami w firmie, jak logistyka, controlling, gospodarka materiałowa i obsługa klientów. Istotne jest właściwe umiejscowienie Internetu w marketingu. Klienci powinni mieć możliwość wyboru między konwencjonalnym sposobem zaspokajania popytu a wykorzystaniem w tym celu Internetu. Zastosowanie metod biznesu elektronicznego przez przedsiębiorstwo powoduje zwiększenie znaczenia i szybkości obiegu informacji, nowe podejście do komunikacji marketingowej i sprzedaży, globalizację, a także skrócenie cyklu życia produktu czy zmiany w rozwiązaniach logistycznych firmy. Szybko zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza ukazuje, że tradycyjny model działania przedsiębiorstwa musi być zmodyfikowany. Ważnym elementem rozwoju technologii teleinformatycznych, a co za tym idzie także i biznesu elektronicznego jest przyjęta przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata W tym dokumencie za cel podaje się tworzenie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawę jakości życia mieszkańców poprzez skuteczną informatyzację w zakresie: powszechności dostępu do treści i usług udostępnianych elektronicznie, tworzenia wartościowej oferty treści i usług, stymulowania zdolności ich wykorzystania 9. 8 Maciejowski T., Firma w Internecie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków

8 LITERATURA 1. Armstrong D., Gates J. R., Rosenoer J., Firma w Internecie. Jak z powodzeniem wykorzystać w biznesie możliwości Internetu. Prószyński i S-ka, Warszawa Gregor B., Stawiszyński M., E-Commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Łódź Hartman A., Sifonis J., E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Liber Kiełtyka L., Multimedia w biznesie. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków Maciejowski T., Firma w Internecie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków Mikuła B., Pietruszka-Otyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Diffin, Warszawa Teluk T., E-biznes. Nowa gospodarka. One Press, Gliwice Sleight S., Sukces w E-biznesie. Wiedza i Życie, Warszawa Sznajder A., Marketing wirtualny. Oficyna Ekonomiczna, Kraków

ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY

ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielins@ws-kielce.edu.pl Nowe technologie stosowane w organizacjach

Bardziej szczegółowo

Znaczenie firmowej witryny WWW w e-biznesie mgr Zbigniew E. Zieliński

Znaczenie firmowej witryny WWW w e-biznesie mgr Zbigniew E. Zieliński Znaczenie firmowej witryny WWW w e-biznesie mgr Zbigniew E. Zieliński Artykuł opublikowany na konferencji Zarządzanie w firmie, Wyższa Szkoła Handlowa, Kielce, 2002. Dokonujący się postęp techniczny spowodował

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

E-biznes i handel internetowy

E-biznes i handel internetowy 05.07.2004 r. E-biznes i handel internetowy W świecie współczesnym jednym z warunków funkcjonowania przedsiębiorstw jest umiejętne wykorzystywanie oraz przetwarzanie informacji. Informacja staje się podstawowym

Bardziej szczegółowo

INTERNET SZANSA ROZWOJU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

INTERNET SZANSA ROZWOJU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA Nina Witulska Studentka III roku Zarządzania i Marketingu Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania INTERNET SZANSA ROZWOJU DLA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wstęp Współcześnie żyjący ludzie

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy

Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Witold Kwaśnicki Rozdział II Wpływ teleinformatyki na rozwój społeczny i gospodarczy Literatura poświęcona wpływowi technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych (ICT) na szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej. Tomasz Dudek

Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej. Tomasz Dudek Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej Tomasz Dudek Szczecin, 2011 Obszary zastosowania gospodarki elektronicznej Wprowadzenie Postęp technologii elektronicznych i informatycznych oraz ekspansja

Bardziej szczegółowo

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon

E-marketing w nowoczesnej firmie. Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon E-marketing w nowoczesnej firmie Adam Pawlicz, Daniel Szostak, Jakub Szpon Szczecin 2014 Copyright by Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie 2014 All rights reserved. Autorzy dr Adam Pawlicz

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 14 Systemy e-biznesu Dr inż. Mariusz Makuchowski e-business W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił dynamicznym rozwój Internetu, technologii informacyjnej i jej

Bardziej szczegółowo

E-commerce bezpieczne zakupy

E-commerce bezpieczne zakupy prof. dr hab. Włodzimierz Deluga dr Joanna Dyczkowska Zakład Marketingu, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska E-commerce bezpieczne zakupy WPROWADZENIE Rozwiązanie e-commerce są nowoczesną

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW mgr Tomasz Sobel Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna mgr Jolanta Pochopień Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie: W artykule zwrócono

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja. (konspekt)

Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja. (konspekt) Gospodarka elektroniczna i automatyczna identyfikacja (konspekt) kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: wtorek 16:00-18:00,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. E-biznes: wykorzystywanie Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej

Materiały szkoleniowe. E-biznes: wykorzystywanie Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej Materiały szkoleniowe E-biznes: wykorzystywanie Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej Spis treści: POJĘCIA CHARAKTERYSTYKA RYNKU E-COMMERCE WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE E-FIRMĄ PODSUMOWANIE Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Elektroniczna

Gospodarka Elektroniczna dr inż. Paweł Morawski Gospodarka Elektroniczna semestr letni 2014/2015 kontakt / informacje dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.spoleczna.pl konsultacje: środy

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH MENEDŻERÓW W HANDLU INTERNETOWYM

WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH MENEDŻERÓW W HANDLU INTERNETOWYM Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1145 ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE, z. 50 2013 GRZEGORZ SZYMAŃSKI Zakład Innowacji i Marketingu Politechnika Łódzka WYZWANIA WSPÓŁCZESNYCH

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

e-commerce (konspekt wykładów)

e-commerce (konspekt wykładów) e-commerce (konspekt wykładów) kontakt / informacje mgr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@swspiz.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje: wtorek 16:00-17:30, Sienkiewicza 9, p.16 (parter) 2

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

e-commerce handel elektroniczny (konspekt)

e-commerce handel elektroniczny (konspekt) e-commerce handel elektroniczny (konspekt) kontakt / informacje dr Katarzyna Kolasińska-Morawska e-mail: kkm@swspiz.pl www: http://kkolasinska.swspiz.pl konsultacje: via email 2 kontakt / informacje mgr

Bardziej szczegółowo