Spis tabel, rysunków i wykresów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tabel, rysunków i wykresów"

Transkrypt

1 Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób Tabela B1.4-1 Portale internetowe z wielu dziedzin medycyny Tabela B Portale internetowe przeznaczone dla wąskiego grona zainteresowanych: lekarzy, specjalistów, terapeutów itp Tabela B Portale internetowe umożliwiające zdalny monitoring stanu zdrowia Tabela B Porównanie edukacji tradycyjnej z e-edukacją Tabela B Liczba osób biorących udział w poszczególnych kursach Tabela B Rejestr pozarządowych programów w spierających edukację informatyczną Tabela B Wybrane platformy B2B Tabela B Zakres usług e-bankowości dla klienta detalicznego Tabela B Podstawowe różnice pomiędzy systemami bankowości internetowej a homebanking Tabela B Zakres usług e-bankowości dla klienta korporacyjnego Tabela B Sposoby dystrybucji ubezpieczeń stosowane przez zakłady ubezpieczeń w 2004 r. (w %) Tabela B3-1. Usługi publiczne zdefiniowane przez Komisję Europejską Tabela C Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu Tabela C1.5-1 Wykorzystanie infrastruktury ICT w zakładach ubezpieczeń i funduszach emerytalnych w podziale na kraje (w %) Tabela C Porównanie kosztów połączeń telefonicznych w systemie e-telefonii..237 Tabela C Zestawienie podstawowych cech programów do e-telefonii Rysunki Rysunek A1.1. Struktura raportu Elektroniczna gospodarka w Polsce Raport Rysunek B Proces e-fulfilment Rysunek C Interpretacja graficzna współpracy biznesowej

2 Elektroniczna Gospodarka w Polsce Raport 2004 Rysunek C Sekwencja przepływu komunikatów i sygnałów biznesowych Rysunek C Hierarchia zależności profilu podmiotu gospodarczego, modelu procesu biznesowego (głównego i wspólnego) oraz dokumentu biznesowego Wykresy Wykres B Struktura wiekowa osób korzystających z Internetu Wykres B Osoby korzystające z Internetu w kontekście wykształcenia Wykres B Struktura użytkowników Internetu według statusu zawodowego Wykres B Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych Wykres B Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych według grup dochodowych gospodarstwa Wykres B Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych według miejsca zamieszkania Wykres B Odsetek gospodarstw domowych z dostępem do Internetu w domu kraje UE Wykres B Miejsce korzystania z Internetu Wykres B Wyposażenie gospodarstw domowych w urządzenia informacyjno-telekomunikacyjne Wykres B Sposób dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych według grup dochodowych gospodarstwa domowego Wykres B Staż internautów Wykres B Częstotliwość korzystania z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy Wykres B Intensywność korzystania z Internetu w ciągu tygodnia według wykształcenia Wykres B Procent osób korzystających z Internetu co najmniej raz w tygodniu kraje UE Wykres B Procent osób korzystających w ciągu ostatnich 3 miesięcy z Internetu i robiących to przynajmniej raz w tygodniu kraje UE Wykres B Cele korzystania z Internetu Wykres B Działania podejmowane w obszarze komunikowania się za pomocą Internetu według wykształcenia Wykres B Działania podejmowane w obszarze kontaktów z instytucjami publicznymi za pomocą Internetu według wykształcenia Wykres B Procent internautów wykorzystujących Internet w określonym celu w ciągu ostatnich 3 miesięcy

3 Spis tabel, rysunków i wykresów Wykres B Ocena umiejętności użytkowników w aspekcie korzystania z Internetu 37 Wykres B Opinia na temat Internetu Wykres B Opinia o konsekwencjach nieskorzystania lub braku dostępu do Internetu Wykres B Opinia na temat usług publicznych oferowanych drogą elektroniczną.. 40 Wykres B Opinia dotycząca znaczenia utraty, manipulacji czy nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Wykres B Procent użytkowników korzystających z Internetu, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy spotkali się z nadużyciami dotyczącymi danych osobowych przesyłanych przez Internet Wykres B Przyczyny braku dostępu do Internetu w domu Wykres B Rodzaje napotkanych problemów podczas korzystania z Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy Wykres B Znajomość języków obcych Wykres B Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia Wykres B Częstotliwość dokonywania zakupów przez Internet według wykształcenia w grupie dokonujących zakupu Wykres B Rodzaje towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy Wykres B Znajomość sprzedawców podczas dokonywania zakupów przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy według wykształcenia Wykres B Problemy pojawiające się podczas składania zamówień przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy Wykres B Główne powody niekorzystania z Internetu przy dokonywaniu zakupów towarów i usług do prywatnego użytku Wykres B Odsetek internautów korzystających z bankowości online. styczeń 2002 luty Wykres B Korzystanie z internetowych usług bankowych według wykształcenia. 54 Wykres B Korzystanie z internetowych usług bankowych według miejsca zamieszkania Wykres B Korzystanie z internetowych usług bankowych według wieku Wykres B Wykorzystanie kanałów dostępu do elektronicznej bankowości Wykres B Korzystanie z internetowych usług finansowych według wykształcenia 57 Wykres B Korzystanie z internetowych usług finansowych według miejsca zamieszkania Wykres B Okres złożenia ostatniego zlecenia maklerskiego przez Internet

4 Elektroniczna Gospodarka w Polsce Raport 2004 Wykres B Zlecenia maklerskie składane przez Internet według rodzajów Wykres B Zainteresowanie wśród internautów składaniem przez Internet w ciągu najbliższych 12 miesięcy zleceń maklerskich określonego typu Wykres B Kiedy ostatnio zakupiono ubezpieczenie przez Internet Wykres B Zakupywane ubezpieczenia przez Internet (według rodzajów) Wykres B Zainteresowanie osób zawieraniem polis ubezpieczeniowych przez Internet Wykres B Zainteresowanie wśród internautów składaniem przez Internet w ciągu najbliższych 12 miesięcy ubezpieczeń określonego typu Wykres B Korzystanie z usług finansowych w sposób tradycyjny i poprzez Internet Wykres B Jaki sposób korzystania z usług finansowych tradycyjny czy przez Internet jest lepszy? Wykres B Procent internautów wykorzystujących Internet w celu skorzystania z usług finansowych (w ciągu ostatnich 3 miesięcy) Wykres B Wyszukiwanie informacji dotyczących zdrowia (na temat urazów, chorób, żywienia, profilaktyki itp.) Wykres B Zamawianie wizyty lekarskiej online Wykres B Zwracanie się do lekarza online z prośbą o wystawienie recepty Wykres B Uzyskiwanie porady od lekarza online Wykres B Korzystanie ze zdalnego nauczania Wykres B Nośnik materiału dydaktycznego wykorzystywany przy nauczaniu na odległość (%) Wykres B Cel prywatnego wykorzystania Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy.76 Wykres B Czynności wykonywane w ramach szkolenia i kształcenia w Internecie 77 Wykres B Odsetek przedsiębiorstw wykorzystujących Internet w celach szkoleniowych w 2004 r Wykres B Przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w celach szkoleniowych według wielkości Wykres B Przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w celach szkoleniowych według rodzaju działalności Wykres B Odsetek osób korzystających z Internetu w celu zdobycia wykształcenia w ramach systemu edukacji (szkoły, uniwersytety) Wykres B Tematyka kursów dla amerykańskich MSP Wykres B Posiadane umiejętności internautów w aspekcie korzystania z Internetu Wykres B Opinia o Internecie

5 Spis tabel, rysunków i wykresów Wykres B Główne powody nieposiadania dostępu do Internetu w domu Wykres B Rodzaje czynności wykonywanych na komputerze w ciągu ostatnich 12 miesięcy według grup wiekowych Wykres B Rodzaje czynności wykonywanych na komputerze w ciągu ostatnich 12 miesięcy według wykształcenia Wykres B Rodzaje czynności wykonywanych na komputerze w ciągu ostatnich 12 miesięcy według miejsca zamieszkania Wykres B Udział w szkoleniach komputerowych osób korzystających z komputera w ciągu ostatnich 12 miesięcy według grup wiekowych Wykres B Udział w szkoleniach komputerowych osób korzystających z komputera w ciągu ostatnich 12 miesięcy według wykształcenia Wykres B Udział w szkoleniach komputerowych osób korzystających z komputera w ciągu ostatnich 12 miesięcy według miejsca zamieszkania Wykres B Udział w nauce obsługi komputera (poza szkoleniami komputerowymi) osób według grup wiekowych Wykres B Udział w nauce obsługi komputera (poza szkoleniami komputerowymi) osób według wykształcenia Wykres B Udział w nauce obsługi komputera (poza szkoleniami komputerowymi) osób według miejsca zamieszkania Wykres B Możliwości oferowane na stronach internetowych przedsiębiorstw Wykres B Ukierunkowanie wykorzystania Internetu przez przedsiębiorstwa w 2004 r Wykres B Wykorzystanie Internetu w przedsiębiorstwach w styczniu 2004 r. wg PKD Wykres B Wykorzystanie Internetu w przedsiębiorstwach w styczniu 2004 r. wg PKD Wykres B Aktywność korzystania z Internetu w UE wg branż Wykres B Przedsiębiorstwa dokonujące zakupów przez Internet, w tym płacące za zamówienia w trybie online według wielkości Wykres B Bariery zakupów przez Internet dla przedsiębiorstw Wykres B Przedsiębiorstwa dokonujące sprzedaży przez Internet, w tym otrzymujące płatności w trybie online według wielkości (2004 r.) Wykres B Ocena znaczenia sprzedaży za pośrednictwem Internetu Wykres B Ocena znaczenia sprzedaży za pośrednictwem Internetu

6 Elektroniczna Gospodarka w Polsce Raport 2004 Wykres B Kategorie, które przyczyniły się do nieprowadzenia przez przedsiębiorstwo sprzedaży przez Internet w 2004 r. lub do realizowania jej w ograniczonym zakresie Wykres B Kategorie, które przyczyniły się do nieprowadzenia przez przedsiębiorstwo sprzedaży przez Internet w 2004 r. lub do realizowania jej w ograniczonym zakresie Wykres B Formy współpracy przez Internet stosowane w przedsiębiorstwach Wykres B Kanały sprzedaży Wykres B Liczba lat w sprzedaży w Internecie Wykres B Obszar dystrybucji sprzedawanych produktów Wykres B Funkcjonalność witryn sklepów internetowych Wykres B Rodzaj asortymentów sklepów internetowych w Polsce Wykres B Liczba produktów w ofercie sklepu internetowego Wykres B Liczba współpracujących dostawców Wykres B Liczba realizowanych zamówień dziennie Wykres B Odsetek reklamacji i zwrotów wśród realizowanych zamówień Wykres B Główne przyczyny reklamacji Wykres B Główne przyczyny zwrotów Wykres B Średni odsetek wykorzystanie poszczególnych form płatności Wykres B Główne sposoby płatności Wykres B Autorstwo systemu klienckiego Wykres B Korzystanie i autorstwo systemu e-fulfilment Wykres B Zintegrowanie systemu klienckiego z systemem e-fulfilment Wykres B Zintegrowanie systemu e-fulfilment z innymi systemami Wykres B Funkcjonalność systemu e-fulfilment Wykres B Główne korzyści z zastosowania systemu e-fulfilment Wykres B Zakres publikowanych informacji stron sklepów internetowych (1/2) 127 Wykres B Zakres publikowanych informacji stron sklepów internetowych (2/2) 127 Wykres B Przyczyny rozpoczęcia sprzedaży online Wykres B Fakt posiadania problemów przy prowadzeniu sprzedaży online Wykres B Rodzaje problemów przy sprzedaży online Wykres B Struktura banków w Polsce Wykres B Segmenty klientów, do których skierowana jest oferta e-bankowości. 132 Wykres B Obszar dystrybucji sprzedawanych produktów Wykres B Budowa nowego oprogramowania w 2004 roku

7 Spis tabel, rysunków i wykresów Wykres B Rodzaj wykorzystywanego oprogramowania w bankach w 2004 roku 149 Wykres B Cel wykorzystania systemów informatycznych w procesach zewnętrznych w bankach w 2004 roku Wykres B Cele wykorzystywania Internetu przez banki w kontaktach z organami administracji publicznej Wykres B Posiadanie strony internetowej przez banki w Polsce w 2004 roku Wykres B Rodzaj informacji o banku dostępnych na stronach www w 2004 r. (1/4) Wykres B Rodzaj informacji o banku dostępnych na stronach www w 2004 r. (2/4) Wykres B Rodzaj informacji o banku dostępnych na stronach www w 2004 r. (3/4) Wykres B Rodzaj informacji o banku dostępnych na stronach www w 2004 r. (4/4) Wykres B Wpływ świadczenia usług drogą elektroniczną na poszczególne kategorie Wykres B Bariery we wprowadzaniu usług e-bankowości 1/ Wykres B Bariery we wprowadzaniu usług e-bankowości 2/ Wykres B Cele wykorzystywania Internetu przez zakłady ubezpieczeń Wykres B Systemy informatyczne wykorzystywane przez zakłady ubezpieczeń 161 Wykres B Cele, do jakich wykorzystywane są systemy informatyczne w procesach wewnętrznych w zakładach ubezpieczeń Wykres B Cele, do jakich wykorzystywane są systemy w procesach zewnętrznych zakładów ubezpieczeń Wykres B Cele wykorzystywania Internetu przez zakłady ubezpieczeń w kontaktach z organami administracji publicznej Wykres B2.4-6 Opcje oferowane przez zakłady ubezpieczeń na stronach internetowych przedstawienie zakładu i jego produktów Wykres B Opcje oferowane przez zakłady ubezpieczeń na stronach www doradztwo Wykres B Etap doradztwa udostępnienie poszczególnych opcji na stronie www przez zakłady ubezpieczeń w przekroju działów Wykres B Opcje oferowane przez zakłady ubezpieczeń na stronach www obsługa po sprzedaży Wykres B Okres świadczenia usług drogą elektroniczną przez zakłady ubezpieczeń

8 Elektroniczna Gospodarka w Polsce Raport 2004 Wykres B Rodzaje usług elektronicznych świadczonych przez zakłady ubezpieczeń w 2004 r Wykres B Rodzaje ubezpieczeń oferowanych przez zakłady do sprzedaży drogą elektroniczną w 2004 r. (w %) Wykres B Znaczenie faktu realizacji sprzedaży poprzez Internet dla osiągnięcia przez przedsiębiorstwo korzyści Wykres B Znaczenie faktu realizacji sprzedaży poprzez Internet dla osiągnięcia przez przedsiębiorstwo korzyści Wykres B Bariery sprzedaży ubezpieczeń przez Internet w opinii zakładów ubezpieczeń, które w 2004 r. prowadziły sprzedaż Wykres B Rodzaje usług elektronicznych, które będą świadczone w 2005 r. przez zakłady ubezpieczeń (w % zakładów ubezpieczeń, które zadeklarowały świadczenie usług elektronicznych) Wykres B Wpływ usług elektronicznych na poszczególne aspekty działalności zakładu w 2005 r. (w % odpowiedzi) Wykres B3-1. Rozwój usług e-administracji w Polsce Wykres B3-2. Dynamika rozwoju usług e-administracji w Polsce w 2004 r Wykres B3-3. Rozwój usług z grupy Przychody budżetowe Wykres B3-4. Rozwój usług z grupy Rejestracje Wykres B3-5. Rozwój usług z grupy Zezwolenia i licencje Wykres B3-6. Rozwój usług z grupy Zwroty i usługi socjalne Wykres B3-7. Wykres B3-8. Wykres B3-9. Odpowiedzi urzędów na pytanie zadane drogą elektroniczną (% odpowiedzi) Wykorzystanie Internetu w przedsiębiorstwach do kontaktów z administracją (% odpowiedzi) Wykorzystanie Internetu przez internautów do kontaktów z administracją (% odpowiedzi) Wykres B3-10. Liczba Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w gminie Wykres C Technologia połączeń z Internetem w gospodarstwach domowych w styczniu 2004 r Wykres C Rodzaje napotkanych problemów podczas korzystania z Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy Wykres C Które z niżej wymienionych zabezpieczeń stosował(a ) Pan(i) w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Wykres C Stosowane zabezpieczenia internetowe względem różnego poziomu wykształcenia internautów

9 Spis tabel, rysunków i wykresów Wykres C Przedsiębiorstwa wykorzystujące komputery i posiadające dostęp do Internetu według wielkości Wykres C Odsetek przedsiębiorstw z dostępem do Internetu w krajach UE 2004 r. (%) Wykres C Przedsiębiorstwa wykorzystujące komputery i posiadające dostęp do Internetu wg rodzaju działalności (styczeń 2004) Wykres C Odsetek osób pracujących wykorzystujących komputer, w tym z dostępem do Internetu według wielkości (styczeń 2004 r.) Wykres C Odsetek pracowników wykorzystujących w pracy komputer w tym z dostępem do Internetu według rodzaju działalności (w styczniu 2004 r.) Wykres C Liczba wykorzystywanych komputerów w styczniu 2004 r Wykres C Technologia połączeń z Internetem w przedsiębiorstwach w styczniu 2004 r Wykres C Bezpieczeństwo sieci i danych w przedsiębiorstwach. Odsetek przedsiębiorstw mających problemy z wybranymi kategoriami bezpieczeństwa Wykres C Bezpieczeństwo sieci i danych w przedsiębiorstwach. Odsetek przedsiębiorstw stosujących wybrane kategorie zabezpieczeń Wykres C Bezpieczeństwo sieci i danych w przedsiębiorstwach. Odsetek przedsiębiorstw stosujących wybrane kategorie zabezpieczeń Wykres C Zabezpieczenia komputerów stosowane w ciągu ostatnich 3 miesięcy według stanowiska pracy Wykres C Odsetek przedsiębiorstw, które opracowały własną politykę bezpieczeństwa informacyjnego Wykres C Pochodzenie informacji o naruszeniach bezpieczeństwa Wykres C Pochodzenie naruszenia bezpieczeństwa według odpowiedzi przedsiębiorców Wykres C Istotność kategorii w problemach z utrzymaniem bezpieczeństwa sieci lub danych Wykres C Ważność kategorii jako barier dla efektywnego systemu bezpieczeństwa informacyjnego w przedsiębiorstwie Wykres C Średnia liczba komputerów wykorzystywanych przez urzędy Wykres C Technologie dostępu urzędów centralnych, marszałkowskich i wojewódzkich do Internetu Wykres C Technologie dostępu urzędów gminnych, starostw i miast na prawach powiatu do Internetu Wykres C Mechanizmy uwierzytelniania stosowane przez urzędy

10 Elektroniczna Gospodarka w Polsce Raport 2004 Wykres C Stosowanie zabezpieczeń przez urzędy Wykres C Liczba wykorzystywanych komputerów komputery osobiste Wykres C Liczba wykorzystywanych komputerów terminale, serwery Wykres C Odsetek pracujących wykorzystujących co najmniej raz w tygodniu komputer w 2004 r Wykres C Odsetek pracowników wykorzystujących co najmniej raz w tygodniu komputer z Internetem Wykres C Infrastruktura informatyczna wykorzystywana w bankach Wykres C Rodzaj zewnętrznego połączenia z Internetem w bankach Wykres C Odsetek banków, w których pojawiły się problemy z bezpieczeństwem Wykres C Odsetek banków, które aktualizowały narzędzia zabezpieczające Wykres C Narzędzia autoryzacji wykorzystywane w bankowości elektronicznej 223 Wykres C Zabezpieczenia stosowane przez banki Wykres C Liczba komputerów osobistych w zakładach ubezpieczeń Wykres C Koszt netto własnego (wytworzonego) oprogramowania zakładów ubezpieczeń w 2004 r. (w tys. PLN) Wykres C Infrastruktura wykorzystywana w zakładach ubezpieczeń Wykres C Technologie dostępu do Internetu w zakładach ubezpieczeń Wykres C Czy w przedsiębiorstwie pojawiły się problemy z utrzymaniem bezpieczeństwa sieci lub danych w okresie ostatnich 12 miesięcy? Wykres C Zabezpieczenia stosowane przez zakłady ubezpieczeń Wykres C Branżowy podział rynku zakupu produktów i usług przy wykorzystaniu płatności kartami w Internecie autoryzowanymi przez ecard w pierwszym półroczu 2004 r Wykres C Ocena potencjału Internetu jako narzędzia promocji w porównaniu z mediami elektronicznymi Wykres C Udział największych firm w rynku reklamy internetowej w pierwszym półroczu 2004 r

Część A Streszczenie raportu o stanie e-gospodarki w Polsce w 2004 roku

Część A Streszczenie raportu o stanie e-gospodarki w Polsce w 2004 roku Część A Streszczenie raportu o stanie e-gospodarki w Polsce w 2004 roku Przedstawione w raporcie Elektroniczna gospodarka w Polsce Raport 2004 wyniki badań wielu dziedzin życia społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

E-Podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego

E-Podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego E-Podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Seminarium konsultacyjne projektu e-biznes Stan i perspektywy rozwoju e-biznesu w województwie podlaskim z odniesieniem

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie IT dla samorządów ADAM JURCZENIA, CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A. BIAŁYSTOK

Najnowsze technologie IT dla samorządów ADAM JURCZENIA, CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A. BIAŁYSTOK Najnowsze technologie IT dla samorządów ADAM JURCZENIA, CENTRUM INFORMATYKI ZETO S.A. BIAŁYSTOK Tematy Liczby i społeczeństwo informacyjne Elektroniczny dostęp do urzędu Zarządzanie urzędem, oświatą, infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W 2008 ROKU

STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W 2008 ROKU STAN INFORMATYZACJI URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE W ROKU Raport generalny z badań ilościowych dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 5 edycja badania Warszawa, lipiec 2009 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Cyfrowi obywatele W Polsce jest ponad 22 mln Internautów, ok. 60 proc. populacji Kiedy dzieci są w domu: 93,6%!!! 99,3% w grupie wiekowej 16-24,

Cyfrowi obywatele W Polsce jest ponad 22 mln Internautów, ok. 60 proc. populacji Kiedy dzieci są w domu: 93,6%!!! 99,3% w grupie wiekowej 16-24, Cyfrowi obywatele W Polsce jest ponad 22 mln Internautów, ok. 60 proc. populacji Największy skok dokonał się w ostatnich latach, w 2007 Internautów było tylko 11 mln. 71% gospodarstw domowych ma komputer

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, Wrocław, tel. (71) , fax. (71)

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, Wrocław, tel. (71) , fax. (71) 2 O AUTORACH Pentagon Research to agencja badawcza obecna na polskim rynku od 2006 roku. Zespół Pentagon Research specjalizuje się między innymi w ilościowych i jakościowych badaniach marketingowych w

Bardziej szczegółowo

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych 1 Marketing usług ug bankowości elektronicznej Wykorzystanie instrumentów w marketingu w obsłudze klientów w korzystających z usług ug bankowości elektronicznej 2 Trzy rodzaje marketingu w usługach ugach

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

Kompetencje cyfrowe Polaków. dr Justyna Jasiewicz Uniwersytet Warszawski

Kompetencje cyfrowe Polaków. dr Justyna Jasiewicz Uniwersytet Warszawski Kompetencje cyfrowe Polaków dr Justyna Jasiewicz Uniwersytet Warszawski Plan wystąpienia kompetencje cyfrowe dostęp do nowych technologii w Polsce ICT w gospodarstwach domowych Bariery korzystanie z nowych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r.

Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania. Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Szkolenia dla propagatorów e-gospodarki w systemie zdalnego nauczania Joanna Wróbel Instytut Logistyki i Magazynowania Warszawa, 19 września 2005 r. Informacje ogólne Szkolenia zewnętrzne przygotowywane

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na e-biznes. Kielce 2012

Wsparcie na e-biznes. Kielce 2012 Wsparcie na e-biznes Kielce 2012 Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w certyfikacie ECDL EPP e-urzędnik związane ze zmianami w prawie i nie tylko

Zmiany w certyfikacie ECDL EPP e-urzędnik związane ze zmianami w prawie i nie tylko Zmiany w certyfikacie ECDL EPP e-urzędnik związane ze zmianami w prawie i nie tylko Jak zbadać umiejętności ICT urzędnika? Paweł Zalewski Koordynator produktu ECDL e-urzędnik pawel.zalewski@ecdl.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zamawiającego...

Imię i nazwisko zamawiającego... Zamówienie abonamentowej aktualizacji programów na rok 2016 w firmie W przypadku aktualizowania części (nie wszystkich) posiadanych stanowisk koniecznie proszę podać numery kluczy (zabezpieczeń) aktualizowanych

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników NAJMŁODSI W SIECI Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników Raport z badania ilościowego 28 lipca 2014 2 Najmłodsi w sieci. Raport z badania ilościowego. O AUTORACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.10.2015 r. Opracowanie sygnalne Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. Przedsiębiorstwa Od 2012 r. odsetek dużych przedsiębiorstw posiadających dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.

Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Program Biblioteczny realizuje w Polsce Fundacja Rozwoju Społeczeństwa (FRSI), założona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura informatyczna w polskich dużych i średnich firmach

Infrastruktura informatyczna w polskich dużych i średnich firmach Infrastruktura informatyczna w polskich dużych i średnich firmach 2005-2006 Data wydania: wrzesień 2005 Wersje językowe: angielska, polska PMR PUBLICATIONS Ogólna charakterystyka raportu Raport powstał

Bardziej szczegółowo

Novum w certyfikacji ECDL EPP e-urzędnik związane ze zmianami w prawie i nie tylko

Novum w certyfikacji ECDL EPP e-urzędnik związane ze zmianami w prawie i nie tylko Novum w certyfikacji ECDL EPP e-urzędnik związane ze zmianami w prawie i nie tylko Jak zbadać umiejętności ICT urzędnika? Paweł Zalewski Koordynator produktu ECDL e-urzędnik pawel.zalewski@ecdl.pl Wrocław

Bardziej szczegółowo

Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE

Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy Agnieszka Wrzochalska Wybrane determinanty kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce po wejściu do UE Ossa, 12-14

Bardziej szczegółowo

Informacja w świecie cyfrowym: Informacja a innowacja. Karol Nowaczyk. 16 marca 2009 r.

Informacja w świecie cyfrowym: Informacja a innowacja. Karol Nowaczyk. 16 marca 2009 r. Informacja w świecie cyfrowym: Informacja a innowacja Karol Nowaczyk 16 marca 2009 r. Temat Społeczeństwo informacyjne w Polsce teraźniejszość i przyszłość Elektroniczna Gospodarka w Polsce - raport 2008

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

JUŻ ROK W PROJEKCIE!

JUŻ ROK W PROJEKCIE! JUŻ ROK W PROJEKCIE! Realizowany w naszej Gminie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.: Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku 5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku treść Wykonanie 2003 r. plan na 2004r. wykonanie 2004 r. 1 2 3 4 5 6 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Bardziej szczegółowo

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P Polski rynek IT Wartość polskiego rynku IT w 2009 r. wg raportu PMR Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014" ukształtowała się na poziomie 24,1 mld zł. Analitycy spodziewają się, iż

Bardziej szczegółowo

14. Style Ŝycia inwestorów slajd Powierzchnia domu slajd Typ domu slajd Liczba pokoi slajd 35

14. Style Ŝycia inwestorów slajd Powierzchnia domu slajd Typ domu slajd Liczba pokoi slajd 35 Spis wykres Spis wykresów 1. Płeć respondenta slajd 14 2. Wiek inwestora i jego partnera slajd 15 3. Poziom wykształcenia inwestora i jego partnera slajd 16 4. Stan cywilny inwestora slajd 17 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania

Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania Przygotowano dla: Warszawa, styczeń 2016 O badaniu Metodologia i próba 01 METODOLOGIA 02 PRÓBA Badanie online RTS Realizacja:

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014

Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014 2014 Trenerzy biznesu Badanie PARP 2014 2 O badaniu ankietowanie internetowe (CAWI) beneficjenci 2.2.2 POKL n=3025 TRENERZY niebędący beneficjentami 2.2.2 PO KL N=327 realizacja badania sierpień-wrzesień

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

(argument dla męskiej m. ęści populacji)

(argument dla męskiej m. ęści populacji) 1 Techniczne i organizacyjne uwarunkowania świadczenia usług ug bankowości elektronicznej Jakie warunki należy y spełni nić aby świadczyć usługi ugi bankowości elektronicznej? 2 Zapraszam na stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CATENA Training Centre

REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CATENA Training Centre REGULAMIN UCZESTNICTWA W INDYWIDUALNYCH KURSACH KOMPUTEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 1 Wstęp Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług szkoleniowych przez działającej jako pion przy Akademickich

Bardziej szczegółowo

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B Zawartość raportu: Cele projektu Metodologia i kontekst badania Managerskie key findings Prezentacja wyników badań Moduł 1. Rozmiar flot użytkowanych przez MŚP potencjał rynku 1) Liczba rzeczywiście działających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Warszawa, 24 kwietnia 2013 roku Cloud Technologies S.A. ul. Żeromskiego 7 05-075 Warszawa Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zawartość Wybrane

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTOMYSKIM. STYCZEŃ LUTY 2017 r.

RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTOMYSKIM. STYCZEŃ LUTY 2017 r. RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTOMYSKIM STYCZEŃ LUTY 2017 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów i podregionów - stan na koniec stycznia 2017 r. Bezrobotni zarejestrowani na koniec miesiąca w roku

Bardziej szczegółowo

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI

Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu Ascent.DBI Oferta podstawowa na dostarczenie i wdrożenie systemu jest systemem, który wspiera koordynację procedur zarządzania dokumentacją oraz informacją Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Oferta podstawowa na dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Raport został sporządzony na podstawie badań własnych Centrum Szkoleniowego LIFE Katarzyna Sawicka-Gąsior na grupie 132 osób, zamieszkałych na terenie województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY Regulamin dla Klientów hurtowych: KLIKINJ TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY z dnia 13 listopada 2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Tytuł Projektu ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ

Tytuł Projektu ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ ARR MARR S.A. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie anie 2.5 Promocja przedsiębiorczości ci Tytuł Projektu ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ Cel projektu: Zwiększenie aktywności oraz zmobilizowanie

Bardziej szczegółowo

6Edycja. raportu! Rynek IT. w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014. Data publikacji: lipiec 2010 Wersje językowe: polska, angielska

6Edycja. raportu! Rynek IT. w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014. Data publikacji: lipiec 2010 Wersje językowe: polska, angielska raportu! 6Edycja Rynek IT w Polsce 2010 Prognozy rozwoju na lata 2010-2014 Data publikacji: lipiec 2010 Wersje językowe: polska, angielska www.itandtelecompoland.com Opis raportu: Raport analizuje bieżącą

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPORT zjawisko społeczne a pozytywne wartości i emocje kojarzone z rywalizacją i satysfakcją sportową są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZREGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

WEWNĄTRZREGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WEWNĄTRZREGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 17-18 października 2013 roku Konferencja naukowa Statystyka Wiedza Rozwój Mieczysław J. Król, Colin

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY JEGO ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE

WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY JEGO ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU WYNIKI BUDOWNICTWA ORAZ PROGNOZY JEGO ROZWOJU W NOWEJ PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ UE Beata Tomczak Główny Analityk

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Część C Baza rozwoju e-gospodarki w Polsce. C1. Infrastruktura, technologia i bezpieczeństwo

Część C Baza rozwoju e-gospodarki w Polsce. C1. Infrastruktura, technologia i bezpieczeństwo Część C Baza rozwoju e-gospodarki w Polsce W niniejszym rozdziale scharakteryzowano wykorzystanie infrastruktury i technologii informatycznych dostępu do Internetu przez internautów, przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

14. Style Ŝycia inwestorów slajd Powierzchnia domu slajd Typ domu slajd Liczba pokoi slajd 35

14. Style Ŝycia inwestorów slajd Powierzchnia domu slajd Typ domu slajd Liczba pokoi slajd 35 Spis wykres Spis wykresów 1. Płeć respondenta slajd 14 2. Wiek inwestora i jego partnera slajd 15 3. Poziom wykształcenia inwestora i jego partnera slajd 16 4. Stan cywilny inwestora slajd 17 5. Liczba

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty 5.10.2017 Copyright Sollers Consulting 2017 Jak być zgodnym z regulacją? Ale nie o tym jest ta prezentacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

dla mieszkańców Gminy Czernichów

dla mieszkańców Gminy Czernichów eurząd dla mieszkańców Gminy Czernichów strona 1 Budowa społeczeństwa informacyjnego to ważne zadanie lokalnych samorządów a także ich partnerów gospodarczych i społecznych. Telefony komórkowe, komputery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Zasady ogólne wypełniania wniosku o udzielenie pożyczki: 1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim przy użyciu komputera. 2. Nie należy zmieniać formatu

Bardziej szczegółowo

Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce. dr Dominik Batorski, ICM UW

Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce. dr Dominik Batorski, ICM UW Diagnoza wykluczenia cyfrowego w Polsce dr Dominik Batorski, ICM UW Plan wystąpienia Wykluczenie cyfrowe co to jest? dlaczego jest to zjawisko ważne? kogo dotyczy? jakie są powody wykluczenia? co się robi

Bardziej szczegółowo

MiFID II wymagania i perspektywy w kontekście bankowego IT

MiFID II wymagania i perspektywy w kontekście bankowego IT MiFID II wymagania i perspektywy w kontekście bankowego IT Marcin Borzoł >7 lat doświadczenia w IT >4 lata doświadczenia w IT w bankowości Ostatnie 2 lata projekty IT związane z MiFID II Czym jest MiFID

Bardziej szczegółowo

jako efektywne narzędzie finansowania elektrowni wiatrowych Str. 2010-11-04 1

jako efektywne narzędzie finansowania elektrowni wiatrowych Str. 2010-11-04 1 jako efektywne narzędzie finansowania elektrowni wiatrowych Str. 2010-11-04 1 Leasing elektrowni wiatrowych 1 Spółki Leasingowe BZ WBK S.A. 2 Przedmiot finansowania 3 Parametry oferty 4 Ocena projektu

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2016. Data publikacji: II kwartał 2012. Język: polski, angielski Rynek IT w Polsce 2012 Prognozy rozwoju na lata 2012-2016 Data publikacji: II kwartał 2012 Język: polski, angielski Opis raportu W publikacji została zaprezentowana wyczerpująca analiza trzech głównych

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo