OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Zastosowane skróty i pojęcia Przedmiot zamówienia Cel zamówienia Etapy realizacji Wymagania Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne dla Systemu Monitorowania Wymagania funkcjonalne dla Systemu Monitorowania Bezpieczeństwa Wymagania dla systemu klasy Service Desk Wymagania w zakresie Systemu Wspomagania Zarządzaniem kontami uprzywilejowanymi Wymagania w zakresie urządzeń mobilnych wspomagających użytkowane systemy Wymagania w zakresie odbioru produktu Wymagania w zakresie zarządzania projektem Wymagania w zakresie gwarancji oraz wsparcia na produkty Zakres wdrożenia Wymagania w zakresie dokumentacji str. 2 z 63

3 1. Wprowadzenie 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia Pojęcie/skrót Znaczenie.NET Platforma programistyczna opracowana przez Microsoft, 24/7/ godz. na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku AMOLED Rodzaj matrycy ekranowej. Baza konfiguracji urządzeń lub ich elementów wchodzących w skład Baza CMDB epuap. (analityka biznesowa) jest pojęciem o bardzo szerokim znaczeniu. Najbardziej ogólnie można przedstawić je jako proces przekształcania Business Intelligence danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Column Oriented Kolumnowy system zarządzania bazą danych. DBMS Dokument Wiedzowy Dokument Wiedzy zawarty w Bazie Wiedzy Systemu SD. Technologia zapewniająca komunikację pomiędzy obiektami CORBA-Java pracującymi w heterogenicznych (różnorodnych) systemach komputerowych. (ang. Central Processing Unit) urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które CPU pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. DB2 DB Relacyjna baza danych firmy IBM. (ang. system nazw domenowych) system serwerów, protokół DNS komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Uszczegółowienie, oznacza przejście od obiektów ogólnych do drill down szczegółowych. Każdy zasób logiczny oraz jego właściwości zawarty w ramach epuap Element konfiguracji oraz jego stan zapisany w Bazie konfiguracji. epuap Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej platforma, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w str. 3 z 63

4 Internecie. Flex FTP http HTTPS I/O ICMP IMAP Incydent IP IPS JDBC JMS Zestaw technologi (The Fast Lexical Analyzer). Protokół transferu plików (ang. File Transfer Protocol) protokół komunikacyjny typu klient-serwer. (ang. Hypertext Transfer Protocol protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). (ang. HyperText Transfer Protocol Secure) - szyfrowana wersja protokołu HTTP. W przeciwieństwie do komunikacji niezaszyfrowanego tekstu w HTTP klient-serwer, szyfruje go za pomocą protokołu SSL. Urządzenie wejścia-wyjścia. (ang. Internet Control Message Protocol, internetowy protokół komunikatów kontrolnych) opisany w RFC 792 protokół warstwy sieciowej OSI/TCP/IP wykorzystywany w diagnostyce sieci. Pełni przede wszystkim funkcję kontroli transmisji w sieci. To internetowy protokół pocztowy zaprojektowany jako następca POP3. Incydent to każde zdarzenie, które nie jest częścią normalnego działania usługi, które powoduje, lub może powodować przerwę w dostarczaniu usługi, względnie obniżenie jej jakości. Incydent jest spowodowany uszkodzeniem elementu infrastruktury informatycznej. Incydentem jest więc, np. przerwa w działaniu poczty elektronicznej lub spadek wydajności tej usługi poniżej poziomu zagwarantowanego. (ang.: Internet Protocol) protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI. Rodzaj matrycy ekranowej. (ang. Java DataBase Connectivity - łącze do baz danych w języku Java) - interfejs programowania opracowany w 1996 r. przez Sun Microsystems, umożliwiający niezależnym od platformy aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za pomocą języka SQL. Interfejs ten jest odpowiednikiem standardu ODBC opracowanego przez SQL Access Group. Standardowy zestaw interfejsów i modeli przesyłania komunikatów w str. 4 z 63

5 języku programowania Java. JSR168 KPI Kluczowe Wskaźniki Efektywności Linux LogFile MAC MAPI MIB MSSQL OLA Oracle DB Paszportyzacja POP3 PZP RAM RCA RDP, Microsoft Remote Desktop RETINA RFC Specyfikacja portletów jest opracowywana przez Java Community Process i nosi numery JSR-168 i JSR-286. Portlet jest to niezależny komponent stworzony najczęściej w języku Java do umieszczenia na stronie www. (ang. Key Performance Indicators, KPI) finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji. Rodzina uniksopodobnych systemów operacyjnych opartych na jądrze Linux. Plik dziennika systemowego, plik zawierający listę występujących zdarzeń. Sprzętowy adres karty sieciowej Ethernet, unikatowy w skali światowej, nadawany przez producenta danej karty podczas produkcji. API opracowane przez Microsoft umożliwiające programom na wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. (ang. Management Information Base) rodzaj bazy danych wykorzystywanej do zarządzania sprzętem w sieci komunikacyjnej. Relacyjna baza danych firmy Microsoft. Umowa OLA (Operational Level Agreement) opisujących parametry usług wewnętrznych dostarczanych przez jednostki operacyjne. Relacyjna baza danych firmy Oracle. System inwentaryzacji obiektów, opisuje parametry danego elementu między innymi wersja komponentu, nazwa i adres sieciowy, konfiguracja sprzętowa, wersja oprogramowania. Protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (ang. Random Access Memory pamięć o dostępie swobodnym) podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej. (ang. Root cause analysis) Jedna z metod rozwiązania problemu. Protokół pozwalający na komunikacje z usługą Terminala Graficznego w Microsoft Windows (Terminal Services). Rodzaj matrycy ekranowej. Zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle str. 5 z 63

6 używany przy wszelkich odniesieniach. RMI-Java SD Service Desk SLA SM System Monitorowania SMB System Monitorowania Bezpieczeństwa SMTP SNMP SNMPv1 SNMPv2 SNMPv3 SQLPlus SSH To mechanizm umożliwiający zdalne wywołanie metod obiektów. Obiekty te mogą znajdować się w innych maszynach wirtualnych Javy, które mogą znajdować się na innych komputerach. System klasy Service Desk (IT Service Support Management) wraz z modułami w zakresie: zarządzania incydentami, zarządzania problemami, zarządzania Wiedzą, zarządzania konfiguracją, zarządzanie zmianą, zarządzanie katalogiem usług, zarządzanie poziomem usług IT, zarządzanie dostępnością, zarządzanie realizacją wniosków, zarządzanie portfelem usług, zarządzanie zdarzeniami, zarządzanie Wydaniami i Wdrożeniami. Umowa (Service Level Agreement) opisujących parametry usług pomiędzy klientem i dostawcą. Nazwa na wyspecyfikowany poniżej system monitorowania parametrów ilościowych i jakościowych środowiska. (SIEM - Security Information and Event Management) System monitorujący i raportujący zdarzenia dotyczące naruszenia bezpieczeństwa urządzeń i aplikacji działających w sieci teleinformatycznej. Protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. (ang. Simple Network Management Protocol) rodzina protokołów sieciowych wykorzystywanych do zarządzania urządzeniami sieciowymi, takimi jak routery, przełączniki, komputery czy centrale telefoniczne. Protokół SNMP w wersji 1, pierwsza wersja, która została opublikowana w 1988 roku; opisany w RFC W tej wersji protokołu bezpieczeństwo oparte jest na tak zwanych communities, które są pewnego rodzaju nieszyfrowanymi hasłami umożliwiającymi zarządzanie urządzeniem. Protokół SNMP w wersji 2, eksperymentalna wersja protokołu, określana także SNMPv2c, opisana w dokumencie RFC 1901 Protokół SNMP w wersji 3 wspierający uwierzytelnianie oraz szyfrowaną komunikację. Terminalowy klient bazy danych Oracle, stanowi on interaktywne narzędzie służące do wykonywania określonych zadań lub zapytań SQL/PL/SQL oraz administracji serwerem baz danych Oracle. (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych TCP/IP, w architekturze klient-serwer. str. 6 z 63

7 SSL SUDO SZKU System Zarządzania Kontami Uprzywilejowanymi Telnet Testy syntetyczne TruClient Unix URL VMware VNC Web 2.0-Ajax Web Services WebService (ang. Secure Socket Layer), rozwiązanie bezpieczeństwa zaprojektowane pierwotnie przez Netscape Communications, zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509. (ang. switch user do) program stosowany w systemach operacyjnych GNU/Linux, Unix i podobnych, w celu umożliwienia użytkownikom uruchomienia aplikacji, jako inny użytkownik systemu. System Wspomagania Zarządzania Kontami Uprzywilejowanymi w systemach teleinformatycznych. Standard protokołu komunikacyjnego używanego w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klientserwer. Są to takie Testy, których wyniki nie przekładają się w stu procentach na rzeczywiste odczucia wobec badanego urządzenia. Testy takie mają za zadanie ukazać zachowanie systemu w środowisku stricte laboratoryjnym. Uzyskane wyniki są, jak najbardziej zbliżone do maksymalnych (idealnych). Zestaw technologia do testowania. System operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL). (ang. Uniform Resource Locator) oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług) stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. Firma produkująca oprogramowanie do wirtualizacji, w tym VMware ESX Server - oprogramowanie klasy enterprise dla przedsiębiorstw do tworzenia wirtualnej infrastruktury, opiera się na własnym kernelu oraz konsoli serwisowej. (ang. Virtual Network Computing) system przekazywania obrazu z wirtualnego, bądź fizycznego środowiska graficznego. Technika tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez przeładowywania całego dokumentu, w sposób asynchroniczny. Usługa świadczona poprzez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, w szczególności przez Internet. Usługa świadczona poprzez sieć telekomunikacyjną, a w tym sieć komputerową, w szczególności przez Internet. str. 7 z 63

8 WebSphere Windows WMI Wniosek WSRP Wykonawca x3270 x5250 Zamawiający Zgłoszenie IBM WebSphere Application Server (WAS) serwer aplikacji JEE oferowany przez firmę IBM. Jest platformą, na której uruchamiane są aplikacje Javy zgodne ze specyfikacją JEE (Java Enterprise Edition) / J2EE. WebSphere Application Server zapewnia szereg usług. Przykładowo połączenia z bazami danych, obsługa wątków, rozkład obciążenia (workload management), które mogą być wykorzystywane przez aplikacje. Rodzina systemów operacyjnych wyprodukowanych przez firmę Microsoft. (ang. Windows Management Instrumentation) zestaw protokołów i rozszerzeń systemu Windows umożliwiających zarządzanie i dostęp do zasobów komputera, takich jak adaptery sieciowe, aktualnie otwarte programy, lista procesów. Formalna propozycja zmiany, która ma być przeprowadzona. Specyfikacja portletów, zdalnych usług web zorientowanych na użytkownika. Podmiot wybrany w wyniku przetargu na systemy Utrzymania epuap, któremu powierzono przygotowanie i wdrożenie systemów wsparcia. Terminalowy klient. Terminalowy klient dla X Windows. Podmiot przygotowujący wdrożenie systemów wspomagania utrzymanie epuap oraz odbiorca przedmiotu dostawy. Rozmowa telefoniczna, , WWW relacja zachodząca pomiędzy użytkownikiem a centrum obsługi użytkowników. Po przez jeden ze zdefiniowanych kanałów komunikacyjnych relacja może zakończyć się zarejestrowaniem wniosku o usługę lub incydentem. str. 8 z 63

9 1.2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa: Przedmiotem dostawy są zarówno elementy sprzętowe, jak i programowe niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia: wyposażenie systemu epuap w narzędzie wspomagające proces zarządzania klasy Service Desk zgodnie z ITIL v. 3 lub równoważnym ; dostarczenie tabletów; uzbrojenie epuap w systemy zarządzania oraz monitorowania pod względem parametrów ilościowych i jakościowych oraz pod kątem bezpieczeństwa epuap: o System Monitorowania; o System Monitorowania Bezpieczeństwa; o System Zarządzania Kontami Uprzywilejowanymi. Usługa: Wdrożenie i konfiguracja wyspecyfikowanych systemów w środowisku epuap oraz szkolenia: System klasy Service Desk System Monitorowania; System Monitorowania Bezpieczeństwa; System Zarządzania Kontami Uprzywilejowanymi Cel zamówienia Celem przedmiotu zamówienia jest automatyzacja i optymalizacja procesów wchodzący w zakres utrzymania platformy epuap oraz monitorowanie ich. str. 9 z 63

10 2. Etapy realizacji Zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia obejmuje: Etap I: wykonanie Projektu Technicznego implementacji elementów zamówienia do akceptacji Zamawiającego. Etap II: dostarczenie elementów programowych oraz sprzętowych niezbędnych do realizacji Zamówienia; wdrożenie rozwiązań wspierających utrzymanie platformy epuap; testy rozwiązania oraz strojenie. Etap III: przeprowadzenie szkoleń lub dostawa voucherów; wykonanie dokumentacji powykonawczej. str. 10 z 63

11 Uszczegóławiając etapy realizacji, poniżej przedstawiono harmonogram z podziałem na etapy: Ilość Dni Ilość Dni Etap Kamień Milowy Realiza Realizacji Kryterium odbioru cji Kamienia Milowego Etapu 1 MS-1: Zakończenie analizy systemu SM, SMB, SZKU, SD z Wykonawcą oraz dobór urządzeń wsparcia mobilnego. MS-2: Uruchomienie na wybranych źródłach danych SMB, SM. Uruchomienie SZKU dla jednej z grup rodzajowych składowych systemu np. systemy operacyjne. Uruchomienie podstawowych funkcjonalności SD. 30 dni 30 dni 45 dni Zatwierdzenie dokumentu Projekt Techniczny Systemów SM, SMB, SZKU, SD. Zatwierdzony ew. podział projektu na Etapy wdrożenia. Harmonogram w sposób spójny przedstawia zadania wymagane do realizacji Projektu, wraz z przypisaniem odpowiedzialności za ich realizację. Dostarczenie urządzeń wsparcia mobilnego. Systemy dostarczony i wdrożony dla wybranych źródeł danych. System SD wdrożony dla wybranych procesów biznesowych. 2 MS-3: Odbiór Systemów - Faza 1 - Wybrane źródła danych 119 dni 14 dni Zaplanowane podczas analizy funkcjonalności zostały poprawnie wdrożone. Szkolenia przeprowadzone. Odbiór wykonanych prac. MS-4: Odbiór Systemów - Faza 2 - Pozostałe źródła wskazane w projekcie oraz zakres dla SD. 30 dni Zadania/czynności zaplanowane podczas analizy funkcjonalności zostały poprawnie wykonane. Wykonane prace odebrane. MS-5: Strojenie systemów monitorowania oraz SD na potrzeby Zespołu utrzymaniowego 30 dni Zadania/czynności zaplanowane podczas analizy funkcjonalności zostały poprawnie wdrożone. Szkolenia przeprowadzone. Wykonane prace odebrane. MS-6: Rozpoczęcie świadczenia usługi wsparcia Systemu 14 dni Zespół utrzymaniowy przejął opiekę nad systemami. Rozpoczęcie fazy Eksploatacji. 3 MS-7: Odbiór systemów wskazanych w OPZ. 19 dni 5 dni Zadania/czynności zaplanowane podczas analizy funkcjonalności zostały poprawnie wdrożone. Szkolenia przeprowadzone. Wykonane prace odebrane. str. 11 z 63

12 Suma 168 dni Zakończenie wdrożenia oraz odbiór Przedmiotu Zamówienia, nie może się odbyć później niż po 24 tygodniach (168 dniach) od podpisania umowy z Wykonawcą. 3. Wymagania 3.1. Wymagania ogólne ID wymagania WW.01. WW.02. Opis wymagania Wykonawca ma za zadanie przeszkolenie z administracji i utrzymania oraz użytkowania przedmiotu zamówienia. Ilość szkoleń dookreślono w podpunkcie 3.10 Zakres wdrożenia. Dopuszczalne jest przekazanie przez wykonawcę voucherów szkoleniowych do wykorzystania przez zamawiającego w późniejszym terminie. Ważność voucherów nie krótsza niż do 1 roku od podpisania umowy. Wymagane jest dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu, nośników oprogramowania, oraz wszystkich licencji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia wymieniony w punktach 3.2, 3.3, 3.4 oraz 3.5 a co najmniej, jego centralny komponent musi być rozwiązaniem sprawdzonym globalnie w postaci umieszczenia go np. w raporcie Gartnera Magic Quadrant odpowiednio dla podpunktu: WW for IT Event Correlation and Analysis (lub równoważnym); 3.3 for Security Information and Event Management (lub równoważnym); 3.4 for IT Service Support Management Tools (lub równoważnym); 3.5 for User Administration and Provisioning (lub równoważnym); str. 12 z 63

13 3.2. Wymagania funkcjonalne dla Systemu Monitorowania ID wymagania WSM.01. WSM.02. WSM.03. WSM.04. WSM.05. WSM.06. WSM.07. WSM.08. WSM.09. WSM.10. Opis wymagania SM musi być wyposażony w centralną konsolę, która umożliwi śledzenie bieżącego i historycznego stanu systemów IT Zamawiającego i będzie stanowić warstwę prezentacji. SM musi mieć modułową budowę, która zapewni skalowalność systemu monitorowania bez zmiany jego centralnej architektury. SM musi posiadać konfigurowalne i interaktywne obszary robocze użytkownika, w których możliwe będzie osadzenie portletów wyświetlających dane z monitoringu. Nawigacja pomiędzy obszarami roboczymi ma odbywać się w sposób manualny jak również automatyczny ( pokaz slajdów ). Musi być możliwe wyświetlenie danych z systemu monitorowania w systemie zewnętrznym za pomocą osadzenia specjalnie spreparowanego adresu URL. SM musi oferować geograficzne zobrazowanie elementów monitorowanych. Musi być możliwe osadzenie na mapach Google Earth oraz MS Virtual Earth lub równoważnych, a także na własnym pliku graficznym monitorowanych elementów. SM musi mieć wbudowany silnik raportowy umożliwiający prezentowanie danych z monitoringu w postaci graficznej oraz tabelarycznej. Silnik ma zawierać zestaw predefiniowanych raportów, jak również pozwalać na utworzenie raportów niestandardowych. SM ma oferować zestaw predefiniowanych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) a także możliwość tworzenia własnych KPI. SM ma być wyposażony w mechanizm zautomatyzowanej dystrybucji raportów. SM musi posiadać konsolę z widokiem stanu komponentów systemu monitorowanego, prezentującą kluczowe wskaźniki wydajności. Sposób prezentacji danych ma oferować grupowanie wyświetlanych obiektów według ich typu a także warstw, minimum: warstwy logicznej/biznesowej, warstwy aplikacyjnej, warstwy infrastrukturalnej. SM musi zapewniać komunikację do centralnej konsoli, zabezpieczoną za str. 13 z 63

14 pomocą SSL. WSM.11. WSM.12. WSM.13. WSM.14. WSM.15. WSM.16. WSM.17. WSM.18. SM musi zapewniać automatyczną paszportyzację elementów podlegających monitorowaniu (np. serwery) a także automatyczne tworzenie się relacji między nimi. SM musi mieć możliwość generowania alarmów (w tym wywołania sparametryzowanych adresów URL i wysłania trapa SNMP) i powiadomień e- mail a także wykonywania automatycznych akcji w wyniku wygenerowania alarmu (np. uruchomienie skryptu). SM musi mieć możliwość konfigurowania retencji danych dotyczących monitoringu. SM (w szczególności centralna konsola systemu monitorowania) ma pozwolić na oddelegowanie procesu autentykacji do zewnętrznego źródła (np. LDAP) i pozostawienia procesu autoryzacji (zarządzania rolami i uprawnieniami biznesowymi) w systemie monitorowania. SM ma mieć możliwość analizowania ruchu sieciowego związanego z wykorzystaniem aplikacji zamawiającego i monitorowania na tej podstawie rzeczywistego doświadczenia użytkownika końcowego, z uwzględnieniem czasów wykonania transakcji logicznych/biznesowych (np. logowanie, wykonanie funkcji X w module Y) przez danego użytkownika (użytkownicy zewnętrzni jak i wewnętrzni). SM powinien mieć możliwość kontekstowego przełączania się z raportu analizy ruchu doświadczenia rzeczywistego użytkownika, bazującego na analizie ruchu sieciowego, do konkretnego urządzenia sieciowego i wyświetlenia jego stanu. SM musi mieć możliwość monitorowania symulowania syntetycznego użytkownika aplikacji zamawiającego, z uwzględnieniem czasów wykonania transakcji logicznych/biznesowych. Zachowanie syntetycznego użytkownika powinno być nagrane poprzez przechwycenie protokołu komunikacji klientserwer (w tym HTTP, HTTPS, RDP, i inne) i przechowywane w postaci skryptu, który może podlegać dalszej modyfikacji oraz parametryzacji. SM musi zapewniać możliwość bez agentowego monitorowania komponentów logicznych infrastruktury (w tym między innymi: Windows, Linux, Unix, VMware, SNMPv3, baz danych za pomocą JDBC, FTP, WebService, LogFile, WebSphere, DB2 DB, Oracle DB, URL, parametrów środowiskowych udostępnianych przez zdalną konsolę zarządzania serwerem). str. 14 z 63

15 WSM.19. WSM.20. WSM.21. WSM.22. WSM.23. WSM.24. WSM.25. WSM.26. WSM.27. SM musi mieć możliwość definiowania wartości progowych, określania poziomów krytyczności i tworzenia kalendarzy uruchomień dla monitorów. SM musi mieć możliwość skorelowanie wywołań transakcji logicznych/biznesowych, przeprowadzonych przez użytkownika syntetycznego, z wywołaniami poszczególnych funkcji w kodzie aplikacji. SM ma oferować skorelowanie monitoringu infrastruktury z wywołaniami poszczególnych funkcji w kodzie aplikacji. SM musi posiadać centralne repozytorium jednostek konfiguracji, które zawierać będzie wszystkie główne komponenty aplikacji zamawiającego a także relacje między nimi. Repozytorium ma pozwalać na śledzenie zmian w konfiguracji sprzętowo-programowej monitorowanego środowiska. Repozytorium ma być zasilane w sposób automatyczny oraz ręczny (w uzasadnionych przypadkach). SM musi zapewniać możliwość skonfigurowania umów SLA/OLA dla dostępności i wydajności aplikacji zamawiającego. Stan umów ma być wyliczany na podstawie wybranych KPI, reguł propagacji i określonych progów. Okresy śledzenia umów (np. dzień/tydzień/miesiąc) i kalendarze dla umów mają być konfigurowalne (jedna umowa ma mieć możliwość rozliczania według kilku kalendarzy). Wymagana jest możliwość skonfigurowania zaplanowanej cyklicznej oraz jednorazowej przerwy serwisowej dla umowy, która to przerwa nie wpłynie na stan umowy. Wymagana jest także możliwość skonfigurowania przerwy serwisowej po jej faktycznym wystąpieniu i rekalkulacji umowy w celu zmiany jej stanu. SM musi oferować jedną konsolę operacyjną, która będzie udostępniała wszystkie komunikaty o zdarzeniach mających miejsce w środowisku zamawiającego, pochodzących ze wszystkich źródeł monitorowania. SM musi oferować korelację zdarzeń opartą o topologię środowiska zamawiającego i czas wystąpienia zdarzenia, co ma pozwolić na sprawne określenie przyczyny problemu i jego symptomów, a tym samym zmniejszyć liczbę komunikatów w konsoli operacyjnej. SM musi mieć możliwość tworzenia korelacji z poziomu konsoli zdarzeń, na podstawie istniejących zdarzeń w systemie monitorowania. (Zaznaczenie zdarzeń, wybranie modelu i schematu korelacji oraz zapisanie stworzonej zależności do bazy korelacji SM). Korelacje zdarzeń w SM musi obejmować następujące funkcje: str. 15 z 63

16 a) SM musi umożliwiać tworzenie korelacji zdarzeń na bazie zależności istniejących w bazie zarządzania konfiguracją. Działanie tak zdefiniowanych korelacji musi być zależne od relacji, w jakiej są do siebie monitorowane elementy generujące zdarzenia. b) Tworzenie korelacji musi odbywać się za pomocą konsoli graficznej a proces tworzenia zależności korelacyjnych nie może wymagać czynności programistycznych lub pisania skryptów od osób zarządzających narzędziem. WSM.28. WSM.29. WSM.30. Pojedyncza reguła korelacji musi zapewniać korelację zdarzeń z wielu źródeł monitoringu dziedzinowego (np. zdarzenie dotyczące niedostępności serwera oraz usługi jest korelowane ze zdarzeniem dotyczącym niedostępności urządzenia sieciowego). SM musi zapewniać możliwość wersjonowania testów syntetycznych dostępności aplikacji zamawiającego w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacją w przypadku wdrażania zmian/nowych wersji. Wszystkie komponenty SM muszą mieć możliwość wykupienia wsparcia danego komponentu (świadczonego w trybie 24/7/365), dającego dostęp do poprawek, uaktualnień, nowych wersji i konsultacji produktowych. Monitorowanie i zarządzanie infrastruktury teleinformatycznej zamawiającego powinno zostać zrealizowane kompleksowo i obejmować warstwy: WSM.31. a) sprzętową; b) aplikacyjną; c) usługową. SM musi obejmować następujące obszary funkcjonalne: WSM.32. a) wizualizację sieci LAN/WAN w warstwie 2 i 3 ISO/OSI, z uwzględnieniem stanu urządzeń, stanu interfejsów i stanu połączeń między urządzeniami; b) stan poszczególnych elementów (urządzeń, połączeń) w sieci LAN/WAN musi być odzwierciedlany w postaci zmiany kolorów tych elementów na mapie oraz w wykazach elementów; str. 16 z 63

17 c) stan poszczególnych komponentów urządzeń sieciowych LAN/WAN (m.in. interfejsów, kart rozszerzeń, wentylatorów, procesora, pamięci) musi być monitorowany; d) monitorowanie wydajności urządzeń sieciowych LAN/WAN; e) zarządzanie zdarzeniami w sieci LAN/WAN; f) raportowanie wydajności urządzeń sieciowych LAN/WAN. WSM.33. WSM.34. SM musi obsługiwać komunikację z urządzeniami LAN/WAN z wykorzystaniem co najmniej protokołów SNMP v1, SNMP v2, SNMP v3, ICMP. SM musi umożliwiać grupowanie urządzeń sieciowych LAN/WAN na podstawie ich atrybutów i wyświetlanie grupy na oddzielnej mapie. WSM.35. SM musi umożliwiać grupowanie interfejsów urządzeń LAN/WAN podstawie ich atrybutów. na WSM.36. WSM.37. WSM.38. WSM.39. WSM.40. WSM.41. WSM.42. SM musi umożliwiać kolekcjonowanie wartości wybranych przez użytkownika zmiennych z bazy MIB urządzeń sieciowych LAN/WAN w celu monitorowania i raportowania. SM musi mieć możliwość rozbudowy architektury o dodatkowe stacje monitorujące urządzenia sieciowe LAN/WAN i skonfigurowanie jednej ze stacji monitorujących jako nadrzędnej, kolekcjonującej topologię sieci i zdarzenia z podlegających jej stacji. SM musi umożliwiać wizualizację aktualnej ścieżki między dwoma dowolnymi punktami sieci LAN/WAN. Architektura aplikacyjna kluczowych komponentów SM-u musi zapewniać wysoką dostępność i w przypadku awarii pojedynczego komponentu, SM musi kontynuować pracę z wykorzystaniem zapasowego lub nadmiarowego komponentu przy zachowaniu wydajności i funkcjonalności. SM musi posiadać interfejs WWW umożliwiający dostęp do pełnej funkcjonalności SM-u oraz zapewniać możliwość konfiguracji SM-u. SM musi umożliwiać synchronizację wykrytej konfiguracji urządzeń LAN/WAN z centralną bazą konfiguracji oraz umożliwiać przekazywanie zdarzeń i incydentów do centralnej konsoli zdarzeń. SM musi obejmować następujące obszary funkcjonalne z wykorzystaniem dedykowanych modułów monitorujących: str. 17 z 63

18 a) monitorowanie systemów operacyjnych pod kątem wpisów w logach, statusu określonych procesów systemowych i metryk wydajnościowych (m.in. obciążenie CPU, RAM, Filesystemy, SWAP, interfejsy sieciowe); b) monitorowaniem platformy wirtualizacyjnej (Vmware) w tym hostów maszyn wirtualnych jaki i centralnych serwerów zarządzających pod kątem wydajności, dostępności (w przypadku Vmware metryki vma); c) monitorowanie aplikacji działających na serwerach pod kątem wpisów w logach, statusu procesów systemowych oraz zasobów systemowych konsumowanych przez aplikację; d) zakres musi być realizowany zarówno za pomocą metody agentowej jak i bezagentowej; WSM.43. WSM.44. WSM.45. WSM.46. WSM.47. WSM.48. WSM.49. Licencja na monitorowany system musi dawać możliwość wyboru metody monitoringu agentowego bądź bezagentowego zarówno w momencie instalacji jak i w dowolnym momencie eksploatacji SM-u. Zmiana metody monitoringu nie może pociągać za sobą konieczności zmiany, migracji bądź dokupowania dodatkowych licencji. W ramach jednej licencji na monitorowany system musi być możliwość korzystania jednocześnie z monitorowania agentowego i bezagentowego. SM musi przekazywać zdarzenia pochodzące z monitorowanych agentowo systemów, serwerów i aplikacji do centralnej konsoli zdarzeń. SM musi umożliwiać korelację komunikatów zarówno po stronie agenta (przetwarzanie rozproszone, w celu zmniejszenia obciążenia i zabezpieczenia przed sztormem komunikatów komponentów centralnych SM-u) jak i centralnie po stronie zarządcy. SM musi umożliwiać wykonanie polecenia na zarządzanym przez agenta serwerze, które zostało wyzwolone automatyczne lub zainicjowane przez użytkownika SM-u w kontekście określonego zdarzenia. W obszarze systemów MS Windows wykonanie polecenia dotyczy między innymi: instalacje i deinstalacje (poprawek systemowych, komponentów aplikacyjnych oraz systemów operacyjnych) oraz uruchomienie zadań na wielu obiektach (np. serwer, element sieciowy) w ramach jednego polecenia. SM musi umożliwiać przeglądanie zdarzeń aktualnych oraz historycznych z wykorzystaniem tego samego, graficznego interfejsu. str. 18 z 63

19 WSM.50. WSM.51. WSM.52. WSM.53. WSM.54. WSM.55. WSM.56. SM musi umożliwiać tworzenie własnych i modyfikowanie predefiniowanych dostarczanych przez oprogramowanie mechanizmów i konfiguracji monitorowania realizowanych przez agentów oraz centralną dystrybucję tych mechanizmów i konfiguracji z zarządcy. SM musi zarządzać wersjonowaniem konfiguracji mechanizmów i schematów monitorowania. SM zdarzeń na serwerach i aplikacjach musi umożliwiać integrację z dedykowanymi systemami zarządzania i monitorowania z wykorzystaniem trapów SNMP, plików logów, poleceń linii komend, mechanizmów WebService czy też informacji udostępnianych w bazie danych. SM musi umożliwiać dla wybranych zdarzeń pochodzących z agentów automatyczne otwieranie i zamykanie incydentów w systemie klasy Service Desk. W przypadku pojawienia się określonego zdarzenia w SM musi być otwarty incydent w systemie Servrice Desk zawierający wszystkie informacje ze zdarzenia. W przypadku zamknięcia incydentu w systemie Service Desk bądź zmiany jego stanu, zmiana ta musi być odzwierciedlona w SM i odwrotnie, zmiana stanu zdarzenia w SM wpływa na stan otwartego incydentu. Centralne repozytorium jednostek konfiguracji SM, musi być zintegrowane z systemem klasy Service Desk, w zakresie wykrywania różnic między aktualną konfigurację infrastruktury teleinformatycznej zamawiającego, przetrzymywaną w centralnym repozytorium, a konfiguracją autoryzowaną, znajdującą się w systemie Service Desk. Wykryte różnice muszą być rejestrowane w systemie Service Desk w postaci incydentu lub zgłoszenia zmiany. Integracja musi być zrealizowana z wykorzystaniem gotowego mechanizmu integracji dostarczanego przez producenta oprogramowania. Konfiguracja monitorowanych elementów (dane dot. jakie usługi i komponenty są zainstalowane i monitorowane na danym systemie operacyjnym) oraz ich wzajemne połączenia (np. Na jakich fizycznych maszynach uruchomione są systemy wirtualne, lub na jakim systemie operacyjnym uruchomione są konkretne instancje bazy danych muszą być automatycznie dodawane do używanego przez Zamawiającego repozytorium oraz automatycznie aktualizowane w przypadku zachodzących zmian na w/w komponentach. Dodane komponenty muszą być automatycznie wiązane(muszą być tworzone relacje) z istniejącymi już komponentami w str. 19 z 63

20 posiadanej przez Zamawiającego bazie. WSM.57. WSM.58. WSM.59. WSM.60. WSM.61. WSM.62. WSM.63. WSM.64. WSM.65. WSM.66. WSM.67. WSM.68. WSM.69. SM musi umożliwiać przesyłanie dowolnych plików pomiędzy zarządzanymi serwerami a zarządcą SM z poziomu zarządcy. SM musi umożliwiać definiowanie progów dla monitorowanych metryk oraz treści i parametrów generowanych komunikatów (alarmów) z poziomu interfejsu graficznego systemu zarządzania, również dla zdarzeń pochodzących z autorskich skryptów. SM musi posiadać zbiór gotowych reguł do monitorowania baz danych. Zbiór gotowych reguł do monitorowania baz danych musi być dostarczony przez producenta rozwiązania oraz uaktualniane w ramach kontraktów wsparcia. Zbiór gotowych reguł do monitorowania baz danych musi posiadać instrukcje pomocnicze i podpowiedzi dla operatora dotyczące możliwości rozwiązania problemu. SM musi umożliwiać monitorowanie baz danych, przy czym nie może tworzyć żadnych nowych obiektów w monitorowanej bazie danych. SM musi posiadać zbiór gotowych reguł do monitorowania środowisk wirtualnych. Zbiór gotowych reguł do monitorowania środowisk wirtualnych musi być dostarczony przez producenta rozwiązania oraz uaktualniane w ramach kontraktów wsparcia. Zbiór gotowych reguł do monitorowania środowisk wirtualnych musi posiadać instrukcje pomocnicze i podpowiedzi dla operatora dotyczące możliwości rozwiązania problemu. SM musi posiadać możliwość wykonywania zdalnych poleceń na zarządzanych serwerach i oglądanie ich rezultatu z poziomu zarządcy systemu monitorowania. SM musi posiadać definiowanie dokładnego czasu (co do minuty, godziny, dnia tygodnia) uruchamiania testów i monitorów z poziomu interfejsu graficznego zarządcy. SM musi posiadać interfejs graficzny do korelacji zdarzeń. Niedopuszczalne jest wykorzystanie skryptów i kodowania do obsługi korelacji. Dane zebrane przez agentów (operacyjnych i wydajnościowych) SM str. 20 z 63

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT

MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT MONITOROWANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG IT POZIOMY MONITOROWANIA Services Transaction Application OS Network IBM TIVOLI MONITORING Proaktywnie monitoruje zasoby systemowe, wykrywając potencjalne problemy i automatycznie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ Warszawa, dnia 21 maja 2013 roku CPI-WZP-2244-19-2351/13 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 19-CPI-WZP-2244/13 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik Nr 1 do Umowy..

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem jest rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublina, służącego do zarządzania obsługą klientów. W ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring

Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring COMPUWARE DATA CENTER REAL USER MONITORING... 3 2 COMPUWARE DATA CENTER REAL USER MONITORING Sercem narzędzia Compuware Data Center Real User Monitoring

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Opis administracji terminali ABA-X3 v.1.5.0

Opis administracji terminali ABA-X3 v.1.5.0 Opis administracji terminali v.1.5.0 System terminalowy jest scentralizowany oznacza to, że Użytkownik stacji roboczej (terminala) jest całkowicie uzależniony od konfiguracji wprowadzonej przez Administratora.

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Splunk w akcji. Radosław Żak-Brodalko Solutions Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Splunk w akcji. Radosław Żak-Brodalko Solutions Architect Linux Polska Sp. z o.o. Splunk w akcji Radosław Żak-Brodalko Solutions Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Splunk agent wiedzy o infrastrukturze czyli SIEM i coś więcej 2 Splunk gromadzi oraz integruje informacje dotyczące funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java

Informatyka I. Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java Informatyka I Standard JDBC Programowanie aplikacji bazodanowych w języku Java dr inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2017 Standard JDBC Java DataBase Connectivity uniwersalny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Instytut Fizyki Tomasz Pawłowski Nr albumu: 146956 Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING

Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zadanie nr 3 CAPACITY PLANNING I. Cel i zakres zamówienia Celem zamówienia (Dostawa i wdrożenie rozwiązania Private Cloud - CZĘŚĆ III CAPACITY PLANNING) jest wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 Globalna sieć Internet Koncepcja sieci globalnej Usługi w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci -

Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci - Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci - System analizy bezpieczeństwa sieci (system zbierania i korelowania incydentów i logów związanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2

Stos TCP/IP. Warstwa aplikacji cz.2 aplikacji transportowa Internetu Stos TCP/IP dostępu do sieci Warstwa aplikacji cz.2 Sieci komputerowe Wykład 6 FTP Protokół transmisji danych w sieciach TCP/IP (ang. File Transfer Protocol) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik konfiguracji i zarządzania Siemens 4YourSafety Konfiguracja Siemens 4YourSafety w zakresie systemu operacyjnego i supportu urządzenia może odbywać się w

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH

Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Protokoły zdalnego logowania Telnet i SSH Krzysztof Maćkowiak Wprowadzenie Wykorzystując Internet mamy możliwość uzyskania dostępu do komputera w odległej sieci z wykorzystaniem swojego komputera, który

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych

Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych Bezpieczeństwo danych w sieciach elektroenergetycznych monitorowanie bezpieczeństwa Janusz Żmudziński Polskie Towarzystwo Informatyczne Nadużycia związane z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Warszawa, dnia 21.02.2011 r. BF/AS-ZP/-066-22/11 Znak sprawy 05/11 Wykonawcy O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Uprzejmie informujemy, i w dniach 15 i 16. 02.2011r. do Zamawiaj cego wp

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis systemu

INFRA. System Connector. Opis systemu INFRA System Connector Opis systemu Spis treści Opis składników systemu... 3 Bezpieczeństwo systemu... 4 Bezpieczeństwo komunikacji... 4 Zabezpieczenie dostępu do serwisów... 4 Autoryzacja użytkowników...

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 Firma KOMPUTRONIK S.A., mającą siedzibę w Poznaniu, adres: Poznań 60-003, ul. Wołczyńska 37, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie koncepcji oraz

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

InPro BMS InPro BMS SIEMENS

InPro BMS InPro BMS SIEMENS InPro Siemens OPC InPro BMS Produkt InPro BMS jest w sprzedaży od 2000 roku. W ostatnich kilku latach staliśmy się liderem wśród dostawców informatycznych rozwiązań dla systemów bezpieczeństwa. Oferowane

Bardziej szczegółowo

Montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę w Gminie Modliborzyce

Montaż kolektorów słonecznych i pieców na biomasę w Gminie Modliborzyce Projekt dostawy i wdrożenia systemu ICT do zarządzania energią pochodzącą z OZE (kolektorów słonecznych i pieców na biomasę) w gminie Modliborzyce (w oparciu o technologie TIK) wraz z formularzem on-line.

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1

ZiMSK. Konsola, TELNET, SSH 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Konsola, TELNET, SSH 1 Wykład

Bardziej szczegółowo

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA

TAK, WYMAGA NIE WYMAGA Pytania z dnia 07.04.2016 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyświetlacza wielkoformatowego (telebimu) w technologii

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Audytowane obszary IT

Audytowane obszary IT Załącznik nr 1 do OPZ Zakres audytu wewnętrznego Audytowane obszary IT Audyt bezpieczeństwa wewnętrznego odbywać się będzie w 5 głównych obszarach 1) Audyt konfiguracji systemów operacyjnych na wybranych

Bardziej szczegółowo

Oracle Application Express -

Oracle Application Express - Oracle Application Express - Wprowadzenie Wprowadzenie Oracle Application Express (dawniej: HTML DB) to narzędzie do szybkiego tworzenia aplikacji Web owych korzystających z bazy danych Oracle. Od użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Zawód: technik informatyk 351203 Lp. Temat 1 Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z zakładem, regulaminem pracy, przepisami BHP oraz instruktaż bhp. 2 Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo