WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 21 maja 2013 roku CPI-WZP /13 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 19-CPI-WZP-2244/13 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający - Centrum Projektów Informatycznych, przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ ) oraz zmianę nr 1 treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 19-CPI-WZP- 2244/13 pn: Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap. WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ WSMB.24. Czy przez komponenty funkcjonalne systemu rozumiane są poszczególne elementy systemu (np. serwery, urządzenia appliance)? W wymaganiu tym przez komponenty funkcjonalne rozumiane są poszczególne elementy funkcjonalne takie jak: funkcjonalność raportowania, funkcjonalność edycji reguł korelacyjnych, funkcjonalność detekcji anomalii itp. dostępne z konsoli zarządzającej. WSMB.28. Czy wymaganie to odnosi się do komunikacji pomiędzy źródłem danych i SMB, czy pomiędzy komponentami SMB? Wymaganie odnosi się do komunikacji pomiędzy źródłem danych i SMB. WSMB.29. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem pojedynczego elementu analitycznego? Element analityczny rozumiany jest jako komponent realizujący funkcjonalności korelacji i detekcji anomalii o których mowa w wymaganiach. Wymagania w zakresie Systemu Wspomagania Zarządzania Kontami Uprzywilejowanymi: Jaka jest liczba administratorów, którzy będą korzystać z rozwiązania? Jaka jest spodziewana liczba jednoczesnych (równoczesnych) sesji połączeniowych tych administratorów do systemów zarządzanych przez PIM. Proszę podać rząd wielkości.

2 Strona 2 z 15 Zgodnie z wymaganiem 3.10 Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ ). Zamawiający wymaga, aby system SZKU mógł obsłużyć do 15 sesji jednoczesnych. Wymagania w zakresie Systemu Wspomagania Zarządzania Kontami Uprzywilejowanymi: Czy zapewniają Państwo w swojej topologii sieciowej redundantne polaczenia sieciowe pomiędzy lokalizacjami? Czy jeśli w przypadku awarii jednego z łącz miedzy lokalizacjami następuje automatyczne przepięcie na drugie łącze zapasowe? Zamawiający wymaga, aby system był przygotowany do pracy w środowisku w którym brak jest redundancji połączeń. Wymagania w zakresie Systemu Wspomagania Zarządzania Kontami Uprzywilejowanymi: Czy oczekują Państwo od rozwiązania zapewnienie wysokiej dostępności rozwiązania także w sytuacji kiedy odcięta zostanie komunikacja sieciowa pomiędzy lokalizacjami? Czy w ogóle jest taka sytuacja u Państwa możliwa? Czy wystarczy HA na poziomie centrali, natomiast połączenie z oddziałami zabezpieczacie Państwo na zasadzie redundantnego łącza? Zamawiający oczekuje rozwiązania HA tylko i wyłącznie na poziomie centrali. Wymagania w zakresie Systemu Wspomagania Zarządzania Kontami Uprzywilejowanymi: Jaka jest przepustowość łącz pomiędzy oddziałami/lokalizacjami? Zamawiający wymaga, aby system był przygotowany do pracy w środowisku w którym łącze pomiędzy dwoma lokalizacjami ma przepustowość 1GB/s i jest wykorzystywane głównie dla celów ruch produkcyjnego. Zamawiający nie wyklucza podłączenia kolejnej lokalizacji przy wykorzystaniu innych technologii np. kanał VPN po przez sieć publiczną i będzie to uzgodnione na etapie projektowym. Wymagania w zakresie Systemu Wspomagania Zarządzania Kontami Uprzywilejowanymi: Czy lokalizacje są połączone miedzy sobą czy ruch kierowany jest poprzez centrale? Zamawiający wyjaśnia że nie przewiduje połączeń full mash pomiędzy lokalizacjami. WSM.22 Czy Zamawiający dopuszcza realizację automatycznego zasilania repozytorium jednostek konfiguracji metodą bezagentową? Tak. Oferowany system musi posiadać możliwość zasiania centralnego repozytorium metodą agentową oraz bezagentową. WSM.22 Czy Zamawiający oczekuje przechowywania informacji o niestandardowych jednostkach konfiguracji (komponent nie jest wykrywany przez standardowe mechanizmy rozwiązania), które mogą wymagać rozszerzenia modelu danych centralnego repozytorium jednostek konfiguracji?

3 Strona 3 z 15 Tak, system musi zapewniać możliwość rozszerzenia modelu danych repozytorium jednostek konfiguracji z poziomu graficznej konsoli dostarczanego rozwiązania. Niedopuszczalne jest, by rozszerzenie modelu danych wymagało zmian w kodzie aplikacji dostarczanego rozwiązania. WSM.59 i WSM.63 Prosimy o doprecyzowanie czy gotowe reguły monitorowania środowisk wirtualnych oraz baz danych powinny być dostarczane jako rozszerzenia agenta monitorowania czy dopuszcza się instalowanie różnych typów agentów w zależności od tego jaką funkcjonalność będą zapewniać (oddzielny agent na potrzeby monitorowania baz danych oraz oddzielny agent na potrzeby monitorowania środowisk wirtualnych)? Zamawiający wymaga instalacji wyłącznie jednego agenta realizującego pełną wymaganą funkcjonalność monitoringu systemów operacyjnych, baz danych, serwerów aplikacyjnych itd. Czy Zamawiający dopuszcza instalację więcej niż jednego agenta w celu zbierania danych operacyjnych i wydajnościowych? Zamawiający nie zezwala na instalację więcej niż jednego agenta na pojedynczym systemie operacyjnym w celu zrealizowania wymaganych funkcjonalności. WSM.76 Czy Zamawiający ma na myśli rozbudowę o dodatkową moc obliczeniową serwerów objętych systemem monitorowania czy tylko platformy sprzętowej na której jest zainstalowany ww. system? Zamawiający ma na myśli rozbudowę o dodatkową moc obliczeniową serwerów objętych systemem monitorowania oraz platformy sprzętowej na której jest zainstalowany ww. system. WSM.50 Czy Zamawiający dopuszcza uruchamianie dodatkowych procesów na monitorowanych systemach w ramach tworzenia nowych mechanizmów monitorowania i konfiguracji agentów. Zamawiający nie dopuszcza, aby zmiana konfiguracji agenta lub poszerzenie zakresu realizowanego przez niego monitoringu wymagała dodatkowych instalacji lub uruchomienia nowych procesów na monitorowanym systemie. WSM.01 do WSM.110 Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie składające się z oprogramowania kilku producentów realizujące wymagania od 01 do 110? Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jeśli wykonawca zapewni spójne działanie rozwiązania i zachowanie wszystkich wymienionych funkcjonalności w przypadku potrzeby wykonania aktualizacji któregokolwiek z elementów.

4 Strona 4 z 15 WSD.110 Biorąc pod uwagę treść wymagania WSD.002 i WSD.111 czy Zamawiający oczekuje dostępu dla użytkowników końcowych przez interface www, a dla operatorów systemu service desk poprzez interface WWW oraz aplikację kliencką rozumianą jako gruby klient instalowany na stacji roboczej operatora systemu? Tak, Zamawiający potwierdza, iż użytkownicy końcowi mają mieć dostęp do systemu przez interface WWW, natomiast operatorzy systemu poprzez interface WWW oraz poprzez grubego klienta. WSD.120 W jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować wsparcie przez oferowane narzędzie w zakresie dobrych praktyk stosowanych w bibliotekach ITIL? Zamawiający oczekuje potwierdzenia zgodności oferowanego narzędzia w postaci obecności proponowanego narzędzia na liście rozwiązań zweryfikowanych przez organizację APM Group lub PinkVerify co do zgodności procesów wymaganych przez Zamawiającego. Pkt 3.10 OPZ. Czy przez aplikacje systemowe epuap w zakresie SMB rozumiane są aplikacje dedykowane, tworzone na potrzeby epuap? Tak. Pkt 3.10 OPZ. W zakresie wdrożenia opisanym w tym pkt jest odwołanie jedynie do obsługi i przekazywania zgłoszeń. Jakie procesy ITIL mają być wdrożone w systemie SD w ramach postępowania? Dostarczony system zgodnie z zapytaniem ma posiadać funkcjonalność opisaną w pkt 3.4. Wymagania dla systemu klasy Service Desk. W ramach wdrożenia uruchomione mają być następujące procesy: zarządzanie incydentami, zarządzanie Wiedzą, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianą, zarządzanie katalogiem usług, zarządzanie poziomem usług IT. Pkt 3.10 OPZ. Czy zamawiający posiada opis procesów ITIL, które mają być wdrożone w narzędziu SD w ramach niniejszego zapytania? Jakie materiały dostarczy klient w zakresie opisu procesów ITIL, które mają być wdrożone? Czy w ramach niniejszego wdrożenia zamawiający oczekuje przygotowania opisu procesów ITIL? Jeśli tak to których? W ramach wdrożenia zaimplementowane powinny być następujące procesy: zarządzanie incydentami, zarządzanie Wiedzą, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianą, zarządzanie katalogiem usług, zarządzanie poziomem usług IT, zarządzanie portfelem usług. Zamawiający nie posiada opisu tych procesów.

5 Strona 5 z 15 Pkt 3.10 OPZ. Czy obsługa zgłoszeń dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych jest realizowana spójnym procesem obsługi w ramach jednego procesu? Czy są to dwa różne rodzaje obsługi np. helpdesk IT i helpdesk merytoryczny? Obsługa użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych będzie prowadzona w ramach jednego procesu zarządzania incydentami. Pkt 3.10 OPZ. Czy dla 50 osób funkcjonujących w ramach I, II oraz III linii wsparcia należy dostarczyć 50 licencji nazwanych (przypisanych do konkretnych osób), czy można zaproponować licencje współdzielone określające jednoczesny dostęp dla danej liczby użytkowników do systemu? Ile osób z tych 50 ma mieć dostęp do modułów realizujących poszczególne procesy ITIL np. Zarządzanie Zmianą, Zarządzanie Problemami, Zarządzanie Poziomem Usług? W ramach realizacji dostawca powinien dostarczyć licencje obejmujące obszary opisane pkt 3.4. Wymagania dla systemu klasy Service Desk. Liczba licencji na poszczególne obszary powinna obejmować co najmniej: 20 licencji dostępu jednoczesnego. Pkt 3.10 OPZ. Jakie integracje systemu SD mają być wykonane w ramach niniejszego wdrożenia? Integracja z ? Integracja z AD? Integracja z systemem HR? Czy w ramach wdrożenia mają być wykonane integracje z Centralnym repozytorium konfiguracji SM (wymaganie WSM.55) oraz systemem WSZKU (wymagania WSZKU.32. i WSZKU.43)? W ramach wdrożenia wykonawca powinien wykonać integrację z serwerem poczty ( ) w zakresie wysyłania i odbierania poczty (w szczególności MS Exchange), integrację z AD w zakresie informacji o użytkownikach oraz integracja z centralnym repozytorium konfiguracji SM, jak i systemem SZKU. Pkt 3.10 OPZ. Jakie są wymagania zamawiającego odnośnie raportowania z systemu SD? Prośba o określenie przynajmniej ilości raportów jakie mają być dostarczone w ramach wdrożenia. W ramach wdrożenia wykonawca powinien dostarczyć raporty dla wdrażanych procesów. W sumie przewidywanych jest do dostarczenia 15 raportów. WSM.11. SM musi zapewniać automatyczną paszportyzację elementów podlegających monitorowaniu (np. serwery) a także automatyczne tworzenie się relacji między nimi. Prośba o zdefiniowanie pojęcia "paszportyzacja". W ramach paszportyzacji system SM musi wykrywać i zapisywać w bazie danych parametry opisujące dany element. Minimum to wersja komponentu, nazwa i adres sieciowy, konfiguracja sprzętowa, wersja oprogramowania. Musi być możliwość dostosowania mechanizmów paszportyzacji do wykrywania specyficznych parametrów dla danego elementu za pomocą minimum wywołania komendy, odczytu pliku, odpytania web service lub bazy danych. WSM.12.

6 Strona 6 z 15 SM musi mieć możliwość generowania alarmów (w tym wywołania sparametryzowanych adresów URL i wysłania trapa SNMP) i powiadomień a także wykonywania automatycznych akcji w wyniku wygenerowania alarmu (np. uruchomienie skryptu). Prośba o zobrazowanie funkcjonalności "wywołania sparametryzowanych adresów URL" jako sposobu generowania alarmu. SM musi mieć możliwość uruchomienia adresu URL jako akcja związana z obsługą sytuacji alarmowej wykrytej przez SM. Sparametryzowanego oznacza użycie informacji zawartej w alarmie jako parametru wywołania adresu URL. WSM.18. SM musi zapewniać możliwość bez agentowego monitorowania komponentów logicznych infrastruktury (w tym między innymi: Windows, Linux, Unix, VMware, SNMPv3, baz danych za pomocą JDBC, FTP, WebService, LogFile, WebSphere, DB2 DB, Oracle DB, URL, parametrów środowiskowych udostępnianych przez zdalną konsolę zarządzania serwerem). Prośba o uściślenie, czy za monitoring bezagentowy uznajemy również monitoring z wykorzystaniem agentów natywnych oraz nie instalowanych na monitorowanych przez SM komponentach. Prośba o uściślenie wymagania w szczególności ze względu na fakt, że monitorowanie z wykorzystaniem SNMP z definicji wymaga agentów? Wymaganie mówi o wykorzystaniu mechanizmów nie wymagających instalowania agentów na monitorowanych przez SM komponentach. WSM.19. SM musi mieć możliwość definiowania wartości progowych, określania poziomów krytyczności i tworzenia kalendarzy uruchomień dla monitorów. Prośba o zdefiniowanie pojęcia "monitor". Monitor oznacza zdefiniowaną w SM funkcję monitoringu. Odpytanie o minimum jedną metrykę monitorowanego komponentu jest realizowane przez jeden monitor. WSM.42. SM musi obejmować następujące obszary funkcjonalne z wykorzystaniem dedykowanych modułów monitorujących: a) monitorowanie systemów operacyjnych pod kątem wpisów w logach, statusu określonych procesów systemowych i metryk wydajnościowych (m.in. obciążenie CPU, RAM, Filesystemy, SWAP, interfejsy sieciowe); b) monitorowaniem platformy wirtualizacyjnej (Vmware) w tym hostów maszyn wirtualnych jaki i centralnych serwerów zarządzających pod kątem wydajności, dostępności (w przypadku Vmware metryki vma); c) monitorowanie aplikacji działających na serwerach pod kątem wpisów w logach, statusu procesów systemowych oraz zasobów systemowych konsumowanych przez aplikację; d) zakres musi być realizowany zarówno za pomocą metody agentowej jak i bezagentowej; Czy punkt d oznacza, że musi istnieć możliwość realizacji każdego z punktów WSM.42: a, b i c za pomocą metody zarówno agentowej jak i bezagentowej? Tak.

7 Strona 7 z 15 WSM.50. SM musi umożliwiać tworzenie własnych i modyfikowanie predefiniowanych dostarczanych przez oprogramowanie mechanizmów i konfiguracji monitorowania realizowanych przez agentów oraz centralną dystrybucję tych mechanizmów i konfiguracji z zarządcy. Prośba o zdefiniowanie "mechanizmu monitorowania" oraz "zarządcy". Mechanizm monitorowania oznacza zestaw instrukcji i poleceń wykonywanych przez komponenty SM w ramach pracy związanej z monitorowaniem. Zarządca oznacza centralny komponent SM zarządzający komponentami monitorującymi (agentowymi jak i bezagentowymi). WSM.51. SM musi zarządzać wersjonowaniem konfiguracji mechanizmów i schematów monitorowania. Prośba o zdefiniowanie "mechanizmu monitorowania" oraz "schematu monitorowania". Czy wersjonowanie dotyczyć ma mechanizmów i schematów dostarczanych przez producenta, czy też tworzonych/modyfikowanych przez użytkownika. Mechanizmu monitorowania oraz "schemat monitorowania" oznacza zestaw instrukcji i poleceń wykonywanych przez komponenty SM w ramach pracy związanej z monitorowaniem. Wersjonowanie musi dotyczyć mechanizmów oraz schematów dostarczanych zarówno przez producenta jak i tworzonych/modyfikowanych przez użytkownika. WSM.52. SM zdarzeń na serwerach i aplikacjach musi umożliwiać integrację z dedykowanymi systemami zarządzania i monitorowania z wykorzystaniem trapów SNMP, plików logów, poleceń linii komend, mechanizmów WebService czy też informacji udostępnianych w bazie danych. Prośba o uszczegółowienie tego jakich "dedykowanych systemów zarządzania dotyczy wymaganie oraz opis zakresu i sposobu integracji w ramach każdej z wyszczególnionych metod. SM musi mieć możliwości integracji poprzez wymienione mechanizmy integracji i określa wymaganą funkcjonalność oferowanego SM. Zamawiający nie oczekuje dostarczenia integracji w tym postępowaniu. WSM.58. SM musi umożliwiać definiowanie progów dla monitorowanych metryk oraz treści i parametrów generowanych komunikatów (alarmów) z poziomu interfejsu graficznego systemu zarządzania, również dla zdarzeń pochodzących z autorskich skryptów. Prośba o zdefiniowanie "autorskich skryptów" jako źródła zdarzeń w SM. Sformułowanie wskazuje na możliwość użycia w SM skryptów obecnie używanych przez zamawiającego lub stworzonych w trakcie eksploatacji SM. WSM.77. SM musi dostarczać wzorce monitorowania bezagentowego z wykorzystaniem mechanizmów WMI, SNMP, SSH.

8 Strona 8 z 15 Prośba o zdefiniowanie "wzorców monitorowania". Wzorce monitorowania oznacza zestaw instrukcji i poleceń wykonywanych przez komponenty SM w ramach pracy związanej z monitorowaniem. WSM.89. SM musi udostępniać kontekstową informację o sposobie monitorowania danego urządzenia sieciowego. Prośba o zdefiniowanie pojęcia "sposób monitorowania", tudzież podanie przykładowych informacji, które miałyby być udostępniane kontekstowo dla danego urządzenia sieciowego (w ramach informowania o "sposobie monitorowania"). SM musi kontekstowo udostępniać takie dane jak np. wersja SNMP, protokół IP, częstotliwość odpytywania, i inne, które wpływają na parametry monitorowania danego urządzenia sieciowego. WSM.90. SM musi dostarczać gotowe szablony raportów w kontekście metryk z urządzeń sieciowych (raporty typu Top N), raportowanie musi być dostępne w kontekście grup: a) Urządzeń; b) Interfejsów. Grupy muszą być tożsame/synchronizowane z mechanizmami monitorowania. Prośba o zdefiniowanie "mechanizmu monitorowania" oraz opis zasady "tożsamości/synchronizowania" z "mechanizmem monitorowania". SM musi posiadać ujednolicone zarządzanie mechanizmami monitorowania (zakres opisany w OPZ) oraz raportowania. WSM.91. SM monitorowania urządzeń sieciowych LAN/WAN musi umożliwiać definiowane własnych raportów i modyfikacji już istniejących. Raporty muszą być dostarczane przynajmniej w formatach HTML, MS Excel oraz pdf. Czy za metodę "dostarczenia" możemy uznać również wyświetlenie raportu w konsoli SM. Oferowane rozwiązanie musi mieć możliwość generowania raportu w wymienionych formatach tak by można było je wykorzystać również w innych narzędziach niż konsola SM. Wyświetlanie raportu z poziomu konsoli SM jest również wymagane. WSM.95. SM zarządzania LAN/WAN musi umożliwiać personalizację treści i parametrów zdarzeń wyświetlanych w konsoli, modyfikacja mechanizmów i parametrów alarmów musi być możliwa z poziomu przeglądarki alarmów. Prośba o wyjaśnienie, czy poprzez personalizacje rozumiemy dostosowanie do potencjalnie odmiennych potrzeb indywidualnych użytkowników, czy ogólnie konfigurację/customizację w skali SM - jednakowo dla wszystkich jego użytkowników.

9 Strona 9 z 15 Zamawiający wyjaśnia, że personalizacja oznacza dostosowanie do potrzeb i uprawnień indywidualnych użytkowników. WSM.100. "SM zarządzania LAN/WAN musi umożliwiać monitorowanie Cisco IP SLA poprzez obrazowanie metryk opisujących testy: ICMP, TCP, UDP echo, Jitter, VoIP" Prośba o wyjaśnienie co należy rozumieć poprzez "obrazowanie metryk". Obrazowanie metryk" oznacza możliwość podglądu wartości metryk w czasie (online) na wykresie graficznym. WSM.101. SM zarządzania LAN/WAN musi realizować raportowanie IP SLA w kontekście testów: Prośba o wyjaśnienie na czym mają polegać testy pomiędzy lokalizacjami i czym się one różnią od testów pomiędzy urządzeniami. Będą to testy tożsame. WSM.102. Podsystem SM musi umożliwiać pomiar odczuć rzeczywistego użytkownika końcowego, realizowane poprzez: 1) Monitorowanie pasywne. Prośba o podanie definicji monitorowania pasywnego r) musi być skalowany i umożliwiać rozbudowę, jeżeli pojawi się potrzeba monitorowania dodatkowych systemów; Proszę podać oczekiwane wymagania skalowalności od strony technicznej i licencyjnej. 2) Monitorowanie aktywne Proszę podać przypadki użycia monitorowania aktywnego ujawniające model świadczenia takich usług (On-site, SaaS etc.)? Monitorowanie pasywne to technika monitorowania prowadzona po przez analizę kopii aktualnego ruchu w sieci. Wykonawca wymaga, aby rozwiązanie, było skalowalne i umożliwiało rozbudowę w przypadku pojawienia się bieżących potrzeb rozwoju środowiska epuap. Zamawiający nie jest kompetentny do podania wymogów technicznych oraz licencyjnych dla systemu SM, zamawiający nie ma wiedzy jakie rozwiązanie zostanie zaproponowane przez potencjalnego wykonawcę. Przypadki użycia są definiowane na etapie realizacji umowy. Pytanie dotyczące załącznika numer 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, wymaganie WSD 109. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza aby efekt zmian funkcjonalnych, w tym konfiguracji, parametryzacji, implementacji nowych formularzy, zmian walidacji na polach formularzy już istniejących, zmian logiki biznesowej był dostępny dla użytkowników po uprzednim przeprowadzeniu co najmniej kompilacji kodów źródłowych czy też restarcie usługi?

10 Strona 10 z 15 Czy też intencją Zamawiającego jest aby całość zmian wykonywanych w systemie była dostępna dla użytkowników zaraz po ich zatwierdzeniu bez konieczności kompilacji kodu czy też restartu usługi?. Zamawiający nie dopuszcza żeby wskazane zmiany wymagały kompilacji kodów źródłowych lub restartu usługi. Pytanie dotyczące załącznika numer 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia, wymaganie WSM.48. Czy w obszarze zarządzania systemami Windows automatyczne polecenia, o których mowa w punkcie WSM 48 mają obejmować funkcjonalnie również automatykę w obszarze: - instalacja i deinstalacja poprawek systemowych, - instalacja i deinstalacja komponentów aplikacyjnych, - instalacja i deinstalacja systemów operacyjnych, - uruchomienia zadań na wielu zarządzanych systemach/urządzeniach sieciowych (równolegle lub sekwencyjnie) w ramach jednego polecenia wywołanego z poziomu SM, - dodawanie/usuwanie dodatkowych węzłów z klastrów obliczeniowych/dostępowych. Tak, Zamawiający oczekuje ww. funkcjonalności. Czy wymienione w rozdziale 3.10 Zakres wdrożenia liczby dotyczą całości środowiska czy tylko pojedynczej lokalizacji? Liczby dotyczą całości środowiska. Czy środowiska sprzętowe poszczególnych systemów WSM, WSMB, WSD, WSZKU mają być redundantne we wszystkich 3 lokalizacjach? Redundancja dotyczy centralnych komponentów wymienionych systemów. Czy elementy monitorowane i podlegające zarządzaniu znajdują się we wszystkich 3 lokalizacjach? Tak. Dotyczy WSM.22. Czy rozwiązanie ma przeprowadzać automatyczne wykrywanie konfiguracji i rekoncyliację? Tak. Dotyczy WSM.73. Czy dopuszczalne jest zastosowanie własnego bezpiecznego i szyfrowanego protokołu zamiast HTTPS? Prosimy o wytłumaczenie konieczności stosowania protokołu HTTPS. Niedopuszczalne jest stosowanie innego protokołu. Https jest standardem rynkowym stosowanym przez wielu producentów rozwiązań monitorowania i zapewnia odpowiedni

11 Strona 11 z 15 poziom bezpieczeństwa oraz standardu zarządzania używanego obecnie przez zamawiającego. Dotyczy WSD.115. Ze względu na wprowadzenie przez firmę Microsoft uniwersalnego interfejsu komunikacji z serwerem Exchange, opartego na otwartym standardzie Web Service - Exchange Web Service, prosimy o wyjaśnienie, czy wsparcie protokołu EWS można traktować jako równoważne z integracją za pomocą MAPI? Tak. Dotyczy WSMB. Ile zdarzeń na sekundę (EPS) na przetwarzać system SMB? Zamawiający wymaga aby system przetwarzał minimum 3500 EPS. Dotyczy WSMB. Ile równoległych sesji sieciowych (Flows) na minutę (FPM) ma przetwarzać system SMB? Na obecnym etapie nie jest zakładane monitorowanie informacji typu Flow. Dotyczy WSMB. Ile źródeł logów ma wspierać system SMB? Zamawiający wymaga, aby system SMB wspierał minimum 300 źródeł logów. Dotyczy WSMB. Ile tożsamości uprzywilejowanych ma być zarządzanych przez system SZKU? Zamawiający wymaga, aby system SZKU umożliwiał zarządzanie co najmniej 15 kontami uprzywilejowanymi. Dotyczy WSMB.04. Czy środowisko będzie zasilane informacjami o podatnościach, czy też ma dostarczyć mechanizm ich identyfikacji? Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje zasilenia systemu informacjami podatnościach. System, jednak ma mieć taką możliwość. Dotyczy WSZKU.07. Prosimy o wytłumaczenie celu i kontekstu przesyłania plików w ramach zarządzania użytkownikami uprzywilejowanymi. Funkcjonalność ta jest wymagana celem zabezpieczenia przed nieautoryzowanym lub niekontrolowanym kopiowaniem/przesyłaniem plików na serwery docelowe, które są zarządzane przez system WSZKU. Użytkownik nie może kopiować plików bezpośrednio ze swojej stacji na serwer docelowy(zarządzany). Musi się to odbywać w sposób kontrolowany przez system WSZKU. Każdy plik(i) musi uprzednio zostać umieszczony w zabezpieczonym miejscu (zasób sieciowy widoczny z systemu WSZKU), a następnie transfer pliku(ów) musi odbywać się z tego zasobu poprzez system WSZKU na serwer docelowy (na wniosek użytkownika).

12 Strona 12 z 15 Dotyczy WSZKU.09. Prosimy o wytłumaczenie, jak wymaganie w połączeniu z nagrywaniem sesji ma działać w przypadku sesji szyfrowanych (np. SSH, SSL) i zapewnić rozliczalność dostępu współdzielonego bez możliwości instalacji czegokolwiek po obu stronach komunikacji w ramach sesji? Rozliczność dostępu współdzielonego musi odbywać się po stronie systemu WSZKU, który musi dostarczać interfejs API umożliwiający proxy (uruchomienie sesji na wskazanym w interfejsie WSZKU użytkowniku uprzywilejowanym) oraz kontrolę dostępu i aktywności użytkowników zalogowanych do systemu WSZKU. Do systemu WSZKU może logować się wybrana grupa osób/osoby (zwykli użytkownicy) posiadający odpowiednie uprawienia umożliwiające przeprowadzenie sesji do określonych systemów na uprzywilejowanych kontach użytkowników, bądź konta współdzielone. Uruchomienie sesji z systemu WSZKU z systemem docelowym musi być nawiązywane przez odpowiedniego klienta usługi, poprzez którego system WSZKU nawiązuje połączenie. Połączenie wraz z nagrywaniem sesji i rejestrowaniem aktywności ma być wykonywane po stronie systemu WSZKU. Do realizacji tego celu nie jest wymagany agent po stronie systemu docelowego. Dotyczy WSZKU.23. W jaki sposób ma być zapewniona rozliczalność dostępu do kont współdzielonych. Czy system ma umożliwiać równoległe sesje administratorów z użyciem określonego konta współdzielonego? Wyjaśnienie analogiczne z powyższą odpowiedzią. Dotyczy WSZKU.31. Prosimy o wyjaśnienie rozszerzania i wzmacniania wykorzystania SUDO przy jednoczesnym wymogu braku instalacji oprogramowania po stronie usługi. System WSZKU musi posiadać zaimplementowany odpowiednie API, które dla zalogowanego użytkownika w systemie WSZKU musi ograniczać możliwości wykonywania komend na koncie użytkownika uprzywilejowanego w systemie docelowym (zarządzanym). Dotyczy WSZKU.48. Prosimy o wyjaśnienie wymagania zestawiania sesji przeglądarkowej do systemu docelowego dla wymaganych systemów z punktów WSZKU.05 i WSZKU.06 np. dla OpenVMS, Mainframe, MSSQL, itp. System WSZKU musi udostępniać interfejs WWW dostępny za pomocą przeglądarek internetowych, poprzez który będą realizowane funkcjonalności systemu WSZKU (w tym sesje połączeniowe do systemów docelowych i ich nagrywanie). System WSZKU musi posiadać zaimplementowane technologie/usługi umożliwiające podpięcie się do systemów docelowych (zarządzanych) na odpowiednich protokołach/usługach. Sesja ma być prezentowana w portalu WWW, do którego użytkownik łączy się za pomocą przeglądarki internetowej. Dotyczy WSZKU.63. O jakich innych serwerach i typach sesji/połączeń mowa jest w wymaganiu? Do serwerów wymienionych z pkt. WSZKU.06. Typy sesji/połączeń wymienione zostały w punkcie WSZKU.53.

13 Strona 13 z 15 Dotyczy WSZKU.68. W jaki sposób rozwiązanie ma dokonywać detekcji nowych kont na systemie w połączeniu z wymaganiem braku instalacji czegokolwiek na monitorowanym systemie? System WSZKU musi posiadać zaimplementowane odpowiednie API, poprzez które będzie mógł cyklicznie łączyć się na koncie serwisowym i odpytywać systemy docelowe (zarządzane) o bazę użytkowników uprzywilejowanych. Do odpytywania/detekcji nowych kont w tym przypadku nie jest wymagany agent. Dotyczy WSM.17. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zapewniające jeszcze szerszy zakres monitoringu w którym część protokołów jest obsługiwana poprzez przechwycenie protokołu komunikacji klient-serwer, a część poprzez wykorzystanie mechanizmów inteligentnego klikania w interfejsie monitorowanej aplikacji również z zapewnieniem pełnej edytowalności tak przygotowanego skryptu? Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Dotyczy WSM.20. W jaki sposób powinna wyglądać taka korelacja? Czy kod aplikacji zawiera informację o transakcji, która jest przez niego realizowana? Jakiego rodzaju aplikacji dotyczy niniejszy wymóg? Wymóg dotyczy aplikacji opartych na technologii Java oraz.net. Korelacja musi opierać się na podstawie sesji użytkownika. Dotyczy WSM.21. W jaki sposób powinna wyglądać taka korelacja? Czy kod aplikacji zawiera informację o transakcji, która jest przez niego realizowana? Jakiego rodzaju aplikacji dotyczy niniejszy wymóg? Musi być możliwość korelacji zdarzeń pochodzących z wymienionych obszarów. Wymóg dotyczy aplikacji opartych na technologii Java oraz.net. Dotyczy WSM.37. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednej stacji wykrywania topologii przy założeniu, iż jej wydajność jest wystarczająca do efektywnego wykrycia kilkudziesięciu tysięcy urządzeń aktywnych oraz przy pozostawieniu wymogu rozproszonej kolekcji zdarzeń i metryk? Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Wymaganie jest związane z ograniczeniami logicznymi, lokalizacyjnymi oraz organizacyjnymi a nie wydajnościowymi. Dotyczy WSM.93. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które zostało zaprojektowane tak, aby nie występowała konieczność stosowania kontenerów, a wszelkie informacje o problemach przekazywane były bez narażania operatora na kłopotliwą, stałą obserwację mapy? W rozwiązaniu takim na ekranie automatycznie pojawia się fragment sieci objęty awarią a wszelkie problemy komunikowane są zarówno na mapie, jak i na skorelowanej liście zdarzeń? Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ.

14 Strona 14 z 15 Dotyczy WSM.107. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, gdzie aplikacja powiadamia o przekroczeniu liczby licencji bez blokowania jego funkcji? Automatyczna blokada może negatywnie wpływać na działanie systemu w momencie awarii. Wymaganie dotyczy blokowania jedynie nadmiarowej licencyjnie funkcjonalności, w celu uniknięcia ewentualnych kar lub niezgodności z polityką licencyjną producenta. Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ. Po przeprowadzonej analizie stwierdzamy, że gdyby zrezygnować z wymagań, mogą Państwo wykorzystać oprogramowanie do monitorowania wdrażane w ramach umowy [nr. Umowy]. Oznacza to, że nie byłoby potrzeby nabywania nowych licencji. Jedynie wymienione punkty wymagań wymuszają nabycie nowych licencji co zdecydowanie zwiększa koszt projektu. Obecnie wdrażany projekt monitorowania epuap w ramach umowy zawartej w postępowaniu przetargowym na Rozbudowę i dostosowanie aktualnej infrastruktury technicznej epuap do nowych wymagań (znak sprawy: 41-CPI-ZZP-2244/12) spełnia większość wymagań niniejszego SIWZ w zakresie systemu monitorowania. Punkty WSM.03, WSM.05, WSM.17, WSM.20, WSM.21, WSM.26, WSM.51, WSM.92, WSM.93, WSM.105, WSM.107 są spełnione częściowo przez obecnie wdrażane rozwiązanie. Jeżeli wymienione wymagania nie są krytyczne, nie ma potrzeby zakupu nowych licencji w celu pokrycia niezbędnych wymagań. Czy w takim wypadku Zamawiający rozważa zastosowanie obecnie wdrażanego systemu monitorowania epuap jako części rozwiązania prezentowanego w SIWZ i ograniczenie wymagań do możliwości obecnie wdrażanego systemu? Wymienione wymagania stanowią istotny element budowanego systemu SM w zakresie: WSM.03, WSM.05 - użyteczności oraz prezentacji z perspektywy użytkownika(operatora, administratora) systemu SM, WSM.17 monitorowania dostępności usługi z perspektywy użytkownika końcowego, WSM.20, WSM.21 wyszukiwania i usuwania błędów w aplikacji krytycznych do dostarczania usługi epuap, WSM.51 użyteczności i łatwości utrzymania systemu, WSM.92 użyteczności w zakresie tworzenia dokumentacji projektowej, WSM.105 aktywnego wykrywania możliwych przestojów w dostawie usługi nim wystąpią i dotkną użytkownika końcowego, WSM.107 zarządzania licencjami i pojemnością systemu. Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia uzyskuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma. 2. Pkt SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem zamawiającego: Centrum Projektów Informatycznych, ul. rtm. Witolda Pileckiego 63, Warszawa oraz opisanej w następujący sposób: Oferta w postępowaniu nr: 19-CPI-WZP-2244/13 pn: Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap NIE OTWIERAĆ przed 04/06/2013 r., godzina: 12:00. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie. 3. Pkt 13.1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Centrum Projektów Informatycznych, ul. rtm. Witolda Pileckiego 63 (budynek Viking House), Warszawa, w recepcji na I piętrze, 04/06/2013 r., godzina: 11: Pkt 13.3 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

15 Strona 15 z 15 Zamawiający otworzy oferty w dniu 04/06/2013 r., godzina: 12:00 w swojej siedzibie: Centrum Projektów Informatycznych, ul. rtm. Witolda Pileckiego 63 (budynek Viking House), Warszawa, w sali konferencyjnej na I piętrze. Otwarcie ofert jest jawne. Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Piotr Czyż

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci -

Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci - Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące systemu analizy bezpieczeństwa sieci - System analizy bezpieczeństwa sieci (system zbierania i korelowania incydentów i logów związanych

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: KZp

Znak sprawy: KZp Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego - 195 licencji. Lp. Parametr Nazwa 1 aktualizowanego

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring

Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring Rozwiązanie Compuware Data Center - Real User Monitoring COMPUWARE DATA CENTER REAL USER MONITORING... 3 2 COMPUWARE DATA CENTER REAL USER MONITORING Sercem narzędzia Compuware Data Center Real User Monitoring

Bardziej szczegółowo

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie

NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie www.axence.pl NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty legalności USERS Monitorowanie pracowników HELPDESK Zdalny dostęp, zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ )

Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ ) 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie systemu Database Activity Monitoring - DAM (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Administratora CSIZS - OTM

Administratora CSIZS - OTM Powykonawcza Dokumentacja Wykonawca: Asseco Poland S.A. Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów Informacje o dokumencie: Autor Zespół ds. Wytwarzania i Analizy Tytuł Produkt 33.3 Dokumentacja administratora OTM

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą mobilną Ministerstwa Sprawiedliwości (oprogramowanie centralne) musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: I. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę ubezpieczenia od wszelkich rodzajów ryzyka dla sprzętu i oprogramowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę ubezpieczenia od wszelkich rodzajów ryzyka dla sprzętu i oprogramowania. Warszawa, dnia 10 maja 2012 roku CPI-ZZP-2244-17-2611 /12 Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ w postępowaniu numer 17-CPI-ZZP- 2244/12 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 listopada 2010 roku CPI-WA-ZP-2244-40-6185/10. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-WA-2244/10

Warszawa, dnia 18 listopada 2010 roku CPI-WA-ZP-2244-40-6185/10. Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-WA-2244/10 Warszawa, dnia 18 listopada 2010 roku CPI-WA-ZP-2244-40-6185/10 Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-WA-2244/10 Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/UE/UE/1/2009/18/Z2/370/IN-462/2012 Warszawa, dnia 04 czerwca 2012 r. Informacja dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

System informacji prawnej w wersji internetowej

System informacji prawnej w wersji internetowej Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 27/ZP/CBA/2007 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO UMOWĄ RAMOWĄ System informacji prawnej w wersji internetowej Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Lublin, dnia 24 sierpnia 2011 r. WL-2370/44/11 INFORMACJA O TREŚCI ZAPYTAŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO Przetarg nieograniczony na Wdrożenie kompleksowego systemu ochrony lokalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

SPIS TREŚCI Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Program Testów SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Zasady prowadzenia testów (Regulamin)... 3 3 Wykaz testowanych elementów... 4 4 Środowisko testowe... 4 4.1 Środowisko testowe nr 1.... Błąd! Nie zdefiniowano

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE

L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE ZP/PN/02/2017 L.dz. GFZ/34 /2017 Wrocław, 20 stycznia 2017 r. WYKONAWCY UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE Dot. Przetarg nieograniczony na: "Dzierżawę urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych wraz z systemem rozliczania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu ochrony infrastruktury IT i usług biznesowych Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Instalator umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze użytkownika końcowego. Na instalator składają się następujące funkcje:

Instalator umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze użytkownika końcowego. Na instalator składają się następujące funkcje: INSTALATOR Instalator umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze użytkownika końcowego. Na instalator składają się następujące funkcje: Kreator instalacji, Tłumaczenie instalatora na inne

Bardziej szczegółowo