Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013"

Transkrypt

1 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

2 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek ,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,0% 2,9% 3,7% Wynik na działaności bankowej ,6% Zysk brutto ,0% Q 2013 Zysk netto ,5% dane na koniec okresu (% / tys. PLN) Zmiana R/R C/I Współczynnik wypłacalności 15,27% 15,24% 13,44% -1,83 p.p. Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,3% 80,0% 75,1% Zobowiązania wobec klientów ,2% Aktywa ,6% Q 2013 Slajd 2 z 30

3 Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ Organizacja Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% 100% Centrala Banku BOS Finance AB 99,62% Invest Management Banku Ochrony Środowiska S.A. S.K.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 17 Oddziałów głównych 11 Centrów korporacyjnych 100% 0,38% 78 Oddziały operacyjne BOŚ Eko Profit S.A. Akcjonariat Liczba oddziałów 43,38% 56,62% NFOŚiGW Pozostałe 3Q Q 2013 Slajd 3 z 30

4 Zarząd Banku Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Nadzoruje całokształt działalności Banku, w tym bezpośrednio Obszar Zarządczo-Organizacyjny. W bankowości od 1996, w BOŚ od Stanisław Kolasiński Wiceprezes Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BOŚ S.A. Nadzoruje Obszar Ryzyka. W bankowości od 1992, w BOŚ od Przemysław Lech Figarski Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Rynku Detalicznego. W bankowości od 1989, w BOŚ od Adam Zbigniew Grzebieluch Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Wsparcia, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne Centrali odpowiedzialne m.in. za IT, telekomunikację i projekty technologiczne. W bankowości od 1994, w BOŚ od Krzysztof Wojciech Telega Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Rynku Korporacyjnego i działalności skarbowej. W bankowości od 1991, w BOŚ od Slajd 4 z 30

5 Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów 12 tys. Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych 1 tys Q Q Q Q 2013 Karty płatnicze i kredytowe* Liczba ROR-ów* 13 tys. -14 tys Q Q 2013 *spadek kart w związku z procesem wymiany kart Maestro na Mastercard Slajd 5 z Q Q 2013 * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi

6 Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 5,0 4,0 3,0 % r/r PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r ,0 4,0 % r/r inflacja CPI inflacja bazowa 2,0 10 1,0 0, ,0-1,0-5 -2,0 1q09 3q09 1q10 3q10 1q11 3q11 1q12 3q12 1q ,0 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia % r/r % r/r % tyś. r/r zatrudnienie -4 wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) -6 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip roczna zmiana liczby bezrobotnych 9 stopa bezrobocia rejestrowanego 8 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip Slajd 6 z 30

7 Sytuacja makroekonomiczna c.d Dynamika depozytów % r/r depozyty ogółem % r/r depozyty osób prywatnych depozyty podmiotów instytucjonalnych Dynamika kredytów % r/r kredyty ogółem kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe % r/r q09 3q09 1q10 3q10 1q11 3q11 1q12 3q12 1q q09 3q09 1q10 3q10 1q11 3q11 1q12 3q12 1q13 3q Stopy procentowe Kurs złotego 7,0 % 5,0 PLN 4,0 5,0 4,5 3,5 3,0 3,0 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M rentowności obligacji 5l 1,0 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 4,0 PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 3,5 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 2,5 2,0 Slajd 7 z 30

8 Wskaźniki Grupy BOŚ S.A. Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) ,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,5% Q Q ,0% 2,0% 1,0% 0,0% ,2 15,6 16,9 16,4 18,0 0,5% 0,4% 0,2% 0,3% 0,3% Q Q ,5% 1,0% 0,5% 0,0% Wynik odsetkowy Marża odsetkowa (prawa oś) Aktywa ogółem ROA (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) ,3% 5,6% ,9% 3,2% 3,7% 10% 8% 6% 4% 2% ,6% ,4% 80,0% ,3% 75,1% % 80% 70% 60% Q Q % Q Q % Kapitał własny ROE (prawa oś) Przychody ogółem C/I (prawa oś) Slajd 8 z 30

9 Wyniki finansowe Grupy BOŚ mln zł Wyszczególnienie Q1-Q Q1-Q Zmiana Wynik odsetkowy ,8% Wynik prowizyjny ,0% Przychody z tytułu dywidend ,2% Wynik na działalności handlowej ,8% Wynik na inwestycyjnych p.w ,8% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń x Wynik z pozycji wymiany ,3% Wynik na działalności bankowej ,6% Ogólne koszty administracyjne ,9% Wynik z tytułu rezerw ,4% Wynik netto ,5% Aktywa ,6% Kredyty klientów ,3% Zobowiązania wobec klientów ,2% Wynik z tytułu prowizji (w mln zł) Zysk brutto Q Q 2013 Wzrost wyniku na działalności bankowej o 2,6% Wzrost odpisów o 10,4% Niższe ogólne koszty administracyjne o 1,9% Aktywa Grupy (w mln zł) 10% 38 39% 53 4% Q Q Q Q 2013 Slajd 9 z 30

10 Wyniki odsetkowe i prowizyjne Wynik odsetkowy Grupy BOŚ (mln zł) Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 Wynik prowizyjny Grupy BOŚ (mln zł) W 3Q kontynuacja zapoczątkowanego w 2Q br. trendu wzrostowego wyniku odsetkowego i prowizyjnego. Poprawa wyniku z tytułu odsetek o 4,5% oraz wynik prowizyjnego o 5,3% w stosunku do poprzedniego kwartału br. Kwartalny wynik z tytułu prowizji DM BOŚ wyższy o 31% (3Q vs. 2Q 2013) Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 Bank Spółki zależne Slajd 10 z 30

11 Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) 11% 7% % 61% 12% 22% 11% 56% Wynik z tytułu opłat i prowizji +3,1 mln R/R Wynik na działalności bankowej + 9,0 mln R/R 1-3Q Q 2013 Wynik z tytułu odsetek Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach % 10% 15% 8% 11% 7% % 53% % % 22% 60% Slajd 11 z 30

12 Tysiące Tysiące Tysiące Koszt ryzyka i wynik odpisów Grupa BOŚ (mln zł) Grupa BOŚ kwartalny wynik odpisów (tys. zł) Q Q ,0% 3Q Q ,37% -54-0,47% ,44% -0,47% -0,2% -0,4% -0,6% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) Odpisy wzrost o 10,4% R/R Marża kosztów ryzyka wzrost o 0,03 p.p. R/R Marża kosztów ryzyka annualizowane odpisy na utratę wartości z danego okresu / średnie saldo kredytów udzielonych klientom brutto z danego okresu. Pion Detaliczny (mln zł) Q Q ,8% -1,0% 0,0% Wzrost wyniku o 117,1% (3Q 2013 vs. 3Q 2012) na skutek utworzenia dodatkowych odpisów na zaangażowanie wobec spółki budowlanej. 0 Pion Korporacji i Finansów Publicznych (mln zł) Q Q ,0% ,31% -22-0,47% -0,45% -16-0,2% -0,4% -0,6% ,37% -38-0,57% -22-0,43% -25-0,49% -0,2% -0,4% -0,6% -30-0,75% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości -27 Marża kosztów ryzyka (prawa oś) -0,8% -1,0% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) -0,8% -1,0% Slajd 12 z 30

13 Skala działania Grupy BOŚ Wyszczególnienie vs Zmiana mln zł vs Kredyty i pożyczki udzielone klientom % 5% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe % 19% Kasa, środki w NBP % -43% Wzrost wolumenów: Kredyty udzielone klientom +6% R/R Zobowiązania wobec klientów +13% R/R Suma bilansowa + 10% R/R Aktywa - struktura Lokaty i kredyty w innych bankach % 3% Pozostałe aktywa % 37% AKTYWA RAZEM % 7% 9% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zobowiązania wobec klientów % 9% Zobowiązania wobec banków % 17% 26% Papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych % -4% 65% Pozostałe zobowiązania % 15% Kapitał własny % 0% Got. i pozostałe aktywa PASYWA RAZEM % 7% Kredyty / depozyty 91,1% 94,2% 96,1% -5,1 p.p. -3,2 p.p. Suma bilansowa (mln zł) Pasywa - struktura Zobowiązania wobec klientów % 4% 8% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych % Zobowiązania wobec banków 71% Pozostałe zobowiązania Kapitał własny Slajd 13 z 30

14 Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (5,3 mld zł) Klienci korporacyjni (4,3 mld zł) Finanse publiczne (1,0 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania wobec klientów (12,9 mld zł) Klienci detaliczni (5,4 mld zł) Fundusze ekologiczne (0,5 mld zł) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,5 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i funduszy ekologicznych (2,2 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,2 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,3 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty i pozostali klienci (0,5 mld zł) Slajd 14 z 30

15 Kredyty brutto w segmentach działalności w Grupie BOŚ Pion Grupa klientów w tym Portfel kredytów (kwota kapitału na ) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (4,2 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 2,4 mld zł Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,9 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego 1,8 mld zł 2,5 mld zł 2,44 mld zł (34,4% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Grupa BOŚ Spółki komunalne 0,4 mld zł Detaliczny Klienci detaliczni (4,9 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni 0,2 mld zł 4,7 mld zł 0,17 mld zł (3,5% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) Slajd 15 z 30

16 Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mln zł) 24% Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych % 8% 48% % 6% 36% Segment detaliczny Finanse publiczne Segment korporacyjny Sprzedaż kredytów proekologicznych (mln zł) 222% Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zbiórki i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, a także finansowania strukturalnego % 14% 20% % 6% 10% Segment detaliczny Segment korporacyjny Finanse publiczne Q Q 2013 Slajd 16 z 30

17 Jakość portfela kredytowego % % % Segment detaliczny Finanse publiczne Segment korporacyjny % 31% % 1% 1% 52% 47% 52% 47% Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych 12,2% 13,7% 14,0% 12,9% 8,9% 8,4% 8,2% 6,2% 3,3% 4,8% 5,9% 5,8% 5,8% 4,1% 4,1% 4,0% Q Q 2013 kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem Slajd 17 z 30

18 Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków na koniec III Q 2013 roku (w tys. szt.) Przyrost liczby prowadzonych rachunków w latach (w tys. szt.) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Źródło: Bank 70,9 60,3 9,5 Forex Internetowe Ogółem 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,0 6,5 5,1 4,4 2,9 1,9 1,3 1,6 1, Q Q 2013 Forex Internetowe Ogółem Udziały w rynku (transakcje sesyjne) Akcje Kontrakty Opcje 21,8% 22,1% 14,8% 14,4% 19,9% 17,9% 2,1% 2,0% 2,6% Źródło: GPW Q Q Q Q Q Q 2013 Slajd 18 z 30

19 Istotne zdarzenia z działalności Banku w 3Q 2013 Wydarzenia Bankomaty w placówkach BOŚ dołączyły do sieci Euronet. Pierwsza zakończona inwestycja zrealizowana w ramach Inicjatywy JESSICA na Pomorzu Stary Browar Kościerzyna. Ponad 1,5 mld zł nowo podpisanych umów na kredyty proekologiczne w trzech kwartałach br. Nagrody i wyróżnienia Najlepszy Kredyt gotówkowy na 3 tys. w rankingu Money.pl. BOŚ w czołówce banków w kategorii Jakość w rankingu miesięcznika Forbes oceniającym bankową ofertę dla firm. Ekonomiści Banku najlepsi w rankingu prognoz Gazety Giełdy Parkiet po 9 miesiącach Wakacyjny kredyt gotówkowy na pierwszym miejscu w rankingu Comperia. Trzecie miejsce w rankingu najbardziej dynamicznych faktorów Gazety Finansowej. Konta Elastycznego z Taryfą Optymalną w pierwszej czwórce rankingu Bankier.pl na najlepsze konta dla firm. Kredyt bez wkładu własnego jednym z trzech najlepszych na rynku wg Comperia.pl. Konto Elastyczne z Taryfą Oszczędną wśród czołówki najtańszych kont firmowych na rynku wg zestawienia Tax Care. Slajd 19 z 30

20 Istotne zdarzenia z działalności DM BOŚ w 3Q 2013 Rozszerzenie oferty produktowej Bossa Zagranica dostęp do inwestowania on-line w akcje spółek na zagranicznych giełdach (NYSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Boerse). Equity CFD możliwość zawierania transakcji na akcjach notowanych na GPW w Warszawie poprzez platformę BossaFX w ramach kontraktów CFD. BossaFund włączenie do oferty platformy transakcyjnej produktów Noble Funds TFI; na koniec września w ofercie BossaFund było 15 TFI i 167 funduszy. Nagrody i wyróżnienia Drugie miejsce w rankingu magazynu Forbes i SII na najlepsze biuro maklerskie dla inwestorów indywidualnych ósmy sezon na podium rankingu. Udział w konsolidacji rynku Przejęcie klientów DM AmerBrokers i DnB Nord realizacja decyzji KNF dotyczącej przeniesienia aktywów klientów Biura Maklerskiego Banku DnB Nord do DM BOŚ. Największy na rynku przyrost ilości nowych rachunków inwestycyjnych w Slajd 20 z 30

21 Projekty i nowe produkty Slajd 21 z 30 Slajd 21 z 34

22 SAMOspłacający się dom Innowacyjna inicjatywa BOŚ S.A. Nieruchomość, która zarabia sama na siebie dzięki produkcji prądu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kw zapewnia przychody ze sprzedaży nadwyżek energii po wejściu w życie Ustawy o OZE. Dom generuje oszczędności dzięki wykorzystaniu rozwiązań przyjaznych środowisku i zmniejszających energochłonność urządzeń takich jak kolektor słoneczny, pompa ciepła oraz energooszczędny sprzęt AGD. Slajd 22 z 30

23 SAMOspłacający się dom c.d. Budowa 100 tys. domów w ciągu 5 lat = rynek zamówień 60 mld zł: +1 p.p. PKB/rocznie 50 tys. nowych miejsc pracy (w tym ok. 15 tys. w budownictwie) Za projekt odpowiadają polskie firmy: BOŚ Bank S.A., Murator, Amica, Barlinek, Black Red White, Opoczno, Cersanit Wymagany wkład własny klienta: działka o powierzchni co najmniej 2 tys. m² Slajd 23 z 30

24 Portfelowa gwarancja de minimis BOŚ uczestniczy w rządowym programie, w ramach którego oferowane są gwarancje i poręczenia BGK: Oferta skierowana jest do firm z sektora MŚP Gwarancja udzielana jest do kredytu obrotowego Kwota jednostkowej gwarancji: do 60% kwoty udzielonego kredytu (max. 3,5 mln zł; na okres max. 27 miesięcy) 0% opłaty prowizyjnej (za pierwszy roczny okres gwarancji udzielonej do 31 grudnia 2013 r., następnie: 0,5%) Zabezpieczenie dla BGK - weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Slajd 24 z 30

25 Jessica JESSICA to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich inicjatywa Komisji Europejskiej opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Wspiera regenerację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej. BOŚ Bank jako pierwszy w Europie sfinalizował projekt JESSICA wykorzystując w pełni pulę środków w jednym z obsługiwanych przez niego regionów. BOŚ podpisał 23 umów w 3 województwach. Slajd 25 z 30

26 Załączniki Slajd 26 z 34 Slajd 26 z 30

27 Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł 1-3 Q Q 2012 Zmiana R/R Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,9% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,1% Wynik z tytułu odsetek ,8% Przychody z tytułu opłat i prowizji ,4% Koszty z tytułu opłat i prowizji ,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,0% Przychody z tytułu dywidend ,2% Wynik na działalności handlowej ,8% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,8% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,8% Wynik z pozycji wymiany ,3% Pozostałe przychody operacyjne ,1% Pozostałe koszty operacyjne ,6% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości ,4% Ogólne koszty administracyjne ,9% Zysk brutto ,0% Obciążenia podatkowe ,3% Zysk netto ,5% Slajd 27 z 30

28 Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana R/R Zmiana YtD Kasa, środki w Banku Centralnym ,3% -42,5% Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom ,0% 2,6% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu ,5% 771,2% Pochodne instrumenty finansowe ,1% 34,8% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,6% -29,7% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,3% 5,3% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: ,4% 18,9% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ,0% 0,0% Wartości niematerialne ,4% -0,5% Rzeczowe aktywa trwałe ,1% -4,4% Aktywa z tytułu podatku dochodowego ,7% -0,4% Inne aktywa ,5% 14,9% Aktywa razem ,6% 6,7% Zobowiązania wobec Banku Centralnego ,0% -73,6% Zobowiązania wobec innych banków ,5% 16,6% Pochodne instrumenty finansowe ,8% 35,5% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,8% -41,6% Zobowiązania wobec klientów ,2% 8,9% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,2% -3,6% Zobowiązania podporządkowane ,1% 0,5% Rezerwy ,0% -25,5% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,0% 163,9% Pozostałe zobowiązania ,8% 58,0% Kapitał własny razem ,2% 0,3% Slajd 28 z 30 Kapitał własny i zobowiązania razem ,6% 6,7%

29 Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. Slajd 29 z 30

30 Kontakt dla Inwestorów: Strona internetowa: BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna Warszawa Slajd 30 z 30

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Bank dla przedsiębiorców

Bank dla przedsiębiorców Bank dla przedsiębiorców Marzec 2015 0 Zastrzeżenia ANI NINIEJSZA PREZENTACJA ANI JEJ KOPIA, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJENIE NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank dla przedsiębiorców

Bank dla przedsiębiorców Bank dla przedsiębiorców ę 19 marca 2015 0 Zastrzeżenia ANI NINIEJSZA PREZENTACJA ANI JEJ KOPIA, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJENIE NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A

ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2011 ROKU Warszawa, 19 sierpnia 2011 roku Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. ZAGADNIENIA KORPORACYJNE - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny Spółki - 4-2.3. Organy Spółki

Bardziej szczegółowo