Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska."

Transkrypt

1 Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji Dobre praktyki w zakresie budowy elektrowni/ elektrociepłowni gazowej Sprawność i efektywność funkcjonowania jednostki gazowej Prelegenci mgr inż. Hanna Bogucka WS Atkins- Polska Jakub Grzanka GRUPA Doradcza P4B Kamil Jankielewicz Allen&Overy A.Pędzich Andrzej Jedut EC Lublin Wrotków Leon Kurczabiński Katowicki Holding Węglowy S.A. Piotr Lentyński GRUPA Doradcza P4B; Marcin Lewenstein PGNiG S.A. Paweł Nierada Instytut Sobieskiego dr Piotr Syryczyński Atkins Polska Marcin Wątor TÜV SÜD Polska Krzysztof Wojas TÜV SÜD Polska Współpraca Patroni medialni FENIX PortalEnergetyczny.pl i n f o r m a c j a p r o m o c j a o g ł o s z e n i a

2 Program Dzień I Rejestracja, poranna kawa Dostępność zasobów gazu dla energetyki Realne źródła pozyskiwania gazu Gaz łupkowy -prognozy Przyłączanie do sieci gazowej Marcin Lewenstein, Dyrektor Biura Planowania Strategicznego, PGNiG S.A Rozwiązania techniczne na które warto zwrócić uwagę w elektrowni, elektrociepłowni gazowo-parowej: Sprawność turbiny gazowej - oczekiwania, a rzeczywistość Elementy wpływające na wydajność elektrowni, elektrociepłowni Andrzej Jedut, Gł. Inż. Wytwarzania Energii, Elektrociepłownia Lublin Wrotków Przerwa kawowa Potencjał energetyki gazowej w Polsce Paweł Nierada, Ekspert Instytutu Sobieskiego Wsparcie dla energetyki gazowej Prognozy, tendencje Wsparcie systemem certyfikatów Żółte certyfikaty Kamil Jankielewicz, Radca Prawny, Allen&Overy A.Pędzich Przerwa na lunch Otoczenie prawne inwestycji w jednostkę gazową Pozyskiwanie niezbędnych zgód i pozwoleń Aspekty prawne inwestycji w elektrownię gazową Kamil Jankielewicz, Radca Prawny, Allen&Overy A. Pędzich Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

3 Program Dzień II Rejestracja, poranna kawa Studia wykonalności inwestycji jednostki gazowej Dopasowanie projektu do rynku, prawdziwość analizy i tworzenia założeń Istotne elementy tworzenia studium wykonalności Obligo giełdowe w nowym prawie gazowym i inne zapisy Dobre praktyki w zakresie przygotowania studium wykonalności Hanna Bogucka, Konsultant ds. energetyki i przemysłu, WS Atkins-Polska dr Piotr Syryczyński, Główny konsultant, WS Atkins Dobre praktyki w zakresie budowy elektrowni/ elektrociepłowni gazowej Prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego Problemy i pułapki procesu inwestycyjnego Podstawowe założenia dla budowy elektrowni gazowej Dobór układów pomiarowych zgodnie z wymaganiami przepisów dot. wysokosprawnej kogeneracji oraz prawa o miarach Przygotowanie instalacji do wyznaczania współczynników zmiany mocy i równoważnika paliwowego Aspekty związane z wyznaczaniem sprawności urządzeń spalania pomocniczego i uzupełniającego Marcin Wątor, Specjalista ds. budownictwa, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Krzysztof Wojas, Specjalista ds. energetyki, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. dr Leon Kurczabiński, Dyrektor ds. Strategii Sprzedaży, Katowicki Holding Węglowy S.A Budowa i użytkowanie gazowych układów kogeneracyjnych w kontekście efektywności energetycznej Aspekty formalno-prawne wspierania źródeł kogeneracyjnych Wykorzystanie jednostek kogeneracyjnych w kontekście uregulowań dotyczących efektywności energetycznej Harmonogram realizacji inwestycji na przykładzie jednostek małej mocy Piotr Lentyński, Dyrektor, GRUPA Doradcza P4B; Jakub Grzanka, Manager projektów energetycznych, GRUPA Doradcza P4B Przerwa na lunch Sprawność i efektywność funkcjonowania jednostki gazowej Analiza opłacalności projektu kogeneracyjnego (key study) Rozwiązania techniczne budowy gazowych jednostek kogeneracyjnych Eksploatacja źródeł kogeneracyjnych Piotr Lentyński, Dyrektor, GRUPA Doradcza P4B; Jakub Grzanka, Manager projektów energetycznych, GRUPA Doradcza P4B Zakończenie warsztatów wręczenie certyfikatów uczestnikom Przerwa na kawę Kalkulacja cen paliw Prognozy i analizy rynku cen paliw Analiza opłacalności przejścia z węgla na gaz Uwarunkowania i ryzyka makroekonomiczne Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

4 Informacje Ogólne Warsztaty kierujemy do Prezesów i członków zarządu; Dyrektorów i kierowników: ds. strategii i rozwoju, inwestycji; technicznych; osób odpowiedzialnych za rozwój energetyki gazowej w firmach energetycznych, elektrowniach i elektrociepłowniach. Dlaczego warto wziąc udział Udział w warsztatach pozwoli Państwu zapoznać się z praktycznymi aspektami budowy jednostki wytwórczej opalanej gazem, zarówno w kontekście konkretnego procesu inwestycyjnego jak i szerszego kontekstu prognoz rozwoju energetyki gazowej. Do uczestnictwa zapraszamy reprezentantów firm, na każdym etapie zaawansowania takiego projektu, także w sferze dalszych planów. Organizator MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. Więcej informacji Ewelina Stęplewska (22) Miejsce warsztatów Hotel Marriott Warszawa Al. Jerozolimskie 65/79

5 Prelegenci mgr inż. Hanna Bogucka Konsultant ds. energetyki i przemysłu, WS Atkins-Polska Z wykształcenia jest inżynierem energetykiem. Uczestniczyła we wdrażaniu nowoczesnych technologii energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii (biomasa, biogaz) po stronie inwestorów oraz dostawców technologii. Jako konsultant brała udział w projektach doradczych dla elektrowni i elektrociepłowni uwzględniających dobór technologii, optymalizację układu oraz uwarunkowania prawne i ekonomiczne inwestycji (wstępne studia wykonalności) m.in. dla Vattenfall Polska, Dalkia, Kogeneracja. Uczestniczyła w procedurach przetargowych dot. dużych inwestycji liniowych, w analizach Due Diligence zakładów przemysłowych w Polsce i za granicą,w tym dużego zakładu chemicznego w Czechach oraz jednego z największych producentów samochodów ciężarowych w Rosji. Jakub Grzanka Manager projektów energetycznych, GRUPA Doradcza P4B odpowiedzialny za pion techniczny, absolwent Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Związany uprzednio z Euro-Energetyką. Specjalizuje się w kwestiach nowych projektów kogeneracyjnych, ruchu sieciowego oraz obrotu energią elektryczneji rozliczeń usług dystrybucyjnych. Kamil Jankielewicz Radca Prawny, Allen&Overy A.Pędzich Kamil Jankielewicz jest starszym prawnikiem w kancelarii Allen & Overy, A. Pędzich Sp. k. Został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie w roku Specjalizuje się w prawie energetycznym i ochrony środowiska oraz handlowym i cywilnym. Doradzał m.in. przy kwestiach związanych z energią odnawialną, zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym, przy komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i komunalnych, w kwestiach zarządzania gospodarką wodno-ściekową, w sprawach sprzedaży portfeli wierzytelności zagrożonych, w związku z umowami inwestycyjnymi oraz budowlanymi. Kamil Jankielewicz jest wiodącym prawnikiem w dziedzinie Ochrony Środowiska według PLC Which Lawyer? 2009 i Andrzej Jedut Gł. Inż. Wytwarzania Energii, Elektrociepłownia Lublin Wrotków Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej (1989). Pracownik PGE GiEK SA oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków. Posiada znaczące doświadczenia w procesie przygotowania inwestycji budowy bloku gazowo-parowego oraz w jego wieloletniej eksploatacji. Leon Kurczabiński Katowicki Holding Węglowy S.A. Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach(1973), doktor nauk technicznych oraz absolwent podyplomowych studiów menedżerskich MBA w Szkole Głównej Handlowej (Warsaw Executive of Business Administration). Wieloletni pracownik naukowy Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, gdzie, między innymi był dyrektorem Samodzielnego Zakładu Wzbogacania i Utylizacji Kopalin. Jest autorem względnie współautorem kilkudziesięciu projektów przemysłowych i prac naukowo badawczych oraz ponad stu publikacji z zakresu czystych technologii węgla, przeróbki i węgla i innych kopalin użytecznych, w tym rud polimetalicznych. Przez wiele lat był wykładowcą na uczelniach we Francji (Nancy) i w Tunezji (Sfax Gabes). Obecnie pracuje w Katowickim Holdingu Węglowym SA jako Dyrektor ds. Strategii Sprzedaży. Od wielu lat czynnie uczestniczy w pracach krajowych i międzynarodowych grup eksperckich. Jest między innymi wiceprzewodniczącym Komisji ds. Energii przy Europejskim Centrum Pracodawców Sektora Publicznego (CEEP) w Brukseli oraz członkiem grupy ekspertów ds. Produkcji Czystszej Węgla i innych Paliw Kopalnych, działającej przy Stałej Komisji ds. Energii ONZ w Genewie. Współpracuje z Central Europe Energy Partners oraz z World Coal Association. Piotr Lentyński Dyrektor, GRUPA Doradcza P4B; Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim, specjalizuje się w prawie energetycznym i prawie nieruchomości, autor publikacji z zakresu rozliczeń mediów energetycznych i stosunków umownych w dostawach mediów. Prowadzi obsługę prawną i ekonomiczną kilkunastu przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Wykładowca licznych konferencji, warsztatów i szkoleń branżowych. Założyciel Grupy Doradczej P4B specjalizującej się w kompleksowych usługach doradczych dla firm energetycznych z sektora elektroenergetycznego, ciepłowniczego, paliw stałychi płynnych oraz paliw gazowych oraz obsłudze projektów inwestycyjnych. Marcin Lewenstein Dyrektor Biura Planowania Strategicznego, PGNiG SA Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Programu Studiów Europejskich SGH i paryskiego Instytutu Nauk Politycznych. W latach zajmował się public affairs i pracował w Ambasadzie Kanady w Warszawie oraz Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej. Od 2004 r. związany z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., gdzie odpowiadał za zagadnienia wpływu integracji europejskiej na otoczenie regulacyjne sektora gazowego. W latach w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej Społeczeństwo Informacyjne i Media. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora Biura Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od lipca 2008 ponownie w PGNiG S.A., gdzie odpowiada za planowanie strategii Grupy Kapitałowej oraz rozwój projektów elektroenergetycznych spółki jako Dyrektor Biura Planowania Strategicznego. Paweł Nierada Ekspert Instytutu Sobieskiego Ekspert Instytutu Sobieskiego w obszarze energetyka. Od połowy lat dziewięćdziesiątych związany z bankowością inwestycyjną. Pracował w bankach inwestycyjnych CSFB, NM Rothschild, ERSTE w Polsce i zagranicą; kierował działem Doradztwa Finansowego M&A w Deloitte w Warszawie. Od 2007 związany z brytyjskim, specjalistycznym bankiem inwestycyjnym silkroutefinancial, kierując jego działalnością w Polsce i krajach bałtyckich. Brał aktywny udział w wielu istotnych procesach prywatyzacyjnych polskiego sektora paliwowo-energetycznego (m.in. Rafinerii Gdańskiej, PAK, ZE Dolna Odra, Elektrowni Kozienice). Absolwent SGH. dr Piotr Syryczyński główny konsultant Atkins Polska Ukończył Wydział Chemii UW, pracował w ZWAR, na budowie kombinatu Police, Instytucie Przemysłu Organicznego współautor trzech patentów. Po uzyskaniu stopnia doktora pracuje w Rafinerii w Baiji (Irak) a po aneksji Kuwejtu w GIOŚ. W latach kierował Zespołem ds. Analiz w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i MSP, zespół zajmował się odbiorem analiz i wycen. W latach organizował proces sprzedaży praw do informacji geologicznej. W latach współuczestniczył w procesie prywatyzacji WKSM S.A., KGHM, Inowrocławskie Kopalnie Soli i innych. W okresie jako konsultant Atkins doradza przy projektach dotyczących finansowania firm w Serbii, Algierii, Słowenii, Chorwacji, Kazachstanie, Niemczech, Łotwie, Litwie, Rosji, Szwecji, Hiszpanii, Rumunii, Czechach, Danii i na Węgrzech. Koordynował analizy przedsiębiorstwa wydobycia ropy na Morzu Bałtyckim, kawern w kopalni soli we wschodnich Niemczech oraz złożą gazu w Skandynawii jak też kopalń konińskich. Wykonywał też audyty III nitki rurociągu Przyjaźń, inwestycji petrochemicznej w Gorlicach, analizie wykonalności budowy pierwszego komercyjnego magazynu gazu ziemnego. Uczestniczył w przygotowaniu dokumentów do Komisji Europejskiej w sprawie blokowania importu gazu. Doradzał inwestorom uczestniczącym w procesie sprzedaży aktywów Vattenfalla w Polsce. Był członkiem Rady Nadzorczej PSE ( ) i Stomilu Olsztyn ( ) Marcin Wątor Specjalista ds. budownictwa, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z budownictwem takimi jak: kontrola jakości w czasie całego procesu inwestycyjnego (od kontroli założeń wstępnych, poprzez Projekt Budowlany, projekty wykonawcze, prace budowlano-montażowe po rozruchy i przekazanie do użytkowania), promowanie nowych technologii związanych z obniżaniem energochłonności budynków w trakcie ich użytkowania, zastosowanie OZE w nowoczesnym budownictwie, oraz inwestycjami w OZE. Uczestnik audytów inwestycji budowlanych w Polsce i za granicą, absolwent Politechniki Śląskiej. Krzysztof Wojas Specjalista ds. energetyki, TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem energii elektrycznej w kogeneracji, gospodarką paliwami, gospodarką energetyczną, bilansowaniem paliw i energii z zastosowaniem metod pośrednich, analizami niepewności i nadzorem metrologicznym nad układami pomiarowymi. Uczestnik wielu weryfikacji i audytów, autor publikacji branżowych, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

6 ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Miasto TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Inwestycja w jednostki wytwórcze opalane gazem - sposób na szybsze zaspokojenie, termin: kwietnia 2012 r. Cena zł + 23% VAT do 19 marca 2012 r. Cena zł + 23% VAT po 19 marca 2012 r. NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT Fax TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze DANE DO FAKTURY: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Ulica Miasto Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 19 marca 2012 r., zł + 23% VAT po 19 marca 2012 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 19 marca 2012 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 19 marca 2012 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH? prasa... TV... internet... newsletter... inne (jakie?)... Kod pocztowy Miasto kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences oraz, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie bezpłatnej prenumeraty, na umieszczenie naszych danych w bazie wydawnictwa Migut Media. Wyrażamy również zgodę na otrzy my wanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki : 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis pieczątka firmy

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA,

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA, 22-23 maja 2014 r. S ztuka 22 23 maja 2014 r. ZAKRES TEMATYCZNY: zz Analiza własnych naturalnych predyspozycji do budowania profesjonalnych wystąpień zz Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sterowania

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

EDIA UMMIT. Największe spotkanie rynku mediów. Udział biorą m.in.: Tomasz Berezowski Wiceprezes ds. technicznych ITI Neovision

EDIA UMMIT. Największe spotkanie rynku mediów. Udział biorą m.in.: Tomasz Berezowski Wiceprezes ds. technicznych ITI Neovision 19-20 listopada 2009 r. Radisson Blu,Warszawa M S EDIA UMMIT Największe spotkanie rynku mediów Udział biorą m.in.: Elizabeth Rumińska Eutelsat Polska Jacek Grochowina Polskie Sieci Nadawcze Dominique Lesage

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE Strona Tytułowa 14-15 maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe

Bardziej szczegółowo

Manager w inwestycjach budowlanych

Manager w inwestycjach budowlanych Project Management w projektach budowlanych aspekty prawne i biznesowe. Manager w inwestycjach budowlanych WARSZTATY 19-20. maja 2015 Warszawa POZNAJ i ZNIWELUJ wszystkie obszary błędów w prowadzeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce!

Peter Jahn Założyciel, Właściciel QRM Danmark. Największe doroczne spotkanie strategii szybkiego wytwarzania w Polsce! 2nd QRM Central Europe Conference Sound Garden Hotel, Żwirki i Wigury 18 14 kwietnia 2015 r., konferencja, Warszawa 15 kwietnia 2015 r., warsztaty, Warszawa 16 kwietnia 2015 r., wizyty w firmach, które

Bardziej szczegółowo

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Efektywne działania sponsoringowe

Efektywne działania sponsoringowe Warsztaty Efektywne działania sponsoringowe Wykorzystuj technologie, twórz kontent, angażuj społeczności W programie m.in.: asponsoring insight w doborze projektów sponsoringowych arentowność kontraktów

Bardziej szczegółowo

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia:

AWARIE PRZEMYSŁOWE. - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne. 9 10 lutego 2015 r., Hotel Westin, Warszawa. Prelegenci: Główne zagadnienia: Główne zagadnienia: REGULACJE DYREKTYWY SEVESO III NOWE OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAKŁAD O DUŻYM I ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA AWARII WYMAGANA DOKUMENTACJA ZAKŁADOWA W ZW. Z ZAPOBIEGANIEM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Bardziej szczegółowo

ADAPTIVE MANUFACTURING

ADAPTIVE MANUFACTURING ORGANIZATOR: 14 15 LISTOPADA 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa ADAPTIVE MANUFACTURING W SEKTORZE FMCG Pierwsze w Polsce spotkanie dotyczące elastycznych metod produkcji w sektorze FMCG 13 case

Bardziej szczegółowo

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci Główne zagadnienia: : JACEK GOLISZEWSKI Mazars Polska Dr KAROLINA KOCEMBA Kancelaria Tomczak i Partnerzy WŁODZIMIERZ MAKOWSKI Partner, MDDP Business Consulting ADAM MIŁOSZ kancelaria GALT Adam Miłosz i

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa

Forum. Logistyka & Łańcuch Dostaw. nowe modele rozwiązania optymalizacja. 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa sclforum Forum Logistyka & Łańcuch Dostaw nowe modele rozwiązania optymalizacja 18-19 kwietnia, Centrum Konferencyjne Adgar Plaza, Warszawa Next generation supply chain klient jako początek i koniec łańcucha

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia

Prawne i praktyczne aspekty inwestycji w linie wysokiego napięcia GŁÓWNE ZAGADNIENIA Biorąc udział w warsztatach otrzymują Państwo 11 punktów szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych Procedura formalno-prawna budowy linii wysokiego napięcia Prawne

Bardziej szczegółowo

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI Zarządzanie łańcuchem dostaw i tworzenie wartości dla klientów Logistycy na front! XII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI 8-9 października 2015 r., Airport Hotel Okęcie 2015 2015 Szanowny Uczestniku,

Bardziej szczegółowo

Kongsberg Automotive Zarządzanie wielkością zapasów na magazynie. kluczowe wskaźniki efektywności Bakoma sp. z o.o. otrzyma certyfikat

Kongsberg Automotive Zarządzanie wielkością zapasów na magazynie. kluczowe wskaźniki efektywności Bakoma sp. z o.o. otrzyma certyfikat Strona Tytułowa EFEKTY NEM Hotel Sheraton, Warszawa EFEKTY zarządzanie magazynem EFEKT w przedsiębiorstwie EFEKT Główne zagadnienia Prelegenci Zagospodarowanie magazynu czyli jak Marta Cudziło Dagmara

Bardziej szczegółowo