Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci"

Transkrypt

1 Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab. prof. SGH Maria Aluchna Szkoła Główna Handlowa Tomasz Gasiński Det Norske Veritas Business Assurance Poland Piotr Kołodziejczyk Central Europe Trust Polska Kazimierz Oksza Orzechowski Central Europe Trust Polska Marcin Pałucki kancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki Jacek Trusiński kancelaria Pałucki Trusiński Prawo i Podatki Patroni medialni Współpraca

2 Program Dzień I 09:00 Rejestracja, poranna kawa 09:30 Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Model Zarządzania Ryzykiem w Grupie Kapitałowej Konsolidacja Ryzyka w Grupie Kapitałowej harmonizacja wyceny skutków ryzyka Monitorowanie i Raportowanie ryzyka Podejmowanie działań ograniczających ryzyko Kultura Zarządzania Ryzykiem a Model Leadership u Ocena dojrzałości zarządzania ryzykiem Tomasz Gasiński, Prezes, Det Norske Veritas (DNV) 11:30 Przerwa kawowa 11:50 Nadzór i ład korporacyjny Dobre praktyki Jak funkcjonuje nadzór i ład korporacyjny w innych krajach Kodeksy etyki w spółkach niegiełdowych dr hab. prof. SGH Maria Aluchna, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej 13:50 Przerwa na lunch 14:50 Mierniki i metody oceny spółek Warsztat z zakresu definiowania celów dla Grupy (notowanej na GPW) Prezentacja struktury Grupy, wyników finansowych i modelu biznesowego Prezentacja celów strategicznych Część warsztatowa: Dekompozycja celów Propozycja mierników oceny realizacji celów Definiowanie przykładowych inicjatyw Piotr Kołodziejczyk, Partner; Kazimierz Oksza-Orzechowski, Kierownik projektu, Central Europe Trust Polska 16:50 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

3 Program Dzień II 08:30 Rejestracja, poranna kawa 09:00 Praktyczne zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania Grupy Kapitałowej Umowa holdingowa - regulacje prawne Kontrakty menedżerskie, jako prawne narzędzie i ich stosowanie w praktyce wpływu na zarządzanie spółką zależną Umowa wspólników, jako prawne narzędzie Odpowiedzialność członków projektowania przyszłości spółki zależnej zarządu i rady nadzorczej Umowa o współpracy (wewnątrzgrupowa), Sesja pytań i odpowiedzi jako dokument regulujący kwestie współpracy Dyskusja spółek w grupie, w tym w zakresie wspólnego prowadzenia projektów Marcin Pałucki, radca prawny, wspólnik zarządzający kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki; Jacek Trusiński, radca prawny, wspólnik zarządzający praktyką podatkową kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki 11:00 Przerwa na kawę 11:20 Praktyczne zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania Grupy Kapitałowej Umowa holdingowa (o zarządzanie) Uchylanie się od obowiązku podatkowego Dodatkowo zapraszamy Usługi zarządcze, a ceny transferowe Nieprawdziwe dane podatkowe uczestników warsztatów Umowa o współpracy Naruszenie termin wpłaty podatku do przekazywania, Usługi wewnątrzgrupowe Nieprowadzenie ksiąg za pośrednictwem kierownika projektu, Prace badawczo rozwojowe Księgi nierzetelne lub wadliwe do 20 kwietnia 2012, Umowy o podziale kosztów (CCA) Niewystawienie rachunku lub faktury konkretnych zapytań i Kontrakty menedżerskie aspekty podatkowe Niewpłacanie pobranego podatku nurtujących Państwa w podatku PIT, CIT i VAT Niepobieranie podatku kwestii w obszarze Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej Niewyznaczenie pobierającego podatki merytorycznym a) Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe Zaniedbanie informacji podatkowej powyższej prelekcji,by Prowadzący odnieśli spółki na podstawie Ordynacji podatkowej przesłanki, się do nich podczas wyłączenia, ochrona majątku osobistego. warsztatów. b) Odpowiedzialność osób zajmujących się sprawami gospodarczymi osoby prawnej przewidziana w kodeksie karnym skarbowym: Marcin Pałucki, radca prawny, wspólnik zarządzający kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki; Jacek Trusiński, radca prawny, wspólnik zarządzający praktyką podatkową kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki 12:30 Przerwa na lunch 13:30 Outsourcing w grupie kapitałowej Praktyczne wskazówki odnośnie funkcji, które warto outsourcować Outsourcing w ramach grupy i na zewnątrz Trudności, bariery i korzyści outsourcingu w ramach 15:00 Zakończenie warsztatów wręczenie certyfikatów uczestnikom

4 Informacje Ogólne Warsztaty kierujemy Dlaczego warto wziąc udział Organizator Więcej informacji Miejsce warsztatów Prezesów i członków zarządu dyrektorów i kierowników ds. strategii nadzoru właścicielskiego rozwoju Celem warsztatów jest poznanie konkretnych rozwiązań oraz pozyskanie wiedzy i umiejętności mających na celu usprawnienie współpracy pomiędzy spółkami grupy w najbardziej newralgicznych i trudnych obszarach jej funkcjonowania. MM Conferences to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGE it, PAI Z, Telekomunikacja Polska, Orange, T-mobile, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. Ewelina Stęplewska (22) Trakt Lubelski 40A Warszawa

5 Prelegenci dr hab. prof. SGH Maria Aluchna profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego (struktura własności, funkcjonowanie rady, ), społecznej odpowiedzialności biznesu, zarządzania strategicznego i grup kapitałowych. Stypendystka między innymi Deutscher Akademischer Austauschdienst, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia z Ładu korporacyjnego (po polsku i angielsku), Zarządzania strategicznego (po angielsku) i Transformacji systemowej (po angielsku), a także zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania, ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw. Autorka wielu publikacji w tym monografii (m.in. Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Pespektywa międzynarodowa oraz Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, współredaktorka książki Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana), artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Tomasz Gasiński Prezes Det Norske Veritas Business Assurance Poland Od wielu lat angażuje się w propagowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim poprzez wdrażanie systemów zarządzania oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem, w tym środowiskowym, społecznym i z obszaru ładu korporacyjnego. W pracy zawodowej audytorskiej i konsultingowej prowadził m.in.: audyty zgodności z wymaganiami norm ISO (9001, 14001/ EMAS, OHSAS 18001), audyty CSR w łańcuchu dostaw, a także zajmował się wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem oraz zarządzaniem procesowym i zarządzaniem ryzykiem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczo-wdrożeniowych głównie dla branż energetycznej i petrochemicznej oraz telekomunikacyjnej. Obecnie odpowiada za zarządzanie i rozwój polskiego oddziału Det Norske Veritas Business Assurance, w szczególności za projekty z zakresu certyfikacji międzynarodowych standardów wspomagających procesy zarządzania i weryfikacji CO2. Zaangażowany w promowanie w Polsce podejścia do biznesu opartego o zasady zarządzania ryzkiem i zrównoważonego rozwoju, m.in. współpracuje z Harvard Business Review Polska oraz grupami roboczymi powołanymi w ramach Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, stanowiącego organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Autor podręcznika Zrównoważony Biznes przygotowanego w 2009 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w celu dostarczenia małym i średnim przedsiębiorstwom wiedzy na temat dostępnych narzędzi i praktyk w obszarze CSR, które mogą być zastosowane w polskich realiach biznesowych. Członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Rady Fundacji CentrumCSR.PL, Komitetu Technicznego PKN nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności uczestniczącego w opracowaniu Normy Międzynarodowej ISO 26000, współorganizator Pomorskiego Sustainable Round Table. Ukończył Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej a także specjalizację Environmental Protection and Management na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Jest także Absolwentem Executive MBA prowadzonego przez GFKM i ERASMUS University Rotterdam. Piotr Kołodziejczyk Partner CET Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym (fuzje i przejęcia), restrukturyzacji grup kapitałowych. Zanim został partnerem w CET był Dyrektorem Departamentu Transakcji Kapitałowych i Optymalizacji Portfela Spółek Grupy TP. Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach doradczych dla grup kapitałowych w Polsce i zagranicą takich jak: TP, CIECH, ENEA, ORLEN, KGHM, Deutsche Telecom, Comcast, Sigma Kalon. Ukończył Uniwersytet Gdański. Studiował także na FHTW Berlin. Był członkiem programu BASP w William Davidson Institute przy Michigan Business School. Kazimierz Oksza Orzechowski Kierownik projektu, Central Europe Trust Polska Specjalizuje się w doradztwie strategicznym i organizacyjnym, w tym w restrukturyzacji i konsolidacji operacyjnej grup kapitałowych. Brał udział w projektach związanych z transformacją organizacyjną, wdrażaniem zarządzania przez cele lub podniesieniem efektywności dla takich firm jak KGHM, Orlen, Lotos, PERN Przyjaźń, TAURON, ENEA, ENERGA, PSE, spółki dystrybucyjne z grupy PGNiG, Orbis, Media Regionalne, Infovide-Matrix. Ukończył Szkołę Główną Handlową. Marcin Pałucki radca prawny, wspólnik zarządzający kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki wspólnik zarządzający kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, był uczestnikiem Podyplomowego Studium Prawa Spółek (Uniwersytet Łódzki) oraz ukończył kurs i złożył egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Ukończył szereg szkoleń m.in. dotyczących zarządzania grupami kapitałowymi, arbitrażu, w tym międzynarodowego, a także w zakresie finansów przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prawie spółek, kontraktowym oraz procesowym. W ramach swojej praktyki obsługuje procesy inwestycyjne, w tym negocjuje i projektuje umowy inwestycyjne i dezinwestycyjne. Doradza przy projektach restrukturyzacyjnych, w tym zakresie tworząc m. in. umowy holdingowe. Jest doradcą zarządów i rad nadzorczych, konsultując decyzje podejmowane przez te organy, jak i ich członków. Jest w ww. zakresie pełnomocnikiem procesowym. Do jego szczególnych osiągnięć zaliczyć można między innymi reprezentowanie Klienta (członka ) w ramach procesu negocjowania, zawierania i wejście w życie umowy kredytowej, restrukturyzującej zadłużenie grupy (wartość transakcji złotych), kompleksowe doradztwo prawne w ramach procesu pozyskiwania inwestorów dla uruchomienia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodziła kopalnia kruszywa, reprezentacja Klientów w procesach sądowych, w których wartość przedmiotu sporu sięgała kilkudziesięciu milionów złotych, przygotowanie projektu umowy wewnątrzgrupowej dla (jednego z największych dystrybutorów energii elektrycznej) regulującej proces jej restrukturyzacji, nadzór nad pracą zespołu prawników w procesie restrukturyzacji spółki prowadzącej jedno z największych w kraju przedsiębiorstw chemicznych. Jacek Trusiński radca prawny, wspólnik zarządzający praktyką podatkową kancelarii Pałucki Trusiński Prawo i Podatki wspólnik zarządzający praktyką podatkową, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w prawie gospodarczym i finansowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień podatkowych. W przeszłości współpracował m. in. z międzynarodową siecią audytorów finansowych zdobywając doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju badań i analiz spółek handlowych. Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu przedsięwzięć gospodarczych pod kątem optymalizacji podatkowych, w tym np. przy wykorzystaniu spółek-rezydentów liberalnych jurysdykcji podatkowych, a także transakcji wewnątrzgrupowych (ceny transferowe). Praktyk w zakresie umów cash-poolowych oraz faktoringowych.jest pełnomocnikiem stron postępowań prowadzonych przez organy podatkowe. Był doradcą prawnym przy procesach łączenia i podziału dużych spółek, opracowywaniu prospektów emisyjnych, sprzedaży banku oraz tworzenia jednej z prywatnych telewizji.bieżąco współpracuje z dyrektorami finansowymi spółek tworzących grupy kapitałowe. Autor bloga podatkowego

6 ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Nazwisko Stanowisko Departament Firma Ulica Kod pocztowy Telefon WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Miasto TAK, chcę wziąć udział w warsztatach nadzoru nad spółkami, termin: maja 2012 r. Cena zł + 23% VAT do 10 kwietnia 2012 r. Cena zł + 23% VAT po 10 kwietnia 2012 r. NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT Fax TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze Dane do faktury: W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (DzU 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP Dane do wysyłki faktury (jeżeli są inne niż dane do faktury): Pełna nazwa firmy Oddział / dział firmy / z dopiskiem Imię i nazwisko Ulica Miasto Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 23% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do 10 kwietnia 2012 r., zł + 23% VAT po 10 kwietnia 2012 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 10 kwietnia 2012 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 10 kwietnia 2012 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Skąd dowiedziałeś się o naszych warsztatach? prasa... TV... internet... newsletter... inne (jakie?)... Kod pocztowy Miasto kontakt telefoniczny z naszym konsultantem Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences oraz, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie bezpłatnej prenumeraty, na umieszczenie naszych danych w bazie wydawnictwa Migut Media. Wyrażamy również zgodę na otrzy my wanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences SA z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,50 zł, kapitał zakładowy opłacony w całości. Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki : 1. Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika 2. Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29). W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków. data i podpis pieczątka firmy

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen KONFERENCJA 30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA Doświadczenia KE z krajową implementacją PSD Wdrożenie PSD w UK/D Krzysztof Korus Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA

Czarny pas. metodyka 6-Sigma. Project Managera. w zarządzaniu projektami. dr inż. Martin Daliga, MBA 10 11 czerwca 2015 Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR Millennium Plaza Al. Jerozolimskie 123 A Warszawa Celem głównym warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu systemowego zarządzania procesami

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA,

Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w BUDYNKU MILLENNIUM PLAZA, 22-23 maja 2014 r. S ztuka 22 23 maja 2014 r. ZAKRES TEMATYCZNY: zz Analiza własnych naturalnych predyspozycji do budowania profesjonalnych wystąpień zz Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu sterowania

Bardziej szczegółowo

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER

CORPORATE GOVERNANCE MANAGER Certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY CORPORATE GOVERNANCE MANAGER PODCZAS KURSU DOWIEDZĄ SIĘ PAŃSTWO O: Zaletach i wadach Nadzoru Korporacyjnego w Polsce Wpływie Nadzoru Korporacyjnego na wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA

22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA organizator 22-23 października 2013 Hotel WESTIN, Al. Jana Pawła II 21, WARSZAWA Spotkanie Liderów Prof. MAREK BELKA Prezes, Narodowy Banku Polski WYBRANI PRELEGENCI Spotkanie Liderów ANDRZEJ JAKUBIAK

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE

SKUTECZNY MONITORING SPÓŁEK ZALEŻNYCH W PRAKTYCE Strona Tytułowa 14-15 maja 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zagrożenia i niepokojące sygnały ze spółek zależnych Dopuszczalne metody sprawowania kontroli nad spółkami zależnymi Pozakodeksowe

Bardziej szczegółowo

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY.

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY. Szkolenie zawodowe dla: osób podejmujących pracę w sektorze energii, osób desygnowanych do awansu pionowego oraz kadry zarządzającej średniego szczebla. POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA,

Bardziej szczegółowo

Cooper Financial Summit 2009

Cooper Financial Summit 2009 Wyzwania stojące przed spółkami w dobie spowolnienia gospodarczego Optymalizacja kosztów i zarządzanie ryzykiem Cooper Financial Summit 2009 I Forum Dyrektorów Finansowych 13-14 października 2009 Hilton

Bardziej szczegółowo

EDIA UMMIT. Największe spotkanie rynku mediów. Udział biorą m.in.: Tomasz Berezowski Wiceprezes ds. technicznych ITI Neovision

EDIA UMMIT. Największe spotkanie rynku mediów. Udział biorą m.in.: Tomasz Berezowski Wiceprezes ds. technicznych ITI Neovision 19-20 listopada 2009 r. Radisson Blu,Warszawa M S EDIA UMMIT Największe spotkanie rynku mediów Udział biorą m.in.: Elizabeth Rumińska Eutelsat Polska Jacek Grochowina Polskie Sieci Nadawcze Dominique Lesage

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

10-11 kwietnia 2013, Warszawa

10-11 kwietnia 2013, Warszawa Kluczowe spotkanie przedstawicieli rynku bankowości i finansów 10-11 kwietnia 2013, Warszawa Hotel Radisson Blu, Warszawa NAJWIĘKSZE SPOTKANIE RYNKU BANKOWOŚCI I FINANSÓW SKUPIAJĄCE JEGO LIDERÓW 1000 UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE

STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE 7-8 listopada 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa I FORUM STRATEGIE FINANSOWANIA & INWESTYCJE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA, OBLIGACJE KORPORACYJNE I DEBIUTY GIEŁDOWE Spotkanie Prezesów i Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Wartość Informacji w Biznesie

Wartość Informacji w Biznesie SYMPOZJUM PRAWNO-MARKETINGOWE Wartość Informacji w Biznesie 16 czerwca 2015 r., Warszawa Sheraton Warsaw Hotel Patroni merytoryczni: Patroni medialni Prawo dla Marketingowca/Marketing dla Prawnika Szanowny

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo