CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. WARSZTATY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CRD DYREKTYWA. 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń. www.mmcpolska.pl WARSZTATY"

Transkrypt

1 WARSZTATY 3-4 marca 2010r., Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa Prelegenci Ministerstwo Finansów Zadaj swoje pytanie ekspertom! Każdy uczestnik ma możliwość uzyskania szczegółowej odpowiedzi w trakcie panelu dyskusyjnego. Krzysztof Szewczyk Ekspert w zakresie wymogów kapitałowych i zasad rachunkowości domów maklerskich dr Agata Kulas Adriana Saracen Dom Maklerski AmerBrokers Paweł Dziekoński Prześlij swoje pytanie na adres Główne zagadnienia Trzy filary razem czy osobno? przekrojowy przegląd poszczególnych zagadnień zawartych w trzech filarach Wyznaczanie kapitału wewnętrznego przez dom maklerski z perspektywy nowych rozporządzeń Terminy i zakres raportowania do KNF Sankcje KNF za uchybienia Badanie i ocena nadzorcza. Proces BION Panel dyskusyjny Sposoby na rozwiązanie problemów z jakimi borykają się firmy inwestycyjne Patroni medialni Paweł Flak Ernst&Young Michał Karaś Ernst&Young newss.pl informacje dla mediów

2 PROGRAM WARSZTATÓW Dzień pierwszy, środa, 3 marca 2010 r., Radisson Blu, Warszawa 9.30 Rejestracja i poranna kawa Przerwa na kawę Trzy filary Razem czy osobno? Przekrojowy przegląd poszczególnych zagadnień zawartych w trzech filarach Adriana Saracen Specjalista ds. compliance Dom Maklerski AmerBrokers Przerwa na kawę Wyznaczanie kapitału wewnętrznego przez dom maklerski z perspektywy nowych rozporządzeń Jak sprawnie i skutecznie wdrożyć wymogi II filaru Agata Kulas Manager/Enterprise Risk Services Lunch Wybrane zagadnienia II filara Dorota Sowińska-Kobelak Naczelnik, Wydział Nadzoru i Adekwatności Kapitałowej Ministerstwo Finansów Nowe regulacje adekwatności kapitałowej Wyzwania dla zarządów domów maklerskich Paweł Dziekoński Senior Manager Zakończenie pierwszego dnia warsztatów 3-4 marca 2010 r. Radisson Blu, Warszawa

3 PROGRAM WARSZTATÓW Dzień drugi, czwartek, 4 marca 2010 r., Radisson Blu, Warszawa 9.30 Rejestracja i poranna kawa Lunch Praktyczne aspekty implementacji w domu maklerskim Kalendarz wdrożenia Kalkulacja całkowitego wymogu kapitałowego Skala działalności System kontroli wewnętrznej a wymogi MiFID Paweł Flak, Grupa Zarządzania Ryzykiem Finansowym, Dział Doradztwa Biznesowego, Ernst&Young Badanie i ocena nadzorcza (proces BION) wyzwania i problemy Panel dyskusyjny Sposoby na rozwiązanie problemów z jakimi borykają się firmy inwestycyjne Sposoby na wyłapywanie błędów systemy, schematy Case study domów maklerskich Weryfikacja postępów firm inwestycyjnych w związku z adekwatnością kapitałową po 3 miesiącach obowiązywania przepisów Czy firmy inwestycyjne dobrze wdrożyły I i II filar? Przerwa na kawę Adekwatność kapitałowa na poziomie skonsolidowanym Krzysztof Szewczyk, Ekspert w zakresie wymogów kapitałowych i zasad rachunkowości domów maklerskich Wyliczenie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego i operacyjnego Organizacja systemu zarządzania ryzykiem w domu maklerskim w ramach II filaru Michał Karaś, Konsultant w Grupie Zarządzania Ryzykiem Finansowym, Ernst & Young Business Advisory Krzysztof Szewczyk, Ekspert w zakresie wymogów kapitałowych i zasad rachunkowości domów maklerskich Adriana Saracen, Specjalista ds. compliance, Dom Maklerski AmerBrokers Michał Karaś, Konsultant w Grupie Zarządzania Ryzykiem Finansowym Ernst & Young Business Advisory Paweł Flak, Grupa Zarządzania Ryzykiem Finansowym, Dział Doradztwa Biznesowego, Ernst&Young Pytania i dyskusja z uczestnikami warsztatu Zakończenie drugiego dnia warsztatów i wręczenie certyfikatów

4 INFORMACJE DODATKOWE 3-4 marca 2010r., Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa Dlaczego warto wziąć udział: W świetle nowelizacji Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz szeregiem rozporządzeń, domy maklerskie napotkają na szereg problemów związanych m.in. z wyliczaniem wymogów kapitałowych. Nasi eksperci pomogą Państwu odpowiedzieć na wiele pytań i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z nowymi rozporządzeniami. Już dziś wiadomo, że najwięcej niejasności dotyczy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i informacyjnych. To zupełna nowość, która zawiera zasady zarządzania ryzykiem. Domy maklerskie mają 6 miesięcy na dostosowanie się do przepisów. W roli prelegentów wystąpią przedstawiciele największych domów maklerskich, najwybitniejsi eksperci rynków kapitałowych, wiodące kancelarie prawne oraz firmy doradcze. Jeśli chcecie Państwo ustrzec się przed problemami oraz znaleźć na nie skuteczne rozwiązania, zapraszamy na praktyczny warsztat, podczas którego będziecie mogli wymienić się swoimi doświadczeniami, a także poznać metody, nad którymi pracowali nasi eksperci. Warsztaty kierujemy do: firm inwestycyjnych domów maklerskich kancelarii prawnych firm doradczych oraz departamentów ryzyka departamentów compliance departamentów audytu wewnętrznego departamentów controllingu Informacje o programie: Wioleta Domurad tel Więcej informacji o projekcie: Informacje organizacyjne: Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat poświadczający udział w warsztatach Certyfikat Hotel: Radisson Blu ul. Grzybowska Warszawa Organizator: MM Conferences S.A. to wiodący i niezależny organizator spotkań biznesowych w Polsce. Spółka jest organizatorem konferencji, kongresów, sympozjów oraz warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi firmami rynku mediów, telekomunikacji oraz IT, jak i zespół doświadczonych managerów oraz producentów, handlowców. Realizujemy projekty z największymi firmami i instytucjami, takimi jak: UKE, KRRiT, PIIT, PIKE, MKiDN, KIGEiT, PAIZ, Telekomunikacja Polska, Orange, Era, Polkomtel, Play, Telewizja Polska, TVN, Polsat, Telekomunikacja Kolejowa, Intel, Netia, Alcatel Lucent, SES Astra, Huawei, Alvarion, TNS OBOP. Zapraszamy na stronę internetową:

5 PRELEGENCI 3 miesiące praktyki po wejściu w życie rozporządzeń 3-4 marca 2010r., Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa Adriana Saracen Specjalista ds. Compliance, Dom Maklerski AmerBrokers Inspektor w Zespole Wsparcia Compliance w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. Obecnie specjalista ds. compliance w Domu Maklerskim AmerBrokers S.A. dr Agata Kulas Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem, Agata Kulas specjalizuje się w doradztwie z zakresu zarządzania ryzykiem, w szczególności w obszarze wymogów regulacyjnych wobec instytucji finansowych. W 2003 roku obroniła pracę doktorska z obszaru zarządzania ryzykiem. Doświadczenie zawodowe Agaty Kulas w ramach obszaru zarządzania ryzykiem obejmuje prace związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem metodyki wyliczania i planowania kapitału wewnętrznego na potrzeby Filara II (ICAAP) w ramach wymogów Basel II/ w tym identyfikację kluczowych ryzyk, opracowanie metodyki szacowania ryzyk istotnych, zaprojektowanie systemu zarządzania ryzykiem dla całej instytucji. Agata była również odpowiedzialna za weryfikację zgodności banków oraz domów maklerskich z regulacjami Basel II/ w zakresie Filara I, II i III, analizę ekspozycji na ryzyko rynkowe i operacyjne pod kątem wymogów nadzorczych w odniesieniu do Filara I, diagnozę luki regulacyjnej względem zaawansowanych metod wyliczania ryzyka operacyjnego (AMA), zaprojektowanie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz doradztwo w zakresie wymogów regulacyjnych dotyczących płynności banku i wymogów raportowych w zakresie Filara III. Obecnie Agata wspiera również zakłady ubezpieczeń w zakresie wymogów jakie nakłada Dyrektywa Solvency II.Agata bierze udział jako prelegent w konferencjach i seminariach poświęconych problemom wdrażania regulacji nadzorczych. Jej doświadczenie w tym zakresie obejmuje między innymi szkolenia z zakresu Basel II / dla pracowników Komisji Nadzoru Finansowego czy praktyków bankowych w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Krzysztof Szewczyk Ekspert w zakresie wymogów kapitałowych i zasad rachunkowości domów maklerskich Był wieloletnim pracownikiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF). Zajmował się zagadnieniami związanymi z adekwatnością kapitałową dla domów maklerskich w szczególności w zakresie transpozycji przepisów Dyrektyw EU do polskiego porządku prawnego oraz nadzoru nad wdrożeniem i stosowaniem w domach maklerskich po okresie wdrożenia. Członek MSEG (Member States Expert Group) konsultującą ostateczne zapisy Dyrektyw przy Komisji Europejskiej. Były członek CRTG (Capital Requirements Directive Transposition Group) zajmującej się opracowywaniem odpowiedzi na pytania dotyczące transpozycji dyrektyw w lokalnych porządkach prawnych. Opracował podstawy przepisów prawnych dla transpozycji dla domów maklerskich. Zajmował się również zagadnieniami rachunkowości domów maklerskich, w tym opracowaniem przepisów dotyczących szczególnych zasad rachunkowości, tzw. polskie standardy rachunkowości dla sektora domów maklerskich (PSR). Zajmował się również obowiązkami sprawozdawczymi domów maklerskich. Dorota Sowińska-Kobelak Naczelnik, Wydział Nadzoru i Adekwatności Kapitałowej, Ministerstwo Finansów Doświadczony trener z zakresu: rachunkowości bankowej, MSR i MSSF, regulacji prawnych odnoszących się do derywatów emitowanych przez instytucje finansowe, prawa regulującego funkcjonowanie i adekwatność kapitałową instytucji finansowych (banki, domy i biura maklerskie); prawa rynku kapitałowego i instrumentów finansowych. Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów i Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Wykładowca WSPiZ im. L Koźmińskiego. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, London Guildhall University oraz uczestnik licznych kursów związanych z analizą finansową i rachunkowością. Paweł Dziekoński Senior Manager, Pawł Dziekoński ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, które kontynuuje będąc doktorantem w Kolegium Gospodarki Światowej. Podczas swojej wieloletniej pracy w departamencie Zarządzania Ryzykiem, Ernst & Young, Banku BPH S.A., Realizował projekty z różnorodnych obszarów zarządzania ryzykiem takich jak wdrożenie Basel II, MIFiD, budowa modeli i narzędzi dla ryzyka kredytowego i operacyjnego, budowa parametrów ryzyka kredytowego, ich kalibracji i walidacji, rozwój metodologii pomiaru rentowności skorygowanej o ryzyko, restrukturyzacja organizacyjna banku, analiza zgodności regulacyjnej głównego systemu informatycznego banku, rozwój planów kontynuacji działania dla towarzystw ubezpieczeniowych, doradztwo dotyczące departamentu skarbu oraz liczne projekty szkoleniowe. Paweł Flak Grupa Zarządzania Ryzykiem Finansowym, Dział Doradztwa Biznesowego Ernst & Young Warszawa Paweł jest członkiem polskiej grupy Ernst & Young realizującej projekty regulacyjne dla firm sektora asset management, domów maklerskich, banków wykonujących usługi inwestycyjne oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w działalności maklerskiej w obszarze compliance, zagadnieniach związanych z adekwatnością kapitałową firm inwestycyjnych, jak również zasadach przeciwdziałania praniu pieniędzy. Paweł uczestniczył we wszystkich projektach realizowanych przez Ernst & Young w Polsce w obszarze implementacji wymogów dyrektywy MiFID, zarówno w firmach inwestycyjnych, jak również bankach świadczących usługi inwestycyjne. Aktualnie odpowiedzialny za realizacje projektów w zakresie implementacji w sektorze domów maklerskich.paweł posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance w jednym z domów maklerskich. Uczestniczył w procesie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, był również odpowiedzialny za rozpoczęcie działalności operacyjnej. Jest magistrem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentem American Studies Center. Prowadził szkolenia z zakresu metod i technik zabezpieczania przed ryzykiem kursu walutowego i stopy procentowej, implementacji wymogów MiFID oraz zadań komórki compliance. Michał Karaś Konsultant w Grupie Zarządzania Ryzykiem Finansowym, Ernst & Young Business Advisory Obecnie przygotowuje i prowadzi cykl szkoleń dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z zakresu Nowej Umowy Kapitałowej na różnych poziomach zaawansowania. Posiada kilkuletnie doświadczenie w projektach z zakresu wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej w sektorze bankowym, w zakresie: Filar I ryzyko kredytowe (metoda standardowa, IRB) oraz ryzyka rynkowe (metody podstawowe, VaR), ICAAP (w tym szacowanie kapitału wewnętrznego), planowanie kapitału, COREP, ujawnienia. Uczestniczył we wdrożeniu systemu do wyliczania wymogu kapitałowego dla ryzyka kredytowego. Michał jest uczestnikiem programu CFA, posiada zdane wszystkie egzaminy. Jest członkiem Professional Risk Managers International Association. Michał jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, część studiów odbył w College of Business and Management na Northeastern Illinois University w Chicago.

6 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr , lub na Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu. Imię Stanowisko Departament Firma WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI Nazwisko Warunki uczestnictwa 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi: zł + 22% VAT w przypadku pisemnego zgłoszenia do r., zł + 22% VAT po r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch. Ulica Miasto 3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma. Telefon TAK, chcę wziąć udział w warsztatach Dyrektywa. Termin: 3 4 marca 2010 r. Cena 2795 zł + 22% VAT do 3 lutego 2010 r. Cena 3295 zł + 22% VAT po 3 lutego 2010 r. NIE, nie wezmę udziału w prezentowanych warsztatach, jednak proszę o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MM Conferences SA Proszę o wystawienie faktury VAT W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia (Dz. Ust. 39 poz. 176) Pełna nazwa firmy Ulica Kod pocztowy Fax Miasto oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer NIP 4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów. 5. Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze. 6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 3 lutego 2010 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 3 lutego 2010 r. pobierane jest 100% opłaty za udział. 9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 11. Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Reklama telewizyjna Newsletery, mailing SKĄD DOWIEDZIELI SIĘ PAŃSTWO O NASZYCH WARSZTATACH: Reklama radiowa Znajomi Internet (portale tematyczne, banery) inne... Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SAdo umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie w dziale Nasi Klienci. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.) MM Conferences SA (zwana dalej MM Conferences), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MM Conferences oraz, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie bezpłatnej prenumeraty, na umieszczenie naszych danych w bazie wydawnictwa Migut Media. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MM Conferences oraz klientów MM Conferences. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, wysokość kapitału opłaconego: ,46 zł. data i podpis Organizator pieczątka firmy

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI

HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH WARSZTATY PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA PATRONI MEDIALNI WARSZTATY HOLDING W ŚWIETLE ZMIAN PRAWNYCH 13-14 kwietnia 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa PRELEGENCI Magdalena Baliszewska Kancelaria Prawna White & Case Radosław Skiba

Bardziej szczegółowo

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI

Rekomendacji T i S. Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle nowych GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA ocena klienta w świetle rekomendacji T i S uproszczona procedura wiarygodności kredytowej klienta określanie wskaźnika dti przez bank Każdy uczestnik otrzyma certyfikat

Bardziej szczegółowo

16-17 marca 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa

16-17 marca 2010 r., Businessman Institute, ul. Trakt Lubelski 40a, Warszawa Główne zagadnienia Prelegenci Dyrektywy IED w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli główne założenia Główne zagadnienia dotyczące ustawy o systemie bilansowania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI

OSOBA WYKWALIFIKOWANA w FARMACJI WARSZTATY Praktyczne rozwiązania najważniejszych problemów Główne zagadnienia Pozycja osoby w firmie farmaceutycznej Pułapki i zagrożenia w pracy QP Odpowiedzialność prawna osoby Rola QP w obrocie z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej

Praktyk. controllingu spółek grupy kapitałowej Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Programy restrukturyzacji w grupie Niepokojące sygnały płynące ze spółek Wymogi odnośnie raportów ze spółek zależnych Controlling kosztów w grupie Ocena realizacji

Bardziej szczegółowo

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa

fotowoltaiczne Inwestycje w elektrownie Analiza aspektów Prawnych, Technicznych i Ekonomicznych prelegenci 9 10 maja 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Strona tytułowa główne zagadnienia Regulacje prawne dotyczące farm fotowoltaicznych w ustawie o odnawialnych źródłach energii nowe zasady wsparcia dla inwestycji fotowoltaicznych. Jakie na etapie projektowania

Bardziej szczegółowo

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów

Nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz gruntów Główne zagadnienia Praktyczne aspekty regulacji przy nabywaniu nieruchomości i gruntów Ograniczenia w zabudowie wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy Wybrane ograniczenia

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci

Praktyk efektywnego. nadzoru nad spółkami grupy kapitałowej. Główne zagadnienia. Prelegenci Strona Tytułowa Główne zagadnienia Zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej Nadzór i ład korporacyjny Mierniki i metody oceny spółek Umowy w grupie Outsourcing w grupie kapitałowej Prelegenci dr hab.

Bardziej szczegółowo

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ certyfikowany przez: CERTYFIKOWANY MANAGER ZAKRES TEMATYCZNY KURSU: UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI SPÓŁKI W OBSZARZE NADZORU SPRAWOWANIE STAŁEGO NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI A STAŁE INDYWIDUALNE WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PRZEKSZTAŁCENIA KAPITAŁOWE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wyznaczyć cel zmian kapitałowych po co przeprowadzać przekształcenia? Tworzenie planu i harmonogramu Działanie grupy po przekształceniach kapitałowych Prelegenci

Bardziej szczegółowo

29-30 października 2009 r., InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa

29-30 października 2009 r., InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa KONFERENCJA Prelegenci Krzysztof Badowski Partner Zarządzający Roland Berger Prezes Zarzadu Hay Group Partner, Advisor Corporate Finance KPMG Marek Świątkowski Partner Domański Zakrzewski Palinka Zenon

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca:

Prawne i praktyczne. aspekty procesu budowlanego. Główne zagadnienia: Patroni medialni: Współpraca: Strona Tytułowa warsztaty 13 14 marca 2013 r. Hotel Hyatt, Warszawa Prelegenci: Katarzyna Barańska Kancelaria Prawna White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy dr Jerzy Kopyra Akademia Prawa

Bardziej szczegółowo

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa

BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY. 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Strona Tytułowa Informacje Ogólne Program 17 18 października 2013 r. Hotel Marriott, Warszawa Formularz Zgłoszeniowy Prelegenci BRANŻY ENERGETYCZNEJ NAJNOWSZE ZMIANY I ISTNIEJĄCE PROBLEMY PRELEGENCI GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Główne zagadnienia. Prelegenci. sposób na szybsze zaspokojenie rosnących potrzeb energetycznych. rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Strona Tytułowa Główne zagadnienia Dostępność zasobów gazu Wsparcie dla energetyki gazowej Studia wykonalności Rozwiązania techniczne godne zastosowania w jednostce gazowej Otoczenie prawne inwestycji

Bardziej szczegółowo

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen

30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa. Oliver Glück GSK Stockmann Kollegen KONFERENCJA 30-31 marca 2010 r., hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49, Warszawa PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA Doświadczenia KE z krajową implementacją PSD Wdrożenie PSD w UK/D Krzysztof Korus Kancelaria

Bardziej szczegółowo

rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl

rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.pl Strona Tytułowa 11 12 września 2012r., Hotel Hyatt, warszawa główne zagadnienia warsztatów 嵣 嵣 Sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej 嵣 嵣 Sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji

otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji otoczenie regulacyjne a planowanie inwestycji 14 punktów dla KRRP Prelegenci dr Michał Będkowski-Kozioł Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy Agnieszka Koniewicz Radca Prawny, Kancelaria Linklaters

Bardziej szczegółowo

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową

Praktyka outsourcingu informatycznego w podmiotach wykonujących działalność bankową 22 maja 2015 r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Budynek Millennium Plaza Główne zagadnienia Outsourcing IT na podstawie prawa bankowego i ustawy o skokach Ochrona tajemnicy bankowej i tajemnicy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej

Wpływ prawa konsumenckiego na funkcjonowanie branży telekomunikacyjnej Główne zagadnienia: Prelegenci: Biorąc udział w warsztacie otrzymują Państwo 13 PUNKTÓW szkoleniowych do przedstawienia w: KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Problematyka relacji pomiędzy ustawą Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej

Procesy personalne w działalności Grupy Kapitałowej Główne zagadnienia Ujednolicenie zasad pracy w Grupie Sposoby na optymalizację kosztów pracy w Grupie Ochrona danych osobowych i tajemnica przedsiębiorstwa HR w GK Prelegenci Agnieszka Wołyńska F5 Konsulting

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: PRELEGENCI: Prognozowanie, planowanie i przygotowywanie produkcji w kontekście zmiennego rynku Bieżąca analiza kosztów produkcji czynniki wpływające na zmianę kosztów

Bardziej szczegółowo