Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU Wszelkie pytania dotyczące zasad udziału w projektach należy kierować bezpośrednio do Beneficjentów Aktualizacja: Nr/Tytuł projektu Beneficjent Dane kontaktowe w zakresie szczegółowych informacji o projekcie Kryteria udziału w projekcie Formy wsparcia w projekcie Zakres i okres realizacji projektu Planowany termin naboru uczestników 1.Cała naprzód z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Biuro projektu: Al. Korfantego 66/ Katowice tel osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gospodarczą, członkowie służb ratowniczych, tj. WOPR, PSP, OSP, służb mundurowych, Ratownictwa Medycznego, GOPR oraz TOPR legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do służb ratowniczych. szkolenie Ratownictwo na wodach szybko płynących i powodziowych WSiP (obowiązkowo); szkolenie na patent sternika motorowodnego (fakultatywnie); szkolenie Ratownictwo z użyciem skutera wodnego (fakultatywnie); szkolenie Ratownictwo wodne z użyciem łodzi ratowniczej RIB, Dla 50% uczestników z najlepszymi wynikami egz. ratowniczych szkolenie Kierowca prawa jazdy C od do od W pogoni za żywiołem szkolenia dla członków straży pożarnych i WOPR województwa śląskiego Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Biuro projektu: Katowice Al. Korfantego 66/6 tel osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gospodarczej, członkowie przynależący do WOPR, i OSP go legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do WOPR/OSP szkolenie Ratownictwo na wodach szybko płynących i powodziowych WSiP ; szkolenie na patent sternika motorowodnego (fakultatywnie); szkolenie Ratownictwo na ciekach i akwenach z zastosowaniem technik linowych (fakultatywnie); szkolenie Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, od do od

2 3.Azymut zawody techniczne. Szkolenia dla spawaczy i operatorów wózków widłowych 4.Technologie w zawodach dla Ciebie 5.Inżynier z przyszłością. Szkolenia Autodesk dla pracujących Zakład Doskonalenia Kadr KOMAG sp. z o.o. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach CAD Consult Andrzej Kuś Tychy, ul. Sienkiewicza 15 Biuro Projektu Gliwice, ul. Łużycka 16 tel Biuro projektu ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, Katowice, tel , e.mail: katowice.pl oraz we wszystkich jednostkach kształcenia ZDZ Katowice na terenie go. Janina Kuźma, tel , fax , 156 osób pracujących z go zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenia. Preferowani: kobiety (min. 7%), osoby z wykształceniem max. pomaturalnym, pracownicy branży przemysłowej i zagrożeni utratą pracy (praca w okresie wypowiedzenia umowy o pracę) wiek powyżej 18 lat wykształcenie co najmniej podstawowe (w przypadku kursu CNC i tokarza) ukończenie zasadniczej lub średniej szkoły zawodowej (kursy spawania) posiadanie kwalifikacji i aktualnych uprawnień z zakresu modułu I analogicznych kursu (kursy spawania moduł II) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdz., w mikro, małych, średnich, dużych (z wyłączeniem umów cywilnoprawnych) zamieszkanie lub zatrudnienie w woj. śląskim zgłoszenie na kurs z własnej inicjatywy Uczestnikami projektu będą 204 osoby: pracujące w sektorze MŚP (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego posiadające wykształcenie wyższe techniczne lub będące studentem min.4 roku studiów technicznych o statusie osoby pracującej, które uzyskają pozytywną ocenę z testu szkolenie Kierowca prawa jazdy kat. C spawacz metodą MIG/MAG poziom podstawowy, spawacz metodą MIG/MAG poziom ponadpodstawowy, spawacz metodą TIG poziom podstawowy, spawacz metodą TIG poziom ponadpodstawowy, operator wózków widłowych 1.Spawanie acetylenowotlenowe 2.Spawanie metodą TIG 3.Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego MAG (CO2) lub w osłonie gazu obojętnego MIG (Argon) 4.Tokarz/frezer 5.Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie Bezpłatne szkolenia komputerowe: Inventor, Revit, AutoCAD Civil; Szkolenia obejmują: indywidualne konsultacje ze specjalistą w zawodzie egzamin wewnętrzny dla wszystkich uczestników oraz egzamin zewnętrzny AUTODESK dla wyróżniających się najlepszymi wynikami Na każdy kurs oddzielnie terminy na stronie Nabór online i

3 6.Wyższe kwalifikacje zawodowe atutem pracownika 7.Operator wózka widłowego i obsługi magazynu wsparcie szkoleniowe pracowników woj. śląskiego 8.Spawanie od A do Z Leute Zentrum Łukasz Wójcikowski Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. AT GROUP S.A Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 lok. 511, um.com, tel katowce.pl , Biuro Projektu: ul. Chopina Gliwice (32) kompetencyjnego z podstaw obsługi komputera oraz znajomości programu AutoCAD a lub przedstawią dokument ukończenia autoryzowanego szkolenia AutoCAD poświadczający wymagane kwalifikacje. os. pracujące z terenu go (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). W kursie Komputer dla każdego mogą wziąć udział pracujące osoby 45+ lub os. niepełnosprawne zamieszkałe na terenie go. Szczególnie preferowane są: osoby 50+, osoby niepełnosprawne, kobiety. Projekt przeznaczony jest dla 120 pracowników powyżej 18 r.ż zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go Projekt kierowany jest do pełnoletnich osób pracujących posiadających podstawowe uprawnienia spawalnicze TIG 141 moduł I oraz aktualne badania lekarskie, zamieszkujących lub pracujących w województwie śląskim (z Formy wsparcia: kurs Komputer dla każdego dla os. pracujących 45+ i os. niepełnosprawnych (podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menadżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja ); kurs Grafika komputerowa bez tajemnic dla osób pracujących pow. 18 roku życia,( Photoshop, Illustrator, Flash). Możliwość przystąpienia przez 5 najlepszych os. do zewnętrznego egzaminu umożliwiającego zdobycie certyfikatu z programu Photoshop. 16 edycji szkolenia kierowców wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych 4 edycje szkolenia kierowców wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych wraz z obsługą magazynu Kurs spawania TIG 141 moduł II zakończony egz. państwowym. Kurs spawania TIG 141 moduł III zakończony egz. państwowym. Kurs spawania rur ze stali grupy 5 (stal kotłowa) kończący się egz., okres realizacji: , okres realizacji styczeń październik, Nabór trwa w sposób ciągły od

4 9.Śląska Akademia Sukcesu 10.Profesjonalna księgowość 11.Szkolenia i certyfikacja IT 12.Planowanie strategiczne szansą na sukces śląskich MŚP Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak Radawczyk Drugi Motycz Centrum Szkoleniowo Doradcze i Rozwoju Zawodowego, we współpracy z: Agencją Szkoleniową AP Griniar Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. Business Center 1 Anna Kępka ul. Staszica Będzin (32) Centrum Szkoleń i Innowacji Oddział w Katowicach: ul. Sokolska 65 (pokój A), Katowice, tel./fax: ; tel.: , tel Kierownik projektu , cargo.edu.pl, edu.pl, biuro projektu: ul. Krakowska 9, Jaworzno tel. 32/ , wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Osoby zatrudnione, pracujące lub zamieszkujące w województwie śląskim, które są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji poza godzinami pracy. Ponadto priorytetowo do projektu będą przyjmowane kobiety, osoby z wykształceniem co najwyżej średnim oraz osoby pracujące w działach związanych z zakresem proponowanych szkoleń Osoby 50+, zajmujące się zawodowo księgowością/rachunkowością mieszkające lub pracujące na terenie go Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub kontraktu skierowane przez mikro lub małe przedsiębiorstwa z branży IT (PKD 62.01Z) mające swoją siedzibę w woj. śląskim. Wymagany wkład własny przedsiębiorstwa w wys. 20% kosztów szkolenia małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę/ jednostkę organizacyjną w woj. śląskim, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach konkursów oraz POKL (ogłoszonych przez WUP Katowice w nadzorowanym przez TUV 1.Specjalista ds. finansowoksięgowych, 2.Specjalista ds. kadrowopłacowych, 3.Grafika komputerowa, 4.ECDL WebStarter, 5.Obliczenia arkuszowe i bazy danych (120 h) Szkolenia z kompetencji twardych Szkolenia IT Szkolenia z umiejętności miękkich 4. Indywidualnego coachingu poszkoleniowego Szkolenie przygotowujące do certyfikacji IPMA poziom C lub D wraz z egzaminem Szkolenie Metodyki zwinne Agile Scrum wraz z egzaminem PSM1 Doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw: Przeprowadzenie audytu strategicznego; Doradztwo w zakresie budowy misji w modelu Ashridge; Woj. śląskie. Okres realizacji projektu: od r. do 31 X. r Termin realizacji: od do Rekrutacja obejmie 5 edycji: V EDYCJA: Od marca 2013 Do końca kwietnia Do czerwca 4

5 13.Audytor energetyczny nowe kwalifikacje dla pracowników branży budowlanej w województwie śląskim 14.CRM dla Śląska Business Center 1 Anna Kępka Combidata Poland Sp. z o.o. tel. 32/ , , tel. (058) latach ). Z udziału wykluczeni są uczestnicy POKL 6.2 i 8.1.2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe. Osoby samozatrudnione oraz pracodawcy i pracownicy śląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działający w branży budowlanej, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach konkursów oraz POKL (ogłoszonych przez WUP Katowice w latach ). W szkoleniach i doradztwie może wziąć udział 240 pracowników i właścicieli (24 kobiety, 216 mężczyzn) zatrudnionych w 200 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. W projekcie przewidziano udział 50% osób w wieku powyżej 50 roku życia. Małe i średnie przedsiębiorstwa: prowadzące działalność w co najmniej jednym z obszarów technologicznych: technologie medyczne (ochrona zdrowia), tech. informacyjne i telekomunikacyjne, Doradztwo w zakr. wyznaczania celów strategicznych w metodzie BSC Prezentacja wyników i konsultacje nt. wdrożenia rekomendacji dot. Planowania rozwoju i realizacja celów strategicznych Szkolenia, doradztwo Tematyka szkolenia: użytkowanie energii energetycznej i oszczędność energii, doradztwo energetyczne, ochrona cieplna budynków, kotły na paliwa stałe ciekłe i gazowe, wentylacja i klimatyzacja, pompy ciepła i odnawialne źródła energii, systemy ciepłownicze i wewn. inst. grzewcze, oszczędne użytkowanie wody, oszczędność energii elektr., kierowanie gospodarką energetyczną i pomiar energii, ocena ekonomiczna efektywności inwest. termomodernizacyjnych, metody pomiarów i badań, technika termografii, finansowanie przedsięwzięć termografii, audyting energetyczny budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. oszczędność energii na tle celów inwestora, ocena kondycji finansowej inwestora. Tradycyjne szkolenia stacjonarne Warsztaty w postaci sesji zdalnych z mentorem Elearning z zakresu zarządzania relacjami z klientem (wsparcie działań marketingowych, styczeń 2013 r. październik r. Do lipca Do czerwca r. 5

6 15.Śląski Handlowiec Combidata Poland Sp. z o.o. tel. (058) produkcja i przetwarzanie materiałów, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy ( które do dnia zgłoszenia udziału w projekcie nie korzystały ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach. i ich pracownicy: os. fiz., które pracują lub zamieszkują na terenie go w rozumieniu KC, posiadają podstawową umiejętność obsługi przeglądarki internetowej niezbędną do obsługi systemów online i wykonują pracę na stanowiskach związanych z relacjami zewnętrznymi firmy; inne podmioty posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze go. Małe i średnie przedsiębiorstwa: prowadzące działalność w co najmniej jednym z obszarów technologicznych: technologie medyczne (ochrona zdrowia), tech. informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy które do dnia zgłoszenia udziału w projekcie nie korzystały ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach. i ich pracownicy: os. fiz., które pracują lub zamieszkują na terenie go w rozumieniu KC, posiadają podstawową umiejętność obsługi przeglądarki internetowej niezbędną do obsługi sprzedaży i obsługi posprzedażowej) z wykorzystaniem systemu MS Dynamics CRM 2011 Online i usług Cloud Computing (na przykładzie MS Office 365), z zakresu umiejętności personalnych, z zakresu technik informatycznych. Ścieżka szkoleniowa obejmująca: kompetencje miękkie 16h, ICT 24h, angielski 28h. Szkol. eleraningowe z zakresu umiejętności personalnych. Szkol. elearningowe z zakresu technik informatycznych. styczeń 2013 r. do r. Nabór do końca czerwca 6

7 16.Z angielskim na podbój Europy! j. angielski w środowisku pracy dla mikroprzedsiębiorstw i ich pracowników 17.Nowy zawódlepszy start! Szkolenia CNC dla pracowników woj. śląskiego 18.Bezpieczna praca na wysokości w woj. śląskim 19.Akademia e przedsiębiorstw "OXFORD" K. Moulds, K. Moulds ul. Zwycięstwa 34/4, Gliwice AB..Z. CENTRUM Accen sp z o.o. ul. Dyliżansowa Warszawa Yeslogo sp. z o.o. projekty_pokl /mikro Biuro Projektu: Filia "OXFORD"s.c. ul. Jana Pawła II 15, III p., pokój 37, kom , pl (32) ; interia.pl Accen o/śląsk ul. Dojazd 6, Zawiercie, tel , Biuro projektu Ul. Sokolska 80/ Katowice Tel , systemów online i wykonują pracę na stanowiskach związanych z relacjami zewnętrznymi firmy; inne podmioty posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze go mikroprzedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) posiadający jedn. org. w woj. śląskim, pracownicy mikroprzedsiębiorstw posiadających jedn. org. w woj. śląskim, Projekt skierowany jest do osób pracujących i/lub zamieszkałych w woj. śląskim, Kolejne kryteria: wynik testu wiedzy m.in. znajomość rys. technicznego (min.50% poprawnych odpowiedzi), zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń. Kryteria udziału: umowa o pracę działalność gospodarcza 1. Kadra zarządzająca przedsiębiorstw MŚP i ich pracownicy wykonujące zadania z zakresu marketingu i PR 2. Przedsiębiorstwa z województwa śląskiego 3. Nie przekroczony limit pomocy de minimis kurs języka angielskiego w środowisku pracy zajęcia uzupełniające i konsultacje konwersacje (grupowe) z native speakerem egzamin BULATS na zakończenie kursu 1.) Szkolenia zawodowe CNC, (tokarki lub frezarki CNC) 2.) Szkolenia motywacyjne Szkolenia z dostępu linowego, budowlanego i pierwszej pomocy Dofinansowanie 80% kwoty do szkoleń Szkolenia tradycyjne i elearningowe I. Z zakresu nowoczesnego zarządzania firmą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych: II. Z zakresu PR i tworzenia CI (corporate identity) z użyciem (zajęcia w Gliwicach) I edycja rok 2013 II edycja rok Od do Nabór do II edycji od września 2013 Rekrutacja ciągła 7

8 20.MEGA kwalifikacje dla MIKRO firm 21.Pro Doctore projekt wspierający rozwój kadr medycznych w województwie śląskim 22.Mikroprzedsiębi orstwa ICT wsparciem śląskiego biznesu AT GROUP S.A. w partnerstwie z Ingressio S.C. Śląska Izba Lekarska Topas sp. z o.o Będzin, Ingressio S.C. ul. Staszica 2, tel.: Katowice, ul.grażyńskiego49a, tel..032/ , fax. 32/ , tel. kom , ctore, e balekarska.org.pl Daniel Sokołowski Pełnomocnik Zarządu TOPAS SP. Z O.O., ul. Domaniewska 47/10, Warszawa, tel. i fax: (022) Prowadzenie przez firmę działalności w obszarach kluczowych dla rozwoju woj. śląskiego Projekt skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych (2 K, 100M) zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, zamieszkujących lub pracujących w woj. śląskim, posiadających podstawowe uprawnienia spawalnicze w metodzie MAG 135 oraz aktualne badania lekarskie. Lekarz, lekarz dentysta zamieszkały i/lub zatrudniony na terenie województwa śląskiego Projekt otwarty, dla samozatrudnionych/mikro przedsiębiorstw z sektora ICT (prowadzenie działalności w obszarze technologie informacyjne i telekomunikacyjne PKD 62.0 i/lub 63.1 i/lub 63.9) mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, które oddelegują samozatrudnionych/pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących i/lub zamieszkujących na terenie go. Szkolenia kierowane są do pracowników administratorów IT (bez względu na wiek i wykształcenie, mających jednak niezbędne kompetencje bazowe w zakresie zarządzania środowiskiem informatycznym), którzy nie posiadają narzędzi informatycznych III. Z zakresu strategii obecności firmy w Internecie; Kurs spawania MAG 135 czyli spawanie czołowe blach na 8 grupie materiałowej Kurs specjalizacyjny Zdrowie publiczne Ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników woj.śląskie w okresie Rekrutacja ciągła od r. Od 1 kwietnia nabór ciągły

9 23.Z komputerem na TY nowoczesny pracownik po 50 tce Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, Gliwice w partnerstwie z Grupą Gumułka Euroedukacja Sp. z o.o. Biuro projektu: ul. Zwycięstwa 36, Gliwice, godziny pracy: pnpt: 7:3015:30, osoba do kontaktu: Kamila Jaśkowiak tel.: 32/ , 50plus.pl plus.pl certyfikatu kompetencji zawodowych osoby, które ukończyły 50 lat; zamieszkujące i/lub zatrudnione na terenie województwa śląskiego, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); chcące z własnej inicjatywy uczestniczyć w szkoleniach po godzinach pracy. Szkolenia komputerowe w 3ech modułach (do wyboru): Moduł 1: Nowoczesne narzędzia IT dla pracowników administracyjnobiurowych (praca z Microsoft Office, zasoby Internetu, Windows Live aplikacje w chmurze obliczeniowej, aplikacje mobilne, zarządzanie kontaktami B2A oprogramowanie CRM) Moduł 2: Nowoczesne narzędzia IT w dziale kadrypłace (oprogramowanie: Symfonia kadrypłace, Płatnik, aplikacja edeklaracje, Microsoft Excel 2007) Moduł 3: Nowoczesne narzędzia IT w dziale finanseksięgowość (oprogramowanie Symfonia finanse księgowość, Microsoft Excel 2007, zarządzanie kontaktami B2A oprogramowanie CRM, zastosowanie podpisu elektronicznego) nabór w trybie ciągłym. do września r. 24.Nowy Horyzont dla Mikroprzedsiębiorstw z go Taktyk sp. z o.o Gliwice ul. Konarskiego 18c; tel adres osoba do kontaktów: Wiącek Katarzyna 60 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie go (posiadające tu siedzibę, oddział, filię) i ich 60 (33 K i 27 M) pracownicy/pracownice wykonujący(e) pracę w ramach struktur przedsiębiorstwa znajdujących się w woj. śląskim, pracujących jako specjaliści/konsultanci ds. pozyskiwania funduszy UE Kryteria obligatoryjne: przynależność do grupy docelowej,brak wykluczenia dot. Dodatkowo: indywidualne spotkania z trenerem 1 na 1 Cykl szkoleń 1) Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania w ramach projektów ramowych 2) Prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach programów ramowych 3) Kurs języka angielskiego 01/08/ Do czerwca 9

10 25.Kurs na kapitał 26.Zielone światło dla CAD/CAM kurs projektowania i wytwarzania z wdrożeniem na maszyny CNC Miasto Ruda Śląska/ Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej AB..Z. Centrum PUP w Rudzie Śląskiej, ul.ballestremów15, tel AB..Z.Centrum, ul. Królowej Jadwigi 12, Dąbrowa Górnicza, tel. 32/ , eria.pl pomocy de minimis, znajomość języka na poziomie min.a2. Kryteria punktowane: pracodawca związany z branżą badawczorozwojową, minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze funduszy UE. Projekt skierowany do pracowników mikroprzedsiębiorstw go w tym samozatrudnionych Uczestnikami projektu będzie 50 pracowników (stanowisko pracy związane z produkcją): firm z terenu województwa śląskiego z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (które prowadzą działalność w obszarze technologicznym: przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy PKD C.28, C.29, C.30). firm, które nie korzystały ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i POKL w latach 9 szkoleń 1.Dla kadry zarządzającej (5) efektywne zarządzanie czasem pracy, marketing w praktyce, sztuka negocjacji i zarządzania sprzedażą, skuteczny menedżer finansowanie przedsiębiorstw; 2.Dla pracowników (4) profesjonalny sprzedawca, trening umiejętności interpersonalnych w środowiska pracy, efektywne zarządzanie czasem pracy, zarządzanie emocjami i stresem w pracy. Każdy uczestnik przejdzie szkolenie z VII modułów: I MODUŁ Projektowanie CAD, w tym projektowanie 2D i 3D II MODUŁ Wytwarzanie CAM, w tym wytwarzanie części toczenie oraz frezowanie III MODUŁ Wspomaganie projektowania i wytwarzania skanowanie 3D w tym obsługa oprogramowania do skanera 3D i techniki skanowania. IV MODUL Parametry skrawania V MODÓL Metrologia warsztatowa VI MODUŁ Zajęcia praktyczne na tokarce CNC z zastosowaniem Rekrutacja od września 2013 do czerwca zgodnie z harmonogra mem szkoleń ( na stronie aslaska.pl

11 27.Budowniczy domu energooszczędnego 28.Zdrowy start 29.Szkolenia pracowników kluczem do sukcesu 30.Wiedza kluczem do sukcesu mikroprzedsiębiorstw Astra Biuro Promocji i Wystaw Eugeniusz Kropka Mazowiecka Grupa Szkoleniowo Doradcza FHU IGOM Piotr Mielcarz Kancelaria Podatkowa KWARTET Spółka Cywilna Leszek Knapczyk, Andrzej Kopiec telefon: mgsd.pl eu Biuro projektu: ul. Fabryczna 24, Katowice godz. pracy: pnpt: 8:0016: przez WUP w Katowicach. skanera 3 D VII MODUŁ Zajęcia praktyczne na frezarce CNC z zastosowaniem skanera 3D Pracownik zamieszkujący lub pracujący, zgodnie z KC, na terenie województwa śląskiego delegowany przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie województwa śląskiego, działające w branżach zgodnie z PKD: F.41, F.42, F.43. mikroprzedsiębiorstwa; zamieszkanie lub zatrudnienie w woj. śląskim; właściciele firm lub osoby zatrudnione na um. o pracę; wsparcie przede wszystkim kierowane do: fizjoterapeutów, instruktorów sportu, instruktorów fitness, trenerów personalnych, pracowników szkół rodzenia, położnych i innych osób, które w swojej pracy prowadzą lub zamierzają prowadzić zajęcia z kobietami w ciąży. Proj. skierowany jest do 252 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie go (posiadających tu siedzibę, oddział, filię) i ich 504 pracownic/pracowników, wykonujących pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa (zgodnie z Kodeksem Pracy) oraz osób samozatrudnionych. Grupa docelowa: 350 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie go (posiadające tu siedzibę, oddział, filię) i ich 400 pracowników, 60% kobiet, minimum 50% osób 50+, minimum 28% osób o niskich kwalifikacjach (co najwyżej wykształcenie średnie). Szkolenie zawodowe: budowa domu energooszczędnego. szkolenia teoretyczne, szkolenia praktyczne (m.in. hatha joga, techniki oddechowe, techniki relaksacyjne) warsztaty kompetencji miękkich. szkolenia z marketingu internetowego w trzech modułach: Internet PR, marketing w wyszukiwarkach SEM / SEO, marketing internetowy rozliczany za efekt) Bezpłatne kursy językowe: język angielski, certyfikowany egzamin TOEIC, różne poziomy zaawansowania język niemiecki, certyfikowany egzamin WiDaF, różne poziomy zaawansowanie Bezpłatne szkolenia w zakresie : r r październik 2013 r. czerwiec 2015 r. Okres realizacji: Rekrutacja ciągła Nabór na kursy językowe do kwietnia r nabór na szkolenia od września 11

12 31.Słońce do roboty! 32.Nowe kwalifikacje: Pełnomocnik systemu zarządzania środowiskowego i audytor przepisów prawa Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2, Katowice Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk Osoba do kontaktu: Ewa Szymańska tel ; wew. 170 et.katowice.pl Biuro Projektu: Centrum Kształcenia Zawodowego Katowice Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, Katowice, tel.: , ice.pl Biuro projektu: Zabrze, ul. Handlowa 2 tel , fax: , Osoba do kontaktu: Olga Buczma Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji za: przynależność do grupy defaworyzowanej na rynku pracy (wg danych WUP aktualnych na rozpoczęcie rekrutacji, brak ukończonych kursów/szkoleń w ostatnich 2 latach, mikroprzedsiębiorstwo wpisuje się w strategię rozwoju (Program Rozwoju Technologii woj. Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z terenu go. Warunki udziału w projekcie: niewyczerpanie przez pracodawcę limitu pomocy publicznej de mini mis, posiadanie PKD F.41 lub F.43 delegowanie pracownika do udziału w projekcie. Mikro, małe i średnie firmy i ich pracownicy (właściciele pełniący funkcje kierownicze, współpracownicy oraz pracownicy) z obszaru go (pracują lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu KC, w przypadku innych podmiotów posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze go). Wsparciem zostaną objęte firmy prowadzące działalność w obszarach technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata : 1. Technologie dla energetyki i górnictwa: wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w pracy (ICT), zarządzenie przez cele, odpowiedzialność karna skarbowa przedsiębiorców, windykacja wierzytelności, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe VAT, prawo podatkowe CIT, prawo podatkowe PIT. Szkolenia monter instalacji solarnych monter instalacji fotowoltaicznych A. Szkolenia 1. Zarządzanie środowiskowe 2. Systemy zarządzania środowiskowego w organizacji 3. Audytowanie 4. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji 5. Ekologiczna marka produktu i wizerunku firmy 6. Przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska B. Doradztwo woj. śląskie, Od r. do r r. Listopad 2013 czerwiec prowadzony do r. 12

13 33.Projektanci mobilni i webowi potrzebni od zaraz! Certyfikowane szkolenia dla programistów z go 34.Energia kompetencji 35.LADoprogramowanie inżynierskie automatyki nowej generacji w woj. śląskim Rudzki Inkubator Przedsiębiorczo ści Sp. z o.o. WS Finance Aleksander Stiller 4system Polska Sp. z o.o Aleksandra Karaś dzki.pl tel. (032) wew. 103, ul. Karola Goduli 36, Ruda Śląska, pl Biuro projektu: ul. Św. Urbana 5/D1, Zabrze tel , +48 (68) , wew. 144, 4system.com obszar 2.2, 2.4; 2. Technologie dla ochrony środowiska; 3. Transport i infrastruktura transportowa: obszar 6.2. Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw z sektora ICT Przedsiębiorcy oraz pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru go, nie korzystających ze wsparcia w projektach szkoleniowych i doradczych w ramach Poddziałania i PO KL w latach , (Branża Budowlana: PKD F.41 PKD F.43 oboty specjalistyczne) Projekt adresowany jest do: 1.mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie go i prowadzących działalność w obszarach technologicznych, kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu tj. wskazanym w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na lata : 2.Pracowników informatycznotechnicznych, którzy pracują lub Szkolenia: Oracle Certified Professional, Java SE Programmer Oracle Certified Expert, Java EE Web Component Developer Oracle Certified Expert, Java EE Web Services Developer Web Applications Solutions Developer Introduction to Android Intermediate Android Development Android Development zakończone certyfikatem Szkolenie instalatorów pomp ciepła egzaminy VCC (Vocational Competence Certificate). 1.Szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności pełnego wykorzystania PLC 1)budowa, struktura i charakterystyka elementów sterowania 2)konfigurowanie i programowanie 3)algorytmy 4)programowanie paneli operatorskich 5)programowa wizualizacja procesów przemysłowych 2. Nabycie wiedzy z zakresu Do czerwca 13

14 36.Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców 37.Trening Smaków Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach EVACO Sp. z o.o. Biuro projektu: Ośrodek Kształcenia Zawodowego Chorzów ZDZ w Katowicach, ul. Hajducka 21, Chorzów,, tel.: , fax: , e.mail: ce.pl Dane kontaktowe: tel , co.pl strona www: EVACO Sp. z o.o., ul. ks.j.popiełuszki 36, Sosnowiec, tel. (032) , zamieszkują obszar go. Do projektu mogą przystąpić podmioty, które nie korzystały ze wsparcia w projektach w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach. Warunki przystąpienia do projektu: założenie przedsiębiorstwa dzięki wsparciu PUP Chorzów, niewyczerpanie przez firmę limitu pomocy publicznej de minimis. Mikroprzedsiębiorcy i ich pracownicy. Przedsiębiorca musi: a) prowadzić działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, b) prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, c) posiadać siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa śląskiego, d) posiadać prawo do otrzymania pomocy de minimis. Uczestnicy projektu to pracownicy mikro przedsiębiorstw, którzy: a) zatrudnieni są na stanowiskach: szef kuchni, kucharz, kucharka, pomoc kuchenna b) zatrudnieni są na umowę o pracę, c) wykonują pracę na terenie województwa śląskiego, d) zostali oddelegowani na szkolenie środowiska programowania sterowników oparte na schemacie drabinkowym LAD, 1. Doradztwo wstępne indywidualne: zagadnienia z zakresu marketingu, promocji, finansów, podatków, źródeł finansowania działalności gospodarczej itp. 2. Szkolenia do wyboru: Księgowość w mikroprzedsiębiorstwach Marketing dla mikroprzedsiębiorstw Pozyskiwanie funduszy na rozwój mikroprzedsiębiorstwa 3. Doradztwo końcowe grupowe Program szkolenia obejmuje 9 kuchni tematycznych francuska nowoczesna kuchnia polska kuchnia bankietowa i cateringowa włoska meksykańska oraz południowo amerykańska śródziemnomorska azjatycka skandynawska desery Scenariusz poszczególnych spotkań przewiduje: wprowadzenie teoretyczne, receptury i zasady danej kuchni, trendy, dotyczące danej kuchni pokaz Mistrza Kuchni samodzielne przygotowywanie Miasto Chorzów I edycja: styczeń czerwiec II edycja: czerwiec listopad III edycja: wrzesień luty 2015 Styczeń maj Nabór do III edycji: 1 lutego 30 czerwca 14

15 38.Ratować na 5 tkę! szkolenia doskonalące dla ratowników medycznych woj. śląskiego 39.Radiologia i diagnostyka obrazowaspecjalistyczne kursy doskonalące dla radiologów i techników elektroradiologii go 40.Wykwalifikowany spawacz szkolenia dla pracowników MŚP Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. Zakład Doskonalenia Kadr KOMAG sp. z o.o. ul. Pszczyńska Gliwice , , katowice.pl , , katowice.pl Biuro projektu: ul. Łużycka Gliwice Anna Kalinowska, tel , mail: zdkkomag.pl przez pracodawcę, posiadają wykształcenie kierunkowe gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne oraz posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe LUB posiadają wykształcenie w innym profilu oraz co najmniej 4 letnie doświadczenie 144 osoby samozatrudnione/właściciele i/lub pracownicy mikroprzedsiębiorstw z siedzibą w woj. śląskim, którzy wykonują zawód ratownika medycznego 80 os. samozatrudnionychwłaścicieli mikroprzedsiębiorstw z siedzibą w woj. śląskim wykonujący zawód lekarza radiologa lub technika elektroradiologii. Status firmy: z sektora MŚP, siedziba w woj. śląskim, prowadzenie działalności w obszarach technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na lata o PKD nr C.26C.30,M.74 (wpis do EDG/KRS), informacja o otrzymanej pomocy de minimis, udział właściciela i/lub oddelegowanie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, niekorzystanie ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i potraw sposoby podania dań Warsztaty Praca w zespole kucharskim oraz Food cost Kursy obligatoryjne: 1. Kurs Praktyka Pogotowia Ratunkowego 2.Kurs Symulacja Medyczna Kursy fakultatywne do wyboru: 3.Kurs Stany nagłe pochodzenia internistycznego u dorosłych 4.Kurs Stany nagłe w pediatrii 5.Kurs Stany nagłe pochodzenia urazowego 1.Obsługa stacji AW funkcje zaawansowane 2.Obsługa oprogramowania diagnostycznego Osirix 3.Protokoły badań TK i MR 4.Opisywanie badań HRCT płuc 5.Interpretacja badań PETTK Kursy fakultatywne do wyboru: 1. Zagadnienia laryngologiczne 2. Zagadnienia ortopedyczne 1) Szkolenia spawalnicze metodą MIG/MAG podstawowe; 2) Szkolenia spawalnicze metodą MIG/MAG ponadpodstawowe; 3) Szkolenia spawalnicze metodą TIG podstawowe; 4) Szkolenia spawalnicze metodą TIG ponadpodstawowe; 5) Szkolenia spawalnicze metodą MMA podstawowe; 6) Szkolenia spawalnicze metodą Nabór do lipca Rekrutacja od 6 stycznia, do czerwca. 15

16 41.Ekologicznie w przyszłość POKL /13 42.Kursy komputerowe dla MMŚP 43.Manualna Terapia Funkcjonalna Fundacja Q Demo Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna ul. Mickiewicza 29, Katowice Centrum Fizjoterapii OLDMED Wrzosowa ul. Szkolna 10a Koordynator projektu: Małgorzata Gil, tel Asystent koordynatora: Anna Gaik tel biuro projektu: ul. Mickiewicza 29, Katowice tel pl mmsp.pl Biuro projektu: Agnieszka Jędrysiak tel POKL w latach przez WUP Katowice, znacząca kolejność zgłoszeń. Preferowany udział osób z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym i kobiet. 60 mikroprzedsiębiorstw posiadających jednostki organizacyjne na terenie woj. śląskiego oraz 108 (w tym 8K) ich pracowników zatrudnionych lub zamieszkałych na terenie go (wg. przepisów KC). 100% GD będą stanowić mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w obszarze TECHNOLOGIE DLA OCHRONY ŚRODOWISKA (w ujęciu PKD z 2007r. F.41, F.42, F.43) zg. z wykazem tabela nr 15, wskazanym w Programie Rozwoju Technologii WŚ na lata % gr. docelowej w proj. będą stanowiły os. o niskich kwalifikacjach. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie pracownik (delegowany przez pracodawcę) lub właściciel Mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa posiadającego jednostkę organizacyjną w województwie śląskim. Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność w obszarze 4 PRT (PKD: J.61, J.62, J.63, M.71, M.74). Uczestnikiem projektu może zostać jedynie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które nie korzystało ze wsparcia z i w latach Projekt skierowany jest do 50 mikroprzedsiębiorstw Posiadających jednostkę organizacyjną MMA ponadpodstawowe Szkolenie zawodowe Instalator odnawialnych źródeł energii składające się z 3 modułów W projekcie będzie można wziąć udział w następujących szkoleniach: wykorzystanie narzędzi informatycznych w firmie (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) Tworzenie stron WWW CorelDraw AutoCad PhotoShop Program ramowy: woj.śląskie, r. w zależności od dostępności w terminie trwania projektu od do rekrutacja ciągła, aż do wyczerpania 16

17 Mirosław Kapica ul. 3 Maja Katowice a.pl czynne we wtorki i czwartki w godz Koordynator projektu: Beata Rybak a.pl na terenie województwa śląskiego, uprawnionych do otrzymania pomocy de minimis, Ze wsparcia skorzystają 84 osoby oddelegowane na szkolenia, spełniające następujące warunki: pracownicy (w rozumieniu Kodeksu Pracy,właściciele lub wspólnicy tych mikroprzedsiębiorstw, pracujący lub zamieszkujący na terenie go (w rozumieniu KC), uprawnione do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, rehabilitanta, masażysty. Uwaga: pierwszeństwo uczestnictwa dla mikroprzedsiębiorstw delegujących osoby z wykształceniem średnim (ukończona szkoła policealna, bez egzaminu maturalnego). I moduł: podstawy Funkcjonalnej Terapii Manualnej II moduł: terapia miednicy III moduł: terapia miednicy IV moduł: terapia w obrębie odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa ( V moduł: terapia w obrębie miednicy i stawów obwodowych VI moduł: zespoły korzeniowe i rzekomo korzeniowe komunikacja z pacjentem ( Kurs będzie realizowany w formie stacjonarnej warsztatowej. listopad 2013 październik limitu miejsc) 44.HACCP znaczy ZDROWY: Profesjonalizacja kadr śląskich mikroprzedsiębiorstw branży spożywczej w zakresie jakości HACCP 45 PROFESJONALNI I SKUTECZNI podniesienie kwalifikacji, kompetencji i kreatywności PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o Firma Handlowo Usługowa ASMAR Rekrutacja: Monika Kasperkiewicz, tel: , katowice.pl Kierownik projektu: Leszek Słoma, tel: (12) , Firma Handlowo Usługowa ASMAR ul. Dąbrowskiego Katowice pokój 508 tel. (032) Projekt skierowany jest do firm (mikro przedsiębiorstw) posiadających siedzibę/jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego i ich pracowników oraz managementu, którzy zamieszkują/pracują na terenie województwa śląskiego. Projekt skierowany jest do firm branży spożywczej (PKD Sekcja C, Dz. 10 i 11, Sekcja G, Dz. 47) oraz branży turystycznej (Sekcja I, Dz. 56). Projekt skierowany jest do 168 pracowników (sektora mikroprzedsiębiorstw, którzy pracują lub zamieszkują na obszarze go w rozumieniu przepisów KC. Wsparciem zostaną objęci jedynie pracownicy przedsiębiorstw w obszarach Szkolenia z zakresu systemu HACCP: Audytor wewnętrzny systemu HACCP Pełnomocnik ds. systemu HACCP Doradztwo związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu HACCP 1. Angielski/niemiecki w biznesie (cztery poziomy zaawansowania: sfinansowanie kosztów egzaminów: ang. TOEIC (Test of English for International Communication) lub niem. WIDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft). woj. śląskie, woj. śląskie, od 01 grudnia 2013 do 30 listopada Rekrutacja ciągła. atowice.pl lub w biurze projektu: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Rekrutacja dla II edycji szkoleń: od maja do czerwca 17

18 pracowników śląskich mikroprzedsiębiorstw 46.Profesjonalny spawacz 47.KUŹNIA ZAWODÓWdla śląskiej branży budowlanej SEKA S.A. EKSPERT Maciej Mrozek 32/ / Mariusz Lachor tel , ekspert.alfa.pl Biuro projektu: technologicznych: technologie dla energetyki i górnictwa (PKD: sekcja B, sekcja D, M.72), technologie informacyjne i telekomunikacyjne (PKD: J.61, J.62, J.63, M.71, M.74), produkcja i przetwarzanie materiałów (PKD: C.22, C.23, C.24), transport i infrastruktura transportowa (PKD: H.49, J.61, J.63), przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy (PKD: C.26, C.27, C.28, C.29, C.30, M.74). Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie firmy, które nie były dotychczas objęte wsparciem w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach Projekt adresowany jest do pracowników /pracownic, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: pracują w mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie posiadającym siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną na terenie województwa śląskiego; są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą; wykonują pracę na terenie województwa śląskiego (50% pracowników z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym, 168 osób w tym 4 kobiety). Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw mających siedzibę/filię/oddział na terenie woj. śląskiego działających w branży budowlanej (sekcja F PKD 2007). W/w mikroprzedsiębiorstwa kierują do udziału w projekcie swoich pracowników 2. Warsztaty miękkie: negocjacje w biznesie zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy komunikacja interpersonalna, asertywność autoprezentacja Warsztaty Lean Manufacturing Tematyka: Podstawowe techniki i narzędzia stosowane w LM 5S Kaizen Kursy spawania Szkolenia: 1.operator koparkoładowarki 2.operator spycharki 3.operator urządzeń dźwigowotransportowych (Prawo Jazdy Kat. C + kwalifikacja przewóz rzeczy + HDS) fax. (032) XI.2013 I.2015 woj. śląskie, organizacja kursów w dwóch rejonach: katowickim Ostatni nabórlistopad Rozpoczęcie I edycji od XII. do II. w zależności od szkolenia Nabory na II 18

19 ul. Darwina 17, pok Jaworzno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Uczestnicy projektu muszą być osobami pełnoletnimi, posiadać wykształcenie co najwyżej średnie oraz zgodnie z KC zamieszkiwać na terenie go. W projekcie mogą wziąć również udział osoby samozatrudnione. 4.spawacz MIG2 5.spawacz TIG2 6.elektryk do 1 kv 7.elektryk pow. 1 kv oraz jaworznicki m Okres: edycję na szk. nr 1 do VIII. szk. nr 2 do X., szk. nr 3 do VI., szk. nr 4 do XI. 48.TWADRE UPRAWNIENIA podstawą rozwoju kadr branży transportowej 49.KIEROWCA ZAWODOWY podstawą branży transportowej EKSPERT Maciej Mrozek EKSPERT Maciej Mrozek Jacek Silbert Tel ekspert.alfa.pl Biuro projektu: Ul. K. Darwina Jaworzno Biuro projektu: ul. Darwina 17, Jaworzno, Marcin Kasprzak SdsOP Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw z branży transportowej, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego,wsparciem zostaną objęci właściciele przedsiębiorstw i ich wspólnicy oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracęzamieszkujący woj. śląskie, posiadający wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne. projekt skierowany jest do 45 mikro, makro i średnich przedsiębiorstw z branży transportowej, dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, właścicieli, wspólników grupę docelową stanowią wyłącznie MMŚP niekorzystające ze wsparcia w ramach projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla poddziałania i POKL w latach przez WUP w Katowicach, w projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące w wieku od 18 do 4550 lat, Kursy: C,C+E,KWP (w pakiecie) dla posiadaczy kat.b, ADR (podstawowy + cysterna) dla posiadaczy kat.c HDS dla posiadaczy kat. C Kursy: ADR (podstawowy) dla posiadaczy kat. C HDS dla posiadaczy kat. C Zakres: województ wo śląskie Okres: woj. śląskie, (organizacja kursów w trzech rejonach: katowickim częstochow skim, bielskim, Okres: kursy ADR: Grupa 3 rekrutacja do listopada kursy HDS: Grupa 2 rekrutacja do czerwca Grupa 3 rekrutacja do listopada Kursy HDS: 3. do końca października kursy ADR: 2. do końca sierpnia 3. do końca października 19

20 50.Sukces z Noble Manhattan Coaching 51.Optymalizacja kosztów firmy Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. Anna Izdebska, tel , Anna Izdebska, tel , zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, o wykształceniu nie wyższym niż średnie Grupa docelowa: trenerzy, coachefreelancerzy i terapeuci z województwa śląskiego, firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw. Kryteria udziału: firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa śląskiego; pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa, w którym pełni funkcje kierownicze lub jest wspólnikiem/ partnerem wykształcenie min. licencjackie dla osób, które zakwalifikują się do uczestnictwa w szkoleniu na poziomie zaawansowanym Practitioner Coach Diploma (PCD) pierwszeństwo w naborze mają osoby w wieku powyżej 50 lat, firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw Kryteria udziału w projekcie, wymagane od firm i pracowników: firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa śląskiego pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym w nim funkcje kierownicze, lub wspólnikiem/ partnerem miejscem wykonywania pracy jest teren go Udział w certyfikowanym programie Noble Manhattan Coaching, Tematyka, poziom podstawowy: 1.COACHING FUNDAMENTALS CERTIFICATE NMC (3 dni szkolenia i 3 dni warsztatów, coaching praktyczny poza zajęciami oraz 3 indywidualne sesje mentorskie) Cztery filary coachingu Umiejętności słuchania w coachingu Umiejętność zadawania pytań w coachingu Model TGROW Wartości Coaching w organizacjach Zdobycie certyfikatu zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, po zdaniu egzaminu (umożliwia przystąpienie do procesu certyfikacji międzynarodowej na wyższe poziomy aż do coacha seniora) Szkolenia: Sesja 1. Optymalizacja podatków Formy organizacyjnoprawne Rodzaje opodatkowania Warsztaty praktyczne Sesja 2. Optymalizacja kosztów Rachunek kosztów działania Optymalizacja i ewidencja kosztów Tworzenie budżetów projektów Opłacalność, płynność, rentowność przedsięwzięć Sesja 3. Skuteczne negocjacje Uwarunkowanie przewagi woj.śląskie r r. Na bieżąco Na bieżąco 20

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat Załącznik nr 1.1 do Uchwały nr 1748/163/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego LISTA RANKINGOWA wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY

TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY XV TARGI PRACY 25 KWIETNIA 2012 PRZEWODNIK TARGOWY spis treści plan stoisk...3 wystawcy...4 WEJŚCIE PLAN STOISK Adecco Poland Sp. z o.o. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wartość. Okres realizacji. Kwota dofinansowania. projektu. Tytuł projektu. ogółem. projektu

Wartość. Okres realizacji. Kwota dofinansowania. projektu. Tytuł projektu. ogółem. projektu Lista podpisanych we wrześniu 2012 roku umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr: 1/POKL/8.1.1/2012 Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta 1 091/12 Centrum Promcji Innowacji i Rozwoju Data zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r. Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo