Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 I 2015 ROKU Wszelkie pytania tyczące zasad udziału w projektach należy kierować bezpośrednio Beneficjentów Aktualizacja Nr/Tytuł projektu Beneficjent Dane kontaktowe w zakresie szczegółowych informacji o projekcie Kryteria udziału w projekcie Formy wsparcia w projekcie Zakres i okres realizacji projektu Planowany termin naboru uczestników Nowy zawódlepszy start! Szkolenia CNC dla pracowników woj. śląskiego AB..Z. CENTRUM (32) ; interia.pl Projekt skierowany jest osób pracujących i/lub zamieszkałych w woj. śląskim, Kolejne kryteria: -wynik testu wiedzy m.in. znajomość rys. technicznego (min.50% poprawnych odpowiedzi), -zgoda na przetwarzanie danych osobowych, -kolejność zgłoszeń. 1) Szkolenia zawowe CNC, (tokarki lub frezarki CNC) 2) Szkolenia motywacyjne Akademia e- przedsiębiorstw Yeslogo sp. z o.o. Biuro projektu Ul. Sokolska 80/ Katowice Tel , Kadra zarządzająca przedsiębiorstw MŚP i ich pracownicy wykonujące zadania z zakresu marketingu i PR 2. Przedsiębiorstwa z województwa śląskiego 3. Nie przekroczony limit pomocy de minimis Prowadzenie przez firmę działalności w obszarach kluczowych dla rozwoju woj. śląskiego Szkolenia tradycyjne i e-learningowe I. Z zakresu nowoczesnego zarządzania firmą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych: II. Z zakresu PR i tworzenia CI (corporate identity) z użyciem narzędzi informatycznych III. Z zakresu strategii obecności firmy w Internecie; grudzień

2 MEGA kwalifikacje dla MIKRO firm Kurs na kapitał Szkolenia pracowników kluczem sukcesu Wiedza kluczem sukcesu mikroprzedsiębiorstw AT GROUP S.A. w partnerstwie z Ingressio S.C. Miasto Ruda Śląska/ Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej FHU IGOM Piotr Mielcarz Kancelaria Podatkowa KWARTET Spółka Cywilna Leszek Będzin, Ingressio S.C. ul. Staszica 2, tel.: PUP w Rudzie Śląskiej, ul.ballestremów15, tel eu Biuro projektu: ul. Fabryczna 24, Katowice Projekt skierowany jest pełnoletnich osób fizycznych (2 K, 100M) zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, zamieszkujących lub pracujących w woj. śląskim, posiadających podstawowe uprawnienia spawalnicze w metodzie MAG 135 oraz aktualne badania lekarskie. Projekt skierowany pracowników mikroprzedsiębiorstw go w tym samozatrudnionych Proj. skierowany jest 252 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie go (posiadających tu siedzibę, oddział, filię) i ich 504 pracownic/pracowników, wykonujących pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa (zgodnie z Kodeksem Pracy) oraz osób samozatrudnionych. Grupa celowa: 350 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie go (posiadające tu siedzibę, oddział, filię) i ich 400 pracowników, Kurs spawania MAG 135 czyli spawanie czołowe blach na 8 grupie materiałowej 9 szkoleń 1.Dla kadry zarządzającej (5) efektywne zarządzanie czasem pracy, marketing w praktyce, sztuka negocjacji i zarządzania sprzedażą, skuteczny menedżer finansowanie przedsiębiorstw; 2.Dla pracowników (4) profesjonalny sprzedawca, trening umiejętności interpersonalnych w śrowiska pracy, efektywne zarządzanie czasem pracy, zarządzanie emocjami i stresem w pracy. - szkolenia z marketingu internetowego w trzech modułach: Internet PR, marketing w wyszukiwarkach SEM / SEO, marketing internetowy rozliczany za efekt) Bezpłatne kursy językowe: - język angielski, certyfikowany egzamin TOEIC, różne poziomy zaawansowania - język niemiecki, certyfikowany październik 2013 r. - czerwiec 2015 r. Okres realizacji: Rekrutacja ciągła od r. Rekrutacja grudzień 2014 nabór trwa 2

3 Radiologia i diagnostyka obrazowaspecjalistyczne kursy skonalące dla radiologów i techników elektroradiologii go Kursy komputerowe dla MMŚP Knapczyk, Andrzej Kopiec Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. Demo Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna ul. Mickiewicza 29, Katowice godz. pracy: pn-pt: 8:00-16:00 Osoba kontaktu: Ewa Szymańska tel ; wew. 170 et.katowice.pl , , katowice.pl biuro projektu: ul. Mickiewicza 29, Katowice tel pl mmsp.pl 60% kobiet, minimum 50% osób 50+, minimum 28% osób o niskich kwalifikacjach (co najwyżej wykształcenie średnie). Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji za: - przynależność grupy defaworyzowanej na rynku pracy (wg danych WUP aktualnych na rozpoczęcie rekrutacji, - brak ukończonych kursów/szkoleń w ostatnich 2 latach, - mikroprzedsiębiorstwo wpisuje się w strategię rozwoju (Program Rozwoju Technologii woj. 80 os. samozatrudnionych-właścicieli mikroprzedsiębiorstw z siedzibą w woj. śląskim wykonujący zawód lekarza radiologa lub technika elektroradiologii. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie pracownik (delegowany przez pracodawcę) lub właściciel Mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa posiadającego jednostkę organizacyjną w województwie śląskim. Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność w obszarze 4 PRT (PKD: J.61, J.62, J.63, M.71, M.74). Uczestnikiem projektu może zostać jedynie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. egzamin WiDaF, różne poziomy zaawansowanie Bezpłatne szkolenia w zakresie : - wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w pracy (ICT), - zarządzenie przez cele, - odpowiedzialność karna skarbowa przedsiębiorców, - windykacja wierzytelności, - prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, - prawo podatkowe VAT, - prawo podatkowe CIT, - prawo podatkowe PIT. 1.Obsługa stacji AW- funkcje zaawansowane 2.Obsługa oprogramowania diagnostycznego Osirix 3.Protokoły badań TK i MR 4.Opisywanie badań HRCT płuc 5.Interpretacja badań PET-TK Kursy fakultatywne wyboru: 1. Zagadnienia laryngologiczne 2. Zagadnienia ortopedyczne W projekcie będzie można wziąć udział w następujących szkoleniach: - wykorzystanie narzędzi informatycznych w firmie (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) - Tworzenie stron WWW - CorelDraw - AutoCad - PhotoShop

4 Profesjonalny spawacz KUŹNIA ZAWODÓW-dla śląskiej branży buwlanej SEKA S.A. EKSPERT Maciej Mrozek 32/ / Mariusz Lachor tel , ekspert.alfa.pl Biuro projektu: ul. Darwina 17, pok Jaworzno w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które nie korzystało ze wsparcia z i w latach Grupę celową w projekcie stanowią wyłącznie firmy, które nie były tychczas objęte wsparciem w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach Projekt adresowany jest pracowników /pracownic, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: pracują w mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie posiadającym siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie zwoloną formę organizacyjną na terenie województwa śląskiego; są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą; wykonują pracę na terenie województwa śląskiego (50% pracowników z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym, 168 osób w tym 4 kobiety). Projekt skierowany jest mikroprzedsiębiorstw mających siedzibę/filię/oddział na terenie woj. śląskiego działających w branży buwlanej (sekcja F PKD 2007). W/w mikroprzedsiębiorstwa kierują udziału w projekcie swoich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Uczestnicy projektu muszą być osobami pełnoletnimi, posiadać wykształcenie co najwyżej średnie oraz zgodnie z KC zamieszkiwać na terenie go. W projekcie mogą wziąć również udział osoby samozatrudnione. Kursy spawania Szkolenia: 1.operator koparko-ławarki 2.operator spycharki 3.operator urządzeń dźwigowotransportowych (Prawo Jazdy Kat. C + kwalifikacja przewóz rzeczy + HDS) 4.spawacz MIG-2 5.spawacz TIG-2 6.elektryk 1 kv 7.elektryk pow. 1 kv XI I.2015, organizacja kursów w dwóch rejonach: katowickim oraz jaworznicki m Okres: Ostatni nabórstyczeń 2015 Do wyczerpani a miejsc 4

5 TWADRE UPRAWNIENIA podstawą rozwoju kadr branży transportowej KIEROWCA ZAWODOWY podstawą branży transportowej FaceIT kompleksowy program warsztatów i radztwa z e-marketingu EKSPERT Maciej Mrozek EKSPERT Maciej Mrozek Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice Jacek Silbert Tel ekspert.alfa.pl Biuro projektu: Ul. K. Darwina Jaworzno Biuro projektu: ul. Darwina 17, Jaworzno, Marcin Kasprzak - SdsOP Robert Pisarski, tel Projekt skierowany jest mikroprzedsiębiorstw z branży transportowej, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego,wsparciem zostaną objęci właściciele przedsiębiorstw i ich wspólnicy oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracęzamieszkujący woj. śląskie, posiadający wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne. - projekt skierowany jest 45 mikro, makro i średnich przedsiębiorstw z branży transportowej, - dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, właścicieli, wspólników - grupę celową stanowią wyłącznie MMŚP niekorzystające ze wsparcia w ramach projektów szkoleniowych i radczych w ramach konkursów ogłoszonych dla poddziałania i POKL w latach przez WUP w Katowicach, - w projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące w wieku od lat, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, o wykształceniu nie wyższym niż średnie Grupę celową stanowią pracownicy/e (wg Kodeksu Pracy) i właściciele/ki mikroprzedsiębiorstw (wg ust. o swobodzie działalności gospodarczej) z go, prowadzący działalność gospodarczą w obszarach technologicznych kluczowych wg Programu Rozwoju Technologii woj. śląskiego (PRTWŚl). Ponadto mikroprzedsiębiorstwa te nie mogą mieć przekroczonego progu uzyskanej pomocy de minimis. W szkol. uczest. będą wyłącznie pracownicy/e i właściciele/ki -Kursy: -C,C+E,KWP (w pakiecie) dla posiadaczy kat.b, -ADR (podstawowy + cysterna) dla posiadaczy kat.c -HDS dla posiadaczy kat. C - Kursy: - ADR (podstawowy) dla posiadaczy kat. C - HDS dla posiadaczy kat. C Cykl warsztatów 1.Czym jest i jak buwać wizerunek firmy/marki? 2.Media społ. w buwaniu wizerunku. 3.Facebook w biznesie w praktyce. 4.Google+ w biznesie praktycznie 5.SEO, czyli jak dać się znaleźć w sieci 6.Narzędzia SEO czyli automatyzacja i analiza 7.Copyrighting w SEO, czyli skuteczne treści w sieci 8.SEM, czyli reklama kontekstowa od Zakres: województw o śląskie Okres: , (organizacja kursów w trzech rejonach: katowickim częstochowskim, bielskim, Okres: woj.śląski Do wyczerpani a miejsc Do wyczerpani a miejsc Do końca grudnia

6 Wsparcie mikrofirm w woj. śląskim Kursy komputerowe dla mikroprzedsiębiorstw Śląska Akademia Buwnictwa Pasywnego Przedsiębiorstwo Usług Teleinformatycznych NetCAD Sławomir Pluta Demo Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna ul. Mickiewicza 29, Katowice ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o Biuro Projektu ZUWH ELPAX sp. z o.o Łużycka 11, Bytom, Mariusz Sir com.pl biuro projektu: ul. Mickiewicza 29, Katowice, tel , l mikro Justyna Sierka kierownik projektu, tel: ; mikroprzedsiębiorstw z obszarów PRTWŚl: C21, C32.50Z, P B, E38-39, F41-43, J61-63, M71, M74, C22-24, H49, C pracownic/ków mikroprzedsiębiorstw z województwa śląskiego w wieku 45 + w tym 150 kobiet Uczestnikiem projektu może być wyłącznie pracownik (delegowany przez pracodawcę) lub właściciel mikro przedsiębiorstwa posiadającego jednostkę organizacyjną w województwie śląskim. Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność w obszarze 4 PRT (PKD: J.61, J.62, J.63, M.71, M.74). Uczestnikiem projektu może zostać jedynie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkolenie kierowane jest : architektów, projektantów, radców energetycznych oraz innych osób zaangażowanych w realizację procesu inwestycyjnego w branży buwlanej. Kryteria udziału: - zatrudnienie na umowę o pracę w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie, z branży buwlanej (sekcje F41, F42, F43 kuchni Doradztwo - obejmie m.in. wypracowanie strategii, bór kanałów, opracowanie harmonogramu i budżetu działań marketingowych. Szkolenia: zarządzanie przez cele, język angielski, język niemiecki, szkolenia komputerowe ICT, obsługa klienta, inne (wg. indywidualnych potrzeb) W projekcie będzie można wziąć udział w następujących szkoleniach: - wykorzystanie narzędzi informatycznych w firmie (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) - Tworzenie stron WWW - CorelDraw - AutoCad - PhotoShop Szkolenie kończy się egzaminem międzynarowym, którego zaliczenie oznacza nadanie odpowiedniego tytułu, w zależności od posiadanego wykształcenia: - Certyfikowany Europejski Projektant Buwnictwa Pasywnego (dla osób z uprawnieniami projektowania w zależności od stępności w terminie trwania projektu od

7 PKD buwnictwo zgodnie z 3 obszarem technologicznym PRTWŚ, - wykształcenie wyższe, - siedziba lub oddział firmy musi znajwać się na terenie go. budynków) - Certyfikowany Europejski Doradca Buwnictwa Pasywnego (dla osób z innym, wyższym wykształceniem). GURU IT kopalnia certyfikacji MS SQL. MS SharePoint GURU IT kopalnia certyfikacji MS Winws Centrum Komputerowe ZETO S.A. Centrum Komputerowe ZETO S.A Biuro Projektu ul. Bednorza 2A Katowice tel szkolenia.kc.sql.shar Biuro Projektu ul. Bednorza 2A Katowice www: szkolenia.kc.winw W projekcie nie mogą brać udziału przedsiębiorstwa, które korzystały już wcześniej z projektów w ramach konkursów i PO KL ogłoszonych w latach przez WUP w Katowicach. Projekt jest skierowany pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. śląskiego, zatrudnionych na umowę o pracę, przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych z go. Grupę celową stanowią firmy: - nie korzystające ze wsparcia w zakresie projektów w ramach konkursów i POKL w latach , ogłaszanych przez WUP Katowice, - prowadzące działalność w obszarze: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (PKD: J.61, J.62, J.63, M.71 lub M.74). Projekt jest skierowany pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj. śląskiego, przedsiębiorców oraz osób samozatrudnionych z go. Grupę celową stanowią firmy: - nie korzystające ze wsparcia w zakresie projektów w ramach konkursów i POKL w latach , ogłaszanych przez WUP Katowice, - prowadzące działalność w obszarze: Technologie informacyjne Bezpłatne ścieżki autoryzowanych szkoleń Microsoft, zajęć przygotowujących egzaminów w zakresie: - MS SharePoint 2013 z PowerShell - MS SQL 2012 Bezpłatne ścieżki autoryzowanych szkoleń Microsoft, zajęć przygotowujących egzaminów w zakresie: - MS Winws 7 z PowerShell - MS Winws Server 2012, r, r 7

8 tel fax i telekomunikacyjne (PKD: J.61, J.62, J.63, M.71 lub M.74). Marketing w czasach mobilności Plusy datnie: Programista C++ Yeslogo Sp. z o.o. Lamara Sp. z o.o. ul. Drewnowska Łódź Biuro projektu: ul. Sokolska 80/ Katowice, tel , Biuro Projektu: ul. Chopina 1, Katowice, tel: ra.com.pl Grupę celową stanowi kadra zarządzająca MŚP i pracownicy MŚP wykonujący zadania z zakresu marketingu i PR z przedsiębiorstw: 1.posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego i status 1. Szkolenia z zakresu PR i tworzenia mikro, małego lub średniego CI (Corporate Identity) firmy z przedsiębiorstwa, użyciem nowoczesnych narzędzi 3. nie korzystało ze wsparcia w ramach informatycznych konkursów ogłoszonych dla i Szkolenia z zakresu buwania PO KL w latach przez WUP w strategii obecności firmy w Internecie Katowicach 3. prowadzi działalność w obszarze technologicznym kluczowym dla rozwoju gospodarczego regionu tj. wskazanym Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata nie przekroczyło limitu pomocy de minimis Kryteria datkowe: -przedsiębiorstwo nie posiada specjalistycznego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie i e-marketing - zgłasza na szkolenie osoby w wieku 50+ lub osoby niepełnosprawne W projekcie mogą uczestniczyć firmy, które łącznie spełniają poniższe kryteria: - posiadają status MSP - posiadają siedzibę, filię, oddział, itp. w woj. śląskim - oddelegują maksymalnie dwóch pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, samozatrudnionych lub wspólników w spółce cywilnej - działają w obszarze technologii 3. Szkolenia z zakresu nowoczesnego zarządzania firmą z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych Każdy rodzaj szkolenia składa się z 4 jednodniowych zjazdów. Uzupełnieniem każdego rodzaju szkolenia jest kurs e-learningowy. Szkolenia z programowania od podstaw w języku C++ (dual learning) oraz poprzez e-platformę. h. Uczestnicy otrzymują podręczniki, skrypty a po zdanym egzaminie potwierdzenie w formie certyfikatu. woj.śląskie, termin realizacji projektu od w trybie m

9 To nie sen to JAVA! Rozwijamy skrzydła techniki sprzedaży i negocjacji dla mikrofirm Szkolenia zawowe Lamara Sp. z o.o. ul. Drewnowska Łódź Competence Training & Coaching Institute, Barbara Jaśkiewicz P.U. HARISPAL Paulina Szilistowska Biuro Projektu: ul. Chopina 1, Katowice, tel: , ra.com.pl e-szkolenia.pl tel , (projekty EFS/Rozwijamy skrzydła) Renata Stemplowska Koordynator tel. 32/ wew. 55 Monika Krząpa kluczowych dla rozwoju gosp. woj. śląskiego zgodnie z Programem Rozwoju Technologii go na lata W projekcie mogą uczestniczyć firmy, które łącznie spełniają poniższe kryteria: - posiadają status mikro, małej lub średniej firmy - posiadają siedzibę, filię, oddział, itp. w woj. śląskim - oddelegują maksymalnie dwóch pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, samozatrudnionych lub wspólników w spółce cywilnej - działają w obszarze technologii kluczowych dla rozwoju gosp. woj. śląskiego zgodnie z Programem Rozwoju Technologii woj. Śląskiego na lata Osoby, prowadzące mikroprzedsiębiorstwo, którego jednostka organizacyjna znajduje się na terenie jednego z miast: Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Katowice, Tychy. - osoby, zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach, których jednostka organizacyjna znajduje się na terenie jednego z miast; Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Katowice, Tychy (umowa o pracę). Mikroprzedsiębiorstwa i ich pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę (96M. 2K) z obszaru go w tym co najmniej 48 os. (50%) o niskich kwalifikacjach. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze technologicznym kluczowym dla rozwoju Wsparcie w formie szkoleń z programowania w języku JAVA (dual learning) oraz poprzez e-platformę. Uczestnicy otrzymują podręczniki, skrypty a po zdanym egzaminie potwierdzenie w formie certyfikatu. -Szkolenia z umiejętności interpersonalnych i efektywności osobistej. Zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem i asertywność, -Szkolenia z umiejętności sprzedażowo - negocjacyjnych - Techniki sprzedaży, techniki negocjacji. profesjonalna obsługa klienta -Szkolenia indywidualne( uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia. Szkolenia z zakresu spawania metodami TIG, MAG, MMA, 141/111, 136/135, 136, 114/136, 141 (7CrMo)., termin realizacji projektu od Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Katowice, Tychy luty czerwiec 2015 Okres realizacji projektu: od w trybie m Do maja 2015 od

10 asystent koordynatora tel. 32/ wew. 17 spal.pl gospodarki regionu tj. wskazanym w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata (technologie dla energetyki i górnictwa oraz produkcja i przetwarzanie materiałów Zakres: woj. śląskie Budując przyszłą jakość Istima Sp. z o.o. ul. 3 Maja 13, Katowice Marlena Karlik specjalista ds. ewaluacji tel. 32/ wew. 26 pal.pl tel Bezpieczeństwo pracy w branży buwlanej Certyfikat VCA\Certyfikat SCC 2. Uprawnienia montera rusztowań Projekt skierowany jest (holenderski Certyfikat przedsiębiorców i ich pracowników STEIGERBOUWER) z przedsiębiorstw MŚP prowadzących 3. Kurs na specjalistę ds. działalność w branży buwlanej (sekcja inwestycji buwlanych (I, II i III F. Buwnictwo; PKD 2007 F.41, F.42, stopień) F.43). 4. Kurs na specjalistę ds. MŚP muszą spełniać nw. warunki: zamówień publicznych mają jednostkę organizacyjną na terenie 5. Modelowanie 3D w śrowisku go, Autodesk Revit Architecture ich pracownicy pracują lub zamieszkują 6. Analiza konstrukcji na obszarze go, buwlanych w śrowisku nie korzystały ze wsparcia w zakresie Autodesk Robot Structural projektów szkoleniowych i radczych w Analysis Professional ramach konkursów ogłoszonych dla Zasady zrównoważonego i POKL w latach przez WUP w Katowicach rozwoju w buwnictwie według wzorów LEED 8. Kurs na specjalistę nadzoru buwy i eksploatacji rusztowań 9. Kurs na uprawnienia montera rusztowań r Od czerwca 2014 r 10

11 Branża buwlana dla zrównoważonego rozwoju CSR Leader Academy Centrum Edukacji Zawowej CARGO Sp. z o.o Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Grzegorz Ryt tel cargo.edu.pl Biuro Projektu CSRLA : Śląskie Centrum Szkoleniowe ul. Mikołowska 100A, p Katowice, tel. kom tel. (32) com.pl 240 pracowników MMŚP ze Śląska, które w swej działalności mają wpisane PKD z grupy 41, 42 i/lub 43. Ich fizyczni pracownicy o wykształceniu podstawowym i zasadniczym (70%) lub średnim (30%). Projekt otwarty, aczkolwiek preferowane będą firmy działające w kluczowych obszarach technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii woj. śląskiego na lata : Technologie medyczne Technologie dla energetyki i górnictwa - tylko te, które nie są wykluczone z pomocy de minimis), Technologie dla ochrony śrowiska Technologie informacyjne i telekomunikacyjne Produkcja i przetwarzanie materiałów Transport i infrastruktura transportowa Przemysł maszynowy, samochowy, lotniczy i górniczy Nanotechnologie i nanomateriały Doradztwo zawowe oraz szkolenia zawowe zakończone egzaminami państwowymi z zakresu: operatora maszyn buwlanych (tj.: obsługa koparko-ławarki, koparki, ławarki, HDS), kurs montażysty rusztowań buwlano-montażowych, kurs operatora narzędzi udarowych, prawo jazdy kat. C, C+E, kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, HDS. I.CSR a strategiczne zarządzanie (24 h) II.CSR katalizatorem innowacyjności (24 h) III. Zarządzanie strategiczne w oparciu o CSR (warsztaty- 24 h) Pozyskiwanie finansowania na wdrożenie CSR Okres realizacji: r r czerwiec grudzień 2014 r. 31 grudnia 2014 r. 11

12 Kurs na kapitał Energia kompetencji Miasto Ruda Śląska/ Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej WS Finance Aleksander Stiller Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej ul. Ballestremów 16, tel Biuro projektu: ul. Św. Urbana 5/D Zabrze, tel Projekt skierowany jest pracowników mikroprzedsiębiorstw województwa śląskiego, w tym samozatrudnionych Przedsiębiorcy oraz pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru go, nie korzystających ze wsparcia w projektach szkoleniowych i radczych w ramach Poddziałania i PO KL w latach z branży buwlanej: PKD F.41 - Roboty buwlane związane ze wznoszeniem budynków PKD F.43 - Roboty buwlane specjalistyczne Projekt zakłada organizację 12 szkoleń: dla kadry zarządzającej (8): - Efektywne zarządzanie czasem pracy, - Marketing w praktyce, - Sztuka negocjacji i zarządzania sprzedażą, - Skuteczny menadżer, - Finansowanie przedsiębiorstw; - E-BIZNES - ABC reklamy w mikrofirmie - Stres i wypalenie zawowe 1. dla pracowników (4): - Profesjonalny sprzedawca, - Trening umiejętności - interpersonalnych w śrowisku pracy, - Efektywne zarządzanie czasem pracy, - Zarządzanie emocjami i stresem w pracy. Szkolenie: - Instalatorów pomp ciepła - egzaminy VCC (Vocational Competence Certificate). Szkolenia będą prowadzone w 10 osobowych grupach (łącznie 12 grup) 8 godzin tygodniowo ( 2 x 4 godziny łącznie 10 spotkań) Rekrutacja trwa od września 2013 grudnia 2014 zgodnie z harmonogra mem szkoleń stępnym na daslaska.pl Ciągła wyczerpania miejsc 12

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1984/282/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 września 2013 r. Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Doradztwo Biznesowe

Małopolskie Doradztwo Biznesowe 1 zaprasza do udziału w projekcie Małopolskie Doradztwo Biznesowe Szansa na rozwój Twojej firmy! 2 Małopolskie Doradztwo Biznesowe Skorzystaj z możliwości bezpłatnej usługi doradczej. Oferujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.)

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 2014 r. (stan na 20.02.2014r.) Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru instytucji szkoleniowych. Zaktualizowany w 214 r. (stan na 2.2.214r.) Opracowała: Ewa Krauze CIiPKZ w Łodzi L.p. Nazwa instytucji szkoleniowej Adres Telefon /fax Tematyka

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Wartość. Okres realizacji. Kwota dofinansowania. projektu. Tytuł projektu. ogółem. projektu

Wartość. Okres realizacji. Kwota dofinansowania. projektu. Tytuł projektu. ogółem. projektu Lista podpisanych we wrześniu 2012 roku umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr: 1/POKL/8.1.1/2012 Lp. Nr projektu Nazwa beneficjenta 1 091/12 Centrum Promcji Innowacji i Rozwoju Data zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo