Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pdziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU Wszelkie pytania dotyczące zasad udziału w projektach należy kierować bezpośrednio do Beneficjentów Aktualizacja: Projekty dane do listy w trakcie ostatniej aktualizacji: nr 71, 72 Nr/Tytuł projektu Beneficjent Dane kontaktowe w zakresie szczegółowych informacji o projekcie Kryteria udziału w projekcie Formy wsparcia w projekcie Zakres i okres realizacji projektu Planowany termin naboru uczestników 1. Cała naprzód z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego Wojewódzkie Wne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Biuro projektu: Al. Korfantego 66/ Katowice tel osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gosparczą, członkowie służb ratowniczych, tj. WOPR, PSP, OSP, służb mundurowych, Ratownictwa Medycznego, GOPR oraz TOPR legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do służb ratowniczych. szkolenie Ratownictwo na wach szybko płynących i powziowych WSiP (obowiązkowo); szkolenie na patent sternika motorownego (fakultatywnie); szkolenie Ratownictwo z użyciem skutera wnego (fakultatywnie); szkolenie Ratownictwo wne z użyciem łzi ratowniczej RIB, Dla 50% uczestników z najlepszymi wynikami egz. ratowniczych szkolenie Kierowca prawa jazdy C do W pogoni za żywiołem szkolenia dla członków straży pożarnych i WOPR województwa śląskiego Wojewódzkie Wne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Biuro projektu: Katowice Al. Korfantego 66/6 tel osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gosparczej, członkowie przynależący do WOPR, i OSP go legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz szkolenie Ratownictwo na wach szybko płynących i powziowych WSiP ; szkolenie na patent sternika motorownego (fakultatywnie); szkolenie Ratownictwo na ciekach i akwenach z zastosowaniem technik linowych (fakultatywnie); do

2 3. Azymut zawy techniczne. Szkolenia dla spawaczy i operatorów wózków widłowych 4. Technologie w zawach dla Ciebie 5. Inżynier z przyszłością. Szkolenia Autesk dla pracujących Zakład Doskonalenia Kadr KOMAG sp. z o.o. Zakład Doskonalenia Zawowego w Katowicach CAD Consult Andrzej Kuś Tychy, ul. Sienkiewicza 15 Biuro Projektu Gliwice, ul. Łużycka 16 tel Biuro projektu ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, Katowice, tel , e.mail: katowice.pl oraz we wszystkich jednostkach kształcenia ZDZ Katowice na terenie go. Janina Kuźma, tel , fax , zatrudnieniem/przynależnością do WOPR/OSP 156 osób pracujących z go zatrudnionych na pstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenia. Preferowani: kobiety (min. 7%), osoby z wykształceniem max. pomaturalnym, pracownicy branży przemysłowej i zagrożeni utratą pracy (praca w okresie wypowiedzenia umowy o pracę) wiek powyżej 18 lat wykształcenie co najmniej pstawowe (w przypadku kursu CNC i tokarza) ukończenie zasadniczej lub średniej szkoły zawowej (kursy spawania) posiadanie kwalifikacji i aktualnych uprawnień z zakresu mułu I analogicznych kursu (kursy spawania muł II) zatrudnienie na pstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdz., w mikro, małych, średnich, dużych (z wyłączeniem umów cywilnoprawnych) zamieszkanie lub zatrudnienie w woj. śląskim zgłoszenie na kurs z własnej inicjatywy Uczestnikami projektu będą 204 osoby: pracujące w sektorze MŚP (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gosparczą) zatrudnione na pstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego posiadające wykształcenie wyższe techniczne lub będące studentem min.4 roku studiów technicznych o statusie szkolenie Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, szkolenie Kierowca prawa jazdy kat. C spawacz metą MIG/MAG poziom pstawowy, spawacz metą MIG/MAG poziom ponadpstawowy, spawacz metą TIG poziom pstawowy, spawacz metą TIG poziom ponadpstawowy, operator wózków widłowych 1.Spawanie acetylenowotlenowe 2.Spawanie metą TIG 3.Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego MAG (CO2) lub w osłonie gazu obojętnego MIG (Argon) 4.Tokarz/frezer 5.Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie Bezpłatne szkolenia komputerowe: Inventor, Revit, AutoCAD Civil; Szkolenia obejmują: indywidualne konsultacje ze specjalistą w zawzie egzamin wewnętrzny dla wszystkich uczestników oraz egzamin zewnętrzny AUTODESK dla wyróżniających się najlepszymi wynikami Na każdy kurs dzielnie terminy na stronie Nabór online i

3 6. Wyższe kwalifikacje zawowe atutem pracownika 7. Operator wózka widłowego i obsługi magazynu wsparcie szkoleniowe pracowników woj. śląskiego 8. Spawanie A do Z Leute Zentrum Łukasz Wójcikowski Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. AT GROUP S.A Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 lok. 511, um.com, tel katowce.pl , Biuro Projektu: ul. Chopina Gliwice osoby pracującej, które uzyskają pozytywną ocenę z testu kompetencyjnego z pstaw obsługi komputera oraz znajomości programu AutoCAD a lub przedstawią dokument ukończenia autoryzowanego szkolenia AutoCAD poświadczający wymagane kwalifikacje. os. pracujące z terenu go (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gosparczą). W kursie Komputer dla każdego mogą wziąć udział pracujące osoby 45+ lub os. niepełnosprawne zamieszkałe na terenie go. Szczególnie preferowane są: osoby 50+, osoby niepełnosprawne, kobiety. Projekt przeznaczony jest dla 120 pracowników powyżej 18 r.ż zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go Projekt kierowany jest do pełnoletnich osób pracujących posiadających pstawowe uprawnienia spawalnicze TIG 141 muł I oraz aktualne badania Formy wsparcia: kurs Komputer dla każdego dla os. pracujących 45+ i os. niepełnosprawnych (pstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menadżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja ); kurs Grafika komputerowa bez tajemnic dla osób pracujących pow. 18 roku życia,( Photoshop, Illustrator, Flash). Możliwość przystąpienia przez 5 najlepszych os. do zewnętrznego egzaminu umożliwiającego zdobycie certyfikatu z programu Photoshop. 16 edycji szkolenia kierowców wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych 4 edycje szkolenia kierowców wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych wraz z obsługą magazynu Kurs spawania TIG 141 muł II zakończony egz. państwowym. Kurs spawania TIG 141 muł III zakończony egz. państwowym., okres realizacji: , okres realizacji styczeń październik, Nabór trwa w sposób ciągły

4 9. Śląska Akademia Sukcesu 10. Profesjonalna księgowość 11. Szkolenia i certyfikacja IT 12. Planowanie strategiczne szansą na sukces śląskich MŚP Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak Radawczyk Drugi Motycz Centrum Szkoleniowo Doradcze i Rozwoju Zawowego, we współpracy z: Agencją Szkoleniową AP Griniar Centrum Edukacji Zawowej CARGO Sp. z o.o. Business Center 1 Anna Kępka (32) ul. Staszica Będzin (32) Centrum Szkoleń i Innowacji Oddział w Katowicach: ul. Sokolska 65 (pokój A), Katowice, tel./fax: ; tel.: , tel Kierownik projektu , cargo.edu.pl, edu.pl, biuro projektu: ul. Krakowska 9, Jaworzno tel. 32/ , lekarskie, zamieszkujących lub pracujących w województwie śląskim (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gosparczą). Osoby zatrudnione, pracujące lub zamieszkujące w województwie śląskim, które są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub pwyższaniem kwalifikacji poza gzinami pracy. Ponadto priorytetowo do projektu będą przyjmowane kobiety, osoby z wykształceniem co najwyżej średnim oraz osoby pracujące w działach związanych z zakresem proponowanych szkoleń Osoby 50+, zajmujące się zawowo księgowością/rachunkowością mieszkające lub pracujące na terenie go Osoby zatrudnione na pstawie umowy o pracę lub kontraktu skierowane przez mikro lub małe przedsiębiorstwa z branży IT (PKD 62.01Z) mające swoją siedzibę w woj. śląskim. Wymagany wkład własny przedsiębiorstwa w wys. 20% kosztów szkolenia małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę/ jednostkę organizacyjną w woj. śląskim, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia w Kurs spawania rur ze stali grupy 5 (stal kotłowa) kończący się egz. nadzorowanym przez TUV 1.Specjalista ds. finansowoksięgowych, 2.Specjalista ds. kadrowopłacowych, 3.Grafika komputerowa, 4.ECDL WebStarter, 5.Obliczenia arkuszowe i bazy danych (120 h) Szkolenia z kompetencji twardych Szkolenia IT Szkolenia z umiejętności miękkich 4. Indywidualnego coachingu poszkoleniowego Szkolenie przygotowujące do certyfikacji IPMA poziom C lub D wraz z egzaminem Szkolenie Metyki zwinne Agile Scrum wraz z egzaminem PSM1 Doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw: Przeprowadzenie audytu strategicznego; Woj. śląskie. Okres realizacji projektu: r. do 31 X. r Termin realizacji: do Rekrutacja obejmie 5 edycji: V EDYCJA: Od marca 2013 Do końca kwietnia Do czerwca 4

5 13. Audytor energetyczny nowe kwalifikacje dla pracowników branży budowlanej w województwie śląskim 14. CRM dla Śląska Business Center 1 Anna Kępka Combidata Poland Sp. z o.o. tel. 32/ , , tel. (058) ramach konkursów oraz POKL (ogłoszonych przez WUP Katowice w latach ). Z udziału wykluczeni są uczestnicy POKL 6.2 i 8.1.2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe. Osoby samozatrudnione oraz pracawcy i pracownicy śląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działający w branży budowlanej, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach konkursów oraz POKL (ogłoszonych przez WUP Katowice w latach ). W szkoleniach i doradztwie może wziąć udział 240 pracowników i właścicieli (24 kobiety, 216 mężczyzn) zatrudnionych w 200 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. W projekcie przewidziano udział 50% osób w wieku powyżej 50 roku życia. Małe i średnie przedsiębiorstwa: prowadzące działalność w co najmniej jednym z obszarów technologicznych: technologie Doradztwo w zakresie budowy misji w melu Ashridge; Doradztwo w zakr. wyznaczania celów strategicznych w metzie BSC Prezentacja wyników i konsultacje nt. wdrożenia rekomendacji dot. Planowania rozwoju i realizacja celów strategicznych Szkolenia, doradztwo Tematyka szkolenia: użytkowanie energii energetycznej i oszczędność energii, doradztwo energetyczne, ochrona cieplna budynków, kotły na paliwa stałe ciekłe i gazowe, wentylacja i klimatyzacja, pompy ciepła i nawialne źródła energii, systemy ciepłownicze i wewn. inst. grzewcze, oszczędne użytkowanie wy, oszczędność energii elektr., kierowanie gosparką energetyczną i pomiar energii, ocena ekonomiczna efektywności inwest. termomernizacyjnych, mety pomiarów i badań, technika termografii, finansowanie przedsięwzięć termografii, audyting energetyczny budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. oszczędność energii na tle celów inwestora, ocena kondycji finansowej inwestora. Tradycyjne szkolenia stacjonarne Warsztaty w postaci sesji zdalnych z mentorem Elearning z zakresu zarządzania styczeń 2013 r. październik r. Do lipca Do czerwca r. 5

6 15. Śląski Handlowiec Combidata Poland Sp. z o.o. tel. (058) medyczne (ochrona zdrowia), tech. informacyjne i telekomunikacyjne, prukcja i przetwarzanie materiałów, przemysł maszynowy, samochowy, lotniczy i górniczy ( które do dnia zgłoszenia udziału w projekcie nie korzystały ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Pdziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach. i ich pracownicy: os. fiz., które pracują lub zamieszkują na terenie go w rozumieniu KC, posiadają pstawową umiejętność obsługi przeglądarki internetowej niezbędną do obsługi systemów online i wykonują pracę na stanowiskach związanych z relacjami zewnętrznymi firmy; inne pmioty posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze go. Małe i średnie przedsiębiorstwa: prowadzące działalność w co najmniej jednym z obszarów technologicznych: technologie medyczne (ochrona zdrowia), tech. informacyjne i telekomunikacyjne, prukcja i przetwarzanie materiałów, przemysł maszynowy, samochowy, lotniczy i górniczy które do dnia zgłoszenia udziału w projekcie nie korzystały ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Pdziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach. i ich pracownicy: os. fiz., które pracują lub zamieszkują na terenie go w rozumieniu KC, posiadają pstawową relacjami z klientem (wsparcie działań marketingowych, sprzedaży i obsługi posprzedażowej) z wykorzystaniem systemu MS Dynamics CRM 2011 Online i usług Cloud Computing (na przykładzie MS Office 365), z zakresu umiejętności personalnych, z zakresu technik informatycznych. Ścieżka szkoleniowa obejmująca: kompetencje miękkie 16h, ICT 24h, angielski 28h. Szkol. eleraningowe z zakresu umiejętności personalnych. Szkol. elearningowe z zakresu technik informatycznych. styczeń 2013 r. do r. Nabór do końca czerwca 6

7 16. Z angielskim na pbój Europy! j. angielski w śrowisku pracy dla mikroprzedsiębiorstw i ich pracowników 17. Nowy zawódlepszy start! Szkolenia CNC dla pracowników woj. śląskiego 18. Bezpieczna praca na wysokości w woj. śląskim 19. Akademia e przedsiębiorstw "OXFORD" K. Moulds, K. Moulds ul. Zwycięstwa 34/4, Gliwice AB..Z. CENTRUM Accen sp z o.o. ul. Dyliżansowa Warszawa Yeslogo sp. z o.o. projekty_pokl /mikro Biuro Projektu: Filia "OXFORD"s.c. ul. Jana Pawła II 15, III p., pokój 37, kom , pl (32) ; interia.pl Accen o/śląsk ul. Dojazd 6, Zawiercie, tel , Biuro projektu Ul. Sokolska 80/ Katowice Tel , umiejętność obsługi przeglądarki internetowej niezbędną do obsługi systemów online i wykonują pracę na stanowiskach związanych z relacjami zewnętrznymi firmy; inne pmioty posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze go mikroprzedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) posiadający jedn. org. w woj. śląskim, pracownicy mikroprzedsiębiorstw posiadających jedn. org. w woj. śląskim, Projekt skierowany jest do osób pracujących i/lub zamieszkałych w woj. śląskim, Kolejne kryteria: wynik testu wiedzy m.in. znajomość rys. technicznego (min.50% poprawnych powiedzi), zga na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń. Kryteria udziału: umowa o pracę działalność gosparcza 1. Kadra zarządzająca przedsiębiorstw MŚP i ich pracownicy wykonujące zadania z zakresu marketingu i PR 2. Przedsiębiorstwa z województwa śląskiego 3. Nie przekroczony limit pomocy de kurs języka angielskiego w śrowisku pracy zajęcia uzupełniające i konsultacje konwersacje (grupowe) z native speakerem egzamin BULATS na zakończenie kursu 1.) Szkolenia zawowe CNC, (tokarki lub frezarki CNC) 2.) Szkolenia motywacyjne Szkolenia z dostępu linowego, budowlanego i pierwszej pomocy Dofinansowanie 80% kwoty do szkoleń Szkolenia tradycyjne i elearningowe I. Z zakresu nowoczesnego zarządzania firmą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych: II. Z zakresu PR i tworzenia CI (zajęcia w Gliwicach) I edycja rok 2013 II edycja rok Od do Nabór do II edycji września 2013 Rekrutacja ciągła 7

8 20. MEGA kwalifikacje dla MIKRO firm 21. Pro Doctore projekt wspierający rozwój kadr medycznych w województwie śląskim 22. Mikroprzedsiębiorstwa ICT wsparciem śląskiego biznesu AT GROUP S.A. w partnerstwie z Ingressio S.C. Śląska Izba Lekarska Topas sp. z o.o Będzin, Ingressio S.C. ul. Staszica 2, tel.: Katowice, ul.grażyńskiego49a, tel..032/ , fax. 32/ , tel. kom , ctore, e balekarska.org.pl Daniel Sokołowski Pełnomocnik Zarządu TOPAS SP. Z O.O., ul. Domaniewska 47/10, Warszawa, tel. i fax: (022) minimis Prowadzenie przez firmę działalności w obszarach kluczowych dla rozwoju woj. śląskiego Projekt skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych (2 K, 100M) zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, zamieszkujących lub pracujących w woj. śląskim, posiadających pstawowe uprawnienia spawalnicze w metzie MAG 135 oraz aktualne badania lekarskie. Lekarz, lekarz dentysta zamieszkały i/lub zatrudniony na terenie województwa śląskiego Projekt otwarty, dla samozatrudnionych/mikro przedsiębiorstw z sektora ICT (prowadzenie działalności w obszarze technologie informacyjne i telekomunikacyjne PKD 62.0 i/lub 63.1 i/lub 63.9) mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, które delegują samozatrudnionych/pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących i/lub zamieszkujących na terenie go. Szkolenia kierowane są do pracowników administratorów IT (bez względu na wiek i wykształcenie, mających jednak niezbędne kompetencje bazowe w zakresie zarządzania śrowiskiem (corporate identity) z użyciem narzędzi informatycznych III. Z zakresu strategii obecności firmy w Internecie; Kurs spawania MAG 135 czyli spawanie czołowe blach na 8 grupie materiałowej Kurs specjalizacyjny Zdrowie publiczne Ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników woj.śląskie w okresie Rekrutacja ciągła r. Od 1 kwietnia nabór ciągły

9 23. Z komputerem na TY nowoczesny pracownik po 50 tce Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36, Gliwice w partnerstwie z Grupą Gumułka Euroedukacja Sp. z o.o. Biuro projektu: ul. Zwycięstwa 36, Gliwice, gziny pracy: pnpt: 7:3015:30, osoba do kontaktu: Kamila Jaśkowiak tel.: 32/ , 50plus.pl plus.pl informatycznym), którzy nie posiadają certyfikatu kompetencji zawowych osoby, które ukończyły 50 lat; zamieszkujące i/lub zatrudnione na terenie województwa śląskiego, wykonujące pracę na pstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gosparczą); chcące z własnej inicjatywy uczestniczyć w szkoleniach po gzinach pracy. Szkolenia komputerowe w 3ech mułach (do wyboru): Muł 1: Nowoczesne narzędzia IT dla pracowników administracyjnobiurowych (praca z Microsoft Office, zasoby Internetu, Windows Live aplikacje w chmurze obliczeniowej, aplikacje mobilne, zarządzanie kontaktami B2A oprogramowanie CRM) Muł 2: Nowoczesne narzędzia IT w dziale kadrypłace (oprogramowanie: Symfonia kadrypłace, Płatnik, aplikacja edeklaracje, Microsoft Excel 2007) Muł 3: Nowoczesne narzędzia IT w dziale finanseksięgowość (oprogramowanie Symfonia finanse księgowość, Microsoft Excel 2007, zarządzanie kontaktami B2A oprogramowanie CRM, zastosowanie ppisu elektronicznego) nabór w trybie ciągłym. do września r. 24. Nowy Horyzont dla Mikroprzedsiębiorstw z go Taktyk sp. z o.o Gliwice ul. Konarskiego 18c; tel adres osoba do kontaktów: Wiącek Katarzyna 60 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie go (posiadające tu siedzibę, dział, filię) i ich 60 (33 K i 27 M) pracownicy/pracownice wykonujący(e) pracę w ramach struktur przedsiębiorstwa znajdujących się w woj. śląskim, pracujących jako specjaliści/konsultanci ds. pozyskiwania funduszy UE Kryteria obligatoryjne: przynależność do Datkowo: indywidualne spotkania z trenerem 1 na 1 Cykl szkoleń 1) Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania w ramach projektów ramowych 2) Prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach programów ramowych 3) Kurs języka angielskiego 01/08/ Do czerwca 9

10 25. Kurs na kapitał 26. Zielone światło dla CAD/CAM kurs projektowania i wytwarzania z wdrożeniem na maszyny CNC Miasto Ruda Śląska/ Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej AB..Z. Centrum PUP w Rudzie Śląskiej, ul.ballestremów15, tel AB..Z.Centrum, ul. Królowej Jadwigi 12, Dąbrowa Górnicza, tel. 32/ , eria.pl grupy docelowej,brak wykluczenia dot. pomocy de minimis, znajomość języka na poziomie min.a2. Kryteria punktowane: pracawca związany z branżą badawczorozwojową, minimum 2 letnie doświadczenie zawowe w obszarze funduszy UE. Projekt skierowany do pracowników mikroprzedsiębiorstw go w tym samozatrudnionych Uczestnikami projektu będzie 50 pracowników (stanowisko pracy związane z prukcją): firm z terenu województwa śląskiego z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (które prowadzą działalność w obszarze technologicznym: przemysł maszynowy, samochowy, lotniczy i górniczy PKD C.28, C.29, C.30). firm, które nie korzystały ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla 9 szkoleń 1.Dla kadry zarządzającej (5) efektywne zarządzanie czasem pracy, marketing w praktyce, sztuka negocjacji i zarządzania sprzedażą, skuteczny menedżer finansowanie przedsiębiorstw; 2.Dla pracowników (4) profesjonalny sprzedawca, trening umiejętności interpersonalnych w śrowiska pracy, efektywne zarządzanie czasem pracy, zarządzanie emocjami i stresem w pracy. Każdy uczestnik przejdzie szkolenie z VII mułów: I MODUŁ Projektowanie CAD, w tym projektowanie 2D i 3D II MODUŁ Wytwarzanie CAM, w tym wytwarzanie części toczenie oraz frezowanie III MODUŁ Wspomaganie projektowania i wytwarzania skanowanie 3D w tym obsługa oprogramowania do skanera 3D i techniki skanowania. IV MODUL Parametry skrawania V MODÓL Metrologia warsztatowa VI MODUŁ Zajęcia praktyczne na Rekrutacja września 2013 do czerwca zgnie z harmonogra mem szkoleń ( na stronie aslaska.pl

11 27. Budowniczy domu energooszczędnego 28. Zdrowy start 29. Szkolenia pracowników kluczem do sukcesu 30. Wiedza kluczem do sukcesu mikroprzedsiębiorstw Astra Biuro Promocji i Wystaw Eugeniusz Kropka Mazowiecka Grupa Szkoleniowo Doradcza FHU IGOM Piotr Mielcarz Kancelaria Patkowa KWARTET Spółka Cywilna Leszek Knapczyk, Andrzej Kopiec telefon: mgsd.pl eu Biuro projektu: ul. Fabryczna 24, Katowice gz. pracy: pnpt: 8:0016:00 Pdziałania i POKL w latach przez WUP w Katowicach. Pracownik zamieszkujący lub pracujący, zgnie z KC, na terenie województwa śląskiego delegowany przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie województwa śląskiego, działające w branżach zgnie z PKD: F.41, F.42, F.43. mikroprzedsiębiorstwa; zamieszkanie lub zatrudnienie w woj. śląskim; właściciele firm lub osoby zatrudnione na um. o pracę; wsparcie przede wszystkim kierowane do: fizjoterapeutów, instruktorów sportu, instruktorów fitness, trenerów personalnych, pracowników szkół rzenia, położnych i innych osób, które w swojej pracy prowadzą lub zamierzają prowadzić zajęcia z kobietami w ciąży. Proj. skierowany jest do 252 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie go (posiadających tu siedzibę, dział, filię) i ich 504 pracownic/pracowników, wykonujących pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa (zgnie z Keksem Pracy) oraz osób samozatrudnionych. Grupa docelowa: 350 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie go (posiadające tu siedzibę, dział, filię) i ich 400 pracowników, 60% kobiet, minimum 50% osób 50+, minimum 28% osób o niskich kwalifikacjach (co najwyżej wykształcenie tokarce CNC z zastosowaniem skanera 3 D VII MODUŁ Zajęcia praktyczne na frezarce CNC z zastosowaniem skanera 3D Szkolenie zawowe: budowa domu energooszczędnego. szkolenia teoretyczne, szkolenia praktyczne (m.in. hatha joga, techniki dechowe, techniki relaksacyjne) warsztaty kompetencji miękkich. szkolenia z marketingu internetowego w trzech mułach: Internet PR, marketing w wyszukiwarkach SEM / SEO, marketing internetowy rozliczany za efekt) Bezpłatne kursy językowe: język angielski, certyfikowany egzamin TOEIC, różne poziomy zaawansowania język niemiecki, certyfikowany egzamin WiDaF, różne poziomy zaawansowanie Bezpłatne szkolenia r r październik 2013 r. czerwiec 2015 r. Okres realizacji: Rekrutacja ciągła Nabór na kursy językowe do kwietnia r nabór na szkolenia 11

12 31. Słońce do roboty! 32. Nowe kwalifikacje: Pełnomocnik systemu zarządzania śrowiskowego i audytor przepisów prawa Zakład Doskonalenia Zawowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2, Katowice Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk Osoba do kontaktu: Ewa Szymańska tel ; wew. 170 et.katowice.pl Biuro Projektu: Centrum Kształcenia Zawowego Katowice Zakład Doskonalenia Zawowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, Katowice, tel.: , ice.pl Biuro projektu: Zabrze, ul. Handlowa 2 tel , fax: , Osoba do kontaktu: Olga Buczma średnie). Datkowe punkty w procesie rekrutacji za: przynależność do grupy defaworyzowanej na rynku pracy (wg danych WUP aktualnych na rozpoczęcie rekrutacji, brak ukończonych kursów/szkoleń w ostatnich 2 latach, mikroprzedsiębiorstwo wpisuje się w strategię rozwoju (Program Rozwoju Technologii woj. Beneficjenci: mikro, mali i średni przedsiębiorcy (i ich pracownicy) z terenu go. Warunki udziału w projekcie: niewyczerpanie przez pracawcę limitu pomocy publicznej de mini mis, posiadanie PKD F.41 lub F.43 delegowanie pracownika do udziału w projekcie. Mikro, małe i średnie firmy i ich pracownicy (właściciele pełniący funkcje kierownicze, współpracownicy oraz pracownicy) z obszaru go (pracują lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu KC, w przypadku innych pmiotów posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze go). Wsparciem zostaną objęte firmy prowadzące działalność w obszarach technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata : w zakresie : wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w pracy (ICT), zarządzenie przez cele, powiedzialność karna skarbowa przedsiębiorców, windykacja wierzytelności, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo patkowe VAT, prawo patkowe CIT, prawo patkowe PIT. Szkolenia monter instalacji solarnych monter instalacji fotowoltaicznych A. Szkolenia 1. Zarządzanie śrowiskowe 2. Systemy zarządzania śrowiskowego w organizacji 3. Audytowanie 4. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji 5. Ekologiczna marka pruktu i wizerunku firmy 6. Przepisy prawne z zakresu ochrony śrowiska B. Doradztwo woj. śląskie, Od r. do r. września 2013 r. Listopad 2013 czerwiec prowadzony do r. 12

13 33. Projektanci mobilni i webowi potrzebni zaraz! Certyfikowane szkolenia dla programistów z go 34. Energia kompetencji 35. LADoprogramowanie inżynierskie automatyki nowej generacji w woj. śląskim Rudzki Inkubator Przedsiębiorczo ści Sp. z o.o. WS Finance Aleksander Stiller 4system Polska Sp. z o.o Aleksandra Karaś dzki.pl tel. (032) wew. 103, ul. Karola Guli 36, Ruda Śląska, pl Biuro projektu: ul. Św. Urbana 5/D1, Zabrze tel , +48 (68) , wew. 144, 4system.com 1. Technologie dla energetyki i górnictwa: obszar 2.2, 2.4; 2. Technologie dla ochrony śrowiska; 3. Transport i infrastruktura transportowa: obszar 6.2. Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw z sektora ICT Przedsiębiorcy oraz pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru go, nie korzystających ze wsparcia w projektach szkoleniowych i doradczych w ramach Pdziałania i PO KL w latach , (Branża Budowlana: PKD F.41 PKD F.43 oboty specjalistyczne) Projekt adresowany jest do: 1.mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie go i prowadzących działalność w obszarach technologicznych, kluczowych dla rozwoju gosparki regionu tj. wskazanym w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na lata : 2.Pracowników informatyczno Szkolenia: Oracle Certified Professional, Java SE Programmer Oracle Certified Expert, Java EE Web Component Developer Oracle Certified Expert, Java EE Web Services Developer Web Applications Solutions Developer Intruction to Android Intermediate Android Development Android Development zakończone certyfikatem Szkolenie instalatorów pomp ciepła egzaminy VCC (Vocational Competence Certificate). 1.Szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności pełnego wykorzystania PLC 1)budowa, struktura i charakterystyka elementów sterowania 2)konfigurowanie i programowanie 3)algorytmy 4)programowanie paneli operatorskich 5)programowa wizualizacja procesów przemysłowych Do czerwca 13

14 36. Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców 37. Trening Smaków Zakład Doskonalenia Zawowego w Katowicach EVACO Sp. z o.o. Biuro projektu: Ośrek Kształcenia Zawowego Chorzów ZDZ w Katowicach, ul. Hajducka 21, Chorzów,, tel.: , fax: , e.mail: ce.pl Dane kontaktowe: tel , co.pl strona www: EVACO Sp. z o.o., ul. ks.j.popiełuszki 36, Sosnowiec, tel. (032) , technicznych, którzy pracują lub zamieszkują obszar go. Do projektu mogą przystąpić pmioty, które nie korzystały ze wsparcia w projektach w ramach konkursów ogłoszonych dla Pdziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach. Warunki przystąpienia do projektu: założenie przedsiębiorstwa dzięki wsparciu PUP Chorzów, niewyczerpanie przez firmę limitu pomocy publicznej de minimis. Mikroprzedsiębiorcy i ich pracownicy. Przedsiębiorca musi: a) prowadzić działalność gosparczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, b) prowadzić działalność gosparczą na terenie województwa śląskiego, c) posiadać siedzibę, dział lub filię na terenie województwa śląskiego, d) posiadać prawo do otrzymania pomocy de minimis. Uczestnicy projektu to pracownicy mikro przedsiębiorstw, którzy: a) zatrudnieni są na stanowiskach: szef kuchni, kucharz, kucharka, pomoc kuchenna b) zatrudnieni są na umowę o pracę, c) wykonują pracę na terenie województwa śląskiego, 2. Nabycie wiedzy z zakresu śrowiska programowania sterowników oparte na schemacie drabinkowym LAD, 1. Doradztwo wstępne indywidualne: zagadnienia z zakresu marketingu, promocji, finansów, patków, źródeł finansowania działalności gosparczej itp. 2. Szkolenia do wyboru: Księgowość w mikroprzedsiębiorstwach Marketing dla mikroprzedsiębiorstw Pozyskiwanie funduszy na rozwój mikroprzedsiębiorstwa 3. Doradztwo końcowe grupowe Program szkolenia obejmuje 9 kuchni tematycznych francuska nowoczesna kuchnia polska kuchnia bankietowa i cateringowa włoska meksykańska oraz południowo amerykańska śródziemnomorska azjatycka skandynawska desery Scenariusz poszczególnych spotkań przewiduje: wprowadzenie teoretyczne, receptury i zasady danej kuchni, trendy, dotyczące danej kuchni pokaz Mistrza Kuchni Miasto Chorzów I edycja: styczeń czerwiec II edycja: czerwiec listopad III edycja: wrzesień luty 2015 Styczeń maj Nabór do III edycji: 1 lutego 30 czerwca 14

15 38. Ratować na 5 tkę! szkolenia doskonalące dla ratowników medycznych woj. śląskiego 39. Radiologia i diagnostyka obrazowaspecjalistyczne kursy doskonalące dla radiologów i techników elektroradiologii go 40. Wykwalifikowany spawacz szkolenia dla pracowników MŚP Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. Zakład Doskonalenia Kadr KOMAG sp. z o.o. ul. Pszczyńska Gliwice , , katowice.pl , , katowice.pl Biuro projektu: ul. Łużycka Gliwice Anna Kalinowska, tel , mail: zdkkomag.pl d) zostali delegowani na szkolenie przez pracawcę, posiadają wykształcenie kierunkowe gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne oraz posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawowe LUB posiadają wykształcenie w innym profilu oraz co najmniej 4 letnie doświadczenie 144 osoby samozatrudnione/właściciele i/lub pracownicy mikroprzedsiębiorstw z siedzibą w woj. śląskim, którzy wykonują zawód ratownika medycznego 80 os. samozatrudnionychwłaścicieli mikroprzedsiębiorstw z siedzibą w woj. śląskim wykonujący zawód lekarza radiologa lub technika elektroradiologii. Status firmy: z sektora MŚP, siedziba w woj. śląskim, prowadzenie działalności w obszarach technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na lata o PKD nr C.26C.30,M.74 (wpis do EDG/KRS), informacja o otrzymanej pomocy de minimis, udział właściciela i/lub delegowanie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, niekorzystanie ze wsparcia w ramach konkursów samzielne przygotowywanie potraw sposoby pania dań Warsztaty Praca w zespole kucharskim oraz Fo cost Kursy obligatoryjne: 1. Kurs Praktyka Pogotowia Ratunkowego 2.Kurs Symulacja Medyczna Kursy fakultatywne do wyboru: 3.Kurs Stany nagłe pochzenia internistycznego u dorosłych 4.Kurs Stany nagłe w pediatrii 5.Kurs Stany nagłe pochzenia urazowego 1.Obsługa stacji AW funkcje zaawansowane 2.Obsługa oprogramowania diagnostycznego Osirix 3.Protokoły badań TK i MR 4.Opisywanie badań HRCT płuc 5.Interpretacja badań PETTK Kursy fakultatywne do wyboru: 1. Zagadnienia laryngologiczne 2. Zagadnienia ortopedyczne 1) Szkolenia spawalnicze metą MIG/MAG pstawowe; 2) Szkolenia spawalnicze metą MIG/MAG ponadpstawowe; 3) Szkolenia spawalnicze metą TIG pstawowe; 4) Szkolenia spawalnicze metą TIG ponadpstawowe; 5) Szkolenia spawalnicze metą MMA pstawowe; Nabór do lipca Rekrutacja 6 stycznia, do czerwca. 15

16 ogłoszonych dla Pdziałania i POKL w latach przez WUP Katowice, znacząca kolejność zgłoszeń. Preferowany udział osób z wykształceniem max. ponadgimnazjalnym i kobiet. 6) Szkolenia spawalnicze metą MMA ponadpstawowe 41. Ekologicznie w przyszłość POKL /13 Fundacja Q Wrzosowa ul. Szkolna 10a Koordynator projektu: Małgorzata Gil, tel Asystent koordynatora: Anna Gaik tel mikroprzedsiębiorstw posiadających jednostki organizacyjne na terenie woj. śląskiego oraz 108 (w tym 8K) ich pracowników zatrudnionych lub zamieszkałych na terenie go (wg. przepisów KC). 100% GD będą stanowić mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w obszarze TECHNOLOGIE DLA OCHRONY ŚRODOWISKA (w ujęciu PKD z 2007r. F.41, F.42, F.43) zg. z wykazem tabela nr 15, wskazanym w Programie Rozwoju Technologii WŚ na lata % gr. docelowej w proj. będą stanowiły os. o niskich kwalifikacjach. Szkolenie zawowe Instalator nawialnych źródeł energii składające się z 3 mułów r. 42. Kursy komputerowe dla MMŚP Demo Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna ul. Mickiewicza 29, Katowice biuro projektu: ul. Mickiewicza 29, Katowice tel pl mmsp.pl Uczestnikiem projektu może być wyłącznie pracownik (delegowany przez pracawcę) lub właściciel Mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa posiadającego jednostkę organizacyjną w województwie śląskim. Przedsiębiorstwo musi prowadzić działalność w obszarze 4 PRT (PKD: J.61, J.62, J.63, M.71, M.74). Uczestnikiem projektu może zostać jedynie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które nie korzystało ze wsparcia z i w latach W projekcie będzie można wziąć udział w następujących szkoleniach: wykorzystanie narzędzi informatycznych w firmie (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) Tworzenie stron WWW CorelDraw AutoCad PhotoShop w zależności dostępności w terminie trwania projektu do

17 43. Manualna Terapia Funkcjonalna Centrum Fizjoterapii OLDMED Mirosław Kapica Biuro projektu: Agnieszka Jędrysiak tel ul. 3 Maja Katowice a.pl czynne we wtorki i czwartki w gz Koordynator projektu: Beata Rybak a.pl Projekt skierowany jest do 50 mikroprzedsiębiorstw Posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego, uprawnionych do otrzymania pomocy de minimis, Ze wsparcia skorzystają 84 osoby delegowane na szkolenia, spełniające następujące warunki: pracownicy (w rozumieniu Keksu Pracy,właściciele lub wspólnicy tych mikroprzedsiębiorstw, pracujący lub zamieszkujący na terenie go (w rozumieniu KC), uprawnione do wykonywania zawu fizjoterapeuty, rehabilitanta, masażysty. Uwaga: pierwszeństwo uczestnictwa dla mikroprzedsiębiorstw delegujących osoby z wykształceniem średnim (ukończona szkoła policealna, bez egzaminu maturalnego). Program ramowy: I muł: pstawy Funkcjonalnej Terapii Manualnej II muł: terapia miednicy III muł: terapia miednicy IV muł: terapia w obrębie cinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa ( V muł: terapia w obrębie miednicy i stawów obwowych VI muł: zespoły korzeniowe i rzekomo korzeniowe komunikacja z pacjentem ( Kurs będzie realizowany w formie stacjonarnej warsztatowej. woj.śląskie, listopad 2013 październik rekrutacja ciągła, aż do wyczerpania limitu miejsc) 44. HACCP znaczy ZDROWY: Profesjonalizacja kadr śląskich mikroprzedsiębiorstw branży spożywczej w zakresie jakości HACCP 45 PROFESJONALNI I SKUTECZNI pniesienie PM Doradztwo Gosparcze Sp. z o.o Firma Handlowo Usługowa ASMAR Rekrutacja: Monika Kasperkiewicz, tel: , katowice.pl Kierownik projektu: Leszek Słoma, tel: (12) , Firma Handlowo Usługowa ASMAR ul. Dąbrowskiego 22 Projekt skierowany jest do firm (mikro przedsiębiorstw) posiadających siedzibę/jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego i ich pracowników oraz managementu, którzy zamieszkują/pracują na terenie województwa śląskiego. Projekt skierowany jest do firm branży spożywczej (PKD Sekcja C, Dz. 10 i 11, Sekcja G, Dz. 47) oraz branży turystycznej (Sekcja I, Dz. 56). Projekt skierowany jest do 168 pracowników (sektora mikroprzedsiębiorstw, którzy pracują lub zamieszkują na obszarze go w Szkolenia z zakresu systemu HACCP: Audytor wewnętrzny systemu HACCP Pełnomocnik ds. systemu HACCP Doradztwo związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu HACCP 1. Angielski/niemiecki w biznesie (cztery poziomy zaawansowania: sfinansowanie kosztów egzaminów: ang. TOEIC (Test of English for woj. śląskie, woj. śląskie, 01 grudnia Rekrutacja ciągła. atowice.pl lub w biurze projektu: Regionalna Izba Gosparcza w Katowicach Rekrutacja dla II edycji szkoleń: 17

18 kwalifikacji, kompetencji i kreatywności pracowników śląskich mikroprzedsiębiorstw 46. Profesjonalny spawacz 47. KUŹNIA ZAWODÓWdla śląskiej branży budowlanej SEKA S.A. EKSPERT Maciej Mrozek 32/ / Mariusz Lachor tel , rozumieniu przepisów KC. Wsparciem zostaną objęci jedynie pracownicy przedsiębiorstw w obszarach technologicznych: technologie dla energetyki i górnictwa (PKD: sekcja B, sekcja D, M.72), technologie informacyjne i telekomunikacyjne (PKD: J.61, J.62, J.63, M.71, M.74), prukcja i przetwarzanie materiałów (PKD: C.22, C.23, C.24), transport i infrastruktura transportowa (PKD: H.49, J.61, J.63), przemysł maszynowy, samochowy, lotniczy i górniczy (PKD: C.26, C.27, C.28, C.29, C.30, M.74). Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie firmy, które nie były dotychczas objęte wsparciem w ramach konkursów ogłoszonych dla Pdziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach Projekt adresowany jest do pracowników /pracownic, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: pracują w mikro, małym, średnim przedsiębiorstwie posiadającym siedzibę, filię, delegaturę, dział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną na terenie województwa śląskiego; są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę lub prowadzą jednoosobową działalność gosparczą; wykonują pracę na terenie województwa śląskiego (50% pracowników z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym, 168 osób w tym 4 kobiety). Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw mających siedzibę/filię/dział na terenie woj. śląskiego działających w branży International Communication) lub niem. WIDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft). 2. Warsztaty miękkie: negocjacje w biznesie zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy komunikacja interpersonalna, asertywność autoprezentacja Warsztaty Lean Manufacturing Tematyka: Pstawowe techniki i narzędzia stosowane w LM 5S Kaizen Kursy spawania 2013 do 30 listopada Katowice pokój 508 tel. (032) fax. (032) XI.2013 I.2015 Szkolenia: 1.operator koparkoładowarki 2.operator spycharki 3.operator urządzeń dźwigowowoj. śląskie, organizacja kursów w maja do czerwca Ostatni nabórlistopad Rozpoczęcie I edycji XII. do II. w 18

19 48. TWADRE UPRAWNIENIA pstawą rozwoju kadr branży transportowej 49. KIEROWCA ZAWODOWY pstawą branży transportowej EKSPERT Maciej Mrozek EKSPERT Maciej Mrozek ekspert.alfa.pl Biuro projektu: ul. Darwina 17, pok Jaworzno Jacek Silbert Tel ekspert.alfa.pl Biuro projektu: Ul. K. Darwina Jaworzno Biuro projektu: ul. Darwina 17, Jaworzno, Marcin Kasprzak SdsOP budowlanej (sekcja F PKD 2007). W/w mikroprzedsiębiorstwa kierują do udziału w projekcie swoich pracowników zatrudnionych na pstawie umowy o pracę. Uczestnicy projektu muszą być osobami pełnoletnimi, posiadać wykształcenie co najwyżej średnie oraz zgnie z KC zamieszkiwać na terenie go. W projekcie mogą wziąć również udział osoby samozatrudnione. Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw z branży transportowej, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego,wsparciem zostaną objęci właściciele przedsiębiorstw i ich wspólnicy oraz pracownicy zatrudnieni na pstawie umowy o pracęzamieszkujący woj. śląskie, posiadający wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne. projekt skierowany jest do 45 mikro, makro i średnich przedsiębiorstw z branży transportowej, dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, właścicieli, wspólników grupę docelową stanowią wyłącznie MMŚP niekorzystające ze wsparcia w ramach projektów szkoleniowych i doradczych w ramach konkursów ogłoszonych dla pdziałania i POKL w latach przez WUP w Katowicach, transportowych (Prawo Jazdy Kat. C + kwalifikacja przewóz rzeczy + HDS) 4.spawacz MIG2 5.spawacz TIG2 6.elektryk do 1 kv 7.elektryk pow. 1 kv Kursy: C,C+E,KWP (w pakiecie) dla posiadaczy kat.b, ADR (pstawowy + cysterna) dla posiadaczy kat.c HDS dla posiadaczy kat. C Kursy: ADR (pstawowy) dla posiadaczy kat. C HDS dla posiadaczy kat. C dwóch rejonach: katowickim oraz jaworznicki m Okres: Zakres: województ wo śląskie Okres: woj. śląskie, (organizacja kursów w trzech rejonach: katowickim częstochow skim, bielskim, zależności szkolenia Nabory na II edycję na szk. nr 1 do VIII. szk. nr 2 do X., szk. nr 3 do VI., szk. nr 4 do XI. kursy ADR: Grupa 3 rekrutacja do listopada kursy HDS: Grupa 2 rekrutacja do czerwca Grupa 3 rekrutacja do listopada Kursy HDS: 3. do końca października kursy ADR: 2. do końca sierpnia 3. do końca października 19

20 50. Sukces z Noble Manhattan Coaching 51. Optymalizacja kosztów firmy Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o. Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. Anna Izdebska, tel , Anna Izdebska, tel , w projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące w wieku 18 do 4550 lat, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, o wykształceniu nie wyższym niż średnie Grupa docelowa: trenerzy, coachefreelancerzy i terapeuci z województwa śląskiego, firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw. Kryteria udziału: firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa śląskiego; pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa, w którym pełni funkcje kierownicze lub jest wspólnikiem/ partnerem wykształcenie min. licencjackie dla osób, które zakwalifikują się do uczestnictwa w szkoleniu na poziomie zaawansowanym Practitioner Coach Diploma (PCD) pierwszeństwo w naborze mają osoby w wieku powyżej 50 lat, firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw Kryteria udziału w projekcie, wymagane firm i pracowników: firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa śląskiego pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym w nim funkcje kierownicze, lub wspólnikiem/ partnerem miejscem wykonywania pracy jest teren go Udział w certyfikowanym programie Noble Manhattan Coaching, Tematyka, poziom pstawowy: 1.COACHING FUNDAMENTALS CERTIFICATE NMC (3 dni szkolenia i 3 dni warsztatów, coaching praktyczny poza zajęciami oraz 3 indywidualne sesje mentorskie) Cztery filary coachingu Umiejętności słuchania w coachingu Umiejętność zadawania pytań w coachingu Mel TGROW Wartości Coaching w organizacjach Zdobycie certyfikatu zgny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narowej, po zdaniu egzaminu (umożliwia przystąpienie do procesu certyfikacji międzynarowej na wyższe poziomy aż do coacha seniora) Szkolenia: Sesja 1. Optymalizacja patków Formy organizacyjnoprawne Rzaje opatkowania Warsztaty praktyczne Sesja 2. Optymalizacja kosztów Rachunek kosztów działania Optymalizacja i ewidencja kosztów Tworzenie budżetów projektów Opłacalność, płynność, rentowność przedsięwzięć Okres: woj.śląskie r r. Na bieżąco Na bieżąco 20

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1759/276/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1759/276/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 sierpnia 2013 roku Lista wniosków spełniających minimum punktowe wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie, wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Pomoc, - szkolenie Kierowca prawa jazdy kat. C

Pomoc, - szkolenie Kierowca prawa jazdy kat. C Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Umiejętności językowe i komputerowe ZAKRES I TEMATYKA SZKOLEŃ

Szkolenia Umiejętności językowe i komputerowe ZAKRES I TEMATYKA SZKOLEŃ Szkolenia Umiejętności językowe i komputerowe LP. TYTUŁ PROJEKTU NAZWA PROJEKTODAWC Y DANE KONTAKTOWE ZAKRES I TEMATYKA SZKOLEŃ OKRES REALIZACJI PROJEKTU ADRESACI PROJEKTU I PRZEWIDYWANA LICZBA UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu. ROZWIJAMY SKRZYDŁA - techniki sprzedaży i negocjacji dla mikrofirm. Barbara Jaśkiewicz luty 2014

Prezentacja projektu. ROZWIJAMY SKRZYDŁA - techniki sprzedaży i negocjacji dla mikrofirm. Barbara Jaśkiewicz luty 2014 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja projektu ROZWIJAMY SKRZYDŁA - techniki sprzedaży i negocjacji dla mikrofirm Barbara Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktualizacja: 24.04.2008 r.

Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktualizacja: 24.04.2008 r. Szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego aktualizacja: 24.04.2008 r. Tytuł projektu Z@inwestuj w siebie Doskonaleni e zawodowe na miarę sukcesu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Regionalna GOPR Grupa Beskidzka Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Na każde wezwanie II WND-POKL.08.01.01-24-320/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górskie Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie, wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w regionie, wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL Tytuł Projektu 40 tysięcy nowych możliwości WND-POKL.06.02.00-24-099/11-00 Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ul. Wolności 6,

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 8.1.1 - Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Priorytetu VIII PO KL

Poddziałanie 8.1.1 - Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Priorytetu VIII PO KL Zbiorcza lista zawartych umów z Beneficjentami, którym przyznano dofinansowanie na realizację projektów w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2009 dla Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu II cykl

Regulamin Projektu II cykl Regulamin Projektu II cykl pn. I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa kryteria uczestnictwa, procedury rekrutacji beneficjentów, zasady organizacji szkoleń, obowiązki uczestników szkoleń oraz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014

Dokument opracowały: Aldona Ratajczak Monika Zawadzka. Wągrowiec 2014 PLAN SZKOLEŃ Projekt pn., współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 Dokument opracowały: Aldona Ratajczak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU 1 Informacje o projekcie Projekt Adaptacja plus wsparcie kadr kluczowych przedsiębiorstw w dobie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych 30 r. ż. Zmiany Planu zatwierdzone dnia 21.05.2015r. l.p Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 83/307/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.01.2014 r. 89,5 79,5

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 83/307/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21.01.2014 r. 89,5 79,5 Lista rankingowa wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od wyników oceny merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania i diagnostyki sterowników PLC LEPSZE KWALIFIKACJE Z ANGIELSKIM - SZKOLENIA DLA OSÓB 50+

Kurs programowania i diagnostyki sterowników PLC LEPSZE KWALIFIKACJE Z ANGIELSKIM - SZKOLENIA DLA OSÓB 50+ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3202/205/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego LISTA RANKINGOWA wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, po pozytywnym rozpatrzeniu protestów od oceny merytorycznej,

Bardziej szczegółowo

Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi

Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi Umowy podpisane na realizację Poddziałania 8.1.1 A1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla (stan na dzień 15 października 2009 roku) Lp. Beneficjent Liczba uzyskanych punktów Nazwa

Bardziej szczegółowo

L.p. Nr KSI (jeśli dotyczy) Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy Adres Wnioskodawcy. Certyfikowane szkolenia menedżerskie w woj.

L.p. Nr KSI (jeśli dotyczy) Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy Adres Wnioskodawcy. Certyfikowane szkolenia menedżerskie w woj. Zestawienie wniosków rekomendowanych do ponownej oceny merytorycznej w związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestów od oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2011 L.p.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rezultaty działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 10 września 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy na wdrażanie powierzonych Działań PO KL w latach

Bardziej szczegółowo

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI DROGA DO AKTYWNOŚCI projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo pomorskie

Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) województwo pomorskie Szkolenia finansowane przez Unię Europejską (EFS) Kompleksowa obsługa programu Płatnik Obsługa nowoczesnych aplikacji ksiegowych ABC Podatku VAT ABC Podatku VAT Kadry i Płace Kadry i Płace w praktyce Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces

Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje zawodowe szansą na sukces realizowanego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2015 roku

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni w 2015 roku Plan szkoleń Powiatowego Pracy w Gdyni w 2015 roku L.p. Nazwa i zakres Ilość osób Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie zewnętrznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Efektywny Manager IT WND-POKL.08.01.01-24-335/13. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY (4)Wypełnia Realizator Projektu Beneficjent (Realizator) PPH Rarytas J. i R. Markowscy Sp. J. Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r.

Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. Wykaz placówek działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które otrzymały akredytację w 2014 r. lp. Nazwa ośrodka lub placówki 1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego KURSAL, ul. Gimnazjalna 11,

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU prowadzonym w ramach projektu GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP Projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samozatrudnionych z branży ICT z woj. łódzkiego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER

REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER REGULAMIN PROJEKTU KOMPUTER BEZ BARIER realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Strona

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

KURSY AKTUALNIE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU stan na 12.05.2014r.

KURSY AKTUALNIE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU stan na 12.05.2014r. 1. Spawanie zaawansowane metodą TIG zakończone egzaminem TÜV + 2tygoowa 01.04.2014 26.05.2014 Szkoła Spawania Air Products ul. Krakowska 36/38 50425 Miejsce praktyk 12 37/296 6815,00 ukończone 18 lat ukończona

Bardziej szczegółowo

Łącznie: 120h. Każdy z 12 powyższych tematów składa się z 4 sekcji:

Łącznie: 120h. Każdy z 12 powyższych tematów składa się z 4 sekcji: Regulamin projektu Angielski z polotem! Podnoszenie kompetencji językowych dla spełnienia wymogów Level 4 ICAO przez osoby pracujące ze Śląska. WND-POKL.08.01.01-24-053/09 1. Informacje o projekcie 1.

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8.

Miejsce realizacji usługi. szkolenia (informacje zalecane zgodnie z kartą usługi) bez ułamków) uczestnika usługi ul. W. Syrokomli 11/8. Rejestr usług instytucji szkoleniowych ze znakiem jakości na dzień 16.10.2014r. Data rozpoczęcia Data zakończenia liczba godzin Koszt usługi Koszt Kategoria usługi (wybór z Miejsce realizacji usługi Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Tytuł projektu: Vademecum Pracy program aktywizacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2014 r. wg stanu na dzień 03.02.2015 Opracowanie: Magdalena Bierońska - specjalista do spraw

Bardziej szczegółowo

Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących do co najmniej jednej z grup:

Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących do co najmniej jednej z grup: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących co najmniej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA HR MANAGER

PROFESJONALNA HR MANAGER PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA ROK 2013/2014 PROFESJONALNA HR MANAGER Brainstorm szkolenia@brainstorm.biz.pl ul. Laryska 54 41 404 Mysłowice Tel. / fax: (32) 202 31 38, (32) 202 06 82 NIP: 954 227

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze http://pup-jawor.pl/strona/baza-bezplatnych-szkolen-instytucji-zewnetrznych/224

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze http://pup-jawor.pl/strona/baza-bezplatnych-szkolen-instytucji-zewnetrznych/224 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze http://pup-jawor.pl/strona/baza-bezplatnych-szkolen-instytucji-zewnetrznych/224 BAZA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH Centrum Aktywizacji Zawodowej poniżej zamieszcza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Profesjonalna kadra - szkolenia dla pracowników branż handlowej, transportowej i finansowej Strona1 Szanowni Państwo, Dzisiaj największy wpływ na sukces funkcjonowania oraz wartość mikro, małych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym ELPRO Sp. z o.o. Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Akademia menedżerów IT

Akademia menedżerów IT Akademia menedżerów IT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/24/8729/24634 Cena netto 4 300,00 zł Cena brutto 4 300,00 zł Cena netto za godzinę 21,50 zł Cena brutto za godzinę 21,50 Usługa z możliwością

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń. 2011 rok. Wadowice, kwiecień 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń 2011 rok Wadowice, kwiecień 2012 r. WPROWADZENIE W ramach działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach mających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KWALIFIKACJE DLA ICT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KWALIFIKACJE DLA ICT Załącznik nr 1 do Regulaminu projektu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU KWALIFIKACJE DLA ICT (godzina, data wpływu i podpis osoby przyjmującej dokumenty) FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

GRUPA COMBIDATA POLAND DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ EDUKACYJNYCH

GRUPA COMBIDATA POLAND DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ EDUKACYJNYCH GRUPA COMBIDATA POLAND DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ EDUKACYJNYCH z doświadczeniem sięgającym 20 lat Propozycja współpracy w zakresie pozyskiwania środków UE na rozwój kapitału ludzkiego Gdańsk, 5 kwiecień

Bardziej szczegółowo

Szkolenia w ramach projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT

Szkolenia w ramach projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Szkolenia w ramach projektu Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT Projekt Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Gliwice 28.01.2011r PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO W związku z realizacją przez AT Group S.A. projektu pt.: Ekonomia społeczna szansą na nowe życie realizowanego w okresie 01.01.2010-31.09.2011

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku.

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2009 roku. Dokument sporządzony zgodnie z 40 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT PROJEKT ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT Realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Postanowienia ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Postanowienia ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Zaawansowane szkolenia multimedialne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa tel. +48 22 811 09 44; fax. +48 22 811 09 06 e-mail: info@its.waw.pl www.its.waw.pl Raport końcowy dotyczący szkolenia w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ na 2009

PLAN SZKOLEŃ na 2009 PLAN SZKOLEŃ na Lp Nazwa szkolenia 1 Operator koparek jednonaczyniowych kl. III Zakres szkolenia Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU: Szkolenia zawodowe szansą na podniesienie konkurencyjności firm z branży budowlanej www.cpb.rze.pl www.budownictwo.pow.

REGULAMIN PROJEKTU: Szkolenia zawodowe szansą na podniesienie konkurencyjności firm z branży budowlanej www.cpb.rze.pl www.budownictwo.pow. REGULAMIN Szkolenia zawodowe szansą na podniesienie konkurencyjności firm z branży budowlanej www.cpb.rze.pl www.budownictwo.pow.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH W 2011 R. Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 września 2010r w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo