Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2013 Wszelkie pytania dotyczące zasad udziału w projektach należy kierować bezpośrednio do Beneficjentów Aktualizacja: Tytuł projektu Beneficjent Dane kontaktowe w zakresie szczegółowych informacji o projekcie Kryteria udziału w projekcie Formy wsparcia w projekcie Zakres i okres realizacji projektu Planowany termin naboru uczestników Nowoczesne narzędzia informatyczne szkolenia weekendowe Evatronix SA Bielsko Biała, ul. Przybyły 2, tel , Projekt skierowany do informatyków, administratorów, programistów aplikacji baz danych, pracowników pełniących nieformalnie funkcje informatyków czy administratorów Szkolenia: CRM Instalacja, CRM Aplikacja, SQL Narzędzia, SQL Server, Windows Server, zakończone certyfikatem Do końca października Umiejętności techniczne 50+ Cała naprzód z WOPR szkolenia TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Elżbieta Dawidek, tel.(081) fax.(081) adres: Wojciechowska 7M, Lublin Biuro projektu: Al. Korfantego 66/ Katowice Grupą docelową jest 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) dorosłych osób pracujących (w tym osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej) powyżej 50r.ż.(z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza), które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności(poza godzinami i miejscem pracy), pracujące lub zamieszkujące na obszarze podregionu bielskiego województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem Poradnictwo zawodowe dla 80 uczestników projektu, Szkolenie AUTOCAD dla 40 uczestników projektu, Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla 40 uczestników projektu, Szkolenie elastyczny pracownik (1 NA 1) dla 80 uczestników projektu szkolenie Ratownictwo na wodach szybko płynących i powodziowych WSiP (obowiązkowo); powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, m. Bielsko Biała od Do połowy listopada 2013 od

2 dla służb ratowniczych województwa śląskiego Pogotowie Ratunkowe w Katowicach tel osób fizycznych prowadzących dział. gospodarczą, członkowie służb ratowniczych, tj. WOPR, PSP, OSP, służb mundurowych, Ratownictwa Medycznego, GOPR oraz TOPR legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do służb ratowniczych. szkolenie na patent sternika motorowodnego (fakultatywnie); szkolenie Ratownictwo z użyciem skutera wodnego (fakultatywnie); szkolenie Ratownictwo wodne z użyciem łodzi ratowniczej RIB, Dla 50% uczestników z najlepszymi wynikami egz. ratowniczych szkolenie Kierowca prawa jazdy C do W pogoni za żywiołem szkolenia dla członków straży pożarnych i WOPR województwa śląskiego Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Biuro projektu: Katowice Al. Korfantego 66/6 tel osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go powyżej 18 roku życia, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gospodarczej, członkowie przynależący do WOPR, i OSP go legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do WOPR/OSP szkolenie Ratownictwo na wodach szybko płynących i powodziowych WSiP ; szkolenie na patent sternika motorowodnego (fakultatywnie); szkolenie Ratownictwo na ciekach i akwenach z zastosowaniem technik linowych (fakultatywnie); szkolenie Kwalifikowana Pierwsza Pomoc, szkolenie Kierowca prawa jazdy kat. C od do od Azymut zawody techniczne. Szkolenia dla spawaczy i operatorów wózków widłowych Zakład Doskonalenia Kadr KOMAG sp. z o.o. Biuro Projektu Gliwice, ul. Łużycka 16 tel osób pracujących z go zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenia. Preferowani: kobiety (min. 7%), osoby z wykształceniem max. pomaturalnym, pracownicy branży przemysłowej i zagrożeni utratą pracy (praca w okresie wypowiedzenia umowy o pracę) spawacz metodą MIG/MAG poziom podstawowy, spawacz metodą MIG/MAG poziom ponadpodstawowy, spawacz metodą TIG poziom podstawowy, spawacz metodą TIG poziom ponadpodstawowy, operator wózków widłowych KIEROWCA zawód zawsze potrzebny EKSPERT Maciej Mrozek Marcin Kociniewski tel Biuro projektu: projekt skierowany jest do pełnoletnich osób pracujących, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, o wykształceniu nie wyższym niż średnie z udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą Kursy: C, C+E, KWP (w pakiecie) dla posiadaczy kat. B, ADR (podstawowy) dla posiadaczy kat.c, zajęcia odbywają się poza miejscem i godzinami pracy, kursy w trzech rejonach: Katowicach, Częstochowie i kursy C,C+E,KW: kursy ADR: 3.rejon częstochow 2

3 Technologie w zawodach dla Ciebie Kompetencje IT osób 50+ Inżynier z przyszłością. Szkolenia Autodesk dla pracujących Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A CAD Consult Andrzej Kuś Tychy, ul. Sienkiewicza 15 ul. Krakowska Jaworzno Biuro projektu ZDZ Katowice, ul. Krasińskiego 2, Katowice, tel , e.mail: katowice.pl oraz we wszystkich jednostkach kształcenia ZDZ Katowice na terenie go. Osoba do kontaktu: Rafał Węgliński; tel: (032) ; fax: (032) ; Janina Kuźma, tel , fax , wiek powyżej 18 lat wykształcenie co najmniej podstawowe (w przypadku kursu CNC i tokarza) ukończenie zasadniczej lub średniej szkoły zawodowej (kursy spawania) posiadanie kwalifikacji i aktualnych uprawnień z zakresu modułu I analogicznych kursu (kursy spawania moduł II) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdz., w mikro, małych, średnich, dużych (z wyłączeniem umów cywilnoprawnych) zamieszkanie lub zatrudnienie w woj. śląskim zgłoszenie na kurs z własnej inicjatywy Grupę docelową stanowić będą wyłącznie pracujące w oparciu o umowę o pracę, zlecenie i dzieło osoby po 50 r.ż., pracujące lub zamieszkałe (w rozumieniu KC) na obszarze go, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych w zakresie IT po godzinach pracy. 100 osób otrzyma wsparcie (w tym co najmniej 60K ). Uczestnikami projektu będą 204 osoby: pracujące w sektorze MŚP (powyżej 18 roku życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o 1.Spawanie acetylenowotlenowe 2.Spawanie metodą TIG 3.Spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego MAG (CO2) lub w osłonie gazu obojętnego MIG (Argon) 4.Tokarz/frezer 5.Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie Szkolenia grupowe, Indywidualne szkolenia Poradnictwo zawodowe Szkolenia grupowe z zakresu: Word 2 ed; Excel podst. 1 ed; Excel zaawans. 2 ed; Pakiet MS Office 2 ed; Access 2 ed; CorelDraw 1 ed.; Zajęcia w Katowicach, dwa razy w tygodniu, w godz Bezpłatne szkolenia komputerowe: Inventor, Revit, AutoCAD Civil; Szkolenia obejmują: indywidualne konsultacje ze specjalistą w zawodzie Bielsku Białej woj.śląskie / ski rekrutacja do końca roku 2013 Na każdy kurs oddzielnie terminy na stronie Rekrutacja: od do Nabór ciągły (rekrutacja przez stronę internetową) 3

4 Wyższe kwalifikacje zawodowe atutem pracownika Operator wózka widłowego i obsługi magazynu wsparcie szkoleniowe pracowników woj. śląskiego Leute Zentrum Łukasz Wójcikowski Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. akademia.pl/efs Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 lok. 511, um.com, tel katowce.pl , dzieło, zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego posiadające wykształcenie wyższe techniczne lub będące studentem min.4 roku studiów technicznych o statusie osoby pracującej, które uzyskają pozytywną ocenę z testu kompetencyjnego z podstaw obsługi komputera oraz znajomości programu AutoCAD a lub przedstawią dokument ukończenia autoryzowanego szkolenia AutoCAD poświadczający wymagane kwalifikacje. os. pracujące z terenu go (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). W kursie Komputer dla każdego mogą wziąć udział pracujące osoby 45+ lub os. niepełnosprawne zamieszkałe na terenie go. Szczególnie preferowane są: osoby 50+, osoby niepełnosprawne, kobiety. Projekt przeznaczony jest dla 120 pracowników powyżej 18 r.ż zamieszkujących i/lub pracujących na terenie go egzamin wewnętrzny dla wszystkich uczestników oraz egzamin zewnętrzny AUTODESK dla wyróżniających się najlepszymi wynikami. Formy wsparcia: kurs Komputer dla każdego dla os. pracujących 45+ i os. niepełnosprawnych (podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menadżerska i prezentacyjna, przeglądanie stron internetowych i komunikacja ); kurs Grafika komputerowa bez tajemnic dla osób pracujących pow. 18 roku życia,( Photoshop, Illustrator, Flash). Możliwość przystąpienia przez 5 najlepszych os. do zewnętrznego egzaminu umożliwiającego zdobycie certyfikatu z programu Photoshop. 16 edycji szkolenia kierowców wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych 4 edycje szkolenia kierowców wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą, okres realizacji: , okres realizacji styczeń październik 2014 Nabór trwa w sposób ciągły od

5 butli gazowych wraz z obsługą magazynu Podstawy PR i strategii komunikacyjnych Zarządzanie wizerunkiem firmy Funkcjonowanie mediów PR w dojrzałym wydaniu Świeża Bazylia Sp. z o.o. alych.pl azylia.pl tel osoby pracujące, które ukończyły 50 rok życia i zamieszkują na terenie woj. śląskiego oraz są zainteresowane podniesieniem kwalifikacji z zakresu podstaw public relations Kreowanie i prowadzenie relacji z mediami Organizacja eventów Wykorzystanie massmediów w komunikacji przez firmę Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych Wykorzystanie PR w komunikacji wewnętrznej Okres realizacji projektu: do 2014 Zarządzanie sytuacją kryzysową jako element PR Metody promowania usług i produktów CSR Na Ratunek! Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Biuro projektu: ul. Francuska 3537, pok.415, Katowice, tel. kom , tel ek.pl ek.pl Osoby dorosłe, zatrudnione na podstawie mianowania lub powołania w zawodzie strażaka na terenie województwa śląskiego i mieszkające w woj. śląskim Operator żurawia samojezdnego Stermotorzysta Operator pił mechanicznych GPS oraz podstawy topografii Rozmowa z osoba w silnym pobudzeniu Specjalistyczny język angielski Doskonalenie jazdy alarmowej pojazdem uprzywilejowanym Nurkowanie w suchych skafandrach Obsługa żurawia przeładunkowego typu HDS Prawo jazdy kat. C Prawo jazdy kat. C+E Prawo jazdy kat. D Weź kurs na coaching w sprzedaży CustomerCentric PRAXIS s.c. Dorota Bienicewicz Dorota Grabala tel: fax: osoby zameldowane lub pracujące na terenie go, zatrudnione na podstawie umowy o szkolenia z następujących modułów: wprowadzenie do coachingu narzędzia coacha ustalanie oczekiwań, Okres realizacji: Nabór 2 miesiące przed każdą turą 5

6 Selling Certified Coach Wciąż młodzi i aktywni Spawanie od A do Z Szkolenia szansą na rozwój Krasek Grzegorz Domagała ul. Grabowa 2, Katowice Europrofes Sp. z o.o Warszawa ul. Czerska 14, AT GROUP S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. Paulina Świeca Biuro Projektu: ul. Chopina Gliwice (32) ul. Staszica Będzin (32) Biuro projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A Częstochowa, Aleja NMP 24 lok. 8, I p., tel , wew. 23, pracę minimum 3letnie doświadczenie zawodowe zatrudnienie związane ze sprzedażą, marketingiem, zarządzaniem sprzedażą) oraz rozwojem pracowników (trener, coach, mentor), 120 osób chętnych do udziału w projekcie spełniających (łącznie) następujące kryteria: 1. wiek zamieszkanie (zgodnie z KC) lub zatrudnienie (zgodnie z KP oprócz osób samozatrudnionych) w województwie śląskim Projekt kierowany jest do pełnoletnich osób pracujących posiadających podstawowe uprawnienia spawalnicze TIG 141 moduł I oraz aktualne badania lekarskie, zamieszkujących lub pracujących w województwie śląskim (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 80 osób (45 kobiet i 35 mężczyzn) pracujących (m.in. umowa o pracę, cywilnoprawna) dorosłych (powyżej 18 tego roku życia), zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa śląskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Kryteria dodatkowe: zatrudnienie w mikro, małym, średnim lub dużym diagnoza stanu początkowego zadania coachingowe wykorzystanie platformy Web Ex oraz Go To Meeting do prowadzenia zdalnych sesji coachingowych oraz podstawy systemów CRM/SFA w pracy coacha i managera sprzedaży indywidualne sesje coachingowe, 2 edycje szkolenia z metodyki sprzedaży doradczoeksperckiej CCS dla uczestników, którzy wcześniej nie uczestniczyli w tym szkoleniu Kursy języka angielskiego Szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera (MS Word, MS Excel, korzystanie z Internetu) Szkolenia Jak odnaleźć się na rynku pracy Coaching indywidualny Kurs spawania TIG 141 moduł II zakończony egz. państwowym. Kurs spawania TIG 141 moduł III zakończony egz. państwowym. Kurs spawania rur ze stali grupy 5 (stal kotłowa) kończący się egz. nadzorowanym przez TUV 1) Samodzielna obsługa i programowanie obrabiarek CNC operator obrabiarek CNC programista obrabiarek CNC szkolenie podstawowe programista obrabiarek CNC szkolenie zaawansowane 2) Tworzenie i programowanie Baz Danych administrator baz danych programista baz danych Projekt zakłada udział 36 uczestników szkolenia będą prowadzone w trzech turach, , woj. śląskie, w okresie Tura III: Od do r. CNC: II edycja: III edycja Bazy Danych: II edycja:

7 Śląska Akademia Sukcesu Profesjonalna księgowość Akademia kunsztu dekarskiego w województwie śląskim Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak Radawczyk Drugi Motycz Centrum Szkoleniowo Doradcze i Rozwoju Zawodowego, we współpracy z: Agencją Szkoleniową AP Griniar Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza anarozwoj.edu.pl Centrum Szkoleń i Innowacji Oddział w Katowicach: ul. Sokolska 65 (pokój A), Katowice, tel./fax: ; tel.: , tel Rzeszów Al. J Piłsudskiego 40/15, tel , fax , w.21, przedsiębiorstwie. Projektodawca będzie także kierował się wskaźnikami dotyczącymi zakładanej liczby osób z wykształceniem wyższym i średnim. Osoby zatrudnione, pracujące lub zamieszkujące w województwie śląskim, które są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji poza godzinami pracy. Ponadto priorytetowo do projektu będą przyjmowane kobiety, osoby z wykształceniem co najwyżej średnim oraz osoby pracujące w działach związanych z zakresem proponowanych szkoleń Osoby 50+, zajmujące się zawodowo księgowością/rachunkowością mieszkające lub pracujące na terenie go Przedsiębiorcy i ich pracownicy (108 osób) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży budowlanej (PKD sekcja F) posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze go, które nie korzystały ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Podziałania i POKL w latach przez WUP Katowice 3) Język angielski z elementami języka technicznego język angielski dla początkujących język angielski dla średniozaawansowanych Warsztat interpersonalny dodatkowo dla każdego 1.Specjalista ds. finansowoksięgowych, 2.Specjalista ds. kadrowopłacowych, 3.Grafika komputerowa, 4.ECDL WebStarter, 5.Obliczenia arkuszowe i bazy danych (120 h) Szkolenia z kompetencji twardych Szkolenia IT Szkolenia z umiejętności miękkich 4. Indywidualnego coachingu poszkoleniowego Dekarz z montażem kolektorów słonecznych zakończone egzaminem zewnętrznym przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej Woj. śląskie. Okres realizacji projektu: od r. do 31 X.2014 r Termin realizacji : okres realizacji projektu: r. J. angielski: II edycja: Rekrutacja obejmie 5 edycji: IV EDYCJA: V EDYCJA: Od marca 2013 do grudnia 2013 r. 7

8 Akademia econtrollingu Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników śląskiego sektora MMŚP Symulacje biznesowe innowacyjne wsparcie rozwoju menadżerów FDJ CENTER Piotr Przewrocki Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych Centrum Analiz Rynkowych tel Bieruń ul. Turystyczna 1 tel. 32/ Kierownik projektu Joanna Heizig, Kadra zarządzająca mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracownicy z działów finansowych, controllingu i księgowości. (60 kobiet, 30 mężczyzn, wymagane wykształcenie wyższe). Pracownicy muszą być delegowani na szkolenie przez swoich pracodawców. Z wsparcia będą mogli skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy i ich pracownicy z przedsiębiorstw niekorzystających ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla i PO KL w latach przez WUP w Katowicach i prowadzący działalność w obszarze technologicznym wskazanym w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata , które nie przekroczyły limitu pomocy de minimis ustalonego w Rozporządzeniu MRR osoby pracujące lub zamieszkujące obszar go w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w tym: pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarach technologii kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu, wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na lata : technologie dla energetyki i górnictwa,technologie informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów, transport i infrastruktura transportowa przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy Osoby pracujące, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą; *Osoby pracujące na terenie woj. śląskiego Projekt zakłada realizację 6 edycji szkoleń w formule blended learning Tematyka: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Rachunek kosztów Analiza efektywności organizacji Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie Sprawozdawczość decyzyjna Pomiar osiągnięć w organizacji Budżetowanie operacyjne Budżetowanie kapitałowe Strategiczna rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza i controlling proj. 1. Blok szkoleń językowych angielski/ niemiecki w biznesie 2. Blok rozwoju osobistego negocjacje w biznesie zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy komunikacja interpersonalna, asertywność autoprezentacja 3. Blok Lean Manufacturing podstawowe techniki i narzędzia stosowane w LM 5S Kaizen (7h). Szkolenia w innowacyjnej formie symulacji biznesowych, które kompleksowo rozwijają umiejętności menadżerskie woj. śląskie, 1/01/13 30/06/14 okres realizacji projektu: r. w okresie Od 1/02/2013 rekrutacja ciągła o charakterze otwartym Do końca grudnia

9 sektora MMP w województwie śląskim Board s.c. Michał Błoński, Anna Błońska *Osoby zatrudnione w mikro lub małych przedsiębiorstwach *Osoby pełniące funkcje kierownicze EduGRANT z projektem po nowe technologie Śląskie! w stronę Słońca Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Centrum Przedsiębiorczo ści SA, ul. Kopalniana 6, Wola tel.: , strona projektu: cpsa.com.pl cpsa.com.pl Projekt jest skierowany do pracowników (z wykształceniem minimum średnim) MMŚP: posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze go, prowadzących działalność w obszarze technologie medyczne (ochrony zdrowia) PKD: C.21, C.32.50, M.72 lub P B, nie korzystających ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach 40 mikro oraz 5 małych przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie go ich pracownicy w rozumieniu art.2 ust z dnia 26 czerwca 1974r. właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy pracujący lub zamieszkujący (w rozumieniu KC) na terenie go. Wsparcie zostanie skierowane głównie do przedsiębiorstw realizujących usługi w zakresie instalacji hydraulicznych i elektrycznych Dla każdego uczestnika zaplanowano: analizę potrzeb szkoleniowych, szkolenie z języka angielskiego z elementami j. specjalistycznego, szkolenie z zakresu zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy Szkolenia: 1.Teoria systemów grzewczych i elektrycznych opartych na odnawialnych źródłach energii 2.Praktyka systemów grzewczych i elektrycznych opartych na odnawialnych źródłach energii realizacja proj. w okresie: Okres realizacji Nabór na listę rezerwow do Od do końca 2013 Zwiększ swoją konkurencyjność! PULS Systemy Organizacji Szkoleń sp. z o.o. ulsszkolenia.pl Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające jednostki organizacyjne na obszarze województwa śląskiego z branży technologie informacyjne i telekomunikacyjne (PKD J.61, J.62 i J.63) które nie były objęte wsparciem w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach 1.Szkolenie Podnieś swoją świadomość ekologiczną 2. Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru:) przetwarzanie danych oprogramowania telekomunikacja przewodowa 3. Szkolenia językowe (język IV tura: październiklistopad 2013 r. 9

10 i ich pracownicy pracujący lub zamieszkali na terenie województwa śląskiego. angielski) zakończone certyfikatem TOEIC. Szkolenia językowe dla MMŚP Szkolenia i certyfikacja IT Planowanie strategiczne szansą na sukces śląskich MŚP Audytor energetyczny nowe kwalifikacje dla pracowników JKL Consulting Jacek Lubojański ul. Tetmajera 28/3, Katowice Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. Business Center 1 Anna Kępka Business Center 1 Anna Kępka Biuro projektu: Rybnik ul. Powstańców Śl. 34 Tel Kierownik projektu , cargo.edu.pl, edu.pl, biuro projektu: ul. Krakowska 9, Jaworzno tel. 32/ , tel. 32/ , , Projekt skierowany do sektora MMŚP i ich pracowników prowadzących działalność w obszarach technologicznych kluczowych dla gospodarki regionu tj. wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Woj. Śląskiego na lata , posiadających jednostkę organizacyjną w woj. śląskim delegowanych do Projektu przez pracodawcę. Połowa miejsc przeznaczona jest dla osób pow. 50 roku życia Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub kontraktu skierowane przez mikro lub małe przedsiębiorstwa z branży IT (PKD 62.01Z) mające swoją siedzibę w woj. śląskim. Wymagany wkład własny przedsiębiorstwa w wys. 20% kosztów szkolenia małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę/ jednostkę organizacyjną w woj. śląskim, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach konkursów oraz POKL (ogłoszonych przez WUP Katowice w latach ). Z udziału wykluczeni są uczestnicy POKL 6.2 i 8.1.2, którzy otrzymali wsparcie pomostowe. Osoby samozatrudnione oraz pracodawcy i pracownicy śląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działający w branży budowlanej, które nie korzystały Projekt umożliwia bezpłatne podwyższenie, uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego potwierdzonych certyfikatem WiDaF lub TOEIC. Szkolenie przygotowujące do certyfikacji IPMA poziom C lub D wraz z egzaminem Szkolenie Metodyki zwinne Agile Scrum wraz z egzaminem PSM1 Doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw: Przeprowadzenie audytu strategicznego; Doradztwo w zakresie budowy misji w modelu Ashridge; Doradztwo w zakr. wyznaczania celów strategicznych w metodzie BSC Prezentacja wyników i konsultacje nt. wdrożenia rekomendacji dot. Planowania rozwoju i realizacja celów strategicznych Szkolenia, doradztwo Tematyka szkolenia: użytkowanie energii energetycznej i oszczędność energii, od do od do Od I kwartał 2013 do I kwartał 2014 od I kwartał 2013 do I kwartał

11 branży budowlanej w województwie śląskim Mocna kadra, mocna firma Centrum Szkoleniowe Masterlang Marek Leśniak tel wcześniej ze wsparcia w ramach konkursów oraz POKL (ogłoszonych przez WUP Katowice w latach ). W szkoleniach i doradztwie może wziąć udział 240 pracowników i właścicieli (24 kobiety, 216 mężczyzn) zatrudnionych w 200 mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. W projekcie przewidziano udział 50% osób w wieku powyżej 50 roku życia. Warunki dla przedsiębiorstw: 1) mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, 2) posiada jednostkę organizacyjną na terenie go, 3) nie korzystało ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla poddziałań i PO KL w latach przez WUP w Katowicach, 4) prowadzi działalność w obszarach technologicznych kluczowych dla regionu wskazanych w PRT (Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata ) Uczestnik: 1) jest pracownikiem przedsiębiorstwa biorącego udział w Projekcie doradztwo energetyczne, ochrona cieplna budynków, kotły na paliwa stałe ciekłe i gazowe, wentylacja i klimatyzacja, pompy ciepła i odnawialne źródła energii, systemy ciepłownicze i wewn. inst. grzewcze, oszczędne użytkowanie wody, oszczędność energii elektr., kierowanie gospodarką energetyczną i pomiar energii, ocena ekonomiczna efektywności inwest. termomodernizacyjnych, metody pomiarów i badań, technika termografii, finansowanie przedsięwzięć termografii, audyting energetyczny budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. oszczędność energii na tle celów inwestora, ocena kondycji finansowej inwestora. szkolenia: 1) Autodesk AutoCAD minimum 4 grupy szkoleniowe, 2) Autodesk Inventor, 3) Autodesk 3ds Max, 4) Autodesk Revit Architecture, 5) Autodesk Robot Structural Analisys Professional, 6) Autodesk Revit Structure. od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Rekrutacja jest prowadzona do końca grudnia 2013 roku 11

12 Green Production ocena oddziaływania inwestycji na środowisko Akademia branży elektronicznej Nowoczesny Personel TEB Edukacja sp. z o.o. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji Okręgowa Izba Przemysłowo Handlowa w Tychach Kierownik projektu: Mariola Murzyńska Boduch, tel. (32) , Biuro projektu: TEB Edukacja sp. z o.o. Oddział w Gliwicach, ul. Akademicka 5, Gliwice Biuro projektu: ul.roździeńskiego 188a, Katowice, tel , kom , oniki.pl Katarzyna Zawiślak Okręgowa Izba Przemysłowo Handlowa w Tychach ul. G. Roweckiego 42, Tychy (32) tychy.pl pracuje lub zamieszkuje na terenie woj. śląskiego (w rozumieniu KC) 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy z terenu woj. śląskiego, 2. Działalność firmy w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarki regionu (PKD sekcja C, w tym. C.21 i C technologie medyczne, C.22, C.23 i C.24, od C.26 do C.30 przemysł lotniczy, górniczy, samochodowy, oraz cała sekcja C nanotechnologie i nanomateriały) Brak wcześniejszego udziału w projektach z Poddziałań oraz PO KL w latach realizowanych przez Beneficjentów WUP w Katowicach Grupę docelową projektu stanowi 120 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w branży elektronicznej, posiadających jednostkę organizacyjną w woj. śląskim oraz 240 pracowników ww. firm (którzy zamieszkują lub pracują w woj. śląskim) Projekt skierowany jest do 120 pracujących mieszkańców Śląska, w tym: pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej osób samozatrudnionych wykonujących jednocześnie pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej w mikro, małych lub średnich 1. Ekologia a produkcja założenia oceny oddziaływania na środowisko 2. Podstawy prawne oceny oddziaływania na środowisko i obowiązki pracodawców 3. Techniczne uwarunkowania oceny oddziaływania na środowisko 4. Warsztat sporządzania oceny oddziaływania na środowisko 5. Elearning: Warsztat sporządzania oceny oddziaływania na środowisko Szkolenia informatyczne: zarządzanie sprzedażą w sektorze elektroniki, negocjacje i kontrakty handlowe w branży elektronicznej, pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa na rynku elektronicznym, zmiany w przepisach celnopodatkowych, ecodesign eliminacja substancji niebezpiecznych ze sprzętu elektronicznego moduły szkoleniowe: szkolenie z języka obcego (do wyboru: angielski, niemiecki, włoski, francuski) zakończone międzynarodowym egzaminem potwierdzającym znajomość języka na różnych poziomach zaawansowania 80 h; kurs komputerowy 24 h; szkolenie z zakresu równości szans Od do r r r r. Do końca listopada. III edycja: listopad 2013r. IV edycja: marzec 2014 r. 12

13 tychy.pl przedsiębiorstwach (wsparcie oferowane w ramach Projektu nie jest związane z zakresem prowadzonej działalności). Małe i średnie przedsiębiorstwa: 6 h; wyjazdowe weekendowe warsztaty motywacyjnointerpersonalne 16 h CRM dla Śląska Combidata Poland Sp. z o.o. Infolinia: prowadzące działalność w co najmniej jednym z obszarów technologicznych: technologie medyczne (ochrona zdrowia), tech. informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy ( które do dnia zgłoszenia udziału w projekcie nie korzystały ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach. i ich pracownicy: os. fiz., które pracują lub zamieszkują na terenie go w rozumieniu KC, posiadają podstawową umiejętność obsługi przeglądarki internetowej niezbędną do obsługi systemów online i wykonują pracę na stanowiskach związanych z relacjami zewnętrznymi firmy; Tradycyjne szkolenia stacjonarne Warsztaty w postaci sesji zdalnych z mentorem Elearning z zakresu zarządzania relacjami z klientem (wsparcie działań marketingowych, sprzedaży i obsługi posprzedażowej) z wykorzystaniem systemu MS Dynamics CRM 2011 Online i usług Cloud Computing (na przykładzie MS Office 365), z zakresu umiejętności personalnych, z zakresu technik informatycznych. styczeń 2013 r. marzec 2014 r. marzec 2013 r. styczeń 2014 r. Śląski Handlowiec Combidata Poland Sp. z o.o. Infolinia: inne podmioty posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze go. Małe i średnie przedsiębiorstwa: prowadzące działalność w co najmniej jednym z obszarów technologicznych: technologie medyczne (ochrona zdrowia), tech. informacyjne i telekomunikacyjne, produkcja i przetwarzanie materiałów, przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy Ścieżka szkoleniowa obejmująca: kompetencje miękkie 16h, ICT 24h, angielski 28h. Szkol. eleraningowe z zakresu umiejętności personalnych. Szkol. elearningowe z zakresu technik informatycznych. styczeń 2013 r. kwiecień 2014 r. marzec 2013 r. styczeń 2014 r. 13

14 które do dnia zgłoszenia udziału w projekcie nie korzystały ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez WUP w Katowicach. i ich pracownicy: os. fiz., które pracują lub zamieszkują na terenie go w rozumieniu KC, posiadają podstawową umiejętność obsługi przeglądarki internetowej niezbędną do obsługi systemów online i wykonują pracę na stanowiskach związanych z relacjami zewnętrznymi firmy; Z angielskim na podbój Europy! j. angielski w środowisku pracy dla mikroprzedsiębiorstw i ich pracowników Nowy zawódlepszy start! Szkolenia CNC dla pracowników woj. śląskiego "OXFORD" K. Moulds, K. Moulds ul. Zwycięstwa 34/4, Gliwice AB..Z.CENTRU M projekty_pokl /mikro Biuro Projektu: Filia "OXFORD"s.c. ul. Jana Pawła II 15, III p., pokój 37, kom , pl (32) ; interia.pl inne podmioty posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze go mikroprzedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni) posiadający jedn. org. w woj. śląskim, pracownicy mikroprzedsiębiorstw posiadających jedn. org. w woj. śląskim, Projekt skierowany jest do osób pracujących i/lub zamieszkałych w woj. śląskim, Kolejne kryteria: wynik testu wiedzy m.in. znajomość rys. technicznego (min.50% poprawnych odpowiedzi), zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń. kurs języka angielskiego w środowisku pracy zajęcia uzupełniające i konsultacje konwersacje (grupowe) z native speakerem egzamin BULATS na zakończenie kursu 1.) Szkolenia zawodowe CNC, (tokarki lub frezarki CNC) 2.) Szkolenia motywacyjne (zajęcia w Gliwicach) I edycja rok 2013 II edycja rok Nabór do II edycji od września

15 Bezpieczna praca na wysokości w woj. śląskim MIKROprzedsiębior stwa MEGAkwalifikacje Metody skutecznego zarządzania płynnością finansową Accen sp z o.o. ul. Dyliżansowa Warszawa Fundacja Inicjatyw Społecznych Barwy Ziemi PI Investment sp. z o.o. ul. Krasickiego 24/ Kraków Accen o/śląsk ul. Dojazd 6, Zawiercie, tel , Biuro projektu: Częstochowa, ul. Mączna 1, tel. kom strona: orstwamegakwalifikacje.stre fa.pl Angelika Świętalska tel: , Kryteria udziału: umowa o pracę działalność gospodarcza Projekt skierowany jest do 30 mikroprzedsiębiorców posiadaj. jednostkę organizacyjną na obszarze go, prowadzących działalność w obszarze technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (kryt. strateg.) oraz ich pracowników, tj. 60 osób (30K i 30M) pracujących lub zamieszkujących na obszarze go. Pracownicy są delegowani na szkolenia przez swoich pracodawców. Projekt skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw posiadających jedn. organ na terenie go nie posiadających wyspecjalizowanych działów finansowych nie wyłączonych z otrzymywania pomocy de minimis na szkolenia i doradztwo oraz do pracowników tych przedsiębiorstw, zajmujących się zarządzaniem finansami w firmie, uczących się, pracujących, zamieszkałych na terenie go Szkolenia z dostępu linowego, budowlanego i pierwszej pomocy Dofinansowanie 80% kwoty do szkoleń 1. Szkolenie AutoCad 2. Szkolenie Oracle PL/SQL 3. Szkolenie interpersonalne 4. Materiały szkoleniowe 5. Catering Projekt obejmuje szkolenie dotyczące metod skutecznego zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Szkolenie składa się z czterech modułów: 1. Bankowe i finansowe instrumenty zarządzania płynnością finansową. 2. Zabezpieczenie płatności. 3. Wskaźniki płynności finansowej. 4. Bieżąca kontrola płynności finansowej. Dodatkowo indywidualne konsultacje z doradcą. Od do od do Rekrutacja ciągła Do Nabory: Akademia e przedsiębiorstw Yeslogo sp. z o.o. Biuro projektu Ul. Sokolska 80/ Katowice Tel , Kadra zarządzająca przedsiębiorstw MŚP i ich pracownicy wykonujące zadania z zakresu marketingu i PR 2. Przedsiębiorstwa z województwa śląskiego 3. Nie przekroczony limit pomocy de minimis Szkolenia tradycyjne i elearningowe I. Z zakresu nowoczesnego zarządzania firmą z wykorzystaniem narzędzi informatycznych: II. Z zakresu PR i tworzenia CI (corporate identity) z użyciem

16 Otwarte oprogramowanie w biznesie Marketing internetowy w śląskich mikroprzedsiębiorstwach Europejska Grupa Doradcza Spółka z o. o Europejska Grupa Doradcza Spółka z o. o Biuro Projektu w Katowicach ul. Mickiewicza 29, Katowice (Bud. A, IV piętro, p. 11), tel. 32 / fax. 32 / mowaniewbiznesie.e u niewbiznesie.eu Biuro Projektu w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, Katowice (Bud. A, IV piętro, p. 11), tel. 32 / , fax. 32 / , arketing.eu ing.eu Prowadzenie przez firmę działalności w obszarach kluczowych dla rozwoju woj. śląskiego Kryteria rekrutacyjne: zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwie posiadającym jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego, zatrudnienie w przedsiębiorstwie działającym w sekcji J klasyfikacji PKD, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zajmowanie stanowiska pracy związanego z zarządzaniem infrastrukturą IT przedsiębiorstwa, delegowanie przez pracodawcę. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 120 mikroprzedsiębiorstw oraz 240 ich pracowników (w tym min. 24 kobiety). Preferowane będą osoby niepełnosprawne. Kryteria rekrutacyjne zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwie posiadającym jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego, zatrudnienie w przedsiębiorstwie działającym w jednej z następujących sekcji klasyfikacji PKD: B, C, D, E, F, H, J. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zajmowanie stanowiska pracy związanego z marketingiem, sprzedażą towarów lub/i usług, zarządzaniem sprzedażą, zajmowanie lub też przygotowanie do zajęcia jednego z następujących stanowisk pracy: specjalisty IT, specjalisty ds. marketingu, grafika, webmastera, projektanta stron sieci Web itp., delegowanie przez pracodawcę. narzędzi informatycznych III. Z zakresu strategii obecności firmy w Internecie; Szkolenia w ramach projektu Certified Linux Administrator 11 Bootcamp (7021) SUSE Linux Enterprise Server 11 Administration (3103) Introduction to PostgreSQL Administration + Advanced PostgreSQL AdministrationSpecialist Red Hat System Administration II z egzaminem RHCSA (RH135) Red Hat System Administration III z egzaminem RHCE (RH255) Szkolenia w ramach projektu PHP I + PHP Trening Zend Framework Specjalista Web Design Site Development Associate Internet Business Associate Wprowadzenie do marketingu internetowego Pozycjonowanie serwisów sprzedażowych Serwisy aukcyjne, zastosowanie komercyjne Sklepy internetowe Doradztwo w ramach projektu Okres realizacji projektu woj.śląskie Okres realizacji projektu od 03/2013 od 05/2013 W ramach projektu wsparciem zostanie obejmujące zagadnienia związane z 16

17 Budowa sukcesu budownictwo ekologiczne na Śląsku Lepsze kwalifikacje z angielskim szkolenia dla osób 50+ LEOS DATABASE MARKETING Agnieszka Skrzypczyk SJO Language Academy Dorota Taranczewska Piotr Taranczewski S.C Agnieszka Skrzypczyk, tel , tel , objętych 300 mikroprzedsiębiorstw oraz 408 ich pracowników (w tym 123 kobiety). Preferowane będą osoby niepełnosprawne. kadra zarządzająca bądź pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej z obszaru województwa śląskiego Projekt skierowany do 18 kobiet i 12 mężczyzn w wieku 50+ pracujących i/lub zamieszkujących na terenie woj. śląskiego. wdrażaniem nowych rozwiązań organizacyjnotechnicznych z zakresu marketingu internetowego. Szkolenia z dziedziny systemów grzewczych i elektrycznych, opartych na odnawialnych źródłach energii, zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków, oszczędzania energii, przetwarzania odpadów w branży budowlanej trening umiejętności uczenia się i zapamiętywania (4h) kurs języka angielskiego, zajęcia grupowe i indywidualne podręcznik i materiały dla słuchacza dostęp do platformy elearningowej woj. śląskie, okres realizacji projektu o nabór ciągły Nabór: od połowy kwietnia 2013 MEGA kwalifikacje dla MIKRO firm Pro Doctore projekt wspierający rozwój kadr medycznych w województwie śląskim AT GROUP S.A. w partnerstwie z Ingressio S.C. Śląska Izba Lekarska Będzin, Ingressio S.C. ul. Staszica 2, tel.: Katowice, ul.grażyńskiego49a, tel..032/ , fax. 32/ , tel. kom , ctore, e balekarska.org.pl Projekt skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych (2 K, 100M) zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach, zamieszkujących lub pracujących w woj. śląskim, posiadających podstawowe uprawnienia spawalnicze w metodzie MAG 135 oraz aktualne badania lekarskie. Lekarz, lekarz dentysta zamieszkały i/lub zatrudniony na terenie województwa śląskiego Kurs spawania MAG 135 czyli spawanie czołowe blach na 8 grupie materiałowej Kurs specjalizacyjny Zdrowie publiczne woj.śląskie Rekrutacja ciągła od r. Od 1 kwietnia nabór ciągły 17

18 Ekoefektywne systemy grzewcze w budownictwie Żywiołom stop! Grafika z językiem angielskim w mikroprzedsiębiorstwach Instytut Doradztwa Sp. z o. Gmina Świnna Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, Katowice Leszek Kazimierski Urząd Gminy w Świnnej, ul. Wspólna 13, Świnna, tel biuro projektu: ul. Mickiewicza 29, Katowice tel ; , kim.pl ngielskim.pl 100% mikroprzedsiębiorstw branży budowlanej+ 100% podmiotów prowadzących własną działalność w obszarze technologicznym 3.2.1(PKD 2007: sekcja F.41, F.42,F43) członek OSP na terenie powiatu żywieckiego osoba zatrudniona Uczestnikiem projektu może być pracownik lub właściciel mikrofirmy, pełniący funkcje kierownicze, wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niej korzyści finansowe, która w dniu podpisania dokumentów spełnia następujące kryteria: ma siedzibę/oddział/ filię na terenie województwa śląskiego, nie przekroczyła dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis EUR w okresie trzech kolejnych lat podatkowych przed momentem przystąpienia do projektu, nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego. Materiały szkoleniowe, całodobowe wyżywienie Szkolenie, egzamin Kurs koparkoładowarki, Prawo jazdy kat. C, Prawo jazdy kat. C+E, Obsługa żurawia przewoźnego HDS, obsługa pił spalinowych, obsługa podestów ruchomych przejezdnych /zwyżek/, kwalifikowana pierwsza pomoc, szkolenie strażaków ratowników I stopnia Celem projektu jest dopasowanie kwalifikacji min. 54 osób (w tym 32 kobiet) pracujących w min. 45 mikroprzedsiębiorstwach z woj. śląskiego, poprzez certyfikowany kurs z języka angielskiego(toeic) oraz specjalistyczne szkolenia z grafiki komputerowej Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, CorelDraw, 3 DS MAX, Adobe Flash (trzy zjazdy w cyklu weekendow ym) pow. żywiecki do r. do r. do r Nabór do

19 Kurs programowania i diagnostyki sterowników PLC Mikroprzedsiębiorstwa ICT wsparciem śląskiego biznesu Z komputerem na TY nowoczesny pracownik po 50 tce Teleoptics sp. z o. o Topas sp. z o.o. Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Gliwicach, BIURO PROJEKTU Katowice, Al. W. Korfantego 141, tel , w. 25, 30, 36 Daniel Sokołowski Pełnomocnik Zarządu TOPAS SP. Z O.O., ul. Domaniewska 47/10, Warszawa, tel. i fax: (022) Biuro projektu: ul. Zwycięstwa 36, Gliwice, godziny pracy: Projekt skierowany jest do osób po 50 roku życia: zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa śląskiego w branży przemysłowej lub pokrewnej, wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, nie prowadzących działalności gospodarczej, które z własnej inicjatywy chcą podjąć szkolenie w celu aktualizacji wiedzy bądź jej zdobycia. Projekt otwarty, dla samozatrudnionych/mikro przedsiębiorstw z sektora ICT (prowadzenie działalności w obszarze technologie informacyjne i telekomunikacyjne PKD 62.0 i/lub 63.1 i/lub 63.9) mających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. śląskiego, które oddelegują samozatrudnionych/pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, pracujących i/lub zamieszkujących na terenie go. Szkolenia kierowane są do pracowników administratorów IT (bez względu na wiek i wykształcenie, mających jednak niezbędne kompetencje bazowe w zakresie zarządzania środowiskiem informatycznym), którzy nie posiadają certyfikatu kompetencji zawodowych osoby, które ukończyły 50 lat; zamieszkujące i/lub zatrudnione na terenie województwa śląskiego, wsparcie doradczo szkoleniowe Uczestnikom szkolenia, którzy mają utrudniony dojazd z miejsca zamieszkania na miejsce szkolenia, zostanie zapewnione zakwaterowanie. Ogólne i specjalistyczne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników Szkolenia komputerowe w 3ech modułach (do wyboru): Moduł 1: w okresie Do nabór w trybie ciągłym. do września 19

20 ul. Zwycięstwa 36, Gliwice w partnerstwie z Grupą Gumułka Euroedukacja Sp. z o.o. pnpt: 7:3015:30, osoba do kontaktu: Kamila Jaśkowiak tel.: 32/ , 50plus.pl plus.pl wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); chcące z własnej inicjatywy uczestniczyć w szkoleniach po godzinach pracy. Nowoczesne narzędzia IT dla pracowników administracyjnobiurowych (praca z Microsoft Office, zasoby Internetu, Windows Live aplikacje w chmurze obliczeniowej, aplikacje mobilne, zarządzanie kontaktami B2A oprogramowanie CRM) Moduł 2: Nowoczesne narzędzia IT w dziale kadrypłace (oprogramowanie: Symfonia kadrypłace, Płatnik, aplikacja edeklaracje, Microsoft Excel 2007) Moduł 3: Nowoczesne narzędzia IT w dziale finanseksięgowość (oprogramowanie Symfonia finanse księgowość, Microsoft Excel 2007, zarządzanie kontaktami B2A oprogramowanie CRM, zastosowanie podpisu elektronicznego) 2014 r. Znajdź partnera biznesowego odkryj nowe rynki zbytu Rudzki Inkubator Przedsiębior czości sp. z o.o Ruda Śląska, ul. Karola Goduli 36, Aleksandra Karaś dzki.pl tel. (032) wew. 111, Projekt skierowany jest do 60 właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw z terenu go Dodatkowo: indywidualne spotkania z trenerem 1 na 1 3 cykle szkoleniowe z zakresu: analiza branż i konkurencji na podstawie wywiadu konkurencyjnego; techniki sprzedaży i metod pozyskiwania klientów ; marketing w Internecie oraz społeczność internetowa WEB 2.0, skuteczna reklama; efektywne negocjacje; praktyczne aspekty prowadzenia handlu zagranicznego Business English; kreatywne myślenie i innowacja; Networking

21 Nowy Horyzont dla Mikroprzedsiębiorstw z go Kurs na kapitał Zielone światło dla CAD/CAM kurs projektowania i wytwarzania z wdrożeniem na Taktyk sp. z o.o. Miasto Ruda Śląska/ Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej AB..Z. Centrum Gliwice ul. Konarskiego 18c; tel adres osoba do kontaktów: Wiącek Katarzyna PUP w Rudzie Śląskiej, ul.ballestremów15, tel AB..Z.Centrum, ul. Królowej Jadwigi 12, Dąbrowa Górnicza, 60 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie go (posiadające tu siedzibę, oddział, filię) i ich 60 (33 K i 27 M) pracownicy/pracownice wykonujący(e) pracę w ramach struktur przedsiębiorstwa znajdujących się w woj. śląskim, pracujących jako specjaliści/konsultanci ds. pozyskiwania funduszy UE Kryteria obligatoryjne: przynależność do grupy docelowej,brak wykluczenia dot. pomocy de minimis, znajomość języka na poziomie min.a2. Kryteria punktowane: pracodawca związany z branżą badawczorozwojową, minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze funduszy UE. Projekt skierowany do pracowników mikroprzedsiębiorstw go w tym samozatrudnionych Uczestnikami projektu będzie 50 pracowników (stanowisko pracy związane z produkcją): Cykl szkoleń 1) Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania w ramach projektów ramowych 2) Prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach programów ramowych 3) Kurs języka angielskiego 9 szkoleń 1.Dla kadry zarządzającej (5) efektywne zarządzanie czasem pracy, marketing w praktyce, sztuka negocjacji i zarządzania sprzedażą, skuteczny menedżer finansowanie przedsiębiorstw; 2.Dla pracowników (4) profesjonalny sprzedawca, trening umiejętności interpersonalnych w środowiska pracy, efektywne zarządzanie czasem pracy, zarządzanie emocjami i stresem w pracy. Każdy uczestnik przejdzie szkolenie z VII modułów: I MODUŁ Projektowanie CAD, w tym projektowanie 2D i 3D II MODUŁ Wytwarzanie CAM, w 01/08/ Do 31 listopada 2013 Rekrutacja od września 2013 do czerwca 2014 zgodnie z harmonogra mem szkoleń ( na stronie aslaska.pl

22 maszyny CNC tel. 32/ , eria.pl Budowniczy domu energooszczędnego Zdrowy start Szkolenia pracowników kluczem do sukcesu Astra Biuro Promocji i Wystaw Eugeniusz Kropka Mazowiecka Grupa Szkoleniowo Doradcza FHU IGOM Piotr Mielcarz telefon: mgsd.pl eu firm z terenu województwa śląskiego z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (które prowadzą działalność w obszarze technologicznym: przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy PKD C.28, C.29, C.30). firm, które nie korzystały ze wsparcia w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i POKL w latach przez WUP w Katowicach. Pracownik zamieszkujący lub pracujący, zgodnie z KC, na terenie województwa śląskiego delegowany przez mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie województwa śląskiego, działające w branżach zgodnie z PKD: F.41, F.42, F.43. mikroprzedsiębiorstwa; zamieszkanie lub zatrudnienie w woj. śląskim; właściciele firm lub osoby zatrudnione na um. o pracę; wsparcie przede wszystkim kierowane do: fizjoterapeutów, instruktorów sportu, instruktorów fitness, trenerów personalnych, pracowników szkół rodzenia, położnych i innych osób, które w swojej pracy prowadzą lub zamierzają prowadzić zajęcia z kobietami w ciąży. Proj. skierowany jest do 252 mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie go (posiadających tu siedzibę, oddział, filię) i ich 504 pracownic/pracowników, tym wytwarzanie części toczenie oraz frezowanie III MODUŁ Wspomaganie projektowania i wytwarzania skanowanie 3D w tym obsługa oprogramowania do skanera 3D i techniki skanowania. IV MODUL Parametry skrawania V MODÓL Metrologia warsztatowa VI MODUŁ Zajęcia praktyczne na tokarce CNC z zastosowaniem skanera 3 D VII MODUŁ Zajęcia praktyczne na frezarce CNC z zastosowaniem skanera 3D Szkolenie zawodowe: budowa domu energooszczędnego. szkolenia teoretyczne, szkolenia praktyczne (m.in. hatha joga, techniki oddechowe, techniki relaksacyjne) warsztaty kompetencji miękkich. szkolenia językowe z elementami j. biznesu oraz egzaminy TOEIC; szkolenia z marketingu internetowego w trzech modułach: r r październik 2013 r. czerwiec 2015 r. Listopad 2013 r. Rekrutacja ciągła sierpieńlistopad

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pdziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II WND-POKL.08.01.01-24-283/09 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Darmowe szkolenia komputerowe z modułem języka angielskiego lub niemieckiego Zapraszamy na szkolenia komputerowe, udział w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Fundusze unijne dla przedsiębiorstw Numer 21 marzec 2014 Fundusze unijne nowa perspektywa Czas na innowacje Dzięki doradztwu możesz

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1

LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 LISTA ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH KONKURSU NR 1/POKU8.1.1/2010, PRIORYTET VIII POKL, PODDZIAŁANIE 8.1.1 Lp. Liczba Ogólna Kwota Nazwa Okres otrzy- Tytuł projektu Siedziba wartość

Bardziej szczegółowo

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat

Grafika i Animacja 2D i 3D z językiem angielskim - druga edycja dla osób powyżej 50 lat Załącznik nr 1.1 do Uchwały nr 1748/163/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego LISTA RANKINGOWA wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów

W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1. Liczba Ogólna. Kwota. umowy punktów U.T" Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba "'".-n W~ tlmaćh KONkURSU'- 1 1Dn1C1a.1.11i01Cł,. ~.VII POKL, POODZlAŁAUlE 8.1.1 Liczba Ogólna Kwota Data Okres otrzywartość dofinansomanych zawarcia

Bardziej szczegółowo