WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE"

Transkrypt

1 WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE 9.1. HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM Płyty Płyta poz gr.20cm Płyta poz gr.20 i 16cm Płyta poz +8,00 gr.20cm Klatka schodowa gr.15cm Elementy prętowe Belka nad ścianą wspinaczkową -- siły przekrojowe Słupy ramy - siły przekrojowe i wymiarowanie Belka ramy - siły przekrojowe i wymiarowanie Ściąg ramy - siły przekrojowe i wymiarowanie Płatwie dachu - siły przekrojowe Dach krokwiowy - siły przekrojowe...36 K- 13

2 9.1. Rys.1 Model obliczeniowy Widok 1 Rys.2 Model obliczeniowy Widok 1 K- 14

3 Rys.3 Widok na budynek przemieszczenia [m] Rys.1 Widok na budynek przemieszczenia [m] K- 15

4 Płyty Płyta poz gr.20cm Rys.2 Przemieszczenia płyty [m] Rys.3 Moment na kierunek X [knm/mb] K- 16

5 Rys.4 Moment na kierunek Y [knm/mb] Rys.5 Zbrojenie na kierunek X [cm 2 /mb] K- 17

6 Rys.6 Zbrojenie na kierunek Y [cm 2 /mb] Płyta poz gr.20 i 16cm Rys.7 Przemieszczenia płyty [m] K- 18

7 Rys.8 Moment na kierunek X [knm/mb] Rys.9 Moment na kierunek Y [knm/mb] K- 19

8 Rys.10 Zbrojenie na kierunek X [cm 2 /mb] płyta nad salą pomocniczą Rys.11 Zbrojenie na kierunek Y [cm 2 /mb]- płyta nad salą pomocniczą K- 20

9 Rys.12 Zbrojenie na kierunek X [cm 2 /mb] płyta nad magazynem Rys.13 Zbrojenie na kierunek Y [cm 2 /mb]- płyta nad magazynem K- 21

10 Płyta poz +8,00 gr.20cm Rys.14 Przemieszczenia płyty [m] Rys.15 Moment na kierunek X [knm/mb] K- 22

11 Rys.16 Moment na kierunek Y [knm/mb] Rys.17 Zbrojenie na kierunek X [cm 2 /mb] K- 23

12 Rys.18 Zbrojenie na kierunek Y [cm 2 /mb] Klatka schodowa gr.15cm Rys.19 Przemieszczenia płyty [m] K- 24

13 Rys.20 Moment na kierunek X [knm/mb] Rys.21 Moment na kierunek Y [knm/mb] K- 25

14 Rys.22 Zbrojenie na kierunek X [cm 2 /mb] Rys.23 Zbrojenie na kierunek Y [cm 2 /mb] K- 26

15 Elementy prętowe Belka nad ścianą wspinaczkową -- siły przekrojowe. Rys.24 Momenty zginające M2 [knm] Rys.25 Momenty zginające M3 [knm] K- 27

16 Słupy ramy - siły przekrojowe i wymiarowanie Rys.26 Siły osiowe R1[kN] Rys.27 Momenty zginające M2 [knm] K- 28

17 Rys.28 Momenty zginające M3 [knm] WYMIAROWANIE SŁUPA Poziom: Nazwa : Poziom standardowy Poziom odniesienia : --- Wilgotność względna środowiska : 45 % Współczynnik pełzania betonu : ϕ p = 2.00 Wiek betonu w chwili obciążenia : 28 (dni) Klasa środowiska : X0 Wiek betonu : 5 (lat) Słup: Słup1 Charakterystyki materiałów: Beton : B30 fcd = (MPa) ciężar objętościowy = (kg/m3) Zbrojenie podłużne : A-IIIN typ RB 500 W fyd = (MPa) Zbrojenie poprzeczne : A-0 typ St0S fyd = (MPa) Geometria: Prostokąt 40.0 x 70.0 (cm) Wysokość: = 7.50 (m) Grubość płyty = 0.16 (m) Wysokość belki = 0.36 (m) Otulina zbrojenia = 5.0 (cm) Ac = (cm2) Icy = (cm4) Icz = (cm4) K- 29

18 Opcje obliczeniowe: Obliczenia wg normy : PN-B (2002) Słup prefabrykowany : nie Uwzględnienie smukłości : tak Metoda obliczeń : uproszczona Konstrukcja o węzłach nieprzesuwnych Obciążenia: Przypadek Natura Grupa γ f N d /N N Myg Myd My Mzg Mzd Mz (kn) (kn*m) (kn*m) (kn*m) (kn*m) (kn*m) (kn*m) G1 stałe γ f - współczynnik obciążenia Wyniki obliczeniowe: Analiza smukłości Kierunek Y: Kierunek Z: Konstrukcja nieprzesuwna Konstrukcja nieprzesuwna l col (m) l o (m) λ Kierunek Y: Słup smukły. Kierunek Z: Słup smukły. Analiza SGN Kombinacja wymiarująca: 1.00G1 Siły przekrojowe: N = (kn) My = (kn*m) Mz = (kn*m) Siły wymiarujące: N Sd = (kn) M Sd y = (kn*m) M Sd z = (kn*m) Mimośród niezamierzony: e az = 2.3 (cm) e ay = 1.3 (cm) e ay = max((l col /600), h y /30, 1.0cm) e az = max((l col /600), h z /30, 1.0cm) h y = 0.40 (m) h z = 0.70 (m) Mimośród konstrukcyjny: e ez = 76.8 (cm) e ey = 3.3 (cm) e e = M/N Mimośród początkowy: e oz = 79.1 (cm) e oy = 4.6 (cm) e o = e e + e a Współczynnik zwiększający η y = 1.00 η z = 1.00 Mimośród obliczeniowy: e totz = 79.1 e toty = 4.6 e tot = η * e o Odkształcenie maksymalne: Beton : Zbrojenie ściskane : Zbrojenie rozciągane : Nośność(względem środka ciężkości przekroju betonowego) Beton: N Rd(b) = (kn) M Rdy(b) = (kn*m) M Rdz(b) = (kn*m) K- 30

19 Zbrojenie: N Rd(s) = (kn) M Rdy(s) = (kn*m) M Rdz(s) = (kn*m) N Rd = N Rd(b) + N Rd(s) = (kn) M Rdy = M Rdy(b) + M Rdy(s) = (kn*m) M Rdz = M Rdz(b) + M Rdz(s) = (kn*m) Zbrojenie - wyliczona powierzchnia: As = (cm2) Przekrój zbrojony prętami φ20.0 (mm) Całkowita liczba prętów w przekroju = 8 Liczba prętów na boku b = 3 Liczba prętów na boku h = 3 rzeczywista powierzchnia Asr = (cm2) Stopień wykorzystania przekroju (As/Asr) = % Stopień zbrojenia: µ = 0.90 % µ = Asr/Ac Zbrojenie: Pręty główne (RB 500 W): 6 φ20.0 l = 7.45 (m) Pręty konstrukcyjne (RB 500 W): 2 φ20.0 l = 7.45 (m) Zbrojenie poprzeczne (St0S): strzemiona: 28 φ6.0 l = 2.02 (m) szpilki 28 φ6.0 l = 0.78 (m) 28 φ6.0 l = 0.48 (m) Belka ramy - siły przekrojowe i wymiarowanie Rys.29 Siły osiowe R1[kN] K- 31

20 Rys.30 Momenty zginające M2 [knm] Rys.31 Siły poprzeczne R3 [kn] K- 32

21 OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH NORMA: PN-B-03150:2000 TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 11 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 6 KOMB1 (1+2)*1.10+5*1.40 MATERIAŁ GL32c PARAMETRY PRZEKROJU: dzwigar 22x120 ht=120.0 cm Ay= cm2 Az= cm2 Ax= cm2 bf=22.0 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU N = kn My = kn*m Vy = kn Mz = 0.00 kn*m Vz = kn NAPRĘŻENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU Sig c,0,d = 1.12 MPa Sig m,y,d = 6.38 MPa Tau y,d = MPa Sig m,z,d = 0.00 MPa Tau z,d = MPa WYTRZYMAŁOŚCI f c,0,d = MPa f m,y,d = MPa f v,d = 1.97 MPa f m,z,d = MPa WSPÓŁCZYNNIKI I PARAMETRY DODATKOWE km = 0.70 kmod = 0.80 khy = 1.00 khz = 1.15 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: ld = 3.91 m Lam rel,m = 0.48 k crit = 1.00 PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y przekroju względem osi z przekroju ly = m Lam,y = lz = 8.00 m Lam,z = Lam rel,y = 1.30 ky = 1.39 Lam rel,z = 1.96 kz = 2.49 lc,y = m kc,y = 0.54 lc,z = 8.00 m kc,z = 0.25 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: (Sig_c,0,d/kc,z*f c,0,d) + km*sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.50 < 1.00 [4.2.1(3)] Sig m,y,d/(k crit*f m,y,d) = 6.38/(1.00*19.69) = 0.32 < 1.00 [4.2.2(1)] Tau y,d/f v,d = 0.00/1.97 = 0.00 < 1.00 Tau z,d/f v,d = 0.00/1.97 = 0.00 < 1.00 [ (1)] PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia u fin,y = cm < u fin,max,y = L/ = cm Decydujący przypadek obciążenia: stale u fin,z = cm < u fin,max,z = L/ = cm Decydujący przypadek obciążenia: stale u fin,yz = cm < u fin,max,yz = L/ = cm Decydujący przypadek obciążenia: stale Profil poprawny!!! Zweryfikowano Zweryfikowano Zweryfikowano K- 33

22 Ściąg ramy - siły przekrojowe i wymiarowanie Rys.32 Siły osiowe R1[kN] WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 21 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 6 KOMB1 (1+2)*1.10+5*1.40 MATERIAŁ: STAL fd = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: RO 70x6.3 h=7.0 cm b=7.0 cm Ay=7.560 cm2 Az=7.560 cm2 Ax= cm2 tw=0.6 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=0.6 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = kn*m Nrt = kn Mry = 3.97 kn*m Mryv = 3.97 kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz_n = kn PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: K- 34

23 względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/Nrt+My/(fiL*Mry) = 0.86 < 1.00 (54) Vz/Vrz_n = 0.01 < 1.00 (56) Płatwie dachu - siły przekrojowe Rys.33 Momenty zginające M2 [knm] Rys.34 Siły poprzeczne R3 [kn] K- 35

24 Dach krokwiowy - siły przekrojowe Rys.35 Momenty zginające M2 [knm] Rys.36 Siły poprzeczne R3 [kn] KONIEC OBLICZEŃ Kraków K- 36

Widok konstrukcji OBLICZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

Widok konstrukcji OBLICZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI Widok konstrukcji OBLICZENIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI OBLICZENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRĘT: 6 Belka_6 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x6 b=10.0 cm Ay=10.82

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obciążeń. OBLICZENIA OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZNYCH wg PN-80/B-02010/Az1:2006 WYMIARY BUDYNKU

Zestawienie obciążeń. OBLICZENIA OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZNYCH wg PN-80/B-02010/Az1:2006 WYMIARY BUDYNKU Zestawienie obciążeń OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZNYCH wg PN-80/B-02010/Az1:2006 WYMIARY BUDYNKU Wysokość : Głębokość : Szerokość segmentu obliczeniowego : Wysokość dla wiatru : Poziom posadowienia : 3,58 m 15,30

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WYKONANO W PROGRAMIE ROBOT v

OBLICZENIA WYKONANO W PROGRAMIE ROBOT v 3. WYMIAROWANIE SPIS TREŚCI 3. WYMIAROWANIE...1 SPIS TREŚCI...1 3.1. ZESTAWIENIE OBCIĄśEŃ NA RAMY STALOWE R-1 I R-2...2 3.2. RAMA R-1...3 3.2.1. SIŁY PRZEKROJOWE...3 3.2.2. OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH-

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja stalowa- obliczenia

Konstrukcja stalowa- obliczenia Konstrukcja stalowa- obliczenia Widok Strona: 9 Obciążenia - Przypadki Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy 1 STA2ciężar własny ciężar własny Statyka NL 2 STA2cięgna stałe Statyka NL 3

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

POZ 4.0. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

POZ 4.0. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 8-51 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 8-563 Gdańsk; ul. Oliwska 1/3, IVp. pok.7 5-5-18-36 58/33-1- POZ.. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz..1 Most rozpiętość 1m Poz..1.1 Schemat statyczny Poz..1.. Wartości

Bardziej szczegółowo

T.T.U. ZDZISŁAW URBANOWICZ Gdańsk, ul.litewska 16 tel./fax: OBLICZENIA STATYCZNE

T.T.U. ZDZISŁAW URBANOWICZ Gdańsk, ul.litewska 16 tel./fax: OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE 1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ PRZYJĘTYCH DO OBLICZEŃ Tablica 1. Obciążenie śniegem k Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f d Obc. obl. kn/m 2 1. Obciążenie śniegiem połaci dachu 0,96

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07 PLASMA PROJECT s.c. Justyna Derwisz, Adam Kozak 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/159 biuro@plasmaproject.com.pl Inwestycja: REMONT KŁADKI PIESZEJ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI UŻYTKOWYCH Brzegi Górne NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 ADRES INWESTYCJI: Chorzów, ul. Lompy 10a; działka Nr 30/39 ZADANIE INWESTYCYJNE: TEMAT: ROZBUDOWA PIŁKOCHWYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH BOISKO SPORTOWE W REJONIE RZUTNI DO RZUTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWIĄZKA: MODEL.3D OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE MODEL PRZEWIĄZKI

PRZEWIĄZKA: MODEL.3D OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE MODEL PRZEWIĄZKI MODEL PRZEWIĄZKI WARTOŚCI OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZNYCH wg PN-80/B-02010/Az1:2006 & PN-77/B-02011 OBCIĄŻENIE WIATREM Przypadek obciążeniowy : Wiatr od lewej pręt : 5 P : -0,30 kn/m na całej długości pręta pręt

Bardziej szczegółowo

3. Wymiarowanie Zestawienie obciąŝeń Zestawienie obciąŝeń strop sala widowiskowa Zestawienie obciąŝeń strop zaplecze kuchenne

3. Wymiarowanie Zestawienie obciąŝeń Zestawienie obciąŝeń strop sala widowiskowa Zestawienie obciąŝeń strop zaplecze kuchenne 3. Wymiarowanie 3.1. Zestawienie obciąŝeń 3.1.1. Zestawienie obciąŝeń strop sala widowiskowa g Obc. obl. Lp Opis obciąŝenia Obc. char. kn/m 2 f kn/m 2 1. Deszczułki podłogowe (przybijane) o grubości 22

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1. Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1.1. Zebranie obciążeń Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE.

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE. B. OBLICZENIA STATYCZNO-OWE. Spis treści: 1. Przebudowa dachu. 1.1. Pręt nr 1. 1.2. Pręt nr 2. 1.3. Pręt nr 3. 1.4. Pręt nr 4. 1.5. Pret nr 5. 1. PRZEBUDOWA DACHU. panele aluminiowe 0.20x0.90 0.18 1.30

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. upr. nr POM/0078/PWOK/06. Opracowanie zawiera 55 stron kolejno ponumerowanych. Wydruk dwustronny.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. upr. nr POM/0078/PWOK/06. Opracowanie zawiera 55 stron kolejno ponumerowanych. Wydruk dwustronny. Temat: OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU B Lokalizacja : ul. Trzy Lipy 3 Inwestor : Obiekt : Branża : Projektował: Sprawdził: Jednostka proj.: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT UPRAWNIENIA

PROJEKTANT UPRAWNIENIA EGZ. III PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: Budynek Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Olsztyn, ul. Jagiellońska 91 Rodzaj dokumentacji: Projekt budowlany remontu dachu i poddasza budynku

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. upr. nr POM/0078/PWOK/06. Opracowanie zawiera 42 strony kolejno ponumerowane. Wydruk dwustronny.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. upr. nr POM/0078/PWOK/06. Opracowanie zawiera 42 strony kolejno ponumerowane. Wydruk dwustronny. Temat: OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU A Lokalizacja : ul. Trzy Lipy 3 Inwestor : Obiekt : Branża : Projektował: Sprawdził: Jednostka proj.: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Budynek

Bardziej szczegółowo

Obciążenie zmienne klatki schodowej Wg tabl.1 pkt.b.7 PN-82/B przyjęto obciążenie zmienne p = 6,0 kn/m 2 ( γ f = 1,2 ); Obciążenie śniegiem Jast

Obciążenie zmienne klatki schodowej Wg tabl.1 pkt.b.7 PN-82/B przyjęto obciążenie zmienne p = 6,0 kn/m 2 ( γ f = 1,2 ); Obciążenie śniegiem Jast Schemat klatki schodowej Ciężar pokrycia dachu Obciążenie Obc. char. [kn/m 2 ] γ f (max.) γ f (min.) Obc. obl. max. [kn/m 2 ] Obc. obl. min. [kn/m 2 ] Folia dachowa (przyjęto ciężar 2,5 kg/m 2 ) 0,03 1,2

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro 1. Konstrukcje stalowe. a. Wymiarowanie elementów kratownicy płaskiej. Rozpiętość kratownicy wynosi 11700mm, rozstaw 5670mm.

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

ABM - Projekt. mgr inż. Dariusz Sarnacki [BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI]

ABM - Projekt. mgr inż. Dariusz Sarnacki [BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI] 2013 ABM - Projekt mgr inż. Dariusz Sarnacki [BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO - GARAŻOWEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI] 1. Układ konstrukcyjny obiektu Budynek magazynu garażu z myjnią to to budynek nie podpiwniczony,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 4,9 kwp DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MINODZE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 4,9 kwp DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MINODZE OPINIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI USTAWIENIA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU BUDYNKU WRAZ Z PROPOZYCJĄ KONSTRUCJI Temat/obiekt: WSPORCZEJ POD PANELE PV PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

1. Układ konstrukcyjny obiektu.

1. Układ konstrukcyjny obiektu. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU, PRZEUDOWY I DPTCJI ISTNIEJĄCEGO UDYNKU SPICHLERZ Z PRZEZNCZENIEM N TRGOWISKO MIEJSKIE w zakresie konstrukcji 1. Układ konstrukcyjny obiektu. udynek będący przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Podpora montażowa wielka stopa.

Podpora montażowa wielka stopa. opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY nazwa elementu: Podpora montażowa wielka stopa. treść opracowania: PROJEKT TECHNICZNY inwestor: Gloobal Industrial, ul.bukowa 9, 43-438 Brenna branża: KONSTRUKCJA Projektował

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE PRZY UL. BIELSKIEJ 17 W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA SALE ZAJĘĆ LOKALIZACJA: LIGOTA, UL. BIELSKA

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI Autodesk Robot Structural Analysis Professional PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 STAL - PN-90/B-03200... 2 PRZYKŁAD WERYFIKACYJNY 1 - ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRONOWIE PRZY UL. KOLOROWEJ 2 W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ NADBUDOWĄ LOKALIZACJA: BRONÓW, UL. KOLOROWA 2, DZ. NR 305/4 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE OBCIĄŻENIE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4:2008 strefa wiatrowa I kategoria terenu III tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami albo o pojedynczych przeszkodach,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ POZ.1. DACH (α = ) L.p. Rodzaj obciążenia Gr. Warstwy Ciężar Obc. Charakt Wsp. Obc. Oblicz. [cm] [kn/m3] [kn/m] obc. [kn/m] 1 Pokrycie (dachówka ceram.) --- --- 0,95 1,1 1,05 Folia

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

F p r o j e k t EGZEMPLARZ NR 1. Miejscowość: Nowy Sącz, powiat nowosądecki, województwo małopolskie

F p r o j e k t EGZEMPLARZ NR 1. Miejscowość: Nowy Sącz, powiat nowosądecki, województwo małopolskie EGZEMPLARZ NR 1 F p r o j e k t Biuro Usług Inżynierskich PROJEKT STRONA WYKONAWCZY TYTUŁOWA Nazwa obiektu: REMONT SCHODÓW KŁADKI DLA PIESZYCH NAD UL. NAWOJOWSKĄ W NOWYM SĄCZU Kategoria obiektu : Adres

Bardziej szczegółowo

Zebranie obciążeń [kn/m] pomost 0.355* belka użytkowe 0.355*

Zebranie obciążeń [kn/m] pomost 0.355* belka użytkowe 0.355* 1.0 Pomost techniczny Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy BELKA NR 1 krata pomostowa o wysokoœci 30 mm powierzchnia A=11.400 m2 BELKA NR 2 BELKA NR 3 BELKA NR 4 BELKA NR 3 BELKA

Bardziej szczegółowo

IV. BRANŻA KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

IV. BRANŻA KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI IV. BRANŻA KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI Opis techniczny: 1. Geotechniczne warunki posadowienia. 2. Wpływ eksploatacji górniczej. 3. Fundamenty. 4. Ściany podziemia. 5. Ściany nadziemia. 6. Konstrukcja stropodachu.

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. - Uprawnienia budowlane - Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. - Uprawnienia budowlane - Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Załączniki: - Oświadczenie projektantów II. Opis techniczny - Uprawnienia budowlane - Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 1. Opis techniczny konstrukcyjny 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej nr rej.964/09 STADIUM : BRAN A : PROJEKT BUDOWLANY WIATY GOSPODARCZEJ NA DZIA CE O NR EWID. 2848/9 PRZY BUDYNKU NOWEJ STAJNI LOKALIZACJA : W PARKU HABSBURGÓW W YWCU Projekt budowlany Architektoniczno -

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50

KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ = 1,50 KONSTRUKCJA PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA SCHEMATY STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ Zebranie obciążeń: Śnieg: Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu q k = 0,70 kn/m 2 przyjęto zgodnie ze zmianą do normy Az, jak

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. OBLICZENIA Tom IV

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. OBLICZENIA Tom IV www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowy

Bardziej szczegółowo

Znaki towarowe innych uprawnionych Wszystkie pozostałe nazwy znaków firmowych, nazwy produktów lub znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.

Znaki towarowe innych uprawnionych Wszystkie pozostałe nazwy znaków firmowych, nazwy produktów lub znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. Autodesk Robot Structural Analysis PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2009 Copyright 2009 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej część, nie może

Bardziej szczegółowo

[ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH NA USŁUGOWO-MAGAZYNOWE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI]

[ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH NA USŁUGOWO-MAGAZYNOWE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI] 2013 ABM - Projekt mgr inż. Dariusz Sarnacki [ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH NA USŁUGOWO-MAGAZYNOWE W ZAKRESIE ] 1. Układ konstrukcyjny obiektu Budynek będący przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE I. Zebranie obciążeń 1. Obciążenia stałe Do obliczeń przyjęto wartości według normy PN-EN 1991-1-1:2004 1.1. Dach część górna ELEMENT CHARAKTERYSTYCZNE γ OBLICZENIOWE Płyta warstwowa 10cm 0,10 1,2 0,12

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr 1 z 13 Pręt nr 0 - Element żelbetowy wg PN-EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x=-0.120m,

Bardziej szczegółowo

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli:

Zestawić siły wewnętrzne kombinacji SGN dla wszystkich kombinacji w tabeli: 4. Wymiarowanie ramy w osiach A-B 4.1. Wstępne wymiarowanie rygla i słupa. Wstępne przyjęcie wymiarów. 4.2. Wymiarowanie zbrojenia w ryglu w osiach A-B. - wyznaczenie otuliny zbrojenia - wysokość użyteczna

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE OBLICZENIA STATYCZNE DLA NIEZALEŻNYCH BALKONÓW DOSTAWIANYCH EURO-TECHNICS O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ - BALKON PRZY BUDYNKU

PRZYKŁADOWE OBLICZENIA STATYCZNE DLA NIEZALEŻNYCH BALKONÓW DOSTAWIANYCH EURO-TECHNICS O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ - BALKON PRZY BUDYNKU 1 PRZYKŁADOWE OBLICZENIA STATYCZNE DLA NIEZALEŻNYCH BALKONÓW DOSTAWIANYCH EURO-TECHNICS O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ - BALKON PRZY BUDYNKU Wymiary balkonów: 3,14m x 1,74m Ilość kondygnacji: 4 Zakres opracowania:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE 1. Przediot opracowania Przediote opracowania obliczeń statycznych jest konstrukcja budynku przedszkola 3-oddziałowego objętego przebudową, zlokalizowanego w Ligocie przy

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

TOM IV PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

TOM IV PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY opracowanie: nazwa inwestycji: treść opracowania: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

FIRMA KONSTRUKCYJNA mgr in. LECH SOBIESZEK

FIRMA KONSTRUKCYJNA mgr in. LECH SOBIESZEK SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia statyczne. 3. Załącznik nr 1: Dokumentacja rysunkowa. - rysunek nr K.1: Rzut budynku. Zakres planowanych prac. Projekt budowlany branŝa konstrukcja.

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE

PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE Nazwa obiektu: PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE PROJEKT I OBLICZENIA KONSTRUKCJI NOŚNEJ OKŁADZINY KAMIENNEJ ELEWACJI PLANETARIUM ŚLASKIEGO Jednostka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 1. NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK MAGAZYNOWY Z. 2. ADRES BUDOWY: BŁĘDOWA TYCZYŃSKA, działka nr ewid.

CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ 1. NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK MAGAZYNOWY Z. 2. ADRES BUDOWY: BŁĘDOWA TYCZYŃSKA, działka nr ewid. 1. NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK MAGAZYNOWY Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ 2. ADRES BUDOWY: BŁĘDOWA TYCZYŃSKA, działka nr ewid. 1586/6 3. INWESTOR: Regionalne Towarzystwo Rolno - Przemysłowe "Dolina Strugu", ul. Myśliwska

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej

OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej OBLICZENIA STATYCZNE konstrukcji wiaty handlowej 1.0 DŹWIGAR DACHOWY Schemat statyczny: kratownica trójkątna symetryczna dwuprzęsłowa Rozpiętości obliczeniowe: L 1 = L 2 = 3,00 m Rozstaw dźwigarów: a =

Bardziej szczegółowo

ul. KRASZEWSKIEGO 4, MYSŁOWICE, tel , tel. kom NIP , REGON: Gmina Miasto Mysłowice

ul. KRASZEWSKIEGO 4, MYSŁOWICE, tel , tel. kom NIP , REGON: Gmina Miasto Mysłowice DL USŁUGI W BUDOWNICTWIE ŁUKASZ DROBIEC P R O J E K T O W A N I E, E K S P E R T Y Z Y, O P I N I E, N A D Z O R Y ul. KRASZEWSKIEGO 4, 41-400 MYSŁOWICE, tel. 32 318 18 65, tel. kom. 505 807 349 NIP 222-042-69-14,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJ 1.0 Ocena stanu konstrukcji istniejącego budynku Istniejący budynek to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem, częściowo podpiwniczony, konstrukcja ścian nośnych tradycyjna murowana.

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

1. METRYKA PROJEKTU PROJEKT STANOWISKA DO DEMONTAŻU I MONTAŻU ELEMENTÓW OSPRZĘTU NA DACHACH POJAZDÓW ZLOKALIZOWANEGO W CZĘŚCI BUDYNKU NADWOZIOWNI

1. METRYKA PROJEKTU PROJEKT STANOWISKA DO DEMONTAŻU I MONTAŻU ELEMENTÓW OSPRZĘTU NA DACHACH POJAZDÓW ZLOKALIZOWANEGO W CZĘŚCI BUDYNKU NADWOZIOWNI 1. METRYKA PROJEKTU TEMAT: PROJEKT STANOWISKA DO DEMONTAŻU I MONTAŻU ELEMENTÓW OSPRZĘTU NA DACHACH POJAZDÓW ZLOKALIZOWANEGO W CZĘŚCI BUDYNKU NADWOZIOWNI OBIEKT: STACJA OBSŁUGI AUTOBUSÓW PŁASZÓW ADRES:

Bardziej szczegółowo

Część D Branża Konstrukcyjno-Budowlana

Część D Branża Konstrukcyjno-Budowlana Część D Branża Konstrukcyjno-Budowlana 38 Spis treści 1. Opis techniczny... 40 1.1. Zakres opracowania... 40 1.2. Podstawa opracowania... 40 1.3. Ogólna charakterystyka konstrukcji... 40 1.4. Materiały:...

Bardziej szczegółowo

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o.

ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. 1. SPIS TREŚCI 1. Spis treści... 2 2. Dokumenty formalno - prawne... 4 3. Oświadczenia projektantów... 7 4. Spis rysunków... 8 5. Opis techniczny konstrukcyjno budowlany... 8 5.1. Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic

Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic ROZDZIAŁ VII KRATOW ICE STROPOWE VII.. Analiza obciążeń kratownic stropowych Rys. 32. Widok perspektywiczny budynku z pokazaniem rozmieszczenia kratownic Bezpośrednie obciążenie kratownic K5, K6, K7 stanowi

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

Nazwa opracowania ORZECZENIE TECHNICZNE ORAZ PROJEKT WZMOCNIENIA ŚCIAN LUKARN DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KANIEM. Kanie 129 B KANIE

Nazwa opracowania ORZECZENIE TECHNICZNE ORAZ PROJEKT WZMOCNIENIA ŚCIAN LUKARN DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KANIEM. Kanie 129 B KANIE faza PROJEKT BUDOWLANY branża KONSTRUKCJA Nazwa opracowania ORZECZENIE TECHNICZNE ORAZ PROJEKT WZMOCNIENIA ŚCIAN LUKARN DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KANIEM Adres obiektu inwestor adres Kanie 129 B 22-171 KANIE

Bardziej szczegółowo

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem Wyciąg z obliczeń 1. Zebranie obciążeń Stropodach Obciążenie Y qk Y f qo 2x papa termozgrzewalna 0,15 kn/m2 0,15 1,2 0,18 Szlichta cementowa 5cm 21 kn/m3 21*0,05 1,05 1,3 1,365 Folia PE 0,002kN/m2 0,002

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ SŁUP - PROJEKTOWANIE ZAŁOŻENIA Słup: szerokość b wysokość h długość L ZAŁOŻENIA Słup: wartości obliczeniowe moment

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO SOCJALNE BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ GORLICE, UL. CHOPINA GMINA MIEJSKA GORLICE RYNEK 2, GORLICE

BUDOWNICTWO SOCJALNE BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ GORLICE, UL. CHOPINA GMINA MIEJSKA GORLICE RYNEK 2, GORLICE Nr egz Zadanie: Nazwa obiektu: BUDOWNICTWO SOCJALNE BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres obiektu: Inwestor / Zamawiający: Adres: Generalny projektant / jednostka projektowa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Emilia Inczewska 1

Opracowanie: Emilia Inczewska 1 Dla żelbetowej belki wykonanej z betonu klasy C20/25 ( αcc=1,0), o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku poniżej: należy wykonać: 1. Wykres momentów- z pominięciem ciężaru własnego belki- dla

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO - 1 - Kalkulator Elementów Drewnianych v.2.2 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2002-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mg inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia elementów

Bardziej szczegółowo

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m. 1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU Poziom odniesienia: 0,00 m. 4 2 0-2 -4 0 2. Fundamenty Liczba fundamentów: 1 2.1. Fundament nr 1 Klasa fundamentu: ława, Typ konstrukcji: ściana, Położenie fundamentu względem

Bardziej szczegółowo

Fundamenty. Ustalenie jednostkowego oporu obliczeniowego podłoŝa. Sprawdzenia nośności dla gruntu warstwy geotechnicznej IIIa tj.

Fundamenty. Ustalenie jednostkowego oporu obliczeniowego podłoŝa. Sprawdzenia nośności dla gruntu warstwy geotechnicznej IIIa tj. Fndamenty Ustalenie jednostkowego opor obliczeniowego podłoŝa Sprawdzenia nośności dla grnt warstwy geotechnicznej IIIa tj. piaski drobne I D =,4. = 1,75t =, N D = 1,2 N C = 2,94 N B = 4,66 B = 2 cm L

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1112 Z1 1 OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE SPIS TREŚCI 1. Nowe elementy konstrukcyjne... 2 2. Zestawienie obciążeń... 2 2.1. Obciążenia stałe stan istniejący i projektowany... 2 2.2. Obciążenia

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara

Obciążenia (wartości charakterystyczne): - pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ): Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DANE: Szkic wiązara Garaż 8/K Obliczenia statyczne. garaż Dach, DNE: Szkic wiązara 571,8 396,1 42,0 781,7 10,0 20 51,0 14 690,0 14 51,0 820,0 Geometria ustroju: Kąt nachylenia połaci dachowej α = 42,0 o Rozpiętość wiązara

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO 134.12-05 Strona 1 z 14 SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO DLA PROJEKTU REWITALIZACJI - REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MAGAZYNU TEATRU IM. JULIUSZA ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PODDASZA, BUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH:

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00

Mnożnik [m] Jednostka. [kn/m 2 ] Jednostka [m] 1.00 Projekt: Trzebinia ŁUKI BRAME Element: Obciążenia Strona 65 0080607. Rama R obciążenie wiatrem Zestaw nr Rodzaj obciążenia obciążenie wiatrem Wartość.57 Jednostka [k/m ] Mnożnik [m].00 obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA TEMAT: Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego ZAKRES OPRACOWANIA: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne

Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Katedra Mostów i Kolei Mosty ćwiczenie projektowe obliczenia wstępne Dr inż. Mieszko KUŻAWA 0.03.015 r. III. Obliczenia wstępne dźwigara głównego Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

1. Płyta: Płyta Pł1.1

1. Płyta: Płyta Pł1.1 Plik: Płyta Pł1.1.rtd Projekt: Płyta Pł1.1 1. Płyta: Płyta Pł1.1 1.1. Zbrojenie: Typ : Przedszk Kierunek zbrojenia głównego : 0 Klasa zbrojenia głównego : A-III (34GS); wytrzymałość charakterystyczna =

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA rchitektoniczne ARCH. WŁADYSŁAW MARKULIS A u t o r s k i e B i u r o A r c h i t e k t o n i c z n e arch. Władysław Markulis Adres: ul. Kościuszki 11/201 25-310 Kielce tel/fax 041 344 29 87 OBIEKT: TARGOWICA

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Jerzy Rzeźniczak. ul. Albańska 18, Poznań PROJEKT WYKONAWCZY

Jerzy Rzeźniczak. ul. Albańska 18, Poznań PROJEKT WYKONAWCZY GEOTECHNIKA Jerzy Rzeźniczak ul. Albańska 18, 60-123 Poznań tel. (0-61) 662-96-80 (0-61) 662-96-81 fax. (0-61) 662-96-82 tel. kom. 0504-119-650 e-mail: jerzy.rzezniczak@wp.pl NIP 783-106-35-15 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE

I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE I. OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJE 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania obliczeń statycznych jest konstrukcja fragmentu Zespołu Szkół w Ligocie objętego przebudową i adaptacją strychu na sale

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, czerwiec 2012 r.

KRAKÓW, czerwiec 2012 r. JEDNOSTKA PROJ. CEMPLA I PARTNERZY KONSERWACJA ZABYTKÓW MAREK JÓZEF CEMPLA 31-028 Kraków, ul. św. KrzyŜa 7/8 tel./fax 421-66-75 INWESTOR Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu 32-603 Oświęcim,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJ 9 OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZLNI ŚCIEKÓW N OCZYSZCZLNĘ MECHNICZNO IOLOGICZNĄ W TECHNOLOGII SR ORZ KNLIZCJI SNITRNEJ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI SMOKLĘSKI,

Bardziej szczegółowo