TOM IV PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM IV PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY"

Transkrypt

1 opracowanie: nazwa inwestycji: treść opracowania: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA, PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA, BUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE STUDNIAMI CHŁONNYMI, BUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BIOLOGICZNĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW, BUDOWĄ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO. PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI WRAZ Z BUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ, BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ CHODNIKÓW ORAZ BUDOWĄ PARKINGÓW I PLACÓW UTWARDZONYCH. PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW GÓRNIK W BRZESZCZACH ul. Lipowa Brzeszcze adres inwestycji: ZASOLE, gm. Brzeszcze Działka nr 1920/43, dla przebudowy zjazdu, drogi wewnętrznej oraz chodników: dz. nr 1920/26, 1920/12, 1920/42, 1949/7, dla przebudowy sieci teletechnicznej: dz. nr 1920/40. branża: projektował: KONSTRUKCJA Imię, nazwisko, nr uprawnień mgr inż. Piotr Błachut nr upr. MAP/0296/POOK/09 pieczątka/podpis TOM IV sprawdził: inż. Robert Matuła nr upr. MAP/0239/POOK/07 PAŹDZIERNIK 2010

2 Spis treści Spis treści PRZEDMIOT OPRACOWANIA PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI MATERIAŁY ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH Konstrukcja ram głównych Konstrukcja ram zewnętrznych Konstrukcja portalu wejściowego Konstrukcja zadaszenia nad rampą Konstrukcja zadaszenia wejściami bocznymi Konstrukcja pod centralę wentylacyjną Pylon reklamowy Stopa fundamentowa 180x180x35 cm strona 2 / stron 50

3 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany: BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWĄ SIECI GAZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA, PRZEBUDOWĄ SIECI TELETECHNICZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA, BUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE STUDNIAMI CHŁONNYMI, BUDOWĄ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z BIOLOGICZNĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW, BUDOWĄ ZBIORNIKA PRZECIWPOŻAROWEGO. PRZEBUDOWA ZJAZDU Z DROGI WRAZ Z BUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ, BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ CHODNIKÓW ORAZ BUDOWĄ PARKINGÓW I PLACÓW UTWARDZONYCH, Zasole, gm. Brzeszcze. Inwestorem jest SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW GÓRNIK W BRZESZCZACH ul. Lipowa 29, Brzeszcze. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Formalną podstawą niniejszego opracowania jest zlecenie Pracowni Projektowej Suseł & Strama Architekci, ul. Dąbrowskiego 30, Oświęcim, sprawującego funkcję Głównego Projektanta. Merytoryczną podstawę opracowania normy i przepisy, a w szczególności: o PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stale o PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. o PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. o PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. o PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. o PN-81/B Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. o PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. o PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. o PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 3. OPIS WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Zasole, gmina Brzeszcze. W budowie geologicznej omawianego terenu biorą udział: - czwartorzęd gleba pylasta, glina pylasta, brunatna, twardoplastyczna, wilgotna, pospółka szara, żwitr - trzeciorzęd iły i piaski miocen, - poniżej karbon produktywny, piaskowce, iłowce, mułowce z pokładami węgla. strona 3 / stron 50

4 Na omawianym terenie stwierdzono poziom wód gruntowych na głębokości m p.p.t. Są to wody o charakterze zaskórnym a ich poziom i wydatek uzależniony jest wyłącznie od intensywności opadów atmosferycznych. Nie jest to jednak poziom wodonośny o większym znaczeniu i dużym rozprzestrzenianiu lateralnym. Może jednak wpłynąć negatywnie na prowadzone roboty ziemne. Czwartorzędowy poziom wód gruntowych jest poziomem izolowanym od pięter głębiej zalegających i znajduje się w przedmiotowym terenie na poziomie m p.p.t. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 3 stopni. Nie przewiduje się oddziaływania wód gruntowych na inwestycję. W rejonie będącym przedmiotem analizy wyróżniono następujące warstwy geotechniczne: I warstwa geotechniczna gliny pylaste, brunatne i ciemnożółte, twardoplastyczne, I L =0.15 II warstwa geotechniczna pospółki, średniozagęszczone, szare, I D =0.36 III warstwa geotechniczna żwiry, I D =0.39 Posadowienie przewidziano w II warstwie geotechnicznej. Nie przewiduje się oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko. Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia r. 4. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku handlowego. Projektowany budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym z dachem o niewielkim spadku, zaprojektowanym w celu odprowadzenia wód opadowych. Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowej w układzie ramowym ramy główne połączone płatwiami stalowymi oraz konstrukcją ryglową ścian osłonowych. Ramy główne w rozstawie modularnym 650 cm zaprojektowano jako pełnościenne o przekroju dwuteowym, z półkami i środnikami spawanymi ze sobą, wykonanymi z blach. Słup środkowy zaprojektowano jako profil walcowany typu HEB. Węzły ramy przewidziano jako sztywne, połączenie z fundamentami natomiast jako przegubowe. Całość konstrukcji należy usztywnić w kierunku poprzecznym i podłużnym układem pionowych stężeń ścian bocznych oraz poziomych połaciowych. Płatwie dachowe zaprojektowane z profili zimnogiętych typu Z o wysokości 20 cm pomiędzy którymi przewidziano izolację termiczną obłożoną od góry blachą trapezową TR35 a od spodu blachą T20. Rygle ścian bocznych stanowią układ profili typu Z o wysokości 15 cm, do których mocowane będą systemowe panele elewacyjne. Słupki pośrednie zaprojektowano o przekroju dwuteowym, walcowane. Stężenia zaprojektowano z prętów o średnicy 12 mm, o regulowanej sile podłużnej za pomocą śrub rzymskich. Połączenie ściągów z konstrukcją główną przegubowe. Na dachu budynku zaprojektowano konstrukcję pod centralę wentylacyjną. Konstrukcję przewidziano z profili walcowanych typu HEB. Konstrukcję stanowi układ ram połączonych belkami oraz stężonymi prętami o średnicy 12 mm. W rejonie wejścia głównego zaprojektowano portal wejściowy jako układ profili walcowanych o przekroju dwuteowym, zamocowanych wspornikowo do słupów ram głównych oraz słupów strona 4 / stron 50

5 pośrednich. Pomiędzy wspornikami przewidziano płatwie z profili o przekroju C stanowiące konstrukcję pod elementy wykończenia. Łuki w opisywanym portalu zaprojektowano z rur okrągłych wygiętych i tworzących układ podparty z obu stron przegubowo. Zadaszenie nad rampą przy osi 10 zaprojektowano jako konstrukcję podwieszoną do słupów stalowych. Elementy wsporcze o przekroju dwuteowym połączony są ze słupami przegubowo, podobnie jak z elementami podwieszenia. Układ poprzeczny stanowią płatwie o przekroju typu C. Krótkie daszki nad wejściami bocznymi przewidziano jako wspornikowe o wspornikach o przekroju dwuteowym. Poprzeczne elementy zaprojektowano z rur prostokątnych do których mocowane będą elementy wykończenia. Rampa w rejonie osi 10 zaprojektowana została jako żelbetowa oparta na ścianie oporowej oraz ścianie podwali nowej. Płyta rampy wykonana będzie na gruncie zasypowym, zagęszczonym. Budynek posadowiono na stopach fundamentowych o przekroju 180x180 cm i wysokości 35 cm pod słupami ram głównych oraz 80x80x30 cm pod słupami pośrednimi. Pomiędzy stopami zewnętrznymi zaprojektowano ścianę żelbetową podwali nową o grubości 20 cm, posadowionej na ławie o szerokości 40 cm i wysokości 30 cm. Ściana występuje do poziomu Pod fundamentami należy ułożyć warstwę chudego betonu o grubości min. 10 cm, tak by fundamenty posadowione były w warstwie geotechnicznej II. UWAGA: Konstrukcję stalową przed montażem należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez nałożenie powłok cynkowych. 5. MATERIAŁY Beton B 25, B10 (chudy beton) Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W), A-I (St0S) Stal profilowa St3S 6. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Rodzaj obciążenia Dach Obciążenie Współczynnik Obciążenie charakterystyczne obciążenia obliczeniowe q k [kn/m 2 ] g f q o [kn/m 2 ] blacha trapezowa TR wełna mineralna 20 cm 0.20 x 1.0 = blacha trapezowa T strona 5 / stron 50

6 płatwie stalowe typ "Z" h=200 mm konstrukcja nośna - wg obliczeń sufit podwieszany wraz z instalacjami obciążenie zmienne, śnieg II strefa, a=3.5 Σ q I obciążenie użytkowe C e x Q k = - obciążenie śniegiem 0.8 x 0.9 = obc. śniegiem - miejsca przy attykach 1.96 x 0.9 = Rodzaj obciążenia Daszek nad wejściem Obciążenie Współczynnik Obciążenie charakterystyczne obciążenia obliczeniowe q k [kn/m 2 ] g f q o [kn/m 2 ] ALUCOBOND paroizolacja wełna mineralna 5 cm 0.10 x 1 = konstrukcja nosna - wg obliczeń obciążenie zmienne, śnieg II strefa, a=15 Σ q I obciążenie użytkowe C e x Q k = - obciążenie śniegiem 2.3 x 0.9 = obciążenie zmienne ścian zewnętrznych, wiatr I strefa qk = 0.3 kpa β = 2.2 Ce = strona nawietrzna x 0.7 = strona zawietrzna - ssanie x -0.4 = ściana boczna - ssanie x -0.7 = strona 6 / stron 50

7 7. WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 7.1. Konstrukcja ram głównych Oznaczenie prętów Widok konstrukcji wraz z obciążeniami strona 7 / stron 50

8 Siła Fx Siła Fz Moment My strona 8 / stron 50

9 Przemieszczenia konstrukcji Pręt nr 2 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 2 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 6 SGN /29/ 1* * * *1.17 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: bl 26x34 h=41.0 cm b=28.0 cm Ay= cm2 Az= cm2 Ax= cm2 tw=0.8 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=2.5 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = kn*m Mz = 0.00 kn*m Vy = 0.00 kn Nrc = kn Mry = kn*m Mrz = kn*m Vry = kn Mry_v = kn*m Mrz_v = kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 La_L = 1.11 Nw = kn fi L = 0.67 Ld = m Nz = kn Mcr = kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: strona 9 / stron 50

10 N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.96 < Delta y = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.40 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 4.7 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /7/ 1* * * *1.00 uz = 1.8 cm < uz max = L/ = 4.7 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /7/ 1* * * *1.00 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!! Pręt nr 3 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 3 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 6 SGN /61/ 1* * * * *1.04 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: bl 20x26 h=29.6 cm b=20.0 cm Ay= cm2 Az= cm2 Ax= cm2 tw=0.8 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=1.8 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = kn*m Nrc = kn Mry = kn*m Mry_v = kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: Ly = 4.90 m Lambda_y = 0.49 Lz = 4.90 m Lambda_z = 1.10 Lwy = 4.90 m Ncr y = kn Lwz = 4.90 m Ncr z = kn Lambda y = fi y = 0.94 Lambda z = fi z = FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc) = 0.15 < 1.00 (39); N/(fiy*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = = 0.68 < Delta y = 0.99 (58) Vz/Vrz = 0.07 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE strona 10 / stron 50

11 Ugięcia Nie analizowano Przemieszczenia vx = 1.5 cm < vx max = L/ = 3.3 cm Decydujący przypadek obciążenia: 4 WIATR1 vy = 0.0 cm < vy max = L/ = 3.3 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /5/ 1* * * * *1.00 Profil poprawny!!! Pręt nr 5 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 5 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 6 SGN /53/ 1* * * * *1.04 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 240_90 h=24.0 cm b=24.0 cm Ay= cm2 Az= cm2 Ax= cm2 tw=1.0 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=1.7 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = kn*m Mz = 0.00 kn*m Nrc = kn Mry = kn*m Mrz = kn*m Mry_v = kn*m Mrz_v = kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Bz*Mzmax = 0.00 kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: Ly = 5.49 m Lambda_y = 0.62 Lz = 5.49 m Lambda_z = 1.05 Lwy = 5.49 m Ncr y = kn Lwz = 5.49 m Ncr z = kn Lambda y = fi y = 0.89 Lambda z = fi z = FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.46 < Delta z = 1.00 (58) Vz/Vrz = 0.03 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia Nie analizowano Przemieszczenia vx = 1.5 cm < vx max = L/ = 3.7 cm strona 11 / stron 50

12 Decydujący przypadek obciążenia: 4 WIATR1 vy = 0.0 cm < vy max = L/ = 3.7 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /5/ 1* * * * *1.00 Profil poprawny!!! strona 12 / stron 50

13 7.2. Konstrukcja ram zewnętrznych Oznaczenie prętów Widok konstrukcji wraz z obciążeniami Siła Fx strona 13 / stron 50

14 Siła Fz Moment My Przemieszczenia konstrukcji strona 14 / stron 50

15 Pręt nr 2 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 2 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 6 SGN /29/ 1* * * *1.17 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: bl_22x30 h=38.4 cm b=20.0 cm Ay= cm2 Az= cm2 Ax= cm2 tw=0.8 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=2.2 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = 6.34 kn My = kn*m Mz = 0.00 kn*m Vy = 0.00 kn Nrc = kn Mry = kn*m Mrz = kn*m Vry = kn Mry_v = kn*m Mrz_v = kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 La_L = 1.24 Nw = kn fi L = 0.58 Ld = m Nz = kn Mcr = kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.96 < Delta y = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.22 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 4.7 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /7/ 1* * * *1.00 uz = 1.7 cm < uz max = L/ = 4.7 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /7/ 1* * * *1.00 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!! Pręt nr 3 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów strona 15 / stron 50

16 GRUPA: PRĘT: 3 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 6 SGN /61/ 1* * * * *1.04 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: bl_16x22 h=23.2 cm b=18.0 cm Ay= cm2 Az= cm2 Ax= cm2 tw=0.8 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=1.6 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = kn*m Mz = kn*m Vy = kn Nrc = kn Mry = kn*m Mrz = kn*m Vry = kn Mry_v = kn*m Mrz_v = kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Bz*Mzmax = kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: Ly = 4.90 m Lambda_y = 0.64 Lz = 4.90 m Lambda_z = 1.25 Lwy = 4.90 m Ncr y = kn Lwz = 4.90 m Ncr z = kn Lambda y = fi y = 0.87 Lambda z = fi z = FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.57 < Delta z = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.04 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia Nie analizowano Przemieszczenia vx = 1.8 cm < vx max = L/ = 3.3 cm Decydujący przypadek obciążenia: 4 WIATR1 vy = 0.0 cm < vy max = L/ = 3.3 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /7/ 1* * * *1.00 Profil poprawny!!! Pręt nr 5 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 5 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: strona 16 / stron 50

17 Decydujący przypadek obciążenia: 6 SGN /53/ 1* * * * *1.04 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 180_obr h=18.0 cm b=18.0 cm Ay= cm2 Az= cm2 Ax= cm2 tw=0.9 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=1.4 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = kn*m Mz = 0.00 kn*m Vy = 0.00 kn Nrc = kn Mry = kn*m Mrz = kn*m Vry = kn Mry_v = kn*m Mrz_v = kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Bz*Mzmax = 0.00 kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: Ly = 5.49 m Lambda_y = 0.85 Lz = 5.49 m Lambda_z = 1.43 Lwy = 5.49 m Ncr y = kn Lwz = 5.49 m Ncr z = kn Lambda y = fi y = 0.75 Lambda z = fi z = FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.47 < Delta z = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.02 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia Nie analizowano Przemieszczenia vx = 1.8 cm < vx max = L/ = 3.7 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /5/ 1* * * * *1.00 vy = 0.0 cm < vy max = L/ = 3.7 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /5/ 1* * * * *1.00 Profil poprawny!!! strona 17 / stron 50

18 7.3. Konstrukcja portalu wejściowego Oznaczenie prętów Widok konstrukcji wraz z obciążeniami Siła Fx strona 18 / stron 50

19 Siła Fz Moment My Moment Mz strona 19 / stron 50

20 Pręt nr 7 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 7 Belka_7 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 4 SN1 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 160 h=16.0 cm b=8.2 cm Ay= cm2 Az=8.000 cm2 Ax= cm2 tw=0.5 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=3.610 cm4 tf=0.7 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = 0.06 kn My = kn*m Mz = 0.03 kn*m Vy = 0.05 kn Nrc = kn Mry = kn*m Mrz = 3.58 kn*m Vry = kn Mry_v = kn*m Mrz_v = 3.58 kn*m Vz = 8.52 kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Bz*Mzmax = 0.03 kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 La_L = 0.89 Nw = kn fi L = 0.84 Ld = 1.80 m Nz = kn Mcr = kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.51 < Delta y = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.09 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 0.7 cm Decydujący przypadek obciążenia: 4 SN1 uz = 0.1 cm < uz max = L/ = 0.7 cm Decydujący przypadek obciążenia: 4 SN1 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!! Pręt nr 8 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów strona 20 / stron 50

21 GRUPA: PRĘT: 8 Słup_8 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.67 L = 3.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 4 SN1 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 200_90 h=20.0 cm b=10.0 cm Ay= cm2 Az= cm2 Ax= cm2 tw=0.6 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=6.980 cm4 tf=0.9 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = 7.10 kn*m Mz = 0.00 kn*m Vy = kn Nrc = kn Mry = kn*m Mrz = 6.11 kn*m Vry = kn Mry_v = kn*m Mrz_v = 6.11 kn*m Vz = 2.37 kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = 7.10 kn*m Bz*Mzmax = 0.00 kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: Ly = 4.45 m Lambda_y = 0.64 Lz = 4.45 m Lambda_z = 2.36 Lwy = 4.45 m Ncr y = kn Lwz = 4.45 m Ncr z = kn Lambda y = fi y = 0.93 Lambda z = fi z = FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.28 < Delta z = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.02 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia Nie analizowano Przemieszczenia vx = 0.0 cm < vx max = L/ = 3.0 cm Decydujący przypadek obciążenia: 1 STA1 vy = 0.0 cm < vy max = L/ = 3.0 cm Decydujący przypadek obciążenia: 1 STA1 Profil poprawny!!! Pręt nr 56 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 56 Belka_56 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 3.12 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 4 SN1 strona 21 / stron 50

22 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: CE 80 h=8.0 cm b=4.0 cm Ay=5.920 cm2 Az=3.600 cm2 Ax=8.980 cm2 tw=0.5 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=1.380 cm4 tf=0.7 cm Wely= cm3 Welz=4.758 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = 0.09 kn My = kn*m Mz = kn*m Vy = 0.01 kn Nrc = kn Mry = 4.81 kn*m Mrz = 1.02 kn*m Vry = kn Mry_v = 4.81 kn*m Mrz_v = 1.02 kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Bz*Mzmax = kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 La_L = 0.96 Nw = kn fi L = 0.79 Ld = 3.12 m Nz = kn Mcr = 6.93 kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.43 < Delta y = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.06 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 1.2 cm Decydujący przypadek obciążenia: 4 SN1 uz = 0.3 cm < uz max = L/ = 1.2 cm Decydujący przypadek obciążenia: 4 SN1 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!! Pręt nr 58 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 58 Belka_58 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 4 SN1 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa strona 22 / stron 50

23 PARAMETRY PRZEKROJU: CE 80 h=8.0 cm b=4.0 cm Ay=5.920 cm2 Az=3.600 cm2 Ax=8.980 cm2 tw=0.5 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=1.380 cm4 tf=0.7 cm Wely= cm3 Welz=4.758 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = 0.02 kn My = kn*m Mz = kn*m Vy = kn Nrc = kn Mry = 4.81 kn*m Mrz = 1.02 kn*m Vry = kn Mry_v = 4.81 kn*m Mrz_v = 1.02 kn*m Vz = 1.84 kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Bz*Mzmax = kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 La_L = 0.69 Nw = kn fi L = 0.94 Ld = 1.80 m Nz = kn Mcr = kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.35 < Delta y = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.04 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 0.7 cm Decydujący przypadek obciążenia: 4 SN1 uz = 0.1 cm < uz max = L/ = 0.7 cm Decydujący przypadek obciążenia: 4 SN1 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!! strona 23 / stron 50

24 Widok konstrukcji wraz z obciążeniami Siła Fx strona 24 / stron 50

25 Siła Fz Moment Mz Przemieszczenia konstrukcji strona 25 / stron 50

26 Pręt nr 2 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 2 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 1.85 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 6 SGN /29/ 1* * * *1.50 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: RO 76.1x6.3 h=7.6 cm b=7.6 cm Ay=8.280 cm2 Az=8.280 cm2 Ax= cm2 tw=0.6 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=0.6 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = 2.63 kn My = kn*m Mz = 1.12 kn*m Vy = kn Nrc = kn Mry = 4.79 kn*m Mrz = 4.79 kn*m Vry = kn Mry_v = 4.79 kn*m Mrz_v = 4.79 kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Bz*Mzmax = 1.12 kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.24 < Delta y = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.00 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.1 cm < uy max = L/ = 0.7 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /7/ 1* * * *1.00 uz = 0.0 cm < uz max = L/ = 0.7 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /7/ 1* * * *1.00 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!! strona 26 / stron 50

27 7.4. Konstrukcja zadaszenia nad rampą Oznaczenie prętów Widok konstrukcji wraz z obciążeniami strona 27 / stron 50

28 Siła Fx Siła Fz Moment My strona 28 / stron 50

29 Przemieszczenia konstrukcji Pręt nr 2 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 2 Belka_2 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.64 L = 1.80 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 5 SGN /13/ 1* * * *1.17 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 140 h=14.0 cm b=7.3 cm Ay= cm2 Az=6.580 cm2 Ax= cm2 tw=0.5 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=2.450 cm4 tf=0.7 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = kn*m Mz = 0.00 kn*m Vy = kn Nrc = kn Mry = kn*m Mrz = 2.64 kn*m Vry = kn Mry_v = kn*m Mrz_v = 2.64 kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Bz*Mzmax = 0.00 kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 La_L = 1.19 Nw = kn fi L = 0.61 Ld = 2.80 m Nz = kn Mcr = kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.77 < Delta y = 1.00 (58) strona 29 / stron 50

30 Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.16 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 1.1 cm Decydujący przypadek obciążenia: 8 SGU /4/ 1* * * *1.00 uz = 0.1 cm < uz max = L/ = 1.1 cm Decydujący przypadek obciążenia: 8 SGU /4/ 1* * * *1.00 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!! Pręt nr 9 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 9 Słup_9 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.71 L = 3.20 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 5 SGN /13/ 1* * * *1.17 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 200 h=20.0 cm b=10.0 cm Ay= cm2 Az= cm2 Ax= cm2 tw=0.6 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=6.980 cm4 tf=0.9 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = kn*m Mz = kn*m Vy = kn Nrt = kn Mry = kn*m Mrz = 6.11 kn*m Vry_n = kn Mry_v = kn*m Mrz_v = 6.11 kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = = 0.82 < 1.00 (54) Vy/Vry_n = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n = 0.18 < 1.00 (56) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia Nie analizowano Przemieszczenia vx = 0.0 cm < vx max = L/ = 3.0 cm Decydujący przypadek obciążenia: 1 STA1 strona 30 / stron 50

31 vy = 0.0 cm < vy max = L/ = 3.0 cm Decydujący przypadek obciążenia: 1 STA1 Profil poprawny!!! Pręt nr 22 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 22 Belka_22 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 5 SGN /13/ 1* * * *1.17 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: C 65 h=6.5 cm b=4.2 cm Ay=6.300 cm2 Az=3.575 cm2 Ax=9.030 cm2 tw=0.5 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=1.880 cm4 tf=0.8 cm Wely= cm3 Welz=5.072 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = 0.08 kn My = kn*m Mz = 0.02 kn*m Vy = 0.02 kn Nrc = kn Mry = 3.80 kn*m Mrz = 2.13 kn*m Vry = kn Mry_v = 3.80 kn*m Mrz_v = 1.09 kn*m Vz = 4.08 kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Bz*Mzmax = 0.02 kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 La_L = 0.76 Nw = kn fi L = 0.92 Ld = 3.00 m Nz = kn Mcr = 8.80 kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.70 < Delta y = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.09 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 1.2 cm Decydujący przypadek obciążenia: 8 SGU /4/ 1* * * *1.00 uz = 0.4 cm < uz max = L/ = 1.2 cm Decydujący przypadek obciążenia: 8 SGU /4/ 1* * * *1.00 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!! strona 31 / stron 50

32 Pręt nr 14 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 14 Pręt_14 PUNKT: 2 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.50 L = 1.11 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 5 SGN /13/ 1* * * *1.17 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: PO 20 h=2.0 cm b=2.0 cm Ay=1.884 cm2 Az=1.884 cm2 Ax=3.140 cm2 tw=1.0 cm Iy=0.785 cm4 Iz=0.785 cm4 Ix=1.571 cm4 tf=1.0 cm Wely=0.785 cm3 Welz=0.785 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = 0.01 kn*m Nrt = kn Mry = 0.17 kn*m Mry_v = 0.17 kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/Nrt+My/(fiL*Mry) = = 0.73 < 1.00 (54) Profil poprawny!!! strona 32 / stron 50

33 7.5. Konstrukcja zadaszenia wejściami bocznymi Widok konstrukcji wraz z obciążeniami Siła Fz Moment Mx strona 33 / stron 50

34 Moment My Pręt nr 1 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 1 Belka_1 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 5 SGN /13/ 1* * * *1.50 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 100 h=10.0 cm b=5.5 cm Ay=6.270 cm2 Az=4.100 cm2 Ax= cm2 tw=0.4 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=1.200 cm4 tf=0.6 cm Wely= cm3 Welz=5.782 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: My = kn*m Mry = 7.35 kn*m Mry_v = 7.35 kn*m Vz = 2.77 kn KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 La_L = 0.83 Nw = kn fi L = 0.88 Ld = 1.30 m Nz = kn Mcr = kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: My/(fiL*Mry) = 1.78/(0.88*7.35) = 0.28 < 1.00 (52) strona 34 / stron 50

35 Vz/Vrz = 0.05 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 0.5 cm Decydujący przypadek obciążenia: 1 STA1 uz = 0.0 cm < uz max = L/ = 0.5 cm Decydujący przypadek obciążenia: 8 SGU /4/ 1* * * *1.00 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!! Pręt nr 3 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 3 Belka_3 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 5 SGN /13/ 1* * * *1.50 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 140 h=14.0 cm b=7.3 cm Ay= cm2 Az=6.580 cm2 Ax= cm2 tw=0.5 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=2.450 cm4 tf=0.7 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: My = kn*m Mry = kn*m Mry_v = kn*m Vz = 3.95 kn KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 La_L = 1.79 Nw = kn fi L = 0.30 Ld = 6.50 m Nz = kn Mcr = 6.82 kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: My/(fiL*Mry) = 4.58/(0.30*16.62) = 0.91 < 1.00 (52) Vz/Vrz = 0.05 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 2.6 cm Decydujący przypadek obciążenia: 1 STA1 strona 35 / stron 50

36 uz = 0.3 cm < uz max = L/ = 2.6 cm Decydujący przypadek obciążenia: 8 SGU /4/ 1* * * *1.00 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!! strona 36 / stron 50

37 7.6. Konstrukcja pod centralę wentylacyjną Siła Fx Siła Fy Siła Fz strona 37 / stron 50

38 Moment My Moment Mz Słupek pręt nr 18 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 18 Słup_18 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 0.95 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 6 SGN /57/ 1* * * * *1.17 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 100 strona 38 / stron 50

39 h=10.0 cm b=10.0 cm Ay= cm2 Az=6.000 cm2 Ax= cm2 tw=0.6 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=9.290 cm4 tf=1.0 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = kn*m Mz = kn*m Vy = 3.33 kn Nrc = kn Mry = kn*m Mrz = 7.18 kn*m Vry = kn Mry_v = kn*m Mrz_v = 7.18 kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Bz*Mzmax = kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: Ly = 0.95 m Lambda_y = 0.27 Lz = 0.95 m Lambda_z = 0.44 Lwy = 0.95 m Ncr y = kn Lwz = 0.95 m Ncr z = kn Lambda y = fi y = 0.99 Lambda z = fi z = FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.64 < Delta z = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.01 < 1.00 Vz/Vrz = 0.14 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia Nie analizowano Przemieszczenia vx = 0.3 cm < vx max = L/ = 0.6 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /5/ 1* * * * *1.00 vy = 0.1 cm < vy max = L/ = 0.6 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /7/ 1* * * *1.00 Profil poprawny!!! Belka poprzeczna pręt nr 30 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 30 Belka_30 PUNKT: 2 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.50 L = 1.50 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 6 SGN /53/ 1* * * * *1.04 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 100 h=10.0 cm b=10.0 cm Ay= cm2 Az=6.000 cm2 Ax= cm2 tw=0.6 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=9.290 cm4 tf=1.0 cm Wely= cm3 Welz= cm3 strona 39 / stron 50

40 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = 0.01 kn My = 4.22 kn*m Mz = kn*m Vy = 0.13 kn Nrc = kn Mry = kn*m Mrz = 7.18 kn*m Vry = kn Mry_v = kn*m Mrz_v = 7.18 kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = 4.22 kn*m Bz*Mzmax = kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 La_L = 0.69 Nw = kn fi L = 0.94 Ld = 3.00 m Nz = kn Mcr = kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.23 < Delta y = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.00 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 1.2 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /5/ 1* * * * *1.00 uz = 0.4 cm < uz max = L/ = 1.2 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /2/ 1* *1.00 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!! Belka główna pręt nr 27 NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 27 Belka_27 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 6 SGN /3/ 1* *1.10 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 100 h=10.0 cm b=10.0 cm Ay= cm2 Az=6.000 cm2 Ax= cm2 tw=0.6 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=9.290 cm4 tf=1.0 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = kn*m Mz = kn*m Vy = kn Nrc = kn Mry = kn*m Mrz = 7.18 kn*m Vry = kn Mry_v = kn*m Mrz_v = 7.18 kn*m Vz = 9.27 kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m strona 40 / stron 50

41 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 La_L = 0.99 Nw = kn fi L = 0.76 Ld = 6.50 m Nz = kn Mcr = kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.80 < Delta y = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.12 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.1 cm < uy max = L/ = 2.6 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /5/ 1* * * * *1.00 uz = 2.5 cm < uz max = L/ = 2.6 cm Decydujący przypadek obciążenia: 9 SGU /3/ 1* * *1.00 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!! strona 41 / stron 50

42 7.7. Pylon reklamowy Konstrukcja wraz z obciążeniami Siła Fx Siła Fy strona 42 / stron 50

43 Siła Fz Moment My Moment Mz strona 43 / stron 50

44 Słup nośny NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 10 Słup_10 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 7.50 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 4 SGN /5/ 1* * *1.30 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: RO 457x10 h=45.7 cm b=45.7 cm Ay= cm2 Az= cm2 Ax= cm2 tw=1.0 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=1.0 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn My = kn*m Mz = kn*m Vy = kn Nrc = kn Mry = kn*m Mrz = kn*m Vry = kn Mry_v = kn*m Mrz_v = kn*m Vz = 0.00 kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Bz*Mzmax = kn*m Vrz = kn PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: Ly = 7.50 m Lambda_y = 0.56 Lz = 7.50 m Lambda_z = 0.56 Lwy = 7.50 m Ncr y = kn Lwz = 7.50 m Ncr z = kn Lambda y = fi y = 0.91 Lambda z = fi z = FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.80 < Delta z = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.04 < 1.00 Vz/Vrz = 0.00 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia Nie analizowano Przemieszczenia vx = 0.0 cm < vx max = L/ = 5.0 cm Decydujący przypadek obciążenia: 7 SGU /1/ 1* *1.00 vy = 4.6 cm < vy max = L/ = 5.0 cm Decydujący przypadek obciążenia: 7 SGU /2/ 1* * *1.00 Profil poprawny!!! Rama główna NORMA: PN-90/B strona 44 / stron 50

45 TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 25 Belka_25 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 8.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 4 SGN /5/ 1* * *1.30 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x4 h=10.0 cm b=10.0 cm Ay=7.475 cm2 Az=7.475 cm2 Ax= cm2 tw=0.4 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=0.4 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = 2.44 kn My = 1.33 kn*m Mz = kn*m Vy = 0.38 kn Nrc = kn Mry = 9.73 kn*m Mrz = 9.73 kn*m Vry = kn Mry_v = 9.73 kn*m Mrz_v = 9.73 kn*m Vz = 0.87 kn KLASA PRZEKROJU = 2 By*Mymax = 1.33 kn*m Bz*Mzmax = kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 La_L = 0.28 Nw = kn fi L = 1.00 Ld = 8.00 m Nz = kn Mcr = kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.24 < Delta y = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.01 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.1 cm < uy max = L/ = 3.2 cm Decydujący przypadek obciążenia: 3 WIATR1 uz = 0.5 cm < uz max = L/ = 3.2 cm Decydujący przypadek obciążenia: 7 SGU /2/ 1* * *1.00 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!! Pręt łączący słup z ramą gówną NORMA: PN-90/B TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 47 Belka_47 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m strona 45 / stron 50

46 OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 4 SGN /5/ 1* * *1.30 MATERIAŁ: STAL fd = MPa E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: RK 100x4 h=10.0 cm b=10.0 cm Ay=7.475 cm2 Az=7.475 cm2 Ax= cm2 tw=0.4 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=0.4 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = 3.39 kn My = kn*m Mz = kn*m Vy = kn Nrc = kn Mry = 9.73 kn*m Mrz = 9.73 kn*m Vry = kn Mry_v = 9.73 kn*m Mrz_v = 9.73 kn*m Vz = 0.81 kn KLASA PRZEKROJU = 2 By*Mymax = kn*m Bz*Mzmax = kn*m PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 1.00 La_L = 0.22 Nw = kn fi L = 1.00 Ld = 4.62 m Nz = kn Mcr = kn*m PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = = 0.22 < Delta y = 1.00 (58) Vy/Vry = 0.00 < 1.00 Vz/Vrz = 0.01 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.1 cm < uy max = L/ = 1.8 cm Decydujący przypadek obciążenia: 3 WIATR1 uz = 0.1 cm < uz max = L/ = 1.8 cm Decydujący przypadek obciążenia: 7 SGU /2/ 1* * *1.00 Przemieszczenia Nie analizowano Profil poprawny!!! 7.8. Stopa fundamentowa 180x180x35 cm Charakterystyki materiałów: Beton : B25; wytrzymałość charakterystyczna = MPa ciężar objętościowy = (kg/m3) Zbrojenie podłużne : typ A-IIIN (RB500W) wytrzymałość charakterystyczna = MPa Zbrojenie poprzeczne : typ A-0 (St0S) wytrzymałość charakterystyczna = MPa strona 46 / stron 50

47 Geometria: A = 1.80 (m) a = 0.40 (m) B = 1.80 (m) b = 0.40 (m) h1 = 0.35 (m) e x = 0.00 (m) h2 = 1.68 (m) e y = 0.00 (m) h4 = 0.10 (m) a' b' c = 35.0 (cm) = 35.0 (cm) = 5.0 (cm) Opcje obliczeniowe: Obliczenia geotechniczne wg normy : PN-81/B Obliczenia żelbetu wg normy : PN-B (2002) Dobór kształtu : bez ograniczeń Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: : B współczynnik m = do obliczeń nośności współczynnik m = do obliczeń poślizgu współczynnik m = do obliczeń obrotu Wymiarowanie fundamentu na: Nośność Osiadanie średnie - Sdop = 7.0 (cm) - czas realizacji budynku: tb > 12 miesięcy - λ = 1.00 Przesunięcie Obrót Przebicie / Ścinanie Graniczne położenie wypadkowej obciążeń: - długotrwałych: w rdzeniu I - całkowitych: w rdzeniu II Obciążenia: Obciążenia fundamentu: Przypadek Natura Grupa Stan N Fx Fy Mx My Nd/Nc Wsp. max (kn) (kn) (kn) (kn*m) (kn*m) STA1 stałe STA2 stałe SN1 śnieg strona 47 / stron 50

48 WIATR1 wiatr EKSP1 zmienne Obciążenia naziomu: Przypadek Natura Q1 (kn/m2) Lista kombinacji 1/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1 2/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.30EKSP1 3/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2 4/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1 5/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.30EKSP1 6/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2 7/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1 8/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.30EKSP1 9/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2 10/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1 11/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.30EKSP1 12/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2 13/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.35SN1 14/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.35SN1 15/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.35SN1 16/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.35SN1 17/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1 18/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.30WIATR1 19/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1 20/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.30WIATR1 21/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1 22/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.30WIATR1 23/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1 24/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.30WIATR1 25/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.30WIATR1+1.35SN1 26/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.30WIATR1+1.35SN1 27/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.30WIATR1+1.35SN1 28/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.30WIATR1+1.35SN1 29/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.50SN1 30/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.50SN1 31/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.50SN1 32/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.50SN1 33/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.50SN1 34/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.50SN1 35/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.50SN1 36/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.50SN1 37/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.17WIATR1+1.50SN1 38/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.17WIATR1+1.50SN1 39/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.17WIATR1+1.50SN1 40/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.17WIATR1+1.50SN1 41/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1+1.20SN1 42/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1+1.20SN1 43/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1+1.20SN1 44/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1+1.20SN1 45/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.04WIATR1+1.35SN1 46/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.04WIATR1+1.35SN1 47/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.04WIATR1+1.35SN1 48/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.04WIATR1+1.35SN1 49/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1+1.20SN1 50/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1+1.20SN1 51/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1+1.20SN1 52/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1+1.20SN1 53/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.04EKSP1+1.30WIATR1+1.35SN1 54/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.04EKSP1+1.30WIATR1+1.35SN1 55/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.04EKSP1+1.30WIATR1+1.35SN1 56/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.04EKSP1+1.30WIATR1+1.35SN1 57/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.04WIATR1+1.50SN1 58/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.04WIATR1+1.50SN1 59/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.04WIATR1+1.50SN1 60/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.04WIATR1+1.50SN1 61/ SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.04EKSP1+1.17WIATR1+1.50SN1 62/ SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.04EKSP1+1.17WIATR1+1.50SN1 63/ SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.04EKSP1+1.17WIATR1+1.50SN1 strona 48 / stron 50

49 64/ SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.04EKSP1+1.17WIATR1+1.50SN1 65/ SGU : 1.00STA1+1.00STA2+1.00EKSP1 66/ SGU : 1.00STA1+1.00STA2 67/ SGU : 1.00STA1+1.00STA2+1.00WIATR1 68/ SGU : 1.00STA1+1.00STA2+1.00SN1 69/ SGU : 1.00STA1+1.00STA2+1.00EKSP1+1.00WIATR1+1.00SN1 70/ SGU : 1.00STA1+1.00STA2+1.00EKSP1+1.00WIATR1 71/ SGU : 1.00STA1+1.00STA2+1.00EKSP1+1.00SN1 72/ SGU : 1.00STA1+1.00STA2+1.00WIATR1+1.00SN1 73/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1 74/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.30EKSP1 75/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2 76/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1 77/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.30EKSP1 78/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2 79/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1 80/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.30EKSP1 81/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2 82/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1 83/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.30EKSP1 84/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2 85/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.35SN1 86/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.35SN1 87/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.35SN1 88/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.35SN1 89/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1 90/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.30WIATR1 91/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1 92/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.30WIATR1 93/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1 94/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.30WIATR1 95/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1 96/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.30WIATR1 97/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.30WIATR1+1.35SN1 98/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.30WIATR1+1.35SN1 99/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.30WIATR1+1.35SN1 100/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.30WIATR1+1.35SN1 101/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.50SN1 102/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.50SN1 103/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.50SN1 104/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.50SN1 105/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.50SN1 106/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.50SN1 107/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.50SN1 108/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.50SN1 109/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.17WIATR1+1.50SN1 110/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.17WIATR1+1.50SN1 111/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.17WIATR1+1.50SN1 112/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.17WIATR1+1.50SN1 113/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1+1.20SN1 114/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1+1.20SN1 115/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1+1.20SN1 116/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.17WIATR1+1.20SN1 117/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.04WIATR1+1.35SN1 118/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.04WIATR1+1.35SN1 119/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.30EKSP1+1.04WIATR1+1.35SN1 120/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.30EKSP1+1.04WIATR1+1.35SN1 121/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1+1.20SN1 122/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1+1.20SN1 123/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1+1.20SN1 124/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.30WIATR1+1.20SN1 125/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.04EKSP1+1.30WIATR1+1.35SN1 126/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.04EKSP1+1.30WIATR1+1.35SN1 127/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.04EKSP1+1.30WIATR1+1.35SN1 128/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.04EKSP1+1.30WIATR1+1.35SN1 129/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.04WIATR1+1.50SN1 130/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.04WIATR1+1.50SN1 131/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.17EKSP1+1.04WIATR1+1.50SN1 132/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.17EKSP1+1.04WIATR1+1.50SN1 133/* SGN : 1.10STA1+1.10STA2+1.04EKSP1+1.17WIATR1+1.50SN1 134/* SGN : 1.10STA1+0.90STA2+1.04EKSP1+1.17WIATR1+1.50SN1 135/* SGN : 0.90STA1+1.10STA2+1.04EKSP1+1.17WIATR1+1.50SN1 136/* SGN : 0.90STA1+0.90STA2+1.04EKSP1+1.17WIATR1+1.50SN1 137/* SGU : 1.00STA1+1.00STA2+1.00EKSP1 138/* SGU : 1.00STA1+1.00STA2 139/* SGU : 1.00STA1+1.00STA2+1.00WIATR1 strona 49 / stron 50

Konstrukcja stalowa- obliczenia

Konstrukcja stalowa- obliczenia Konstrukcja stalowa- obliczenia Widok Strona: 9 Obciążenia - Przypadki Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy 1 STA2ciężar własny ciężar własny Statyka NL 2 STA2cięgna stałe Statyka NL 3

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1. Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1.1. Zebranie obciążeń Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

T.T.U. ZDZISŁAW URBANOWICZ Gdańsk, ul.litewska 16 tel./fax: OBLICZENIA STATYCZNE

T.T.U. ZDZISŁAW URBANOWICZ Gdańsk, ul.litewska 16 tel./fax: OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE 1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ PRZYJĘTYCH DO OBLICZEŃ Tablica 1. Obciążenie śniegem k Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f d Obc. obl. kn/m 2 1. Obciążenie śniegiem połaci dachu 0,96

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 ADRES INWESTYCJI: Chorzów, ul. Lompy 10a; działka Nr 30/39 ZADANIE INWESTYCYJNE: TEMAT: ROZBUDOWA PIŁKOCHWYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH BOISKO SPORTOWE W REJONIE RZUTNI DO RZUTU

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. OBLICZENIA Tom IV

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. OBLICZENIA Tom IV www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowy

Bardziej szczegółowo

Podpora montażowa wielka stopa.

Podpora montażowa wielka stopa. opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY nazwa elementu: Podpora montażowa wielka stopa. treść opracowania: PROJEKT TECHNICZNY inwestor: Gloobal Industrial, ul.bukowa 9, 43-438 Brenna branża: KONSTRUKCJA Projektował

Bardziej szczegółowo

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro 1. Konstrukcje stalowe. a. Wymiarowanie elementów kratownicy płaskiej. Rozpiętość kratownicy wynosi 11700mm, rozstaw 5670mm.

Bardziej szczegółowo

Obciążenie zmienne klatki schodowej Wg tabl.1 pkt.b.7 PN-82/B przyjęto obciążenie zmienne p = 6,0 kn/m 2 ( γ f = 1,2 ); Obciążenie śniegiem Jast

Obciążenie zmienne klatki schodowej Wg tabl.1 pkt.b.7 PN-82/B przyjęto obciążenie zmienne p = 6,0 kn/m 2 ( γ f = 1,2 ); Obciążenie śniegiem Jast Schemat klatki schodowej Ciężar pokrycia dachu Obciążenie Obc. char. [kn/m 2 ] γ f (max.) γ f (min.) Obc. obl. max. [kn/m 2 ] Obc. obl. min. [kn/m 2 ] Folia dachowa (przyjęto ciężar 2,5 kg/m 2 ) 0,03 1,2

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WYKONANO W PROGRAMIE ROBOT v

OBLICZENIA WYKONANO W PROGRAMIE ROBOT v 3. WYMIAROWANIE SPIS TREŚCI 3. WYMIAROWANIE...1 SPIS TREŚCI...1 3.1. ZESTAWIENIE OBCIĄśEŃ NA RAMY STALOWE R-1 I R-2...2 3.2. RAMA R-1...3 3.2.1. SIŁY PRZEKROJOWE...3 3.2.2. OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH-

Bardziej szczegółowo

PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE

PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE Nazwa obiektu: PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE PROJEKT I OBLICZENIA KONSTRUKCJI NOŚNEJ OKŁADZINY KAMIENNEJ ELEWACJI PLANETARIUM ŚLASKIEGO Jednostka

Bardziej szczegółowo

Zebranie obciążeń [kn/m] pomost 0.355* belka użytkowe 0.355*

Zebranie obciążeń [kn/m] pomost 0.355* belka użytkowe 0.355* 1.0 Pomost techniczny Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy BELKA NR 1 krata pomostowa o wysokoœci 30 mm powierzchnia A=11.400 m2 BELKA NR 2 BELKA NR 3 BELKA NR 4 BELKA NR 3 BELKA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA TEMAT: Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego ZAKRES OPRACOWANIA: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA TEMAT: Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego ZAKRES OPRACOWANIA: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE 9.1. HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM...14 9.1.3. Płyty...16 9.1.3.1. Płyta poz +3.54 gr.20cm...16 9.1.3.2. Płyta poz +4.80 gr.20 i 16cm...18 9.1.3.3. Płyta poz +8,00

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO 134.12-05 Strona 1 z 14 SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO DLA PROJEKTU REWITALIZACJI - REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MAGAZYNU TEATRU IM. JULIUSZA ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PODDASZA, BUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07 PLASMA PROJECT s.c. Justyna Derwisz, Adam Kozak 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/159 biuro@plasmaproject.com.pl Inwestycja: REMONT KŁADKI PIESZEJ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI UŻYTKOWYCH Brzegi Górne NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA rchitektoniczne ARCH. WŁADYSŁAW MARKULIS A u t o r s k i e B i u r o A r c h i t e k t o n i c z n e arch. Władysław Markulis Adres: ul. Kościuszki 11/201 25-310 Kielce tel/fax 041 344 29 87 OBIEKT: TARGOWICA

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OBIEKT : TEMAT: Przebudowa i rozbudowa Targowiska Miejskiego w Śremie WIATA ZADASZENIE ADRES: dz. nr ewid. 1789/63, 1790/5, 1742/2 INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 2. WYBRANE WYNIKI OBLICZEŃ 3. RYSUNKI MONTAŻOWE 4. RYSUNKI WARSZTATOWE

SPIS ZAWARTOŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 2. WYBRANE WYNIKI OBLICZEŃ 3. RYSUNKI MONTAŻOWE 4. RYSUNKI WARSZTATOWE SPIS ZAWARTOŚCI 1. OPIS TECHNICZNY 2. WYBRANE WYNIKI OBLICZEŃ 3. RYSUNKI MONTAŻOWE 4. RYSUNKI WARSZTATOWE Wszystkie wskazane w projekcie oznaczenia indywidualizujące opisywane materiały, urządzenia, technologie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

1. METRYKA PROJEKTU PROJEKT STANOWISKA DO DEMONTAŻU I MONTAŻU ELEMENTÓW OSPRZĘTU NA DACHACH POJAZDÓW ZLOKALIZOWANEGO W CZĘŚCI BUDYNKU NADWOZIOWNI

1. METRYKA PROJEKTU PROJEKT STANOWISKA DO DEMONTAŻU I MONTAŻU ELEMENTÓW OSPRZĘTU NA DACHACH POJAZDÓW ZLOKALIZOWANEGO W CZĘŚCI BUDYNKU NADWOZIOWNI 1. METRYKA PROJEKTU TEMAT: PROJEKT STANOWISKA DO DEMONTAŻU I MONTAŻU ELEMENTÓW OSPRZĘTU NA DACHACH POJAZDÓW ZLOKALIZOWANEGO W CZĘŚCI BUDYNKU NADWOZIOWNI OBIEKT: STACJA OBSŁUGI AUTOBUSÓW PŁASZÓW ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO ZADASZENIA DLA AMBULANSÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I PDZ REJONOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SZOZ UL. RYCERSKA 10 POZNAŃ

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO ZADASZENIA DLA AMBULANSÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I PDZ REJONOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SZOZ UL. RYCERSKA 10 POZNAŃ TEMAT: BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO ZADASZENIA DLA AMBULANSÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I PDZ INWESTOR: REJONOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SZOZ ADRES INWESTORA: ADRES BUDOWY: UL. RYCERSKA 10 POZNAŃ UL. RYCERSKA

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE PRZY UL. BIELSKIEJ 17 W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA SALE ZAJĘĆ LOKALIZACJA: LIGOTA, UL. BIELSKA

Bardziej szczegółowo

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 m o d u s PDK/0002/POOK/12 STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

[ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH NA USŁUGOWO-MAGAZYNOWE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI]

[ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH NA USŁUGOWO-MAGAZYNOWE W ZAKRESIE KONSTRUKCJI] 2013 ABM - Projekt mgr inż. Dariusz Sarnacki [ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ OŚWIATOWYCH NA USŁUGOWO-MAGAZYNOWE W ZAKRESIE ] 1. Układ konstrukcyjny obiektu Budynek będący przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20

PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 PROJEKT KONSTRUKCJI PRZEBUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA W SKRWILNIE WITACZ SKRWILNO, GM. SKRWILNO DZ. NR 245/20 INWESTOR: GMINA SKRWILNO SKRWILNO 87-510 ADRES: DZIAŁKA NR 245/20 SKRWILNO GM. SKRWILNO PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. Raciborskiej 39 w Katowicach

PROJEKT WYKONAWCZY. Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. Raciborskiej 39 w Katowicach Termomodernizacja budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. Raciborskiej 39 w Katowicach Zakres: Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne OBIEKT: INWESTOR: Wojewódzka Stacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku.

Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu Robot Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku. obciążenia stałe dla połaci dachu (przyjęto jako niekorzystną alternatywę)

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA Ekspertyza techniczna:

STRONA TYTUŁOWA Ekspertyza techniczna: STRONA TYTUŁOWA Ekspertyza techniczna: Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. Sprawdzenie stanu istniejącego. Hala istniejąca analiza wytężenia konstrukcji istniejącej Autor : inż. Leszek Demski Widok...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY- TOM IV KONSTRUKCJA DATA OPRACOWANIA grudzień 2012 EGZEMPLARZ - TOM IV KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ POZ.1. DACH (α = ) L.p. Rodzaj obciążenia Gr. Warstwy Ciężar Obc. Charakt Wsp. Obc. Oblicz. [cm] [kn/m3] [kn/m] obc. [kn/m] 1 Pokrycie (dachówka ceram.) --- --- 0,95 1,1 1,05 Folia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20

PROJEKT WYKONAWCZY EGZ. NR. PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, Częstochowa NIP IDS Będzin, ul. 11-go Listopada 20 EGZ. NR PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 Biuro Obsługi Klienta: ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35, 603 999 222, 603 666 111 fax 34 361 61

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowej Palmiarni

Projekt Nowej Palmiarni Projekt Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 PROJEKT WYKONAWCZY Konstrukcja -fundamenty dla Inwestora: MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE w WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 1 SPIS ZAWARTOŚCI Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 Rysunki konstrukcyjne : Schemat konstrukcyjny wiaty W-1 K-001 Schemat konstrukcyjny wiaty W-2 K-002 Schemat konstrukcyjny wiaty

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI Autodesk Robot Structural Analysis Professional PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 STAL - PN-90/B-03200... 2 PRZYKŁAD WERYFIKACYJNY 1 - ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y

A. I O P I S T E C H N I C Z N Y M T P R O X I M A, S P Ó Ł K A C Y W I L N A U l. Śm i ł o w s k i e g o 3 3, 4 1-1 0 0 S i e m i a n o w i c e Śl. t e l. ( 0 3 2 ) 2 6 3 2 0 4 projekt nr: 21/PB/10 A. I O P I S T E C H N I C Z N Y Projekt

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D.

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D. Obliczenia statyczne.- do projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym siedmiorodzinnym na działce nr 161/23 przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058)

STATIKUS s.c Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Podręcznik weryfikacyjny

Podręcznik weryfikacyjny Podręcznik weryfikacyjny Autodesk Październik 2008 Copyright 2008 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej część, nie może być reprodukowana w żadnej formie, żadną metodą

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s. c.

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s. c. KONSTRUKTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s. c. S e b a s t i a n P i e t r a s, T o m a s z S i e k i e r a h t t p : / / w w w. p p k o n s t r u k t o r. p l Ruda ŚL. 41-710 ul. Kubiny

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT: Projekt Konstrukcyjny budowlano-wykonawczy Sala audytoryjna E-41 Modernizacja Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Rama pod centralę wentylacyjną BRANŻA: KONSTRUKCJA- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144 Kraków, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 Jednostka projektowa: Tektonika Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 31-144, ul. Biskupia 14/10, tel./fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301 K TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO OLSZÓWKA O SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY

SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY Projekt nr 1373 00 Obliczenia nr 1373-15 SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY OBLICZENIA DO PROJEKTU: - DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ - DACH ZAPLECZA SOCJALNEGO Projektował: Kierownik zakładu projektowego......

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Gimnazjum nr 1 ul. Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA

ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 111 1.1. MERYTORYCZNE PODSTAWY OPRACOWANIA... 111 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 111 1.3.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowa " K O N S T R U K C J A "

Firma Projektowa  K O N S T R U K C J A Firma Projektowa " K O N S T R U K C J A " mgr inŝ. J.Markucki 33-100 Tarnów ul. Bitwy pod Studziankami 10/180 tel. 609 198 104 Temat : Budowa zadaszonej trybuny na boisku sportowym w miejscowości Łukowa.

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU NA ROZDROŻU WRAZ Z PRZYLEGŁYMI DO NIEGO ULICAMI W WAŁBRZYCHU - PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA KONSTR.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU NA ROZDROŻU WRAZ Z PRZYLEGŁYMI DO NIEGO ULICAMI W WAŁBRZYCHU - PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA KONSTR. I. OPIS KONSTRUKCYJNY WIATY 1. DANE OGÓLNE PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Wykaz norm: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ- KONSTRUKCJA WIATY PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Tasowanie norm suplement

Tasowanie norm suplement Tasowanie norm suplement W związku z rozwiniętą dość intensywną dyskusją na temat, poruszony w moim artykule, łączenia w opracowaniach projektowych norm PN-B i PN-EN ( Inżynier Budownictwa nr 9/2016) pragnę

Bardziej szczegółowo

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY 1 2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI 1.Oświadczenie projektanta... 4 2.Ksero uprawnień... 5 3.Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego... 7 4. Podstawa opracowania... 8 CZĘŚĆ OPISOWA 5. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA NR ARCH

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA NR ARCH AG-PROJEKT Aleksander Bobowski ul. Etnografów 11 51-220 Wrocław T: +48 71 3420464 F: +48 71 3420464 M: 0607 102 321 NR ARCH. 16003 STADIUM: ZADANIE: PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA KAPLICY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel

Autorska Pracownia Architektoniczna Kraków, ul. Zygmuntowska 33/12, tel Autorska Pracownia Architektoniczna 31-314 Kraków, ul. Zygmuntowska 33/1, tel. 1 638 48 55 Adres inwestycji: Województwo małopolskie, Powiat wielicki, Obręb Wola Batorska [ Nr 0007 ] Działki nr: 1890/11,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 I. OPIS TECHNICZNY 2 1. Dane do projektu 2 2. Układ projektu 3 3. Warunki geotechniczne 3 4. Opis konstrukcji 4 4.1. Charakterystyka i układ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.0. Podstawa opracowania: OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1.1. Zlecenie Inwestora 1.2. Projekt techniczny architektoniczny Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE OBCIĄŻENIE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4:2008 strefa wiatrowa I kategoria terenu III tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami albo o pojedynczych przeszkodach,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Przedszkole nr 2 ul. Zamojskiego 14, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ;

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ; OPIS TECHNICZNY 1.Dane ogólne 1.1 Inwestor : Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy 72-112 Stepnica, ul. Kościuszki 4. 1.2 Przedsięwzięcie : Przebudowa budynku przystanku PKS w Stepnicy. 1.3.Obiekt

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OBLICZEN MASZT KRATOWY MK-6.0/CT. Wysokość = 6.0 m

WYNIKI OBLICZEN MASZT KRATOWY MK-6.0/CT. Wysokość = 6.0 m WYNIKI OBLICZEN MASZT KRATOWY MK-6.0/CT Wysokość = 6.0 m PROJEKT TYPOWY Autor : mgr inż. Piotr A. Kopczynski OBLICZENIA STATYCZNE KRATOWEGO SŁUPA ALUMINIOWEGO - o wysokości 6 m - zlokalizowanego w I strefie

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 Brzesko ul. Piastowska PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Autorzy projektu : mgr inż. Przemysław Ruchała Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Żebro

Bardziej szczegółowo