SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO"

Transkrypt

1 Strona 1 z 14 SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO DLA PROJEKTU REWITALIZACJI - REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MAGAZYNU TEATRU IM. JULIUSZA ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PODDASZA, BUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH: WOD.-KAN., C.O. I 1. Podstawy opracowania. 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 3. Zakres zmian. 4. Opis ogólny budynku. 5. Warunki geologiczno-inżynierskie. 6. Obliczenia statyczne, wymiarowanie Zestawienie obciążeń dla stanu nowoprojektowanego Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych budynku. 7. Ocena stanu technicznego.

2 Strona 2 z 14 OPIS TECHNICZNY DLA PROJEKTU REWITALIZACJI - REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MAGAZYNU TEATRU IM. JULIUSZA ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PODDASZA, BUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH: WOD.-KAN., C.O. I 1. Podstawy opracowania 1.1 Projekt budowlany remontu i przebudowy budynku magazynowego Teatru im. Juliusza Słowackiego przy ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie opracowany przez Dresler Studio Architektura i Urbanistyka w sierpniu 2010 roku. 1.2 Oględziny budynku połączone z wykonaną dokumentacją fotograficzną i pomiarami inwentaryzacyjnymi. 1.3 Badania odkrywkowe elementów konstrukcyjnych. 1.4 Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo wodne występujące w podłożu istniejącej kamienicy przy ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie, opracowana przez GEOKRAK Sp. z o.o., Kraków, ul. Mazowiecka 21 w lipcu 2010r. 1.5 Analiza metaloznawcza elementów konstrukcji stalowej istniejącego budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie wykonana przez BAI Biuro Analiz Inżynierskich Kazimierz Satora we wrześniu 2010r. 1.6 Opinia konstrukcyjna o stanie technicznym i możliwościach adaptacji dla nowych potrzeb budynku magazynowego Teatru im. Juliusza Słowackiego przy ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie opracowana przez Pracownie Inżynierską mgr inż. Czesław Hodurek, Kraków ul. Biskupia 14/9 w listopadzie 2005 roku. 1.7 Projekt podbicia betonem istniejących fundamentów opracowany przez mgr inż. Kazimierza Basiste w sierpniu 2010 roku. 1.8 Inwentaryzacja powykonawcza wraz z opisem stanu istniejącego po przerwanych pracach budowlanych opracowana przez Dresler Studio Architektura i Urbanistyka w marcu 2012 roku. 1.9 Polskie normy i przepisy budowlane Literatura fachowa.

3 Strona 3 z Przedmiot, cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny zamienny dla zadania Rewitalizacja - remont i przebudowa budynku magazynu teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z rozbudową części poddasza, budową instalacji wentylacji, rozbudową instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o. i instalacji elektrycznych. Zakres opracowania obejmuje: opis techniczny, obliczenia statyczne, rysunki konstrukcyjne. 3. Zakres zmian Zakres zmian konstrukcji budynku objętych niniejszym opracowaniem (w stosunku do zatwierdzonego Projektu Budowlanego z sierpnia 2010 roku): w poziomie fundamentów i piwnicy: rezygnacja z podpiwniczenia w osiach A-B (likwidacja schodów i wind kelnerskich), wykonanie nowych stóp fundamentowych, wykonanie nowych słupów (HEB300); w poziomie parteru: likwidacja klatki schodowej w osiach A-B; w poziomie I piętra: likwidacja klatki schodowej w osiach A-B, likwidacja słupów w osiach C-3', D-3', C-2, D-2; 4. Opis ogólny budynku Budynek magazynowy Teatru im. Juliusza Słowackiego przy ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie jest jednopiętrowy prawie całkowicie podpiwniczony (niepodpiwniczona jest tylko cześć od strony budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 5), z użytkowym poddaszem. Występuje w zabudowie zlokalizowanej w pierzei ul. Radziwiłłowskiej, pomiędzy kamienicami nr 1 i 5. Budynek ma kształt trapezu o szerokości od ok m do 17.20m i długości m. Budynek wybudowany został pod sam koniec XIX wieku w tym czasie, co Teatr im. Juliusza Słowackiego. Od samego początku miał służyć jako magazyn dekoracji i rekwizytów.

4 Strona 4 z 14 Konstrukcja budynku jest nietypowa: ceglano stalowo - drewniana. Od strony zewnętrznej konstrukcje nośną stanowią ściany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, zaś konstrukcja wewnętrzna to stalowy szkielet składający się ze słupów, rygli i stężeń nitowanych. Początkowo główna hala magazynowa miała wysokość 9.85 m i była przykryta drewnianym stropem stanowiącym podłogę poddasza użytkowego. W drugiej połowie XX wieku wprowadzono dodatkowy strop drewniany - belkowy, dzieląc istniejącą hale tak, że powstało dodatkowe I piętro (poziom podłogi na wysokości +6.05m). Wtedy też, dla podparcia tego stropu wprowadzono dodatkowe podparcie w formie stalowych i drewnianych słupów. Więźba dachowa jest drewniana, ciesielska, krokwiowo - stolcowa z dwoma ściankami kolankowymi i jedną ramą stolcową (w kalenicy). Ściana kolankowa od strony nasypu kolejowego jest ceglana i stanowi przedłużenie ściany zewnętrznej ceglanej. Ściana kolankowa od strony ul. Radziwiłłowskiej jest drewniana - cofnięta w stronę środka budynku i stoi na pierwszym rzędzie słupów stalowych tj. ok m od ściany zewnętrznej. Pozostała cześć dachu od strony ul. Radziwiłłowskiej jest obniżona. Jest to dach pulpitowy oparty na ścianie zewnętrznej i słupach stalowych ich pierwszego rzędu. Pokrycie dachowe stanowi kilka warstw papy na lepiku- na deskowaniu pełnym. Schody są kamienne zamocowane wspornikowo w ścianach. W budynku jest oryginalny stalowy, osiatkowany dźwig towarowy o napędzie ręcznym. Strop nad piwnicami to ceglane sklepienie odcinkowe na belkach stalowych z dwuteowników gorąco walcowanych. Szczegółowy opis stanu istniejącego znajduje się w opracowanej w marcu 2012 roku przez Dresler Studio Architektura i Urbanistyka inwentaryzacji powykonawczej wraz z opisem stanu istniejącego po przerwanych pracach budowlanych. 5. Warunki geologiczno inżynierskie. Warunki gruntowo wodne przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej wymienionej w punkcie 1.4 podstaw opracowania. Obiekt budowlany objęty zakresem niniejszego opracowania zalicza się do trzeciej kategorii geotechnicznej (obiekt zabytkowy).

5 Strona 5 z Obliczenia statyczne, wymiarowanie W punkcie tym przeprowadzono wymiarowanie elementów konstrukcyjnych po wprowadzeniu zmian w istniejącym układzie konstrukcyjnym spowodowanych projektowanym remontem (usunięcie słupów na I piętrze) Zestawienie obciążeń dla stanu nowoprojektowanego. Konstrukcja budynku winna spełniać stany graniczne nośności oraz użytkowania przy występowaniu sił wewnętrznych spowodowanych działaniem obciążeń stałych oraz zmiennych. Występujące w analizowanym obiekcie obciążenia ustalono zgodnie z normami PN-82/B-02000, PN- 82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02004, PN-80/B-02010/Az1:2006 -obciążenie śniegiem; PN- B-02011: 1977/Az1:2009 obciążenie wiatrem Obciążenie na 1 m 2 dachu (dwuspadowego) - Blacha 0,7 mm 0,007x78,5x 1,2 = 0,66 kn/m 2 - Mata wentylacyjna 0,02 x 1,2 = 0,02 kn/m 2 - Deskowanie 2,5cm 0,025x6x 1,2 = 0,18 kn/m 2 - Kontrłaty 5 x 5 cm 0,05x0,05x6x 1,2 = 0,02 kn/m 2 - Membrana wysokoparoprzepuszczalna 0,01 x 1,2 = 0,01 kn/m 2 - Wełna mineralna 18cm 0,18x1,2 x 1,2 = 0,26 kn/m 2 - Krokiew 12x20cm (max przekrój) 0,12x0,20x6x 1,1 = 0,16 kn/m 2 - Wełna mineralna 5cm 0,05x1,2 x 1,2 = 0,07 kn/m 2 - Ruszt wsporczy 0,10 x 1,2 = 0,12 kn/m 2-2 x płyta g-k gr.1,25cm x2 0,025x12 x 1,2 = 0,36 kn/m 2 SUMA: 1,55 1,86 kn/m 2 Kąt nachylenia połaci około 12 cos 12 = 0,9781 Obciążenie na 1 m 2 rzutu dachu: P = 1,55 : 0,9781 = 1,58 kn/m 2 P d = 1,86 : 0,9781 = 1,90 kn/m 2 Obciążenie śniegiem Dach dwuspadowy (α 1 śr = 21, α 2 = 12 ) Strefa 3: Kraków zgodnie z PN-80/B-02010/Az1:2006 Q k =0,006x250-0,6=0,9 Q k = 1,2kN/m 2 Rozpatrywany obiekt budowlany jest niższy niż otaczające budynki, z tego powodu zwiększamy obciążenie śniegiem o 20%. C 1 = 0,8 C 2 = 0,96 S 1 = 1,2x0,80x1,2 = 1,15 kn/m 2 x 1,5 = 1,73 kn/m 2 S 2 = 1,2x0,96x1,2 = 1,38 kn/m 2 x 1,5 = 2,07 kn/m 2

6 Strona 6 z Obciążenia na 1m 2 stropu nad I piętrem (pracownia krawiecka) - Wykładzina PCV 0,06x 1,2 = 0,07 kn/m 2 - Wylewka samopoziomująca 1cm 0,01x21 1,3 = 0,27 kn/m 2 - Wylewka betonowa zbrojona siatką 6,5cm 0,065x25x 1,3 = 2,11 kn/m 2 - Styropian twardy 25cm 0,25x0,45x 1,2 = 0,14 kn/m 2 - Płyta żelbetowa 10 cm 0,1x25x 1,1 = 2,75 kn/m 2 - Wełna mineralna 5cm 0,12 x 1,2 = 0,14 kn/m 2 - Ruszt wsporczy 0,15 x 1,2 = 0,18 kn/m 2-2 x płyta g-k gr.1,25cm x2 0,025x12x 1,2 = 0,36 kn/m 2 SUMA: 5, kn/m Obciążenia technologiczne Podstawowe obciążenia technologiczne uwzględnione przy wymiarowaniu obiektu: pomieszczenia sanitarne 1,5 kn/m 2, przestrzenie komunikacyjne: - korytarze 4,0 kn/m 2, - klatki schodowe 4,0 kn/m 2, wentylatornia 5,0 kn/m 2, pracownia krawiecka 3,0 kn/m 2, sala prób 3,0 kn/m 2, sala ekspozycyjna 5,0 kn/m 2, Dla wyznaczenia obciążeń technologicznych obliczeniowych przyjęto współczynniki obciążenia zgodnie z normą PN-82/B w zależności od wartości obciążenia: obciążenie równomiernie rozłożone do 2,0 kn/m 2 γ f = 1,4 obciążenie równomiernie rozłożone ponad 2,0 do 5,0 kn/m 2 γ f = 1,3 obciążenie równomiernie rozłożone ponad 5,0 kn/m 2 γ f = 1,2

7 Strona 7 z Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych budynku Model obliczeniowy ramy w osi C. Rys.1. Model obliczeniowy ramy stalowej w osi C

8 Strona 8 z Obciążenia budynku Poniżej zamieszczono wybrane przykłady obciążeń przyłożonych w modelu. Rys.2. Odciążenia stałe charakterystyczne [kn/mb]

9 Strona 9 z Siły wewnętrzne Rys.3. Kombinacja momentów zginających, wartości obliczeniowe [knm]

10 Strona 10 z 14 Rys.4. Maksymalne siły osiowe w słupach, wartości obliczeniowe [knm] Obliczenia wybranych elementów konstrukcyjnych Belka stropowa Bs-2.1 (Bs-2.2) NORMA: PN-90/B GRUPA: PRĘT: 4 Belka ażurowa_4 PUNKT: 7 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.17 L = 2.35 m

11 Strona 11 z 14 OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 7 KOMB3 sgn wszystko 1*1.10+(2+10)*1.20+(5+9)*1.30+6*1.50 MATERIAŁ: fd = MPa STAL 18G2 E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: HE 500x379_750 h=75.0 cm b=31.4 cm Ay= cm2 Az=59.52 cm2 Ax= cm2 tw=3.1 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=5.4 cm Wely= cm3 Welz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = 0.00 kn Nrc = kn My = kn*m Mry = kn*m ro = cm Mry_v = kn*m Vz = kn KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = kn*m Vrz = kn PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: z = 0.00 La_L = 0.00 Nw = 1.#J kn fi L = 1.00 Ld = 0.00 m Nz = kn Mcr = 1.#J kn*m FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc)+ro*Vz/Mry = 0.54 < 1.00 (39); N/(fiy*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+ro*Vz/Mry = = 0.78 < Delta y = 1.00 (58) Vz/Vrz = 0.51 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia uy = 0.0 cm < uy max = L/ = 5.6 cm Zweryfikowano

12 Strona 12 z 14 Decydujący przypadek obciążenia: 1 cw uz = 3.3 cm < uz max = L/ = 5.6 cm Zweryfikowano Decydujący przypadek obciążenia: 8 KOMB4 sgu ugięcia max (1+2+5)*1.00 Profil poprawny!!! Przyjęto belkę ażurową o wysokości 750mm powstałą z profilu HE 500x379, stal 18G2. Otwory o średnicy 450mm w osiowym rozstawie co 600mm Słup Sł-0.1 (HEB300) NORMA: PN-90/B GRUPA: PRĘT: 15 PUNKT: 7 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 5.21 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 7 KOMB3 sgn wszystko 1*1.10+(2+10)*1.20+(5+9)*1.30+6*1.50 MATERIAŁ: fd = MPa STAL 18G2 E = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 300 h=30.0 cm b=30.0 cm Ay= cm2 Az=33.00 cm2 Ax= cm2 tw=1.1 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix= cm4 tf=1.9 cm Wely= cm3 Welz= cm3

13 Strona 13 z 14 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N = kn Nrc = kn My = 0.08 kn*m Mry = kn*m Mry_v = kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = 0.08 kn*m Vz = 0.02 kn Vrz = kn PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi Y: względem osi Z: Ly = 5.21 m Lambda_y = 0.56 Lz = 5.21 m Lambda_z = 0.95 Lwy = 5.21 m Ncr y = kn Lwz = 5.21 m Ncr z = kn Lambda y = fi y = 0.91 Lambda z = fi z = FORMUŁY WERYFIKACYJNE: N/(fi*Nrc) = 0.25 < 1.00 (39); N/(fiy*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = = 0.16 < Delta y = 1.00 (58) Vz/Vrz = 0.00 < 1.00 (53) PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE Ugięcia Nie analizowano Przemieszczenia vx = 0.0 cm < vx max = L/ = 3.5 cm Zweryfikowano Decydujący przypadek obciążenia: 11 KOMB5 sgu wszystko ( )*1.00 vy = 0.0 cm < vy max = L/ = 3.5 cm Zweryfikowano Decydujący przypadek obciążenia: 1 cw Profil poprawny!!!

14 7. Ocena stanu technicznego Strona 14 z 14 Na podstawie oględzin, wykonanych odkrywek, przeprowadzonych badań makroskopowych, obliczeń oraz opracowania wymienionego w pk. 1.6 stwierdza się, że istniejący budynek zlokalizowany przy ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie nadaje się do remontu w zakresie określonym w punkcie 3 niniejszego opracowania, a projektowane zmiany w budynku nie wpływają ujemnie oraz nie są zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy omawianego budynku oraz sąsiednich budynków jak również dla jego użytkowników. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu zgodnie z projektowanym przeznaczeniem należy wykonać wszystkie prace budowlane związane ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji wykazane w niniejszej dokumentacji jak również w zatwierdzonym Projekcie Budowlanym z sierpnia 2010 roku dotyczącym kamienicy przy ul. Radziwiłłowskiej 3 w Krakowie. UWAGA KOŃCOWA: W przypadku stwierdzenia w czasie prowadzenia robót budowlanych innych warunków niż podane w niniejszym opracowaniu lub powstanie jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji konstrukcyjnych należy porozumieć się z autorem opracowania. Zgodnie z zasadami i praktyką sporządzania dokumentacji dotyczącej budynków istniejących, niemożliwe jest podanie w dokumentacji całkowitego i jednoznacznego zakresu prac remontowych. Zakres prac, pomimo dołożeniu szczególnej staranności przy inwentaryzacji oraz ocenie stanu technicznego, może ulec zmianie w trakcie realizacji projektu. Niektóre decyzje projektowe należy podjąć dopiero podczas realizacji robót, po demontażu warstw wykończeniowych czy też rozkuciu elementów konstrukcyjnych. Podczas realizacji sprawy wynikłe na budowie winny być zgłaszane do decyzji i rozwiązania branżowym inspektorom i do nadzoru autorskiego w trybie roboczym. Prowadzenie prac remontowych wymaga nadzoru inwestorskiego, autorskiego, branżowego. Kraków, sierpień 2013 r. Projektował mgr inż. Daniel Guzierowicz Upr. Bud. MAP/0267/POOK/08 Sprawdził mgr inż. Bartosz Mrówka Upr. Bud. MAP/0043/POOK/07

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE Zleceniodawca: Zespół autorski: dr inż. Stanisław Karczmarczyk Upr. Nr 224/69 mgr

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT: Projekt Konstrukcyjny budowlano-wykonawczy Sala audytoryjna E-41 Modernizacja Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Rama pod centralę wentylacyjną BRANŻA: KONSTRUKCJA- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja stalowa- obliczenia

Konstrukcja stalowa- obliczenia Konstrukcja stalowa- obliczenia Widok Strona: 9 Obciążenia - Przypadki Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy 1 STA2ciężar własny ciężar własny Statyka NL 2 STA2cięgna stałe Statyka NL 3

Bardziej szczegółowo

C. PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI

C. PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI C. PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58,

Bardziej szczegółowo

MGM PARTNER Sp. z o.o.

MGM PARTNER Sp. z o.o. MGM PARTNER Sp. z o.o. 25-415 Kielce ul. Górna 19a/7 PARTNER Sp. z o.o. tel/fax 041 361 03 24 biuro@mgmpartner.pl PROJEKT Temat: ODBUDOWA I PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA, BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza stanu technicznego

Ekspertyza stanu technicznego dr inż. Sta nisław Karczma r czy k mob i l +48 603 642 6 5 0 mailt o : skarczmarc zyk 1 @poc zt a.on et.pl mg r inż. Wi esław Bereza mob i l +48 501 580 3 4 5 mailt o : wiesla w.b er eza@oep k.pl K B -

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI

KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Tytuł: KONCEPCJA BUDOWY POMIESZCZENIA SERWEROWNI Inwestor: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU PL. KRASIŃSKICH 2/4/6 00-951 WARSZAWA Branże: Obiekt: Budowa

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI Autodesk Robot Structural Analysis Professional PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 STAL - PN-90/B-03200... 2 PRZYKŁAD WERYFIKACYJNY 1 - ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. Dane do projektu...2 2. Układ projektu...2 3. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku...3 4.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy Projekt Wykonawczy

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy Projekt Wykonawczy Biblioteka Publiczna M.St. Warszawy Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy ST K-01-00 Specyfikacja konstrukcyjna. Wymagania ogólne. Etap 0 Black Projekt Wykonawczy Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J.

PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław tel. (071) 359 49 31 e-mail: profil@post.pl Pracownia Konstrukcyjna Obiekt: BUDYNEK USŁUGOWY Adres: Wrocław

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STROPU NAD PIWNICĄ POD LOKALEM NR 10 W BUDYNKU LEWEJ OFICYNY NA POSESJI PRZY UL. NARUTOWICZA 24 W ŁODZI.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STROPU NAD PIWNICĄ POD LOKALEM NR 10 W BUDYNKU LEWEJ OFICYNY NA POSESJI PRZY UL. NARUTOWICZA 24 W ŁODZI. 1 Nazwa i adres obiektu : BUDYNEK MIESZKALNY LEWA OFICYNA ŁÓDŹ UL. NARUTOWICZA 24 DZIAŁKA NR 524/2 W OBRĘBIE S-1. Inwestor : Wspólnota Mieszkaniowa reprezentowana przez Administrację Nieruchomościami Łódź

Bardziej szczegółowo

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A :

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : I. STRONA TYTUŁOWA. II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. III. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL I ZAKRES. 3. LOKALIZACJA.

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA 1 PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA INSTYTUT KONSTRUCJI BUDOWLANYCH BUDYNEK WYSOKI DI-WANG TOWER: OBLICZENIA STATYCZNE, OBLICZENIA DYNAMICZNE I KONSTRUOWANIE 79 STOREY DI-WANG

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU Obiekt, adres: Inwestor: Autor projektu: Asystenci : BUDYNEK MIESZKALNY, BOGUSZÓW-GORCE, UL.SZKOLNA

Bardziej szczegółowo