Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkluzje BAT wymogi techniczne i problematyczne aspekty wdrożenia"

Transkrypt

1 GŁÓWNE ZAGADNIENIA Konkluzje BAT ich wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania BAT-AEPL określenie najlepszych dostępnych technik w ujęciu wskaźnika efektywności środowiskowej Zarządzanie produktami ubocznymi w procesie spalania Modernizacja instalacji odazotowania spalin Modernizacja instalacji odsiarczania spalin Niedostosowanie się do nowych wytycznych przepisy a rzeczywistość PRELEGENCI Agnieszka Skorupińska Kancelaria Dentons Maciej Krzyczkowski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Dr hab. Grzegorz Wielgosiński Małgorzata Bednarska-Puente Multiconsult Polska Konrad Nowak MPEC w Olsztynie Robert Żmuda SBB ENERGY S.A. PATRONI MEDIALNI WSPÓŁPRACA ORGANIZATOR

2 PROGRAM, DZIEŃ I 09:00 Rejestracja i poranna kawa 09:30 Konkluzje BAT wymogi i status prawny w świetle Dyrektywy IPPC i IED Przestrzeganie BREF BAT możliwości osiągnięcia przez instalację poziomów emisji określonych w BAT Nadrzędna rola granicznych wielkości emisyjnych Odstępstwa od konkluzji BAT sytuacje szczególne 13:50 Efektywna eksploatacja instalacji energetycznego spalania Efektywne użytkowanie instalacji a dostosowanie źródeł do nowych wymogów Modernizacja instalacji versus nowa instalacja rachunek korzyści i strat BAT-AEPL najlepsze możliwe techniki w ujęciu wskaźnika efektywności energetycznej dla ciepłownictwa Agnieszka Skorupińska, Radca prawny, Senior Associate, kancelaria Dentons Konrad Nowak, Prezes Zarządu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie 11:00 Przerwa kawowa 15:10 ZAKOŃCZENIE I DNIA WARSZTATU 11:20 Wpływ wymagań BAT na kształt pozwolenia zintegrowanego Konkluzje BAT jako podstawa prawna do ustalania warunków pozyskania pozwolenia zintegrowanego Warunkowe odstępstwa od obligatoryjnych wymagań zapisanych w konkluzjach BAT Małgorzata Bednarska-Puente, Starszy Konsultant ds. Środowiska, Multiconsult Polska 12:50 Lunch

3 PROGRAM, DZIEŃ II 9:00 Rejestracja i poranna kawa 13:15 Modernizacja instalacji odsiarczania spalin 9:30 Zarządzanie produktami ubocznymi w procesie spalania Efektywne wykorzystanie odpadów na co warto je przeznaczyć? Aspekt środowiskowy a ekonomiczny Case study Dr hab. Grzegorz Wielgosiński, Kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska w Katedrze Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Metody określenia niezbędnego stopnia odsiarczania Dobre praktyki Dr hab. Grzegorz Wielgosiński, Kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska w Katedrze Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 14:15 Niedostosowanie się do nowych wytycznych przepisy a rzeczywistość Systemy zarządzania środowiskowego jako narzędzia zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi 10:45 Przerwa kawowa Odwołania do EMAS w dyrektywie IED 11:10 Modernizacja instalacji odazotowania spalin Sektorowe dokumenty referencyjne EMAS a BAT Czy metody pierwotne są nadal skuteczne? Metody określania niezbędnego stopnia odazotowania Dobre praktyki Przeciwdziałanie ryzyku niespełnienia nowych wymagań Maciej Krzyczkowski, Główny specjalista ds. Ekozarządzania, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 12:30 Lunch Robert Żmuda, Dyrektor Działu Rozwoju, SBB ENERGY S.A. 15:00 ZAKOŃCZENIE WARSZTATU I WRĘCZENIE CER- TYFIKATÓW

4 Dlaczego warto: Konkluzje BAT są dokumentami stworzonymi na podstawie BREF-BAT, przyjmowanymi w drodze decyzji Komisji Europejskiej, zgodnie z przepisami dotyczącymi emisji przemysłowych. Formułują one wnioski dotyczące najbardziej efektywnego i zaawansowanego poziomu rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności energetycznej lub przemysłowej w tym opis i informacje służące ocenie ich przydatności. Dotychczasowe wartości wielkości emisji określone w pozwoleniach zintegrowanych często nie odpowiadają rzeczywistej emisji z instalacji. Nowe regulacje zmuszą marszałków i starostów do prawidłowego określania parametrów udzielania tych pozwoleń. Dostosowanie instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT powinno nastąpić, w terminie maksymalnie czterech lat od dnia ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Tym samym, nakłada to na zakłady wiele nowych obowiązków związanych z podejmowaniem trudnych decyzji modernizacyjnych oraz inwestycyjnych. Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo jak prawidłowo funkcjonować w tej nowej rzeczywistości prawno technicznej; przede wszystkim jakie kroki podjąć w celu pozyskania lub zweryfikowania pozwolenia zintegrowanego. Uzyskają Państwo praktyczną wiedzę w kwestii efektywnego użytkowania instalacji, przeciwdziałania ryzykom związanym z niedostosowaniem się do nowych wytycznych oraz efektywnego zarządzania produktami ubocznymi w procesie spalania. Prelegenci dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym, pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości, pojawiające się sytuacje sporne czy też ryzykowne w zakresie dostosowania instalacji do nowych standardów. Hotel Westin Al. Jana Pawła II Warszawa Adres warsztatu: Kontakt do Producenta: Paulina Kaczmarek Kierownik Projektu T: Warsztat przede wszystkim kierujemy do przedsiębiorstw z sektora energetycznego (elektrownie, elektrociepłownie) oraz przedsiębiorstw z sektora przemysłowego z branży: metalurgicznej, cementowej, hutniczej, wapienniczej, chemicznej i koksowniczej. W szczególności do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli departamentów i działów: Ochrony Środowiska Technicznych Monitorowania Emisji Inwestycji Energetycznych Grupa docelowa: Organizator: MM Conferences (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T- mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design.

5 PRELEGENCI Agnieszka Skorupińska Radca prawny, Senior associate, kancelaria Dentons Członek praktyki prawa ochrony środowiska i zasobów naturalnych.specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych oraz regulacyjnych aspektach działalności przedsiębiorców. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz geologicznych i górniczych aspektów poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, w tym gazu łupkowego (shale gas). Jej doświadczenie zawodowe obejmuje, m.in.,: doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska podmiotom z sektora energetycznego, budowlanego, wodociągowego i kanalizacyjnego, gospodarki odpadami, czystych technologii, odnawialnych źródeł energii (w tym przede wszystkim energii wiatrowej), samochodowego, chemicznego oraz górniczego. Doradza w zakresie implementacji IED, w tym raportów początkowych, odpowiedzialności za szkody w środowisku, odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej w zakresie ochrony środowiska, środków prawnych związanych ze zmianami klimatycznymi. Doradzała w zakresie ocen oddziaływania na środowisko wielu planowanych przedsięwzięć, w tym wykonywała analizy poprawności prowadzonych postępowań administracyjnych pod kątem pozyskania dofinansowania unijnego. Agnieszka jest rekomendowana jako ekspert w dziedzinie ochrony środowiska w międzynarodowym rankingu prawniczym Chambers Europe Jest adwokatem od 2011 roku. Ukończyła Uniwersytet Warszawski (magister prawa, summa cum laude 2007), Podyplomowe Studium Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej (2013), Podyplomowe Studium Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim (2008), Szkołę Prawa Niemieckiego (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Bonn, 2007) oraz Szkołę Prawa Brytyjskiego i Europejskiego (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Cambridge, 2006). Języki: polski, angielski i niemiecki. Mgr inż. Małgorzata Bednarska-Puente Starszy Konsultant ds. Środowiska, Multiconsult Polska Ukończyła Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz studia podyplomowe na dwóch kierunkach: w zakresie Prawa Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami i Wycen na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od ponad 15 lat jest specjalistą w dziedzinie problemów ochrony środowiska, a w szczególności w dziedzinie gospodarki odpadowej. Małgorzata Bednarska-Puente jest rejestrowanym audytorem IEMA-Institute of Environmental Management & Assessment England w zakresie audytów środowiskowych. Jako autor i współautor brała udział w wielu projektach związanych z przygotowywaniem dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami i pozwoleń zintegrowanych. Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu ocen wpływu na środowisko i przeglądów ekologicznych dla Ministerstwa Skarbu oraz inwestorów prywatnych typu due diligeence. W ramach procesów due diligeence zajmowała się również problematyką składowisk odpadów przemysłowych. W ramach audytów zajmowała się kwestiami funkcjonowania i przystosowania ich do wymogów prawodawstwa polskiego i unijnego. W zakresie doświadczeń Pani Małgorzaty leży również analiza dostosowania zakładów przemysłowych do wymagań BAT oraz analiza gospodarki odpadami w ramach oceny BAT na potrzeby pozwoleń zintegrowanych IPPC dla różnych gałęzi przemysłu. Jako autor i współautor opracowała ponad dwadzieścia wniosków na potrzeby uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wspierała swoim doświadczenie negocjacje pomiędzy Zakładem i organem w celu uzyskania najbardziej dogodnych warunków dopuszczalnych. Posiada doświadczenie w zakresie przemysłu stalowniczego, odlewniczego, wapienniczego, szklarskiego, spożywczego, chemicznego, obróbki powierzchniowej, Pracowała między innymi dla takich zakładów jak: Saint Gobain Glass Polska, Saint Gobain Huta Szkła Jaroszowiec, Saint Gobain Securit, Isover, Weber, Lhoist Tarnów Opolski oraz Bukowa, Galwah, SIAP, Agros Nova w Tymienicach i Łowiczu, Coca Cola, Whirlpool, Victaulic, Celsa HO, Harsco i wiele innych. Prowadziła ponadto liczne szkolenia i wystąpienia na konferencjach w zakresie tematyki związanej z gospodarką odpadami oraz pozwoleń zintegrowanych w tym wymogów nowej dyrektywy IED. Maciej Krzyczkowski Główny specjalista ds. Ekozarządzania, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskowego. Doświadczony audytor i szkoleniowiec, autor publikacji poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska. Ekspert ds. środowiska przy UN Global Compact Polska. Absolwent studiów poświęconych ochronie środowiska na SGGW w Warszawie oraz AGH w Krakowie. Z ramienia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska odpowiedzialny za system ekozarządzania i audytu (EMAS).

6 PRELEGENCI Konrad Nowak Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie Wykształcenie - magister inżynier ochrony środowiska, studia podyplomowe na kierunku Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo (Politechnika Warszawska) oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem i MBA (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/ Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej); certyfikowany audytor energetyczny. Od 11 lat związany z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie, gdzie od 2009 zasiada w zarządzie spółki, a od 2011 pełni funkcję Prezesa Zarządu. Wcześniej związany z branżą eksploatacyjną i handlową sektora inżynieryjnego, między innymi pracując w Wilo Polska i sieci Tadmar/ Saint Gobain. Dr hab. Grzegorz Wielgosiński Kierownik Zakładu Technik Inżynierii Środowiska w Katedrze Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej. Jest kierownikiem Zakładu Technik Inżynierii Środowiska w Katedrze Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. W latach był kierownikiem Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy organizowanych przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jest pełnomocnikiem Rektora Politechniki Łódzkiej ds. wdrażania zrównoważonego rozwoju oraz ds. gospodarki odpadami na uczelni. Jest autorem 3 monografii, 56 rozdziałów w monografiach, 77 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, ponad 300 wystąpień (referatów i posterów) na konferencjach naukowych oraz 11 patentów i 2 Polskich Norm. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (prowadzi wykłady w tym zakresie dla studentów Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi), a także zrównoważonego rozwoju. Główne zainteresowania badawcze skupiają się na problemie powstawania emisji i ograniczania emisji dioksyn (polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych dibenzofuranów). Jest autorem licznych prac i ekspertyz dotyczących ochrony powietrza i spalania odpadów. Jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Łodzi ds. ochrony środowiska. W latach był autorem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego, wojewódzkiego planu gospodarki odpadami medycznymi dla województwa pomorskiego, powiatowego planu gospodarki odpadami dla powiatu radomszczańskiego, powiatowego planu gospodarki odpadami dla powiatu sochaczewskiego oraz gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Żychlin. Jest autorem opracowań wykonanych dla Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Zdrowia: planu implementacji dyrektywy 94/67/WE w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych, planu implementacji dyrektywy 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, opracowania Analiza potrzeb budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych w Polsce, Przegląd polskich instalacji termicznego przekształcania odpadów. W latach był recenzentem 1 pracy habilitacyjnej, 3 prac doktorskich oraz dwukrotnie członkiem komisji rozpatrującej wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Jest recenzentem czasopism naukowych z tzw. listy filadelfijskiej : Chemosphere, Journal of Hazardous Materials, Environmental Science and Pollution Research, Environmental Science and Technology oraz Archives of Environmental Protection i Environment Protection Engineering. W latach był członkiem Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, a aktualnie (od 2011 roku) członkiem Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem Komitetu Technicznego Nr 280 ds. ochrony powietrza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem zarządu Stowarzyszenia Termiczne Przekształcanie Odpadów oraz członkiem - założycielem Stowarzyszenia Promocji Paliw Alternatywnych, a także wieloletnim opiekunem naukowym konferencji Gospodarka Odpadami Medycznymi organizowanych przez ABRYS i ekspertem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska. Od 2009 roku jest ekspertem Waste-to-Energy Research and Technological Council Europe (WtERT Europe) z siedzibą w Niemczech. Mgr inż. Robert Żmuda Dyrektor Działu Rozwoju SBB ENERGY S.A. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (2001) oraz uczestnik licznych szkoleń i kursów międzynarodowych. Doświadczenie zawodowe w branży energetycznej zdobywał kolejno w firmach: Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A., Nalco Mobotec, Alstom. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Działu Rozwoju w firmie SBB ENERGY S.A., która w wyniku przejęcia spółki Nalco Mobotec kontynuuje działalność, skupiając się na dostawie nowoczesnych instalacji ochrony środowiska w sektorze elektroenergetycznym i przemyśle.

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii

REMIT. a nadużycia na hurtowym rynku energii. 16-17 września 2015 r. PRELEGENCI GŁÓWNE ZAGADNIENIA. Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Obowiązki uczestników hurtowego rynku energii Piotr Gniewkowski Kancelaria Radcy Prawnego - Piotr Gniewkowski Rafał Hajduk Norton Rose Fulbright Raportowanie danych transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

GDZIE I KIEDY: 28 29 września 2011 Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, przy pl. Trzech Krzyży, Warszawa. Nowa Ustawa DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY Organizator: Sponsor: Patroni honorowi: Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - wdrażanie białych certyfikatów Prezydent Bronisław Komorowski 29 kwietnia 2011 roku podpisał

Bardziej szczegółowo

w Grupach Kapitałowych

w Grupach Kapitałowych 2-3 września 2015 r. Hotel Sheraton Warszawa Główne Zagadnienia KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - NOWY STATUS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PRAWO MARKETINGU - PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci

Warsztat PRAKTYK RESTRUKTURYZACJI I ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. Główne zagadnienia: Prelegenci Główne zagadnienia: : JACEK GOLISZEWSKI Mazars Polska Dr KAROLINA KOCEMBA Kancelaria Tomczak i Partnerzy WŁODZIMIERZ MAKOWSKI Partner, MDDP Business Consulting ADAM MIŁOSZ kancelaria GALT Adam Miłosz i

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google?

co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google? Centrum Konferencyjne Golden Floor budynek Millennium Plaza co każdy marketingowiec musi wiedzieć o narzędziach Google? Przegląd od A do Z Google Analytics, aspektów pozycjonowania SEO, kampanii w AdWords

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki

Rozwój rynku usług płatniczych nowe wyzwania i obowiązki Rozwój rynku Główne zagadnienia Rynek w kontekście zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II Biorąc u w wars dział z tatach otrzym punktó ają Państwo1 w sz 3 do prz koleniowych edstaw ienia Krajow e Radców

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. efektywności energetycznej

Menedżer ds. efektywności energetycznej Marek Jagielski Ekspert i doradca. Ma na swoim koncie liczne projekty Lean Manufacturing, A3, a w ostatnich latach także Six Sigma. Ekspert i doradca w zakresie poprawy efektywności firm. W tym celu intensywnie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Zarządzanie energią w przedsiębiorstwie Optymalizacja zużycia w praktyce 4-5 grudnia 2014, Warszawa Dowiedz się jak zaoszczędzili: Zakłady Chemiczne Police Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki.

KRI. 12-13 czerwca 2012 roku IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012. Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki. KRI IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Wpływ czynników pozafinansowych na wartość spółki 12-13 czerwca 2012 roku Hotel OSSA, Ossa IV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2012 Program Kongresu 12 CZERA 2012

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki

KRI. 4-5 czerwca 2014 roku VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014. Komunikacja z inwestorem a wycena spółki KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH 2014 Komunikacja z inwestorem a wycena spółki 4-5 czerwca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance KRI VI KONGRES RELACJI INWESTORSKICH

Bardziej szczegółowo

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r.

Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW. Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Warszawa Maj, 2015 r. SYLWETKI KANDYDATÓW Wybory do Rady Członków ACCA Polska 2015r. Sylwetki kandydatów (1/2) Jarosław R. Bilbin Aleksandra Friedel Dariusz Gafka Weronika Jachniewicz Agnieszka Jurczak

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska

6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska 6 MARCA 2012, Warszawa Aula Główna, Warszawska Warszawska Polski Kongres Gospodarczy 6 Marca 2012 SŁOWO WSTĘPNE ORGANIZATORZY PATRONI MEDIALNI ORGANIZATORZY POLSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO Warszawska

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

Kongsberg Automotive Zarządzanie wielkością zapasów na magazynie. kluczowe wskaźniki efektywności Bakoma sp. z o.o. otrzyma certyfikat

Kongsberg Automotive Zarządzanie wielkością zapasów na magazynie. kluczowe wskaźniki efektywności Bakoma sp. z o.o. otrzyma certyfikat Strona Tytułowa EFEKTY NEM Hotel Sheraton, Warszawa EFEKTY zarządzanie magazynem EFEKT w przedsiębiorstwie EFEKT Główne zagadnienia Prelegenci Zagospodarowanie magazynu czyli jak Marta Cudziło Dagmara

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl

Profil firmy. We do it practically. www.rewit.com.pl Profil firmy www.rewit.com.pl SPIS treści FIRMA RANKING I NASZA POZYCJA KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODEJŚCIE procesowe do problemu Usługi optymalizacyjne Usługi KSIĘGOWE I PODATKOWE KOMUNIKACJA I DOŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Banku BPH w 2012 roku, stanowiące załącznik do Sprawozdania Finansowego 1. Zasady oraz zakres stosowania ładu korporacyjnego Bank BPH stosuje się do zasad

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ STANDARYZACJĘ PROCESU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Zbigniew PLUTECKI, Ewelina KRUPA Streszczenie: Jednym z ważniejszych narzędzi dla poprawy efektywności

Bardziej szczegółowo