OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN II. Łącza d Internetu III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN IV. Pzim świadczenia usług i kary umwne

2 I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN. PU01 PU02 PU03 PU04 PU05 PU06 PU07 PU08 PU09 PU10 Usługa będzie świadczna przez 48 miesięcy d daty uruchmienia wszystkich łączy. Usługa będzie miała charakter kmplekswy i bejmie wszystkie lkalizacje Zamawiająceg wymienine w załączniku nr 8 d SIWZ Spisie Lkalizacji. Wyknawca będzie świadczył usługę transmisji danych na dwóch platfrmach sieciwych : IPVPN/MPLS i rzległeg Ethernetu/VPLS - na bazie psiadanych (własnych lub pzyskanych) łączy dstępwych, zainstalwanych i sknfigurwanych urządzeń CE w szafach teletechnicznych wskazanych przez Zamawiająceg raz sieci szkieletwych Wyknawcy. Wyknawca udstępni wymagany sprzęt i łącza raz będzie nimi zarządzał przez kres bwiązywania umwy. W lkalizacjach kategrii 0 zgdnie ze Spisem Lkalizacji pdstawwym systemem transmisji będzie sieć rzległeg Ethernetu wyknana w technlgii VPLS, pierająca się płączenia w warstwie 2 (w dniesieniu d mdelu OSI) d urządzeń Zamawiająceg. Maksymalne późnienie w płączeniach punkt-punkt nie mże być większe niż 8mS. Łącza zapaswe w tych placówkach i płączenia d pzstałych lkalizacji IMGW-PIB będą realizwane w ruchu IP (warstwa 3 mdelu OSI) p sieci IPVPN/MPLS. W ramach świadczenia usługi IPVPN, Wyknawca zainstaluje rutery CE, przeprwadzi ich knfigurację raz będzie dpwiadał za ich utrzymanie (zarządzanie, usuwanie awarii, wprwadzanie zmian knfiguracyjnych). Wszystkie dstarczne łącza muszą być symetryczne - taka sama przepustwść dla kierunków d i d rutera CE (lub urządzeń zakńczenia sieci peratra). Zamawiający wymaga, aby czas na ruterach CE Wyknawcy był synchrnizwany d wzrca czasu na pzimie Stratum3 Wyknawcy wg strefy czaswej UTC. Wyknawca dstarczy infrmacje na temat psiadaneg systemu synchrnizacji czasu. Łącza pdstawwe w sieci rzległeg Ethernetu zstaną wyknane w technlgii 1000base- T. Dla lkalizacji Warszawa w technlgii 1000base-T lub 10Gbase-LRM. P strnie sieci lkalnej (LAN) dla usługi IPVPN, Wyknawca udstępni na ruterze/ruterach CE następujące interfejsy: Lkalizacje kategrii 0 zgdnie ze Spisem Lkalizacji: 2 x 1000base-T (pdstawwy i backup) z 802.1Q dla każdeg VLAN na każdym ruterze CE, Lkalizacje kategrii 1 zgdnie ze Spisem Lkalizacji: 1 x FastEthernet z 802.1Q z HSRP/VVRP, Lkalizacje kategrii 2 zgdnie ze Spisem Lkalizacji: 2 x FastEthernet z 802.1Q (pdstawwy i backup), Wszystkie pzstałe kategrie: 1 x FastEthernet z 802.1Q. W sieci transmisji danych Zamawiająceg, zbudwanej na bazie usług Wyknawcy, musi

3 istnieć mżliwść kmunikacji w sieci w knfiguracji każdy z każdym, tak aby płączenia były nawiązywane bezpśredni pmiędzy lkalizacjami Zamawiająceg - dla bu platfrm transmisyjnych. W lkalizacjach należących d kategrii 0 łącze dstępwe zstanie zrealizwane w knfiguracji: łącze pdstawwe Ethernet, łącze zapaswe IPVPN (1PE+1CE), knfiguracja ta kreśla instalację pjedynczeg rutera dstępweg (CE), płączneg z jednym ruterem szkieletwymi peratra (PE). Łącze Ethernet i łącze IPVPN mają przebiegać p dwóch rzłącznych trasach (patrz Rysunek 2. Łącze dstępwe w knfiguracji 2CE + 2PE PU11 ). Wymóg rzłącznści tras nie dtyczy statnieg dcinka kablweg (z wyjątkiem lkalizacji Warszawa), stanwiąceg djście d budynku, w którym ma być świadczna usługa. Rysunek 1. Łącze dstępwe w knfiguracji Eth + IPVPN I Metr Ethernet IPVPN I PE IPVPN Operatr CE IMGW-PIB PU12 W lkalizacjach należących d kategrii 1 łącze dstępwe zstanie zrealizwane w knfiguracji 2CE + 2PE. Zakłada n instalację dwóch ruterów dstępwych CE, które są płączne z dwma różnymi ruterami szkieletwymi peratra (P/PE) za pmcą dwóch łączy rzłącznych trasach (patrz Rysunek 2. Łącze dstępwe w knfiguracji 2CE + 2PE ). Wymóg rzłącznści tras nie dtyczy statnieg dcinka kablweg, stanwiąceg djście d budynku, w którym ma być świadczna usługa. Wyknawca zainstaluje łącze zapaswe takich samych parametrach, c łącze główne (niezawdnść, późnienie, QS, SLA). Łącza pdstawwe i zapaswe będą realizwane za pmcą różnych usług pdkładwych (np. DSL, Metr Ethernet, FR). Rysunek 2. Łącze dstępwe w knfiguracji 2CE + 2PE

4 I IPVPN P / PE Operatr CE IMGW-PIB PU13 W lkalizacjach należących d kategrii 2 zstanie zrealizwane łącze dstępwe w knfiguracji 1 CE + 2 PE, która zakłada pdłączenie rutera kńcweg CE d dwóch różnych ruterów szkieletwych peratra (P/PE) za pmcą dwóch łączy rzłącznych trasach (patrz Rysunek 3. Łącze dstępwe w knfiguracji 1CE + 2PE 3). Wymóg rzłącznści tras nie dtyczy dcinka kablweg, d przyłącza telefniczneg w budynku gdzie będzie świadczna usługa d najbliższej studni telekmunikacyjnej, stanwiąceg djście d budynku, w którym ma być świadczna usługa. Wyknawca zainstaluje łącze zapaswe takich samych parametrach, c łącze główne (niezawdnść, późnienie, QS, SLA). Łącza pdstawwe i zapaswe będą realizwane za pmcą różnych usług pdkładwych (np. DSL, Metr Ethernet, FR). Rysunek 3. Łącze dstępwe w knfiguracji 1CE + 2PE IPVPN PE PE CE Operatr IMGW-PIB PU14 W lkalizacjach należących d kategrii 3 i 4 Wyknawca zainstaluje łącza dstępwe w knfiguracji 1 CE + 1 PE + NAS Backup (jeden ruter CE pdłączny łączem pdstawwym d jedneg rutera P/PE Wyknawcy z ddatkwym łączem zapaswym w technlgii ISDN/NAS Backup - patrz Błąd! Nie mżna dnaleźć źródła dwłania.4). Zamawiający wymaga, aby wszystkie kanały B łącza zapasweg ISDN były uruchamiane niezwłcznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 30 sekund, p awarii łącza pdstawweg. Rysunek 4. Łącze dstępwe w knfiguracji 1 CE + 1 PE + NAS Backup

5 IPVPN PE NAS CE Operatr IMGW-PIB W lkalizacjach należących d kategrii 5 (radary meterlgiczne), d rutera CE pwinny zstać pprwadzne dwa niezależne łącza d dwóch różnych ruterów szkieletwych (P/PE) peratra. Wyknawca zainstaluje łącze zapaswe takich samych parametrach, c łącze główne (niezawdnść, późnienie, QS, SLA). Łącza pdstawwe i zapaswe będą realizwane za pmcą różnych usług pdkładwych (np. DSL, Metr Ethernet, FR). Operatr nie mże stswać łączy radiwych (również w paśmie kncesjnwanym) jak jedyneg medium dla łączy dstępwych d radarów, za wyjątkiem maksymalnie 6- miesieczneg kresu przejściweg. Ddatkw, łącza nie mgą pwdwać zakłóceń radarów meterlgicznych stswanych przez Zamawiająceg. Specyfikację radarów zawiera Tabela 1: Tabela 1. Specyfikacja radarów meterlgicznych l.p. Typ radaru Parametry Lkalizacje PU15 1 Meter 1600 C Prducent: Selex Systems Integratin (Gematrnik), Niemcy Typ: Dpplerwski, klistrnwy Rdzaj emisji - sygnał impulswy Częsttliwść pracy: 5620 MHz Pastewnik, Ramża Plaryzacja: pinwa, pzima 2 Meter 500 C: Prducent: Gematrnik, Niemcy Typ: Dpplerwski, magnetrnwy Rdzaj emisji - sygnał impulswy Częsttliwść pracy: 5660 MHz Brzuchania, Pznań, Świdwin Plaryzacja: pzima 3 Meter 1500C Prducent: Gematrnik, Niemcy Typ: Dpplerwski, klistrnwy Rdzaj emisji - sygnał impulswy Częsttliwść pracy: 5650 MHz Leginw, Rzeszów, Gdańsk Plaryzacja: pzima

6 4 Nieznany Typ: Dpplerwski, magnetrnwy Rdzaj emisji - sygnał impulswy Częsttliwść pracy: 5650 MHz Plaryzacja: pinwa, pzima Planwane ddanie d pracy peracyjnej Nieznany Typ: Dpplerwski, magnetrnwy Rdzaj emisji - sygnał impulswy Częsttliwść pracy: 5650 MHz Plaryzacja: pinwa, pzima Planwane ddanie d pracy peracyjnej 2015/2016 Góra Św. Anny - w budwie Użranki prjektwany PU16 PU17 PU18 Wyknawca mże zestawić tymczaswe, ale spełniające kryteria jakściwe łącza parte na dstępie radiwym punkt-punkt w paśmie kncesjnwanym w celu realizacji zamówienia w wymaganym terminie. Wyknawca ma bwiązek zastąpić łącza tymczaswe łączami dcelwymi w terminie d 6 miesięcy d dnia uruchmienia łączy tymczaswych. Ze względu na wymagania w zakresie bezpieczeństwa raz ptrzebę uniezależnienia transmisji WAN d warunków pgdwych, Zamawiający wyklucza mżliwść (pza wyjątkiem kreślnym w punkcie następnym) zbudwania łączy dstępwych z wykrzystaniem: zasbów publicznej sieci Internet, łączy satelitarnych, łączy radiwych działających w paśmie niekncesjnwanym, łączy radiwych typu punkt wielpunkt, technlgii IEEE (Wi-Fi), łączy transmisji danych w sieciach peratrów kmórkwych. Dpuszczalna jest realizacja łączy dstępwych w technlgii radiwej ale tylk punktpunkt w paśmie kncesjnwanym, przy czym w lkalizacjach kategrii 5 łącza radiwe nie mgą stanwić jedyneg medium dla łączy dstępwych, za wyjątkiem maksymalnie 6- miesieczneg kresu przejściweg. Wyjątek d pwyższeg stanwi dpuszczenie linii radiwych punkt-punkt w pasmie kncesjnwanym w dwóch lkalizacjach na terenie parków nardwych: Kasprwy Wierch, Śnieżka, gdzie biektywne warunki uniemżliwiają instalację sieci w parciu łącza kablwe. W zakresie tych lkalizacji w przypadku, gdy wyknawca zastsuje płączenie radiwe, przedstawi prpzycje rzwiązań graniczających ryzyk utraty łącznści w przypadku złych

7 PU19 PU20 PU21 PU22 PU23 warunków atmsferycznych. Wyknawca, w ramach złżnej ferty cenwej (bez ddatkwych płat) wykna następujące prace: dstarczy łącza dstępwe, zainstaluje, sknfiguruje i uruchmi wszystkie urządzenia d bsługi łącza dstępweg, w tym rutery CE, będzie zarządzał siecią IPVPN d prtu LAN (FastEthernet, GigabitEthernet) w ruterze CE włącznie, będzie zarządzał siecią rzległeg Ethernetu d urządzeń będących zakńczeniem łącza Ethernetweg, w wypadku wystąpienia awarii usunie ją z zachwaniem deklarwanych parametrów SLA. Wyknawca, w ramach złżnej ferty cenwej (bez ddatkwych płat), na żądanie Zamawiająceg, wykna następujące prace: przeniesie część łączy (jednak nie więcej, niż 10 łączy) d nwych lkalizacji z zastrzeżeniem, że instalacja łączy w nwych lkalizacjach nie będzie wymagała pniesienia przez Wyknawcę inwestycji w nwe łącza dstępwe, zmieni przepustwść części łączy (w ramach sumarycznej wielkści użytkwanej przepływnści dla każdej z sieci) z zastrzeżeniem, że zmiana parametrów nie pciągnie za sbą kniecznści pniesienia inwestycji przez Wyknawcę w nwe łącze lub w nwy ruter CE, wykna zlecne przez Zamawiająceg zmiany w knfiguracji ruterów CE, przy czym łączna liczba jednstkwych zmian w danym miesiącu będzie nie większa, niż łączna liczba użytkwanych ruterów CE. Przez jednstkwą zmianę rzumie się jednrazwe wyknanie kmpletu zlecnych zmian (ruting, ACL, itd.) na pjedynczym ruterze CE lub grupie ruterów. Wymagane jest, aby urządzenia kńcwe CE wspierały prtkół rutingu OSPF, który jest pdstawwym prtkłem rutingu w sieci Zamawiająceg. Wyknawca dstarczy usługę IPVPN z trzema klasami ruchu (Class f service, CS): Klasa vice, dedykwana dla kmunikacji głswej tylk wybrane lkalizacje przedstawine w Tabeli 3 dla wskazanych przez Zamawiająceg adresów IP, Klasa biznes, dedykwana dla aplikacji krytycznych (przekazywanie danych meterlgicznych, pczta elektrniczna itp.) sieci prywatne raz wskazane przez Zamawiająceg adresy IP z sieci publicznej, Klasa best effrt, dedykwana dla pzstałych aplikacji (dstęp d Internetu) sieci publiczne. W wybranych lkalizacjach, przedstawinych w tabeli 3, sieć WAN będzie m.in. służyła d przekazywania głsu za pmcą VIP, płączenia między centralami wymieninymi w tabeli 3 będą realizwane w klasie vice.

8 Tabela 2. Lkalizacje, w których WAN będzie służyła d kmunikacji głswej Lkalizacja Adres Ośrdek Główny w Warszawie ul. Pdleśna 61, WARSZAWA Lkalizacja Leginw ul. Zegrzyńska 38, Leginw Oddział we Wrcławiu ul. Parkwa 30, WROCŁAW Oddział Mrski w Gdyni ul. Waszyngtna 42, GDYNIA Oddział w Krakwie ul. Pitra Brweg 14, KRAKÓW Górnśląskie Centrum Hydrlgiczn-Meterlgiczne ul. Bratków 10, KATOWICE Lkalizacja Białystk ul. Ciłkwskieg 2/3, BIAŁYSTOK Lkalizacja w Pznaniu ul. Dąbrwskieg 174/176, POZNAŃ Lkalizacja Wrcław-Wyspa ul. Wybrzeże Wyspiańskieg 39, Wrcław W lkalizacjach kategrii 2, 3, 4 i 5 pasm zstanie przydzielne d klas biznes raz best effrt: PU24 Klasa Biznes best ef frt Prirytet w wypadku awarii łącza główneg najwyższy prirytet najniższy prirytet PU25 W wypadku awarii łącza główneg, na łącze zapaswe zstanie przeniesiny wyłącznie ruch z klasy biznes. Zamawiający wymaga mżliwści przypisywania pakietów IP d pszczególnych klas usług (CS) na pdstawie następujących parametrów: adresy IP (źródłwy / dcelwy), nr prtu prtkłu warstwy 4 (źródłwy / dcelwy), DSCP, etykieta VLAN (vlan tag) wg standardu IEEE q.

9 PU26 PU27 PU28 Dkładny spsób markwania pakietów zstanie uzgdniny na etapie realizacji prjektu pmiędzy przedstawicielami Wyknawcy raz Zamawiająceg. Spsób prirytetyzacji pakietów IP (przydziału d klas CS) zstanie uzgdniny pmiędzy Wyknawcą a Zamawiającym na etapie realizacji wdrżenia. Maksymalny czas usunięcia awarii zgdnie ze Spisem Lkalizacji. Wszystkie łącza Wyknawca uruchmi w ciągu dwóch miesięcy d dnia pdpisania umwy. W terminie 10 dni rbczych d pdpisania umwy Zamawiający uzgdni z Wyknawcą harmngram wdrżenia. Prces migracji pszczególnych lkalizacji będzie uzgadniany z wyprzedzeniem, pmiędzy przedstawicielami Wyknawcy raz Zamawiająceg. Prces migracji w danej lkalizacji ze starej d nwej sieci WAN pwinien dbywać się bezprzerww lub pwdwać przerwę w działaniu sieci nie dłuższą, niż 2 gdziny. Wyknawca przeprwadzi wdrżenia w dni pwszednie, w gdzinach d 8 d 16. Wyknawca przedstawi plan przełączenia z uwzględnieniem przerwy w ruchu nie dłuższej niż: Kategria 0 zgdnie ze Spisem Lkalizacji: bez przerwy, Kategria 1 4 zgdnie ze Spisem Lkalizacji: nie dłużej niż 2 gdziny, Kategria 5 zgdnie ze Spisem Lkalizacji: z retencją danych wysłanych w czasie przerwy w transmisji. W trakcie przełączania musi zstać zachwany ruch pmiędzy lkalizacjami bsługiwanymi przez łącza dstarczane dtychczaswą umwą i przez łącza wyłnineg w przetargu peratra parametrach umżliwiających nrmalną pracę peracyjną Zamawiająceg, w szczególnści nie grszych niż parametry sieci dla becnie bwiązującej umwy. Wyknawca przedstawi d akceptacji Zamawiająceg harmngram migracji. Migracja d dnia rzpczęcia d zakńczenia nie będzie przekraczać 14 dni (w przypadku przekrczenia zstaną naliczane kary umwne). Przedmit zamówienia będzie realizwany zgdnie z uznanymi międzynardwymi metdykami w zakresie realizacji prjektu i utrzymania. W Ofercie wymagane jest wskazanie metdyk według, których będzie prwadzny prjekt i utrzymanie. Wyknawca świadczy, że dyspnuje zespłem zdlnym d realizacji prjektu w kreślnej metdyce.

10 II. Łącza d Internetu. Wyknawca dstarczy łącza d Internetu, spełniające wymagania przedstawine w pniższej tabeli: Tabela 3. Wymagania w zakresie łączy d Internetu DI01 Lp Lkalizacja Knfiguracj a węzła Łącze główne Łącze zapaswe Max. czas usunięcia awarii [h] Dstępnść sieci [%] 1. Warszawa 2PE+2CE 300 Mb/s 300 Mb/s % 2. Kraków 1PE+1CE 100 Mb/s % DI02 DI03 DI04 DI05 DI06 DI07 Wyknawca wspólnie z Zamawiającym uzgdnią w jaki spsób łącza internetwe będą się wzajemnie zastępwały. D adresacji łączy internetwych Wyknawca wykrzysta udstępniną przez IMGW-PIB pulę 254 publicznych adresów IP. Pula adreswa należy d klasy Prvider Independent (PI) przydzielnej przez RIPE NCC dla ptrzeb IMGW-PIB. Jeżeli pdczas uruchamiania sieci pjawi się ptrzeba przydzielenia dla któregś z łączy internetwych ddatkwych adresów, Wyknawca przekaże d dyspzycji Zamawiająceg dpwiednią ddatkwą pulę adresów. Od Wyknawcy jest wymagane, by był strną umwy Usługach Standardwych (Standard Service Agreement) zawartej z RIPE NCC i występwał w niej jak LIR. Wyknawca będzie reprezentwał Zamawiająceg jak Użytkwnika Kńcweg przed RIPE NCC w celu przydzielenia dla Użytkwnika Kńcweg i utrzymania na jeg rzecz Niezależnych Numerów Internetwych - zakres reprezentacji i bwiązki strn zstaną kreślne w sbnej umwie. Łącza d Internetu zstaną zrealizwane jak wydzielne fizyczne łącza, zakńczne stykiem w technlgii FE/GE (nie jest dpuszczalne dstarczenie usługi dstępu d Internetu w ramach teg sameg prtu, c sieć WAN). W lkalizacji Warszawa zstaną zainstalwane dwa łącza d Internetu niezależnym przebiegu, d różnych punktów dstępwych (ruterów szkieletwych) sieci Wyknawcy, zakńczne ruterami peratra wypsażnymi w funkcję przełączania między urządzeniem pdstawwym a zapaswym (prtkły HSRP, VRRP). Węzły pracujące na styku sieci należy przystswać d funkcjnwania w parciu prtkół BGP w celu zapewnia redundancji łączy w spsób autmatyczny. Zainstalwane przez peratra rutery pwinny bsługiwać prtkół OSPF. Lkalizacja Gdynia pdłączna jest d peratra internetweg TASK, Zamawiający wymaga, aby płączenie z Internetem w tej lkalizacji był płączeniem zapaswym dla pzstałych płączeń d Internetu. Zamawiający wymaga ddatkw aby dla sieci IPVPN pdstawwym wyjściem d Internetu była lkalizacja Kraków lub Gdynia, w przypadku ich awarii Warszawa. Rutery dstarczne przez Wyknawcę d bsługi Internetu w Krakwie i Warszawie będą zarządzane przez Zamawiająceg d złącza liniweg dstawcy. W lkalizacji Gdynia dla

11 płączenia z Internetem Zamawiający psiada własny ruter Cisc DI08 DI09 DI10 DI11 DI12 DI13 DI14 DI15 DI16 DI17 Internetwe rzwiązanie sieciwe zstanie dpsażne systemy bezpieczeństwa w celu chrny przed różneg rdzaju zagrżeniami infrmatycznymi i atakami na sieć IMGW-PIB. Zamawiający wymaga dstarczenia i uruchmienia systemu zabezpieczeń dla wszystkich punktów dstępwych d Internetu (Warszawa, Kraków, Gdynia). System zabezpieczeń musi być dstarczny jak dedykwane urządzenia zabezpieczeń sieciwych (appliance). W zaprpnwanym systemie musi występwać separacja mdułu zarządzania i mdułów przetwarzania danych. Całść sprzętu i prgramwania musi być dstarczana i wspierana przez jedneg prducenta. Dla płączeń Internetwych w Gdyni i Krakwie dstarczy p jednym urządzaniu firewall, dla płączeń w Warszawie dwa urządzenia pracujące w klastrze niezawdnściwym. System udstępni jedną knslę d knfiguracji wszystkich urządzeń firewall, Zamawijący mże udstępnić na ten cel serwer wirtualny. System zabezpieczeń nie mże psiadać graniczeń licencyjnych dtyczących liczby chrninych kmputerów i użytkwników w sieci wewnętrznej. Każdy z dstarcznych firewalli musi psiadać przepływnść nie mniej niż 2 Gb/s dla kntrli firewall z włączną funkcją kntrli aplikacji, nie mniej niż 1 Gb/s dla kntrli zawartści (w tym kntrla AV, AS, IPS i WF) i bsługiwać nie mniej niż jednczesnych płączeń i zapewniać chrnę dla wszystkich urządzeń wewnętrznych IMGW nie będąc wąskim gardłem dla płączeń Internetwych. Każde z urządzeń systemu zabezpieczeń musi być wypsażne w c najmniej 6 prtów Ethernet 10/100/1000. System zabezpieczeń musi działać w trybie rutera (tzn. w warstwie 3 mdelu OSI), w trybie przełącznika (tzn. w warstwie 2 mdelu OSI), w trybie transparentnym raz w trybie pasywneg nasłuchu (sniffer). Funkcjnując w trybie transparentnym urządzenie nie mże psiadać sknfigurwanych adresów IP na interfejsach sieciwych jak również nie mże wprwadzać segmentacji sieci na drębne dmeny klizyjne w sensie Ethernet/CSMA. Musi istnieć mżliwść jednczesnej knfiguracji i pracy pszczególnych interfejsów sieciwych w różnych trybach. Urządzenie musi bsługiwać prtkół Ethernet z bsługą sieci VLAN pprzez tagwanie zgdne z IEEE 802.1Q. Subinterfejsy VLAN mgą być twrzne na interfejsach sieciwych pracujących w trybie L2 i L3. Urządzenie musi umżliwiać agregwanie linków. Urządzenie musi bsługiwać nie mniej niż 10 wirtualnych ruterów psiadających drębne tabele rutingu i bsługiwać prtkły rutingu dynamiczneg, nie mniej niż BGP, RIP i OSPF. W ramach rzwiązania musą zstać dstarczne kmpletne, gtwe d pracy urządzenia. Wraz z prduktem wymagane jest dstarczenie pieki technicznej ważnej przez kres 4 lat. Opieka pwinna zawierać wsparcie techniczne świadczne telefnicznie raz pcztą elektrniczną przez prducenta raz jeg autryzwaneg plskieg przedstawiciela, wymianę uszkdzneg sprzętu, dstęp d nwych wersji prgramwania, aktualizację bazy ataków IPS, definicji wirusów raz bazy kategrii strn WWW, a także dstęp d baz wiedzy, przewdników knfiguracyjnych i narzędzi diagnstycznych. Zamawiający będzie zarządzał samdzielnie dstarcznymi ruterami dla płączeń d Internetu raz systemem zabezpieczeń, jednak czekuje d Wyknawcy, że w ramach usługi

12 internetwej zapewni: instalację i wstępną knfigurację urządzeń (ruterów, firewalli), wsparcie certyfikwaneg inżyniera przy knfiguracji urządzeń (ruterów, firewalli), wstępne przygtwanie reguł plityk bezpieczeństwa na pdstawie dstarcznych infrmacji, wsparcie w analizie zdarzeń pzwalająca na efektywną i szybką identyfikację bszarów zagrżeń bezpieczeństwa raz dpwiedni szybką reakcję na nie, natychmiastwe infrmwanie sób dpwiedzialnych p strnie Klienta za zarządzanie systemami infrmatycznymi, zabserwwanych w śrdwisku Wyknawcy ptencjalnie grźnych dla Zamawiająceg zagrżeniachpwstałych zagrżeniach raz przypadkach naruszenia bezpieczeństwa, pdjęcie uzgdninych z Klientem ddatkwych działań minimalizujących zidentyfikwane ryzyka. DI18 Dstarczne system zabezpieczeń pwinien realizwać następujące załżenia: System zabezpieczeń musi realizwać zadania kntrli dstępu (filtracji ruchu sieciweg), wyknując kntrlę na pzimie warstwy sieciwej, transprtwej raz aplikacji, System zabezpieczeń firewall zgdnie z ustalną plityką musi prwadzić kntrlę ruchu sieciweg pmiędzy bszarami sieci (strefami bezpieczeństwa). Plityki muszą być definiwane pmiędzy kreślnymi strefami bezpieczeństwa, Plityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i serwerów, prtkły i usługi sieciwe, aplikacje, użytkwników aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrwanie zdarzeń i alarmwanie raz zarządzanie pasmem sieci (minimum prirytet, pasm gwarantwane, pasm maksymalne, znaczenia DiffServ), System zabezpieczeń musi zapewniać inspekcję kmunikacji szyfrwanej HTTPS (HTTP szyfrwane prtkłem SSL) dla ruchu wychdząceg d serwerów zewnętrznych (np. kmunikacji użytkwników surfujących w Internecie) raz ruchu przychdząceg d serwerów firmy. System musi mieć mżliwść deszyfracji niezaufaneg ruchu HTTPS i pddania g właściwej inspekcji nie mniej niż: wykrywanie i blkwanie ataków typu explit (chrna Intrusin Preventin), wirusy i inny złśliwy kd (chrna AntiVirus i AntiSpyware), filtracja plików, danych i URL, System zabezpieczeń musi identyfikwać aplikacje bez względu na numery prtów, prtkły tunelwania i szyfrwania (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji musi dbywać się c najmniej pprzez sygnatury i analizę heurystyczną, System zabezpieczeń musi umżliwiać inspekcję szyfrwanej kmunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu wychdząceg w celu wykrywania tunelwania innych prtkłów w ramach usługi SSH, System zabezpieczeń musi działać zgdnie z zasadą bezpieczeństwa The Principle f Least Privilege, tzn. system zabezpieczeń blkuje wszystkie aplikacje, pza tymi które w regułach plityki bezpieczeństwa firewall są wskazane jak dzwlne. Nie jest dpuszczalne, aby blkwnie aplikacji (P2P, IM, itp.) dbywał się pprzez inne mechanizmy chrny niż firewall. Wydajnść kntrli firewall i kntrli aplikacji musi być taka sama,

13 System zabezpieczeń musi identyfikwać c najmniej 1700 różnych aplikacji, w tym aplikacji tunelwanych w prtkłach HTTP i HTTPS, nie mniej niż: Skype, Gada-Gadu, Tr, BitTrrent, emule. Zezwlenie dstępu d aplikacji musi dbywać się w regułach plityki firewall (tzn. reguła firewall musi psiadać ddzielne ple gdzie definiwane są aplikacje i ddzielne ple gdzie definiwane są prtkły sieciwe, nie jest dpuszczalne definiwane aplikacji przez ddatkwe prfile). Nie jest dpuszczalna kntrla aplikacji w mdułach innych jak firewall (np. w IPS lub innym mdule UTM), System zabezpieczeń musi psiadać mżliwść ręczneg twrzenia sygnatur dla nwych aplikacji bezpśredni na urządzeniu bez użycia zewnętrznych narzędzi i wsparcia prducenta, System zabezpieczeń musi umżliwiać zarządzanie, kntrlę i wgląd w ruch nierzpznany przez urządzenie, System zabezpieczeń musi umżliwiać zestawianie zabezpiecznych kryptgraficznie tuneli VPN w parciu standardy IPSec i IKE w knfiguracji site-t-site. Knfiguracja VPN musi dbywać się w parciu ustawienia rutingu (tzw. ruting-based VPN). Dstęp VPN dla użytkwników mbilnych musi dbywać się na bazie technlgii SSL VPN. Wykrzystanie funkcji VPN (IPSec i SSL) nie wymaga zakupu ddatkwych licencji, System zabezpieczeń musi wyknywać zarządzanie pasmem sieci (QS) w zakresie znaczania pakietów znacznikami DiffServ, a także ustawiania dla dwlnych aplikacji prirytetu, pasma maksymalneg i gwarantwaneg, System zabezpieczeń musi umżliwiać blkwanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, dll, dc, szyfrwany dc, dcx, ppt, szyfrwany ppt, pptx, xls, szyfrwany xls, xlsx, rar, szyfrwany rar, zip, System zabezpieczeń pzwli na identyfikację zagrżeń raz twrzenie reguł bezpieczeństwa ddatkw dla użytkwników przechwywanych w usłudze katalgwej Zamawiająceg (Active Directry). DI19 Ochrna przed atakami DDS: Zamawiający wymaga uruchmienia usługi chrny przed atakami DDOS dla łączy internetwych w Warszawie (w szczególnści serwerów WWW, pcztwych i DNS) w pstaci: TCP SYN fld, UDP fld (w tym DNS reflectin), HTTP GET fld, HTTP POST fld, ICMP fld, IGMP fld, invalid packets, IP fragments, IP NULL DNS fld SIP request fld,

14 SSL negtiatin DI20 System musi zapewniać mżliwść filtrwania ataków wielkści przynajmniej 10Gbps i chrnę w warstwach ISO/OSI: d 3 d 7, przez 24 gdziny na dbę, 7 dni w tygdniu, 365 dni w rku. Czas reakcji na zaistniałe zdarzenie lub zgłszenie Zamawiająceg maksymalnie 15 minut (SLA). Wymagany jest raprt p każdej mityzacji/brnie i zbirczy raprt miesięczny dstarczany Zamawiającemu.

15 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN. Wyknawca będzie zarządzał siecią IPVPN aż d prtu LAN (włącznie) na urządzeniach CE znajdujących się w lkalizacjach Zamawiająceg. Rysunek 5. Pdział dpwiedzialnści między Zamawiającym a Wyknawcą ZM01 Sieć MPLS Ruter PE Własnść, dpwiedzialnść i zarządzanie p strnie Wyknawcy Sieć dstępwa FR / ATM / ADSL / HDSL / E1 /. Ruter CE Własnść, dpwiedzialnść i zarządzanie p strnie Zamawiająceg LAN ZM02 Zamawiający świadcza, że p jeg strnie urządzeniem płącznym z ruterem CE peratra mże być: przełącznik warstwy 2 i/lub 3 mdelu ISO-OSI z mżliwścią znakwania pakietów zgdnie z IEEE 802.1Q, przełącznik warstwy 2 i/lub 3 bez wsparcia dla IEEE 802.1Q, ruter. Wyknawca, dla każdeg łącza WAN, udstępni Zamawiającemu następujące statystyki w frmie graficznej z dstępem przez www (dświeżanie danych maksymalnie c 5 minut): ZM03 Przepustwści na interfejsach LAN i WAN, Infrmacje awarii sprzętu CE raz przełączeniu między łączem pdstawwym a zapaswym, Bieżące wartści parametrów QS: późnienie pakietów (delay ) - min, max, średnie późnienie w zadanym przedziale czasu, wariancja późnień (jitter), straty pakietów (packet lss), Dstępnść łącza (pdstawweg i zapasweg). ZM04 Wyknawca umżliwi generwanie kmunikatów w wyniku zdarzeń lub awarii pprzez wysłanie kmunikatów typu SNMP trap. Zamawiający psiada klektr NNMI firmy HP i wymaga aby zdarzenia i awarie urządzeń CE dstarcznych w ramach zamówienia były rejestrwane w tym klektrze. Zamawiający wymaga również mżliwści dpytywania ruterów CE przez prtkół SNMP.

16 ZM05 ZM06 Parametry przekazywane przez SNMP d klektra będą uzgdnine z Zamawiającym. Wyknawca zapewni wysyłanie datagramów NetFlw lub Sflw ze wszystkich urządzeń CE i wszystkich ich interfejsów raz sieci rzległeg Ethernetu d wskazanej stacji mnitrującej Zamawiająceg. Wyknawca zapewni Zamawiającemu dstęp d ruterów kńcwych (CE) przez prtkół telnet lub SSH i umżliwi wyknanie następujących funkcji diagnstycznych: ping / extended ping z pdaniem adresu lub interfejsu źródłweg, ilści pwtórzeń, rzmiaru pakietu i upływu czasu tracerute / extended tracerute sh ip rute shw snmp shw ntp status sh ntp assciatins sh clck shw standby sh ip int brief sh ip int sh versin sh diag sh cntrller sh int sh arp shw interfaces status shw interfaces switchprt shw ip eigrp shw vlans shw vlan-switch shw dialer shw isdn active shw isdn histry shw isdn status W przypadku braku bsługi pniższych kmend wymagana jest bsługa kmend równważnych dstarczających ten sam zasób infrmacyjny na bazie udkumentwaneg języka zapytań.

17 ZM07 ZM08 ZM09 Wyknawca w kresie bwiązywania umwy będzie świadczył usługi zarządzania i administrwania urządzeniami CE w zakresie: zdalneg zarządzania knfiguracją lgiczną sieci raz utrzymania urządzeń CE, zmiany knfiguracji urządzeń CE na wnisek Zamawiająceg, knfigurację adresacji IP zgdnie z ustaleniami z Zamawiającym, dknywanie zmian w knfiguracji interfejsów w celu dłączenia sieci LAN Zamawiająceg, w szczególnści z zakresu rutingu między wirtualnymi sieciami LAN (Inter-VLAN ruting) raz list dstępu (Access List, ACL), naprawy lub wymiany uszkdzneg urządzenia CE, wykrywanie awarii i naprawa łączy dstępwych, zarządzanie siecią i mnitrwanie stanu techniczneg infrastruktury udstępninej Zamawiającemu, rzwiązywania prblemów eksplatacyjnych przy pmcy Help Desk, zapewnienia Zamawiającemu zdalneg przeglądania knfiguracji urządzeń CE zainstalwanych we wszystkich lkalizacjach Zamawiająceg w zakresie niezbędnym d mnitrwania parametrów sieci, zarządzanie CS zgdnie z bieżącymi wymaganiami Zamawiająceg, utrzymania listy inwentaryzacyjnej wraz z infrmacją z dkumentacją eksplatacyjną każdeg urządzenia. Zlecne przez Zamawiająceg zmiany w knfiguracji ruterów CE Wyknawca wprwadzi w ciągu 24 gdzin d uzgdnienia zmian pmiędzy sbami technicznymi, wyznacznymi przez Wyknawcę i Zamawiająceg lub w terminie uzgdninym przez Strny. Wyknanie zmiany knfiguracji przez Wyknawcę uważa się za zakńczne p ptwierdzeniu prawidłweg działania przez Zamawiająceg. Wyknawca udstępni Zamawiającemu mżliwść zgłaszania prblemów i awarii WAN a za pmcą inflinii, faksu raz pczty elektrnicznej ( ). Wyknawca zapewni dedykwaną sbę (piekuna techniczneg) d kntaktu z Zamawiającym. D jej bwiązków będzie należał przesyłanie c miesiąc raprtu zawierająceg: wyknane zmiany w knfiguracji sieci; aktualny stan inwentaryzacji i knfiguracji urządzeń, dane dnśnie wywiązywania się Wyknawcy z deklarwanych parametrów jakści i niezawdnści usług (SLA).

18 ZM10 Przy zgłszeniu awarii, Wyknawca twrzy tzw. bilet prblemwy, zawierający pis prblemu raz gdzinę twarcia biletu. P rzwiązaniu prblemu p strnie sieci Wyknawcy, przedstawiciel Wyknawcy skntaktuje się z przedstawicielem Zamawiająceg w celu ptwierdzenia usunięcia awarii. Bilet prblemwy zstanie zamknięty p ptwierdzeniu usunięcia awarii przez przedstawiciela Zamawiająceg. Ddatkw: Bilet pwinien zawierać tzw. numer zgłszenia na który Zamawiający będzie się pwływał, Treść biletu pwinna być systematycznie uzupełniana przez Wyknawcę w trakcie pstępu prac nad usunięciem prblemu, Otwarcie, zmiana treści i zamknięcie biletu prblemweg będzie przesyłane przez Wyknawcę na adres kntaktów technicznych Zamawiająceg. Ddatkw każdy bilet prblemwy będzie umieszczany w cmiesięcznym raprcie przesyłanym przez piekuna techniczneg.

19 IV. SL01 SL02 SL03 SL04 SL05 Pzim świadczenia usług i kary umwne. Usługa IPVPN świadczna przez Wyknawcę będzie spełniała następujące parametry jakściwe (QS): Dla klasy vice: Opóźnienie w jedną strnę (delay) < 75 ms; Wariancja późnienia (jitter) < 20 ms; Straty pakietów w sieci peratra <0,5%; Dla pzstałych klas: Opóźnienie w jedną strnę (delay) < 75 ms; Straty pakietów w sieci peratra <0,5%. Pdane wyżej wymagania w zakresie późnienia nie dtyczą łączy dstępwych przepustwściach 512 kb/s lub mniejszych. Dla tych łączy wymagane jest, aby późnienie w jedną strnę nie przekraczał 150 ms. Wyknawca zapewnieni następujące parametry niezawdnściwe (SLA) usługi IPVPN we wszystkich relacjach kniec-kniec: gwarancja przepustwści na pzimie 100% dstarczneg pasma, dstępnść usługi raz czas usunięcia awarii dwlneg łącza zgdnie ze Spisem Lkalizacji, czas reakcji na awarię (rzumianej jak przesłanie ptwierdzenia przyjęcia zgłszenia awarii raz kreślenie trybu naprawy) - nie dłużej niż 1 gdzina, liczna d zgłszenia awarii przez Zamawiająceg. Usługa serwisu techniczneg będzie bejmwała usuwanie prblemów pracy z siecią p ich zgłszeniu przez Zamawiająceg na specjalnie d teg celu wydzielny numer telefniczny d Centrum Kntaktu peratra (Biura Obsługi Klienta), dstępny bez przerwy - 24 gdziny na dbę, 7 dni w tygdniu, 365 dni w rku. Pwyższy numer telefniczny pwinien być dstępny wg standardwych stawek peratra lub bezpłatnie, niedpuszczalne jest zastswanie numeru pdwyższnej płatnści (np ). Wyknawca dłży wszelkich starań, aby prace serwiswe, wymagające dstępu d ruterów i mdemów, były dknywane przez Wyknawcę zdalnie. W przypadkach, gdy zdalny dstęp z przyczyn technicznych nie będzie mżliwy, dpwiednie działania mające na celu przywrócenie pprawnej pracy urządzeń i łącza pwinny być wyknywane w lkalizacji Zamawiająceg p wcześniejszym uzgdnieniu terminu i zakresu prac z Zamawiającym. Wyknawca pwiadmi prwadznych zdalnie pracach serwiswych przesyłając pwiadmienie na adresy kntaktów technicznych Zamawiająceg. Wszelkie prace mdernizacyjne w sieci WAN pza tzw. knem serwiswym peratra muszą być zgłaszane i uzgadniane z Zamawiającym na minimum 7 dni rbczych przed rzpczęciem prac.

20 Wyknawca zapłaci kary umwne z tytułu niedtrzymania parametrów SLA: a) Bnifikatę z tytułu niedtrzymania Gwarantwaneg Czasu Usunięcia Awarii ustala się na pdstawie pniższeg wzru: Bnifikata za Awarię = (ta-tg)*ka, gdzie: Ta Czas usunięcia Awarii [h], zakrąglny wzwyż d pełnej gdziny TG Gwarantwany czas usunięcia Awarii [h] KA bnifikata w wyskści 4 % miesięczneg abnamentu za łącze SL06 b) Bnifikatę z tytułu niedtrzymania Gwarantwanej dstępnści Usługi IPVPN ustala się na pdstawie pniższeg wzru: Całkwita bnifikata = [TA MA*(Tusługi/T)]*KD, gdzie: MA maksymalna liczba gdzin Awarii dpuszczalna dla daneg Pzimu Usługi [h] TA suma czasów trwania wszystkich Awarii w danym rku kalendarzwym [h] Tusługi czas krzystania z Usługi Pdstawwej w danym rku kalendarzwym [h] T liczba gdzin w danym rku kalendarzwym [h] KD bnifikata w wyskści 4 % miesięczneg abnamentu za łącze. Wynik działania [TA MA*(Tusługi/T)] zakrągla się wzwyż d pełnej gdziny. Wyknawca zapłaci kary umwne z tytułu późnienia w uruchmieniu łączy w stsunku d SL07 terminów zawartych w umwie na pzimie300% miesięczneg abnamentu za łącze, za każdy klejny rzpczęty miesiąc p terminie zawartym w umwie. SL08 W ramach ferwanej ceny za łącza (bez ddatkwych płat): a) Wyknawca przeprwadzi szklenia z bsługi sieci dla pracwników Zamawiająceg: Zakres szkleń: Pzim Pdstawwy: Infrmacje gólne systemie i technlgii MPLS i VPLS, prcedury zgłaszania awarii, pdstawwe narzędzia mnitrwania sieci; Pzim Zaawanswany: Infrmacje gólne systemie i technlgii MPLS i VPLS,

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW)

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) Załącznik nr 1B d Umwy nr.. dnia 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługdawca zbwiązany jest d zapewnienia

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących

Ekspertyza w zakresie oszacowania kosztów zaprojektowania i wykonania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt towarzyszących Ekspertyza w zakresie szacwania ksztów zaprjektwania i wyknania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt twarzyszących nfinity Sp. z.. 27.10.2014 r. 1. Cele wdrżenia Celem wdrżenia systemu jest utwrzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.puppiekary.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez Pwiatwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Zagadnienia w pracy Fleet Managera

Podstawowe Zagadnienia w pracy Fleet Managera Pdstawwe Zagadnienia w pracy Fleet Managera Prwadzący : Marcin Kryska Grup Fleet Manager Grupa Żywiec S.A. Zakres bwiązków Fleet Managera Pdstawwe bwiązki Fleet Managera : Mycie i sprzątanie aut, Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpolanki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplanki.pl Gdańsk: Dstawę wraz z instalacją i uruchmieniem aparatury RTG raz aparatów medycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usług transmisji danych pmiędzy filią Wielkplskieg Centrum Onklgii w Kaliszu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zdii.pl/ Łódź: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 166498-2012; data zamieszczenia: 22.05.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łochów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer ogłoszenia: 501134-2013; data zamieszczenia: 04.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminalchw.pl Łchów: REALIZACJA PROJEKTU E-SPOŁECZEŃSTWO ŁOCHOWA Numer głszenia: 501134-2013; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.nowewarpno.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.nwewarpn.pl/ Nwe Warpn: Świadczenie usług stałeg dstępu d Internetu wraz z dstawą i mntażem sprzętu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl.

Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl. Abslutt Systemy Teleinfrmatyczne ul. MntaŜwa 7, 43-300 Bielsk-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.abslutt.cm.pl ASCENT Ivr Serwer Bielsk-Biała 2006 ASCENT IVR Serwer - pis systemu Spis treści 1 Czym jest

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Ginekologiczno-Położniczy "INFLANCKA" Samodzielny Publiczny

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Ginekologiczno-Położniczy INFLANCKA Samodzielny Publiczny Warszawa: Dstawa drbneg sprzętu medyczneg w pdziale na 7 pakietów d magazynu gólneg Szpitala Numer głszenia: 80061-2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /2011 / CRM Załącznik nr 5 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE POUFNE Łódź, 30.07.2011 RTS Widzew Łódź S.A. Wszelkie prawa zastrzeżne. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 INFRASTRUKTURA SERWEROWA...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dstawa fabrycznie nweg samchdu sbweg wypsażneg w silnik benzynwy. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Kraków: USŁUGA PRZEGLĄDÓW, KONSERWACJI I NAPRAWY KSEROKOPIAREK Numer głszenia: 97692-2013; data zamieszczenia: 12.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Usługa przeprwadzenia pmiarów czynników szkdliwych dla zdrwia na stanwiskach

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: Dstawa etykiet samprzylepnych z kdem kreskwym, przeznacznych d znakwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydygierkrakw.pl Kraków: dstawa materiałów eksplatacyjnych d drukarek - według 2 pakietów Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA, ZP-21/11/2010 Numer głszenia: 381084-2010; data zamieszczenia: 24.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.pwz.pl Ożarów Mazwiecki: Przeprwadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wypsażenie i adaptacja pmieszczeń biurwych Plskieg Obserwatrium Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

amjam 2015 Regulamin

amjam 2015 Regulamin 0 amjam, zwany dalej wydarzeniem, t GameJam dla sób prfesjnalnie zajmujących się twrzeniem gier kmputerwych. Pwstał z inicjatywy i rganizwany jest przez studi Artifex Mundi, zwane dalej rganizatrem. 1

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(dz. U. z 2007r. Nr 223 poz1165 z późn. zm.)

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(dz. U. z 2007r. Nr 223 poz1165 z późn. zm.) OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na pdstawie art. 39 ustawy z dnia 29stycznia 2004r. Praw zamówień publicznych(dz. U. z 2007r. Nr 223 pz1165 z późn. zm.) Gmina Skąpe 66-213 Skąpe 65 wj. Lubuskie Tel. 0683419213,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo - osobowego Numer ogłoszenia: 46428-2013; data zamieszczenia: 04.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/przetargi_2013_lista.html Skierniewice: Dstawa samchdu ciężarw - sbweg Numer głszenia: 46428-2013;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Alkacja rwerów w ramach systemu Bike_S - Szczeciński Rwer Miejski Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo