Rzeszów, 20 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rzeszów, 20 marca 2013 r."

Transkrypt

1 Rzeszów, 20 marca 2013 r.

2 Ramy organizacyjne Typ projektu Systemowy - Poddziałanie Przewidywanie zmiany gospodarczej Czas realizacji projektu 47 miesięcy 1 lutego grudnia 2013 Budżet projektu PLN

3 Cele projektu Zwiększenie poziomu wiedzy na temat trendów rozwojowych i sytuacji na rynku pracy wśród decydentów i pracowników podmiotów zajmujących się problematyką rynku pracy oraz przedsiębiorców i pracodawców Systematyczne monitorowanie sytuacji na rynku pracy Dostarczenie instytucjom odpowiedniej wiedzy na temat rynku pracy Zebranie wyników badań, analiz, raportów i ich udostępnianie w jednym miejscu Zmniejszenie liczby odrzuconych wniosków ze względu na pkt. 3.1/3.1.1 wniosku Uwzględnienie w raportach analizy wyników w rozbiciu na płeć Rozpoznanie trendów rozwojowych oraz określenie kierunków zmian

4 Badania zlecone Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych (2010/2011) Analiza trendów rozwojowych sektora usług nierynkowych (2012) Pracodawcy Podkarpacia Badanie trendów rozwojowych branży budowlanej (2013) Metody eksperckie Analiza dokumentów i danych zastanych Badania ilościowe PAPI/CATI Indywidualne wywiady pogłębione IDI Zogniskowane wywiady grupowe FGI

5 Analizy i badania własne Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych Analiza sytuacji na rynku pracy Analiza efektywności programów rynku pracy Badanie losów absolwentów 8 raportów z monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych 8 raportów z analizy sytuacji na rynku pracy 4 raporty analizy efektywności programów rynku pracy 3 raporty z badania losów absolwentów publicznych szkół zawodowych 4 raporty z analizy danych SI SYRIUSZ Opublikowanie i dystrybucja 3800 egzemplarzy analiz własnych

6 Analizy i badania własne Monitoring zawodów deficytowych Monitoring zawodów nadwyżkowych Logopeda, Doradca rolniczy, Pracownik kancelaryjny, Kierownik działu szkoleń, Instruktor gimnastyki korekcyjnej, Sprzedawca na telefon, Opiekun klienta, Monter reklam, Archiwista, Telemarketer. Technik żywienia i gospodarstwa domowego, Nauczyciel wychowania fizycznego, Inżynier rolnictwa, Politolog, Monter sprzętu gospodarstwa domowego, Technik ekonomista, Technik rolnik, Dziewiarz, Technik agrobiznesu.

7 Analizy i badania własne Analiza sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego Analiza efektywność programów rynku pracy Raport wg stanu na koniec 2011 roku Raport dot. sytuacji na rynku pracy w pierwszym półroczu 2012 roku Badanie efektywności poszczególnych usług rynku pracy realizowanych przez powiatowe urzędy pracy z terenu województwa podkarpackiego Analiza danych z SI SYRIUSZ Szczegółowe dane dotyczące pełnej populacji bezrobotnych Ogółem Wykreśleni z ewidencji Do 25 r.ż. oraz pow. 50 r.ż.

8 Analizy i badania własne Analiza danych z SI SYRIUSZ

9 Analizy i badania własne ZAŁOŻENIA: Badanie losów absolwentów Zasadnicze szkoły zawodowe, licea profilowane, technika I etap badanie audytoryjne wszyscy uczniowie ostatnich klas danego rocznika II etap CATI / CAWI minimum rok po ukończeniu szkoły I fala rocznik 2011 / 2012 II fala rocznik 2012 / tys. kwestionariuszy we wszystkich szkołach zawodowych województwa 10 tys. wypełnionych kwestionariuszy (80% próby) 7 tys. kontaktów telefonicznych 2 tys. kontaktów mailowych 6,7 tys. osób wyraziło zgodę na ponowne badania (66%)

10 Konferencja Pracodawcy Podkarpacia 2011, 24 maja 2012 Blisko 140 uczestników Debata o stanie i możliwościach rozwojowych rynku pracy województwa Dyskusja nad rekomendacjami z badania

11 I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa PRZEMIANY NA RYNKU PRACY W WYMIARZE LOKALNYM, REGIONALNYM I GLOBALNYM Współpraca z uczelniami wyższymi Instytut Socjologii UR Wydział Ekonomii UR 19 referatów wygłoszonych przez naukowców i praktyków z terenu całego kraju Ponad 150 uczestników

12 I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa PRZEMIANY NA RYNKU PRACY W WYMIARZE LOKALNYM, REGIONALNYM I GLOBALNYM Panel praktyków dyskusja dot. sytuacji absolwentów na rynku pracy z udziałem pracodawców i przedstawicieli IRP Publikacja w czasopiśmie naukowym Wydziału Ekonomii UR Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy

13

14 Strona internetowa PORP Aktualizacja podstawowych danych dotyczących rynku pracy dla powiatów i regionu 215 gotowych do pobrania raportów z analiz i badań dotyczących rynku pracy w województwie i w Polsce 1104 aktualności artykuły z prasy, informacje o działaniach projektu oraz autorskie artykuły problemowe Ciekawostki o rynku pracy

15 Inne działania Dodatkowe opracowania: Potrzeby szkoleniowe pracowników z terenu województwa podkarpackiego Oczekiwania rynku pracy dla procesu kształcenia w świetle oceny kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół wyższych przez Pracodawców Podkarpacia Polityka szkoleniowa i innowacyjna sektora usług rynkowych w województwie podkarpackim w 2010 roku Spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych dot. dostosowania kierunków kształcenia w związku z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji Udział w targach pracy i Ogólnopolskim Tygodniu Kariery Spotkanie z doradcami zawodowymi i pedagogami szkolnymi

16 Ostatni rok wdrażania projektu Seminarium dla obserwatoriów rynku pracy Powołanie Zespołu ekspertów zajmujących się bieżącymi problemami rynku pracy, jako zalążek regionalnego THINK TANKU o tematyce rynku pracy 4 panele dyskusyjne = 4 raporty II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym Dokąd zmierza rynek pracy? (13 14 czerwca)

17 Ostatni rok wdrażania projektu Realizacja badań: Pracodawcy Podkarpacia (trzecia fala badania) Badanie branży budowlanej województwa podkarpackiego Badanie losów absolwentów publicznych szkół zawodowych województwa podkarpackiego (II etap pierwszej fali, I etap drugiej fali) Kontynuacja współpracy z obserwatoriami rynku pracy dot. opracowania modelowej metodyki monitorowania sytuacji osób młodych na rynku pracy włączenie się Bundesagentur für Arbeit dla Brandenburgii Współpraca z PUP w zakresie analizy danych SI SYRIUSZ Konferencja podsumowująca badania realizowane w 2013 r.

18

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy pod Lupą II badawczy projekt systemowy WUP w Toruniu

Rynek Pracy pod Lupą II badawczy projekt systemowy WUP w Toruniu Rynek Pracy pod Lupą II badawczy projekt systemowy WUP w Toruniu Spotkanie z pracownikami PUP rejestrującymi osoby bezrobotne. Spotkanie przygotowane w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą II Toruń,, 10.06.2014

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY Człowiek najlepsza inwestycja diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego RAPORT KOŃCOWY 2013 POMORSKI BAROMETR

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Warszawa, Wrzesień 2009 Profesjonalna kadra kluczem

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT)

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA 2012 ROK (PROJEKT) Opole, marzec 2012 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 I. Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz łagodzenia skutków

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim

Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim Rynek edukacyjny a rynek pracy w województwie łódzkim Monika Fabińska Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych Kadry dla innowacyjnego rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2013 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2013 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2013 roku Stan bezrobocia Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2013 roku wynosiła 4165 osób i była wyższa o 53 osoby w porównaniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo