DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU"

Transkrypt

1 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło 2014

2 Wydawnictwa zwarte: 1. Diagnozowanie i stymulowanie rozwoju percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym / Irena Mirosława Polewczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, Sygnatura: Dzieci głuchoniewidome : kształtowanie zachowania a rozwój psychiczny / Aleksander Mieszczeriakow, Eligiusz Madejski.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Sygnatura: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza, edukacja, terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", Sygnatura: Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Małgorzata Kupisiewicz.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnatura: Dziecko ryzyka a wychowanie : elementarz dla rodziców / Elżbieta Maria Minczakiewicz, Barbara Grzyb, Łukasz Gajewski.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", Sygnatura: Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu : aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne / Olivier Périer.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnatura: 28814, Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wadą słuchu : metody diagnozy : wersja werbalna i wersja w systemie językowo-migowym / Małgorzata Kupisiewicz.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnatura: 29888, Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", Sygnatura: Język migowy w terapii / Bogdan Szczepankowski, Dorota Koncewicz.- Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna : Edukacyjna Grupa Projektowa, Sygnatura: Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłyszących / Siegmund Prillwitz.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnatura: 31360

3 11. Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić : wczesna diagnoza i wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu / Armin Löwe.- Poznań : Media Rodzina, Sygnatura: 31561, Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej / Aniela Korzon, Katarzyna Plutecka.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", Sygnatura: Kultura fizyczna w szkołach i zakładach dla głuchych i niedosłyszących : poradnik metodyczny / Jan Dziedzic, Lidia Ritzke.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnatura: Mowa dziecka : wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego / Danielle Bouvet.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnatura: Mój uczeń nie słyszy : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / Urszula Buryn [i in.].- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, Sygnatura: Mówimy z fonogestami : przewodnik dla rodziców i przyjaciół dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem / Kazimiera Krakowiak, Jadwiga Sękowska.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnatura: Nauczanie języka polskiego w klasie 2 szkoły podstawowej dla głuchych : poradnik metodyczny / Irena Tułodziecka.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnatura: 18006, Niesłyszący - głusi - głuchoniemi : wyrównywanie szans / Bogdan Szczepankowski.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnatura: Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego / Jadwiga Cieszyńska.- Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Sygnatura: Organizacyjne i metodyczne problemy przygotowania zawodowego głuchoniewidomych / Sylwester Nowak, Jerzy Słowiński.- Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, Sygnatura: Psychologia dzieci głuchych / red. I. M. Sołowjow.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnatura: 17283

4 22. Psychologia dziecka głuchego / Tadeusz Gałkowski, Irmina Kaiser-Grodecka, Jadwiga Smoleńska.- Wyd. 3 zm.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Sygnatura: 25661, Psychologia dziecka głuchego / Tadeusz Gałkowski, Irmina Kaiser-Grodecka, Jadwiga Smoleńska.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Sygnatura: Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu / Maria Góralówna, Bożena Hołyńska.- Wyd. 2 uzup.- Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Sygnatura: Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole / Aneta Jegier, Magdalena Kosowska.- Warszawa : Difin, Sygnatura: Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie / red. Aleksander Hulek.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Sygnatura: Rozwijanie słuchu w zabawie : praktyczne wskazówki do ćwiczeń słuchowych z dziećmi w wieku przedszkolnym z uszkodzonym słuchem i zaburzeniami spostrzegania : na podstawie książki Play it by ear Edgara L. Lowella i Marguerity Stoner / Armin Löwe.- Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Sygnatura: Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego / Grażyna Dryżałowska.- Wyd. 2 zm. i rozszerz.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Sygnatura: Scenariusze zajęć do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Dorota Miązek.- Łódź : Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA, Sygnatura: Słownik polskiego języka miganego / Józef Kazimierz Hendzel ; Polski Związek Głuchych.- Olsztyn : Wydawnictwo Pojezierze, Sygnatura: 23744/P Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu : model węgierski / Yvonne Csányi.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnatura: 28810

5 32. Słyszę - ale nie wszystko : dziewczęta i chłopcy z uszkodzonym słuchem w szkołach masowych / René Jacob Müller.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnatura: Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", Sygnatura: Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz.- Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Sygnatura: Uczeń z wadą słuchu chce zrozumieć świat : poradnik dla nauczycieli ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych / [aut.] Urszula Buryn ; [i in.].- Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Sygnatura: Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zyśk, Katarzyna Karpińska-Szaj.- Wyd. 2.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", Sygnatura: Wychowanie dzieci głuchych w wieku przedszkolnym / Tadeusz Gałkowski, Irena Stawowy-Wojnarowska.- Wyd. 2 popr. i uzup.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnatura: Wykorzystywanie aparatów w nauczaniu dzieci z wadami słuchu / Hanna Siedlanowska-Brzosko, Irena Stawowy-Wojnarowska.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Sygnatura: Wydawnictwa ciągłe: 1. Analiza trudności w czytaniu u dzieci z wadą słuchu / M. Klaczak // Szkoła Specjalna , nr 1/2, s Czynniki kształtujące świadomość ekologiczną u dzieci niedosłyszących / Lucyna Kozioł // Szkoła Specjalna , nr 1, s Czynniki psychofizyczne warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów z wadą słuchu / Beata Bokasa // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 1, s Dominacja lewego ucha i jej skutki w procesie uczenia się / Dominika Kamińska.// Wychowanie w Przedszkolu : miesięcznik instrukcyjny dla wychowawczyń przedszkoli , nr 10, s

6 5. Dysfunkcje narządu słuchu - a poziom zdolności motorycznych / Dominik Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne , nr 3, s Dzieci niesłyszące w przedszkolach Łodzi / E. Szymańska // Wychowanie w Przedszkolu , nr 2/3, s Dzieci słyszące i ich niesłyszący rówieśnicy / Grażyna Krupa // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym / Jolanta Barańska // Szkoła Specjalna , nr 4, s Dzieci z wadami słuchu / Krystyna Duda // Wychowanie w Przedszkolu , nr 4, s Dziecko niesłyszące w szkole powszechnej / Janusz Pielaszkiewicz // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII /97, z.5, s Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej - blaski i cienie integracji / Kowańdy Kazimierz, Penar Karol // Życie Szkoły , nr 1, s Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej / Ewa Chmielewska // Biblioteka w Szkole , [nr] 5, s Funkcje poradni w nauczaniu integracyjnym dzieci z wadą słuchu / Kazimierz Kowańdy // Szkoła Specjalna , nr 3, s Funkcjonowanie integracyjnego kształcenia dzieci z wadą słuchu w opinii nauczycieli i dyrektorów szkół / Kowańdy Kazimierz, Penar Karol // Szkoła Specjalna , nr 1, s Intelektualna dojrzałość do uczenia się matematyki dzieci z wadą słuchu : różnice i podobieństwa między wybranymi dziećmi polskimi i rosyjskimi / Anna Lis-Zaldivar // Szkoła Specjalna , nr 2, s Kształtowanie pojęcia miary długości u dzieci z wadą słuchu / Joanna Odzeniak // Szkoła Specjalna , nr 2, s Kształtowanie umiejętności liczenia u dzieci z wadą słuchu / Małgorzata Kupisiewicz // Szkoła Specjalna , nr 2, s Metoda Tomatisa, czyli stymulacja audio-psycho-lingwistyczna / Teresa Szymańska- Paruszkiewicz.// Nauczanie Początkowe /2012, nr 2, s Między młotem a kowadłem, czyli o sytuacji studenta głuchego / Dorota Grądalska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja , [nr] 2, s. [55]-63, 131

7 20. Motywacja do nauki jako determinant powodzenia szkolnego uczniów z wadą słuchu w szkole masowej / Agnieszka Sakowicz-Boboryko // Szkoła Specjalna , nr 4, s Motywacja i ograniczenia percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego : (doniesienie z badań) / Jowita Żuk // Szkoła Specjalna , nr 1, s Narząd wzroku u dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem słuchu / Kaseja Alicja, Remlein-Mozolewska Grażyna // Szkoła Specjalna , nr 3, s Nauczanie ucznia z zaburzeniami słuchu w klasie integracyjnej (historia przypadku opisana na bazie 6-letnich doświadczeń) / Barbara Bojar // Rewalidacja , nr 2, s O wadach postawy, wzroku i słuchu / Małgorzata Hańska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 6, s Praca kompensacyjno-wyrównawcza / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu , nr 3, s Praca z uczniem niesłyszącym w szkole ogólnodostępnej / Marzena Klaczak // Nowa Szkoła , nr 4, s Problemy wczesnej interwencji u dzieci z uszkodzonym słuchem w aspekcie opieki wielospecjalizacyjnej / Hanna Siedlecka, Aleksandra Lipińska, Jadwiga Smoleńska // Szkoła Specjalna , nr 4, s Przemiany w spojrzeniu na proces rehabilitacji dziecka z uszkodzonym słuchem / Genowefa Hewelt // Wychowanie na Co Dzień , nr 10/11, s Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki w szkole masowej / Jadwiga Smoleńska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze , nr 6, s Pytanie o szanse na dalsze uczestnictwo uczniów z wadą słuchu w edukacji integracyjnej / Agnieszka Sakowicz-Boboryko // Szkoła Specjalna , nr 4, s Sens mierzenia pojemności w rozumieniu dzieci z wadą słuchu / Joanna Odzeniak // Szkoła Specjalna , nr 5, s Sposoby radzenia sobie przez matki ojców z problemami wynikającymi z zaburzeń słuchowych dziecka / Stanisława Tucholska // Psychologia Wychowawcza , nr 5, s Trudności dzieci z wadą słuchu w uczeniu się matematyki (w klasach I-III szkół specjalnych) / Małgorzata Kupisiewicz // Szkoła Specjalna , nr 1, s.11-17

8 34. Uczeń z zaburzeniami percepcji słuchowej lub wadą słuchu / Katarzyna Chrąściel // Niepełnosprawność i Rehabilitacja , nr 1, s Wczesna opieka nad dzieckiem z wadą słuchu i jej wpływ na jego dalsze losy / Katarzyna Wereszka // Szkoła Specjalna , nr 5, s Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu / Magdalena Kania, Joanna Szymańska // Szkoła Specjalna , nr 4, s Znaczenie diagnozy i rehabilitacji optycznej w nauce czytania u dzieci z zaburzeniami słuchu / Bożenna Odowska-Szlachcic // Rewalidacja , nr 2, s

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1. 1.Banaszek G., Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2004. 2. Bobkowicz-Lewartowska

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze.

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. 1. Dzieci z zaburzeniami mowy / Barbara Sawa.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. Sygnatura: 83695, 75667, 75668, 75669

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s.

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s. CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filii w Lublińcu Czasopisma:

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Specyfika rozwoju psychospołecznego dziecka z wadą słuchu

Specyfika rozwoju psychospołecznego dziecka z wadą słuchu Specyfika rozwoju psychospołecznego dziecka z wadą słuchu Magdalena Kosowska Rozwój dziecka z wadą słuchu, podobnie jak dziecka słyszącego, zależy od wielu procesów, które na ten rozwój wpływają. Czynnikami

Bardziej szczegółowo

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze Stereotyp społeczny : zestawienie bibliograficzne w wyborze KsiąŜki 1. Zrozumieć Chińczyków : kulturowe kody społeczności chińskich / pod red. nauk. Ewy Zajdler. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Dialog,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Warszawa, 2014 Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanka dyskryminacji

Niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanka dyskryminacji Niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanka dyskryminacji Małgorzata Czajkowska-Kisil Tekst opracowany na V seminarium specjalistyczne pt. Niepełnosprawność wzrokowa, wzorkowo-słuchowa i niepełnosprawność

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Redakcja naukowa: Ewa Domagała-Zyśk Lublin 2012 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich Bengt Linquist Pojęcie specjalne potrzeby edukacyjne pojawiło się

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice

Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice Specjalne potrzeby edukacyjne - SPE Specjalne potrzeby edukacyjne to takie potrzeby,

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Krystyna Sochacka Białystok SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Streszczenie W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i problemy związane z wdrażaniem zmian mających na celu wyrównanie szans

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo