Bartnikowska U.: Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej - studium przypadku. Wychowanie na co Dzień 2013, nr 1-2, s. 3-8.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bartnikowska U.: Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej - studium przypadku. Wychowanie na co Dzień 2013, nr 1-2, s. 3-8."

Transkrypt

1 NIESŁYSZĄCY I SŁABOSŁYSZĄCY Barańska J.: Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym. Szkoła Specjalna 2003, nr 4, s Bartnikowska U.: Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej - studium przypadku. Wychowanie na co Dzień 2013, nr 1-2, s Bauza T., Wochna K.: Wpływ uszkodzeń narządu słuchu u dzieci na poszczególne aspekty gry w piłkę nożną. Lider 2011, nr 6, s Białas M.: Metoda szybkiego wzbogacania kompetencji językowo - kulturowej i pojęciowej dzieci niesłyszących. Szkoła Specjalna 2007, nr 3, s Białas M.: Rehabilitacja językowa dzieci niesłyszących w Polsce. Szkoła Specjalna 2007, nr 1, s Bojar B.: Nauczanie ucznia z zaburzeniami słuchu w klasie integracyjnej. (Historia przypadku opisana na bazie 6-letnich doświadczeń). Rewalidacja 2010, nr 2, s Boksa B.: Czynniki psychofizyczne warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów z wadą słuchu. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2012, nr 1, s Boksa B.: Czynniki rodzinne warunkujące osiągnięcia szkolne dzieci niedosłyszących. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2012, nr 3, s Boksa B.: Wychowanie dziecka głuchego przez rodziców słyszących i niesłyszących. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2012, nr 7, s Borowiec J.: Zastosowanie muzyki i wibracji w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2012, nr 1, s Campouillez J.-M.: Refleksje na temat koncepcji, celów i metod wychowania dzieci głuchych. Audiofonologia Tom XVII, 2000, s Chróstowska S.: My, zaaparatowani. Integracja 2005, nr 2, s Czajkowska-Kisil M.: Zrozumieć głuche dziecko. Świat Ciszy 2009, nr 7, s Czerska-Jurkowska M.: Stymulacja wyrównawcza rozwoju psychicznego małego dziecka głuchego (od urodzenia do szóstego roku życia). Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. Biuletyn nr 1, 1995, s Czyż A., Rzepa M.: Jak funkcjonuje dziecko z uszkodzonym narządem słuchu w szkole? Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2011, nr 3, s

2 Czyż A.: Osoby z uszkodzonym narządem słuchu w kontekście badań nad jakością życia. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2013, nr 1, s Dąbrowski D.: Dysfunkcje narządu słuchu - a poziom zdolności motorycznych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009, nr 3, s Dąbrowski D.: Poziom motoryczności dziewcząt z dysfunkcjami narządu słuchu. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2011, nr 5, s Dąbrowski D.: Wewnętrzne uwarunkowania zdolności motorycznych - dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu słuchu. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2009, nr 7, s Długołęcka L.: Jakie przedszkole dla głuchego dziecka. Świat Ciszy 2010, nr 1, s Domagała-Zyśk E.: Jak pomóc niesłyszącemu dziecku uczyć się języka angielskiego. Szkoła Specjalna 2003, nr 4, s Farnicka M.: Dziecko niesłyszącej i jego rodzina. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2012, nr 2, s Filek B.: Trudności w nauczaniu dzieci niesłyszących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z dodatkowymi sprzężeniami. Szkoła Specjalna 2004, nr 2, s Gacek M. J.: Kompetencja komunikacyjna niesłyszących gimnazjalistów - doniesienie z badań. Szkoła Specjalna 2007, nr 2, s Gawlik K., Zwierzchowska A., Polechoński J.: Postawy młodzieży niesłyszącej wobec kultury fizycznej. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2004, nr 3, s Gorzula M.: Problemy psychologiczne dziecka z upośledzeniem umysłowym i wadą słuchu (z doświadczeń ośrodka wczesnej pomocy psychologicznej). Rewalidacja 1998, nr 2, s Grądalska D.: Między młotem a kowadłem, czyli o sytuacji studenta głuchego. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2012, nr 2, s Grossman J., Gałkowski T.: Wpływ uszkodzeń narządu słuchu na wyniki rehabilitacji dzieci z rozszczepieniem podniebienia. Audiofonologia Tom XVII, 2000, s Gugała B., Rochecka H., Boratyn-Dubiel L.: Dostęp osób niesłyszących do świadczeń zdrowotnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2012, nr 2, s Gulip M.: Rzeczywistość szkolna dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem w integracji. Szkoła Specjalna 2010, nr 1, s

3 Jackiewicz B.: Poglądy Marii Grzegorzewskiej na temat kształcenia dzieci z wadą słuchu. Szkoła Specjalna 2010, nr 5, s Jankowicz-Szymańska A. i inni: Porównanie motoryczności dzieci pełnosprawnych, niesłyszacych i niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2011, nr 1, s Kania M., Szamańska J.: Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu. Szkoła Specjalna 2007, nr 4, s Klaczak M.: Praca z uczniem niesłyszącym w szkole ogólnodostępnej. Nowa Szkoła 2003, nr 4, s Kobosko J.: Młodzież głucha i słysząca (chłopcy) i jej funkcjonowanie w sferze emocjonalno-społecznej w świetle Testy Kolorów Maxa Luschera i innych badań - studium porównawcze. Audiofonologia Tom XVIII, Część 2, 2000, s Kochanek K., Sobieszczańska-Radoszewska Ł., Skarżyński H.: Zasady i metody diagnozowania narządu słuchu u dzieci. Audiofonologia Tom XVII, 2000, s Kolasińska-Bazan E.: Rozmowa rękami. Bliżej Przedszkola 2009, nr 11, s Kolasińska-Bazan E.: Świat ciszy zaprasza. Bliżej Przedszkola 2010, nr 1, s Kołodziejczak A.: Jak rozumieć sztukę niesłyszących? Świat Ciszy 2009, nr 10, s Kosmalowa J., Kobosko J.: Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Szkoła Specjalna 2002, nr 3, s Krakowiak K., Leszka J.: Efekty wykorzystywania fonogestów w procesie formowania języka dzieci niesłyszących. Audiofonologia Tom XVII, 2000, s Krakowiak K.: Motoda fonogestów jako szansa na pełne i wszechstronne wykształcenie osób niesłyszących. Szkoła Specjalna 2002, nr 2, s Kraus S.: Senior niedosłyszący. Wspólne Tematy 2011, nr 7-8, s Kubiak A.: Rola wycieczek, zielonych szkół w nauczaniu dzieci i młodzieży niesłyszącej. Szkoła Specjalna 2007, nr 5, s Kupisiewicz M.: Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki. Szkoła Specjalna 2006, nr 5, s Kupisiewicz M.: Kształtowanie umiejętności liczenia u dzieci z wadą słuchu. Szkoła Specjalna 2002, nr 2, s

4 Kupisiewicz M.: Stymulacja rozwoju myślenia operacyjnego podstawą szkolnego uczenia się matematyki dzieci niesłyszących. Szkoła Specjalna 2002, nr 3, s Kurkowski Z. M.: Głuchota jednostronna słyszenie jednouszne. Audiofonologia Tom XVII, 2000, s Labocha W.: Czy wyjazdy zagraniczne sprzyjają integracji młodzieży zdrowej z niesłyszącymi. Szkoła Specjalna 2003, nr 4, s Laskowska-Klimczewska A.: Skreśleni na starcie. Świat Ciszy 2009, nr 3, s Leszka J.: Funkcjonowanie językowo - kulturowe osób niesłyszących w słyszącym społeczeństwie. Szkoła Specjalna 2008, nr 3, s Lipińska A.: Opieka logopedyczna nad dzieckiem z wadą słuchu i wzroku. Rewalidacja 1998, nr 2, s Lipińska A.: Rehabilitacja logopedyczna małego dziecka z wadą słuchu. Rewalidacja 1997, nr 1, s Łukaszewicz A.: Z badań nad zachowaniami komunikacyjnymi małych dzieci głuchych. Audiofonologia Tom XVII, 2000, s Marschark M.: Wpływ dwujęzycznego wychowania na rozwój poznawczy i językowy. Audiofonologia Tom XVII, 2000, s Matasek M.: Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym. Szkoła Specjalna 2010, nr 2, s Mihilewicz S.: Wpływ terapii na opanowanie pozawerbalnych sposobów porozumiewania się u dziecka niesłyszącego z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD). Audiofonologia Tom XVII, 2000, s Mikołajewski R.: Zjawisko deprywacji słuchu - problem większości protezowanych pacjentów. Audiofonologia Tom XVII, 2000, s Morkisz M.: Zajęcia korekcyjne dla dziecka z niedosłuchem. Edukacja i Dialog 2004, nr 6, s Nowak-Adamczyk D.: Bogactwo w świecie ciszy. Edukacja i Dialog 2006, nr 8, s Nowak-Adamczyk D.: Niesłyszący mają swój świat. Edukacja i Dialog 2005, nr 7, s Plieth-Kalinowska I.: Social Media jako alternatywna forma komunikacji społecznej dla osób z dysfunkcją narządu słuchu. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2013, nr 3, s. 27-

5 38. Plutecka K.: Kohabitacja a jakość życia młodzieży niesłyszącej. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2013, nr 3, s Plutecka K.: Udział czasowników w mowie uczniów niesłyszących. Szkoła Specjalna 2002, nr 5, s Prożych A.: Rozwój funkcji słuchowych a wychowanie słuchowe. Rewalidacja 2004, nr 2, s Prożych A.: Znaczenie środowiska edukacyjnego w procesie rozumienia mowy u dzieci z wadą słuchu. Szkoła Specjalna 2005, nr 4, s Przepiora A., Martusewicz G., Społowicz I.: Przebieg procesu dydaktycznego formy low impact aerobik w lekcji wychowania fizycznego z dziećmi niesłyszącymi. Lider 2005, nr 6, s Sak M.: Dyskryminacyjny charakter egzaminów zawodowych młodzieży niesłyszącej. Szkoła Specjalna 2010, nr 3, s Sak M.: O barierach w kształceniu akademickim osób niesłyszących i słabo słyszących. Kwartalnik Pedagogiczny 2011, nr 4, s Sak M.: System migany w nauczaniu głuchych i słabosłyszących - możliwości zastosowania i perspektywy rozwoju. Szkoła Specjalna 2010, nr 2, s Sak M.: Szansa czy iluzja? O kształceniu zawodowym specjalnym dla uczniów głuchych i słabosłyszących. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2012, nr 2, s Sakowicz-Boboryko A.: Pytanie o szanse na dalsze uczestnictwo uczniów z wadą słuchu w edukacji integracyjnej. Szkoła Specjalna 2003, nr 4, s Sieńkowska H., Gubrynowicz M., Gałkowski T.: Nauka intonacji w mowie dzieci głuchych. Audiofonologia Tom XVII, 2000, s Skarżyński H., Mueller-Malasińska M., i inni: Badania posiewowe noworodków i niemowląt pod kątem uszkodzenia słuchu w Polsce - doniesienia wstępne. Audiofonologia Tom XVIII, Część 2, 2000, s Szmuc R., Bieńkowska K.: Terapia dzieci z wadą słuchu i tracheotomią - analiza przypadku. Szkoła Specjalna 2011, nr 2, s Świdziński M.: Głusi uczniowie jako uczestnicy badań nad PJM. Audiofonologia Tom XVII, 2000, s Tomaszewski B.: Dialog versus monolog: jak podtrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem głuchym? Kwartalnik Pedagogiczny 2006, nr 3, s

6 Tomaszewski P., Łukaszewicz A., Gałkowski T.: Rola gestów i znaków migowych w rozwoju twórczości językowej dziecka głuchego. Audiofonologia Tom XVII, 2000, s Tomaszewski P.: Język dzieci głuchych - wskazówki dla edukacji szkolnej. Szkoła Specjalna 2005, nr 3, s Topolska M. M., Hassmann-Poznańska E., Sołowiej E.: Problemy w diagnostyce zaburzeń słuchu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Audiofonologia Tom XVIII, Część 1, 2000, s Wereszka K.: Wczesna opieka nad dzieckiem z wadą słuchu i jej wpływ na jego dalsze losy. Szkoła Specjalna 2005, nr 5, s Wieczorek M.: Poziom oraz tendencje zmian w zakresie asymetrii funkcji ciała u młodzieży głuchej w wieku lat. Postępy Rehabilitacji 2011, nr 4, s Wilczewska B.: Porozumienie bez słów? Bliżej Przedszkola 2010, nr 2, s Wrzesińska M.: Rola promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w procesie rehabilitacji słabo widzącej i słabo słyszącej młodzieży gimnazjalnej. Postępy Rehabilitacji 2007, nr 2, s Zielińska J.: Funkcjonowanie intelektu dzieci z wadą słuchu w kategoriach zapisu i przetwarzania informacji. Szkoła Specjalna 2003, nr 3, s Zielińska J.: Modelowanie czynności poznawczych dziecka z wadą słuchu jako element pracy pedagoga specjalnego. Szkoła Specjalna 2008, nr 2, s Zwierzchowska A.: Środki dydaktyczne wychowania fizycznego wykorzystywane w procesie kształcenia dzieci niesłyszących. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2005, nr 4, s Żuk J.: Motywacja i ograniczenia percepcyjne dzieci niepełnosprawnych słuchowo w zakresie uczenia się języka angielskiego. (Doniesienia z badań). Szkoła Specjalna 2008, nr 1, s

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Warszawa, 2014 Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Przedmiot, zakres, działy i działania, zasady, metody pedagogiki specjalnej

Przedmiot, zakres, działy i działania, zasady, metody pedagogiki specjalnej Przedmiot, zakres, działy i działania, zasady, metody pedagogiki specjalnej Przedmiotem pedagogiki specjalnej jest jednostka upośledzona i jej predyspozycje. Podział wychowanków Mających trudności w poznawaniu

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanka dyskryminacji

Niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanka dyskryminacji Niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanka dyskryminacji Małgorzata Czajkowska-Kisil Tekst opracowany na V seminarium specjalistyczne pt. Niepełnosprawność wzrokowa, wzorkowo-słuchowa i niepełnosprawność

Bardziej szczegółowo

Specyfika rozwoju psychospołecznego dziecka z wadą słuchu

Specyfika rozwoju psychospołecznego dziecka z wadą słuchu Specyfika rozwoju psychospołecznego dziecka z wadą słuchu Magdalena Kosowska Rozwój dziecka z wadą słuchu, podobnie jak dziecka słyszącego, zależy od wielu procesów, które na ten rozwój wpływają. Czynnikami

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice

Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice Specjalne potrzeby edukacyjne - SPE Specjalne potrzeby edukacyjne to takie potrzeby,

Bardziej szczegółowo

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1. 1.Banaszek G., Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2004. 2. Bobkowicz-Lewartowska

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Redakcja naukowa: Ewa Domagała-Zyśk Lublin 2012 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

Kompetencja językowo-kulturowa a tożsamość narodowa niesłyszących

Kompetencja językowo-kulturowa a tożsamość narodowa niesłyszących Marcin Białas Kompetencja językowo-kulturowa a tożsamość narodowa niesłyszących Powszechnie wiadomo, że procesem kształtującym tożsamość osoby jest socjalizacja. Z antropologicznego punktu widzenia rozumieć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ŻYCIOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE BEATA CYTOWSKA

SYTUACJA ŻYCIOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE BEATA CYTOWSKA SYTUACJA ŻYCIOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE BEATA CYTOWSKA Strona formalna przepisy Rzeczywistość realizacja uwarunkowań prawnych i możliwości ludzkie Profilaktyka - wczesna interwencja i wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich Bengt Linquist Pojęcie specjalne potrzeby edukacyjne pojawiło się

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1

SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Krystyna Sochacka Białystok SPECJALNE POTRZEBY I SPECYFICZNE TRUDNOŚCI 1 Streszczenie W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i problemy związane z wdrażaniem zmian mających na celu wyrównanie szans

Bardziej szczegółowo

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów Aleksandra Mach Streszczenie: Zasady pracy pedagogicznej stanowią drogowskaz, podpowiedź i ukierunkowanie postępowania

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

traumatyczną. porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo