Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu"

Transkrypt

1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja dziecka z deficytem słuchu Zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. Maciej Sztorc

2 Wydawnictwa zwarte 1. Diagnoza i terapia sprawności ortofonicznej dzieci z uszkodzeniem słuchu wspomagane techniką komputerową / Jolanta Zielińska. Kraków : Wydaw. Naukowe AP, s. 2. Implant ślimakowy jako czynnik wspomagający rozwój komunikacyjnych cech suprasegmentalnych mowy u dzieci z głuchotą prelingwalną / Helena Liwo // W: Komunikowanie się : nowe wyzwania. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, S Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić : wczesna diagnoza i wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu / Armin Löwe ; przeł. Halina Ferens. - Poznań : Media Rodzina of Poznań, cop s. 4. Komputer w rozwoju sprawności komunikacyjnej dzieci niesłyszących / Jolanta Zielińska. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop s. 5. Korektywa dzieci i młodzieży z dysfunkcjami wzroku lub słuchu / Anna Zwierzchowska, Krystyna Gawlik ; Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, s. 6. Krajowe Sympozjum Psychologii Defektologicznej (2 ; 1976 ; Szczecin) Problemy diagnozowania i rehabilitacji małego dziecka z wadą słuchu : materiały II Krajowego Sympozjum Psychologii Defektologicznej / zorganizowanego przez Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie, Okręgową Poradnię Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu w Szczecinie i Zakład Psychopedagogiki Specjalnej Uniwersytetu im. M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Szczecin XI 1976 r. Szczecin : Pomorska Akademia Medyczna, s. 7. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych uczniów niesłyszących / Grażyna Gunia // W: Umiejętności komunikacyjne osób z niepełnosprawnością : teoria, diagnoza, wspomaganie / pod red. Jolanty Baran i Adama Mikruta. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, S Pierwsze kroki, dźwięki, słowa : poradnik dla rodziców małych dzieci w wadą słuchu / Barbara Bednarska, Helena Liwo, Kinga Wasila. - Gdańsk : Valdi-Druk, s. 9. Podręczny zbiór bardzo praktycznych wskazówek przydatnych w rehabilitacji i wychowaniu dziecka z uszkodzonym narządem słuchu : materiały przede wszystkim dla rodziców / pod red. Joanny Kosmalowej. - Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Osób

3 Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek - Człowiekowi", [2] s., [137] k. 10. Poprzez słuchanie do słowa czyli Jak pomagać dziecku z wadą słuchu w rozwoju mowy i języka : tajniki rehabilitacji / Joanna Szuchnik. - Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek-Człowiekowi" : we współpr. z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, s. 11. Poznawanie świata przez dziecko z dysfunkcją narządu słuchu / Danuta Grzesiak-Witek // W: O poznawaniu siebie i świata przez dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Władysławy Pileckiej, Karola Bidzińskiego, Małgorzaty Pietrzkiewicz. Kielce : Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, S Problemy wczesnego diagnozowania, poradnictwa i kształcenia integracyjnego dzieci z wadą słuchu / Urszula Eckert // W: Dylematy pedagogiki specjalnej / pod red. Alicji Rakowskiej i Jolanty Baran. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, S Program pracy z dziećmi z wadą słuchu lub zagrożonymi wadą słuchu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (0-6 lat) : poradnik dla nauczycieli i terapeutów / Joanna Szuchnik [et al.]. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, s. 14. Rehabilitacja dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu : standardy, programy i projekty organizacyjne w Programie Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kosmalowej. - Warszawa : Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, s. 15. Rehabilitacja małych dzieci z wadą słuchu / Maria Góralówna, Bożena Hołyńska. Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s. 16. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u dzieci głuchych w programie wczesnej interwencji / Tadeusz Gałkowski // W: Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej. Opole : Wydaw. UO, S Rozwój językowy i poznawczy dzieci głuchych a strategie wychowawcze ich rodziców / Piotr Tomaszewski, Marcin Bandurski // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. Gdańsk : "Harmonia", S Rozwój myślenia dzieci głuchych : rozumowanie przez analogię a oddziaływania wychowawcze / Maria Panasiuk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s.

4 19. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia. Wyd Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 20. Warunki wczesnej rehabilitacji dziecka z wadą słuchu / Anna Jakoniuk-Diallo // W: Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju : nowe perspektywy, nowe wyzwania / red. nauk. Hanna Krauze- Sikorska, Kinga Kuszak. Poznań : Wydaw. Naukowe WSPiA, S Wczesna interwencja / [tekst: Monika Kastory-Bronowska, Zofia Pakuła] ; PSOUU. - Warszawa : PSOUU, cop s. 22. Wczesna interwencja : miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną / pod red. Grażyny Kmity i Teresy Kaczmarek. - Warszawa : "Emu", s. 23. Wczesna interwencja i pomoc dzieciom niepełnosprawnym : (materiały szkoleniowe) / Maria Piszczek. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, s. 24. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 25. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. Kraków : Wydaw. Edukacyjne, s. 26. Wczesna nauka czytania jako stymulacja rozwoju dzieci niesłyszących / Jagoda Cieszyńska // W: Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących / red. Kazimiera Krakowiak, Amelia Dziurda-Multan. Lublin : Wydaw. KUL, S Wczesna opieka nad dzieckiem z wadą słuchu / oprac. red. Urszula Eckert i Andrzej Stecewicz. - Szczecin : Polski Związek Głuchych. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, s. 28. Wczesna rewalidacja dzieci niesłyszących nowym wyzwaniem edukacyjnym w Polsce / Ewa Kulczycka // W: Świat pełen znaczeń - kultura i niepełnosprawność / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego. Kraków : "Impuls", S Wczesna rewalidacja dziecka ze złożonymi zaburzeniami słuchu i wzroku szansą na integrację / Marzenna Zaorska // W: Dylematy pedagogiki specjalnej / pod red. Alicji Rakowskiej i Jolanty Baran.

5 Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, S Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego / Bogdan Szczepankowski. Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 31. Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego : audiofonologia pedagogiczna / Bogdan Szczepankowski. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 32. Wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem w wieku przedszkolnym i szkolnym metodą Marii Montessori / Małgorzata Gulip // W: Ku wspólnocie komunikacyjnej niesłyszących i słyszących / red. Kazimiera Krakowiak, Amelia Dziurda-Multan. Lublin : Wydaw. KUL, S Wspomaganie rozwoju dziecka z wadą słuchu i możliwości jego kształcenia w szkole masowej / Anna Jakoniuk-Diallo // W: Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja, psychokorekcja. [T.] 8 / red. Barbara M. Kaja, Beata Hołtyń. Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, S Wspomaganie rozwoju małego dziecka z wadą słuchu / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Marzanny Radziszewskiej-Konopki. - Warszawa : Polski Komitet Audiofonologii, s. 35. Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci z wadą słuchu przez zastosowanie różnorodnych form terapii ruchowej / Jolanta Gnitecka [et al.] // W: Psychomotoryka : ruch pełen znaczeń / red. Małgorzata Sekułowicz, Joanna Kruk-Lasocka, Lesław Kulmatycki. Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop S Współczesne kierunki wczesnej diagnozy i wczesnej rewalidacji dziecka z wadą słuchu : konferencja naukowa, Warszawa 9 maja 2000 : materiały / pod red. Hanny Siedleckiej i Ewy Kulczyckiej. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, s. 37. Współczesne tendencje w procesie rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu / Tamara Cierpiałowska // W: Krakowska pedagogika specjalna / pod red. Janiny Wyczesany. Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, S Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej / Marta Wójcik // Kraków : "Impuls", s. 39. Wybrane zagadnienia z rewalidacji mowy dziecka niesłyszącego : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Bilbin, Anny Janowskiej, Urszuli

6 Orłowskiej ; Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie. - Warszawa : IG, s. 40. Wykorzystanie fonogestów we wspieraniu rozwoju dzieci z głęboką głuchotą prelingwalną / Anna Jakoniuk-Diallo // W: Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji : praca zbiorowa / red. nauk. Władysław Puślecki. Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, S Wykorzystywanie aparatów w nauczaniu dzieci z wadami słuchu / Hanna Siedlanowska-Brzosko, Irena Stawowy-Wojnarowska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 42. Znaczenie komputera w rewalidacji dzieci z wadą słuchu / Joanna Szymanowska // W: Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa. [T.] 2, Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. Białystok : "Trans Humana", S Artykuły z czasopism 43. Czynniki psychofizyczne warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów z wadą słuchu / Beata Boksa // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - R. 52, nr 1 (2012), s Czytelnictwo jako jedna z form rehabilitacji niesłyszących / Aniela Korzon // Szkoła Specjalna , nr 5, s Diagnozowanie rozumienia mowy u dzieci słyszących i słabosłyszących - test Khomsi / Anna Prożych // Audiofonologia. - T. 12, (1998), s Dziecko z implantem ślimakowym nerwu słuchowego / Antoni Bochniarz // Logopedia. 1993, nr 20, s Efekty programu wszczepiania implantów ślimakowych u dzieci z dodatkowymi deficytami : (studia przypadków) / Anna Geremek, Joanna Szuchnik, Henryk Skarżyński // Audiofonologia. - T. 22, (2002), s Fonogesty jako narzędzie służące do rozwijania wyobrażeń słów u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu / Kazimiera Krakowiak // Kosmos , nr 3, s Głos dziecka implantowanego / Barbara Maniecka-Aleksandrowicz, Agata Szkiełkowska, Jerzy Dolecki // Audiofonologia. - T. 12, (1998), s Komputer jako narzędzie poznawcze w rozwoju komunikacyjnym dzieci z wadą słuchu / Jolanta Zielińska // Logopedia. T. 34(2005), s

7 51. Modelowanie czynności poznawczych dziecka z wadą słuchu jako element pracy pedagoga specjalnego / Jolanta Zielińska // Szkoła Specjalna. 2008, nr 2, s Postępowanie terapeutyczne we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z wadą słuchu (wychowanie słuchowe) / Sylwia Ramus // Rewalidacja. 2006, nr 2, s Przemiany w spojrzeniu na proces rehabilitacji dziecka z uszkodzonym słuchem / Genowefa Hewelt // Wychowanie na co Dzień. 1996, nr 10-11, s Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki w szkole masowej / Jadwiga Smoleńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze , nr 6, s Rozwój mowy dziecka z jednostronnym uszkodzeniem słuchu : studium przypadku / Beata Bielak // Logopedia. - T. 32, (2003), s Rozwój rozumowania przez analogię u dzieci głuchych a komunikacja w języku migowym / Marcin Bandurski, Tadeusz Gałkowski // Przegląd Psychologiczny , nr 3, s Różne drogi rozwoju słuchowego dzieci z implantami ślimakowymi - wybrane przypadki / Joanna Szuchnik // Audiofonologia. - T. 24, (2003), s Stymulacja wyrównawcza rozwoju psychicznego małego dziecka od urodzenia do szóstego roku życia Mirosława Czerska-Jurkowska, Tomasz Smereka // Logopedia. 1991, z. 18, s Techniki komputerowe w diagnozie i terapii mowy dzieci z wadą słuchu / Jolanta Zielińska // Szkoła Specjalna. 2000, nr 3-4, s Terapia dzieci z wadami słuchu i tracheostomią : analiza przypadku / Renata Szmuc, Katarzyna Bieńkowska // Szkoła Specjalna. - T. 72, nr 2 (2011), s Wczesna interwencja - szansą dla dzieci niepełnosprawnych / Anna Krupa // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - R. 8, nr 1 (2008), s Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju / Bożena Gryta // Bliżej Przedszkola. 2009, nr 5, s Wczesna interwencja jako przestrzeń działań w systemie wspomagania rodziny dziecka niepełnosprawnego / Grażyna Kwaśniewska // Problemy Wczesnej Edukacji. 2010, nr 2, s Wczesna interwencja jako przestrzeń działań w systemie wspomagania rodziny dziecka niepełnosprawnego / Grażyna

8 Kwaśniewska // Problemy Wczesnej Edukacji. - R. 6, nr 2 (2010), s Wczesna interwencja logopedyczna w świetle ostatnich koncepcji neuropsychologicznych / Mirosław Michalik // Logopedia. - T. 38 (2009), s Wczesna interwencja w kontekście kompleksowej stymulacji rozwoju dziecka / Mirosław Zalewski // Wychowanie na co Dzień , nr 1/2, dod. Wkładka Metodyczna nr 1/2, s. I-V 67. Wczesna opieka nad dzieckiem z wadą słuchu i jej wpływ na jego dalsze losy / Katarzyna Wereszka // Szkoła Specjalna. 2005, nr 5, s Wieloaspektowość niedosłuchu jako podstawa przyszłej rewalidacji / Agata Salmanowicz // Szkice Humanistyczne. - T. 6, nr 1/2 (2006), s Zachowanie się głosu i mowy u dzieci z jednostronnym niedosłuchem / Grażyna Niedzielska, Elżbieta Wroczek-Glijer, Ewa Kurkowska, Tomasz Broda, Robert Blicharz, Antoni Niedzielski // Audiofonologia. - T. 19, (2001), s

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1. 1.Banaszek G., Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2004. 2. Bobkowicz-Lewartowska

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Logopedia - z problematyki terapii mowy z est awienie bibliograficzne w wyborze 1. Badanie i kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Bartnikowska U.: Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej - studium przypadku. Wychowanie na co Dzień 2013, nr 1-2, s. 3-8.

Bartnikowska U.: Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej - studium przypadku. Wychowanie na co Dzień 2013, nr 1-2, s. 3-8. NIESŁYSZĄCY I SŁABOSŁYSZĄCY Barańska J.: Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym. Szkoła Specjalna 2003, nr 4, s. 236-239. Bartnikowska U.: Dziecko z uszkodzonym słuchem w rodzinie zastępczej

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010)

Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE Początkowa nauka czytania i pisania. (Bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) Książki: 1. Badacze pisma i znaków : co dzieci

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze.

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. 1. Dzieci z zaburzeniami mowy / Barbara Sawa.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. Sygnatura: 83695, 75667, 75668, 75669

Bardziej szczegółowo

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR 1. Aktualne Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej : (zbiór studiów). T. 1 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak ; [aut. Krzysztof Wojciech Baran et al.].

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI

NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Józefa Lompy w Katowicach Nr 1/2014 NOWOŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I RESOCJALIZACJI styczeń 2014 LITERATURA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006)

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) DORADZTWO ZAWODOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) Wydawnictwa zwarte 1. BIURO Biuro Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentów z rynkiem pracy : materiały konferencji,

Bardziej szczegółowo

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena)

Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Marek Mariusz Tytko (UJ Kraków) Problemy aktywności plastycznej w kształceniu zintegrowanym (prolegomena) Aktywność plastyczna dziecka od wielu stuleci interesuje pedagogów, wystarczy wspomnieć tylko postulat

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

Rok wydania. Data udostępnienia. Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo. Link do książki

Rok wydania. Data udostępnienia. Tytuł Autor ISBN/ISSN Wydawnictwo. Link do książki Tytuł Autor ISBN/ISSN Rok wydania Data udostępnienia Link do książki 1. ABC pedagoga specjalnego. Poradnik dla nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKI Materiały pomocnicze dla szkół - Agresja i przemoc w szkole - Grudzień 2006 Kostrobała Barbara - Konstruowanie indywidualnego programu

KSIĄŻKI Materiały pomocnicze dla szkół - Agresja i przemoc w szkole - Grudzień 2006 Kostrobała Barbara - Konstruowanie indywidualnego programu 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 KSIĄŻKI Materiały pomocnicze dla szkół - Agresja i przemoc w szkole - Grudzień 2006 Kostrobała

Bardziej szczegółowo

Arieta Kucharczyk ZAGADNIENIE PRAWNO-ORGANIZACYJNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEGO NA RZECZ UCZNIÓW Z USZKODZENIAMI SŁUCHU

Arieta Kucharczyk ZAGADNIENIE PRAWNO-ORGANIZACYJNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEGO NA RZECZ UCZNIÓW Z USZKODZENIAMI SŁUCHU Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie Arieta Kucharczyk ZAGADNIENIE PRAWNO-ORGANIZACYJNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEGO NA RZECZ UCZNIÓW Z USZKODZENIAMI SŁUCHU Prawie 15

Bardziej szczegółowo