Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III"

Transkrypt

1 Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną) KSIĄŻKI: 1. Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. Nauk. Jarosław Bąka. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, Cop s. Sygn Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak, Piotra Majewicza. Kraków : Wydaw. Naukowe UP, s. Sygn Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / red. Nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawiarski. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / red. Nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawiarski. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. Kraków : Oficyna Wydawn. Impuls, s. Sygn Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym? / Beata Szczygieł. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo / Leszek Ploch. Warszawa : WSiP, s. Sygn Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo / O. Ivar Lovaas. Warszawa : WSiP, S. Sygn , 33313, Niepełnosprawność intelektualna : czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? / Jacek J. Błeszyński. Gdańsk : Harmonia Universalis, s. 12. Sygn Nowoczesne metody stymulacji rozwoju ruchowego i uczenia się dzieci z trudnościami w nauce, nadpobudliwością psychoruchową oraz autyzmem : [materiały ogólnopolskiej konferencji z dnia 29 kwiecień 2006r.]. Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeuroKinezjologii, s. Sygn Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata / pod red. Marii Chodkowskiej, Danuty Osik-Chudowolskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn , Pedagogika upośledzonych umysłowo / Janina Wyczesany. Wyd. 5. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn [ Wyd. 6, 2006 sygn ; Wyd. 2 poszerz, 1999 sygn , 34547]

2 17. Postępy wychowawcze w upośledzeniu umysłowym / tł. [z fr.] Rafał Gałkowski. Warszawa : WSiP, s. Sygn Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Iwona Chrzanowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Katarzyna Parys. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym cz. I / Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Cop s. Sygn Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania / pod red. Kingi Kalety, Justyny Mróz. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, s. Sygn Spostrzeganie inności przez dzieci w zabawie / Anetta Soroka-Fedorczuk // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. Nauk. Jarosław Bąbka. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, S Sygn Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej Kościółek, Katarzyny Pluteckiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. Warszawa : Difin SA, S : Uczeń z niepełnosprawnością Sygn Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym : Osiągnięcia edukacyjne / Magdalena Loska. Warszawa : Wydawn. Szkol. i Pedag., Cop s. Sygn Uczymy się żyć razem : niepełnosprawne dzieci w przedszkolu / pod red. Giseli Hundertmarck. Warszawa : WSiP, s. Sygn , Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych / Barbara Grzyb. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju / red. Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak. Poznań : WSPiA, s. Sygn CZASOPISMA: 1. Czynniki determinujące postawy rodzicielskie wobec dzieci upośledzonych umysłowo / Henryk Gąsior // Chowanna , t. 1, s Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (cz. 6). Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. 2012, nr 1, s Dziecko niepełnosprawne w klasie integracyjnej / Barbara Ptak, Halina Szopa // Wychowawca , nr 3, s Edukacja dzieci z niepełno sprawnościami w ujęciu konwencji ONZ o prawach osób z niepełno sprawnościami / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. 2013, nr 2, s

3 5. Edukacja włączająca - wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska- Mankiewicz / Szkoła Specjalna , nr 1, s Integracja w szkole i środowisku lokalnym / Ilona Ptak // Edukacja i Dialog , nr 1, s Kształcenie integracyjne perspektywa nauczyciela / Ewa Materka // Nowa Szkoła , nr 9, s Kształcenie integracyjne w opinii nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego / Irena Stańczyk // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. 2003/2004, nr 1, s Obraz niepełnosprawności w filmach rysunkowych dla dzieci / Karolina Więckowska // Szkoła Specjalna. 2010, nr 2, s Operacyjne rozumowanie uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a edukacja matematyczna w pierwszych latach nauki / Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Szkoła Specjalna. 2004, nr 2, s Opóźniony rozwój mowy a upośledzenie umysłowe / Karolina Radecka // Wychowanie na co Dzień , nr 6, s Osoba niepełnosprawna w opiniach dzieci / Anetta Soroka-Fedorczuk // Wychowanie na co ddzień , nr 3, s Postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych / Marzenna Zaorska, Elżbieta Andrulonis // Wychowanie na co dzień , nr 7-8, s Praca z dzieckiem z inteligencją niższą niż przeciętna / Hanna Krauze- Sikorska // Życie Szkoły. 2009, nr 3, s Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych / Zenon Gajdzica // Szkoła Specjalna , nr 5, s Rady dla nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne / Jolanta Lipińska, Aleksandra Maciarz // Życie Szkoły. 200, nr 10, s Refleksje nad rozwojem społecznym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w kontekście przygotowania go do podjęcia roli ucznia / Urszula Wrótniak // Chowanna , t. 1, s Rola plastyki w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim / Anna Donder, Natalia Stankowska // Chowanna , t. 1, s Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-wychowawczych / Magda Szul // Opieka Wychowanie Terapia , nr 1-2, s Ruch, muzyka, taniec w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo / Maria Kurcewicz // Wychowanie na co Dzień , nr 6, s Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnej / Krystyna Baranowicz // Szkoła Specjalna , nr 4, s Stymulacja i rehabilizacja dzieci oraz młodzieży metodą NDT-Bobath / Małgorzata Kowalska-Kantyka // Chowanna, t. 1, s Szanse dzieci z porażeniem mózgowym / Aneta Jegier // Edukacja i Dialog , nr 1, s Trudna droga integracji / Teresa Oleszko // Wychowanie w Przedszkolu. 2005, nr 3, s Uczeń niepełnosprawny w szkole / Anna Żuber // Nowa Szkoła. 2003, nr 4, s Upośledzenie umysłowe a twórczość / Beata Pedrycz // Edukacja i Dialog.

4 - 2004, nr 1, s W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia? / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz // Szkoła Specjalna , nr 1, s Warsztaty teatralne z elementami psychodramy, jako metoda pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Edyta Bąk- Buczak // Wszystko dla Szkoły. 2006, nr 3, s Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień , nr 7-8, dod. s. I-V 30. Wprowadzenie dziecka niepełnosprawnego umysłowo w nowe sytuacje społeczne / Jerzy Kopras // Szkoła Specjalna. 2004, nr 1, s Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością / Lidia Marszałek, Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. 2008, nr 1, s Znaczenie zabawy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością (cz. II) / Lidia Marszałek, Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. 2008, nr 3, s Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi o obniżonej sprawności umysłowej inspirowane technikami psychoterapii / Tadeusz Kott // Szkoła Specjalna , nr 1, s Niepełnosprawność fizyczna (motoryczna, schorzenia narządów wewnętrznych) KSIĄŻKI: 1. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / red. Nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawiarski. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / red. Nauk. Beata Cytowska, Barbara Winczura, Andrzej Stawiarski. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Jak pomóc dziecku z dysfunkcją narządu ruchu / Barbara Arusztowicz. Kraków : Impuls, Sygn Psychospołeczna integracja : dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn CZASOPISMA: 1. Alternatywne formy wychowania przedszkolnego szanse i zagrożenia dla dziecka z chorobą przewlekłą / Barbara Moraczewska // Szkoła Specjalna. 2009, nr 5, s Wspomaganie uczniów przewlekle chorych w szkołach ogólnodostępnych / Teresa Oleńska-Pawlak // Nowa Szkoła. 2003, nr 4, s

5 Niepełnosprawność sensoryczna (osoby niewidome, słabo widzące, niesłyszące, słabo słyszące) KSIĄŻKI: 1. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak, Piotra Majewicza. Kraków : Wydaw. Naukowe UP, s. Sygn Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. Warszawa : Wydawnictwo K. E. LIBER, s. Sygn Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu : aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne / Olivier Perier ; tł. Tadeusz Gałkowski. Warszawa : WSiP, s. Sygn , Mój uczeń nie słyszy : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / Urszula Buryn i In. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, s. Sygn Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi / pod red. Stanisława Jakubowskiego. Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, s. Sygn Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością : regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja / Iwona Chrzanowska. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Problemy i konteksty wychowania dzieci z uszkodzonym słuchem w przekazach ich słyszących matek / Jolanta Baran. Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, s. Sygn Przygarnij mnie : wychowanie dzieci głuchoniewidomych / Verena Cardinaux, Hubert Cardinaux, Armin Löwe. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. Sygn Psychologiczne aspekty trudności w wychowaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania / pod red. Kingi Kalety, Justyny Mróz. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, s. Sygn Słuchowo-werbalne wychowanie dzieci z uszkodzonym narządem słuchu : model węgierski /Yvonne Csanyi; tł. [z niem.] B. Szymańska. Warszawa : WSiP, s. Sygn Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej Kościółek, Katarzyny Pluteckiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych / Ewa Domagała-Zysk, Katarzyna Karpińska Szaj. Wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Nauk. Barbary Cytowskiej, Barbary Winczury. Wyd Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, s. Sygn

6 CZASOPISMA: 1. Adaptacja materiałów do nauki czytania i pisania dla dzieci słabo widzących / Kornelia Czerwińska // Wychowanie na co dzień. 2007, nr 9, s Diagnozowanie gotowości szkolnej dziecka z wadą słuchu w świetle nowej rzeczywistości edukacyjnej / Katarzyna Bieńkowska // Szkoła Specjalna. 2013, nr 3, s Dysfunkcja narządu słuchu a poziom zdolności motorycznych / Dominik Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2009, nr 3, s Dzieci z wadami słuchu w szkole podstawowej / Wioletta Adamska-Janiak // Wszystko dla Szkoły. 2005, nr 1, s Dziecko niedosłyszące w mojej klasie / Ewa Kowalska // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane. 2003/2004, nr 1, s Jak pracuję z dzieckiem słabo widzącym / Elżbieta Tokarz // Nowa Szkoła. 2003, nr 4, s Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole ogólnodostępnej / Urszula Nadolna // Rewalidacja. 2009, nr 1, s Język dzieci głuchych wskazówki dla edukacji szkolnej / Piotr Tomaszewski // Szkoła Specjalna. 2005, nr 3, s Język migowy w przedszkolu / Agnieszka Gubańska // Edukacja i Dialog. 2006, nr 6, s Kształcenie dzieci z wadą słuchu w systemie integracyjnym jako wyzwanie dla surdopedagogiki / Małgorzata Kupisiewicz. Szkoła Specjalna. 2006, nr 5, s Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym / Katarzyna Królikowska // Szkoła Specjalna. 2006, nr 5, s Nauczanie ucznia słabo widzącego orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się / Paulina Kalisz // Szkoła Specjalna. 2004, nr 3, s Praca z uczniem niesłyszącym w szkole ogólnodostępnej / Marzena Klaczak // Nowa Szkoła. 2003, nr 4, s Usprawnianie widzenia małych dzieci słabo widzących / Małgorzata Walkiewicz-Krutak // Szkoła Specjalna. 2008, nr 1, s Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Marta Matasek // Szkoła Specjalna. 2010, nr 2, s Wskazania metodyczne do pracy z dzieckiem z uszkodzonym wzrokiem w warunkach szkoły ogólnodostępnej / Milena Nazarczuk // Szkoła Specjalna. 2013, nr 3, s Wykorzystanie metody kombinowanej w edukacji dzieci niesłyszących / Katarzyna Wereszka // Szkoła Specjalna. 2013, nr 2, s Zajęcia korekcyjne dla dziecka z niedosłuchem / Maria Morkisz // Edukacja i Dialog. 2004, nr 6, s Zastosowanie elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu / Magdalena Kania, Joanna Szymańska // Szkoła Specjalna , nr 4, s

7 Niepełnosprawność złożona (więcej niż jedna niepełnosprawność) KSIAŻKI: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff. Warszawa : LIBER, s. Sygn CZASOPISMA: Diagnoza i terapia małego dziecka niewidomego i słabo widzącego ze sprzężoną niepełnosprawnością / Kornelia Czerwińska // Szkoła Specjalna. 2003, nr 5, s Jak usprawnić wzrok ucznia niedowidzącego ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju / Barbara Grzyb // Rewalidacja. 2009, nr 2, s Trudności w nauczaniu dzieci niesłyszących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z dodatkowymi sprzężeniami / Bernadeta Filek // Szkoła Specjalna. 2004, nr 2, s opracowała: mgr Małgorzata Pająk

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Literatura dotycząca tematyki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1. 1.Banaszek G., Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty, Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2004. 2. Bobkowicz-Lewartowska

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s.

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s. CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filii w Lublińcu Czasopisma:

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych

Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Pojęcie i typologia specjalnych potrzeb edukacyjnych Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich Bengt Linquist Pojęcie specjalne potrzeby edukacyjne pojawiło się

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze.

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym. Bibliografia w wyborze. 1. Dzieci z zaburzeniami mowy / Barbara Sawa.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. Sygnatura: 83695, 75667, 75668, 75669

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice

Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY Małgorzata Spendel Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis Katowice Specjalne potrzeby edukacyjne - SPE Specjalne potrzeby edukacyjne to takie potrzeby,

Bardziej szczegółowo

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà

Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Przewodnik dla nauczyciela Marta Bogdanowicz Aleksandra Bućko Renata Czabaj Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno- -pedagogicznej uczniom z dysleksjà Modelowy system profilaktyki i pomocy

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot, zakres, działy i działania, zasady, metody pedagogiki specjalnej

Przedmiot, zakres, działy i działania, zasady, metody pedagogiki specjalnej Przedmiot, zakres, działy i działania, zasady, metody pedagogiki specjalnej Przedmiotem pedagogiki specjalnej jest jednostka upośledzona i jej predyspozycje. Podział wychowanków Mających trudności w poznawaniu

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów

O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów O zasadach edukacji i rehabilitacji osób z niepelnosprawnością w refleksji studentów Aleksandra Mach Streszczenie: Zasady pracy pedagogicznej stanowią drogowskaz, podpowiedź i ukierunkowanie postępowania

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Warszawa, 2014 Sytuacja osób głuchych w Polsce Raport zespołu ds. g/głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo