Samochody konfiguracja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samochody konfiguracja"

Transkrypt

1 Samochody konfiguracja W tym rozdziale została opisana konfiguracja i przygotowanie wszystkich elementów niezbędnych do rozpoczęcia pracy z modułem CRM Samochody. Słownik samochodów Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Samochody systemu CRM jest definicja [Słownika samochodów]. Aby otworzyć okno [Słownik samochodów] przejdź do Administracji i kliknij Słownik samochodów. Następnie: 1. Na ekranie pojawi się okno [Słownik samochodów], w którym należy zdefiniować poszczególne słowniki. Dostępne są następujące słowniki: 2. W pierwszej kolejności należy zdefiniować słowniki Marki, Modele, Wersje, Modele roku. Są one podstawą definicji innych słowników. 3. Zdefiniuj słownik Zasilania, który powinien zawierać rodzaje paliwa np. benzyna, olej napędowy. W definicji słownika Silniki w polu Zasilanie wybierz ze słownika rodzaj zasilania. Pole Moc kw jest automatycznie wypełniane na Doc-To-Help Standard Template Samochody konfiguracja 1

2 podstawie pola Moc KM i na odwrót. 4. Kolejny krok definicji samochodów, to definicja słownika Homologacje dla poszczególnych modeli. W tym celu rozwiń gałąź Homologacje aż do poziomu modelu i zaznacz model dla którego chcesz zdefiniować homologacje. Następnie wypełnij poszczególne pola: Identyfikator, Nazwa, Opis, Liczba drzwi, Liczba miejsc, Ładowność, Masa całkowita. 5. W słowniku Kolory zdefiniuj kolory nadwozia dla poszczególnych modeli. 6. W kolejnym kroku zdefiniuj Nadwozia. W tym celu rozwiń gałąź Nadwozia aż do poziomu modelu i zaznacz model dla którego chcesz zdefiniować ten typ nadwozia. 7. W kolejnym kroku zdefiniuj Tapicerki. W tym celu rozwiń gałąź Tapicerki aż do poziomu modelu i zaznacz model dla którego chcesz zdefiniować tapicerki. 8. Zdefiniuj pozostałe słowniki: Finansowania (np. gotówka, kredyt, leasing itp.), Ogumienia, Magazyny. 9. W kolejnym kroku zdefiniuj Symbole cen. W tym celu zaznacz słownik Symbole cen. W polu Cena zakupu * (razy) i Cena sprzedaży * (razy) można wpisać wartość, o ile razy ma się zmienić dana cena. Jeżeli chcemy np. obniżyć cenę sprzedaży samochodu (ustalana w cennikach) o 2%, to w polu Cena sprzedaży * (razy) wpisujemy wartość W polu Kwota jednostkowa możemy wpisać kwotę o jaką ma się zmienić cena. Jeżeli wpiszemy np. 1000, to do ceny zostanie dodana wartość Jeżeli wpiszemy -1000, to od ceny zostanie odjęta wartość W kolejnym kroku zdefiniuj Stawki VAT. W polu Stawka należy wpisać wartość stawki. 11. W kolejnym kroku zdefiniuj Typy dokumentów. Dla każdego ze zdefiniowanych typów dokumentu będzie trzeba utworzyć oddzielną maskę numeracji w [Numeracja dokumentów]. W ramach typów będą tworzone dokumenty samochodów. Lista wyposażeń W kolejnym kroku przygotowania do działania modułu Samochody należy zdefiniować wyposażenie samochodów. W tym celu należy otworzyć okno [Lista wyposażeń]. Wejdź do Administracji a następnie kliknij w Lista wyposażeń: 1. Zostanie otwarte okno [Lista wyposażeń]. Zaznacz model samochodu, dla którego chcesz zdefiniować wyposażenie. W obszarze zakładek wywołaj menu podręczne i wybierz polecenie Nowy.

3 W polu Typ istnieje możliwość wyboru, czy chcemy zdefiniować pojedyncze wyposażenie, czy pakiet wyposażenia. Jeżeli wybierzemy Pakiet, to pojawi się dodatkowa zakładka, pozwalająca dodać zdefiniowane wcześniej wyposażenie o typie akcesoria do pakietu. Aby dodać akcesoria do pakietu, należy przejść do zakładki Akcesoria i nacisnąć przycisk Zmień. Zostanie otwarte okno [Wyposażenie samochodu]. Po lewej stronie okna znajduje się lista dostępnych akcesoriów. Aby dodać wybrane akcesoria do pakietu, zaznacz je w lewym oknie i naciśnij przycisk > lub przeciągnij do prawego okna przytrzymując wciśnięty lewy klawisz myszy. Po zakończeniu naciśnij przycisk Zapisz. Aby zakończyć definiowanie pakietu wywołaj menu podręczne (kliknij prawym klawiszem myszy w obszarze zakładek) i wybierz polecenie Zapisz. Nowa pozycja zostanie dodana do listy. 2. W kolejnym kroku należy zdefiniować Wyposażenie dodatkowe. W tym celu kliknij Wyposażenie dodatkowe na liście widoków. W obszarze zakładek wywołaj menu podręczne i wybierz polecenie Nowy. Wypełnij poszczególne pola. W polu Stawka VAT wybierz ze słownika jedną ze Doc-To-Help Standard Template Samochody konfiguracja 3

4 zdefiniowanych stawek. W pierwszym polu Cennik zakupu i Cennik sprzedaży wpisywana jest wartość netto wyposażenia, a w drugim wartość brutto. Po wpisaniu wartości netto druga wartość (brutto) jest wyliczana automatycznie. Aby zakończyć, wywołaj menu podręczne (kliknij prawym klawiszem myszy w obszarze zakładek) i wybierz polecenie Zapisz. Nowa pozycja zostanie dodana do listy. Lista cenników W kolejnym kroku przygotowania do działania modułu Samochody należy zdefiniować cenniki. W tym celu należy otworzyć okno [Lista cenników]. Wybierz w Administracji polecenie Lista cenników. Następnie: 1. Zostanie otwarte okno [Lista cenników] z pustą listą cenników. Aby zdefiniować nowy cennik, kliknij prawym klawiszem myszy w obszarze widoków i z menu podręcznego wybierz polecenie Nowy cennik.

5 Wprowadź potrzebne dane w odpowiednie pola. W polu Data ważności od ustaw datę od której cennik zostanie aktywowany. Jeżeli data ta nie zostanie ustawiona, cennik nie będzie widoczny w dokumentach. W polu Data ważności do ustaw datę do której cennik będzie aktywny. W polu Stawka VAT wybierz stawkę, która będzie obowiązywała domyślnie dla tego cennika. Jeżeli zaznaczysz pole Domyślny, to słownik ten będzie domyślnie podpowiadany w systemie przy tworzeniu dokumentów. W polu Lista modeli zaznacz, dla których modeli ma obowiązywać definiowany cennik. Aby zakończyć definiowanie cennika, naciśnij przycisk Zapisz. Cennik zostanie dodany do listy cenników. 2. W kolejnym kroku należy wprowadzić do cennika ceny poszczególnych wersji samochodów i wyposażenia. W tym celu rozwiń cennik klikając dwukrotnie na jego nazwie i rozwiń gałąź samochody. Zaznacz model samochodu dla którego chcesz wprowadzić ceny. Następnie wybierz w polu Rodzaj ceny jaką cenę chcesz wprowadzić. Następnie kliknij w obszarze siatki pole ceny, co spowoduje, że zmieni ono kolor na żółty. Wprowadź dowolną wartość. Ceny można też wprowadzić w polach znajdujących się w obszarze zakładek. Doc-To-Help Standard Template Samochody konfiguracja 5

6 Po wprowadzeniu ceny w polu Cennik sprzedaży netto, cena w polu Cennik sprzedaży brutto jest wyliczana automatycznie. Wartość pola z ceną jest automatycznie zapamiętywana po przejściu (kliknięciu) na inne pole. 3. W kolejnym kroku należy wprowadzić do cennika ceny wyposażenia. W tym celu rozwiń cennik, klikając dwukrotnie na jego nazwie i rozwiń gałąź Wyposażenie. Zaznacz model samochodu dla którego chcesz wprowadzić ceny wyposażenia. Następnie kliknij w obszarze siatki pole ceny, co spowoduje, że zmieni ono kolor. W obszarze zakładek wybierz w polu Typ jeden z trzech typów. Wybór typu Opcja oznacza, że dane wyposażenie jest opcjonalnie dostępne dla danego modelu samochody. Tym samym należy w prowadzić w polu Cennik sprzedaży netto cenę tego wyposażenia. Jeżeli wybierzemy typ Standard, to pola cen będą nieedytowalne. Oznacza to, że dane wyposażenie jest w standardzie danego modelu samochodu. Jeżeli wybierzemy typ Nie dotyczy, pola cen również będą niedostępne. Oznacza to, że dane wyposażenie nie dotyczy tego modelu samochodu.

7 Numeracja dokumentów Okno [Numeracja dokumentów] służy do zdefiniowania maski numeracji dla dokumentów. Wejdź do Administracji i kliknij Numeracja dokumentów. Zostanie otwarte okno jak poniżej. Doc-To-Help Standard Template Samochody konfiguracja 7

8 Aby zdefiniować maskę dla dokumentu, zaznacz wybrany dokument na liście dokumentów. Po prawej stronie okna znajduje się pole ze zmiennymi, które mogą zostać ustawione w masce: _ROK rok, MIES miesiąc, LICZ liczba porządkowa, UZYT użytkownik (zdefiniowany w systemie CRM pracownik), ODDZ oddział. Jeżeli dodamy do maski zmienną z zaznaczonym polem Wrażliwy na numer, to zostanie ona wpisana w masce między znakami &. Jeżeli dodamy do maski zmienną z nie zaznaczonym polem Wrażliwy na numer, to zostanie ona wpisana w masce między znakami %. Różnica polega na tym, że jeżeli zmienna zostanie dodana do maski z aktywnym parametrem Wrażliwy na numer, to liczba porządkowa (zmienna LICZ) będzie nadawana w numerze dokumentu od początku w momencie zmiany wartości tej zmiennej. Czyli np. jeżeli ustawimy zmienną &MIES& (miesiąc) z włączonym parametrem Wrażliwy na numer, to wraz ze zmianą miesiąca LICZ (liczba porządkowa) w numerze dokumentu będzie nadawana od początku. W masce może zostać zdefiniowana też dowolna stała. Wystarczy wpisać ją w pole Maska. Aby dodać zmienną do pola Maska, kliknij ją dwukrotnie lewym klawiszem myszy. Można ustawić dwa typy numeracji: Ciągły - liczby porządkowe w numerze dokumentu będą nadawane z zachowaniem ciągłości, Chronologiczny - liczby porządkowe w numerze dokumentu będą nadawane z zachowaniem chronologii. Po ustawieniu masek dla wszystkich dokumentów naciśnij przycisk Zapisz. Uwaga: zmienna LICZ musi być wprowadzona obowiązkowo do definicji maski każdego dokumentu.

9 Parametry Okno [Parametry ] służy do zdefiniowania współpracy modułu Samochody z systemem Simple.ERP. Aby ustawić parametry tej współpracy, musi istnieć w [Rejestr obiektów zewnętrznych] zarejestrowana baza Simple.ERP. Okno [Parametry samochodu] zawiera następujące definicje: 1. W widoku Współpraca z SSV wybierz w polu Obiekt zewnętrzny zarejestrowana bazę systemu Simple.ERP. Zaznacz pole Aktywna współpraca, aby aktywować współpracę. 2. Przejdź do widoku Rozrachunki. W polu Tytuł należności wybierz odpowiedni typ należności, zdefiniowany w systemie Simple.ERP. W polu Tytuł zobowiązań wybierz odpowiedni typ zobowiązań, zdefiniowany w systemie Simple.ERP. W polu Waluta wybierz jeden ze zdefiniowanych w systemie Simple.ERP symboli waluty. W polu Oddział wybierz jeden ze zdefiniowanych w systemie Simple.ERP oddziałów firmy. 3. Przejdź do widoku Produkty. W polu Katalog wyposażenia dodatkowego wybierz odpowiednią klasę produktów, zdefiniowaną w systemie Simple.ERP. 4. Przejdź do widoku DWZ nagłówek. Dla każdego z pól wybierz odpowiednią wartość z systemu Simple.ERP. 5. Przejdź do widoku DWZ pozycja. W polu Stawka VAT wybierz odpowiednią stawkę ze stawek zdefiniowanych w systemie Simple.ERP. W polu Kategoria obrotu wybierz odpowiednia kategorię obrotu z kategorii zdefiniowanych w systemie Simple.ERP. 6. Przejdź do widoku Drukarka fiskalna, aby zdefiniować współpracę systemu z drukarką fiskalną. W polu Plik DLL wpisz nazwę pliku typu dll, odpowiedniego dla danego modelu drukarki, niezbędnego do zapewnienia współpracy z tą drukarką. Plik ten powinien znajdować się w katalogu c:\windows\system32 systemu MS Windows. W polu Port drukarki wpisz numer portu COM do którego jest podłączona drukarka: COM 1 1, COM 2 2. W polu 22% wprowadź symbol VAT dla stawki 22 %, a w polu zw symbol dla stawki zwolnionej. Pozostałe pola należy wypełnić zgodnie z ustawieniami zaprogramowanymi na drukarce fiskalnej. Doc-To-Help Standard Template Samochody konfiguracja 9

10 Aby zakończyć definiowanie ustawień, zamknij okno [Parametry]. Dokumenty samochodów W tym rozdziale opisano wszystkie widoki znajdujące się w oknie [Dokumenty samochodów] modułu Samochody. Samochody Widok ten służy do przeglądania, modyfikacji, usuwania utworzonych samochodów oraz do zdefiniowania w systemie nowego samochodu. Wybierz z Menadżera modułów moduł Samochody. Zostanie otwarte okno [Samochody] domyślnie ustawione na widoku Samochody. 1. W celu dodania nowego dokumentu Samochód kliknij prawym klawiszem myszy w obszarze zakładek i wybierz z menu podręcznego polecenie Nowy. W zakładce Dane podstawowe wprowadź wymagane dane. Pola Stan sprzedaży i Stan zakupu są nieedytowalne. Informują one o tym, na jakim etapie sprzedaży i zakupu znajduje się dany samochód. Ich wartość zmienia się wraz z zatwierdzaniem kolejnych dokumentów dla danego samochodu.

11 Jeżeli samochód, którego dokument tworzymy jest samochodem używanym należy zaznaczyć pole Używany. Zaznaczone pole Pochodzi z bufora informuje o tym, że dane tego samochodu zostały zaimportowane z Bufora samochodów. W polach Marka, Model, Model roku, Silnik, Wersja, Typ nadwozia wprowadza się dane zdefiniowane w słowniku. 2. W kolejnym kroku definicji nowego samochodu należy przejść do zakładki Dane dodatkowe. Wprowadź dane w wybrane pola. Doc-To-Help Standard Template Dokumenty samochodów 11

12 W polu Kolor ogólny dostępne są tylko dwie wartości do wyboru: Jasny i Ciemny. Pole magazyn jest niemodyfikowalne. Wypełniane jest ono automatycznie po zatwierdzeniu dokumentu Przyjęcie. 3. W kolejnym kroku definicji nowego samochodu należy przejść do zakładki Dane techniczne. Uzupełnij wybrane pola odpowiednimi danymi technicznymi. Pola Pojemność silnika Moc KM i Moc kw są wypełniane domyślnie na podstawie słownika definiowanego samochodu. Wartości pól Liczba miejsc, Liczba drzwi, Dop. ładowność, Dop. masa całkowita są podpowiadane zgodnie z definicją homologacji (Słownik samochodu), która została wybrana w zakładce Dane dodatkowe.

13 4. W kolejnym kroku definicji nowego samochodu należy przejść do zakładki Ceny. Pola w zakładce Dokumenty są nieedytowalne. Wypełniane są automatycznie po zatwierdzaniu kolejnych dokumentów samochodu. W zakładce Ceny wybieramy cennik zakupu i sprzedaży dla danego samochodu (nie dotyczy samochodu używanego). Pole Stawka VAT jest wypełniane domyślnie na podstawie wybranego cennika lub możemy wybrać dowolną stawkę ze zdefiniowanych w słowniku. W polu Cena minimalna istnieje możliwość zdefiniowania minimalnej ceny zakupu, poniżej której dany samochód nie może zostać sprzedany przez osobę (pracownika) nie mającego przyznanego takiego prawa w systemie. Pola nieedytowalne są wypełniane automatycznie z kontekstu pozostałych dokumentów powiązanych z definiowanym samochodem. Jeżeli w zakładce Dane podstawowe zaznaczono pole Używany, to dostępne będą pola Prowizja VAT i Prowizja. W polach tych określa Doc-To-Help Standard Template Dokumenty samochodów 13

14 się stawkę VAT i wartość prowizji. 5. W kolejnym kroku definicji nowego samochodu należy przejść do zakładki Właściwości. W polu Klient mamy możliwość powiązania samochodu z obiektem [Klient] systemu CRM. Pole Osoba pozwala na utworzenie powiązania z wybraną osobą kontaktową. Pola Węzeł i Oddział są wypełniane domyślnie, w zależności od tego do jakiego węzła i oddziału należy osoba widniejąca w polu Wprowadził. W polu Nadzorca mamy możliwość wprowadzenia osoby nadzorcy. 6. W kolejnym kroku definicji nowego samochodu należy przejść do zakładki Adnotacje. W zakładce tej istnieją trzy dodatkowe zakładki. W zakładce Adnotacje 1 są wyświetlane informacje o wyposażeniu (dodaje się je w zakładce Wyposażenia), które dodane jest do samochodu. W zakładkach Adnotacje 2 i Adnotacje 3 można wpisać dowolne uwagi odnośnie samochodu (informacje te pojawią się w polu uwagi dokumentu faktury sprzedaży).

15 7. W kolejnym kroku definicji nowego samochodu należy przejść do zakładki Wyposażenie. Znajdują się tutaj trzy dodatkowe zakładki. W zakładce Wyposażenie standardowe jest wyświetlane wyposażenie, które w słowniku [Lista cenników] zostało przypisane do danego modelu samochodu z typem Standard. W zakładce Wyposażenie opcjonalne jest wyświetlane wyposażenie, które w słowniku [Lista cenników] zostało przypisane do danego modelu samochodu z typem Opcja. Tym samym możemy dodać to wyposażenie do samochodu zaznaczając pole Dostępny. W zakładce Wyposażenie dodatkowe mamy możliwość dodania do samochodu wyposażenia dodatkowego, zdefiniowanego w słowniku [Lista wyposażeń]. Aby dodać wyposażenie dodatkowe, otwórz menu podręczne w obrębie zakładki i wybierz polecenie Dodaj pozycje. Następnie wybierz z listy dostępną pozycję i naciśnij przycisk Wskazany. Wybrana pozycja pojawi się w zakładce Wyposażenie dodatkowe. W polach Cena sprzedaży mamy możliwość modyfikacji ceny sprzedaży wyposażenia. UWAGA: Działanie funkcji jest uzależnione od tego czy została zdefiniowana współpraca z systemem Simple.ERP 8. Aby zakończyć definiowanie nowego samochodu, otwórz menu podręczne w obrębie zakładek i wybierz polecenie Zapisz. Nowa pozycja zostanie dodana do listy w obszarze siatki. 9. Po zapisaniu pozycji zostanie aktywowana nowa zakładka Zadania. Po przejściu do tej zakładki, mamy możliwość powiązania zdefiniowanego samochodu z obiektem Zadanie. Po wywołaniu menu podręcznego w obszarze tej zakładki, możemy wybrać polecenie Nowe lub Nowe powiązanie. W pierwszym przypadku zostanie aktywowane okno [Nowe zadanie], w którym mamy możliwość utworzenia nowego zadania (zadanie to zostanie powiązane z dokumentem samochodu). W drugim przypadku zostanie otwarte okno [Lista zadań], gdzie mamy możliwość wyszukania istniejącego zadania, które chcemy powiązać z danym dokumentem. Wykaz wszystkich pól obiektu Samochód Nazwa Nazwa pola zakładki Przeznaczenie Doc-To-Help Standard Template Dokumenty samochodów 15

16 Dane podstawowe Dane dodatkowe Stan sprzedaży Stan zakupu Marka Model Model roku Silnik Wersja Typ nadwozia Numer rejestracyjny Numer VIN Numer nadwozia Numer silnika Pochodzi z bufora Używany Kolor Kolor ogólny Tapicerka Finansowanie Homologacja Numer homologacji Data homologacji Miejsce odprawy Data Showroom Koniec gwarancji Data realokacji W polu wyświetlana jest informacja na jakim etapie sprzedaży znajduje się dany samochód. W polu mogą wystąpić następujące wartości: Wolny, Zarezerwowany, Zamówiony, Sprzedany, Wydany, Doposażony. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest informacja na jakim etapie zakupu znajduje się dany samochód. W polu mogą wystąpić następujące wartości: Wirtualny, Zamówiony, Kupiony, Dostępny, Przyjęty, Wydany. Pole nie podlega edycji. W polu określana jest marka samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określany jest model samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określany jest model roku. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określany jest silnik dla danego modeli samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określana jest wersja samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określany jest typ nadwozia. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu wpisywany jest numer rejestracyjny samochodu. W pole można wpisać siedem znaków. W polu wpisywany jest numer VIN samochodu. W pole można wpisać siedemnaście znaków. W polu wpisywany jest numer nadwozia. W pole można wpisać czterdzieści znaków. W polu wpisywany jest numer silnika. W pole można wpisać czterdzieści znaków. Jeżeli pole jest zaznaczone oznacza to, że dane samochodu zostały zaimportowane z bufora samochodów Pole to należy zaznaczyć jeżeli dokument dotyczy samochodu używanego. W zakładce Ceny zostaną udostępnione pola Prowizja VAT i Prowizja W polu określany jest kolor samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określany jest ogólny kolor samochodu. W polu można wybrać dwie wartości: Jasny, Ciemny. W polu określany jest rodzaj tapicerki samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określany jest sposób finansowania zakupu samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określany jest typ homologacji. Wartości dostępne dla pola definiuje się w słowniku samochodów. W polu wpisywany jest numer homologacji. W polu można wpisać czterdzieści znaków. W polu określana jest data homologacji. Wartość pola wybierana jest z kalendarza. W polu wpisywane jest miejsce odprawy samochodu. W pole można wpisać czterdzieści znaków W polu określana jest data showroom. Wartość pola wybierana jest z kalendarza. W polu określana jest data końca gwarancji samochodu. Wartość pola wybierana jest z kalendarza. W polu określana jest data realokacji samochodu. Wartość pola wybierana jest z kalendarza.

17 Dane techniczne Dokumenty/Za kupu Dokumenty/Sp rzedaży Magazyn Koniec ubezpiecz Pojemność silnika Liczba miejsc Liczba drzwi Zasilanie Dop. ładowność Moc KM Dop. masa całkowita Moc kw Rok produkcji Przebieg Ogumienie Karta Bonus Zamówienie dostawy Data zamówienia dostawy Zakup Data zakupu Przyjęcie Data przyjęcia Przegląd PDI Data PDI Oferta Data oferty Zamówienia Data zamówienia Faktura W polu wyświetlana jest nazwa magazynu, do którego został przyjęty samochód. Pole nie podlega edycji. W pole wprowadzana jest data końca ubezpieczenia. Wartość pola wybierana jest z kalendarza. W pole domyślnie wstawiana jest wartość ze słownika samochodu. Wartość tą można zmienić, wpisując bezpośrednio w polu nową wartość. W pole wpisywana jest liczba miejsc w samochodzie W pole wpisywana jest liczba drzwi w samochodzie W polu określany jest rodzaj zasilania samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W pole wpisywana jest dopuszczalna ładowność samochodu W pole domyślnie wstawiana jest wartość ze słownika samochodów. Wartość tą można zmienić, wpisując bezpośrednio w polu nową wartość. W pole wpisywana jest dopuszczalna masa całkowita samochodu W pole domyślnie wstawiana jest wartość ze słownika samochodów. Wartość tą można zmienić, wpisując bezpośrednio w polu nową wartość. W polu wpisywany jest rok produkcji samochodu W polu wpisywany jest stan licznika samochodu W polu określany jest rodzaj ogumienia samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. Pole typu znakowego W polu wyświetlany jest numer dokumentu zamówienia dostawy, powiązany z danym samochodem. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest data dostawy z dokumentu zamówienia dostawy. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlany jest numer dokumentu zakupu, powiązany z danym samochodem. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest data zakupu z dokumentu zakupu. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlany jest numer dokumentu przyjęcia, powiązany z danym samochodem. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest data przyjęcia z dokumentu przyjęcia. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlany jest numer dokumentu przeglądu PDI, powiązany z danym samochodem. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest data przeglądu PDI z dokumentu przeglądu PDI. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlany jest numer dokumentu oferty, powiązany z danym samochodem. Pole nie podlega edycji W polu wyświetlana jest data oferty z dokumentu oferty. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlany jest numer dokumentu zamówienia, powiązany z danym samochodem. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest data zamówienia z dokumentu zamówienia dostawy. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlany jest numer dokumentu faktury sprzedaży, powiązany z danym samochodem. Pole nie podlega edycji Doc-To-Help Standard Template Dokumenty samochodów 17

18 Ceny Data sprzedaży Przygotowanie Data przygotowania Wydanie Data wydania Cennik zakupu Cennik zakupu Netto Cennik zakupu Brutto Cena zakupu Netto Cena zakupu Brutto Rabat uzyskany Prowizja VAT Prowizja Cennik sprzedaży Cennik sprzedaży Netto Cennik sprzedaży Brutto Cena sprzedaży Netto Cena sprzedaży Brutto Rabat udzielony Cena oferowana Netto Cena oferowana Brutto Cena minimalna Netto Cena minimalna Brutto W polu wyświetlana jest data sprzedaży z dokumentu faktury sprzedaży. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlany jest numer dokumentu przygotowania do wydania, powiązany z danym samochodem. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest data przygotowania do wydania z dokumentu przygotowania do wydania. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlany jest numer dokumentu wydania, powiązany z danym samochodem. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest data wydania z dokumentu wydania. Pole nie podlega edycji. W polu określa się cennik zakupu samochodu. Wartość pola wybierana jest z listy cenników. W polu wyświetlana jest cennikowa cena netto zakupu samochodu. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest cennikowa cena brutto zakupu samochodu. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest rzeczywista cena netto zakupu samochodu z dokumentu faktury zakupu. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest rzeczywista cena brutto zakupu samochodu z dokumentu faktury zakupu. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest informacja o uzyskanym rabacie (procentowo i wartościowo), czyli różnicy między ceną cennikową a rzeczywistą cena zakupu samochodu. Pole nie podlega edycji. W polu określa się wartość stawki VAT. Dostępne wartości są zdefiniowane w słowniku samochodów W polach wpisuje się wartość prowizji netto i brutto. Wpisanie jednej wartości powoduje automatyczne wypełnienie drugiego pola. W polu określa się cennik sprzedaży samochodu. Wartość pola wybierana jest z listy cenników. W polu wyświetlana jest cennikowa cena netto sprzedaży samochodu. Pole nie podlega edycji W polu wyświetlana jest cennikowa cena brutto sprzedaży samochodu. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest rzeczywista cena netto sprzedaży samochodu z dokumentu faktury sprzedaży. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest rzeczywista cena brutto sprzedaży samochodu z dokumentu faktury sprzedaży. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest informacja o udzielonym rabacie (procentowo i wartościowo), czyli różnicy między ceną cennikową a rzeczywistą cena sprzedaży samochodu. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest informacja o cenie netto z oferty na dany samochód. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest informacja o cenie brutto z oferty na dany samochód. Pole nie podlega edycji. W pole wpisywana jest minimalna cena netto sprzedaży na dany samochód. W pole wpisywana jest minimalna cena brutto sprzedaży na dany samochód.

19 Właściwości Adnotacje/ Adnotacje1 Adnotacje/ Adnotacje2 Adnotacje/ Adnotacje2 Wyposażenie/ Wyposażenie standardowe Wyposażenie/ Wyposażenie opcjonalne Wyposażenie/ Wyposażenie dodatkowe Stawka VAT Marża cennikowa Marża uzyskana Marża z wyposaże. dodatkowym Klient Osoba Wprowadził Nadzorca Węzeł Oddział Wprowadzono Numer alokacji Nazwa wyposażenia Dostępny Drukuj Nazwa wyposażenia Dostępny Drukuj Nazwa wyposażenia Drukuj W polu określa się stawkę VAT. Wartość pola wybierana jest ze słownika. W polu wyświetla jest informacja o marży cennikowej, czyli różnicy między ceną cennikową sprzedaży a ceną cennikową zakupu samochodu. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetla jest informacja o marży uzyskanej, czyli różnicy między rzeczywistą ceną sprzedaży a rzeczywistą ceną zakupu samochodu. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest informacja o marży uzyskanej wraz z wyposażeniem dodatkowym. Pole nie podlega edycji. W polu określa się klienta (zdefiniowanego w systemie), którego chcemy powiązać z danym samochodem. Wartość pola wybierana jest z listy klientów. W polu określa się osobę kontaktową po stronie klienta, którą chcemy powiązać z danym samochodem. Wartość pola wybierana jest z listy osób kontaktowych. W polu wyświetlane jest nazwisko i imię pracownika, który utworzył dany dokument. Pole nie podlega edycji W polu wprowadzana jest osoba (pracownik), która pełni funkcję nadzorcy nad danym dokumentem. Wartość pola wybierana jest z listy pracowników. W polu wprowadzana jest nazwa węzła, do którego należy pracownik, który wprowadził dokument. Wartość pola wybierana jest z listy węzłów. W polu wprowadzana jest nazwa oddziału, do którego należy pracownik, który wprowadził dokument. Wartość pola wybierana jest z listy oddziałów. W polu wyświetlana jest data utworzenia danego dokumentu W pole wprowadza się numer alokacji W polu wyświetlane są pozycje wyposażenia dodanego do danego samochodu. Pole nie podlega edycji. W pole można wpisać dowolne uwagi do samochodu. Uwagi zostaną wydrukowane na dokumencie faktury sprzedaży. W pole można wpisać dowolne uwagi do samochodu. Uwagi zostaną wydrukowane na dokumencie faktury sprzedaży. W polu wyświetlana jest nazwa wyposażenia zdefiniowanego dla danego samochodu jako standardowe w [Lista cenników] Pole nie podlega edycji Po zaznaczeniu tego pola, wyposażenie zostanie dodane do wydruku faktury sprzedaży W polu wyświetlana jest nazwa wyposażenia zdefiniowanego dla danego samochodu jako opcjonalne w [Lista cenników] Zaznaczenie tego pola spowoduje dodanie pozycji wyposażenia do samochodu Po zaznaczeniu tego pola, wyposażenie zostanie dodane do wydruku faktury sprzedaży W polu wyświetlana jest nazwa wyposażenia zdefiniowanego w [Lista wyposażeń] Po zaznaczeniu tego pola, wyposażenie zostanie dodane do wydruku oferty Doc-To-Help Standard Template Dokumenty samochodów 19

20 Fakturuj Cena cennikowa Netto Cena cennikowa Brutto Cena sprzedaży Netto Cena sprzedaży Brutto Po zaznaczeniu tego pola zostanie wystawiona faktura na dane wyposażenie dodatkowe w systemie Simple.ERP (jeżeli jest zdefiniowana współpraca z systemem Simple.ERP) W polu wyświetla jest cena cennikowa netto sprzedaży, zdefiniowana w [Lista cenników] dla danego wyposażenia. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetla jest cena cennikowa brutto sprzedaży, zdefiniowana w [Lista cenników] dla danego wyposażenia. Pole nie podlega edycji. W pole wpisywana jest cena sprzedaży netto wyposażenia W pole wpisywana jest cena sprzedaży brutto wyposażenia Oferty Widok oferty służy do przeglądania, modyfikowania, usuwania i tworzenia dokumentów ofert na samochody. Wybierz z Menadżera modułów Samochody, a następnie otwórz widok Oferty. Następnie: 1. W celu utworzenia nowej oferty wybierz polecenie Nowy. W zakładce Dane podstawowe wprowadź wymagane dane. Jeżeli w polu Samochód wprowadzisz wybrany samochód, to wszystkie pola w zakładkach oferty zostaną wypełnione z kontekstu samochodu. W polu Typ należy wybrać jeden ze zdefiniowanych w słowniku typów dokumentów. W polu Numer oferty wybierz polecenie Generuj numer, w celu wygenerowania numeru na podstawie zdefiniowanej maski numeru dokumentu. Bez wygenerowanego numeru oferta nie może być zatwierdzona. W polu Status wyświetlana jest informacja o aktualnym statusie dokumentu.

21 2. W kolejnym kroku tworzenia dokumentu oferty należy wprowadzić potrzebne dane w zakładkach Dane dodatkowe i Dane techniczne. Zakładki te wyglądają podobnie jak w widoku Samochody. 3. W zakładce Ceny mamy możliwość wyboru w polu Cennik cennika, na podstawie którego zostaną wypełnione pola Cena cennikowa. Pole Stawka VAT jest wypełniane domyślnie na podstawie wybranego cennika lub możemy wybrać dowolną stawkę ze zdefiniowanych w słowniku. W polu Symbol ceny mamy możliwość wyboru zdefiniowanego w [Słownik samochodu] symbolu ceny. W zależności jak został on zdefiniowany, tak zostaną wyliczone wartości w polach Rabat udzielony i Cena oferowana. Pola Rabat udzielony i Cena oferowana mogą być też wypełnione ręcznie. Zaznaczenie pola Przeliczaj z netto na brutto sprawi, że aktywne staną się pola Rabat udzielony Netto i Cena oferowana Netto, a na ich podstawie będą wyliczane ceny brutto. Doc-To-Help Standard Template Dokumenty samochodów 21

22 4. W kolejnym kroku należy uzupełnić wybrane pola w zakładkach Właściwości, Adnotacje, Wyposażenie. 5. Po wprowadzeniu wybranych danych wywołaj menu podręczne w obszarze zakładek i wybierz polecenie Zapisz. Dokument pojawi się na liście ofert. Wykaz wszystkich pól obiektu Oferta Nazwa Nazwa pola zakładki Dane podstawowe Typ Status Klient Przeznaczenie W polu określa się typ dokumentu. Wartość pola wybierana jest ze słownika. W polu wyświetlana jest informacja o statusie dokumentu. Pole przyjmuje dwie wartości: Robocza, Zatwierdzona. Anulowana. W polu określa się klienta, który jest powiązany z dana ofertą (którego dotyczy dana oferta). Wartość pola wybierana jest z listy klientów.

23 Dane dodatkowe Dane techniczne Ceny Samochód Numer ofert Data oferty Marka Model Model roku Silnik Wersja Typ nadwozia Kolor Kolor ogólny Homologacja Tapicerka Finansowanie Pojemność silnika Liczba miejsc Zasilanie Dop. ładowność Moc KM Dop. masa całkowita Moc kw Rok produkcji Przebieg Stawka VAT Cennik Symbol ceny W polu określa się samochód, na który ma zostać utworzona oferta. Wartość pola wybierana jest z listy samochodów (musi być zdefiniowany dokument samochodu). W polu wyświetlany jest numer dokumentu. Wybór w polu wartości Generuj numer spowoduje wygenerowanie numeru na podstawie zdefiniowanej maski numeru dokumentu. W polu określa się datę oferty, domyślnie jest wstawiana aktualna data systemowa. Wartość pola wybierana jest z kalendarza. W polu określana jest marka samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określany jest model samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określany jest model roku. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określany jest silnik dla danego modeli samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określana jest wersja samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określany jest typ nadwozia. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określany jest kolor samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określany jest ogólny kolor samochodu. W polu można wybrać dwie wartości: Jasny, Ciemny. W polu określany jest typ homologacji samochodu. W polu można wybrać dwie wartości: Osobowy, Ciężarowy. W polu określany jest rodzaj tapicerki samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W polu określany jest sposób finansowania zakupu samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu W pole domyślnie wstawiana jest wartość ze słownika samochodu. Wartość tą można zmienić, wpisując bezpośrednio w polu nową wartość. W pole wpisywana jest liczba miejsc w samochodzie W polu określany jest rodzaj zasilania samochodu. Wartość pola wybierana jest ze słownika samochodu. W pole wpisywana jest dopuszczalna ładowność samochodu W pole domyślnie wstawiana jest wartość ze słownika samochodów. Wartość tą można zmienić, wpisując bezpośrednio w polu nową wartość. W pole wpisywana jest dopuszczalna masa całkowita samochodu. W pole domyślnie wstawiana jest wartość ze słownika samochodów. Wartość tą można zmienić, wpisując bezpośrednio w polu nową wartość. W polu wpisywany jest rok produkcji samochodu W polu wpisywany jest stan licznika samochodu W polu określa się stawkę VAT. Wartość pola wybierana jest ze słownika. W polu określa się cennik sprzedaży samochodu. Wartość pola wybierana jest z listy cenników. W polu określa się symbol ceny zdefiniowany w słowniku samochodów Doc-To-Help Standard Template Dokumenty samochodów 23

24 Właściwości Adnotacje/ Adnotacje1 Adnotacje/ Adnotacje2 Adnotacje/ Adnotacje2 Wyposażenie/ Wyposażenie standardowe Wyposażenie/ Wyposażenie opcjonalne Cena cennikowa Netto Cena cennikowa Brutto Rabat udzielony Rabat udzielony Netto Rabat udzielony Brutto Cena oferowana Netto Cena oferowana Brutto Przeliczaj z netto na brutto Zadanie Osoba Wprowadził Nadzorca Węzeł Oddział Wprowadzono Modyfikowano Numer alokacji Nazwa wyposażenia Dostępny Drukuj Nazwa wyposażenia W polu wyświetlana jest cennikowa cena netto sprzedaży samochodu. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest cennikowa cena brutto sprzedaży samochodu. Pole nie podlega edycji. W pole wpisywany jest procent rabatu udzielony na samochód W pole wpisywana jest wartość rabatu netto, udzielona na samochód. W pole wpisywana jest wartość rabatu brutto, udzielona na samochód W pole wpisywana jest cena netto oferowana na dany samochód W pole wpisywana jest cena netto oferowana na dany samochód Zaznaczenie pola spowoduje, że aktywne staną się pola Cena oferowana netto i Rabat udzielony netto i na ich podstawie będą wyliczane automatycznie ceny brutto W polu określa się zadanie, z którym ma być powiązany dany dokument oferty. Wartość pola wybierana jest z listy zadań. W polu określa się osobę kontaktową po stronie klienta, którą chcemy powiązać z danym dokumentem oferty. Wartość pola wybierana jest z listy osób kontaktowych. W polu wyświetlane jest nazwisko i imię pracownika, który utworzył dany dokument. Pole nie podlega edycji. W polu wprowadzana jest osoba (pracownik), która pełni funkcję nadzorcy nad danym dokumentem. Wartość pola wybierana jest z listy pracowników. W polu wprowadzana jest nazwa węzła, do którego należy pracownik, który wprowadził dokument. Wartość pola wybierana jest z listy węzłów. W polu wprowadzana jest nazwa oddziału, do którego należy pracownik, który wprowadził dokument. Wartość pola wybierana jest z listy oddziałów. W polu wyświetlana jest data utworzenia danego dokumentu W polu wyświetlana jest data ostatniej modyfikacji dokumentu W pole można wpisać numer alokacji. Pole nie jest wymagane. W polu wyświetlane są pozycje wyposażenia dodanego do danego samochodu. Pole nie podlega edycji W pole można wpisać dowolne uwagi do samochodu. Uwagi zostaną wydrukowane na dokumencie oferty W pole można wpisać dowolne uwagi do samochodu. Uwagi zostaną wydrukowane na dokumencie oferty W polu wyświetlana jest nazwa wyposażenia zdefiniowanego dla danego samochodu jako standardowe w [Lista cenników] Pole nie podlega edycji. Zaznaczenie pola spowoduje wydrukowanie pozycji na ofercie. W polu wyświetlana jest nazwa wyposażenia zdefiniowanego dla danego samochodu jako opcjonalne w [Lista cenników]

25 Wyposażenie/ Wyposażenie dodatkowe Dostępny Drukuj Nazwa wyposażenia Drukuj Fakturuj Cena cennikowa Netto Cena cennikowa Brutto Cena sprzedaży Netto Cena sprzedaży Netto Zaznaczenie tego pola spowoduje dodanie pozycji wyposażenia do dokumentu oferty na samochód Zaznaczenie pola spowoduje wydrukowanie pozycji na ofercie W polu wyświetlana jest nazwa wyposażenia zdefiniowanego w [Lista wyposażeń], które zostało dodane do samochodu. Pozycja wyposażenia dodatkowego jest widoczna tylko w ofercie powiązanej z dokumentem samochodu, w którym ta pozycja wyposażenia dodatkowego została dodana. Po zaznaczeniu tego pola, wyposażenie zostanie dodane do wydruku oferty Po zaznaczeniu tego pola zostanie wystawiona faktura na dane wyposażenie dodatkowe w systemie Simple.ERP (jeżeli jest zdefiniowana współpraca z systemem Simple.ERP) W polu wyświetla jest cena cennikowa netto sprzedaży, zdefiniowana w [Lista cenników] dla danego wyposażenia. Pole nie podlega edycji W polu wyświetla jest cena cennikowa brutto sprzedaży, zdefiniowana w [Lista cenników] dla danego wyposażenia. Pole nie podlega edycji. W pole wpisywana jest cena sprzedaży netto wyposażenia W pole wpisywana jest cena sprzedaży brutto wyposażenia Zamówienia Widok ten służy do przeglądania, modyfikowania, usuwania oraz tworzenia nowych dokumentów zamówień od klientów na samochody. Aby utworzyć zamówienie samochodu wybierz w module Samochody widok Zamówienia. Następnie: 1. W celu utworzenia nowego zamówienia wybierz polecenie Nowy. W zakładce Dane podstawowe, w polu Odbiorca wprowadzamy, przez wybór z lisy klientów, klienta, który jest odbiorca zamówienia. W polu Płatnik wprowadzamy, przez wybór z lisy klientów, klienta, który jest płatnikiem. W polu Samochód wprowadzamy, przez wybór z listy dokumentów samochodów, samochód, dla którego jest tworzony ten dokument zamówienia. W polu Oferta można wprowadzić ofertę, wiążąc tym samym dokument zamówienia z dokumentem oferty. W takim przypadku pola w zamówieniu zostaną wypełnione z kontekstu powiązanej oferty. W polu Typ należy wybrać jeden ze zdefiniowanych w słowniku typów dokumentów. W polu Numer kolejny wybierz polecenie Generuj numer, w celu wygenerowania numeru na podstawie zdefiniowanej maski numeru dokumentu. Doc-To-Help Standard Template Dokumenty samochodów 25

26 2. W zakładce Adnotacje można w prowadzić dodatkowe uwagi do zamówienia. 3. W kolejnym kroku tworzenia zamówienia, należy przejść do zakładki Płatność. Wypełnij potrzebne pola. W zakładce Ceny mamy możliwość wyboru w polu Cennik cennika, na podstawie którego zostaną wypełnione pola Cena cennikowa. Pole Stawka VAT jest wypełniane domyślnie na podstawie wybranego cennika lub możemy wybrać dowolną stawkę ze zdefiniowanych w słowniku. W polu Symbol ceny mamy możliwość wyboru zdefiniowanego w obiekcie [Słownik samochodu] symbolu ceny. W zależności jak został on zdefiniowany, tak zostaną wyliczone wartości w polach Rabat udzielony i Cena oferowana. Pola Rabat udzielony i Cena oferowana mogą być też wypełnione ręcznie. Zaznaczenie pola Przeliczaj z netto na brutto sprawi, że aktywne staną się pola Rabat udzielony Netto i Cena oferowana Netto, a na ich podstawie będą wyliczane ceny brutto.

27 W polu Zaliczka wyświetlana jest informacja o wysokości zaliczki, wprowadzonej w zakładce Forma płatności. 4. W zakładce Forma płatności można wprowadzić pozycję zaliczki (informację o wpłaconych zaliczkach). W polu Sposób zapłaty można wybrać tylko jedną wartość Zaliczka. W polu Liczba dni można wprowadzić ilość dni do wpłaty zaliczki. Wprowadzenie wartości w to pole, spowoduje automatyczną zmianę w polu Data płatności. W polu Kwota można wpisać kwotę zaliczki, jeżeli w polu Rodzaj jest wybrany parametr Kwota. Jeżeli w polu Rodzaj jest ustawiony parametr Procent, to aktywne jest pole Procent. W następnym polu (po polu Rodzaj) mamy możliwość wprowadzenia informacji o stanie zapłaty. Pole Kontrahent jest aktywne tylko, gdy została zdefiniowana współpraca z systemem Simple.ERP. 5. W zakładce Właściwości istnieje możliwość powiązania zamówienia z obiektami [Zadanie] i [Osoba kontaktowa]. W polu Zadanie mamy możliwość powiązania dokumentu zamówienia z obiektem [Zadanie] systemu CRM. Pole Osoba pozwala na utworzenie powiązania z wybrana osobą kontaktową. Pola Węzeł i Oddział są wypełniane domyślnie, w zależności od tego do jakiego węzła i oddziału należy osoba widniejąca w polu Wprowadził. W polu Nadzorca mamy możliwość wprowadzenia osoby nadzorcy. Pole Wprowadzono informuje o dacie utworzenia dokumentu, a pole Modyfikowano o dacie ostatniej modyfikacji dokumentu. 6. Po wprowadzeniu wybranych danych wywołaj menu podręczne w obszarze zakładek i wybierz polecenie Zapisz. Nowy dokument zamówienia zostanie dodany do listy dokumentów. Wykaz wszystkich pól obiektu Zamówienie Nazwa Nazwa pola zakładki Dane podstawowe Typ Status Odbiorca Płatnik Samochód Przeznaczenie W polu określa się typ dokumentu. Wartość pola wybierana jest ze słownika. W polu wyświetlana jest informacja o statusie dokumentu. Pole przyjmuje dwie wartości: Robocze, Zatwierdzone. Pole nie podlega edycji. W polu określa się klienta, który jest odbiorcą samochodu. Wartość pola wybierana jest z listy klientów. W polu określa się klienta, który jest płatnikiem. Wartość pola wybierana jest z listy klientów. W polu określa się samochód, na który ma zostać utworzona zamówienie. Wartość pola wybierana jest z listy samochodów (musi być zdefiniowany dokument samochodu). Doc-To-Help Standard Template Dokumenty samochodów 27

28 Adnotacje/ Adnotacje1 Adnotacje/ Adnotacje2 Adnotacje/ Adnotacje3 Płatność Forma płatności Numer kolejny Data dokumentu Data odbioru Sprzedawca Oferta Zamówienie odbiorcy Stawka VAT Cennik Symbol ceny Zaliczka Cena cennikowa Netto Cena cennikowa Brutto Rabat udzielony Rabat udzielony Netto Rabat udzielony Brutto Cena oferowana Netto Cena oferowana Brutto Przeliczaj z netto na brutto Sposób zapłaty Kontrahent Liczba dni W polu wyświetlany jest numer dokumentu. Wybór w polu wartości Generuj numer spowoduje wygenerowanie numeru na podstawie zdefiniowanej maski numeru dokumentu. W polu wyświetlana jest data utworzenia dokumentu. Pole nie podlega edycji. W polu określa się datę odbioru samochodu. Wartość pola wybierana jest z kalendarza. W polu określa się osobę sprzedawcy (pracownika). Wartość pola wybierana jest z listy pracowników. W polu określa się numer dokumentu oferty, na podstawie którego ma zostać utworzone zamówienie. Wartość pól wybierana jest z listy ofert W pole wpisuje się numer zamówienia odbiorcy W pole można wpisać dowolne uwagi, dotyczące zamówienia W pole można wpisać dowolne uwagi, dotyczące zamówienia W pole można wpisać dowolne uwagi, dotyczące zamówienia W polu określa się stawkę VAT. Wartość pola wybierana jest ze słownika. W polu określa się cennik sprzedaży samochodu. Wartość pola wybierana jest z listy cenników. W polu określa się symbol ceny zdefiniowany w słowniku samochodów W polu Zaliczka wyświetlana jest informacja o wysokości zaliczki, wprowadzonej w zakładce Forma płatności. Pole nie jest edytowalne. W polu wyświetlana jest cennikowa cena netto sprzedaży samochodu. Pole nie podlega edycji. W polu wyświetlana jest cennikowa cena brutto sprzedaży samochodu. Pole nie podlega edycji. W pole wpisywany jest procent rabatu udzielony na samochód W pole wpisywana jest wartość rabatu netto, udzielona na samochód W pole wpisywana jest wartość rabatu brutto, udzielona na samochód W pole wpisywana jest cena netto oferowana na dany samochód W pole wpisywana jest cena brutto oferowana na dany samochód Zaznaczenie pola spowoduje, że aktywne staną się pola Cena oferowana netto i Rabat udzielony netto i na ich podstawie będą wyliczane automatycznie ceny brutto W polu określa się sposób zapłaty. Dla dokumentu zamówienia dostępna jest jedna wartość: Zaliczka. W polu wyświetlana jest nazwa kontrahenta z systemu Simple.ERP W pole wpisywana jest ilość dni do zapłaty zaliczki

29 Właściwości Data płatności W polu określa się datę zapłaty zaliczki Procent Kwota Rodzaj Stan zapłaty Zapłacił Zadanie Osoba Wprowadził Nadzorca Węzeł Oddział Wprowadzono Modyfikowano Numer alokacji W pole wpisuje się wielkość zaliczki w procentach W pole wpisuje się kwotę zaliczki W polu określa się rodzaj wprowadzania zaliczki. Dostępne są wartości: Procent, Kwota. Pierwszy rodzaj aktywuje pole Procent, drugi pole Kwota W polu określa się stan zapłaty zaliczki. Do wyboru są wartości: Nie zapłacił, Częściowo, Zapłacił. W polu wyświetlana jest kwota zapłaconej zaliczki - tylko przy współpracy z systemem Simple.ERP W polu określa się zadanie, z którym ma być powiązany dany dokument zamówienia. Wartość pola wybierana jest z listy zadań. W polu określa się osobę kontaktową po stronie klienta, którą chcemy powiązać z danym dokumentem zamówienia. Wartość pola wybierana jest z listy osób kontaktowych. W polu wyświetlane jest nazwisko i imię pracownika, który utworzył dany dokument. Pole nie podlega edycji. W polu wprowadzana jest osoba (pracownik), która pełni funkcję nadzorcy nad danym dokumentem. Wartość pola wybierana jest z listy pracowników. W polu wprowadzana jest nazwa węzła, do którego należy pracownik, który wprowadził dokument. Wartość pola wybierana jest z listy węzłów W polu wprowadzana jest nazwa oddziału, do którego należy pracownik, który wprowadził dokument. Wartość pola wybierana jest z listy oddziałów W polu wyświetlana jest data utworzenia danego dokumentu W polu wyświetlana jest data ostatniej modyfikacji dokumentu W pole można wpisać numer alokacji. Pole nie jest wymagane. Faktury Widok ten służy do przeglądania, modyfikowani, usuwania oraz tworzenia nowych dokumentów faktur sprzedaży samochodów. Aby utworzyć fakturę otwórz w module Samochody widok Faktury. Następnie: 1. W celu utworzenia nowej faktury wybierz polecenie Nowy. W zakładce Dane podstawowe, w polu Odbiorca wprowadzamy, przez wybór z listy klientów, klienta, który jest odbiorcą. W polu Płatnik wprowadzamy, przez wybór z lisy klientów, klienta, który jest płatnikiem. W polu Samochód wprowadzamy, przez wybór z listy dokumentów samochodów, samochód, dla którego jest tworzona ta faktura. W polu Typ należy wybrać jeden ze zdefiniowanych w słowniku typów dokumentów. Jeśli chcemy wystawić fakturę zaliczkową, to należy zaznaczyć parametr Zaliczkowa. W przypadku zaznaczenia parametru Sprzedaż WDT zostanie naliczona zerowa stawka podatku VAT. W polu Numer faktury wybierz polecenie Generuj numer, w celu wygenerowania numeru na podstawie zdefiniowanej maski numeru dokumentu. Doc-To-Help Standard Template Dokumenty samochodów 29

30 Jeśli w polu Zamówienie wprowadzimy istniejące zamówienie, to pozostałe pola zostaną wypełnione z kontekstu tego zamówienia (pola Odbiorca, Płatnik, Samochód) 2. W kolejnym kroku należy przejść do zakładki Adres. Pola Adres odbiorcy i Adres płatnika są wypełniane domyślnie z kontekstu klienta wprowadzonego w zakładce Dane podstawowe w pola Odbiorca i Płatnik. Mamy możliwość zmiany rodzaju adresu zdefiniowanego dla danego klienta. 3. W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki Adnotacje. W polach tej zakładki użytkownik ma możliwość wpisania dodatkowych, dowolnych uwag. 4. W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki Płatności. W polu Cennik mamy możliwość wyboru cennika, na podstawie którego zostaną wypełnione pola Cena cennikowa. Pole Stawka VAT jest wypełniane domyślnie na podstawie wybranego cennika lub możemy wybrać dowolną stawkę ze zdefiniowanych w słowniku. W polu Symbol ceny mamy możliwość wyboru zdefiniowanego w obiekcie [Słownik samochodu] symbolu ceny. W zależności jak został

31 on zdefiniowany, tak zostaną wyliczone wartości w polach Rabat udzielony i Cena oferowana. Pola Rabat udzielony i Cena oferowana mogą być też wypełnione ręcznie. Zaznaczenie pola Przeliczaj z netto na brutto sprawi, że aktywne staną się pola Rabat udzielony Netto i Cena oferowana Netto, a na ich podstawie będą wyliczane ceny brutto. Pole Cena sprzedaży jest wyliczane automatycznie lub może być wypełnione ręcznie. W polu Akcyza należy wpisać wartość akcyzy (w procentach). Pole Fiskalizowany jest zaznaczane po wykonaniu funkcji Zafiskalizuj. Zaznaczenie pola Zadekretowany spowoduje wystawienie dekretu w systemie Simple.ERP (tylko w przypadku zdefiniowania współpracy). 5. W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki Forma płatności. W polu Sposób zapłaty mamy możliwość ustalenia w jaki sposób zostanie zrealizowana zapłata. W polu Liczba dni można wprowadzić informację o ilości dni do zapłaty. Wprowadzenie wartości w to pole, spowoduje automatyczną zmianę w polu Data płatności. W polu Kwota można wpisać kwotę do zapłaty (wartość jest domyślnie przenoszona z pola Cena sprzedaży brutto w zakładce Płatności), jeżeli w polu Rodzaj jest wybrany parametr Kwota. Jeżeli w polu Rodzaj jest ustawiony parametr Procent, to aktywne jest pole Procent. W polu Stan zapłaty (po polu Rodzaj) mamy możliwość wprowadzenia informacji o stanie zapłaty. Pole Kontrahent jest aktywne tylko, gdy została zdefiniowana współpraca z systemem Simple.ERP. 6. W kolejnym kroku przechodzimy do zakładki Właściwości. W zakładce Właściwości istnieje możliwość powiązania zamówienia z obiektami [Zadanie] i [Osoba kontaktowa]. W polu Zadanie mamy możliwość powiązania dokumentu zamówienia z obiektem [Zadanie] systemu CRM. Pole Osoba pozwala na utworzenie powiązania z wybraną osobą kontaktową. Pola Węzeł i Oddział są wypełniane domyślnie, w zależności od tego do jakiego węzła i oddziału należy osoba widniejąca w polu Wprowadził. W polu Nadzorca mamy możliwość wprowadzenia osoby nadzorcy. Pole Wprowadzono informuje o dacie utworzenie dokumentu, a pole Modyfikowano o dacie ostatniej modyfikacji dokumentu. 7. Po wprowadzeniu wybranych danych, wywołaj menu podręczne w obszarze zakładek i wybierz polecenie Zapisz. Nowy dokument zamówienia zostanie dodany w systemie. Wykaz wszystkich pól obiektu Faktura Doc-To-Help Standard Template Dokumenty samochodów 31

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Wykaz pól w obiekcie Oferta. Nazwa zakładki Nazwa pola. Przeznaczenie. Nagłówki ofert. Należy wskazać jeden ze zdefiniowanych typów oferty:

Wykaz pól w obiekcie Oferta. Nazwa zakładki Nazwa pola. Przeznaczenie. Nagłówki ofert. Należy wskazać jeden ze zdefiniowanych typów oferty: Wykaz pól w obiekcie Oferta Nazwa zakładki Nazwa pola Przeznaczenie Nagłówki ofert /Dane podstawowe Typ Należy wskazać jeden ze zdefiniowanych typów oferty: - Oferta handlowa SIMPLEDG lub Oferta handlowa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Kartoteki systemu. Kartoteka Klientów

Kartoteki systemu. Kartoteka Klientów Kartoteki systemu W tym rozdziale pomocy zostaną opisane wszystkie kartoteki podstawowe systemu pod kątem ich zawartości i możliwych zastosowań. Kartoteka Klientów Kartoteka klientów jest podstawowym obiektem

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA J.B.R. ROGOWIEC SP. J. ul. Zapora 23, 43-382 Bielsko-Biała SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA Dostosowano do wersji 2.11 Systemu DMS SPIS TREŚCI SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA WPROWADZENIE... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego Kredyt gotówkowy wersja 2.15 data: 2013-06-27 W celu wprowadzenia nowego wniosku o kredyt gotówkowy należy wybrać: Menu główne/nowy wniosek/kredyt

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Dostęp do funkcjonalności odbywa się po wybraniu opcji Członkowie w głównym oknie programu enova.

Dostęp do funkcjonalności odbywa się po wybraniu opcji Członkowie w głównym oknie programu enova. Spis treści Moduł Członkowie...2 Członkowie wspierający...2 Filtry...2 Dodawanie nowego członka z poziomu listy członków wspierających...2 Dodawanie nowego członka wspierającego z poziomu listy kontrahentów...5

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

enova Członkowie 9.3 Podręcznik Użytkownika

enova Członkowie 9.3 Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Członkowie 9.3 Podręcznik Użytkownika 1 MODUŁ CZŁONKOWIE... 3 2 CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Funkcje systemu. Wykaz funkcji systemu

Funkcje systemu. Wykaz funkcji systemu Funkcje systemu W tym punkcie pomocy znajdują się informacje dotyczące wszystkich funkcji z jakich użytkownik może korzystać podczas pracy z systemem CRM. Funkcje znajdują się w obszarze funkcji każdego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K.

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K. Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet

Komunikator wewnętrzny. funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Komunikator wewnętrzny funkcjonalność podstawowa bs4 intranet Spis treści Informacje ogólne...3 Okno wysyłki komunikatu...3 Okno odbioru komunikatów...6 Zestawienia komunikatów...8 Kompetencje do komunikatów...9

Bardziej szczegółowo

enova Członkowie podręcznik Użytkownika (9.6)

enova Członkowie podręcznik Użytkownika (9.6) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu CRM: tel. (0-12) 261-36-48 e-mail: crm@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Pakiet Świadczeniodawcy

Pakiet Świadczeniodawcy Pakiet Świadczeniodawcy Obsługa - kolejki oczekujących dokumentacja użytkownika I Obsługa - kolejki oczekujących Spis treści Rozdział I Procedura uzupełniania danych o miejscach realizacji 1 Wstęp 3...

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak uregulować fakturę sprzedaży wyciągiem bankowym?

Finanse VULCAN. Jak uregulować fakturę sprzedaży wyciągiem bankowym? Finanse VULCAN Jak uregulować fakturę sprzedaży wyciągiem bankowym? Aby w aplikacji Finanse VULCAN odnotować fakt regulacji faktury sprzedaży, należy dokument ten powiązać z odpowiednim dokumentem typu

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo